OGYK - HÍRLEVÉL 8. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OGYK - HÍRLEVÉL 8. szám"

Átírás

1 OGYK - HÍRLEVÉL 8. szám Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele február Tartalom AKTUÁLIS A könyvtár díjtételei megváltoztak Februári könyvbemutatóink 75 éve hunyt el Apponyi Albert 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR JOGI ADATBÁZISAI Megújult formában a Magyar és a Külföldi jogi adatbázis KÖNYVAJÁNLÓ ÉS RÖVID VÁLOGATÁS ÚJ, KÜLFÖLDI BESZERZÉSEINKBŐL Kultúrák közötti párbeszéd az Európai Unióban GYŰJTEMÉNYEINK Amikor a könyvtárba a politika jön látogatóba: a zárt anyagok gyűjteménye (befejező rész) MINDENNAPJAINK AKTUÁLIS... A KÖNYVTÁR DÍJTÉTELEI MEGVÁLTOZTAK Kedvező változás, hogy január 1-jétől az egyetemi oktatók és kutatók a diákokhoz hasonlóan féláron válthatják meg éves olvasójegyüket. A beiratkozási díj fezetése alól mentesülnek a fogyatékkal élők. Kis mértékben emelkedtek a digitális kép készítésének a díjai: A/4 30,-Ft, sürgősséggel 40,-Ft A/3 50,-Ft, sürgősséggel 60,-Ft FEBRUÁRI KÖNYVBEMUTATÓNK Jean Bérenger Kecskeméti Károly: Országgyűlés és parlamenti élet Magyaroszágon , Budapest, Napvilág, Aligha véletlen, hogy a magyar parlamentarizmus monografikus feldolgozása Franciaországban készült el. Ott a magyar rendi parlamentarizmus azért keltette fel a kutatói érdeklődést, mert ezt a rendi érdekképviseletet az abszolutizmus felszámolta, míg nálunk a maga módján élt és virult. Aztán a lelkesítő és elrettentő példaként szolgáló francia forradalom után az abszolutizmus mintaállamából a polgári demokrácia mintaállama lett, míg nálunk komoly volt a demokratikus deficit a maga módján szintén érdekes különbség. Ez pedig mindig ösztönöz, és jelen esetben a rálátás lehetőségét kínálja. A magyar parlamentarizmus történetének francia ihletésű megírása a maga nemében az első ilyen vállalkozás. Intézménytörténet és egyben köztörténet. Egyszerre összefoglalás és a részmozzanatok elemzése. Hiszen mindkét szerző évtizedes kutatási eredményeire is támaszkodhatott. A jó könyv önmagáért beszél, miközben nagyon aktuális, jelenünket foglalkoztató problémákról szól. E könyv aktualitását a magyar parlamentarizmus újjáéledése és többé-kevésbé irritáló módon kifejezésre jutó imázskomplexusunk, valamint az európai világba való integrálódásunk adja. Csakhogy amíg az imázspropaganda a maga módján inkább megmosolyogtat, és keserű szájízt hagy maga után, ez a mű világosan és hitelesen szól történelmi fejlődésünk eredetiségéről. Jól bevált olvasási szokásainknak megfelelően vessünk csak egy pillantást a mű első és utolsó mondatára, és rögtön látjuk, hogy mekkora érték a parlamentarizmus. És ha a munkát elolvassuk, láthatjuk, mekkora érték a múlt tárgyszerű, elmélyült megjelenítése, az érvelés transzparenciája. (Részletek Miskolczy Ambrus Előszavából) 75 ÉVE HALT MEG GRÓF APPONYI ALBERT, aki 63 éven át, 1870 és 1933 között tagja és egyik főszereplője volt a magyar országgyűlésnek, hosszú évtizedeken át különböző parlamenti pártok vezéralakjaként lépett fel, és kiemelkedett szónoki képességével május 29-én Bécsben született, nagybirtokos, főnemesi családból származott. Apja gróf Apponyi György udvari kancellár, a konzervatív párt vezére, országbíró, főrendiházi tag. Gróf Apponyi Albert a jezsuiták kalksburgi intézetében nevelkedett, majd jogi tanulmányait

2 Bécsben kezdte, és Budapesten fejezte be. Németországban és Franciaországban nemzetgazdasági és politikai, Olaszországban képzőművészeti tanulmányokat folytatott. Apponyi Albert 1870-től 1872-ig a főrendiház tagja, 1872-ben országgyűlési képviselő és 1877 között ismét főrendiházi tag, majd 1877-től 1933-ig folyamatosan Jászberény országgyűlési képviselőjeként ült a parlamentben. Az ellenzék élén, konzervatív politikusként a kiegyezés mellett állt ki, de a magyar érdekek érvényesítéséért évtizedeken át kemény vitákat folytatott. Többféle funkciót is betöltött a 63 év alatt, volt a főrendiház jegyzője, a képviselőház korjegyzője, elnöke, majd korelnöke ben Széll Kálmán miniszterelnököt támogatva egész pártjával csatlakozott a Szabadelvű Párthoz, de a miniszterelnök bukása után kilépett a kormánypártból ben belépett a Függetlenségi Pártba, és amikor a Wekerle-kormány hatalomra került, vallás- és közoktatásügyi miniszter lett és 1910 között nevéhez fűződnek az állami elemi iskolákkal kapcsolatos törvények ( lex Apponyi ) és 1918 között a Függetlenségi Párt elnöke. Az Esterházy és a Wekerle-kományban ( ban) ismét vallás- és közoktatásügyi miniszteri tárcát viselt. A forradalmak ideje alatt visszavonult a politikától től a párizsi béketárgyalásokon a magyar békedelegációt vezette. E minőségében 1920 elején a legfelsőbb tanács előtt több nyelven elmondott híres beszédében érvelt a történeti Magyarország fenntartása mellett. A tárgyalásokon igyekezett enyhíteni a békefeltételeken, és népszavazást kért a vitás területekre. Magyarországot fődelegátusként 1923-tól haláláig képviselte a Népszövetségben tól a magyarországi legitimizmus legfőbb képviselőjeként mérsékelt, lojális ellenzéki politikus és haláláig pártonkívüli képviselő maradt. Sokrétű tevékenységet végzett különféle társadalmi szervezetekben is. 87 éves korában Genfben halt meg február 7-én. A budai Mátyástemplomban temették el. Kiadott munkái közt emlékiratainak több változata és a magyar alkotmányjog tárgyában írott számos tanulmánya szerepel. Tanulmányok Apponyi Albertről az Országgyűlési Könyvtár Magyar jogi adatbázisa alapján FeketeSándor Egy méltatlanul elfeledett européer. Apponyi Albert In: Politikai Elemzések, 2005/2, [Raktári jelzet: A4/11.024] Kardos József Apponyi Albert válaszai a nemzetiségi kérdésre In: Életünk - Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Szerk. Krausz Tamás - Szvák Gyula. Bp., Pannonica, 2003, [Raktári jelzet: ] In: Közméltóság, 2003/3, 11. [Raktári jelzet: A4/11.016] Kozári Monika Apponyi Albert véleménye Tisza Kálmán kormányzati rendszeréről In: Tisicum XII, 2001, [Raktári jelzet: A4/9757] Zeidler Miklós Apponyi Albert és a Nemzetek Szövetsége In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Főszerk. Gergely Jenő, Bp., ELTE BTK Új- és legújabbkori magyar történeti tanszék, 2000, [Raktári jelzet: ] Kiss Tamás, T. Egy méltatlanul elfeledett européer. Gróf Apponyi Albert politikusi magatartásáról és kultúrpolitikájáról In: Filozófia - művelődés - történet. Szerk. Donáth Péter - Hangay Zoltán, Bp., Trezor, 1999, [Raktári jelzet: ] Kéri Katalin Az 1879:XVIII. törvénycikktől a "Lex Apponyi"-ig. Adalékok a kötelező magyar nyelvoktatás történetéhez In: Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Főszerk. Hanák Péter, Pécs, Univ. Press Pécs, 1997, [Raktári jelzet: ] Kiss Károly Békestratégiák. Apponyi Albert és Teleki Pál eltérő koncepciója és a trianoni békekötés In: Történelem és nemzet. Tanulmánykötet Galántai József professzor tiszteletére. Szerk. Kiss Károly - Lovas Krisztina, Bp., ELTE Eötvös, 1996, [Raktári jelzet: ] Pusztaszeri László Nemzetvédelem és kisebbségi jogbiztosítás. Megjegyzések a dualizmus és Apponyi Albert közoktatáspolitikájához In: Magyarok Kelet és Nyugat metszésvonalán. Nemzetközi történészkonferencia előadásai. Esztergom, ápr Szerk. Beke Margit - Bárdos István, Esztergom, Oktáv Press Kft., 1994, [Raktári jelzet: ] Dolmányos István A "Lex Apponyi" (Az évi iskolatörvények.) In: Századok, 1968, [Raktári jelzet: A4/2520] Wlassics Gyula Apponyi Albert In: Jogállam. Jog- és Államtudományi Szemle, 1921/6, [Raktári jelzet: A4/2412] Jónás Károly A száz évvel ezelőtti házelnök. Apponyi Albert 2

3 2008 A KULTÚRÁK KÖZÖTTI PÁRBESZÉD EURÓPAI ÉVE Az Európai Bizottság október 5-én fogadta el, hogy a 2008-as év hivatalosan is a Kultúrák Közötti Párbeszéd téma köré szerveződjön, melynek során a kultúra, az oktatás, az ifjúság, a sport és az állampolgárok tájékoztatása területén kívánnak különböző programokat létrehozni. A kezdeményezésre felhasználható keret 10 millió euró. Az Európai Unió bővítése, a növekvő migráció és az új kereskedelmi kapcsolatok kialakítása a kultúrák közötti kölcsönhatásokat is megnövelte. Az egymás mellett élő népek kultúrái ugyanis hatással vannak egymásra, épp ezért van szükség arra, hogy kölcsönös megismerjék egymást. Korábban számos kezdeményezés volt már, az Európai Unión belül és kívül egyaránt a kultúraközi párbeszéd kialakítására, eddig azonban az állampolgárok, a civil társadalom bevonása nem sikerült teljes körűen. A lisszaboni stratégiának megfelelően az állampolgárok bevonásával a korábbi évek is egyegy konkrét téma köré szerveződtek, egy-egy adott terület fontosságára híva fel a figyelmet. Ilyen volt a 2006-os Munkavállalói Mobilitás Európai Éve és a 2007-es Egyenlő Esélyek Európai Éve. Az EU Bizottság határozata alapján 2008 a Kultúrák közötti Párbeszéd Európai Éve. A kezdeményezés három általános cél köré szerveződik: az EU területén élők jobban be tudjanak illeszkedni az adott ország kulturális környezetébe; az egymás mellett párhuzamosan létező kultúrák identitása erősödjön; a kulturális sokszínűség mellett az EU területén élők a közös kulturális értékek felfedezésével és megerősítésével fordítsanak nagyobb figyelmet az európai polgári tudat megteremtésére. A programsorozat a már említett kultúrák közötti párbeszéd elősegítésén túl szeretné az Európában élőknek megmutatni a közös értékeken alapuló, a sokszínűséget tiszteletben tartó tevékeny és nyitott európai polgárság megteremtésének fontosságát. Az EU fontosnak tartja ugyanakkor az egyes államok sajátos kultúráinak megőrzését az integráción belül, és ezek hozzájárulását az integráció sokszínűségéhez. A kezdeményezés konkrét céljai: tájékoztatni az Európai Unió állampolgárait (különösen a fiatalokat) a kezdeményezésről; a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése tapasztalatcsere révén; más kultúrák sajátosságainak oktatása; közösségi programok és fellépések támogatása; az egyes kultúrák közötti párbeszéd új megközelítési lehetőségeinek feltárása. A rendezvények és kezdeményezések célja minél több ember bevonása a programokba. A kampányok a rendezvények népszerűsítését és az azokról való tájékoztatást segítik elő, az év során a folyamatos konzultációk pedig a hatékonyságot javítják. Az Európai Unió felelős tisztségviselői nagyobb beleszólási jogot szeretnének kivívni maguknak mind a tervezés, mind a megvalósítás szakaszában azzal, hogy szoros együttműködést alakítanak ki a regionális és helyi szervekkel valamint az európai és nemzetközi intézményekkel, például a strasbourgi székhelyű Európa Tanáccsal és az UNESCO-val. A helyi civil szervezetek és nem-állami szervezetek (NGO-k) munkáját, azok észrevételeit is figyelembe kívánják venni az előkészületek során. A programok területe: A kultúraközi párbeszédet minden közösségi programban prioritásként kell kezelni, különösen az oktatás valamint az állampolgárok tájékoztatása területén. Az oktatás a kultúrák megismerése miatt kiemelkedő terület, az ifjúságnak a jövő generációjaként meg kell tanulnia más kultúrák felfedezését és tiszteletben tartását. A más kultúrák megismerésén túl fontos az is, hogy az állampolgárok megismerjék és ápolják saját nemzeti kultúrájukat. A tagállamok szerepe: A kultúrák közötti párbeszéd évének programjaira elsősorban a tagállamok pályázhatnak, de a tagjelölt államoknak is lehetőséget adnak arra, hogy bekapcsolódjanak a programokba. A feladatok hatékonyabb megvalósítása érdekében az egyes tagállamok saját nemzeti koordinátort jelöltek ki. E szerv (költségvetési intézmény vagy független szervezet) feladata elsősorban a tagállamok részvételének elősegítése a kultúrák közötti párbeszéd évében és a megvalósítandó feladatok összehangolása, továbbá az adott országban a felek ösztönzése és bekapcsolása a folyamatba helyi és regionális szinten. Az EU ettől a kiemelt évtől azt várja, hogy a tagállamok minden szinten foglalkozzanak a kultúrák közötti párbeszéddel. Ez azért is nagyon fontos, mert egy állam csak úgy őrizheti meg az identitását, ha törődik saját kultúrájával, ugyanakkor nyitott más kultúrák megismerésére is. A programsorozat nem azt jelenti, hogy csak ban fontos az állampolgárok aktivitása ezen a területen: a döntéshozók szándéka az, hogy ez a kezdeményezés egy hosszabb távú folyamatot indíthat el. 3

4 KÖNYVAJÁNLÓ TÉMÁNK A KULTÚRÁK KÖZÖTTI PÁRBESZÉD Az Európai Unió letéti gyűjteményében, amely az Országgyűlési Könyvtár részeként működik január 30-a óta, két témakörbe sorolva találhatunk a kultúrák közötti párbeszéddel kapcsolatban álló könyveket: az egyik a kisebbségi jogok, esélyegyenlőség (XIX-es), a másik pedig a kultúra (XXVII). Ezekből ajánlunk most olvasóink figyelmébe néhányat, amelyek az elmúlt években jelentek meg. Intercultural dialogue Dialogue interculturel, Luxembourg, Office for Official Publication of the UC, (EU/XXVII ) A kötet a 2002-ben, Brüsszelben megrendezett Kultúrák közötti párbeszéd című konferencia anyagát tartalmazza. Az előadások angol, francia és német nyelven hangzottak el, s jelentek meg e kötetben. Az esemény résztvevői elsősorban egyetemi oktatók voltak, s több témakörben hangzottak el az előadások: demokráciáról és emberi jogokról, globalizációról és szolidaritásról, a vallások közötti párbeszéd lehetőségéről. Két szekció munkája különösen érdekes szempontból vizsgálja Európa szerepét a kultúrák közötti párbeszédben: az egyik azzal foglalkozott, hogy milyen e földrész megítélése mások szemében, a másik pedig, hogy milyen lehetőségei vannak Európának abban, hogy elősegítse a világ népeinek és kultúráinak békés egymás mellett élését. Az az immár fél évszázada tartó igyekezet, hogy a történelmi örökségként kapott ellenséges érzelmeket és szembenállásokat legyőzze s lehetőséget adjon egy teljes földrésznek a különböző értékek elfogadásán alapuló közös jövő építésének, olyan tapasztalatokkal tette gazdagabbá az itt élő nemzeteket, amelyekkel másokat is segíthet a béke megteremtésében és megtartásában. Dialogue between peoples and cultures: actors in the dialogue Dialogue des peuples et des cultures: les acteurs du dialogue, Luxembourg, Office for Official Publications of the EC, (EU/XXVII ) A kötet, az előzőhöz hasonlóan, egy Brüsszelben megrendezett konferencia előadásait tartalmazza. A meghívott egyetemi professzorok elsősorban arra keresték a választ, hogy a népek és kultúrák közötti párbeszéd kialakításában kiknek és hogyan lehet meghatározó szerepe. Két szekció is foglalkozott azzal a példa értékű, az Európai Unióhoz más országokat is csatlakoztató kezdeményezésről, amely az EUROMED elnevezést kapta. Ez az összefogás a Földközi-tenger medencéjének különböző országait és népeit kapcsolja össze közös, részben kulturális célok megvalósítása érdekében, s ezzel lehetőséget teremt egy újfajta, egyenrangú felek között folytatott párbeszédre. Intercultural Relations and Religious Authorities: Muslims in the European Union, eds. W. A. R. Shadid P. S. van Koningsveld, Leuven, Peeters, (EU/XIX ) Az iszlám és a muzulmánok folyamatos jelenléte az Európai Unióban magában hordozza számos különböző formáját a kultúrák közötti kapcsolatoknak a társadalom különböző szintjein. A muzulmánok és más vallásos vagy filozófiailag meghatározott csoportok között a szociális és az egészségügy területén, a városi életben és az oktatásban. Ezen túlmenően pedig a muzulmán vallási vezetők és a társadalom egészének kapcsolata is felfogható a kultúrák találkozási pontjaként. A kultúrák közötti kapcsolatoknak mindezen formáit pedig befolyásolja az a kép, amelyet különböző csoportok és egyének alakítanak ki azokról, akik mások. A kötet fejezetei különböző nézőpontokból világítják meg az interkulturális kapcsolatokat: bemutatják a sajtó, az iskolai tankönyvek, a helyi politikusok által megrajzolt képet, a társadalomban élő sztereotípiákat és előítéleteket a muzulmánokkal szemben, a vallásos és vallástól távol álló csoportok véleményét s a muzulmán vallási vezetőkkel folytatott párbeszédek jelentőségét. A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja. Az EUMC évi tevékenységei, Luxembourg, EUR-OP, (EU/XIX /M) A kötet az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után első ízben pontos leírást ad a bécsi székhelyű Megfigyelőközpontról, tevékenységéről, az EU különböző szerveivel való hivatalos kapcsolattartásának formáiról, céljairól. Bemutatja a Központ európai információs hálózatát és ismerteti a Központ kiadványait, azok megrendelési feltételeit. The Annual Report on the Situation regarding Racism and Xenophobia in the Member States of the EU, Luxembourg, EUR-OP, (EU /XIX ) Az éves jelentés hat különböző szempontból vizsgálja az Európában feltárt rasszizmusból és idegengyűlöletből származó jelenségeket s ad megoldási javaslatokat ezek enyhítésére és leküzdésére. Ismerteti a törvényes és intézményes kezdeményezéseket, amelyeket a diszkrimináció ellen hoztak, bemutatja a munkavállalókkal, a bevándorlókkal szemben tanúsított rasszista megnyilvánulásokat, a zsidó, muzulmán és roma közösségek ellen elkövetett bűntényeket, valamint felhívja a figyelmet az oktatás fontosságára. Minority Protection and the Enlarged European Union: the Way Forward, ed. Toggenburg, Gabriel N., Budapest, Open Society Institute, (EU/XIX ) A kötet időszerű és lényegre törő választ igyekszik adni arra a kérdésre, hogy az Uniónak hogyan és miként kell biztosítania az Európában élő kisebbségek jogait. További javaslataink: Befogadó Európa? Látóhatár 2020: előadások, hozzászólások, szerk. Inkei Péter, Lázár Barbara, 4

5 Zongor Attila, Budapest, Kultúrpont Iroda, 2006 (Raktári jelzet: EU KK XXVII). Cseresnyés Ferenc: Migráció az ezredfordulón: a népességmozgások társadalmi és politikai következményei Közép-Európában, Budapest Pécs, Dialóg Campus, 2005 (Raktári jelzet: , EU KK III). Citizenship, Democracy and Justice in the New Europe, ed. Lehning, P. and Weale, A., London New York, Routledge, (Raktári jelzet: EU/XIX ) A community of cultures: The European Union and the arts, European Commission, Luxembourg, EUR-OP, 2002 (Raktári jelzet: EU/XXVII ). Egyenlőség és megkülönböztetésmentesség: Éves jelentés , Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, Luxembourg, EUR-OP, 2005 (Raktári jelzet: EU/XIX /M). Esélyegyenlőség a gyakorlatban: Alaphangok : Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, D3 egység, Luxembourg, EUR-OP, 2005 (Raktári jelzet: EU/XX /M). Az Európai Unió és a nyelvek: válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból, szerk. Balázs Géza és Grétsy László, Budapest, Tinta, 2004 (Raktári jelzet: EU KK XXVII). Inclusive Europe? Horizon 2020: proceedings ed. by Péter Inkei, Barbara Lázár, Attila Zongor, Budapest, Kultúrpont Iroda, 2006 ( EU KK XXVII) Intercultural education in the European Union : Local, regional and interregional activities: Examples of good practice, Committee of the Regions, Luxembourg, EUR-OP (COR Studies E, 2/99 ), 1999 (Raktári jelzet: EU/XXVI ). Kardos Gábor: Kisebbségek: konfliktusok és garanciák, Budapest, Gondolat, (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum 35), 2007 (Raktári jelzet: ). Közös múlt és közös jövő: szellemi kézfogás az egyesült Európáért [Konferencia Debreceni Egyetem, április 23-24], összeáll. és szerk. Borbély Györgyné, Debrecen, Debreceni Egyetem, 2005 ( ). Moxon-Browne, Edward: Who are the Europeans now?,. Aldershot, Ashgate, 2004 (Raktári jelzet: EU KK 0). Networks for people and their communities: Making the most of the information society in the European Union: First annual report to the European Commission from the Information Society Forum, June 1996, Luxembourg, EUR-OP, 1997 (Raktári jelzet: EU/XXIV ). Párbeszéd európai fejlődésünkért: az Országgyűlés és az Európai Parlament szakmai rendezvénysorozatának összegzése, szerk. Györkös Marianna, Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2007 (Raktári jelzet: Deák KK, EU KK V, ). Rasszizmus és idegengyűlölet az EU tagállamaiban: Tendenciák, eredmények és a helyes gyakorlat: EUMC - Éves jelentés : Összefoglaló, A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja, EUMC (Bécs), Luxembourg, EUR-OP, 2005 (Raktári jelzet: EU/XIX /M). Statistical portrait of the European Union 2008: European year of intercultural dialogue, EUROSTAT, European Commission, Luxembourg, EUR-OP, 2007 (Raktári jelzet: EU/XXIX ). Remények és aggodalmak az Európai Unió kapujában: nemzetközi szimpózium Budapesten, október 30, szerk. Sallai Éva, Budapest, Kölcsey Intézet (Kölcsey füzetek 12), 2005 (Raktári jelzet: ). Szajbély Katalin: A faji diszkrimináció elleni küzdelem az Európai Unióban és az uniós szabályozás átültetése Nagy-Britanniában, Budapest, Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Hivatal (Európai műhelytanulmányok, 102), 2005 (Raktári jelzet: , :102 EU KK 0). Többnyelvű oktatás és EU-integráció: az európai modell alkalmazhatóságáról a kisebbségi iskolákban, szerk. Ring Éva, Budapest, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, 2004 (Raktári jelzet: ). AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR JOGI ADATBÁZISAI Megújult, korszerűbb formában használhatók január 10-e óta az Országgyűlési Könyvtár jogi adatbázisai. A hazai és külföldi szakirodalmat feldolgozó, egyedülálló, elektronikus gyűjtemény egyelőre még csak a könyvtár olvasói gépein érhető el, a hosszú távú célok között azonban szerepel az is, hogy az érdeklődők a könyvtár honlapján keresztül, on-line formában is használhassák majd ezeket az anyagokat. Magát e könyvtári rendszert, az Alephot a könyvek keresésekor már megszokták olvasóink. Előző Hírlevelünkben részletesen beszámoltunk arról, hogy a könyvtár teljes könyvállománya megtalálható immár számítógépes adatbázisban. Az új rendszerre való átállás, a felhasználó-barát keresési felületek kialakítása természetesen nem egyik napról a másikra történt meg. Majdnem négy évvel ezelőtt indították el a könyvtárban azt a fejlesztést, amelynek eredményét 5

6 ezentúl élvezhetik a hozzánk látogatók: most újabb 300 ezer könyvtárosi szaknyelven szólva rekordot lehet könnyebben, kényelmesebben megtalálni. De mit is értünk rekordon? Olvasói szemszögből nézve olyan egységet, amit érdemes és hasznos keresnünk, ha tudományos dolgozatunkhoz vagy cikkünkhöz források után kutatunk. Lehet az egy folyóirat cikke, egy konferenciakötet egyetlen tanulmánya vagy akár egy monográfia is, mely kimerítően tárgyal egy adott témakört. A Parlamenti Könyvtár jogi adatbázisai ún. bibliográfiai adatbázisok. Ez azt jelenti, hogy az egyes dokumentumok teljes szövegét nem, csak azok konkrét, legfontosabb adatait lehet megtalálni, mint például a szerzőt, a címet, a mű kiadásának helyét és idejét, s ami igen fontos, a tárgyszavakat. Ez utóbbiakat nevezhetjük kereső szavaknak is, hiszen ha egy téma kutatásának elején járunk még csak, akkor nem feltétlenül tudjuk, hogy kik azok a tudósok, akik ezekkel a problémakörökkel foglalkoznak. Nézzük most részletesen tehát, mit tartalmaznak az egyes adatbázisok! A Magyar jogi adatbázis 1811-től napjainkig: tartalmazza a Magyarországon megjelenő magyar és idegen nyelvű jogi könyveket, tanulmányköteteket, a jogi szakfolyóiratok, valamint egyéb társadalomtudományi művek és folyóiratok jogi tárgyú cikkeit: összesen 170 ezer egységet. A jogi könyveket természetesen a könyvkatalógusban is megtalálhatjuk, ott azonban nem leljük meg a tanulmánykötetek egyes cikkeit vagy a szakfolyóiratokat. A magyar jogi adatbázis négy részből áll, ezekben az összefoglaló adatbázis keresőfelületét megnyitva egyszerre lehet keresni. Az egyes adatbázisrészek tartalma és feldolgozottsági foka azonban meglehetősen eltérő, ezért érdemes külön-külön is megismerni azokat: 1. Magyar jogi adatbázis 1990-től: az január 1- je óta Magyarországon megjelent és a Könyvtárba beérkezett magyar és idegen nyelvű jogi szakirodalmat tartalmazza, mintegy 96 ezer rekordot. Az adatbázis a külföldön megjelent állam- és jogtudományi tárgyú hungarica, azaz magyar vonatkozású (magyar nyelven, magyar szerzőtől, vagy Magyarországra vonatkozó) anyagot nem tartalmazza. Szintén nem tartalmazza az adatbázis a napi- vagy hetilapokban megjelenő jogi tárgyú cikkeket. Ezek az Országgyűlési Könyvtár Pressdok adatbázisában szerepelnek. 2. Magyar jogi adatbázis 1977-től 1989-ig: tartalmazza a magyar jogi szakirodalom tételeit az Országgyűlési Könyvtár által összeállított A magyar állam- és jogtudományi irodalom bibliográfiája évi kötetei alapján, kiegészítve válogatott évi tételekkel. Az adatbázisban közel 18 ezer rekord szerepel. A külföldön megjelent állam- és jogtudományi hungarica anyagot nem tartalmazza. 3. Magyar jogi adatbázis 1945-től 1976-ig: tartalmazza a magyar jogi szakirodalom tételeit A magyar állam- és jogtudományi irodalom bibliográfiája évi kötetei alapján. Az adatbázis a külföldön megjelent állam- és jogtudományi tárgyú hungarica anyagot is tartalmazza, ezekkel együtt összesen mintegy 35 ezer rekordot. Ennek az adatbázisnak a feldolgozottsági foka a legalacsonyabb: jelenleg csak a bibliográfiai adatok találhatók meg, tárgyszavak nincsenek benne, ezért érdemes a címek szavai között keresni azt a témát, ami kutatásaink homlokterében áll. Az egyes tételeket folyamatosan egészítjük ki és javítjuk a már rögzített tételek esetleges hibáit. 4. Magyar jogi adatbázis 1811-től 1944-ig: válogatva tartalmazza az adott időszakban Magyarországon megjelent, az Országgyűlési Könyvtár állományában megtalálható könyvek, folyóiratcikkek, tanulmánykötetek bibliográfiai adatait. A rekordok túlnyomó része tárgyszavakkal ellátott. Az adatbázisban közel 12 ezer rekord kereshető, többek között a következő folyóiratokból: Jogállam, Jogtudományi Közlöny, Magyar Jogi Szemle, Bűnügyi Szemle. A Külföldi jogi adatbázis 130 ezer válogatott bibliográfiai leírást tartalmaz. A könyvtár állományába tartozó, több mint 300 külföldi jogi szakfolyóirat, valamint évkönyv és tanulmánykötet cikkeit és tanulmányait dolgozták fel ebben az adatbázisban, amelynek kezdő éve A korábban megjelent szakcikkek és tanulmányok folyamatosan kerülnek be ebbe az adatbázisba, így akár 1911-es anyagokat is meg lehet már benne találni. A feldolgozott tételek közel negyven százaléka tárgyszavakat nem, csak bibliográfiai adatokat tartalmaz, egyes tételeknél azonban a cikk rövid, magyar nyelvű tartalmi ismertetése is megtalálható. GYŰJTEMÉNYEINK AMIKOR A KÖNYVTÁRBA A POLITIKA JÖN LÁTOGATÓBA: A ZÁROLT ANYAGOK GYŰJTEMÉNYE (BEFEJEZŐ RÉSZ) Vértes György 1971-ben véget ért mereven-szigorú igazgatói korszaka után, a helyébe lépő Vályi Gábor új zártanyag-szabályzatot vezetett be 1973-ban. Lényegesebb jegyei hangsúlyeltolódással a következők voltak: a szabályzat a már idézett művelődésügyi miniszteri utasítás alapján készült, a zárt anyagok területén két kategóriát állapított meg: a) a politikai ideológiai fellazítást szolgáló antikommunista művek és időszaki sajtótermékek, valamint b) a fasiszta ideológiát, fajgyűlöletet, háborús uszítást, sovinizmust terjesztő könyvek és periodikus kiadványok csoportját. A zárt szoba kulcsait a tájékoztató szolgálat őrizetére bízta. Megszüntette a háromféle Z-jelölést. A korábbi egy Z-s és három Z-s (ZZZ) jelzés mind a 6

7 katalóguscédulán, mind a könyvön befejeződött, ettől kezdve ezeket a kategorizálásokat a beérkezett új dokumentumoknál nem használták, csak egy kategória maradt: a zárt anyag, amit a katalógusban és a könyveken is a raktári szám elé írt Z betűvel jelöltek. (A korábban állományba vett könyvtári egységeknél a jelölések továbbra is érvényesek voltak.) Minden zárt anyagról a cédulákat mindegyik katalógusba be kellett helyezni. Egységesítette a dokumentumok forgalmazását: a) Nyolc nagy foglalkozási csoportot (kategóriát) állapított meg (képviselők, Elnöki Tanács tagjai, állami, párt- és társadalmi szervezetek vezető munkatársai, felsőoktatási intézmények társadalomtudományi oktatói, kutatóintézetek munkatársai, tömegkommunikációs intézmények érdemi munkatársai, tudományos fokozattal rendelkezők és az igazgató által esetenként engedélyezett személyek), akik írásbeli engedély nélkül megkaphatták a zárolt kiadványokat. b) A többieknél az engedélyezésre jogosult személyek pontosításával egyértelműen szabályozta az engedélyek megszerzését. c) Az újságok és folyóiratok zárttá minősítését a gyarapítási osztály vezetőjére bízta (a könyvekét a feldolgozási osztály vezetőjére), és a könyvekkel azonos kezelési, használati eljárásokat vezetett be (Z jelzet a katalóguscédulán, zárt szobában elhelyezés, hasonló forgalmazás). (OK Irattár, 1973.) Az egységesítés ellenére a gyakorlat a többi nagy könyvtárban alkalmazott különböző eljárások, valamint a zárt kiadványok minősítésében, forgalmazásában részt vevő személyek különböző felkészültsége, alapállása stb. és a bizalmas, belső használatú dokumentumok szabályozatlansága miatt következetlen maradt ben kapta meg a könyvtár a művelődési miniszter, Pozsgay Imre 135/1981. számú utasítását. Ebben három kategóriába sorolja a zárolható műveket: a) a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, illetve külpolitikáját sértő könyvtári anyagok, b) a szocialista erkölccsel ellentétes (pl. pornográf) kiadványok, c) olyan könyvtári dokumentumok, amelyeket a könyvtár felügyeleti szervei a művelődési miniszterrel egyetértésben külön intézkedéssel zárttá nyilvánítanak. (OK Irattár, 1981.) Az első kategóriába valójában minden belefér, ide bárki bármit besorolhat, amit akar (a fasiszta anyagokat is, amelynek forgalmazási tilalmán az idő régen túllépett már, hiszen az egyetemi hallgatóknál sokszor kötelező olvasmányként szerepeltek ezek a művek). Következésképpen a 70- es évek egyre liberálisabbá váló gyakorlatával szemben súlyos ellentmondást jelentett, hiszen a zárt anyaggal foglalkozó könyvtárosok felelősségre vonási lehetősége nem hatott megnyugtatóan, s az olvasók is egyre több zárt anyaghoz akartak engedély nélkül hozzájutni. A másolási technika terjedése a helyzetet még ellentmondásosabbá tette, de a liberalizálódási folyamatot már nem lehetett visszafordítani. A könyvtár az utasítás alapján felülvizsgálta zárolt anyagait és a zárttá minősítés további feladatait: A régi, könyvre ragasztott nagybetűs ZÁRT ANYAG feliratú jelzést megszüntette, és új, betű nélküli kis címkét vezetett be ban hozzáértő munkatársakból alakult belső ellenőrzési bizottság megvizsgálta a hozzávetőlegesen hatszáz féle zárt, külföldi, idegen nyelvű újságok és folyóiratok teljes körét (ez több ezer kötetes nagyságrendet jelentett). Több száz ki nem adható periodika forgalmazási tilalmát megszüntette, csak három maradt engedélyhez kötve (Problems of Communism, Studies in Comparative Communism és a Labor Focus on Eastern Europe) ben zajlott le a külföldön megjelent magyar nyelvű (többnyire emigráns) időszaki kiadványok felülvizsgálata. Zárolva maradtak a Nyugat- Európában és Amerikában megjelent, élesen ellenséges emigráns újságok és folyóiratok (számuk megközelítette a 40-et) ben indult meg a több ezres nagyságrendű, zárolt könyvanyag felülvizsgálata, amely 2 3 évig tartott. Az olvasószolgálat javasolta az 1945 előtti zárt anyagok majdnem teljes körű, és az 1945 után megjelent művek nagy részének (amelyek tilalma már túlhaladottá vált) feloldását. Ezzel párhuzamosan, 1985-ben történt meg a könyvtár fasiszta, nyilas sajtótermékeinek (104 féle, 205 kötetben) és az 1956-os magyarországi újságok több száz féle számba jöhető példányának felülvizsgálata. A javaslat a nyilas, fasiszta lapok teljes felszabadítását tartalmazta, míg az 1956-os újságokból a felsőbb igényekhez némileg alkalmazkodva 44 félét (53 kötetben) hagyott a zárt anyagok listáján. Ugyancsak 1985-ben (a munka 1986 elején fejeződött be) került sor a belső, hivatali, szolgálati használatú, bizalmas periodikák válogatására, felmérésére a folyóirat-katalógus és a zárt szobák anyagainak átvizsgálása alapján (68 féle folyóirat 4778 kötetben). (OK Irattár, március hó.) 1986 márciusában, amikor a Művelődési Minisztérium könyvtári osztálya az 1981-es miniszteri utasítás alapján a zárt anyagok kezelésének felülvizsgálatához adatokat és helyzetjellemzést kért, a könyvtár zárt anyagai (az előbbi felsorolás utolsó három pontjában ekkor még nem született döntés) az alábbiak szerint oszlottak meg: könyv: 4116 mű 4259 kötetben, magyar fasiszta, nyilas sajtótermék: 104 féle 295 kötetben, 1956-os magyar újságok: 44 féle 53 kötetben, külföldi, magyar nyelvű, 1945 utáni emigráns sajtó: 38 féle 347 kötetben, külföldi, idegen nyelvű, időszaki kiadvány: 3 féle 103 kötetben, magyar, belső használatú, bizalmas folyóiratok: 68 féle 4778 kötetben. A minisztériumnak küldött helyzetértékelés (ez kitért a zárt anyagok kezelésének és minősítésének ellentmondásaira és a kb kötetes, zárolt 7

AZ INTERKULTURÁLIS DIALÓGUSOK ÉVÉNEK MÉDIAPREZENTÁCIÓJA. Tanulságok az Önkéntesség Évére

AZ INTERKULTURÁLIS DIALÓGUSOK ÉVÉNEK MÉDIAPREZENTÁCIÓJA. Tanulságok az Önkéntesség Évére Budapesti Gazdasági Főiskola Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nappali tagozat Nemzetközi üzleti kommunikáció szakirány AZ INTERKULTURÁLIS DIALÓGUSOK ÉVÉNEK MÉDIAPREZENTÁCIÓJA Tanulságok az Önkéntesség Évére

Részletesebben

OGYK - HÍRLEVÉL 11-12. szám

OGYK - HÍRLEVÉL 11-12. szám OGYK - HÍRLEVÉL 11-12. szám http://www.ogyk.hu Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele 2008. november 2009. január Tartalom AKTUÁLIS Nemzetközi együttműködés létrehozója az Országgyűlési Könyvtár

Részletesebben

O G YK - HÍRLEVÉL 15. szám http://www.ogyk.hu Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele 2009. szeptember Tartalom AKTUÁLIS Befejeződött az olvasóterem felújítása 150 éve született Benedek Elek Benedek

Részletesebben

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ GESZTI JUDIT * CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ I. CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK Az önkéntes szerveződések szerepe a civil társadalom létrejöttében KUTI ÉVA a non-profit szervezetek

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

AZ ÉV FIATAL KÖNYVTÁROSA PÁLYÁZAT

AZ ÉV FIATAL KÖNYVTÁROSA PÁLYÁZAT MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE INFORMATIKAI KÖNYVTÁRI SZÖVETSÉG AZ ÉV FIATAL KÖNYVTÁROSA PÁLYÁZAT AZ EURÓPAI UNIÓ MINT TÉMA A HAZAI KÖNYVTÁROSKÉPZÉSBEN A 21. SZÁZADBAN KÉSZÍTETTE: GERENCSÉR JUDIT Berzsenyi

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Lux Ágnes Szabó Máté Sziklay Júlia Az ombudsmanok működésének az alapjogok

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 J/5015 Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 DR. KÁLLAI

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Popper Eliza 2011.

SZAKDOLGOZAT Popper Eliza 2011. SZAKDOLGOZAT Popper Eliza 2011. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola SZAKDOLGOZAT A Magyar Nemzeti Ifjúsági Tanács megalakulásához vezető út Konzulens: Tordai Bence Popper Eliza Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

B o r í t ó!!!!!! JOGI TANULMÁNYOK ÜNNEPI KONFERENCIA AZ ELTE MEGALAKULÁSÁNAK 375. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL. 2010. április 23. I. kötet.

B o r í t ó!!!!!! JOGI TANULMÁNYOK ÜNNEPI KONFERENCIA AZ ELTE MEGALAKULÁSÁNAK 375. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL. 2010. április 23. I. kötet. B o r í t ó!!!!!! JOGI TANULMÁNYOK 2010 ÜNNEPI KONFERENCIA AZ ELTE MEGALAKULÁSÁNAK 375. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 2010. április 23. I. kötet Budapest JOGI TANULMÁNYOK 2010 JOGI TANULMÁNYOK 2010 ÜNNEPI KONFERENCIA

Részletesebben

Ifjúsági közfeladatok

Ifjúsági közfeladatok Módszertan Ifjúságszakmai rendszerek Módszertan E fejezet foglalkozik az ifjúsági közfeladatok definiálásával és működésével, ide tartozik az ifjúságszakmai rendszerek (a pályázati rendszertől a kormányzati

Részletesebben

Az adatvédelmi biztos beszámolója 1995-96.

Az adatvédelmi biztos beszámolója 1995-96. Adatvédelem és információszabadság: A Magyar Hivatalos Közlönykiadó elektronikus kiadványa adatkezelõknek és az adatkezelés által érintetteknek Az adatvédelmi biztos beszámolója 1995-96. Nélkülözhetetlen

Részletesebben

EURÓPA TANÁCS ÉS A KULTÚRA

EURÓPA TANÁCS ÉS A KULTÚRA STRATÉGIAI TERVEZÉSI FÜZETEK III. PONT A KULTÚRÁÉRT Szabó-Pap Gabriella A mindennapok kultúrája Európában AZ EURÓPA TANÁCS ÉS A KULTÚRA STRATÉGIAI TERVEZÉSI ÉS EU KOORDINÁCIÓS FÔOSZTÁLY K U L T Ú R P O

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

A nyelvtanulástól a politikai részvételig

A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig Bevándorlók integrációját támogató programok az Európai Unióban A kötetet szerkesztette Bodolai Anna Borbála és Kováts

Részletesebben

DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS AZ EU

DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS AZ EU SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS AZ EU Fejezetek az Európai Unió digitális kulturális tevékenységéből 2005. KÉSZÍTETTE: KEKK ADRIENN INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS SZAK

Részletesebben

A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA

A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 2003 márciusában élénk

Részletesebben

CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2005. szeptember 30. A jelentés az Ökotárs Alapítvány

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013.

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013. SZAKDOLGOZAT Barcsák Barbara 2013. MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék SZAKDOLGOZAT TERMÉSZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK A GYAKORLATBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2002. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 13. 3.

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2002. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 13. 3. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2002. T a r t a l o m: Oldal Előszó. 2 1. Nyugat-Európa.. 4 2. Észak-Amerika 13 3. Dél-Amerika

Részletesebben