Vízellátás - Csatornázás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vízellátás - Csatornázás"

Átírás

1 közhálózat 1..2% Bukó akana 1..2% Bukó akana 1..2% Vízellátás Csatornázás 2. rész Víz vételezés Kezelés Szállítás Felhasználás Szállítás Kezelés Elhelyezés /A víz ember által alkotott körforgása/ Vízellátás Csatornázás Szállítás (elszállítás): A felhasználás után feleslegessé vált szennyvíz felhasználási helyrıl történı elvezetése Az elvezetés módja: Gravitációs (nyitott) Nyomott (zárt) Az elszállító hálózat részei: Szerelvények hálózat Külsı hálózat Mőtárgyak Elszállítás ( Csatornázás) A belsı hálózat részei: Akna Bf- fedél Bf-folyásfenék Egyesített rendszerő közhálózat 1% Egyesített külsı Akna Eresz Külsı csapadékvíz ejtı Esıvíz állványcsı Külsı csapadékvíz 1% Külsı Ágvezeték Szellızı vezeték Tetı összegolyó Csatorna ejtı csapadékvíz ejtı 1% Tisztító idom Visszacsapó szelep csapadékvíz Falátvezetés Szellızı idom 1. Berendezési tárgyak 2. Bőzzár 3. Ágvezeték 4. Csatorna ejtı Külsı alapvezekék 7. Kiszellızı vezeték 8. Külsı csapadék ejtı 9. Esıvíz állványcsı 10.Tetı összefolyó 11. csapadékvíz ejtı 12. csapadékvíz 13.Tisztító idom 14.Visszatorlás gátló (visszacsapószelep) 15.Eresz 16.Külsı csapadékvíz 17.Tisztítóakna 18.Egyesített külsı 19.Közmőakna Elszállítás ( Csatornázás) Csatorna hálózat Egyesített rendszerő közhálózat Egyesített rendszerő közhálózat Tisztító akna Szennyvíz átemelı szivattyú csapadékvíz Zsomp csapadékvíz Egyesített rendszer: Nem telekhatáron álló épület: Az épületen belül a csapadék és a szennyvíz elválasztott rendszerben. Az épületen kívül minden töréspontba tisztító aknát helyezünk. A telekhatárra tisztító aknát helyezünk, melyben a csapadék rendszert és a szennyvíz rendszert egyesítjük. A mélyebben fekvı berendezési tárgyakhoz zsompból és átemelı szivattyúból álló rendszert készítünk. Telekhatáron álló épület: Az épületen belül a csapadék és a szennyvíz elválasztott rendszerben. Az épületen belül, a kilépés elıtt a csapadék és szennyvíz rendszer egyesül Elszállítás ( Csatornázás) Csatorna hálózat Szennyvíz Elválasztott rendszerő közhálózat Csapadék csapadékvíz Elválasztott rendszer: Az épületen belül a csapadék és a szennyvíz elválasztott rendszerben. Az épületen kívül minden töréspontba tisztító aknát helyezünk. A telekhatárra rendszerenként tisztító aknát helyezünk. A csapadékot a csapadék közmőcsatornába vezetjük. a szennyvizet a szennyvíz közcsatornába vezetjük. A szennyvíz csatornába csapadékvizet kötni nem szabad Elszállítás ( Csatornázás) Csatorna hálózat max: 1.5m Lejtıs terep elvezetı rendszere A 5%-nál nagyobb ejtés, nagy folyadék sebességet okoz. Az öntisztulási képesség lecsökken. A telekhatárra rendszerenként tisztító aknát helyezünk. Bukóaknákat alakítunk ki. Javasolt lejtés a bekötıvezeték esetén: 1..5% Egy aknán belül a megengedett szintkülönbség 1.5m

2 Elszállítás ( Csatornázás) Csatorna hálózat 1% Külsı Csatorna ejtı Szellızı vezeték Magas épületek rendszerei: A függıleges ben a csapadék nagy sebességgel mozog lefelé A vízszintes be érkezés iránytörésének impulzus változása leszakíthatja a könyököt, vagy Y idomot. A kialakuló vízdugó leszívhatja a bőzzárakat. Ezért kiegészítésként önálló kiszellızı vezetéket alkalmazunk, melyet néhány szintenként bekötünk az ejtı vezetékbe. Elszállítás ( Csatornázás) Csatorna hálózat anyaga: Vasbeton csırendszer Fajtái: Épületen kívüli szerelés Vasbeton csövek, tokos kötésekkel, NA100..NA500 Kör és tojásszelvényő talpas betoncsövek, hornyos kötésekkel Kötések: Tisztító aknák (átmérıváltáshoz is) Ívidom Megfúró idomok Tömítés: Cementhabarcs Alkalmazás korlátai Nem tökéletes vízzárás PVC KG mőanyag tokos csırendszer: Fajtái: KG és KG super idom és csırendszer Kötések: Tokos idomok Tokos aknák Megfúróidom (nyeregidom) Tömítés: O győrő illetve ajakos gumigyőrő Alkalmazás korlátai: 60 C-on ~50 év élettartam Szennyvíz csıanyagok: - azbesztcemet csı, - öntöttvas, - szálerısítéső lefolyócsövek, csövek - mőanyagcsı, kemény PE csövek, PPs polipropilén lefolyócsövek, - acél lefolyócsövek - ötvözött acél lefolyócsövek - kemény PVC csövek - astolan ásványi szálerısítéső mőanyagcsı - kıagyagcsı - üvegcsı (gyógyszeriparban) KG mőanyagcsı KG mőanyagcsı homokágyba, földbe fektetve KG csıidomok Elszállítás ( Csatornázás) Csatorna hálózat anyaga: Épületen belüli szerelés: PVC és PP mőanyag csı, tokos kötésekkel (PVC KA,PVC KG, PP): Fajtái: PVC KG (sárga, nagyobb szilárdság) PVC KA (szürke) Kötések: Tokos idomok Ragasztás Tömítés: O győrő illetve ajakos gumigyőrő Alkalmazás korlátai: 60 C-on ~50 év élettartam Nagykonyhák, erısen savas és lúgos közegek esetén tilos (PP, KPE) KPE mőanyag csı: Fajtái, kötésmódok: Hegesztett Elektro karmantyús Tokos, hosszú tokos Csavarkötéses kapcsolótokos Hegesztıtoldatos karima Elıny a PVC-vel szemben Nagyobb szilárdság Jobb hıállóság Környezetbarátabb

