TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43"

Átírás

1 TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: november Naponta: óráig Árverés: november 30. kedd óra Tátra Galériában a fenti címen

2 TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra u. 4. (volt Sallai u.) a Margithíd pesti hídfőjénél. Telefon: Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig óráig Folyamatosan felvásárolunk készpénzért, régi fém- és papírpénzeket, emlékérmeket, plaketteket, kitüntetéseket, továbbá egyéb papírrégiségeket, részvényeket, értékpapírokat és okleveleket. Tevékenységi körünkbe tartozik még, gyűjtemények átvétele, aukciók megszervezése, szaktanácsadás, értékbecslés. Megközelítés a 2-es, 4-es, 6-os villamossal; ill. a MÉE klubtól a 76-os trolibusszal lehetséges.

3 ÁRVERÉSI FELTÉTELEK 1. Az árverést a Kft. az árvereztetők megbízásából szervezi, rendezi és vezeti. Az árverés úgy történik, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katagólusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók számozott táblával teszik meg ajánlatukat. 2. A tárgy tulajdonjogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb ajánlatot teszi, kivéve, ha védett tárgyak esetében az évi 9. sz. tvr-ben biztosított módon elővásárlási jogát a múzeum gyakorolja. 3. A Kft. mint kereskedelmi képviselő az árvereztető megbízó nevében és képviseletében, annak teljes körű meghatalmazása alapján jár el, e meghatalmazás alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adás-vételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére. Ennek értelmében az adás-vételi szerződés az árvereztető (megbízó) és az árverező (vevő) között jön létre. 4. A vevő a kereskedelmi képviselő részére közvetítői (megbízási) díjat tartozik fizetni. A megbízási díj a le üté si ár 15%-a, amely azáfá-t tar tal maz za. 5. Az árverés során, ha az árverésvezető az ajánlattevőt egyértelműen azonosítani nem tudja, bármely okból a vevő személye pontosan nem állapítható meg, vagy ha az ajánlattételt az árverésvezető nem vette észre, az árverés folytatható. 6. A vevő a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és veszélyére nyomban gondoskodni köteles. Ennek elmulasztása esetén a Kft. nem felel a tárgy megsérüléséért, vagy bármely más módon bekövetkező értékcsökkenéséért. Az árverést követő 3. naptári naptól pedig 5% tárolási díjat számít fel. 7. A kifizetett, illetve megvett tárgyat visszavenni és újra árverésre bocsátani tilos. 8. Tilos mindenféle összebeszélés, társulás, vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy 3. személyt szerfelett magas vételár kínálására rávegyen és így megkárosítsa. Ugyancsak tiltva van mindenféle, az árverési eredményt befolyásoló összebeszélés, a nyereségen való osztozkodás, vagy előny igérgetése. 9. Az árverést megelőző kiállításon minden árverésre kerülő tárgy megtekinthető. A tárgyak szavatosság nélkül minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak. Leütés után a Kft. semmiféle felszólamlást nem vesz figyelembe kivéve, ha a tárgy hamis és az árverési katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ez esetben a vevő a Ptk-ban meghatározott módon és időn belül felszólamlással élhet. 10. A kiállításon megtekinthető és az árverés idején vételre felkínált tárgyakat a kikiáltási áron alul a Kft. nem adja el. Az árverező által tett árajánlatért és a megfizetett árverési árért a Kft. semmiféle felelős - sé get nem vál lal. 11. Ha a ve vő sze mé lye sen nem kí ván részt ven ni az ár ve ré sen, úgy az ál ta la adott vé te li meg bí zás alap - ján helyette a Kft. hivatalból árvereztet megbízásának megfelelően. Ez esetben a vételi megbízásban meghatározott összeg 40%-a előlegképpen az árverést megelőzően a Kft. javára megfizetendő, amiről a megbízó átvételi elismervényt kap. Ha ugyanarra a tárgyra 3. személy magasabb összegű vételi megbízást ad, vagy az árverésen bármely vevő magasabb ajánlatot tesz, a megbízó a megfizetett előleget az árverés után minden levonás nélkül jogosult visszakapni a megfizetéskor kapott elismervénye ellenében. Fleck és Társa Kft.

4 Az árverésre kerülő tárgyak állapotának minősítése Tartás fokozat Erhaltungs-angaben ext: extra stempelglanz kiv: kiváló vorzüglich nsz: nagyon szép sehr schön sz: szép schön +: megjelölt tartásnál jobb die angegebene Erhaltung wird überschritten -: megjelölt tartásnál gyengébb die angegebene Erhaltung wird nicht erreicht A tartásfokozaton kívüli hibák: ah: anyaghiba Materialsfehler k: karc Kratzer lh: lapkahiba Schrötlingsfehler ph: peremhiba Randfehler uv: utánveret Nachpregung ü: ütésnyom Schlagspur vh: verési hiba Pregungsfehler ex: -ból, -ből aus ~ ti: tisztított geputzt kor: korrozió Korrosion fny: fülnyom Henkelspur j: jusztír nyom justiert A katalógusban szereplő kikiáltási árak euróban vannak megadva. Fizetés forintban is történhet a Magyar Nemzeti Bank aznapra érvényes árfolyamán. Az árverés napján a helyszínen a tételek csak forintban fizethetők. Alkalmazott licit lépcsők: 30 Euró-ig 1 Euró 100 Euró-ig 5 Euró 300 Euró-ig 10 Euró 1000 Euró-ig 30 Euró 1000 Euró felett 100 Euró

5 Árpád-ház MAGYAR PÉNZEK I.István denár ÉH.1. Ag g. kiv I.András denár ÉH.5. Ag g. kiv Béla Herceg denár ÉH.6. Ag g. -kiv Salamon denár ÉH.10. Ag g. -kiv I.László denár ÉH.16. Ag g. kiv denár ÉH.20. Ag g. kiv denár ÉH.22. Ag. -30% nsz Kálmán denár ÉH.28. Ag g. -kiv denár ÉH.31. Ag g. -kiv denár ÉH.32. Ag g. kiv denár ÉH.33. Ag g. kiv denár ÉH.34. Ag g. -kiv II.István denár ÉH.37. Ag g. -kiv denár ÉH.38. Ag g. kiv denár ÉH.39. Ag g. kiv denár ÉH.40. Ag g. (ph) -kiv denár ÉH.41. Ag g. kiv denár ÉH.42. Ag g. kiv II.Béla denár ÉH.43. Ag g. kiv denár ÉH.44. Ag g. kiv denár ÉH.46. Ag g. kiv denár ÉH.48. Ag g. kiv denár ÉH.49. Ag g. kiv denár ÉH.51. Ag g. kiv denár ÉH.52. Ag g. kiv denár ÉH.53. Ag g. kiv II.Géza denár ÉH.54. Ag g. kiv denár ÉH.56. Ag g. R! kiv denár ÉH.60. Ag g. kiv denár ÉH.65. Ag g. kiv 40 5

6 denár ÉH.68. Ag g. kiv denár ÉH.69. Ag g. kiv denár ÉH.70. Ag g. kiv denár ÉH.71. Ag g. kiv denár ÉH.72. Ag g. kiv III.István denár ÉH.79. Ag g. kiv denár ÉH.83. Ag g. (nyírt) +nsz III.Béla denár ÉH.101. Ag g. +nsz Bizonytalan bracteata ÉH.116. Ag g. kiv bracteata ÉH.117. Ag g. +kiv bracteata ÉH.118. Ag g. kiv bracteata ÉH.121. Ag g. (áttört) kiv bracteata ÉH.122. Ag g. -ext II.András denár ÉH.160. Ag g. +nsz obulus ÉH.161. Ag g. nsz denár ÉH.162. Ag g. -kiv IV.Béla denár ÉH.213. Ag g. -kiv denár ÉH.218. Ag g. -kiv obulus ÉH.229. Ag g. nsz denár ÉH.233. Ag g. nsz denár ÉH.235. Ag g. +nsz obulus ÉH.236. Ag g. nsz denár ÉH.241. Ag g. -kiv denár ÉH.246. Ag g. -kiv obulus ÉH.247. Ag g. nsz denár ÉH.256. Ag g. kiv obulus ÉH.256/c. Ag g. nsz V.István denár ÉH.257. Ag g. nsz denár ÉH.268. Ag g. nsz obulus ÉH.269. Ag g. nsz+ 20 6

7 IV.László denár ÉH.276. Ag g. -kiv obulus ÉH.301. Ag g. nsz Vencel denár ÉH.345. Ag g. -kiv denár H.434. Ag g. nsz+ 60 Vegyes-ház 65. Károly Róbert denár ÉH.370. Ag g. nsz denár ÉH.372. Ag g. nsz denár ÉH.373. Ag g. +nsz ex 69 ex Mária denár ÉH.442/a,f. Ag. 2 db nsz denár ÉH.443/b,d. Ag. 2 db nsz II.Ulászló denár én. K-n; ÉH.644/a. Ag. 0.60g. -kiv denár 1503 KH; ÉH.646. változat! Ag g. R! +nsz obulus én. K-n. ÉH.648/c. Ag g. nsz obulus én. K-n. ÉH.648/c. változat! Ag g. (ph.) nsz obulus K-n. ÉH.650/a. Ag g. kiv 20 Habsburg-ház I. 75. Rudolf tallér 1582 KB. ÉH.790/b. Ag g. -ext tallér 1591 KB. ÉH.790/b. Ag g. kiv tallér 1608 KB. ÉH.790/b. Ag g. R! kiv 280 7

8 tallér 1598 NB. ÉH.795/a. H Ag g. (ph.) -kiv /2 tallér 1588 KB. ÉH.800/a. Ag g. -nsz /4 tallér 1583 KB. ÉH.802. Ag. 6.9 g. -nsz /4 tallér 1595 KB. ÉH.802. Ag. 7.0 g. nsz II.Mátyás 1/4 tallér 1620 KB. ÉH.858. Ag. 6.9 g. (Posthum) nsz II.Ferdinánd tallér 1635 KB. ÉH.898/a. Ag g. +nsz /2 tallér ÉH.904. Ag g. nsz /2 tallér 1637 KB. ÉH.907. Ag. 7.1 g. nsz III.Ferdinánd tallér 1641 KB. ÉH.939/a. Ag g. téves veret. IIII.Ferdinánd (k.) R! +kiv 480 8

9 tallér 1649 KB. ÉH.939/a. Ag g. -ext tallér 1655 KB. ÉH.939/a. Ag g. (vh,kis k.) +kiv tallér 1656 KB. ÉH.939/a. Ag g. (k.) kiv /2 tallér 1642 KB. ÉH.947/a. Ag g. +nsz /4 tallér 1653 KB. ÉH.949/a. Ag. 7.0 g. +nsz I.Lipót tallér 1660 KB. ÉH.1016/b. H Ag g. +nsz tallér 1660 KB/V. ÉH.1016/a. H Ag g. (vh.) kiv tallér 1661 KB. ÉH Ag g. nsz 540 9

10 tallér 1698 KB. ÉH.1022/a. Ag g. kiv /2 tallér 1660 KB/V. ÉH.1038/a. H Ag g. nsz /2 tallér 1701 KB. ÉH.1045/a. H Ag g. -kiv /4 tallér 1700 NB/ICB. ÉH H Ag. 7.1 g. nsz /4 tallér 1701 KB. ÉH Ag. 7.1 g. (k.) nsz /4 tallér 1701 NB/ICB. ÉH H Ag. 6.4 g. nsz XV krajcár 1674 KB. ÉH Ag. 6.0 g. +nsz XV krajcár 1676 KB. ÉH Ag. 5.8 g. +nsz XV krajcár 1679 KB. ÉH.1060/a. Ag. 6.2 g. +nsz XV krajcár 1680 KB. ÉH.1060/a. Ag. 5.9 g. +nsz/nsz 30 10

11 XV krajcár 1686 KB. ÉH Ag. 5.9 g. -nsz/nsz XV krajcár 1689 NB/PO. ÉH.1066/c. H Ag. 6.0 g. kiv XV krajcár 1690 KB. ÉH.1064/a. Ag. 5.8 g. -nsz VI krajcár 1669 KB. ÉH Ag. 3.2 g. kiv VI krajcár 1676 CG-Bástya. ÉH.1074/a. Ag. 3.2 g. nsz krajcár 1662 KB. ÉH Ag. 1.4 g. +nsz krajcár 1696 CH. ÉH.1090/a. Ag g. -kiv krajcár 1698 CH/CS. ÉH.1086/b. Ag g. -nsz poltura 1700 NB/ICB. ÉH.1094/b. Ag g. +nsz 45 II.Rákóczi Ferenc-szabadságharc XX poltura 1705 jn. ÉH.1130/a. Cu. nsz XX poltura 1706 jn. ÉH.1130/a. Cu. (rep.) -kiv 50 11

12 X poltura 1704 jn. Két ellenjeggyel, ÉH.1136/a. Cu g. nsz X poltura 1704 jn. ÉH.1133/a. Cu. -kiv X poltura 1705 jn. ÉH.1133/a. Cu. (kor.) -kiv ex 119. X poltura 1706 jn. ÉH.1133/a. Cu. (kis rep.) nsz X poltura 1706 CM. ÉH.1133/c. Cu. (ph.) -kiv Lot.rézpoltura KB. ÉH.1139/a. Cu. 4 db nsz ex Lot.rézpoltura KB. ÉH.1139/a. Cu. 4 db nsz rézpoltura 1706 CM. ÉH.1139/d. Cu. nsz rézpoltura 1707 KB. ÉH.1140/b. Jézus jobbkaron. Cu. nsz 30 Habsburg-ház II I.József 3 krajcár 1711 CH/PW. ÉH.1159/b. Ag g. -kiv III.Károly tallér 1733 KB. ÉH H Ag g. kiv tallér 1738 KB. ÉH H Ag g. -ext

13 /2 tallér 1714 KB. ÉH Ag g. kiv /2 tallér 1717 KB. ÉH Ag g. kiv /2 tallér 1740 KB. ÉH Ag g. nsz /4 tallér 1716 NB. ÉH.1193/a. változat többször Ag.7.2 g. nsz /4 tallér 1719 NB. ÉH.1193/a. Ag. 7.3 g. nsz /4 tallér 1727 NB. ÉH.1193/a. Ag. 7.0 g. kiv /4 tallér 1731 NB. ÉH Ag. 7.1 g. (k.) nsz /4 tallér 1732 NB. ÉH Ag. 7.1 g. (k.) +nsz /4 tallér 1735 NB. ÉH Ag. 7.2 g. kiv krajcár 1740 KB. ÉH Ag. 7.2 g. +nsz

14 Mária Terézia tallér 1741 KB. ÉH H Ag g. -kiv tallér 1743 KB. ÉH Ag g. nsz tallér 1743 KB. ÉH H Ag g. (k.) nsz tallér 1747 KB. ÉH H Ag g. (juszt.) kiv tallér 1760 KB. ÉH Ag g. nsz tallér ÉH Ag g. kiv tallér 1768 K/EVM-D. ÉH.1228/b. Ag g. (k.) +nsz tallér 1780 B/SK-PD. ÉH.1228/d. Ag g. -kiv

15 /2 tallér 1758 KB. ÉH Ag g. (átvésett) nsz /2 tallér 1776 K/SK-PD. ÉH.1235/b. Ag g. (k.) +nsz krajcár 1753 KB. ÉH Ag. 7.0 g. kiv krajcár 1770 K/EVM-D. ÉH Ag. 7.0 g. -kiv krajcár 1768 B/EVM-D. ÉH Ag. 1.5 g. sz II.József 1/2 tallér 1786/A. ÉH.1324/a. Ag g. (k,fny.) nsz Ferenc tallér 1822 B. ÉH.1364/a. Ag g. (ü.) nsz ex 155 ex /2 tallér 1793 A. ÉH Ag g. R! nsz V.Ferdinánd 20 krajcár 1842,43 B. ÉH Ag. 2 db nsz/kiv krajcár 1845,47 B. ÉH Ag. 2 db -kiv 12 15

16 krajcár 1848 B. ÉH Ag. 6.7 g. kiv Szabadságharc dukát 1848 jn. ÉH.1427/b. kisebb címer. Au. 3.5 g. nsz krajcár 1848 KB. ÉH Ag. 6.7 g. kiv ex krajcár 1849 NB,A. ÉH Ag. 2 db kiv krajcár 1849 NB. ÉH Cu. +nsz krajcár 1848 jn. ÉH.1432/a. Cu. kiv krajcár 1849 NB. ÉH.1432/b. Cu. (ah.) R! -kiv 45 I.Ferenc József forint (20 Fr.)1877 KB. ÉH.1453/a. Au g. (ph.) -kiv forint (10 Fr.)1876 KB. ÉH.1455/a. Au g. nsz forint 1868 GyF. ÉH.1463/b. Ag g. (k.) kiv forint 1869 GyF. ÉH.1463/b. Ag g. kiv forint 1869 KB. ÉH.1463/a. Ag g. kiv forint 1879 KB. ÉH.1464/a. Ag g. kiv 8 16

17 forint 1881 KB. ÉH.1464/A. Ag g. kiv forint 1883 KB. ÉH Ag g. kiv forint 1884 KB. ÉH Ag g. kiv forint 1887 KB. ÉH Ag g. kiv forint 1888 KB. ÉH Ag g. kiv forint 1890 KB. ÉH Ag g. kiv forint 1890 KB. ÉH Fiume. Ag g. kiv /4 forint 1859 B. ÉH.1469/a. Ag. 5.3 g. nsz krajcár 1869 KB/MKVP. ÉH. 1476/a. Ag. 1.6 g. nsz krajcár 1878 KB. ÉH Cu. kiv krajcár 1879 KB. ÉH Cu. kiv krajcár 1881 KB. ÉH Cu. kiv krajcár 1882 KB. ÉH Cu. kiv

18 korona 1900 KB. ÉH Ag g. kiv korona 1907 KB. ÉH Ag g. kiv korona 1908 KB. ÉH Ag g. nsz korona 1914 KB. ÉH Ag g. kiv korona 1913 KB. ÉH Ag. 5.0 g. nsz+ 80 Magyar Királyság ex pengő 1931 Bp. P.7. Ag g. kiv pengő 1929,32 Bp. P.7. Ag. 2 db kiv pengő 1929,32 Bp. P.7. Ag. 2 db kiv pengő 1935 Bp. P.7. Ag g. +kiv 300 Magyar Népköztársaság forint 1961 Bp. EM.15. P. Au g. ext forint 1968 Bp. EM.29. P.P. Au. 4.2 g. -ext forint 1994 Bp. EM.135. P.P. Au g. -ext

19 forint 1979 Bp. EM.57. Piefort. P.P. Ag g. -ext forint 1980 Bp. EM.59. Piefort. P.P. Ag g. -ext forint 1980 Bp. EM.60. Piefort. P.P. Ag g. -ext forint 1999 Bp. EM.160. Ag g. ext forint 1999 Bp. EM.160. P.P. Ag g. ext fillér 1950 Bp. F.3.vált. MÁV. Alu. -ext 22 Egyébb veretek (fantázia; próba) korona 1896 KB. H U.P. P.P. Ag g. -ext forint 1972 Bp. EM.39 pv. Szt.István. jelz.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1975 Bp. EM.47 pv. MTA. jelz.próbav. P.P. Ag g. -ext

20 forint 1985 Bp. E.87 pv. Vidrás jelz.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1986 Bp. EM.94 pv. LVB 86 I. jelz.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1986 Bp. EM.95 pv. LVB 86 II. jelz.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1986 Bp. EM.98 pv. Calgary. jelz.próbav. P.P. Ag g. -ext forint 1987 Bp. EM.99 pv. Szöul. jelz.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1988 Bp. EM.106 pv. LVB 90 I. jelz.próbav. P.P. Ag g. -ext forint 1989 BP. EM.108 pv. LVB 90 II. jelz.próbav. P.P. Ag g. -ext forint 1993 Bp. EM.132 pv. LVB 94. jelz.próbav. BU. Ag g. -ext

21 Tervezet Próbaveretek forint 1972 Bp. EME.10. Bp. jelz.terv.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1972 Bp. EME.9. Szt.István. jelz.terv.próbav. P.P. Ag g. -ext forint 1972 Bp. EME.9. Szt.István. jelz.terv.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1974 Bp. EME.14. MNB. jelz.terv.próbav. P.P. Ag g. -ext forint 1974 Bp. EME.14. MNB. jelz.terv.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1976 Bp. EME.16. II.Rákóczi. jelz.terv.próbav. P.P. Ag g. -ext forint 1976 Bp. EME.16. II.Rákóczi. jelz.terv.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1976 Bp. EME.17. Munkácsy. jelz.terv.próbav. P.P. Ag g. -ext

22 forint 1976 Bp. EME.17. Munkácsy. jelz.terv.próbav. BU. Ag g. -ext forint 1991 Bp. EME.32. Kosárlabda. jelz.terv.próbav. BU. Ag g. -ext 250 KÜLFÖLDI PÉNZEK Ausztria ex Lot. Friesachi denár XII-XIII sz. Ag. 10 db nsz/kiv I.Lipót VI kreuzer 1680 M. Her Ag. 3.2 g. nsz kreuzer 1682 Hall. Her Ag. 1.7 g. kiv I.Ferdinánd tallér 1839 A. Her.136. Ag g. nsz/nsz /2 tallér 1843 A. Her.159. Ag g. nsz Ferenc 1/4 koronataler 1788 B. Her.208. Ag. 7.4 g. nsz kreuzer 1832 M. Her.818. Ag. 6.5 g. sz/nsz I.Ferdinánd 20 kreuzer 1838 A. Her.228. Ag. 6.6 g. kiv 11 22

23 229 ex 230 ex kreuzer 1840,41 A. Ag. 2 db nsz/kiv kreuzer 1846,48 A. Ag. 2 db kiv I.Ferenc József 2 gulden Her.824. (Jubil.) Ag g. -kiv florin 1892 jn. Her.622. Ag g. kiv 10 Bahama dollár Ag g. ext dollár Ag g. ext 15 Canada dollár Ag g. ext dollár Ag g. ext 13 Juguszlávia dinár Ag g. Proof. -ext dinár Ag g. -ext 15 23

24 Lett lati Ag g. -kiv lati Ag g. -kiv 14 Mexikó peso Ag g. kiv peso Ag g. kiv peso Ag g. -ext 12 Német Frid-Aug. tallér 1781/IEC. Dav Ag g. nsz Frid-Aug. 1/2 tallér 1768/EDC. KM.981. Ag g. nsz Károly Albert 3 kreuzer KM.167. Ag. 1.3 g. nsz márka 2000 D. BRD. P.P. Ag g. ext 15 24

25 márka 1967 A. NDK. Humboldt. Ag g. +kiv 25 Olasz lira 1928 R. KM.69. Ag g. (k.) -kiv 80 Orosz 250. II.Miklós 10 rubel 1899 A.G. Au. 8.6 g. (k.) nsz rubel 1900 F.Z. Au. 8.6 g. nsz Lot. 20 kopek 1913,14,15. SzPB/VSz. Ag. 3 db -kiv 10 Svájc frank Lövésztallér Lugano. Ag g. kiv frank Lövésztallér Bern. Ag g. kiv frank 1922 B. Ag g. (k.) nsz 25 USA dollár Morgan. Ag g. kiv dollár Morgan. Ag g. kiv 13 25

26 dollár Morgan. Ag g. kiv dollár Morgan. Ag g. kiv dollár Morgan. Ag g. -kiv dollár Morgan. Ag g. (k.) kiv dollár Morgan. Ag g. (k.) kiv dollár Morgan. Ag g. kiv dollár Morgan. Ag g. -kiv dollár Peace. Ag g. (k.) -kiv 13 26

27 dollár Peace. Ag g. (k.) -kiv dollár Peace. Ag g. -kiv dollár Peace. Ag g. nsz dollár Peace. Ag g. (k.) -kiv dollár Peace. Ag g. (ah,k.) -kiv dollár Eagle. Ag g. -ext dollár Eagle. Ag g. -ext dollár Eagle. Ag g. -ext 13 27

28 dollár Eagle. Ag g. -ext dollár Eagle. Ag g. -ext dollár Eagle. Ag g. -ext dollár Eagle. Ag g. -ext dollár Eagle. Ag g. -ext dollár Eagle. Ag g. -ext dollár Eagle. Ag g. -ext 20 28

29 Osztrák-Magyar Monarchia KITÜNTETÉSEK Kis Fém Hadseregkereszt, Ágyúkereszt óraláncon viseltek. lak.br. nsz Vaskoronarend III.oszt. hadiékítménnyel,kardokkal. zom.ar.br. (zh.) kiv I.Ferenc József Rend Lovagkereszt (Rothe) zom.jelz.ar.ag. (patina) kiv Katonai Érdemkereszt III.oszt.+eredeti tok. zom.jelz.ag. kiv Katonai Érdemkereszt III.oszt. hadidíszítménnyel.+eredeti tok. zom.ar.br. kiv Koronás Ezüst Érdemkereszt (Kunz)+eredeti tok. zom.jelz.ag. kiv Ezüst Érdemkereszt (Mayer)+eredeti tok. zom.jelz.ag. kiv Vas Érdemkereszt hfém. -kiv Bronz Katonai Érdemérem kardokkal+eredeti tok. kiv 65 29

30 Vöröskereszt Tiszti Díszjelvénye hadidíszítménnyel (GAS, kitűzőpánt) zom.jelz.ag. kiv Vöröskereszt II.oszt. Díszjelvénye. zom.ez.br. (zh.) kiv Vöröskereszt II.oszt. Díszjelvénye hadidíszítménnyel. zom.jelz.ag. (zh.) kiv Vöröskereszt Ezüst Díszérem hadidíszítménnyel+eredeti tok. zom.jelz.ag. kiv Polgári Hadi Érdemkereszt III.oszt. (Rés F.)+tok. zom.ez.jelz.ag. kiv Katonai Tiszti Szolgálati Jel II.oszt zom.ar.br. kiv Katonai Tiszti Szolgálati Jel I.oszt ez.br. kiv Katonai Tiszti Szolgálati Jel III.oszt. (gyöngyház hátlap)1890. ez.br. (rep.) 60 30

31 Katonai Legénységi Szolgálati Jel II.oszt ez.br. kiv MOTSz. XXX.éves Szolgálati Érem. zom.ag,br. (zh.) kiv I.Ferenc József Magyarország és Erdélyi Látogatása Br. (k.) nsz 12 Magyar Királyság 301. Magyar Érdemrend Középkeresztje hadiszalagon kardokkal. zom.ar.br. (zh) kiv MÉR Középkereszt +eredeti tok. (53 mm.) zom.ar.br. (zh.) kiv MÉR Tisztikeresztje hadiékítménnyel kardokkal. zom.ar.br. (zh.) kiv MÉR Tisztikeresztje. zom.ar.br. (zh.) kiv

32 MÉR Tisztikereszt kis díszítménye +eredeti tok,miniatűr. zom.ar.br. kiv Magyar Szent Korona-rend középkeresztje hadidíszítménnyel, kardokkal. zom.ar.br. (min.zh.) kiv Magyar Koronás Bronzérem hadiszalagon,kardokkal +eredeti tok. ar.br. kiv Magyar Koronás Bronzérem. ar.br. kiv Magyar Kis Ezüst Vitézségi Érem. ez.br. (patina) -kiv III.oszt.Tiszti Szolgálati Jel. ar.br. kiv I.oszt Legénységi Szolgálati Jel. ez.br. -kiv Toldi Miklós Érdemérem ezüst fokozat (Zs Csiszár) viseleti példány. ez.br. -kiv 30 32

33 Bronz Polgári Honvédelmi Érdemkereszt pat.br. (hólyagos) nsz Nemzetvédelmi Kereszt ez.br. -kiv 30 Magyar Köztársaság 315. Magyar Munka Érdemérem eredeti tok. zom.pat.br. kiv Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata zom.ag. kiv Magyar Szabadság Érdemrend bronz fokozata 1947+miniatűr, eredeti tok. (tű j.) kiv Magyar Köztársasági Érdemrend a-e ig. 5 fokozata együttesen. (lásd alább, lásd a képet a borító 2. oldalán) /a A Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje (I.tip.)1946.+tok. zom.ar.br. (zh.) (lásd a képet a borító 2. oldalán) -kiv /b A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje tok. zom.ar.br. (min.zh.) (lásd a képet a borító 2. oldalán) kiv /c A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje tok. zom.ar.br. (lásd a képet a borító 2. oldalán) -ext /d A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal tok. zom.ar.br. (k.) (lásd a képet a borító 2. oldalán) kiv /e A Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje a csillaggal tok. zom.ar.br. (ü. zh) (lásd a képet a borító 2. oldalán) kiv Magyar Köztársasági Érdemérem ezüst fokozata miniatűr,eredeti tok. (min.kor.) kiv

34 Magyar Népköztársaság Magyar Népköztársasági Érdemrend V.fokozata zom.ar.br. kiv Munka Érdemrend Bronz fokozata (1949 szám)1950. zom.br. -kiv Kiváló Szolgálatért Érdemérem ez.br. R! kiv Szolgálati Érdemérem zom.ez.br. -kiv Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata zom.ar.br. (zh.) kiv Magyar Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozata zom.ez.br. kiv Tűzrendészeti Érem aranysávos ezüst fokozata (1952 szám) számozott. zom.fehfém. (zh.) kiv Tűzrendészeti Érem ezüst fokozata (1952 szám)1951.számozott. zom.fehfém. kiv 50 34

35 Tűzrendészeti Érem bronz fokozata (1952 szám)1951.számozott. zom.br. kiv Bányász Szolgálati Érdemérem bronz fokozata zom.br. kiv Sztahanovista Kitüntetés számozott.+miniatűr+tok. zom.ez,ar.br. -kiv Sztálin Vasmű Bronz Emlékérem II.tip eredeti tok. zom.pat.br. kiv Kazincbarcika Építéséért (változat) zom.ez.br. -kiv Szocialista Magyarországért Érdemrend miniatűr szalagsávon. zom.ar.br. kiv Vörös Csillag Érdemrend zom.ar.br. kiv Magyar Szabadság Érdemrend bronz fokozata zom.ar.br. kiv

36 ex 336. Magyar Népköztársaság rubinokkal ékesített zászlórendje (PV.jelzett) tok. zom.ar.ag. +kiv Büntetés végrehajtási Szolgálati Érem arany,ezüst fokozata zom.ar.br. 2 db kiv+ 45 Külföld Szent Sir Érdemrend Nagykereszt Csillaga (vatikáni mostani) zom.ar.ag. kiv Német Sas Ezüst Érdemérem kardokkal 1939-; jelz.ag. 38 mm. kiv Német II.Vh. Vaskereszt II.oszt jn. festett. Ag.Fe.. -kiv 40 36

37 Monarchia I.Világháború JELVÉNYEK Cs.és Kir. 1.Huszárezred tűzzom.jelvénye. zom.ar.br. R! kiv Cs.és Kir. 2.Huszárezred tűzzom.jelvénye. zom.ar.br. R! (min.zh.) kiv Cs.és Kir. 4.Huszárezred tűzzom.jelvénye. zom.ez.fe. R! kiv Cs.és Kir. 5.Huszárezred (Radetzky) tűzzom.jelvénye. zom.ar.br. R! (zh.) +nsz Cs.és Kir. 6.Huszárezred (Württemberg) tűzzom. jelv. zom.ar.br. R! kiv Cs.és Kir. 7.Huszárezred (Vilmos) tűzzom.jelv. zom.ar.br. R! kiv Cs.és Kir. 12.Huszárezred tűzzom.jelv. zom.ar.br. R! kiv Cs.és Kir. 14.Huszárezred (Ne bántsd a magyart) tűzzom.jelv. zom.ar.br. R! kiv Cs.és Kir. 15.Huszárezred (Salvatore) tűzzom.jelv. zom.ar.br. kiv Cs.és Kir. 16.Huszárezred (Zita) tűzzom.jelv. zom.ez.fe. R! kiv Cs.és Kir. 7.Dragonyos Ezred tűzzom.jelv. zom.ar.br. R! (tűhiány) nsz Cs.és Kir. 8.Ulanus Ezred (Defregger) tűzzom.jelv. zom.br. -kiv Cs.és Kir. 1.Hadosztály Lovassági Csapat jelv. zom.br. R! (zh,tű j.) -nsz Cs.és Kir. II/8.Lovassági Lövész Hadosztály tűzzom.jelv. zom.ar.br. R! kiv Cs.és Kir. Dalmát Lovas Lövészek (Gurschner) jelv. ez.br. R! kiv Cs.és Kir. Geherberstein Lovas Hadtest. Br. (tű) -kiv Ált.Rohamcsapat jelvény (Arkanzas) nsz

38 ex 362 ex M.Kir. 40.Honvéd Tábori Tarackos Ezred. Br. kiv Hadsereg Karácsonyi jelvénye. Br. kiv Hadsereg Téli Hadjárat Kárpátokban (Gurschner) fehfém. kiv Török zászló,havasi Gyopár tűzzom.br. festett üveg. 2 db kiv I.F.J.-Vilmos prop;havasi Gyopár Br. festett üveg. 2 db kiv Hármas Szövetség Vilmos-I.F.J. prop.jelv. ez.br. nsz Szt.Hubertus osztrák háborús kereszt ar.br. kiv Kossuth címeres prop jelv. zom.ar.br. (zh.) nsz Címeres Koronás osztrák patriota jelv. zom.ar.br. kiv Címeres osztrák patriota jelv. zom.ar.br. kiv Habsburg Ottó gyermekfotó jelv. nsz Bécsi Háborús Patriota Kereszt zom.ar.br. kiv Patriota osztrák női brossjelvény. ar.fest.fe,br. (hajl.) kiv Osztrák címer patriot kereszt zom.ar.br. (zh.) +nsz Koronás,címeres osztrák patriota jelv. tűzzom.ar.br. kiv Címeres osztrák patriota jelv. tűzzom.ar.br. kiv Címeres osztrák patriota jelv. tűzzom.ar.br. kiv 22 38

39 Osztrák Koronás,vaskeresztes prop.jelv. zom.ar.br. (zh.) kiv Sas vaskereszttel prop.jelv. zom.br. (zh.) kiv Háborús Napi Adag (kétoldalas!) tűzzom.ar.br. kiv Wehrman patriota bross. Br. kiv Háborús Hadsegélyző jelv zom.ar.ez.fe. kiv A M.Szt.Kor.Orsz.Vöröskereszt Egylete (Zutt) Br. kiv Német-Osztrák Szövetségi zászlós prop.jelv. zom.ar.br. -kiv Magyar-Német Szövetségi zászlós prop.jelv. zom.ar.br. (zh.) -nsz Osztrák-Magyar Ezüst Kereszt jelv. ez.br. +nsz Steiermark tartományi patr.jelv ig. tűzzom.ez.br. kiv Steiermark tartományi patr.jelv zom.ez.br. nsz ex 390 ex Lengyel címeres patriota jelv. tűzzom.ar.br. kiv Négyes Szövetségi prop.jelv. tűzzom.ar.br. (zh.) nsz Koronás,puskás vöröskeresztes patriota jelv. zom.ar.br. kiv Sebesült katona,hadiárvák jelv festett üveg. 2 db nsz Sebesült katona,hadiárvák festett üveg. 2 db +nsz Vilmos-I.F.J.Vöröskeresztes jelv. (kétoldalas) ar.br. kiv 12 39

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43 18. NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: 2009. november 23-26. Naponta: 11 16 óráig

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 124. 2015/1.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 124. 2015/1. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 124. 2015/1. 272. tétel Budapest, 2015. április 25. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1. 2.

Részletesebben

Vásárlási feltételek az árveréseken

Vásárlási feltételek az árveréseken Vásárlási feltételek az árveréseken 1. A Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház 1023 Budapest, Zsigmond tér 13. (továbbiakban: Ház) az árverési tárgyak tulajdonosa(i) vagy eladásra jogosultja(i) (továbbiakban:

Részletesebben

20. Numizmatikai gyorsárverés

20. Numizmatikai gyorsárverés 20. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház huszadik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2013. július 19-24. között.

Részletesebben

19. Numizmatikai gyorsárverés

19. Numizmatikai gyorsárverés 19. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház tizenkilencedik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2013. július 5-10.

Részletesebben

31. Numizmatikai gyorsárverés

31. Numizmatikai gyorsárverés 31. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház harmincadik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2014. június 19-25. között.

Részletesebben

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction 90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction Kiállítás On View 2011. november 23-tól december 4-ig, naponta 10 18 óráig Árverés Sale 2011. december 5-én, 17 órától: festmények és szobrok, 1 177.

Részletesebben

38. Numizmatikai gyorsárverés

38. Numizmatikai gyorsárverés 38. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház harmincnyolcadik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2014. November 28-

Részletesebben

32. Numizmatikai gyorsárverés

32. Numizmatikai gyorsárverés 32. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház harmincadik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2014. július 11-16. között.

Részletesebben

29. Numizmatikai gyorsárverés

29. Numizmatikai gyorsárverés 29. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház huszonkilencedik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2014. április 18-23.

Részletesebben

24. Numizmatikai gyorsárverés

24. Numizmatikai gyorsárverés 24. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház huszonnegyedik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2013. október 18-23.

Részletesebben

25. Numizmatikai gyorsárverés

25. Numizmatikai gyorsárverés 25. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház huszonötödik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2013. november 8-13.

Részletesebben

Kisárverés 2015. május 16. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1.

Kisárverés 2015. május 16. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1. Kisárverés 2015. május 16. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1. 1.1. Fantázia veretek Ag 20 g: Ferenc József, I. Kálmán 1-1 2 4 000 Ft 1.2. III. Károly, II. Lajos 1-1 2 4 000 Ft 1.3. I. András,

Részletesebben

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető. Tisztelt Ügyfelünk!

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető. Tisztelt Ügyfelünk! 250. Gyorsárverés numizmatika Az árverés anyaga megtekinthető weboldalunkon és irodánkban ( VI. Andrássy út 16. III. emelet. Nyitva tartás: H-Sz: 10-17, Cs: 10-19 óráig, P: Zárva) 2015 május 18-21-ig.

Részletesebben

13. Numizmatikai gyorsárverés

13. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház tizenharmadik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2013. március 18-20. között. Ajánlattételi határidő:

Részletesebben

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXVIII. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.09.03. 18 óra

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXVIII. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.09.03. 18 óra XXVIII. ÁRVERÉS CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS Csók István Antikvitás 2012.09.03. 18 óra A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXVIII. ÁRVERÉSE 2012. SZEPTEMBER 3. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS 1052,

Részletesebben

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető. Tisztelt Ügyfelünk!

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető. Tisztelt Ügyfelünk! 251. Gyorsárverés numizmatika Az árverés anyaga megtekinthető weboldalunkon és irodánkban ( VI. Andrássy út 16. III. emelet. Nyitva tartás: H-Sz: 10-17, Cs: 10-19 óráig, P: Zárva) 2015 június 1-4-ig. AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

IX. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.02.27. 18 óra

IX. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.02.27. 18 óra Csók István Antikvitás IX. ÁRVERÉS Csók István Antikvitás 2012.02.27. 18 óra A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS IX. ÁRVERÉSE 2012. FEBRUÁR 27. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS 1052, BUDAPEST,

Részletesebben

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető. Tisztelt Ügyfelünk!

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető. Tisztelt Ügyfelünk! 237. Gyorsárverés numizmatika Az árverés anyaga megtekinthető weboldalunkon és irodánkban ( VI. Andrássy út 16. III. emelet. Nyitva tartás: H-Sz: 10-17, Cs: 10-19 óráig, P: Zárva) 2014. október 27-30.

Részletesebben

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető. Tisztelt Ügyfelünk!

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető. Tisztelt Ügyfelünk! 245. Gyorsárverés numizmatika Az árverés anyaga megtekinthető weboldalunkon és irodánkban ( VI. Andrássy út 16. III. emelet. Nyitva tartás: H-Sz: 10-17, Cs: 10-19 óráig, P: Zárva) 2015 március 3-5. között.

Részletesebben

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthetõ. Tisztelt Ügyfelünk!

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthetõ. Tisztelt Ügyfelünk! 229. Gyorsárverés numizmatika Az árverés anyaga megtekinthetõ weboldalunkon és irodánkban ( VI. Andrássy út 16. III. emelet. Nyitvatartás: H-Sz: 10-17, Cs: 10-19 óráig, P: Zárva) 2014. június 24 - július

Részletesebben

6. Numizmatikai gyorsárverés

6. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház hatodik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2012. szeptember 14-19. között. Ajánlattételi határidő:

Részletesebben

2011. február 19. Kisárverés

2011. február 19. Kisárverés 2011. február 19. Kisárverés tartás darab kikáltási ár 1. 1.1 Magyar emlékpénzek: Szt. István 50+100 Ft T1 2 5000 1.2 MNB 50+100 Ft, KGST 100 Ft T1 3 4500 1.3 500 Nık Éve, Los Angeles, Sarajevo T1 3 7500

Részletesebben

49. Filatéliai gyorsárverés

49. Filatéliai gyorsárverés 49. Filatéliai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház negyvenkilencedik filatéliai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető irodánkban 2015. május 4-5-6-án. Ajánlattételi

Részletesebben

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház. 2014. október 9-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház. 2014. október 9-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2014. október 9-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2014.10.02-2014.10.08. H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00-

Részletesebben

16. Képeslap gyorsárverés

16. Képeslap gyorsárverés 16. Képeslap gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház tizenhatodik képeslap árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon december 12-17.. között. Ajánlattételi határidő:

Részletesebben

Kisárverés 2010 szeptember 18. 1. tartás db kikiáltási ár 1.1 5 pengı 1930, 1938, 1939 1.2 5 pengı 1930, (3) 1938. T1-3 ph 4 5000

Kisárverés 2010 szeptember 18. 1. tartás db kikiáltási ár 1.1 5 pengı 1930, 1938, 1939 1.2 5 pengı 1930, (3) 1938. T1-3 ph 4 5000 Kisárverés 2010 szeptember 18. 1. tartás db kikiáltási ár 1.1 5 pengı 1930, 1938, 1939 T1-3 ph 3 5000 1.2 5 pengı 1930, (3) 1938 T1-3 ph 4 5000 1.3 2 pengı 1936, 1935 Pázmány-sor T1-2 ph 3 6000 1.4 2 pengı

Részletesebben

Kisárverés 2012. február 18.

Kisárverés 2012. február 18. Kisárverés 2012. február 18. 1. megnevezés tartás db kikiált.ár 1.1 Magyar forg.-i sorok 1977 zacskóba, 1989, fill. Sor 1990, 91 T1 4 3600 1.2 FAO 20 fill., 5 Ft, 10 Ft, 100 Ft 1983 T1 4 500 1.3 Emlékpénzek:

Részletesebben

14. Képeslap gyorsárverés

14. Képeslap gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház tizenharmadik képeslap árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban július 11-23. között. Ajánlattételi határidő: július 23.

Részletesebben