Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÁROP-1.A kódszámú szervezetfejlesztési projektje részeként

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. kódszámú szervezetfejlesztési projektje részeként"

Átírás

1 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÁROP-1.A kódszámú szervezetfejlesztési projektje részeként Kapcsolódó indikátor: Korábbiszervezetfejlesztésmegvalósulásátbemutatótanulmány AZ ÁROP-1.A.2/B KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZATBAN VÁLLALT ÉS MEGVALÓSÍTOTT INTÉZKEDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA Elemzés és hatásvizsgálat

2 Tartalomjegyzék 1. Debrecen civil stratégiájának nemzetközi visszhangja árop-1.a.2/b projekthez kapcsolódó dokumentumok elemzése A pályázat alapadatainak, előzményeinek tényszerű áttekintése Megállapítások, fejlesztési irányok, a vezetés válaszai A helyzetértékelés eredményeinek bemutatása A helyzetértékelésen túlmutató eredménytermékek Benchmark adatbázis az előző, árop felülvizsgálathoz Előzmények Benchmarking adatbázisa, mint menedzsment módszer Adatgyűjtés, mérés, összehasonlítás Az elért eredmények a közigazgatási átalakítás tükrében

3 1. DEBRECEN CIVIL STRATÉGIÁJÁNAK NEMZETKÖZI VISSZHANGJA A évben elindított ÁROP projektek és a most második ütemként elindított szervezetfejlesztési projektek csak és kizárólag akkor hasznosak a hazai közigazgatás számára, ha felmutatható értéket és eredményt hordoznak. Tanácsadó cégként sajnálatosnak tekintjük, hogy az első ÁROP projekt lezárásának nyilvánosságra hozott értékelése nem született, így nem tudhatjuk, hogy a központi közigazgatás miként értékelte annak a többszáz önkormányzatnak a végrehajtott fejlesztéseit, amelyeket ugyan évben külső tanácsadó cégek bevonásával értékeltek és felülvizsgáltak, azonban ezek az értékelések sajnos nem váltak közkinccsé, ezáltal nem képződött közös tudás benchmark adat arról, hogy a teljes magyarországi ÁROP projektek szervezeti hasznosulása milyen mértékű volt. Arra azonban büszkék vagyunk, hogy a szeptember 29. és október 01. között Varsóban az EUPAN (European Public Administration Network) és a Lengyel Köztársaság által szervezett 6. Minőségügyi Konferencián a Magyarországot képviselő három szervezet egyike partnerünk, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata volt. A rendkívül színvonalas nemzetközi konferencián Európa 25 országából több mint 300 meghívott vett részt. A rendezvény idén a Tegyük a helyes dolgokat helyesen mottó köré szerveződött. Központi kérdésként a közigazgatás hatékonyabbá, ügyfél-központúvá tétele, valamint az eredmény-orientált szemléletmód megvalósítása szerepelt. A plenáris ülések alkalmával a közigazgatási minőségügy területén neves szakemberek tartottak előadást, mint Prof. DrGeertBouckaert, a Löveni Katolikus Egyetem Közigazgatási Intézetének Igazgatója, PatrickStaes, az Európai CAF Kutatási Központ vezetője, FernandóGarciaFerreiro az Európai Bizottság Humán Erőforrásért és Biztonságért felelős szervezetének tanácsadója. A szekcióüléseken a meghívott európai városok képviselői prezentálták közigazgatási szervezetük gyakorlatát. A Debrecen városát képviselő delegáció a helyi Civil Stratégiáról tartott előadást, melyet igen nagy érdeklődés övezett a szekcióban. 3

4 A város sikerét és eredményességét jól tükrözi, hogy Mr. Staes a konferenciát záró értékelő ülés alkalmával a civil szervezetekkel és lakossággal való együttműködés szervezettségét példaértékűnek nevezte. A Civil Stratégia kidolgozása a Polgármesteri Hivatal ÁROP projektjének keretében valósult meg a Controll Holding Tanácsadó Zrt. szakértőinek aktív részvételével. Ez a közös siker alapozta meg az ÁROP projekt folytathatóságát és ezt figyelembe vettük, amikor az elvárt fejlesztési eredmények értékelését végrehajtottuk. 4

5 2. ÁROP-1.A.2/B PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK ELEMZÉSE 2.1. A pályázat alapadatainak, előzményeinek tényszerű áttekintése Közgyűlés határoz a pályázaton való részvételről 197/2008. (VII.26.) Pályázat benyújtása a VÁTI-hoz Finanszírozó: ESZA + a Magyar Köztársaság költségvetése (+saját erő) Nyertesség kihirdetése A pályázat címe: "Debrecen MJV Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése", kódszáma: ÁROP-1.A.2/B TSZ aláírása. Elnyert támogatás mértéke: 21.5mFt. Saját forrás: 2.15mFt. Küldetés, célok: A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése a döntési mechanizmus korszerűsítésén, a költségvetési gazdálkodás eredményességének javításán, valamint a partnerség erősítésén keresztül. Kiemelt célok: 1 a szervezeti egységek közötti együttműködést akadályozó tényezők feltárása, megszüntetése, a belső kommunikációs rend szabályozása, a koordinációs rendszer újraszabályozása, a döntések továbbításának, a végrehajtás nyomon követésének kidolgozása, visszacsatolásának meghatározása, 1 Szervezetfejlesztés a Debreceni Polgármesteri Hivatalban sajtótájékoztató anyag július 20. 5

6 a rendeletalkotás demokratizálása, szakmai színvonalának növelése, az ügyfélszolgálat ügyintézési folyamatainak átvizsgálása, az ügyintézés technologizálása, az egyszerűbb, illetve az egyszerűsített ügyek elintézési idejének csökkentése, a munka eredményességét mérő mutatószámok meghatározása, intézkedés a bevezetéséről, a hivatali munka új típusú szemléletének formálása, elfogadtatása, felkészíteni a hivatal munkatársait a projektszemlélet fontosságára, a távlatos gondolkodás jelentőségére, a civil kapcsolatok szervezett formában történő bővítése, a lakosság folyamatos tájékoztatása. A évi ÁROP szervezetfejlesztési projekt szakmai tartalmának ismertetése A pályázat az alábbi feladatok végrehajtását határozta meg. A DÖNTÉSI MECHANIZMUS KORSZERŰSÍTÉSE b) A polgármesteri hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében. c) Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása). d) Rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása. e) A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása. f) A hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése. j) A hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése. l) A projekt szemlélet megerősítése. A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA a) pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása g) Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése. 6

7 A PARTNERSÉG ERŐSÍTÉSE a) Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére. b) A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Megállapítások, fejlesztési irányok, a vezetés válaszai A helyzetértékelés eredményeinek bemutatása augusztus október hónapjaiban komplex helyzetértékelést végeztek a szakmai megvalósítással (mérnöki, szakértői tevékenység, adatbázisok, tanulmányok készítése, képzések lebonyolítása) megbízott tanácsadó cég munkatársai a debreceni polgármesteri hivatalban. Dokumentáció-felülvizsgálatuk az alábbiakra terjedt ki: SZMSZ Közszolgálati Szabályzat Hivatali Ügyrend Iratkezelési Szabályzat Kommunikációs rend Vezetői és munkatársi interjúk lebonyolításán keresztül az akkori hivatali szervezet átvilágítása megtörtént, az alábbi szervezeti egységek bevonásával: Ellenőrzési Osztály Polgármesteri Kabinet Építésügyi Főosztály Szervezési és Jogi Gazdálkodási Főosztály Főosztály Hatósági Főosztály Városfejlesztési Humán Főosztály Főosztály Közbeszerzési Osztály A helyzetértékelés az interjúkra előre összeállított kérdőív segítségével, az ügyiratstatisztikai adatok, az adott szervezeti egységre vonatkozó folyamatszabályozások, továbbá az információkat kiegészítő munkanapfényképezés és munkaköri leírások felülvizsgálatával vált teljessé. 7

8 Az eredménytermék két db helyzetértékelési tanulmány volt, amelynek legfontosabb fejlesztésre irányuló megállapításait, valamint az azokra adott vezetői válaszokat az alábbiakban foglaljuk össze. Az Ellenőrzési Osztályra vonatkozóan feltárt hiányosság az ügyfélfogadás körülményeire vonatkozó, tárgyi feltételeket érintő probléma. Az osztályok kapcsolatrendszerét vizsgálva az Ellenőrzési Osztály Pénzügyi és Oktatási Osztállyal való nehézkes kommunikációja került megvilágításra. A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: A tárgyi feltételek javítására irányuló észrevételeket a hivatalvezetés tudomásul vette, az elavult irodabútorok, számítástechnikai eszközök, stb. cseréjén folyamatosan dolgozik és amint tud erre pénzeszközt elkülöníteni, a szükséges tárgyi eszköz beszerzéseket elvégzi. Ez az észrevétel nem kifejezetten szervezeti, szervezet-racionalizálási kérdés, állandó napirenden van a hivatalban és a magas színvonalú munkavégzés érdekében a munkakörülmények folyamatos javítása prioritást élvez a hivatalvezetés részéről. A kommunikációs nehézségek időközben megoldódtak. Az Építésügyi Főosztály és osztályai tekintetében a helyzetértékelés sok pozitívum említése mellett egyrészt feltárta, hogy az évek óta dokumentált folyamatleírások sorában a Műszaki Osztály minőségügyi folyamatai felülvizsgálatra szorulnak, elkerülendő a párhuzamosságot a hivatali ügyrendben foglaltakkal. Másrészt kiemelt ügyekre vonatkozó szabályozás kialakítását látta célszerűnek a területet vizsgáló tanácsadó, az egységes ügykezelés érdekében. Kifejezetten az építésrendészeti tevékenység ellátására külön szervezeti egység csoport létrehozását javasolta a tanácsadó. A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: A Polgármesteri Hivatal hosszú évek óta auditált minőségirányítási rendszerének karbantartása, folyamatok újraszabályozása által, a belső auditok kiterjesztése során a szükséges módosításokat a minőségirányítási 8

9 rendszerdokumentáción elvégezte. A Főosztály folyamatai naprakészek, aktualizáltak. Az építésrendészeti tevékenység elvégzésére önálló csoportot létrehozni nem tartotta indokoltnak a vezetés. A várakozásokkal ellentétben a feladatmennyiség nem növekedett a szervezetfejlesztési projekt lezárását követő időszakban. A Gazdálkodási Főosztály (Vagyonkezelési, Adóügyi, Pénzügyi Osztály) működésének vizsgálata során is szervezetfejlesztési szempontú javaslatot tettek le az asztalra a tanácsadók, éspedig a Pénzügyi Osztály folyamatainak újradefiniálását, valamint egyéb, pénzügyi, gazdálkodási dokumentumokkal összefüggő, konkrét javaslatokat fogalmaztak meg. A kommunikációra vonatkozóan a belső információáramlás lassúsága került felszínre, esetenként indokolatlan plusz adatszolgáltatások bekérése, késedelmes reagálások említésével. Párhuzamos munkavégzés került felszínre a gazdasági társaságokra vonatkozó ügyintézés tekintetében a Humán Főosztállyal. A feladatok újraelosztásával, megfelelő szabályozással ez a párhuzamosság tanácsadói vélemény szerint kiszűrhető. A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: Vezetői döntést követően a gazdasági társaságokkal kapcsolatos ügyintézés a Gazdálkodási Főosztály hatáskörébe tartozik, ezáltal a feltárt párhuzamos munkavégzés kiküszöbölésre került. A Polgármesteri Hivatal hosszú évek óta auditált minőségirányítási rendszerének karbantartása, folyamatok újraszabályozása által, a belső auditok kiterjesztése során a szükséges módosításokat a minőségirányítási rendszerdokumentáción elvégezte. A Főosztály folyamatai naprakészek, aktualizáltak. Az információáramlás javítására vonatkozóan a kommunikációs folyamatok vizsgálata fogalmaz meg vezetői intézkedéseket. A Hatósági Főosztály esetében az infokommunikációs akadálymentesítés hiányosságai kerültek feltárásra, valamint a munkanap-fényképezés során az Okmányosztály Közlekedési Igazgatási Csoportjának túlzott leterheltségét mutatták a számsorok, grafikonok. További hiányos 9

10 dokumentálásként került feltárásra, hogy az Igazgatási Osztály eljárásainak csupán egy része szabályozott írásban. Erre vonatkozóan a folyamatleírások bővítését fogalmazták meg a tanácsadók fejlesztendő területként. A munkanap-fényképezés részét képezte egy munkatársi képesség-vizsgálat is, amely során a közvetlen munkahelyi vezető értékelte saját beosztottja készségét, képességét. Az Igazgatási Osztály pontszámai a legalacsonyabbak között voltak, indokoltnak tartották a tanácsadók fejlesztő tréningek tartását a munkatársak számára. A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: A Polgármesteri Hivatal hosszú évek óta auditált minőségirányítási rendszerének karbantartása, folyamatok újraszabályozása által, a belső auditok kiterjesztése során a szükséges módosításokat a minőségirányítási rendszerdokumentáción elvégezte. A Főosztály folyamatai naprakészek, aktualizáltak. A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 6/2005. sz. együttes polgármesteri és jegyzői utasításon, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított évi XXIII. tv. helyi szabályairól szóló 29/2001. (X.01.) Kr. rendeleten a humán erőforrás gazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos, vezetés által indokoltnak tartott változtatások átvezetésre kerültek. Az infokommunikációs akadálymentesítés az Ügyrendben került szabályozásra (jeltolmács), valamint e témakörben képzésekre is sor került az Okmányosztály kiválasztott dolgozói számára. E szervezeti egység is részt vett a szervezetek közötti együttműködés javítása tréningen, amelynek gyakorlati tapasztalatait a mindennapi munkavégzésbe és a kommunikációs folyamatokba a munkatársak beépítették. A 120 fős Humán Főosztály (Családvédelmi, Kulturális, Oktatási, Szociális Osztály) összességében leterheltnek mutatkozott a vizsgált időszakban; ezt a helyszíni interjúk, a munkanap-fényképezés és az ügyiratstatisztikai elemzések is alátámasztották. A Szociális Osztályon konkrét munkaerőhiány is tapasztalható volt. A Kulturális Osztályon több, a Polgármesteri Kabinettel, esetenként az Oktatási Osztállyal párhuzamos munkaterületként jelentkező folyamatot is feltártak a tanácsadók, aminek 10

11 kiküszöbölése érdekében belső feladat- és hatásköri szabályozás / szabályzat ki-, illetve átdolgozását javasolták a tanácsadók. A munkanapfényképezés részét képezte egy munkatársi képesség-vizsgálat is, amely során a közvetlen munkahelyi vezető értékelte saját beosztottja készségét, képességét. A Szociális Osztály pontszámai a legalacsonyabbak között voltak, indokoltnak tartották a tanácsadók fejlesztő tréningek tartását a munkatársak számára. A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: A Kulturális Osztály munkavégzésének (pályázatkezelés és rendezvényszervezés) párhuzamosságait megvizsgálva a hivatalvezetés arra a következtetésre jutott, hogy a szervezeti egységek nem ugyanazt a tevékenységet végzik, tehát párhuzamos munkavégzésről ténylegesen nem beszélhetünk. Megosztásra kerül a munkamennyiség és úgy kerül az adott szervezeti egységhez, hogy a feladatok, felelősségi és hatáskörök tisztázottak, átfedések nincsenek. A szervezetfejlesztési projekt keretében lebonyolított képzéseken a Főosztály kiválasztott munkatársai részt vettek. A Közbeszerzési Osztály tekintetében amelynek vizsgálata a szervezetfejlesztési projekt egyik hangsúlyos eleme (2.f) a növekvő feladatellátással párhuzamosan a folyamatokat támogató elektronikus alkalmazások átvételére, a működés költségeinek csökkentésére, a munkavégzés gyorsaságának, hibamentes, minőségi színvonalon való végzésének és egyidejűleg átláthatóbbá tételére vonatkozóan kerültek megfogalmazásra konkrét fejlesztési javaslatok. Az átvilágítást végző tanácsadó a folyamatok újraszabályozására, valamint egy elektronikus nyilvántartási rendszer szoftver beszerzésére tett javaslatot. A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: A minőségirányítási rendszerben az érintett folyamatok módosításra kerültek, az új folyamatokat a rendszerbe integrálták. A Polgármesteri Kabinet esetében megoldandó szervezeti kérdésre vonatkozó fejlesztési irányt sem a helyzetértékelő anyag, sem a munkanap-fényképezés nem tartalmazott. 11

12 A Szervezési és Jogi Főosztály esetében sem volt kimutatható fejlesztendő terület az átvilágítás eredményeként, erre vonatkozó javaslatot a dokumentumokban nem találtunk. A Városfejlesztési Főosztály a helyszíni interjúkon jelzettek szerint mind a Városüzemeltetési Osztályon (1 fő), mind a Városépítési Osztályon (2 fő) humán erőforrás bővítési igényt jelzett, amelyet a munkanap-fényképezés számadatai (a legleterheltebb szervezeti egység a vizsgált időszakban a Városüzemeltetési Osztály volt) is alátámasztottak.a belső információáramlásra vonatkozó kérdések feltárták, hogy a főosztály esetenként késve jut olyan alapvető információkhoz, amelyek a napi munkavégzésüket, az elkészült határozatokat / döntéselőkészítési és egyéb dokumentumokat érintik, ezért sok esetben előfordul, hogy újra elő kell venniük az adott ügyet és immár az új információk birtokában átdolgozni az elkészült iratokat. Erre vonatkozóan a kommunikáció javítása által a tanácsadók fogalmaztak meg fejlesztési javaslatokat. A munkanap-fényképezés részét képezte egy munkatársi képességvizsgálat is, amely során a közvetlen munkahelyi vezető értékelte saját beosztottja készségét, képességét. A Városüzemeltetési Osztály pontszámai a legalacsonyabbak között voltak, indokoltnak tartották a tanácsadók fejlesztő tréningek tartását a munkatársak számára. Észlelhető volt továbbá a vizsgált időszakban olyan párhuzamos ügyintézés (pl. a közterület-foglalás), amelyben több szervezeti egység is részt vesz és az ügyfél esetenként nem tudja, hol mit tud elintézni, ki az illetékes, kihez forduljon. A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: A közterület-foglalással, közterület-használattal kapcsolatos párhuzamosság és hosszú ügyintézési idő rendezését az önkormányzat a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló 28/2010. (VII.14.) rendeletével oldotta meg. Az önkormányzati fenntartású Debreceni Közterület Felügyelet végzi ezt a feladatot, egyablakos ügyintézés bevezetése mellett. Az információáramlás javítására vonatkozóan a kommunikációs folyamatok vizsgálata fogalmaz meg vezetői intézkedéseket. 12

13 A helyzetértékelésen túlmutató eredménytermékek A szervezetfejlesztési projekt fő elemeihez kapcsolódó tanácsadói javaslatok egyrészt az előbbiekben bemutatott helyzetértékelő dokumentumokban jelentek meg, ezen túlmenően pedig további fejlesztési javaslatként, önálló eredménytermékekben öltöttek testet. Új eljárások, módosítások, aktualizálások: A minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos auditáltsága biztosítja a folyamatok teljes körű leírtságát, a közigazgatási folyamatok vertikális és horizontális egymáshoz kapcsolhatóságának kereteit. A kiválasztott részterületekhez kapcsolódó folyamatok átvizsgálása a projektben megtörtént. A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: A szervezetfejlesztés által érintett valamennyi folyamat felülvizsgálatra került, majd a módosítások a rendszerdokumentációban átvezetésre kerültek. Az elmúlt évek belső auditjai, külső tanúsítói megállapításai, észrevételei nyomán a nem-megfelelőségek javításra kerültek. Új ügyfélszolgálati önálló szervezeti egység létrehozásának koncepciója. A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: A hivatalvezetés a tanácsadói javaslat megvalósítását nem találta indokoltnak és hatékonynak, mert a jelenlegi gyakorlat szerint az ügyintézést végző munkatársak eltérő ügyfélfogadási időben, rendszerességgel és mélységben foglalkoznak az ügyfelekkel. Egy önálló ügyfélszolgálat a vezetés véleménye szerint megbontaná a jelenlegi jó gyakorlatot (amit az ügyfélelégedettségi mutatók is visszaigazolnak) és elsődlegesen csupán félmegoldásokat, általános tájékoztatást tudna nyújtani az állampolgároknak. A tanácsadói javaslat továbbgondolásaként a Polgármesteri Hivatalban új státusz osztályvezető-helyettesi pozíció került létrehozásra az Okmányosztályon, aki feladatként többek között az Új Városháza ügyfélszolgálati munkájának, munkatársainak irányítását, ellenőrzését is végzi. Így az általános ügyfélszolgálati munkában megvalósult az egységes irányítás, egyidejűleg az azonnali beavatkozás, javító folyamatok 13

14 alkalmazásának lehetőségével, az esetleges nem-megfelelőségek kiküszöbölése érdekében. Az ügyfelek magasabb minőségi kiszolgálása érdekében postai befizetőhely kialakítására is sor került, ezáltal is gyorsítva az ügyintézési folyamatot. Javaslat hatósági ügyekben új tájékoztatási szervezeti egység létrehozására. A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: Az Új Városháza ügyfélterében ügytípusonként különálló ügyfélablakok állnak az ügyfelek rendelkezésére, ahol egyrészt általános tájékoztatást kaphatnak az adott ügytípusról, a szükséges formanyomtatványokról ezeket a helyszínen be is tudják szerezni. Ez a rendszer már a szervezetfejlesztési projekt időtartama alatt is működött. A javaslattal összefüggésben a tájékoztatási, informálási rendszer felülvizsgálatra került. Rendeletalkotási audit kézikönyv és mellékletei. A Kézikönyv elkészítésekor az alkotók már figyelembe vették a január 1-jén hatályba léptetett évi CXXX. tv. rendelkezéseit is. A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: A szervezeti egységek vezetői tájékoztatást kaptak a kézikönyvről, amely elektronikusan is a rendelkezésükre állt, sőt a benne foglaltak alkalmazására vonatkozóan a hivatalvezetés konkrétan felhívta az érintettek figyelmét. Kritikus kommunikációs folyamatok azonosítása / javaslat a vezetői fórumok rendszerének korszerűsítésére. Koordinációs folyamatok a polgármesteri hivatalban tanulmány. Mivel a kommunikáció és koordináció szorosan kapcsolódik egymáshoz, e két területet együtt vizsgáljuk. A Hivatal belső kapcsolati rendszerének áttekintése során folyamat és felelősség mátrix kidolgozására került sor, amelyhez a tanácsadók hozzárendelték a helyzetértékelési szakaszban felszínre került kritikákat, észrevételeket. 14

15 Szintén a kommunikáció javítása céljából került sor a projekt keretében fejlesztő tréning lebonyolítására is. Koordinációs területen kifejezetten a vezetés koordinációs, irányító és ellenőrző funkcióinak áttekintése képezte az átvilágítás részét. A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: A hivatalvezetés egyetértett azzal, hogy a szervezeti egységek közötti kommunikációs nehézségeket vezetői szinten szükséges rendezni. A Polgármesteri Hivatal kommunikációs rendjéről szóló 5/2007. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítás rendezte a kommunikációs szabályokat a projekt időtartama alatt és figyelembe véve a tanácsadók által tett megállapításokat is a hivatalvezetés ezt az utasítást hatályon kívül helyezve új utasítást léptetett életbe, amelyben az egyes releváns részek, fejezetek átdolgozása, javítása megtörtént. Szervezeti kérdések vizsgálata kutatás elemző, értékelő dokumentuma. 132 fő bevonásával egy szervezeti átvilágítási kérdőív került feldolgozásra, amely szervezeti tényező témakörben személyi állomány tényező vizsgálatával ellenőrzési tényező motiváltság és elkötelezettség témakörében kreativitás és kockázatvállalási területeken együttműködési készség vizsgálatával a célok és törekvések vizsgálatán keresztül az információáramlás minőségének vizsgálatával, valamint a döntéshozatali folyamat vizsgálatával a dolgozói véleményeket rögzítette. Az elemzés több ponton is azonosított fejlesztendő területet. Ezek közül az egyik legfontosabb a hivatali kommunikációs csatornák felülvizsgálata a hatékonyabb információáramlás biztosítása érdekében szervezeti egységek és vezetők, szervezeti egységek és szervezeti egységek viszonylatában. 15

16 A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: A hivatalvezetés - az előző gondolathoz kapcsolódva a Kommunikációs Szabályzat átdolgozásával, a munkatársak részére készségfejlesztő képzések szervezésével válaszolt. Szintén kapcsolódik a koordinációs funkció témaköréhez is a folyamatleírások aktualizálása, a minőségirányítás körébe vont tevékenységek kibővítése. Mérőszámok gyűjtése, feldolgozása, értékelése és elemzése c. dokumentum. A mérő- és mutatószámok rendszeres gyűjtése érdekében eljárás definiálása volt célszerű, amely figyelembe veszi a minőségi, gazdaságossági, idő, partneri elégedettség, valamint innováció szempontjait és lefedi a hivatali működés mérhető paramétereit. A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: A folyamatszabályozás a minőségirányítási rendszerbe integrálásra került. Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása tanulmány. A tanulmányban az alábbi, önkormányzat által rendelkezésre bocsátott rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata megtörtént. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról készült 17/2000. (V.1.) Kr. Rendelete 6/2005. sz együttes polgármesteri és jegyzői utasítás Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyrendje Gazdálkodási Főosztály ügyrendje 5/2006 sz. együttes polgármesteri és jegyzői utasítás a kötelezettség-vállalás, az ellenjegyzés és utalványozás rendjéről Számviteli Politika Számlarend Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata Felesleges vagyontárgyak hasznosítási, selejtezési szabályzata Pénzkezelési szabályzat 6/2007. számú jegyzői utasítás Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Belső ellenőrzési Kézikönyvéről 16

17 Ellenőrzési osztály ellenőrzési nyomvonala Belső szabályzat a számlázandó tevékenységekről 5/2008. sz. együttes polgármesteri és jegyzői utasítás a gépjármű üzemeltetési szabályzatról Közbeszerzési Szabályzat A tanácsadó cég megállapította, hogy a vizsgált jogszabályok, szabályzatok alapján a költségvetés végrehajtásáért felelős szervezet, azon belül az egyes munkatársak feladat meghatározása egyértelmű és világos. A funkciók teljes elkülönítése dokumentálása (kötelezettségvállalás, engedélyezés, ellenjegyzés, utalványozás, elszámolás), szabályszerűség és átláthatóság (feladat, program szinten) megfelelő módon biztosított. Az alkalmazott ellenőrzési rendszer - folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenység, belső ellenőrzési tevékenységek és ezek harmonizációja szabályozása, koordinációja érvényre juttatja a szabályosság, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség kritériumait. Néhány kisebb módosítási javaslat a dokumentumból kiolvasható. A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: A feltárt ellentmondások, módosítási javaslatok a dokumentumokon átvezetésre kerültek. Az Adóügyi Osztály és Pénzügyi Osztály folyamatainak teljes körű szabályozása, a folyamatok aktualizáltsága érdekében az FE-11 és FE-22 eljárások módosítására is sor került a projektben, a minőségirányítási rendszerbe e módosított folyamatok integrációja megtörtént. Közbeszerzés zöld közbeszerzés. E témakörben szintén folyamatszabályozás képezte az elvégzett feladatok gerincét, valamint a változó közbeszerzési törvénnyel összhangban az érintett dolgozók képzésére is sor került. A környezetközpontú közbeszerzési szempontokat elsődlegesen a beszállítói minősítési rendszerbe javasolták beépíteni a tanácsadók. A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: Az elmúlt időszakban a Kbt. többször is módosult. A Hivatal minőségirányítási rendszerében a közbeszerzéshez kapcsolódó eljárások folyamatosan frissülnek, módosulnak. A zöld közbeszerzési szempontok 17

18 a mai napig érvényben vannak és a Polgármesteri Hivatal törekszik a beszállítók kiválasztásánál e szempontok figyelembe vételére is. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Kommunikációs Stratégiájának szempontjaira, egyes elemeire. Feldolgozásra került a korábban már említett Debrecen MJV Kommunikációs Rendjéről szóló 5/2007. sz. együttes polgármesteri és jegyzői utasítás, valamint a Hivatal külső kommunikációs folyamatai és a honlap funkcionalitása. A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: A tanácsadó cég számos továbblépési, fejlesztési lehetőséget fogalmazott meg a Polgármesteri Hivatal számára. Ezek közül - nyitott ajtók légköre a szervezeten belül: nem került bevezetésre a jegyző magas leterheltsége miatt; - ötletláda kihelyezése a munkatársi vélemények gyűjtése érdekében: nem került bevezetésre, mert a vezetés a CAF működtetésével a munkatársi véleményeket, ötleteket eddig is kezelte és a rendszert az anonimitás biztosítása mellett, a 28 alkritériumra vonatkozóan (amely lefedi a teljes hivatali működést) a jövőben is fent kívánja tartani; - közösségépítő / környezetszépítő programok: nem került bevezetésre, mert ezt a feladatot az önkormányzat kiszervezte és a tulajdonában álló cég alkalmazottai a feladatokat elvégzik; - a honlapon elérhető ügyleírások, folyamatleírások kiegészítésének igénye: a leírások felülvizsgálatra kerültek és a szükséges kiegészítéseket, módosításokat az illetékes kollégák elvégezték. Felmérő adatlap a vállalkozói kör információinak összegyűjtésére összesítő, értékelő dokumentuma. A vállalkozói kör és a Polgármesteri Hivatal közötti kapcsolat és kommunikáció javítása érdekében felmérő adatlapot töltöttek ki a város területén működő vállalkozások képviselői (25 fő). A beérkezett többnyire igen pozitív válaszok mellett a tanácsadói megállapítások a vállalkozások nagyobb információ-igényét, a szorosabb kommunikációt és együttműködés lehetőségének biztosítását írták le fejlesztendő területként. 18

19 A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: Az eljárás bevezetésével a rendszeres vállalkozói megkérdezés eredményei a kapcsolattartási folyamatba visszacsatolásra kerülnek. Felmérő adatlap civil kapcsolatok fejlesztéséhez összesítő, értékelő dokumentuma. Civil Stratégia tervezet. A civilek számára összeállított kérdőív (16 db érkezett vissza kitöltve) feldolgozásával szintén alapvetően pozitív visszacsatolások érkeztek, azonban a vállalkozókhoz hasonlóan ők is több információt, szorosabb együttműködést igényelnek. A Polgármesteri Hivatal által tett intézkedések: A civil stratégia tervezet véglegesítésével annak hatályba léptetése én megtörtént. Általa a civil kapcsolatok egyértelmű szabályozásra kerültek, a kapcsolat hatékonysága lényegesen javult. 19

20 3. BENCHMARK ADATBÁZIS AZ ELŐZŐ, ÁROP FELÜLVIZSGÁLATHOZ 3.1. Előzmények Az Államreform Operatív Program 1.A.2 (konvergencia régiók) és 3.A.1. (közép-magyarországi régió) pályázata 2008-ban az önkormányzatok számára lehetőséget biztosított polgármesteri hivatalaik ügyfél- és polgárbarát funkcióinak fejlesztésére, ügyfélszolgálati elégedettség növelésére. Az önkormányzatok olyan projekteket valósíthattak meg, melyek eredményeként javult a képviselő-testületi döntési folyamatok megalapozottsága, javult a képviselő-testületi információáramlás folyamata, növekedett a hivatalok szakmai munkájának minősége, erősödött a társadalmi és gazdasági kapcsolatok kiépítettsége a vállalkozói és civil szférával. A fejlesztési területek az alábbi három fő programpontban kerültek megfogalmazásra: (1.) A hivatal döntési mechanizmusának korszerűsítése A programpont célja volt megteremteni azokat az önkormányzati, képviselő-testületi és hivatalvezetési közös döntési pontokat kompetenciákat, melyek eredménye egy tervszerűbb, folyamataiban jobban beazonosítható működési modell kialakítása. Az Európai Unió azért is biztosított ehhez a programponthoz pénzügyi támogatást, mert látható módon jelentős hátrányt szenvedett a hazai közigazgatás a folyamatok hivatalon belüli, illetve hivatali és képviselő-testületi kapcsolódási pontjainak nem kellően végiggondolt működtetésében. E programrész keretében az eredmények az ügyintézési idő csökkentésében, az ügyfélszolgálati tevékenységek fejlesztésében, a rendeletalkotási szabályok kidolgozásában, valamint az önkormányzati intézmények felügyeletének, ellenőrzésének tevékenységében jelentek meg. 20

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

A Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT infovonal: 06 40 638

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Összefoglaló. Jogszabályi keretek

Összefoglaló. Jogszabályi keretek Összefoglaló Jogszabályi keretek a Szervezetfejlesztés az ügyfélelégedettség növelése érdekében a Kisbéri Önkormányzatnál c. ÁROP-1.A.2/A-2008-0136 azonosítószámú projekthez 1. Projektünk befejeződött,

Részletesebben

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával ÁROP-1.A.2/B Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2008. júliusában már a legelső szakaszban benyújtotta projektjavaslatát az ÁROP-1.A.2/B kódszámú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című EU-s

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson Város Önkormányzata A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című, ÁROP- 1.A.2/A-2008-0150. azonosító számú pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata

Részletesebben

Hiánypótlás. Hiánypótlás HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11

Hiánypótlás. Hiánypótlás HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11 Hiánypótlás Hiánypótlás a HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11 Tartalom 1) Átalakított szervezeten belüli eljárások száma... 3 2) A hivatal szervezetfejlesztési

Részletesebben

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Beszámoló Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Projekt azonosítószáma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0159 Készítette: HyperTeam

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 10. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Tanácsadói Dokumentum: Koncepció beágyazása Kapcsolódó pályázati tevékenység: A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: ÁROP-1.A.2/A számú, Szolgáltató Hivatal Komlón tárgyú projekt teljesítéséről

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése 2008. évben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) közzétett egy pályázati felhívást az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan 2013. 07. 19. Kapcsolattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának. Szervezetfejlesztési Stratégiája

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának. Szervezetfejlesztési Stratégiája Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztési Stratégiája Kozármisleny, 2008. május. Záradék: Jelen Szervezeti Stratégiát Kozármisleny Város Képviselő-testülete a 62/2008.(VI.16.) számú

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje 1 DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje Átfogó projekt előrehaladási jelentés Időszak: 2014.08.01-2014.08.31. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A BELSŐ DIGITÁLIS IRATFORGALOMRA 2010. 04. 30. 2 / 6 Önkormányzata /2010. számú együttes polgármesteri és

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK. (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK, CAF) ALKALMAZÁSA RÉVÉN Elemző, értékelő tanulmány

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK. (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK, CAF) ALKALMAZÁSA RÉVÉN Elemző, értékelő tanulmány Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. kódszámú szervezetfejlesztési projektje részeként A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS

Részletesebben

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell e-savaria: elektronikus önkormányzat Szombathelyen és kistérségében Pilot-rendszer bemutató Keringer Zsolt projektvezető Szombathely Megyei

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

Unbundling a folyamatirányítás tükrében. Dénes Sándor Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Szervezetfejlesztés és folyamatmenedzsment

Unbundling a folyamatirányítás tükrében. Dénes Sándor Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Szervezetfejlesztés és folyamatmenedzsment Unbundling a folyamatirányítás tükrében énes Sándor Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Szervezetfejlesztés és folyamatmenedzsment ELMŰ Nyrt. és ÉMÁSZ Nyrt. számokban* ÉMÁSZ ELMŰ Szolgáltatási terület: 4.134

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata KORÁBBI SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében Korábbi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Szervezeti teljesítményértékelő mutatószámrendszer. Eredményességi mutatószámok. Mutatószám megnevezése Célérték Akció

Szervezeti teljesítményértékelő mutatószámrendszer. Eredményességi mutatószámok. Mutatószám megnevezése Célérték Akció Szervezeti teljesítményértékelő mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselő Testület elvárásaihoz kötött célok mutatószámai Kintlévőségek aránya Ne

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről,

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben