ÖSSZEFOGLALÓ A TÉRSÉGFEJLESZTŐK SZAKMAI MŰHELYÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ A TÉRSÉGFEJLESZTŐK SZAKMAI MŰHELYÉRŐL"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ A TÉRSÉGFEJLESZTŐK SZAKMAI MŰHELYÉRŐL május 31. MUT székház 1094 Budapest, Liliom utca 48.

2 A program előkészítése óta több alkalommal felmerült a kérdés, hogy mi a területfejlesztő /településfejlesztő kollégák lehetséges szerepe, feladata a programban. A már elindult projektekben születtek különböző válaszok, amelyeket úgy gondoltuk, hasznos volna közösen megvitatni, továbbgondolni május 31 re szakmai műhelyt szerveztünk a témában. A műhely felvezetéseként megvizsgáltuk a as tervezési időszak várható kereteit, lehetőségeit, a mostani szabályozáshoz képest újszerű elemeket. Ezután összegyűjtöttük és közösen értelmezzük a TÁMOP programban alkalmazott területfejlesztők elvárt, vállalt és lehetséges feladatait. Jelen összefoglalóban közöljük mindazokat az értékes ötleteket és gondolatokat, amelyek az érintett témákban felszínre kerültek. Az összegyűjtött elgondolásokat logikailag csoportosítottuk, így azokat nem kötjük egy egy konkrét akcióterülethez. Összefoglalónkkal inkább azt a palettát szeretnénk visszaadni, amely tartalmazza a különféle programok hasonló kihívásokra adott válaszait. Mindez nem tekinthető jó gyakorlat gyűjteménynek, hiszen a programok többsége csak nemrég indult, a tervezett tevékenységek próbája még hátravan. A megvalósítást végigkísérő szakmai műhelyek egyik legfontosabb célja, hogy folyamatosan megosszuk egymással a program során gyűjtött tapasztalatainkat és közösen azonosítsuk a sikeres és kevésbé sikeres tevékenységeket.

3 1.) A TÁMOP program útmutatója alapján a térségfejlesztő szakemberek elvárt feladata A programokban alkalmazott térségfejlesztő szakemberek lehetséges feladatainak meghatározása érdekében értelmeztük a program útmutatójában szereplő információkat. Az útmutató leszögezi a program általános célját, illetve felsorolja a program szakmai megvalósításával kapcsolatos támogatott tevékenységeket. Ezek között megtaláljuk azokat, amelyeknek kisebb nagyobb térségfejlesztő vonatkozása is van (lásd melléklet, különböző méretű nyilakkal jelölve). Az útmutató alapján a következő térségfejlesztő feladatokat fogalmaztuk meg: 1. (ad 3.B.a) Az érdekeltek és érintettek részvételével a humán szolgáltatások körének és kapacitásának bővítéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket célzó elképzelések összegyűjtése az érdekeltek és érintettek részvételével. 2. (ad 3.B.c d) A társadalmi kapcsolódások, civil kezdeményezések megerősítése, a társadalmi szereplők/szervezetek közötti együttműködések ösztönzése érdekében fórumok, kerekasztalok, műhelyek, később formális együttműködések (pl. bizottságok, civil kerekasztal stb.) szervezése. 3. (ad 3.B.f) Az akcióterületen mélyszegénységben élők érdekeinek formális megjelenítése döntéselőkészítő (tervezési) anyagokban, és ezek becsatornázása a helyi/térségi tervezési, fejlesztési, döntési folyamatokba. 4. (ad 3.C) Szakmai műhelyek szervezése a térségben élő önkormányzati/kisebbségi önkormányzati vezetők, képviselőtestületi tagok és önkormányzati alkalmazottak, humán közszolgáltatásokat nyújtó intézmények vezetői és alkalmazottai, valamint a civil szervezetek, egyházak képviselői részére a szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése ügyében. Összefoglaló ábra:

4 2.) A műhely résztvevői által meghatározott lehetséges térségfejlesztési feladatok és szempontok A műhelymunka résztvevői összegyűjtötték mindazokat a térségfejlesztéshez kapcsolódó szempontokat és feladatokat, amelyeket programjaikban tapasztaltak, terveztek, alkalmaznak. A felsoroltak természetesen nem kizárólag a térségfejlesztő szakember munkájára vonatkoznak, hiszen általában a projektstáb együttműködésében jönnek létre. Az összegyűjtött információt témánként csoportosítva adjuk közre. 1) ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK A TÉRSÉGFEJLESZTŐ MUNKÁJÁVAL KAPCSOLATBAN Az egyes akcióterületek sajátosságai, a munkát végző konzorciumok összetétele és a program fókusza nagymértékben befolyásolja a térségfejlesztő szakember szerepét, munkáját ezért sem lehet egyértelmű útmutatást adni a programokban elvárható térségfejlesztési tevékenységekkel kapcsolatosan. akcióterület mérete nagyban meghatározza a térségfejlesztő lehetséges szerepét nem mindegy, hogy 7 v. 47 településsel kell foglalkozni térségfejlesztési/ tervezési folyamatokba a politika is erősen bele tud szólni, erre is tekintettel kell lenni a program tervezésekor csoportban dolgozás biztosítja, hogy a három szakma, ami külön külön képviselve van, a rendszeres közös gondolkodással, folyamatos egyeztetéssel szorosan összekapcsolódik, egymásra hangolódik 2) CIVIL SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE A civil szervezetek, mint a térségi fejlesztések meghatározó szereplői fontos célcsoportját (és partnerét) jelentik a projekteknek és a projektekben dolgozó térségfejlesztőknek. havonta civil műhely összes civilt összegyűjtik, vezetőkkel interjúk, karizmatikus szereplők azonosítása felmerülő szükségletekre reagálnak civilek/szakember adatbázisa civil szervezetek fejlesztés, képessé tétel civileknek pályázatírói segítség nyújtása 3) A PROGRAM EREDMÉNYEINEK FENNTARTHATÓSÁGÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK A társadalmi fejlesztések során mindig komoly gondot jelent a megkezdett folyamatok kényszerű leállása, azaz a projektekhez igazodó munka. A térségfejlesztő szakember egyik fontos feladata ennek ellensúlyozása, a projekt által elindított folyamatok fenntartásának segítése. program továbbgondolása mi lesz ezután, ki folytatja tervezés arról, hogy ennek a projektnek a beindított folyamatát hogyan lehet újabb projektekbe átvinni szakmai csapat egybentartásának felelőssége, ezzel biztosítható a projekt eredményeinek fenntarthatósága szakemberek felkutatása, helybentartása; közös adatbázis valamennyi olyan kollégáról, aki korábbi vagy futó programban dolgozott kompetenciával; (járnak le a projektek, szabadulnak fel a szakemberek) a közösségfejlesztés, hálózatépítés biztosítja azt, hogy maradjon a térségben a projekt tevékenységét folytatni tudó emberi erőforrás

5 emberek szakemberré válnak ebben a projektben (fiatalok feladatot, kihívást találnak) helybenmaradásban is lényeges pályázati források behozása célcsoportok adott konkrét szükséglete alapján forrásbevonás összehangolás a TÁMOP gyel, START tal, GYEP es programokkal, szervezeti formák együttélése, egymásba alakulása a folytonosság megteremtése a fontos (egyfajta mini fejlesztési ügynökségnek kellene kialakulnia); Fázisok: (1) heroikus, kezdeti fázis, (2) stabilizáló fázis (nagyon függ a pályázati forrásoktól); (3) hálózati központok kialakulnak, akik körül folyamatosan tovább él a fejlesztési folyamat) 4) HELYI GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A mélyszegénység okai között nyilvánvalóan elsőrendű az elérhető munkalehetőségek hiánya, ezért fontos, hogy a program szociális és közösségi elemeihez gazdaságfejlesztési tevékenységek is párosuljanak. A programban alkalmazott térségfejlesztő szakemberek egyik feladata lehet a tágan értelmezett gazdaságfejlesztés helyi lehetőségeinek feltárása és felkarolása a társadalmi vonatkozású fejlesztéseket végző szakemberekkel együttműködve. nincs más gazdasági alternatíva, mint a helyi gazdaság ennek előkészítése fontos feladat; paradigmaváltást kell előkészíteni szociális gazdaság a szociális munka egy fajtájaként tekintenek rá, nem a termelés a fontos, hanem hogy munkába járnak a felnőttek ez, mint példa, a gyerekek számára a legfontosabb start közmunka továbbgördítése (közüzemi konyha ellátása pl., vagy akár önellátó gazdaság) gazdaprogram háztáji gazdálkodásra fókuszálva munkaerő piaci helyezettel valamit kezdeni, munkalehetőségek feltárása (távmunka, idénymunka stb.) közösségi vállalkozásra való felkészítés start munkaprogramosoknak gazdálkodási program iskolásoknak szociális szövetkezetek, start ból kiindulva; megújuló energiaforrások hasznosítása, növ.term, állattenyésztés; szoc.földprogramok újraindítása környezeti, energetikai függetlenedés, intézményi költségcsökkentés falu önfenntartó jellegének visszaállítása; jelenleg semmilyen pénzmozgás nincsen állami források bejönnek, aztán kimennek lyukas vödör elemzés mennyi forrás megy el fölöslegesen a térségből (hol vásárolják az eszközöket, külső vagy belső szakembereket alkalmaznak e stb.) hol folyik ki fölöslegesen a pénz a térségből 5) VEZETŐK, SZAKEMBEREK ÉRZÉKENYÍTÉSE, SZEMLÉLETFORMÁLÁSA, A CÉLCSOPORT ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK ERŐSÍTÉSE A DÖNTÉSHOZÁSBAN A valós társadalmi párbeszéd és a közös, szükséglet alapú tervezés kialakulása érdekében fontos, hogy a döntéshozók minél tájékozottabbak legyenek az egyébként igen csekély önérdekérvényesítő képességgel rendelkező hátrányos helyzetű társadalmi csoportok problémáival, szükségleteivel, igényeivel kapcsolatban. A térségfejlesztő szakember mint a térségi fejlesztési folyamatok motorja vállalhatja fel azt a szerepet, hogy a két oldal közeledjen egymáshoz. helyi segítő településvezetők klubja itt folyamatos visszajelzést adnak, hogy mi történik a projektben (mindig van egy téma: szoc.gazd, önkorm. tv, önkéntesség együtt feldolgozzák ezeket, ezzel segítve a településvezetők közötti együttműködést és a projekthez való kapcsolódásukat) párhuzamos pályázatok beadása, szociális projektek (telepfelszámolás) lassan a polgármesterek szemlélete is kezd változni, nő a szociális, közösségi témák iránti nyitottságuk

6 néha előny, ha az önkormányzatok csak partnerek (nem konzorciumi tagok), így egymással egyenrangú félként lehet őket hálózatosítani partnerségi tanács 3 havonta csak az önkormányzatok képviselőivel önkormányzatok problémái, hasonlóságok, spec. témák települési közösségi akciókba (falunap stb.) folyamatosan beszáll a projekt idő kell ahhoz, hogy a településvezetők belelássanak a projektekbe, és motiválttá váljanak, ebben kell segíteni polgármesterek érzékenyítése (bentlakásos képzésben közösen kitalálni egy közösségi tervezési folyamatot) tanulmányi kirándulások szervezése 6) SZEKTOROK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ERŐSÍTÉSE, SZAKTERÜLETEK ÖSSZEHANGOLÁSA A program útmutatója is kiemelt fontosságot tulajdonít a különböző szektorokat képviselő társadalmi szereplők közötti együttműködések erősítésének. A műhely résztvevői által felsorolt ilyen jellegű tevékenységek nagy száma is mutatja, hogy a szegénység elleni küzdelemben is elsőrendű fontossága van a térségi szereplők közötti párbeszéd megteremtésének. kapcsolati térkép/adatbázis, informális szakmai hálózatok összehangolása olyan kezdeményezéseket karolnak fel, amelyek ágazatok közöttiek szoc.munkások részt vesznek a közösségi képzésben, közösségi munkások pedig a szoc. képzésben területfejlesztő és közösségfejlesztő munkája összefonódik szociális munkások a polgármesteri hivatalban kapnak helyet személyes kapcsolat a településvezetőkkel előny, ha a kistérségi társulás épületében van a projektiroda rálátnak egymás folyamataira, könnyebb élő szakmai kapcsolatokat ápolni szakmai együttműködés megteremtése: kétheti stáb összeülés, blog beszámoló, fotók közös felületen (így mindenki belelát a többiek munkájába) kommunikáció kiemelt szerepet játszik; minden héten szűkebb stáb, havonta szakmai stáb projekt újság (képek, cikkek a blogról) havonta térségi szakmai műhelyek (szakemberek, intézményvezetők részvételével) tematikusan, pl. drog, fiatalkori bűnözés projekt team együtt gondolkodik havi összesítés a stábon belül a területfejlesztési tevékenységekről (is), ez alapján építik tovább a programot szupervíziót kiterjeszteni a térség érdeklődő szakembereire (nem csak a stáb) szervezet, intézményfejlesztés a projekt védelmében szektorok közötti együttműködés erősítése; innovációs műhelyek vállalkozók, önk., civil szervezetek együtt város vidék kapcsolatok, térségi esélyegyenlőség helyreállítása, ennek nyilvánosságot adni mivel kevés a szakember a térségben, a párhuzamos vagy egymást követő programok a fejlesztő(k) személyében összefutnak szociális kerekasztal menet közben egészülnek ki a feladatok. Ehhez hasonlóan fejlesztési kerekasztalra is szükség lenne. 7) KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE A program egyik újszerű eleme, hogy a mélyszegények integrációját és megsegítését elsősorban közösségi eszközökkel kívánja elérni. Bár a közösségfejlesztő munkára a projektekben külön szakembereket alkalmaznak, a térségfejlesztő tevékenységei kapcsán is előkerült a közösség fejlesztésének szükségessége.

7 közösségi akciók, lakossági önkéntesek bevonása lakosság által kitalált célokkal (virágültetés, sportnap, majális); adomány nap (ingyen fellépők) szomszédsági megbeszélések civilek, magánemberek tananyagfejlesztés, közösségfejlesztő képzés 8) KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS, A PROJEKT CÉLJAINAK BECSATORNÁZÁSA A TERVEZÉSI FOLYAMATOKBA, FORRÁSBEVONÁS A térségfejlesztő szakember közösségi munkájának gyümölcse, ha a térség szereplői közös tervezési folyamat részesévé válnak, melynek során megismerik egymás álláspontját, szükségleteit, és így valamennyi fejlesztés során olyan célok elérésére törekednek, amelyek hosszú távon fenntartható társadalmi struktúrát eredményeznek. felmérés önkormányzati szinten fejlesztési koncepció, kihasználatlan kapacitások, kik azok a kulcsszereplők, akik a tel. fejlesztésében részt tudnak venni; ezzel a körrel partnerségi fórumok havonta meglévő fejlesztési dokumentumok (IVS ek, programok, esélyegyenlőségi tervek, antiszegregációs tervek, leader stb.) összegyűjtése közös felületen, elérhetővé tenni ezeket; megkeresni azokat az embereket, akik ezeket írták (ha nem külsősök), elemezni, hogy mi valósult meg falukutatás, szociográfia jelleggel írni minden településről néhány oldalt társadalmi folyamatoknak mi a gyökere, ebből a mai helyzetet megérteni ez általában hiányzik (falukutatás gyakorlatilag nincs), a fellelhető dokumentumokban sincs olyan néhány oldal, amiből egy egy település helyzete megérthető TEIR, SZÁIR (Szociális Ágazati Információs Rendszer) információk felhasználása, elérhetővé tétele települési adottságok, lehetőségek leltározása településenként falufórum minden településen név, akiket meghívnak (falugondnok segítségével történik a meghívás); korábbi stratégiák leporolása, a még aktuális témák újragondolása, települési elképzelések összekapcsolása térségi tervező műhelyek szervezése valamennyi térségi futó projekt stábjával (rengeteg a kihasználatlan tapasztalat, amely így közkinccsé tehető) a térségi erőforrások, lehetőségek potenciálok összehangolt kezelése, koordinálása helyi formális és informális hálózatok összehangolása, települési stratégiai dokumentációk/tervek készítése a lakosság bevonásával térségfejlesztőket leültetni közös gondolkodásra mikrotérségi tervezés erős helyzetkép és néhány stratégiai kitörési pont

8 Melléklet: A program célja és támogatott tevékenységei az útmutató alapján

Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért. TÁMOP 5.1.3.-09/1-2009-0002 programismertető kiadvány

Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért. TÁMOP 5.1.3.-09/1-2009-0002 programismertető kiadvány Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért TÁMOP 5.1.3.-09/1-2009-0002 programismertető kiadvány Kutatások eredményei és statisztikai adatok alapján elmondható, hogy egyre többen

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A 2013 JÚNIUSÁBAN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A 2013 JÚNIUSÁBAN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL www.melyszegenyseg.hu info@melyszegenyseg.hu ÖSSZEFOGLALÓ A 2013 JÚNIUSÁBAN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL Dél-dunántúli műhely Tamási 2013. június 24-25. Észak-magyarországi műhely Olaszliszka

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

Hálózati Évkönyv. hálózat. szolgáltatás. országos. komplex. foglalkoztatás. Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat

Hálózati Évkönyv. hálózat. szolgáltatás. országos. komplex. foglalkoztatás. Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat Hálózati Évkönyv munkaerőpiac partnerség foglalkoztatás együttműködés személyre szabott hálózat munkáltatók országos rehabilitáció komplex Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Zárótanulmány. a Civil Stratégiák a Magdolna-negyedben. c. kutatásról

Zárótanulmány. a Civil Stratégiák a Magdolna-negyedben. c. kutatásról Zárótanulmány a Civil Stratégiák a Magdolna-negyedben c. kutatásról Készítette: dr. Balogh Eszter Foresee Kutatócsoport Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 I. A projekt célja, időtartama és módszere...3

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

Készítette: Kóródi Miklós HELYI TELEPÜLÉSI KOORDINÁCIÓ

Készítette: Kóródi Miklós HELYI TELEPÜLÉSI KOORDINÁCIÓ Készítette: Kóródi Miklós HELYI TELEPÜLÉSI KOORDINÁCIÓ Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása Összefogás Közalapítvány FOGLAK projektiroda

Részletesebben

HVS Tervezési Útmutató

HVS Tervezési Útmutató Módosított változat Készült az ÚMVP Irányító Hatóság (FVM) megbízásából 2008-03-28 HVS Tervezési Útmutató Segédlet az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák

Részletesebben

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában Zárótanulmány a kérdőívek és interjúk feldolgozása alapján A kutatást

Részletesebben

VIDÉKKUTATÁS 2012 2013. LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez. Szerkesztette Finta István

VIDÉKKUTATÁS 2012 2013. LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez. Szerkesztette Finta István VIDÉKKUTATÁS 2012 2013 LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez Szerkesztette Finta István Készült a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közötti együttműködésen alapuló komplex

Részletesebben

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány -

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Debrecen, 2005. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3. A kutatás módszereinek

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2004 2006 Verzió: 2.0. Készült: 2004. május TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 4 1.1. A stratégia kidolgozásában alkalmazott módszertan 5 1.1.1. Az alkalmazott tervezési

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Szerző: Dr. Szabó Gyula A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány -

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány - Hálózati kommunikáció - 2. háttértanulmány - Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása projekt keretében készült. Tartalomjegyzék PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK A DUNAÚJVÁROSI

CIVIL SZERVEZETEK A DUNAÚJVÁROSI csz11 dujvaros.qxd 2007. 04. 02. 12:18 Page 107 CIVIL SZERVEZETEK A DUNAÚJVÁROSI KISTÉRSÉGBEN Bakos Ottília Gajzágó Éva Kõvágó Györgyi Elõszó Dunaújváros és a hozzá kapcsolódó településhálózat alkotta

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 2010.05.01 és 2014.05.31. között.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 2010.05.01 és 2014.05.31. között. Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program szakmai koordinációja című projekt (TÁMOP 5.1.3-09/1-2009-0002) keretében. A projekt főpályázója az Autonómia Alapítvány,

Részletesebben

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 2014.

Részletesebben

4. Felsőzsolca Város fejlesztési koncepciója... 4

4. Felsőzsolca Város fejlesztési koncepciója... 4 Felsőzsolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2013. II.kötet Jövőkép, Célok, Beavatkozások 1 Tartalom 4. Felsőzsolca Város fejlesztési koncepciója... 4 JÖVŐKÉP... 4 4.1. A település jövőképe

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA 2010. május 1 Tartalomjegyzék: 1. ELŐZMÉNY 3. 2. BEVEZETÉS 3. 3. A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE 5. 4. A STRATÉGIA MÓDSZERTANA 5.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3 A koncepció előkészítése...3 A koncepció szükségessége...4 Az ifjúsági koncepcióalkotás alapvetései...4 Helyzetelemzés

Részletesebben

Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez

Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program projekt gazdái,

Részletesebben

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke A záró tanulmány megírásának célja, felépítése

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke A záró tanulmány megírásának célja, felépítése Tartalom Előszó 4 1 Előszó Mindenik embernek a lelkében dal van És a saját lelkét hallja minden dalban És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a mások énekét is szépnek. Babits Mihály: Második ének

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben