OGYK - HÍRLEVÉL 8. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OGYK - HÍRLEVÉL 8. szám"

Átírás

1 OGYK - HÍRLEVÉL 8. szám Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele február Tartalom AKTUÁLIS A könyvtár díjtételei megváltoztak Februári könyvbemutatóink 75 éve hunyt el Apponyi Albert 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR JOGI ADATBÁZISAI Megújult formában a Magyar és a Külföldi jogi adatbázis KÖNYVAJÁNLÓ ÉS RÖVID VÁLOGATÁS ÚJ, KÜLFÖLDI BESZERZÉSEINKBŐL Kultúrák közötti párbeszéd az Európai Unióban GYŰJTEMÉNYEINK Amikor a könyvtárba a politika jön látogatóba: a zárt anyagok gyűjteménye (befejező rész) MINDENNAPJAINK AKTUÁLIS... A KÖNYVTÁR DÍJTÉTELEI MEGVÁLTOZTAK Kedvező változás, hogy január 1-jétől az egyetemi oktatók és kutatók a diákokhoz hasonlóan féláron válthatják meg éves olvasójegyüket. A beiratkozási díj fezetése alól mentesülnek a fogyatékkal élők. Kis mértékben emelkedtek a digitális kép készítésének a díjai: A/4 30,-Ft, sürgősséggel 40,-Ft A/3 50,-Ft, sürgősséggel 60,-Ft FEBRUÁRI KÖNYVBEMUTATÓNK Jean Bérenger Kecskeméti Károly: Országgyűlés és parlamenti élet Magyaroszágon , Budapest, Napvilág, Aligha véletlen, hogy a magyar parlamentarizmus monografikus feldolgozása Franciaországban készült el. Ott a magyar rendi parlamentarizmus azért keltette fel a kutatói érdeklődést, mert ezt a rendi érdekképviseletet az abszolutizmus felszámolta, míg nálunk a maga módján élt és virult. Aztán a lelkesítő és elrettentő példaként szolgáló francia forradalom után az abszolutizmus mintaállamából a polgári demokrácia mintaállama lett, míg nálunk komoly volt a demokratikus deficit a maga módján szintén érdekes különbség. Ez pedig mindig ösztönöz, és jelen esetben a rálátás lehetőségét kínálja. A magyar parlamentarizmus történetének francia ihletésű megírása a maga nemében az első ilyen vállalkozás. Intézménytörténet és egyben köztörténet. Egyszerre összefoglalás és a részmozzanatok elemzése. Hiszen mindkét szerző évtizedes kutatási eredményeire is támaszkodhatott. A jó könyv önmagáért beszél, miközben nagyon aktuális, jelenünket foglalkoztató problémákról szól. E könyv aktualitását a magyar parlamentarizmus újjáéledése és többé-kevésbé irritáló módon kifejezésre jutó imázskomplexusunk, valamint az európai világba való integrálódásunk adja. Csakhogy amíg az imázspropaganda a maga módján inkább megmosolyogtat, és keserű szájízt hagy maga után, ez a mű világosan és hitelesen szól történelmi fejlődésünk eredetiségéről. Jól bevált olvasási szokásainknak megfelelően vessünk csak egy pillantást a mű első és utolsó mondatára, és rögtön látjuk, hogy mekkora érték a parlamentarizmus. És ha a munkát elolvassuk, láthatjuk, mekkora érték a múlt tárgyszerű, elmélyült megjelenítése, az érvelés transzparenciája. (Részletek Miskolczy Ambrus Előszavából) 75 ÉVE HALT MEG GRÓF APPONYI ALBERT, aki 63 éven át, 1870 és 1933 között tagja és egyik főszereplője volt a magyar országgyűlésnek, hosszú évtizedeken át különböző parlamenti pártok vezéralakjaként lépett fel, és kiemelkedett szónoki képességével május 29-én Bécsben született, nagybirtokos, főnemesi családból származott. Apja gróf Apponyi György udvari kancellár, a konzervatív párt vezére, országbíró, főrendiházi tag. Gróf Apponyi Albert a jezsuiták kalksburgi intézetében nevelkedett, majd jogi tanulmányait

2 Bécsben kezdte, és Budapesten fejezte be. Németországban és Franciaországban nemzetgazdasági és politikai, Olaszországban képzőművészeti tanulmányokat folytatott. Apponyi Albert 1870-től 1872-ig a főrendiház tagja, 1872-ben országgyűlési képviselő és 1877 között ismét főrendiházi tag, majd 1877-től 1933-ig folyamatosan Jászberény országgyűlési képviselőjeként ült a parlamentben. Az ellenzék élén, konzervatív politikusként a kiegyezés mellett állt ki, de a magyar érdekek érvényesítéséért évtizedeken át kemény vitákat folytatott. Többféle funkciót is betöltött a 63 év alatt, volt a főrendiház jegyzője, a képviselőház korjegyzője, elnöke, majd korelnöke ben Széll Kálmán miniszterelnököt támogatva egész pártjával csatlakozott a Szabadelvű Párthoz, de a miniszterelnök bukása után kilépett a kormánypártból ben belépett a Függetlenségi Pártba, és amikor a Wekerle-kormány hatalomra került, vallás- és közoktatásügyi miniszter lett és 1910 között nevéhez fűződnek az állami elemi iskolákkal kapcsolatos törvények ( lex Apponyi ) és 1918 között a Függetlenségi Párt elnöke. Az Esterházy és a Wekerle-kományban ( ban) ismét vallás- és közoktatásügyi miniszteri tárcát viselt. A forradalmak ideje alatt visszavonult a politikától től a párizsi béketárgyalásokon a magyar békedelegációt vezette. E minőségében 1920 elején a legfelsőbb tanács előtt több nyelven elmondott híres beszédében érvelt a történeti Magyarország fenntartása mellett. A tárgyalásokon igyekezett enyhíteni a békefeltételeken, és népszavazást kért a vitás területekre. Magyarországot fődelegátusként 1923-tól haláláig képviselte a Népszövetségben tól a magyarországi legitimizmus legfőbb képviselőjeként mérsékelt, lojális ellenzéki politikus és haláláig pártonkívüli képviselő maradt. Sokrétű tevékenységet végzett különféle társadalmi szervezetekben is. 87 éves korában Genfben halt meg február 7-én. A budai Mátyástemplomban temették el. Kiadott munkái közt emlékiratainak több változata és a magyar alkotmányjog tárgyában írott számos tanulmánya szerepel. Tanulmányok Apponyi Albertről az Országgyűlési Könyvtár Magyar jogi adatbázisa alapján FeketeSándor Egy méltatlanul elfeledett européer. Apponyi Albert In: Politikai Elemzések, 2005/2, [Raktári jelzet: A4/11.024] Kardos József Apponyi Albert válaszai a nemzetiségi kérdésre In: Életünk - Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Szerk. Krausz Tamás - Szvák Gyula. Bp., Pannonica, 2003, [Raktári jelzet: ] In: Közméltóság, 2003/3, 11. [Raktári jelzet: A4/11.016] Kozári Monika Apponyi Albert véleménye Tisza Kálmán kormányzati rendszeréről In: Tisicum XII, 2001, [Raktári jelzet: A4/9757] Zeidler Miklós Apponyi Albert és a Nemzetek Szövetsége In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Főszerk. Gergely Jenő, Bp., ELTE BTK Új- és legújabbkori magyar történeti tanszék, 2000, [Raktári jelzet: ] Kiss Tamás, T. Egy méltatlanul elfeledett européer. Gróf Apponyi Albert politikusi magatartásáról és kultúrpolitikájáról In: Filozófia - művelődés - történet. Szerk. Donáth Péter - Hangay Zoltán, Bp., Trezor, 1999, [Raktári jelzet: ] Kéri Katalin Az 1879:XVIII. törvénycikktől a "Lex Apponyi"-ig. Adalékok a kötelező magyar nyelvoktatás történetéhez In: Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Főszerk. Hanák Péter, Pécs, Univ. Press Pécs, 1997, [Raktári jelzet: ] Kiss Károly Békestratégiák. Apponyi Albert és Teleki Pál eltérő koncepciója és a trianoni békekötés In: Történelem és nemzet. Tanulmánykötet Galántai József professzor tiszteletére. Szerk. Kiss Károly - Lovas Krisztina, Bp., ELTE Eötvös, 1996, [Raktári jelzet: ] Pusztaszeri László Nemzetvédelem és kisebbségi jogbiztosítás. Megjegyzések a dualizmus és Apponyi Albert közoktatáspolitikájához In: Magyarok Kelet és Nyugat metszésvonalán. Nemzetközi történészkonferencia előadásai. Esztergom, ápr Szerk. Beke Margit - Bárdos István, Esztergom, Oktáv Press Kft., 1994, [Raktári jelzet: ] Dolmányos István A "Lex Apponyi" (Az évi iskolatörvények.) In: Századok, 1968, [Raktári jelzet: A4/2520] Wlassics Gyula Apponyi Albert In: Jogállam. Jog- és Államtudományi Szemle, 1921/6, [Raktári jelzet: A4/2412] Jónás Károly A száz évvel ezelőtti házelnök. Apponyi Albert 2

3 2008 A KULTÚRÁK KÖZÖTTI PÁRBESZÉD EURÓPAI ÉVE Az Európai Bizottság október 5-én fogadta el, hogy a 2008-as év hivatalosan is a Kultúrák Közötti Párbeszéd téma köré szerveződjön, melynek során a kultúra, az oktatás, az ifjúság, a sport és az állampolgárok tájékoztatása területén kívánnak különböző programokat létrehozni. A kezdeményezésre felhasználható keret 10 millió euró. Az Európai Unió bővítése, a növekvő migráció és az új kereskedelmi kapcsolatok kialakítása a kultúrák közötti kölcsönhatásokat is megnövelte. Az egymás mellett élő népek kultúrái ugyanis hatással vannak egymásra, épp ezért van szükség arra, hogy kölcsönös megismerjék egymást. Korábban számos kezdeményezés volt már, az Európai Unión belül és kívül egyaránt a kultúraközi párbeszéd kialakítására, eddig azonban az állampolgárok, a civil társadalom bevonása nem sikerült teljes körűen. A lisszaboni stratégiának megfelelően az állampolgárok bevonásával a korábbi évek is egyegy konkrét téma köré szerveződtek, egy-egy adott terület fontosságára híva fel a figyelmet. Ilyen volt a 2006-os Munkavállalói Mobilitás Európai Éve és a 2007-es Egyenlő Esélyek Európai Éve. Az EU Bizottság határozata alapján 2008 a Kultúrák közötti Párbeszéd Európai Éve. A kezdeményezés három általános cél köré szerveződik: az EU területén élők jobban be tudjanak illeszkedni az adott ország kulturális környezetébe; az egymás mellett párhuzamosan létező kultúrák identitása erősödjön; a kulturális sokszínűség mellett az EU területén élők a közös kulturális értékek felfedezésével és megerősítésével fordítsanak nagyobb figyelmet az európai polgári tudat megteremtésére. A programsorozat a már említett kultúrák közötti párbeszéd elősegítésén túl szeretné az Európában élőknek megmutatni a közös értékeken alapuló, a sokszínűséget tiszteletben tartó tevékeny és nyitott európai polgárság megteremtésének fontosságát. Az EU fontosnak tartja ugyanakkor az egyes államok sajátos kultúráinak megőrzését az integráción belül, és ezek hozzájárulását az integráció sokszínűségéhez. A kezdeményezés konkrét céljai: tájékoztatni az Európai Unió állampolgárait (különösen a fiatalokat) a kezdeményezésről; a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése tapasztalatcsere révén; más kultúrák sajátosságainak oktatása; közösségi programok és fellépések támogatása; az egyes kultúrák közötti párbeszéd új megközelítési lehetőségeinek feltárása. A rendezvények és kezdeményezések célja minél több ember bevonása a programokba. A kampányok a rendezvények népszerűsítését és az azokról való tájékoztatást segítik elő, az év során a folyamatos konzultációk pedig a hatékonyságot javítják. Az Európai Unió felelős tisztségviselői nagyobb beleszólási jogot szeretnének kivívni maguknak mind a tervezés, mind a megvalósítás szakaszában azzal, hogy szoros együttműködést alakítanak ki a regionális és helyi szervekkel valamint az európai és nemzetközi intézményekkel, például a strasbourgi székhelyű Európa Tanáccsal és az UNESCO-val. A helyi civil szervezetek és nem-állami szervezetek (NGO-k) munkáját, azok észrevételeit is figyelembe kívánják venni az előkészületek során. A programok területe: A kultúraközi párbeszédet minden közösségi programban prioritásként kell kezelni, különösen az oktatás valamint az állampolgárok tájékoztatása területén. Az oktatás a kultúrák megismerése miatt kiemelkedő terület, az ifjúságnak a jövő generációjaként meg kell tanulnia más kultúrák felfedezését és tiszteletben tartását. A más kultúrák megismerésén túl fontos az is, hogy az állampolgárok megismerjék és ápolják saját nemzeti kultúrájukat. A tagállamok szerepe: A kultúrák közötti párbeszéd évének programjaira elsősorban a tagállamok pályázhatnak, de a tagjelölt államoknak is lehetőséget adnak arra, hogy bekapcsolódjanak a programokba. A feladatok hatékonyabb megvalósítása érdekében az egyes tagállamok saját nemzeti koordinátort jelöltek ki. E szerv (költségvetési intézmény vagy független szervezet) feladata elsősorban a tagállamok részvételének elősegítése a kultúrák közötti párbeszéd évében és a megvalósítandó feladatok összehangolása, továbbá az adott országban a felek ösztönzése és bekapcsolása a folyamatba helyi és regionális szinten. Az EU ettől a kiemelt évtől azt várja, hogy a tagállamok minden szinten foglalkozzanak a kultúrák közötti párbeszéddel. Ez azért is nagyon fontos, mert egy állam csak úgy őrizheti meg az identitását, ha törődik saját kultúrájával, ugyanakkor nyitott más kultúrák megismerésére is. A programsorozat nem azt jelenti, hogy csak ban fontos az állampolgárok aktivitása ezen a területen: a döntéshozók szándéka az, hogy ez a kezdeményezés egy hosszabb távú folyamatot indíthat el. 3

4 KÖNYVAJÁNLÓ TÉMÁNK A KULTÚRÁK KÖZÖTTI PÁRBESZÉD Az Európai Unió letéti gyűjteményében, amely az Országgyűlési Könyvtár részeként működik január 30-a óta, két témakörbe sorolva találhatunk a kultúrák közötti párbeszéddel kapcsolatban álló könyveket: az egyik a kisebbségi jogok, esélyegyenlőség (XIX-es), a másik pedig a kultúra (XXVII). Ezekből ajánlunk most olvasóink figyelmébe néhányat, amelyek az elmúlt években jelentek meg. Intercultural dialogue Dialogue interculturel, Luxembourg, Office for Official Publication of the UC, (EU/XXVII ) A kötet a 2002-ben, Brüsszelben megrendezett Kultúrák közötti párbeszéd című konferencia anyagát tartalmazza. Az előadások angol, francia és német nyelven hangzottak el, s jelentek meg e kötetben. Az esemény résztvevői elsősorban egyetemi oktatók voltak, s több témakörben hangzottak el az előadások: demokráciáról és emberi jogokról, globalizációról és szolidaritásról, a vallások közötti párbeszéd lehetőségéről. Két szekció munkája különösen érdekes szempontból vizsgálja Európa szerepét a kultúrák közötti párbeszédben: az egyik azzal foglalkozott, hogy milyen e földrész megítélése mások szemében, a másik pedig, hogy milyen lehetőségei vannak Európának abban, hogy elősegítse a világ népeinek és kultúráinak békés egymás mellett élését. Az az immár fél évszázada tartó igyekezet, hogy a történelmi örökségként kapott ellenséges érzelmeket és szembenállásokat legyőzze s lehetőséget adjon egy teljes földrésznek a különböző értékek elfogadásán alapuló közös jövő építésének, olyan tapasztalatokkal tette gazdagabbá az itt élő nemzeteket, amelyekkel másokat is segíthet a béke megteremtésében és megtartásában. Dialogue between peoples and cultures: actors in the dialogue Dialogue des peuples et des cultures: les acteurs du dialogue, Luxembourg, Office for Official Publications of the EC, (EU/XXVII ) A kötet, az előzőhöz hasonlóan, egy Brüsszelben megrendezett konferencia előadásait tartalmazza. A meghívott egyetemi professzorok elsősorban arra keresték a választ, hogy a népek és kultúrák közötti párbeszéd kialakításában kiknek és hogyan lehet meghatározó szerepe. Két szekció is foglalkozott azzal a példa értékű, az Európai Unióhoz más országokat is csatlakoztató kezdeményezésről, amely az EUROMED elnevezést kapta. Ez az összefogás a Földközi-tenger medencéjének különböző országait és népeit kapcsolja össze közös, részben kulturális célok megvalósítása érdekében, s ezzel lehetőséget teremt egy újfajta, egyenrangú felek között folytatott párbeszédre. Intercultural Relations and Religious Authorities: Muslims in the European Union, eds. W. A. R. Shadid P. S. van Koningsveld, Leuven, Peeters, (EU/XIX ) Az iszlám és a muzulmánok folyamatos jelenléte az Európai Unióban magában hordozza számos különböző formáját a kultúrák közötti kapcsolatoknak a társadalom különböző szintjein. A muzulmánok és más vallásos vagy filozófiailag meghatározott csoportok között a szociális és az egészségügy területén, a városi életben és az oktatásban. Ezen túlmenően pedig a muzulmán vallási vezetők és a társadalom egészének kapcsolata is felfogható a kultúrák találkozási pontjaként. A kultúrák közötti kapcsolatoknak mindezen formáit pedig befolyásolja az a kép, amelyet különböző csoportok és egyének alakítanak ki azokról, akik mások. A kötet fejezetei különböző nézőpontokból világítják meg az interkulturális kapcsolatokat: bemutatják a sajtó, az iskolai tankönyvek, a helyi politikusok által megrajzolt képet, a társadalomban élő sztereotípiákat és előítéleteket a muzulmánokkal szemben, a vallásos és vallástól távol álló csoportok véleményét s a muzulmán vallási vezetőkkel folytatott párbeszédek jelentőségét. A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja. Az EUMC évi tevékenységei, Luxembourg, EUR-OP, (EU/XIX /M) A kötet az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után első ízben pontos leírást ad a bécsi székhelyű Megfigyelőközpontról, tevékenységéről, az EU különböző szerveivel való hivatalos kapcsolattartásának formáiról, céljairól. Bemutatja a Központ európai információs hálózatát és ismerteti a Központ kiadványait, azok megrendelési feltételeit. The Annual Report on the Situation regarding Racism and Xenophobia in the Member States of the EU, Luxembourg, EUR-OP, (EU /XIX ) Az éves jelentés hat különböző szempontból vizsgálja az Európában feltárt rasszizmusból és idegengyűlöletből származó jelenségeket s ad megoldási javaslatokat ezek enyhítésére és leküzdésére. Ismerteti a törvényes és intézményes kezdeményezéseket, amelyeket a diszkrimináció ellen hoztak, bemutatja a munkavállalókkal, a bevándorlókkal szemben tanúsított rasszista megnyilvánulásokat, a zsidó, muzulmán és roma közösségek ellen elkövetett bűntényeket, valamint felhívja a figyelmet az oktatás fontosságára. Minority Protection and the Enlarged European Union: the Way Forward, ed. Toggenburg, Gabriel N., Budapest, Open Society Institute, (EU/XIX ) A kötet időszerű és lényegre törő választ igyekszik adni arra a kérdésre, hogy az Uniónak hogyan és miként kell biztosítania az Európában élő kisebbségek jogait. További javaslataink: Befogadó Európa? Látóhatár 2020: előadások, hozzászólások, szerk. Inkei Péter, Lázár Barbara, 4

