e-közigazgatási gyűjtőportál bevezetési javaslat Székesfehérvárra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "e-közigazgatási gyűjtőportál bevezetési javaslat Székesfehérvárra"

Átírás

1 Elektronikus Közigazgatás Modellprogram Székesfehérvár Megyei Jogú Város e-közigazgatási gyűjtőportál bevezetési javaslat Székesfehérvárra Székesfehérvár, december 11.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés Jelenlegi helyzet bemutatása Szervezeti felépítés Meglévő informatikai infrastruktúra Hálózat Szerverek Munkaállomások Alkalmazások Internetes portál Jelenleg futó projektek Jövőkép felállítása Informatikai Stratégiai Terv Működési környezet Alkalmazások Jogszabályi, szabályozási környezet Szervezet Infrastruktúra, hardver, alapszoftverek Képzés Részfeladatok a gyűjtőportál bevezetése során Adatbázis terv és valóság Ügymenetek, űrlapok Mellékletek I. A Polgármesteri hivatalban használt közigazgatási alkalmazások Szociálpolitikai Rendszer Szociális Iroda Üzletek nyilvántartása Egyéni vállalkozási és mezőgazdasági iroda Gyere Városi Gyámhivatal Önkadó Adóiroda Ügyfélszolgálati Iroda Ebnyilvántartás Egyéni vállalkozási és mezőgazdasági iroda Vizuál Regiszter Népességnyilvántartási és Anyakönyvi Iroda Iktatás Ügyviteli Iroda K11 Költségvetési Iroda Forrás Pénzügyi Adminisztrációs Iroda Döntés Közgyűlési Iroda Telephelyengedély Egyéni Vállalkozási és Mezőgazdasági Iroda Postázó rendszer Titkársági rendszer Polgármesteri Kabinet Térinformatikai rendszer II. IST akciók A hivatal belső működésének javítása informatikai eszközökkel Ügyfélbarát önkormányzati működés fejlesztése, eönkormányzat megteremtése Székesfehérvár közhálójának létrehozása Az informatikai kultúra fejlesztése

3 Bevezetés novemberében készült el Székesfehérvár Megyei Jogú Város Informatikai Stratégiai Terve (továbbiakban IST). Az IST többek között célul tűzte maga elé Székesfehérvárnak a régió legfejlettebb infokommunikációs infrastruktúrájával és informatikai alkalmazási kultúrájával rendelkező várossá fejlesztését. A város februárjában elfogadott településfejlesztési koncepciójában deklarált stratégiai törekvése, hogy a közép-dunántúli térség központjává váljon, az itt élő polgárok és a városban működő vállalkozások számára jobb életkörülményeket és jobb érvényesülési esélyeket nyújtó, versenyképesebb környezet létrejöttének elősegítésével. Mindezen célok megvalósítása érdekében, még az IST felállítása előtt pályázta meg, és nyerte el Székesfehérvár az Elektronikus Közigazgatás Modellprogram Konzorcium tagjaként a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatását. Az e-közigazgatási gyűjtőportál rendszer megvalósíthatósági tanulmány egy olyan gyűjtőportál tervét állítja fel és vizsgálja, amely 7 különböző önkormányzati szint internetes megjelenését (az eredeti források érintetlenül hagyása mellett) egységes formába és elsősorban hivatkozásokat tartalmazó adatbázisba rendezi. Az eddig elkészült dokumentumok felhasználásával jelen tanulmányunkban először megvizsgáljuk Székesfehérvár város Önkormányzatának jelenlegi, vonatkozó informatikai infrastruktúráját. A továbbiakban azt elemezzük, hogy a gyűjtőportál megvalósítása hogyan illeszkedik a város informatikai stratégiájába, egy-egy adatcsoport, adatkör vonatkozásában milyen konkrét feladatok merülnek fel, és ezeket a feladatokat mennyiben tartalmazzák az IST tervezett akciói. 1. Jelenlegi helyzet bemutatása 1.1. Szervezeti felépítés 1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a évi önkormányzati választásokat követően alakította meg az Ifjúsági, Informatikai és Civilkapcsolatok Bizottságát (továbbiakban: IIC Bizottság). A bizottság 9 fő részvételével működik, a tagok közül 5 önkormányzati képviselő, 4 pedig a közgyűlés által választott külső szakértő. 2. A Polgármesteri Hivatal Informatikai Irodája szervezetileg a Polgármesteri Kabinet része. Létszáma öt fő, az egyes munkakörök: irodavezető szervező programozó rendszergazda műszerész A Polgármesteri Kabinet munkatársa továbbá 1 fő Internet felelős, a Közlekedési Iroda munkatársa 1 fő térinformatikus. 3

