Fogyatékosság és családi szerepek. Jelige: fogyatékos gyermekek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyatékosság és családi szerepek. Jelige: fogyatékos gyermekek"

Átírás

1 Fogyatékosság és családi szerepek Jelige: fogyatékos gyermekek

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 ELMÉLETI RÉSZ 4 2. Definíciók a fogyatékosság fogalmára Nemzetközi meghatározások Romániai meghatározások 5 3. A családi szerepek A szülők szerepe Az apa szerepe a sérült gyermeket nevelő családban Az anyai szerep a sérült gyermeket nevelő családban A testvérek szerepe Az egészséges testvér szerepe 9 4. A szakemberek kapcsolata a családdal, szülőkkel 10 KUTATÁSI RÉSZ Fogyatékos személyek statisztikája Romániai statisztikai adatok Külföldi statisztikai adatok Kutatás célja, eredmények bemutatása Következtetések 21 BIBLIOGRÁFIA 23 MELLÉKLETEK 25 1

3 1. Bevezetés Azután nagyon szerettünk volna még egy gyermeket. Lehet-e, szabad-e vállalnunk? Kinek lesz jó? A nagyobb fiunknak volt is testvére, nem is. Nem volt partnere a beteg testvér. A terhekből, a gondokból bármennyire is igyekeztem megóvni- csak át-átsütött rá is. 1 (Borbély S., Jászberényi M. & Kedl M.) Lassan három éve foglalkoztat a fogyatékosság ténye és azok a gyerekek, akik születésük kezdete óta valamiféle sérüléssel kell együtt éljenek. Az egyetem első évétől önkénteskedtem intézményekben, nagy örömmel töltött el hogy mosolyt, vidámságot vihettem a gyerekek mindennapjaiba. Egyszerűen foglalkozni kellett velük, játszani és máris ők voltak a világ legboldogabb gyermekei. A fogyatékos gyermekek sok akadályba ütköznek életük során, s minden nap egy újabb kihívás számukra. De nem csak a gyerekekről beszélhetünk hisz az őket támogató szülők, testvéreknek sem egyszerű. A család egy fogyatékos gyermek számára a legbiztonságosabb közeg, ott leli meg lelki nyugalmát, érzi a szeretet hatalmát, a törődést. A dolgozat elméleti részében a fogyatékos gyermeket nevelő családok szerepmegosztásáról írtam, külön tárgyaltam az apa, anya és testvér szerepeit. Ha egészséges testvérről beszélünk, akkor számos olyan tényező van, ami befolyásolja a testvér életét. A szülőknek is nagy kihívás egy fogyatékos gyermek felnevelése. Ezért gondoltam arra, hogy kutatásomnak e téma jobb megismerése legyen a célja.. A kutatási rész bevezetéseként a Romániában élő fogyatékos populáció statisztikáját mutatom be, amelyek a legfrissebb adatok: december 31-én adták ki. Majd saját kutatásomat mutatom be: a kérdőívre kapott válaszok statisztikai és narratív kiértékelését, és a levont következtetéseket. A kapott eredmények kijelölik azt az irányt, ahol a szociális munka kiegészíthetné és minőségileg magasabb szintre emelhetné a fogyatékos személyek támogatásának hazai gyakorlatát. A szociális munkásnak figyelnie kell a szülőkre is, meg a fogyatékos gyermekekre is, de nem szabad figyelmen kívül hagynia a család többi tagjait, főként az egészséges testvért. A kutatásom bizonyítja, hogy több olyan család van ahol sérült gyermek mellett még vannak testvérek. A fogyatékos gyermek és testvére közötti kapcsolat fontos a családi homeosztázis szempontjából. Az egészséges testvéreket nagyon sok kérdés gyötör, olyan kérdések, amelyeket lehet, hogy a szüleinek nem mernek feltenni gondolván, hogy fájdalmat okoznak. 1 Borbély Sjoukje- Jászberényi Márta- Kedl Márta (2000) : Szülők könyve. 2

4 Ezek a kérdések nagyon nyomasztóak lehetnek és a mindennapi tevékenységeiket is befolyásolhatják, a testvérrel való viszonyt ronthatják. Ezért is szükséges, hogy valami módon kibeszéljék a bennük felgyült kérdéseket, kételyeket, bánatot. Amikor közvetlen kapcsolatba kerültem olyan egészséges fiatallal, akinek értelmi fogyatékos testvére van, rálátásom nyílt arra, hogy mit jelenthet az egészséges és a fogyatéákos testvér kapcsolata. Olyan esetnek is szemtanúja voltam, amikor a kortárscsoportban csúfolkodtak, és a fogyatékkal élő testvért hozták fel, mint harci fegyvert. Belegondoltam, hogyha nekem lenne egy fogyatékos testvérem, hogyan viszonyulnék hozzá, vajon zavarna, vagy kellemetlen érzéseket okozna, netalán titkolnám? A fogyatékos gyerekekkel és fiatalokkal való mostani tapasztalataim és ismereteim alapján azt remélem, hogy nagyon szeretném és segíteném. Sok érdekes kérdés felmerül a fiatalokban a fogyatékossággal kapcsolatosan, de kimondhatatlan az, ami az arcukról leolvasható: a sajnálat érzése, a szomorúság. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy ezt a témát alaposan tanulmányozzam és megismerjem, hogy tudjam felmutatni azoknak, akikben van érdeklődés a fogyatékos személyek iránt, nem csak a hiányokat és nehézségeket, de azokat az értékeket is, ami a sérült emberekben lakik, és azokat a szakmai sikereket is, amit a fejlesztésük során el lehet érni. 3