5 Zongor Attila, Budapest, Kultúrpont Iroda, 2006 (Raktári jelzet: EU KK XXVII). Cseresnyés Ferenc: Migráció az ezredfordulón: a népességmozgások társadalmi és politikai következményei Közép-Európában, Budapest Pécs, Dialóg Campus, 2005 (Raktári jelzet: , EU KK III). Citizenship, Democracy and Justice in the New Europe, ed. Lehning, P. and Weale, A., London New York, Routledge, (Raktári jelzet: EU/XIX ) A community of cultures: The European Union and the arts, European Commission, Luxembourg, EUR-OP, 2002 (Raktári jelzet: EU/XXVII ). Egyenlőség és megkülönböztetésmentesség: Éves jelentés , Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, Luxembourg, EUR-OP, 2005 (Raktári jelzet: EU/XIX /M). Esélyegyenlőség a gyakorlatban: Alaphangok : Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, D3 egység, Luxembourg, EUR-OP, 2005 (Raktári jelzet: EU/XX /M). Az Európai Unió és a nyelvek: válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból, szerk. Balázs Géza és Grétsy László, Budapest, Tinta, 2004 (Raktári jelzet: EU KK XXVII). Inclusive Europe? Horizon 2020: proceedings ed. by Péter Inkei, Barbara Lázár, Attila Zongor, Budapest, Kultúrpont Iroda, 2006 ( EU KK XXVII) Intercultural education in the European Union : Local, regional and interregional activities: Examples of good practice, Committee of the Regions, Luxembourg, EUR-OP (COR Studies E, 2/99 ), 1999 (Raktári jelzet: EU/XXVI ). Kardos Gábor: Kisebbségek: konfliktusok és garanciák, Budapest, Gondolat, (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum 35), 2007 (Raktári jelzet: ). Közös múlt és közös jövő: szellemi kézfogás az egyesült Európáért [Konferencia Debreceni Egyetem, április 23-24], összeáll. és szerk. Borbély Györgyné, Debrecen, Debreceni Egyetem, 2005 ( ). Moxon-Browne, Edward: Who are the Europeans now?,. Aldershot, Ashgate, 2004 (Raktári jelzet: EU KK 0). Networks for people and their communities: Making the most of the information society in the European Union: First annual report to the European Commission from the Information Society Forum, June 1996, Luxembourg, EUR-OP, 1997 (Raktári jelzet: EU/XXIV ). Párbeszéd európai fejlődésünkért: az Országgyűlés és az Európai Parlament szakmai rendezvénysorozatának összegzése, szerk. Györkös Marianna, Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2007 (Raktári jelzet: Deák KK, EU KK V, ). Rasszizmus és idegengyűlölet az EU tagállamaiban: Tendenciák, eredmények és a helyes gyakorlat: EUMC - Éves jelentés : Összefoglaló, A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja, EUMC (Bécs), Luxembourg, EUR-OP, 2005 (Raktári jelzet: EU/XIX /M). Statistical portrait of the European Union 2008: European year of intercultural dialogue, EUROSTAT, European Commission, Luxembourg, EUR-OP, 2007 (Raktári jelzet: EU/XXIX ). Remények és aggodalmak az Európai Unió kapujában: nemzetközi szimpózium Budapesten, október 30, szerk. Sallai Éva, Budapest, Kölcsey Intézet (Kölcsey füzetek 12), 2005 (Raktári jelzet: ). Szajbély Katalin: A faji diszkrimináció elleni küzdelem az Európai Unióban és az uniós szabályozás átültetése Nagy-Britanniában, Budapest, Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Hivatal (Európai műhelytanulmányok, 102), 2005 (Raktári jelzet: , :102 EU KK 0). Többnyelvű oktatás és EU-integráció: az európai modell alkalmazhatóságáról a kisebbségi iskolákban, szerk. Ring Éva, Budapest, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, 2004 (Raktári jelzet: ). AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR JOGI ADATBÁZISAI Megújult, korszerűbb formában használhatók január 10-e óta az Országgyűlési Könyvtár jogi adatbázisai. A hazai és külföldi szakirodalmat feldolgozó, egyedülálló, elektronikus gyűjtemény egyelőre még csak a könyvtár olvasói gépein érhető el, a hosszú távú célok között azonban szerepel az is, hogy az érdeklődők a könyvtár honlapján keresztül, on-line formában is használhassák majd ezeket az anyagokat. Magát e könyvtári rendszert, az Alephot a könyvek keresésekor már megszokták olvasóink. Előző Hírlevelünkben részletesen beszámoltunk arról, hogy a könyvtár teljes könyvállománya megtalálható immár számítógépes adatbázisban. Az új rendszerre való átállás, a felhasználó-barát keresési felületek kialakítása természetesen nem egyik napról a másikra történt meg. Majdnem négy évvel ezelőtt indították el a könyvtárban azt a fejlesztést, amelynek eredményét 5

