Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél június IV. évfolyam, 6. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007. június IV. évfolyam, 6. szám"

Átírás

1 HOTE Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél IV. évfolyam, 6. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman Ottó Tudományos Egyesület tagjai szerkesztésében - Észak-Magyarország megyéi mőemléki- és kulturális eseményeinek bemutatására törekszik. Rövid információkat, híreket közlünk régiónkról és mindarról, ami az Önök érdeklıdésére számot tarthat. Megjelenése minden hónap második felében várható. Természetesen kérdéseiket, témafelvetéseiket örömmel várjuk az alábbi címekre: (Hajdú Ildikó) Ugyanezen címeken Ön és ismerısei bármikor fel- vagy bánatunkra akár le is jelentkezhetnek hírlevelünkrıl. Megrendelése ingyenes, kérjük adja tovább hírét ismerıseinek. Kedves Olvasóink! A Herman Ottó Tudományos Egyesület a civil szervezetek szabályai szerint felnıttkorba lépett. Két teljes év mőködés után immár pártfogói segítségét kérhetjük mindazoknak, akik nyomon követve eddigi tevékenységünket szívesen biztosítanának minket támogatásukról és jó szándékukról személyi jövedelemadójuk 1%-ának az Egyesület számára való eljuttatásával. Két legismertebb munkánk e Hírlevél és a Mőemléki beszélgetések címő rendezvénysorozat. Mind az elektronikus formában olvasható Észak-magyarországi Kulturális- és Mőemléki Hírlevél, mind a Miskolci Herman Ottó Múzeumban havonta megrendezett Mőemléki beszélgetések a 2007-ben a negyedik évébe lépett. Ezen hosszú idı bár korántsem volt mindig könnyő, lépéseinket a kezdetektıl nyomon követı érdeklıdık láthatták nemcsak szárnypróbálgatásainkat, hanem fokozatos fejlıdésünket is, melynek eredménye az Önök által jelenleg olvasható hírlevél. Azonban mint minden civil szervezetnek, Egyesületünknek is több lábon kell állnia a folyamatos mőködés érdekében, amelynek most léphettünk egy következı lépcsıfokára az 1%-os adófelajánlások segítségével. Ha Ön is szívesen csatlakozna támogatóink sorába, kérjük az alábbi adószámra juttassa el adományát, amelyet ezennel köszönünk mindenkinek és bízunk benne, hamarosan megismerhetik újabb érdekes ötleteinket. Adószámunk:

2 A TARTALOMBÓL A hónap mőemléke A sajókazai református templom (Hervoly Vanda) 3 A hónap mőtárgya A tiszatarjáni református templom orgonája (Hajdók Judit) 4 Hírek Kulturális Örökség Napjai. Felhívás érdekes épületek megnyitására 5 UNESCO-konferencia a kulturális kifejezések sokféleségének védelmérıl 5 Újabb magyar tétellel bıvült a Világemlékezet Jegyzék 6 A Világemlékezet Jegyzék új örökségei (Hajdú Ildikó) 7 Konferencia a Világemlékezet-programról 9 Az OKM közleménye a KÖH élén történt változásról 9 Rekord látogatószám a Múzeumok éjszakáján 10 Megkezdıdött a VII. Borsodi Mővészeti Fesztivál 11 Védett szobrot loptak el Egerbıl 12 IV. Ózdi Örökségvédelmi Festıtábor 12 Mezıkövesd Az Év Múzeuma 13 Aktuális rendezvények, konferenciák XXI. Országos Mőemléki Konferencia (2007. augusztus 26-29) 14 Elıadás a közösségi dokumentumokhoz való hozzáférésrıl (2007. július 9.) 15 Gömör-Tornai Fesztivál határon innen és túl 15 XII. Tarcali Bornapok (2007. július 27-29) 16 XII. Sárospataki Dixiland és Blues Fesztivál (2007. július 27-29) 16 Kiállítások Benczur. Munkácsy után egy újabb festılegenda Miskolcon 17 A Miskolci Galéria Alkotóházában 2006-ban ösztöndíjjal dolgozó grafikusmővészek Kiállítása 17 Könyvajánló Az agyagmővesség évezredei a Kárpát-medencében (Gál-Mlakár Viktor) 18 Linkajánló Európa örökségi szervezeteinek adatbázisa (Hajdú Ildikó) 19 Élmények, gondolatok 20 Aktuális Pályázatok Pályázati Felhívás az Irodalmi Rádió évi hangzó és nyomtatott kiadványsorozataiban, rádiómősoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre 21 Impresszum 21 2

3 TANULMÁNYOK A sajókazai református templom Sajókaza Magyarország északkeleti régiójában fekszik, Miskolctól 27 km-re. Az oklevelek elıször 1231-ben említik, 1461-tıl azonban már vásározó városként szerepel a forrásokban. A település szívében, egykori központjában alacsony dombon, kıkerítés biztonságában áll az egyhajós, fallal körülvett mőemléki védettséget élvezı református templom, amely a 2000 óta tartó folyamatos helyreállítások és kutatások nyomán mutatja meg magát az idelátogatónak. A falunak számos birtokosa volt (Miskóc-, Kakas, Rátót-, Putnoky-nemzetségek, a Radvánszky család) az ı vallásuk szerint változott a templom felekezeti hovatartozása is (míg fel nem épült a katolikus, majd az evangélikus hívek szent helye is). Annyi azonban bizonyos, hogy a templom elıdjét már az 1300-as évek elején említik. Détsy Mihály és Joó Tibor után csak 2001-ben kezdıdhetett olyan mérvő falkutatás Simon Zoltán vezetésével hogy azok tisztázni tudták a templom építési periódusait. A több mint 30 m magas négyzetes alaprajzú torony amely régen vaskos oszlopokon állott felsı szintje századi emelés, de hármas ablakaival a román kort idézi. Benne ma két harang jelzi az idı múlását: a nagyobbat (417 kg) Seltenhofer Frigyes 1887-ben, a kisebbet (207 kg) 1938-ban Szlezák Rafael öntötte. A legkorábbi hajó feltehetıen az 1200-as években téglából épült 11x35x10m-es, és ma a templom középsı hajófalait jelentik. Az épületrész jellegzetes díszítése a főrészfogas párkány, amelyet úgy alakították ki, hogy két vízszintes téglasor közé sarkaikkal egymáshoz támasztott, ferde helyzető téglákat építettek be. A téglasor a fal síkjától beljebb helyezkedik el, a fogrovatsor egyedülálló módon a talajhoz közeli falszakaszon is megtalálható. A legkorábbi periódusú falban román és késıgót ablakokat is találtak, amely a folyamatosan változó, alakuló templom múltját idézi. Román és gótikus jegyek a falfelületen A második szakaszban a hajót nyugat felé 6,5 m-rel meghosszabbították, ezeken a részeken is ugyanazzal a díszítéssel találkozunk. Az északi falon került elı a reneszánsz sekrestyeajtó, amelyet 1749 körül falaztatott el az evangélikus vallású Radvánszky László. A 16. századra tehetı a 16 m hosszú sokszögzáródású, támpillérekkel erısített szentély, amely diadalívvel kapcsolódik a templom elıbb említett részéhez. A déli oldalon a négyzetes alaprajzú 1794-re datált elıcsarnokon keresztül jutunk a belsı térbe. A ma látható karzat 1794-ben, a mai bejárattal egyidıben épült. A szószék mára már restaurált festésén az évszám 1795, ebbıl az idıbıl származik az Úrasztala is. Az orgonakarzat a szentélyben található. A hangszert 1906-ban Kerékgyártó János készítette. A padok zöld festése alatt feliratok, ornamentikus díszek találhatók, ám ezek helyreállítása még várat magára. A templom belsı tere az éneklı karral és a szószékkel 3

4 Ha a tisztelt és kedves utazó Sajókazán jár térjen be a falu katolikus és evangélikus templomába. Csodálja meg a Nagy Lajos korában épült mőemléki védettségő Radvánszky-kastélyt is, amelyben az ország egyik legnagyobb magánkönyvtára volt és annak parkját is, ahol a több mint 400 éves vérbükk áll. (Hervoly Vanda) A templom belsı tere az orgonakarzattal Irodalom Sárközi Sebestyén: A kulturális örökség tárgyi értékeinek számbavétele. Sajókaza értékvizsgálata, mőemlékvédelmi szakmérnöki szakdolgozat, Miskolc, 2004, oldal (kézirat) Simon Zoltán: Egy lépés elıre: újabb középkori részletek a sajókazai református templomon (kézirat) Képek forrása: 1, Commons.wikimedia.org, 2-4, A HÓNAP MŐTÁRGYA A Miskolci Régió, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a Tiszáninneni Református Egyházkerület legújabb mőtárgya, a Tiszatarjáni Református templom orgonája A Tiszatarjáni Református templom orgonáját 1858-ban Váradi Sándor ároktói orgonaépítı mester építette 600 frt-os áron Édes Albert lelkész s felesége Torrai Szabó Zsuzsanna és a hívek adakozásából. Az orgona egymanuálos, hat regiszteres. Gépezete a kor gyakorlata szerint mechanikus csúszkaláda. Az orgonaház síptükreit felül ívelt, profilozott oromzat keretezi, amelynek ívmezeit faragott, aranyozott virág- és levélmotívumok ékesítik a síptükrök díszítéséhez hasonlóan. A homlokzatban horgany sípok állnak, amelyek az I. világháborús rekvirálás következtében az elvitt ón sípok helyébe utólagosan kerültek. Az orgonaház bal oldalán egy taposó és egy kapaszkodó rúd a korábbi lábbal történı fújtatást idézi. (Ma a hangszer motorizált.). A fedeles játszóasztal az orgonaház elıtt közvetlenül a mellvédben áll, amelynek a templom felıli ívelt kiképzéső homloklapjában fa álsípok láthatók. Az orgona közel eredeti állapotúnak tekinthetı, mivel eredeti a konstrukciója, diszpozíciója, traktúrája, fúvója, a teljes fa sípmő, a fémsípok nagyobb része és a játszóasztal. Váradi Sándor orgonaépítı származását nem ismerjük, Azonban a szekrénykiképzés miatt mesterének a szatmári Blahunka Sámuelt tekinthetjük. Szintén erdélyi gyökerekre utal az orgona pedáltalansága, azaz az orgona a mérete ellenére csak manuálmővet és manuál-sípokat tartalmaz, azaz ún. pozitívorgona. (Hajdók Judit) 4

