e-közigazgatási gyűjtőportál bevezetési javaslat Székesfehérvárra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "e-közigazgatási gyűjtőportál bevezetési javaslat Székesfehérvárra"

Átírás

1 Elektronikus Közigazgatás Modellprogram Székesfehérvár Megyei Jogú Város e-közigazgatási gyűjtőportál bevezetési javaslat Székesfehérvárra Székesfehérvár, december 11.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés Jelenlegi helyzet bemutatása Szervezeti felépítés Meglévő informatikai infrastruktúra Hálózat Szerverek Munkaállomások Alkalmazások Internetes portál Jelenleg futó projektek Jövőkép felállítása Informatikai Stratégiai Terv Működési környezet Alkalmazások Jogszabályi, szabályozási környezet Szervezet Infrastruktúra, hardver, alapszoftverek Képzés Részfeladatok a gyűjtőportál bevezetése során Adatbázis terv és valóság Ügymenetek, űrlapok Mellékletek I. A Polgármesteri hivatalban használt közigazgatási alkalmazások Szociálpolitikai Rendszer Szociális Iroda Üzletek nyilvántartása Egyéni vállalkozási és mezőgazdasági iroda Gyere Városi Gyámhivatal Önkadó Adóiroda Ügyfélszolgálati Iroda Ebnyilvántartás Egyéni vállalkozási és mezőgazdasági iroda Vizuál Regiszter Népességnyilvántartási és Anyakönyvi Iroda Iktatás Ügyviteli Iroda K11 Költségvetési Iroda Forrás Pénzügyi Adminisztrációs Iroda Döntés Közgyűlési Iroda Telephelyengedély Egyéni Vállalkozási és Mezőgazdasági Iroda Postázó rendszer Titkársági rendszer Polgármesteri Kabinet Térinformatikai rendszer II. IST akciók A hivatal belső működésének javítása informatikai eszközökkel Ügyfélbarát önkormányzati működés fejlesztése, eönkormányzat megteremtése Székesfehérvár közhálójának létrehozása Az informatikai kultúra fejlesztése

3 Bevezetés novemberében készült el Székesfehérvár Megyei Jogú Város Informatikai Stratégiai Terve (továbbiakban IST). Az IST többek között célul tűzte maga elé Székesfehérvárnak a régió legfejlettebb infokommunikációs infrastruktúrájával és informatikai alkalmazási kultúrájával rendelkező várossá fejlesztését. A város februárjában elfogadott településfejlesztési koncepciójában deklarált stratégiai törekvése, hogy a közép-dunántúli térség központjává váljon, az itt élő polgárok és a városban működő vállalkozások számára jobb életkörülményeket és jobb érvényesülési esélyeket nyújtó, versenyképesebb környezet létrejöttének elősegítésével. Mindezen célok megvalósítása érdekében, még az IST felállítása előtt pályázta meg, és nyerte el Székesfehérvár az Elektronikus Közigazgatás Modellprogram Konzorcium tagjaként a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatását. Az e-közigazgatási gyűjtőportál rendszer megvalósíthatósági tanulmány egy olyan gyűjtőportál tervét állítja fel és vizsgálja, amely 7 különböző önkormányzati szint internetes megjelenését (az eredeti források érintetlenül hagyása mellett) egységes formába és elsősorban hivatkozásokat tartalmazó adatbázisba rendezi. Az eddig elkészült dokumentumok felhasználásával jelen tanulmányunkban először megvizsgáljuk Székesfehérvár város Önkormányzatának jelenlegi, vonatkozó informatikai infrastruktúráját. A továbbiakban azt elemezzük, hogy a gyűjtőportál megvalósítása hogyan illeszkedik a város informatikai stratégiájába, egy-egy adatcsoport, adatkör vonatkozásában milyen konkrét feladatok merülnek fel, és ezeket a feladatokat mennyiben tartalmazzák az IST tervezett akciói. 1. Jelenlegi helyzet bemutatása 1.1. Szervezeti felépítés 1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a évi önkormányzati választásokat követően alakította meg az Ifjúsági, Informatikai és Civilkapcsolatok Bizottságát (továbbiakban: IIC Bizottság). A bizottság 9 fő részvételével működik, a tagok közül 5 önkormányzati képviselő, 4 pedig a közgyűlés által választott külső szakértő. 2. A Polgármesteri Hivatal Informatikai Irodája szervezetileg a Polgármesteri Kabinet része. Létszáma öt fő, az egyes munkakörök: irodavezető szervező programozó rendszergazda műszerész A Polgármesteri Kabinet munkatársa továbbá 1 fő Internet felelős, a Közlekedési Iroda munkatársa 1 fő térinformatikus. 3

4 1.2. Meglévő informatikai infrastruktúra Hálózat A Polgármesteri Hivatal jelenleg számítógép-hálózati szempontból három telephellyel rendelkezik: Városház tér 1., Várkörút 1/a. és Koch L. u. 4/b. (A Városház tér 2. épület a Városház tér 1. épülettel egyben kezelhető, a két épület közötti multimódusú optikai gerincvezeték rendszertechnikai szempontból azonos az épületen belüli más gerincekkel.) A Várkörút 1/a. épület (Adóiroda) a Matávtól bérelt monomódusú optikai vezetéken kapcsolódik a Városház tér 1. épülethez. A két épület közötti adatátviteli sebességet az üvegkábelhez kapcsolódó media konverter -ek jelenlegi 10 Mbit/s kapacitása határozza meg, melynek cseréje folyamatban van 100 Mbit/s kapacitásúra. (A bővítés elengedhetetlenül szükséges többek között az egységes mentési rendszer kialakításához is.) A két épület tehát egy helyi hálózatnak tekinthető. A Koch L. utcai épület (Gyámhivatal, illetve Okmányiroda) jelenleg az Axelero-tól bérelt, 128 kbit/s kapacitású vonalon kapcsolódik a Városház tér 1. épülethez. Így ott önálló helyi hálózat üzemel. A meglévő kapacitás az Internet és forgalom lebonyolítására éppen elégséges, de arra nem, hogy az ott használt alkalmazások (nem lévén optimalizálva az adott működési környezetre,) a főépületben elhelyezett fájl- és adatbázis szervereket használni tudják. A gyűjtőportál megvalósítása szempontjából fontos követelmény, hogy az Okmányiroda és a Gyámhivatal ügyiratkezelési (iktatási) adatbázisa ne különüljön el a többi szervezeti egység ügyiratkezelésének központi adatbázisától. A győjtőportál megvalósítása szempontjából hasonlóan fontos, de kétséges kimenetelű az Okmányirodában elhelyezett (megvalósítás alatt levő) ügyfélhívó rendszer webes, időpont-egyeztető felületének elérése az Internet felől. A belső hálózat nagyrészt korszerű strukturált technológiával épült, kisebb részeken elavultnak számító vékony Ethernet hálózat működik. Ennek cseréjénél figyelembe kell venni az épület műemlék jellegéből származó esztétikai követelményeket. A Hivatal kapcsolatát az Internet felé jelenleg egy 512 kbit/s-os vonal biztosítja. A hivatali szervezeten kívüli, városi (intézményi) közháló kiépítése anyagi források hiányában mindez idáig nem valósult meg. A jelenleg preferált technológiák az alábbi megoldásokat kínálják: 1. Valamely szolgáltatótól IP forgalom átvitelére szolgáló összeköttetés bérlése. 2. Megfelelő kapacitású, tetszőleges technológiával megvalósított Internet kapcsolaton keresztül virtuális magánhálózat (VPN) létesítése. 3. Vezetéknélküli kapcsolat (WLAN) kiépítése az engedélyhez nem kötött frekvenciasávok valamelyikében (leggyakrabban 2,4 GHz körüli tartományban). Székesfehérváron a fenti megoldásokon kívül további lehetőséget kínálhat az a jelenleg részben (17 km hosszúságban) kiépített alépítmény rendszer, amelynek beruházó cégében, a Székesfehérvári Hírközlési Infrastruktúra Kft-ben az Önkormányzat résztulajdonjoggal bír. Amennyiben az elkészült alépítmény saját célú ingyenes használatára sikerül az Önkormányzatnak jogot szereznie, ez egy negyedik, esetleg minden másnál kedvezőbb lehetőséget jelentene a városi közháló kiépítésére. 4

5 Szerverek A Polgármesteri Hivatal legfontosabb kiszolgáló számítógépeit az alábbi táblázatban foglaljuk össze: Hely Proc. Mem. Háttértár Op. rendszer Funkció Városház tér 1. P GB 70 GB Raid 5 Windows 2000 MS SQL 2000 adatbázis szerver Városház tér 1. P GB 9+90 GB Raid 5 Novell Netware 4.11 Fájlszerver 2 proc. Városház tér 1. P MB 40 GB Debian Linux 3.0 Tűzfal Városház tér 1. P MB 40 GB Debian Linux 3.0 Mail, Proxy Városház tér 1. P GB 60 GB Windows 2000 Oracle 9i adatbázis szerver (térinf.) Várkörút 1/A. P GB Raid 5 Novell Netware 4.2 fájlszerver az Adóiroda részére Koch L. u. 4/B. P GB tükör Novell Netware 4.11 SB fájlszerver a Gyámhivatal részére A tűzfal számítógépre csatlakozik az un. DMZ (demilitarizált zóna) hálózati tartomány. Ebben a költség és hatékonyság szempontjából is kedvező tűzfal elrendezésben azokat a szervereket helyezzük el ebben a tartományban, amelyeket mind a belső hálózatról, mind az Internet felől is el kell érni. Olyan fejlesztések esetén, amelyek a hivatali adatbázisokat automatikusan megjelenítik az Interneten, további szervereket kell áthelyezni a DMZ tartományba a belső hálózatról, vagy egy közbenső szervert kell ott elhelyezni, mely az adatok mozgatását végzi. Mindenképpen szükség lesz azonban a tűzfal rendszer újragondolására Munkaállomások A Polgármesteri Hivatal kb. 220 db kliens számítógéppel rendelkezik. Ezeknek egy része mind hardver, mind operációs rendszer szempontból elavult. Hasonlóan az irodai alkalmazások (MS Office) verziója is eltérő. Szükség van a rendszerek egységesítésére Alkalmazások A jelenleg futó alkalmazások igen vegyes képet mutatnak mind a felhasználói felület, adatbázis típusa, illetve az integráltság foka szempontjából. Jelentős számban találhatók még Clipperes alkalmazások. Bár az alkalmazások számottevő része SQL adatbáziskezelőt használ, a rendszerek integráltsága ebben a körben is alacsony szintű. A felhasználók informatikai tudásszintjének szempontjából is hátrányos, hogy a Hivatal nem rendelkezik munkafolyamat-kezelő, valamint csoportmunka támogató (pl. Lotus Notes, MS Exchange vagy Novell Groupwise) rendszerekkel, illetve belső Intranettel sem. Az egyes alkalmazások rövid leírását az I. sz. melléklet tartalmazza Internetes portál Az Önkormányzat IIC Bizottsága 2003 tavaszán írt ki pályázatot korszerű portálrendszer megvalósítására. A portálrendszer júliustól teszt üzemmódban, novembertől éles üzemmódban működik. A portállal létrejött az Önkormányzat on-line médiája. A Hivatalon kívül működő szerkesztőség városi vonatkozású, napi aktualitású hírekkel tölti fel a portált. Az alkalmazásra került NeoPortal rendszer főbb jellemzői: Hírcsoportok (alportálok) kezelése Nyelvi változatok kezelése 5

6 Tartalommenedzselési rendszert tartalmaz A hírek nyomtatható formában is megjeleníthetők, illetve ben továbbküldhetők A korábbi anyagok archívumban érhetők el A portál látogatottságának nyomon követése A hivatal portálrendszere jelenleg az alábbi alportálokkal rendelkezik: Közélet Gazdaság Kultúra Sport Rendezvények Közlemények Bűnügy Európai Unió A gyűjtőportál rendszer informatikai koncepció pontja a meglévőhöz hasonló szerkezetet javasol. Ezt, valamint a később felmerülő újabb igényeket figyelembe véve várható a környezetvédelmi és más alportálok kialakításának igénye. A városi, és a gyűjtőportál közötti szerkezeti hasonlóság megkönnyíti az adatok, hivatkozások áttöltését a gyűjtőportál rendszerébe. Megjegyezzük, hogy a városi portál rendelkezik a gyűjtőportál informatikai koncepciójában javasolt funkcionális modulok nagy részével, az ott használt terminológiával élve: Elektronikus újság On-line kommunikációs modul, ezen belül csevegő csatorna, fórum Kereső modul Statisztikai modulok (részleges funkcionalitással) Jelenleg futó projektek 1. Az Önkormányzat közgyűlése november 20-án fogadta el az Informatikai Stratégiai Tervet. Főbb célkitűzéseit, javaslatait a 2.1. szakaszban ismertetjük. 2. Döntéskezelő rendszer adatainak megjelenése az Interneten. A rendszer gyakorlatilag az önkormányzat megalakulásától kezdődően, 1990-től tartalmazza a közgyűlési és bizottsági ülések jegyzőkönyvét, a meghozott határozatokat, rendeleteket. Jelen fejlesztés keretében a rendszer nyilvános adatai az Önkormányzat portáljára kerülnek, ott különböző szempontok szerint, akár a teljes szövegtartalomra való kereséssel lekérdezhetőek lesznek. A képviselők, bizottságok tagjai az anyagaikat (feltöltés esetén akár az előterjesztéseket is,) https:// protokollon érik el. 3. Térinformatikai rendszer. A Hivatalban ban bevezetésre került Gispán térinformatikai rendszert a Rudas és Karig Kft. fejlesztette. Főbb alrendszerei: Ingatlanvagyon-kataszter Ingatlan-nyilvántartás Közmű Építéshatóság Útnyilvántartás Városrendezés 6

7 Városmenedzselési portál Az építéshatósági alrendszer az iktatási rendszerrel integrálva, bevezetés alatt áll. A többi alrendszer bevezetése megtörtént. 4. A Miniszterelnöki Hivatal vezetésével novemberében indult Közigazgatási szervek egységes iratkezelésének a szabályozása projekt célja az évi LXVI. tv. (levéltárakról), valamint a minisztériumok és önkormányzatok iratkezelési mintaszabályzatáról szóló Korm. és Bm. rendeletek felülvizsgálata. A projekt a papíralapú iratkezelés felülvizsgálata mellett az elektronikus iratok kezelésének szabályozását alkotja meg. Ennek egyik alprojektje a székesfehérvári Polgármesteri Hivatal részvételével az iratkezelésben alkalmazható informatikai eszközök főbb paramétereire, műszaki és funkcionális követelményrendszerére alakít ki platformfüggetlen ajánlásokat. 2. Jövőkép felállítása 2.1. Informatikai Stratégiai Terv Mint a bevezetőben is említettük, Székesfehérvár stratégiai célja, hogy a középdunántúli régió vezető városa legyen az informatika területén is. Ezzel párhuzamosan, illetve ennek keretében alakítja ki a szolgáltatásorientált alapokon működő eönkormányzatot. A Polgármesteri Hivatal informatikai célja, feladata az eönkormányzat megvalósításán kívül a hivatali munka hatékonyságának a növelése, hogy a bővülő feladatokat a jelenlegi emberi erőforrásokkal el tudja látni. Az IST a Hivatal számára négy fejlesztési területet jelöl meg: informatikai infrastruktúra informatikai folyamatok informatikai kultúra informatikai szervezet Ezzel párhuzamosan az Önkormányzat számára négy csoportban állít fel végrehajtandó akciókat, amelyeknek szinergikus hatását feltételezi: a hivatali munka hatékonyságának növelése eönkormányzat szolgáltatói környezet kialakítása a város információs társadalomban betöltött szerepének erősítése, közháló létrejöttének elősegítése szervezeti, informatikai kultúra fejlesztése Az akciókat a II. sz. mellékletben soroljuk fel, itt csak jelezzük, hogy a gyűjtőportál kialakítása szempontjából az akciók jelentős része relevánsnak tekinthető. Az IST javasolja a 2004., és évi önkormányzati költségvetés egy százalékának informatikai célú felhasználását Működési környezet A továbbiakban egy, a gyűjtőportál rendszer megvalósítása szempontjából szükséges jövőbeli működés képét vázoljuk fel. Mindez nem ellentétes a korábban ismertetett IST célkitűzéseivel és akcióival, annak nem kíván alternatívája lenni. Ehelyett a fejlesztési célok, a jövőkép nézőpontunk szerinti átfogalmazásáról, átcsoportosításáról beszélhetünk, melyek belső kapcsolatban állnak az IST akció(csoportja)ival. 7

8 A Modellprogram keretében Az e-közigazgatásra való áttérés személyi-, szervezeti-, szabályozási feladatrendszere címmel készült tanulmány javaslatot tesz az egyes önkormányzati szintek vonatkozásában az áttérés személyi, szervezeti, szabályozási és képzési feltételrendszerére. Törekedünk arra, hogy az általunk leírt jövőkép alkalmas legyen az ott leírt feladatok, feltételek befogadására Alkalmazások Az Önkormányzat hatósági és testületi munkát támogató alkalmazásait munkafolyamat alapú (workflow) környezetben kell megvalósítani. Ez a környezet az alábbi előnyökkel rendelkezik: Az ügyintézők munkájának leghatékonyabb támogatása, az idealizált papírmentes iroda lehetőség szerinti megvalósítása Az ügymenet bármely pontján automatikus elektronikus interakció kezdeményezhető az ügyféllel Az adatbázisok integráltak, normalizáltak A vezetők összesítő és részletes információt is kaphatnak a szervezeti egységek munkájáról, a (hatósági) ügyek állásáról A szervezet felépítését, a feladat- és hatásköröket a rendszer kötelezően tartalmazza, azok változásának továbbvezetése nem kikerülhető. Mindez azt is jelenti, hogy ezek az információk Hivatalon belül és kívül automatikusan rendelkezésre állnak. Nyílt, gyártófüggetlen, szabványos környezet kialakítása szükséges. A munkafolyamat alapú rendszerekre vonatkozó ajánlásokat a WfMC (Workflow Management Coalition) független szervezet dogozza ki. Első ütemben javasolt a testületi munkát támogató workflow rendszerek bevezetése az alábbiak miatt: A támogatandó folyamatokat elsősorban a Szervezeti és Működési Szabályzat (valamint az Ötv.) tartalmazza. Ezek valamelyest egyszerűbbek, és helyi kialakításuk folytán közelebb is állnak az önkormányzatokhoz, mint pl. az Államigazgatási eljárási törvényt modellező folyamatok. A testületi döntések előkészítésében a vezető beosztású munkatársakon kívül minden szervezeti egységtől azok vesznek részt, akik nagyobb tapasztalattal, rálátással rendelkeznek. Így egy későbbi hatósági munkát támogató rendszer bevezetésekor mindenhol lesznek olyan emberek, akik már ismerik a workflow rendszerek szemléletmódját, és a többi munkatárs segítségére lehetnek. A testületi munka során lényegesen kevesebb személyes (vagy bizalmas) adat kezelése szükséges. Az internetes publikálás, a polgárok bevonása a döntési folyamatokba nem igényli az elektronikus aláírás használatát, sőt általában az ügyfél beazonosítását sem. A másik legnagyobb prioritású alkalmazás az ügyiratkezelés, mint önkormányzati alaprendszer Jogszabályi, szabályozási környezet A hatósági munka során, az ügyfelekkel való elektronikus kapcsolattartáshoz (pl. a kérelmek tisztán elektronikus úton való fogadásához, a határozatok elektronikus úton történő kiadmányozásához, stb.) elektronikus aláírásra van szükség. Az elektronikus aláírással 8

9 kapcsolatban véleményünk szerint az alábbi kérdések vizsgálatára, szabályozására van szükség: Kormányzati szinten kell szabályozni az ügyiratkezeléssel összefüggésben az e- aláírás hatósági munkában való használatának kérdéseit. A szabályozandó kérdéseket a 2205/2003. (IX.4.) Korm. határozat melléklete sorolja fel. További kérdés, hogy a hivatal belső folyamatainak elektronikus alapokra helyezéséhez szükség van-e, és ha igen, milyen (fokozott biztonságú vagy minősített) e-aláírásokra. A korszerű operációs rendszerekben rendelkezésre álló tanúsítvány-kiszolgálók (CA Certificate Authority) felhasználhatók-e bizonyos részfeladatokra? Ebben az összefüggésben belső folyamatnak tekinthető pl. a szignálás, utalványozás, átadókönyvek vezetése stb. Kevésbé szabályozási, de fontos gyakorlati szempont, hogy lesz-e az Önkormányzat által is igénybevehető állami hitelesítésszolgáltató Szervezet A pontban javasolt workflow modell nemcsak fejlesztési környezetet, szemléletmódot jelent, hanem rendszertervezési módszertant is. A fejlesztések megkezdése előtt definiálni kell az elérendő célt: igazgatási területen az ügymenetet jogszabályok határozzák meg, ezért várhatóan nem az ügymenetek, folyamatok optimalizálása kerül a középpontba, hanem a szervezeti felépítés, a hatáskörök újraszabályozása. A workflow módszertanban az elemzés és a tervezés nem válik szét egymástól, ezért ha ésszerűsítés nélkül, a meglévő működési módot emeljük át a kifejlesztendő rendszerbe, akkor nem várható hatékonyabb működés munkafolyamat alapú rendszerrel sem Infrastruktúra, hardver, alapszoftverek A helyi közháló kiépítése, fejlesztése volumenét tekintve az Önkormányzat folyamatos feladata. Magában foglalja az önkormányzati intézmények, civil szervezetek, közösségi helyek bekapcsolását, nyilvános hozzáférési helyek megteremtését, a polgárok számára nyújtandó speciális helyi kedvezmények biztosítását. A Hivatal számítógépein olyan operációs rendszer használata szükséges, mely alkalmas a tanúsítványok (elektronikus aláírás) kezelésére és ellenőrzésére. Jelenleg ezek a szolgáltatások az irodai szoftverekbe (pl. szövegszerkesztő) integrálva is rendelkezésre állnak már. Ki kell alakítani (és folyamatosan aktualizálni kell) olyan címtárat (pl. Active Directory, Netware e-directory), amely többek között tartalmazza a hivatali szervezet felépítését, a felhasználók adatait, az erőforrásokhoz való hozzáférési jogosultságokat, tanúsítványokat. Az egyes alkalmazásoknak a címtáron keresztül kell azonosítaniuk a felhasználókat. Mindezen feladatokat az IST nevesítve is tartalmazza Képzés A hivatali alkalmazottaknak az alábbi témakörökben kell ismeretekkel rendelkezniük: Általános követelmény az ECDL legfőbb négy moduljának ismerete: Operációs rendszerek, Szövegszerkesztés, Információ és kommunkikáció, Táblázatkezelés (gyakorlatilag az ECDL Start moduljai) 9

10 Alapfokon HTML oldalak szerkesztése, megjelenítési lehetőségek. Munkafolyamat alapú rendszerek általános jellemzői. Konkrét ügyiratkezelési és ügykezelési rendszerek felhasználói szintű ismerete. E-aláírással kapcsolatos ismeretek: tanúsítványok birtoklása, hitelesség ellenőrzése, titkosítás. Minimális elméleti háttér, elsősorban annak ismerete, hogy a fenti funkciók hogyan használhatók az operációs rendszerbe, illetve az alkalmazásokba ágyazva. Székesfehérvár Önkormányzata a Közép-Dunántúli regionális Fejlesztési Tanács támogatásával fejlesztette ki a távoktatási keretrendszerét. Az ECDL fenti moduljai a keretrendszerben már rendelkezésre állnak. A többi témakörben kifejlesztett modulokkal az oktatások jelentős része hatékonyan elvégezhető. 3. Részfeladatok a gyűjtőportál bevezetése során A gyűjtőportálban megjelenő információk jelentős része az önkormányzat szolgáltató, esetenként vállalkozó jellegéből, funkciójából származik. Ez a vállalkozói szemléletű működésmód azonban a tapasztalatok szerint távol áll az önkormányzatoktól. A vendégvárók, banki szolgáltatások de esetleg más területek esetében kérdés, hogy fizessenek-e díjat a hirdetők? Ha igen, az ehhez kapcsolódó díjak, marketingtevékenység kidolgozása és további hirdetési felületek hatékony értékesítése jelenleg még messze esik az önkormányzat működésmódjától. Hasonló a helyzet az önkormányzati portál közismertségének növelésével. A turisztikai, befektetési lehetőségeket, adatokat (több nyelven is!) nemcsak szerepeltetni kell a portálon, hanem a hazai és külföldi tematikus keresők, portálok találatai közé is fel kell vetetni a megfelelő hivatkozásokat. Megjegyezzük, hogy ezeket a tevékenységeket a gyűjtőportál esetében is el kell végezni. A fentiekre megoldás lehet az üzemgazdasági megközelítésű szemlélet, mely szerint nemcsak a kiadásokat kell megvizsgálni, hanem azt is, hogy hogyan lehet egy adott feladat úgy megoldani, hogy a végrehajtás bevételt eredményezzen. (Lásd Számítástechnika dec. 9., 20. oldal) A közérdekű (üzleti befektetési, turisztikai stb.) információk karbantartásával a Hivatal egy-egy szervezeti egységét kell megbízni (pl. Városmarketing Iroda, Gazdaságfejlesztési és EU integrációs Iroda). Bizonyos esetekben ez a feladat külső erőforrással oldható meg, jelenleg pl. kulturális események. A továbbiakban csak azokat a részfeladatokat soroljuk fel, amelyek a gyűjtőportál kialakításához szorosabban kötődnek. Mint korábban jeleztük, egy felállított jövőkép elérésének részletes feladatait az IST tartalmazza Adatbázis terv és valóság Az elvégzendő feladatokat részben a gyűjtőportál adatbázis tervének, illetve Székesfehérvár meglévő portálja felépítésének összehasonlításából is levezethetjük. Az adattartalmak összehasonlításaként összefoglalóan az alábbiakat mondhatjuk el: 1. Egyes fő kategóriák gyakorlatilag hiányoznak Székesfehérvár portáljáról (pl. környezetvédelem, vallási intézmények stb.). Ezek jelentős része az Önkormányzat papír alapú kiadványairól könnyen pótolható. 2. Néhány fő kategória adatait a városi portál hiányosan, vagy más szerkezetben tartalmazza. Esetenként egy-egy hosszabb lapon számos a gyűjtőportál különböző 10

11 alkategóriáihoz tartozó adat szerepel. Ezek pontos linkelése a forrás lap HTML kódjában elhelyezett kapocselemmel lehetséges. A gyűjtőportálbeli link végére a #kapocselem kerül. 3. A gyűjtőportál bizonyos adatkörei nem szerepelnek a városi portálon, csak egy link az adatok forrására (pl. kulturális intézmények programja, azok önálló honlapja). 4. A térképi információk a térinformatikai rendszer városmenedzselési portál -ján jelennek meg. Külön feladat ennek integrálása az önkormányzati portállal. 5. Mint az pontban jeleztük, a testületi ülések jegyzőkönyvei, döntései egy jelenleg folyó fejlesztés eredményeként a portálra kerülnek. A soron következő (nyílt) üléseken tárgyalandó előterjesztések portálon való megjelentetése és a beérkező lakossági reakciók feldolgozása workflow rendszer nélkül további emberi erőforrást igényel. Az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetű változatának előállítása sok esetben (pl. helyi adókról) jogi ismereteket, végzettséget igényel. Gyakori feladat az Önkormányzat esetében egy-egy rendezvény, protokoll vendégek látogatása alkalmával stb. tematikus prezentációk bemutatása. Itt jelezzük, hogy amennyiben a gyűjtőportálra kerülő aktuális adatok a megfelelő rendezettségben rendelkezésre állnak, a tematikus prezentáció összeállítása könnyebben elvégezhető, esetleg részben automatizálható. 3.2 Ügymenetek, űrlapok Az Európai Unió Common List of Basic Public Services (CLBPS) ajánlása szolgáltatási szinteket állít fel az önkormányzatok számára. (Lásd többek közt jelen projekt keretében Az e-közigazgatási tájékoztató gyűjtőportál rendszer követelmény meghatározása c. tanulmányt.) Egy önkormányzat felkészültségét többek között a hatósági ügymenetek leírásainak, kitöltendő űrlapjainak honlapon való megjelenésével méri. A jövőben tehát ezek a területek a jelenleginél sokkal nagyobb figyelmet fognak kapni. Ezidáig az ügymenetek leírása elsősorban az okmányirodai ügyek esetében történt meg, más területeken ez a munka a továbbiakban végzendő el. Minden szervezeti egységnél kijelölendő a portálon lévő űrlapok, ügymenetek aktualitásáért felelős személy. Az űrlapok legegyszerűbb esetben nyomtatható formában szerepelhetnek a portálon. Fejlettebb változatban az űrlap kitöltés után nyomtatható. A kitöltöttség makró- vagy más programozással ellenőrizhető. A CLBPS harmadik szintje az űrlapok on-line kitöltését tartalmazza. Ez HTML form -ok kitöltésével is megvalósulhat. Az űrlapok szerkesztése, programozása főként a fejlettebb változatokban túlmutat a hivatali ügyintézők feladatkörén. Ezt a feladatot a webszerkesztéshez hasonlóan vagy a belső Informatikai Iroda, vagy egy külső szervezet láthatja el (outsourcing). 11

12 Mellékletek I. A Polgármesteri hivatalban használt közigazgatási alkalmazások Szociálpolitikai Rendszer Szociális Iroda Az összes szociális támogatásban részesült személyt nyilvántartja a rendszer. A pénzbeli támogatásokon kívül közgyógyellátási igazolvány, mozgássérült igazolvány stb. szerepel benne. Ügyféltörzse nyilvántartja az egy háztartásba tartozókat és számos környezettanulmányi adatot is. Támogatja a határozatot meghozó ügyintéző munkáját, valamint a pénzügyi kifizetést. A jelenlegi rendszer MS SQL-es adatbázist használ, Foxpro nyelven íródott. Üzletek nyilvántartása Egyéni vállalkozási és mezőgazdasági iroda A székesfehérvári üzletek, üzemeltetők, üzletkörök nyilvántartása. A rendszer a Hivatal fejlesztése, Clipper fejlesztőeszközzel. Gyere Városi Gyámhivatal Gyámügyi gyermekvédelmi rendszer, melyet a Gyámhivatalban használnak. Dos környezetben működik, C nyelven készült, adatbázis szerkezete egyedi. Önkadó Adóiroda Önkormányzati adók nyilvántartása a különféle adónemekben, pl. gépjárműadó, iparűzési adó, építményadó stb. Központi clipperes program, tehát erre a feladatra csak PM engedélyes rendszert lehet használni. Támogatja a kivetést, illetve az önbevallások rögzítését, a befizetések nyilvántartását. Ügyfélszolgálati Iroda Marhalevél kiállítása, útlevéligénylések, jegyzőkönyvek talált tárgyakról, tűzesetről, tolmácsigazolványok stb. A program a Hivatalon belül lett kifejlesztve, a felsorolt témákban kiállítandó űrlapok változó adatait bekéri, majd kinyomtatja az űrlapot. Az adatokat Clipperes adatbázisban tárolja. Dos-os rendszer. Ebnyilvántartás Egyéni vállalkozási és mezőgazdasági iroda A városban levő kutyák nyilvántartása, oltási adatok. Clipperes program, jelenleg adatbeviteli kapacitás hiányában információink szerint nem használják. Vizuál Regiszter Népességnyilvántartási és Anyakönyvi Iroda Népességnyilvántartási rendszer az állandó lakcím, tartózkodási hely valamint születési adatokkal. Állami szoftver, az adatok frissítése a Közigazgatási Hivatalon keresztül történik. Az Okmányirodai rendszer belépése miatt (ott hasonló adatok országos szinten elérhetők) jelentősége csökken, de egy integrált rendszer létrehozásában nagy jelentősége lehet. MS Visual Basic rendszer, MS SQL adatbázissal. 12

13 Iktatás Ügyviteli Iroda Az alaprendszer központi része. Feladata az ügyiratforgalom hatékony rögzítése, a gyors információkeresés, kimutatások, statisztikák (BM felé is) készítése, ügyintézők, osztályok munkájának ellenőrzése. A főmenük felépítése az iktatás folyamatának, fázisának felel meg. Iktatás: Fő,- al,- és gyűjtő számra történő iktatás; más illetékesség és téves iktatás; ügyirat adatai szerinti keresés (tetszőleges paraméter összeállítás); csatolás. Ügyintézés: Határidőbe tétel és visszavétel; válaszintézkedések (egyszerű megválaszolás, határozathozatal és jogorvoslat, utóbbi esetekben rögzítésre kerül a döntés formája és a döntéshozó is), ügyirat ellenőrző lista. Iratkezelés: Kiadott ügyek listája; ügyintéző nélküli ügyek; szignálás előadó módosítás. Információk: Határidőben lévők; Irattári jel szerinti lista; határidőn túl intézett ügyek; jogorvoslatok; ügyirat forgalmi jelentés; iktatások tételszáma; hatósági ügyek száma; statisztikai adatok (BM). Irattározás: irattárba tétel; irattárból kivétel (iratpótló); irattárba visszatétel; irattárból kivettek listája; selejtezés; levéltározás. Rendszergazdai teendők: táblák karbantartása; határidő lejárat figyelés; évzárás; azonos ügyfelek összevonása; rendszer felügyelet. Kapcsolatai más modulokkal: a telephelyengedély modul az iktatás táblát használja inputként (csak az abban szereplő rekordhoz kapcsolódhat telepengedély rekord kérelemtől a határozatokig-); a postázó rendszer felé az új ügyfeleket továbbítja (annak adatbázisát bővíti). K11 Költségvetési Iroda Az önkormányzati intézmények költségvetésének, valamint negyedéves pénzügyi beszámolóinak kezelése. Állami program, az intézményektől floppyn összegyűjtött adatokat összesítve a TÁH-hoz továbbítja. Clipperes program. Forrás Pénzügyi Adminisztrációs Iroda Pénzügyi rendszer, főbb moduljai: főkönyvi könyvelés, szállító és vevő számla iktatás, pénztár, eszköz nyilvántartás. Átfogó rendszer, fájlkimenettel a bank felé. Adatbázisa MS SQL. A Hivatal további modulok bevezetését tervezi Döntés Közgyűlési Iroda Közgyűlési és bizottsági döntések, jegyzőkönyvek nyilvántartása. Rendeletek nyilvántartása. Több szempont szerinti visszakeresés, a határozatok végrehajtását alap szinten követi. MS Visual Basic, MS SQL adatbázissal, a dokumentumokat Word formában tárolja. Internetes lekérdezési lehetőséggel bővítése folyamatban. Telephelyengedély Egyéni Vállalkozási és Mezőgazdasági Iroda A 80/199. (VI.11.) Korm. Rendeletben előírt feladatok számítógépes támogatására szolgál. Engedélyek karbantartása, követése, lekérdezése, határozatok nyomtatása, stb. Kapcsolata más modullal: csak az iktatás modul szervezeti és felhasználói táblából lehet hozzáférési jogosultságot biztosítani a modulhoz; az iktatás modul iktatás és más tábláit használja ellenőrzésre, illetve adatátvételre. Postázó rendszer A postázás folyamatát segítő számítógépes rendszer. Az ajánlott, tértivevényes levelek paramétereinek felvétele, karbantartása, ragszámozása, visszakeresése több szempont szerint. Boríték és tértivevény nyomtatás ragszámmal együtt, borítékolás. Valamennyi levél bérmentesítése géppel, listák készítése posta felé. 13

14 Kapcsolata más modullal: Az iktatás ügyféltáblájából az új ügyfelek adatait átveszi saját ügyfélállományába. Titkársági rendszer Polgármesteri Kabinet A polgármesternek és a jegyzőnek névre szólóan érkező levelek rögzítése, a további ügymenet folyamatának (minősítése, határidőzése, stb.) követése, különböző paraméterek szerinti lekérdezése. Két külön adatbázissal rendelkezik, más modulokkal nincs kapcsolata. Térinformatikai rendszer Lásd az pontban. 14

15 II. IST akciók A hivatal belső működésének javítása informatikai eszközökkel A1; Számítógéppark korszerűsítése, cseréje: A Hivatal számítógépparkjában elavult eszközök cseréje, a jövőbeni jövőbeni folyamatos szinten tartás, vagyis a számítógéppark korszerűsítési folyamat meghatározása a Hivatal informatikai beszerzési politikájának és a szükséges szabályozások kidolgozásával. Megfelelő amortizációs ciklus kialakítása. A2; Számítógépes hálózat fejlesztése: Számítógépes hálózat átalakításának folytatása, WLAN megoldás kidolgozása önkormányzati felsővezetői és tárgyalói környezetben A3; Szerverkonszolidáció, amely az operációs rendszerek egységesítésével, korszerű címtár szolgáltatás bevezetésével és az informatikai rendszer biztonságának növelésével egészül ki A4; Kliens operációs rendszerek cseréje: A jelenleg használt Microsoft Windows Me operációs rendszerek nem felelnek meg az informatikai biztonsági követelményeknek, és a stabilitási problémák miatt is lecserélésre szorul. Licensz megállapodásra van szükség a Microsoft Magyarország kft-vel. A5; ISO minőségirányítás szerinti (informatikai) szervezeti működés megteremtése, informatikai fejlesztések szervezeti-működési feltételeinek megteremtése A6; Felsővezetők hordozható számítógéppel ellátása és önkormányzati VPN csatlakozási lehetőséggel. Közgyűlési munka elektronikus támogatása A7; Egységes és biztonságos hálózati működési környezet kialakítása: minden munkaállomáson azonos módon elvégezhető általános irodai munka informatikai támogatása (bejelentkezés, kijelentkezés, közös szolgáltatási funkciók, irodai alkalmazási környezet, tipizálás) A8; Csoportmunka támogatása. Belső adatforgalom elektronizálása, pl. személyes program és naptáregyeztetések, elektronikus telefonkönyv, , csoportmunka eszközök A9; Hivatali belső munkafolyamatok elektronikus aláírásra épülő informatikai támogatása: integrálás, alkalmazásfejlesztés és adatbázis építés. A szigetszerű alkalmazásfejlesztések összhangjának megteremtése és új fejlesztések indítása. Tartalmazza az eönkormányzat un. backoffice funkcióinak megvalósítását, az irodák alrendszereinek továbbfejlesztését, és célalkalmazások kidolgozását. Az alkalmazásfejlesztések gyűjtő projektje. Részletes kidolgozására az egyes fejlesztések megindításakor kell sort keríteni. A9-1; Térinformatikai fejlesztések beintegrálása: A hivatali és a részben Digital Regia programhoz is kapcsolódó térinformatikai fejlesztések összhangjának megteremtése. A10; Informatikai szabályzatok kidolgozása A11; A hivatali informatika új feladatainak rögzítése. Az informatikai menedzsment és működéstámogató szervezet átalakítása A12; Európai uniós csatlakozásból származó változások átvezetése. Változásmenedzsment. A13;Akció (program-) menedzselési háttér megteremtése, program szakértői támogatás, projektvezetés. IST éves frissítése. Évenkénti beszámolók. Monitoring. 15

16 Ügyfélbarát önkormányzati működés fejlesztése, eönkormányzat megteremtése B1; eönkormányzat elektronikus szolgáltatások megvalósítása a szekesfehervár.hu honlapon: A Székesfehérvári polgárok tájékoztatását a szekeskesfehérvár.hu honlapon keresztül célszerű javítani. Ez a honlap ügyintézési (szolgáltatási) portállá történő fejlesztésével érhető el, ahol minden olyan információ és szolgáltatási felület elhelyezésre kerül, amely a Székesfehérvári polgárok és a Hivatal közti kapcsolatokat érinti. Elektronikus aláírás felhasználását teszi lehetővé. A B3 projekt eredményeire épít. Önálló program tulajdonságait hordozza. B2; Ügyféltermináli szoftver kidolgozása és hardver(ek) elhelyezése a Hivatal Főépületében: Az Internettel nem rendelkező Székesfehérvári polgárok részére a Hivatal Főépületében elhelyezésre kerülő, hálózatra kötött ügyfélterminálokon keresztül lesznek közvetlenül elérhetők a szolgáltatások B3; Az ügyfélkapcsolatok elektronizálása, az elektronikus ügyintézés lehetőségének megvizsgálása: A B1 projekt előkészítéseként meg kell vizsgálni az elektronikus ügyintézés lehetőségét és azonosítani kell azokat az ügyfélfolyamatokat, amelyekre érdemes bevezetni az elektronikus ügyintézést. B4; Internet kommunikáció és marketing: A létrejövő eközigazgatás szolgáltatások lakossági és vállalakozói körben történő bevezetése. Akciók szervezése B5; Akció (program-) menedzselési háttér megteremtése, program szakértői támogatás, projektvezetés B6; Önkormányzati adatvagyon felmérése és értékesítési lehetőségek kidolgozása: pl. a rendezési tervek, közműtérképek másolása jelenleg térítésmentesen történik, pedig annak elkészítése jelentős költségekkel járt. Az értékesítést támogathatja egy a B1 projekt során megvalósított Internetes alkalmazás, amelyen keresztül másolási igény rögzíthető és a hivatalban a megfelelő díj lerovásának igazolása után a lemásolt térképrészlet átvehető. Székesfehérvár közhálójának létrehozása C1; Székesfehérvár "intelligens város" program megtervezése: A Digital Regia program átalakítása/frissítése és beolvasztása. Új program és akcióterv készítése. C2; Székesfehérvár közhálója létrehozásának elősegítése: Az eönkormányzat szolgáltatások elérhetőségének biztosítási közösségi találkozó helyeken, köztereken és választó körzetekben (terminálok). Önkormányzat intézményei közötti elektronikus adatkapcsolatok fejlesztése, városi Intranet hálózat kialakítása. C3; Székesfehérvár informatikai infrastruktúrája fejlesztésének elősegítése. Városi WiFi hot spot helyek létrejöttének támogatása. Ösztönző akciók szervezése. Civil- és vállalkozó szférai együttműködések kialakítása. Internet elterjedtségének és számítógépek alkalmazási arányának növelése. Oktatási programok támogatása. C4; Székesfehérvár közcélú tartalomszolgáltatásai létrejöttének támogatása: Városi online multimédia újság (városi információs- és szolgáltató portál) létrejöttének elősegítése. C5; Intelligens város oktatási, kulturális és civil szférai akciók támogatása. Internet kávézók létrejöttének elősegítése. Idős korúak bevonása. C6; Székesfehérvár vállalkozóinak ösztönzése az e-busines-re átállásra, és elektronikus szolgáltatások igénybe vételére. Akciók szervezése. Minden helyi vállalkozás Internet kapcsolattal és saját web oldallal rendelkezzen 2005 végéig. 16

17 C7; Program menedzselés támogatása. Monitoring. C8; Fehérvár kártya koncepció kidolgozása és kialakítása az intelligens város koncepción belül. A Fehérvár kártya lehetőséget ad mind az önkormányzati szolgáltatások (beleértve a támogatások), mind egészségügyi, mind közlekedési, mind vállalkozói szolgáltatások igénybevételét egységes módon. Az informatikai kultúra fejlesztése D1; Felhasználók informatikai tudásszintjének, attitűdöknek, munkaegészségügyi-, és munkavédelmi helyzetének felmérése, monitoring. A képzések testre szabásához fel kell mérni a felhasználók tudásszintjét is. D2; Oktatási terv elkészítése: A Hivatal oktatás- és képzéspolitikáját ki kell dolgozni és el kell fogadtatni a vezetéssel. Ezután ki kell dolgozni a konkrét oktatási témákat. D3; Motivációs rendszer kialakítása: Ki kell dolgozni és be kell vezetni egy erkölcsi és anyagi motivációs rendszert az informatika alkalmazása hatékonyságának növelése érdekében. D4; Windows alapok, Microsoft Office, Internet és Intranet használat, elektronikus levelezés oktatása: A Hivatalban használt általános informatikai szoftverek, megfelelő ismeretének elérésére oktatásokat kell szervezni és tartani. Itt a várhatóan nagy létszám és az oktatások általános volta miatt külső oktatásokra érdemes támaszkodni. D5; Informatikai biztonság oktatása: Az informatikai biztonsági tudatosság fejlesztésére oktatásokat kell tartani lehetőleg a Hivatal számítógépein, mivel a biztonsági aspektusok jelentősen függnek a használt infrastruktúrától, környezettől. D6; Általános oktatás kezdő munkatársaknak: Az újonnan belépő munkatársak a betanulási fázisban egy komplett, számukra előkészített informatikai oktatáson kell részt vegyenek. D7; Speciális oktatások (felhasználói alkalmazások oktatása, rendszergazdai tanfolyamok): A speciális, az egyes irodák munkáját segítő alkalmazásokat a jogszabályok és egyéb peremfeltételek változásával folyamatosan fejlesztik. A kezdeti betanulási időszak után ezekről a fejlesztésekről, változásokról illetve az addig felmerülő felhasználói hibák, problémák kiértékeléséből kiindulva oktatásokat kell szervezni. További feladat az informatikusok folyamatos képzése tanfolyamok keretében. D8; Képviselők és vezető tisztségviselők személyre szabott oktatása. 17

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell e-savaria: elektronikus önkormányzat Szombathelyen és kistérségében Pilot-rendszer bemutató Keringer Zsolt projektvezető Szombathely Megyei

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Készült: Szécsény Város Önkormányzat 2011. október 25-ei ülésére. Előterjesztő: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában Zalán László osztályvezetı Informatikai Osztály 2013.06.10. 1/23 A hivatal informatikai hálózata 2013.06.10. 2/23 Forrás integrált

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai érvényes: 2015.08.01-től 1/7

Részletesebben

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/ Megyei Jogú Városok Szövetsége I 2 On-Line A konzorcium tagjai MJVSZ 5 Megyei Jogú Város (Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg, Szeged, Miskolc) Matáv Rt. Geoview Systems Kft. Tagvárosok (Salgótarján,

Részletesebben

Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről

Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről ÁROP 1.1.17-2012-2012-0001 Kormányzati informatikai szolgáltatás és e-közigazgatási sztenderdek projekt 3. részprojektje Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről BOGÓNÉ DR. JEHODA ROZÁLIA Szakmai

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Az Uniós országokban már alkalmazott új lehetőségek Korszerű zárt hálózatok, rendszerek,

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Dr. Baja Ferenc kormánybiztos 2008. április 29. Áttekintés Problémák Paradigmaváltás E-közszolgáltatások stratégiai modellje EKOP ÁROP mint

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

Sikeres Notes/Domino R6.5 bevezetés projekt a Magyar Telekomban

Sikeres Notes/Domino R6.5 bevezetés projekt a Magyar Telekomban Sikeres Notes/Domino R6.5 bevezetés projekt a Magyar Telekomban A Notes bevezetése a Magyar Telekomban Kezdetektől mostanáig 1996. Lotus Notes R3 a Matáv Rt. felsővezetői szintű csoportmunka támogatása

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Leitereg Miklós junior tanácsadó Budapest, 2011. október 4. A PREZENTÁCIÓ CÉLJA A prezentáció célja A beszerzési folyamat áttekintése ELO technikák

Részletesebben

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése Az informatikai, e-közigazgatási felmérést a Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációért

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai GISopen Földmérési és Távérzékelési Intézet TAKARNET24 szolgáltatásai A TAKARNET24 projekt a Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül Az adatszolgáltatás tekintetében

Részletesebben

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Felhasználói felület... 5

Részletesebben

Lotus Notes rendszer alkalmazása egy nagyipari vállalatnál. (BorsodChem Rt.) Viszlai Balázs Szoftvermérnök

Lotus Notes rendszer alkalmazása egy nagyipari vállalatnál. (BorsodChem Rt.) Viszlai Balázs Szoftvermérnök Lotus Notes rendszer alkalmazása egy nagyipari vállalatnál. (BorsodChem Rt.) Viszlai Balázs Szoftvermérnök A BorsodChem Rt. néhány adata Székhely: Kazincbarcika Alapítás: 1991. (az 1949-ben alapított Borsodi

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS. A) Műszaki követelmények

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS. A) Műszaki követelmények 1. sz. melléklet MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS A) Műszaki követelmények A körkereső szoftvernek (a továbbiakban Szoftver) az alábbi követelményeknek kell megfelelnie

Részletesebben

Minősítés és Technológia

Minősítés és Technológia IQDoc Megoldás a nagyvállalati iratkezelés problémáira Wéber Zoltán és Sudár Gábor Miért az IQDoc rendszer? Minősítés és Technológia Minősített iratkezelő rendszer (VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító

Részletesebben

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Ön a jogi feladataira koncentrálhat, az informatikai hátteret mi biztosítjuk. Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Elektronikus cégeljárás Szoftver és hardver megoldások Ügyviteli

Részletesebben

1. A TAKAROS programrendszer általános jellemzői

1. A TAKAROS programrendszer általános jellemzői DR.VINCZE LÁSZLÓ: SZÁMÍTÓGÉPES INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS 1. A TAKAROS programrendszer általános jellemzői Tartalom: 1. A TAKAROS programrendszer általános jellemzői... 1-1 1.1. Bevezető... 1-1 1.2. A programrendszer

Részletesebben

Térinformatikai rendszer felhasználása Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

Térinformatikai rendszer felhasználása Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Térinformatikai rendszer felhasználása Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában több éve működik térinformatikai rendszer, amelynek nagyobb fejlesztésére

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható Rugalmas, skálázható és megbízható Az OpenScape Business rendszer a kis- és közepes vállalkozások változatos igényeinek minden szempontból megfelelő korszerű, egységes kommunikációs (UC) megoldás. A rendszer-felépítése

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI. pv. alezredes

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI. pv. alezredes MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI Előad adó: : Leskó György pv. alezredes Nincs teljes biztonság, csak optimális, még elfogadható biztonsági szint. Az információs

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai 1/6 Tartalomjegyzék Click &

Részletesebben

Új működtetési környezet

Új működtetési környezet EDR és elektronikus közszolgáltatások Új működtetési környezet Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Dr. Ignácz István elnök Budapest 2009. április 9. Tartalom I. A KEK KH bemutatása

Részletesebben

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 Előadó: Kaszás Kata, szakmai vezető Belügyminisztérium 2016. november 10. Témák Projekt

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Hálózati alapismeretek 20 perc 2. Az internet jellemzői 25 perc 3. Szolgáltatások

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program A projekt: Megnevezése: Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Támogatta: Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben

Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben elmélet TGMG0410-E-02 2015-2016. tanév M213-as terem 3. óra: A térinformatika nyújtotta új lehetőségek a területfejlesztésben 2016. április 4. 1. A térinformatika

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 Központi szociális információs fejlesztések Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének bevezetése (PTR) Felkészítő nap 2013. október 28. 2013. november 15. Tervezett napirend

Részletesebben

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról Az Informatikai Igazgatóság minden aktív egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkező egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

Üzleti folyamatok a felhőben. ECM Szakmai Kongresszus 2011.október 4.

Üzleti folyamatok a felhőben. ECM Szakmai Kongresszus 2011.október 4. Üzleti folyamatok a felhőben ECM Szakmai Kongresszus 2011.október 4. Mi is a SkyPort? Üzleti modell Beruházás -> Költség Tervezhető Skálázható le és fel Gyenge lekötés Kulcsrakész informatikai eszköz

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 INFOKOMMUNIKÁCI CIÓS STRATÉGI GIÁK Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 Miről l szól l a stratégia gia 1. A térség gazdasági erősítése 2. A lakosság közérzetének

Részletesebben

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA Kis Ferenc, kis.f@szamalk-inf.hu SZÁMALK Informatika Rt. Az utóbbi években az elektronikus oktatás területén egyre több vállalat próbál különböző multimédiás

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Microsoft alapokon az országszerte mintegy 200 telephellyel rendelkező szervezet. hálózata

Microsoft alapokon az országszerte mintegy 200 telephellyel rendelkező szervezet. hálózata Állami Foglalkoztatási Szolgálat: 30 százalékkal csökkentek az informatikai rendszer működtetési költségei a Microsoft Infrastruktúra Optimalizációs Modellje segítségével Microsoft alapokon az országszerte

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Tanulási trendek, kormányzati informatikai válaszok április 11. Vályi-Nagy Vilmos

Tanulási trendek, kormányzati informatikai válaszok április 11. Vályi-Nagy Vilmos Tanulási trendek, kormányzati informatikai válaszok 2012. április 11. Vályi-Nagy Vilmos A közeljövő tanulási trendje b bárhol rmikor tanulhass #1 anulhass on-off #2 ibrid módszerekkel line Információkat

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban

Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban Dr. Kárpáti József Főosztályvezető, KSH Tervezési főosztály Microsoft Szeminárium, 2007. március 21. E-mail: jozsef.karpati@ksh.hu Tel.:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2017. FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS Az önkormányzati ASP rendszer elemei Keretrendszer

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Szegfű László szegfu.laszlo [at] szeged.eu

Szegfű László szegfu.laszlo [at] szeged.eu Nyílt forráskódú szoftverek helyzete és lehetőségei az önkormányzati ASP központok szemszögéből Nyílt szoftverek a közigazgatásban Budapest, Arany 10 Konferenciaközpont 2010. 04. 15. Szegfű László szegfu.laszlo

Részletesebben

Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor. Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft.

Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor. Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft. Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft. Áttekintés Struktúrált és egyéb Információk bármely forrásból dokumentumok

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Jogosultság igénylési folyamatok egységesítése a Magyar Telekom csoportnál. Magyar Telekom IAM rendszer Pálfy Zsolt Levente 2008.05.29, 1.

Jogosultság igénylési folyamatok egységesítése a Magyar Telekom csoportnál. Magyar Telekom IAM rendszer Pálfy Zsolt Levente 2008.05.29, 1. Jogosultság igénylési folyamatok egységesítése a Magyar Telekom csoportnál Magyar Telekom IAM 2008.05.29, 1. oldal Magyar Telekom Csoport integrációs projektek Infrastruktúra egységesítési feladatok 2008.

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben