Az Országos Autizmus Stratégia felülvizsgálatát támogató adatbázis specifikációja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országos Autizmus Stratégia felülvizsgálatát támogató adatbázis specifikációja"

Átírás

1 Az Országos Autizmus Stratégia felülvizsgálatát támogató adatbázis specifikációja Készült az FSZK megbízásából április Készítette: NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó Bt Veresegyház, Malomköz u Közreműködő szakértők: Giflo H. Péter, Menner Ákos, dr. Vályi Réka Lektorálta: dr. Simó Judit, Lehner Tamás

2 1 Tartalom 1 Tartalom Használt rövidítések Előzmények Az adatbázis célja Az adatbázis tervezett mérete Az adatok felhasználói A működés szervezeti és technikai háttere Szervezeti háttér Technikai háttér Funkcionális jellemzők Regisztráció Jogosultságkezelés Regisztrált felhasználók Nem regisztrált felhasználók Szakmai vezető Rendszeradminisztrátor Adatmódosítás a már felvitt adatokban Lekérdezések A rendszeradminisztrátor által feltöltött információk Kapcsolatfelvétel Használati statisztikák készítése Hozzáférések naplózása Az adatbázis kialakítása Adatok tárolása Az OAS adattartalma Adatkezelés és adatvédelem Jogszabályi háttér Az adatkezelés feltételei: jogalap és célhozkötöttség Az adatok anonimizálása és az egyirányú kódolás Az adatbázis kommunikációja Az adatbázis kiépítésének költségei

3 2 Használt rövidítések AOSZ Autisták Országos Szövetsége az autizmussal élő személyek érdekvédelmét ellátó országos ernyőszervezet FSZK HR kapacitás Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány az emberi erőforrás létszáma, képzettsége, munkaideje Magyarország Kormánya által ben két korábbi közalapítvány egyesítésével létrehozott pályáztató és szakmai szervezet NEFMI Nemzeti Erőforrás Minisztérium az oktatási, egészségügyi és szociális ágazat irányításáért felelős kormányzati szerv OAS Országos Autizmus Stratégia/Országos Intézményfejlesztési Koncepció Magyarország Kormányának állásfoglalása az autizmussal élő személyekkel kapcsolatos stratégiáról OFP Országos Fogyatékosügyi Program Magyarország Kormányának állásfoglalása a fogyatékos személyekkel kapcsolatos stratégiáról SZMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egyik jogelődje 3 Előzmények 2008-ban az Autisták Országos Szövetsége a Nemzeti Erőforrás Minisztérium jogelődjének a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak a megbízására autizmusügyi és közigazgatási szakértők bevonásával elkészítette az Országos Autizmus Stratégiát, melyet az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) kormányhatározattal elfogadtak. Az OAS megvalósításának első lépéseiként a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány több munkacsoport koordinálásával megkezdte egy autizmus-specifikus minőségirányítási rendszer kidolgozását. E munkacsoportok célja, hogy azonosítsák az OAS végrehajtásához szükséges feltételeket, valamint elősegítsék annak megvalósítását. 3

4 Jelen terv az OAS-ban megfogalmazott célok és tevékenységek hatékony felülvizsgálatát elősegítő adatgyűjtés rendszerbe foglalására vállalkozik. 4 Az adatbázis célja Az OAS rendszeres felülvizsgálatát támogató adatbázis célja, hogy információt biztosítson az autizmussal élők és az ellátásukban dolgozók fejlesztéséhez, munkájához az intézményhálózat minden területére (oktatás, egészségügy, szociális ellátás, foglalkoztatás); lehetőséget biztosítson a partneri igény- és elégedettségmérés több szintű megvalósítására, valamint indikátorok képzését tegye lehetővé, és ezáltal az autizmusspecifikus minőségbiztosítási rendszer alapjául szolgáljon; bemeneti adatokat biztosítson a kormányzati jelentésekhez és döntés-előkészítéshez; minden szereplő számára biztosítson hozzáférhető adatokat; szolgáltatásokat nyújtson a tervezéshez, értékeléshez, fejlesztéshez (összehasonlításhoz adatok, jó gyakorlat gyűjtemény, kompetencia önértékelés szakértőknek, stb.); További cél, hogy lehetővé tegye az OAS rendszeres felülvizsgálatához és a fejlesztéséhez szükséges bemeneti adatok gyűjtését, lekérdezését; adatokat biztosítson az autizmussal élők demográfiai jellemzőiről; illetve az ellátórendszer mennyiségi és minőségi jellemzőiről (HR kapacitás, képzések, autizmus-specifikus jellemzők, stb.). Mindezen célok elérése azt teszi lehetővé, hogy az OAS rendszeres felülvizsgálata és a mindenkori új stratégia megfogalmazása számszerűsíthető adatokon, és az autizmus ügyében érintett szereplők 1 igényein alapuljon figyelembe véve az elégedettségüket. 1 érintettek, szülők, szakemberek, döntéshozók 4

5 4.1 Az adatbázis tervezett mérete Adatbázis jellemző Mennyiség az adatbázisban szereplő személyek száma egy személyhez kapcsolódó adatok száma az adatbázisban szereplő szolgáltatók száma egy szolgáltatóhoz kapcsolódó adatok száma az adatbázist használók száma fő 50 db db 50 db fő 5 Az adatok felhasználói Az adatgyűjtési tevékenység során létrejövő adatbázis tekintettel arra, hogy az OAS felülvizsgálatát támogatja nyilvános a rendszert adatokkal ellátók, valamint az adatokat stratégiai, kutatási célokra felhasználó személyek, szervezetek számára. Fontos hangsúlyozni, hogy az alábbi táblázatban szereplő szervezetek, személyek adattöltők és felhasználók is egyaránt. A jelölés az egyes szereplőknél az adatbázissal kapcsolatos tevékenységének a fő hangsúlyát jelöli. Adatbázis-szereplő Adattöltő Adatfelhasználó FSZK AOSZ kormányzat (minisztériumok, jogszabályokkal és forrásokkal kapcsolatos döntéshozók kutatók, szakértők intézmények (diagnosztizáló központok, egészségügyi alapellátás intézményei, lakóotthonok, iskolák, óvodák, nappali ellátók, pszichiátriai intézmények, támogató szolgálatok, munkaerő-piaci szolgáltatók, munkaügyi központok, stb.) fenntartók (önkormányzat, civil szervezet, egyház, stb.) Szülők érintettek x x x x x x x x 5

6 Az adatbázis mennyiségi és minőségi mutatókat is gyűjt. A mennyiségi adatok elsősorban az érintettek demográfiai, szolgáltatás-igénybevételi adatait jelentik, míg a minőségi mutatók fő hangsúlyát a szereplők elégedettsége adja, de megjelennek benne az ellátás színvonalát leíró objektív minőségi mutatók is, melyek részletes kidolgozására az adatbázis építése során kerül sor. A mennyiségi adatok részletes tárgyalása Az OAS adattartalma című fejezetben található. Az alábbi táblázat a szereplők elégedettségének a fő területét jelöli, azaz azt a szempontot, ami a mérés szempontjából kiemelkedően fontos. Adatbázis-szereplő Elégedettségmérés szempontja Ellátottak elégedettsége Ellátó intézmények elégedettsége Ellátó szakemberek elégedettsége Egyéb adatfelhasználók elégedettsége az ellátásukkal, a számukra nyújtott szolgáltatással kapcsolatos elégedettség az adatok mennyiségével és minőségével kapcsolatos elégedettség az adatok mennyiségével és minőségével kapcsolatos elégedettség az adatok mennyiségével és minőségével kapcsolatos elégedettség 6 A működés szervezeti és technikai háttere 6.1 Szervezeti háttér Az adatbázis üzemeltetését jelen terv szerint az FSZK képes ellátni. Rendelkezésére áll a szükséges HR kapacitás (rendszeradminisztrátor, szakmai vezető), illetve a számítástechnikai kapacitás egy része. Ahhoz azonban, hogy a korábbiakban körülírt rendszer működhessen, az alábbi feltételeknek rendelkezésre kell állniuk: az alkalmazás (szoftver) kifejlesztése a teljes hardver kapacitás beszerzése az adatbázis kommunikációja a szereplők kiképzése a feltöltésre 6.2 Technikai háttér A felhasználók számát, a fel- és letöltések gyakoriságát, az adatbázisban megjelenő adatforgalom szélességét tekintve a technikai háttér alapjául az alábbi ábrán szereplő Magán számítási felhő modellt célszerű kiépíteni. Ennek a modellnek a lényege, hogy az adatbázist üzemeltető maga biztosítja az adatok fel- és letöltésének folyamatos elérhetőségét 6

7 gondoskodik teljes szoftver és hardver környezet kialakításáról és üzembiztos működéséről az adatok tárolásáról és hozzáférhetőségéről az adatbázis akadálymentes elérhetőségéről Lepenye Tamás: Felhős ég az IT felett Bevezetés a számítási felhők világába (2) 2 7 Funkcionális jellemzők 7.1 Regisztráció Ahhoz, hogy a jelen dokumentumban körülírt adatbázis minél hatékonyabban betöltse a célját, szükséges a minél nagyobb létszámú felhasználó. Ennek a sikere két tényezőn áll: az egyik az adatbázis széles körű kommunikációja, a másik pedig az adatbázist adatokkal ellátó személyek, szervezetek érdekeltté tétele. A kommunikációról a 11. fejezetben esik szó. A szereplők érdekeltté tételének egyik kulcs, hogy az adatokhoz bármely regisztrált felhasználó hozzáférhet megkönnyítve így például a szolgáltatástervezést, annak irányítását, vagy éppen a kutatásokat. A rendszerbe elsőként belépők számára a honlapon szükséges a regisztráció lehetőségét biztosítani egy Regisztráció elnevezésű gombbal, melyre rákattintva megjelenik a regisztrációs adatlap és fölötte a regisztrációval kapcsolatos üzenetek. A programnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a regisztrációs folyamat bejelentkező képernyőjére a rendszeradminisztrátor cserélhető szöveget helyezzen el, amelyben figyelmezteti a regisztrálni kívánókat az esetleges korlátozásokra (pl. az első időszakban a programban résztvevő, szolgáltatást nyújtó intézmények lesznek a felhasználók, majd később a többi szereplő is lehetőséget kaphat a bejelentkezésre). A regisztráció a tervezet szerint többszintű lesz, külön az ellátottak, külön az intézmények és az ellátó szakemberek számára. A regisztrálni kívánóknak egy adatlapot kell on-line kitölteniük és elküldeniük, elmenteni nem lehetséges, azonban a kitöltött adatokról egy megerősítést kap az érintett. Az adatlapon minden adat kitöltése kötelező, hiányosan, vagy nem a segítségül az egyes 2 7

8 rubrikák mellett olvasható formátumminta (pl. telefonszám, dátum, stb.) alapján kitöltött adatokkal nem lehet elküldeni. A hiányos adatlapot a rendszer visszaadja, s jelöli pl. piros színnel a ki nem töltött adatokat. A rendszer formai szempontból figyeli a hibás adatokat, s ahol nem a várt értéket kapja, ugyanúgy jelez, mintha nem lett volna kitöltve az adatlap. A regisztráció során a felhasználónak el kell fogadnia a használati feltételeket, amelyeknek az alábbiak a főbb pontjai: kötelezi magát az indikátorokhoz szükséges adatok helyes szolgáltatására. nem regisztrált felhasználóknak nem ad át a rendszerből származó adatot. Az elküldött adatlapokról a rendszeradminisztrátor értesítést kap. A regisztrációs adatlapon rögzített adatok bekerülnek a rendszer átmeneti adatbázisába, és a szakmai vezető és a rendszeradminisztrátor jóváhagyásáig azok nem éles adatok. Helyesnek tűnő kitöltést követő elküldés esetén a rendszer meghatározott szövegű üzenetet küld az adatlapon megadott címre, az adatlapon megadott név felhasználásával a megszólításban. A regisztrációs adatlap tervezett tartalma: Adattartalom Adatbevitel formája Elvárt érték Publikusság Intézménynév Név Beosztás csak betűk csak betűk csak betűk Kitöltő adatai Futósorszám cím Telefon Fax A rendszer adja, nem kitölthető klaviatúrás adatbevitellel szerepeljen benne és a végén a.hu, vagy.com csak szám lehetséges, 7 karakter a budapesti számok, és 8 karakter a vidéki számok esetében, és 11 karakter a mobil számok esetében. Csak szám, 6 számjegy Felhasználónév és jelszó Klaviatúra Nincs, de nem lehet üres Nem nem Igen Biztonsági kérdés és válasz jelszóhoz Klaviatúra Nincs, de nem lehet üres nem 8

9 Új adatlap elküldéséről a rendszeradminisztrátor üzenetet kap, s az adatok átnézése után a szakmai vezetővel egyeztetve dönt arról, hogy engedélyezi-e a regisztrációt. Tehát szükséges egy rendszeradminisztrátori felület, ahol ezt az engedélyezést meg tudja tenni. Amennyiben nem találja megfelelőnek az adatokat pl. már létezik ilyen felhasználó, szemlátomást kitalált adatok szerepelnek az adatlapon stb. elutasítja a regisztrációs kérelmet és egyeztet a regisztrációt kérővel. A regisztrációs adatlap ellenőrzését követően amennyiben megfelelőnek tartja a szakmai vezető engedélyezi a rendszeradminisztrátornak az adatok éles rögzítését az adatbázisban. Ezt követően a rendszeradminisztrátor megküldi a kitöltőnek en a hozzáférési adatokat. 7.2 Jogosultságkezelés Regisztrált felhasználók Egy felhasználónévvel és jelszóval bármely, internet hozzáféréssel rendelkező számítógépről be lehet jelentkezni az adatbázisba. A regisztrált felhasználók jogosultak a honlap publikus részein túl a számukra hozzáférhetővé tett adatok lekérdezésére. A lekérdezés során az adathasználók az egyes mutatókat lekérdezhetik, s ennek során az alap adatokban megadottak alapján és időintervallum szerint szűkíthetik a lekérdezésbe eső adattartalmakat. Az elégedettségmérés tekintetében az adatbázisban szereplők megőrizhetik anonimitásukat, de lehetővé válik számukra az érintett mutató legjobb, legrosszabb és átlagos eredménye összehasonlítva saját eredményükkel Nem regisztrált felhasználók Csak a honlap publikus részeit érhetik el. Ezek a következők: Regisztráció Hasznos linkek Szakmai háttéranyagok GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Kapcsolatfelvétel Általános információk az autizmussal és ellátó intézményekkel Szakmai vezető A szakmai vezető a honlap rendszeres kommunikációjáért, tartalmáért, a lekérdezési lehetőségekért, valamint a rendszeradminisztrátor munkájáért felelős. A munkavégzéshez szükséges kompetenciák: felsőfokú végzettség az autizmussal kapcsolatos szolgáltatórendszer ismerete az autizmussal kapcsolatos érdekvédelmi rendszer ismerete számítástechnikai ismeretek közigazgatási tapasztalatok 9

10 7.2.4 Rendszeradminisztrátor Rendelkezik a regisztrált felhasználókat megillető jogosultságokon túlmenően az alábbiakkal: jelszó módosítása, alapadatok élesítése, módosított alapadatok élesítése, adott évre vonatkozó indikátorok adatainak élesítése, hasznos linkek feltöltése, szakmai háttéranyagok feltöltése, új menüpont(ok) létrehozása. új indikátorok létrehozása, meglévő indikátorok törlése, módosítása. Ezt a tevékenységet a szakmai vezető irányítja. Minden módosítás csak a feltöltési időszak előtt végezhető, s csak a jövőre irányulhat. GYIK feltöltése. A regisztrált felhasználó által kitöltött adatok még nem kerülnek be az éles adatbázisba, azaz nem láthatóak. A rendszeradminisztrátor az értesítés alapján ellenőrzi az adatokat, szükség esetén konzultál a szakmai vezetővel, illetve az érintett intézménnyel. Amennyiben megfelelőek az adatok, engedélyezi az éles adatbázisban való megjelenítést. A munkavégzéshez szükséges kompetenciák: rendszergazdai tapasztalat szoftverüzemeltetői gyakorlat jó írásbeli kommunikációs képesség 7.3 Adatmódosítás a már felvitt adatokban Az éles adatbázisban szereplő, az indikátorokhoz tartozó adatok utólagos módosítására a regisztrált felhasználónak nincsen lehetősége, csak a rendszeradminisztrátornak küldött a honlapon megjelenő Adatmódosítás elnevezésű gomb megnyomásával megnyíló adatváltozás bejelentőn keresztül. Amennyiben egy regisztrált felhasználó elfelejti jelszavát, a rendszer felkínál egy menüpontot, amelyre klikkelve erről értesíteni tudja a rendszeradminisztrátort. A rendszer nem küldi meg automatikusan a jelszót annak elfelejtése esetén. A rendszeradminisztrátor e- mailben megkérdezi a regisztrációs adatlap kitöltőjétől a jelszóhoz tartozó biztonsági kérdést és választ. Amennyiben erre helyes választ kap, megadja a régi jelszót. Amennyiben nem kap helyes választ, a felhasználónak hivatalosan, írásban az aláírásával ellátott levélben kell új jelszót kérnie. A rendszeradminisztrátor az új jelszót a régi felhasználónévhez rendeli. Amennyiben egy regisztrált felhasználó elfelejti a jelszavát, a rendszer felkínál egy menüpontot ahol az elfelejtett jelszó helyett egy új generálható. Erről értesítést a felhasználó az előre regisztrált címére kap. 10

11 7.4 Lekérdezések A lekérdezések eredményeit a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van kinyomtatni, illetve kép, vagy más formátumban elmenteni. Erre lehetőséget kínál a program. 7.5 A rendszeradminisztrátor által feltöltött információk A rendszeradminisztrátor feladata, hogy a szakmai vezetővel történt egyeztetés szerint a hasznos linkeket, a szakmai háttéranyagokat, illetve a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) menüpontok mögé a megfelelő anyagokat feltöltse. A feltöltött szakmai háttéranyagokat a felhasználók letölthetik, kinyomtathatják. 7.6 Kapcsolatfelvétel A menőpontra klikkelve a felhasználónak lehetősége van üzenetet írni, s azt elküldeni a rendszeradminisztrátornak. Az elküldés csak akkor lehetséges, ha a küldő címe valós. A kapcsolatfelvétel során a rendszeradminisztrátorhoz érkező nem technikai, hanem szakmai jellegű kérdéseket a szakmai vezetőnek továbbítja. 7.7 Használati statisztikák készítése A statisztikák elkészthetőségének érdekében a rendszernek gyűjtenie kell az alábbi adatokat: a honlap látogatóinak száma naponta, 1 évre visszamenőleg. a lekérdezések száma az adatbázisból, havonta, egy évre visszamenőleg, regisztrált felhasználókként és összesen. A rendszer külön statisztikai modullal nem rendelkezik. A gyűjtött adatok alapján a szakmai vezető irányításával a rendszergazda képes lesz statisztikai adatok szolgáltatására. 7.8 Hozzáférések naplózása A rendszer a regisztrált bejelentkezéseket, adatfeltöltéseket és lekérdetéseket naplózza. Ezekről az adminisztrátor segítségével kimutatás készíthető. 8 Az adatbázis kialakítása 8.1 Adatok tárolása A céloknál meghatározott eredmény eléréséhez szükséges az adatok tárolása. Az adatok tárolásával kapcsolatos jogszabályi háttérrel a 10. fejezet foglalkozik. Minden lekérdezéshez, statisztikához szükséges adatot saját bevitellel kell tárolni, mivel ez biztosítja a gyors és a pontos visszakeresést. A rendszer a beindítását követő első évben csak klaviatúrával, vagy legördülő menüből való kiválasztással történő adatbevitelt támogat, tehát dokumentumok tárolására nem alkalmas. Az első év tapasztalatai alapján a további fejlesztés feladata annak meghatározása, hogy mely adatok használatához szükséges esetlegesen az eredeti alapdokumentum digitalizált változatának tárolása. 11

12 9 Az OAS adattartalma Az alábbi táblázat vízszintes sorai a jelen specifikáció elkészítésének időpontjában érvényes OAS által érintett szolgáltatási területeket jelölik, a függőleges oszlopok pedig azokat a csoportokat, amelyek tekintetében az adatgyűjtés szükséges. Azok a cellák, ahol a nem releváns kifejezés olvasható, azokat a területeket jelöli, ahol jelenleg nem meghatározott minőségi adatok szerepelnek. Ellátó hely Ellátott személy Ellátó szakember 1. A meglévő szolgáltatások és intézményrendszer elemeinek felmérése 2. Autizmus specifikus intézményi ellátás fejlesztése nem releváns nem releváns nem releváns 2.1. Krízis ellátás biztosítása 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. szolgáltatási napok száma 6. ellátó hely fenntartója 2.2. Lakhatási szolgáltatás biztosítása 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. szolgáltatási napok száma 6. ellátó hely fenntartója 2.3. Az ellátottak intézmények közötti átvezetésének segítése dokumentált információkkal 4. az autizmusra vonatkozó súlyosság, társuló állapot (/betegség) 5. diagnózisok száma 6. ellátásban töltött idő 5. diagnózisok száma 6. ellátásban töltött idő 1. végzettség/szakma 4. szakmai tapasztalat ideje 5. munkaviszony jellege 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege nem releváns nem releváns nem releváns 3. Autizmus szakmai műhely átmeneti működtetése nem releváns nem releváns nem releváns 4. Az autizmus spektrum zavarok szűrésének és diagnosztizálásának biztosítása nem releváns nem releváns nem releváns

13 4.1. Az autizmus korai szűrésének javítása 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. évente kiszűrt esetek száma 6. szolgáltatási napok száma 7. ellátó hely fenntartója 8. az intézmény típusa 4.2. A gyermekkori diagnosztika rendszerének fejlesztése 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. évente diagnosztizált esetek száma 6. szolgáltatási napok száma 7. ellátó hely fenntartója 8. az intézmény típusa 4.3. Diagnosztika a felnőttkorban 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. évente diagnosztizált esetek száma 6. szolgáltatási napok száma 7. ellátó hely fenntartója 8. az intézmény típusa 4.4. A gyermekkori és felnőttkori pszichiátriai ellátások közti átmenet segítése 5. diagnózisok száma 5. diagnózisok száma 5. diagnózisok száma 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege nem releváns nem releváns nem releváns 5. Autizmus specifikus fejlesztési, oktatási ellátás fejlesztése nem releváns nem releváns nem releváns 5.1. Közös stratégiai feladatok az oktatás területén nem releváns nem releváns nem releváns Az autizmus specifikus ellátáshoz kapcsolódó minőségi nem releváns nem releváns nem releváns 13

14 kritériumok kimunkálása és érvényesítése az oktatási rendszer minden szintjén Integráló közoktatási intézmények számára szakmai nem releváns nem releváns nem releváns támogatás biztosítása Autizmusra kifejlesztett pszichoedukációs eszközök hazai nem releváns nem releváns nem releváns adaptációja, terjesztése 5.2. Az egyes képzési szinteket érintő speciális feladatok nem releváns nem releváns nem releváns Korai fejlesztés, bölcsődei, óvodai ellátás 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. szolgáltatási napok száma 6. ellátó hely fenntartója 7. az intézmény típusa/tanterve Alapfokú oktatás 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. szolgáltatási napok száma 6. ellátó hely fenntartója 7. az intézmény típusa/tanterve Középiskolai oktatás, szakképzés hozzáférésének javítása 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. szolgáltatási napok száma 6. ellátó hely fenntartója 7. az intézmény típusa/tanterve 5. diagnózisok száma 6. ellátásban töltött idő 7. ellátási forma (integráltan) 5. diagnózisok száma 6. ellátásban töltött idő 7. oktatási forma (integráltan) 5. diagnózisok száma 6. ellátásban töltött idő 7. oktatási forma (integráltan) 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege 14

15 Felsőfokú oktatásban tanuló autista hallgatók támogatása 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. szolgáltatási napok száma 6. ellátó hely fenntartója 6. Felnőttképzési modellprogram működtetése 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. szolgáltatási napok száma 6. ellátó hely fenntartója 7. kiadott tanúsítványok száma 5. diagnózisok száma 6. ellátásban töltött idő 7. oktatási forma (integráltan) 5. a képzésben töltött idő 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege 7. Autizmus specifikus szakemberek biztosítása nem releváns nem releváns nem releváns 7.1. Autizmus specifikus szakemberképzés előkészítése, képzési nem releváns nem releváns nem releváns szintek meghatározása, képzések kidolgozása 7.2. Trénerképzés nem releváns nem releváns nem releváns 7.3. Autizmus specifikus szakemberképzések elindítása, szervezése 1. kapacitás 2. hely/cím 3. ellátási terület (földrajzi) 4. felhasznált forrás/év - struktúrája 5. ellátó hely fenntartója 6. kiadott diplomák száma 5. a képzésben töltött idő 1. végzettség/szakma 4. munkaviszony jellege 7.4. Autizmus szakértői kör létrehozása nem releváns nem releváns 1. végzettség/szakma 8. Autizmus specifikus foglalkoztatás biztosítása 1. kapacitás 2. hely/cím 3. felhasznált forrás/év - 1. végzettség/szakma 15

16 struktúrája 4. ellátó hely fenntartója 5. munkanapok száma 5. a munkában töltött idő 6. a munkaviszony jellege 4. munkaviszony jellege 8.1. Autista emberek foglalkoztatására vonatkozó sztenderdek nem releváns nem releváns nem releváns kidolgozása és bevezetése 8.2. Autizmus specifikus foglalkoztatás és munkaerő-piaci nem releváns nem releváns nem releváns szolgáltatások modellprogram működtetése 8.3. Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások megerősítése nem releváns nem releváns nem releváns 9. Érintett családok támogatása nem releváns nem releváns nem releváns 9.1. A szülők tájékoztatása és bevonása az autizmussal élő nem releváns nem releváns nem releváns személy fejlesztésébe 9.2. Mentorszülő hálózat kialakítása 1. a mentorszülők száma nem releváns 2. földrajzi elhelyezkedésük 3. esetszámuk 5. a munkában töltött idő 9.3. Személyi asszisztens foglalkoztatásának lehetősége az autista személy családjában nem releváns 1. a személyi asszisztensek száma 2. földrajzi elhelyezkedésük 3. esetszámuk 5. az ellátásban töltött idő 9.4. Az autizmussal élő személy családjának különböző pénzbeli nem releváns nem releváns nem releváns ellátások, támogatások biztosítása, a meglévő ellátások autista baráttá alakítása Melléklet: áttekintés az autizmusról nem releváns nem releváns nem releváns 1. Az autizmus definíciója nem releváns nem releváns nem releváns 2. Az autizmus gyakorisága nem releváns nem releváns nem releváns 3. Közös szükségletek az autizmus spektrumán nem releváns nem releváns nem releváns 4. Az autizmus specifikus ellátás általános jellemzői nem releváns nem releváns nem releváns 16

17 5. Az autizmussal élő személyeknek szóló ágazati ellátások nem releváns nem releváns nem releváns 6. Autizmus-specifikus ellátás jogi és szakmai keretei az Európai Unióban és Magyarországon nem releváns nem releváns nem releváns Az alábbi táblázatok a fenti adattartalmak részletes kibontását tartalmazzák: Ellátó hely Adattartalom Adatbevitel formája Elvárt érték Publikusság kapacitás klaviatúra csak szám, maximum 5 számjegy igen hely/cím klaviatúra csak betű igen lenyíló menü az irányítószám kiválasztása lenyíló menüből ellátási terület (földrajzi) lenyíló menü a lenyíló menüben meghatározott igen felhasznált forrás/év klaviatúra csak szám, maximum 9 számjegy nem a felhasznált forrás struktúrája klaviatúra táblázatos kitöltés, melyben a forrást és annak az értékét is a felhasználó írja be nem évente kiadott ASD diagnózisok klaviatúra csak szám, maximum 5 számjegy igen szolgáltatási napok száma klaviatúra csak szám, maximum 5 számjegy igen ellátó hely fenntartója klaviatúra csak betű igen az intézmény típusa/tanterve klaviatúra csak betű igen 17

18 Ellátott személy Adattartalom Adatbevitel formája Elvárt érték Publikusság nem lenyíló menü a lenyíló menüben meghatározott lakóhely klaviatúra lenyíló menü csak betű az irányítószám kiválasztása lenyíló menüből életkor klaviatúra csak szám, maximum 2 számjegy súlyosság lenyíló menü a lenyíló menüben meghatározott társuló klaviatúra csak betű diagnózisok száma klaviatúra csak szám, maximum 2 számjegy ellátásban töltött idő (napok száma) klaviatúra csak szám, maximum 4 számjegy oktatási forma (integráltan) lenyíló menü a lenyíló menüben meghatározott nem, kivéve Hash 3 algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén 3 hash algoritmusok egyirányú kódolási rutinok, amelyek a bemeneti adatból a következő feltételek teljesülése mellett képeznek kimeneti adatot: Adott bemeneti adatból mindig ugyanazt a kimenetet adja. A kimeneti adat egyértelműen utal a bemeneti adatra, de a kimeneti adatból nem állítható elő a bemeneti adat. A bemeneti adat legkisebb változása is teljesen más kimenetet eredményez. 18

19 Ellátó szakember Adattartalom Adatbevitel formája Elvárt érték Publikusság végzettség/szakma lenyíló menü a lenyíló menüben meghatározott specifikus képzettség klaviatúra csak betű életkor klaviatúra csak szám, maximum 2 számjegy munkaviszony jellege lenyíló menü a lenyíló menüben meghatározott nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén nem, kivéve Hash algoritmus alkalmazása esetén 19

20 10 Adatkezelés és adatvédelem Az alábbiakban az adatvédelmi ombudsman ajánlása található, amit egy látássérült személyeket nyilvántartó adatbázis kialakításához adott, de jelen adatbázisban megjelenő adatok kezelésére is értelmezhető. Természetesen az adatbázis beindítása előtt szükséges a teljes működési leírást véleményeztetni adatvédelmi szempontból Jogszabályi háttér A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat az évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.), valamint az azt kiegészítő szektorális jogszabályok tartalmazzák. Utóbbiak, tehát a szektorális szabályok bizonyos adatfajtákra vonatkozóan határoznak meg speciális szabályokat: részben kivételeket fogalmaznak meg az adatvédelmi törvényből megismerhető általános szabályok alól, részben további garanciákat teremtenek. Tekintettel arra, hogy az idevágó szektorális jogszabályokban nem találhatók olyan szabályok, amelyek az adatvédelmi törvényben meghatározott követelményektől eltérnének, a feltett kérdések az általános szabályokat és alapelveket tartalmazó Avtv. alapján ítélhetők meg Az adatkezelés feltételei: jogalap és célhozkötöttség Az információs önrendelkezési jog alapján személyes adat kezelésére (ideértve az adatok továbbítását is) főszabály szerint csak akkor van lehetőség, ha ahhoz az érintett megfelelő tájékoztatás alapján, önkéntesen, határozottan és félreérthetetlenül hozzájárult. *Avtv pont, 3. (1) bekezdés a) pont+ Az adatkezeléshez csak akkor nem szükséges az adatalany hozzájárulása, ha az adatkezelést törvény (törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet) rendeli el. *Avtv. 3. (1) bekezdés b) pont] Tekintettel arra, hogy jelen esetben nem áll rendelkezésre olyan szektorális joganyag, amely az adatkezelés jogalapját biztosítaná, az információs önrendelkezési jog a maga teljességében érvényesül, azaz az ügyfelek személyes adatai csakis akkor kezelhetőek, ha ahhoz ő a fent említett követelményeknek megfelelően hozzájárult. Ennek értelmében mind a szervezetek, mind a megbízó, mind pedig a minisztérium csak akkor jogosult személyesadat kezelésre (általa, illetve számára az adat csak akkor továbbítható), ha ahhoz az ügyfél hozzájárult. A hozzájárulás megadása elképzelhető a szervezet és az ügyfél között létrejött együttműködési megállapodás keretei között, de megtehető akár külön nyilatkozatban is. 20

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Tisztelt Partnerünk! Ezúton tájékoztatom, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) szolgáltatásai (hírlevél, projektötlet

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy az Autisták Országos Szövetsége (1053 Budapest, Fejér György u. 10.) (AOSZ), mint adatkezelő és adatfeldolgozó

Részletesebben

Az autorizáció részletes leírása

Az autorizáció részletes leírása Az autorizáció részletes leírása 1. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELTÉTELEI 1.1 Regisztráció Az Autorizációs kérés előtt a szervezetnek vagy a magánszemélynek regisztráltatnia kell magát. A regisztrációs lapon megadott

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

Regisztrációs segédlet A roma közösségekben dolgozó védőnők. munkafeltételeinek javítása elnevezésű norvég projekt keretében

Regisztrációs segédlet A roma közösségekben dolgozó védőnők. munkafeltételeinek javítása elnevezésű norvég projekt keretében Regisztrációs segédlet A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása elnevezésű norvég projekt keretében végzett informatikai eszközellátottság felméréséhez 1 1 1 TÁJÉKOZTATÓ az OTH

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Központi Jogosultsági Rendszer Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 2010. július 23. Verziószám: 1.0 Végleges Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 1 2 A Központi Jogosultsági Rendszer

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Adatkezelő Ferling Webline Szolgáltató Kft. Székhely 7621 Pécs, Mária u. 8. Adatkezelés megnevezése Adatkezelés nyilvántartási száma hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ RÉGEBBI TANFOLYAMON RÉSZT VETT HALLGATÓK BEJELENTKEZÉS UTÁN JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

REGISZTRÁCIÓ RÉGEBBI TANFOLYAMON RÉSZT VETT HALLGATÓK BEJELENTKEZÉS UTÁN JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK REGISZTRÁCIÓ RÉGEBBI TANFOLYAMON RÉSZT VETT HALLGATÓK BEJELENTKEZÉS UTÁN JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK REGISZTRÁCIÓ Regisztrációra akkor van szükség, ha még nem volt nálunk semmilyen

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA

DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉS A GYAKORLATBAN, JOGI OLDAL DIGITÁLIA 2013 10/09/2013 ADATVÉDELEM VS. ÜZLETI ÉRTÉK személyes adat védelme: alkotmányos jog személyes adat üzleti érték egyensúly:

Részletesebben

Playlist.hu Kiadói kézikönyv

Playlist.hu Kiadói kézikönyv Playlist.hu Kiadói kézikönyv Verziószám: 1.1.4. Dátum: 2010. október 13. Tartalomjegyzék Verziótörténet... 3 1. Bevezető... 4 2. Rendszerkövetelmények... 4 3. Bejelentkezés... 4 4. Regisztráció... 5 5.

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Hölgyválasz Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 41.) Hatályos: 2008. július 1. Az Adatkezelő (a www.holgyvalasz.hu, valamint a Hölgyválasz Táncstúdió üzemeltetője) ezúton tájékoztatja a a Hölgyválasz Táncstúdió

Részletesebben

A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Kft. Adatvédelmi Nyilatkozata

A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Kft. Adatvédelmi Nyilatkozata A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Kft. Adatvédelmi Nyilatkozata 1. Preambulum A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Kft. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint honlapja látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes

Részletesebben

Ügyfélkapu. etananyag

Ügyfélkapu. etananyag Ügyfélkapu etananyag 1. Bevezető Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere. Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal A jelen adatvédelmi nyilatkozat a szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, http://www.tarsaster.hu oldalon elérhető

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara együttműködést hozott lére a fővárosi kereskedelem fejlesztése, az üres üzlethelyiségek minél szélesebb

Részletesebben

Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014.

Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014. 2. Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014. évre vonatkozóan) Bejelentkezés az EPK rendszerébe: 1) Az Akadémiai Adattárban rögzített

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.1-11/1 XXI. századi közoktatás Technikai tudnivalók a jelentkezéshez Regisztráció A regisztráció az OFI honlapon elérhető A pályázók kizárólag elektronikusan úton jelentkezhetnek az innen elérhető

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat KÉZIKÖNYV Online ügyfélszolgálat Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Budai Egészségközpontban immár online ügyfélszolgálaton keresztül is módja van egészségügyi ellátással

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 65-68. -ai rendelkeznek

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN

SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN Minden jog fenntartva Semmelweis Egyetem - 2012 Tartalomjegyzék 1. Belépés a pályázati nyilvántartó rendszerbe...

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról. Az Adatvédelmi szabályzat 1. A TIPS Table for you applikációt (az Applikáció vagy TIPS ) letöltő, használó

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

1. Megfelelés a jogszabályoknak

1. Megfelelés a jogszabályoknak A www.romaversitas.hu cím alatt elérhető weboldalt a Romaversitas Alapítvány. (1094 Budapest, Ferenc krt. 39. Cégjegyzékszám: 13-09-159377; a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. A jelen nyilatkozat (Nyilatkozat)

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu Adatvédelmi Nyilatkozat www.tegla-aruhaz.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tegla-aruhaz.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Rigips

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 www.kekkh.gov.hu Státusz: Verzió Cím Dátum SzerzőFolyamatban Változások Verzió Dátum Vállalat Verzió: 1.0 Szerző: Lénárd Norbert

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. oldal A interneten keresztül használható üzleti szoftvereivel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében REGISZTRÁCIÓ A regisztrációs felület a bejelentkező ablak jobb alsó sarkában

Részletesebben

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban 1/5. Intézményi oldal Ezen az oldalon adhatók meg a regisztráló intézmény adatai. Úgy kell kitölteni, hogy ezzel

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu A Kurrens Print Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kurrens Print Kft., mint Szolgáltató) a www.szbh-trilogia.hu honlapon lehetővé teszi

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Educatio Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. Delegált Admin felület Felhasználói kézikönyv 2012.06.27. Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Elérés...

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Az új technológiák adatvédelmi kihívásai

Az új technológiák adatvédelmi kihívásai Az új technológiák adatvédelmi kihívásai Ide kerülhet Budapest, az előadás 2015. szeptember címe 28. A Hatóság által védett jog természetéről Védelem tárgya: az egyénre vonatkozó információ feltétel nélkül

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat.

Adatvédelmi Nyilatkozat. Adatvédelmi Nyilatkozat www.tondach-shop.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tondach-shop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Tondach

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

Intézményi térítési díj jelentése Tartalom

Intézményi térítési díj jelentése Tartalom Intézményi térítési díj jelentése Tartalom 1. TÉRÍTÉSI DÍJ JELENTÉSE (ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ)... 2 1.1. Térítési díj jelentésének rögzítése... 2 2. SZOLGÁLTATÁSOK, MELYEKRE KÖTELEZŐ TÉRÍTÉSI DÍJAT JELENTENI

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/...

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/... Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Érdeklődni: 82/414-778 (130 vagy 134 mellék) KÉRELEM ÉS ADATLAP Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő

Részletesebben

Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer

Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer Szociális ÁIR (Szociális Ágazati Információs Rendszer) Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer Felhasználói útmutató Budapest, 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. Előzmények, célok...

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A nyilatkozat célja Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy drshine Kft. (levelezési címe: 4030 Debrecen, Búzavirág utca 1.; Cégjegyzékszáma: 09 09 014014; adószáma: 14079043-2-09)

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az Online Management Kft. (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Laser Force Arénát és a www.laserforce.hu weboldalt üzemeltető M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő megnevezése Alapadatok

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2016-01-25 Az ÉTDR rendszer üzemeltetője: Lechner Nonprofit Kft. Az ÉTDR Helpdesk elérhetőségei: e-mailen: helpdesk@etdr.gov.hu telefonon: +36 1 279-2643, +36 1 279-2647 (H-CS

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

Adatgyűjtés a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámáról

Adatgyűjtés a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámáról Adatgyűjtés a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámáról Felhasználói útmutató Készült: 2015. január Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN

VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN 1.3.1.16 VERZIÓ Jelen jegyzet az ÉTDR 2015. 09. 09. napján üzembe helyezett új verziója (1.3.1.16) kapcsán a szoftver újdonságaira hívja fel a figyelmet és az eddigi működés

Részletesebben

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Adatvédelem 1. ELŐSZÓ 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) az Belle-Aire Tanácsadó és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u.5.) (továbbiakban

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Cikkely A Kódex célja

Cikkely A Kódex célja 1 Cikkely A Kódex célja (1) A Kódex a Magyarországon internet hozzáférés szolgáltatási tevékenységet folytató elektronikus hírközlési szolgáltatók szakmai-etikai normagyűjteményeként szolgál, melynek önkéntes

Részletesebben

Általános adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Általános adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Tagunk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadása, mind az ezt követő

Részletesebben

Felhasználói útmutató Probono közigazgatási képzés- és vizsgaszervezési rendszer

Felhasználói útmutató Probono közigazgatási képzés- és vizsgaszervezési rendszer Felhasználói útmutató Probono közigazgatási képzés- és vizsgaszervezési rendszer /Tisztviselők részére/ 1 1. A Probono/TVP felület igénybevételéhez szükséges feltételek 1.1. Tisztviselő regisztrációja

Részletesebben

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv Védőnői jelentés összesítője modul eform Felhasználói kézikönyv 1. ÁNTSZ eform Védőnői jelentés modul... 3 1.1 Bejelentkezés... 3 1.2. Az eform alkalmazás használata... 4 1.2.1 Területi védőnői jogkörrel

Részletesebben

TAOEKR felhő alapú tanúsítvány igénylése

TAOEKR felhő alapú tanúsítvány igénylése TAOEKR felhő alapú tanúsítvány igénylése Tartalom A dokumentum célja... 2 Tanúsítvány igénylése... 2 Új kérelem beadása... 2 Dokumentumok kezelése... 3 Fiók aktiválása (tanúsítvány igénylés megerősítése)...

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában dr. Kása Karolina, osztályvezető, NRSZH Siófok, 2013. május 16. 4. Az Igénybevevői Nyilvántartás

Részletesebben

2. sz. melléklet: Adatkezelési Nyilatkozat

2. sz. melléklet: Adatkezelési Nyilatkozat 2. sz. melléklet: Adatkezelési Nyilatkozat Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. Személyes adat: az érintettel

Részletesebben

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Lipócia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével

Részletesebben

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P r e a m b u l u m Az ŐSZY ÉS ŐSZY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Megbízható kapcsolat az ételintoleranciával foglalkozó szolgáltató központok között. Lőcsey Tamás Budapest,

Megbízható kapcsolat az ételintoleranciával foglalkozó szolgáltató központok között. Lőcsey Tamás Budapest, Megbízható kapcsolat az ételintoleranciával foglalkozó szolgáltató központok között Lőcsey Tamás Budapest, 2015.05.28 Bevezetés A FOODTEST Global informatikai rendszer valós idejű kétirányú kapcsolatot

Részletesebben

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. Adatvédelem 1. Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a (http://www.prokotravel.hu ) weboldal (továbbiakban weboldal) adatgyűjtési, adatkezelési és adatfeldolgozási módjára vonatkozó használati alapelveket

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. BEVEZETÉS A (székhely: 7627 Pécs Vadvirág u. 37) (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát.

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az SMB Management Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Hild Viktor utca 5., fióktelep: 1096 Budapest, Sobieski

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.nyeroklima.hu/regisztracio weboldalon megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Részletesebben

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft Székesfehérvár, Mártírok útja 9. E K O P - 1. A. 2 - A D A T Á L L O M Á N Y O K

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft Székesfehérvár, Mártírok útja 9. E K O P - 1. A. 2 - A D A T Á L L O M Á N Y O K E K O P - 1. A. 2 - A D A T Á L L O M Á N Y O K K Ö Z P O N T O S Í T O T T Á T V É T E L É T, Á T A D Á S Á T K E Z E L Ő, T Á M O G A T Ó I N F O R M A T I K A I R E N D S Z E R F E J L E S Z T É S E

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben