Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél június IV. évfolyam, 6. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007. június IV. évfolyam, 6. szám"

Átírás

1 HOTE Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél IV. évfolyam, 6. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman Ottó Tudományos Egyesület tagjai szerkesztésében - Észak-Magyarország megyéi mőemléki- és kulturális eseményeinek bemutatására törekszik. Rövid információkat, híreket közlünk régiónkról és mindarról, ami az Önök érdeklıdésére számot tarthat. Megjelenése minden hónap második felében várható. Természetesen kérdéseiket, témafelvetéseiket örömmel várjuk az alábbi címekre: (Hajdú Ildikó) Ugyanezen címeken Ön és ismerısei bármikor fel- vagy bánatunkra akár le is jelentkezhetnek hírlevelünkrıl. Megrendelése ingyenes, kérjük adja tovább hírét ismerıseinek. Kedves Olvasóink! A Herman Ottó Tudományos Egyesület a civil szervezetek szabályai szerint felnıttkorba lépett. Két teljes év mőködés után immár pártfogói segítségét kérhetjük mindazoknak, akik nyomon követve eddigi tevékenységünket szívesen biztosítanának minket támogatásukról és jó szándékukról személyi jövedelemadójuk 1%-ának az Egyesület számára való eljuttatásával. Két legismertebb munkánk e Hírlevél és a Mőemléki beszélgetések címő rendezvénysorozat. Mind az elektronikus formában olvasható Észak-magyarországi Kulturális- és Mőemléki Hírlevél, mind a Miskolci Herman Ottó Múzeumban havonta megrendezett Mőemléki beszélgetések a 2007-ben a negyedik évébe lépett. Ezen hosszú idı bár korántsem volt mindig könnyő, lépéseinket a kezdetektıl nyomon követı érdeklıdık láthatták nemcsak szárnypróbálgatásainkat, hanem fokozatos fejlıdésünket is, melynek eredménye az Önök által jelenleg olvasható hírlevél. Azonban mint minden civil szervezetnek, Egyesületünknek is több lábon kell állnia a folyamatos mőködés érdekében, amelynek most léphettünk egy következı lépcsıfokára az 1%-os adófelajánlások segítségével. Ha Ön is szívesen csatlakozna támogatóink sorába, kérjük az alábbi adószámra juttassa el adományát, amelyet ezennel köszönünk mindenkinek és bízunk benne, hamarosan megismerhetik újabb érdekes ötleteinket. Adószámunk:

2 A TARTALOMBÓL A hónap mőemléke A sajókazai református templom (Hervoly Vanda) 3 A hónap mőtárgya A tiszatarjáni református templom orgonája (Hajdók Judit) 4 Hírek Kulturális Örökség Napjai. Felhívás érdekes épületek megnyitására 5 UNESCO-konferencia a kulturális kifejezések sokféleségének védelmérıl 5 Újabb magyar tétellel bıvült a Világemlékezet Jegyzék 6 A Világemlékezet Jegyzék új örökségei (Hajdú Ildikó) 7 Konferencia a Világemlékezet-programról 9 Az OKM közleménye a KÖH élén történt változásról 9 Rekord látogatószám a Múzeumok éjszakáján 10 Megkezdıdött a VII. Borsodi Mővészeti Fesztivál 11 Védett szobrot loptak el Egerbıl 12 IV. Ózdi Örökségvédelmi Festıtábor 12 Mezıkövesd Az Év Múzeuma 13 Aktuális rendezvények, konferenciák XXI. Országos Mőemléki Konferencia (2007. augusztus 26-29) 14 Elıadás a közösségi dokumentumokhoz való hozzáférésrıl (2007. július 9.) 15 Gömör-Tornai Fesztivál határon innen és túl 15 XII. Tarcali Bornapok (2007. július 27-29) 16 XII. Sárospataki Dixiland és Blues Fesztivál (2007. július 27-29) 16 Kiállítások Benczur. Munkácsy után egy újabb festılegenda Miskolcon 17 A Miskolci Galéria Alkotóházában 2006-ban ösztöndíjjal dolgozó grafikusmővészek Kiállítása 17 Könyvajánló Az agyagmővesség évezredei a Kárpát-medencében (Gál-Mlakár Viktor) 18 Linkajánló Európa örökségi szervezeteinek adatbázisa (Hajdú Ildikó) 19 Élmények, gondolatok 20 Aktuális Pályázatok Pályázati Felhívás az Irodalmi Rádió évi hangzó és nyomtatott kiadványsorozataiban, rádiómősoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre 21 Impresszum 21 2

