Fogyatékosság és családi szerepek. Jelige: fogyatékos gyermekek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyatékosság és családi szerepek. Jelige: fogyatékos gyermekek"

Átírás

1 Fogyatékosság és családi szerepek Jelige: fogyatékos gyermekek

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 ELMÉLETI RÉSZ 4 2. Definíciók a fogyatékosság fogalmára Nemzetközi meghatározások Romániai meghatározások 5 3. A családi szerepek A szülők szerepe Az apa szerepe a sérült gyermeket nevelő családban Az anyai szerep a sérült gyermeket nevelő családban A testvérek szerepe Az egészséges testvér szerepe 9 4. A szakemberek kapcsolata a családdal, szülőkkel 10 KUTATÁSI RÉSZ Fogyatékos személyek statisztikája Romániai statisztikai adatok Külföldi statisztikai adatok Kutatás célja, eredmények bemutatása Következtetések 21 BIBLIOGRÁFIA 23 MELLÉKLETEK 25 1

3 1. Bevezetés Azután nagyon szerettünk volna még egy gyermeket. Lehet-e, szabad-e vállalnunk? Kinek lesz jó? A nagyobb fiunknak volt is testvére, nem is. Nem volt partnere a beteg testvér. A terhekből, a gondokból bármennyire is igyekeztem megóvni- csak át-átsütött rá is. 1 (Borbély S., Jászberényi M. & Kedl M.) Lassan három éve foglalkoztat a fogyatékosság ténye és azok a gyerekek, akik születésük kezdete óta valamiféle sérüléssel kell együtt éljenek. Az egyetem első évétől önkénteskedtem intézményekben, nagy örömmel töltött el hogy mosolyt, vidámságot vihettem a gyerekek mindennapjaiba. Egyszerűen foglalkozni kellett velük, játszani és máris ők voltak a világ legboldogabb gyermekei. A fogyatékos gyermekek sok akadályba ütköznek életük során, s minden nap egy újabb kihívás számukra. De nem csak a gyerekekről beszélhetünk hisz az őket támogató szülők, testvéreknek sem egyszerű. A család egy fogyatékos gyermek számára a legbiztonságosabb közeg, ott leli meg lelki nyugalmát, érzi a szeretet hatalmát, a törődést. A dolgozat elméleti részében a fogyatékos gyermeket nevelő családok szerepmegosztásáról írtam, külön tárgyaltam az apa, anya és testvér szerepeit. Ha egészséges testvérről beszélünk, akkor számos olyan tényező van, ami befolyásolja a testvér életét. A szülőknek is nagy kihívás egy fogyatékos gyermek felnevelése. Ezért gondoltam arra, hogy kutatásomnak e téma jobb megismerése legyen a célja.. A kutatási rész bevezetéseként a Romániában élő fogyatékos populáció statisztikáját mutatom be, amelyek a legfrissebb adatok: december 31-én adták ki. Majd saját kutatásomat mutatom be: a kérdőívre kapott válaszok statisztikai és narratív kiértékelését, és a levont következtetéseket. A kapott eredmények kijelölik azt az irányt, ahol a szociális munka kiegészíthetné és minőségileg magasabb szintre emelhetné a fogyatékos személyek támogatásának hazai gyakorlatát. A szociális munkásnak figyelnie kell a szülőkre is, meg a fogyatékos gyermekekre is, de nem szabad figyelmen kívül hagynia a család többi tagjait, főként az egészséges testvért. A kutatásom bizonyítja, hogy több olyan család van ahol sérült gyermek mellett még vannak testvérek. A fogyatékos gyermek és testvére közötti kapcsolat fontos a családi homeosztázis szempontjából. Az egészséges testvéreket nagyon sok kérdés gyötör, olyan kérdések, amelyeket lehet, hogy a szüleinek nem mernek feltenni gondolván, hogy fájdalmat okoznak. 1 Borbély Sjoukje- Jászberényi Márta- Kedl Márta (2000) : Szülők könyve. 2

4 Ezek a kérdések nagyon nyomasztóak lehetnek és a mindennapi tevékenységeiket is befolyásolhatják, a testvérrel való viszonyt ronthatják. Ezért is szükséges, hogy valami módon kibeszéljék a bennük felgyült kérdéseket, kételyeket, bánatot. Amikor közvetlen kapcsolatba kerültem olyan egészséges fiatallal, akinek értelmi fogyatékos testvére van, rálátásom nyílt arra, hogy mit jelenthet az egészséges és a fogyatéákos testvér kapcsolata. Olyan esetnek is szemtanúja voltam, amikor a kortárscsoportban csúfolkodtak, és a fogyatékkal élő testvért hozták fel, mint harci fegyvert. Belegondoltam, hogyha nekem lenne egy fogyatékos testvérem, hogyan viszonyulnék hozzá, vajon zavarna, vagy kellemetlen érzéseket okozna, netalán titkolnám? A fogyatékos gyerekekkel és fiatalokkal való mostani tapasztalataim és ismereteim alapján azt remélem, hogy nagyon szeretném és segíteném. Sok érdekes kérdés felmerül a fiatalokban a fogyatékossággal kapcsolatosan, de kimondhatatlan az, ami az arcukról leolvasható: a sajnálat érzése, a szomorúság. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy ezt a témát alaposan tanulmányozzam és megismerjem, hogy tudjam felmutatni azoknak, akikben van érdeklődés a fogyatékos személyek iránt, nem csak a hiányokat és nehézségeket, de azokat az értékeket is, ami a sérült emberekben lakik, és azokat a szakmai sikereket is, amit a fejlesztésük során el lehet érni. 3

5 ELMÉLETI RÉSZ 2. Definíciók a fogyatékosság fogalmára Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban, Némelyik hangja mély, a másiké magas, Megint másik hangosan cirpel a telefondróton, És aki csak tapsolni tud, olyan is akad (Margaret Mantle) 2 A fogyatékos személyek sajátos igényű emberek, nem kevesebbek, mint az egészséges emberek és nem is többek, de néhány fontos dologban mégis másabbak Nemzetközi meghatározások Nemzetközi meghatározás szerint a fogyatékosság az ember bizonyos tevékenységeinek módosulása, csökkent képessége: ilyen az ivás, evés, mosakodás, munka, írás. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1980-as meghatározása szerint, tehát a fogyatékosság a normális társadalmi szerep betöltésére való egyéni képtelenség. 3 Az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Közösségben is használt meghatározás megkülönböztet három egymástól eltérő fogalmat: károsodás (impairment), fogyatékosság (disability), hátrány (handicap). Ezt követően az Fogyatékosság Nemzetközi Osztályozása (FNO) új fogalomrendszere jelent meg, melynek az érdeme, hogy egy olyan bio-pszicho-szociális megközelítést alkalmaz, amely magába foglalja a fogyatékosság eddigi értelmezésére használt, egymással szemben álló orvosi és szociális modellt. May és Raskie megfogalmazták öt pontban, hogy mit nem jelent a fogyatékosság: A fogyatékosság nem egy tragédia Nem jelent függőséget Nem jelent lehetőség vesztést, termelő képesség vesztést, szociális adakozásvesztést, értékcsökkenést, adottság csökkenést. A fogyatékosság az élet természetes része. 4 2 Margaret Mantle egy fogyatékos leány édesanyja, aki könyvet írt életükről. A mű címe: Van aki csak tapsolni tud. (In Kálmán Zsófia, 2004). 3 WHO kiadvány, (2001) : A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása. Fordította dr. Jankó Ágnes, Kossúth Nyomda Kft., Szeged, May, G.& Raskie, M. (2004). Ending Disability Discrimination: Strategies for Social Workers. Allyn & Bacon:

6 2. 2 Romániai meghatározások Romániai meghatározás szerint a fogyatékosság (handicap) kifejezés a szociálisan hátrányra, az esély elvesztésére vagy csökkenésére utal, a fogyaték a személynek a környezettel való interakciójában jön létre. A 3519/2002 törvény megfogalmazásában fogyatékosok azok a személyek, akiket fizikai, érzékszervi, mentális vagy pszichikus fogyatékukhoz nem adaptált társadalmi környezetük megakadályoz, vagy korlátoz abban, hogy egyenlő eséllyel vegyenek részt a társadalmi életben, életkoruknak, nemüknek, anyagi, szociális és kulturális lehetőségeiknek megfelelően, és ezért társadalmi integrációjuk érdekében speciális védelemre van szükségük. 5 A jelenlegi, 448-as törvény értelmében, mely 2006 decemberében jelent meg a fogyatékosság így van meghatározva: Fogyatékos személynek számítanak mindazok, akik maradandó testi, értelmi vagy érzékszervi rendellenességben szenvednek, minek következtében sérült a képességük a mindennapi élethez tartozó tevékenységek elvégzésére, ezért egészségük visszanyerése és társadalmi beilleszkedésük érdekében támogatására van szükségük A családi szerepek Anyák és apák másképp élik meg problémáikat, egyaránt másképpen is dolgozzák fel az őket ért meglepetésszerű történéseket, és egyaránt másképpen rangsorolják szerepeiket. Bailey Ken klinikai pszichológus megfigyeléseit, tartja mérvadónak a fogyatékos gyermeket nevelő szülők szerep-prioritásával kapcsolatosan. Azt figyelte meg, hogy a férfiak nagy többsége első helyre a munkát, második helyre a férji szerepet és harmadik helyre az apaságot. A nők ezzel szemben elsősorban anyának, másodsorban feleségnek tekintik magukat és csak harmadik helyen kerülnek a munkájukkal kapcsolatos szerepek. 7 5 Berszán Lídia (2008): A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, old Lege nr. 448/2006, Publicat in Monitorul Oficial, Berszán 2008: 38. old. 5

7 3. 1 A szülők szerepe Anya Apa Gyermek Az egészséges család dinamikus egészként működése és a tagjai egymásra való hatásának eredménye az egymásra való figyelés, egységesség, amelyeknek fő funkciója a családtagok védelme, életfeltételeik biztosítása, önmagukhoz és a világhoz való viszonyulásuk alap köveinek letétele. 8 Dr. Sárváry Andrea szerint probléma akkor van, ha felmerül valami feszültség a családon belül, és nem tudják megoldani. A megoldást abban látják, hogy a kettős egyik tagja a harmadikhoz viszi a feszültséget, és ott ventilál, ezzel őt is bevonja a két ember közötti konfliktusba ezt nevezzük triangulációnak-háromszögelésnek. 9 Kálmán és Könczei szerint a családnak több alapvető funkciója van az egyének életében, ezek közül a lényegesebbek: Befelé irányuló menedékfunkció (családtagok pszichés és szociális védelmének biztosítása) Kifelé irányuló menedékfunkció (a külvilághoz való kapcsolódás kereteinek megteremtésére irányul) Tükrözés (üzenetek közvetítése már a gyermek születésétől kezdődően, önmagáról, értékéről, helyéről az életben, milyennek látják mások) Az apa szerepe a sérült gyermeket nevelő családban Amikor fogyatékos gyermek születik a családban, általában az apa először nagyon megrémül a történtek miatt, hisz nem tudja helyre hozni a beteg gyerekét, ezért teljesen tehetetlenné válik. A mai családból az apák néha teljesen hiányoznak, de ha jelen vannak, inkább részesei a család életének. A távolságtartó és mindenható apai szerep már a múlté. Néha a játék az apák privilégiuma, az egyetlen szerep, amit az anya meghagy, azt gondolván, hogy a többire 8 Kálmán Zsófia- Könczei György (2002) : A taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó, Budapest. 9 Dr. Sárváry Andrea (2010):A szociális munka kliensei és módszerei. 6

8 (gondozás) az apa alkalmatlan. A fiatalabb szülőknél a szerepek inkább felcserélhetők. Ahogy a gyermek nő, a fizikailag nehéz feladatok ismét visszaszállnak az apára. 10 A szülők igen gyakran azért is maradnak magukra fájdalmas érzéseikkel, mert akadályozzák őket a férfi és női szerepről máig fennálló, merev társadalmi sztereotípiák. 11. Ezért történik az meg, hogy a férj inkább egész nap dolgozik, csak elkerülje az otthonlétet, hisz pénzre mindig szükség van, s ezt nem lehet megcáfolni. A férj nem mutatja ki érzelmeit avval a meggondolással, hogyha ő is gyenge, akkor a család összeomlana. Egyes férfiak képtelenek a fájdalmukat verbalizálni, szavakba önteni. Mivel a teremtés koronájának erősnek kell lennie, így paradox módon ő a sebezhetőbb. Az anya viselkedése a férfit mindenképpen menekülésre sarkallja. A férfi jobb esetben sérelmeit munkába öli vagy társadalmi aktivitás formájában igyekszik feloldani azokat. Rosszabb esetben azonban egyszerűen kihátrál a helyzetből, magára hagyva az anyát és a gyermeket. Az apa, aki elmegy nem automatikusan szökevény. 12 Segítség nélkül nagyon sok időre és szerencsére van szükség ahhoz, hogy az apagyermek kapcsolat kialakuljon. Az apának meg kell adni a lehetőséget arra, hogy apa lehessen gyermeke mellett. Mert a sérült gyermek is gyermek, az apa pedig Apa Az anyai szerep a sérült gyermeket nevelő családban A fogyatékosság, legyen az mentális vagy fizikai, nem az a dolog, amire bárki is vágyott volna. A környezetnek kényelmetlenséget okoz, a család rendjét felborítja. Az anya gyakran a sérült gyermek születése után is hasonló szimbiózisban él magzatával, mint az első 9 hónapban Olivier Jourguin ( ) cikkje: Az apa helye a sérült gyermeket nevelő családban. 11 Kálmán 2004: 47 old. 12 ( ): Apák futása avagy sérült gyermek a családban

9 Mint említettem a nők elsősorban anyának, másodsorban feleségnek tekintik magukat és csak harmadik helyen kerülnek a munkájukkal kapcsolatos szerepek. Mindez csak akkor változik, ha a nőknél erősen elkötelezett munkáról van szó. 14 Az anya szerepe, hogy gondoskodik a gyerekről, ápolja, vigyázz rá, gondozza a gyermeket, de viszont egy idő után ez annyira felemésztheti, hogy a későbbiekben lehetetlenné válik számára a másik két státusznak való megfelelés (a feleség és a munka szerepek). Általában az anya lát el huszonnégy órás szolgálatot, az apa pedig minden erejével arra törekedik, hogy pénzt keressen. Főleg ha nincs egy támogató nagyszülő a családban, akkor az anya végzi el a házkörüli takarítást. Szükségszerű, hogy a család egy egészséges egyensúlyra találjon, amiben nem csak az anya szerepe, hanem mindenkinek a szerepe változik. Ezért a családnak egy új homeosztázist kell, kialakítson, amiben a fogyatékos gyermeket és az ebből adódó feladatokat és szerepváltozásokat is egyaránt be kell vonnia. Dr. Kálmán Zsófia azt vallja, hogy a sérülés puszta tényén kívül számos tényező befolyásolja a családnak, mint rendszernek az egyensúlyát. James Paul szerint az alábbi tényezők tekinthetően a legfontosabbaknak: a sérülés természete, a sérülés súlyossága, a sérülés szembetűnő volta, a bekövetkezés időpontja, a betegség lefolyása, a gyermek neme, a testvérek száma és egészségi állapota, születési sorrend, a szülő életkora, a család aktuális életszakasza, nagysága, többi tagjának elérhetősége, anyagi erőforrások, lelki erőforrások, valláshoz való viszony, értékrendszer, környezet, tágabb közösség A testvérek szerepe A testvéreknek szükségük van arra, hogy az egymás iránti érzéseiket a szülők elfogadják, meg kell akadályozni, ha bántják egymást a gyerekek, és arra kell tanítani őket, hogy békességben éljenek, szabaduljanak meg a dühüktől. 14 Berszán 2008: 38. old. 15 Kálmán Zsófia (2004) : Bánatkő. Bliss Alapitvány Kiadója, Budapest. 8

10 Adel Feber és Elaisse Mazlish azt javasolják, hogy az összehasonlítgatás veszélyét próbáljuk kerülni, mivel míg a szülők motiválásként fogják fel a testvérpárosok között konfliktust szül, negatívan élik meg ezeket. Minden gyereknek megvan a maga egyedisége. 16 A szülőknek az jelenti a legnagyobb kihívást, mikor is a gyermekek megszállottan ragaszkodnak ahhoz, hogy minden egyenlő, ugyanolyan, igazságos legyen, és ettől nem könnyű őket megszabadítani Az egészséges testvérek szerepe a családban A normál tesvér szerep akkor lép a leginkább a felszínre, ha a fogyatékos személy a családban marad, mivel a családban maradás lényegesen javítja a kapcsolatok kiépítését. 17 Az egészséges testvér szemszögéből nézve gyakran igen kényes probléma a tesvér kérdése. A különleges, másféle gyerekek ép, egészséges testvérei a vulnerable child sindrome (sérülékeny gyermek szindróma) veszélyeztetettjeiként tartja számon a szakirodalom: ebben az összefüggésben sérülékenynek nevezik azt, aki egy károsodott vagy halott gyermek után jön világra, és azt is, akinek sérülten jön a világra, vagy meghal a testvére. A szülők rendszerint két véglet között hányódnak. Ha egyetlenként marad a családban az egészséges gyermek, rendszerint túlvédik, ha sérült testvér mellett nő fel, gyakran elhanyagolják. 18 Kálmán Zsófia állítását alátámasztják Borbély S., Jászberényi M., és Kedl M. hiszen tapasztalataik szerint a kétgyermekes családban az ép gyermeket- főleg, ha idősebb- könnyen túlzottan alkalmazkodóan nevelik, a gyermek érettségét figyelmen kívül hagyva. A szülők megterhelhetik őt a fogyatékos tesvér jövőjével, amelyben gondozó, támogató szerepet szánnak neki. 19 A testvéreket sok elfojtott kérdés is gyötri, úgy gondolják, hogy ezeket nem szabad kimondaniuk, azaz kimondhatatlanok. Kicsi korban a gyerekek azon gondolkodnak, hogy ők is elkaphatják-e majd a betegséget, amiben testvérük szenved, nagyobb korban pedig attól félnek, hogy majd az ő gyerekeiknek lesznek hasonló rendellenességeik. A normál gyereknek ambivalens érzései lehetnek, ha a szülők mindegyre azt hangoztatják, hogy majd mikor a szülők nem lesznek, akkor neki kell ellátniuk a sérült testvért. Bűntudatot ébreszthet fel bennük, hogy tehernek érzik testvérüket, másrészt nagyon súlyosnak érezhetik ezt az elvárást. Tudatában vannak annak, hogy milyen előnyökkel járnak bizonyos szerepek, így például a 16 Adele Faber & Elaisse Mazlish (2007) : Testvérek féltékenység nélkül. Reneszánsz Könyvkiadó, Budapest. 17 Doody, M.; Hasting, R.; O Neil, S. & Gray, I. (2009). Sibling relationships in adults who have siblings with or without intellectual disabilities. Letöltés 2010 május 12, honlap: 18 Kálmán Zsófia (2004) : Bánatkő. 19 Borbély Sjoukje- Jászberényi Márta- Kedl Márta (2000) : Szülők könyve. 9

11 család bohóca mindig megússza a büntetést, a szerencsétlenkedő szerepet játszó gyerek helyett viszont mindent elvégeznek. Vannak, viszont olyan családok ahol a gyerekek szerepei egymásba simulnak, és ez által az egész család harmonikus egészként működik. Legtöbb esetben a normál testvért elhanyagolják a szülők, hisz nincs idejük rá, és így a gyereknek gondjai lehetnek később, ilyenek pl.: testi tünetek (elhízás, fogyás), kóros válogatás, alvási problémák, székrekedés zavarai, körömrágás, hajtépés, izomrángás vagy túlmozgékonyság megjelenése, illeszkedési zavarok, iskolai teljesítményeik végletesek lehetnek, csavargás, korai szexuális élet elkezdése (kamaszkorban). De viszont mindez nem azt feltételezi, hogy ha sérült gyermek van a családban, akkor az egészséges gyermek is feltétlenül károsodik, pusztán figyelmeztet arra, hogy az egészséges gyermek is megszenvedi testvére betegségét. A szülők öntudatlanul sürgetik az ép gyermek felnövekedését, hisz a felnőttekkel nincsen már annyi gond, kevesebbet kell velük törődni. Mindezt nem szándékosan teszik, csak egyszerűen belekapaszkodnak mindenben, ami egy kicsit is könnyebbé teheti az életét A szakemberek kapcsolata a családdal, szülőkkel A szakember szót igen tág értelmezésben használjuk, kontextustól függően beszélhetünk bármilyen rehabilitációs szakemberről: orvos, gyógytornász, szociális munkás. A lényege mégis talán az, hogy az illető személy arra tette fel az életét, hogy embereken segítsen, másokat támogasson, s ennek érdekében szívét, lelkét feláldozza. 20 Kálmán Zsófia (2004) : Bánatkő. 10

12 A szociális munka egyik kiemelt területe a fogyatékos személyek segítése, integrálása, esélyegyenlőségük, jogaik védelme és érvényesítése, támogatásnyújtás a szülőknek és a családnak. 21 Michel és Bob szerint a szociális munkásnak 3 szerepe van. Érzelmi segítséget nyújtson, amikor szükség van rá. Szakmai segítséget biztosítson a gyógyulás érdekében. Csökkentse azokat a negatív hatásokat, amelyek megjelennek, mikor egy érzéketlen szakmai bürokráciával kell foglalkozzanak. A szociális munkásnak olyan tulajdonságokra van szüksége, ami nem feltétlenül különleges, hanem úgy kell a munkáját végezze, hogy tudja pontosan a fogyatékosság következményeit és ismerje az alkalmazható metódusokat. Swam (1981) megállapította, hogy néhány gyakorlati dologra is szükség van a probléma megoldásához (practical problems): megfelelő házra anyagi háttérre a mozgás akadályozottságának a csökkentésére több idő és foglalkozás a fogyatékos gyerekkel. A szociális munkás tud ebben segíteni, úgy hogy például különböző pénzbeli támogatást keres (alapítványoktól), ami által a család jutatásban részesül. Továbbá kétféle képpen tud segítséget nyújtani: elsősorban biztosítani, hogy a szülők helyes információkhoz jussanak, másodsorban hogy érzelmileg legyenek támogatva. 22 A szülőknek olyan tanácsadókra van szükségük, akik arra törekednek, hogy minél inkább saját maguk is megértsék a fogyatékosság értelmét, ami által a szülőknek biztosítják, hogy minél inkább lássák a rájuk bízott és őket terhelő sérült élet értelmét. A gyermek sérülésétől fogva szükségszerű, hogy a szülők és a fejlesztő vagy kezelő szakemberek gyakran találkozzanak, és ez nagyfokú együttműködést igényel. Egy tanácsadói rendszernek a következő három szintet kell figyelembe vennie: a szülők kapcsolatát a sérült gyermekkel és a szülő nevelési magatartását. a családot, mint dinamikus-strukturális egészet. a család külső kapcsolatait. A szülőknek jogukban áll gyászolni és a szakembernek ezért kell engednie, szükségszerű hogy a bánatával szembe tudjon nézni, átélje és túltegye magát rajta. Nem csak a gyermekre kell figyelni, hanem arra is, hogy a család hogyan éli meg a helyzetet, hogyan befolyásolja a gyermek fejlesztése a többi családtag helyzetét, hogyan lehetne anyagilag támogatni a 21 Berszán Lídia (2008) : A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 22 Michel Oliver and Bob Sapey: Social work with disabled people. Third edition, Pelgrove Mecrnillos. 11

13 családot (fontos az anya esetében az időnkénti tehermentesítés). Továbbá figyelembe kell venni a társadalmi környezetet, a törvényeket és azt, hogy ezek függvényében milyen segítséget nyújthatnánk. A legtöbb családnak minden nehézség, zűrzavar, megaláztatás és hétköznapi problémák ellenére, sikerül alkalmazkodnia ahhoz, hogy gyermeke fogyatékos. A szülők és családgondozás különbözősége nem elsősorban az éptől eltérő fejlődésű gyermek családjának patológiás vonásaiból következik, hanem a gyermek globális megközelítésű fejlesztése érdekében. 23 A szülők leggyakoribb problémájuk, amiért szakemberek támogatásához fordulnak: a sérült gyermek és testvérei igazságos nevelésének nehézségei. az anya férjének és gyermekeinek az elhanyagolása a fogyatékos gyermek miatt. a szülők részéről önfeladás, mivel túlzottan megterheltnek érzik magukat. a szülők érzelmi konfliktusokban kerülnek a gyermek javulása érdekében, ami hosszú távon eredményes, de jelen pillanatban fájdalmat kell okozzanak vele gyermeküknek. Emocionális stressz, bizonytalanság uralja ilyenkor őket. anyagi akadályok (kedvezőtlen lakásviszonyok és a szomszédokkal való kellemetlenségek). A szakembereknek tudnia kell, hogy hogyan foglalkozzon (munkájának tere és határai) a fogyatékkal élőkkel és családjaikkal, mivel ez egy fokozottan érzékeny terület. Első sorban, figyelemben kell vennie a család intim szféráját (nyitott, egyértelmű kommunikáció, teljes információkat kell nyújtson a gyermek problémáiról, támogatni a család erősségeit és elismerni gondjaikat), kerülnie kell az egyoldalúan gyermekcentrikus látásmódot, követni a partnerség szabályait (fontos a problémák nyílt és őszinte megbeszélése). A szakemberek közötti kommunikáció és együttműködés, a feladatok egyeztetése nagyon fontos, mivel a sérült gyermek családja sok szakemberrel kell, hogy tartsa a kapcsolatot ezért jó, ha van együttműködés. Ha ez nem lenne meg, akkor a családnak sok energiáját elvenné. Fontos egy intézménnyel is felvenni a kapcsolatot, hisz nem elég csak a szülőszakember kapcsolat. A szakembernek a team miatt van szüksége rá, a szülőnek a szülőcsoportra és a többi szakember megerősítő reagálására. 23 Berszán Lídia (2008) : A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. 12

14 KUTATÁSI RÉSZ 5. Fogyatékos személyek statisztikája 5.1 Romániai statisztikai adatok 1990-ben kezdődött el a fogyatékos személyek számának meghatározása és nyilvántartásba vétele. Az Országos Statisztikai Hivatal (O.S.H.) nyilvántartása szerint Romániában a fogyatékos személyek a lakosság 5,8%-át teszik ki. A civil érdekvédelmi szervezetek statisztikái viszont továbbra is kitartanak a 7-8% körüli arány mellett. 24 A 2006-os statisztikai adatok szerint fogyatékos személy volt összesen Romániában, míg a legújabb felmérések szerint ez a szám nagyot ugrott, az alábbi táblázat ezt igazolja. 25 Összes fogyatékos személy Gyerek: Felnőtt: Családban élők Intézményben élők Gyerek Felnőtt Gyerek 58 Felnőtt ábra: A fogyatékos személyek számának megoszlása Forrás: ANPH 2009 (december 31)-es jelentése A jelenlegi statisztikai adatok csupán azokat a személyeket tartják számon, akik valamilyen ellátásban részesülnek, a többi része, akik nem kerülnek be a nyilvántartásban azok semmilyen szolgáltatásban, ellátásban sem részesülnek. Romániában a négy leggyakrabban használt fogyatékossági kategória: Értelmi fogyatékosság (handicap mintal) Mozgássérültség (handicap fizic) Érzékszervi fogyatékosság (handicap auditiv, visual) Halmozott fogyatékosság (handicap asociat) Berszán Lídia (2008). Fogyatékosság és családvilág. Marosvásárhely: Mentor Kiadó. 25 Documente ANPH : Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale autoritatea naţională pentru persoanele cu handicap. Data Statistice Trimestrul IV december

15 RITKA BETEGSÉGEK 0.87% HALLÁS+LÁTÁS 0.08% NEUROPSZICHIKUS 13.61% HALMOZOTT 7.14% HIV / SIDA 0.79% SZOCIÁLIS 0.15% MOZGÁS 18.95% MENTÁLIS 17.05% SZOMATIKUS 20.39% LÁTÁS 17.62% HALLÁS 3.35% 2. ábra: A fogyatékos személyek százalékos megoszlása a fogyaték típusa szerint Forrás: ANPH 2009 (december 31)-es jelentése Hazánkban számos szakosított intézmény létezik a különböző fogyatékosságok orvoslására: speciális óvodák, iskola-internátusok, műhely-otthonok (felnőttek számára), szak és technikai iskolák siketnémáknak, vakoknak, mozgási-fogyatékosok számára. A speciális intézmények száma fokozatosan nő, hiszen arra törekednek, hogy minél több fogyatékos gyermek részesüljön valamiféle oktatásban Berszán Lídia (2008) : A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. 27 Tiberiu Bogdan, Iulian Nica(1999): A különleges gyermek (Copii excepţionali), Editura Didactica şi Pedagigică, Bucureşti. 14

16 Magyarországon becslések szerint ma ezer fogyatékos ember él, a velük élő 5.2 Külföldi statisztikai adatok Európában a fogyatékkal élőkről csak a 90-es évektől kezdtek tárgyalni. Nem megegyező adatokat találunk az Európában élő fogyatékosak számáról, az összlakóság 10%, 26 millió személy, közel 30 millió polgár. 50 millió fogyatékkal élőről számol be a Madridi Nyilatkozat. A tág körű (idősek vagy krónikus szervi betegek is fogyatékos kategóriában tartoznak) besorolási gyakorlat szerint a statisztikai adatok nagyon magasak, meghaladja a népesség 10%-át is, ilyen országok Anglia, Spanyolország, Olaszország és Hollandia. Az Egyesült Államokban az intézményekben ápolt értelmi fogyatékosok több mint 10 százaléka down-kóros, továbbá 1000 születésre jut egy down-kóros eset. Erős kapcsolatot találtak a down-kór előfordulása és a szülők, elsősorban az anya életkora között. Annak esélye, hogy egy 30 év alatti nő élve született down-kóros csecsemőt hoz a világra, kisebb mint 1: 800. A kockázat 40 éves korban: 1:100, 45 éves korban 1: 32, 49 éves korban pedig 1: segítőkkel, családtagokkal együtt legalább két-hárommillió embert érintett. Ez azt jelenti, hogy a népesség százaléka számára nap, mint nap problémát jelent például a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés hiánya (Sérültek.hu, 2008). A 2003-as népszámlálás adatai szerint fogyatékkal élő 577 ezer ember volt Magyarországon, a megoszlást az alábbi ábrán láthatjuk ábra: Fogyatékos személyek százalékos megoszlása Magyarországon 28 Cole, M. & Cole, S. (2006). Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó. 29 Engelmayer, Á. (2003). Halmozottan fogyatékosok. 15

17 Az akadálymentesség nemzetközi jelei különböző fogyatékosságok esetén: 1= látás sérültek, 2= fehér botot használók, 3= mozgássérültek, 4= látás és hallás sérültek, 5= hallássérültek Kutatás célja, eredmények bemutatása A kutatásomban inkább arra összpontosítottam, hogy a szülők milyen mértékben vállalnak gyermeket, ha az elsőszülött valamilyen fogyatékossággal rendelkezik. Ezért a következő hipotézist fogalmaztam meg: a szülők számára nehéz egy fogyatékos gyermek felnevelése, sok időt és energiát igényel, ezért a szülők általában nem vállalnak következő gyermeket (fogyatékos gyermekeknek inkább nincs kisebb testvérük) A fogyatékos gyermekek családszerkezetére vonatkozó tanulmányokat nehéz találni, ez a témakör még kevéssé kutatott. Egy erdélyi mintára épülő os vizsgálat adatai alapján Berszán Lídia azt találta, hogy a fogyatékossággal való sikeres megküzdés és a további gyermekvállalás között erős összefüggés van. A sikeresen megküzdő családok 62,2% százalékában van egészséges kisebb testvér. A bármilyen korú testvér és sikeres megküzdés között nincs egyértelműen meghatározó kapcsolat, bár ott is inkább sikeresek azok a szülők, akiknek van még gyermekük a sérültön kívül. (Itt feltehető az ok-okozat

18 kérdése: azért sikeres a megküzdésben, mert született még egészséges gyermek, vagy azért mertek még vállalni gyermeket, mert már megküzdöttek a fogyatékosság tényével. Ez utóbbi tűnik valószínűbbnek.) (Berszán, 2008: 213.) Saját kutatásom előkészítése során összesen 12 intézménybe sikerült eljutnom, ahol 140 fogyatékos gyermekkel találkozhattam, beszélgethettem, s volt alkalom, hogy játszódhatunk is együtt. Az alábbi táblázatban feltüntettem, azokat az intézményeket, amelyekben jártam, a fogyatékos személyek számát, és a százalékos megoszlást. A legtöbb fogyatékos gyermeket 20-at, a baróti Közösségi Szolgáltatási Komplexumban találtam, ezt követte a kolozsvári Máltai Óvoda 19-cel. Az intézményekben, legnagyobb arányban értelmi fogyatékosok voltak, amelyet követ a hallás (16,4%), tanulási zavaros gyermekek (14,3%), mozgás sérült (13,6%) gyermekek száma. Voltak olyan intézmények, ahol egyaránt volt értelmi fogyatékos gyermek és hallássérült gyermek is. 17

19 1. táblázat: Fogyatékos személyek száma és aránya különböző intézményekben Intézmények Speciális Integrált Oktatás I-IV osztály- Kolozsvár Gaál Mózes Általános Iskola - Speciális Osztály V VI.-Barót Fogyatékos személyek száma Fogyatékos személyek százalékban % % Máltai Óvoda- Kolozsvár % Integrált Játszóház - Csemete Óvoda- Kolozsvár Hisszük, hogy fontosak vagyunk Egyesület- Barót Cimbora Óvoda - Napsugár Speciális Csoport- Barót Gaál Mózes Általános Iskola -I- IV. Speciális Osztály- Barót Közösségi Szolgáltatási Komplexum - Barót % % 9 6.4% 9 6.4% % AXA Központ- Kolozsvár 2 1.4% Máltai Segélyszolgálat- Kolozsvár Hallássérültek Óvodája- Kolozsvár Hallássérültek Iskolája V VI - Osztály- Kolozsvár 4 2.9% % % ÖSSZESEN % Elmondhatjuk hogy a minta nagy többsége, 47,1 százaléka értelmileg akadályozott gyermek. Legkisebb arány a látás és halmozottan sérült gyermekek, amelyek ugyanannyi százalékban képezték a mintát (2,1%). A mintában a sérült gyermekeket a fogyatékosság típusa szerint az alábbi csoportba sorolhatjuk. 18

20 Értelmi fogyatékos Hallás sérült Tanulási zavarok Mozgás sérült Autista Látás sérült Hallmozottan sérült 4. ábra: Fogyaték szerinti eloszlás A mintában a 140 személyből 99 gyermeknek van testvére, ami megegyezik 70,7 százalékkal, s a maradék 41 gyermek nem rendelkezik tesvérrel (29,3 %). Nincs testvére 29.30% Van testvére 70.70% 5. ábra: A minta eloszlása annak függvényében, hogy van-e testvére A fogyatékos gyermekeknek több mint fele egy testvérrel rendelkezik, kevesebb mint negyedének két testvére és még kevesebb arányának három testvére van. 19

Fogyatékosság és családi szerepek

Fogyatékosság és családi szerepek XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16. Fogyatékosság és családi szerepek Szerző: Vágási Júlia Babeş- Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munka Kar Szociális

Részletesebben

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Fogyatékosságpolitika. dr. Mélypataki Gábor

Fogyatékosságpolitika. dr. Mélypataki Gábor Fogyatékosságpolitika dr. Mélypataki Gábor Fogalomhasználat Hogyan alkossunk egységes fogalmat egy olyan csoportra, mely maga sem egységes?: Sérült ember (talán a legáltalánosabb) Akadályozott ember (a

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása. Ismerkedés a munka világával és a család

Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása. Ismerkedés a munka világával és a család Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása Ismerkedés a munka világával és a család Bevezetés Esettanulmány Értelmi sérült fiatalok sérülés szerinti alcsoport 16 és 20 éves kor között Bevezetés Intézménytelenítés

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Előadók: dr. Badics Judit és dr. Bodnár Zsolt Budapest, 2015. január 23. TÁMOP

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről 1. A minta jellemzői Vizsgálatunk bár nem reprezentatív mintán készült, annak fényében, hogy a megkeresett családok többsége

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat!

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Magyarországon évente 1000 serdülőkorú lányból 30 lesz várandós nagykorúságának betöltése előtt. Közel felük megszakíttatja terhességét, másik felük pedig

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014 Máltai Óvoda és Általános Iskola Mentori rendszer 2013/2014 A mentori rendszer bemutatása A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány, a Máltai Óvoda és Általános Iskola és a Befogadó falu Program

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban

Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt Fő célok: A 20 64 évesek legalább 75

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

Szocializá Szocia ció lizá Buda Béla (1986) meghatározása szerint: A szo cializáció tehát: tanulási folyamat

Szocializá Szocia ció lizá Buda Béla (1986) meghatározása szerint: A szo cializáció tehát: tanulási folyamat HOVA JUTOK INNEN? A DISZFUNKCIONÁLISAN MŰKÖDŐ CSALÁD, MINT ELSŐDLEGES SZOCIÁLIS SZÍNTÉR Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete Nagykanizsai Telephelye Előadó: VARGA VIKTÓRIA Buda Béla

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

VEROCS. Írta: Gabriella Vlcek július 21. kedd, 08:23 - Módosítás: szeptember 08. csütörtök, 12:25

VEROCS. Írta: Gabriella Vlcek július 21. kedd, 08:23 - Módosítás: szeptember 08. csütörtök, 12:25 A sérült túrák alapötlete Verocstól, Mikolovits Veronikától ered, aki a Nemzetközi Pető Intézetben konduktorként dolgozott, és évek óta barlangászott, hegyet mászott, és sok sportágat kipróbált, hosszabb-rövidebb

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

A Támogató szolgálatok körében végzett szakmai felmérés eredményei. Meleg Sándor osztályvezető Pályáztatási és Szolgáltatási Osztály

A Támogató szolgálatok körében végzett szakmai felmérés eredményei. Meleg Sándor osztályvezető Pályáztatási és Szolgáltatási Osztály A Támogató szolgálatok körében végzett szakmai felmérés eredményei Meleg Sándor osztályvezető Pályáztatási és Szolgáltatási Osztály Források Szolgáltatói nyilvántartás (MÜKENG) Igénybevevői nyilvántartás

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Bulgárföldi Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3534 Miskolc, Fazola H u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes A minta...3 1. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek megoszlása kor és nem szerint...3 2. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek eloszlása lakhely (körzet) szerint...3 A kutatás folyamán

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 8. évfolyam :: Általános iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Kisboldogasszony Óvoda 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8. Létszámadatok A telephely létszámadatai az

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. OM azonosító: 027246 Telephely kódja: 005

FIT-jelentés :: 2011. Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. OM azonosító: 027246 Telephely kódja: 005 FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: Szakközépiskola Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola 1097 Budapest, Gyáli út 22. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI IRODA

ESÉLYEGYENLŐSÉGI IRODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI IRODA Fogyatékossággal Élő Hallgatók a Nyíregyházi Főiskolán 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b Tel.: 06-42/599-4000 06-30/676-1089 Honlap: http://www.nyf.hu/hallgató/fogyatékossággal élő

Részletesebben

Készítette: Lovász Anna. Szakmai felelős: Lovász Anna június

Készítette: Lovász Anna. Szakmai felelős: Lovász Anna június NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia

CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia Dr. Tóbiás László Társadalmi cselekvés ahogy egyetemisták gyakorolták és jövőjükben látják Interprofesszionális szemléletű

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.)

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.) Az individuálpszichológia megjelenése a nevelési tanácsadói munkában avagy: ˇBirtokba venni a Napot nem elég, ha nem tudjuk másoknak is odaadni. Készítette: Kolozsvári Katalin pszichopedagógus Óvodai intézményünkben

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén Oktatás, gyermeknevelés: A kérdőívben a megkérdezettek közül nyolcvanöt fő a mintában résztvevő kétszázegy gyermekes család 42%-a jelezte, hogy oktatási területen tapasztalt mindennapi életében problémákat.

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM A XVIII. kerületi SOFI (Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) OM-kód: 038432 Az intézmény felépítése: --óvodai csoport (2)

Részletesebben

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Az elektív csípő- és térd-protézis műtéten résztvevő betegek tájékoztatásának vizsgálata Készítette: Fehér Mónika MSc ápoló hallgató Az elektív csípő- és térd-protézis

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

A TESZTELÉSTŐL A SZOLGÁLTATÁSIG

A TESZTELÉSTŐL A SZOLGÁLTATÁSIG BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye A TESZTELÉSTŐL A SZOLGÁLTATÁSIG Egy intézmény fejlődési útja a referencia-intézményi szolgáltatásig Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Fogyatékosságtani ismeretek A tantárgy sikeres elsajátításával a résztvevő ismerje meg a fogyatékosok

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE: TÁV 12 KONZULENS: URBÁN MARIANNA Hipotéziseim Az első feltevésem, hogy megváltozott a női szerepvállalás és a hagyományos

Részletesebben