3 Polietilén mőanyag csıvezeték rendszer Elszállítás ( Csatornázás) Csatorna hálózat anyaga: Csapadékvíz elvezetés Csıhálózat méretezésének alapja: A mértékadó csapadék mennyisége: 10perces záporintenzitás (BP: 274l/s,ha) q[l/s]=a[m 2 ] 274/ Hagyományos rendszerek: Az ejtı-vezetékben nem teljes keresztmetszettel áramlik a csapadék. PL.: NA100 ejtı vezeték max. 100m 2 ellátására képes. Minden összefolyó-idomhoz önálló ejtı vezeték Szívott rendszerek: Speciális összefolyó-idom, mely önleszívó hatást generál Tele keresztmetszettel áramló csapadék Kisebb átmérık Nagyobb tetıfelület Csapadékvíz elvezetés Legionella baktériumok és a legionárius betegség Augusztus között Amerikai legionáriusok nagygyülése Philadelphiában 4400 személybıl 182 megbetegedett, 147 kórházba került, 29 meghalt 1975 januárban határozták meg a kórokozót: Legionellacae baktériumcsalád Pontiac-láz: influenza szerü tünetek, nem halálos Pneumoia: tüdıgyulladás, bél- izom- és idegrendszeri tünetek. Megbetegedések aránya: 0,15-20%, halálozási arány: 7-25%. Megfelelı orvosi kezeléssel a rizikó csökken. Nehéz detektálni, mert sokszor egyszerü tüdıgyulladásnak vagy influenzának diagnosztizálják Becslések szerint ezer felderítetlen halálos kimenetelü legionellosis Diagnosztizálás nehézségekbe ütközik A fertızés útja csak a baktériumokkal fertızött aeroszolok belégzése lehet Legionella baktériumok és a legionárius betegség Baktériumok tulajdonságai C között szaporodóképesek C a legkedvezıbb hımérséklet Algákkal, amıbákkal gyakran élnek szimbiózisban Lassabban szaporodnak, mint baktériumok általában 70 C felett azonnal elpusztulnak, de rövid hıhatás ellen megvédik ıket a velük szimbiózisban élı egyéb szervezetek A betegség forrása majdnem mindig valamely épületgépészeti rendszer Légkondicionáló berendezés nedvesítıkamrája, intezív porlasztás, aeroszolcseppek Légtechnikai rendszerek nedves hütıtornya Zuhanyozás, különösen a modern nagynyomású és erıs porlasztású zuhanyrózsák Szökıkutak Hidegvízvezetékek moszatos kifolyóinál, kerti locsolók csapjaiban, de ez nem veszélyes koncentráció Legionella baktériumok és a legionárius betegség Védekezés A rendszerbe mindig bejut, a rendszerbıl ha kijut már nem tudunk mit tenni A rendszerben való elszaporodást és kijutást kell megakadályozni Légtechnikai rendszerek: speciális vízkezelés (pl. UV-sugaras csíramentesítés, rendszeres tisztítás) Melegvíz rendszerek: 3 liternél kisebb víztartalmú rendszereknél nem kell külön intézkedés Nagyméretü tisztítónyílás A vízmelegítıbıl kilépı víz min. 60 C (de min 55 C) Hideg és melegvíz között minimális legyen a keveredési zóna Nagy (400 l feletti) tárolók esetén egyenletes felmelegedés kell Cirkulációs hálózat, vagy kísérıfütés, a hálózatban sehol sem lehet hidegebb a víz 5 C-kal mint a tartályból kilépı víz

4 Vízellátás Csatornázás Víz vételezés Kezelés Szállítás Felhasználás Szállítás Kezelés Elhelyezés /A víz ember által alkotott körforgása/ Vízellátás Csatornázás Kezelés (szennyvíz kezelés) Feladata: A felhasználás után szennyezetté vált vízbıl a közcsatornára illetve környezetre káros anyagok kivonása. A berendezés helye szerint: Helyi (korszerő, környezetbarát lehetıségek) Központi A tisztítás módja szerint: Mechanikai Kémiai Biológiai Szennyvíz kezelés Biológiai tisztítás Környezetbarát Tisztítási technológiák Organica Élıgép: A leghatékonyabban mőködı biológiai szennyvíztisztítási eljárás. Önszabályozó és önfenntartó teljes ökológiai rendszer mőködik. Fıbb egységei: 1. anaerob elıtisztító (növények gyökereit oxigénburok veszi körül) 2. anoxikus zóna 3. Miközben a szennyvíz keresztülömlik a különbözı tartályokon, élı organizmusok vonják ki belıle a hulladékot és táplálékként használják fel azt. Az organizmusok önszervezıdı, illetve napenergia-hasznosító képességét használjuk a szennyezıanyagok legjobb hatásfokú biológiai lebontására. Az Élıgépen belül kialakuló változatos ökoszisztémák nagyon stabil és ellenálló rendszert képeznek, mely ellenáll a szennyvízterhelés ingadozásának. 4. Az ülepítıben a lebegıanyagok válnak ki 5. Az ökológiai fluidágy távolítja el a visszamaradó kisebb mérető részecskéket illetve a patogén anyagokat vonja ki a szennyvízbıl. Vízellátás Csatornázás Elhelyezés Vízvételezés /A víz ember által alkotott körforgása/ Elhelyezés Az elhelyezés legfontosabb szempontja: a szennyvíz minısége a befogadó minıségi állapotát ne rontsa! Kezelés Szállítás Felhasználás Szállítás Kezelés Elhelyezés Vízellátás Csatornázás Szempontok: Környezetvédelem Befogadó kiválasztás 1. Kezelés nélküli elhelyezés: Talajba történı elszivárogtatás (szikkasztás) Folyóba, tóba vezetés Zárt tárolóban történı tárolás 2. Tisztítás utáni elhelyezés Legmagasabb szint az újra hasznosítás. Tisztítás utáni elszivárogatás (szikkasztás). Tisztítás utáni folyóba, tóba juttatás. Szempontok: A tiszta szennyvíz szikkasztása rontja a talajban rétegzıdött víz minıségét. Zárt tárolók minimális befogadó méretét 2 hetes idıszakra tervezzük (búvónyílás, zsomp, felúszásveszély). Tervezés, kivitelezés Tervezési szempontok Szerelési módok 1/2" NA100 1/2"-1/2" NA50 1/2"-1/2" NA40 NA50 NA50 Hagyományos Falba vésés 1/2" NA40 Téglaépületben, családi házak, illetve kisebb társasházak szerelésmódja Jellemzıi: Falba vésett vízellátó és vezetékek Minimális fal vastagságok Csatorna: 25cm Víz: 10cm Hıszigetelt vízvezeték csövek Elınyei: A hasznos alapterületbıl nem vesz el helyet Kevesebb átgondolást igényel az ejtık helyének eldöntése tekintetében. Hátrányai: Meghibásodás esetén nehéz felderíthetıség és javíthatóság. Magas élımunka igény Utólagos födém áttörések

5 NA20 Tervezési szempontok Szerelési módok 1/2" NA100 Csatorna Hidegvíz 1/2"-1/2" NA50 1/2"-1/2" NA40 NA50 NA50 Melegvíz Hagyományos Falba vésés 1/2" NA40 Cirkuláció Téglaépületben, családi házak, illetve kisebb társasházak szerelésmódja Jellemzıi: Falba vésett vízellátó és vezetékek Minimális fal vastagságok Csatorna: 25cm Víz: 10cm Hıszigetelt vízvezeték csövek Elınyei: A hasznos alapterületbıl nem vesz el helyet Kevesebb átgondolást igényel az ejtık helyének eldöntése tekintetében. Hátrányai: Meghibásodás esetén nehéz felderíthetıség és javíthatóság. Magas élımunka igény Utólagos födém áttörések Tervezési szempontok Szerelési módok 1/2" cu 1/2" NA100 NA50 1/2"-1/2" PVC-KA NA50 1/2"-1/2"-1/2" cu 1/2"-1/2" NA40 NA50 PVC-KA NA50 NA50 Csatorna Hidegvíz Melegvíz Cirkuláció 1/2" cu Hagyományos Falba vésés 1/2" NA40 Téglaépületben, családi házak, illetve kisebb társasházak szerelésmódja Jellemzıi: Falba vésett vízellátó és vezetékek Minimális fal vastagságok Csatorna: 25cm Víz: 10cm Hıszigetelt vízvezeték csövek Elınyei: A hasznos alapterületbıl nem vesz el helyet Kevesebb átgondolást igényel az ejtık helyének eldöntése tekintetében. Hátrányai: Meghibásodás esetén nehéz felderíthetıség és javíthatóság. Magas élımunka igény Utólagos födém áttörések Tervezési szempontok Szerelési módok 20 Csatorna Hidegvíz Melegvíz Cirkuláció Csatorna Hidegvíz Melegvíz Cirkuláció Utólagos rabicolás, szerelıakna: Utólagos rabicolás: Jellemzıi: Falon kívül szerelt (általában utólagos) vezetékek Elınyei: A hasznos alapterületbıl nem vesz el helyet Hátrányai: Meghibásodás esetén nehéz felderíthetıség és javíthatóság. Magas élımunka igény Utólagos födém áttörések Szerelıakna: Jellemzıi: Törés nélkül végighalad az épületen Burkolata szerelt, így bontható Elınyei: Könnyő hibakeresés és javítás. Egyszerő szerelhetıség. Az aknába minden gépészeti berendezés csöve elhelyezhetı. Hátrányai: A hasznos alapterületbıl vesz el helyet (kb.20-25cm) Tervezési szempontok Szerelési módok Szerelıpaneles, síkfal elıtti szerelés: 10 Csatorna Hidegvíz Melegvíz Cirkuláció Jellemzıi: Síkfal elıtt, elıre gyártott modulokból építkezik. Az épület szerkezet síkja elıtt történik a szerelés. A szerelés után utólagos falazás. Elınyei: Kombinálható az aknás szereléssel. Egyszerő kivitelezés. Megbízható, gyárilag méretezett konzolos idomok. Elıre átgondolt csatlakozási pontok. Falba építhetı öblítı tartály (DUO rendszer 3/6l). Hátrányai: Nagyobb helyigény Tervezési szempontok Tervkészítés: Engedélyezési terv: A várható közmőcsatlakozások helye kialakítása: A terület közmőellátottságának vizsgálata. Vízmérı várható helye. Csatorna rendszer fajtája. Tisztítóaknák helye, folyásfenék magassága. Hivatalos helyszínrajz Vízigény számítás Napi átlagos vízfogyasztás (m3/nap) Csúcsterhelés számítás Keletkezı csapadékvíz mennyisége, a 10perces záporintenzitás alapján (l/s) Tüzivíz igény (kint, bent). Csatornaterhelés számítás Napi átlagos terhelés (m3/nap) Csúcsterhelés (l/s) Csapadékterhelés (l/s) Közmőnyilatkozatok (Elvi engedély) Vízmővek Csatornázási mővek (Tőzoltóság). Kiviteli terv: Végleges építészeti alaprajzok: Mérıhely Berendezési tárgyak Ejtık, felszállók, aknák helye Gépészeti helyiségek Fı elemek méretezése (hıigény, melegvíztároló stb.) Alaprajzok: Szintenként M1:50 léptékő Vízellátás - Csatornázás terv készítés Csıvezetékek, berendezési tárgyak bekötésével Rendszertechnika Csıméretek Függıleges csıterv (csak a függıleges irányú méret léptékhelyes) A függıleges méretek ábrázolása Rendszertechnikai kapcsolási rajz Csıméretek, magassági méretek Helyszínrajz, hosszelvény a közmőcsatlakozásokkal Mőszaki leírás, tervezıi nyilatkozatok, költségvetési kiírás. Engedélyezés: Vízmővek, Csatornázási Mővek Kiviteli terv: Alaprajz M1:50 5 földszintre O18x1 O50x1,8 PVC KA HL 301 O18x1 O15x1 HL 440 O50x1,8 PVC KA O18x1 O22x1 O22x1 földszintre O15x1 4 O50x1,8 PVC KA O50x1,8 PVC KA O22x1 földszintrıl

6 HL-440 NA15 NA20 NA15 WILO Z 15 C NA20 NA15 NA20 Kiviteli terv: Függıleges csıterv M1:50 Ágvezetékek kialakítása modern szerelési technológiával ±0,00=113,45 mbf 5 tetısík fölé vezetve 4 tetısík fölé vezetve +2,95 (tetıtér) O50x1,8 PVC KA O15x1 O50x1,8 PVC KA O110x3 PVC KG O15x1 O110x3 PVC KG O22x1 O18x1 O15x1 O18x1 O18x1 O22x1 O15x1 O15x1 NA15 ±0,00 (fszt.) HL 301 O22x1 B B C C O50x1,8 O50x1,8 O50x1,8 O110x3 O110x2,2 O50x1,8 PVC KA PVC KA PVC KA PVC KG O110x3 PVC KA PVC KA O125x3 PVC KG O40x3,7 KPE PVC KG -1,30 ff. -0,90 tisztítóaknához ff. -0,90 tisztítóaknához 112,55 112,55 NA150 acél védıcsı NA200 acél védıcsı cirkulációs vezeték Jelmagyarázat: hidegvíz vezeték melegvíz vezeték vezeték lejtés, víznél: 0,3%; szennyvíznél: 1% ejtık O125x3 PVC KG Ágvezetékek kialakítása modern szerelési technológiával Párhuzamos szerelés Párhuzamos szerelés, soros szerelés vegyesen, elosztó típusú falikorong idom Körvezetékes rendszer

7 Csı a csıben mőanyagcsöves rendszer padlóban falhoronyban Rézcsöves szerelés Használati hideg és melegvíz vezeték rendszer függıleges csıterve Fürdıszoba hideg-melegvíz ellátása szennyvíz elvezetése szerelıakna kialakításával Alaprajzi kialakítások

8 Fürdıszoba hideg-melegvíz ellátása szennyvíz elvezetése szerelıakna kialakításával Fürdıszoba, konyha hideg-melegvíz ellátása szennyvíz elvezetése szerelıakna kialakításával Társasházban kialakított szerelıakna Szerelıakna Fürdıszoba fal elıtti szereléssel

9 Pissoir

10

11

12

13 Akadálymentes közintézmények Akadálymentes közintézmények Segítı személy nélküli WC mosdóval: Állítható magasságú WC illetve kézmosó. Kapaszkodóval ellátott WC. Segítı személyzet számára is alkalmas WC illetve kézmosó A mosdókagyló alatti szifon a kerekesszékes használatot akadályozza, ezen lapos kivitelő vagy a falba beépített szifonnal lehet segíteni Kézmosó távlati képe A Falba beépített tartószerkezet (rejtett) B kapaszkodó C - Kifolyó D falba épített bőzelzáró (Geberit gyártmányú, lapos, a falhoz simuló kivitel)

14 A mosdókagyló homorú elsı éle megkönnyíti a használatot. A mosdókagyló elsı éle homorú és a kagyló billenthetı (a billentésre a kagyló alatt látható fémkeret szolgál). Flexibilis csatlakozásokkal szerelt mosdókagyló, amely a falra szerelt sínen vízszintes irányban, az azon futó második sínen függıleges irányban tág határok között tetszıleges helyzetbe állítható. A függıleges sín B vízszintes sín C flexibilis zuhanykar (a mosdó mellett elhelyezett WChez, altestmosás céljára) A kád végénél kialakított vízszintes padka egy átülési-beülési technikát is szolgálhat. A keverı csaptelep felexibilis zuhanykarral B kapaszkodó C túlfolyó/leersztı szelep Fürdıkádhoz használt segédeszközök

15 Dusch WC Bodylux A WC és a bidé funkciók egy berendezési tárgyban (Geberit 8000 típus), többállású altestmosó, szárító levegı befúvással és szagelszívó szellıztetésse l, falra szerelhetı kivitel

16 WC helyiség kézmosóval WC és zuhanyozó A kerekesszékes manöverek számára kielégítı méretek, de csak abban az esetben alkalmas, ha a használó szembıl át tud ülni. Fürdıszoba A kerekesszékes manöverek számára kielégítı méretek, de csak abban az esetben alkalmas, ha a használó szembıl át tud ülni. Fürdıszoba: Minden igényt kielégítı alaprajzi elrendezés.

17 Napkollektoros rendszer mőködése HMV termelés megújuló energiák alkalmazásával Külsı hıcserélık alkalmazása Külsı hıcserélık Alkalmazási példa több tároló ellátására egy hıcserélıvel: Forrás: Naplopó Kft. Forrás: Planning and Installing Solar Thermal Systems Magastetıre szerelés 1 Szerelıkeret napkollektorok ferdetetıre szereléséhez Magastetıre szerelés 2 Tetıbe integrált beépítés A napkollektorok helyettesítik a tetıhéjalást. Forrás: Naplopó Kft. Forrás: Naplopó Kft.

18 Lapostetıre szerelés 1 Lapostetıre szerelés 2 Szerelıkeret napkollektorok lapostetıre szereléséhez Betonkocka: kg/m2 síkkollektorokra, kg/m2 vákuumcsöves kollektorokra (8m felett még több) Forrás: Naplopó Kft. Forrás: Viessmann, Allendorf Napkollektorral kombinált hıszivattyús rendszer Pellet kazán és napkollektor március 11. Forrás: Komlós et al: Hıszivattyús rendszerek

Épületgépészet bevezetı elıadás

Épületgépészet bevezetı elıadás Épületgépészet bevezetı elıadás Szikra Csaba www.egt.bme.hu max. 2m Kémények: Nyitott égésterő falikazánok kéményei Kéménytest min. 2m Füstcsı Gázberendezés Kémények: Zárt égésterő fali kazánok kéményei

Részletesebben

VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS 6211-11 VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 03 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus A jegyzet a következő

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL SOPRONI VÍZMŐ ZRT. Sopron, 2013. 04. Tartalomjegyzék 1. VEZETÉKEK 1.1. Gerincvezeték 1.2. Bekötıvezeték 2. AKNÁK, TISZTÍTÓ NYÍLÁSOK

Részletesebben

Épületgépészet bevezető előadás

Épületgépészet bevezető előadás Épületgépészet bevezető előadás Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar szikra@egt.bme.hu 2013. max. 2m Kémények: Nyitott égésterű falikazánok kéményei Kéménytest min. 2m Füstcső Gázberendezés

Részletesebben

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek.

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. MŐLEÍRÁS Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. 1. Újfödém Új vendégfödém ill. az új szinteken a födém szerkezet: I-140-es acélgerenda ill. monolit vasbeton födémek

Részletesebben

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához I.G.M.-H Kft 2011 Budakalász Iparos u. 2. T: +36 (26) 342-675 Web: www.igmh.hu M: igminfo@igmh.hu MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık családi- és társasházak felújításához www.igmh.hu 2011 augusztus

Részletesebben

Visszatorlódás gátlás. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás november 9.

Visszatorlódás gátlás. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás november 9. Visszatorlódás gátlás MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 9. Korszerő európai szabványok közzététele Jegyzékes jóváhagyó közleménnyel 1. 2. 3. 4. 5. Hivatkozási szám MSZ EN 12056-1:2001

Részletesebben

Visszatorlódás elleni védelem október 25.

Visszatorlódás elleni védelem október 25. Visszatorlódás elleni védelem 2011. október 25. Korszerő európai szabványok közzététele Jegyzékes jóváhagyó közleménnyel 1. 2. 3. 4. 5. Hivatkozási szám MSZ EN 12056-1:2001 Angol nyelvő! MSZ EN 12056-2:2001

Részletesebben

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek.

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. MŐLEÍRÁS Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. 1. Újfödém Új vendégfödém ill. az új szinteken a födém szerkezet: I-140-es acélgerenda ill. monolit vasbeton födémek

Részletesebben

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek.

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. MŐLEÍRÁS Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. 1. Újfödém Új vendégfödém ill. az új szinteken a födém szerkezet: I-140-es acélgerenda ill. monolit vasbeton födémek

Részletesebben

Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Gázkészülékek felosztása fajtái Típus: Neve: Égési levegı: Égéstermék: Példa: A B C Nyílt égıjő gázkészülék Kéménybe kötött gázkészülék

Részletesebben

Szennyvíztisztítók gépjármőmosókhoz

Szennyvíztisztítók gépjármőmosókhoz Szennyvíztisztítók gépjármőmosókhoz Alfa Active Alfa Classic STS Alfa szennyvíztisztító termékcsalád gépjármőmosókhoz 2. oldal 1. Az STS Alfa szennyvíztisztító termékcsalád Az STS Alfa szennyvíztisztító

Részletesebben

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai Napenergia-hasznosítás

Részletesebben

Termék ismertető KG csatornacsövek és Idomok

Termék ismertető KG csatornacsövek és Idomok Termék ismertető KG csatornacsövek és Idomok 06-20-476-0-478 Fax: 06-29-325-113 E-mail: KG csövek és idomok: Szennyvíz, csapadékvíz elvezetéséhez megfelelő gravitációs csatornarendszer kialakítására alkalmas

Részletesebben

Épületek csatornázása. Épületgépészeti rendszerek I március 10.

Épületek csatornázása. Épületgépészeti rendszerek I március 10. Épületek csatornázása Épületgépészeti rendszerek I. 2009. március 10. 1 Tartalom: alapfogalmak műtárgyak és csőanyagok mértékadó szenny- és csapadékvíz-terhelés 2 A csatornázás rendszere és kialakítása

Részletesebben

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz.

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz. Mőszaki leírás és kéményméretezés Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz. Megrendelı: Épületgépész tervezı: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı

Részletesebben

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek.

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. MŐLEÍRÁS Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. 1. Újfödém Új vendégfödém ill. az új szinteken a födém szerkezet: I-140-es acélgerenda ill. monolit vasbeton födémek

Részletesebben

Épületgépészet bevezető előadás. Szikra Csaba BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 2017.

Épületgépészet bevezető előadás. Szikra Csaba BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 2017. Épületgépészet bevezető előadás Szikra Csaba BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2017. AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZÉS FŐBB FEJEZETEI Vízellátás, csatornázás

Részletesebben

Melegvíz nagyban: Faluház

Melegvíz nagyban: Faluház Használati melegvíz elıállítás napkollektoros rásegítéssel társasházak részére Urbancsok Attila Mőszaki igazgató A kiindulás: Távfőtéses panel épület Sorház pontház Sőrőn lakott környék lakótelep közepe

Részletesebben

WAVIN RENDSZERÛ MÛANYAG TISZTÍTÓAKNÁK KG CSATORNACSÖVEKHEZ

WAVIN RENDSZERÛ MÛANYAG TISZTÍTÓAKNÁK KG CSATORNACSÖVEKHEZ WAVIN RENSERÛ MÛANYAG TISTÍTÓAKNÁK KG CSATORNACSÖVEKHE A Wavin Kft. a Wavin PVC KG csatornacsô rendszeréhez kapcsolódó mûanyag tisztítóaknarendszert kínál. A Wavin tisztítóaknák mindenhol alkalmazhatók,

Részletesebben

Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K

Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K WPS - sorozat 1. sz. fólia WPS..K - sorozat Jellemzık folyadék/víz hıszivattyú egyszerő telepítés külsı HMV tárolóval kombinálható főtıkörönként külön hımérséklet érzékelı

Részletesebben

Vízellátás Csatornázás

Vízellátás Csatornázás Követelmény rendszer Vizsga: Vízellátás Csatornázás 1. rész Írásbeli 3 részbıl : Vízellátás, Csatornázás, Gázellátás, Szellızés, Főtés (60perc) Minden részbıl legalább elégséges szint Az írott dolgozat

Részletesebben

VASVÁR IPARTERÜLET KIALAKÍTÁS VÍZIKÖZMŰ ELLÁTÁS TANULMÁNYTERV

VASVÁR IPARTERÜLET KIALAKÍTÁS VÍZIKÖZMŰ ELLÁTÁS TANULMÁNYTERV TARTALOMJEGYZÉK Iratok: Tartalomjegyzék Aláírólap Műszaki leírás Tervezői költségbecslések 7/2 A L Á Í R Ó L A P Felelős tervező: Szilvás István... VZ-TEL; 18-0162 A dokumentáció 7 gépelt oldalt tartalmaz.

Részletesebben

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK IVÓVÍZBEKÖTÉSHEZ

ÁRJEGYZÉK IVÓVÍZBEKÖTÉSHEZ ÁRJEGYZÉK IVÓVÍZBEKÖTÉSHEZ Megnevezés Gerincvezetékre kötés Egységár Anyag Munkadíj Nettó Ft Nettó Ft Menny. egység KPE nyeregidom D25 395 db KPE nyeregidom D32 340 db KPE karmantyú D25 135 db KPE karmantyú

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

Szécsény. Gimnázium. Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. november. Gimnázium Budapest, 1012 Várfok u. 7.

Szécsény. Gimnázium. Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. november. Gimnázium Budapest, 1012 Várfok u. 7. Szécsény Gimnázium Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/1-224-0690 Telefax szám:

Részletesebben

Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban

Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban Műanyagcső konferencia Budapest 2017. Radács Attila MaVíz Műszaki Bizottság Magyar Víziközmű Szövetség 41 víziközmű szolgáltató az országban Ivóvízellátás

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz fólia 1 Tartalom Kis települések szennyvízelvezetésének és -tisztításának lehetıségei Környezetvédelmi

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 137 TEHENÉSZETI, VISSZAFORGATOTT-VIZES ÖBLÍTÉSŐ TRÁGYAELTÁVOLÍTÁS MŐSZAKI

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

A m ű a n ya g f o rmá zó / T h e p l a st i c f o rme r. www.hd-rotatech.hu. Víz és csatornázási üzletág

A m ű a n ya g f o rmá zó / T h e p l a st i c f o rme r. www.hd-rotatech.hu. Víz és csatornázási üzletág A m ű a n ya g f o rmá zó / T h e p l a st i c f o rme r 2014 www.hd-rotatech.hu Víz és csatornázási üzletág A HD-ROTATECH Kft.-ről A HD-ROTATECH Kft. egy világszerte széleskörűen alkalmazott, de Magyarországon

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Alapelvek: A füstvédett térhez tartozó fajlagos felület értéke Zárt lépcsıház esetén: 5 %. Kiürítési út vízszintes szakasza (közlekedı,

Részletesebben

KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE

KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE 6212-11 KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 03 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus A jegyzet a

Részletesebben

MIKE URBAN MOUSE Csıhálózati áramlási modell. DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával. Kiválasztás menü és eszköztár. Csomópontok és csövek

MIKE URBAN MOUSE Csıhálózati áramlási modell. DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával. Kiválasztás menü és eszköztár. Csomópontok és csövek MIKE URBAN MOUSE Csıhálózati áramlási modell Modell elemek Készült az projekt keretében, a DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával 1 Kiválasztás menü és eszköztár Csomópontok és csövek A csomópont

Részletesebben

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék TERVEZETT TÉMAKÖRÖK I. Alapfogalmak, a víz jellemzői II. Építmények álló vízben III. IV. Építmények mozgó vízben Vízmennyiségek építmények környezetében V. Vízelvezetés szabad felszínű medrekben VI. A

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel Épületgépészeti dokumentációk. Önt egy családi ház építése során a használati melegvíz rendszer kiépítési feladatára

Részletesebben

Gázelosztó vezetékekrıl készített szakértıi vélemények tanulságai

Gázelosztó vezetékekrıl készített szakértıi vélemények tanulságai Gázelosztó vezetékekrıl készített szakértıi vélemények tanulságai Gázláng Mérnökiroda Szeged Aszódi János DUNAGÁZ Szakmai Napok Visegrád, 2010. április 7.-8. 1 A Bányatörvény által meghatározott eljárás

Részletesebben

Vízmérés vízmérık. Vízellátás csatornázás gázellátás elıadás 2009. október 5.

Vízmérés vízmérık. Vízellátás csatornázás gázellátás elıadás 2009. október 5. Vízmérés vízmérık Vízellátás csatornázás gázellátás elıadás 2009. október 5. 1 Vízfogyasztásmérık A vízfogyasztás mérésre leggyakrabban a szárnykerekes vagy turbinakerekes vízmérıket használják. Ezek összegzı

Részletesebben

CSATORNÁZÁSI TERMÉKCSALÁD

CSATORNÁZÁSI TERMÉKCSALÁD Termékismertetı N á d u d v a r 2009. GRAVITÁCIÓS AKNÁK, TISZTÍTÓNYÍLÁSOK HÁZI TISZTÍTÓNYÍLÁS (DN 315) A gravitációs csatornarendszerekre való szintbeli vagy nem szintbeli bekötési lehetıséggel rendelkezı

Részletesebben

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9.

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. Épületek gázellátása A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai ízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. 1 A gázfogyasztó készülékek elhelyezésére vonatkozó általános elıírások GOMBSZ: az

Részletesebben

Falsík alatti öblítőtartáy

Falsík alatti öblítőtartáy Falsík alatti öblítőtartáy Áttekintő táblázat 6 Geberit Sigma 12cm-es tartály 1 Geberit Sigma 8cm-es tartály 11 Geberit Omega tartály 12 Geberit Delta tartály 15 Kiegészítők 16 Geberit termékkatalógus

Részletesebben

SERLEGES ELEVÁTOROK FELHASZNÁLÁSITERÜLET: FONTOSABB JELLEMZİI: ömlesztett anyagok függıleges szállítása.

SERLEGES ELEVÁTOROK FELHASZNÁLÁSITERÜLET: FONTOSABB JELLEMZİI: ömlesztett anyagok függıleges szállítása. SERLEGES ELEVÁTOROK SERLEGES ELEVÁTOROK FELHASZNÁLÁSITERÜLET: ömlesztett anyagok függıleges szállítása. FONTOSABB JELLEMZİI: -nagy emelı magasság -kis hely szükséglet -szállítási magasság 25-90 m -szállítási

Részletesebben

MŐSZAKI LEÍRÁS BK01427

MŐSZAKI LEÍRÁS BK01427 MŐSZAKI LEÍRÁS BK01427 Lábonálló 2 személyes ivókút idızített nyomógombos fejjel BK01427 9/1 11.07.21 BEFOGLALÓ MÉRETEI: Típus BK01427 Medence belsı méret: 210x74 mm Magasság (A): 1060 mm Kút átmérı: 365

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: Duguláselhárító

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: Duguláselhárító 09-0 Duguláselhárítási cső- és berendezés szerelési feladatok A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő

Részletesebben

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal JRG Armatúrák JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal Felépítés Tervezési segédlet 1 2 3 4 5 6 7 8 - még az olyan önszabályozó cirkulációs szabályozók mint a JRGUTHERM esetében

Részletesebben

Szerkesztési ajánlások

Szerkesztési ajánlások Szerkesztési ajánlások A leírás a fontosabb szakági objektumok jelölésére ad tájékoztatást, mely összhangban van a jelkulcskészletben szereplő jelölésekkel. A jelkulcskészlet nagyobb tárházat biztosít

Részletesebben

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 107. szám

Részletesebben

Nyomóvezetékek. 1./ 16 x 2.2 mm 17,00 m A: D: 2./ 20 x 2.8 mm 4,00 m A: D: Lefolyóvezetékek

Nyomóvezetékek. 1./ 16 x 2.2 mm 17,00 m A: D: 2./ 20 x 2.8 mm 4,00 m A: D: Lefolyóvezetékek 1/7 A kiírásban szereplõ tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és fõanyagot amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ ELLÁTÓ RENDSZEREK TARTALOMJEGYZÉKE

ÉPÜLETGÉPÉSZ ELLÁTÓ RENDSZEREK TARTALOMJEGYZÉKE ÉPÜLETGÉPÉSZ ELLÁTÓ RENDSZEREK TARTALOMJEGYZÉKE A jegyzet a következő szakképesítés kötelező tananyaga: A szakképesítés megnevezése: Épületgépészeti technikus A szakképesítés azonosító száma: 54 582 06

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK VÍZNYOMÓVEZETÉK HÁLÓZATOK ÉPÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK VÍZNYOMÓVEZETÉK HÁLÓZATOK ÉPÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK VÍZNYOMÓVEZETÉK HÁLÓZATOK ÉPÍTÉSÉNÉL Sopron, 2015. augusztus 2 TARTALOM 1. CSŐVEZETÉKEK 1.1. Csővezetékek anyagai 1.2. Alkalmazott csőkötések új vezetékeknél 1.3. Csatlakozások a meglévő

Részletesebben

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m)

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m) Nyomóvezeték A nyomócsıvezeték kiválasztása több tényezıtıl függ: Nyomómagasság és a beépítés mélysége. A talajvíz keménysége. A rendelkezésre álló választék és annak árszintje. A beszerzési költségek

Részletesebben

Épületek csatornázása1. Vízellátás, csatornázás, gázellátás október 5.

Épületek csatornázása1. Vízellátás, csatornázás, gázellátás október 5. Épületek csatornázása1 Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2009. október 5. 1 Tartalom: alapfogalmak mőtárgyak és csıanyagok mértékadó szenny- és csapadékvíz-terhelés 2 A csatornázás rendszere és kialakítása

Részletesebben

FALFŐTÉSI RENDSZER. Kapcsolattartó: Halász Krisztina Tel.: 06-30-254-48-58 www.ziment.hu E-mail: krisztina@ziment.hu. Az Ön forgalmazója:

FALFŐTÉSI RENDSZER. Kapcsolattartó: Halász Krisztina Tel.: 06-30-254-48-58 www.ziment.hu E-mail: krisztina@ziment.hu. Az Ön forgalmazója: FALFŐTÉSI RENDSZER Kapcsolattartó: Halász Krisztina Tel.: 06-30-254-48-58 www.ziment.hu E-mail: krisztina@ziment.hu Az Ön forgalmazója: 2 TARTALOMJEGYZÉK Néhány szó a falfőtési rendszerrıl Általában a

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek:

Napkollektoros rendszerek: Napkollektoros rendszerek: alkalmazás, telepítés Napsugárzás intenzitása 1000 W /m2 Tiszta idı (akár télen is) Magasabb fekvés Fıleg direkt sugárzás 600-800 W /m2 Felhıs idı Direkt és szórt fény együtt

Részletesebben

13. ábra SPIROMATIC 316 típusú légzésvédı készülék

13. ábra SPIROMATIC 316 típusú légzésvédı készülék Diriczi Miklós A tőzoltóságnál 1984-tıl egy teljesen új védelmi filozófiájú légzésvédı készülék váltotta fel az elızıeket, az akkor AGA SPIROMATIC 316, majd INTERSPIRO SPIROMATIC 316 típusjelő sőrített

Részletesebben

A tételsor a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/32

A tételsor a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/32 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

YBL ÉPÍTŐMÉRNÖKI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS NOVEMBER 17. BOSNYÁKOVICS GABRIELLA ÉPÍTŐMÉRNÖKI INTÉZET INFRASTRUKTÚRAMÉRNÖKI SZAKCSOPORT

YBL ÉPÍTŐMÉRNÖKI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS NOVEMBER 17. BOSNYÁKOVICS GABRIELLA ÉPÍTŐMÉRNÖKI INTÉZET INFRASTRUKTÚRAMÉRNÖKI SZAKCSOPORT YBL ÉPÍTŐMÉRNÖKI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS 2015. NOVEMBER 17. BOSNYÁKOVICS GABRIELLA ÉPÍTŐMÉRNÖKI INTÉZET INFRASTRUKTÚRAMÉRNÖKI SZAKCSOPORT Sóskút Budapesttől ~25 km-re található Pest megyei település Megrendelő:

Részletesebben

A Sopron Balfi utca 5349/203 hrsz. alatt felvett ingatlanon, 39 lakásos társasház kivitelezési szerződéséhez.

A Sopron Balfi utca 5349/203 hrsz. alatt felvett ingatlanon, 39 lakásos társasház kivitelezési szerződéséhez. I. SZÁMÚ MELLÉKLET MŰSZAKI TARTALOM A Sopron Balfi utca 5349/203 hrsz. alatt felvett ingatlanon, 39 lakásos társasház kivitelezési szerződéséhez. Betonszerkezet Alapozás: C16-24/KK minőségű beton Lemezbeton:

Részletesebben

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: +36 1 285 0756 Mobil: +36 30 549 1674 Fax: +36 1 289 0170 Honlap: www.mosogatonet.

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: +36 1 285 0756 Mobil: +36 30 549 1674 Fax: +36 1 289 0170 Honlap: www.mosogatonet. Nagykonyhai - ipari kivitelű csaptelepek robosztus kivitel, hosszú élettartam Asztali csaptelep test - univerzális felhasználás - szerelhető különböző hosszúságú kifolyószárral nagy méretű mosogató medencékhez

Részletesebben

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kezelési utasítás Celsius P-V típusú szilárdtüzeléső kazánokhoz Alkalmasak családi házak, kis lakások, fólia és üvegházak, kisebb üzemcsarnokok

Részletesebben

Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések. Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz

Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések. Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz A vonatkozó rendelet: 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról Az

Részletesebben

Leszorító profil 50/7 Leszorító profil 60/9. Leszorító profil 80/11. Leszorító profil 100/13

Leszorító profil 50/7 Leszorító profil 60/9. Leszorító profil 80/11. Leszorító profil 100/13 ALUMÍNIUM PROFILRENDSZER ÜVEG, VAGY MŐANYAG LEMEZEK SZERELÉSÉHEZ Alumínium profilrendszer (AlMgSi 0,5) üveg, és mőanyag lemezek szereléséhez. A profilokat Ausztriában fejlesztik, és gyártják. ELİNYÖK ELSİ

Részletesebben

Energiatudatos és környezetbarát épületgépészet

Energiatudatos és környezetbarát épületgépészet Energiatudatos és környezetbarát épületgépészet Szikra Csaba Építészmérnöki Kar Energiatudatos és Környezetbarát Épületgépészet Épületszerkezetek Nyereségáramok és veszteségáramok (forma, hőszigetelés,

Részletesebben

KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOLV

KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOLV SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOL V Mi tekinthetı kistelepülésnek? MI A MEGHATÁROZÓ KRITÉRIUM: LAKOSEGYENÉRTÉK VAGY LAKÓSŐRŐSÉG 1 Kistelepülés: < 2000 LE (?) 2335

Részletesebben

zománcozott 595 2800-1 276 000 rozsdamentes - acél ECO 300 ism 6 fő 2 300 l rozsdamentes - acél alkalmazható rossz hőszigetelésű épület esetén

zománcozott 595 2800-1 276 000 rozsdamentes - acél ECO 300 ism 6 fő 2 300 l rozsdamentes - acél alkalmazható rossz hőszigetelésű épület esetén termodinamikus szolár használati meleg víz rendszer típus ajánlott felhasználók szolár panelek szám ECO COMP 200 esm tároló (db) 3 fő 1 200 l zománcozott felvett teljesítmény min. (W) leadott teljesítmény

Részletesebben

A telken és épületen belüli csatornahálózat kialakítása

A telken és épületen belüli csatornahálózat kialakítása A telken és épületen belüli csatornahálózat kialakítása Az épületen kívüli csatornahálózat elrendezése Egyesített közcsatorna esetén Szétválasztott közcsatorna esetén 1 Házi bekötőcsatornák kialakítása

Részletesebben

A használatbavételi engedélyezési kérelem mellékletei:

A használatbavételi engedélyezési kérelem mellékletei: A használatbavételi engedélyezési kérelem mellékletei: - Kérelem - Felelıs mőszaki vezetıi nyilatkozat (felelıs mőszaki vezetıi névjegyzékbe felvett személy lehet) - Közmő üzemeltetıi nyilatkozat(ok) -

Részletesebben

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Nevelős Gábor okleveles gépészmérnök Naplopó Kft. Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók Zöldül

Részletesebben

Előfalrendszerek és öblítéstechnika T4 Viega Mono nedves előfal-rendszer

Előfalrendszerek és öblítéstechnika T4 Viega Mono nedves előfal-rendszer Árlista 201 Előfalrendszerek és öblítéstechnika Viega Mono nedves előfal-rendszer Be- és körülfalazható blokk egyedi és soros szereléshez. Nedves szerelési technológia Építőipari Műszaki Engedély: A-702/2004

Részletesebben

54 582 01 0000 00 00 Épületgépész technikus Épületgépész technikus

54 582 01 0000 00 00 Épületgépész technikus Épületgépész technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HERZ Teplomix. HERZ Armatúra Hungária Kft. Budapest, 1106 Keresztúri út 39-41. e-mail: office@herzarmatura.hu * www.herzarmatura.

HERZ Teplomix. HERZ Armatúra Hungária Kft. Budapest, 1106 Keresztúri út 39-41. e-mail: office@herzarmatura.hu * www.herzarmatura. HERZ Teplomix Termosztatikus háromjáratú szabályozószelep a kazán visszatérı ági hımérsékletének emeléséhez Normblatt 7766 2007. jan. kiadás Beépítési méretek, mm kvs (m3/h) kvs (m3/h) Rendelési szám Méret

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök közül az alábbiakat tartalmazza: szakáganként

Részletesebben

MINERALHOLDING KFT. EDEN akvarisztikai üzletág termékáttekintés

MINERALHOLDING KFT. EDEN akvarisztikai üzletág termékáttekintés EDEN akvarisztikai üzletág termékáttekintés 2 Az EDEN vállalat Egy tapasztalt európai gyártó kiváló minıségő és innovatív akvarisztikai és kerti tavi termékek terén, amely hatékony kutatási és fejlesztési

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Vízellátás Csatornázás

Vízellátás Csatornázás Vízellátás Csatornázás elektronikus jegyzet Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. Követelmények: Jegyzetek: Kereszty Balázs: Vízellátás Csatornázás (J85013) Kereszty Balázs: Gázellátás

Részletesebben

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı Alkalmazási terület: Családi házak, kisebb közösségek vízfogyasztásának mérésére. MID engedéllyel rendelkezı mérı: hidegvíz mérésére 50 C ig, 16 bar üzemi nyomásig. Jellemzık Az alkalmazott és a feldolgozott

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig.

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig. Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig. Könnyű, egyszerű és költséghatékony beépítés Korrózióálló Hosszú élettartam Egyedi kialakítás is lehetséges Erős és szivárgásmentes. Polymerbeton

Részletesebben

HÁZI SZENNYVÍZÁTEMELŐ AKNA

HÁZI SZENNYVÍZÁTEMELŐ AKNA HÁZI SZENNYVÍZÁTEMELŐ AKNA Email: flygt.kft@flygt.com Web:www.flygt.hu HÁZI SZENNYVÍZÁTEMLŐ AKNA MŰSZAKI ISMERTETŐ ÁTEMELŐ AKNA RAJZA ÁTEMELŐ AKNA ADATAI Átemelő mérete: 700 x 1400 Gravitációs csatlakozás:

Részletesebben

Vízelvezetés-technika

Vízelvezetés-technika Advantix zuhanylefolyók Vízelvezetés-technika X1 HU 2/15 Árlista 2015 Műszaki változtatások joga fenntartva! Az Advantix zuhanylefolyók mindazt kínálják, ami megfelel a vízelvezetés-technika elismert színvonalának:

Részletesebben

INFÓ 3/2015. ÚJDONSÁG WC csatlakozás Bronz program Ipari rozsdamentes acél vízelvezetés Íves medence rácsok. www.alcaplast.hu

INFÓ 3/2015. ÚJDONSÁG WC csatlakozás Bronz program Ipari rozsdamentes acél vízelvezetés Íves medence rácsok. www.alcaplast.hu INFÓ 3/2015 www.alcaplast.hu WC csatlakozás Bronz program Ipari rozsdamentes acél vízelvezetés Íves medence rácsok WC CSATLAKOZÁS flexibilis mandzsetta a kivezető csatlakozásához WC csészék csatlakoztatja

Részletesebben

Tagyon Község Rendezési Terv módosítása: Szennyvíz elvezetés.

Tagyon Község Rendezési Terv módosítása: Szennyvíz elvezetés. Tagyon Község Rendezési Terv módosítása: Szennyvíz elvezetés. A településen szennyvíz csatorna jelenleg nincs. A meglevı lakóterületre 2003 évben készült vízjogi engedélyezési terv. A tervre 2012. 04.

Részletesebben

Épületek gázellátása A nyomásszabályozó állomások kialakítása

Épületek gázellátása A nyomásszabályozó állomások kialakítása Épületek gázellátása A nyomásszabályozó állomások kialakítása Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2009. november 2. Nyomásszabályozó az elosztóvezetéken 2 A nyomásszabályozó állomások feladata A nyomásszabályozó

Részletesebben

Vízellátás, fûtéstechnika

Vízellátás, fûtéstechnika Vízellátás, fûtéstechnika Vízellátás, fûtéstechnika A nagy szabadságfok: A RAUTITAN épületgépészeti csõvezetékrendszer a kivitelezés során felmerülõ összes követelménynek eleget tesz. A rendszer univerzálisan

Részletesebben

Nagy kapacitás. Biztonságos és veszélytelen. Csendes, hatékony és megbízható

Nagy kapacitás. Biztonságos és veszélytelen. Csendes, hatékony és megbízható Nagy kapacitás A DEKO 190 nagymérető mosókamrával rendelkezik, egyidejőleg 2 db ágytál fedéllel és 4 db vizeletes kacsa ürítés nélküli befogadására alkalmas. A beépített lehajtható rácspolcra 4 db mosdótál

Részletesebben

1. A ki- és belégzett levegı összetétele és a levegı felhasználás mértéke

1. A ki- és belégzett levegı összetétele és a levegı felhasználás mértéke Diriczi Miklós LÉGZÉSVÉDİ ESZKÖZÖK A szőrı típusú és az izolációs légzıkészülékek általános bemutatása mellett a karbantartás és az idıszakos ellenırzés, valamint az izolációs légzıkészülékek használata

Részletesebben

Geberit Silent-db20 hangcsillapított lefolyórendszer

Geberit Silent-db20 hangcsillapított lefolyórendszer Geberit Silent-b20 hangcsillapított lefolyórenszer Csövek 583 Ívelemek 584 Elágazók 587 Tisztítóiomok 591 Szűkítők 593 Tokok, csatlakozók 594 Iomok Csatlakozó ív 597 Elágazó iomok 599 Kötések 600 Elektrokarmanytú

Részletesebben

ACO épületgépészet Fal- és födémátvezetések

ACO épületgépészet Fal- és födémátvezetések Fal- és födémátvezetések Fal és födémátvezetések Termékismertetõ Talajnedvesség ellen záró falátvezetés APLEX mono Acél falátvezetés, elektro-galvanizált bevonattal, rozsdamentes acél csavarral és anyával,

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 36-001-1.1.1-0550030 (1) ÖN Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ Készült : KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ Csengersima Község Önkormányzata Csengersima Vásárcsarnok és hűtőház csapadékvízelvezetés, vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezéséhez anyag: díj: 1-00-1. Előkészítő

Részletesebben

2017. évi Árjegyzék II.

2017. évi Árjegyzék II. 1 S 00690001 Ivóvíz bekötések építése (1.1. - 1.3. pontok alapján): 2017. évi Árjegyzék II. Felhasználási helyeken végzett tevékenységek árai 1.1. Ivóvízbekötés készítése, megcsapolás, épített aknában

Részletesebben

Mindszentpuszta Faluház és Sportöltözı felújítása. Építtetı: Pér Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

Mindszentpuszta Faluház és Sportöltözı felújítása. Építtetı: Pér Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS Építtetı: Pér Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS Készült a KönyvCalc közbeszerzı programváltozattal,.xls, és.pdf konvertálással. FİÖSSZESÍTİ Anyag Díj 15 Zsaluzás és állványozás 339

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0095-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

CORONA MCI rádiózható nedvesenfutó mérıkapszulás házi vízmérı

CORONA MCI rádiózható nedvesenfutó mérıkapszulás házi vízmérı Alkalmazási terület: Családi házak, kisebb közösségek vízfogyasztásának mérésére. MID engedéllyel rendelkezı mérı: hidegvíz mérésére 50 C ig, 16 bar üzemi nyomásig. Jellemzık Az alkalmazott és a feldolgozott

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

FELELİS MŐSZAKI VEZETİI NYILATKOZAT

FELELİS MŐSZAKI VEZETİI NYILATKOZAT Figyelem! A nyilatkozatot csak a felelıs mőszaki vezetı töltheti ki! Minden rovatot ki kell tölteni! FELELİS MŐSZAKI VEZETİI NYILATKOZAT (290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 13. szerinti tartalom) Alulírott

Részletesebben

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió Drexler Péter mérnök üzletkötő Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió 1139 Budapest, Váci út. 91. Tel.: (+36) 1 450 2531/102 Fax: (+36) 1 450 2539 Mobil: (+36) 20 9325 179 E-mail: peter.drexler@danfoss.com

Részletesebben

max. 300 Ø 52 max. 400 Ø 72 Ø 52 DN40 DN50 HL Szifonok Fürdó kád Ø 8-13

max. 300 Ø 52 max. 400 Ø 72 Ø 52 DN40 DN50 HL Szifonok Fürdó kád Ø 8-13 max. 300 Ø 52 Ø 8-13 max. 400 Ø 72 Ø 52 HL Szifonok Fürdó kád 45 100 EAN www.hutterer-lechner.com 9003076 + HL Fürdó kád szifonok Tervezési és alkalmazási tudnivalók Hozzáférhetőség és vízzár tartási képesség

Részletesebben

vis von conel JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

vis von conel JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT. JELLEMZŐK vis von conel VIS falsík előtti szerelőelemek JELLEMZŐK WC szerelőelem nedves építéshez 2 mennyiséges öblítési lehetőség, állítható öblítővíz-mennyiséggel 9/3 vagy 6/3 liter és start/stop, vagy

Részletesebben