6 ezentúl élvezhetik a hozzánk látogatók: most újabb 300 ezer könyvtárosi szaknyelven szólva rekordot lehet könnyebben, kényelmesebben megtalálni. De mit is értünk rekordon? Olvasói szemszögből nézve olyan egységet, amit érdemes és hasznos keresnünk, ha tudományos dolgozatunkhoz vagy cikkünkhöz források után kutatunk. Lehet az egy folyóirat cikke, egy konferenciakötet egyetlen tanulmánya vagy akár egy monográfia is, mely kimerítően tárgyal egy adott témakört. A Parlamenti Könyvtár jogi adatbázisai ún. bibliográfiai adatbázisok. Ez azt jelenti, hogy az egyes dokumentumok teljes szövegét nem, csak azok konkrét, legfontosabb adatait lehet megtalálni, mint például a szerzőt, a címet, a mű kiadásának helyét és idejét, s ami igen fontos, a tárgyszavakat. Ez utóbbiakat nevezhetjük kereső szavaknak is, hiszen ha egy téma kutatásának elején járunk még csak, akkor nem feltétlenül tudjuk, hogy kik azok a tudósok, akik ezekkel a problémakörökkel foglalkoznak. Nézzük most részletesen tehát, mit tartalmaznak az egyes adatbázisok! A Magyar jogi adatbázis 1811-től napjainkig: tartalmazza a Magyarországon megjelenő magyar és idegen nyelvű jogi könyveket, tanulmányköteteket, a jogi szakfolyóiratok, valamint egyéb társadalomtudományi művek és folyóiratok jogi tárgyú cikkeit: összesen 170 ezer egységet. A jogi könyveket természetesen a könyvkatalógusban is megtalálhatjuk, ott azonban nem leljük meg a tanulmánykötetek egyes cikkeit vagy a szakfolyóiratokat. A magyar jogi adatbázis négy részből áll, ezekben az összefoglaló adatbázis keresőfelületét megnyitva egyszerre lehet keresni. Az egyes adatbázisrészek tartalma és feldolgozottsági foka azonban meglehetősen eltérő, ezért érdemes külön-külön is megismerni azokat: 1. Magyar jogi adatbázis 1990-től: az január 1- je óta Magyarországon megjelent és a Könyvtárba beérkezett magyar és idegen nyelvű jogi szakirodalmat tartalmazza, mintegy 96 ezer rekordot. Az adatbázis a külföldön megjelent állam- és jogtudományi tárgyú hungarica, azaz magyar vonatkozású (magyar nyelven, magyar szerzőtől, vagy Magyarországra vonatkozó) anyagot nem tartalmazza. Szintén nem tartalmazza az adatbázis a napi- vagy hetilapokban megjelenő jogi tárgyú cikkeket. Ezek az Országgyűlési Könyvtár Pressdok adatbázisában szerepelnek. 2. Magyar jogi adatbázis 1977-től 1989-ig: tartalmazza a magyar jogi szakirodalom tételeit az Országgyűlési Könyvtár által összeállított A magyar állam- és jogtudományi irodalom bibliográfiája évi kötetei alapján, kiegészítve válogatott évi tételekkel. Az adatbázisban közel 18 ezer rekord szerepel. A külföldön megjelent állam- és jogtudományi hungarica anyagot nem tartalmazza. 3. Magyar jogi adatbázis 1945-től 1976-ig: tartalmazza a magyar jogi szakirodalom tételeit A magyar állam- és jogtudományi irodalom bibliográfiája évi kötetei alapján. Az adatbázis a külföldön megjelent állam- és jogtudományi tárgyú hungarica anyagot is tartalmazza, ezekkel együtt összesen mintegy 35 ezer rekordot. Ennek az adatbázisnak a feldolgozottsági foka a legalacsonyabb: jelenleg csak a bibliográfiai adatok találhatók meg, tárgyszavak nincsenek benne, ezért érdemes a címek szavai között keresni azt a témát, ami kutatásaink homlokterében áll. Az egyes tételeket folyamatosan egészítjük ki és javítjuk a már rögzített tételek esetleges hibáit. 4. Magyar jogi adatbázis 1811-től 1944-ig: válogatva tartalmazza az adott időszakban Magyarországon megjelent, az Országgyűlési Könyvtár állományában megtalálható könyvek, folyóiratcikkek, tanulmánykötetek bibliográfiai adatait. A rekordok túlnyomó része tárgyszavakkal ellátott. Az adatbázisban közel 12 ezer rekord kereshető, többek között a következő folyóiratokból: Jogállam, Jogtudományi Közlöny, Magyar Jogi Szemle, Bűnügyi Szemle. A Külföldi jogi adatbázis 130 ezer válogatott bibliográfiai leírást tartalmaz. A könyvtár állományába tartozó, több mint 300 külföldi jogi szakfolyóirat, valamint évkönyv és tanulmánykötet cikkeit és tanulmányait dolgozták fel ebben az adatbázisban, amelynek kezdő éve A korábban megjelent szakcikkek és tanulmányok folyamatosan kerülnek be ebbe az adatbázisba, így akár 1911-es anyagokat is meg lehet már benne találni. A feldolgozott tételek közel negyven százaléka tárgyszavakat nem, csak bibliográfiai adatokat tartalmaz, egyes tételeknél azonban a cikk rövid, magyar nyelvű tartalmi ismertetése is megtalálható. GYŰJTEMÉNYEINK AMIKOR A KÖNYVTÁRBA A POLITIKA JÖN LÁTOGATÓBA: A ZÁROLT ANYAGOK GYŰJTEMÉNYE (BEFEJEZŐ RÉSZ) Vértes György 1971-ben véget ért mereven-szigorú igazgatói korszaka után, a helyébe lépő Vályi Gábor új zártanyag-szabályzatot vezetett be 1973-ban. Lényegesebb jegyei hangsúlyeltolódással a következők voltak: a szabályzat a már idézett művelődésügyi miniszteri utasítás alapján készült, a zárt anyagok területén két kategóriát állapított meg: a) a politikai ideológiai fellazítást szolgáló antikommunista művek és időszaki sajtótermékek, valamint b) a fasiszta ideológiát, fajgyűlöletet, háborús uszítást, sovinizmust terjesztő könyvek és periodikus kiadványok csoportját. A zárt szoba kulcsait a tájékoztató szolgálat őrizetére bízta. Megszüntette a háromféle Z-jelölést. A korábbi egy Z-s és három Z-s (ZZZ) jelzés mind a 6

7 katalóguscédulán, mind a könyvön befejeződött, ettől kezdve ezeket a kategorizálásokat a beérkezett új dokumentumoknál nem használták, csak egy kategória maradt: a zárt anyag, amit a katalógusban és a könyveken is a raktári szám elé írt Z betűvel jelöltek. (A korábban állományba vett könyvtári egységeknél a jelölések továbbra is érvényesek voltak.) Minden zárt anyagról a cédulákat mindegyik katalógusba be kellett helyezni. Egységesítette a dokumentumok forgalmazását: a) Nyolc nagy foglalkozási csoportot (kategóriát) állapított meg (képviselők, Elnöki Tanács tagjai, állami, párt- és társadalmi szervezetek vezető munkatársai, felsőoktatási intézmények társadalomtudományi oktatói, kutatóintézetek munkatársai, tömegkommunikációs intézmények érdemi munkatársai, tudományos fokozattal rendelkezők és az igazgató által esetenként engedélyezett személyek), akik írásbeli engedély nélkül megkaphatták a zárolt kiadványokat. b) A többieknél az engedélyezésre jogosult személyek pontosításával egyértelműen szabályozta az engedélyek megszerzését. c) Az újságok és folyóiratok zárttá minősítését a gyarapítási osztály vezetőjére bízta (a könyvekét a feldolgozási osztály vezetőjére), és a könyvekkel azonos kezelési, használati eljárásokat vezetett be (Z jelzet a katalóguscédulán, zárt szobában elhelyezés, hasonló forgalmazás). (OK Irattár, 1973.) Az egységesítés ellenére a gyakorlat a többi nagy könyvtárban alkalmazott különböző eljárások, valamint a zárt kiadványok minősítésében, forgalmazásában részt vevő személyek különböző felkészültsége, alapállása stb. és a bizalmas, belső használatú dokumentumok szabályozatlansága miatt következetlen maradt ben kapta meg a könyvtár a művelődési miniszter, Pozsgay Imre 135/1981. számú utasítását. Ebben három kategóriába sorolja a zárolható műveket: a) a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, illetve külpolitikáját sértő könyvtári anyagok, b) a szocialista erkölccsel ellentétes (pl. pornográf) kiadványok, c) olyan könyvtári dokumentumok, amelyeket a könyvtár felügyeleti szervei a művelődési miniszterrel egyetértésben külön intézkedéssel zárttá nyilvánítanak. (OK Irattár, 1981.) Az első kategóriába valójában minden belefér, ide bárki bármit besorolhat, amit akar (a fasiszta anyagokat is, amelynek forgalmazási tilalmán az idő régen túllépett már, hiszen az egyetemi hallgatóknál sokszor kötelező olvasmányként szerepeltek ezek a művek). Következésképpen a 70- es évek egyre liberálisabbá váló gyakorlatával szemben súlyos ellentmondást jelentett, hiszen a zárt anyaggal foglalkozó könyvtárosok felelősségre vonási lehetősége nem hatott megnyugtatóan, s az olvasók is egyre több zárt anyaghoz akartak engedély nélkül hozzájutni. A másolási technika terjedése a helyzetet még ellentmondásosabbá tette, de a liberalizálódási folyamatot már nem lehetett visszafordítani. A könyvtár az utasítás alapján felülvizsgálta zárolt anyagait és a zárttá minősítés további feladatait: A régi, könyvre ragasztott nagybetűs ZÁRT ANYAG feliratú jelzést megszüntette, és új, betű nélküli kis címkét vezetett be ban hozzáértő munkatársakból alakult belső ellenőrzési bizottság megvizsgálta a hozzávetőlegesen hatszáz féle zárt, külföldi, idegen nyelvű újságok és folyóiratok teljes körét (ez több ezer kötetes nagyságrendet jelentett). Több száz ki nem adható periodika forgalmazási tilalmát megszüntette, csak három maradt engedélyhez kötve (Problems of Communism, Studies in Comparative Communism és a Labor Focus on Eastern Europe) ben zajlott le a külföldön megjelent magyar nyelvű (többnyire emigráns) időszaki kiadványok felülvizsgálata. Zárolva maradtak a Nyugat- Európában és Amerikában megjelent, élesen ellenséges emigráns újságok és folyóiratok (számuk megközelítette a 40-et) ben indult meg a több ezres nagyságrendű, zárolt könyvanyag felülvizsgálata, amely 2 3 évig tartott. Az olvasószolgálat javasolta az 1945 előtti zárt anyagok majdnem teljes körű, és az 1945 után megjelent művek nagy részének (amelyek tilalma már túlhaladottá vált) feloldását. Ezzel párhuzamosan, 1985-ben történt meg a könyvtár fasiszta, nyilas sajtótermékeinek (104 féle, 205 kötetben) és az 1956-os magyarországi újságok több száz féle számba jöhető példányának felülvizsgálata. A javaslat a nyilas, fasiszta lapok teljes felszabadítását tartalmazta, míg az 1956-os újságokból a felsőbb igényekhez némileg alkalmazkodva 44 félét (53 kötetben) hagyott a zárt anyagok listáján. Ugyancsak 1985-ben (a munka 1986 elején fejeződött be) került sor a belső, hivatali, szolgálati használatú, bizalmas periodikák válogatására, felmérésére a folyóirat-katalógus és a zárt szobák anyagainak átvizsgálása alapján (68 féle folyóirat 4778 kötetben). (OK Irattár, március hó.) 1986 márciusában, amikor a Művelődési Minisztérium könyvtári osztálya az 1981-es miniszteri utasítás alapján a zárt anyagok kezelésének felülvizsgálatához adatokat és helyzetjellemzést kért, a könyvtár zárt anyagai (az előbbi felsorolás utolsó három pontjában ekkor még nem született döntés) az alábbiak szerint oszlottak meg: könyv: 4116 mű 4259 kötetben, magyar fasiszta, nyilas sajtótermék: 104 féle 295 kötetben, 1956-os magyar újságok: 44 féle 53 kötetben, külföldi, magyar nyelvű, 1945 utáni emigráns sajtó: 38 féle 347 kötetben, külföldi, idegen nyelvű, időszaki kiadvány: 3 féle 103 kötetben, magyar, belső használatú, bizalmas folyóiratok: 68 féle 4778 kötetben. A minisztériumnak küldött helyzetértékelés (ez kitért a zárt anyagok kezelésének és minősítésének ellentmondásaira és a kb kötetes, zárolt 7

8 állományrész feltüntetésére) után, az elhúzódó minisztériumi felülvizsgálatot követően, a könyvtári osztály október 6-án az érlelődő rendszerváltozás szellemében már az alábbi ajánlást (OK Irattár, október hó) fogalmazta meg a zárt anyagok területén: A használati korlátozásokat a legminimálisabb mértékre kell szűkíteni. A minősítés egyedüli mércéjének az Alkotmány előírásait, valamint az erkölcs és az ízlés védelmét kell tekinteni. Folyamatosan át kell minősíteni a korlátozott használatú dokumentumokat. A nagyfokú liberalizálás felemásan hagyta a belső használatú, bizalmas anyagok kérdését: "csak abban az esetben kerüljenek a Könyvtár állományába, ha a kiadók pontosan megfogalmazzák a használattal kapcsolatos korlátozásokat" (uo.). Egyrészt a korábbi, ilyen típusú dokumentumokról (amelyek tilalmát az esetek nagy százalékában a kibocsátó szervek közül azóta sem oldotta fel senki) nem esik szó, másrészt a kiadók azóta sem fogalmaznak egyértelműen (ha nem venné ezeket a könyvtár állományába, fontos forrásanyagok tűnnének el a forgalomból). A fenti minisztériumi írást követően, a könyvtár főigazgatója október 17-én, belső rendelkezés (OK Irattár, 1988.) kiadásával gyakorlatilag feloldotta a zárt dokumentumok használatának és másolásának tilalmát (még az utolsó 15 év kivételével a kiadók által belső használatú, bizalmas megjelölésű kiadványokét is, amihez csak a kiadóknak lenne joguk, ha évtizedek óta egyáltalán törődnének ezzel a kérdéssel). A könyvtár kb kötetes zártanyaggyűjteménye tehát így szűnt meg től csak a kiadó szervek kívánságai, valamint a hatályos jogszabályok, pl. az adatvédelmi törvény, személyiségi, szerzői jogok védelme alapján lehet korlátozni egyes könyvtári dokumentumok használatát. A belső használatú, bizalmas dokumentumok kezelésének ügye formálisan továbbra is rendezetlen. (A részlet Jónás Károly Veredy Katalin: Az Országgyűlési Könyvtár története, című könyvéből származik, az előző lapszámban közöltek folytatása.) MINDENNAPJAINK... A könyvtár nyitva tartása: Hétfőn Keddtől péntekig Szombaton Különgyűjtemények: EU Letéti Gyűjtemény Hétfőn Keddtől péntekig Szombaton ENSZ Letéti Gyűjtemény és Külföldi Parlamenti Gyűjtemény Hétfőn Keddtől péntekig Szombaton Zárva Magyar Parlamenti Gyűjtemény Hétfőn Keddtől csütörtökig Pénteken Szombaton Zárva A BELÉPÉS A BELÉPTETÉS MÓDJA AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁRBA Ha első alkalommal keresi fel könyvtárunkat, kérjük, hogy beiratkozási szándékát előzetesen jelezze az Olvasószolgálat munkatársainak, mert a belépéshez előzetes bejelentkezés szükséges. Bejelentkezni a as telefonszámon vagy a címen lehet. Érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasóink a szokásos módon, személyazonosságukat igazolva léphetnek be a Könyvtárba. A könyvtárat a Kossuth téri metróállomás felőli oldalon, a déli sorompónál közelíthetik meg. Az épületbe történő belépéshez (Országház, IV-es kapu) a személyazonosság igazolása (személyi igazolvány, útlevél) szükséges. A továbbiakban már előzetes bejelentés nélkül is ellátogathat könyvtárunkba. Hírlevelünk célja, hogy rendszeresen tájékoztassuk a jogtudomány és politikatudomány hazai szakembereit a fenti tudományterületeknek az Országgyűlési Könyvtárban elérhető legfontosabb információs forrásairól, a hazai és külföldi szakirodalom legfrissebb megjelenéseiről, valamint a könyvtár szolgáltatásairól, rendezvényeiről. Visszajelzését, javaslatait szívesen vesszük a címen! Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3. Tel.: , Fax: / Web: 8

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Az ATON szakfolyóirat indítása

Az ATON szakfolyóirat indítása Az ATON szakfolyóirat indítása Roadshow Mosonmagyaróvár, 2011.március 22. Gödöllő, 2011.május 16. Bánkeszi Katalin Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Az e-publikálás jelentősége

Részletesebben

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően A BÍRÓNŐK EGYESÜLETE (A BÍRÓNŐK NEMZETKÖZI SZERVEZETÉNEK TAGJA) levelezési cím: 1055 Budapest, Markó utca 16. e-mail: bironok.egyesulete@gmail.com web: www.bironokegyesulete.hu A Bírónők Egyesülete Regionális

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése Mi mit jelent a katalógusban? 1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése 1, A találatok részletes

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4.

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. Pedagógiai információforrások, adatbázisok Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. HOL? HOGYAN? HA UGYAN! Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos hír körül mérföld hosszúságú

Részletesebben

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? Mire jó a Nemzeti Ifjúsági PR E S E N TA TION Tanács? Szabados Viktor magyar EU-elnökségi összekötő Budapest, 2011. április 30. Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? PR E S E N TA TION K V_S Mire jó a Nemzeti

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Különgyűjtemények a könyvtárakban

Különgyűjtemények a könyvtárakban Különgyűjtemények a könyvtárakban Állomány rendezés Az egységes gyűjtemény részgyűjteményekre való felosztása Az állomány hasonló méretű állománytestekre van felosztva Központi gyűjteményrész (törzsgyűjtemény)

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés EDC BROSSÚRA Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés A Demokratikus Állampolgárságra Nevelés (EDC, Education for Democratic Citizenship, Éducation à la citoyenneté démocratique) olyan gyakorlatok és

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN NTERNATIONAL VISEGRAD FUND CONTINENT-PH Kft. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR NYÍREGYHÁZA A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

REAL az MTA Könyvtárának repozitóriuma

REAL az MTA Könyvtárának repozitóriuma OGYK - Digitalizálni, de... - Holl A.: REAL az MTA Könyvtárának repozitóriuma 1 REAL az MTA Könyvtárának repozitóriuma Tudományos szakcikkek és disszertációk teljes szövegű szolgáltatása Holl András MTA

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

KUTATÁSI PROJEKT. Dr. SZŐKE Gergely László Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs jogi Kutatóintézet (IKJK)

KUTATÁSI PROJEKT. Dr. SZŐKE Gergely László Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs jogi Kutatóintézet (IKJK) KUTATÁSI PROJEKT Dr. SZŐKE Gergely László Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs jogi Kutatóintézet (IKJK) ALAPINFORMÁCIÓK A projekt időtartama 2011.01. 2012.12.31

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt.

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Szeretnénk elérni, hogy a Budapestre látogatók a városban járva a megérkezéstől az elutazásig folyamatosan találkozzanak

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

A romakérdés europaizálódása?

A romakérdés europaizálódása? 56 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2010. OKTÓBER Csiki Tamás A romakérdés europaizálódása? Az elmúlt két hónapban váratlanul nagy visszhangot kapott Európában egy olyan kérdéskör, amelyet az Európai Unió legfejlettebb

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió. 2012. október 3.

Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió. 2012. október 3. Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió 2012. október 3. Szereplés az EU színpadán: az EU döntéshozatala és az érdekeltek szerepe Anne Hoel Európai

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Tárgy: Javaslat a Hagar országa" című

Részletesebben

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Humán adatbázisok SZTE EK adatbázisok http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Dante http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/dante Humán Szakirodalmi Adatbázis http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human Külföldi hungarológiai

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban

Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban 2012. szeptember24. Budapest Fogalmi meghatározás és tétel E-könyv, elektronikus könyv Az e-könyv az elektronikus formában

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS)

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Networkshop, 2008 Márc. 17 19., Dunaújváros Holl Erdődi: Fejlett kereső... 1 Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Holl András Erdődi Péter MTA Konkoly Thege Miklós

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia A zöld munkahelyeké a jövő? A foglalkoztatáspolitika kihívásai A foglalkoztatáspolitikai feladatok és energiapolitikai célok közötti szinergiák

Részletesebben

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása Előadók: Toldi Klára Vincze Andrea 1 Előzmények 1997-2002 A nemzetközi könyvtári trendek hatására a hazai könyvtárügyben is megjelenik az informatika

Részletesebben

Amit tudni kell a pályázatról:

Amit tudni kell a pályázatról: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA Amit tudni kell a pályázatról: Az EU élethosszig tartó tanulás programjának közoktatási intézményekre vonatkozó pályázata, Az Egész életen át tartó tanulás program gyerekkortól id skoriő

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában

Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában Naszádos Edit, könyvtári szakinformatikus Holl András, informatikai tanácsadó Kapus Erika, tájékoztató könyvtáros

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1.

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. Tartalom 1. UNESCO Egyezmény a szellemi kulturális örökség védelméről

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 Országos Szövetkezeti Tanács (OSZT) Elnök: Farkas Tamás Alelnök: Dr. Zs.Szőke Zoltán 1146. Budapest, Hermina út 57. Telefon: 331-13-13 E-mail:

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben