TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43"

Átírás

1 TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: november Naponta: óráig Árverés: november 30. kedd óra Tátra Galériában a fenti címen

2 TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra u. 4. (volt Sallai u.) a Margithíd pesti hídfőjénél. Telefon: Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig óráig Folyamatosan felvásárolunk készpénzért, régi fém- és papírpénzeket, emlékérmeket, plaketteket, kitüntetéseket, továbbá egyéb papírrégiségeket, részvényeket, értékpapírokat és okleveleket. Tevékenységi körünkbe tartozik még, gyűjtemények átvétele, aukciók megszervezése, szaktanácsadás, értékbecslés. Megközelítés a 2-es, 4-es, 6-os villamossal; ill. a MÉE klubtól a 76-os trolibusszal lehetséges.

3 ÁRVERÉSI FELTÉTELEK 1. Az árverést a Kft. az árvereztetők megbízásából szervezi, rendezi és vezeti. Az árverés úgy történik, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katagólusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók számozott táblával teszik meg ajánlatukat. 2. A tárgy tulajdonjogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb ajánlatot teszi, kivéve, ha védett tárgyak esetében az évi 9. sz. tvr-ben biztosított módon elővásárlási jogát a múzeum gyakorolja. 3. A Kft. mint kereskedelmi képviselő az árvereztető megbízó nevében és képviseletében, annak teljes körű meghatalmazása alapján jár el, e meghatalmazás alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adás-vételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére. Ennek értelmében az adás-vételi szerződés az árvereztető (megbízó) és az árverező (vevő) között jön létre. 4. A vevő a kereskedelmi képviselő részére közvetítői (megbízási) díjat tartozik fizetni. A megbízási díj a le üté si ár 15%-a, amely azáfá-t tar tal maz za. 5. Az árverés során, ha az árverésvezető az ajánlattevőt egyértelműen azonosítani nem tudja, bármely okból a vevő személye pontosan nem állapítható meg, vagy ha az ajánlattételt az árverésvezető nem vette észre, az árverés folytatható. 6. A vevő a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és veszélyére nyomban gondoskodni köteles. Ennek elmulasztása esetén a Kft. nem felel a tárgy megsérüléséért, vagy bármely más módon bekövetkező értékcsökkenéséért. Az árverést követő 3. naptári naptól pedig 5% tárolási díjat számít fel. 7. A kifizetett, illetve megvett tárgyat visszavenni és újra árverésre bocsátani tilos. 8. Tilos mindenféle összebeszélés, társulás, vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy 3. személyt szerfelett magas vételár kínálására rávegyen és így megkárosítsa. Ugyancsak tiltva van mindenféle, az árverési eredményt befolyásoló összebeszélés, a nyereségen való osztozkodás, vagy előny igérgetése. 9. Az árverést megelőző kiállításon minden árverésre kerülő tárgy megtekinthető. A tárgyak szavatosság nélkül minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak. Leütés után a Kft. semmiféle felszólamlást nem vesz figyelembe kivéve, ha a tárgy hamis és az árverési katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ez esetben a vevő a Ptk-ban meghatározott módon és időn belül felszólamlással élhet. 10. A kiállításon megtekinthető és az árverés idején vételre felkínált tárgyakat a kikiáltási áron alul a Kft. nem adja el. Az árverező által tett árajánlatért és a megfizetett árverési árért a Kft. semmiféle felelős - sé get nem vál lal. 11. Ha a ve vő sze mé lye sen nem kí ván részt ven ni az ár ve ré sen, úgy az ál ta la adott vé te li meg bí zás alap - ján helyette a Kft. hivatalból árvereztet megbízásának megfelelően. Ez esetben a vételi megbízásban meghatározott összeg 40%-a előlegképpen az árverést megelőzően a Kft. javára megfizetendő, amiről a megbízó átvételi elismervényt kap. Ha ugyanarra a tárgyra 3. személy magasabb összegű vételi megbízást ad, vagy az árverésen bármely vevő magasabb ajánlatot tesz, a megbízó a megfizetett előleget az árverés után minden levonás nélkül jogosult visszakapni a megfizetéskor kapott elismervénye ellenében. Fleck és Társa Kft.

4 Az árverésre kerülő tárgyak állapotának minősítése Tartás fokozat Erhaltungs-angaben ext: extra stempelglanz kiv: kiváló vorzüglich nsz: nagyon szép sehr schön sz: szép schön +: megjelölt tartásnál jobb die angegebene Erhaltung wird überschritten -: megjelölt tartásnál gyengébb die angegebene Erhaltung wird nicht erreicht A tartásfokozaton kívüli hibák: ah: anyaghiba Materialsfehler k: karc Kratzer lh: lapkahiba Schrötlingsfehler ph: peremhiba Randfehler uv: utánveret Nachpregung ü: ütésnyom Schlagspur vh: verési hiba Pregungsfehler ex: -ból, -ből aus ~ ti: tisztított geputzt kor: korrozió Korrosion fny: fülnyom Henkelspur j: jusztír nyom justiert A katalógusban szereplő kikiáltási árak euróban vannak megadva. Fizetés forintban is történhet a Magyar Nemzeti Bank aznapra érvényes árfolyamán. Az árverés napján a helyszínen a tételek csak forintban fizethetők. Alkalmazott licit lépcsők: 30 Euró-ig 1 Euró 100 Euró-ig 5 Euró 300 Euró-ig 10 Euró 1000 Euró-ig 30 Euró 1000 Euró felett 100 Euró

5 Árpád-ház MAGYAR PÉNZEK I.István denár ÉH.1. Ag g. kiv I.András denár ÉH.5. Ag g. kiv Béla Herceg denár ÉH.6. Ag g. -kiv Salamon denár ÉH.10. Ag g. -kiv I.László denár ÉH.16. Ag g. kiv denár ÉH.20. Ag g. kiv denár ÉH.22. Ag. -30% nsz Kálmán denár ÉH.28. Ag g. -kiv denár ÉH.31. Ag g. -kiv denár ÉH.32. Ag g. kiv denár ÉH.33. Ag g. kiv denár ÉH.34. Ag g. -kiv II.István denár ÉH.37. Ag g. -kiv denár ÉH.38. Ag g. kiv denár ÉH.39. Ag g. kiv denár ÉH.40. Ag g. (ph) -kiv denár ÉH.41. Ag g. kiv denár ÉH.42. Ag g. kiv II.Béla denár ÉH.43. Ag g. kiv denár ÉH.44. Ag g. kiv denár ÉH.46. Ag g. kiv denár ÉH.48. Ag g. kiv denár ÉH.49. Ag g. kiv denár ÉH.51. Ag g. kiv denár ÉH.52. Ag g. kiv denár ÉH.53. Ag g. kiv II.Géza denár ÉH.54. Ag g. kiv denár ÉH.56. Ag g. R! kiv denár ÉH.60. Ag g. kiv denár ÉH.65. Ag g. kiv 40 5

6 denár ÉH.68. Ag g. kiv denár ÉH.69. Ag g. kiv denár ÉH.70. Ag g. kiv denár ÉH.71. Ag g. kiv denár ÉH.72. Ag g. kiv III.István denár ÉH.79. Ag g. kiv denár ÉH.83. Ag g. (nyírt) +nsz III.Béla denár ÉH.101. Ag g. +nsz Bizonytalan bracteata ÉH.116. Ag g. kiv bracteata ÉH.117. Ag g. +kiv bracteata ÉH.118. Ag g. kiv bracteata ÉH.121. Ag g. (áttört) kiv bracteata ÉH.122. Ag g. -ext II.András denár ÉH.160. Ag g. +nsz obulus ÉH.161. Ag g. nsz denár ÉH.162. Ag g. -kiv IV.Béla denár ÉH.213. Ag g. -kiv denár ÉH.218. Ag g. -kiv obulus ÉH.229. Ag g. nsz denár ÉH.233. Ag g. nsz denár ÉH.235. Ag g. +nsz obulus ÉH.236. Ag g. nsz denár ÉH.241. Ag g. -kiv denár ÉH.246. Ag g. -kiv obulus ÉH.247. Ag g. nsz denár ÉH.256. Ag g. kiv obulus ÉH.256/c. Ag g. nsz V.István denár ÉH.257. Ag g. nsz denár ÉH.268. Ag g. nsz obulus ÉH.269. Ag g. nsz+ 20 6

7 IV.László denár ÉH.276. Ag g. -kiv obulus ÉH.301. Ag g. nsz Vencel denár ÉH.345. Ag g. -kiv denár H.434. Ag g. nsz+ 60 Vegyes-ház 65. Károly Róbert denár ÉH.370. Ag g. nsz denár ÉH.372. Ag g. nsz denár ÉH.373. Ag g. +nsz ex 69 ex Mária denár ÉH.442/a,f. Ag. 2 db nsz denár ÉH.443/b,d. Ag. 2 db nsz II.Ulászló denár én. K-n; ÉH.644/a. Ag. 0.60g. -kiv denár 1503 KH; ÉH.646. változat! Ag g. R! +nsz obulus én. K-n. ÉH.648/c. Ag g. nsz obulus én. K-n. ÉH.648/c. változat! Ag g. (ph.) nsz obulus K-n. ÉH.650/a. Ag g. kiv 20 Habsburg-ház I. 75. Rudolf tallér 1582 KB. ÉH.790/b. Ag g. -ext tallér 1591 KB. ÉH.790/b. Ag g. kiv tallér 1608 KB. ÉH.790/b. Ag g. R! kiv 280 7

8 tallér 1598 NB. ÉH.795/a. H Ag g. (ph.) -kiv /2 tallér 1588 KB. ÉH.800/a. Ag g. -nsz /4 tallér 1583 KB. ÉH.802. Ag. 6.9 g. -nsz /4 tallér 1595 KB. ÉH.802. Ag. 7.0 g. nsz II.Mátyás 1/4 tallér 1620 KB. ÉH.858. Ag. 6.9 g. (Posthum) nsz II.Ferdinánd tallér 1635 KB. ÉH.898/a. Ag g. +nsz /2 tallér ÉH.904. Ag g. nsz /2 tallér 1637 KB. ÉH.907. Ag. 7.1 g. nsz III.Ferdinánd tallér 1641 KB. ÉH.939/a. Ag g. téves veret. IIII.Ferdinánd (k.) R! +kiv 480 8

9 tallér 1649 KB. ÉH.939/a. Ag g. -ext tallér 1655 KB. ÉH.939/a. Ag g. (vh,kis k.) +kiv tallér 1656 KB. ÉH.939/a. Ag g. (k.) kiv /2 tallér 1642 KB. ÉH.947/a. Ag g. +nsz /4 tallér 1653 KB. ÉH.949/a. Ag. 7.0 g. +nsz I.Lipót tallér 1660 KB. ÉH.1016/b. H Ag g. +nsz tallér 1660 KB/V. ÉH.1016/a. H Ag g. (vh.) kiv tallér 1661 KB. ÉH Ag g. nsz 540 9

10 tallér 1698 KB. ÉH.1022/a. Ag g. kiv /2 tallér 1660 KB/V. ÉH.1038/a. H Ag g. nsz /2 tallér 1701 KB. ÉH.1045/a. H Ag g. -kiv /4 tallér 1700 NB/ICB. ÉH H Ag. 7.1 g. nsz /4 tallér 1701 KB. ÉH Ag. 7.1 g. (k.) nsz /4 tallér 1701 NB/ICB. ÉH H Ag. 6.4 g. nsz XV krajcár 1674 KB. ÉH Ag. 6.0 g. +nsz XV krajcár 1676 KB. ÉH Ag. 5.8 g. +nsz XV krajcár 1679 KB. ÉH.1060/a. Ag. 6.2 g. +nsz XV krajcár 1680 KB. ÉH.1060/a. Ag. 5.9 g. +nsz/nsz 30 10

11 XV krajcár 1686 KB. ÉH Ag. 5.9 g. -nsz/nsz XV krajcár 1689 NB/PO. ÉH.1066/c. H Ag. 6.0 g. kiv XV krajcár 1690 KB. ÉH.1064/a. Ag. 5.8 g. -nsz VI krajcár 1669 KB. ÉH Ag. 3.2 g. kiv VI krajcár 1676 CG-Bástya. ÉH.1074/a. Ag. 3.2 g. nsz krajcár 1662 KB. ÉH Ag. 1.4 g. +nsz krajcár 1696 CH. ÉH.1090/a. Ag g. -kiv krajcár 1698 CH/CS. ÉH.1086/b. Ag g. -nsz poltura 1700 NB/ICB. ÉH.1094/b. Ag g. +nsz 45 II.Rákóczi Ferenc-szabadságharc XX poltura 1705 jn. ÉH.1130/a. Cu. nsz XX poltura 1706 jn. ÉH.1130/a. Cu. (rep.) -kiv 50 11

12 X poltura 1704 jn. Két ellenjeggyel, ÉH.1136/a. Cu g. nsz X poltura 1704 jn. ÉH.1133/a. Cu. -kiv X poltura 1705 jn. ÉH.1133/a. Cu. (kor.) -kiv ex 119. X poltura 1706 jn. ÉH.1133/a. Cu. (kis rep.) nsz X poltura 1706 CM. ÉH.1133/c. Cu. (ph.) -kiv Lot.rézpoltura KB. ÉH.1139/a. Cu. 4 db nsz ex Lot.rézpoltura KB. ÉH.1139/a. Cu. 4 db nsz rézpoltura 1706 CM. ÉH.1139/d. Cu. nsz rézpoltura 1707 KB. ÉH.1140/b. Jézus jobbkaron. Cu. nsz 30 Habsburg-ház II I.József 3 krajcár 1711 CH/PW. ÉH.1159/b. Ag g. -kiv III.Károly tallér 1733 KB. ÉH H Ag g. kiv tallér 1738 KB. ÉH H Ag g. -ext

13 /2 tallér 1714 KB. ÉH Ag g. kiv /2 tallér 1717 KB. ÉH Ag g. kiv /2 tallér 1740 KB. ÉH Ag g. nsz /4 tallér 1716 NB. ÉH.1193/a. változat többször Ag.7.2 g. nsz /4 tallér 1719 NB. ÉH.1193/a. Ag. 7.3 g. nsz /4 tallér 1727 NB. ÉH.1193/a. Ag. 7.0 g. kiv /4 tallér 1731 NB. ÉH Ag. 7.1 g. (k.) nsz /4 tallér 1732 NB. ÉH Ag. 7.1 g. (k.) +nsz /4 tallér 1735 NB. ÉH Ag. 7.2 g. kiv krajcár 1740 KB. ÉH Ag. 7.2 g. +nsz

14 Mária Terézia tallér 1741 KB. ÉH H Ag g. -kiv tallér 1743 KB. ÉH Ag g. nsz tallér 1743 KB. ÉH H Ag g. (k.) nsz tallér 1747 KB. ÉH H Ag g. (juszt.) kiv tallér 1760 KB. ÉH Ag g. nsz tallér ÉH Ag g. kiv tallér 1768 K/EVM-D. ÉH.1228/b. Ag g. (k.) +nsz tallér 1780 B/SK-PD. ÉH.1228/d. Ag g. -kiv

15 /2 tallér 1758 KB. ÉH Ag g. (átvésett) nsz /2 tallér 1776 K/SK-PD. ÉH.1235/b. Ag g. (k.) +nsz krajcár 1753 KB. ÉH Ag. 7.0 g. kiv krajcár 1770 K/EVM-D. ÉH Ag. 7.0 g. -kiv krajcár 1768 B/EVM-D. ÉH Ag. 1.5 g. sz II.József 1/2 tallér 1786/A. ÉH.1324/a. Ag g. (k,fny.) nsz Ferenc tallér 1822 B. ÉH.1364/a. Ag g. (ü.) nsz ex 155 ex /2 tallér 1793 A. ÉH Ag g. R! nsz V.Ferdinánd 20 krajcár 1842,43 B. ÉH Ag. 2 db nsz/kiv krajcár 1845,47 B. ÉH Ag. 2 db -kiv 12 15

16 krajcár 1848 B. ÉH Ag. 6.7 g. kiv Szabadságharc dukát 1848 jn. ÉH.1427/b. kisebb címer. Au. 3.5 g. nsz krajcár 1848 KB. ÉH Ag. 6.7 g. kiv ex krajcár 1849 NB,A. ÉH Ag. 2 db kiv krajcár 1849 NB. ÉH Cu. +nsz krajcár 1848 jn. ÉH.1432/a. Cu. kiv krajcár 1849 NB. ÉH.1432/b. Cu. (ah.) R! -kiv 45 I.Ferenc József forint (20 Fr.)1877 KB. ÉH.1453/a. Au g. (ph.) -kiv forint (10 Fr.)1876 KB. ÉH.1455/a. Au g. nsz forint 1868 GyF. ÉH.1463/b. Ag g. (k.) kiv forint 1869 GyF. ÉH.1463/b. Ag g. kiv forint 1869 KB. ÉH.1463/a. Ag g. kiv forint 1879 KB. ÉH.1464/a. Ag g. kiv 8 16

17 forint 1881 KB. ÉH.1464/A. Ag g. kiv forint 1883 KB. ÉH Ag g. kiv forint 1884 KB. ÉH Ag g. kiv forint 1887 KB. ÉH Ag g. kiv forint 1888 KB. ÉH Ag g. kiv forint 1890 KB. ÉH Ag g. kiv forint 1890 KB. ÉH Fiume. Ag g. kiv /4 forint 1859 B. ÉH.1469/a. Ag. 5.3 g. nsz krajcár 1869 KB/MKVP. ÉH. 1476/a. Ag. 1.6 g. nsz krajcár 1878 KB. ÉH Cu. kiv krajcár 1879 KB. ÉH Cu. kiv krajcár 1881 KB. ÉH Cu. kiv krajcár 1882 KB. ÉH Cu. kiv

18 korona 1900 KB. ÉH Ag g. kiv korona 1907 KB. ÉH Ag g. kiv korona 1908 KB. ÉH Ag g. nsz korona 1914 KB. ÉH Ag g. kiv korona 1913 KB. ÉH Ag. 5.0 g. nsz+ 80 Magyar Királyság ex pengő 1931 Bp. P.7. Ag g. kiv pengő 1929,32 Bp. P.7. Ag. 2 db kiv pengő 1929,32 Bp. P.7. Ag. 2 db kiv pengő 1935 Bp. P.7. Ag g. +kiv 300 Magyar Népköztársaság forint 1961 Bp. EM.15. P. Au g. ext forint 1968 Bp. EM.29. P.P. Au. 4.2 g. -ext forint 1994 Bp. EM.135. P.P. Au g. -ext

19 forint 1979 Bp. EM.57. Piefort. P.P. Ag g. -ext forint 1980 Bp. EM.59. Piefort. P.P. Ag g. -ext forint 1980 Bp. EM.60. Piefort. P.P. Ag g. -ext forint 1999 Bp. EM.160. Ag g. ext forint 1999 Bp. EM.160. P.P. Ag g. ext fillér 1950 Bp. F.3.vált. MÁV. Alu. -ext 22 Egyébb veretek (fantázia; próba) korona 1896 KB. H U.P. P.P. Ag g. -ext forint 1972 Bp. EM.39 pv. Szt.István. jelz.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1975 Bp. EM.47 pv. MTA. jelz.próbav. P.P. Ag g. -ext

20 forint 1985 Bp. E.87 pv. Vidrás jelz.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1986 Bp. EM.94 pv. LVB 86 I. jelz.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1986 Bp. EM.95 pv. LVB 86 II. jelz.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1986 Bp. EM.98 pv. Calgary. jelz.próbav. P.P. Ag g. -ext forint 1987 Bp. EM.99 pv. Szöul. jelz.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1988 Bp. EM.106 pv. LVB 90 I. jelz.próbav. P.P. Ag g. -ext forint 1989 BP. EM.108 pv. LVB 90 II. jelz.próbav. P.P. Ag g. -ext forint 1993 Bp. EM.132 pv. LVB 94. jelz.próbav. BU. Ag g. -ext

21 Tervezet Próbaveretek forint 1972 Bp. EME.10. Bp. jelz.terv.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1972 Bp. EME.9. Szt.István. jelz.terv.próbav. P.P. Ag g. -ext forint 1972 Bp. EME.9. Szt.István. jelz.terv.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1974 Bp. EME.14. MNB. jelz.terv.próbav. P.P. Ag g. -ext forint 1974 Bp. EME.14. MNB. jelz.terv.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1976 Bp. EME.16. II.Rákóczi. jelz.terv.próbav. P.P. Ag g. -ext forint 1976 Bp. EME.16. II.Rákóczi. jelz.terv.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1976 Bp. EME.17. Munkácsy. jelz.terv.próbav. P.P. Ag g. -ext

22 forint 1976 Bp. EME.17. Munkácsy. jelz.terv.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1991 Bp. EME.32. Kosárlabda. jelz.terv.próbav. BU. Ag g. -ext 250 KÜLFÖLDI PÉNZEK Ausztria ex Lot. Friesachi denár XII-XIII sz. Ag. 10 db nsz/kiv I.Lipót VI kreuzer 1680 M. Her Ag. 3.2 g. nsz kreuzer 1682 Hall. Her Ag. 1.7 g. kiv I.Ferdinánd tallér 1839 A. Her.136. Ag g. nsz/nsz /2 tallér 1843 A. Her.159. Ag g. nsz Ferenc 1/4 koronataler 1788 B. Her.208. Ag. 7.4 g. nsz kreuzer 1832 M. Her.818. Ag. 6.5 g. sz/nsz I.Ferdinánd 20 kreuzer 1838 A. Her.228. Ag. 6.6 g. kiv 11 22

23 229 ex 230 ex kreuzer 1840,41 A. Ag. 2 db nsz/kiv kreuzer 1846,48 A. Ag. 2 db kiv I.Ferenc József 2 gulden Her.824. (Jubil.) Ag g. -kiv florin 1892 jn. Her.622. Ag g. kiv 10 Bahama dollár Ag g. ext dollár Ag g. ext 15 Canada dollár Ag g. ext dollár Ag g. ext 13 Juguszlávia dinár Ag g. Proof. -ext dinár Ag g. -ext 15 23

24 Lett lati Ag g. -kiv lati Ag g. -kiv 14 Mexikó peso Ag g. kiv peso Ag g. kiv peso Ag g. -ext 12 Német Frid-Aug. tallér 1781/IEC. Dav Ag g. nsz Frid-Aug. 1/2 tallér 1768/EDC. KM.981. Ag g. nsz Károly Albert 3 kreuzer KM.167. Ag. 1.3 g. nsz márka 2000 D. BRD. P.P. Ag g. ext 15 24

25 márka 1967 A. NDK. Humboldt. Ag g. +kiv 25 Olasz lira 1928 R. KM.69. Ag g. (k.) -kiv 80 Orosz 250. II.Miklós 10 rubel 1899 A.G. Au. 8.6 g. (k.) nsz rubel 1900 F.Z. Au. 8.6 g. nsz Lot. 20 kopek 1913,14,15. SzPB/VSz. Ag. 3 db -kiv 10 Svájc frank Lövésztallér Lugano. Ag g. kiv frank Lövésztallér Bern. Ag g. kiv frank 1922 B. Ag g. (k.) nsz 25 USA dollár Morgan. Ag g. kiv dollár Morgan. Ag g. kiv 13 25

26 dollár Morgan. Ag g. kiv dollár Morgan. Ag g. kiv dollár Morgan. Ag g. -kiv dollár Morgan. Ag g. (k.) kiv dollár Morgan. Ag g. (k.) kiv dollár Morgan. Ag g. kiv dollár Morgan. Ag g. -kiv dollár Peace. Ag g. (k.) -kiv 13 26

27 dollár Peace. Ag g. (k.) -kiv dollár Peace. Ag g. -kiv dollár Peace. Ag g. nsz dollár Peace. Ag g. (k.) -kiv dollár Peace. Ag g. (ah,k.) -kiv dollár Eagle. Ag g. -ext dollár Eagle. Ag g. -ext dollár Eagle. Ag g. -ext 13 27

28 dollár Eagle. Ag g. -ext dollár Eagle. Ag g. -ext dollár Eagle. Ag g. -ext dollár Eagle. Ag g. -ext dollár Eagle. Ag g. -ext dollár Eagle. Ag g. -ext dollár Eagle. Ag g. -ext 20 28

29 Osztrák-Magyar Monarchia KITÜNTETÉSEK Kis Fém Hadseregkereszt, Ágyúkereszt óraláncon viseltek. lak.br. nsz Vaskoronarend III.oszt. hadiékítménnyel,kardokkal. zom.ar.br. (zh.) kiv I.Ferenc József Rend Lovagkereszt (Rothe) zom.jelz.ar.ag. (patina) kiv Katonai Érdemkereszt III.oszt.+eredeti tok. zom.jelz.ag. kiv Katonai Érdemkereszt III.oszt. hadidíszítménnyel.+eredeti tok. zom.ar.br. kiv Koronás Ezüst Érdemkereszt (Kunz)+eredeti tok. zom.jelz.ag. kiv Ezüst Érdemkereszt (Mayer)+eredeti tok. zom.jelz.ag. kiv Vas Érdemkereszt hfém. -kiv Bronz Katonai Érdemérem kardokkal+eredeti tok. kiv 65 29

30 Vöröskereszt Tiszti Díszjelvénye hadidíszítménnyel (GAS, kitűzőpánt) zom.jelz.ag. kiv Vöröskereszt II.oszt. Díszjelvénye. zom.ez.br. (zh.) kiv Vöröskereszt II.oszt. Díszjelvénye hadidíszítménnyel. zom.jelz.ag. (zh.) kiv Vöröskereszt Ezüst Díszérem hadidíszítménnyel+eredeti tok. zom.jelz.ag. kiv Polgári Hadi Érdemkereszt III.oszt. (Rés F.)+tok. zom.ez.jelz.ag. kiv Katonai Tiszti Szolgálati Jel II.oszt zom.ar.br. kiv Katonai Tiszti Szolgálati Jel I.oszt ez.br. kiv Katonai Tiszti Szolgálati Jel III.oszt. (gyöngyház hátlap)1890. ez.br. (rep.) 60 30

31 Katonai Legénységi Szolgálati Jel II.oszt ez.br. kiv MOTSz. XXX.éves Szolgálati Érem. zom.ag,br. (zh.) kiv I.Ferenc József Magyarország és Erdélyi Látogatása Br. (k.) nsz 12 Magyar Királyság 301. Magyar Érdemrend Középkeresztje hadiszalagon kardokkal. zom.ar.br. (zh) kiv MÉR Középkereszt +eredeti tok. (53 mm.) zom.ar.br. (zh.) kiv MÉR Tisztikeresztje hadiékítménnyel kardokkal. zom.ar.br. (zh.) kiv MÉR Tisztikeresztje. zom.ar.br. (zh.) kiv

32 MÉR Tisztikereszt kis díszítménye +eredeti tok,miniatűr. zom.ar.br. kiv Magyar Szent Korona-rend középkeresztje hadidíszítménnyel, kardokkal. zom.ar.br. (min.zh.) kiv Magyar Koronás Bronzérem hadiszalagon,kardokkal +eredeti tok. ar.br. kiv Magyar Koronás Bronzérem. ar.br. kiv Magyar Kis Ezüst Vitézségi Érem. ez.br. (patina) -kiv III.oszt.Tiszti Szolgálati Jel. ar.br. kiv I.oszt Legénységi Szolgálati Jel. ez.br. -kiv Toldi Miklós Érdemérem ezüst fokozat (Zs Csiszár) viseleti példány. ez.br. -kiv 30 32

33 Bronz Polgári Honvédelmi Érdemkereszt pat.br. (hólyagos) nsz Nemzetvédelmi Kereszt ez.br. -kiv 30 Magyar Köztársaság 315. Magyar Munka Érdemérem eredeti tok. zom.pat.br. kiv Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata zom.ag. kiv Magyar Szabadság Érdemrend bronz fokozata 1947+miniatűr, eredeti tok. (tű j.) kiv Magyar Köztársasági Érdemrend a-e ig. 5 fokozata együttesen. (lásd alább, lásd a képet a borító 2. oldalán) /a A Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje (I.tip.)1946.+tok. zom.ar.br. (zh.) (lásd a képet a borító 2. oldalán) -kiv /b A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje tok. zom.ar.br. (min.zh.) (lásd a képet a borító 2. oldalán) kiv /c A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje tok. zom.ar.br. (lásd a képet a borító 2. oldalán) -ext /d A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal tok. zom.ar.br. (k.) (lásd a képet a borító 2. oldalán) kiv /e A Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje a csillaggal tok. zom.ar.br. (ü. zh) (lásd a képet a borító 2. oldalán) kiv Magyar Köztársasági Érdemérem ezüst fokozata miniatűr,eredeti tok. (min.kor.) kiv

34 Magyar Népköztársaság Magyar Népköztársasági Érdemrend V.fokozata zom.ar.br. kiv Munka Érdemrend Bronz fokozata (1949 szám)1950. zom.br. -kiv Kiváló Szolgálatért Érdemérem ez.br. R! kiv Szolgálati Érdemérem zom.ez.br. -kiv Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata zom.ar.br. (zh.) kiv Magyar Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozata zom.ez.br. kiv Tűzrendészeti Érem aranysávos ezüst fokozata (1952 szám) számozott. zom.fehfém. (zh.) kiv Tűzrendészeti Érem ezüst fokozata (1952 szám)1951.számozott. zom.fehfém. kiv 50 34

35 Tűzrendészeti Érem bronz fokozata (1952 szám)1951.számozott. zom.br. kiv Bányász Szolgálati Érdemérem bronz fokozata zom.br. kiv Sztahanovista Kitüntetés számozott.+miniatűr+tok. zom.ez,ar.br. -kiv Sztálin Vasmű Bronz Emlékérem II.tip eredeti tok. zom.pat.br. kiv Kazincbarcika Építéséért (változat) zom.ez.br. -kiv Szocialista Magyarországért Érdemrend miniatűr szalagsávon. zom.ar.br. kiv Vörös Csillag Érdemrend zom.ar.br. kiv Magyar Szabadság Érdemrend bronz fokozata zom.ar.br. kiv

36 ex 336. Magyar Népköztársaság rubinokkal ékesített zászlórendje (PV.jelzett) tok. zom.ar.ag. +kiv Büntetés végrehajtási Szolgálati Érem arany,ezüst fokozata zom.ar.br. 2 db kiv+ 45 Külföld Szent Sir Érdemrend Nagykereszt Csillaga (vatikáni mostani) zom.ar.ag. kiv Német Sas Ezüst Érdemérem kardokkal 1939-; jelz.ag. 38 mm. kiv Német II.Vh. Vaskereszt II.oszt jn. festett. Ag.Fe.. -kiv 40 36

37 Monarchia I.Világháború JELVÉNYEK Cs.és Kir. 1.Huszárezred tűzzom.jelvénye. zom.ar.br. R! kiv Cs.és Kir. 2.Huszárezred tűzzom.jelvénye. zom.ar.br. R! (min.zh.) kiv Cs.és Kir. 4.Huszárezred tűzzom.jelvénye. zom.ez.fe. R! kiv Cs.és Kir. 5.Huszárezred (Radetzky) tűzzom.jelvénye. zom.ar.br. R! (zh.) +nsz Cs.és Kir. 6.Huszárezred (Württemberg) tűzzom. jelv. zom.ar.br. R! kiv Cs.és Kir. 7.Huszárezred (Vilmos) tűzzom.jelv. zom.ar.br. R! kiv Cs.és Kir. 12.Huszárezred tűzzom.jelv. zom.ar.br. R! kiv Cs.és Kir. 14.Huszárezred (Ne bántsd a magyart) tűzzom.jelv. zom.ar.br. R! kiv Cs.és Kir. 15.Huszárezred (Salvatore) tűzzom.jelv. zom.ar.br. kiv Cs.és Kir. 16.Huszárezred (Zita) tűzzom.jelv. zom.ez.fe. R! kiv Cs.és Kir. 7.Dragonyos Ezred tűzzom.jelv. zom.ar.br. R! (tűhiány) nsz Cs.és Kir. 8.Ulanus Ezred (Defregger) tűzzom.jelv. zom.br. -kiv Cs.és Kir. 1.Hadosztály Lovassági Csapat jelv. zom.br. R! (zh,tű j.) -nsz Cs.és Kir. II/8.Lovassági Lövész Hadosztály tűzzom.jelv. zom.ar.br. R! kiv Cs.és Kir. Dalmát Lovas Lövészek (Gurschner) jelv. ez.br. R! kiv Cs.és Kir. Geherberstein Lovas Hadtest. Br. (tű) -kiv Ált.Rohamcsapat jelvény (Arkanzas) nsz

38 ex 362 ex M.Kir. 40.Honvéd Tábori Tarackos Ezred. Br. kiv Hadsereg Karácsonyi jelvénye. Br. kiv Hadsereg Téli Hadjárat Kárpátokban (Gurschner) fehfém. kiv Török zászló,havasi Gyopár tűzzom.br. festett üveg. 2 db kiv I.F.J.-Vilmos prop;havasi Gyopár Br. festett üveg. 2 db kiv Hármas Szövetség Vilmos-I.F.J. prop.jelv. ez.br. nsz Szt.Hubertus osztrák háborús kereszt ar.br. kiv Kossuth címeres prop jelv. zom.ar.br. (zh.) nsz Címeres Koronás osztrák patriota jelv. zom.ar.br. kiv Címeres osztrák patriota jelv. zom.ar.br. kiv Habsburg Ottó gyermekfotó jelv. nsz Bécsi Háborús Patriota Kereszt zom.ar.br. kiv Patriota osztrák női brossjelvény. ar.fest.fe,br. (hajl.) kiv Osztrák címer patriot kereszt zom.ar.br. (zh.) +nsz Koronás,címeres osztrák patriota jelv. tűzzom.ar.br. kiv Címeres osztrák patriota jelv. tűzzom.ar.br. kiv Címeres osztrák patriota jelv. tűzzom.ar.br. kiv 22 38

39 Osztrák Koronás,vaskeresztes prop.jelv. zom.ar.br. (zh.) kiv Sas vaskereszttel prop.jelv. zom.br. (zh.) kiv Háborús Napi Adag (kétoldalas!) tűzzom.ar.br. kiv Wehrman patriota bross. Br. kiv Háborús Hadsegélyző jelv zom.ar.ez.fe. kiv A M.Szt.Kor.Orsz.Vöröskereszt Egylete (Zutt) Br. kiv Német-Osztrák Szövetségi zászlós prop.jelv. zom.ar.br. -kiv Magyar-Német Szövetségi zászlós prop.jelv. zom.ar.br. (zh.) -nsz Osztrák-Magyar Ezüst Kereszt jelv. ez.br. +nsz Steiermark tartományi patr.jelv ig. tűzzom.ez.br. kiv Steiermark tartományi patr.jelv zom.ez.br. nsz ex 390 ex Lengyel címeres patriota jelv. tűzzom.ar.br. kiv Négyes Szövetségi prop.jelv. tűzzom.ar.br. (zh.) nsz Koronás,puskás vöröskeresztes patriota jelv. zom.ar.br. kiv Sebesült katona,hadiárvák jelv festett üveg. 2 db nsz Sebesült katona,hadiárvák festett üveg. 2 db +nsz Vilmos-I.F.J.Vöröskeresztes jelv. (kétoldalas) ar.br. kiv 12 39

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43 18. NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: 2009. november 23-26. Naponta: 11 16 óráig

Részletesebben

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43 19. NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: 2010. május 17-20. Naponta: 11 16 óráig Árverés:

Részletesebben

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43 17. NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: 2009. május 18 21. Naponta: 11 16 óráig Árverés:

Részletesebben

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43 16. NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: 2008. november 10 13. Naponta: 11 16 óráig

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 118. 2012/1. 265. tétel m ee Budapest, 2012. május 5. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Tagsági száma: Kibocsátó No. Ország Országrész

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 126. 2016/1.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 126. 2016/1. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 126. 2016/1. Budapest, 2016. április 30. 10:00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1. 2. 3. 4. Ország

Részletesebben

Vásárlási feltételek az árveréseken

Vásárlási feltételek az árveréseken Vásárlási feltételek az árveréseken 1. A Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház 1023 Budapest, Zsigmond tér 13. (továbbiakban: Ház) az árverési tárgyak tulajdonosa(i) vagy eladásra jogosultja(i) (továbbiakban:

Részletesebben

IRODALOM MAGYAR PÉNZEK Árpádház I.László (1077-1095) Kálmán (1095-1116) II.István (1116-1131) II.Béla (1131-1141)

IRODALOM MAGYAR PÉNZEK Árpádház I.László (1077-1095) Kálmán (1095-1116) II.István (1116-1131) II.Béla (1131-1141) IRODALOM 1. Numizmatikai Közlöny 1907. II.füzet. 3/3 2 000 2. Numizmatikai Közlöny 1912. I,II.füzete. 2 db 3/3 2 000 3. Numizmatikai Közlöny 1913. II.füzet. 3/3 1 000 4. Numizmatikai Közlöny 1915. III,IV.füzet.

Részletesebben

2.6. 3.6. 3.9. 225 éves a Magy. Szénbányászat Tatabánya - Eszetergom Csop. Ag, br 42,5 mm 1973. 1-1 2 2 000 Ft 3.11.

2.6. 3.6. 3.9. 225 éves a Magy. Szénbányászat Tatabánya - Eszetergom Csop. Ag, br 42,5 mm 1973. 1-1 2 2 000 Ft 3.11. Kisárverés 2015. Szeptember 19.. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1. 1.1. Kína br 2-2 3 500 Ft 1.2. Mo.T.V. 1866 br; 5 kop 1789, főúri gomb 3-3 3 500 Ft 1.3. 2 fill 1940 br 1-3 36 500 Ft 1.4. Német

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 123. 2014/2.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 123. 2014/2. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 123. 2014/2. 182. tétel Budapest, 2014. november 15. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1.

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 121. 2013/2.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 121. 2013/2. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 121. 2013/2. 119. tétel Budapest, 2013. november 23. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1.

Részletesebben

T1-1 Vöröskeresztes jelvény (32 db) dobozban.

T1-1 Vöröskeresztes jelvény (32 db) dobozban. Kisárverés 2012 szeptember 15. 1. tartás db kikiált.ár 1.1 F.J. 5 korona 1907, 1908, 1909, KB T3 3 18000 1.2 F.J. 5 korona 1900, 1907, 1908, KB T3 3 18000 1.3 F.J. 5 korona 1908 KB T3 1 6000 1.4 F.J. 1

Részletesebben

Kisárverés

Kisárverés Kisárverés 2016.03.19. Megnevezés tarás darab kikiáltási ár 1. 1.1 Mária Terézia: Tallér SF 1780 korábbi 2/2 1 3 000 Ft 1.2 Mária Terézia, II. József, Ferenc: Rézkrajcárok 2-3 29 3 000 Ft 1.3 Ferenc József:

Részletesebben

Kisárverés 2010 március 20.

Kisárverés 2010 március 20. Kisárverés 2010 március 20. 1. Anyag 1.1 Magyar pénz krónikája. NATO csatlakozás T1 2 db 3000 Eu csatlakozás 1.2 A forint bevezetése, A három részre szakadt ország T1 2 db 3000 1.3 Konstanzi zsinat, Visegrádi

Részletesebben

MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL 2012. SZEPTEMBER 22.

MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL 2012. SZEPTEMBER 22. MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ AZ Z S O L N A Y ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL 2012. SZEPTEMBER 22. MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL A NAGYHÁZI GALÉRIÁBAN ÁRVERÉS: 2012.

Részletesebben

Ft Mese-sor levelezőlappal (4) 10 Ft József A. levelezőlappal Ft 1.31.

Ft Mese-sor levelezőlappal (4) 10 Ft József A. levelezőlappal Ft 1.31. Kisárverés 2015. április 11. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1. 1.1 5000 Ft Szt. Erzsébet 2007 1/1 1 6 000 Ft 1.2. 1000 Ft Bánki D. PP, T-Modell PP, Masat-1 PP, Hírmondó Ni 1-1 4 4 600 Ft 1.3.

Részletesebben

Kisárverés 2011. május 21.

Kisárverés 2011. május 21. Kisárverés 2011. május 21. 1. tartás db kikáltási ár 1.1 Széchényi István 500 Ft PP Szt. László PP T1 2 7000 1.2 Kossuth L. 500 Ft BU+PP T1 2 7000 1.3 Károly R. 500 Ft PP, Kölcsey 500 Ft PP T1 2 7000 1.4

Részletesebben

Kisárverés Április 21. 1. tartás db kikált. ár

Kisárverés Április 21. 1. tartás db kikált. ár Kisárverés Április 21. 1. tartás db kikált. ár 1.1 M.N.H. 160 évf. 1848-2008 Br. Chinoin Br., M.N. Taszár. Br. Magy. Nép Hads. 1514, 1848, 1919 EzBr. Magyar Orsz. Cu. T1 5 1400 1.2 NDK Honvédség 1949-1989

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 124. 2015/1.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 124. 2015/1. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 124. 2015/1. 272. tétel Budapest, 2015. április 25. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1. 2.

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 120. 2013/1.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 120. 2013/1. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 120. 2013/1. 219. tétel Budapest, 2013. április 27. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1. 2.

Részletesebben

Kisárverés 2012. február 18.

Kisárverés 2012. február 18. Kisárverés 2012. február 18. 1. megnevezés tartás db kikiált.ár 1.1 Magyar forg.-i sorok 1977 zacskóba, 1989, fill. Sor 1990, 91 T1 4 3600 1.2 FAO 20 fill., 5 Ft, 10 Ft, 100 Ft 1983 T1 4 500 1.3 Emlékpénzek:

Részletesebben

Sorszám Leírás. Tartás. Darab

Sorszám Leírás. Tartás. Darab 210. XV krajcár 1678 KB. ÉH. 1060/a. Ag. 6,0 g. (fny?) +3/3+ 3 000 211. XV krajcár 1678 KB. ÉH. 1060/a. Ag. 5,85 g. 3/3 3 000 212. XV krajcár 1684 N-B/P-O. ÉH. 1066/c. (de fordított N betû) Ag. 5,5 g.

Részletesebben

5.2 5.3. Pengı 10p. 1936 (17) 20 p 1941 (24) 50 p 1932 (23) 100p. 1930 (59) 500 p. 1945 (25) T2-4 148 2400 5.4

5.2 5.3. Pengı 10p. 1936 (17) 20 p 1941 (24) 50 p 1932 (23) 100p. 1930 (59) 500 p. 1945 (25) T2-4 148 2400 5.4 KISÁRVERÉS 2012.11.24. 1. 1.1 M.K.B. köszönti a 125 év Budapestet Ag PP doboz T1/1 5000 1.2 M.K.B. Millecentenárium - Szt. István Ag PP doboz T1/1 5000 1.3 M.K.B. Bucsú az 1900-as évektıl Ag PP doboz T1/1

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 115. 2010/2. 161. tétel m ee Budapest, 2010. november 13. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Tagsági száma: Kibocsátó No. Ország Országrész

Részletesebben

Kisárverés 2015. május 16. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1.

Kisárverés 2015. május 16. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1. Kisárverés 2015. május 16. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1. 1.1. Fantázia veretek Ag 20 g: Ferenc József, I. Kálmán 1-1 2 4 000 Ft 1.2. III. Károly, II. Lajos 1-1 2 4 000 Ft 1.3. I. András,

Részletesebben

Kisárverés 2011 december 10.

Kisárverés 2011 december 10. Kisárverés 2011 december 10. megnevezés tartás db kikált. ár 1. 1.1 20,10,5 forint 1948 T2-2 3 7000 1.2 2 pengı 1935, 1936 Pázmány sor T2-2 3 7000 1.3 25,20,10 forint 1956 jó forint T2-2 3 9000 1.4 5 pengı

Részletesebben

Árverési Szabályzat. 1. Értelmező meghatározások. 2. Az Aukciósház tevékenysége, az árverések fajtái

Árverési Szabályzat. 1. Értelmező meghatározások. 2. Az Aukciósház tevékenysége, az árverések fajtái Árverési Szabályzat 1. Értelmező meghatározások a) Aukciósház: a LABORWORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1112 Budapest, Zólyom köz 8.), mint árverések szervezésével és lebonyolításával üzletszerűen

Részletesebben

Kisárverés 2010 szeptember 18. 1. tartás db kikiáltási ár 1.1 5 pengı 1930, 1938, 1939 1.2 5 pengı 1930, (3) 1938. T1-3 ph 4 5000

Kisárverés 2010 szeptember 18. 1. tartás db kikiáltási ár 1.1 5 pengı 1930, 1938, 1939 1.2 5 pengı 1930, (3) 1938. T1-3 ph 4 5000 Kisárverés 2010 szeptember 18. 1. tartás db kikiáltási ár 1.1 5 pengı 1930, 1938, 1939 T1-3 ph 3 5000 1.2 5 pengı 1930, (3) 1938 T1-3 ph 4 5000 1.3 2 pengı 1936, 1935 Pázmány-sor T1-2 ph 3 6000 1.4 2 pengı

Részletesebben

1.26 1.28. II.ker. Bélyeggyőjtıkör, arbr., ezbr., br. eo. 80 mm (Bér Andor) + tok kiv. 3 1200 1.33 79. Bélyegnap Vác br. 42 mm + tok kiv. 500 1.

1.26 1.28. II.ker. Bélyeggyőjtıkör, arbr., ezbr., br. eo. 80 mm (Bér Andor) + tok kiv. 3 1200 1.33 79. Bélyegnap Vác br. 42 mm + tok kiv. 500 1. 2011. október 22.-i kisárverés anyaga 1. tartás darab kikáltási ár Nemzetközi Bélyegkiállítás és Találkozó 1.1 Brasilia 1983 ezbr. 40 mm + tok kiv. 500 1.2 Prága 1978 br. 60 mm + tok kiv. 500 1.3 Bukarest

Részletesebben

Kisárverés Újabb változat2!

Kisárverés Újabb változat2! Kisárverés 2016.02.20. Újabb változat2! Megnevezés tarás darab kikiáltási ár 1. 1.1 Német Birodalom: 1 RM 1874 B, 1875A,G, 1876A 3-3 4 2 200 Ft 1.2 Ausztria: 10 Sch 1957(3), 1958 2-3 4 2 200 Ft 1.3 Románia:

Részletesebben

1.9. 1.12. Forgalmi sor 2012. PP; 2013. BU; 2005. BU; 6 db Canada 1c-2$ 1-1 3 5 000 Ft 1.13. 100 Ft 1996. PP; 5 db Forint-sor 1990.

1.9. 1.12. Forgalmi sor 2012. PP; 2013. BU; 2005. BU; 6 db Canada 1c-2$ 1-1 3 5 000 Ft 1.13. 100 Ft 1996. PP; 5 db Forint-sor 1990. Kisárverés 2015. március 21. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1. 1.1. Forgalmi sor 1992. BU fólia 1/1 1 16 000 Ft 1.2. Forgalmi sor 1993. PP dísztokos kis oxid 1/1 1 20 000 Ft 1.3. Forgalmi sor

Részletesebben

2012. január 21. Kisárverés 1. tartás darab kikáltási ár 1.1 Emlékérem: Alba Regia díszalbum + emlékérem ez. T1 1 5000 1.2 Barbados proof set.

2012. január 21. Kisárverés 1. tartás darab kikáltási ár 1.1 Emlékérem: Alba Regia díszalbum + emlékérem ez. T1 1 5000 1.2 Barbados proof set. 2012. január 21. Kisárverés 1. tartás darab kikáltási ár 1.1 Emlékérem: Alba Regia díszalbum + emlékérem ez. T1 1 5000 1.2 Barbados proof set. 1973 T1 1 10000 1.3 Belize proof set. 1979 T1 1 15000 1.4

Részletesebben

Kisárverés 2012. február 18.

Kisárverés 2012. február 18. Kisárverés 2012. február 18. 1. megnevezés tartás db kikiált.ár 1.1 Magyar forg.-i sorok 1977 zacskóba, 1989, fill. Sor 1990, 91 T1 4 3600 1.2 FAO 20 fill., 5 Ft, 10 Ft, 100 Ft 1983 T1 4 500 1.3 Emlékpénzek:

Részletesebben

JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁKBÓL

JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁKBÓL JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁKBÓL 2011. június 17. ipar művészeti múzeum Zsolnay épületkerámiák Jótékonysági árverés az Iparművészeti Múzeum épületéről leemelt kerámiadísz darabjaiból Árverés:

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE /1.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE /1. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 122. 2014/1. 361. tétel Budapest, 2014. május 17. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1. 2.

Részletesebben

2011. február 19. Kisárverés

2011. február 19. Kisárverés 2011. február 19. Kisárverés tartás darab kikáltási ár 1. 1.1 Magyar emlékpénzek: Szt. István 50+100 Ft T1 2 5000 1.2 MNB 50+100 Ft, KGST 100 Ft T1 3 4500 1.3 500 Nık Éve, Los Angeles, Sarajevo T1 3 7500

Részletesebben

A megbízásoknál az árverés során alkalmazott áremelkedést kell alapul venni:

A megbízásoknál az árverés során alkalmazott áremelkedést kell alapul venni: A MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE 119. Éremcsere-közvetítését 2012. november 10-én 10.00 órai kezdettel a MABÉOSZ SZÉKHÁZBAN (Budapest VI., Vörösmarty u. 65.) tartja meg. Bemutató 2012. november 3-án szombaton

Részletesebben

Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt Katonai Tagozat

Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt Katonai Tagozat Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt Katonai Tagozat 1991-2016 A tanulmányom célja részletekben gazdag fotókkal bemutatni az 1991. évi XXXI. törvény - a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről valamint

Részletesebben

A megbízásoknál az árverés során alkalmazott áremelkedést kell alapul venni:

A megbízásoknál az árverés során alkalmazott áremelkedést kell alapul venni: A MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE 111. Éremcsere-közvetítését 2008. november 8-án 10.00 órai kezdettel a MABÉOSZ SZÉKHÁZBAN (Budapest VI., Vörösmarty u. 65.) tartja meg. Bemutató 2008. október 25-én szombaton

Részletesebben

Kisárverés 2011. 01.22.

Kisárverés 2011. 01.22. Kisárverés 2011. 01.22. 1. Tartás Darab Kikiált. Ár 1.1 50, 100 Ft 1969, 1970 T1-1 4 8000 1.2 50, 100 Ft 1972 T1-1 2 5000 1.3 50, 100 Ft 1973, 100 Ft 1972 Budapest T1-1 3 5000 1.4 20 Ft, 110 Ft (2) 1948,

Részletesebben

Valient Aukciósház Kft.

Valient Aukciósház Kft. Valient Aukciósház Kft. Teljes árveri lista XXXI. Aukció Sorszám Főkategória Alkategória 1 2 Leírás Kikiáltási ár Elkelt 1848. szeptember 1. / 5 Forint "Kossuth bankó" vöröses barna változat T/C:F 1851B.

Részletesebben

Kisárverés február 16.

Kisárverés február 16. Kisárverés 2013. február 16. 1. tartás db kikált. ár 1.1. Vegyes európai apró (228) + papír 20 Ft 229 600 2. 2.1 Törökország, 20 kurus 2-3 ph. 2 7 500 2.2. Törökország, II. Mahmud, 2x21/2 piaszter, 2x5

Részletesebben

2010 október 16. Kisárverés 1. Tartás db Kezdıár 1.1 10 márka 1995 F,Dr., 1996A, 1998A. NSZK

2010 október 16. Kisárverés 1. Tartás db Kezdıár 1.1 10 márka 1995 F,Dr., 1996A, 1998A. NSZK 2010 október 16. Kisárverés 1. Tartás db Kezdıár 1.1 10 márka 1995 F,Dr., 1996A, 1998A. NSZK T1-2 4 3600 1.2 NSZK., Lengyel, Olasz vegyes apró 1910-1987között T2-3 32 500 1.3 10 kor. 1920 (szakadt) 2 kor.

Részletesebben

Kisárverés tételsz. megnevezés tartás db kikiáltási ár 1.

Kisárverés tételsz. megnevezés tartás db kikiáltási ár 1. Kisárverés 2016.09.17. tételsz. megnevezés tartás db kikiáltási ár 1. 1.1 Magyar emlékpénzek 750 Ft 1998. LVB; Budapest PP 1-1 2 2 000 Ft 1.2 2000 Ft Balatoni hajók Phonix 1998. Ag BU, PP 1-1 2 7 000 Ft

Részletesebben

Kisárverés 2014. március 22.

Kisárverés 2014. március 22. Kisárverés 2014. március 22. 1. tartás db kikált. ár 1.1. Spanyol másolatok 5 pezeta, 20 reál 2-2 5 2 000 Ft 1.2. Egyesületi br. Érmek: MÉE 10 éves, XIX. Vándorgyűlés 1-1 2 500 Ft 1.3. Erdélyi Fejedelmek

Részletesebben

A három Mária. Aranyozott faszobor

A három Mária. Aranyozott faszobor E 94.77.1 A három Mária. Aranyozott faszobor K 94.56.1 A Sasfiók mellszobra. Márkus Emília ajándéka Gobbi Hildának. Edmond Rostand: A sasfiók Nemzeti Színház, 1942. február 21. Ferenc, reichstadti herceg:

Részletesebben

Valient Aukciósház Kft.

Valient Aukciósház Kft. Valient Aukciósház Kft. Teljes árveri lista XXVI. Aukció Sorszám Főkategória Alkategória 2 3 Kép Leírás Kikiáltási ár Elkelt Arany 1869GYF Dukát Au "Álló Ferenc József / Barokk címer" Gyulafehérvár (3.5g)

Részletesebben

Kisárverés március 19.

Kisárverés március 19. Kisárverés 2011. március 19. 1. tartás db kikált. ár 1.1 500 Ft Vadvédelem 1988+50 Ft Vadvédelem T1 2 3500 1.2 10 Ft+20 Ft+20 Ft FAP, 50 Ft Vadvédelem T1 4 1200 1.3 10 fill 1915 CuNi T1 10 1000 1.4 50

Részletesebben

Kisárverés 2012 március 10.

Kisárverés 2012 március 10. Kisárverés 2012 március 10. megnevezés tartás db kikált. ár 1. 1.1 F.J. 1kor T2/3 7 3500 1.2 F.J. 5kor 1908, 1Fl 1861A ph T2/3 2 6000 1.3 5P 1930, 2 Sch 1928, 5 Ft 1967 T3 3 4000 1.4 Bajor tall 1764 T3

Részletesebben

Kisárverés 2014. Szeptember 27. 1. tartás db kikált. ár

Kisárverés 2014. Szeptember 27. 1. tartás db kikált. ár Kisárverés 2014. Szeptember 27. 1. tartás db kikált. ár 1.1. Királysor: Zsigmond, Szt. István, III.István, Albert, I.Mátyás br. 42,5 mm 1-1 5 1 600 Ft 1.2. Királysor: Szapolyai J. - I. Ferdinánd, II.Béla,

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

44. Numizmatikai gyorsárverés

44. Numizmatikai gyorsárverés 44. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház negyvennegyedik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető irodánkban 2015. Május 11. 12. 13-án Ajánlattételi

Részletesebben

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága lf. rendelete, a magyar érdemrend alapszabályainak módosításáról.

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága lf. rendelete, a magyar érdemrend alapszabályainak módosításáról. A Kormányzó Úr Ő Főméltósága lf. rendelete, a magyar érdemrend alapszabályainak módosításáról. A magyar királyi miniszterelnöknek a magyar királyi kormány nevében tett előterjesztésére elrendelem, hogy

Részletesebben

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXXIV. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.10.15. 18 óra

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXXIV. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.10.15. 18 óra XXXIV. ÁRVERÉS CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS Csók István Antikvitás 2012.10.15. 18 óra A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXVIII. ÁRVERÉSE 2012. OKTÓBER 15. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS 1052, BUDAPEST,

Részletesebben

Kisárverés 2011. április 16.

Kisárverés 2011. április 16. Kisárverés 2011. április 16. 1. tartás db kikáltási ár 1.1 visszavonva 1.2 2 korona 1912 KB T1-2 4 4600 1.3 visszavonva 1.4 2 kronen 1912, 1913 (2) T1-2 3 4600 1.5 1 forint 1876 KB, 1890 KB (Fiume címer)

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 75/1. Bálint Endre (1914-1986) Ady: Az

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Kisárverés 2012. október 20.

Kisárverés 2012. október 20. Kisárverés 2012. október 20. 1. tartás db kikált.ár 1.1 MÉE árv. Katalógus 1991-96 bekötve 1997-2007, (21) 22 1200 1.2 10 euró 2011 Liszt F. PP T1 1 3000 1.3 Portugál 50 escudó 1969,20 esc. 1966 T1 2 3000

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 117. 2011/2. 124. tétel m ee Budapest, 2011. november 12. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Tagsági száma: Kibocsátó No. Ország Országrész

Részletesebben

5. Anyag. 6. Anyag. 7. Anyag. 4.8 4000 Ft Gödöllı, 3000 Ft pénzverés T1 2 db 8000

5. Anyag. 6. Anyag. 7. Anyag. 4.8 4000 Ft Gödöllı, 3000 Ft pénzverés T1 2 db 8000 Kisárverés 2010 április 17. 1. Anyag 1.1 500 Ft 1990 labd. VB T1-1 3 db 4000 1.2. 500 Ft 1988 Szöul, 1992 Barcelona T1-1 2 db 3600 1.3. 500 Ft 1986 Buda visszaf., 1988 Világ Vadvédelem 1989 Védd a gyermeket.

Részletesebben

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA. MN. Öltözködési utasítás 1

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA. MN. Öltözködési utasítás 1 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA 1 1956 Magyar Nemzetőrség formaruházata és rendfokozati jelzései Az 1956 Magyar Nemzetőrség szervezetéhez tartozó nemzetőrök formaruházata egységes, és egyértelműen

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

51. Numizmatikai gyorsárverés

51. Numizmatikai gyorsárverés 51. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház ötvenegyedik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető irodánkban 2015. október 19-20-21-én. Ajánlattételi

Részletesebben

Kisárverés

Kisárverés Kisárverés 2014.04.26. 1. tartás db kikiált.ár 1.1. Pest - Buda - Óbuda 100. Évf. 1973. Ag 1/1 1 4 000 1.2. Mátyás kir. 1990. Ag PP 1/1 1 4 000 1.3. Magyarország Köztársaság 1989. okt.23. Ag PP 1/1 1 4

Részletesebben

Kisárverés 2015.02.21.

Kisárverés 2015.02.21. Kisárverés 2015.02.21. 1. Megnevezés tarás darab kikiáltási ár 1.1 1000 Ft Bánki D., Puskás T., Adorján I., T-Modell Ni PP 1-1 4 4 600 Ft 1.2 1000 Ft Adorján I., Bíró L., T-Modell PP Masat-1 BU 1-1 4 4

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2883 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. no vem ber 5 9. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/45. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ

Részletesebben

Kisárverés 2010 február 20.

Kisárverés 2010 február 20. Kisárverés 2010 február 20. 1. Anyag 1.1 20 kr. 1838, 1841 B. T3-3 2 db 1200 1.2 20 kr. 1843, 1844 B. T3-3 2 db 1200 1.3 20 kr. 1845, 1846 B. T3-3 2 db 1200 1.4 Jelvények magyar-külföld T1-3 220 db 500

Részletesebben

Kisárverés Május 19. 1. tartás db kikált. ár

Kisárverés Május 19. 1. tartás db kikált. ár Kisárverés Május 19. 1. tartás db kikált. ár 1.1 Nemz. Rendır motoros Csillagtúra Br., Magy. Honvédség Br., Honv. Minisztérium Br. 1/1 3 1 200 1.2 Országház (2) Br., Védelem '96 - Keleti György Br., Protestáns

Részletesebben

26. Numizmatikai Aukció. 2009. szeptember 26. Hotel Béke Radisson Budapest. Árpád-ház, Vegyesház, Erdély, Habsburg pénzek, modern- és történelmi érmek

26. Numizmatikai Aukció. 2009. szeptember 26. Hotel Béke Radisson Budapest. Árpád-ház, Vegyesház, Erdély, Habsburg pénzek, modern- és történelmi érmek 26. Numizmatikai Aukció 2009. szeptember 26. Hotel Béke Radisson Budapest Árpád-ház, Vegyesház, Erdély, Habsburg pénzek, modern- és történelmi érmek Hungarian medieval, Transylvanian, Habsburg, Modern

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kulturális Javak Bizottsága 2012. december 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Gerick, Joseph (Gerik József), id. (pozsonyi ötvös, 18. század

Részletesebben

Valient Aukciósház Kft.

Valient Aukciósház Kft. Valient Aukciósház Kft. Teljes árverési lista XXX. Műtárgy és Numizmatika Aukció Sorszám Főkategória Alkategória 2 3 Kép Leírás Kikiáltási ár Elkelt Mária Terézia / 1763KM Poltura Cu T/C:F Mária Terézia

Részletesebben

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 1. II. Fejezet AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 1. II. Fejezet AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 1 Az Országgyűlés Magyarország címerének és zászlajának használatát a nemzeti jelképek alkotmányjogi

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

26/8. Silberhorn Tibor (1927) Zárszámadás, 1957 technika: papír, tus méretek: 21 x 29,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 4.

26/8. Silberhorn Tibor (1927) Zárszámadás, 1957 technika: papír, tus méretek: 21 x 29,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 4. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 26/1. Ismeretlen XIX.sz.-i naív mûvész

Részletesebben

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3.

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd

Részletesebben

78/3. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/18. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/21. Aggházy Gyula ( )

78/3. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/18. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/21. Aggházy Gyula ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 78/3. Rau Tibor (1934-2000) Ledér lányok,

Részletesebben

29. Numizmatikai Aukció. Pannonia Terra Numizmatika. 2010. október 2. Hotel Béke Radisson Budapest

29. Numizmatikai Aukció. Pannonia Terra Numizmatika. 2010. október 2. Hotel Béke Radisson Budapest Pannonia Terra Numizmatika 29. Numizmatikai Aukció 2010. október 2. Hotel Béke Radisson Budapest Külföldi érmek, papírpénzek, kitüntetések és jelvények World coins, Banknotes, Decorations and Badges Pannonia

Részletesebben

27. Numizmatikai Aukció. 2009. december 5. Hotel Béke Radisson Budapest

27. Numizmatikai Aukció. 2009. december 5. Hotel Béke Radisson Budapest 27. Numizmatikai Aukció 2009. december 5. Hotel Béke Radisson Budapest Árpád-ház, Vegyesház, Erdély, Habsburg pénzek és modern érmek Hungarian medieval, Transylvanian, Habsburg and modern coins Pannonia

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

46. Numizmatikai gyorsárverés

46. Numizmatikai gyorsárverés 46. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház negyvenhatodik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető irodánkban 2015. Június 22. 23. 24-én Ajánlattételi

Részletesebben

Valient Aukciósház Kft.

Valient Aukciósház Kft. Valient Aukciósház Kft. Teljes árveri lista 5. Gyorsárver Sorszám Főkategória Alkategória 1 2 Kép Leírás Kikiáltási ár Elkelt II. Béla / 1131 1141. Denar Ag (0.23g) T/C:XF ÉH: 48., H: 89. 2 Hunyadi Mátyás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 62/5. Henri de Toulouse-Lautrec (1864

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA

ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA Jóváhagyom: Budapest 2014. március 15. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA 1 1956 Magyar Nemzetőrség formaruházata és rendfokozati jelzései

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt Katonai Tagozat

Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt Katonai Tagozat Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt Katonai Tagozat 1991-2016 A tanulmányom célja részletekben gazdag fotókkal bemutatni az 1991. évi XXXI. törvény - a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről valamint

Részletesebben

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 72/2. Csendet! Kíméljük egymást! plakát

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Kemenesalja Művelődési Ház Központ és Könyvtár Celldömölk, Géfin tér 1. NYME,SEK, "D" épület Szombathely Berzsenyi tér 2.

Kemenesalja Művelődési Ház Központ és Könyvtár Celldömölk, Géfin tér 1. NYME,SEK, D épület Szombathely Berzsenyi tér 2. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 20évi rendezvények ( az események még hiányosak, az időpontok változhatnak, érdeklődjenek a központi irodában és a csoportoknál) Hó Nap, óra Csoport Program Helyszín Elérhetőség

Részletesebben

1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. TEL.: , NYITVATARTÁS: H-P:

1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. TEL.: , NYITVATARTÁS: H-P: 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 95/1. Aba-Novák Vilmos (1894-1941) Szépítkezõk, nyilvántartási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

AUKCIÓS FELTÉTELEK A HORNIMPEX ART GALÉRIA AUKCIÓS FELTÉTELEI

AUKCIÓS FELTÉTELEK A HORNIMPEX ART GALÉRIA AUKCIÓS FELTÉTELEI A HORNIMPEX ART GALÉRIA AUKCIÓS FELTÉTELEI I. Általános rendelkezések I.1. I.2. I.3. I.4. A jelen aukciós feltételek a HORNIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám:

Részletesebben