5 ELMÉLETI RÉSZ 2. Definíciók a fogyatékosság fogalmára Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban, Némelyik hangja mély, a másiké magas, Megint másik hangosan cirpel a telefondróton, És aki csak tapsolni tud, olyan is akad (Margaret Mantle) 2 A fogyatékos személyek sajátos igényű emberek, nem kevesebbek, mint az egészséges emberek és nem is többek, de néhány fontos dologban mégis másabbak Nemzetközi meghatározások Nemzetközi meghatározás szerint a fogyatékosság az ember bizonyos tevékenységeinek módosulása, csökkent képessége: ilyen az ivás, evés, mosakodás, munka, írás. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1980-as meghatározása szerint, tehát a fogyatékosság a normális társadalmi szerep betöltésére való egyéni képtelenség. 3 Az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Közösségben is használt meghatározás megkülönböztet három egymástól eltérő fogalmat: károsodás (impairment), fogyatékosság (disability), hátrány (handicap). Ezt követően az Fogyatékosság Nemzetközi Osztályozása (FNO) új fogalomrendszere jelent meg, melynek az érdeme, hogy egy olyan bio-pszicho-szociális megközelítést alkalmaz, amely magába foglalja a fogyatékosság eddigi értelmezésére használt, egymással szemben álló orvosi és szociális modellt. May és Raskie megfogalmazták öt pontban, hogy mit nem jelent a fogyatékosság: A fogyatékosság nem egy tragédia Nem jelent függőséget Nem jelent lehetőség vesztést, termelő képesség vesztést, szociális adakozásvesztést, értékcsökkenést, adottság csökkenést. A fogyatékosság az élet természetes része. 4 2 Margaret Mantle egy fogyatékos leány édesanyja, aki könyvet írt életükről. A mű címe: Van aki csak tapsolni tud. (In Kálmán Zsófia, 2004). 3 WHO kiadvány, (2001) : A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása. Fordította dr. Jankó Ágnes, Kossúth Nyomda Kft., Szeged, May, G.& Raskie, M. (2004). Ending Disability Discrimination: Strategies for Social Workers. Allyn & Bacon:

6 2. 2 Romániai meghatározások Romániai meghatározás szerint a fogyatékosság (handicap) kifejezés a szociálisan hátrányra, az esély elvesztésére vagy csökkenésére utal, a fogyaték a személynek a környezettel való interakciójában jön létre. A 3519/2002 törvény megfogalmazásában fogyatékosok azok a személyek, akiket fizikai, érzékszervi, mentális vagy pszichikus fogyatékukhoz nem adaptált társadalmi környezetük megakadályoz, vagy korlátoz abban, hogy egyenlő eséllyel vegyenek részt a társadalmi életben, életkoruknak, nemüknek, anyagi, szociális és kulturális lehetőségeiknek megfelelően, és ezért társadalmi integrációjuk érdekében speciális védelemre van szükségük. 5 A jelenlegi, 448-as törvény értelmében, mely 2006 decemberében jelent meg a fogyatékosság így van meghatározva: Fogyatékos személynek számítanak mindazok, akik maradandó testi, értelmi vagy érzékszervi rendellenességben szenvednek, minek következtében sérült a képességük a mindennapi élethez tartozó tevékenységek elvégzésére, ezért egészségük visszanyerése és társadalmi beilleszkedésük érdekében támogatására van szükségük A családi szerepek Anyák és apák másképp élik meg problémáikat, egyaránt másképpen is dolgozzák fel az őket ért meglepetésszerű történéseket, és egyaránt másképpen rangsorolják szerepeiket. Bailey Ken klinikai pszichológus megfigyeléseit, tartja mérvadónak a fogyatékos gyermeket nevelő szülők szerep-prioritásával kapcsolatosan. Azt figyelte meg, hogy a férfiak nagy többsége első helyre a munkát, második helyre a férji szerepet és harmadik helyre az apaságot. A nők ezzel szemben elsősorban anyának, másodsorban feleségnek tekintik magukat és csak harmadik helyen kerülnek a munkájukkal kapcsolatos szerepek. 7 5 Berszán Lídia (2008): A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, old Lege nr. 448/2006, Publicat in Monitorul Oficial, Berszán 2008: 38. old. 5

7 3. 1 A szülők szerepe Anya Apa Gyermek Az egészséges család dinamikus egészként működése és a tagjai egymásra való hatásának eredménye az egymásra való figyelés, egységesség, amelyeknek fő funkciója a családtagok védelme, életfeltételeik biztosítása, önmagukhoz és a világhoz való viszonyulásuk alap köveinek letétele. 8 Dr. Sárváry Andrea szerint probléma akkor van, ha felmerül valami feszültség a családon belül, és nem tudják megoldani. A megoldást abban látják, hogy a kettős egyik tagja a harmadikhoz viszi a feszültséget, és ott ventilál, ezzel őt is bevonja a két ember közötti konfliktusba ezt nevezzük triangulációnak-háromszögelésnek. 9 Kálmán és Könczei szerint a családnak több alapvető funkciója van az egyének életében, ezek közül a lényegesebbek: Befelé irányuló menedékfunkció (családtagok pszichés és szociális védelmének biztosítása) Kifelé irányuló menedékfunkció (a külvilághoz való kapcsolódás kereteinek megteremtésére irányul) Tükrözés (üzenetek közvetítése már a gyermek születésétől kezdődően, önmagáról, értékéről, helyéről az életben, milyennek látják mások) Az apa szerepe a sérült gyermeket nevelő családban Amikor fogyatékos gyermek születik a családban, általában az apa először nagyon megrémül a történtek miatt, hisz nem tudja helyre hozni a beteg gyerekét, ezért teljesen tehetetlenné válik. A mai családból az apák néha teljesen hiányoznak, de ha jelen vannak, inkább részesei a család életének. A távolságtartó és mindenható apai szerep már a múlté. Néha a játék az apák privilégiuma, az egyetlen szerep, amit az anya meghagy, azt gondolván, hogy a többire 8 Kálmán Zsófia- Könczei György (2002) : A taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó, Budapest. 9 Dr. Sárváry Andrea (2010):A szociális munka kliensei és módszerei. 6