3 TANULMÁNYOK A sajókazai református templom Sajókaza Magyarország északkeleti régiójában fekszik, Miskolctól 27 km-re. Az oklevelek elıször 1231-ben említik, 1461-tıl azonban már vásározó városként szerepel a forrásokban. A település szívében, egykori központjában alacsony dombon, kıkerítés biztonságában áll az egyhajós, fallal körülvett mőemléki védettséget élvezı református templom, amely a 2000 óta tartó folyamatos helyreállítások és kutatások nyomán mutatja meg magát az idelátogatónak. A falunak számos birtokosa volt (Miskóc-, Kakas, Rátót-, Putnoky-nemzetségek, a Radvánszky család) az ı vallásuk szerint változott a templom felekezeti hovatartozása is (míg fel nem épült a katolikus, majd az evangélikus hívek szent helye is). Annyi azonban bizonyos, hogy a templom elıdjét már az 1300-as évek elején említik. Détsy Mihály és Joó Tibor után csak 2001-ben kezdıdhetett olyan mérvő falkutatás Simon Zoltán vezetésével hogy azok tisztázni tudták a templom építési periódusait. A több mint 30 m magas négyzetes alaprajzú torony amely régen vaskos oszlopokon állott felsı szintje századi emelés, de hármas ablakaival a román kort idézi. Benne ma két harang jelzi az idı múlását: a nagyobbat (417 kg) Seltenhofer Frigyes 1887-ben, a kisebbet (207 kg) 1938-ban Szlezák Rafael öntötte. A legkorábbi hajó feltehetıen az 1200-as években téglából épült 11x35x10m-es, és ma a templom középsı hajófalait jelentik. Az épületrész jellegzetes díszítése a főrészfogas párkány, amelyet úgy alakították ki, hogy két vízszintes téglasor közé sarkaikkal egymáshoz támasztott, ferde helyzető téglákat építettek be. A téglasor a fal síkjától beljebb helyezkedik el, a fogrovatsor egyedülálló módon a talajhoz közeli falszakaszon is megtalálható. A legkorábbi periódusú falban román és késıgót ablakokat is találtak, amely a folyamatosan változó, alakuló templom múltját idézi. Román és gótikus jegyek a falfelületen A második szakaszban a hajót nyugat felé 6,5 m-rel meghosszabbították, ezeken a részeken is ugyanazzal a díszítéssel találkozunk. Az északi falon került elı a reneszánsz sekrestyeajtó, amelyet 1749 körül falaztatott el az evangélikus vallású Radvánszky László. A 16. századra tehetı a 16 m hosszú sokszögzáródású, támpillérekkel erısített szentély, amely diadalívvel kapcsolódik a templom elıbb említett részéhez. A déli oldalon a négyzetes alaprajzú 1794-re datált elıcsarnokon keresztül jutunk a belsı térbe. A ma látható karzat 1794-ben, a mai bejárattal egyidıben épült. A szószék mára már restaurált festésén az évszám 1795, ebbıl az idıbıl származik az Úrasztala is. Az orgonakarzat a szentélyben található. A hangszert 1906-ban Kerékgyártó János készítette. A padok zöld festése alatt feliratok, ornamentikus díszek találhatók, ám ezek helyreállítása még várat magára. A templom belsı tere az éneklı karral és a szószékkel 3

4 Ha a tisztelt és kedves utazó Sajókazán jár térjen be a falu katolikus és evangélikus templomába. Csodálja meg a Nagy Lajos korában épült mőemléki védettségő Radvánszky-kastélyt is, amelyben az ország egyik legnagyobb magánkönyvtára volt és annak parkját is, ahol a több mint 400 éves vérbükk áll. (Hervoly Vanda) A templom belsı tere az orgonakarzattal Irodalom Sárközi Sebestyén: A kulturális örökség tárgyi értékeinek számbavétele. Sajókaza értékvizsgálata, mőemlékvédelmi szakmérnöki szakdolgozat, Miskolc, 2004, oldal (kézirat) Simon Zoltán: Egy lépés elıre: újabb középkori részletek a sajókazai református templomon (kézirat) Képek forrása: 1, Commons.wikimedia.org, 2-4, A HÓNAP MŐTÁRGYA A Miskolci Régió, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a Tiszáninneni Református Egyházkerület legújabb mőtárgya, a Tiszatarjáni Református templom orgonája A Tiszatarjáni Református templom orgonáját 1858-ban Váradi Sándor ároktói orgonaépítı mester építette 600 frt-os áron Édes Albert lelkész s felesége Torrai Szabó Zsuzsanna és a hívek adakozásából. Az orgona egymanuálos, hat regiszteres. Gépezete a kor gyakorlata szerint mechanikus csúszkaláda. Az orgonaház síptükreit felül ívelt, profilozott oromzat keretezi, amelynek ívmezeit faragott, aranyozott virág- és levélmotívumok ékesítik a síptükrök díszítéséhez hasonlóan. A homlokzatban horgany sípok állnak, amelyek az I. világháborús rekvirálás következtében az elvitt ón sípok helyébe utólagosan kerültek. Az orgonaház bal oldalán egy taposó és egy kapaszkodó rúd a korábbi lábbal történı fújtatást idézi. (Ma a hangszer motorizált.). A fedeles játszóasztal az orgonaház elıtt közvetlenül a mellvédben áll, amelynek a templom felıli ívelt kiképzéső homloklapjában fa álsípok láthatók. Az orgona közel eredeti állapotúnak tekinthetı, mivel eredeti a konstrukciója, diszpozíciója, traktúrája, fúvója, a teljes fa sípmő, a fémsípok nagyobb része és a játszóasztal. Váradi Sándor orgonaépítı származását nem ismerjük, Azonban a szekrénykiképzés miatt mesterének a szatmári Blahunka Sámuelt tekinthetjük. Szintén erdélyi gyökerekre utal az orgona pedáltalansága, azaz az orgona a mérete ellenére csak manuálmővet és manuál-sípokat tartalmaz, azaz ún. pozitívorgona. (Hajdók Judit) 4

5 HÍREK FELHÍVÁS ÉRDEKES ÉPÜLETEK MEGNYITÁSÁRA Idén is sor kerül az Európa-szerte népszerő Kulturális Örökség Napjai hétvégére, melynek idıpontja: szeptember szombat-vasárnap Központi témaként HAZA ÉS HALADÁS címmel a reformkor és a klasszicizmus építészetére szeretnénk ráirányítani a figyelmet, de MINDEN MÁS HELYSZÍN csatlakozását szívesen vesszük. Kiemelt nemzeti évfordulókhoz csatlakozási lehetıségek 2007-ben: Batthyány Lajos, Kodály Zoltán, Esterházy János, Árpád-házi Szent Erzsébet stb. Amennyiben nem ismeri a Kulturális Örökség Napjai címő rendezvény, a bıvebb tájékoztatót és a jelentkezési lapot hírlevelünk szerkesztıi kérésére eljuttatják Önhöz, de tájékozódhat a honlapról is! UNESCO-konferencia a kulturális kifejezések sokféleségének védelmérıl Véget ért a Kulturális kifejezések sokféleségének védelmérıl és népszerősítésérıl szóló egyezményrıl tartott elsı UNESCO konferencia. (UNESCO) Bıvebb információ: Lezárult a Kulturális kifejezések sokféleségének védelmérıl és népszerősítésérıl szóló egyezményt tárgyaló UNESCO-konferencia elsı szakasza. A két és fél napos konferencián az 57 tagállamból összesen 300 delegált vett részt. A rendezvényen az összes földrajzi régió képviseletére törekedve választották meg az Egyezményt koordináló Kormányközi Bizottság 24 tagját, kiknek fele kétéves, másik fele négyéves mandátumot kapott. (In: KulturPont) A Bizottság tagjai közé választották Albánia, Ausztria, Brazília, Burkina Faso, Kanada, Kína, Horvátország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Guatemala, India, Litvánia, Luxemburg, Mali, Mauritius, Mexikó, Oman, Szent Lucia, Szenegál, Szlovénia, Dél-Afrika és Tunézia országait. Azzal a céllal biztosították minden földrajzi terület képviseletét, összhangban a megállapodással, számos ülés a Bizottságban a fejlıdı országok fenntartását szolgálta. A Kormányközi Bizottság lesz felelıs egyebek között, elısegíteni az egyezmény feladatait, ösztönözni és biztosítani annak megvalósítását és elıkészíteni a mőködési irányelveket. Elsı találkozóját 2007-ben Ottawában fogja megtartani. Az Egyezmény célja, hogy megerısítse a kapcsolatot a kultúra és a fenntartható fejlıdés között, és innovatív hátteret biztosítson a nemzetközi együttmőködéshez. Újra megerısíti az emberi jogok és alapvetı szabadságjogok tiszteletben tartását, a kultúrák azonos rangját, a kultúrák igazságos megközelítését és nyitottságát a világon. Az Egyezmény elismeri a kulturális javak és szolgáltatások jellegzetes tulajdonságait, mint az identitás, értékek és jelentés eszközét. Mindazonáltal elismeri az államok szuverén jogát kialakítani kulturális politikájukat, elımozdítani kulturális kifejezések sokféleségét saját területükön belül és ösztönözni az 5

6 igazságos megközelítést minden kulturális kifejezésre a világon. A tagok az Egyezményben elkötelezték magukat a saját határainkon belüli, valamint azokon kívüli kulturális csere elımozdítására. Ezzel az Egyezséggel az UNESCO egy átfogó alapelv-csomagról intézkedik, amely magában foglal hét egyezséget, lefedve a kulturális sokféleség összes megjelenési formáját, különösen a kultúra két pillére: az örökség megfogható és nem megfogható és a jelenkori kreativitás tekintetében. Forrás: (a KulturPont híreit kiegészítette az UNESCO cikk fordításával Hajdú Ildikó) Újabb magyar tétellel bıvült a Világemlékezet Jegyzék 38 dokumentummal, köztük az elsı magyar nyomtatott térképpel bıvítették a Világemlékezet Jegyzéket. (UNESCO) 38 dokumentációs örökséget vettek fel az UNESCO Világemlékezet Jegyzékébe, amelyre 1997-es megalapítása óta a mostani döntés után összesen 158 emlék szerepel. Az újabb tételek felvételérıl a 11. és 15. között Pretoriában (Dél-Afrika) megrendezett találkozón tárgyalt az UNESCO Világemlékezet Program Nemzetközi Tanácsadó Bizottsága. A 14 tagú bizottság felvételre vonatkozó javaslatait Koichiro Matsuura, az UNESCO fıigazgatója elé terjesztette, aki elfogadta azt. Magyar dokumentum is van az újonnan felvett emlékek között: Magyarország elsı nyomtatott térképe, a Tabula Hungariae szerepel ezentúl a jegyzékben. A térkép elkészítésének pontos dátuma ismeretlen, azt azonban lehet tudni, hogy 1552-ben készítettek róla néhány másolatot. Az eredetire 1880-ban bukkantak rá. Az UNESCO/ Jikji A világ emlékezete-díjat ben az osztrák tudományegyetem fonogram-felvételekbıl álló archív győjteménye kapta, a világ legrégebbi zenei hanganyag-győjteményeként. Az archívumot 1899-ben alapították, és mára már több mint felvételt tartalmaz. Az UNESCO/Jikji-díjat kétévente ítélik oda A világ emlékezete program céljainak népszerősítéseként. A világ legrégebbi ismert mozgatható fémbetőkkel készült könyvérıl nevezték el az elismerést, amelyet Korea alapított. A díjjal járó összeg amerikai dollár. Forrás: 6