4 1.2. Meglévő informatikai infrastruktúra Hálózat A Polgármesteri Hivatal jelenleg számítógép-hálózati szempontból három telephellyel rendelkezik: Városház tér 1., Várkörút 1/a. és Koch L. u. 4/b. (A Városház tér 2. épület a Városház tér 1. épülettel egyben kezelhető, a két épület közötti multimódusú optikai gerincvezeték rendszertechnikai szempontból azonos az épületen belüli más gerincekkel.) A Várkörút 1/a. épület (Adóiroda) a Matávtól bérelt monomódusú optikai vezetéken kapcsolódik a Városház tér 1. épülethez. A két épület közötti adatátviteli sebességet az üvegkábelhez kapcsolódó media konverter -ek jelenlegi 10 Mbit/s kapacitása határozza meg, melynek cseréje folyamatban van 100 Mbit/s kapacitásúra. (A bővítés elengedhetetlenül szükséges többek között az egységes mentési rendszer kialakításához is.) A két épület tehát egy helyi hálózatnak tekinthető. A Koch L. utcai épület (Gyámhivatal, illetve Okmányiroda) jelenleg az Axelero-tól bérelt, 128 kbit/s kapacitású vonalon kapcsolódik a Városház tér 1. épülethez. Így ott önálló helyi hálózat üzemel. A meglévő kapacitás az Internet és forgalom lebonyolítására éppen elégséges, de arra nem, hogy az ott használt alkalmazások (nem lévén optimalizálva az adott működési környezetre,) a főépületben elhelyezett fájl- és adatbázis szervereket használni tudják. A gyűjtőportál megvalósítása szempontjából fontos követelmény, hogy az Okmányiroda és a Gyámhivatal ügyiratkezelési (iktatási) adatbázisa ne különüljön el a többi szervezeti egység ügyiratkezelésének központi adatbázisától. A győjtőportál megvalósítása szempontjából hasonlóan fontos, de kétséges kimenetelű az Okmányirodában elhelyezett (megvalósítás alatt levő) ügyfélhívó rendszer webes, időpont-egyeztető felületének elérése az Internet felől. A belső hálózat nagyrészt korszerű strukturált technológiával épült, kisebb részeken elavultnak számító vékony Ethernet hálózat működik. Ennek cseréjénél figyelembe kell venni az épület műemlék jellegéből származó esztétikai követelményeket. A Hivatal kapcsolatát az Internet felé jelenleg egy 512 kbit/s-os vonal biztosítja. A hivatali szervezeten kívüli, városi (intézményi) közháló kiépítése anyagi források hiányában mindez idáig nem valósult meg. A jelenleg preferált technológiák az alábbi megoldásokat kínálják: 1. Valamely szolgáltatótól IP forgalom átvitelére szolgáló összeköttetés bérlése. 2. Megfelelő kapacitású, tetszőleges technológiával megvalósított Internet kapcsolaton keresztül virtuális magánhálózat (VPN) létesítése. 3. Vezetéknélküli kapcsolat (WLAN) kiépítése az engedélyhez nem kötött frekvenciasávok valamelyikében (leggyakrabban 2,4 GHz körüli tartományban). Székesfehérváron a fenti megoldásokon kívül további lehetőséget kínálhat az a jelenleg részben (17 km hosszúságban) kiépített alépítmény rendszer, amelynek beruházó cégében, a Székesfehérvári Hírközlési Infrastruktúra Kft-ben az Önkormányzat résztulajdonjoggal bír. Amennyiben az elkészült alépítmény saját célú ingyenes használatára sikerül az Önkormányzatnak jogot szereznie, ez egy negyedik, esetleg minden másnál kedvezőbb lehetőséget jelentene a városi közháló kiépítésére. 4

5 Szerverek A Polgármesteri Hivatal legfontosabb kiszolgáló számítógépeit az alábbi táblázatban foglaljuk össze: Hely Proc. Mem. Háttértár Op. rendszer Funkció Városház tér 1. P GB 70 GB Raid 5 Windows 2000 MS SQL 2000 adatbázis szerver Városház tér 1. P GB 9+90 GB Raid 5 Novell Netware 4.11 Fájlszerver 2 proc. Városház tér 1. P MB 40 GB Debian Linux 3.0 Tűzfal Városház tér 1. P MB 40 GB Debian Linux 3.0 Mail, Proxy Városház tér 1. P GB 60 GB Windows 2000 Oracle 9i adatbázis szerver (térinf.) Várkörút 1/A. P GB Raid 5 Novell Netware 4.2 fájlszerver az Adóiroda részére Koch L. u. 4/B. P GB tükör Novell Netware 4.11 SB fájlszerver a Gyámhivatal részére A tűzfal számítógépre csatlakozik az un. DMZ (demilitarizált zóna) hálózati tartomány. Ebben a költség és hatékonyság szempontjából is kedvező tűzfal elrendezésben azokat a szervereket helyezzük el ebben a tartományban, amelyeket mind a belső hálózatról, mind az Internet felől is el kell érni. Olyan fejlesztések esetén, amelyek a hivatali adatbázisokat automatikusan megjelenítik az Interneten, további szervereket kell áthelyezni a DMZ tartományba a belső hálózatról, vagy egy közbenső szervert kell ott elhelyezni, mely az adatok mozgatását végzi. Mindenképpen szükség lesz azonban a tűzfal rendszer újragondolására Munkaállomások A Polgármesteri Hivatal kb. 220 db kliens számítógéppel rendelkezik. Ezeknek egy része mind hardver, mind operációs rendszer szempontból elavult. Hasonlóan az irodai alkalmazások (MS Office) verziója is eltérő. Szükség van a rendszerek egységesítésére Alkalmazások A jelenleg futó alkalmazások igen vegyes képet mutatnak mind a felhasználói felület, adatbázis típusa, illetve az integráltság foka szempontjából. Jelentős számban találhatók még Clipperes alkalmazások. Bár az alkalmazások számottevő része SQL adatbáziskezelőt használ, a rendszerek integráltsága ebben a körben is alacsony szintű. A felhasználók informatikai tudásszintjének szempontjából is hátrányos, hogy a Hivatal nem rendelkezik munkafolyamat-kezelő, valamint csoportmunka támogató (pl. Lotus Notes, MS Exchange vagy Novell Groupwise) rendszerekkel, illetve belső Intranettel sem. Az egyes alkalmazások rövid leírását az I. sz. melléklet tartalmazza Internetes portál Az Önkormányzat IIC Bizottsága 2003 tavaszán írt ki pályázatot korszerű portálrendszer megvalósítására. A portálrendszer júliustól teszt üzemmódban, novembertől éles üzemmódban működik. A portállal létrejött az Önkormányzat on-line médiája. A Hivatalon kívül működő szerkesztőség városi vonatkozású, napi aktualitású hírekkel tölti fel a portált. Az alkalmazásra került NeoPortal rendszer főbb jellemzői: Hírcsoportok (alportálok) kezelése Nyelvi változatok kezelése 5