5 HÍREK FELHÍVÁS ÉRDEKES ÉPÜLETEK MEGNYITÁSÁRA Idén is sor kerül az Európa-szerte népszerő Kulturális Örökség Napjai hétvégére, melynek idıpontja: szeptember szombat-vasárnap Központi témaként HAZA ÉS HALADÁS címmel a reformkor és a klasszicizmus építészetére szeretnénk ráirányítani a figyelmet, de MINDEN MÁS HELYSZÍN csatlakozását szívesen vesszük. Kiemelt nemzeti évfordulókhoz csatlakozási lehetıségek 2007-ben: Batthyány Lajos, Kodály Zoltán, Esterházy János, Árpád-házi Szent Erzsébet stb. Amennyiben nem ismeri a Kulturális Örökség Napjai címő rendezvény, a bıvebb tájékoztatót és a jelentkezési lapot hírlevelünk szerkesztıi kérésére eljuttatják Önhöz, de tájékozódhat a honlapról is! UNESCO-konferencia a kulturális kifejezések sokféleségének védelmérıl Véget ért a Kulturális kifejezések sokféleségének védelmérıl és népszerősítésérıl szóló egyezményrıl tartott elsı UNESCO konferencia. (UNESCO) Bıvebb információ: Lezárult a Kulturális kifejezések sokféleségének védelmérıl és népszerősítésérıl szóló egyezményt tárgyaló UNESCO-konferencia elsı szakasza. A két és fél napos konferencián az 57 tagállamból összesen 300 delegált vett részt. A rendezvényen az összes földrajzi régió képviseletére törekedve választották meg az Egyezményt koordináló Kormányközi Bizottság 24 tagját, kiknek fele kétéves, másik fele négyéves mandátumot kapott. (In: KulturPont) A Bizottság tagjai közé választották Albánia, Ausztria, Brazília, Burkina Faso, Kanada, Kína, Horvátország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Guatemala, India, Litvánia, Luxemburg, Mali, Mauritius, Mexikó, Oman, Szent Lucia, Szenegál, Szlovénia, Dél-Afrika és Tunézia országait. Azzal a céllal biztosították minden földrajzi terület képviseletét, összhangban a megállapodással, számos ülés a Bizottságban a fejlıdı országok fenntartását szolgálta. A Kormányközi Bizottság lesz felelıs egyebek között, elısegíteni az egyezmény feladatait, ösztönözni és biztosítani annak megvalósítását és elıkészíteni a mőködési irányelveket. Elsı találkozóját 2007-ben Ottawában fogja megtartani. Az Egyezmény célja, hogy megerısítse a kapcsolatot a kultúra és a fenntartható fejlıdés között, és innovatív hátteret biztosítson a nemzetközi együttmőködéshez. Újra megerısíti az emberi jogok és alapvetı szabadságjogok tiszteletben tartását, a kultúrák azonos rangját, a kultúrák igazságos megközelítését és nyitottságát a világon. Az Egyezmény elismeri a kulturális javak és szolgáltatások jellegzetes tulajdonságait, mint az identitás, értékek és jelentés eszközét. Mindazonáltal elismeri az államok szuverén jogát kialakítani kulturális politikájukat, elımozdítani kulturális kifejezések sokféleségét saját területükön belül és ösztönözni az 5

6 igazságos megközelítést minden kulturális kifejezésre a világon. A tagok az Egyezményben elkötelezték magukat a saját határainkon belüli, valamint azokon kívüli kulturális csere elımozdítására. Ezzel az Egyezséggel az UNESCO egy átfogó alapelv-csomagról intézkedik, amely magában foglal hét egyezséget, lefedve a kulturális sokféleség összes megjelenési formáját, különösen a kultúra két pillére: az örökség megfogható és nem megfogható és a jelenkori kreativitás tekintetében. Forrás: (a KulturPont híreit kiegészítette az UNESCO cikk fordításával Hajdú Ildikó) Újabb magyar tétellel bıvült a Világemlékezet Jegyzék 38 dokumentummal, köztük az elsı magyar nyomtatott térképpel bıvítették a Világemlékezet Jegyzéket. (UNESCO) 38 dokumentációs örökséget vettek fel az UNESCO Világemlékezet Jegyzékébe, amelyre 1997-es megalapítása óta a mostani döntés után összesen 158 emlék szerepel. Az újabb tételek felvételérıl a 11. és 15. között Pretoriában (Dél-Afrika) megrendezett találkozón tárgyalt az UNESCO Világemlékezet Program Nemzetközi Tanácsadó Bizottsága. A 14 tagú bizottság felvételre vonatkozó javaslatait Koichiro Matsuura, az UNESCO fıigazgatója elé terjesztette, aki elfogadta azt. Magyar dokumentum is van az újonnan felvett emlékek között: Magyarország elsı nyomtatott térképe, a Tabula Hungariae szerepel ezentúl a jegyzékben. A térkép elkészítésének pontos dátuma ismeretlen, azt azonban lehet tudni, hogy 1552-ben készítettek róla néhány másolatot. Az eredetire 1880-ban bukkantak rá. Az UNESCO/ Jikji A világ emlékezete-díjat ben az osztrák tudományegyetem fonogram-felvételekbıl álló archív győjteménye kapta, a világ legrégebbi zenei hanganyag-győjteményeként. Az archívumot 1899-ben alapították, és mára már több mint felvételt tartalmaz. Az UNESCO/Jikji-díjat kétévente ítélik oda A világ emlékezete program céljainak népszerősítéseként. A világ legrégebbi ismert mozgatható fémbetőkkel készült könyvérıl nevezték el az elismerést, amelyet Korea alapított. A díjjal járó összeg amerikai dollár. Forrás: 6

7 A Világemlékezet Jegyzék új örökségei A magyar Tabula Hungariae mellett a Jegyzékbe került többi 37 tételt is szeretnénk kedves olvasóinkkal megismertetni. A felsorolás terjedelme miatt jelen számunkban az elsı 10 emléket szeretnénk bemutatni, az UNESCO honlapján olvasható lista magyar nyelvő közlésével, néhány képpel illusztrálva. Afrika Christopher Okigbo publikálatlan írásai a 20. század leghíresebb afrikai költıinek egyike, akit Nigériában a polgárháború alatt öltek meg. Argentina Emberi Jogok dokumentumainak öröksége Ezek az okmányok az igazságról, jogról és emlékezetrıl az állami terrorizmussal szembeni harcban tanúi annak a korszaknak a történelemben, amikor az emberi jogokat megsértette az argentín állam. Ausztrália Kelly Gang (1906) története Ausztrália leghíresebb betyárjairól készült film, amely a világ elsı, egész estét betöltı filmje. Egy közkedvelt mítosz korai nyomainak emlékét ırzi, azt elevenítette fel, mint a kollektív emlékezet részét. Ausztrália fegyenc feljegyzései több mint 80 év ( ) deportációjának írott beszámolója, közel feljegyzés az Egyesült Királyságból, azokról és azoktól, akik megalapították a független Ausztrál Államszövetséget. Ausztria Tabula Peuntingeriana az egyetlen megmaradt ókori térkép-másolat, amely a Római Birodalom úthálózatait és távolságait ábrázolja. A kép forrása: Kanada Hudson Öböl Társaság archivált feljegyzései azokat a dokumentumokat foglalja magában, amelyek az 1670-ben alapított és még ma is létezı társaság történetét tartalmazzák, és amely társaság meghatározó szerepet játszott Kanada kialakulásában. Quebec szeminárim könyvgyőjteménye ban alapították, papok nevelésére, valamint a quebeci egyházkerület bennszülött amerikai lakosságának megtérítésére, amely ebben az idıben egész Észak- Amerikát lefedte. A papnevelde szemtanúja volt Quebec és Kanada születésének. Kína Quing dinasztia Yangshi Lei archívuma a 17. század végétıl a 20. század elejéig, a Lei család tucatnyi tagjának 8 generációján keresztül épült a császári paloták sorozata (amely a Világörökség Listáján is 7

8 szerepel). A Lei család által hagyományozódott tervrajzok és a tervezés módszere Yangshi Lei vagy Lei Modell név alatt van összegyőjtve. A családról a következı oldalon lehet angol nyelven többet megtudni: China Heritage Qarterly (http://www.chinaheritagequarterly.org/articles.php?searchterm=008_builders.inc&issue=008) A kép Lei család egy építészeti emlékét mutatja. A Lei család építészei által készített Fuchun Tang komplexum modellje, a Yuanming Yuang helyreállításának Tongzhi korszakából. Fuchun Tang (szintén ismert int Yongchun Tang) Qinchun Yuan kertjeiben található, a legnagyobb komplexum északkeleti sarkában. Qianlong fiánank, Yuyan (Jiaqing uralkodó, ) uralkodása alatt épült. Jiaqing mint lakónegyedet használta, trónörököse uralkodása alatt az özvegy császárnı palotája lett. A kép és a szöveg forrása: Cseh Köztársaság A cseh reformáció középkori kéziratainak győjteménye ezek a dokumentumok ırzik a reformáció emlékezetét, amely az új protestáns struktúrák alapjaihoz vezet, mint a Hittestvérek Egyetértése templom (Brethren Unity), a legrégibb cseh protestáns templom, amely aktív szerepet játszott a lutheránus mozgalomban. Orosz, Ukrán és Belorusz menekültek periodikájának közötti győjteménye az újságok és folyóiratok egyedülálló győjteménye a két világháború között, amely az orosz emigráció elsı hulláma által keletkezett, amely elhagyta a bolsevik Oroszországot és szétszóródott az egész világon. (fordítás és szerkesztés: Hajdú Ildikó) 8

9 Konferencia a Világemlékezet-programról A Közösségek és emlékek: globális perspektíva címő konferencián tárgyalnak Canberrában az UNESCO Világemlékezet-programjának hiányosságairól. (UNESCO) február 19. és 22. között rendezik meg Canberrában (Ausztrália) az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Világemlékezet-programjának harmadik, "Közösségek és emlékek: globális perspektíva" címő konferenciáját. Az Ausztrál Nemzeti Könyvtár, az Ausztráliai Világ Emlékezete Bizottság és az UNESCO Ausztráliai Bizottsága által szervezett találkozó legfıbb célja a program hiányosságainak feltárása és javítása. A Világemlékezet-programot 1992-ben alapította az UNESCO, és célja az írott örökség védelme és támogatása. Bıvebb információ: UNESCO; - Joie Springer E: I: portal.unesco.org/ci/en/ev.php-url_id=24716&url_do=do_topic&url_section=201.html Az OKM közleménye a KÖH élén történt változásról 7. Varga Kálmán Kulturális Örökségvédelmi Hivatalbeli elnöki megbízását saját kérésére, hosszabb egyeztetést követıen, érdemei elismerése mellett 10-ével visszavonta Hiller István oktatási és kulturális miniszter. A miniszter Varga Kálmánt áthelyezte a Mőemlékek Nemzeti Gondnokságához, és megbízta annak ideiglenes vezetésével a kiírandó igazgatói pályázat elbírálásáig. Az intézmény korábbi ideiglenes vezetıje, Csány Éva megbízatását ezzel egyidejőleg a miniszter visszavonta. Csány Éva a jövıben Varga Kálmán helyetteseként dolgozik tovább a Mőemlékek Nemzeti Gondnokságánál. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal élére a miniszter Mezıs Tamást nevezte ki, aki az elnöki teendıket 11-tıl látja el. Mezıs Tamás december 17-én született Baján. A Budapesti Mőszaki Egyetemen szerzett oklevelet elıbb mint építımérnök, majd mint mőemlékvédelmi szakmérnök. Építészettörténetbıl és -elméletbıl doktori és PhD tudományos fokozatot szerzett, a mőszaki tudományok kandidátusa. Dolgozott az Építéstudományi Intézetben, a BME-n adjunktusként, docensként, dékán-helyettesként, a Mőemlékvédelem Szakmérnöki Szak vezetıjeként óta egyetemi tanár és az Építészettörténeti és Mőemléki Tanszék vezetıje. Tagja többek között az ICOMOS-nak, az MTA köztestületének, és több bizottságának. Forrás: OKM.hu 9

10 Rekord látogatószám a Múzeumok Éjszakáján A tavalyinál is nagyobb érdeklıdés övezte idén a Múzeumok Éjszakája programsorozatát, amelynek keretében 235 ezer látogatót fogadtak az ország múzeumai. (KultúrPont) Bıvebb információ: Az ország 156 múzeumában mintegy 1300 programra várták az érdeklıdıket a Múzeumok Éjszakáján 23-án. A rendezvényen idén még többen vettek részt, mint tavaly, így a legfrissebb adatok szerint a látogatók száma elérte a 235 ezret. Ebbıl Budapesten 152 ezren, míg vidéken 83 ezren voltak kíváncsiak a múzeumok által szervezett eseményekre. Látogatószám Budapesten 152 ezer Vidéken 83 ezer Összesen 235 ezer A leglátogatottabb helyszínek Budapesten Magyar Nemzeti Galéria Szépmővészeti Múzeum Néprajzi Múzeum Magyar Nemzeti Múzeum 8597 Iparmővészeti Múzeum 7744 Jövı Háza - Millenáris Park 7000 Mezıgazdasági Múzeum 7000 Közlekedési Múzeum 7000 Magyar Természettudományi Múzeum 6800 Vidéken Hermann Ottó Múzeum, Miskolc (tartalmazza a Megyei Múzeumi Igazgatósághoz tartozó összes múzeum látogatóinak adatait is) Móra Ferenc Múzeum, Szeged (tartalmazza filiáléjuknak a Fekete Háznak /3600 fı/ és a Dóm látogatóinak /7000 fı/ adatait is Déri Múzeum, Debrecen 7000 Dobó István Vármúzeum, Eger 6100 Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum 5500 Wosinsky Mór Múzeum, Szekszárd 5000 A nem muzeális intézmények közül Budavári labirintus 6500 Kogart Ház 3215 Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium (http://www.okm.gov.hu/main.php?folderid=1437&articleid=229464&ctag=articlelist&iid=1) 10

11 Megkezdıdött a VII. Borsodi Mővészeti Fesztivál A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei dubicsányi fesztiváludvar megnyitásával szerdán megkezdıdött a VII. Borsodi Mővészeti Fesztivál Kazincbarcikán és térségében. Sajó Attila, a kazincbarcikai Egressy Béni Mővelıdési Központ igazgatója, a rendezvény fıszervezıje elmondta: a fesztivál mottójaként emlegetett mondat, amely szerint a program varázslatos barangolás a mővészettel, megállja a helyét, hiszen Észak-Borsod legszebb településein, különleges környezetben és csodálatos épületek falai között várják a mővészet- és zenekedvelı közönséget. Mint hozzátette, a VII. Borsodi Mővészeti Fesztivál július 1-jéig tart, Kazincbarcika mellett az idén is több észak-borsodi település ad otthont a programoknak. Összesen 28 esemény szerepel a palettán, ezek közül egy tucatnyi díjtalanul látogatható. Szerdán, a fesztivál nulladik napján" nyitotta meg kapuit a fesztiváludvar a Borsod megyei Dubicsányban, ahol úgynevezett mini Kapolcsként" kiállítások, filmvetítések és egyéb kulturális érdekességek várják a vendégeket az eseménysorozat végéig. A rendezvény hivatalos nyitó ünnepségét pénteken este tartják a kazincbarcikai Egressy Béni Mővelıdési Központban. Sajó Attila kiemelte, hogy a Borsodi Mővészeti Fesztivál a térség legrangosabb mővészeti rendezvénysorozatává vált az elmúlt években. Története 2001-ben kezdıdött, akkor a terület 11 települése Kazincbarcika, Ózd, Putnok, Szendrı, Sajószentpéter, Edelény, Szilvásvárad, Aggtelek, Dédestapolcsány, Bánhorváti és Sajógalgóc fogott össze, hogy az ott élık és a látogatók a mővészetek segítségével fedezhessék fel a környék szépségeit. A szervezı tájékoztatása szerint a kínálat hetedszer is változatos, a könnyőzenei koncertek mellett mesetáncjáték, bábszínházi elıadás, komolyzene, paródia, nótaest, opera, táncszínház, filmvetítés is szerepel a programban. A helyszínek az idén is különlegesek: a térség településein kastélyokban, templomokban, tereken, az aggteleki Baradla-barlang hangversenytermében, strandon, kaszinóban, valamint a lázbérci víztározó gátján rendezik meg az elıadásokat. Forrás: stop.hu (A Hírlevelünk megjelenésének napján záruló fesztiválról a címen tájékozódhat a T. Olvasó. A Szerk.) 11

12 Védett szobrot loptak el Egerbıl! május 24-én a mőemlékileg védett egri minorita templomból ismeretlen elkövetı eltulajdonította a fotón is látszó, Szent Júdás Tádé apostolt ábrázoló szobrot. A fából faragott, festett és aranyozott szobor a XVIII-XIX. században készült. Az ügyben az Egri Rendırkapitányság nyomoz. Kérjük, hogy ha bármiben segíteni tudja a nyomozást, hívja a 107-et, vagy az anonim módon hívható "telefontanú" 06/ számát! A bőncselekmény áldozatául esett, védett kulturális javak folyamatosan frissített listáját a KÖH honlapján találhatja meg az érdeklıdı a iss internetes címen. Ezen adatbázison túlmenıen az érdeklıdık - pl. galériások, kereskedık, mőgyőjtık - részére a KÖH ingyenesen, ben is továbbítja a lopott mőtárgyak friss adatait. Ezen ingyenes szolgáltatásra a KÖH Mőtárgyvédelmi Irodájánál lehet feliratkozni a címen. IV. Ózdi Örökségvédelmi Festıtábor Örömmel értesítjük az eddigi ózdi örökségvédelmi festıtáborok résztvevıit és mindazokat, akik munkánkat figyelemmel kísérték vagy abban szintén részt kívánnak venni, hogy a festıtábor idén is, immár negyedszer is megrendezésre kerül. A tábornak ismét a gimnázium kollégiuma ad helyet augusztus 1. és 7. napja között. A szabadiskola idei célja is, azonosan az elızıekkel: az alkotókon keresztül felfedezni és megismertetni azt a páratlanul összefonódott természeti és épített örökség értéket, ami ebben az Észak-magyarországi városban az egykor volt gazdag ipari kultúra örökségeként ránk maradt. A résztvevık Kelemen Marcel festımővész, festıtanár irányítása mellett készülı munkáiból ısszel Ózdon, késıbb pedig Budapesten kiállítás készül. Ózd város a szabadiskolájába idén is várja hagyományt teremtı festıbarátait és mindazokat, középiskolás kortól akik szeretnek festeni vagy ahhoz kedvet éreznek. További információk: Jelentkezési határidı: július 6. Részvételi díj: Ft, diákoknak 18 éves korig 3000 Ft (a mely összegek a támogatások függvényében változhatnak!). Jelentkezés: Horváth Lajosnál, az Ózdi Velence Egyesület elnökénél ( ; vagy Richter Péternél az ÁMK munkatársánál ( ; Befizetés személyesen vagy az Ózdi Velence Egyesület Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél vezetett sz. számlára. A létszámot 20 fıben korlátozzuk, a jelentkezés sorrendjében. A kollégiumban szálláslehetıséget biztosítunk. További információt a szervezık adnak. Ózd,. 12

13 Általános Mővelıdési Központ, Ózdi Velence Egyesület 2007 június 26. A múlt évi, III. Ózdi Örökségvédelmi Festıtábor munkáiból 18-án nyílt kiállítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pince Galériájában (Budapest, I. kerület, Táncsics Mihály utca 1.) A kiállítók: Balogh Judit, Bárdos Péter, Bükknánási Ákos, Demes Ferenc László, Karkusz Mária, Kármán Zsuzsa, Kormos Mercedes, Papp Cecília, Szabó Edina, Szakács Tímea, Takács Eszter, Tóthné Kocska Orsolya, Turiné Orosz Margit. Mővészeti vezetı: Kelemen Marcel festımővész. A kiállítás megtekinthetı július 14-ig, minden nap 10-17óráig. A Szerk.) Mezıkövesd "Az Év Múzeuma"! 23-án, a "Múzeumok Éjszakája" programsorozat kezdeteként, Mezıkövesd Város Napja ünnephez kapcsolódóan avatták fel a mezıkövesdi Matyó Múzeumban Az év múzeuma 2006 kitüntetı címet tanúsító emléktáblát. Az ünnepség köszöntıjét Tállai András országgyőlési képviselı, a város polgármestere tartotta meg. Ugyanekkor nyílt meg a Népmővészek és népi iparmővészek Mezıkövesden címő idıszaki kiállítás, melyet Dr. habil. Viga Gyula etnográfus, megyei múzeumigazgató-helyettes ajánlott a jelenlévık figyelmébe. Az intézmény új címe és elérhetıségei: H-3400 Mezıkövesd, Szent László tér 8. Pf Telefon:(+36) ; web: 13

14 AKTUÁLIS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK XXI. ORSZÁGOS MŐEMLÉKI KONFERENCIA augusztus 26. és 29. között rendezi meg a XXI. Országos Műemléki Konferenciát Komáromban a város önkormányzata, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága és a Monostori Erőd Kht. (KultúrPont) augusztus 26. és 29. között rendezi meg a XXI. Országos Műemléki Konferenciát Komáromban a város önkormányzata, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága és a Monostori Erőd Kht. (KultúrPont) Komárom Város Önkormányzata Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága és a Monostori Erőd Kht augusztus 26, és 29. között rendezi meg huszonegyedik alkalommal az Országos Műemléki Konferenciát a komáromi Csokonai Művelődési Központban. A konferencia témája idén az ingatlanfejlesztés és a műemlékvédelem, programjai között városnézés, plenáris ülés, viták, egész napos szakmai utak illetve kulturális programok szerepelnek. Jelentkezési határidő: július 15. INGATLANFEJLESZTÉS ÉS MŰEMLÉKVÉDELEM Tervezett program: Augusztus 26. (vasárnap) Komárom tól érkezés, elhelyezkedés, vezetett városnézés fogadás a Városházán Augusztus 27. (hétfő) Komárom Monostori erőd Plenáris ülés, vita, hozzászólások Kulturális program és vacsora Augusztus 28. (kedd) Egész napos szakmai utak Választható kirándulások: 1. A komáromi erődrendszer 2. Bábolna, Pannonhalma és ami köztük van 3. Tata, Süttő, Neszmély Vacsora Komáromban Augusztus 29. (szerda) Révkomárom Selye Egyetem Plenáris ülés, vita, záró nyilatkozat elfogadása Ebéd Révkomáromban A rendezvény szervezője: Csokonai Művelődési Központ 2900 Komárom Kelemen László u.7. Gábor Klára 20/

15 Jelentkezési határidő: július 15-ig a mellékelt jelentkezési lapon A jelentkezőknek részletes programot küldünk. Minden érdeklődő szakembert szeretettel várunk! Bővebb információ: Elıadás a közösségi dokumentumokhoz való hozzáférésrıl Az Európai Közösség intézményei által birtokolt dokumentumokhoz való hozzáférésrıl tart elıadást július 9-én a Külügyminisztérium Kommunikációs és Közkapcsolati Fıosztálya. (KultúrPont) július 9-én a Külügyminisztérium Kommunikációs és Közkapcsolati Fıosztálya elıadást tart Az Európai Közösség intézményei által birtokolt dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés jogi alapjainak felülvizsgálata címmel Budapesten, a Külügyminisztérium Nagy Imre téri épületében. Az elıadók között szerepel Fekete Judit, az EU Tájékoztató Szolgálat igazgatója, Bart Driessen az Európai Unió Tanácsának Jogi Szolgálatától, Gáli Csaba az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium valamint Galambosi András, a Neumann Kht. Képviseletében. Az elıadások témái többek között a következık: a közérdekő adatok nyilvánosságának hazai szabályozása, a közérdekő adatok nyilvánosságának hazai gyakorlata, nyitottság az európai Unióban - bevezetés és új fejlemények. A rendezvény angol nyelven zajlik majd, azonban gondoskodnak magyar nyelvő vetített prezentációról is. A részvételi szándékot július 2-ig lehet jelezni. Bıvebb információ: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma Kommunikációs és Közkapcsolati Fıosztály; 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. - Horváth Judit E: T: (06 1) F: (06 1) Gömör-Tornai Fesztivál - határon innen és túl Idén immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre az egyre nagyobb ismertségnek örvendı Gömör- Tornai Fesztivál - e régió lakosainak teljesen természetes módon: országhatáron innen és túl. A rendezvény "hagyományos" központjai, Aggtelek és Jósvafı, vagyis e települések falunapjai mellett egy-egy napra Gömörszılıs, Hidvégardó, Perkupa, Tornakápolna és Trizs települések rendezvényein, terméknapjain, valamint a határon túl, többek között az ugyanekkor zajló VI. Andrássy Napok Betléren, Gömörhorkán, Krasznahorkaváralján, Rozsnyón és Várhosszúréten tervezett programjain vehet részt az érdeklıdı. A 11 napos rendezvény során 12 településen több mint 100 kulturális, hagyományırzı, sport és turisztikai programból válogathatnak az érdeklıdık. A részletes programról a világhálón tájékozódhatunk. A rendezvény fıkoordinátora az Aggteleki Nemzeti Park (www.anp.hu ) és a Gömöri Ifjúsági Társulás (SK). Az Andrássy Napok társszervezıje a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet. 15

Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél 2007. április IV. évfolyam, 4. szám

Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél 2007. április IV. évfolyam, 4. szám HOTE Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél IV. évfolyam, 4. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007.március IV. évfolyam, 3. szám

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007.március IV. évfolyam, 3. szám HOTE Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007.március IV. évfolyam, 3. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél KÖH V. évfolyam, 4. szám MISKOLC Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodájának munkatársai és a Herman Ottó Tudományos Egyesület tagjai szerkesztésében -

Részletesebben

Az örökség napjai» Célja ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRT FELELŐS EURÓPAI MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJÁN -

Az örökség napjai» Célja ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRT FELELŐS EURÓPAI MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJÁN - A KEZDETEK 1984-BEN FRANCIAORSZÁGBAN TÖRTÉNELMI MŰEMLÉKEK NYÍLT NAPJA (MELY HISTORIC MONUMENTS OPEN DAY NÉVEN VÁLT ISMERTTÉ) CÍMMEL EGYEDÜLÁLLÓ KEZDEMÉNYEZÉS INDULT ÚTJÁRA, AZZAL A CÉLLAL, HOGY AZOK A

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2009. június VI. évfolyam, 6. szám

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2009. június VI. évfolyam, 6. szám rországi kulturális és műemléki hírlevél VI. évfolyam, 6. szám KÖH MISKOLC Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodájának munkatársai és a Herman Ottó Tudományos

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július III. évfolyam 2. szám 2005. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2009. augusztus VI. évfolyam, 8. szám

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2009. augusztus VI. évfolyam, 8. szám 1 KÖH Bemutatkozás Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél VI. évfolyam, 8. szám MISKOLC Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodájának munkatársai és a Herman

Részletesebben

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu Tisztelt Olvasó! A Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal által szerkesztett és online módon megjelentetett hírlevélben lehetıséget kívánunk biztosítani a paksi kistérség területén mőködı kulturális intézmények,

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december IV. évfolyam 4. szám 2007. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június VI. évfolyam 2. szám 2008. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

Múzeumok Éjszakája. - Változatos látnivalók - változatlan mondanivaló - - Befektetés a jövı látogatóiba -

Múzeumok Éjszakája. - Változatos látnivalók - változatlan mondanivaló - - Befektetés a jövı látogatóiba - Múzeumok Éjszakája - Változatos látnivalók - változatlan mondanivaló - - Befektetés a jövı látogatóiba - Készítette: Dr. Gyenes Kata Szak: Közmővelıdési szakember I. Kezdés éve: 2010. Beadás dátuma: 2010.

Részletesebben

Cséby Géza Kultúra és turizmus Adalékok Keszthely kulturális turizmusának történetéhez

Cséby Géza Kultúra és turizmus Adalékok Keszthely kulturális turizmusának történetéhez Cséby Géza Kultúra és turizmus Adalékok Keszthely kulturális turizmusának történetéhez Ma, amikor minden vendégért, látogatóért külön-külön meg kell harcolnia a turizmusból élı országok idegenforgalomban

Részletesebben

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl.

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl. JOGI INFORMÁCIÓK NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK K i s e b b s é g i H í r l e v é l 2 0 0 9. m á r c i u s KÜLFÖLDI HÍREK

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április IV. évfolyam 1. szám 2006. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A tájékoztatója. 2005. 4. füzet Jósvafı, 2005. december

Tájházi Hírlevél. A tájékoztatója. 2005. 4. füzet Jósvafı, 2005. december Tájházi Hírlevél A tájékoztatója 2005. 4. füzet Jósvafı, 2005. december III. évfolyam 4. szám 2005. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató HU ISSN 1785-4873 Kiadja a Mővelıdési

Részletesebben

A MÚZEUMI TANULÁS KÉZIKÖNYVE. Továbbképzı tanfolyami jegyzet

A MÚZEUMI TANULÁS KÉZIKÖNYVE. Továbbképzı tanfolyami jegyzet A MÚZEUMI TANULÁS KÉZIKÖNYVE Továbbképzı tanfolyami jegyzet Magyar Természettudományi Múzeum ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Információtechnológiai Központ Budapest 2009 A múzeumi tanulás kézikönyve A

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2010. január VII. évfolyam, 1. szám

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2010. január VII. évfolyam, 1. szám VII. évfolyam, 1. szám KÖH MISKOLC Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodájának munkatársai és a Herman Ottó Tudományos Egyesület tagjai szerkesztésében

Részletesebben

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények Pató Mária: Új típusú múzeumi találkozások Változó igények változó múzeum(ok) (A Damjanich János Múzeum elmúlt tíz évének közmővelıdési, múzeumpedagógiai példáján) Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2009. 4. füzet Jósvafı, 2009. december

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2009. 4. füzet Jósvafı, 2009. december Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2009. 4. füzet Jósvafı, 2009. december VII. évfolyam 4. szám 2009. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2006. december III. évfolyam, 12. szám

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2006. december III. évfolyam, 12. szám HOTE KÖH-Miskolc Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél III. évfolyam, 12. szám Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman Ottó

Részletesebben

Vezetıi összefoglaló

Vezetıi összefoglaló 1 Vezetıi összefoglaló Az Európa Kulturális Fıvárosa program égisze alatt 500-nál több projektben közel 4000 kulturális rendezvény valósult meg Pécsett, a régióban, a pályázó városokban, valamint a testvér-

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

Adalékok a keszthelyi Goldmark Károly Mővelıdési Központ és Szabadtéri Színház történetéhez

Adalékok a keszthelyi Goldmark Károly Mővelıdési Központ és Szabadtéri Színház történetéhez Cséby Géza Adalékok a keszthelyi Goldmark Károly Mővelıdési Központ és Szabadtéri Színház történetéhez A keszthelyi mővelıdési központ története egyben a város mővelıdéstörténetének szerves része. Attól

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben