2. számú melléklet A korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzéke I. Föld alatt végzett munka vájár segédvájár bányamentı 01004

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. számú melléklet A korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzéke I. Föld alatt végzett munka 01001 vájár 01002 segédvájár 01003 bányamentı 01004"

Átírás

1 2. számú melléklet A korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzéke I. Föld alatt végzett munka vájár segédvájár bányamentı elıfúró elıvájár elıkészítı és fejtési vájár frontmester iszapmester robbantókamra kezelı lımester frontlımester körzeti lımester vájár szakoktató csapatcsillés csapoló (föld alatt végzett munka) csatlós aknakapcsos buktatós csilleakasztó csillekapcsoló frajos kapcsos kuplis siklófékes szállító csillés anyagbeadó anyagmozgató baligás cúgos csillebeadó csilleforgató csillekísérı csilleszámláló csillerendezı csilletoló csilleürítı fabeadó garatos kocsis kiskocsis nagykocsis kutyás (facsille toló) légajtós lóvezetı mozdonykísérı (föld alatt végzett munka) robbanóanyag-szállító sorompó nyitogató urasági csillés vipperes vonatkísérı (föld alatt végzett munka) vonatos ács fúrómester (föld alatt végzett munka) hegesztı légcsıszerelı kovács (föld alatt végzett munka) aknakovács tüzikovács kımőves lakatos vulkanizáló bányafarabló bányanapszámos csavarutánhúzó figuráns fúrómunkás kıporövkészítı mintavevı operátor penészsepregetı szállító

2 01070 TH győrő rabló ürszéktakarító vasútfenntartó karbantartó gépész (föld alatt végzett munka) szállítógép-kezelı csörlıkezelı elektromos- dízel- sőrített levegıjő mozdony vezetıje segédvezetı és kezelı függıszékpálya-kezelı láncosvonszoló-kezelı lejtısakna gépkezelı szivattyúkezelı vitlakezelı bányatechnikus aknász felvigyázó alır felır fıfelır fıbányafelır bányafelmérı technikus bányamentı technikus biztonsági technikus légvezetéki bányatechnikus bányamentı-állomás parancsnok-helyettes frontvezetı fıkörletvezetı revieraknász segéd aknász szállításrendezı aknász hutmann fıhutmann oberhutmann mőszaki ellenır fıellenır segédfelvigyázó steiger obersteiger szállítási felvigyázó bányamérnök bányamester aknamélyítı mérnök aknavezetı fımérnök-helyettes bányamentı parancsnok bányagondnok bányamérnök gyakornok bergmeister fıbányamester földalatti mőszaki tiszt I. II. III légvezetési felelıs bányamérnök mőszakmester segédmérnök bányamérı bányafelmérı 3/4 munkaidıben bánya levegımérı pormérı bányageológus geofizikus bányafúró vezetı biztonsági megbízott energetikus elıvájási vezetı feltárási vezetı fejtési vezetı frontfejtési gépmester szakipari munkahelyi vezetı villanyszerelı frontvillanyszerelı vízvezeték-szerelı gumiszalag-kezelı kaparószalag-kezelı

3 II. Fúrótoronynál végzett munka fúrómester (fúrótoronynál) fıfúrómester segédfúrómester kapcsoló kulcsos fúrási gépész III. Sőrített levegıben végzett munka keszonos búvár IV. Zárt csatorna karbantartásánál végzett munka zártcsatorna tisztító zártcsatorna javító szakmunkás (zárt csatorna karbantartásnál) csatornabúvár zárt csatorna szőrırácstisztító V. Melegüzemben végzett munka adagoló (kohó- és gépipar) darukapcsoló (elektrokemence-berakásnál) anyagos adagkészítı kohóadagoló (ötvözetgyártásnál) generátor főtı zsugorító-gép kezelı ingásszalag kezelı rostagépkezelı töltıkocsi kezelı keverıdob kezelı Schenkvályú kezelı vedresemelı kezelı szénporadagoló (érctömörítésnél) csillagtörı kezelı visszatértiszalag-kezelı tömörítvény-kocsi ürítı zsugorítvány ürítı olvasztár fıolvasztár acélgyártó torkrettáló kemencekarbantartó fenékjavító fıolvasztár kemence fımester olvasztár II., III., IV., V keverıelektrometalló olvasztár olvasztár csapoló I., II., III. segéd keverısegéd acélgyártó segéd keverıkemencemotor kezelı salaklehúzó alumíniumkohász metallotermikus ötvözetgyártó bórkarbidgyártó kohómunkás begyújtófejkezelı gyújtókocsi kezelı nyersvas utókezelı csoportvezetı nyersvas utókezelı öntıgépész öntıgépi vaslazító hőtıszerelvény lakatos hőtıszerelvény mosó hőtıszerelvényes

4 05047 vízır betanított vizes mőszakos csıszerelı kohógépész nyersvas utókezelı lakatos multicyklon kezelı szállópor eresztı granuláló csoportvezetı granuláló granuláló öntımunkás salak granuláló csoportvezetı folyékony salak öntıcsoport-vezetı folyékony salak döntı salakhabosító csoportvezetı salakhabosító segédmunkás sínszerelı (alumíniumkohászatban) kohóüzemi általános segédmunkás (alumíniumkohászatban) granuláló (kokillás) kohó-léghevítı forrószél szerelvényes kohótömítı tömıgép kezelı martin berakó darus berakó darus csapoló (melegüzemben) kúpoló csapos kúpoló csapoló kúpoló kemencekezelı fıcsapoló alumínium csapoló öntıcsarnoki darus öntıdarus félportál darus konzol darus konzoldaru kormányos nyersvasbeöntı darukormányos keverıcsarnoki darukormányos öntıdaru kormányos öntödei darus üstfordító kormányos melegsalak feldolgozó darus kohócsarnoki darus beöntı darus nyomócsı-öntödei (öntıcsarnoki) darus Martin-kokillamunkás kokilla elımunkás kokilla segéd I., II., III., IV kokillás salakfazék és kokilla tapasztó fejtapasztó falazó felöntés javító felöntıfej javító felöntés döngölı kokilla hegesztı kokilla hegesztı segéd kokilla hegesztı és oxigénes Martin öntıcsarnokban oxigénes (öntıdében) öntıcsarnoki autogénes autogén vágó autogén vágó segéd lehúzó munkás fémkokilla munkás kokillaöntı kokillatéri darus kokilla-lehúzó darukormányos kokilla-lezúzó öntecsátadó darus kokillacsarnoki darukormányos futódarus

5 05117 üstös üst elımunkás üstkezelı üstsegéd nyersvasüst kezelı kemencekımőves (melegüzemben) kemence tapasztó kemencekımőves csoportvezetı kemence karbantartó öntıcsarnoki kımőves öntıgödör falazó kımőves üstfalazó kımőves kádépítı kımőves kohócsarnoki kımőves samott kımőves üvegolvasztó kemencekımőves kemencejavító segéd kemencekımőves segítı kemencés edzıüzemi kemencekezelı esztergakés-forrasztó forrasztár kemencefőtı ajtó-húzó berakó gurító lemeztoló kezelı melegítı (kohó- és gépipar) melegítı segítı kifőtı salakhúzó melegítı salakos (kemencés) salakzsák tisztító kemencesegéd (kohó- és gépipar) puslihúzó lemezcsomaghúzó kemence vízügyeletes lakatos csoportvezetı kemence és öntı-csarnoki ügyeletes lakatos csatlakozó felrakó anódkeret csúsztató tüskehúzó tüskeverı anódköpenyezı anódrendszer kezelı masszázó milivoltmérı kohócsarnoki karbantartó meleghengersori darus másodmelegítı-kemence berakó daruvezetı meleghengerész hengermői kormányos hengerlı motoros csıhengerlı redukáló csıgyártásnál csavarhajtó (csavarállító) duplázó felfogó kötélhúzó csapkenı görgıkezelı átvezetı kezelı I., II., III., IV., V lyukkenı abroncssori csatornakezelı csıkezelı áthordó átvonszoló triósori adagoló szánka kezelı melegráma vonszoló kezelı számlálógép kezelı egyengetı motollás abroncselhúzó drótkarika rendezı

6 05187 selejthúzó blokkolló elımunkás anyagirányító blokkolló kezelı bugaolló segéd I., II blokkolló segéd I., II hengersori melegolló kezelı I., II elıvágó melegolló elıvágó melegollós melegolló segéd melegfőrészes melegfőrész munkás elıvágó bélyegzıs ráverı tartó és triósori főrészsegéd melegbuga kihordó meleghulladékos végelhordó lemezrajzoló I., II. segéd revézı kalapácsoló (revesepregetı) meleghengerdei térdarus formázó héjformázó héjöntı héjsütı héjmagkészítı melegmag gyártó formaszárító-kemencekezelı (szárítókezelı) öntı csarnoki elımunkás öntı elımunkás öntıformázó acélforma-összerakó öntı I., II., III. segéd öntés elıkészítı öntıcsarnoki anyagkészítı öntıcsarnoki tisztogató segéd gödrös segéd darukapcsoló gödrös segéd salakos (öntı) salakoskocsi tisztító oxigénes (2/3 munkaidıben) öntı szakoktató öntıcsoportnál segédmunkás öntı melletti segédmunkás öntı segédmunkás öntödei rámoló formaszekrény ürítı rámoló kirámoló ürítı kiverı rámoló öntvénytisztító (öntvényköszörős öntödei föld alatti munkás öntvényhegesztı hengerfej-hegesztı edzı hıkezelı edzılágyító cementáló edzı cementáló nemesítı nitráló lágyító elımunkás daruláncos homokos görgıs és láng kemence elımunkás görgıs és lángkemence segéd öntödei hıkezelı kovács (melegüzemben)

7 05257 fogós emelı emelıszállító kis villás nagy villás forgató peremezı pöröly kormányos kalapácsvezetı manipulátor kezelı tőzi kovács segédmunkás hámorvezetı hámor és köpü elıkovácsoló hámor szélesítı-, planírozó hámor melegkivágó kaszarudacs készítı kasza és sarló szélesítı kaszaperemezı kasza-markolat hajlító kaszaalak sajtoló sarló formázó sarló hegyezı melegsajtoló elımunkás hidraulikus kályhás sajtoló (csavar-,szegecs-,frikciós-,kengyel-, anyasajtoló) ívcsıhajlító meleg-préselı sajtolósegéd késhajlító kemencesegéd (kovács) kovácsolásnál revés melegdarus kovácsüzemi darus zománcégetı zománcolvasztó pácoló (hengermői, horganyzói (ónozói)) Siemag pácolói elımunkás segéd (lemezpácolás) darus (pácolásnál) daruvezetı (pácolásnál) hákos vizes szárítós horganyzó kazánnál fémolvasztó elımunkás segéd (lemezkikészítés) beadó lemezhordó hamuelhúzó generátor-adagoló darus klinkerégetı (cementégetı) mészégetı (kemencefőtı) ónozó kemencebehordó tégla- és cserépégetésnél kemencekihordó tégla- és cserépégetésnél kemencerakó munkás kemencébe rakó munkás kemencerakó tégla-, cserép- és tőzállóanyag-ipari (magnezit, samott, szilika) égetı kemence be- és kihordó mészhúzó mészégetésnél finomkerámiai kemencemunkás kerek kemence rakó-szedı folyamatos üzemő kemencekocsi rakó leszedı takarólap tisztító kátrányozó salakozó finomkerámiai égetımunkás csiszolókorong égetı samottmassza készítı égetési segédeszköz gyártó kemencében samott-tok tisztító

8 05327 kamratisztító üvegolvasztó berakó üvegkiszedı - áruhordó páckeverı keverı-gépkezelı szódaadagoló mérlegelı homok és dolomitszárító adagoló, (üveggyártás) kemencekezelı üvegfúvó pipával szár és talp készítı korsó és palacktágító fülkészítı melegítı (üveggyártás) üvegmerítı üvegipari öntı kikós nyomópréselı merítı préselı fújtató nyomóprés merítı préselı melegítı heftoló ragasztó perem beégetı győrő (ring) rakó lencsepréselı ballonfúvó automata fıgépész gépész (melegüzemben) gépkezelı gépbeállító olajozó (üveggyártás) frittes öntött üveggyári hengerelıgép kezelı síküveghúzó gépkezelı öntött üveggyári hengerelıgép fıgépész hengerlı gépész karbidkemence főtı karbidkemence csapoló karbidkiszerelı karbidkemence (mőszerterem) kezelı olvasztár mőkorundgyártásnál áramszabályozó mőkorundgyártásnál örlımő kezelı, adagoló mőkorundgyártásnál szemcse kalcináló mőkorundgyártásnál durvatörı kezelı mőkorundgyártásnál szita kezelı és karbantartó mőkorundgyártásnál válogató mőkorundgyártásnál anódozó mőkorundgyártásnál olvasztár kádkıgyártásnál öntı kádkıgyártásnál formázó kádkıgyártásnál bontó és tolópad kezelı kádkıgyártásnál hőtıtéri darukezelı kádkıgyártásnál kádkı megmunkáló hőtılapmosó kifőtı (hámor- elıkovácsoláshoz, köpükovácsoláshoz, hámorszélesítéshez, planírozáshoz, kasza- és sarlószélesítéshez) tömörítıgép-, tömörítvénygép-kezelı karbidcsomagoló VI. Villamosenergia-iparban végzett munka kazánüzemi belsı salakos kazántisztító kazánkımőves kazánkımőves segéd betanított munkás

9 VII. Textiliparban végzett munka elıfonó (minden textilipai (fésős, kártolt, nyújtott) elıfonó tevékenység) elıfonatot gyártó vigonykártolt gyapjúipari kártoló fonó (minden fonó tevékenység: fésős, kártolt, nyújtott eljárás, harangfonás, győrős- és szelfaktorfonás) szelfaktor-kötı szelfaktor kötözı fonógépkezelı fonókötözı szövı malheur-főzı főzı-fejtı szalagszövı hevedergyári szövı azbesztszövı VIII. Sütıiparban végzett munka magyar gızös és platnis kemencénél lapátos vetı magyar gızös és platnis kemencénél lapátos kisütı kemencekımőves (sütıiparban) IX. Hőtıházban végzett munka hőtıházi rakodó X. Ionizációs sugárzás hatása alatt végzett munka Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó orvos, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó biológus, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó vegyész, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó gyógyszerész, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó fizikus, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó mérnök Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó kutatóintézeti dolgozó, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó technikus, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó középfokú szakképesítéssel rendelkezı egészségügyi dolgozó, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó mőszaki dolgozó Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó ápoló, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó laboráns, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó asszisztens, Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó szakmunkás Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó betanított munkás Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó segédmunkás Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó orvos, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó biológus, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó vegyész, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó gyógyszerész, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó fizikus, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó mérnök, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó kutatóintézeti dolgozó, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó technikus, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó középfokú szakképesítéssel rendelkezı egészségügyi dolgozó, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó eü mőszaki dolgozó Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó ápoló, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó asszisztens, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó röntgenes, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó röntgengépkezelı, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó radiológus, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó anyagvizsgáló, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó mőszaki dolgozó, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó próbatermi bemérı, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó szerelı, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó szervizelı, Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó MEO-s (fıállású), Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó szakmunkás Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó betanított munkás,

10 10040 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó segédmunkás Sugárforrások felhasználásánál dozimetriai és egyéb mérési feladatokkal foglalkozó fizikus Ionizáló sugárforrásokat alkalmazó részlegekben dokumentációval és adatfelvétellel foglalkozó dolgozók Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó munkakörökben dolgozó dekontamináló (szennyezettség mentesítı) Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó munkakörökben dolgozó dezaktiváló, Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó munkakörökben dolgozó ércdúsítói mintavevı, Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó munkakörökben dolgozó ércdúsítói szakmunkás Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó munkakörökben dolgozó ércdúsító gépkezelı laboráns, Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó munkakörökben dolgozó ércdúsítói karbantartó lakatos, Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó munkakörökben dolgozó ércdúsítói mőszakvezetı, Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó munkakörökben dolgozó mővezetı XI. Közlekedésnél végzett munka mozdonykísérı (közlekedésnél végzett munka) mozdonyvezetı, dízel- villamos- gızmozdony vezetıje segédkezelı főtı mozdonyfőtı utazó kazánfőtı utazó gépkezelı mozdonyfigyelı dízelgép-kezelı dízelgép-kísérı dízelmotor-kenı dízel- és gızhajtású daru vezetıje (kötött pályán) utazó oktató mozdonyfelvigyázó vonatkísérı (közlekedésnél végzett munka) vonatvezetı vonatkezelı vonatlevelezı jegyvizsgáló fékezı kirakó személyvonat vizsgáló fıkalauz utazó takarítónı étszolgálati szakács étszolgálati konyhai kisegítı étszolgálati felszolgáló étszolgálati fizetı felszolgáló étszolgálati büfés étszolgálati kosaras hálókocsi kalauz kocsirendezı kocsimester tolatásvezetı sarus sarus csoportvezetı kocsirendezı gépkísérı mozgópostás mozgóposta vezetı (rovatoló) mozgóposta raktárkezelı mozgóposta hírlapfeldolgozó mozgóposta továbbító jármővezetı (autóbusz- villamos- metró- trolibusz- HÉV motorvezetı fogaskerekő és FAV vezetı) oktatójármő vezetıje matróz (tengeri hajón) kormányos matróz (tengeri hajón) fedélzetmester (tengeri hajón) rádiós (tengeri hajón)

MEGFELELTETÉS A FEOR-93 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE KÖZÖTT

MEGFELELTETÉS A FEOR-93 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE KÖZÖTT MEGFELELTETÉS A FEOR-93 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE KÖZÖTT FEOR-93 KÓD ÉS MEGNEVEZÉS 1110 Törvényhozó, miniszter, politikai államtitkár 1110 Törvényhozó, miniszter, államtitkár 1121

Részletesebben

A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl

A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 9. szám 13213 III. Kormányrendeletek A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl

Részletesebben

A GVOP-2.1.1 nyertes pályázatai

A GVOP-2.1.1 nyertes pályázatai RADIX Egészségügyi Szolgáltatásokat Szervezı és Kereskedelmi Kft. Fogászati diódalaser beszerzése. 5 511 875 Ft "TECHNOCAR-MC-2003" Gépipari Kft. A Technocar-mc-2003 Kft. festımőhelyének korszerősítése

Részletesebben

21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1)

Részletesebben

1343 Idősgondozási szolgáltatások vezetői 1326 Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője

1343 Idősgondozási szolgáltatások vezetői 1326 Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője A nemzetközi (ISCO-08) és a hazai () foglalkozási nómenklatúrák közötti fordítókulcs (Sárgával jelölve azok a foglalkozások, amelyek több foglalkozásba kerülhetnek.) (Kékkel jelölve azok az ISCO foglalkozások,

Részletesebben

FEOR '08 a tantárgyak tekintetében

FEOR '08 a tantárgyak tekintetében FEOR '08 a tantárgyak tekintetében MUNKAKÖR A FEOR SZERINT SZÜKSÉGES TANTÁRGY (ha ebben jó vagy érdemes a szakmában gondolkodni) GAZDASÁGI, IGAZGATÁSI, ÉRDEK-KÉPVISELETI VEZETŐK, TÖRVÉNYHOZÓK 11 Törvényhozók,

Részletesebben

ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111

ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111 ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111 ELŐSZÓ Tisztelt Partnerünk! 2014. évi képzési tájékoztatónk ajánlásával munkatársaim

Részletesebben

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR 08)

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR 08) Page 1 of 6 Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR 08) Letölthető változat (PDF, 169 kb) Összes mappa kinyitása Összes mappa bezárása 1 GAZDASÁGI, IGAZGATÁSI, ÉRDEK-KÉPVISELETI VEZETŐK, TÖRVÉNYHOZÓK

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 20. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 20. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 20. TARTAL oldal JOGSZABÁLYOK 1/2006. (II. 17.) r. Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl...

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

Anyag klasszifikáció KÉZIKÖNYV

Anyag klasszifikáció KÉZIKÖNYV Anyag klasszifikáció KÉZIKÖNYV 1 23000000 Ipari gyártó, feldogozó gépek és tartozékaik Tartóvashajlító gépek, Fúrógépek, Üregelıgépek, Hajlítógépek, Fúróberendezések, Csiszoló gépek, Formázó gépek, Vágógépek,

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2008. MÁRCIUS 14. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍR A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága pályázati

Részletesebben

A munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító hatása GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT

A munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító hatása GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT A munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító hatása GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT Dr. Simon Judit főorvos OTH Munkahigiénés és Foglalkozás egészségügyi Főosztály 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos

Részletesebben

(2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza. 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 2014.01.08 10 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről

Részletesebben

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavédelmi szabályzat Oldalszám:1 [51] Fejezet címe TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. A szabályzat célja 3 2. Alkalmazási terület, hatáskör... 3 3. Hivatkozások....

Részletesebben

ISD DUNAFERR. L. évfolyam 1. szám (164) Kézirat lezárva: 2012. március TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR. L. évfolyam 1. szám (164) Kézirat lezárva: 2012. március TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK L. évfolyam 1. szám (164) Kézirat lezárva: 2012. március TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András Bucsi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. Jogszabályok. 26/2008. (XII. 20.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. Jogszabályok. 26/2008. (XII. 20. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 26/2008. (XII. 20.) HM rendelet 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet A Magyar Honvédség

Részletesebben

Bejelentés a vállalkozó kivitelezık nyilvántartásba vételéhez, illetve a nyilvántartott adatok módosításához (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 35.

Bejelentés a vállalkozó kivitelezık nyilvántartásba vételéhez, illetve a nyilvántartott adatok módosításához (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 35. Az alábbi címre kérjük kitöltve visszaküldeni: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építésügyi Regisztrációs Iroda 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. Bejelentés a vállalkozó kivitelezık nyilvántartásba vételéhez,

Részletesebben

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet 12/20. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

16/2001. (III. 3.) FVM rendelet

16/2001. (III. 3.) FVM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezıgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet. Általános rendelkezések

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet. Általános rendelkezések MHK adatbázis a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. TARTALOM. 73/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. TARTALOM. 73/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 72/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARI JÁOS SZAPZİ ISOLA SZRVZI S MŐÖDSI SZABÁLYZAA Miskolc, 2008. április ARALOMJGYZ 1. Az intézmény általános jellemzıi... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 5 A Szervezeti

Részletesebben

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály Egészség és Szociálpolitikai Osztálya 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. T: 72/ 533-800 Ügyszám: 07-7/8-3/2011. Tárgy: Pécs Megyei Jogú Város 2011.

Részletesebben

1. Az Mvt. 21. -ának (2) bekezdése alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzékét az 1/a. számú melléklet tartalmazza. [Az Mvt. 21.

1. Az Mvt. 21. -ának (2) bekezdése alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzékét az 1/a. számú melléklet tartalmazza. [Az Mvt. 21. 1 A jogszabály 2010.03.17.-tıl hatályos szövege Forrás: www.magyarorszag.hu 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl

Részletesebben

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggö munkaköröket betöltö munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekröl és az egészségügyi vizsgálat rendjéröl

Részletesebben

Képzési területek egységes osztályozási rendszere Melléklet (Részletes betűrendes jegyzék)

Képzési területek egységes osztályozási rendszere Melléklet (Részletes betűrendes jegyzék) Képzési területek egységes osztályozási rendszere Melléklet (Részletes betűrendes jegyzék) Központi Statisztikai Hivatal, 2004 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

Referencia anyag. Mérési- és Szakértıi Mérnökiroda Környezetvédelmi Igazságügyi Szakértıi Iroda. BLAUTECH Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

Referencia anyag. Mérési- és Szakértıi Mérnökiroda Környezetvédelmi Igazságügyi Szakértıi Iroda. BLAUTECH Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. BLAUTECH Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 www.blautech.hu mail@blautech.hu Referencia anyag Mérési- és Szakértıi Mérnökiroda Környezetvédelmi

Részletesebben