6 Tartalommenedzselési rendszert tartalmaz A hírek nyomtatható formában is megjeleníthetők, illetve ben továbbküldhetők A korábbi anyagok archívumban érhetők el A portál látogatottságának nyomon követése A hivatal portálrendszere jelenleg az alábbi alportálokkal rendelkezik: Közélet Gazdaság Kultúra Sport Rendezvények Közlemények Bűnügy Európai Unió A gyűjtőportál rendszer informatikai koncepció pontja a meglévőhöz hasonló szerkezetet javasol. Ezt, valamint a később felmerülő újabb igényeket figyelembe véve várható a környezetvédelmi és más alportálok kialakításának igénye. A városi, és a gyűjtőportál közötti szerkezeti hasonlóság megkönnyíti az adatok, hivatkozások áttöltését a gyűjtőportál rendszerébe. Megjegyezzük, hogy a városi portál rendelkezik a gyűjtőportál informatikai koncepciójában javasolt funkcionális modulok nagy részével, az ott használt terminológiával élve: Elektronikus újság On-line kommunikációs modul, ezen belül csevegő csatorna, fórum Kereső modul Statisztikai modulok (részleges funkcionalitással) Jelenleg futó projektek 1. Az Önkormányzat közgyűlése november 20-án fogadta el az Informatikai Stratégiai Tervet. Főbb célkitűzéseit, javaslatait a 2.1. szakaszban ismertetjük. 2. Döntéskezelő rendszer adatainak megjelenése az Interneten. A rendszer gyakorlatilag az önkormányzat megalakulásától kezdődően, 1990-től tartalmazza a közgyűlési és bizottsági ülések jegyzőkönyvét, a meghozott határozatokat, rendeleteket. Jelen fejlesztés keretében a rendszer nyilvános adatai az Önkormányzat portáljára kerülnek, ott különböző szempontok szerint, akár a teljes szövegtartalomra való kereséssel lekérdezhetőek lesznek. A képviselők, bizottságok tagjai az anyagaikat (feltöltés esetén akár az előterjesztéseket is,) https:// protokollon érik el. 3. Térinformatikai rendszer. A Hivatalban ban bevezetésre került Gispán térinformatikai rendszert a Rudas és Karig Kft. fejlesztette. Főbb alrendszerei: Ingatlanvagyon-kataszter Ingatlan-nyilvántartás Közmű Építéshatóság Útnyilvántartás Városrendezés 6

7 Városmenedzselési portál Az építéshatósági alrendszer az iktatási rendszerrel integrálva, bevezetés alatt áll. A többi alrendszer bevezetése megtörtént. 4. A Miniszterelnöki Hivatal vezetésével novemberében indult Közigazgatási szervek egységes iratkezelésének a szabályozása projekt célja az évi LXVI. tv. (levéltárakról), valamint a minisztériumok és önkormányzatok iratkezelési mintaszabályzatáról szóló Korm. és Bm. rendeletek felülvizsgálata. A projekt a papíralapú iratkezelés felülvizsgálata mellett az elektronikus iratok kezelésének szabályozását alkotja meg. Ennek egyik alprojektje a székesfehérvári Polgármesteri Hivatal részvételével az iratkezelésben alkalmazható informatikai eszközök főbb paramétereire, műszaki és funkcionális követelményrendszerére alakít ki platformfüggetlen ajánlásokat. 2. Jövőkép felállítása 2.1. Informatikai Stratégiai Terv Mint a bevezetőben is említettük, Székesfehérvár stratégiai célja, hogy a középdunántúli régió vezető városa legyen az informatika területén is. Ezzel párhuzamosan, illetve ennek keretében alakítja ki a szolgáltatásorientált alapokon működő eönkormányzatot. A Polgármesteri Hivatal informatikai célja, feladata az eönkormányzat megvalósításán kívül a hivatali munka hatékonyságának a növelése, hogy a bővülő feladatokat a jelenlegi emberi erőforrásokkal el tudja látni. Az IST a Hivatal számára négy fejlesztési területet jelöl meg: informatikai infrastruktúra informatikai folyamatok informatikai kultúra informatikai szervezet Ezzel párhuzamosan az Önkormányzat számára négy csoportban állít fel végrehajtandó akciókat, amelyeknek szinergikus hatását feltételezi: a hivatali munka hatékonyságának növelése eönkormányzat szolgáltatói környezet kialakítása a város információs társadalomban betöltött szerepének erősítése, közháló létrejöttének elősegítése szervezeti, informatikai kultúra fejlesztése Az akciókat a II. sz. mellékletben soroljuk fel, itt csak jelezzük, hogy a gyűjtőportál kialakítása szempontjából az akciók jelentős része relevánsnak tekinthető. Az IST javasolja a 2004., és évi önkormányzati költségvetés egy százalékának informatikai célú felhasználását Működési környezet A továbbiakban egy, a gyűjtőportál rendszer megvalósítása szempontjából szükséges jövőbeli működés képét vázoljuk fel. Mindez nem ellentétes a korábban ismertetett IST célkitűzéseivel és akcióival, annak nem kíván alternatívája lenni. Ehelyett a fejlesztési célok, a jövőkép nézőpontunk szerinti átfogalmazásáról, átcsoportosításáról beszélhetünk, melyek belső kapcsolatban állnak az IST akció(csoportja)ival. 7

8 A Modellprogram keretében Az e-közigazgatásra való áttérés személyi-, szervezeti-, szabályozási feladatrendszere címmel készült tanulmány javaslatot tesz az egyes önkormányzati szintek vonatkozásában az áttérés személyi, szervezeti, szabályozási és képzési feltételrendszerére. Törekedünk arra, hogy az általunk leírt jövőkép alkalmas legyen az ott leírt feladatok, feltételek befogadására Alkalmazások Az Önkormányzat hatósági és testületi munkát támogató alkalmazásait munkafolyamat alapú (workflow) környezetben kell megvalósítani. Ez a környezet az alábbi előnyökkel rendelkezik: Az ügyintézők munkájának leghatékonyabb támogatása, az idealizált papírmentes iroda lehetőség szerinti megvalósítása Az ügymenet bármely pontján automatikus elektronikus interakció kezdeményezhető az ügyféllel Az adatbázisok integráltak, normalizáltak A vezetők összesítő és részletes információt is kaphatnak a szervezeti egységek munkájáról, a (hatósági) ügyek állásáról A szervezet felépítését, a feladat- és hatásköröket a rendszer kötelezően tartalmazza, azok változásának továbbvezetése nem kikerülhető. Mindez azt is jelenti, hogy ezek az információk Hivatalon belül és kívül automatikusan rendelkezésre állnak. Nyílt, gyártófüggetlen, szabványos környezet kialakítása szükséges. A munkafolyamat alapú rendszerekre vonatkozó ajánlásokat a WfMC (Workflow Management Coalition) független szervezet dogozza ki. Első ütemben javasolt a testületi munkát támogató workflow rendszerek bevezetése az alábbiak miatt: A támogatandó folyamatokat elsősorban a Szervezeti és Működési Szabályzat (valamint az Ötv.) tartalmazza. Ezek valamelyest egyszerűbbek, és helyi kialakításuk folytán közelebb is állnak az önkormányzatokhoz, mint pl. az Államigazgatási eljárási törvényt modellező folyamatok. A testületi döntések előkészítésében a vezető beosztású munkatársakon kívül minden szervezeti egységtől azok vesznek részt, akik nagyobb tapasztalattal, rálátással rendelkeznek. Így egy későbbi hatósági munkát támogató rendszer bevezetésekor mindenhol lesznek olyan emberek, akik már ismerik a workflow rendszerek szemléletmódját, és a többi munkatárs segítségére lehetnek. A testületi munka során lényegesen kevesebb személyes (vagy bizalmas) adat kezelése szükséges. Az internetes publikálás, a polgárok bevonása a döntési folyamatokba nem igényli az elektronikus aláírás használatát, sőt általában az ügyfél beazonosítását sem. A másik legnagyobb prioritású alkalmazás az ügyiratkezelés, mint önkormányzati alaprendszer Jogszabályi, szabályozási környezet A hatósági munka során, az ügyfelekkel való elektronikus kapcsolattartáshoz (pl. a kérelmek tisztán elektronikus úton való fogadásához, a határozatok elektronikus úton történő kiadmányozásához, stb.) elektronikus aláírásra van szükség. Az elektronikus aláírással 8

9 kapcsolatban véleményünk szerint az alábbi kérdések vizsgálatára, szabályozására van szükség: Kormányzati szinten kell szabályozni az ügyiratkezeléssel összefüggésben az e- aláírás hatósági munkában való használatának kérdéseit. A szabályozandó kérdéseket a 2205/2003. (IX.4.) Korm. határozat melléklete sorolja fel. További kérdés, hogy a hivatal belső folyamatainak elektronikus alapokra helyezéséhez szükség van-e, és ha igen, milyen (fokozott biztonságú vagy minősített) e-aláírásokra. A korszerű operációs rendszerekben rendelkezésre álló tanúsítvány-kiszolgálók (CA Certificate Authority) felhasználhatók-e bizonyos részfeladatokra? Ebben az összefüggésben belső folyamatnak tekinthető pl. a szignálás, utalványozás, átadókönyvek vezetése stb. Kevésbé szabályozási, de fontos gyakorlati szempont, hogy lesz-e az Önkormányzat által is igénybevehető állami hitelesítésszolgáltató Szervezet A pontban javasolt workflow modell nemcsak fejlesztési környezetet, szemléletmódot jelent, hanem rendszertervezési módszertant is. A fejlesztések megkezdése előtt definiálni kell az elérendő célt: igazgatási területen az ügymenetet jogszabályok határozzák meg, ezért várhatóan nem az ügymenetek, folyamatok optimalizálása kerül a középpontba, hanem a szervezeti felépítés, a hatáskörök újraszabályozása. A workflow módszertanban az elemzés és a tervezés nem válik szét egymástól, ezért ha ésszerűsítés nélkül, a meglévő működési módot emeljük át a kifejlesztendő rendszerbe, akkor nem várható hatékonyabb működés munkafolyamat alapú rendszerrel sem Infrastruktúra, hardver, alapszoftverek A helyi közháló kiépítése, fejlesztése volumenét tekintve az Önkormányzat folyamatos feladata. Magában foglalja az önkormányzati intézmények, civil szervezetek, közösségi helyek bekapcsolását, nyilvános hozzáférési helyek megteremtését, a polgárok számára nyújtandó speciális helyi kedvezmények biztosítását. A Hivatal számítógépein olyan operációs rendszer használata szükséges, mely alkalmas a tanúsítványok (elektronikus aláírás) kezelésére és ellenőrzésére. Jelenleg ezek a szolgáltatások az irodai szoftverekbe (pl. szövegszerkesztő) integrálva is rendelkezésre állnak már. Ki kell alakítani (és folyamatosan aktualizálni kell) olyan címtárat (pl. Active Directory, Netware e-directory), amely többek között tartalmazza a hivatali szervezet felépítését, a felhasználók adatait, az erőforrásokhoz való hozzáférési jogosultságokat, tanúsítványokat. Az egyes alkalmazásoknak a címtáron keresztül kell azonosítaniuk a felhasználókat. Mindezen feladatokat az IST nevesítve is tartalmazza Képzés A hivatali alkalmazottaknak az alábbi témakörökben kell ismeretekkel rendelkezniük: Általános követelmény az ECDL legfőbb négy moduljának ismerete: Operációs rendszerek, Szövegszerkesztés, Információ és kommunkikáció, Táblázatkezelés (gyakorlatilag az ECDL Start moduljai) 9

10 Alapfokon HTML oldalak szerkesztése, megjelenítési lehetőségek. Munkafolyamat alapú rendszerek általános jellemzői. Konkrét ügyiratkezelési és ügykezelési rendszerek felhasználói szintű ismerete. E-aláírással kapcsolatos ismeretek: tanúsítványok birtoklása, hitelesség ellenőrzése, titkosítás. Minimális elméleti háttér, elsősorban annak ismerete, hogy a fenti funkciók hogyan használhatók az operációs rendszerbe, illetve az alkalmazásokba ágyazva. Székesfehérvár Önkormányzata a Közép-Dunántúli regionális Fejlesztési Tanács támogatásával fejlesztette ki a távoktatási keretrendszerét. Az ECDL fenti moduljai a keretrendszerben már rendelkezésre állnak. A többi témakörben kifejlesztett modulokkal az oktatások jelentős része hatékonyan elvégezhető. 3. Részfeladatok a gyűjtőportál bevezetése során A gyűjtőportálban megjelenő információk jelentős része az önkormányzat szolgáltató, esetenként vállalkozó jellegéből, funkciójából származik. Ez a vállalkozói szemléletű működésmód azonban a tapasztalatok szerint távol áll az önkormányzatoktól. A vendégvárók, banki szolgáltatások de esetleg más területek esetében kérdés, hogy fizessenek-e díjat a hirdetők? Ha igen, az ehhez kapcsolódó díjak, marketingtevékenység kidolgozása és további hirdetési felületek hatékony értékesítése jelenleg még messze esik az önkormányzat működésmódjától. Hasonló a helyzet az önkormányzati portál közismertségének növelésével. A turisztikai, befektetési lehetőségeket, adatokat (több nyelven is!) nemcsak szerepeltetni kell a portálon, hanem a hazai és külföldi tematikus keresők, portálok találatai közé is fel kell vetetni a megfelelő hivatkozásokat. Megjegyezzük, hogy ezeket a tevékenységeket a gyűjtőportál esetében is el kell végezni. A fentiekre megoldás lehet az üzemgazdasági megközelítésű szemlélet, mely szerint nemcsak a kiadásokat kell megvizsgálni, hanem azt is, hogy hogyan lehet egy adott feladat úgy megoldani, hogy a végrehajtás bevételt eredményezzen. (Lásd Számítástechnika dec. 9., 20. oldal) A közérdekű (üzleti befektetési, turisztikai stb.) információk karbantartásával a Hivatal egy-egy szervezeti egységét kell megbízni (pl. Városmarketing Iroda, Gazdaságfejlesztési és EU integrációs Iroda). Bizonyos esetekben ez a feladat külső erőforrással oldható meg, jelenleg pl. kulturális események. A továbbiakban csak azokat a részfeladatokat soroljuk fel, amelyek a gyűjtőportál kialakításához szorosabban kötődnek. Mint korábban jeleztük, egy felállított jövőkép elérésének részletes feladatait az IST tartalmazza Adatbázis terv és valóság Az elvégzendő feladatokat részben a gyűjtőportál adatbázis tervének, illetve Székesfehérvár meglévő portálja felépítésének összehasonlításából is levezethetjük. Az adattartalmak összehasonlításaként összefoglalóan az alábbiakat mondhatjuk el: 1. Egyes fő kategóriák gyakorlatilag hiányoznak Székesfehérvár portáljáról (pl. környezetvédelem, vallási intézmények stb.). Ezek jelentős része az Önkormányzat papír alapú kiadványairól könnyen pótolható. 2. Néhány fő kategória adatait a városi portál hiányosan, vagy más szerkezetben tartalmazza. Esetenként egy-egy hosszabb lapon számos a gyűjtőportál különböző 10

11 alkategóriáihoz tartozó adat szerepel. Ezek pontos linkelése a forrás lap HTML kódjában elhelyezett kapocselemmel lehetséges. A gyűjtőportálbeli link végére a #kapocselem kerül. 3. A gyűjtőportál bizonyos adatkörei nem szerepelnek a városi portálon, csak egy link az adatok forrására (pl. kulturális intézmények programja, azok önálló honlapja). 4. A térképi információk a térinformatikai rendszer városmenedzselési portál -ján jelennek meg. Külön feladat ennek integrálása az önkormányzati portállal. 5. Mint az pontban jeleztük, a testületi ülések jegyzőkönyvei, döntései egy jelenleg folyó fejlesztés eredményeként a portálra kerülnek. A soron következő (nyílt) üléseken tárgyalandó előterjesztések portálon való megjelentetése és a beérkező lakossági reakciók feldolgozása workflow rendszer nélkül további emberi erőforrást igényel. Az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetű változatának előállítása sok esetben (pl. helyi adókról) jogi ismereteket, végzettséget igényel. Gyakori feladat az Önkormányzat esetében egy-egy rendezvény, protokoll vendégek látogatása alkalmával stb. tematikus prezentációk bemutatása. Itt jelezzük, hogy amennyiben a gyűjtőportálra kerülő aktuális adatok a megfelelő rendezettségben rendelkezésre állnak, a tematikus prezentáció összeállítása könnyebben elvégezhető, esetleg részben automatizálható. 3.2 Ügymenetek, űrlapok Az Európai Unió Common List of Basic Public Services (CLBPS) ajánlása szolgáltatási szinteket állít fel az önkormányzatok számára. (Lásd többek közt jelen projekt keretében Az e-közigazgatási tájékoztató gyűjtőportál rendszer követelmény meghatározása c. tanulmányt.) Egy önkormányzat felkészültségét többek között a hatósági ügymenetek leírásainak, kitöltendő űrlapjainak honlapon való megjelenésével méri. A jövőben tehát ezek a területek a jelenleginél sokkal nagyobb figyelmet fognak kapni. Ezidáig az ügymenetek leírása elsősorban az okmányirodai ügyek esetében történt meg, más területeken ez a munka a továbbiakban végzendő el. Minden szervezeti egységnél kijelölendő a portálon lévő űrlapok, ügymenetek aktualitásáért felelős személy. Az űrlapok legegyszerűbb esetben nyomtatható formában szerepelhetnek a portálon. Fejlettebb változatban az űrlap kitöltés után nyomtatható. A kitöltöttség makró- vagy más programozással ellenőrizhető. A CLBPS harmadik szintje az űrlapok on-line kitöltését tartalmazza. Ez HTML form -ok kitöltésével is megvalósulhat. Az űrlapok szerkesztése, programozása főként a fejlettebb változatokban túlmutat a hivatali ügyintézők feladatkörén. Ezt a feladatot a webszerkesztéshez hasonlóan vagy a belső Informatikai Iroda, vagy egy külső szervezet láthatja el (outsourcing). 11

12 Mellékletek I. A Polgármesteri hivatalban használt közigazgatási alkalmazások Szociálpolitikai Rendszer Szociális Iroda Az összes szociális támogatásban részesült személyt nyilvántartja a rendszer. A pénzbeli támogatásokon kívül közgyógyellátási igazolvány, mozgássérült igazolvány stb. szerepel benne. Ügyféltörzse nyilvántartja az egy háztartásba tartozókat és számos környezettanulmányi adatot is. Támogatja a határozatot meghozó ügyintéző munkáját, valamint a pénzügyi kifizetést. A jelenlegi rendszer MS SQL-es adatbázist használ, Foxpro nyelven íródott. Üzletek nyilvántartása Egyéni vállalkozási és mezőgazdasági iroda A székesfehérvári üzletek, üzemeltetők, üzletkörök nyilvántartása. A rendszer a Hivatal fejlesztése, Clipper fejlesztőeszközzel. Gyere Városi Gyámhivatal Gyámügyi gyermekvédelmi rendszer, melyet a Gyámhivatalban használnak. Dos környezetben működik, C nyelven készült, adatbázis szerkezete egyedi. Önkadó Adóiroda Önkormányzati adók nyilvántartása a különféle adónemekben, pl. gépjárműadó, iparűzési adó, építményadó stb. Központi clipperes program, tehát erre a feladatra csak PM engedélyes rendszert lehet használni. Támogatja a kivetést, illetve az önbevallások rögzítését, a befizetések nyilvántartását. Ügyfélszolgálati Iroda Marhalevél kiállítása, útlevéligénylések, jegyzőkönyvek talált tárgyakról, tűzesetről, tolmácsigazolványok stb. A program a Hivatalon belül lett kifejlesztve, a felsorolt témákban kiállítandó űrlapok változó adatait bekéri, majd kinyomtatja az űrlapot. Az adatokat Clipperes adatbázisban tárolja. Dos-os rendszer. Ebnyilvántartás Egyéni vállalkozási és mezőgazdasági iroda A városban levő kutyák nyilvántartása, oltási adatok. Clipperes program, jelenleg adatbeviteli kapacitás hiányában információink szerint nem használják. Vizuál Regiszter Népességnyilvántartási és Anyakönyvi Iroda Népességnyilvántartási rendszer az állandó lakcím, tartózkodási hely valamint születési adatokkal. Állami szoftver, az adatok frissítése a Közigazgatási Hivatalon keresztül történik. Az Okmányirodai rendszer belépése miatt (ott hasonló adatok országos szinten elérhetők) jelentősége csökken, de egy integrált rendszer létrehozásában nagy jelentősége lehet. MS Visual Basic rendszer, MS SQL adatbázissal. 12

13 Iktatás Ügyviteli Iroda Az alaprendszer központi része. Feladata az ügyiratforgalom hatékony rögzítése, a gyors információkeresés, kimutatások, statisztikák (BM felé is) készítése, ügyintézők, osztályok munkájának ellenőrzése. A főmenük felépítése az iktatás folyamatának, fázisának felel meg. Iktatás: Fő,- al,- és gyűjtő számra történő iktatás; más illetékesség és téves iktatás; ügyirat adatai szerinti keresés (tetszőleges paraméter összeállítás); csatolás. Ügyintézés: Határidőbe tétel és visszavétel; válaszintézkedések (egyszerű megválaszolás, határozathozatal és jogorvoslat, utóbbi esetekben rögzítésre kerül a döntés formája és a döntéshozó is), ügyirat ellenőrző lista. Iratkezelés: Kiadott ügyek listája; ügyintéző nélküli ügyek; szignálás előadó módosítás. Információk: Határidőben lévők; Irattári jel szerinti lista; határidőn túl intézett ügyek; jogorvoslatok; ügyirat forgalmi jelentés; iktatások tételszáma; hatósági ügyek száma; statisztikai adatok (BM). Irattározás: irattárba tétel; irattárból kivétel (iratpótló); irattárba visszatétel; irattárból kivettek listája; selejtezés; levéltározás. Rendszergazdai teendők: táblák karbantartása; határidő lejárat figyelés; évzárás; azonos ügyfelek összevonása; rendszer felügyelet. Kapcsolatai más modulokkal: a telephelyengedély modul az iktatás táblát használja inputként (csak az abban szereplő rekordhoz kapcsolódhat telepengedély rekord kérelemtől a határozatokig-); a postázó rendszer felé az új ügyfeleket továbbítja (annak adatbázisát bővíti). K11 Költségvetési Iroda Az önkormányzati intézmények költségvetésének, valamint negyedéves pénzügyi beszámolóinak kezelése. Állami program, az intézményektől floppyn összegyűjtött adatokat összesítve a TÁH-hoz továbbítja. Clipperes program. Forrás Pénzügyi Adminisztrációs Iroda Pénzügyi rendszer, főbb moduljai: főkönyvi könyvelés, szállító és vevő számla iktatás, pénztár, eszköz nyilvántartás. Átfogó rendszer, fájlkimenettel a bank felé. Adatbázisa MS SQL. A Hivatal további modulok bevezetését tervezi Döntés Közgyűlési Iroda Közgyűlési és bizottsági döntések, jegyzőkönyvek nyilvántartása. Rendeletek nyilvántartása. Több szempont szerinti visszakeresés, a határozatok végrehajtását alap szinten követi. MS Visual Basic, MS SQL adatbázissal, a dokumentumokat Word formában tárolja. Internetes lekérdezési lehetőséggel bővítése folyamatban. Telephelyengedély Egyéni Vállalkozási és Mezőgazdasági Iroda A 80/199. (VI.11.) Korm. Rendeletben előírt feladatok számítógépes támogatására szolgál. Engedélyek karbantartása, követése, lekérdezése, határozatok nyomtatása, stb. Kapcsolata más modullal: csak az iktatás modul szervezeti és felhasználói táblából lehet hozzáférési jogosultságot biztosítani a modulhoz; az iktatás modul iktatás és más tábláit használja ellenőrzésre, illetve adatátvételre. Postázó rendszer A postázás folyamatát segítő számítógépes rendszer. Az ajánlott, tértivevényes levelek paramétereinek felvétele, karbantartása, ragszámozása, visszakeresése több szempont szerint. Boríték és tértivevény nyomtatás ragszámmal együtt, borítékolás. Valamennyi levél bérmentesítése géppel, listák készítése posta felé. 13

Informatikai Stratégia

Informatikai Stratégia TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 2016 Módosítva: 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi informatikai helyzet bemutatása... 4 2.1 Eszközpark... 5 2.2 Informatikai

Részletesebben

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát.

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. Vezetői összefoglaló Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. A stratégia készítésének kiváltó oka

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Elektronikus Közigazgatási és Informatikai Stratégiája 2011-2017-es időszakra

Letenye Város Önkormányzata Elektronikus Közigazgatási és Informatikai Stratégiája 2011-2017-es időszakra Letenye Város Önkormányzata Elektronikus Közigazgatási és Informatikai Stratégiája 2011-2017-es időszakra Készítette: Farkas Szilárd e-közigazgatási szakmérnök önkormányzati képviselő 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JAVASLAT. a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadására

JAVASLAT. a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-95 /2010. JAVASLAT a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadására Készült: a

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal

Az ózdi Polgármesteri Hivatal Az ózdi Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztési javaslatok Önkormányzat honlapjával kapcsolatos fejlesztési javaslatok 2010. november 30. Tartalomjegyzék 1 Informatikai fejlesztési javaslatok...

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Egyeztetési változat! 2010. október ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 jelű projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezető, vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZÉPTÁVÚ (2005-2010) INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI TERVE

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZÉPTÁVÚ (2005-2010) INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI TERVE DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZÉPTÁVÚ (2005-2010) INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI TERVE Az informatikai fejlesztési tervet a közgyűlés a /2005. (. ) KH számú határozatával elfogadta.

Részletesebben

E-ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK

E-ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK E-ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL 6. E-ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK 6.1 LOGO INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKAI MEGOLDÁS Az önkormányzati igényeket minden területen kielégítő,

Részletesebben

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 3 1.1 A tanulmány elkészítésnek célja és

Részletesebben

Ilyés Imre rendszergazda

Ilyés Imre rendszergazda HAJDÚHADHÁZ ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2010-2014 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Ilyés Imre rendszergazda Informatikai stratégia 2010-2014 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2004 2006 Verzió: 2.0. Készült: 2004. május TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 4 1.1. A stratégia kidolgozásában alkalmazott módszertan 5 1.1.1. Az alkalmazott tervezési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2004. december 30-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2004. december 30-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2004. december 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Intelligens Város Programról. Tisztelt Képviselő-testület! Térségünk a magyar-osztrák-szlovén hármashatár találkozásánál helyezkedik

Részletesebben

IKON 2003/8. INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE AZ IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIÁJA KORMÁNYZATI PROGRAMOK A STRATÉGIAALKOTÁS INDOKOLTSÁGA

IKON 2003/8. INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE AZ IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIÁJA KORMÁNYZATI PROGRAMOK A STRATÉGIAALKOTÁS INDOKOLTSÁGA IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE Az itársadalom Intelligens Társadalom Szakmai Tudományos Társaság E-kormányzat Szakbizottságának és a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2008-2010-ig

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2008-2010-ig INFORMATIKAI STRATÉGIA 2008-2010-ig. Készítette: Réti Gábor informatikai referens 1. Bevezetés Informatikai stratégia szükségessége Jelen informatikai stratégia az önkormányzati ciklus végéig határozza

Részletesebben

Térinformatikai alkalmazások 6.

Térinformatikai alkalmazások 6. Térinformatikai 6. i térinformatikai dr. Végső, Ferenc Térinformatikai 6. : i térinformatikai dr. Végső, Ferenc Lektor : Keringer, Zsolt Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében Pápa város e-önkormányzati stratégiája Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében 2005. április 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

E-közigazgatási keretrendszer koncepció. E-közigazgatási keretrendszer koncepció. 2015. április 29.

E-közigazgatási keretrendszer koncepció. E-közigazgatási keretrendszer koncepció. 2015. április 29. E-közigazgatási keretrendszer koncepció E-közigazgatási keretrendszer koncepció 2015. április 29. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Vezetői összefoglaló... 3 E-közigazgatási keretrendszer koncepció...

Részletesebben

MEGYEI INFORMÁCIÓS RENDSZER

MEGYEI INFORMÁCIÓS RENDSZER MEGYEI INFORMÁCIÓS RENDSZER - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 4 2 Jogszabályi háttér 5 2.1 A területfejlesztésről és területrendezésről 5 2.2 Területi információs rendszer 5 3 A TeIR országos hálózata

Részletesebben

1000-43/2008. Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-i üléséről.

1000-43/2008. Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-43/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: Az elektronikus ügyintézést érintő javaslatok File: SZFV_AROP_E-ugy_0_01 Verzió: 0.01 Létrehozás

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája 2009. október ÁROP 1.A.2/A-2008-01171 jel projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezet, vezeti összefoglaló... 3 2. A jelenlegi helyzet bemutatása...

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2010. június 25-ei I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2010. június 25-ei I. rendkívüli üléséről. 40066-9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2010. június 25-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és

Részletesebben

A központi államigazgatás szervezetei által működtetett honlapok tartalmi és formai követelményeire

A központi államigazgatás szervezetei által működtetett honlapok tartalmi és formai követelményeire KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 19. számú AJÁNLÁS A központi államigazgatás szervezetei által működtetett honlapok tartalmi és formai követelményeire Verzió: 2.0 Budapest 2004. Miniszterelnöki

Részletesebben

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Kalotay Balázs Írták: Kalotay Balázs (I., V.) Kovács Zoltán (II.) Erdősi Péter Máté

Részletesebben

Karcag Város Önkormányzatának középtávú informatikai. fejlesztési koncepciója

Karcag Város Önkormányzatának középtávú informatikai. fejlesztési koncepciója Karcag Város Önkormányzatának középtávú informatikai fejlesztési koncepciója I. Helyzetkép és kiindulópont Információs társadalom, számítógép, informatika Az információs társadalom kialakulása gyökeresen

Részletesebben

E-KÖZIGAZGATÁS 2010 PROGRAMTERV

E-KÖZIGAZGATÁS 2010 PROGRAMTERV Miniszterelnöki Hivatal Függelék az előterjesztéshez E-KÖZIGAZGATÁS 2010 PROGRAMTERV E-KÖZIGAZGATÁS 2010 MEGVALÓSÍTÁSI TERV 2 Tartalom oldal Előszó 3 Bevezető 4 Interoperábilis átfogó program 8 Felhasználói

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben