Az Országos Autizmus Stratégia felülvizsgálatát támogató adatbázis specifikációja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országos Autizmus Stratégia felülvizsgálatát támogató adatbázis specifikációja"

Átírás

1 Az Országos Autizmus Stratégia felülvizsgálatát támogató adatbázis specifikációja Készült az FSZK megbízásából április Készítette: NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó Bt Veresegyház, Malomköz u Közreműködő szakértők: Giflo H. Péter, Menner Ákos, dr. Vályi Réka Lektorálta: dr. Simó Judit, Lehner Tamás

2 1 Tartalom 1 Tartalom Használt rövidítések Előzmények Az adatbázis célja Az adatbázis tervezett mérete Az adatok felhasználói A működés szervezeti és technikai háttere Szervezeti háttér Technikai háttér Funkcionális jellemzők Regisztráció Jogosultságkezelés Regisztrált felhasználók Nem regisztrált felhasználók Szakmai vezető Rendszeradminisztrátor Adatmódosítás a már felvitt adatokban Lekérdezések A rendszeradminisztrátor által feltöltött információk Kapcsolatfelvétel Használati statisztikák készítése Hozzáférések naplózása Az adatbázis kialakítása Adatok tárolása Az OAS adattartalma Adatkezelés és adatvédelem Jogszabályi háttér Az adatkezelés feltételei: jogalap és célhozkötöttség Az adatok anonimizálása és az egyirányú kódolás Az adatbázis kommunikációja Az adatbázis kiépítésének költségei

3 2 Használt rövidítések AOSZ Autisták Országos Szövetsége az autizmussal élő személyek érdekvédelmét ellátó országos ernyőszervezet FSZK HR kapacitás Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány az emberi erőforrás létszáma, képzettsége, munkaideje Magyarország Kormánya által ben két korábbi közalapítvány egyesítésével létrehozott pályáztató és szakmai szervezet NEFMI Nemzeti Erőforrás Minisztérium az oktatási, egészségügyi és szociális ágazat irányításáért felelős kormányzati szerv OAS Országos Autizmus Stratégia/Országos Intézményfejlesztési Koncepció Magyarország Kormányának állásfoglalása az autizmussal élő személyekkel kapcsolatos stratégiáról OFP Országos Fogyatékosügyi Program Magyarország Kormányának állásfoglalása a fogyatékos személyekkel kapcsolatos stratégiáról SZMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egyik jogelődje 3 Előzmények 2008-ban az Autisták Országos Szövetsége a Nemzeti Erőforrás Minisztérium jogelődjének a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak a megbízására autizmusügyi és közigazgatási szakértők bevonásával elkészítette az Országos Autizmus Stratégiát, melyet az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) kormányhatározattal elfogadtak. Az OAS megvalósításának első lépéseiként a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány több munkacsoport koordinálásával megkezdte egy autizmus-specifikus minőségirányítási rendszer kidolgozását. E munkacsoportok célja, hogy azonosítsák az OAS végrehajtásához szükséges feltételeket, valamint elősegítsék annak megvalósítását. 3

4 Jelen terv az OAS-ban megfogalmazott célok és tevékenységek hatékony felülvizsgálatát elősegítő adatgyűjtés rendszerbe foglalására vállalkozik. 4 Az adatbázis célja Az OAS rendszeres felülvizsgálatát támogató adatbázis célja, hogy információt biztosítson az autizmussal élők és az ellátásukban dolgozók fejlesztéséhez, munkájához az intézményhálózat minden területére (oktatás, egészségügy, szociális ellátás, foglalkoztatás); lehetőséget biztosítson a partneri igény- és elégedettségmérés több szintű megvalósítására, valamint indikátorok képzését tegye lehetővé, és ezáltal az autizmusspecifikus minőségbiztosítási rendszer alapjául szolgáljon; bemeneti adatokat biztosítson a kormányzati jelentésekhez és döntés-előkészítéshez; minden szereplő számára biztosítson hozzáférhető adatokat; szolgáltatásokat nyújtson a tervezéshez, értékeléshez, fejlesztéshez (összehasonlításhoz adatok, jó gyakorlat gyűjtemény, kompetencia önértékelés szakértőknek, stb.); További cél, hogy lehetővé tegye az OAS rendszeres felülvizsgálatához és a fejlesztéséhez szükséges bemeneti adatok gyűjtését, lekérdezését; adatokat biztosítson az autizmussal élők demográfiai jellemzőiről; illetve az ellátórendszer mennyiségi és minőségi jellemzőiről (HR kapacitás, képzések, autizmus-specifikus jellemzők, stb.). Mindezen célok elérése azt teszi lehetővé, hogy az OAS rendszeres felülvizsgálata és a mindenkori új stratégia megfogalmazása számszerűsíthető adatokon, és az autizmus ügyében érintett szereplők 1 igényein alapuljon figyelembe véve az elégedettségüket. 1 érintettek, szülők, szakemberek, döntéshozók 4

5 4.1 Az adatbázis tervezett mérete Adatbázis jellemző Mennyiség az adatbázisban szereplő személyek száma egy személyhez kapcsolódó adatok száma az adatbázisban szereplő szolgáltatók száma egy szolgáltatóhoz kapcsolódó adatok száma az adatbázist használók száma fő 50 db db 50 db fő 5 Az adatok felhasználói Az adatgyűjtési tevékenység során létrejövő adatbázis tekintettel arra, hogy az OAS felülvizsgálatát támogatja nyilvános a rendszert adatokkal ellátók, valamint az adatokat stratégiai, kutatási célokra felhasználó személyek, szervezetek számára. Fontos hangsúlyozni, hogy az alábbi táblázatban szereplő szervezetek, személyek adattöltők és felhasználók is egyaránt. A jelölés az egyes szereplőknél az adatbázissal kapcsolatos tevékenységének a fő hangsúlyát jelöli. Adatbázis-szereplő Adattöltő Adatfelhasználó FSZK AOSZ kormányzat (minisztériumok, jogszabályokkal és forrásokkal kapcsolatos döntéshozók kutatók, szakértők intézmények (diagnosztizáló központok, egészségügyi alapellátás intézményei, lakóotthonok, iskolák, óvodák, nappali ellátók, pszichiátriai intézmények, támogató szolgálatok, munkaerő-piaci szolgáltatók, munkaügyi központok, stb.) fenntartók (önkormányzat, civil szervezet, egyház, stb.) Szülők érintettek x x x x x x x x 5

6 Az adatbázis mennyiségi és minőségi mutatókat is gyűjt. A mennyiségi adatok elsősorban az érintettek demográfiai, szolgáltatás-igénybevételi adatait jelentik, míg a minőségi mutatók fő hangsúlyát a szereplők elégedettsége adja, de megjelennek benne az ellátás színvonalát leíró objektív minőségi mutatók is, melyek részletes kidolgozására az adatbázis építése során kerül sor. A mennyiségi adatok részletes tárgyalása Az OAS adattartalma című fejezetben található. Az alábbi táblázat a szereplők elégedettségének a fő területét jelöli, azaz azt a szempontot, ami a mérés szempontjából kiemelkedően fontos. Adatbázis-szereplő Elégedettségmérés szempontja Ellátottak elégedettsége Ellátó intézmények elégedettsége Ellátó szakemberek elégedettsége Egyéb adatfelhasználók elégedettsége az ellátásukkal, a számukra nyújtott szolgáltatással kapcsolatos elégedettség az adatok mennyiségével és minőségével kapcsolatos elégedettség az adatok mennyiségével és minőségével kapcsolatos elégedettség az adatok mennyiségével és minőségével kapcsolatos elégedettség 6 A működés szervezeti és technikai háttere 6.1 Szervezeti háttér Az adatbázis üzemeltetését jelen terv szerint az FSZK képes ellátni. Rendelkezésére áll a szükséges HR kapacitás (rendszeradminisztrátor, szakmai vezető), illetve a számítástechnikai kapacitás egy része. Ahhoz azonban, hogy a korábbiakban körülírt rendszer működhessen, az alábbi feltételeknek rendelkezésre kell állniuk: az alkalmazás (szoftver) kifejlesztése a teljes hardver kapacitás beszerzése az adatbázis kommunikációja a szereplők kiképzése a feltöltésre 6.2 Technikai háttér A felhasználók számát, a fel- és letöltések gyakoriságát, az adatbázisban megjelenő adatforgalom szélességét tekintve a technikai háttér alapjául az alábbi ábrán szereplő Magán számítási felhő modellt célszerű kiépíteni. Ennek a modellnek a lényege, hogy az adatbázist üzemeltető maga biztosítja az adatok fel- és letöltésének folyamatos elérhetőségét 6

7 gondoskodik teljes szoftver és hardver környezet kialakításáról és üzembiztos működéséről az adatok tárolásáról és hozzáférhetőségéről az adatbázis akadálymentes elérhetőségéről Lepenye Tamás: Felhős ég az IT felett Bevezetés a számítási felhők világába (2) 2 7 Funkcionális jellemzők 7.1 Regisztráció Ahhoz, hogy a jelen dokumentumban körülírt adatbázis minél hatékonyabban betöltse a célját, szükséges a minél nagyobb létszámú felhasználó. Ennek a sikere két tényezőn áll: az egyik az adatbázis széles körű kommunikációja, a másik pedig az adatbázist adatokkal ellátó személyek, szervezetek érdekeltté tétele. A kommunikációról a 11. fejezetben esik szó. A szereplők érdekeltté tételének egyik kulcs, hogy az adatokhoz bármely regisztrált felhasználó hozzáférhet megkönnyítve így például a szolgáltatástervezést, annak irányítását, vagy éppen a kutatásokat. A rendszerbe elsőként belépők számára a honlapon szükséges a regisztráció lehetőségét biztosítani egy Regisztráció elnevezésű gombbal, melyre rákattintva megjelenik a regisztrációs adatlap és fölötte a regisztrációval kapcsolatos üzenetek. A programnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a regisztrációs folyamat bejelentkező képernyőjére a rendszeradminisztrátor cserélhető szöveget helyezzen el, amelyben figyelmezteti a regisztrálni kívánókat az esetleges korlátozásokra (pl. az első időszakban a programban résztvevő, szolgáltatást nyújtó intézmények lesznek a felhasználók, majd később a többi szereplő is lehetőséget kaphat a bejelentkezésre). A regisztráció a tervezet szerint többszintű lesz, külön az ellátottak, külön az intézmények és az ellátó szakemberek számára. A regisztrálni kívánóknak egy adatlapot kell on-line kitölteniük és elküldeniük, elmenteni nem lehetséges, azonban a kitöltött adatokról egy megerősítést kap az érintett. Az adatlapon minden adat kitöltése kötelező, hiányosan, vagy nem a segítségül az egyes 2 7

8 rubrikák mellett olvasható formátumminta (pl. telefonszám, dátum, stb.) alapján kitöltött adatokkal nem lehet elküldeni. A hiányos adatlapot a rendszer visszaadja, s jelöli pl. piros színnel a ki nem töltött adatokat. A rendszer formai szempontból figyeli a hibás adatokat, s ahol nem a várt értéket kapja, ugyanúgy jelez, mintha nem lett volna kitöltve az adatlap. A regisztráció során a felhasználónak el kell fogadnia a használati feltételeket, amelyeknek az alábbiak a főbb pontjai: kötelezi magát az indikátorokhoz szükséges adatok helyes szolgáltatására. nem regisztrált felhasználóknak nem ad át a rendszerből származó adatot. Az elküldött adatlapokról a rendszeradminisztrátor értesítést kap. A regisztrációs adatlapon rögzített adatok bekerülnek a rendszer átmeneti adatbázisába, és a szakmai vezető és a rendszeradminisztrátor jóváhagyásáig azok nem éles adatok. Helyesnek tűnő kitöltést követő elküldés esetén a rendszer meghatározott szövegű üzenetet küld az adatlapon megadott címre, az adatlapon megadott név felhasználásával a megszólításban. A regisztrációs adatlap tervezett tartalma: Adattartalom Adatbevitel formája Elvárt érték Publikusság Intézménynév Név Beosztás csak betűk csak betűk csak betűk Kitöltő adatai Futósorszám cím Telefon Fax A rendszer adja, nem kitölthető klaviatúrás adatbevitellel szerepeljen benne és a végén a.hu, vagy.com csak szám lehetséges, 7 karakter a budapesti számok, és 8 karakter a vidéki számok esetében, és 11 karakter a mobil számok esetében. Csak szám, 6 számjegy Felhasználónév és jelszó Klaviatúra Nincs, de nem lehet üres Nem nem Igen Biztonsági kérdés és válasz jelszóhoz Klaviatúra Nincs, de nem lehet üres nem 8

9 Új adatlap elküldéséről a rendszeradminisztrátor üzenetet kap, s az adatok átnézése után a szakmai vezetővel egyeztetve dönt arról, hogy engedélyezi-e a regisztrációt. Tehát szükséges egy rendszeradminisztrátori felület, ahol ezt az engedélyezést meg tudja tenni. Amennyiben nem találja megfelelőnek az adatokat pl. már létezik ilyen felhasználó, szemlátomást kitalált adatok szerepelnek az adatlapon stb. elutasítja a regisztrációs kérelmet és egyeztet a regisztrációt kérővel. A regisztrációs adatlap ellenőrzését követően amennyiben megfelelőnek tartja a szakmai vezető engedélyezi a rendszeradminisztrátornak az adatok éles rögzítését az adatbázisban. Ezt követően a rendszeradminisztrátor megküldi a kitöltőnek en a hozzáférési adatokat. 7.2 Jogosultságkezelés Regisztrált felhasználók Egy felhasználónévvel és jelszóval bármely, internet hozzáféréssel rendelkező számítógépről be lehet jelentkezni az adatbázisba. A regisztrált felhasználók jogosultak a honlap publikus részein túl a számukra hozzáférhetővé tett adatok lekérdezésére. A lekérdezés során az adathasználók az egyes mutatókat lekérdezhetik, s ennek során az alap adatokban megadottak alapján és időintervallum szerint szűkíthetik a lekérdezésbe eső adattartalmakat. Az elégedettségmérés tekintetében az adatbázisban szereplők megőrizhetik anonimitásukat, de lehetővé válik számukra az érintett mutató legjobb, legrosszabb és átlagos eredménye összehasonlítva saját eredményükkel Nem regisztrált felhasználók Csak a honlap publikus részeit érhetik el. Ezek a következők: Regisztráció Hasznos linkek Szakmai háttéranyagok GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Kapcsolatfelvétel Általános információk az autizmussal és ellátó intézményekkel Szakmai vezető A szakmai vezető a honlap rendszeres kommunikációjáért, tartalmáért, a lekérdezési lehetőségekért, valamint a rendszeradminisztrátor munkájáért felelős. A munkavégzéshez szükséges kompetenciák: felsőfokú végzettség az autizmussal kapcsolatos szolgáltatórendszer ismerete az autizmussal kapcsolatos érdekvédelmi rendszer ismerete számítástechnikai ismeretek közigazgatási tapasztalatok 9

10 7.2.4 Rendszeradminisztrátor Rendelkezik a regisztrált felhasználókat megillető jogosultságokon túlmenően az alábbiakkal: jelszó módosítása, alapadatok élesítése, módosított alapadatok élesítése, adott évre vonatkozó indikátorok adatainak élesítése, hasznos linkek feltöltése, szakmai háttéranyagok feltöltése, új menüpont(ok) létrehozása. új indikátorok létrehozása, meglévő indikátorok törlése, módosítása. Ezt a tevékenységet a szakmai vezető irányítja. Minden módosítás csak a feltöltési időszak előtt végezhető, s csak a jövőre irányulhat. GYIK feltöltése. A regisztrált felhasználó által kitöltött adatok még nem kerülnek be az éles adatbázisba, azaz nem láthatóak. A rendszeradminisztrátor az értesítés alapján ellenőrzi az adatokat, szükség esetén konzultál a szakmai vezetővel, illetve az érintett intézménnyel. Amennyiben megfelelőek az adatok, engedélyezi az éles adatbázisban való megjelenítést. A munkavégzéshez szükséges kompetenciák: rendszergazdai tapasztalat szoftverüzemeltetői gyakorlat jó írásbeli kommunikációs képesség 7.3 Adatmódosítás a már felvitt adatokban Az éles adatbázisban szereplő, az indikátorokhoz tartozó adatok utólagos módosítására a regisztrált felhasználónak nincsen lehetősége, csak a rendszeradminisztrátornak küldött a honlapon megjelenő Adatmódosítás elnevezésű gomb megnyomásával megnyíló adatváltozás bejelentőn keresztül. Amennyiben egy regisztrált felhasználó elfelejti jelszavát, a rendszer felkínál egy menüpontot, amelyre klikkelve erről értesíteni tudja a rendszeradminisztrátort. A rendszer nem küldi meg automatikusan a jelszót annak elfelejtése esetén. A rendszeradminisztrátor e- mailben megkérdezi a regisztrációs adatlap kitöltőjétől a jelszóhoz tartozó biztonsági kérdést és választ. Amennyiben erre helyes választ kap, megadja a régi jelszót. Amennyiben nem kap helyes választ, a felhasználónak hivatalosan, írásban az aláírásával ellátott levélben kell új jelszót kérnie. A rendszeradminisztrátor az új jelszót a régi felhasználónévhez rendeli. Amennyiben egy regisztrált felhasználó elfelejti a jelszavát, a rendszer felkínál egy menüpontot ahol az elfelejtett jelszó helyett egy új generálható. Erről értesítést a felhasználó az előre regisztrált címére kap. 10

11 7.4 Lekérdezések A lekérdezések eredményeit a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van kinyomtatni, illetve kép, vagy más formátumban elmenteni. Erre lehetőséget kínál a program. 7.5 A rendszeradminisztrátor által feltöltött információk A rendszeradminisztrátor feladata, hogy a szakmai vezetővel történt egyeztetés szerint a hasznos linkeket, a szakmai háttéranyagokat, illetve a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) menüpontok mögé a megfelelő anyagokat feltöltse. A feltöltött szakmai háttéranyagokat a felhasználók letölthetik, kinyomtathatják. 7.6 Kapcsolatfelvétel A menőpontra klikkelve a felhasználónak lehetősége van üzenetet írni, s azt elküldeni a rendszeradminisztrátornak. Az elküldés csak akkor lehetséges, ha a küldő címe valós. A kapcsolatfelvétel során a rendszeradminisztrátorhoz érkező nem technikai, hanem szakmai jellegű kérdéseket a szakmai vezetőnek továbbítja. 7.7 Használati statisztikák készítése A statisztikák elkészthetőségének érdekében a rendszernek gyűjtenie kell az alábbi adatokat: a honlap látogatóinak száma naponta, 1 évre visszamenőleg. a lekérdezések száma az adatbázisból, havonta, egy évre visszamenőleg, regisztrált felhasználókként és összesen. A rendszer külön statisztikai modullal nem rendelkezik. A gyűjtött adatok alapján a szakmai vezető irányításával a rendszergazda képes lesz statisztikai adatok szolgáltatására. 7.8 Hozzáférések naplózása A rendszer a regisztrált bejelentkezéseket, adatfeltöltéseket és lekérdetéseket naplózza. Ezekről az adminisztrátor segítségével kimutatás készíthető. 8 Az adatbázis kialakítása 8.1 Adatok tárolása A céloknál meghatározott eredmény eléréséhez szükséges az adatok tárolása. Az adatok tárolásával kapcsolatos jogszabályi háttérrel a 10. fejezet foglalkozik. Minden lekérdezéshez, statisztikához szükséges adatot saját bevitellel kell tárolni, mivel ez biztosítja a gyors és a pontos visszakeresést. A rendszer a beindítását követő első évben csak klaviatúrával, vagy legördülő menüből való kiválasztással történő adatbevitelt támogat, tehát dokumentumok tárolására nem alkalmas. Az első év tapasztalatai alapján a további fejlesztés feladata annak meghatározása, hogy mely adatok használatához szükséges esetlegesen az eredeti alapdokumentum digitalizált változatának tárolása. 11

12 9 Az OAS adattartalma Az alábbi táblázat vízszintes sorai a jelen specifikáció elkészítésének időpontjában érvényes OAS által érintett szolgáltatási területeket jelölik, a függőleges oszlopok pedig azokat a csoportokat, amelyek tekintetében az adatgyűjtés szükséges. Azok a cellák, ahol a nem releváns kifejezés olvasható, azokat a területeket jelöli, ahol jelenleg nem meghatározott minőségi adatok szerepelnek. Ellátó hely Ellátott személy Ellátó szakember 1. A meglévő szolgáltatások és intézményrendszer elemeinek felmérése 2. Autizmus specifikus intézményi ellátás fejlesztése nem releváns nem releváns nem releváns 2.1. Krízis ellátás biztosítása 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. szolgáltatási napok száma 6. ellátó hely fenntartója 2.2. Lakhatási szolgáltatás biztosítása 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. szolgáltatási napok száma 6. ellátó hely fenntartója 2.3. Az ellátottak intézmények közötti átvezetésének segítése dokumentált információkkal 4. az autizmusra vonatkozó súlyosság, társuló állapot (/betegség) 5. diagnózisok száma 6. ellátásban töltött idő 5. diagnózisok száma 6. ellátásban töltött idő 1. végzettség/szakma 4. szakmai tapasztalat ideje 5. munkaviszony jellege 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege nem releváns nem releváns nem releváns 3. Autizmus szakmai műhely átmeneti működtetése nem releváns nem releváns nem releváns 4. Az autizmus spektrum zavarok szűrésének és diagnosztizálásának biztosítása nem releváns nem releváns nem releváns

13 4.1. Az autizmus korai szűrésének javítása 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. évente kiszűrt esetek száma 6. szolgáltatási napok száma 7. ellátó hely fenntartója 8. az intézmény típusa 4.2. A gyermekkori diagnosztika rendszerének fejlesztése 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. évente diagnosztizált esetek száma 6. szolgáltatási napok száma 7. ellátó hely fenntartója 8. az intézmény típusa 4.3. Diagnosztika a felnőttkorban 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. évente diagnosztizált esetek száma 6. szolgáltatási napok száma 7. ellátó hely fenntartója 8. az intézmény típusa 4.4. A gyermekkori és felnőttkori pszichiátriai ellátások közti átmenet segítése 5. diagnózisok száma 5. diagnózisok száma 5. diagnózisok száma 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege nem releváns nem releváns nem releváns 5. Autizmus specifikus fejlesztési, oktatási ellátás fejlesztése nem releváns nem releváns nem releváns 5.1. Közös stratégiai feladatok az oktatás területén nem releváns nem releváns nem releváns Az autizmus specifikus ellátáshoz kapcsolódó minőségi nem releváns nem releváns nem releváns 13

14 kritériumok kimunkálása és érvényesítése az oktatási rendszer minden szintjén Integráló közoktatási intézmények számára szakmai nem releváns nem releváns nem releváns támogatás biztosítása Autizmusra kifejlesztett pszichoedukációs eszközök hazai nem releváns nem releváns nem releváns adaptációja, terjesztése 5.2. Az egyes képzési szinteket érintő speciális feladatok nem releváns nem releváns nem releváns Korai fejlesztés, bölcsődei, óvodai ellátás 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. szolgáltatási napok száma 6. ellátó hely fenntartója 7. az intézmény típusa/tanterve Alapfokú oktatás 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. szolgáltatási napok száma 6. ellátó hely fenntartója 7. az intézmény típusa/tanterve Középiskolai oktatás, szakképzés hozzáférésének javítása 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. szolgáltatási napok száma 6. ellátó hely fenntartója 7. az intézmény típusa/tanterve 5. diagnózisok száma 6. ellátásban töltött idő 7. ellátási forma (integráltan) 5. diagnózisok száma 6. ellátásban töltött idő 7. oktatási forma (integráltan) 5. diagnózisok száma 6. ellátásban töltött idő 7. oktatási forma (integráltan) 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege 14

15 Felsőfokú oktatásban tanuló autista hallgatók támogatása 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. szolgáltatási napok száma 6. ellátó hely fenntartója 6. Felnőttképzési modellprogram működtetése 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. szolgáltatási napok száma 6. ellátó hely fenntartója 7. kiadott tanúsítványok száma 5. diagnózisok száma 6. ellátásban töltött idő 7. oktatási forma (integráltan) 5. a képzésben töltött idő 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege 7. Autizmus specifikus szakemberek biztosítása nem releváns nem releváns nem releváns 7.1. Autizmus specifikus szakemberképzés előkészítése, képzési nem releváns nem releváns nem releváns szintek meghatározása, képzések kidolgozása 7.2. Trénerképzés nem releváns nem releváns nem releváns 7.3. Autizmus specifikus szakemberképzések elindítása, szervezése 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. ellátó hely fenntartója 6. kiadott diplomák száma 5. a képzésben töltött idő 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege 7.4. Autizmus szakértői kör létrehozása nem releváns nem releváns 1. végzettség/szakma 8. Autizmus specifikus foglalkoztatás biztosítása 1. kapacitás 2. hely/cím 3. felhasznált forrás/év - 1. végzettség/szakma 15

16 struktúrája 4. ellátó hely fenntartója 5. munkanapok száma 5. a munkában töltött idő 6. a munkaviszony jellege 4. munkaviszony jellege 8.1. Autista emberek foglalkoztatására vonatkozó sztenderdek nem releváns nem releváns nem releváns kidolgozása és bevezetése 8.2. Autizmus specifikus foglalkoztatás és munkaerő-piaci nem releváns nem releváns nem releváns szolgáltatások modellprogram működtetése 8.3. Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások megerősítése nem releváns nem releváns nem releváns 9. Érintett családok támogatása nem releváns nem releváns nem releváns 9.1. A szülők tájékoztatása és bevonása az autizmussal élő nem releváns nem releváns nem releváns személy fejlesztésébe 9.2. Mentorszülő hálózat kialakítása 1. a mentorszülők száma nem releváns 2. földrajzi elhelyezkedésük 3. esetszámuk 5. a munkában töltött idő 9.3. Személyi asszisztens foglalkoztatásának lehetősége az autista személy családjában nem releváns 1. a személyi asszisztensek száma 2. földrajzi elhelyezkedésük 3. esetszámuk 5. az ellátásban töltött idő 9.4. Az autizmussal élő személy családjának különböző pénzbeli nem releváns nem releváns nem releváns ellátások, támogatások biztosítása, a meglévő ellátások autista baráttá alakítása Melléklet: áttekintés az autizmusról nem releváns nem releváns nem releváns 1. Az autizmus definíciója nem releváns nem releváns nem releváns 2. Az autizmus gyakorisága nem releváns nem releváns nem releváns 3. Közös szükségletek az autizmus spektrumán nem releváns nem releváns nem releváns 4. Az autizmus specifikus ellátás általános jellemzői nem releváns nem releváns nem releváns 16

17 5. Az autizmussal élő személyeknek szóló ágazati ellátások nem releváns nem releváns nem releváns 6. Autizmus-specifikus ellátás jogi és szakmai keretei az Európai Unióban és Magyarországon nem releváns nem releváns nem releváns Az alábbi táblázatok a fenti adattartalmak részletes kibontását tartalmazzák: Ellátó hely Adattartalom Adatbevitel formája Elvárt érték Publikusság kapacitás klaviatúra csak szám, maximum 5 számjegy igen hely/cím klaviatúra csak betű igen lenyíló menü az irányítószám kiválasztása lenyíló menüből ellátási terület (földrajzi) lenyíló menü a lenyíló menüben meghatározott igen felhasznált forrás/év klaviatúra csak szám, maximum 9 számjegy nem a felhasznált forrás struktúrája klaviatúra táblázatos kitöltés, melyben a forrást és annak az értékét is a felhasználó írja be nem évente kiadott ASD diagnózisok klaviatúra csak szám, maximum 5 számjegy igen szolgáltatási napok száma klaviatúra csak szám, maximum 5 számjegy igen ellátó hely fenntartója klaviatúra csak betű igen az intézmény típusa/tanterve klaviatúra csak betű igen 17

18 Ellátott személy Adattartalom Adatbevitel formája Elvárt érték Publikusság nem lenyíló menü a lenyíló menüben meghatározott lakóhely klaviatúra lenyíló menü csak betű az irányítószám kiválasztása lenyíló menüből életkor klaviatúra csak szám, maximum 2 számjegy súlyosság lenyíló menü a lenyíló menüben meghatározott társuló klaviatúra csak betű diagnózisok száma klaviatúra csak szám, maximum 2 számjegy ellátásban töltött idő (napok száma) klaviatúra csak szám, maximum 4 számjegy oktatási forma (integráltan) lenyíló menü a lenyíló menüben meghatározott nem, kivéve Hash 3 algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén 3 hash algoritmusok egyirányú kódolási rutinok, amelyek a bemeneti adatból a következő feltételek teljesülése mellett képeznek kimeneti adatot: Adott bemeneti adatból mindig ugyanazt a kimenetet adja. A kimeneti adat egyértelműen utal a bemeneti adatra, de a kimeneti adatból nem állítható elő a bemeneti adat. A bemeneti adat legkisebb változása is teljesen más kimenetet eredményez. 18

19 Ellátó szakember Adattartalom Adatbevitel formája Elvárt érték Publikusság végzettség/szakma lenyíló menü a lenyíló menüben meghatározott specifikus képzettség klaviatúra csak betű életkor klaviatúra csak szám, maximum 2 számjegy munkaviszony jellege lenyíló menü a lenyíló menüben meghatározott nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén 19

20 10 Adatkezelés és adatvédelem Az alábbiakban az adatvédelmi ombudsman ajánlása található, amit egy látássérült személyeket nyilvántartó adatbázis kialakításához adott, de jelen adatbázisban megjelenő adatok kezelésére is értelmezhető. Természetesen az adatbázis beindítása előtt szükséges a teljes működési leírást véleményeztetni adatvédelmi szempontból Jogszabályi háttér A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat az évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.), valamint az azt kiegészítő szektorális jogszabályok tartalmazzák. Utóbbiak, tehát a szektorális szabályok bizonyos adatfajtákra vonatkozóan határoznak meg speciális szabályokat: részben kivételeket fogalmaznak meg az adatvédelmi törvényből megismerhető általános szabályok alól, részben további garanciákat teremtenek. Tekintettel arra, hogy az idevágó szektorális jogszabályokban nem találhatók olyan szabályok, amelyek az adatvédelmi törvényben meghatározott követelményektől eltérnének, a feltett kérdések az általános szabályokat és alapelveket tartalmazó Avtv. alapján ítélhetők meg Az adatkezelés feltételei: jogalap és célhozkötöttség Az információs önrendelkezési jog alapján személyes adat kezelésére (ideértve az adatok továbbítását is) főszabály szerint csak akkor van lehetőség, ha ahhoz az érintett megfelelő tájékoztatás alapján, önkéntesen, határozottan és félreérthetetlenül hozzájárult. *Avtv pont, 3. (1) bekezdés a) pont+ Az adatkezeléshez csak akkor nem szükséges az adatalany hozzájárulása, ha az adatkezelést törvény (törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet) rendeli el. *Avtv. 3. (1) bekezdés b) pont] Tekintettel arra, hogy jelen esetben nem áll rendelkezésre olyan szektorális joganyag, amely az adatkezelés jogalapját biztosítaná, az információs önrendelkezési jog a maga teljességében érvényesül, azaz az ügyfelek személyes adatai csakis akkor kezelhetőek, ha ahhoz ő a fent említett követelményeknek megfelelően hozzájárult. Ennek értelmében mind a szervezetek, mind a megbízó, mind pedig a minisztérium csak akkor jogosult személyesadat kezelésre (általa, illetve számára az adat csak akkor továbbítható), ha ahhoz az ügyfél hozzájárult. A hozzájárulás megadása elképzelhető a szervezet és az ügyfél között létrejött együttműködési megállapodás keretei között, de megtehető akár külön nyilatkozatban is. 20

[A Kormány] h a t á r o z a t a. 1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó

[A Kormány] h a t á r o z a t a. 1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó 1 A Kormány 1 /2009. ( ) h a t á r o z a t a az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

Részletesebben

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje 2010-04-22 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány Autizmus Stratégiai Munkacsoport szerzők:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Tartalomjegyzék Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1 Fogalomtár... 1 Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Terepgyakorlat a gyermekjóléti szolgálatokban... 14 Az iskolai

Részletesebben

5 Részletes stratégia

5 Részletes stratégia 5 Részletes stratégia 5.1 Világos célok, erős szervezet o Egységes és világos célok, a hálózati működést szolgáló szervezeti felépítés 0 5.1.1 Célok: Egy érdekvédelmi szervezet számára nincs fontosabb

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. július

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. július Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára 2009. július TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK... 3 2. AZ ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 2.1. CSALÁDBARÁT MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEK

Részletesebben

Szab-17/2010-7 - Adatvédelmi szabályzat (bankcsoport szintű utasítás)

Szab-17/2010-7 - Adatvédelmi szabályzat (bankcsoport szintű utasítás) Szab-17/2010-7 - Adatvédelmi szabályzat (bankcsoport szintű utasítás) Folyamatgazda szakterület Szakértők: belső adatvédelmi felelős Dr. Dósa Imre belső adatvédelmi felelős Kapcsolódó hatósági vagy GE

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

A Bárdi Autó Zrt. internetes adatkezelési szabályzata

A Bárdi Autó Zrt. internetes adatkezelési szabályzata A Bárdi Autó Zrt. internetes adatkezelési szabályzata Az adatkezelő neve: Bárdi Autó Magyarország Autóalkatrész-kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Bárdi Autó Zrt.) Az adatkezelő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK

BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK Az autizmus (ASD, autista spektrum zavar) napjainkra már nem egy elszigetelt, szűk réteget érintő probléma. Világszerte 67 millió

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány

Kutatási zárótanulmány Rubeus Egyesület Szedervessző 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4. II.22. Tel.: +36 30 388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Kutatási zárótanulmány készült a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7052 Kölesd, Kossuth tér 2., 74/436-033 A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 2013. A személyes

Részletesebben

Családtájékoztatási modell

Családtájékoztatási modell Családtájékoztatási modell Az autizmussal élők családjának / gondozóinak tájékoztatása, támogatása és bevonása a teljes ellátási spektrumban és a teljes életút során Szerzők: Giflo H. Péter, gyógypedagógus,

Részletesebben

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK I. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere éss célja Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (...

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (... PÉNZÜGYMINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET 4791/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (...)

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Az elektronikus személyazonosítás és ügyintézés adatvédelmi követelményei. Szabó Máté Dániel Székely Iván Simon Éva *

Az elektronikus személyazonosítás és ügyintézés adatvédelmi követelményei. Szabó Máté Dániel Székely Iván Simon Éva * Az elektronikus személyazonosítás és ügyintézés adatvédelmi követelményei Szabó Máté Dániel Székely Iván Simon Éva * Eötvös Károly Közpolitikai Intézet 1113 Budapest, Ulászló u. 43. Telefon: +36 1 212

Részletesebben

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 1163 Budapest, Tekla u. 2/c.

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 1163 Budapest, Tekla u. 2/c. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az eljárást készítette: Krejcár Ottmárné (Intézményi Adatvédelmi Felelős) Varga Tünde (Intézményi Adatvédelmi Megbízott) Dátum: 2013.08.06. A dokumentáció kódja MSZ-10 Változat száma

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. A szélessávú internet szolgáltatások minőségi paramétereit mérő szoftver rendszer kifejlesztése 7 ' tárgyában

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. A szélessávú internet szolgáltatások minőségi paramétereit mérő szoftver rendszer kifejlesztése 7 ' tárgyában VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A szélessávú internet szolgáltatások minőségi paramétereit mérő szoftver rendszer kifejlesztése 7 ' tárgyában amely létrejött egyrészről a: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely:

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 300 000 Ft, azaz Háromszázezer forint adatvédelmi bírság. 100 000 Ft, azaz Százezer forint adatvédelmi bírság

H A T Á R O Z A T. 300 000 Ft, azaz Háromszázezer forint adatvédelmi bírság. 100 000 Ft, azaz Százezer forint adatvédelmi bírság Ügyszám: NAIH-6372-14/2012/H. Tárgy: Nyereményjáték adatkezelése H A T Á R O Z A T Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Teljeskörű ügyfélazonosítás című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-2.3.8 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

Tárgy: a Sanoma Media Budapest Zrt. adatkezelése H A T Á R O Z A T

Tárgy: a Sanoma Media Budapest Zrt. adatkezelése H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-608-15/2013/H. Tárgy: a Sanoma Media Budapest Zrt. adatkezelése H A T Á R O Z A T A Sanoma Media Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Kötelezett) (1037 Budapest,

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület A civil szervezetek ügyviteli feladatainak és az elektronikus ügykezelés kapcsolatának áttekintése Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U.

FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U. FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U. 3-5. Tel.: 06 52 232 313; e-mail: titkarsag@feherbot.hu ; honlap:www.feherbot.hu Nyilvántartási szám a Debreceni Törvényszéknél: 967 Felnőttképzési akkreditációs

Részletesebben

INFORMATIKAI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu INFORMATIKAI kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette: Hatályba

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2013/14

TÁJÉKOZTATÁS A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2013/14 TÁJÉKOZTATÁS A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2013/14 Tartalomjegyzék A támogatási rendszer jogszabályi háttere:... 3 A támogatásra jogosultak köre, a támogatás felhasználási jogcímei...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben