FRIALEN biztonsági elektrofittingek házi összekötı- és elosztóvezetékekhez d225-ig. Szerelési útmutató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FRIALEN biztonsági elektrofittingek házi összekötı- és elosztóvezetékekhez d225-ig. Szerelési útmutató"

Átírás

1 FRIALEN biztonsági elektrofittingek házi összekötı- és elosztóvezetékekhez d225-ig Szerelési útmutató

2 Tartalomjegyzék FRIALEN biztonsági elektrofittingek: 1. Felhasználási területek 3 2. Szabályzatok és megmunkálási elıírások 3 3. Karmantyúk, könyökidomok, T-idomok d20 - d Nyomás alatti megfúró idomok és -szelepek Szelepes megfúró idomok Ballonozó idomok Nyeregidomok Erısítı- és javítóidomok Gömbcsapok PE gömbcsapos megfúró idomok Átmeneti idomok Javító idomok 33 A FRIALEN biztonsági elektrofittingek megmunkálásához Ön az alábbi elérhetıségeken kap további információkat: FRIATEC Aktiengesellschaft Division Technische Kunststoffe Postfach Mannheim Telefon Telefax Internet: Forródrót ( )

3 1. Felhasználási területek A FRIALEN biztonsági elektrofittingeket polietilénbıl készült nyomócsövek hegesztett kötéseihez használják az SDR17,6 méretezéstıl az SDR11-ig, a gáz- és vízellátásban, nyomott szennyvízrendszerekhez, ipari csıvezeték rendszerekhez. 2. Szabályzatok és megmunkálási elıírások A FRIALEN biztonsági elektrofittingekrıl Ön az Interneten a alatt rendelkezésére álló mőszaki adatlapokban kap részletes információkat. Vegye figyelembe a DVGW (Német Gázés Vízügyi Szövetség) szabályzatot, a DVS, a BGV-D2 (VBG 50) irányelveit, az EN 1555, EN 12201, EN szabványokat, az UVV-t (német balesetvédelmi elıírás), illetve a megfelelı országspecifikus elıírásokat. VESZÉLY! A leírt munkamőveleti sorrend betartása kötelezı. A FRIALEN biztonsági elektrofittingek a olvadási együttható csoportokba tartozó, DIN 8074/75, EN , EN , EN , ISO 4437 szabvány szerinti PE 100, PE 80, PE 63 és PE 50, a DIN 16892/93 szerinti PE-Xa és a DIN

4 8072/73 szerinti PE-LD anyagokból készült csövekkel hegeszthetık össze. Javasoljuk B tőrésosztályba tartozó, korlátozott átmérıtőréső csövek alkalmazását. A PE-LD csövek > 0ºC környezeti hımérséklet mellett hegeszthetık. A FRIALEN biztonsági elektrofittingek PE 100-ból készülnek és teljesítik a DIN , -7, EN , EN , EN , ISO/CD szabványok, valamint a DVGW vizsgálati elvek követelményeit. A FRIALEN biztonsági elektrofittingek megmunkálása FRIAMAT hegesztıgépekkel - 10 C és + 45 C közötti környezeti hımérsékleten lehetséges. Különbözı anyagok között átmenı összekötések esetén kiegészítésképpen az anyag-, vagy rendszerspecifikus szabványok és szerelési irányelvek érvényesek. Más csıalapanyagokkal, pl. PP, PVC stb. történı hegesztés nem lehetséges. A csövek és idomok a megmunkálás során a megengedett - 10 C és + 45 C közötti használati hımérséklettartományban levı, kiegyenlített hımérsékleti szinten legyenek.

5 INFORMÁCIÓ: A FRIALEN biztonsági elektrofittingeket charge számmal látták el. Az alábbiak szerepelnek balról jobbra olvasva: gyártási hét (naptári hét) ( jelölés) gyártási év (2. jelölés) anyagazonosító betőjel (3. jelölés) Példa: Nyomon követhetıség Az elemek automatikus visszakövethetıségét pl. FRIAMAT T készülékek használata során speciális vonalkód (ld. 8. ábra) teszi lehetıvé, amely tartalmazza az elektrofitting specifikus adatait, pl. gyártó, méretezés, alapanyag, gyártási adatok. Ezek a nyomon követési adatok a hegesztési folyamat adataival együtt elektronikus úton archiválhatók. INFORMÁCIÓ: Manuális hegesztıgépek (vonalkódleolvasási lehetıség nélkül), pl. FWS 225, már nem felelnek meg a technika állásának. Ezért a FRIALEN biztonsági elektrofittingek

6 megmunkálása ezekkel a gépekkel már nem lehetséges Nyomóterhelhetıség A PE 100 anyagú FRIALEN biztonsági elektrofittingek nyomóterhelhetıségét az SDR (Standard Dimension Ratio) jelölés határozza meg. SDR = csı külsı Ø d csı falvastagsága s A C méretezési faktor (PE-elemekre vonatkozó számítási együttható) a felhasználási területtıl és a specifikus elıírásoktól függ (min. 1,25). Idom-alapanyag: PE 100 (FRIALEN standard) SDR-fokozat Víz maximális üzemi nyomás bar C = 1,25 Gáz maximális üzemi nyomás bar C = Az elemek terhelhetıségükre vonatkozóan a fenti táblázatnak megfelelıen vannak megjelölve, illetve így használhatók. Az e jelzéstıl eltérı, pl. a FRIASTOPP használatánál adódó korlátozás miatti nyomásosztályozások esetén az idomon, illetve a mőszaki adatlapokon szereplı adatokat kell figyelembe venni. VESZÉLY! A közeg szivárgása mellett a hegesztés

7 tilos. 3. Karmantyúk, könyökidomok, T-idomok d20 - d Csıdarabolás A csövet a csı tengelyére merılegesen vágja le (ld. 1. ábra). Erre PE-csıvágó, vagy mőanyagvágó főrész alkalmas. 1. ábra VESZÉLY! Nem merılegesen végzett csıdarabolás azt okozhatja, hogy a csı részlegesen nem fedi a főtıszálat, ezáltal túlhevülések, ellenırizhetetlen olvadékképzıdés, vagy öngyulladás léphet fel (ld. 2. ábra) Hegesztési zóna felmérése, megjelölése FRIALEN tollal és az oxidréteg eltávolítása 2. ábra Hegesztési zóna: Elektrofittingeknél általában a betolási mélység, tehát a karmantyúvég és a belsı ütközı közötti méret. Áttoló karmantyúknál a karmantyúvég és a karmantyú közepe közötti méret. Elıször a csövet a szennyezıdésektıl meg kell tisztítani. A betolási mélységhez tett kb. + 5mm-es megmunkálási jel teszi lehetıvé a hegesztés után annak igazolását, hogy az oxidréteget szabályosan eltávolították. Kaparókés, vagy FWSG FRIALEN 3. ábra 4. ábra

8 kaparóeszközök segítségével (ld. 3. és 4. ábra) közvetlenül szerelés elıtt maradéktalanul el kell távolítani azt az oxidréteget, amely a tárolás alatt képzıdött a PE-HD csövek és a hosszú PE idomok felületén. A leágazó csonkokat, pl. DAA és DAV idomokon és szelepeken, KH és KHP gömbcsapokon, vagy UAN/UAM menetes átmeneti idomokon a csövekre vonatkozó megmunkálási elıírásokhoz hasonlóan kell elıkészíteni. PE-Xa csövek elıkészítésére a DVS2207-1, 1. melléklet szerint rotációs kaparóeszközök az elıírás. Egyenletes és hiánytalan oxidréteg-lekaparást érünk el az FWSG kaparóeszközök használatával. FWSG 63 d20 - d63 FWSG 225 d75 - d225 (4. ábra) Az oxidréteg nem tökéletes eltávolításával nem homogén, tömítetlen hegesztett kötés jöhet létre. Elegendı egyszeri, hiánytalan lekaparás (legalább 0,15 mm). A hegesztési zónában nem szabad csıfelületi sérüléseknek, pl. axiális repedéseknek, vagy karcolásoknak elıfordulniuk. Túl nagy rétegeltávolítás nagy győrős hézaghoz vezethet, amelyet a hegesztésnél egyáltalán nem, vagy nem tökéletesen lehet megszüntetni. Kérjük, ezért rendszeresen ellenırizze a kaparókés pengéjének állapotát, és

9 a palástmaró szerszámon levı penge kopását. Az elhasználódott késeket ki kell cserélni! (lásd FRIALEN -Info 1. sz.). Kaparóeszköz Elıírt forgácsvastagság (mm) Kopáshatár (mm) FWSG 63 0,15-0,25 0,3 FWSG 225 0,25-0,35 0,4 Az elıírt kopáshatár a FRIALEN biztonsági elektrofittingekre vonatkozik. Adott esetben más gyártó adatait figyelembe kell venni! Tilos a reszelés, vagy smirglizés, mivel szennyezıdések dörzsölıdhetnek be. A felület teljes kiterjedéső, hiánytalan lekaparásának ellenırzésére azt javasoljuk, vigyenek fel jelölı (ellenırzı) vonalakat (ld. 3. ábra). Ha a felület lekaparása során pontról pontra nem lekapart felületek adódnak (pl. tekercscsöveknél, vagy ovális csöveknél), azokat újra meg kell munkálni. A megmunkált zónát védeni kell piszoktól, szappantól, zsírtól, ráfolyó víztıl és a kedvezıtlen idıjárási hatásoktól (pl. nedvességbehatás, deresedés). Lekaparás után a hegesztési zónát már nem szabad megérinteni. FIGYELEM Az fedetlen főtıszálakkal ellátott FRIALEN biztonsági elektrofittingek szabadon levı főtıszálaik révén optimális hıátadást biztosítanak és

10 ezért az elektrofitting belsı oldalán nem szabad kaparást végezni Vágóélek külsı és belsı sorjátlanítása Ehhez kaparókés használata célszerő. Megkönnyíti a karmantyú szerelését, ha a csı homlokélét a külsı kerületén tompítják. Csıben levı forgácsokat eltávolítani Nem kerek / ovális csövek kiigazítása Tárolás közben a csövek kereksége, különösen tekercsben és dobon deformálódhat. Ha a csıovalitás a hegesztési zóna területén nagyobb, mint d (külsı átmérı) 1,5%-a, illetve 1,5 mm, akkor Önnek kell kikerekíteni az illetı csöveket a hegesztési zóna területén. Használjon ehhez kerekítı bilincseket, amelyeket a hegesztési zóna végére szerel fel (ld. 5. ábra). 5. ábra 3.5. Tisztítás A csövek hegesztendı felületeinek és a FRIALEN biztonsági elektrofittingek belsı felületeinek abszolút tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük. Ezeket a felületeket közvetlenül szerelés elıtt és lekaparás után megfelelı tisztítószerrel és kizárólag nedvszívó, nem rojtosodó és nem színezett papírral meg kell tisztítani (ld. 6. ábra). PE-tisztítószereket ajánlunk, amelyek megfelelnek a DVGW-VP 603 vizsgálati alapelve követelményeinek, pl. Tangit, vagy AHK-tisztítókat. 6. ábra A tisztítás során el kell kerülni, hogy a

11 nem lekapart csıfelületrıl szennyezıdések dörzsölıdjenek le a hegesztési zónába. Alkoholtartalmú tisztítószerek használata esetén az alkohol aránya a DVGW-VP 603-nak megfelelıen min. 99,8% legyen. A tisztítószernek a hegesztés elıtt teljes mértékben el kell párolognia. Ezután a csövön a hegesztési zóna szélességét jelzı vonást a FRIALEN jelölıtollal újra meg kell rajzolni, mivel ezt lekaparás és tisztítás közben eltávolítottuk. Ennek során ügyelni kell arra, hogy a hegesztési zónák tiszták maradjanak. Kerülni kell a megtisztított hegesztési zónák kézzel való érintését. A hegesztendı elektrofittinget csak közvetlenül az elıirányzott megmunkálás elıtt vegyük ki a csomagolásból. A csomagolás szállítás és raktározás alatt az idom külsı behatások elleni védelmét képezi Betolás, illetve csıvégek beillesztése az elektrofittingbe A FRIALEN biztonsági elektrofittingek és a csövek összeillesztésénél arra kell ügyelni, hogy a kontakthüvelyek alkalmasak legyenek a hegesztı dugójához való csatlakozáshoz. Összeillesztéskor nem szabad jobbra-balra feszítgetni. A

12 FRIALEN biztonsági elektrofittingeket ellenállás nélkül kell tudni felhelyezni. A megmunkált betolható véget a jelölésig (ld. 3. ábra) kell az elektrofittingbe tolni. Esetleg kerekítı bilincseket (ld. 7. ábra) kell alkalmazni. Ha az elızı eljárás ellenére nem lehetséges az elektrofitting ellenállásmentes felhelyezése, akkor ismételt kaparást kell végezni Vigyázni az elemek feszültségmentes szerelésére Valamennyi hegesztéshez elıkészített kötési helynek feszültségmentesnek kell lennie. Nem szabad, hogy a csövek a FRIALEN biztonsági elektrofittingbe helyezve hajlítófeszültségnek, vagy önsúlyterhelésnek legyenek kitéve. A karmantyúknak, miután a csıvégekre felszerelték, normál kézi erıvel mozgathatóknak kell lenniük. Adott esetben a vezeték, vagy az elektrofitting alátámasztható, vagy megfelelı tartószerkezeteket lehet alkalmazni. A kötési hely feszültségmentes rögzítését addig kell fenntartani, amíg el nem érték a vonalkódon és a táblázatban megadott lehőlési idıt (ld pont). Hegesztés elıtt a jelölıvonalak segítségével újra ellenırizni (esetleg korrigálni) kell, nem tolódott-e el a csı betolási végének helyzete a FRIALEN biztonsági elektrofittingben.

13 A hegesztés közben a nem feszültségmentes, illetve eltolódott kötési hely nem megengedett olvadékot, és hibás kötést okozhat (ld. 7. ábra). 7. ábra 3.8. Hegesztés végrehajtása Csak olyan hegesztıkészülékeket szabad használni, amelyeket a gyártó funkcionálisan FRIALEN biztonsági elektrofittingek megmunkálásához engedélyezett. Lásd DVS A hegesztési paramétereket a FRIALEN biztonsági elektrofittingen elhelyezett fıvonalkód tartalmazza. Automata hegesztıgépek (pl. FRIAMAT vagy FWA 315) használata esetén a paramétereket a leolvasó ceruzán keresztül viszik be a hegesztıgépbe. A vonalkód beolvasása után az elektrofitting adatait össze kell hasonlítani a készülékkijelzın megjelentekkel. 8. ábra Az alárendelt vonalkód az elemek nyomon követéséhez (traceability) szükséges adatokat tartalmazza (ld. 2. pont). Ezt a vonalkódot csak akkor kell beolvasni, ha az elemek nyomon követhetıségét kell használni. Megfelelı hegesztıgépek szükségesek.

14 A hegeszthetı csıtipusokat a rájuk ragasztott címkén levı SDR-jelölés mutatja. A hegesztıgépek automatikusan felügyelik a hegesztés lefolyását, és rögzített határok között szabályozzák a bevezetett energiát. Információ: A hegesztési paramétereket 24 jegyő szám formájában (fent), az elem visszakövethetıségi adatait 26 jegyő számsor formájában (lent) kódolták a vonalkód-címkén és ezeket a vészadatbevitel üzemmódon keresztül kézzel is be lehet vinni a FRIAMAT - hegesztıgépbe. Elválasztott tekercseléső elektrofittingeknél (ld. 9. ábra) minden egyes oldalt egymástól elkülönítve kell hegeszteni. Folyamatos tekercseléső elektrofittingeknél mindkét oldalt egyszerre hegesztik (ld. 10. ábra). A hegesztıindikátorral felszerelt FRIALEN biztonsági elektrofittingeknél az indikátor csak utalást tesz az elvégzett hegesztésre. A hegesztés szabályos lefolyását azonban csak a hegesztıgép mutatja! 9. ábra 10. ábra Általános biztonsági okokból a hegesztés alatt tartson egy méter távolságot a hegesztés helyétıl. 11. ábra

15 Össze kell hasonlítani az elért tényleges hegesztési idıt a gépen levı elıírt hegesztési idıvel és fel kell jegyezni a csıre, vagy a FRIALEN biztonsági elektrofittingre (ld. 11. ábra). Ezzel a jelzéssel azt is biztosítjuk, hogy egy hegesztési helyet sem hagyunk figyelmen kívül. Kétség esetén a hegesztés megismételhetı. A kötési helynek azonban az újbóli hegesztés elıtt le kell hőlnie a környezeti hımérsékletre. Kérjük, ehhez telefonon lépjen kapcsolatba FRIALEN - szaktanácsadójával, vagy kérjen segítséget a FRIALEN -forródróton. Rögtön a hegesztési mővelet befejezése után meghegeszthetı a következı kötési hely Lehőlési idık Lehőlési idı alatt értjük a) azt az idıt, amely ahhoz szükséges, hogy az elemet olyan hımérsékletre hőtsék le, amely lehetıvé teszi a kötés mozgatását. Ez az idı a vonalkódokon is rajta van, és CT-vel jelölik. b) azt az idıt, amely ahhoz szükséges, hogy az elemet olyan hımérsékletre hőtsék le, amely lehetıvé teszi teljes próba-, illetve üzemi nyomással történı táplálását. Ennek során megkülönböztetjük a 6 bar-ig terjedı, illetve > 6 bar nyomásértékeket.