8 (gondozás) az apa alkalmatlan. A fiatalabb szülőknél a szerepek inkább felcserélhetők. Ahogy a gyermek nő, a fizikailag nehéz feladatok ismét visszaszállnak az apára. 10 A szülők igen gyakran azért is maradnak magukra fájdalmas érzéseikkel, mert akadályozzák őket a férfi és női szerepről máig fennálló, merev társadalmi sztereotípiák. 11. Ezért történik az meg, hogy a férj inkább egész nap dolgozik, csak elkerülje az otthonlétet, hisz pénzre mindig szükség van, s ezt nem lehet megcáfolni. A férj nem mutatja ki érzelmeit avval a meggondolással, hogyha ő is gyenge, akkor a család összeomlana. Egyes férfiak képtelenek a fájdalmukat verbalizálni, szavakba önteni. Mivel a teremtés koronájának erősnek kell lennie, így paradox módon ő a sebezhetőbb. Az anya viselkedése a férfit mindenképpen menekülésre sarkallja. A férfi jobb esetben sérelmeit munkába öli vagy társadalmi aktivitás formájában igyekszik feloldani azokat. Rosszabb esetben azonban egyszerűen kihátrál a helyzetből, magára hagyva az anyát és a gyermeket. Az apa, aki elmegy nem automatikusan szökevény. 12 Segítség nélkül nagyon sok időre és szerencsére van szükség ahhoz, hogy az apagyermek kapcsolat kialakuljon. Az apának meg kell adni a lehetőséget arra, hogy apa lehessen gyermeke mellett. Mert a sérült gyermek is gyermek, az apa pedig Apa Az anyai szerep a sérült gyermeket nevelő családban A fogyatékosság, legyen az mentális vagy fizikai, nem az a dolog, amire bárki is vágyott volna. A környezetnek kényelmetlenséget okoz, a család rendjét felborítja. Az anya gyakran a sérült gyermek születése után is hasonló szimbiózisban él magzatával, mint az első 9 hónapban Olivier Jourguin ( ) cikkje: Az apa helye a sérült gyermeket nevelő családban. 11 Kálmán 2004: 47 old. 12 ( ): Apák futása avagy sérült gyermek a családban

9 Mint említettem a nők elsősorban anyának, másodsorban feleségnek tekintik magukat és csak harmadik helyen kerülnek a munkájukkal kapcsolatos szerepek. Mindez csak akkor változik, ha a nőknél erősen elkötelezett munkáról van szó. 14 Az anya szerepe, hogy gondoskodik a gyerekről, ápolja, vigyázz rá, gondozza a gyermeket, de viszont egy idő után ez annyira felemésztheti, hogy a későbbiekben lehetetlenné válik számára a másik két státusznak való megfelelés (a feleség és a munka szerepek). Általában az anya lát el huszonnégy órás szolgálatot, az apa pedig minden erejével arra törekedik, hogy pénzt keressen. Főleg ha nincs egy támogató nagyszülő a családban, akkor az anya végzi el a házkörüli takarítást. Szükségszerű, hogy a család egy egészséges egyensúlyra találjon, amiben nem csak az anya szerepe, hanem mindenkinek a szerepe változik. Ezért a családnak egy új homeosztázist kell, kialakítson, amiben a fogyatékos gyermeket és az ebből adódó feladatokat és szerepváltozásokat is egyaránt be kell vonnia. Dr. Kálmán Zsófia azt vallja, hogy a sérülés puszta tényén kívül számos tényező befolyásolja a családnak, mint rendszernek az egyensúlyát. James Paul szerint az alábbi tényezők tekinthetően a legfontosabbaknak: a sérülés természete, a sérülés súlyossága, a sérülés szembetűnő volta, a bekövetkezés időpontja, a betegség lefolyása, a gyermek neme, a testvérek száma és egészségi állapota, születési sorrend, a szülő életkora, a család aktuális életszakasza, nagysága, többi tagjának elérhetősége, anyagi erőforrások, lelki erőforrások, valláshoz való viszony, értékrendszer, környezet, tágabb közösség A testvérek szerepe A testvéreknek szükségük van arra, hogy az egymás iránti érzéseiket a szülők elfogadják, meg kell akadályozni, ha bántják egymást a gyerekek, és arra kell tanítani őket, hogy békességben éljenek, szabaduljanak meg a dühüktől. 14 Berszán 2008: 38. old. 15 Kálmán Zsófia (2004) : Bánatkő. Bliss Alapitvány Kiadója, Budapest. 8

10 Adel Feber és Elaisse Mazlish azt javasolják, hogy az összehasonlítgatás veszélyét próbáljuk kerülni, mivel míg a szülők motiválásként fogják fel a testvérpárosok között konfliktust szül, negatívan élik meg ezeket. Minden gyereknek megvan a maga egyedisége. 16 A szülőknek az jelenti a legnagyobb kihívást, mikor is a gyermekek megszállottan ragaszkodnak ahhoz, hogy minden egyenlő, ugyanolyan, igazságos legyen, és ettől nem könnyű őket megszabadítani Az egészséges testvérek szerepe a családban A normál tesvér szerep akkor lép a leginkább a felszínre, ha a fogyatékos személy a családban marad, mivel a családban maradás lényegesen javítja a kapcsolatok kiépítését. 17 Az egészséges testvér szemszögéből nézve gyakran igen kényes probléma a tesvér kérdése. A különleges, másféle gyerekek ép, egészséges testvérei a vulnerable child sindrome (sérülékeny gyermek szindróma) veszélyeztetettjeiként tartja számon a szakirodalom: ebben az összefüggésben sérülékenynek nevezik azt, aki egy károsodott vagy halott gyermek után jön világra, és azt is, akinek sérülten jön a világra, vagy meghal a testvére. A szülők rendszerint két véglet között hányódnak. Ha egyetlenként marad a családban az egészséges gyermek, rendszerint túlvédik, ha sérült testvér mellett nő fel, gyakran elhanyagolják. 18 Kálmán Zsófia állítását alátámasztják Borbély S., Jászberényi M., és Kedl M. hiszen tapasztalataik szerint a kétgyermekes családban az ép gyermeket- főleg, ha idősebb- könnyen túlzottan alkalmazkodóan nevelik, a gyermek érettségét figyelmen kívül hagyva. A szülők megterhelhetik őt a fogyatékos tesvér jövőjével, amelyben gondozó, támogató szerepet szánnak neki. 19 A testvéreket sok elfojtott kérdés is gyötri, úgy gondolják, hogy ezeket nem szabad kimondaniuk, azaz kimondhatatlanok. Kicsi korban a gyerekek azon gondolkodnak, hogy ők is elkaphatják-e majd a betegséget, amiben testvérük szenved, nagyobb korban pedig attól félnek, hogy majd az ő gyerekeiknek lesznek hasonló rendellenességeik. A normál gyereknek ambivalens érzései lehetnek, ha a szülők mindegyre azt hangoztatják, hogy majd mikor a szülők nem lesznek, akkor neki kell ellátniuk a sérült testvért. Bűntudatot ébreszthet fel bennük, hogy tehernek érzik testvérüket, másrészt nagyon súlyosnak érezhetik ezt az elvárást. Tudatában vannak annak, hogy milyen előnyökkel járnak bizonyos szerepek, így például a 16 Adele Faber & Elaisse Mazlish (2007) : Testvérek féltékenység nélkül. Reneszánsz Könyvkiadó, Budapest. 17 Doody, M.; Hasting, R.; O Neil, S. & Gray, I. (2009). Sibling relationships in adults who have siblings with or without intellectual disabilities. Letöltés 2010 május 12, honlap: 18 Kálmán Zsófia (2004) : Bánatkő. 19 Borbély Sjoukje- Jászberényi Márta- Kedl Márta (2000) : Szülők könyve. 9

11 család bohóca mindig megússza a büntetést, a szerencsétlenkedő szerepet játszó gyerek helyett viszont mindent elvégeznek. Vannak, viszont olyan családok ahol a gyerekek szerepei egymásba simulnak, és ez által az egész család harmonikus egészként működik. Legtöbb esetben a normál testvért elhanyagolják a szülők, hisz nincs idejük rá, és így a gyereknek gondjai lehetnek később, ilyenek pl.: testi tünetek (elhízás, fogyás), kóros válogatás, alvási problémák, székrekedés zavarai, körömrágás, hajtépés, izomrángás vagy túlmozgékonyság megjelenése, illeszkedési zavarok, iskolai teljesítményeik végletesek lehetnek, csavargás, korai szexuális élet elkezdése (kamaszkorban). De viszont mindez nem azt feltételezi, hogy ha sérült gyermek van a családban, akkor az egészséges gyermek is feltétlenül károsodik, pusztán figyelmeztet arra, hogy az egészséges gyermek is megszenvedi testvére betegségét. A szülők öntudatlanul sürgetik az ép gyermek felnövekedését, hisz a felnőttekkel nincsen már annyi gond, kevesebbet kell velük törődni. Mindezt nem szándékosan teszik, csak egyszerűen belekapaszkodnak mindenben, ami egy kicsit is könnyebbé teheti az életét A szakemberek kapcsolata a családdal, szülőkkel A szakember szót igen tág értelmezésben használjuk, kontextustól függően beszélhetünk bármilyen rehabilitációs szakemberről: orvos, gyógytornász, szociális munkás. A lényege mégis talán az, hogy az illető személy arra tette fel az életét, hogy embereken segítsen, másokat támogasson, s ennek érdekében szívét, lelkét feláldozza. 20 Kálmán Zsófia (2004) : Bánatkő. 10

12 A szociális munka egyik kiemelt területe a fogyatékos személyek segítése, integrálása, esélyegyenlőségük, jogaik védelme és érvényesítése, támogatásnyújtás a szülőknek és a családnak. 21 Michel és Bob szerint a szociális munkásnak 3 szerepe van. Érzelmi segítséget nyújtson, amikor szükség van rá. Szakmai segítséget biztosítson a gyógyulás érdekében. Csökkentse azokat a negatív hatásokat, amelyek megjelennek, mikor egy érzéketlen szakmai bürokráciával kell foglalkozzanak. A szociális munkásnak olyan tulajdonságokra van szüksége, ami nem feltétlenül különleges, hanem úgy kell a munkáját végezze, hogy tudja pontosan a fogyatékosság következményeit és ismerje az alkalmazható metódusokat. Swam (1981) megállapította, hogy néhány gyakorlati dologra is szükség van a probléma megoldásához (practical problems): megfelelő házra anyagi háttérre a mozgás akadályozottságának a csökkentésére több idő és foglalkozás a fogyatékos gyerekkel. A szociális munkás tud ebben segíteni, úgy hogy például különböző pénzbeli támogatást keres (alapítványoktól), ami által a család jutatásban részesül. Továbbá kétféle képpen tud segítséget nyújtani: elsősorban biztosítani, hogy a szülők helyes információkhoz jussanak, másodsorban hogy érzelmileg legyenek támogatva. 22 A szülőknek olyan tanácsadókra van szükségük, akik arra törekednek, hogy minél inkább saját maguk is megértsék a fogyatékosság értelmét, ami által a szülőknek biztosítják, hogy minél inkább lássák a rájuk bízott és őket terhelő sérült élet értelmét. A gyermek sérülésétől fogva szükségszerű, hogy a szülők és a fejlesztő vagy kezelő szakemberek gyakran találkozzanak, és ez nagyfokú együttműködést igényel. Egy tanácsadói rendszernek a következő három szintet kell figyelembe vennie: a szülők kapcsolatát a sérült gyermekkel és a szülő nevelési magatartását. a családot, mint dinamikus-strukturális egészet. a család külső kapcsolatait. A szülőknek jogukban áll gyászolni és a szakembernek ezért kell engednie, szükségszerű hogy a bánatával szembe tudjon nézni, átélje és túltegye magát rajta. Nem csak a gyermekre kell figyelni, hanem arra is, hogy a család hogyan éli meg a helyzetet, hogyan befolyásolja a gyermek fejlesztése a többi családtag helyzetét, hogyan lehetne anyagilag támogatni a 21 Berszán Lídia (2008) : A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 22 Michel Oliver and Bob Sapey: Social work with disabled people. Third edition, Pelgrove Mecrnillos. 11

13 családot (fontos az anya esetében az időnkénti tehermentesítés). Továbbá figyelembe kell venni a társadalmi környezetet, a törvényeket és azt, hogy ezek függvényében milyen segítséget nyújthatnánk. A legtöbb családnak minden nehézség, zűrzavar, megaláztatás és hétköznapi problémák ellenére, sikerül alkalmazkodnia ahhoz, hogy gyermeke fogyatékos. A szülők és családgondozás különbözősége nem elsősorban az éptől eltérő fejlődésű gyermek családjának patológiás vonásaiból következik, hanem a gyermek globális megközelítésű fejlesztése érdekében. 23 A szülők leggyakoribb problémájuk, amiért szakemberek támogatásához fordulnak: a sérült gyermek és testvérei igazságos nevelésének nehézségei. az anya férjének és gyermekeinek az elhanyagolása a fogyatékos gyermek miatt. a szülők részéről önfeladás, mivel túlzottan megterheltnek érzik magukat. a szülők érzelmi konfliktusokban kerülnek a gyermek javulása érdekében, ami hosszú távon eredményes, de jelen pillanatban fájdalmat kell okozzanak vele gyermeküknek. Emocionális stressz, bizonytalanság uralja ilyenkor őket. anyagi akadályok (kedvezőtlen lakásviszonyok és a szomszédokkal való kellemetlenségek). A szakembereknek tudnia kell, hogy hogyan foglalkozzon (munkájának tere és határai) a fogyatékkal élőkkel és családjaikkal, mivel ez egy fokozottan érzékeny terület. Első sorban, figyelemben kell vennie a család intim szféráját (nyitott, egyértelmű kommunikáció, teljes információkat kell nyújtson a gyermek problémáiról, támogatni a család erősségeit és elismerni gondjaikat), kerülnie kell az egyoldalúan gyermekcentrikus látásmódot, követni a partnerség szabályait (fontos a problémák nyílt és őszinte megbeszélése). A szakemberek közötti kommunikáció és együttműködés, a feladatok egyeztetése nagyon fontos, mivel a sérült gyermek családja sok szakemberrel kell, hogy tartsa a kapcsolatot ezért jó, ha van együttműködés. Ha ez nem lenne meg, akkor a családnak sok energiáját elvenné. Fontos egy intézménnyel is felvenni a kapcsolatot, hisz nem elég csak a szülőszakember kapcsolat. A szakembernek a team miatt van szüksége rá, a szülőnek a szülőcsoportra és a többi szakember megerősítő reagálására. 23 Berszán Lídia (2008) : A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. 12

14 KUTATÁSI RÉSZ 5. Fogyatékos személyek statisztikája 5.1 Romániai statisztikai adatok 1990-ben kezdődött el a fogyatékos személyek számának meghatározása és nyilvántartásba vétele. Az Országos Statisztikai Hivatal (O.S.H.) nyilvántartása szerint Romániában a fogyatékos személyek a lakosság 5,8%-át teszik ki. A civil érdekvédelmi szervezetek statisztikái viszont továbbra is kitartanak a 7-8% körüli arány mellett. 24 A 2006-os statisztikai adatok szerint fogyatékos személy volt összesen Romániában, míg a legújabb felmérések szerint ez a szám nagyot ugrott, az alábbi táblázat ezt igazolja. 25 Összes fogyatékos személy Gyerek: Felnőtt: Családban élők Intézményben élők Gyerek Felnőtt Gyerek 58 Felnőtt ábra: A fogyatékos személyek számának megoszlása Forrás: ANPH 2009 (december 31)-es jelentése A jelenlegi statisztikai adatok csupán azokat a személyeket tartják számon, akik valamilyen ellátásban részesülnek, a többi része, akik nem kerülnek be a nyilvántartásban azok semmilyen szolgáltatásban, ellátásban sem részesülnek. Romániában a négy leggyakrabban használt fogyatékossági kategória: Értelmi fogyatékosság (handicap mintal) Mozgássérültség (handicap fizic) Érzékszervi fogyatékosság (handicap auditiv, visual) Halmozott fogyatékosság (handicap asociat) Berszán Lídia (2008). Fogyatékosság és családvilág. Marosvásárhely: Mentor Kiadó. 25 Documente ANPH : Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale autoritatea naţională pentru persoanele cu handicap. Data Statistice Trimestrul IV december

15 RITKA BETEGSÉGEK 0.87% HALLÁS+LÁTÁS 0.08% NEUROPSZICHIKUS 13.61% HALMOZOTT 7.14% HIV / SIDA 0.79% SZOCIÁLIS 0.15% MOZGÁS 18.95% MENTÁLIS 17.05% SZOMATIKUS 20.39% LÁTÁS 17.62% HALLÁS 3.35% 2. ábra: A fogyatékos személyek százalékos megoszlása a fogyaték típusa szerint Forrás: ANPH 2009 (december 31)-es jelentése Hazánkban számos szakosított intézmény létezik a különböző fogyatékosságok orvoslására: speciális óvodák, iskola-internátusok, műhely-otthonok (felnőttek számára), szak és technikai iskolák siketnémáknak, vakoknak, mozgási-fogyatékosok számára. A speciális intézmények száma fokozatosan nő, hiszen arra törekednek, hogy minél több fogyatékos gyermek részesüljön valamiféle oktatásban Berszán Lídia (2008) : A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. 27 Tiberiu Bogdan, Iulian Nica(1999): A különleges gyermek (Copii excepţionali), Editura Didactica şi Pedagigică, Bucureşti. 14

16 Magyarországon becslések szerint ma ezer fogyatékos ember él, a velük élő 5.2 Külföldi statisztikai adatok Európában a fogyatékkal élőkről csak a 90-es évektől kezdtek tárgyalni. Nem megegyező adatokat találunk az Európában élő fogyatékosak számáról, az összlakóság 10%, 26 millió személy, közel 30 millió polgár. 50 millió fogyatékkal élőről számol be a Madridi Nyilatkozat. A tág körű (idősek vagy krónikus szervi betegek is fogyatékos kategóriában tartoznak) besorolási gyakorlat szerint a statisztikai adatok nagyon magasak, meghaladja a népesség 10%-át is, ilyen országok Anglia, Spanyolország, Olaszország és Hollandia. Az Egyesült Államokban az intézményekben ápolt értelmi fogyatékosok több mint 10 százaléka down-kóros, továbbá 1000 születésre jut egy down-kóros eset. Erős kapcsolatot találtak a down-kór előfordulása és a szülők, elsősorban az anya életkora között. Annak esélye, hogy egy 30 év alatti nő élve született down-kóros csecsemőt hoz a világra, kisebb mint 1: 800. A kockázat 40 éves korban: 1:100, 45 éves korban 1: 32, 49 éves korban pedig 1: segítőkkel, családtagokkal együtt legalább két-hárommillió embert érintett. Ez azt jelenti, hogy a népesség százaléka számára nap, mint nap problémát jelent például a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés hiánya (Sérültek.hu, 2008). A 2003-as népszámlálás adatai szerint fogyatékkal élő 577 ezer ember volt Magyarországon, a megoszlást az alábbi ábrán láthatjuk ábra: Fogyatékos személyek százalékos megoszlása Magyarországon 28 Cole, M. & Cole, S. (2006). Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó. 29 Engelmayer, Á. (2003). Halmozottan fogyatékosok. 15

17 Az akadálymentesség nemzetközi jelei különböző fogyatékosságok esetén: 1= látás sérültek, 2= fehér botot használók, 3= mozgássérültek, 4= látás és hallás sérültek, 5= hallássérültek Kutatás célja, eredmények bemutatása A kutatásomban inkább arra összpontosítottam, hogy a szülők milyen mértékben vállalnak gyermeket, ha az elsőszülött valamilyen fogyatékossággal rendelkezik. Ezért a következő hipotézist fogalmaztam meg: a szülők számára nehéz egy fogyatékos gyermek felnevelése, sok időt és energiát igényel, ezért a szülők általában nem vállalnak következő gyermeket (fogyatékos gyermekeknek inkább nincs kisebb testvérük) A fogyatékos gyermekek családszerkezetére vonatkozó tanulmányokat nehéz találni, ez a témakör még kevéssé kutatott. Egy erdélyi mintára épülő os vizsgálat adatai alapján Berszán Lídia azt találta, hogy a fogyatékossággal való sikeres megküzdés és a további gyermekvállalás között erős összefüggés van. A sikeresen megküzdő családok 62,2% százalékában van egészséges kisebb testvér. A bármilyen korú testvér és sikeres megküzdés között nincs egyértelműen meghatározó kapcsolat, bár ott is inkább sikeresek azok a szülők, akiknek van még gyermekük a sérültön kívül. (Itt feltehető az ok-okozat

18 kérdése: azért sikeres a megküzdésben, mert született még egészséges gyermek, vagy azért mertek még vállalni gyermeket, mert már megküzdöttek a fogyatékosság tényével. Ez utóbbi tűnik valószínűbbnek.) (Berszán, 2008: 213.) Saját kutatásom előkészítése során összesen 12 intézménybe sikerült eljutnom, ahol 140 fogyatékos gyermekkel találkozhattam, beszélgethettem, s volt alkalom, hogy játszódhatunk is együtt. Az alábbi táblázatban feltüntettem, azokat az intézményeket, amelyekben jártam, a fogyatékos személyek számát, és a százalékos megoszlást. A legtöbb fogyatékos gyermeket 20-at, a baróti Közösségi Szolgáltatási Komplexumban találtam, ezt követte a kolozsvári Máltai Óvoda 19-cel. Az intézményekben, legnagyobb arányban értelmi fogyatékosok voltak, amelyet követ a hallás (16,4%), tanulási zavaros gyermekek (14,3%), mozgás sérült (13,6%) gyermekek száma. Voltak olyan intézmények, ahol egyaránt volt értelmi fogyatékos gyermek és hallássérült gyermek is. 17

19 1. táblázat: Fogyatékos személyek száma és aránya különböző intézményekben Intézmények Speciális Integrált Oktatás I-IV osztály- Kolozsvár Gaál Mózes Általános Iskola - Speciális Osztály V VI.-Barót Fogyatékos személyek száma Fogyatékos személyek százalékban % % Máltai Óvoda- Kolozsvár % Integrált Játszóház - Csemete Óvoda- Kolozsvár Hisszük, hogy fontosak vagyunk Egyesület- Barót Cimbora Óvoda - Napsugár Speciális Csoport- Barót Gaál Mózes Általános Iskola -I- IV. Speciális Osztály- Barót Közösségi Szolgáltatási Komplexum - Barót % % 9 6.4% 9 6.4% % AXA Központ- Kolozsvár 2 1.4% Máltai Segélyszolgálat- Kolozsvár Hallássérültek Óvodája- Kolozsvár Hallássérültek Iskolája V VI - Osztály- Kolozsvár 4 2.9% % % ÖSSZESEN % Elmondhatjuk hogy a minta nagy többsége, 47,1 százaléka értelmileg akadályozott gyermek. Legkisebb arány a látás és halmozottan sérült gyermekek, amelyek ugyanannyi százalékban képezték a mintát (2,1%). A mintában a sérült gyermekeket a fogyatékosság típusa szerint az alábbi csoportba sorolhatjuk. 18

20 Értelmi fogyatékos Hallás sérült Tanulási zavarok Mozgás sérült Autista Látás sérült Hallmozottan sérült 4. ábra: Fogyaték szerinti eloszlás A mintában a 140 személyből 99 gyermeknek van testvére, ami megegyezik 70,7 százalékkal, s a maradék 41 gyermek nem rendelkezik tesvérrel (29,3 %). Nincs testvére 29.30% Van testvére 70.70% 5. ábra: A minta eloszlása annak függvényében, hogy van-e testvére A fogyatékos gyermekeknek több mint fele egy testvérrel rendelkezik, kevesebb mint negyedének két testvére és még kevesebb arányának három testvére van. 19

Fogyatékosság és családi szerepek

Fogyatékosság és családi szerepek XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16. Fogyatékosság és családi szerepek Szerző: Vágási Júlia Babeş- Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munka Kar Szociális

Részletesebben

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről 1. A minta jellemzői Vizsgálatunk bár nem reprezentatív mintán készült, annak fényében, hogy a megkeresett családok többsége

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. György Annamária ETI-2011. Egészség (WHO): www.lemtrener.hu 1

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. György Annamária ETI-2011. Egészség (WHO): www.lemtrener.hu 1 György Annamária ETI-2011. 1 Egészség (WHO): 2 www.lemtrener.hu 1 Betegség: 3 Rehabilitáció, habilitáció Megváltozott egészségi állapotú egyén testi, lelki, és szociális körülményeinek minimalizálása Participáció!

Részletesebben

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Előadók: dr. Badics Judit és dr. Bodnár Zsolt Budapest, 2015. január 23. TÁMOP

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban. Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK

Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban. Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmussal élek, de nem autista vagyok elsősorban. (Ellen Notbohm:

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~t~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Down Alapítvány támogatott lakhatási szolgáltatásának és házi segítségnyújtásának

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása A közeli hozzátartozó halála megrázó élmény. Különösen fájdalmas, ha megölnek egy hozzánk közel álló embert. Az ily módon

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG II - 2015

SZOCIÁLIS JOG II - 2015 SZOCIÁLIS JOG II - 2015 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. ELŐADÓ: DR. VERES GÁBOR TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok: Neve:.. Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Pedagógiai rehabilitáció

Pedagógiai rehabilitáció Pedagógiai rehabilitáció Vekerdy-Nagy Zsuzsanna Bodnár Istvánné 1. A fogyatékosság és hátrányos helyzet magyarországi statisztikák Az első népszámlálásokat összefoglaló táblázat Fogyatékosság Típusa Magyar

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása. Ismerkedés a munka világával és a család

Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása. Ismerkedés a munka világával és a család Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása Ismerkedés a munka világával és a család Bevezetés Esettanulmány Értelmi sérült fiatalok sérülés szerinti alcsoport 16 és 20 éves kor között Bevezetés Intézménytelenítés

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 8. évfolyam :: Általános iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2010 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Bulgárföldi Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3534 Miskolc, Fazola H u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama 7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama A neoklasszikus közgazdasági elmélet szerint a termelés végső értékéhez jobban hozzájáruló egyének számára elvárt a magasabb kereset. Sőt, mi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens SÉRÜLÉS FORMÁI A REHABILITÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI SAJÁTOSSÁGOK:

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10.

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes

Részletesebben

Házi Dolgozat. Tantárgy neve: Sérülékeny csoportok egészségi állapota. A dolgozat címe: Sajátos nevelési igényű (SNI) csoport bemutatása

Házi Dolgozat. Tantárgy neve: Sérülékeny csoportok egészségi állapota. A dolgozat címe: Sajátos nevelési igényű (SNI) csoport bemutatása Házi Dolgozat Tantárgy neve: Sérülékeny csoportok egészségi állapota A dolgozat címe: Sajátos nevelési igényű (SNI) csoport bemutatása Készítette: Keilbach Józsefné PTE-ETK Népegészségügyi MSc. Levelező

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 10. rész: Az adatelemzés alapjai Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Tizedik rész Az adatelemzés alapjai Tartalomjegyzék Bevezetés Leíró statisztikák I

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Az SKT és SMT rövid áttekintése

Az SKT és SMT rövid áttekintése Az SKT és SMT rövid áttekintése Életvitel támogatása infokommunikációs (IKT) Kutatási irányok bemutatása Összefoglaló Infokommunikáció az életvitel szolgálatában Otthoni felügyelet infokommunikációs Terápiakövetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Iktatószám: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ripka András Emberjogi tanácsnok Napirendi pont:... ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Tárgy:

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymányosi Foglalkoztató Centrum, 1111 Budapest, Lágymányosi

Részletesebben

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA MI A SZUPERVÍZIÓ? A szakmai munkát végző, kevés tapasztalattal rendelkező szakember munkájának ellenőrzése és segítése, egy megfelelő tapasztalattal

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Pszichológiai problémák

Pszichológiai problémák Pszichológiai problémák Történelmi előzmények Őskor Ókor Középkor Újkor Napjaink Magyarország: 1802, 1826, 1875, 1911 A stigmatizáció pszichodinamikája a stigmát ősidők óta használják stigmatizálnak egyes

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a OM azonosító: 027445 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2012. Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a OM azonosító: 027445 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakiskola Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakiskolai képzéstípusban

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon

Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon Salva Vita Alapítvány 1073 Bp. Erzsébet krt. 13. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon Előadó: Csányi Zsuzsanna,

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapítására*

K É R E L E M ápolási díj megállapítására* K É R E L E M ápolási díj megállapítására* I. ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK: 1.) Személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgársága:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érkezett: Szignó:. 0501 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2012. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakközépiskola Sághy Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tagintézménye 6640 Csongrád,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Szent Imre Katolikus Általános Iskola 6792 Zsombó, Móra Ferenc utca 8. OM azonosító: 201629 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2012. Szent Imre Katolikus Általános Iskola 6792 Zsombó, Móra Ferenc utca 8. OM azonosító: 201629 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2012 8. évfolyam :: Általános iskola Szent Imre Katolikus Általános Iskola 6792 Zsombó, Móra Ferenc utca 8. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Támogató Szolgálat. Berhida Város Önkormányzat Képviselő Testülete 8181Berhida, Veszprémi utca 1-3. Tárgy: Támogató Szolgáltatás felajánlása

Támogató Szolgálat. Berhida Város Önkormányzat Képviselő Testülete 8181Berhida, Veszprémi utca 1-3. Tárgy: Támogató Szolgáltatás felajánlása Berhida Város Önkormányzat Képviselő Testülete 8181Berhida, Veszprémi utca 1-3. Tisztelt Képviselő Testület! Tárgy: Támogató Szolgáltatás felajánlása Engedjék meg, hogy tájékoztassam Tisztelt Képviselő-Testületet

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

REMÉDIUM ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

REMÉDIUM ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE REMÉDIUM ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Neve: Remédium Alapítvány közhasznúsági fokozata: közhasznú Bírósági végzés száma: 60.016/1998 Adószáma: 18608115-1-11 Statisztikai

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. OM azonosító: 027246 Telephely kódja: 005

FIT-jelentés :: 2011. Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. OM azonosító: 027246 Telephely kódja: 005 FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ.

A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ. A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ N=35 fő 35 fő/ 23 fő, azaz a válaszadók 65,71%-a tudta értelmezni

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Benyújtandó: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Tel.: 49/511-554 Ügyfélfogadás: H, Sze: 8:00-16:00 P: 8:00-12:00 MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Tisztelt PCHC Ügyfél! Szolgáltatásaink és programjaink értékelésében szeretnénk kérni segítségét. Tudni szeretnénk, hogy vélekedik tevékenységünkről

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24. OM azonosító: 035361 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2012. Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24. OM azonosító: 035361 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2012 6. évfolyam :: Általános iskola Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM A XVIII. kerületi SOFI (Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) OM-kód: 038432 Az intézmény felépítése: --óvodai csoport (2)

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon Tanulók száma

Részletesebben

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki)

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) I. Igazolom, hogy: Név:... Születési neve:. Anyja neve:... Szül. hely, év,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL Az ápolási díj olyan anyagi hozzájárulás, amelyet a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozók vehetnek igénybe. Az ápolási díj három

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Bevezetés a gyógypedagógiába A tantárgy típusa

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre u. 20. OM azonosító: 032478 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2012. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre u. 20. OM azonosító: 032478 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2012 6. évfolyam :: Általános iskola Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre u. 20. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon Tanulók

Részletesebben