Fogyatékosság és családi szerepek. Jelige: fogyatékos gyermekek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyatékosság és családi szerepek. Jelige: fogyatékos gyermekek"

Átírás

1 Fogyatékosság és családi szerepek Jelige: fogyatékos gyermekek

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 ELMÉLETI RÉSZ 4 2. Definíciók a fogyatékosság fogalmára Nemzetközi meghatározások Romániai meghatározások 5 3. A családi szerepek A szülők szerepe Az apa szerepe a sérült gyermeket nevelő családban Az anyai szerep a sérült gyermeket nevelő családban A testvérek szerepe Az egészséges testvér szerepe 9 4. A szakemberek kapcsolata a családdal, szülőkkel 10 KUTATÁSI RÉSZ Fogyatékos személyek statisztikája Romániai statisztikai adatok Külföldi statisztikai adatok Kutatás célja, eredmények bemutatása Következtetések 21 BIBLIOGRÁFIA 23 MELLÉKLETEK 25 1

3 1. Bevezetés Azután nagyon szerettünk volna még egy gyermeket. Lehet-e, szabad-e vállalnunk? Kinek lesz jó? A nagyobb fiunknak volt is testvére, nem is. Nem volt partnere a beteg testvér. A terhekből, a gondokból bármennyire is igyekeztem megóvni- csak át-átsütött rá is. 1 (Borbély S., Jászberényi M. & Kedl M.) Lassan három éve foglalkoztat a fogyatékosság ténye és azok a gyerekek, akik születésük kezdete óta valamiféle sérüléssel kell együtt éljenek. Az egyetem első évétől önkénteskedtem intézményekben, nagy örömmel töltött el hogy mosolyt, vidámságot vihettem a gyerekek mindennapjaiba. Egyszerűen foglalkozni kellett velük, játszani és máris ők voltak a világ legboldogabb gyermekei. A fogyatékos gyermekek sok akadályba ütköznek életük során, s minden nap egy újabb kihívás számukra. De nem csak a gyerekekről beszélhetünk hisz az őket támogató szülők, testvéreknek sem egyszerű. A család egy fogyatékos gyermek számára a legbiztonságosabb közeg, ott leli meg lelki nyugalmát, érzi a szeretet hatalmát, a törődést. A dolgozat elméleti részében a fogyatékos gyermeket nevelő családok szerepmegosztásáról írtam, külön tárgyaltam az apa, anya és testvér szerepeit. Ha egészséges testvérről beszélünk, akkor számos olyan tényező van, ami befolyásolja a testvér életét. A szülőknek is nagy kihívás egy fogyatékos gyermek felnevelése. Ezért gondoltam arra, hogy kutatásomnak e téma jobb megismerése legyen a célja.. A kutatási rész bevezetéseként a Romániában élő fogyatékos populáció statisztikáját mutatom be, amelyek a legfrissebb adatok: december 31-én adták ki. Majd saját kutatásomat mutatom be: a kérdőívre kapott válaszok statisztikai és narratív kiértékelését, és a levont következtetéseket. A kapott eredmények kijelölik azt az irányt, ahol a szociális munka kiegészíthetné és minőségileg magasabb szintre emelhetné a fogyatékos személyek támogatásának hazai gyakorlatát. A szociális munkásnak figyelnie kell a szülőkre is, meg a fogyatékos gyermekekre is, de nem szabad figyelmen kívül hagynia a család többi tagjait, főként az egészséges testvért. A kutatásom bizonyítja, hogy több olyan család van ahol sérült gyermek mellett még vannak testvérek. A fogyatékos gyermek és testvére közötti kapcsolat fontos a családi homeosztázis szempontjából. Az egészséges testvéreket nagyon sok kérdés gyötör, olyan kérdések, amelyeket lehet, hogy a szüleinek nem mernek feltenni gondolván, hogy fájdalmat okoznak. 1 Borbély Sjoukje- Jászberényi Márta- Kedl Márta (2000) : Szülők könyve. 2

4 Ezek a kérdések nagyon nyomasztóak lehetnek és a mindennapi tevékenységeiket is befolyásolhatják, a testvérrel való viszonyt ronthatják. Ezért is szükséges, hogy valami módon kibeszéljék a bennük felgyült kérdéseket, kételyeket, bánatot. Amikor közvetlen kapcsolatba kerültem olyan egészséges fiatallal, akinek értelmi fogyatékos testvére van, rálátásom nyílt arra, hogy mit jelenthet az egészséges és a fogyatéákos testvér kapcsolata. Olyan esetnek is szemtanúja voltam, amikor a kortárscsoportban csúfolkodtak, és a fogyatékkal élő testvért hozták fel, mint harci fegyvert. Belegondoltam, hogyha nekem lenne egy fogyatékos testvérem, hogyan viszonyulnék hozzá, vajon zavarna, vagy kellemetlen érzéseket okozna, netalán titkolnám? A fogyatékos gyerekekkel és fiatalokkal való mostani tapasztalataim és ismereteim alapján azt remélem, hogy nagyon szeretném és segíteném. Sok érdekes kérdés felmerül a fiatalokban a fogyatékossággal kapcsolatosan, de kimondhatatlan az, ami az arcukról leolvasható: a sajnálat érzése, a szomorúság. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy ezt a témát alaposan tanulmányozzam és megismerjem, hogy tudjam felmutatni azoknak, akikben van érdeklődés a fogyatékos személyek iránt, nem csak a hiányokat és nehézségeket, de azokat az értékeket is, ami a sérült emberekben lakik, és azokat a szakmai sikereket is, amit a fejlesztésük során el lehet érni. 3

5 ELMÉLETI RÉSZ 2. Definíciók a fogyatékosság fogalmára Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban, Némelyik hangja mély, a másiké magas, Megint másik hangosan cirpel a telefondróton, És aki csak tapsolni tud, olyan is akad (Margaret Mantle) 2 A fogyatékos személyek sajátos igényű emberek, nem kevesebbek, mint az egészséges emberek és nem is többek, de néhány fontos dologban mégis másabbak Nemzetközi meghatározások Nemzetközi meghatározás szerint a fogyatékosság az ember bizonyos tevékenységeinek módosulása, csökkent képessége: ilyen az ivás, evés, mosakodás, munka, írás. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1980-as meghatározása szerint, tehát a fogyatékosság a normális társadalmi szerep betöltésére való egyéni képtelenség. 3 Az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Közösségben is használt meghatározás megkülönböztet három egymástól eltérő fogalmat: károsodás (impairment), fogyatékosság (disability), hátrány (handicap). Ezt követően az Fogyatékosság Nemzetközi Osztályozása (FNO) új fogalomrendszere jelent meg, melynek az érdeme, hogy egy olyan bio-pszicho-szociális megközelítést alkalmaz, amely magába foglalja a fogyatékosság eddigi értelmezésére használt, egymással szemben álló orvosi és szociális modellt. May és Raskie megfogalmazták öt pontban, hogy mit nem jelent a fogyatékosság: A fogyatékosság nem egy tragédia Nem jelent függőséget Nem jelent lehetőség vesztést, termelő képesség vesztést, szociális adakozásvesztést, értékcsökkenést, adottság csökkenést. A fogyatékosság az élet természetes része. 4 2 Margaret Mantle egy fogyatékos leány édesanyja, aki könyvet írt életükről. A mű címe: Van aki csak tapsolni tud. (In Kálmán Zsófia, 2004). 3 WHO kiadvány, (2001) : A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása. Fordította dr. Jankó Ágnes, Kossúth Nyomda Kft., Szeged, May, G.& Raskie, M. (2004). Ending Disability Discrimination: Strategies for Social Workers. Allyn & Bacon:

6 2. 2 Romániai meghatározások Romániai meghatározás szerint a fogyatékosság (handicap) kifejezés a szociálisan hátrányra, az esély elvesztésére vagy csökkenésére utal, a fogyaték a személynek a környezettel való interakciójában jön létre. A 3519/2002 törvény megfogalmazásában fogyatékosok azok a személyek, akiket fizikai, érzékszervi, mentális vagy pszichikus fogyatékukhoz nem adaptált társadalmi környezetük megakadályoz, vagy korlátoz abban, hogy egyenlő eséllyel vegyenek részt a társadalmi életben, életkoruknak, nemüknek, anyagi, szociális és kulturális lehetőségeiknek megfelelően, és ezért társadalmi integrációjuk érdekében speciális védelemre van szükségük. 5 A jelenlegi, 448-as törvény értelmében, mely 2006 decemberében jelent meg a fogyatékosság így van meghatározva: Fogyatékos személynek számítanak mindazok, akik maradandó testi, értelmi vagy érzékszervi rendellenességben szenvednek, minek következtében sérült a képességük a mindennapi élethez tartozó tevékenységek elvégzésére, ezért egészségük visszanyerése és társadalmi beilleszkedésük érdekében támogatására van szükségük A családi szerepek Anyák és apák másképp élik meg problémáikat, egyaránt másképpen is dolgozzák fel az őket ért meglepetésszerű történéseket, és egyaránt másképpen rangsorolják szerepeiket. Bailey Ken klinikai pszichológus megfigyeléseit, tartja mérvadónak a fogyatékos gyermeket nevelő szülők szerep-prioritásával kapcsolatosan. Azt figyelte meg, hogy a férfiak nagy többsége első helyre a munkát, második helyre a férji szerepet és harmadik helyre az apaságot. A nők ezzel szemben elsősorban anyának, másodsorban feleségnek tekintik magukat és csak harmadik helyen kerülnek a munkájukkal kapcsolatos szerepek. 7 5 Berszán Lídia (2008): A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, old Lege nr. 448/2006, Publicat in Monitorul Oficial, Berszán 2008: 38. old. 5

7 3. 1 A szülők szerepe Anya Apa Gyermek Az egészséges család dinamikus egészként működése és a tagjai egymásra való hatásának eredménye az egymásra való figyelés, egységesség, amelyeknek fő funkciója a családtagok védelme, életfeltételeik biztosítása, önmagukhoz és a világhoz való viszonyulásuk alap köveinek letétele. 8 Dr. Sárváry Andrea szerint probléma akkor van, ha felmerül valami feszültség a családon belül, és nem tudják megoldani. A megoldást abban látják, hogy a kettős egyik tagja a harmadikhoz viszi a feszültséget, és ott ventilál, ezzel őt is bevonja a két ember közötti konfliktusba ezt nevezzük triangulációnak-háromszögelésnek. 9 Kálmán és Könczei szerint a családnak több alapvető funkciója van az egyének életében, ezek közül a lényegesebbek: Befelé irányuló menedékfunkció (családtagok pszichés és szociális védelmének biztosítása) Kifelé irányuló menedékfunkció (a külvilághoz való kapcsolódás kereteinek megteremtésére irányul) Tükrözés (üzenetek közvetítése már a gyermek születésétől kezdődően, önmagáról, értékéről, helyéről az életben, milyennek látják mások) Az apa szerepe a sérült gyermeket nevelő családban Amikor fogyatékos gyermek születik a családban, általában az apa először nagyon megrémül a történtek miatt, hisz nem tudja helyre hozni a beteg gyerekét, ezért teljesen tehetetlenné válik. A mai családból az apák néha teljesen hiányoznak, de ha jelen vannak, inkább részesei a család életének. A távolságtartó és mindenható apai szerep már a múlté. Néha a játék az apák privilégiuma, az egyetlen szerep, amit az anya meghagy, azt gondolván, hogy a többire 8 Kálmán Zsófia- Könczei György (2002) : A taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó, Budapest. 9 Dr. Sárváry Andrea (2010):A szociális munka kliensei és módszerei. 6

8 (gondozás) az apa alkalmatlan. A fiatalabb szülőknél a szerepek inkább felcserélhetők. Ahogy a gyermek nő, a fizikailag nehéz feladatok ismét visszaszállnak az apára. 10 A szülők igen gyakran azért is maradnak magukra fájdalmas érzéseikkel, mert akadályozzák őket a férfi és női szerepről máig fennálló, merev társadalmi sztereotípiák. 11. Ezért történik az meg, hogy a férj inkább egész nap dolgozik, csak elkerülje az otthonlétet, hisz pénzre mindig szükség van, s ezt nem lehet megcáfolni. A férj nem mutatja ki érzelmeit avval a meggondolással, hogyha ő is gyenge, akkor a család összeomlana. Egyes férfiak képtelenek a fájdalmukat verbalizálni, szavakba önteni. Mivel a teremtés koronájának erősnek kell lennie, így paradox módon ő a sebezhetőbb. Az anya viselkedése a férfit mindenképpen menekülésre sarkallja. A férfi jobb esetben sérelmeit munkába öli vagy társadalmi aktivitás formájában igyekszik feloldani azokat. Rosszabb esetben azonban egyszerűen kihátrál a helyzetből, magára hagyva az anyát és a gyermeket. Az apa, aki elmegy nem automatikusan szökevény. 12 Segítség nélkül nagyon sok időre és szerencsére van szükség ahhoz, hogy az apagyermek kapcsolat kialakuljon. Az apának meg kell adni a lehetőséget arra, hogy apa lehessen gyermeke mellett. Mert a sérült gyermek is gyermek, az apa pedig Apa Az anyai szerep a sérült gyermeket nevelő családban A fogyatékosság, legyen az mentális vagy fizikai, nem az a dolog, amire bárki is vágyott volna. A környezetnek kényelmetlenséget okoz, a család rendjét felborítja. Az anya gyakran a sérült gyermek születése után is hasonló szimbiózisban él magzatával, mint az első 9 hónapban Olivier Jourguin ( ) cikkje: Az apa helye a sérült gyermeket nevelő családban. 11 Kálmán 2004: 47 old. 12 ( ): Apák futása avagy sérült gyermek a családban

9 Mint említettem a nők elsősorban anyának, másodsorban feleségnek tekintik magukat és csak harmadik helyen kerülnek a munkájukkal kapcsolatos szerepek. Mindez csak akkor változik, ha a nőknél erősen elkötelezett munkáról van szó. 14 Az anya szerepe, hogy gondoskodik a gyerekről, ápolja, vigyázz rá, gondozza a gyermeket, de viszont egy idő után ez annyira felemésztheti, hogy a későbbiekben lehetetlenné válik számára a másik két státusznak való megfelelés (a feleség és a munka szerepek). Általában az anya lát el huszonnégy órás szolgálatot, az apa pedig minden erejével arra törekedik, hogy pénzt keressen. Főleg ha nincs egy támogató nagyszülő a családban, akkor az anya végzi el a házkörüli takarítást. Szükségszerű, hogy a család egy egészséges egyensúlyra találjon, amiben nem csak az anya szerepe, hanem mindenkinek a szerepe változik. Ezért a családnak egy új homeosztázist kell, kialakítson, amiben a fogyatékos gyermeket és az ebből adódó feladatokat és szerepváltozásokat is egyaránt be kell vonnia. Dr. Kálmán Zsófia azt vallja, hogy a sérülés puszta tényén kívül számos tényező befolyásolja a családnak, mint rendszernek az egyensúlyát. James Paul szerint az alábbi tényezők tekinthetően a legfontosabbaknak: a sérülés természete, a sérülés súlyossága, a sérülés szembetűnő volta, a bekövetkezés időpontja, a betegség lefolyása, a gyermek neme, a testvérek száma és egészségi állapota, születési sorrend, a szülő életkora, a család aktuális életszakasza, nagysága, többi tagjának elérhetősége, anyagi erőforrások, lelki erőforrások, valláshoz való viszony, értékrendszer, környezet, tágabb közösség A testvérek szerepe A testvéreknek szükségük van arra, hogy az egymás iránti érzéseiket a szülők elfogadják, meg kell akadályozni, ha bántják egymást a gyerekek, és arra kell tanítani őket, hogy békességben éljenek, szabaduljanak meg a dühüktől. 14 Berszán 2008: 38. old. 15 Kálmán Zsófia (2004) : Bánatkő. Bliss Alapitvány Kiadója, Budapest. 8

10 Adel Feber és Elaisse Mazlish azt javasolják, hogy az összehasonlítgatás veszélyét próbáljuk kerülni, mivel míg a szülők motiválásként fogják fel a testvérpárosok között konfliktust szül, negatívan élik meg ezeket. Minden gyereknek megvan a maga egyedisége. 16 A szülőknek az jelenti a legnagyobb kihívást, mikor is a gyermekek megszállottan ragaszkodnak ahhoz, hogy minden egyenlő, ugyanolyan, igazságos legyen, és ettől nem könnyű őket megszabadítani Az egészséges testvérek szerepe a családban A normál tesvér szerep akkor lép a leginkább a felszínre, ha a fogyatékos személy a családban marad, mivel a családban maradás lényegesen javítja a kapcsolatok kiépítését. 17 Az egészséges testvér szemszögéből nézve gyakran igen kényes probléma a tesvér kérdése. A különleges, másféle gyerekek ép, egészséges testvérei a vulnerable child sindrome (sérülékeny gyermek szindróma) veszélyeztetettjeiként tartja számon a szakirodalom: ebben az összefüggésben sérülékenynek nevezik azt, aki egy károsodott vagy halott gyermek után jön világra, és azt is, akinek sérülten jön a világra, vagy meghal a testvére. A szülők rendszerint két véglet között hányódnak. Ha egyetlenként marad a családban az egészséges gyermek, rendszerint túlvédik, ha sérült testvér mellett nő fel, gyakran elhanyagolják. 18 Kálmán Zsófia állítását alátámasztják Borbély S., Jászberényi M., és Kedl M. hiszen tapasztalataik szerint a kétgyermekes családban az ép gyermeket- főleg, ha idősebb- könnyen túlzottan alkalmazkodóan nevelik, a gyermek érettségét figyelmen kívül hagyva. A szülők megterhelhetik őt a fogyatékos tesvér jövőjével, amelyben gondozó, támogató szerepet szánnak neki. 19 A testvéreket sok elfojtott kérdés is gyötri, úgy gondolják, hogy ezeket nem szabad kimondaniuk, azaz kimondhatatlanok. Kicsi korban a gyerekek azon gondolkodnak, hogy ők is elkaphatják-e majd a betegséget, amiben testvérük szenved, nagyobb korban pedig attól félnek, hogy majd az ő gyerekeiknek lesznek hasonló rendellenességeik. A normál gyereknek ambivalens érzései lehetnek, ha a szülők mindegyre azt hangoztatják, hogy majd mikor a szülők nem lesznek, akkor neki kell ellátniuk a sérült testvért. Bűntudatot ébreszthet fel bennük, hogy tehernek érzik testvérüket, másrészt nagyon súlyosnak érezhetik ezt az elvárást. Tudatában vannak annak, hogy milyen előnyökkel járnak bizonyos szerepek, így például a 16 Adele Faber & Elaisse Mazlish (2007) : Testvérek féltékenység nélkül. Reneszánsz Könyvkiadó, Budapest. 17 Doody, M.; Hasting, R.; O Neil, S. & Gray, I. (2009). Sibling relationships in adults who have siblings with or without intellectual disabilities. Letöltés 2010 május 12, honlap: 18 Kálmán Zsófia (2004) : Bánatkő. 19 Borbély Sjoukje- Jászberényi Márta- Kedl Márta (2000) : Szülők könyve. 9

11 család bohóca mindig megússza a büntetést, a szerencsétlenkedő szerepet játszó gyerek helyett viszont mindent elvégeznek. Vannak, viszont olyan családok ahol a gyerekek szerepei egymásba simulnak, és ez által az egész család harmonikus egészként működik. Legtöbb esetben a normál testvért elhanyagolják a szülők, hisz nincs idejük rá, és így a gyereknek gondjai lehetnek később, ilyenek pl.: testi tünetek (elhízás, fogyás), kóros válogatás, alvási problémák, székrekedés zavarai, körömrágás, hajtépés, izomrángás vagy túlmozgékonyság megjelenése, illeszkedési zavarok, iskolai teljesítményeik végletesek lehetnek, csavargás, korai szexuális élet elkezdése (kamaszkorban). De viszont mindez nem azt feltételezi, hogy ha sérült gyermek van a családban, akkor az egészséges gyermek is feltétlenül károsodik, pusztán figyelmeztet arra, hogy az egészséges gyermek is megszenvedi testvére betegségét. A szülők öntudatlanul sürgetik az ép gyermek felnövekedését, hisz a felnőttekkel nincsen már annyi gond, kevesebbet kell velük törődni. Mindezt nem szándékosan teszik, csak egyszerűen belekapaszkodnak mindenben, ami egy kicsit is könnyebbé teheti az életét A szakemberek kapcsolata a családdal, szülőkkel A szakember szót igen tág értelmezésben használjuk, kontextustól függően beszélhetünk bármilyen rehabilitációs szakemberről: orvos, gyógytornász, szociális munkás. A lényege mégis talán az, hogy az illető személy arra tette fel az életét, hogy embereken segítsen, másokat támogasson, s ennek érdekében szívét, lelkét feláldozza. 20 Kálmán Zsófia (2004) : Bánatkő. 10

12 A szociális munka egyik kiemelt területe a fogyatékos személyek segítése, integrálása, esélyegyenlőségük, jogaik védelme és érvényesítése, támogatásnyújtás a szülőknek és a családnak. 21 Michel és Bob szerint a szociális munkásnak 3 szerepe van. Érzelmi segítséget nyújtson, amikor szükség van rá. Szakmai segítséget biztosítson a gyógyulás érdekében. Csökkentse azokat a negatív hatásokat, amelyek megjelennek, mikor egy érzéketlen szakmai bürokráciával kell foglalkozzanak. A szociális munkásnak olyan tulajdonságokra van szüksége, ami nem feltétlenül különleges, hanem úgy kell a munkáját végezze, hogy tudja pontosan a fogyatékosság következményeit és ismerje az alkalmazható metódusokat. Swam (1981) megállapította, hogy néhány gyakorlati dologra is szükség van a probléma megoldásához (practical problems): megfelelő házra anyagi háttérre a mozgás akadályozottságának a csökkentésére több idő és foglalkozás a fogyatékos gyerekkel. A szociális munkás tud ebben segíteni, úgy hogy például különböző pénzbeli támogatást keres (alapítványoktól), ami által a család jutatásban részesül. Továbbá kétféle képpen tud segítséget nyújtani: elsősorban biztosítani, hogy a szülők helyes információkhoz jussanak, másodsorban hogy érzelmileg legyenek támogatva. 22 A szülőknek olyan tanácsadókra van szükségük, akik arra törekednek, hogy minél inkább saját maguk is megértsék a fogyatékosság értelmét, ami által a szülőknek biztosítják, hogy minél inkább lássák a rájuk bízott és őket terhelő sérült élet értelmét. A gyermek sérülésétől fogva szükségszerű, hogy a szülők és a fejlesztő vagy kezelő szakemberek gyakran találkozzanak, és ez nagyfokú együttműködést igényel. Egy tanácsadói rendszernek a következő három szintet kell figyelembe vennie: a szülők kapcsolatát a sérült gyermekkel és a szülő nevelési magatartását. a családot, mint dinamikus-strukturális egészet. a család külső kapcsolatait. A szülőknek jogukban áll gyászolni és a szakembernek ezért kell engednie, szükségszerű hogy a bánatával szembe tudjon nézni, átélje és túltegye magát rajta. Nem csak a gyermekre kell figyelni, hanem arra is, hogy a család hogyan éli meg a helyzetet, hogyan befolyásolja a gyermek fejlesztése a többi családtag helyzetét, hogyan lehetne anyagilag támogatni a 21 Berszán Lídia (2008) : A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 22 Michel Oliver and Bob Sapey: Social work with disabled people. Third edition, Pelgrove Mecrnillos. 11

13 családot (fontos az anya esetében az időnkénti tehermentesítés). Továbbá figyelembe kell venni a társadalmi környezetet, a törvényeket és azt, hogy ezek függvényében milyen segítséget nyújthatnánk. A legtöbb családnak minden nehézség, zűrzavar, megaláztatás és hétköznapi problémák ellenére, sikerül alkalmazkodnia ahhoz, hogy gyermeke fogyatékos. A szülők és családgondozás különbözősége nem elsősorban az éptől eltérő fejlődésű gyermek családjának patológiás vonásaiból következik, hanem a gyermek globális megközelítésű fejlesztése érdekében. 23 A szülők leggyakoribb problémájuk, amiért szakemberek támogatásához fordulnak: a sérült gyermek és testvérei igazságos nevelésének nehézségei. az anya férjének és gyermekeinek az elhanyagolása a fogyatékos gyermek miatt. a szülők részéről önfeladás, mivel túlzottan megterheltnek érzik magukat. a szülők érzelmi konfliktusokban kerülnek a gyermek javulása érdekében, ami hosszú távon eredményes, de jelen pillanatban fájdalmat kell okozzanak vele gyermeküknek. Emocionális stressz, bizonytalanság uralja ilyenkor őket. anyagi akadályok (kedvezőtlen lakásviszonyok és a szomszédokkal való kellemetlenségek). A szakembereknek tudnia kell, hogy hogyan foglalkozzon (munkájának tere és határai) a fogyatékkal élőkkel és családjaikkal, mivel ez egy fokozottan érzékeny terület. Első sorban, figyelemben kell vennie a család intim szféráját (nyitott, egyértelmű kommunikáció, teljes információkat kell nyújtson a gyermek problémáiról, támogatni a család erősségeit és elismerni gondjaikat), kerülnie kell az egyoldalúan gyermekcentrikus látásmódot, követni a partnerség szabályait (fontos a problémák nyílt és őszinte megbeszélése). A szakemberek közötti kommunikáció és együttműködés, a feladatok egyeztetése nagyon fontos, mivel a sérült gyermek családja sok szakemberrel kell, hogy tartsa a kapcsolatot ezért jó, ha van együttműködés. Ha ez nem lenne meg, akkor a családnak sok energiáját elvenné. Fontos egy intézménnyel is felvenni a kapcsolatot, hisz nem elég csak a szülőszakember kapcsolat. A szakembernek a team miatt van szüksége rá, a szülőnek a szülőcsoportra és a többi szakember megerősítő reagálására. 23 Berszán Lídia (2008) : A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. 12

14 KUTATÁSI RÉSZ 5. Fogyatékos személyek statisztikája 5.1 Romániai statisztikai adatok 1990-ben kezdődött el a fogyatékos személyek számának meghatározása és nyilvántartásba vétele. Az Országos Statisztikai Hivatal (O.S.H.) nyilvántartása szerint Romániában a fogyatékos személyek a lakosság 5,8%-át teszik ki. A civil érdekvédelmi szervezetek statisztikái viszont továbbra is kitartanak a 7-8% körüli arány mellett. 24 A 2006-os statisztikai adatok szerint fogyatékos személy volt összesen Romániában, míg a legújabb felmérések szerint ez a szám nagyot ugrott, az alábbi táblázat ezt igazolja. 25 Összes fogyatékos személy Gyerek: Felnőtt: Családban élők Intézményben élők Gyerek Felnőtt Gyerek 58 Felnőtt ábra: A fogyatékos személyek számának megoszlása Forrás: ANPH 2009 (december 31)-es jelentése A jelenlegi statisztikai adatok csupán azokat a személyeket tartják számon, akik valamilyen ellátásban részesülnek, a többi része, akik nem kerülnek be a nyilvántartásban azok semmilyen szolgáltatásban, ellátásban sem részesülnek. Romániában a négy leggyakrabban használt fogyatékossági kategória: Értelmi fogyatékosság (handicap mintal) Mozgássérültség (handicap fizic) Érzékszervi fogyatékosság (handicap auditiv, visual) Halmozott fogyatékosság (handicap asociat) Berszán Lídia (2008). Fogyatékosság és családvilág. Marosvásárhely: Mentor Kiadó. 25 Documente ANPH : Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale autoritatea naţională pentru persoanele cu handicap. Data Statistice Trimestrul IV december

15 RITKA BETEGSÉGEK 0.87% HALLÁS+LÁTÁS 0.08% NEUROPSZICHIKUS 13.61% HALMOZOTT 7.14% HIV / SIDA 0.79% SZOCIÁLIS 0.15% MOZGÁS 18.95% MENTÁLIS 17.05% SZOMATIKUS 20.39% LÁTÁS 17.62% HALLÁS 3.35% 2. ábra: A fogyatékos személyek százalékos megoszlása a fogyaték típusa szerint Forrás: ANPH 2009 (december 31)-es jelentése Hazánkban számos szakosított intézmény létezik a különböző fogyatékosságok orvoslására: speciális óvodák, iskola-internátusok, műhely-otthonok (felnőttek számára), szak és technikai iskolák siketnémáknak, vakoknak, mozgási-fogyatékosok számára. A speciális intézmények száma fokozatosan nő, hiszen arra törekednek, hogy minél több fogyatékos gyermek részesüljön valamiféle oktatásban Berszán Lídia (2008) : A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. 27 Tiberiu Bogdan, Iulian Nica(1999): A különleges gyermek (Copii excepţionali), Editura Didactica şi Pedagigică, Bucureşti. 14

16 Magyarországon becslések szerint ma ezer fogyatékos ember él, a velük élő 5.2 Külföldi statisztikai adatok Európában a fogyatékkal élőkről csak a 90-es évektől kezdtek tárgyalni. Nem megegyező adatokat találunk az Európában élő fogyatékosak számáról, az összlakóság 10%, 26 millió személy, közel 30 millió polgár. 50 millió fogyatékkal élőről számol be a Madridi Nyilatkozat. A tág körű (idősek vagy krónikus szervi betegek is fogyatékos kategóriában tartoznak) besorolási gyakorlat szerint a statisztikai adatok nagyon magasak, meghaladja a népesség 10%-át is, ilyen országok Anglia, Spanyolország, Olaszország és Hollandia. Az Egyesült Államokban az intézményekben ápolt értelmi fogyatékosok több mint 10 százaléka down-kóros, továbbá 1000 születésre jut egy down-kóros eset. Erős kapcsolatot találtak a down-kór előfordulása és a szülők, elsősorban az anya életkora között. Annak esélye, hogy egy 30 év alatti nő élve született down-kóros csecsemőt hoz a világra, kisebb mint 1: 800. A kockázat 40 éves korban: 1:100, 45 éves korban 1: 32, 49 éves korban pedig 1: segítőkkel, családtagokkal együtt legalább két-hárommillió embert érintett. Ez azt jelenti, hogy a népesség százaléka számára nap, mint nap problémát jelent például a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés hiánya (Sérültek.hu, 2008). A 2003-as népszámlálás adatai szerint fogyatékkal élő 577 ezer ember volt Magyarországon, a megoszlást az alábbi ábrán láthatjuk ábra: Fogyatékos személyek százalékos megoszlása Magyarországon 28 Cole, M. & Cole, S. (2006). Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó. 29 Engelmayer, Á. (2003). Halmozottan fogyatékosok. 15

17 Az akadálymentesség nemzetközi jelei különböző fogyatékosságok esetén: 1= látás sérültek, 2= fehér botot használók, 3= mozgássérültek, 4= látás és hallás sérültek, 5= hallássérültek Kutatás célja, eredmények bemutatása A kutatásomban inkább arra összpontosítottam, hogy a szülők milyen mértékben vállalnak gyermeket, ha az elsőszülött valamilyen fogyatékossággal rendelkezik. Ezért a következő hipotézist fogalmaztam meg: a szülők számára nehéz egy fogyatékos gyermek felnevelése, sok időt és energiát igényel, ezért a szülők általában nem vállalnak következő gyermeket (fogyatékos gyermekeknek inkább nincs kisebb testvérük) A fogyatékos gyermekek családszerkezetére vonatkozó tanulmányokat nehéz találni, ez a témakör még kevéssé kutatott. Egy erdélyi mintára épülő os vizsgálat adatai alapján Berszán Lídia azt találta, hogy a fogyatékossággal való sikeres megküzdés és a további gyermekvállalás között erős összefüggés van. A sikeresen megküzdő családok 62,2% százalékában van egészséges kisebb testvér. A bármilyen korú testvér és sikeres megküzdés között nincs egyértelműen meghatározó kapcsolat, bár ott is inkább sikeresek azok a szülők, akiknek van még gyermekük a sérültön kívül. (Itt feltehető az ok-okozat

18 kérdése: azért sikeres a megküzdésben, mert született még egészséges gyermek, vagy azért mertek még vállalni gyermeket, mert már megküzdöttek a fogyatékosság tényével. Ez utóbbi tűnik valószínűbbnek.) (Berszán, 2008: 213.) Saját kutatásom előkészítése során összesen 12 intézménybe sikerült eljutnom, ahol 140 fogyatékos gyermekkel találkozhattam, beszélgethettem, s volt alkalom, hogy játszódhatunk is együtt. Az alábbi táblázatban feltüntettem, azokat az intézményeket, amelyekben jártam, a fogyatékos személyek számát, és a százalékos megoszlást. A legtöbb fogyatékos gyermeket 20-at, a baróti Közösségi Szolgáltatási Komplexumban találtam, ezt követte a kolozsvári Máltai Óvoda 19-cel. Az intézményekben, legnagyobb arányban értelmi fogyatékosok voltak, amelyet követ a hallás (16,4%), tanulási zavaros gyermekek (14,3%), mozgás sérült (13,6%) gyermekek száma. Voltak olyan intézmények, ahol egyaránt volt értelmi fogyatékos gyermek és hallássérült gyermek is. 17

19 1. táblázat: Fogyatékos személyek száma és aránya különböző intézményekben Intézmények Speciális Integrált Oktatás I-IV osztály- Kolozsvár Gaál Mózes Általános Iskola - Speciális Osztály V VI.-Barót Fogyatékos személyek száma Fogyatékos személyek százalékban % % Máltai Óvoda- Kolozsvár % Integrált Játszóház - Csemete Óvoda- Kolozsvár Hisszük, hogy fontosak vagyunk Egyesület- Barót Cimbora Óvoda - Napsugár Speciális Csoport- Barót Gaál Mózes Általános Iskola -I- IV. Speciális Osztály- Barót Közösségi Szolgáltatási Komplexum - Barót % % 9 6.4% 9 6.4% % AXA Központ- Kolozsvár 2 1.4% Máltai Segélyszolgálat- Kolozsvár Hallássérültek Óvodája- Kolozsvár Hallássérültek Iskolája V VI - Osztály- Kolozsvár 4 2.9% % % ÖSSZESEN % Elmondhatjuk hogy a minta nagy többsége, 47,1 százaléka értelmileg akadályozott gyermek. Legkisebb arány a látás és halmozottan sérült gyermekek, amelyek ugyanannyi százalékban képezték a mintát (2,1%). A mintában a sérült gyermekeket a fogyatékosság típusa szerint az alábbi csoportba sorolhatjuk. 18

20 Értelmi fogyatékos Hallás sérült Tanulási zavarok Mozgás sérült Autista Látás sérült Hallmozottan sérült 4. ábra: Fogyaték szerinti eloszlás A mintában a 140 személyből 99 gyermeknek van testvére, ami megegyezik 70,7 százalékkal, s a maradék 41 gyermek nem rendelkezik tesvérrel (29,3 %). Nincs testvére 29.30% Van testvére 70.70% 5. ábra: A minta eloszlása annak függvényében, hogy van-e testvére A fogyatékos gyermekeknek több mint fele egy testvérrel rendelkezik, kevesebb mint negyedének két testvére és még kevesebb arányának három testvére van. 19

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés. Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása. Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár

Doktori (Ph.D.) értekezés. Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása. Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár Doktori (Ph.D.) értekezés Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár Budapest 2007. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Patológiai

Részletesebben

IRÁNYELVEK AZ ELŐREHALADOTT DAGANATOS BETEGEK SZÁMÁRA HOGYAN LEHET AZ ONKOLÓGUSUKTÓL A LEGTÖBBET MEGTUDNI

IRÁNYELVEK AZ ELŐREHALADOTT DAGANATOS BETEGEK SZÁMÁRA HOGYAN LEHET AZ ONKOLÓGUSUKTÓL A LEGTÖBBET MEGTUDNI IRÁNYELVEK AZ ELŐREHALADOTT DAGANATOS BETEGEK SZÁMÁRA HOGYAN LEHET AZ ONKOLÓGUSUKTÓL A LEGTÖBBET MEGTUDNI www.esmo.org/patients/ A következő szervezetek segítségével készült: IRÁNYELVEK AZ ELŐREHALADOTT

Részletesebben

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS 2014 BEVEZETÉS... 2 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE... 2 AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE... 2 MUNKÁNKAT BEMUTATÓ, SZEMLÉLETÜNKET TÜKRÖZŐ PUBLIKÁCIÓINK,

Részletesebben

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK A kiadvány a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12. Tóth Olga: ERÔSZAK A CSALÁDBAN A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű, kiegyensúlyozott elemzéseket bocsát

Részletesebben

WAVE (Women Against Violence Europe, Európai Nők az Erőszak Ellen) El az erőszaktól!

WAVE (Women Against Violence Europe, Európai Nők az Erőszak Ellen) El az erőszaktól! WAVE (Women Against Violence Europe, Európai Nők az Erőszak Ellen) El az erőszaktól! A menhelyek felállításának és fenntartásának minőségi standardja Bécs, 2004 Eredeti cím: Away from Violence! WAVE, 2004

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 MAGYAR ZSÓFIA A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 Kutatásommal arra vállalkozom, hogy a már meglévõ szolgáltatások eddigi helyzetét egy egységes szempont szerint

Részletesebben

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Szilas Roland Még egyszer a motivációról, avagy Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most? A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL

GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL Szerkesztette CZIKE KLÁRA TAUSZ KATALIN A kötet a Phare Szociálpolitikai Fejlesztési Program és a Népjóléti Minisztérium támogatásával készült Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

MÉG ÉP A RONCS ÁG Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból Szerkesztette: Grezsa Ferenc, Takács Péter Nyelvi lektor: Fekete László 1

MÉG ÉP A RONCS ÁG Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból Szerkesztette: Grezsa Ferenc, Takács Péter Nyelvi lektor: Fekete László 1 MÉG ÉP A RONCS ÁG Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból Szerkesztette: Grezsa Ferenc, Takács Péter Nyelvi lektor: Fekete László 1 Bagdy Emőke: Előszó 2 Grezsa Ferenc Takács Péter Farkas

Részletesebben

Tájékoztató betegek számára. Mit kell tudnunk az epilepsziáról?

Tájékoztató betegek számára. Mit kell tudnunk az epilepsziáról? Kepra_Press_155x155 8/27/10 12:33 PM Page 1 Tájékoztató betegek számára Mit kell tudnunk az epilepsziáról? Kepra_Press_155x155 8/27/10 12:33 PM Page 2 Összeállította: Békés Judit és Halász Péter - 2010

Részletesebben

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik?

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS ELŐRELÉPÉS ÉS EREDMÉNYEK 2005 2010 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA?

MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA? MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA? E fejezet célja, hogy a kötetben olvasható további munkák megértését megalapozza és eligazítsa a témában kevésbé jártas olvasót. Számos probléma, konfliktus jelenik meg

Részletesebben