Vízellátás - Csatornázás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vízellátás - Csatornázás"

Átírás

1 közhálózat 1..2% Bukó akana 1..2% Bukó akana 1..2% Vízellátás Csatornázás 2. rész Víz vételezés Kezelés Szállítás Felhasználás Szállítás Kezelés Elhelyezés /A víz ember által alkotott körforgása/ Vízellátás Csatornázás Szállítás (elszállítás): A felhasználás után feleslegessé vált szennyvíz felhasználási helyrıl történı elvezetése Az elvezetés módja: Gravitációs (nyitott) Nyomott (zárt) Az elszállító hálózat részei: Szerelvények hálózat Külsı hálózat Mőtárgyak Elszállítás ( Csatornázás) A belsı hálózat részei: Akna Bf- fedél Bf-folyásfenék Egyesített rendszerő közhálózat 1% Egyesített külsı Akna Eresz Külsı csapadékvíz ejtı Esıvíz állványcsı Külsı csapadékvíz 1% Külsı Ágvezeték Szellızı vezeték Tetı összegolyó Csatorna ejtı csapadékvíz ejtı 1% Tisztító idom Visszacsapó szelep csapadékvíz Falátvezetés Szellızı idom 1. Berendezési tárgyak 2. Bőzzár 3. Ágvezeték 4. Csatorna ejtı Külsı alapvezekék 7. Kiszellızı vezeték 8. Külsı csapadék ejtı 9. Esıvíz állványcsı 10.Tetı összefolyó 11. csapadékvíz ejtı 12. csapadékvíz 13.Tisztító idom 14.Visszatorlás gátló (visszacsapószelep) 15.Eresz 16.Külsı csapadékvíz 17.Tisztítóakna 18.Egyesített külsı 19.Közmőakna Elszállítás ( Csatornázás) Csatorna hálózat Egyesített rendszerő közhálózat Egyesített rendszerő közhálózat Tisztító akna Szennyvíz átemelı szivattyú csapadékvíz Zsomp csapadékvíz Egyesített rendszer: Nem telekhatáron álló épület: Az épületen belül a csapadék és a szennyvíz elválasztott rendszerben. Az épületen kívül minden töréspontba tisztító aknát helyezünk. A telekhatárra tisztító aknát helyezünk, melyben a csapadék rendszert és a szennyvíz rendszert egyesítjük. A mélyebben fekvı berendezési tárgyakhoz zsompból és átemelı szivattyúból álló rendszert készítünk. Telekhatáron álló épület: Az épületen belül a csapadék és a szennyvíz elválasztott rendszerben. Az épületen belül, a kilépés elıtt a csapadék és szennyvíz rendszer egyesül Elszállítás ( Csatornázás) Csatorna hálózat Szennyvíz Elválasztott rendszerő közhálózat Csapadék csapadékvíz Elválasztott rendszer: Az épületen belül a csapadék és a szennyvíz elválasztott rendszerben. Az épületen kívül minden töréspontba tisztító aknát helyezünk. A telekhatárra rendszerenként tisztító aknát helyezünk. A csapadékot a csapadék közmőcsatornába vezetjük. a szennyvizet a szennyvíz közcsatornába vezetjük. A szennyvíz csatornába csapadékvizet kötni nem szabad Elszállítás ( Csatornázás) Csatorna hálózat max: 1.5m Lejtıs terep elvezetı rendszere A 5%-nál nagyobb ejtés, nagy folyadék sebességet okoz. Az öntisztulási képesség lecsökken. A telekhatárra rendszerenként tisztító aknát helyezünk. Bukóaknákat alakítunk ki. Javasolt lejtés a bekötıvezeték esetén: 1..5% Egy aknán belül a megengedett szintkülönbség 1.5m

2 Elszállítás ( Csatornázás) Csatorna hálózat 1% Külsı Csatorna ejtı Szellızı vezeték Magas épületek rendszerei: A függıleges ben a csapadék nagy sebességgel mozog lefelé A vízszintes be érkezés iránytörésének impulzus változása leszakíthatja a könyököt, vagy Y idomot. A kialakuló vízdugó leszívhatja a bőzzárakat. Ezért kiegészítésként önálló kiszellızı vezetéket alkalmazunk, melyet néhány szintenként bekötünk az ejtı vezetékbe. Elszállítás ( Csatornázás) Csatorna hálózat anyaga: Vasbeton csırendszer Fajtái: Épületen kívüli szerelés Vasbeton csövek, tokos kötésekkel, NA100..NA500 Kör és tojásszelvényő talpas betoncsövek, hornyos kötésekkel Kötések: Tisztító aknák (átmérıváltáshoz is) Ívidom Megfúró idomok Tömítés: Cementhabarcs Alkalmazás korlátai Nem tökéletes vízzárás PVC KG mőanyag tokos csırendszer: Fajtái: KG és KG super idom és csırendszer Kötések: Tokos idomok Tokos aknák Megfúróidom (nyeregidom) Tömítés: O győrő illetve ajakos gumigyőrő Alkalmazás korlátai: 60 C-on ~50 év élettartam Szennyvíz csıanyagok: - azbesztcemet csı, - öntöttvas, - szálerısítéső lefolyócsövek, csövek - mőanyagcsı, kemény PE csövek, PPs polipropilén lefolyócsövek, - acél lefolyócsövek - ötvözött acél lefolyócsövek - kemény PVC csövek - astolan ásványi szálerısítéső mőanyagcsı - kıagyagcsı - üvegcsı (gyógyszeriparban) KG mőanyagcsı KG mőanyagcsı homokágyba, földbe fektetve KG csıidomok Elszállítás ( Csatornázás) Csatorna hálózat anyaga: Épületen belüli szerelés: PVC és PP mőanyag csı, tokos kötésekkel (PVC KA,PVC KG, PP): Fajtái: PVC KG (sárga, nagyobb szilárdság) PVC KA (szürke) Kötések: Tokos idomok Ragasztás Tömítés: O győrő illetve ajakos gumigyőrő Alkalmazás korlátai: 60 C-on ~50 év élettartam Nagykonyhák, erısen savas és lúgos közegek esetén tilos (PP, KPE) KPE mőanyag csı: Fajtái, kötésmódok: Hegesztett Elektro karmantyús Tokos, hosszú tokos Csavarkötéses kapcsolótokos Hegesztıtoldatos karima Elıny a PVC-vel szemben Nagyobb szilárdság Jobb hıállóság Környezetbarátabb

3 Polietilén mőanyag csıvezeték rendszer Elszállítás ( Csatornázás) Csatorna hálózat anyaga: Csapadékvíz elvezetés Csıhálózat méretezésének alapja: A mértékadó csapadék mennyisége: 10perces záporintenzitás (BP: 274l/s,ha) q[l/s]=a[m 2 ] 274/ Hagyományos rendszerek: Az ejtı-vezetékben nem teljes keresztmetszettel áramlik a csapadék. PL.: NA100 ejtı vezeték max. 100m 2 ellátására képes. Minden összefolyó-idomhoz önálló ejtı vezeték Szívott rendszerek: Speciális összefolyó-idom, mely önleszívó hatást generál Tele keresztmetszettel áramló csapadék Kisebb átmérık Nagyobb tetıfelület Csapadékvíz elvezetés Legionella baktériumok és a legionárius betegség Augusztus között Amerikai legionáriusok nagygyülése Philadelphiában 4400 személybıl 182 megbetegedett, 147 kórházba került, 29 meghalt 1975 januárban határozták meg a kórokozót: Legionellacae baktériumcsalád Pontiac-láz: influenza szerü tünetek, nem halálos Pneumoia: tüdıgyulladás, bél- izom- és idegrendszeri tünetek. Megbetegedések aránya: 0,15-20%, halálozási arány: 7-25%. Megfelelı orvosi kezeléssel a rizikó csökken. Nehéz detektálni, mert sokszor egyszerü tüdıgyulladásnak vagy influenzának diagnosztizálják Becslések szerint ezer felderítetlen halálos kimenetelü legionellosis Diagnosztizálás nehézségekbe ütközik A fertızés útja csak a baktériumokkal fertızött aeroszolok belégzése lehet Legionella baktériumok és a legionárius betegség Baktériumok tulajdonságai C között szaporodóképesek C a legkedvezıbb hımérséklet Algákkal, amıbákkal gyakran élnek szimbiózisban Lassabban szaporodnak, mint baktériumok általában 70 C felett azonnal elpusztulnak, de rövid hıhatás ellen megvédik ıket a velük szimbiózisban élı egyéb szervezetek A betegség forrása majdnem mindig valamely épületgépészeti rendszer Légkondicionáló berendezés nedvesítıkamrája, intezív porlasztás, aeroszolcseppek Légtechnikai rendszerek nedves hütıtornya Zuhanyozás, különösen a modern nagynyomású és erıs porlasztású zuhanyrózsák Szökıkutak Hidegvízvezetékek moszatos kifolyóinál, kerti locsolók csapjaiban, de ez nem veszélyes koncentráció Legionella baktériumok és a legionárius betegség Védekezés A rendszerbe mindig bejut, a rendszerbıl ha kijut már nem tudunk mit tenni A rendszerben való elszaporodást és kijutást kell megakadályozni Légtechnikai rendszerek: speciális vízkezelés (pl. UV-sugaras csíramentesítés, rendszeres tisztítás) Melegvíz rendszerek: 3 liternél kisebb víztartalmú rendszereknél nem kell külön intézkedés Nagyméretü tisztítónyílás A vízmelegítıbıl kilépı víz min. 60 C (de min 55 C) Hideg és melegvíz között minimális legyen a keveredési zóna Nagy (400 l feletti) tárolók esetén egyenletes felmelegedés kell Cirkulációs hálózat, vagy kísérıfütés, a hálózatban sehol sem lehet hidegebb a víz 5 C-kal mint a tartályból kilépı víz

4 Vízellátás Csatornázás Víz vételezés Kezelés Szállítás Felhasználás Szállítás Kezelés Elhelyezés /A víz ember által alkotott körforgása/ Vízellátás Csatornázás Kezelés (szennyvíz kezelés) Feladata: A felhasználás után szennyezetté vált vízbıl a közcsatornára illetve környezetre káros anyagok kivonása. A berendezés helye szerint: Helyi (korszerő, környezetbarát lehetıségek) Központi A tisztítás módja szerint: Mechanikai Kémiai Biológiai Szennyvíz kezelés Biológiai tisztítás Környezetbarát Tisztítási technológiák Organica Élıgép: A leghatékonyabban mőködı biológiai szennyvíztisztítási eljárás. Önszabályozó és önfenntartó teljes ökológiai rendszer mőködik. Fıbb egységei: 1. anaerob elıtisztító (növények gyökereit oxigénburok veszi körül) 2. anoxikus zóna 3. Miközben a szennyvíz keresztülömlik a különbözı tartályokon, élı organizmusok vonják ki belıle a hulladékot és táplálékként használják fel azt. Az organizmusok önszervezıdı, illetve napenergia-hasznosító képességét használjuk a szennyezıanyagok legjobb hatásfokú biológiai lebontására. Az Élıgépen belül kialakuló változatos ökoszisztémák nagyon stabil és ellenálló rendszert képeznek, mely ellenáll a szennyvízterhelés ingadozásának. 4. Az ülepítıben a lebegıanyagok válnak ki 5. Az ökológiai fluidágy távolítja el a visszamaradó kisebb mérető részecskéket illetve a patogén anyagokat vonja ki a szennyvízbıl. Vízellátás Csatornázás Elhelyezés Vízvételezés /A víz ember által alkotott körforgása/ Elhelyezés Az elhelyezés legfontosabb szempontja: a szennyvíz minısége a befogadó minıségi állapotát ne rontsa! Kezelés Szállítás Felhasználás Szállítás Kezelés Elhelyezés Vízellátás Csatornázás Szempontok: Környezetvédelem Befogadó kiválasztás 1. Kezelés nélküli elhelyezés: Talajba történı elszivárogtatás (szikkasztás) Folyóba, tóba vezetés Zárt tárolóban történı tárolás 2. Tisztítás utáni elhelyezés Legmagasabb szint az újra hasznosítás. Tisztítás utáni elszivárogatás (szikkasztás). Tisztítás utáni folyóba, tóba juttatás. Szempontok: A tiszta szennyvíz szikkasztása rontja a talajban rétegzıdött víz minıségét. Zárt tárolók minimális befogadó méretét 2 hetes idıszakra tervezzük (búvónyílás, zsomp, felúszásveszély). Tervezés, kivitelezés Tervezési szempontok Szerelési módok 1/2" NA100 1/2"-1/2" NA50 1/2"-1/2" NA40 NA50 NA50 Hagyományos Falba vésés 1/2" NA40 Téglaépületben, családi házak, illetve kisebb társasházak szerelésmódja Jellemzıi: Falba vésett vízellátó és vezetékek Minimális fal vastagságok Csatorna: 25cm Víz: 10cm Hıszigetelt vízvezeték csövek Elınyei: A hasznos alapterületbıl nem vesz el helyet Kevesebb átgondolást igényel az ejtık helyének eldöntése tekintetében. Hátrányai: Meghibásodás esetén nehéz felderíthetıség és javíthatóság. Magas élımunka igény Utólagos födém áttörések

5 NA20 Tervezési szempontok Szerelési módok 1/2" NA100 Csatorna Hidegvíz 1/2"-1/2" NA50 1/2"-1/2" NA40 NA50 NA50 Melegvíz Hagyományos Falba vésés 1/2" NA40 Cirkuláció Téglaépületben, családi házak, illetve kisebb társasházak szerelésmódja Jellemzıi: Falba vésett vízellátó és vezetékek Minimális fal vastagságok Csatorna: 25cm Víz: 10cm Hıszigetelt vízvezeték csövek Elınyei: A hasznos alapterületbıl nem vesz el helyet Kevesebb átgondolást igényel az ejtık helyének eldöntése tekintetében. Hátrányai: Meghibásodás esetén nehéz felderíthetıség és javíthatóság. Magas élımunka igény Utólagos födém áttörések Tervezési szempontok Szerelési módok 1/2" cu 1/2" NA100 NA50 1/2"-1/2" PVC-KA NA50 1/2"-1/2"-1/2" cu 1/2"-1/2" NA40 NA50 PVC-KA NA50 NA50 Csatorna Hidegvíz Melegvíz Cirkuláció 1/2" cu Hagyományos Falba vésés 1/2" NA40 Téglaépületben, családi házak, illetve kisebb társasházak szerelésmódja Jellemzıi: Falba vésett vízellátó és vezetékek Minimális fal vastagságok Csatorna: 25cm Víz: 10cm Hıszigetelt vízvezeték csövek Elınyei: A hasznos alapterületbıl nem vesz el helyet Kevesebb átgondolást igényel az ejtık helyének eldöntése tekintetében. Hátrányai: Meghibásodás esetén nehéz felderíthetıség és javíthatóság. Magas élımunka igény Utólagos födém áttörések Tervezési szempontok Szerelési módok 20 Csatorna Hidegvíz Melegvíz Cirkuláció Csatorna Hidegvíz Melegvíz Cirkuláció Utólagos rabicolás, szerelıakna: Utólagos rabicolás: Jellemzıi: Falon kívül szerelt (általában utólagos) vezetékek Elınyei: A hasznos alapterületbıl nem vesz el helyet Hátrányai: Meghibásodás esetén nehéz felderíthetıség és javíthatóság. Magas élımunka igény Utólagos födém áttörések Szerelıakna: Jellemzıi: Törés nélkül végighalad az épületen Burkolata szerelt, így bontható Elınyei: Könnyő hibakeresés és javítás. Egyszerő szerelhetıség. Az aknába minden gépészeti berendezés csöve elhelyezhetı. Hátrányai: A hasznos alapterületbıl vesz el helyet (kb.20-25cm) Tervezési szempontok Szerelési módok Szerelıpaneles, síkfal elıtti szerelés: 10 Csatorna Hidegvíz Melegvíz Cirkuláció Jellemzıi: Síkfal elıtt, elıre gyártott modulokból építkezik. Az épület szerkezet síkja elıtt történik a szerelés. A szerelés után utólagos falazás. Elınyei: Kombinálható az aknás szereléssel. Egyszerő kivitelezés. Megbízható, gyárilag méretezett konzolos idomok. Elıre átgondolt csatlakozási pontok. Falba építhetı öblítı tartály (DUO rendszer 3/6l). Hátrányai: Nagyobb helyigény Tervezési szempontok Tervkészítés: Engedélyezési terv: A várható közmőcsatlakozások helye kialakítása: A terület közmőellátottságának vizsgálata. Vízmérı várható helye. Csatorna rendszer fajtája. Tisztítóaknák helye, folyásfenék magassága. Hivatalos helyszínrajz Vízigény számítás Napi átlagos vízfogyasztás (m3/nap) Csúcsterhelés számítás Keletkezı csapadékvíz mennyisége, a 10perces záporintenzitás alapján (l/s) Tüzivíz igény (kint, bent). Csatornaterhelés számítás Napi átlagos terhelés (m3/nap) Csúcsterhelés (l/s) Csapadékterhelés (l/s) Közmőnyilatkozatok (Elvi engedély) Vízmővek Csatornázási mővek (Tőzoltóság). Kiviteli terv: Végleges építészeti alaprajzok: Mérıhely Berendezési tárgyak Ejtık, felszállók, aknák helye Gépészeti helyiségek Fı elemek méretezése (hıigény, melegvíztároló stb.) Alaprajzok: Szintenként M1:50 léptékő Vízellátás - Csatornázás terv készítés Csıvezetékek, berendezési tárgyak bekötésével Rendszertechnika Csıméretek Függıleges csıterv (csak a függıleges irányú méret léptékhelyes) A függıleges méretek ábrázolása Rendszertechnikai kapcsolási rajz Csıméretek, magassági méretek Helyszínrajz, hosszelvény a közmőcsatlakozásokkal Mőszaki leírás, tervezıi nyilatkozatok, költségvetési kiírás. Engedélyezés: Vízmővek, Csatornázási Mővek Kiviteli terv: Alaprajz M1:50 5 földszintre O18x1 O50x1,8 PVC KA HL 301 O18x1 O15x1 HL 440 O50x1,8 PVC KA O18x1 O22x1 O22x1 földszintre O15x1 4 O50x1,8 PVC KA O50x1,8 PVC KA O22x1 földszintrıl

6 HL-440 NA15 NA20 NA15 WILO Z 15 C NA20 NA15 NA20 Kiviteli terv: Függıleges csıterv M1:50 Ágvezetékek kialakítása modern szerelési technológiával ±0,00=113,45 mbf 5 tetısík fölé vezetve 4 tetısík fölé vezetve +2,95 (tetıtér) O50x1,8 PVC KA O15x1 O50x1,8 PVC KA O110x3 PVC KG O15x1 O110x3 PVC KG O22x1 O18x1 O15x1 O18x1 O18x1 O22x1 O15x1 O15x1 NA15 ±0,00 (fszt.) HL 301 O22x1 B B C C O50x1,8 O50x1,8 O50x1,8 O110x3 O110x2,2 O50x1,8 PVC KA PVC KA PVC KA PVC KG O110x3 PVC KA PVC KA O125x3 PVC KG O40x3,7 KPE PVC KG -1,30 ff. -0,90 tisztítóaknához ff. -0,90 tisztítóaknához 112,55 112,55 NA150 acél védıcsı NA200 acél védıcsı cirkulációs vezeték Jelmagyarázat: hidegvíz vezeték melegvíz vezeték vezeték lejtés, víznél: 0,3%; szennyvíznél: 1% ejtık O125x3 PVC KG Ágvezetékek kialakítása modern szerelési technológiával Párhuzamos szerelés Párhuzamos szerelés, soros szerelés vegyesen, elosztó típusú falikorong idom Körvezetékes rendszer

7 Csı a csıben mőanyagcsöves rendszer padlóban falhoronyban Rézcsöves szerelés Használati hideg és melegvíz vezeték rendszer függıleges csıterve Fürdıszoba hideg-melegvíz ellátása szennyvíz elvezetése szerelıakna kialakításával Alaprajzi kialakítások

8 Fürdıszoba hideg-melegvíz ellátása szennyvíz elvezetése szerelıakna kialakításával Fürdıszoba, konyha hideg-melegvíz ellátása szennyvíz elvezetése szerelıakna kialakításával Társasházban kialakított szerelıakna Szerelıakna Fürdıszoba fal elıtti szereléssel

9 Pissoir

10

11

12

13 Akadálymentes közintézmények Akadálymentes közintézmények Segítı személy nélküli WC mosdóval: Állítható magasságú WC illetve kézmosó. Kapaszkodóval ellátott WC. Segítı személyzet számára is alkalmas WC illetve kézmosó A mosdókagyló alatti szifon a kerekesszékes használatot akadályozza, ezen lapos kivitelő vagy a falba beépített szifonnal lehet segíteni Kézmosó távlati képe A Falba beépített tartószerkezet (rejtett) B kapaszkodó C - Kifolyó D falba épített bőzelzáró (Geberit gyártmányú, lapos, a falhoz simuló kivitel)

14 A mosdókagyló homorú elsı éle megkönnyíti a használatot. A mosdókagyló elsı éle homorú és a kagyló billenthetı (a billentésre a kagyló alatt látható fémkeret szolgál). Flexibilis csatlakozásokkal szerelt mosdókagyló, amely a falra szerelt sínen vízszintes irányban, az azon futó második sínen függıleges irányban tág határok között tetszıleges helyzetbe állítható. A függıleges sín B vízszintes sín C flexibilis zuhanykar (a mosdó mellett elhelyezett WChez, altestmosás céljára) A kád végénél kialakított vízszintes padka egy átülési-beülési technikát is szolgálhat. A keverı csaptelep felexibilis zuhanykarral B kapaszkodó C túlfolyó/leersztı szelep Fürdıkádhoz használt segédeszközök

15 Dusch WC Bodylux A WC és a bidé funkciók egy berendezési tárgyban (Geberit 8000 típus), többállású altestmosó, szárító levegı befúvással és szagelszívó szellıztetésse l, falra szerelhetı kivitel

16 WC helyiség kézmosóval WC és zuhanyozó A kerekesszékes manöverek számára kielégítı méretek, de csak abban az esetben alkalmas, ha a használó szembıl át tud ülni. Fürdıszoba A kerekesszékes manöverek számára kielégítı méretek, de csak abban az esetben alkalmas, ha a használó szembıl át tud ülni. Fürdıszoba: Minden igényt kielégítı alaprajzi elrendezés.

17 Napkollektoros rendszer mőködése HMV termelés megújuló energiák alkalmazásával Külsı hıcserélık alkalmazása Külsı hıcserélık Alkalmazási példa több tároló ellátására egy hıcserélıvel: Forrás: Naplopó Kft. Forrás: Planning and Installing Solar Thermal Systems Magastetıre szerelés 1 Szerelıkeret napkollektorok ferdetetıre szereléséhez Magastetıre szerelés 2 Tetıbe integrált beépítés A napkollektorok helyettesítik a tetıhéjalást. Forrás: Naplopó Kft. Forrás: Naplopó Kft.

18 Lapostetıre szerelés 1 Lapostetıre szerelés 2 Szerelıkeret napkollektorok lapostetıre szereléséhez Betonkocka: kg/m2 síkkollektorokra, kg/m2 vákuumcsöves kollektorokra (8m felett még több) Forrás: Naplopó Kft. Forrás: Viessmann, Allendorf Napkollektorral kombinált hıszivattyús rendszer Pellet kazán és napkollektor március 11. Forrás: Komlós et al: Hıszivattyús rendszerek

Vízellátás Csatornázás elektronikus jegyzet. Szikra Csaba, 2015 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Vízellátás Csatornázás elektronikus jegyzet. Szikra Csaba, 2015 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. Vízellátás Csatornázás elektronikus jegyzet Szikra Csaba, 2015 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. Követelmények: Jegyzetek: Kereszty Balázs: Vízellátás Csatornázás (J85013) Kereszty Balázs: Gázellátás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL SOPRONI VÍZMŐ ZRT. Sopron, 2013. 04. Tartalomjegyzék 1. VEZETÉKEK 1.1. Gerincvezeték 1.2. Bekötıvezeték 2. AKNÁK, TISZTÍTÓ NYÍLÁSOK

Részletesebben

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

Kamleithner Budapest Kft. 1214 Budapest, Rákóczi F. út 189. T:425 3288 F: 425 7589 iroda@helios.hu www.helios.hu

Kamleithner Budapest Kft. 1214 Budapest, Rákóczi F. út 189. T:425 3288 F: 425 7589 iroda@helios.hu www.helios.hu Szellıztetés Miért? Egy átlagos háztartásban a fızés, mosás, szárítás, fürdés és a növények napi 15-20 liter vízgızt fejlesztenek, amely, ha nem távozhat el, penészesedést, rothadást és ezzel komoly épületkárokat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Illés Csaba. Épületgépészeti tervdokumentáció rajzai /Alaprajz, függőleges csőterv. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Illés Csaba. Épületgépészeti tervdokumentáció rajzai /Alaprajz, függőleges csőterv. A követelménymodul megnevezése: Illés Csaba Épületgépészeti tervdokumentáció rajzai /Alaprajz, függőleges csőterv A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT MŐSZAKI FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA A PUSZTA KONZERV KFT. ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

SZAKDOLGOZAT MŐSZAKI FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA A PUSZTA KONZERV KFT. ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE NYÍREGYHÁZI FİISKOLA MŐSZAKI ÉS MEZİGAZDASÁGI KAR JÁRMŐ- ÉS MEZİGAZDASÁGI GÉPTANI TANSZÉK MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK NYÍREGYHÁZA SZAKDOLGOZAT MŐSZAKI FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA

Részletesebben

KÉP, ÉS ÁBRAGYŰJTEMÉNY

KÉP, ÉS ÁBRAGYŰJTEMÉNY ÉPÜLETGÉPÉSZ ELLÁTÓ RENDSZEREK KÉP, ÉS ÁBRAGYŰJTEMÉNY A jegyzet a következő szakképesítés kötelező tananyaga: A szakképesítés megnevezése: Épületgépészeti technikus A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

Szécsény. Mővelıdési ház. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. augusztus

Szécsény. Mővelıdési ház. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. augusztus Szécsény Mővelıdési ház Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/1-224-0690

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató HAJDU Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47 Beüzemelési útmutató Mielıtt a készüléket beüzemelné és alkalmazná, olvassa el gondosan a beüzemelési útmutatót. A beüzemelési útmutatót tartsa

Részletesebben

320 o MŐVÉSZETI, KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS TECHNIKAI KÖZPONT TERVPÁLYÁZAT MŐLEÍRÁS

320 o MŐVÉSZETI, KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS TECHNIKAI KÖZPONT TERVPÁLYÁZAT MŐLEÍRÁS 320 o MŐVÉSZETI, KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS TECHNIKAI KÖZPONT TERVPÁLYÁZAT MŐLEÍRÁS TARTALOM a 320 o Mővészeti, kulturális, oktatási és technikai központ tervpályázathoz TARTALOM MŐSZAKI LEÍRÁS - Építészeti

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK SZAKSZERŰ TELEPÍTÉSE

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK SZAKSZERŰ TELEPÍTÉSE a szakszerű választás víz-, gáz- és fűtési rendszerekhez NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK SZAKSZERŰ TELEPÍTÉSE Copper Connects Life. TM Kiadó: Magyar Rézpiaci Központ Egyesület 1053 Budapest, Képíró u. 9. Tel:

Részletesebben

Energiatudatos és környezetbarát épületgépészet

Energiatudatos és környezetbarát épületgépészet Energiatudatos és környezetbarát épületgépészet Szikra Csaba Építészmérnöki Kar Energiatudatos és Környezetbarát Épületgépészet Épületszerkezetek Nyereségáramok és veszteségáramok (forma, hőszigetelés,

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Horváthné Korinek Judit 9029 Győr, Szabadság u.30. tel/fax:+36 20/9260001 e-mail: judit.korinek@gmail.com ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Épület leírása: KÉT LAKÁSOS TÁRSASHÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM

Részletesebben

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 .. Pakole Gáztech Kft. Pakole Gáztech Kft. 8000. Székesfehérvár Börgöndi út 8-10. DP24 B5 tipusú.......... falikazán gépkönyv Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 29/1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dunakeszi, Fı út 16-18. Társasház B jelő épülete (hrsz: 5086) 1. Alaprajzi elrendezés

Dunakeszi, Fı út 16-18. Társasház B jelő épülete (hrsz: 5086) 1. Alaprajzi elrendezés MŐSZAKI LEÍRÁS Dunakeszi, Fı út 16-18. Társasház B jelő épülete (hrsz: 5086) 1. Alaprajzi elrendezés Az épület 5 db, a hossztengelye mentén elhelyezkedı sorház-jellegő, kétszintes lakásból áll, melyek

Részletesebben

3. átdolgozott kiadás

3. átdolgozott kiadás Napenergia hasznosító rendszerek tervezési segédlete aurotherm kollektorok aurostor melegvíztárolók auromatic szabályozók aurostep komplett rendszerek aurocompact készülék Vaillant Saunier Duval Kft. 2

Részletesebben

A NAPENERGIA CSALÁDI HÁZAKBAN TÖRTÉNİ HASZNOSÍTÁSA

A NAPENERGIA CSALÁDI HÁZAKBAN TÖRTÉNİ HASZNOSÍTÁSA EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZTTUDOMÁNYI KAR Környezettudományi Centrum A NAPENERGIA CSALÁDI HÁZAKBAN TÖRTÉNİ HASZNOSÍTÁSA SZAKDOLGOZAT Készítette: BENE ALEXANDRA Környezettan Alapszakos Hallgató

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER PP-R nyomócső rendszer PP-R NYOMÓCSÕ RENDSZER ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER 1. A PP-R műanyag csőrendszer tulajdonságai A Pipelife PP-R műanyag csőrendszert az MSZ EN ISO 15874 és a

Részletesebben

TAKÁCS LAJOS GÁBOR TŐZSZAKASZOK KIALAKÍTÁSA ÉS TÉRBELI ELVÁLASZTÁSA

TAKÁCS LAJOS GÁBOR TŐZSZAKASZOK KIALAKÍTÁSA ÉS TÉRBELI ELVÁLASZTÁSA TAKÁCS LAJOS GÁBOR TŐZSZAKASZOK KIALAKÍTÁSA ÉS TÉRBELI ELVÁLASZTÁSA Ph.D. fokozat elnyeréséhez benyújtott értekezés Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki kar Épületszerkezettan

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

Megvalósult épületek ismertetése

Megvalósult épületek ismertetése Épületrekonstrukciós Szakmérnöki Szak Farkas Imre Szakdolgozat Témavázlat Nedvesedı falak talajszint alatti utólagos nedvességmentesítése, kiszárítása I/ A szigetelés filozófiájának változása a XX. század

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Apátistvánfalva, volt határőr laktanya helyén megvalósítandó Ökoturisztikai Információs Centrum és kiszolgáló épületei építéséhez Apátistvánfalva, Fő út (101/6 hrsz.) 2009.

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról A Kormány a vízgazdálkodásról

Részletesebben

Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek

Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek 1 1. Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek Az égés legáltalánosabb értelemben oxidáció (tőzvédelmi szempontból a levegı oxigénjével történı egyesülés). Minden tőz égés, de nem minden

Részletesebben

Napenergia házilag, Napkollektor házilag

Napenergia házilag, Napkollektor házilag Napenergia házilag, Napkollektor házilag Az energiahordozók árainak drasztikus emelkedése minden felhasználót foglalkoztat és cselekvésre késztet. Ez vezetet ahhoz a nem éppen ideális gondolathoz, hogy

Részletesebben

Andó Mátyás. EGM III. évfolyam. Ökologikus építészet TARTALOMJEGYZÉK... 1 BEVEZETÉS... 2

Andó Mátyás. EGM III. évfolyam. Ökologikus építészet TARTALOMJEGYZÉK... 1 BEVEZETÉS... 2 Falak jelentısége energetikai szempontból HİSZIGETELÉS Andó Mátyás EGM III. évfolyam 2004 Ökologikus építészet Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 BEVEZETÉS... 2 ÉPÍTİANYAGOK JELLEMZİI... 2 HİSZIGETELİ

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŐTİKÉSZÜLÉK TU.E 17 23 36 TU.E 23C 36C MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2009.01.16. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉS MŐSZAKI ELİÍRÁSOK 3. oldal 4. oldal

Részletesebben

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Econcept 25 K, 35 K típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u.

Részletesebben