21. oldal Galyasné Dósa Katalin: Út egy kis faluból az NCA Észak-magyarországi Regionális Kollégiumáig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "21. oldal Galyasné Dósa Katalin: Út egy kis faluból az NCA Észak-magyarországi Regionális Kollégiumáig"

Átírás

1

2 2 civil fórum Tartalomjegyzék 3. oldal Dr. Bodó Barna: Civil szféra a végeken 4. oldal Csáki Rozália: A peremlét gyöngyszemei 5. oldal Kolumbán Gábor: A civil szervezetek szerepe a vidék metamorfózisában 9. oldal Vetési László: A civil szféra esélyei a szórványban 12. oldal Csáki Rozália: Egyházi és civil együttműködés a vidéki közösségekért 15. oldal Jó példa a vidéki ifjúság mozgósítására interjú Rácz Norberttel 17. oldal Solomon Adrian: Moldvai csángómagyar civil szervezetek és tevékenységeik 18. oldal Puskás B. Gábor: Szórványhelyzetben a brassói civil szervezetek 19. oldal Lukács Csaba: Ha leszáll az ember a bakról 21. oldal Galyasné Dósa Katalin: Út egy kis faluból az NCA Észak-magyarországi Regionális Kollégiumáig 23. oldal Papp Mónika: Érvényesülés vidéken, civilként 25. oldal Romhányi András: Hagyományőrzés a végeken 26. oldal Tóth Károly: A civil szektor Szlovákiában 29. oldal Miskolczi József: Vajdasági/Délvidéki civil tükör 31. oldal Zsoldos Ferenc: A délvidéki magyar civil szféra helyzete 33. oldal Székely Győző: Iskola a végekért Világkörüli útra indult egy új magyar civil kezdeményezés Civil kurázsik 34. oldal Roxana Florescu: A fahídról, avagy arról, hogy mit tett a Suceava megyei Marginea falu néhány lakosa Kulturális kitekintő 36. oldal Kardos Anita: 2009 a Kreativitás és Innováció Európai Éve Civil Könyves PavilonP 38. oldal Helyi Fejlesztési Ügynök Beszámoló 39. oldal Péter Emőke Katalin: ADJ, KIRÁLY, KATONÁT! Csoportos vetélkedő éveseknek 41. oldal Csáki Rozália: Perlele vieţii marginale 42. oldal Cuprins c i v i l f ó r u m c i v i l t á r s a d a l m i l a p Felelős kiadó: Egri István Főszerkesztő: Csáki Rozália Olvasószerkesztő: Szabó Attila Grafikus: Könczey Elemér Tördelőszerkesztő: Csáki Ferencz Szerkesztőbizottság: Bodó Barna Kolumbán Gábor Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány Elérhetőségek: postacím: Kolozsvár Aviator Bădescu u. 35. telefon/fax: e mail: ISSN Készült a Regiostar Nyomda és Reklámstúdió nyomdájában. Megjelenik 1000 példányban. Ára: 5 lej, a 2009-ben megjelenő négy lapszám együttes megrendelése kedvezményesen 14 lej.

3 Civil szféra a végeken 3 Civil szféra a végeken Civil. A végeken. Mindkét kifejezés értelmezésre szorul. A civilt általában az egyéni érdekek, célok és értékek kollektív, az államtól, a piactól elkülönülő megnyilvánulási módjának tekintik. Hívószavai az önkéntesség, a függetlenség és a felelősségvállalás. A civil társadalom körébe tartoznak a polgári kezdeményezések mindazon formái, amelyekben érdekeik és értékeik megjelenítése, védelme érdekében a polgárok az államitól, a hivatalostól függetlenül, autonóm módon nyilvánulnak meg. A civil társadalomnak a (nyugati) világ demokratizálásában betöltött szerepét négy pontban lehet összefoglalni. A civil társadalom felszabadít az állami ellenőrzés nyomása alól. Ugyanis a civil társadalom felfogható szolidaritás-szféraként, amelyben megfogalmazódik és megnyilvánul egy önmagát reprezentáló közösség. Amennyiben ez a szolidaritás-közösség létezik, kifejeződik a (közvéleményben), saját kulturális kódokkal és narratívákkal rendelkezik, sajátos leginkább jogi és médiához kötődő intézményi formákat ölt, és olyan történelmileg elkülöníthető interakcionális gyakorlatokban mutatkozik meg, mint a civilitás, egyenlőség, kritika és respektus. Ezen értékek jegyében viszonyul mindahhoz, ami közösségi. A civil ellenőrzés tárgyát képezik a közélet erkölcse, a politikai döntések indokoltsága, a politikusok és köztisztséget viselők elszámoltathatósága. A civil társadalom közvetít az állam és a társadalom között, mindkét fél megtanulhatja, hogyan képes a másik számára meggyőzően megjeleníteni megfontolásait. És végül: a civil társadalom gyarapítja azon intézmények számát, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kihívásokra az intézmények legitim módon és kiszámíthatóan válaszoljanak. Végek. Ha azt mondom szórvány, talán szűkítem azt a bizonyos kört. Vagy tágítom. A szórvány véghelyzet, természetesen. Csak hát a szórvány nem szétszóródás eredménye, nem valaminek a végpontja, hanem egy zsugorodási folyamatban a maradék. Amikor a polgár helyben marad, csak a világ változik meg körülötte. Ez nyelvi szempontból igenis véget, határt, magára maradottságot jelent. De véget jelent a zárvány, a nyelvi sziget is, amikor egy településen nyelvi közösségünk adja a többséget, viszont a környező települések gyűrűjében nyelvileg egyedül, intézményileg támasz nélkül vagyunk. Véget jelent az is, ha demográfiailag számolódik fel egy közösség, ha nyelvileg és kulturálisan vannak szomszédai, csak valamivel odébb, a velük való napi kapcsolat esélye és erőt adó köteléke nélkül. A szociális szórványról most nem szólok pedig ez is komoly kérdés. A végeken, de azt is mondhatni: szórványban az alapkérdés az intézményekkel való ellátottság. Van-e helyben iskola, templom. Esetleg könyvtár. Netán kultúrház persze, nem puszta épületként. Ha nincs a kultúrának, az anyanyelvnek kinevezett felelõse maradnak a civilek. Akik önmaguk lelki nyugtáért, õseik emlékezetéért, közösségük maradékáért érzett felelõsségük jegyében vállalnak szerepet. Nem kérnek semmit csak adnak. Templom rendszerint van beszolgáló pappal. Aki hetente, kéthetente, olykor még ritkábban jut el hittársai közé. Ami azt is jelenti, hogy eseti szolgálatra jön közösséget építeni már nincs érkezése. Akik vele, érte és általa maradnának meg egy nyelvi-kulturális közösség keretei között, azoknak nagyon hiányzik egy darabig. Amíg át nem lépnek az etnikai határon, amíg személyes és intézményi okok és tényezők hatására be nem tagolódnak más (nyelvi) közösségbe. Iskola, igen anyanyelvű iskola. A helyzet a temploménál is törékenyebb. Egy sor olyan kérdést gerjeszt családon belül, amelyekre az azonnali válasz megkerülhető. S ha soktényezős a dilemma, kevesen vállalják a világos válasz terhét. Kérdések sora. Miért kell(ene) ragaszkodni az anyanyelvű iskolához, amikor kis gyermeklétszám mellett nincs minőség, amikor az anyanyelv otthon is elsajátítható, amikor az anyanyelvi iskola látogatása plusz terhet jelent, amikor Ha nincs templom illetve pap, ha nincs anyanyelvű iskola mi marad? Mert akkor a kultúra házának sincs hivatalos, költségvetési pénzért dolgozó munkása. Akkor mindaz, ami a nyelvhez kötődik, és lelket erősíthet intézményi támasz nélkül marad. Ha nincs a kultúrának, az anyanyelvnek kinevezett felelőse maradnak a civilek. Akik önmaguk lelki nyugtáért, őseik emlékezetéért, közösségük maradékáért érzett felelősségük jegyében vállalnak szerepet. Nem kérnek semmit csak adnak. És igen sokat adnak: például azzal, hogy nem hanyagolják el a templomot, hogy vasárnapi iskolát, fakultatív anyanyelvi oktatást szerveznek, teleházat működtetnek. Van erre példa több helyen. Olykor képesítésük sincs, bár kérdés: milyen képesítés várható el attól, aki rákapcsolja települése fiataljait, de talán idősebbeket is a világhálós kínálatra? A civil a végeken mindenes. Mindent tehet, bármit vállalhat, csak bírja idővel és erővel. Az övé a kultúra világa nem kérte, megkapta. Szervez kórust. Meg tánccsoportot. Meg mesedélutánt. Húsvéti műsort. Gazdakört. Talán öreggondozást is. Olykor kap segítséget, de talán inkább buzdítást. Olykor gáncsot. Természetesen: pályázhat. Ha van kiírás. Amiből viszont egyre kevesebb van, s éppen a végek, a leginkább hányatottak számára van a legkevesebb. De a civil nem áll le, mert ezt diktálja a hite. Ami nem feladat: vállalás. Igény. Belső tűz. Családi örökség és minta. A táj szeretete. A civil akkor érzi jól magát, ha szervez és segít. Figyelem, önmagáért is teszi így van. Ekként érzi életét teljesnek, melynek parancsa: aki adhat adjon! A végeken a civil szerepe hármas: ő a közösség szervezője, gondozója, olykor lelkiismerete is. És különbözik a civiltől általában. Attól a helyzettől, ahol a társadalmi szerepek leosztása működik, ahol a keretek a nagykönyvben leírtak szerint alakulnak. Ahol a civilség, mint utaltam rá, felszabadít, ellenőriz, közvetít és gyarapít a tagolt társadalmi funkciók jegyében.

4 4 civil fórum Mint annyi minden, a végeken a civil is más. A végeken az állam(i intézmények) hiányában az állami nyomás alóli felszabadító funkcióról szó sincs. Miként az ellenőrzésről sincs. Közvetíteni különböző szegmensek és szereplők között kellene ha lennének szereplők. A négy jellegzetesség közül marad egy, a gyarapítás, pontosabban a helyi igények (kihívások) felismerése és szolgálata. A civil a végeken mégis fontosabbnak érezheti magát, mint társa a dolgok sűrűjében, aki politikai döntések vigyázója, a közéleti tisztaság jeles szószólója. Ugyanis utóbbiak pótolhatóak. Aki pótolható, annak kiválása után a társadalom gondoskodik a folytatásról. A végeken a civil pótolhatatlan. Mindenes, mert egyedül van. Rajta áll vagy bukik minden. Ha baj vagy betegség leállítja, görcsbe rándul a kicsiny helyi közösség. Mert nincs, aki a helyébe lépjen. Miért van az, hogy a végek mindeneseire alig figyelünk oda? Többnyire akkor amikor egyik-másik esetben a múlt időt kell használni. Mikor tudatosul mindenkiben: végek nélkül nincs közép? Dr. Bodó Barna Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége elnök A peremlét gyöngyszemei Sokat emlegetett közmondásunk a Járt utat a járatlanért fel ne add! Civil szervezeteink mégis a társadalom, a közösségi élet úttörői, akik a környezetükben észlelt helyzetekre, problémákra sajátos és újszerű megoldásokat találnak. A kulcs mindig az elkötelezett, civil megmozdulásban, a közösség erejében hívő személyekben rejlik. Ők azok, akik adott esetben a megszokott, bejáratott utakról letérnek. Avagy, akik hittel és reménnyel építenek új utakat. Ők azok a ritka személyek, akik különös érzékenységgel élnek közösségükben, akik vállalják az úttörő munkát. Minél nehezebb az adott közösség helyzete, amelynek szolgálatába állnak, annál nehezebb az ő feladatuk is. Ilyen a vidék, főleg az eldugott falvak világa, a szórványban élők és a csángómagyarok helyzete, de nem különb ennél a kisebbségi sors sem. A fennmaradásért és a megmaradásért folytatott küzdelemben mit is jelent a civil kurázsi? Milyen feladatokkal szembesül ezekben a helyzetekben az elkötelezett személy, aki változtatni akar az élhetőbb és szebb jövőért? Kik ezek a személyek? Miként próbálnak szembemenni az árral? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ lapszámunk szerkesztésekor. Az ezekben a helyzetekben felvállalt közösségi cselekvés igazi gyöngyszemeket csiszol. Rengeteg lelkierő, Civil világunk sajátos színfoltjai õk, akiktõl méltán tanulhatunk. A végeken civilkedõk nemcsak cselekvõk, hanem a közösségi felelõsségvállalás bajnokai is. kitartás és hit lüktet ezekben az emberekben. Civil világunk sajátos színfoltjai ők, akiktől méltán tanulhatunk. A végeken civilkedők nemcsak cselekvők, hanem a közösségi felelősségvállalás bajnokai is. Hogy mit is jelentenek a végek, miként is függ össze egymással a civilség és a végek világa, arról dr. Bodó Barna tollából olvashatnak. Vetési László szórványvidékre kalauzol bennünket, hogy jobban megértsük, mit is jelent ez a léthelyzet, és betekintést nyújt az itt fellángoló cselekvések és cselekvők világába. Szintén a szórványsors sajátos helyzetéről, a Brassóban élő magyar közösség civil világáról ad képet Puskás B. Gábor. A peremlét sajátos esetei az eldugott, elzárt környezetben élő vidéki kisközösségek. Székelyföld sajátos településszerkezetéből kifolyólag számos i- lyennel találkozhatunk. Milyen az élet ezekben a falvakban? Mivel foglalkoznak az emberek? Van-e civil önszerveződés itt? Kolumbán Gábor írásában nemcsak választ ad ezekre a kérdésekre, de megnyitja látóterünket a vidéki élethelyzettől az EU vidékfejlesztési politikájáig, hogy aztán onnan visszakanyarodva a vidéki élet sajátos értékét és a civil önszerveződés jövőteremtő felelősségét világítsa meg. Ugyancsak a vidéki közösségekért való cselekvés egyik példájáról, az e cél érdekében megszületett civil és egyházi együttműködésről jómagam számolok be. Mindemellett a vidéki ifjúság önszerveződése és összefogása érdekében másfél évtizede cselekvő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet munkájáról, tapasztalatairól beszélgettünk Rácz Norberttel. Solomon Adrian a csángómagyarok körében szerveződő civil munkákat mutatja be. A végek civil világának több jó, magyarországi példájával is megismerkedhetnek az olvasók Lukács Csaba, Galyasné Dósa Katalin és Papp Mónika írásai által. A határok átlépésével tovább haladtunk a többi kisebbségben élő magyar közösségekhez is, hogy betekintést nyerjünk az ottani civil világba. Így F. Tóth Károly a szlovákiai, felvidéki magyar közösséget és civil szférát mutatja be. Miskolczi József és Zsoldos Ferenc írásaikban a szerbiai, vajdasági helyzetre világítanak rá. Olvasóink nemcsak a több százezres magyar közösségek civil önszerveződésébe nyerhetnek betekintést, hanem Székely Győző tollából egy olyan sajátos kezdeményezéssel is megismerkedhetnek, amely a Nyugat-Európában szétszórt magyarokat kívánja összefogni a világháló segítségével, és segíteni őket önazonosságuk megőrzésében. Rovataink is kötődnek fő témánkhoz. A Civil Kurázsi ez alkalommal egy romániai, Suceava megyei kis falu bátor közösségi összefogását mutatja be. A Kulturális Kitekintő bár Európára nyitja az ablakot, de a közösségeink számára is kiemelkedően fontos kretivitásra és innovativitásra hívja fel a figyelmet. Civil Könyves

5 Civil szféra a végeken 5 Pavilonunk most is érdekes olvasmányokat ajánl Önöknek. Végül, de nem utolsósorban igen érdekes eseménysorozatról számol be nekünk Péter Emőke Katalin: a Magyar Ifjúsági Tanács a mesék világával kívánja a család szerepét tudatosítani közösségeinkben. Bízom benne, hogy értékes és egyben tanulságos olvasmány lesz e lapszámunk, mely révén nem titkolt szándékunk az is, hogy felkeltsük a városban és tömbmagyarságban élők és civilkedők figyelmét a végeken élőkre és cselekvőkre. Egyesített erővel, együttműködésben többet tehetünk. Erről bővebben a következő lapszámunkban is olvashatnak majd. Csáki Rozália főszerkesztő A civil szervezetek szerepe a vidék metamorfózisában A mindenségi élet törvényei a falu mellett döntenek. (...) A hegy oldalában, a folyó partján, a völgy szájában meghúzódó falu a helyes arányú élet. Hegyek, erdők, rétek, szántóföldek, levegő, levegő és házak, emberek. Együtt van mind, aki ismerheti egymást és együtt élnek mind a föld hátán, Isten tenyerén. Művészet, tudomány fejlődhetik köztük. De a föld emlőjéről soha le nem szakítják magukat. Túrják a földet és vetik a magot. Érzik a növekedést. Élik a mindenség életét. Balázs Ferenc Életünk minden területén érezhető a válsághangulat, és a reálgazdaságba is begyűrűző pénzügyi válság arra késztet, hogy elgondolkozzam a vidéki életet fenyegető veszélyeken, és számba vegyem a László Ervin által Világváltásnak nevezett folyamatban rejlő esélyeket, lehetőségeket, melyeket a vidékfejlesztés területén látok. (László, 2008) Két évtizedes vidékfejlesztési tapasztalatom elszigetelt, rossz infrastruktúrájú és elnéptelenedés által sújtott faluban arra a következtetésre vezetett, hogy a modernizáció minden áron való erőltetése, tulajdonképpen felszámolja a vidéket, mint létformát. A természetközeli életforma újjászületése nem a mezőgazdaság, hanem a tájgazdálkodás és környezet- irányában történhet meg. Ebben az újjászületésben az elszigetelt térségek esélyesebbek, mint a városok közelében lévő urbanizált és a fogyasztói társadalmi modellbe beszervezett térségek. Az előbbire jellemző erőforráshiányt csak összefogással és magas szintű szellemi felkészültséggel együtt járó jelenléttel lehet pótolni. Ennek a jelenlétnek és a megélhetéshez nélkülözhetetlen, magas szintű szakmai tudás biztosításában kulcsfontosságú szerepet töltenek be a civil szervezetek. Az elszigetelt vidéki települések legyőzhetetlennek tűnő szociális problémákkal küzdenek, és a megélhetéshez elengedhetetlen tevékenységek nem folytathatóak gazdaságosan a piacgazdaság szempontjai és elvárásai szerint. Csak értékvezérelt emberek és azoknak önkéntes szerveződései tartják ezt értelmes, emberhez méltó feladatnak. A profitvezérelt piacgazdaság tulajdonképpen a vidék, mint gazdaságtalan létforma felszámolására törekszik. Civil kurázsi kell ezzel a mindent elsöprő erővel szemben cselekedni, és felelősséget vállalni az Életért. Válságkezelés A globális kapitalizmus krízise előre jelezhető volt és elkerülhetetlennek bizonyult. (Soros, 1998) Az egyes kormányok, az Egyesült Államok és az Európai Unió által eddig megfogalmazott válságkezelő programok csak tüneti kezelésre alkalmasak, nem segítik a válság utáni új gazdaság és társadalom kialakulását. Továbbra is a szociális következmények enyhítése a cél, a szociális kérdés megoldása helyett. A fogyasztás élénkítését szolgáló intézkedések, valamint a válság által legsúlyosabban érintett nagyvállalatoknak és bankoknak nyújtandó állami támogatás tovább növeli az állami adósságállományt. Mindezek az azonnali, pánikszerűen megfogalmazott intézkedések tovább erősítik a krízist, és súlyosbítják annak következményeit. A válságra válaszként megfogalmazott, rögtönzött vállalati stratégiák jelentős része a válságot ürügyként használja az elmúlt évek hibás gazdasági döntéseinek korrigálására (tőkeújraértékelés, személyzeti leépítés, költségcsökkentés). Nem kétséges, hogy a válság nyomán sokan újjászületnek majd, radikálisan szakítva az addigi felelőtlen gazdálkodás gyakorlatával. Hogy ezekből az újjászületésekből, a túlélők győzelméből születik-e majd egy új, fenntartható világ, most még erősen kérdésesnek látszik. A válság amint a krízis szó eredete is mutatja 1 tulajdonképpen esélyt hordoz egy más, az eddigitől gyökereiben eltérő gazdaság és társadalom kialakulására. Ehhez azonban fel kell ismerni, és tudatosítani kell, hogy a válság gyökereiben az emberi társadalom morális romlásának következménye 2. Mert morális romlás az, ahogyan az emberiség a természettel, az élővilággal és önmaga jövőjével, a jövő generációk életével felelőtlenül bánt a fogyasztói társadalom eltelt száz esztendejében. A globális felmelegedés, a fosszilis energiaforrások kimerülése tulajdonképpen az ember minden áron való pro- 1 A Krinein ógörög szó, amiből a krízis szavunk ered, döntést, megkülönböztetést, határozást jelent. Vagyis a krízis mindig magában hordozza a megfelelő döntés, a másként való cselekvés lehetőségét. 2 Konrad Lorenz által megfogalmazott, a civilizált emberiség nyolc halálos bűne: a túlnépesedés, az élettér pusztulása, versenyfutás önmagunkkal, az érzelmek fagyhalála, a genetikai összeomlás, a tradíciók lerombolása, a dogmák ereje, az atomfegyverek. ( Lorenz, 2002)

6 6 civil fórum fithajhászásának, a munka nélküli jövedelemszerzési vágyának és az értelmetlen versengésnek a következménye. A szűkösség gazdaságának ami csak egy másik formája a kommunisták által bevezetett hiánygazdaságnak a fenntartása profitszerzés érdekében, a ma már technológiailag lehetséges bőséggazdaság helyett szintén morális kérdés. Morális romlás az is, ahogyan a gazdaságban az értékadó folyamatokat kiengedték a társadalmi és erkölcsi ellenőrzés alól, és a profit növelése érdekében arra buzdították a bankok, hogy elfogyasszuk a várható termelésünk jövedelmeit, eladósítva államokat és polgárokat egyaránt. 3 A gazdasági válságból egy reális szükségletekre és létező, valamint fenntartható erőforrásokra épülő gazdasági modellel lehet kilábalni. A gazdaság az együttműködés és nem az esztelen verseny területe kell legyen 4. Együttműködés az emberek közt a szükségletek kielégítésére, az innovációra, hogy megtaláljuk a megoldásokat a problémákra, és biztosítsuk az erőforrásokat a szükséges cselekvéshez. Együttműködés az állatokkal, növényekkel a Föld élővilágának fenntarthatósága érdekében. Együttműködés a jövő nemzedékeivel az emberiség jövőjének biztosítása érdekében. 5 A válság tulajdonképpen esélyt hordoz egy más, az eddigitõl gyökereiben eltérõ gazdaság és társadalom kialakulására. Ehhez azonban fel kell ismerni, és tudatosítani kell, hogy a válság gyökereiben az emberi társadalom morális romlásának következménye. A vidéki élet leértékelődése A vidéki élet a modernizáció következtében végveszélybe került. A falvak elnéptelenedtek, a kiöregedett lakosság nem képes, és nem is érdekelt a vidéki tájat fenntartani. A hagyományos paraszti kultúra és társadalom megszűnt létezni, felbomlott a szövete, és helyébe nem alakult ki, nem alakulhatott ki, a korszerű, ökológiai szemléletű és fenntartható, a tájgazdálkodást felvállaló vidéki társadalom. Spontán erdősödés és garázdálkodó vadak uralják a hajdan művelt vidéki tájat. Társadalmi és gazdasági kirekesztettség, elszegényedés és egyre erősödő bűnözés veszélye fenyegeti a még falun élő emberek életét. A vidék felszámolását szolgálta számos modernizációs törekvés mind a kapitalista, mind a szocialista modernizáció alatt. A falu bizonyult a gazdasági növekedés számára létfontosságú olcsó és képzetlen munkaerő forrásának. Ezért fogalmaztak meg kormányok többé-kevésbé nyíltan faluellenes gazdaságpolitikákat a húszadik században az egész világon. Az élelmiszertermelés ipari formái szükségtelenné tették a vidéki közösségeket. A modernizációs propaganda sikeresen meggyőzte a falvak lakósságát, hogy a jövendő nemzedékeknek csak a város biztosíthat életet. A Föld számos országában felszámolták, illetve továbbra is naponta számolják fel a vidéki élet keretét adó természetes ökológiai rendszereket, őserdőket, legeltethető pusztákat és hegyvidéket, árgazdálkodásra alkalmas vizes élőhelyeket. A falu válsága tulajdonképpen jóval megelőzte, és ugyanakkor előrevetítette a jelenlegi világválságot. Az a politika és gazdasági magatartás, mely a vidéket tönkre tette, az juttatta az emberi civilizációt a végveszélybe. Az már most látszik, hogy a gazdasági válság a nagyvárosok lakóit, a globális fogyasztói társadalomtól függő bérrabszolgák több százmilliónyi táborát fogja a legsúlyosabban érinteni. Azokat, akik képtelenek saját erőből magukat eltartani. Kevésbé fognak szenvedni azok a vidékek, ahol még létezik az önfenntartás becsülete és tudása. A szabadságnak azon érzése, hogy az ember és családja élete kevésbé függ kiszámíthatatlan és ellenőrizhetetlen tényezőktől, sokaknak bizalmat és pozitív jövőképet fog eredményezni még alacsony jövedelemszintek mellett is. Romániában egyedi jelenségként a rendszerváltás nyomán szociális indíttatású visszaköltözés indult be városról falura. A globális fogyasztásra termelő vállalatokból elbocsátott munkaerőt azonban a vidék nem tudja befogadni. Nincsen infrastruktúra, hiányzik a vidéki gazdaság és nem is akarnak ezek a munkások mezőgazdasággal foglalkozni. Legtöbb esetben mélyen megvetik azokat, akik még mindig a földet túrják. Az alapvető válság a fejekben és az értékrendben van. A fogyasztás korlátlan növelésére alapozott gazdasági növekedés ideológiája által agymosott rabszolgák fejében a természetközeli élethez szükséges szemlélet kialakulása hosszadalmas és fájdalmas lesz. Az öncélú fogyasztás szenvedélybetegség 6. A felébredés és a gyógyulás az elvonási tünetek egész sorával fog járni. A válságból csak az ökológiai szemlélet meghonosodásával tudunk kilábalni. A gazdaság és társadalom érdekeit alá kell rendeljük az ökológiai fenntarthatóság követelményeinek. Ha eddig úgy gondolkodtunk, hogy ami a gazdaságnak jó, az jó kell legyen a természetnek is, ezután úgy kell éljünk, hogy ami jó a természetnek, az kell jó legyen a gazdaságnak is. Az ökológiai egyensúly fenntartása csak természetközeli életformával és tudatos természetvédelemmel lehetséges. A vidék felértékelődése Az Európai Unió az elmúlt évtizedben felismerte, hogy az ember által lakott ökológiai rendszerek fenntartása érdekében az egyébként a második világháború utáni éhezéseket követően prioritást élvező élelmi- 3 Soros György fogalmazta meg nemrég megjelent könyvében: Arra a következtetésre kell ezen a ponton jutnom, hogy a pénzügyi hatóságok és a pénzpiacok résztvevői alapvető tévedések rabjai a piacok működésével kapcsolatban. A téves hozzáállás miatt képtelenek megérteni, hogy mi is történik valójában, és utat engednek azoknak a szélsőséges piaci eseményeknek, amelyek a jelenlegi kavarodást táplálják. Amellett érvelek tehát, hogy a globális pénzügyi rendszer hamis elképzeléseken alapul ezek a téves nézetek nemcsak a piacokra jellemzőek, hanem mindenre, amit ember alkotott. (Soros, 2008, p. 28.) 4 Pyotr Alexeyevich Kropotkin már a múlt század elején megfogalmazta azt az evolúcióelméleti felismerést, mely szerint: Azok az állatfajok, melyek esetében az egyéni küzdelem a lehető legalacsonyabb szintre csökkent, és a kölcsönös segítség gyakorlata a lehető legnagyobb mértékben kifejlődött, változatlanul a legszaporábbak, a legjobban élnek, és a jövőbeni fejlődésre a legesélyesebbek. (Kropotkin, 1902) 5 László Ervin pozitív jövőforgatókönyve szerint egyre többen vállalják az értékek, a jövőképnek és a magatartásformáknak a radikális változtatásával járó megpróbáltatásokat. Ennek hatására kialakulhat az együttműködő világ és fenntartható civilizáció. (László, 2008, p ) 6 Konrad Lorenz írja: Az újdonságvágy (neofilia) nagyon is kapóra jön a nagyvállalatoknak, akik a tömegek dogmatizálhatóságának köszönhetően ezt a jelenséget tisztes üzleti haszonná alakítják. A built in obsoletion, azaz a beépített elavulás elve igen nagy szerepet játszik a ruha és autódivatban. (Lorenz 2002, p. 56)

7 Civil szféra a végeken 7 szertermelésen túl a vidéki élet támogatásra szorul. Közösségi politikák és vidékfejlesztés céljából létesített támogatási alapok szolgálják a vidék átalakítását, a Corki-nyilatkozatban megfogalmazott élhető vidék jövőjét 7. Az EU vidékfejlesztési politikáját a mezőgazdaság és élelmiszertermelésen túlmenően, a tiszta levegő, az élővilág sokszínűségének megőrzése, valamint esztétikai szempontokat is érvényesítő tájfenntartás motiválja. A vidék felértékelődni látszik, mint az élővilág fennmaradásához elengedhetetlen közjavak előállításának színhelye. A fosszilis tüzelőanyagok elfogyásának perspektívája a vidéket, mint megújuló energiatermelőt is jelentős tényezővé avatta. A jelenlegi intenzív mezőgazdaság kőolajfüggése a nagy mennyiségben felhasznált üzemanyag, és műtrágyák miatt komoly technológiai váltást tesz szükségessé. Az organikus, vagy biotermelés azonban nem képes alacsony hozamaival kielégíteni a világ élelemszükségletét. A globális felmelegedés okozta klímaváltozás és a víztartalékok kimerülése élelmezési válságot vetít a gazdasági válság mellé. Mindez újabb kihívást jelent a vidék számára. A megoldás a decentralizált módon, helyi erőforrásokra alapozott ökológiai szemléletű élelmiszer előállítása lehet. A vidék értelmezése Ahhoz, hogy a komplex világválság által nyújtott lehetőségeket is számba vehessük, szükséges a vidék fogalmának egyértelmű meghatározása. Sajnos jelenleg a vidékfejlesztésben használatos definíciók nem a vidék lényegi elemét, a természetközelséget használják, hanem a vidéki életforma gazdasági és népesedési sajátosságait veszik alapul. Általában mezőgazdasággal foglalkozó és alacsony népsűrűséggel jellemezhető településeket tekintenek vidéki településnek. Ez a meghatározás érvényes a jelenlegi falvak és vidéki kisvárosok jellemzésére, de nem ad lehetőséget más gazdasági sajátosságokkal, pl. fejlett szolgáltató iparral rendelkező térségek vidéki jellegének megőrzéséhez. (Makkai, 2008; Madarász, 2000) Megközelítésemben a vidéket nem a várostól megkülönböztető jegyekkel kell definiálni: vidék az, ami nem város. Még nem tenném hozzá. Egy ilyen meghatározás magában hordozza az urbanizáció önös célját, mint vidékfejlesztési célt. A jelenleg meghirdetett vidékfejlesztési programok nagy része pont a városéhoz hasonló infrastruktúra létrehozását célozza a falvakban. A modernizációs politikák nagy része tulajdonképpen várossá szeretné alakítani a falvakat, ezáltal megszüntetve a vidéket. Azt ígérik a vidéken élők számára, hogy a városon élő emberekkel azonos életszínvonalon fognak élni. Számomra sokkal hasznosabb a vidék, mint a természettel együttélésre törekvő ember által lakott térség meghatározás. A természetközelség, a természetben élés és a természeti erőforrások fenntartható felhasználása, mint vidéki emberi tevékenység definiálja a vidéket 8. E meghatározásom szerint minden olyan úgynevezett fejlesztési törekvés, mely a vidék kapcsolatát a természettel gyengíti, vagy megszünteti (mint amilyenek az infrastruktúra fejlesztések nagy része), vagy csökkenti a természeti erőforrások fenntarthatóságát (mint egyes erdőkitermelési gazdaságok telepítése teszi), vagy növeli a falu kiszolgáltatottságát nem saját természetes erőfor- A szabadságnak azon érzése, hogy az ember és családja élete kevésbé függ kiszámíthatatlan és ellenõrizhetetlen tényezõktõl, sokaknak bizalmat és pozitív jövõképet fog eredményezni még alacsony jövedelemszintek mellett is. ráskészletének felhasználásával (a földgáz bevezetése falura), tulajdonképpen a vidék felszámolásának lépései. Megközelítésemben a vidéki élet lényege, hogy az ott élő emberek tudatosan törekednek az általuk lakott területen lévő ökológiai rendszerekkel együttműködni, azoknak részévé válni gazdálkodásukkal és fenntartani azokat. A település jellege ebben a megközelítésben következmény. Elvileg elképzelhető akár egy város is, mint vidéki közösség, amennyiben életformáját a természetközeli és ökológiai szempontoknak veti alá. A lakosság népsűrűsége sem meghatározó elem, hanem az ökológiai rendszer embert eltartó képességének az eredménye. Gondolom, világosan látszik, hogy a hagyományos gazdálkodást folytató falusi közösség sokáig megfelelt a fenti elvárásnak, de a modernizáció következményében elveszítette vidéki jellegének számos meghatározó elemét. A mai falu a környezetromboló fogyasztói társadalom melegágya, ahol a média által forgalmazott fogyasztói modell megjelenése és annak befogadása talán visszafordíthatatlan, a természetes élettől elidegenítő változásokat hozott a falvaink életében. A szemét megjelenése szinte mindenhol a patakok mentén és az eldugottabb völgyekben, a mezőről a szappanopera kezdésére hazarohanó emberek, a falutól idegen, sok esetben messzi földről importált ételek fogyasztása, a nagy centralizált ellátó rendszerektől való függés (villany, gáz, csatorna, ivóvíz), mind a vidéki jelleget rombolja. A fogyasztói társadalom civilizációja nem fenntartható, de még újdonság, és rövidtávon az életszínvonal növekedésével kecsegteti a falvak népét. Fájdalmas lecke, amikor a villany, víz és gázszámlák, a DigiTV kifizetésére nem elegendő a háztáji gazdaság sok esetben csak a tejpénzből álló jövedelem. A mesterségesen keltett szükségletek ki nem elégíthetősége boldogtalan emberek sokaságát teremti meg a vidéken. Ami eddig elég volt, ma már nem elég. Az emberek rájönnek, hogy ők tulajdonképpen szegények, mert nem élhetnek úgy, mint azt a tévében látták, vagy ahogyan városon élnek a rokonaik. Mivel nincsen választási szabadságuk, ezt a szociális helyzetet kilátástalannak, erkölcsöt rombolónak érzik, ami tönkre teszi a munkakultúrát, és sok esetben az alkohol fogyasztásához vezet, illúziókat kergetve tovább. Falvaink nagy része ma környezet- és önrombolóbb életet él, mint számos város teszi azt. Ezért van szükség a vidék fejlesztésére, hatékony politikákra. Hogy a 7 The Cork Declaration A living Countryside, 1996 November szerint a vidék az európai kulturális örökség része, jelentős gazdasági és társadalmi erőforrásokkal rendelkezik és a korszerű magas életminőség eléréséhez nélkülözhetetlen közjavaknak a fenntartója (táj, tiszta, egészséges természeti környezet, levegő, víz, minőségi élelem, szabadidő és egészség megőrzés). 8 Nagyon rokonszenves számomra az írásom mottójaként választott, Balázs Ferenc által megfogalmazott ideálkép a faluról. Szintén az ő megfogalmazásában a városi élet: A nagyvárosok viszont elzárják őt attól, aminek ölelésében kellene élnie: a földtől, a vizektől, az erdőktől és az erdő állataitól. A nagyváros bezárja az embert az embercsordába. Egyebet sem lát az ember, csak embert, embernek munkáját. Az emberről beszél minden körülötte: a házak, az utcák és a villámhárítók. Az ember kiszakította magát a mindenség öleléséből. (Balázs, 2002)

125 Ft. Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 1. szám. 2010. január-február

125 Ft. Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 1. szám. 2010. január-február 125 Ft Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 1. szám 2010. január-február CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 3. szám. 2010. április

125 Ft. Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 3. szám. 2010. április 125 Ft Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 3. szám 2010. április CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

civil kurázsi Civil VitaFórum 52. oldal Kiss Dénes: Az erdélyi magyar civil szféráról Beszámolók

civil kurázsi Civil VitaFórum 52. oldal Kiss Dénes: Az erdélyi magyar civil szféráról Beszámolók 2 civil fórum T a r t a l o m j e g y z é k 3. oldal Sebestyén István: Civil (anti)ethosz 5. oldal Csáki Rozália: Értékek és elvek védelmében 6. oldal Ungvári-Zrínyi Imre: Civil ethosz: a produktív szociabilitás

Részletesebben

Szakmai továbbképzés a civil szféra jövõjének záloga. A közösségfejlesztés Iskolája

Szakmai továbbképzés a civil szféra jövõjének záloga. A közösségfejlesztés Iskolája VI./4. VI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM, 2005. OKTÓBER DECEMBER Szakmai továbbképzés a civil szféra jövõjének záloga Dr. Besenyi Sándor: A szakmaiság a civil szféra létalapja Arapovics Mária: Civil szervezetek szerepe

Részletesebben

Szerkesztői bizottság: Bodó Barna Kolumbán Gábor Magyari Tivadar Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső

Szerkesztői bizottság: Bodó Barna Kolumbán Gábor Magyari Tivadar Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső 2 civil fórum Tartalomjegyzék Cuprins 3. oldal Somai József: Civil felelősség 4. oldal Csáki Rozália: Kényszer vagy felismerés? 5. oldal Scsaurszki Tamás: Hálózatok 8. oldal Bullain Nilda: Európai civil

Részletesebben

28. oldal Tasnádi Péter: Együttműködés a megye civil szervezeteivel. Civil VitaFórum. 47. oldal Octavian Rusu: Ki fél a civil szervezetektől?

28. oldal Tasnádi Péter: Együttműködés a megye civil szervezeteivel. Civil VitaFórum. 47. oldal Octavian Rusu: Ki fél a civil szervezetektől? 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3. oldal Balogh Márton: A partnerségről 4. oldal Csáki Rozália: Képviseltetni vagy részt venni? 5. oldal Gáspár Mátyás: Magad uram A civil önkormányzás körvonalai 10. oldal

Részletesebben

17. oldal Civil és egyházi világ összefonódása interjúsorozat

17. oldal Civil és egyházi világ összefonódása interjúsorozat 2 civil fórum Tartalomjegyzék 3. oldal Gergely István: Az Egyház és a civil társadalom kölcsönhatásai 3. oldal Csáki Rozália: Értékünk az ember! 4. oldal Bányász József: Egyház (és) mint civil szféra!

Részletesebben

Székelyföldi. 2006 téli számának melléklete

Székelyföldi. 2006 téli számának melléklete Székelyföldi KalákaKrónika 2006 Az 2006 téli számának melléklete A székelyföldi kalákák hatodik évébe érkeztünk. Összességében tizenegy kaláka szervezését és lebonyolítását végeztük el. A székelyföldi

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

VI./3. Kolumbán Gábor: A közösségi önkormányzás esélyei. Nemzeti forráselosztás a határon túli magyarság fejlesztési programjaira.

VI./3. Kolumbán Gábor: A közösségi önkormányzás esélyei. Nemzeti forráselosztás a határon túli magyarság fejlesztési programjaira. VI./3. VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2005. JÚLIUS SZEPTEMBER A politikum viszonyulása a civil szférához Kolumbán Gábor: A közösségi önkormányzás esélyei Sebestény István: A civil társadalom a politika ölelésében

Részletesebben

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54.

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54. 2 civil fórum Tartalomjegyzék 3. oldal Bodó Barna: Civil érdek védelem 6. oldal Csáki Rozália: A gondolattól a cselekedetig 8. oldal Sebestény István: Civil érdekkép 9. oldal Szenkovics Dezső: Integrációs

Részletesebben

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták.

A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták. Cím: Itt és most Helyi megoldások a globális válságra Írta: dr. Hajnal Klára A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták. Lektorálta: dr. Kiss

Részletesebben

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken Central European Rural Youth Centre 2013. különszám Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken összefoglaló a kutatás eredményeiről Central European Rural Youth Centre Civil szervezetek, ifjúsági

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

21. oldal Anca Gaidos: Közösségi Alapítvány helyi fejlesztési lehetőség?

21. oldal Anca Gaidos: Közösségi Alapítvány helyi fejlesztési lehetőség? mszervezetekért 2 civil fórum T a r t a l o m j e g y z é k 3. oldal Gerencsér Balázs: A civil ügyek kábítószere a PÉNZ 4. oldal Csáki Rozália: Mókuskerékben vagyunk? 5. oldal Dr. Bódi György: 10 éves

Részletesebben

I. évfolyam, 5. szám

I. évfolyam, 5. szám I. évfolyam, 5. szám Szerkesztôi levél az olvasókhoz Tartalom OMÉK Miniszteri köszöntô Aktuális A nehezen járható utak, az elzártság, a rossz infrastruktúra, az öreg épületek, a felületes közbiztonság,

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Egy irányba nézünk, de vajon. ugyanazt látjuk-e? fenntartható társadalom felé

Egy irányba nézünk, de vajon. ugyanazt látjuk-e? fenntartható társadalom felé 1 Egy irányba nézünk, de vajon ugyanazt látjuk-e? Szociális és környezeti szempontok egy fenntartható társadalom felé Egy irányba nézünk, de vajon ugyanazt látjuk-e? Szociális és környezeti szempontok

Részletesebben

Civil szerepek tanult szerepek?

Civil szerepek tanult szerepek? Civil szerepek tanult szerepek? Olvasom, hogy a civil szervezetek szerepéről két regiszterben is beszélhetünk. Az ismert civil szféra-szakértő, Kuti Éva fogalmazta meg Hívjuk talán nonprofitnak c. könyvében,

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

TERÜLETI ÉS PROJEKTTERVEZÉSI ISMERETEK

TERÜLETI ÉS PROJEKTTERVEZÉSI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. CSER JÁNOS DR. TÓTH TAMÁS (SZERK.) TERÜLETI ÉS PROJEKTTERVEZÉSI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 15 Fenntartható vidék 22 Alkotmányos rend 31 Jogállamiság 43 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 51 Mélyszegénységi- és romapolitika 61 Ruszin

Részletesebben

Miként járul hozzá a civil szféra a kultúra megõrzéséhez, terjesztéséhez? Kötõ József: A civil szféra lehetõségei a kulturális értékek megõrzésében

Miként járul hozzá a civil szféra a kultúra megõrzéséhez, terjesztéséhez? Kötõ József: A civil szféra lehetõségei a kulturális értékek megõrzésében VI./2. VI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2005. ÁPRILIS JÚNIUS Miként járul hozzá a civil szféra a kultúra megõrzéséhez, terjesztéséhez? Kötõ József: A civil szféra lehetõségei a kulturális értékek megõrzésében Pomogáts

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag)

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) A vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért Ez

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

Dr. Pankucsi Márta, Miskolci Egyetem Társadalomkutató Kihelyezett Központ vezetője

Dr. Pankucsi Márta, Miskolci Egyetem Társadalomkutató Kihelyezett Központ vezetője BESZÁMOLÓ Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye szociális fejlesztési koncepciójának szociológiai megalapozása című kutatásáról Témavezető: Dr. Pankucsi Márta, Miskolci Egyetem Társadalomkutató Kihelyezett

Részletesebben