2. számú melléklet A korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzéke I. Föld alatt végzett munka vájár segédvájár bányamentı 01004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. számú melléklet A korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzéke I. Föld alatt végzett munka 01001 vájár 01002 segédvájár 01003 bányamentı 01004"

Átírás

1 2. számú melléklet A korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzéke I. Föld alatt végzett munka vájár segédvájár bányamentı elıfúró elıvájár elıkészítı és fejtési vájár frontmester iszapmester robbantókamra kezelı lımester frontlımester körzeti lımester vájár szakoktató csapatcsillés csapoló (föld alatt végzett munka) csatlós aknakapcsos buktatós csilleakasztó csillekapcsoló frajos kapcsos kuplis siklófékes szállító csillés anyagbeadó anyagmozgató baligás cúgos csillebeadó csilleforgató csillekísérı csilleszámláló csillerendezı csilletoló csilleürítı fabeadó garatos kocsis kiskocsis nagykocsis kutyás (facsille toló) légajtós lóvezetı mozdonykísérı (föld alatt végzett munka) robbanóanyag-szállító sorompó nyitogató urasági csillés vipperes vonatkísérı (föld alatt végzett munka) vonatos ács fúrómester (föld alatt végzett munka) hegesztı légcsıszerelı kovács (föld alatt végzett munka) aknakovács tüzikovács kımőves lakatos vulkanizáló bányafarabló bányanapszámos csavarutánhúzó figuráns fúrómunkás kıporövkészítı mintavevı operátor penészsepregetı szállító

2 01070 TH győrő rabló ürszéktakarító vasútfenntartó karbantartó gépész (föld alatt végzett munka) szállítógép-kezelı csörlıkezelı elektromos- dízel- sőrített levegıjő mozdony vezetıje segédvezetı és kezelı függıszékpálya-kezelı láncosvonszoló-kezelı lejtısakna gépkezelı szivattyúkezelı vitlakezelı bányatechnikus aknász felvigyázó alır felır fıfelır fıbányafelır bányafelmérı technikus bányamentı technikus biztonsági technikus légvezetéki bányatechnikus bányamentı-állomás parancsnok-helyettes frontvezetı fıkörletvezetı revieraknász segéd aknász szállításrendezı aknász hutmann fıhutmann oberhutmann mőszaki ellenır fıellenır segédfelvigyázó steiger obersteiger szállítási felvigyázó bányamérnök bányamester aknamélyítı mérnök aknavezetı fımérnök-helyettes bányamentı parancsnok bányagondnok bányamérnök gyakornok bergmeister fıbányamester földalatti mőszaki tiszt I. II. III légvezetési felelıs bányamérnök mőszakmester segédmérnök bányamérı bányafelmérı 3/4 munkaidıben bánya levegımérı pormérı bányageológus geofizikus bányafúró vezetı biztonsági megbízott energetikus elıvájási vezetı feltárási vezetı fejtési vezetı frontfejtési gépmester szakipari munkahelyi vezetı villanyszerelı frontvillanyszerelı vízvezeték-szerelı gumiszalag-kezelı kaparószalag-kezelı

3 II. Fúrótoronynál végzett munka fúrómester (fúrótoronynál) fıfúrómester segédfúrómester kapcsoló kulcsos fúrási gépész III. Sőrített levegıben végzett munka keszonos búvár IV. Zárt csatorna karbantartásánál végzett munka zártcsatorna tisztító zártcsatorna javító szakmunkás (zárt csatorna karbantartásnál) csatornabúvár zárt csatorna szőrırácstisztító V. Melegüzemben végzett munka adagoló (kohó- és gépipar) darukapcsoló (elektrokemence-berakásnál) anyagos adagkészítı kohóadagoló (ötvözetgyártásnál) generátor főtı zsugorító-gép kezelı ingásszalag kezelı rostagépkezelı töltıkocsi kezelı keverıdob kezelı Schenkvályú kezelı vedresemelı kezelı szénporadagoló (érctömörítésnél) csillagtörı kezelı visszatértiszalag-kezelı tömörítvény-kocsi ürítı zsugorítvány ürítı olvasztár fıolvasztár acélgyártó torkrettáló kemencekarbantartó fenékjavító fıolvasztár kemence fımester olvasztár II., III., IV., V keverıelektrometalló olvasztár olvasztár csapoló I., II., III. segéd keverısegéd acélgyártó segéd keverıkemencemotor kezelı salaklehúzó alumíniumkohász metallotermikus ötvözetgyártó bórkarbidgyártó kohómunkás begyújtófejkezelı gyújtókocsi kezelı nyersvas utókezelı csoportvezetı nyersvas utókezelı öntıgépész öntıgépi vaslazító hőtıszerelvény lakatos hőtıszerelvény mosó hőtıszerelvényes

4 05047 vízır betanított vizes mőszakos csıszerelı kohógépész nyersvas utókezelı lakatos multicyklon kezelı szállópor eresztı granuláló csoportvezetı granuláló granuláló öntımunkás salak granuláló csoportvezetı folyékony salak öntıcsoport-vezetı folyékony salak döntı salakhabosító csoportvezetı salakhabosító segédmunkás sínszerelı (alumíniumkohászatban) kohóüzemi általános segédmunkás (alumíniumkohászatban) granuláló (kokillás) kohó-léghevítı forrószél szerelvényes kohótömítı tömıgép kezelı martin berakó darus berakó darus csapoló (melegüzemben) kúpoló csapos kúpoló csapoló kúpoló kemencekezelı fıcsapoló alumínium csapoló öntıcsarnoki darus öntıdarus félportál darus konzol darus konzoldaru kormányos nyersvasbeöntı darukormányos keverıcsarnoki darukormányos öntıdaru kormányos öntödei darus üstfordító kormányos melegsalak feldolgozó darus kohócsarnoki darus beöntı darus nyomócsı-öntödei (öntıcsarnoki) darus Martin-kokillamunkás kokilla elımunkás kokilla segéd I., II., III., IV kokillás salakfazék és kokilla tapasztó fejtapasztó falazó felöntés javító felöntıfej javító felöntés döngölı kokilla hegesztı kokilla hegesztı segéd kokilla hegesztı és oxigénes Martin öntıcsarnokban oxigénes (öntıdében) öntıcsarnoki autogénes autogén vágó autogén vágó segéd lehúzó munkás fémkokilla munkás kokillaöntı kokillatéri darus kokilla-lehúzó darukormányos kokilla-lezúzó öntecsátadó darus kokillacsarnoki darukormányos futódarus

5 05117 üstös üst elımunkás üstkezelı üstsegéd nyersvasüst kezelı kemencekımőves (melegüzemben) kemence tapasztó kemencekımőves csoportvezetı kemence karbantartó öntıcsarnoki kımőves öntıgödör falazó kımőves üstfalazó kımőves kádépítı kımőves kohócsarnoki kımőves samott kımőves üvegolvasztó kemencekımőves kemencejavító segéd kemencekımőves segítı kemencés edzıüzemi kemencekezelı esztergakés-forrasztó forrasztár kemencefőtı ajtó-húzó berakó gurító lemeztoló kezelı melegítı (kohó- és gépipar) melegítı segítı kifőtı salakhúzó melegítı salakos (kemencés) salakzsák tisztító kemencesegéd (kohó- és gépipar) puslihúzó lemezcsomaghúzó kemence vízügyeletes lakatos csoportvezetı kemence és öntı-csarnoki ügyeletes lakatos csatlakozó felrakó anódkeret csúsztató tüskehúzó tüskeverı anódköpenyezı anódrendszer kezelı masszázó milivoltmérı kohócsarnoki karbantartó meleghengersori darus másodmelegítı-kemence berakó daruvezetı meleghengerész hengermői kormányos hengerlı motoros csıhengerlı redukáló csıgyártásnál csavarhajtó (csavarállító) duplázó felfogó kötélhúzó csapkenı görgıkezelı átvezetı kezelı I., II., III., IV., V lyukkenı abroncssori csatornakezelı csıkezelı áthordó átvonszoló triósori adagoló szánka kezelı melegráma vonszoló kezelı számlálógép kezelı egyengetı motollás abroncselhúzó drótkarika rendezı

6 05187 selejthúzó blokkolló elımunkás anyagirányító blokkolló kezelı bugaolló segéd I., II blokkolló segéd I., II hengersori melegolló kezelı I., II elıvágó melegolló elıvágó melegollós melegolló segéd melegfőrészes melegfőrész munkás elıvágó bélyegzıs ráverı tartó és triósori főrészsegéd melegbuga kihordó meleghulladékos végelhordó lemezrajzoló I., II. segéd revézı kalapácsoló (revesepregetı) meleghengerdei térdarus formázó héjformázó héjöntı héjsütı héjmagkészítı melegmag gyártó formaszárító-kemencekezelı (szárítókezelı) öntı csarnoki elımunkás öntı elımunkás öntıformázó acélforma-összerakó öntı I., II., III. segéd öntés elıkészítı öntıcsarnoki anyagkészítı öntıcsarnoki tisztogató segéd gödrös segéd darukapcsoló gödrös segéd salakos (öntı) salakoskocsi tisztító oxigénes (2/3 munkaidıben) öntı szakoktató öntıcsoportnál segédmunkás öntı melletti segédmunkás öntı segédmunkás öntödei rámoló formaszekrény ürítı rámoló kirámoló ürítı kiverı rámoló öntvénytisztító (öntvényköszörős öntödei föld alatti munkás öntvényhegesztı hengerfej-hegesztı edzı hıkezelı edzılágyító cementáló edzı cementáló nemesítı nitráló lágyító elımunkás daruláncos homokos görgıs és láng kemence elımunkás görgıs és lángkemence segéd öntödei hıkezelı kovács (melegüzemben)

7 05257 fogós emelı emelıszállító kis villás nagy villás forgató peremezı pöröly kormányos kalapácsvezetı manipulátor kezelı tőzi kovács segédmunkás hámorvezetı hámor és köpü elıkovácsoló hámor szélesítı-, planírozó hámor melegkivágó kaszarudacs készítı kasza és sarló szélesítı kaszaperemezı kasza-markolat hajlító kaszaalak sajtoló sarló formázó sarló hegyezı melegsajtoló elımunkás hidraulikus kályhás sajtoló (csavar-,szegecs-,frikciós-,kengyel-, anyasajtoló) ívcsıhajlító meleg-préselı sajtolósegéd késhajlító kemencesegéd (kovács) kovácsolásnál revés melegdarus kovácsüzemi darus zománcégetı zománcolvasztó pácoló (hengermői, horganyzói (ónozói)) Siemag pácolói elımunkás segéd (lemezpácolás) darus (pácolásnál) daruvezetı (pácolásnál) hákos vizes szárítós horganyzó kazánnál fémolvasztó elımunkás segéd (lemezkikészítés) beadó lemezhordó hamuelhúzó generátor-adagoló darus klinkerégetı (cementégetı) mészégetı (kemencefőtı) ónozó kemencebehordó tégla- és cserépégetésnél kemencekihordó tégla- és cserépégetésnél kemencerakó munkás kemencébe rakó munkás kemencerakó tégla-, cserép- és tőzállóanyag-ipari (magnezit, samott, szilika) égetı kemence be- és kihordó mészhúzó mészégetésnél finomkerámiai kemencemunkás kerek kemence rakó-szedı folyamatos üzemő kemencekocsi rakó leszedı takarólap tisztító kátrányozó salakozó finomkerámiai égetımunkás csiszolókorong égetı samottmassza készítı égetési segédeszköz gyártó kemencében samott-tok tisztító

8 05327 kamratisztító üvegolvasztó berakó üvegkiszedı - áruhordó páckeverı keverı-gépkezelı szódaadagoló mérlegelı homok és dolomitszárító adagoló, (üveggyártás) kemencekezelı üvegfúvó pipával szár és talp készítı korsó és palacktágító fülkészítı melegítı (üveggyártás) üvegmerítı üvegipari öntı kikós nyomópréselı merítı préselı fújtató nyomóprés merítı préselı melegítı heftoló ragasztó perem beégetı győrő (ring) rakó lencsepréselı ballonfúvó automata fıgépész gépész (melegüzemben) gépkezelı gépbeállító olajozó (üveggyártás) frittes öntött üveggyári hengerelıgép kezelı síküveghúzó gépkezelı öntött üveggyári hengerelıgép fıgépész hengerlı gépész karbidkemence főtı karbidkemence csapoló karbidkiszerelı karbidkemence (mőszerterem) kezelı olvasztár mőkorundgyártásnál áramszabályozó mőkorundgyártásnál örlımő kezelı, adagoló mőkorundgyártásnál szemcse kalcináló mőkorundgyártásnál durvatörı kezelı mőkorundgyártásnál szita kezelı és karbantartó mőkorundgyártásnál válogató mőkorundgyártásnál anódozó mőkorundgyártásnál olvasztár kádkıgyártásnál öntı kádkıgyártásnál formázó kádkıgyártásnál bontó és tolópad kezelı kádkıgyártásnál hőtıtéri darukezelı kádkıgyártásnál kádkı megmunkáló hőtılapmosó kifőtı (hámor- elıkovácsoláshoz, köpükovácsoláshoz, hámorszélesítéshez, planírozáshoz, kasza- és sarlószélesítéshez) tömörítıgép-, tömörítvénygép-kezelı karbidcsomagoló VI. Villamosenergia-iparban végzett munka kazánüzemi belsı salakos kazántisztító kazánkımőves kazánkımőves segéd betanított munkás

9 VII. Textiliparban végzett munka elıfonó (minden textilipai (fésős, kártolt, nyújtott) elıfonó tevékenység) elıfonatot gyártó vigonykártolt gyapjúipari kártoló fonó (minden fonó tevékenység: fésős, kártolt, nyújtott eljárás, harangfonás, győrős- és szelfaktorfonás) szelfaktor-kötı szelfaktor kötözı fonógépkezelı fonókötözı szövı malheur-főzı főzı-fejtı szalagszövı hevedergyári szövı azbesztszövı VIII. Sütıiparban végzett munka magyar gızös és platnis kemencénél lapátos vetı magyar gızös és platnis kemencénél lapátos kisütı kemencekımőves (sütıiparban) IX. Hőtıházban végzett munka hőtıházi rakodó X. Ionizációs sugárzás hatása alatt végzett munka Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó orvos, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó biológus, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó vegyész, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó gyógyszerész, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó fizikus, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó mérnök Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó kutatóintézeti dolgozó, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó technikus, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó középfokú szakképesítéssel rendelkezı egészségügyi dolgozó, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó mőszaki dolgozó Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó ápoló, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó laboráns, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó asszisztens, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó szakmunkás Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó betanított munkás Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó segédmunkás Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó orvos, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó biológus, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó vegyész, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó gyógyszerész, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó fizikus, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó mérnök, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó kutatóintézeti dolgozó, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó technikus, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó középfokú szakképesítéssel rendelkezı egészségügyi dolgozó, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó eü mőszaki dolgozó Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó ápoló, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó asszisztens, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó röntgenes, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó röntgengépkezelı, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó radiológus, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó anyagvizsgáló, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó mőszaki dolgozó, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó próbatermi bemérı, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó szerelı, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó szervizelı, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó MEO-s (fıállású), Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó szakmunkás Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó betanított munkás,

10 10040 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó segédmunkás Sugárforrások felhasználásánál dozimetriai és egyéb mérési feladatokkal foglalkozó fizikus Ionizáló sugárforrásokat alkalmazó részlegekben dokumentációval és adatfelvétellel foglalkozó dolgozók Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó munkakörökben dolgozó dekontamináló (szennyezettség mentesítı) Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó munkakörökben dolgozó dezaktiváló, Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó munkakörökben dolgozó ércdúsítói mintavevı, Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó munkakörökben dolgozó ércdúsítói szakmunkás Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó munkakörökben dolgozó ércdúsító gépkezelı laboráns, Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó munkakörökben dolgozó ércdúsítói karbantartó lakatos, Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó munkakörökben dolgozó ércdúsítói mőszakvezetı, Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó munkakörökben dolgozó mővezetı XI. Közlekedésnél végzett munka mozdonykísérı (közlekedésnél végzett munka) mozdonyvezetı, dízel- villamos- gızmozdony vezetıje segédkezelı főtı mozdonyfőtı utazó kazánfőtı utazó gépkezelı mozdonyfigyelı dízelgép-kezelı dízelgép-kísérı dízelmotor-kenı dízel- és gızhajtású daru vezetıje (kötött pályán) utazó oktató mozdonyfelvigyázó vonatkísérı (közlekedésnél végzett munka) vonatvezetı vonatkezelı vonatlevelezı jegyvizsgáló fékezı kirakó személyvonat vizsgáló fıkalauz utazó takarítónı étszolgálati szakács étszolgálati konyhai kisegítı étszolgálati felszolgáló étszolgálati fizetı felszolgáló étszolgálati büfés étszolgálati kosaras hálókocsi kalauz kocsirendezı kocsimester tolatásvezetı sarus sarus csoportvezetı kocsirendezı gépkísérı mozgópostás mozgóposta vezetı (rovatoló) mozgóposta raktárkezelı mozgóposta hírlapfeldolgozó mozgóposta továbbító jármővezetı (autóbusz- villamos- metró- trolibusz- HÉV motorvezetı fogaskerekő és FAV vezetı) oktatójármő vezetıje matróz (tengeri hajón) kormányos matróz (tengeri hajón) fedélzetmester (tengeri hajón) rádiós (tengeri hajón)

2. számú melléklet A korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzéke I. Föld alatt végzett munka 01001 vájár 01002 segédvájár 01003 bányamentő 01004

2. számú melléklet A korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzéke I. Föld alatt végzett munka 01001 vájár 01002 segédvájár 01003 bányamentő 01004 2. számú melléklet A korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzéke I. Föld alatt végzett munka 01001 vájár 01002 segédvájár 01003 bányamentő 01004 előfúró 01005 elővájár előkészítő és fejtési vájár 01006

Részletesebben

Nyilvántartott üres állások megnevezése Fı Telephely Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltség Miskolc, Zombori u. 2. Tel.

Nyilvántartott üres állások megnevezése Fı Telephely Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltség Miskolc, Zombori u. 2. Tel. Nyilvántartott üres állások megnevezése Fı Telephely Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltség Miskolc, Zombori u. 2. Tel.: 46/502-800 Ápoló- gondozó 1 Nyékládháza Ápoló, asszisztens

Részletesebben

Benzintútkezelı-shop eladó 2 Gelej M3 autópálya. Eladó/villamossági üzletbe/ 1 Miskolc

Benzintútkezelı-shop eladó 2 Gelej M3 autópálya. Eladó/villamossági üzletbe/ 1 Miskolc Nyilvántartott üres állások megnevezése Fı Telephely Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltség Miskolc, Zombori u. 2. Tel.: 46/502-800 Ápoló- gondozó 1 Nyékládháza Adminisztrátor 1

Részletesebben

Nyilvántartott üres állások megnevezése Fı Telephely Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltség Miskolc, Zombori u. 2. Tel.

Nyilvántartott üres állások megnevezése Fı Telephely Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltség Miskolc, Zombori u. 2. Tel. Nyilvántartott üres állások megnevezése Fı Telephely Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltség Miskolc, Zombori u. 2. Tel.: 46/502-800 Angol szakos ált. isk.tanár 1 Felsızsolca Angol

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17.-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17.-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17.-ei ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményében Elıterjesztı:

Részletesebben

Foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai a korkedvezményes nyugdíjazás elbírálása során

Foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai a korkedvezményes nyugdíjazás elbírálása során Foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai a korkedvezményes nyugdíjazás elbírálása során Ludván Miklós osztályvezető 1 A dolgozók nyugdíj korkedvezményének jogosultságát szabályozó 17/1975. (IV. 14.)

Részletesebben

2012. évi ajánlattételi felhívás képzési jegyzéke

2012. évi ajánlattételi felhívás képzési jegyzéke Ssz. Képzés megnevezése OKJ szám Képzés helyszíne Képzés óraszáma (intervallum) Heti óraszám Létszám (fı) 1 "T" kategóriás jogosítvány Munkaköri Gagybátor 80 2 7-8. oszt. felzárkóztató + kisgépkezelı (főkasza,

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 6-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 3/2009. (IX. 6.) sz. határozata*

Részletesebben

7 Konyhai kisegítő Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - egyenlőtlen. 7 Szobaasszony Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - egyenlőtlen

7 Konyhai kisegítő Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - egyenlőtlen. 7 Szobaasszony Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - egyenlőtlen 6 Kertész Alapfokú iskolai (8 ) - 6 Segédmunkás Alapfokú iskolai (8 ) - 6 Takarító Alapfokú iskolai (8 ) - 6 Primerköri takarító Alapfokú iskolai (8 ) - 6 Szekunderköri takarító Alapfokú iskolai (8 ) -

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A 2012/2013-as tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

7 Konyhalány Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - 7 Szobaasszony Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) -

7 Konyhalány Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - 7 Szobaasszony Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - HAY kat. HAY munkaköri besorolások Képzettség Gyakorlat 6 Kertész Alapfokú iskolai (8 általános) - 6 Segédmunkás Alapfokú iskolai (8 általános) - 6 Takarító Alapfokú iskolai (8 általános) - 7 Gépkocsimosó

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSI JEGYZÉK 2011. év

MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSI JEGYZÉK 2011. év MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSI JEGYZÉK 2011. év ( A 6/1996.(VII.16.) sz. MÜM r. 3.. (2)-ben meghatározott feltételeknek megfelelı képzési programok listája ) 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezıknek

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011.

Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011. Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011. 1 Pécs Megyei Jogú Város 2011. évi Közfoglalkoztatási Terve: I. A 2010. évi közfoglalkoztatás adatai II. A 2011. évi közfoglalkoztatás

Részletesebben

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Asztalos 63 1 0 64 Fodrász 41 2 0 43 Kereskedelmi technikus 36 3 2 41 Kımőves 37 1 1 39 Szakács 36 3 0 39 ABC eladó 30 5 2 37 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 26 8 2 36 Szobafestı-mázoló és tapétázó

Részletesebben

I. csoportú munkakörök

I. csoportú munkakörök 2. számú melléklet Munkaköri csoportok I. csoportú munkakörök Előzetes alkalmassági vizsgálat szakértői díjai 1 Felsővezeték szerelő különleges körülmények között (nagy magasságban, 25 KV-os feszültség

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 460 /2009. Elıterjesztés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája (Esztergom) alapító

Részletesebben

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet. Bevezetı rendelkezések

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet. Bevezetı rendelkezések A közúti közlekedésrıl szóló 1988 évi I törvény, valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköre alapján a belügyminiszterrel, az ipari és kereskedelmi miniszterrel, a mővelıdési

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

értéke 2009. decemberben (%)

értéke 2009. decemberben (%) Hiányszakmák és szakképzés a határ két oldalán értéke 2009. decemberben (%) Munkanélküliségi ráta változása az elızı év azonos idıszakához képest (%-pont) EU27 9,6 +2,0 EU15 9,6 +1,7 Magyarország 10,7

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

A gépjármőfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételei. hulladékai. 5 A hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM

A gépjármőfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételei. hulladékai. 5 A hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM MHK adatbázis 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjármőfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirıl A közúti közlekedésrıl

Részletesebben

Egyéni védőeszköz juttatás rendje. részecskeszűrő félálarc szerves eredetű szagok elleni védelemmel, újra felhasználható kivitelű

Egyéni védőeszköz juttatás rendje. részecskeszűrő félálarc szerves eredetű szagok elleni védelemmel, újra felhasználható kivitelű Egyéni védőeszköz juttatás rendje Munkakör/ ek Hatások Védőeszköz megnevezése Vizsgálati szabvány száma képesség jelzése Állatgondozó fej - - - - - - - Állatgondozó szem biológiai tényezők fertőzés védőszemüveg

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Dorogi Kirendeltség (Dorog, Kálvária u. 18. sz.) Telefon: 33/431-448 Egyszerű ipari

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában és az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. -ában

Részletesebben

ABLAK ZSIRÁF KÖZLEKEDÉS FOGLALKOZTATÓ MEGOLDÁSOK

ABLAK ZSIRÁF KÖZLEKEDÉS FOGLALKOZTATÓ MEGOLDÁSOK ABLAK ZSIRÁF KÖZLEKEDÉS FOGLALKOZTATÓ MEGOLDÁSOK 1. Találd meg a kakukktojást! (1.) sziréna mindegyik a repülõgép alkatrésze, kivéve a szirénát (2.) hólánc mindegyik a hajóhoz tartozik, kivéve a hóláncot

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye]

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye] 0110 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0310 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Dorogi Kirendeltség (Dorog, Kálvária u. 18. sz.) Telefon: 33/431-448 - Egyszerű ipari

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015. KÜLÖNSZÁM V. 1/7 oldal

ÉRTESÍTŐ 2015. KÜLÖNSZÁM V. 1/7 oldal 1/7 oldal Megállapodás 59248/2015/START amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) mint Munkáltató (továbbiakban: Munkáltató), másrészről

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján Nyilvántartásba vételi szám: E- 00029/2014 a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés alapján 1. OKJ- ban szereplő szakképesítés szerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye

Részletesebben

Vezetıségi átvizsgálás 2011.

Vezetıségi átvizsgálás 2011. SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA IGAZGATÓSÁGA OM Azonosító: 201165 H-5009 SZOLNOK, Baross út 37. Pf.:186 Tel.: 56/425-844, Fax: 56/427-200 e-mail cím: titkarsag@szolmusz.hu Számlaszám: Raiffeisen

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195/2008. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 11954-8/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE

A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE 1. melléklet A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE 1 GAZDASÁGI, IGAZGATÁSI, ÉRDEK-KÉPVISELETI VEZETŐK, TÖRVÉNYHOZÓK 11 Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők 111 Törvényhozók, miniszterek,

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák:

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák: Képlékenyalakítás alapismeretei, hengerművek gépi berendezései, a sajtolás gépi berendezései, a húzás gépi berendezései,

Részletesebben

Elıterjesztés amely készült a Képviselı-testület augusztus 31.-i ülésére. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés amely készült a Képviselı-testület augusztus 31.-i ülésére. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés amely készült a Képviselı-testület 2010. augusztus 31.-i ülésére Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet 2010. januári ülésén elfogadta. A

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT. Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT. Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén A Kodolányi János Fıiskola MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (Az SZMSZ 13. számú mellékletét képezi.) Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén Határozat száma: FT 226/3.8./2005. (IX.19.) 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl (kivonat) 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész 22 2 6131 06 1 0 01 Állattenyésztı

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az Országos Érdekegyeztető Tanács részére

ELŐTERJESZTÉS. az Országos Érdekegyeztető Tanács részére Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldal Ikt.sz.: TERVEZET ELŐTERJESZTÉS az Országos Érdekegyeztető Tanács részére Az Alkotmánybíróság 720/B/2007. határozatával a Munka Törvénykönyvének az ipari

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A Sárospataki Járás Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zemplénihegység találkozásánál,

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

O2 O3 Vezérigazgató személygépkocsi vezető K6 N2. O2 O3 VIG Belső Ellenőrzés. O2 O3 VIG Belső Ellenőrzés belső ellenőr L1 N3 O1

O2 O3 Vezérigazgató személygépkocsi vezető K6 N2. O2 O3 VIG Belső Ellenőrzés. O2 O3 VIG Belső Ellenőrzés belső ellenőr L1 N3 O1 Vezérigazgató vezérigazgató C1 Vezérigazgató személygépkocsi vezető K6 N2 Vezérigazgató titkárnő II. Vezérigazgató vezérigazgatói tanácsadó VIG Belső Ellenőrzés osztályvezető VIG Belső Ellenőrzés belső

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása Agiosz Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Bács-Kiskun Megye intézmény szakképesítés engedély neve székhelye

Részletesebben

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 1_1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 2 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_1 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_2

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben A B C D 1 Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2 I/1. Bács-Kiskun Ács 34-582-01 3 I/2. Bács-Kiskun Asztalos 34-543-02 4 I/3. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos

Részletesebben

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontjában, és az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A sárospataki kistérséghez közigazgatásilag 16 település tartozik. A kirendeltség illetékessége gyakorlatilag

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993.

Részletesebben

Az egyéni védőeszközök jegyzéke munkakörönként. 2. sz. melléklet

Az egyéni védőeszközök jegyzéke munkakörönként. 2. sz. melléklet Az egyéni védőeszközök jegyzéke munkakörönként. sz. melléklet Szervezeti egység: Főigazgatói Hivatal FŐIGAZGATÓ 1334 Szemvédő eszköz Éleslátást szemüveg biztosító -Képernyős munkakör -3/00. (VIII.30.)

Részletesebben

1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium

1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

SZILIKÁTTECHNOLÓGIÁK ALAPJAI

SZILIKÁTTECHNOLÓGIÁK ALAPJAI Szilikáttechnológiák alapjai kommunikációs dosszié SZILIKÁTTECHNOLÓGIÁK ALAPJAI ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KERÁMIA- ÉS SZILIKÁTMÉRNÖKI

Részletesebben

Munkaügyi Központ ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN

Munkaügyi Központ ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN Munkaügyi Központ Zalaegerszegi Kirendeltség és Szolgáltató Központja ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.

Részletesebben

DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS

DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS 9. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008 tavaszán meghirdetésre kerülı képzési ajánlattételi

Részletesebben

93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról

93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. -a (7) bekezdésének

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Oldal:

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Oldal: A VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM SZEMÉLYZETE M06 1/5 Név (beosztás az egyetemen), Munkakör Szakmai gyakorlat kezdete (év) Szakképzettség megnevezése szerzési helye Okirat száma Varga Mihály laboratórium 1996 faipari

Részletesebben

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. III. kötet. Illetményadatok-2. ENKK. Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. III. kötet. Illetményadatok-2. ENKK. Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat III. kötet Illetményadatok-2. 2015 ENKK Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ TARTALOM III./1. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlaglétszáma

Részletesebben

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet 12/20. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

Kereskedıknek gyógynövény boltba eladó (gyakorlattal rendelkezı eladót keresnek)

Kereskedıknek gyógynövény boltba eladó (gyakorlattal rendelkezı eladót keresnek) Kereskedıknek gyógynövény boltba eladó (gyakorlattal rendelkezı eladót keresnek) Állás azonosító: 2657315 Kirendeltség Speciális követelmény: Várható bruttó kereset (Ft / hó): 94 000 eladó (gyógynövénybolti

Részletesebben

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József 1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1_1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Kossuth

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

Az építési napló. vállalkozó dátum aláírás dátum aláírás

Az építési napló. vállalkozó dátum aláírás dátum aláírás 2. melléklet a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelethez Címoldal minta ÉPÍTÉSI NAPLÓ Az építési napló Építmény megnevezése:... Címe:... A napló megkezdésének kelte:... év... hó... nap Lezárásának kelte:...

Részletesebben

német szakos nyelvtanár, orosztörténelem szakos tanár főiskola, főiskola középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos

német szakos nyelvtanár, orosztörténelem szakos tanár főiskola, főiskola középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos sorszámszakok megnevezése végzettség(ek) szintje feladatkör 1. fizika szakos középiskolai tanár, tanár egyetem, egyetem középiskolai tanár 2. 3. 4. 5. 6. tesnevelés szakos középiskolai tanár, közoktatási

Részletesebben

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet http://mediatar.eti.hu/upload/x.htm

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet http://mediatar.eti.hu/upload/x.htm 1 / 28 2010.06.14. 13:38 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérıl A Kormány a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5. Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat:

Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5. Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat: Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat: Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5 fájlnév: Álláshirdetés_13-03-29 oldal: 1/5 1996-ban magyar

Részletesebben

Képzési programok jegyzéke. Képzés helyszíne. 1. Adóügyintéző Kiskőrös

Képzési programok jegyzéke. Képzés helyszíne. 1. Adóügyintéző Kiskőrös 1. sz. melléklet: A felhívás tárgyát képező programok jegyzéke Képzési programok jegyzéke Ssz. Képzés megnevezése OKJ vagy SzPK szám vagy kör, vagy Képzés helyszíne Képzés óraszáma (intervallum) Heti óraszám

Részletesebben

MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT

MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT ISCO-08 1111 Törvényhozók 1110 Törvényhozó, miniszter, államtitkár 1111 Törvényhozók 1122 Helyi önkormányzat választott vezetője 1112 Országos

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

Junior PROJEKT MÉRNÖK

Junior PROJEKT MÉRNÖK Junior PROJEKT MÉRNÖK - Gépész- vagy villamosmérnöki (automatizálási szak) végzettség. - Gyakorlat nem szükséges pályakezdık számára is nyitott a pozíció - Angol nyelv kommunikációs szintő ismerete. -

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Dorogi Kirendeltség (Dorog, Kálvária u. 18. sz.) Telefon: 33/431-448 Grafikai tervező

Részletesebben

Képviselı-testületének

Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2008. december 10-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 186/2008. (XII.10.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

2010.08.29. Anyagellátás biztosítása Szerelvény továbbítás Válogatás, rendezés Szerelési mővelet végrehajtása. Kézi Gépesített Automatizált

2010.08.29. Anyagellátás biztosítása Szerelvény továbbítás Válogatás, rendezés Szerelési mővelet végrehajtása. Kézi Gépesített Automatizált Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Forgácsolás technológia számítógépes BAGFS15NNC/NLC 11 - A szerelés automatizálása Dr.

Részletesebben

A 68. sorszámú Mezőgazdasági gépjavító megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 68. sorszámú Mezőgazdasági gépjavító megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 68. sorszámú Mezőgazdasági gépjavító megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 35 521 02

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák Amennyiben a tétel kidolgozásához segédeszköz szükséges,

Részletesebben

A 143/2004 (XII.22.)GKM rendelet 8.3. pontja így szól:

A 143/2004 (XII.22.)GKM rendelet 8.3. pontja így szól: A 143/2004 (XII.22.)GKM rendelet 8.3. pontja így szól: A 8.1 pontban foglalt vizsgálatok elvégzése legalább középfokú szakirányú szakképesítéssel és 5 éves szakmai gyakorlattal, e feladattal megbízott

Részletesebben

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önkormányzati

Részletesebben

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz.

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz. Mőszaki leírás és kéményméretezés Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz. Megrendelı: Épületgépész tervezı: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı

Részletesebben

ÜZEMLÁTOGATÁS - 2013. november 4-13. 10:30-12:30 14:00-16:00 8:30-10:30 10:30-12:30 8:30-10:30 14:00-16:00. 1,5 óra, létszám: 1,5 óra, létszám:

ÜZEMLÁTOGATÁS - 2013. november 4-13. 10:30-12:30 14:00-16:00 8:30-10:30 10:30-12:30 8:30-10:30 14:00-16:00. 1,5 óra, létszám: 1,5 óra, létszám: Kistérség Munkakör, tevékenység Pályaválasztási és Képzési Kiállítás Munkáltató 2013.104. 2013.10 2013.106. 2013.107 2013.108. 2013.109. 2013.11 2013.112. 2013.113. tanmőhely, gyártó csarnokok-hegesztı,

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. évi tájékoztató 1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

2009 februárjában induló képzések neve/idıtartama. Helyszín

2009 februárjában induló képzések neve/idıtartama. Helyszín Anyagbeszerzı OKJ.: 54 345 02 0100 31 01 u összeállító OKJ.: 31 341 02 0100 21 01 uterítı OKJ.: 54 345 02 0100 31 02 Bérügyintézı OKJ.: 54 343 05 0100 52 01 Biztonságszervezı I. OKJ.:54 861 01 0000 00

Részletesebben

Munkaer -piaci barométer

Munkaer -piaci barométer Munkaer -piaci barométer Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat és a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemz Intézet (GVI) 2010. szeptember-októberben ismét végrehajtotta a rövidtávú

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Hulladékká vált gépjárművek. Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007

Hulladékká vált gépjárművek. Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007 Hulladékká vált gépjárművek Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007 Hazai szabályozás alapja A hulladékká vált gépjárművekről 267/2004. (IX.27) Korm. rendelete 286/2006 (XII.23.)Korm. rendelet

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYİRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYİRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYİRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2010/2011. TANÉVBEN Gimnáziumok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN JÚLIUS. Kecskemét, 2011.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN JÚLIUS. Kecskemét, 2011. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. JÚLIUS Kecskemét, 2011. augusztus 1. A munkanélküliség főbb jellemzői a megyében Bács-Kiskun megyében

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

Az 12. sorszámú Hajózási technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 12. sorszámú Hajózási technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK z 12. sorszámú Hajózási technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. Z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1.1. szakképesítés azonosító száma: 54 841 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Fiatal, elszánt, szakképzett és mégis munkanélküli?

Fiatal, elszánt, szakképzett és mégis munkanélküli? Fiatal, elszánt, szakképzett és mégis munkanélküli? Észrevételek, gyakorlati tapasztalatok a fiatalok munkanélküliségével és a szakképzéssel kapcsolatban Neunkirchen, 2009. október 28. A nyilvántartott

Részletesebben