7 A Világemlékezet Jegyzék új örökségei A magyar Tabula Hungariae mellett a Jegyzékbe került többi 37 tételt is szeretnénk kedves olvasóinkkal megismertetni. A felsorolás terjedelme miatt jelen számunkban az elsı 10 emléket szeretnénk bemutatni, az UNESCO honlapján olvasható lista magyar nyelvő közlésével, néhány képpel illusztrálva. Afrika Christopher Okigbo publikálatlan írásai a 20. század leghíresebb afrikai költıinek egyike, akit Nigériában a polgárháború alatt öltek meg. Argentina Emberi Jogok dokumentumainak öröksége Ezek az okmányok az igazságról, jogról és emlékezetrıl az állami terrorizmussal szembeni harcban tanúi annak a korszaknak a történelemben, amikor az emberi jogokat megsértette az argentín állam. Ausztrália Kelly Gang (1906) története Ausztrália leghíresebb betyárjairól készült film, amely a világ elsı, egész estét betöltı filmje. Egy közkedvelt mítosz korai nyomainak emlékét ırzi, azt elevenítette fel, mint a kollektív emlékezet részét. Ausztrália fegyenc feljegyzései több mint 80 év ( ) deportációjának írott beszámolója, közel feljegyzés az Egyesült Királyságból, azokról és azoktól, akik megalapították a független Ausztrál Államszövetséget. Ausztria Tabula Peuntingeriana az egyetlen megmaradt ókori térkép-másolat, amely a Római Birodalom úthálózatait és távolságait ábrázolja. A kép forrása: Kanada Hudson Öböl Társaság archivált feljegyzései azokat a dokumentumokat foglalja magában, amelyek az 1670-ben alapított és még ma is létezı társaság történetét tartalmazzák, és amely társaság meghatározó szerepet játszott Kanada kialakulásában. Quebec szeminárim könyvgyőjteménye ban alapították, papok nevelésére, valamint a quebeci egyházkerület bennszülött amerikai lakosságának megtérítésére, amely ebben az idıben egész Észak- Amerikát lefedte. A papnevelde szemtanúja volt Quebec és Kanada születésének. Kína Quing dinasztia Yangshi Lei archívuma a 17. század végétıl a 20. század elejéig, a Lei család tucatnyi tagjának 8 generációján keresztül épült a császári paloták sorozata (amely a Világörökség Listáján is 7

8 szerepel). A Lei család által hagyományozódott tervrajzok és a tervezés módszere Yangshi Lei vagy Lei Modell név alatt van összegyőjtve. A családról a következı oldalon lehet angol nyelven többet megtudni: China Heritage Qarterly (http://www.chinaheritagequarterly.org/articles.php?searchterm=008_builders.inc&issue=008) A kép Lei család egy építészeti emlékét mutatja. A Lei család építészei által készített Fuchun Tang komplexum modellje, a Yuanming Yuang helyreállításának Tongzhi korszakából. Fuchun Tang (szintén ismert int Yongchun Tang) Qinchun Yuan kertjeiben található, a legnagyobb komplexum északkeleti sarkában. Qianlong fiánank, Yuyan (Jiaqing uralkodó, ) uralkodása alatt épült. Jiaqing mint lakónegyedet használta, trónörököse uralkodása alatt az özvegy császárnı palotája lett. A kép és a szöveg forrása: Cseh Köztársaság A cseh reformáció középkori kéziratainak győjteménye ezek a dokumentumok ırzik a reformáció emlékezetét, amely az új protestáns struktúrák alapjaihoz vezet, mint a Hittestvérek Egyetértése templom (Brethren Unity), a legrégibb cseh protestáns templom, amely aktív szerepet játszott a lutheránus mozgalomban. Orosz, Ukrán és Belorusz menekültek periodikájának közötti győjteménye az újságok és folyóiratok egyedülálló győjteménye a két világháború között, amely az orosz emigráció elsı hulláma által keletkezett, amely elhagyta a bolsevik Oroszországot és szétszóródott az egész világon. (fordítás és szerkesztés: Hajdú Ildikó) 8

9 Konferencia a Világemlékezet-programról A Közösségek és emlékek: globális perspektíva címő konferencián tárgyalnak Canberrában az UNESCO Világemlékezet-programjának hiányosságairól. (UNESCO) február 19. és 22. között rendezik meg Canberrában (Ausztrália) az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Világemlékezet-programjának harmadik, "Közösségek és emlékek: globális perspektíva" címő konferenciáját. Az Ausztrál Nemzeti Könyvtár, az Ausztráliai Világ Emlékezete Bizottság és az UNESCO Ausztráliai Bizottsága által szervezett találkozó legfıbb célja a program hiányosságainak feltárása és javítása. A Világemlékezet-programot 1992-ben alapította az UNESCO, és célja az írott örökség védelme és támogatása. Bıvebb információ: UNESCO; - Joie Springer E: I: portal.unesco.org/ci/en/ev.php-url_id=24716&url_do=do_topic&url_section=201.html Az OKM közleménye a KÖH élén történt változásról 7. Varga Kálmán Kulturális Örökségvédelmi Hivatalbeli elnöki megbízását saját kérésére, hosszabb egyeztetést követıen, érdemei elismerése mellett 10-ével visszavonta Hiller István oktatási és kulturális miniszter. A miniszter Varga Kálmánt áthelyezte a Mőemlékek Nemzeti Gondnokságához, és megbízta annak ideiglenes vezetésével a kiírandó igazgatói pályázat elbírálásáig. Az intézmény korábbi ideiglenes vezetıje, Csány Éva megbízatását ezzel egyidejőleg a miniszter visszavonta. Csány Éva a jövıben Varga Kálmán helyetteseként dolgozik tovább a Mőemlékek Nemzeti Gondnokságánál. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal élére a miniszter Mezıs Tamást nevezte ki, aki az elnöki teendıket 11-tıl látja el. Mezıs Tamás december 17-én született Baján. A Budapesti Mőszaki Egyetemen szerzett oklevelet elıbb mint építımérnök, majd mint mőemlékvédelmi szakmérnök. Építészettörténetbıl és -elméletbıl doktori és PhD tudományos fokozatot szerzett, a mőszaki tudományok kandidátusa. Dolgozott az Építéstudományi Intézetben, a BME-n adjunktusként, docensként, dékán-helyettesként, a Mőemlékvédelem Szakmérnöki Szak vezetıjeként óta egyetemi tanár és az Építészettörténeti és Mőemléki Tanszék vezetıje. Tagja többek között az ICOMOS-nak, az MTA köztestületének, és több bizottságának. Forrás: OKM.hu 9

10 Rekord látogatószám a Múzeumok Éjszakáján A tavalyinál is nagyobb érdeklıdés övezte idén a Múzeumok Éjszakája programsorozatát, amelynek keretében 235 ezer látogatót fogadtak az ország múzeumai. (KultúrPont) Bıvebb információ: Az ország 156 múzeumában mintegy 1300 programra várták az érdeklıdıket a Múzeumok Éjszakáján 23-án. A rendezvényen idén még többen vettek részt, mint tavaly, így a legfrissebb adatok szerint a látogatók száma elérte a 235 ezret. Ebbıl Budapesten 152 ezren, míg vidéken 83 ezren voltak kíváncsiak a múzeumok által szervezett eseményekre. Látogatószám Budapesten 152 ezer Vidéken 83 ezer Összesen 235 ezer A leglátogatottabb helyszínek Budapesten Magyar Nemzeti Galéria Szépmővészeti Múzeum Néprajzi Múzeum Magyar Nemzeti Múzeum 8597 Iparmővészeti Múzeum 7744 Jövı Háza - Millenáris Park 7000 Mezıgazdasági Múzeum 7000 Közlekedési Múzeum 7000 Magyar Természettudományi Múzeum 6800 Vidéken Hermann Ottó Múzeum, Miskolc (tartalmazza a Megyei Múzeumi Igazgatósághoz tartozó összes múzeum látogatóinak adatait is) Móra Ferenc Múzeum, Szeged (tartalmazza filiáléjuknak a Fekete Háznak /3600 fı/ és a Dóm látogatóinak /7000 fı/ adatait is Déri Múzeum, Debrecen 7000 Dobó István Vármúzeum, Eger 6100 Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum 5500 Wosinsky Mór Múzeum, Szekszárd 5000 A nem muzeális intézmények közül Budavári labirintus 6500 Kogart Ház 3215 Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium (http://www.okm.gov.hu/main.php?folderid=1437&articleid=229464&ctag=articlelist&iid=1) 10

11 Megkezdıdött a VII. Borsodi Mővészeti Fesztivál A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei dubicsányi fesztiváludvar megnyitásával szerdán megkezdıdött a VII. Borsodi Mővészeti Fesztivál Kazincbarcikán és térségében. Sajó Attila, a kazincbarcikai Egressy Béni Mővelıdési Központ igazgatója, a rendezvény fıszervezıje elmondta: a fesztivál mottójaként emlegetett mondat, amely szerint a program varázslatos barangolás a mővészettel, megállja a helyét, hiszen Észak-Borsod legszebb településein, különleges környezetben és csodálatos épületek falai között várják a mővészet- és zenekedvelı közönséget. Mint hozzátette, a VII. Borsodi Mővészeti Fesztivál július 1-jéig tart, Kazincbarcika mellett az idén is több észak-borsodi település ad otthont a programoknak. Összesen 28 esemény szerepel a palettán, ezek közül egy tucatnyi díjtalanul látogatható. Szerdán, a fesztivál nulladik napján" nyitotta meg kapuit a fesztiváludvar a Borsod megyei Dubicsányban, ahol úgynevezett mini Kapolcsként" kiállítások, filmvetítések és egyéb kulturális érdekességek várják a vendégeket az eseménysorozat végéig. A rendezvény hivatalos nyitó ünnepségét pénteken este tartják a kazincbarcikai Egressy Béni Mővelıdési Központban. Sajó Attila kiemelte, hogy a Borsodi Mővészeti Fesztivál a térség legrangosabb mővészeti rendezvénysorozatává vált az elmúlt években. Története 2001-ben kezdıdött, akkor a terület 11 települése Kazincbarcika, Ózd, Putnok, Szendrı, Sajószentpéter, Edelény, Szilvásvárad, Aggtelek, Dédestapolcsány, Bánhorváti és Sajógalgóc fogott össze, hogy az ott élık és a látogatók a mővészetek segítségével fedezhessék fel a környék szépségeit. A szervezı tájékoztatása szerint a kínálat hetedszer is változatos, a könnyőzenei koncertek mellett mesetáncjáték, bábszínházi elıadás, komolyzene, paródia, nótaest, opera, táncszínház, filmvetítés is szerepel a programban. A helyszínek az idén is különlegesek: a térség településein kastélyokban, templomokban, tereken, az aggteleki Baradla-barlang hangversenytermében, strandon, kaszinóban, valamint a lázbérci víztározó gátján rendezik meg az elıadásokat. Forrás: stop.hu (A Hírlevelünk megjelenésének napján záruló fesztiválról a címen tájékozódhat a T. Olvasó. A Szerk.) 11

12 Védett szobrot loptak el Egerbıl! május 24-én a mőemlékileg védett egri minorita templomból ismeretlen elkövetı eltulajdonította a fotón is látszó, Szent Júdás Tádé apostolt ábrázoló szobrot. A fából faragott, festett és aranyozott szobor a XVIII-XIX. században készült. Az ügyben az Egri Rendırkapitányság nyomoz. Kérjük, hogy ha bármiben segíteni tudja a nyomozást, hívja a 107-et, vagy az anonim módon hívható "telefontanú" 06/ számát! A bőncselekmény áldozatául esett, védett kulturális javak folyamatosan frissített listáját a KÖH honlapján találhatja meg az érdeklıdı a iss internetes címen. Ezen adatbázison túlmenıen az érdeklıdık - pl. galériások, kereskedık, mőgyőjtık - részére a KÖH ingyenesen, ben is továbbítja a lopott mőtárgyak friss adatait. Ezen ingyenes szolgáltatásra a KÖH Mőtárgyvédelmi Irodájánál lehet feliratkozni a címen. IV. Ózdi Örökségvédelmi Festıtábor Örömmel értesítjük az eddigi ózdi örökségvédelmi festıtáborok résztvevıit és mindazokat, akik munkánkat figyelemmel kísérték vagy abban szintén részt kívánnak venni, hogy a festıtábor idén is, immár negyedszer is megrendezésre kerül. A tábornak ismét a gimnázium kollégiuma ad helyet augusztus 1. és 7. napja között. A szabadiskola idei célja is, azonosan az elızıekkel: az alkotókon keresztül felfedezni és megismertetni azt a páratlanul összefonódott természeti és épített örökség értéket, ami ebben az Észak-magyarországi városban az egykor volt gazdag ipari kultúra örökségeként ránk maradt. A résztvevık Kelemen Marcel festımővész, festıtanár irányítása mellett készülı munkáiból ısszel Ózdon, késıbb pedig Budapesten kiállítás készül. Ózd város a szabadiskolájába idén is várja hagyományt teremtı festıbarátait és mindazokat, középiskolás kortól akik szeretnek festeni vagy ahhoz kedvet éreznek. További információk: Jelentkezési határidı: július 6. Részvételi díj: Ft, diákoknak 18 éves korig 3000 Ft (a mely összegek a támogatások függvényében változhatnak!). Jelentkezés: Horváth Lajosnál, az Ózdi Velence Egyesület elnökénél ( ; vagy Richter Péternél az ÁMK munkatársánál ( ; Befizetés személyesen vagy az Ózdi Velence Egyesület Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél vezetett sz. számlára. A létszámot 20 fıben korlátozzuk, a jelentkezés sorrendjében. A kollégiumban szálláslehetıséget biztosítunk. További információt a szervezık adnak. Ózd,. 12

13 Általános Mővelıdési Központ, Ózdi Velence Egyesület 2007 június 26. A múlt évi, III. Ózdi Örökségvédelmi Festıtábor munkáiból 18-án nyílt kiállítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pince Galériájában (Budapest, I. kerület, Táncsics Mihály utca 1.) A kiállítók: Balogh Judit, Bárdos Péter, Bükknánási Ákos, Demes Ferenc László, Karkusz Mária, Kármán Zsuzsa, Kormos Mercedes, Papp Cecília, Szabó Edina, Szakács Tímea, Takács Eszter, Tóthné Kocska Orsolya, Turiné Orosz Margit. Mővészeti vezetı: Kelemen Marcel festımővész. A kiállítás megtekinthetı július 14-ig, minden nap 10-17óráig. A Szerk.) Mezıkövesd "Az Év Múzeuma"! 23-án, a "Múzeumok Éjszakája" programsorozat kezdeteként, Mezıkövesd Város Napja ünnephez kapcsolódóan avatták fel a mezıkövesdi Matyó Múzeumban Az év múzeuma 2006 kitüntetı címet tanúsító emléktáblát. Az ünnepség köszöntıjét Tállai András országgyőlési képviselı, a város polgármestere tartotta meg. Ugyanekkor nyílt meg a Népmővészek és népi iparmővészek Mezıkövesden címő idıszaki kiállítás, melyet Dr. habil. Viga Gyula etnográfus, megyei múzeumigazgató-helyettes ajánlott a jelenlévık figyelmébe. Az intézmény új címe és elérhetıségei: H-3400 Mezıkövesd, Szent László tér 8. Pf Telefon:(+36) ; web: 13

14 AKTUÁLIS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK XXI. ORSZÁGOS MŐEMLÉKI KONFERENCIA augusztus 26. és 29. között rendezi meg a XXI. Országos Műemléki Konferenciát Komáromban a város önkormányzata, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága és a Monostori Erőd Kht. (KultúrPont) augusztus 26. és 29. között rendezi meg a XXI. Országos Műemléki Konferenciát Komáromban a város önkormányzata, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága és a Monostori Erőd Kht. (KultúrPont) Komárom Város Önkormányzata Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága és a Monostori Erőd Kht augusztus 26, és 29. között rendezi meg huszonegyedik alkalommal az Országos Műemléki Konferenciát a komáromi Csokonai Művelődési Központban. A konferencia témája idén az ingatlanfejlesztés és a műemlékvédelem, programjai között városnézés, plenáris ülés, viták, egész napos szakmai utak illetve kulturális programok szerepelnek. Jelentkezési határidő: július 15. INGATLANFEJLESZTÉS ÉS MŰEMLÉKVÉDELEM Tervezett program: Augusztus 26. (vasárnap) Komárom tól érkezés, elhelyezkedés, vezetett városnézés fogadás a Városházán Augusztus 27. (hétfő) Komárom Monostori erőd Plenáris ülés, vita, hozzászólások Kulturális program és vacsora Augusztus 28. (kedd) Egész napos szakmai utak Választható kirándulások: 1. A komáromi erődrendszer 2. Bábolna, Pannonhalma és ami köztük van 3. Tata, Süttő, Neszmély Vacsora Komáromban Augusztus 29. (szerda) Révkomárom Selye Egyetem Plenáris ülés, vita, záró nyilatkozat elfogadása Ebéd Révkomáromban A rendezvény szervezője: Csokonai Művelődési Központ 2900 Komárom Kelemen László u.7. Gábor Klára 20/

15 Jelentkezési határidő: július 15-ig a mellékelt jelentkezési lapon A jelentkezőknek részletes programot küldünk. Minden érdeklődő szakembert szeretettel várunk! Bővebb információ: Elıadás a közösségi dokumentumokhoz való hozzáférésrıl Az Európai Közösség intézményei által birtokolt dokumentumokhoz való hozzáférésrıl tart elıadást július 9-én a Külügyminisztérium Kommunikációs és Közkapcsolati Fıosztálya. (KultúrPont) július 9-én a Külügyminisztérium Kommunikációs és Közkapcsolati Fıosztálya elıadást tart Az Európai Közösség intézményei által birtokolt dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés jogi alapjainak felülvizsgálata címmel Budapesten, a Külügyminisztérium Nagy Imre téri épületében. Az elıadók között szerepel Fekete Judit, az EU Tájékoztató Szolgálat igazgatója, Bart Driessen az Európai Unió Tanácsának Jogi Szolgálatától, Gáli Csaba az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium valamint Galambosi András, a Neumann Kht. Képviseletében. Az elıadások témái többek között a következık: a közérdekő adatok nyilvánosságának hazai szabályozása, a közérdekő adatok nyilvánosságának hazai gyakorlata, nyitottság az európai Unióban - bevezetés és új fejlemények. A rendezvény angol nyelven zajlik majd, azonban gondoskodnak magyar nyelvő vetített prezentációról is. A részvételi szándékot július 2-ig lehet jelezni. Bıvebb információ: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma Kommunikációs és Közkapcsolati Fıosztály; 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. - Horváth Judit E: T: (06 1) F: (06 1) Gömör-Tornai Fesztivál - határon innen és túl Idén immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre az egyre nagyobb ismertségnek örvendı Gömör- Tornai Fesztivál - e régió lakosainak teljesen természetes módon: országhatáron innen és túl. A rendezvény "hagyományos" központjai, Aggtelek és Jósvafı, vagyis e települések falunapjai mellett egy-egy napra Gömörszılıs, Hidvégardó, Perkupa, Tornakápolna és Trizs települések rendezvényein, terméknapjain, valamint a határon túl, többek között az ugyanekkor zajló VI. Andrássy Napok Betléren, Gömörhorkán, Krasznahorkaváralján, Rozsnyón és Várhosszúréten tervezett programjain vehet részt az érdeklıdı. A 11 napos rendezvény során 12 településen több mint 100 kulturális, hagyományırzı, sport és turisztikai programból válogathatnak az érdeklıdık. A részletes programról a világhálón tájékozódhatunk. A rendezvény fıkoordinátora az Aggteleki Nemzeti Park (www.anp.hu ) és a Gömöri Ifjúsági Társulás (SK). Az Andrássy Napok társszervezıje a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet. 15

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2. számú melléklet Az átadásra kerülı gazdasági társaságok, társasági üzletrészek, alapítványok, közalapítványok I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG ZÖLD FENYİ ÉPÍTİIPARI, INGATLANFORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 609/2011. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak c. újság

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

2092 Budakeszi Fı utca 179. E-mail: odri.agnes@gmail.com Iktsz.: 2012/ Tisztelt Odri Ágnes!

2092 Budakeszi Fı utca 179. E-mail: odri.agnes@gmail.com Iktsz.: 2012/ Tisztelt Odri Ágnes! ERKEL FERENC Mővelıdési Központ 2092 Budakeszi, Fı u. 108. Tel/fax: (06-23) 451-161, 457-161 Mobil: (06-20) 260-0745 info@efmk-budakeszi.hu, www.efmk-budakeszi.hu Oktatási Kulturális és Jogi Bizottság

Részletesebben

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7.

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. A PROJEKT TÁRGYA: Erkel Ferenc életének és korának megismertetése, feldolgozása, bemutatása születésének 200. évfordulója alkalmából.

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu T á j é k o z t a t ó - a Képviselı-testületnek - A Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK VIII. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás 2013. március 20-22., Eger A Konferencia és Kiállítás mottója: AZ ANYAGVIZSGÁLAT NEM CÉL, HANEM ESZKÖZ A Konferencia

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre Meghívó a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, és az egri Bródy Sándor Városi könyvtár közös szervezéső konferenciájára Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013.

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény

Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény A fenti elnevezéssel készített pályázatot a Mőemlékek Nemzeti Gondnoksága, amely 2009-ben 2,2 milliárd forintot nyert a kastély épületének és parkjának

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Átlagos csoportlétszám: 15 30 fő esetén. Célmeghatározás: Ismerkedés Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosával,

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31.

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Meghívó Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Telefon: 96/516 050 Fax: 96/516 054 FEKETE ISTVÁN ÍRÓ EMLÉKÉRE Minden reggel fényesebb

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Azurák Csaba a TV2 Aktuális mősorainak fıszerkesztıje

Azurák Csaba a TV2 Aktuális mősorainak fıszerkesztıje 1 / 5 2015.03.25. 10:08 Azurák Csaba a TV2 Aktuális mősorainak fıszerkesztıje 2015. március 25-tıl a Tények mősorvezetıjét, Azurák Csabát nevezték ki a TV2 Aktuális mősorainak fıszerkesztıjévé - közölte

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.július 14-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67 Azonosító adatok:

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA Városházi Krónika www.bekesvaros.hu BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA ingyenes 2008. június XI. évfolyam 3. szám JÚNIUS HAVI KIEMELT TÉMÁNK: Virágos Békés Pályázati felhívás Békés Város Polgármesteri

Részletesebben

A Magyar Népművelők Egyesülete XXIV. Vándorgyűlése

A Magyar Népművelők Egyesülete XXIV. Vándorgyűlése A Magyar Népművelők Egyesülete XXIV. Vándorgyűlése Népművelők Vándorgyűlése Miskolc, 2007. november 29 december 1. Konferencia helyszíne: Művészetek Háza (Rákóczi u. 5.) Szekcióülések helyszíne: Művészetek

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTALOM NÉPSZAVAZÁS A FÜGGETLENSÉGRİL 1990, december 23 Hazai archív sajtó- a szlovén függetlenségi folyamatokról 1990-1991 MI TÖRTÉNT? A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE ÉVES PROGRAMOK 2010-11 A 'PICTURE

Részletesebben

13. Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Közgyőlés

13. Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Közgyőlés Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására 13. Tisztelt Közgyőlés Az 1997. évi CXL. törvény a települési önkormányzatok kötelezı feladatává tette a könyvtári és közmővelıdési

Részletesebben