16 Átmérı mm-ben Lehőlési idı percben FRIALEN karmantyúkra és idomokra CT amíg a kötés mozgatható nem lesz 6 bar-ig terjedı nyomásterhelésig > 6 bar nyomásterhelésig Információ: Csıvezetéket csak kiállt nyomáspróba után szabad üzembe helyezni (ld. DIN 4279, 7/8. rész, illetve G469). Figyelembe kell venni a nyomáspróbákra vonatkozó DVGWmunkalapokat, illetve európai szabványokat, vagy a megfelelı hazai elıírásokat. 4. Nyomás alatti megfúró idomok és -szelepek A FRIALEN nyomás alatti megfúró idomok és -szelepek alkalmasak leágazásnak nyomásmentes és nyomás alatti vezetékekhez. A d40 d75 nyeregidomok nem csatlakoztathatók SDR17 PE-HD csövekkel. Megfúrás technikai okokból FRIALEN nyomás alatti megfúró idomokat nem lehet általánosan SDR7,4 csövekhez, és a nyomás alatti

17 megfúró szelepeket nem lehet általánosan SDR7,4 és SDR9 csövekhez csatlakoztatni. Kérjük, tájékozódjon szerelvényadatlapjaink segítségével, vagy kérdezze meg FRIALEN felhasználási technikusait Csövek (és leágazó csonkok) hegesztési zónájának felmérése, megjelölése és az oxidréteg eltávolítása Elıször a csövet a szennyezıdésektıl meg kell tisztítani. Hegesztési zóna: a felsı rész által átfedett csıfelület (ld. 12. ábra); leágazásoknál a betolási mélység a sima csıcsonkon. Kaparókés (ld. 13. ábra), vagy FRIALEN nyeregidom palástmaró szerszám (ld. 14. ábra) segítségével közvetlenül szerelés elıtt maradéktalanul el kell távolítani a hegesztési zóna területén azt az oxidréteget, amely a tárolás alatt a felületeken képzıdött. Az átfedési felülethez tett néhány milliméteres megmunkálási jel teszi lehetıvé a hegesztés után annak igazolását, hogy a csırıl az oxidréteget szabályosan eltávolították. 12. ábra 13. ábra 13. ábra Az oxidréteg nem tökéletes eltávolításával tömítetlen hegesztett kötés jöhet létre. 14. ábra

18 A kaparókés elhasználódott pengéit ki kell cserélni. Elegendı egyszeri, hiánytalan lekaparás (legalább 0,15 mm). Ennek során a csı keresztmetszetén egyenletes, horpadásés sorjamentes felületnek kell keletkeznie. Tilos a csövön a reszelés, vagy smirglizés, mivel szennyezıdések dörzsölıdhetnek be. A felület teljes kiterjedéső, hiánytalan lekaparásának ellenırzésére azt javasoljuk, vigyenek fel jelölı (ellenırzı) vonásokat. Ha a felület lekaparása során pontról pontra nem lekapart felületek adódnak, azokat újra utána kell igazítani. A megmunkált zónát védeni kell piszoktól, szappantól, zsírtól, ráfolyó víztıl és a kedvezıtlen idıjárási hatásoktól (pl. nedvességbehatás, deresedés) Tisztítás A csövek hegesztendı felületeinek és a FRIALEN biztonsági elektrofittingek belsı felületeinek abszolút tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük. Ezeket a felületeket közvetlenül szerelés elıtt és lekaparás után megfelelı tisztítószerrel és kizárólag nedvszívó, nem rojtosodó és nem színezett papírral meg kell tisztítani. PEtisztítószereket ajánlunk, amelyek megfelelnek a DVGW-VP 603 vizsgálati alapelve követelményeinek, pl. Tangit, AHK-tisztítókat.

19 A tisztítás során el kell kerülni, hogy a nem lekapart csıfelületrıl szennyezıdések dörzsölıdjenek le a hegesztési zónába. Alkoholtartalmú tisztítószerek használata esetén az alkohol aránya a DVGW-VP 603-nak megfelelıen min. 99,8% legyen. A tisztítószernek a hegesztés elıtt teljes mértékben el kell párolognia. Ezután a csövön a hegesztési zóna szélességét jelzı vonásokat a FRIALEN jelölıtollal újra meg kell rajzolni, mivel ezeket lekaparás és tisztítás közben eltávolítottuk. Ennek során ügyelni kell arra, hogy a hegesztési zónák tiszták maradjanak. A hegesztendı elektrofittinget csak közvetlenül az elıirányzott megmunkálás elıtt vegyük ki a csomagolásból. A csomagolás szállítás és raktározás alatt az idom külsı behatások elleni védelmét képezi Szerelés - Az elıre felszerelt csavarokat az egyik oldalon kilazítani. - Felsı- és alsórészt felnyitni; a még felcsavarozott oldal zsanérként szolgál. - Megmunkált csıfelületre ráhelyezni. - Mind a négy csavart egyenletesen, keresztben, imbuszkulccsal ütközésig 15. ábra

20 meghúzni (ld. 15. ábra). Belsı hatszög SW 5 SW 6 Szerelvény <= d63 > d63 Az alsórészek az idomok állandó részei, és az illesztési nyomás létrehozására szolgálnak. Nyomás alatti megfúró idomok és - szelepek esetén hegesztés elıtt a gyári fúróbeállítást nem szabad megváltoztatni Hegesztés végrehajtása A megfúró idomok és -szelepek közeget szállító vezetékekre történı felhegesztése közben a hegesztési mővelet alatt és a teljes lehőlésig a következı üzemi nyomásokat nem szabad túllépni: Csıanyag PE 80 PE 100 SDR Maximálisan megengedett üzemi nyomás bar-ban Gázvezeték Vízvezeték 1 12, Csak olyan hegesztıkészülékeket szabad használni, amelyeket a gyártó funkcionálisan FRIALEN biztonsági elektrofittingek megmunkálásához engedélyezett. Lásd DVS A hegesztési paramétereket a

21 FRIALEN biztonsági elektrofittingen elhelyezett vonalkód tartalmazza. Automata hegesztıgépek (pl. FRIAMAT, vagy FWA 315) használata esetén a paramétereket a leolvasó ceruzán keresztül viszik be a hegesztıgépbe. A vonalkód beolvasása után az elektrofitting adatait össze kell hasonlítani a készülékkijelzın megjelentekkel. A fıvezeték megfúrása elıtt a csatlakozóvezeték nyomáspróbája lehetséges. A hegesztıgépek automatikusan felügyelik a hegesztés lefolyását és rögzített határok között szabályozzák a bevezetett energiát. A hegesztıindikátor csak utalást tesz az elvégzett hegesztésre. A hegesztés szabályos lefolyását azonban csak a hegesztıgép mutatja! Általános biztonsági okokból a hegesztés alatt tartson egy méter távolságot a hegesztés helyétıl Megfúrás, próba- és üzeminyomás-terhelés Az alábbi várakozási idıket kell betartani: Átmérı mm-ben Lehőlési idı percben a FRIALEN nyeregidomokhoz Nyomásterhelésig a leágazáson keresztül CT megfúrásig

22 Az elemeken feltüntetett CT lehőlési idı megfelel a megfúrásig szükséges lehőlési idınek. Ha a várakozási idıket nem tartják be, tömítetlen hegesztett kötés veszélye áll fenn. A megfúrás elıtt figyelembe kell venni az általános csıfektetési irányelveket Nyomás alatti megfúró idomok megfúrása Záródugót eltávolítani. Megfelelı FRIALEN -kulccsal a fúrót lefelé csavarni (ld. 16. ábra). d SW >= ábra Fúrót felsı ütközésig visszaforgatni. Záródugót felhelyezni és imbuszkulccsal lefelé csavarni, amíg a dugó gallérja lágyan megérinti a fúrócsonk homlokfelületét. Ezután a dugót fél fordulattal visszatekerni az O-győrő feszültségmentesítéséhez.

23 A gallér túl nagy húzóereje esetén a dugó eltörhet, illetve túlcsavarhatja a hatlapos felfogatást. Ez esetben a dugót ki kell cserélni. Javasolt a megfúródóm zárása K hegesztett sapkával. A szükséges kaparási és tisztítási munkálatokat el kell végezni (lásd fejezet) Párhuzamos lefolyású nyomás alatti megfúró idomok megfúrása A megfúrás (ld. 17. ábra) a 4.6. ponthoz hasonlóan történik a párhuzamos lefolyású nyomás alatti megfúró idomokhoz való mőködtetı kulccsal Nyomás alatti megfúró szelepek megfúrása 17. ábra Szerelés, hegesztés és lehőlési idık 4.1 és további fejezetekhez hasonlóan. A 14 mm-es négyszögcsapon, jobbra forgatva, megfelelı kulccsal felfúrni (ld. 18. ábra), amíg el nem értük az alsó ütközıt. A szelep ekkor zárva van. A szelep nyitásához a fúrót ütközésig balra kell forgatni. A felsı ütközı elérése után kb. ½ fordulattal visszaforgatni. A szelep nyitva, illetve zárva állásához való fémütközık a mőködtetı erı egyértelmően észlelhetı növekedéséhez vezetnek. Mivel a szigetelés zárt állapotban radiálisan sajtolt O-győrővel történik, nincs szükség túlságosan erıs zárásra. 18. ábra Információ: A FRIALEN EBS készlettel lehetséges az utólagos megfúrás az utcai csapszekrényen keresztül.

24 A DAV szelep 14 mm-es négyszögcsapját a FRIALEN EBS készlettel összekötni, és kihúzás ellen biztosító szeggel biztosítani. A teleszkópos kezelırudazaton a szükséges áthidaló magasságot beállítani. A teleszkópos rudazat fokozatmentesen állítható és minden kihúzott hosszúságban biztonságosan megáll. A FRIALEN EBS készletet mőszakilag optimálisan a FRIALEN DAV nyomás alatti megfúró szelephez igazítottuk. 5. Szelepes megfúró idomok 5.1. Szerelés A szerelés elıkészítése és a hegesztés a FRIALEN nyomás alatti megfúró idomhoz hasonlóan történik (ld ). Be kell tartani a lehőlési idıket (ld Nyomás alatti megfúró idomok pontot). A szerelvényt a különbözı szelepgyártók mindenkori szerelési utasítása szerint, megfelelı zsilipelı szerkezettel fúrják meg, illetve ilyen szeleppel szerelik fel. A nyomáspróba elıkészítése és végrehajtása a szelepgyártók adatai szerint történik. 19. ábra A gyárilag beépített menetes fém alkatrészeket kulccsal biztosítani kell elfordulás ellen.

25 Ügyelni kell arra, hogy a szigetelési munkákat elıírásszerően (DVGW szabályzat) hajtsák végre. 6. Ballonozó idomok 6.1. Szerelés A FRIALEN ballonozó idomok (ld. 20. ábra) szerelésre elıkészítése és hegesztése úgy történik, mint a FRIALEN nyomás alatti megfúró idomoké (ld fejezet). A csı megfúrása (Ø max. 56,5 mm) a lehőlési idı befejezıdése után (ld pont) és a mindenkori gyártók megfúró/ballonozó készülékeire vonatkozó szerelési elıírások betartásával történhet. 20. ábra Sárgaréz dugó behelyezése A sárgaréz dugó beforgatásához kb. 150 Nm forgatónyomatékot kell kifejteni. Esetleg erıkart kell alkalmazni a forgatónyomaték eléréséhez. A dugót ütközésig be kell forgatni; az O- győrőnek a dómot szigetelnie kell (ld. 21. ábra). 21. ábra A sárgarézdugó felszerelése után, vagy a 2 ½ mőanyagsapkát kell felcsavarni, vagy a szokásos lekaparási és tisztítási munkák figyelembe vételével egy ballonozó szerelvényhez való FRIALEN sapka felhegesztésének (ld. 22. ábra) kell történnie. 22. ábra Információ:

26 A d63 FRIALEN ballonozó idomokat csak mőanyag anyával és mőanyag dugóval szállítjuk. A dóm nem hegeszthetı. 7. Nyeregidomok 7.1. Szerelés A szerelés elıkészítése és a hegesztés úgy történik, mint a FRIALEN nyomás alatti megfúró idomnál (ld ). A megfúrás nyomásmentes, vagy nyomás alatti állapotban történik, elzáró szerelvényen keresztül, kereskedelemben kapható megfúró készülékekkel. 23. ábra Ajánljuk a remscheidi Hütz + Baumgarten vállalat speciálisan erre elıirányzott megfúró készülékét. Kérjük, forduljon FRIALEN alkalmazástechnika részlegünkhöz. A gyártók szerelési elıírásait be kell tartani. 8. Erısítı- és javítóidomok 8.1. Szerelés Pontról pontra elıforduló csısérülések esetén a sérült hely dugóval elzárható, ezután az erısítı- és záróbilinccsel meghegeszthetı. Minden egyes félbilincset külön kell 24. ábra

27 hegeszteni. Az egyes félbilincsek szerelésének elıkészítése és hegesztése a FRIALEN nyomás alatti megfúró idomokhoz hasonlóan történik (ld pont). Ügyelni kell arra, hogy szerelés közben a csıvezeték sérült, vagy deformálódott helye mindig a főtıelem centrumában legyen. 9. Gömbcsapok A FRIALEN KH/KHP gömbcsap (ld. 25. ábra) a mőködtetı elem 1/4 fordulatával zár és nyit. A FRIALEN KH/KHP gömbcsapot PE- HD hegesztıvégeivel FRIALEN karmantyúkon, könyökidomokon, vagy T-idomokon keresztül lehet a csıvezetékkel összekötni. Akár a hálózat részleges lezárására, akár a házi csatlakozóvezetékek elzárására alkalmas. 25. ábra 9.1. Szerelés A hegesztıvégeket az általános szerelési követelményeknek megfelelıen elıkészíteni (oxidréteg eltávolítása/tisztítás). Hegesztés elıtt a FRIALEN KH/KHP gömbcsapot a

28 tervezett mőveletnek megfelelıen ki kell igazítani, hogy a BS mőködtetı rudazat megfelelı illeszkedését biztosítsuk. A teleszkópos FRIALEN BS mőködtetı rudazatot speciálisan a KHP gömbcsap mőszaki és geometriai követelményeihez igazítottuk. A közegjelölést és a zárásirányt az utcai fedélben jelölıablakon keresztül lehet megadni. 10. PE gömbcsapos megfúró idomok Szerelés Az AKHP PE gömbcsapos megfúró szerelésének elıkészítése és hegesztése nyeregidomként a FRIALEN nyomás alatti megfúró idomokhoz hasonlóan történik (ld pont). 26. ábra Információ: Nyomás alatti vezetékek szivárgásmentes megfúrásához ajánljuk a remscheidi Hütz + Baumgarten vállalat megfúró készülékét. Forduljon FRIALEN alkalmazástechnika részlegünkhöz.

29 11. Átmeneti idomok Szerelés A PE-védıfedél eltávolítása esetén vigyázni kell arra, hogy a huzal károsodását elkerüljük. A FRIALEN biztonsági elektrofittingekre vonatkozó általános csıfektetési elıírásokat (ld fejezet) figyelembe kell venni Acélcsıvel ellátott átmeneti idomok 27. ábra Kiegészítésként a következı pontokat kell figyelembe venni: - Az acélcsı megrövidítése tilos, mivel a hegesztéskor a hıbevitel a tömítırendszert veszélyezteti. - Acéloldal hegesztése csak ívhegesztéssel. - Az acélvég ráhegesztésénél meg kell akadályozni, hogy a beépített főtıszállal ellátott FRIALEN karmantyúba, vagy annak felületére hegesztési gızök és hegesztési gyöngyök kerüljenek.

30 Megelızés: A hátulról eltávolítható PE-HD csıdarabot ellenállásmentesen a FRIALEN karmantyúba tolni és a csıvégen lezárni a szívóhatások elkerülése érdekében. A szigetelést az érvényes elıírások, valamint a gyártó adatai szerint kell elvégezni. A vonalkódot a szigetelésnek nem szabad átfednie. 28. ábra FRIALEN átmeneti idomok acélcsıvel (csak gázfelhasználásra, ld. 28. ábra) Menetes átmeneti idomok Gáz: Víz: acélmenet (29. ábra) sárgaréz-/vörösöntvény-menet (30. ábra) 29. ábra A további szerelés során a gyárilag beépített menetes fém alkatrészeket a mőanyag elemben kulccsal biztosítani kell elfordulás ellen. FIGYELEM: A menetkötést sosem szabad fémmel hegeszteni, vagy forrasztani. Az esetleg elvégzendı szigetelésekre a fejezet vonatkozik. 30. ábra

31 12. Javító idomok d 32 - d 63, SDR 11 csövekhez Víz A csıvég (31. ábra) házi csatlakozó vízvezetékeken végzett javítás, vagy lefektetési munkák során megakadályozza, hogy maradványvíz hatoljon be a hegesztési zónába (32. ábra) Szerelés A sérült vízvezeték kijavításához egy passzdarabot készítünk elı, 2 db FRIALEN UB áttoló karmantyúval és 2 db FRIALEN RW javító idommal. 31. ábra A passzdarab felszereléséhez a vízvezetéket megfelelıen meg kell hajlítani. Az áttoló karmantyúk illesztése után történik a hegesztés, ponthoz hasonlóan. 32. ábra

32 Igény esetén Ön további szerelési és kezelési utasításokat rendelhet tılünk: - FRIALEN speciális technika nagy átmérıjő csıvezetékekhez és csıhálózatok reliningjához - FRIAFIT szennyvízrendszer - FRIASAFE gyorscsatlakozók - FRIAMAT -hegesztıgépek - FWSG palástmaró szerszámok - és további szerelési eszközök - A jelen leírásban szereplı mőszaki adatokat aktualitásuk tekintetében évente ellenırizzük. Kérjük, jelen leírás kiadási dátumának segítségével (utolsó oldalon lent) állapítsa meg jelen leírás idıbeli aktualitását. Készséggel elküldjük Önnek a legújabb kiadást. - Magyarországi forgalmazó: Glynwed Kft. H-2045 Törökbálint, Tó u. 3. Tel: Fax: Szerviz: FRIATEC Aktiengesellschaft Division Technische Kunststoffe Postfach Mannheim Telefon Telefax Internet: /3 3 I 05 bd. Stand:

FRIALEN speciális technika nagy átmérıjő csıvezetékekhez és csıhálózatok reliningjához. Szerelési útmutató

FRIALEN speciális technika nagy átmérıjő csıvezetékekhez és csıhálózatok reliningjához. Szerelési útmutató FRIALEN speciális technika nagy átmérıjő csıvezetékekhez és csıhálózatok reliningjához Szerelési útmutató Tartalomjegyzék FRIALEN biztonsági elektrofittingek: 1. Felhasználási területek 3 2. Szabályzatok

Részletesebben

FRIALEN biztonsági elektrofittingek házi összekötő- és elosztóvezetékekhez d225-ig. Szerelési útmutató

FRIALEN biztonsági elektrofittingek házi összekötő- és elosztóvezetékekhez d225-ig. Szerelési útmutató FRIALEN biztonsági elektrofittingek házi összekötő- és elosztóvezetékekhez d225-ig Szerelési útmutató Tartalomjegyzék FRIALEN biztonsági elektrofittingek: 1. Felhasználási területek 3 2. Szabályzatok és

Részletesebben

FRIALEN speciális technika nagy átmérőjű csővezetékekhez és csőhálózatok reliningjához Szerelési útmutató

FRIALEN speciális technika nagy átmérőjű csővezetékekhez és csőhálózatok reliningjához Szerelési útmutató FRIALEN speciális technika nagy átmérőjű csővezetékekhez és csőhálózatok reliningjához Szerelési útmutató Aliaxis Kft. 2051 Biatorbágy, Huber utca 5. Tartalomjegyzék FRIALEN biztonsági elektrofittingek:

Részletesebben

Szerelési utasítás ELECTROFUSION fittingek alkalmazása

Szerelési utasítás ELECTROFUSION fittingek alkalmazása ELECTROFUSION fittingek alkalmazása Szerelési utasítás ElectroFusion fittingek Az ElectroFusion (EF) hegesztést kizárólag arra felhatalmazott személyek végezhetik. Az alábbi instrukciók általános jellegűek

Részletesebben

19. hét- Költségkalkuláció, használati- kezelési útmutató, összeszerelési útmutató. Kalkulációs lap. Termék: Alkatrészszám: Megnevezés: Darab/Termék:

19. hét- Költségkalkuláció, használati- kezelési útmutató, összeszerelési útmutató. Kalkulációs lap. Termék: Alkatrészszám: Megnevezés: Darab/Termék: 19. hét- Költségkalkuláció, használati- kezelési útmutató, összeszerelési útmutató 1. Költségkalkuláció Kalkulációs lap Termék: Alkatrészszám: Megnevezés: Darab/Termék: Nyersanyag Cikkszám Mennyiség Egység

Részletesebben

Csô külsô átmérô [mm] menet

Csô külsô átmérô [mm] menet katalógus Általános tájékoztató Bevizsgálások: Műanyag idomaink DIN 8076 T3, PE csőre DIN 8074, valamint EN 12201 szabványok alapján kerültek bevizsgálásra. Minden elem, amely ivóvízzel érintkezik, megfelel

Részletesebben

Árlista 2015. Érvényes 2015 február 23-tól

Árlista 2015. Érvényes 2015 február 23-tól KÖZMŰRENDSZEREK Árlista 2015 Érvényes 2015 február 23-tól FRIALEN biztonsági elektrofittingek w w w. a l i a x i s - u i. h u UB Ütközô nélküli karmantyúk Az optimális hôátvitel miatt fedetlen fûtôszálakkal

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

FRIATOOLS. Kezelési utasítás FWSG 710 L hántolószerszám

FRIATOOLS. Kezelési utasítás FWSG 710 L hántolószerszám FRIATOOLS Kezelési utasítás FWSG 710 L hántolószerszám FRIATOOLS 1 FWSG710L 3 9 7 5 8 6 4 2 10 6 1. recés fogantyú 2. hántolókés 3. öntvény 4. feszítőszán 5. csillagfogantyú 6. vezetőgörgők 7. késtartó

Részletesebben

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3 katalógus UNIFIX MAXI palástjavító Felhasználási terület: Csővezetékeken keletkezett lyukak, repedések és porózusos csőszakaszok tömítésére alkalmazható, a Maxi típusok ezen kívül csövek összekötésére

Részletesebben

HERZ Teplomix. HERZ Armatúra Hungária Kft. Budapest, 1106 Keresztúri út 39-41. e-mail: office@herzarmatura.hu * www.herzarmatura.

HERZ Teplomix. HERZ Armatúra Hungária Kft. Budapest, 1106 Keresztúri út 39-41. e-mail: office@herzarmatura.hu * www.herzarmatura. HERZ Teplomix Termosztatikus háromjáratú szabályozószelep a kazán visszatérı ági hımérsékletének emeléséhez Normblatt 7766 2007. jan. kiadás Beépítési méretek, mm kvs (m3/h) kvs (m3/h) Rendelési szám Méret

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK IVÓVÍZBEKÖTÉSHEZ

ÁRJEGYZÉK IVÓVÍZBEKÖTÉSHEZ ÁRJEGYZÉK IVÓVÍZBEKÖTÉSHEZ Megnevezés Gerincvezetékre kötés Egységár Anyag Munkadíj Nettó Ft Nettó Ft Menny. egység KPE nyeregidom D25 395 db KPE nyeregidom D32 340 db KPE karmantyú D25 135 db KPE karmantyú

Részletesebben

HERZ Armatúra Hungária Kft. G 3/4" belső kónusszal. Réz- és acélcső. Csőcsatlakozások. Műanyagcső. Normblatt. HERZ 7688 7788 2004. okt.

HERZ Armatúra Hungária Kft. G 3/4 belső kónusszal. Réz- és acélcső. Csőcsatlakozások. Műanyagcső. Normblatt. HERZ 7688 7788 2004. okt. Normblatt Konvektorcsatlakozó készletek termosztát- és kézi szabályozó üzemhez HERZ 7688 7788 2004. okt. kiadás 1 7788 21 1 7688 21 Egycsöves Kétcsöves G 3/4" belső kónusszal Csőcsatlakozások Műanyagcső

Részletesebben

FRIATOOLS. Kezelési utasítás FWSG 710 S hántolószerszám

FRIATOOLS. Kezelési utasítás FWSG 710 S hántolószerszám FRIATOOLS Kezelési utasítás FWSG 710 S hántolószerszám FRIATOOLS 1 9 3 6 8 7 5 10 4 2 6 1. recés fogantyú 2. hántolókés 3. öntvény 4. feszítőszán 5. csillagfogantyú 6. vezetőgörgők 7. késtartó öntvény

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Ütközô nélküli karmantyú

Tartalomjegyzék. Ütközô nélküli karmantyú Tartalomjegyzék Termék Oldal Kód FRIALEN biztonsági elektrofitting idomok Ütközô nélküli karmantyú 7 UB Ütközô nélküli karmantyú 8 UB PN25 Szûkített karmantyúk 8 REM Karmantyúk könnyen eltávolítható ütközôvel

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

PN100 leágazás minimum 50 éves élettartamra. - RUHRGAS megfúrási technológia Magyarországon is

PN100 leágazás minimum 50 éves élettartamra. - RUHRGAS megfúrási technológia Magyarországon is PN100 leágazás minimum 50 éves élettartamra - RUHRGAS megfúrási technológia Magyarországon is A RUHRGAS Konszern elvei: -minimális költség és maximális haszon, nem a rövid távú hanem hosszú távú, - nem

Részletesebben

FRIATOOLS. Kezelési utasítás. FRIATOOLS FWSG 63 hántolószerszám

FRIATOOLS. Kezelési utasítás. FRIATOOLS FWSG 63 hántolószerszám FRIATOOLS Kezelési utasítás FRIATOOLS FWSG 63 hántolószerszám FRIATOOLS 1 4 2 3 7 6 5 9 8 1. fogantyú (lehajtható) 2. csillagfogantyú 3. kaparókés 4. öntvény 5. támasztógörgők 6. vezetőgörgők 7. rögzítő

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. MC Vario Összecsukható állvány

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. MC Vario Összecsukható állvány Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: MC Vario Összecsukható állvány Cikkszám: 92020007 Gyártó: METALCONSTRUCT Zrt. 6000. Kecskemét, Főzfás köz 3. Lapszám: 2/6 Az ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ az MC Vario összecsukható

Részletesebben

V5832A/5833A,C. Honeywell. Lineáris karakterisztikájú kisszelepek PN16 modulált és On / Off - szabályozáshoz JELLEMZŐK MŰSZAKI ADATOK ÁLTALÁNOS

V5832A/5833A,C. Honeywell. Lineáris karakterisztikájú kisszelepek PN16 modulált és On / Off - szabályozáshoz JELLEMZŐK MŰSZAKI ADATOK ÁLTALÁNOS Honeywell V832A/833A,C Lineáris karakterisztikájú kisszelepek PN16 modulált és On / Off - szabályozáshoz V832A ÁLTALÁNOS V833A V833C Ezek a lineáris karakterisztikájú kisszelepek kis lineáris szelepállítókkal

Részletesebben

MŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓ HIDRAULIKUS VISSZAKEREKÍTİ SZERSZÁM MT-VK-01-0. Készült: 2010. április 19.

MŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓ HIDRAULIKUS VISSZAKEREKÍTİ SZERSZÁM MT-VK-01-0. Készült: 2010. április 19. MŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓ H-1047 Budapest, Attila u. 63. Tel.: (+36-1) 369-0763, 369-1532 Fax. (+36-1) 369-7216 E-mail: heatgroup@heathungary.hu Internet: www.heathungary.hu HIDRAULIKUS VISSZAKEREKÍTİ SZERSZÁM

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

HERZ-TS-90. HERZ Armatúra Hungária Kft. Normblatt 7723/7724 1999. szept. kiadás. Termosztátszelep alsórészek, R=1" Beépítési méretek, mm.

HERZ-TS-90. HERZ Armatúra Hungária Kft. Normblatt 7723/7724 1999. szept. kiadás. Termosztátszelep alsórészek, R=1 Beépítési méretek, mm. Termosztátszelep alsórészek, R=1" Normblatt 7723/7724 1999. szept. kiadás Beépítési méretek, mm Standard modellek nikkelezett kivitelben, menetes karmantyúval és menetes kupakkal. 1 7723 93 Egyenes 1 7724

Részletesebben

A rész: Az előkészítésre vonatkozó útmutató

A rész: Az előkészítésre vonatkozó útmutató SZERELÉSTECHNOLÓGIA 2A A rész: Az előkészítésre vonatkozó útmutató A hegesztési hőmérséklet ellenőrzése A hegesztési hőmérsékletet minden hegesztőgépnél gyorskijelzésű felületi hőmérséklet mérő készülékkel

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

Szerelési, karbantartási útmutató

Szerelési, karbantartási útmutató ROTO ELZETT Vasalatkereskedelmi Kft. 9461 Lövő, Kossuth L. u.25. Szerelési, karbantartási útmutató Termékszavatossági előírások Az üvegezéstechnika ékelési előírásait be kell tartani. Agresszív faanyagok

Részletesebben

15 Épületvasalatok. 15 0010 Ajtóbehúzók

15 Épületvasalatok. 15 0010 Ajtóbehúzók 5 Épületvasalatok 5 000 Ajtóbehúzók Összehasonlító táblázat Würth DORMA GEZE GU/BKS TS- TS 68 /TS 77 TS 000 TS-5 TS 72 TS 500 TS-8 TS 72/TS73 TS-0 TS 70 / TS 72 TS 2000 OTS 330 TS-20 TS 83 TS 4000 OTS

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szeletelı gépek Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari

Részletesebben

Flamco Fill Compact. Termékadatok. Felhasználási cél. 3.1. Áttekintés

Flamco Fill Compact. Termékadatok. Felhasználási cél. 3.1. Áttekintés Flamco Fill Compact Termékadatok Felhasználási cél Az automatikus főtési utántöltı szerelvény a max. 90 C-os főtıvíz-hımérséklető főtıkörökben való használatra alkalmas. A DIN EN 1717 szabvány szerint

Részletesebben

Házi főelzárók. Nr Nr Méret / DN ½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" Rend.szám Kivitel Közeg PN

Házi főelzárók. Nr Nr Méret / DN ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2 Rend.szám Kivitel Közeg PN Rend.szám Kivitel Közeg PN 2600 2630 gömbgrafitos / lemezgrafitos öntvény, mindkét oldalon ISO tok PE csőhöz poliacetál, mindkét oldalon ISO tokkal, hideg víz, más közeghez rendelésre 16 Méret / DN ½"

Részletesebben

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m)

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m) Nyomóvezeték A nyomócsıvezeték kiválasztása több tényezıtıl függ: Nyomómagasság és a beépítés mélysége. A talajvíz keménysége. A rendelkezésre álló választék és annak árszintje. A beszerzési költségek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AJTÓKHOZ SZERELÉSI ÉS BEÉPÍTÉSI. FIGYELEM: Ügyeljen testi épségére a beépítés során!

ÚTMUTATÓ AJTÓKHOZ SZERELÉSI ÉS BEÉPÍTÉSI. FIGYELEM: Ügyeljen testi épségére a beépítés során! FIGYELEM: Ügyeljen testi épségére a beépítés során! ELLENŐRIZZE: Az ajtó tokja és a falnyílás közötti hézag 10-15 mm között kell 1. ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 1.... vízmérték 2.... állítható kitámasztó

Részletesebben

NETTÓ ÁRLISTA H-9/10-2 H-9/10-1 H-9/10-EF H-9/10-AN. Plasson elektrofitting karmantyú D PN SDR LISTAÁR. BTR PE gömbcsap PN SDR LISTAÁR

NETTÓ ÁRLISTA H-9/10-2 H-9/10-1 H-9/10-EF H-9/10-AN. Plasson elektrofitting karmantyú D PN SDR LISTAÁR. BTR PE gömbcsap PN SDR LISTAÁR ÉRVÉNYES: 2015. FEBRUÁR 20-TÓL VISSZAVONÁSIG H-9/10-EF Plasson elektrofitting karmantyú D PN SDR Elektrofitting karmantyú 20 16 SDR11 760 Elektrofitting karmantyú 32 16 SDR11 840 Elektrofitting karmantyú

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

6301 6897 02/2001 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Twin Tube DN 20 csatlakozó készlet. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6301 6897 02/2001 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Twin Tube DN 20 csatlakozó készlet. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 01 897 02/2001 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Twin Tube DN 20 csatlakozó készlet A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Szállítási terjedelem..........................................

Részletesebben

MÛSZAKI MÛANYAGOK DIVÍZIÓ

MÛSZAKI MÛANYAGOK DIVÍZIÓ MÛSZAKI MÛANYAGOK DIVÍZIÓ FRIALEN biztonsági elektrofittingek FRIAFIT szennyvízrendszer FRIATOOLS szerszámok PE normál és speciális csövek ASTORE gyorscsatlakozó rendszer PE-fröccsöntött hosszú idomok

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL SOPRONI VÍZMŐ ZRT. Sopron, 2013. 04. Tartalomjegyzék 1. VEZETÉKEK 1.1. Gerincvezeték 1.2. Bekötıvezeték 2. AKNÁK, TISZTÍTÓ NYÍLÁSOK

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

/2006 HU

/2006 HU 7 77 006 9 08/006 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano plus GB kaszkád füstgázgyűjtő (kettős kazán) A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Felállítás...................................................

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

, gus lo kata Easy inside

, gus lo kata Easy inside katalo, gus Easy inside Komplett termékprogram Mini Middle 4. oldal: Unifix Mini: kicsi, könnyû és gyors megoldás víz- vagy gázvezetékeken keletkezett lyukak, repedések és porózus részek tömítésére Használható

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A SMART BIDET COLD

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A SMART BIDET COLD HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A SMART BIDET COLD készülékhez FIGYELEM! 1. Amennyiben gyermekek, idősek, mozgáskorlátozottak vagy fizikailag sérült személyek használják a készüléket, különös tekintettel figyeljen

Részletesebben

V5822A/5823A,C. Honeywell. Lineáris karakterisztikájú kisszelepek PN16 modulált és on / off - szabályozáshoz JELLEMZŐK MŰSZAKI ADATOK ÁLTALÁNOS

V5822A/5823A,C. Honeywell. Lineáris karakterisztikájú kisszelepek PN16 modulált és on / off - szabályozáshoz JELLEMZŐK MŰSZAKI ADATOK ÁLTALÁNOS Honeywell V822A/823A,C Lineáris karakterisztikájú kisszelepek PN16 modulált és on / off - szabályozáshoz V822A ÁLTALÁNOS V823A V823C Ezek a lineáris karakterisztikájú kisszelepek kis lineáris szelepállítókkal

Részletesebben

Rosemount irányított hullámú radar

Rosemount irányított hullámú radar 00825-0318-4530, AB változat Rosemount irányított hullámú radar Útmutató a szegmentált szonda felszereléséhez FIGYELMEZTETÉS A biztonságos telepítés irányelveinek figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással s 4 502 ACVATIX Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással SAL.. SAL31.. AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérlıjel SAL61.. AC/DC 24 V tápfeszültség, 0 10

Részletesebben

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához A vásárolt terméket csak megfelelı szakismerettel rendelkezı, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be

Részletesebben

Gázelosztó vezetékekrıl készített szakértıi vélemények tanulságai

Gázelosztó vezetékekrıl készített szakértıi vélemények tanulságai Gázelosztó vezetékekrıl készített szakértıi vélemények tanulságai Gázláng Mérnökiroda Szeged Aszódi János DUNAGÁZ Szakmai Napok Visegrád, 2010. április 7.-8. 1 A Bányatörvény által meghatározott eljárás

Részletesebben

GPS Koordináták: 47 9 58.53 ; 18 25 29.29

GPS Koordináták: 47 9 58.53 ; 18 25 29.29 GPS Koordináták: 47 9 5.53 ; 1 25 29.29 kereskedelmi és technológiai képviselő MOLNÁR JÓZSEF WAGA GREINER VAG +GF+ PE GEKAVE IDRO GAS UNIFITT VIPAK EFFE-EFFE EGYÉB 7 29 54 73 103 109 113 121 125 129

Részletesebben

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu MULTI ECHO 230V-os ablaknyitó motor 1, Motor 7, Hatszögő anya alátéttel 2, Elsı csap a lánchoz 10, Motor

Részletesebben

Leszorító profil 50/7 Leszorító profil 60/9. Leszorító profil 80/11. Leszorító profil 100/13

Leszorító profil 50/7 Leszorító profil 60/9. Leszorító profil 80/11. Leszorító profil 100/13 ALUMÍNIUM PROFILRENDSZER ÜVEG, VAGY MŐANYAG LEMEZEK SZERELÉSÉHEZ Alumínium profilrendszer (AlMgSi 0,5) üveg, és mőanyag lemezek szereléséhez. A profilokat Ausztriában fejlesztik, és gyártják. ELİNYÖK ELSİ

Részletesebben

Beépítési útmutató Betatherm földhőkosarakhoz

Beépítési útmutató Betatherm földhőkosarakhoz Beépítési útmutató Betatherm földhőkosarakhoz 1. Az elosztó helyének kiválasztása. 2. A földhő kosarak helyének meghatározása a rendelkezésre álló terület függvényében. A következő távolságok betartandók

Részletesebben

Csővezeték-rendszerek és csőkötéstechnika G2 Sanpress Inox G SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

Csővezeték-rendszerek és csőkötéstechnika G2 Sanpress Inox G SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) Árlista 201 Csővezeték-renszerek és csőkötéstechnika Sanpress Inox G SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) Csövek és présiomok rozsamentes acélból a DVGW-TRGI 2008 szerinti gázszereléshez, DVGW vizsgálati

Részletesebben

Alagúti besugárzó kábel és antennarendszer szállítása, kiépítése, bontása

Alagúti besugárzó kábel és antennarendszer szállítása, kiépítése, bontása Alagúti besugárzó kábel és antennarendszer szállítása, kiépítése, bontása Régi sugárzó kábel bontása a meglévı bilincsbıl,ideiglenes kábel rögzítése 25000 m Cserére kijelölt kábeltartók gyártása, cseréje

Részletesebben

02 széria: DN40 és DN50 01 széria.: DN65...DN150

02 széria: DN40 és DN50 01 széria.: DN65...DN150 4 241 02 széria: 40 és 50 01 széria.: 65...150 3-járatú keverőcsapok PN6 VBF21... 3-járatú keverőcsapok, PN6, karimás Szürke vas öntvény GG-25 40... 40 mm k vs 25... 820 m 3 /h Elfordulás mértéke 90 Karimás

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez 00438 01/01 Bt 1 Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez FONTOS: OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÖSSZES EZEN ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁST MIELİTT HASZNÁLNI KEZDENÉ A BERENDEZÉST. GONDOSAN

Részletesebben

Csővezeték-technika vörösréz/vörösöntvény

Csővezeték-technika vörösréz/vörösöntvény Profipress S Csővezeték-technika /vörösöntvény A3 HU 2/16 Árlista 2016 Műszaki változtatások joga fenntartva! Présidomrendszer ből és vörösöntvényből készült présidomokkal a DVGW W 534 számú munkalap szerint

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben

Partnerszelep/csúcsminőségű gömbcsap LENO MSV-S

Partnerszelep/csúcsminőségű gömbcsap LENO MSV-S Partnerszelep/csúcsminőségű gömbcsap LENO MSV-S Leírás A LENO TM MSV-S egy partnerszelep, amely a LENO termékcsalád összes beszabályozó szelepéhez használható. LENO TM Az MSV-S egyaránt alkalmazható csúcsminőségű

Részletesebben

barna fehér fehér ezüst ezüst

barna fehér fehér ezüst ezüst WÜRTH Szereléstechnika Kft. - 040 Budaörs, Gyár u.. - Tel.: (00 36) 3/48-30 - Nyomtatva Magyarországon B 5 000/H 0 050 0/003 -szerelési méret Ollókaros és csúszósines ajtóbehúzóra A helyi elôírások és

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZİI LEÍRÁS

ÜZEMBEHELYEZİI LEÍRÁS ÜZEMBEHELYEZİI LEÍRÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Ez a kültéri, vezeték nélküli mozgásérzékelı bármilyen riasztóközponthoz illeszthetı, amelynek van szabad zónabemenete. A mozgásérzékelı használatához szükséges egy

Részletesebben

Közműrendszerek TERMÉK KATALÓGUS február 15-től

Közműrendszerek TERMÉK KATALÓGUS február 15-től Közműrendszerek TERMÉK KATALÓGUS 2010. február 15-től. GEORG FISCHER ELGEF Plus elektrofúziós és hosszított idomok PE100 anyagból GF Kódszám ELGEF Plus karmantyú (PE100, SDR11) 753 911 606 ELGEF PLUS karmantyú

Részletesebben

Akciós úszókapu vasalat szett!

Akciós úszókapu vasalat szett! Bemutatóterem és raktár: 1183 Budapest, Akadály u. 15 Bejárat a Nefelejcs u. felől! Telefon: +36 1 297 33 96 info@polswat.hu Nyitva: H-Cs: 8-17:00 Magyarország Kft. Mobil:+36 30 633 21 60 www.polswatbolt.hu

Részletesebben

Csővezeték-technika acél

Csővezeték-technika acél Megapress Csővezeték-technika acél F2 HU 2/15 Árlista 2015 Műszaki változtatások joga fenntartva! Présidomrendszer ötvözetlen 1.0308 anyagszámú acélból készült présidomokkal, DIN EN 10255 (régi: DIN 2440,

Részletesebben

Megengedett üzemi hőmérséklet semleges folyadékoknál 2) C

Megengedett üzemi hőmérséklet semleges folyadékoknál 2) C VAG EKN karimás pillangószelep (csapózár) EPOXI-bevonattal PN 6 40 DN 150 2400 Opcionális tartozékok T-kulcs Szerelési közdarab Csapszekrény, öntöttvas Csapszekrény, műanyag Csapszekrény, teleszkópos,

Részletesebben

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása Verzió: 02/2002 Dátum: 2002. október Fordította: Dvorák László -2 1. ábra. Kézi mûködtetésû flap Rögzítse az (A) helyezõ fülekkel szerelt (igény esetén

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

Készülék beszabályozó és szabályozó szelep ON/OFF szabályozásra

Készülék beszabályozó és szabályozó szelep ON/OFF szabályozásra Beszabályozó és szabályozó szelepek TBV-C Készülék beszabályozó és szabályozó szelep ON/OFF szabályozásra Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás őmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 16. alpontjában

Részletesebben

GAZ 3000 W a ZW/ZS 18/24-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz

GAZ 3000 W a ZW/ZS 18/24-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a ZW/ZS 18/24-2 DH AE típusú gázüzemű fűtőkazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Membrános ipari gázmérık G40 - G65 - G100. adattárolós kivitelben is, A termokorrektoros változat elıkészületben

Membrános ipari gázmérık G40 - G65 - G100. adattárolós kivitelben is, A termokorrektoros változat elıkészületben Membrános ipari gázmérık G40 - G65 - G100 adattárolós kivitelben is, A termokorrektoros változat elıkészületben Membrános ipari gázmérı G100 A G40, G65, G100 gázmérık A G40, G65 és G100 típusú membrános

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIGETHŐTİK A szigethőtık max.+25 C fokos és legfeljebb 65% relatív páratartalmú környezetben biztosítják a megadott paramétereket! TÍPUSVÁLASZTÉK: W 15 MR/G, W 15 MR/G/o, W 20 MR/G,

Részletesebben

HERZ-TS-90-E Termosztátszelep alsórészek csökkentett ellenállással univerzális modellek

HERZ-TS-90-E Termosztátszelep alsórészek csökkentett ellenállással univerzális modellek Termosztátszelep alsórészek csökkentett ellenállással univerzális modellek Normblatt 2000. szept. kiadás Beépítési méretek, mm Univerzális modellek speciális karmantyúval, menetes csőhöz és szorítógyűrűs

Részletesebben

Kábeldob hordozható lámpával - 24 V. Használati útmutató GD024

Kábeldob hordozható lámpával - 24 V. Használati útmutató GD024 Kábeldob hordozható lámpával - 24 V Használati útmutató GD024 GD024 használati útmutató Az alábbi használati útmutatót figyelmesen olvassa el. A használati útmutató előírásainak a be nem tartása súlyos

Részletesebben

Tetőcsomagtartó létraszállítóval

Tetőcsomagtartó létraszállítóval FIGYELEM: A LÉTRASZÁLLLÍTÓ SÍNEK (1 & 2) AZONOSAK ÉS MINDKÉT OLDALON HASZNÁLHATÓK. 1 - JOBB LÉTRASZÁLLLÍTÓ SÍN - x 1 CIKKSZÁM: A02-01-M Renault Master Opel Movano és Nissan Primastar típusokhoz - BELSŐ

Részletesebben

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN 3024056 3024057 3024059 SZOLÁR HIDROBLOKK 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN SZOLÁR HIDROBLOKK KASZKÁD 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

Hidraulikus présszerszám

Hidraulikus présszerszám Hidraulikus présszerszám Használati útmutató Présszerszám HHs-6 Cikkszám 215765 1. Műszaki adatok Felhasználási terület: A cikkszám tartalmaz: A készülék jellemzői: Biztonság: Felépítés: Védettség: Garancia:

Részletesebben

A RC-Systems RC-464M papírvágógép kezelési utasítása

A RC-Systems RC-464M papírvágógép kezelési utasítása A RC-Systems RC-464M papírvágógép kezelési utasítása RC-Systems RC-464M papírvágógép kezelési utasítása. 2 Tartalom: 1) Figyelmeztetés 2) Műszaki adatok 3) A gép leírása 4) Összeszerelés és használat 5)

Részletesebben

Csővezeték-technika vörösréz/vörösöntvény

Csővezeték-technika vörösréz/vörösöntvény Forrasztható idomok Csővezeték-technika /vörösöntvény R4 HU 2/16 Árlista 2016 Műszaki változtatások joga fenntartva! Idomok vörösöntvényből a DVGW GW 6 munkalap és idomok ből a DVGW GW 8 munkalap szerint

Részletesebben

www.biztonsagautosiskola.hu A GUMIABRONCS

www.biztonsagautosiskola.hu A GUMIABRONCS A GUMIABRONCS A gumiabroncs felépítése futófelület mintaárok mintaelem övbetétek védıbetét peremvédı légzáró réteg peremhuzal-karika A gumiabroncs szerkezete és használata GUMIABRONCS RADIÁL (R) DIAGONÁL

Részletesebben

MŐSZAKI LEÍRÁS BK01427

MŐSZAKI LEÍRÁS BK01427 MŐSZAKI LEÍRÁS BK01427 Lábonálló 2 személyes ivókút idızített nyomógombos fejjel BK01427 9/1 11.07.21 BEFOGLALÓ MÉRETEI: Típus BK01427 Medence belsı méret: 210x74 mm Magasság (A): 1060 mm Kút átmérı: 365

Részletesebben

KÁBELEK ÉS KÁBELCSATLAKOZÓK

KÁBELEK ÉS KÁBELCSATLAKOZÓK KÁBELEK ÉS KÁBELCSATLAKOZÓK Kábelek és kábelcsatlakozók A Kábelek kiválasztása A következı táblázat jól használható, praktikus áttekintést nyújt a különbözı kábeltípusokról. Pozíció/Kábeltípus TML-A TML-B

Részletesebben