Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája I."

Átírás

1

2 Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája I. Hagyományőrző tevékenységi formák a múltban és a jelenben Helyzetértékelés, problémafeltárás Népi kézműves értékek a mesterségek helyzete A népi kézművesség helye kapcsolódási pontok Készült a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából 2013

3 Hagyományok Háza Konzorciumi partnerek: Népművészeti Egyesületek Szövetsége Muharay Elemér Népművészeti Szövetség Projektvezető: Beszprémy Katalin A stratégia készítésébe bevont szervezetek: FATOSZ LEADER Akciócsoport Magyar Ízek KFT Alkotóházak Országos Szövetsége Magyar Művelődési Intézet Élő Tiszáért Egyesület Magyar termék, helyi piac Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete Kulturális Szellemi Örökség Igazgatósága HROD KFT SWOT analízis Falufejlesztési Társaság Szakértők: Ament Éva, Bakó Katalin, Bazsó Gabriella, Bereczki Csaba, Benedek Krisztina, Beszprémy Katalin, Budai Krisztina, Cs. Nagy Ágnes, Csapó Angéla, Csákányi Zoltán, Csonka-Takács Eszter, Csupor István, Csuporné Angyal Zsuzsanna, Dala Hajnalka, Debreczeni János, Dr Csizmadia László, Dr. Illés Károlyné, Endrédi Melinda, Erdős Balázs, F. Tóth Mária, Fecske Pál, Fehér Jánosné, G. Fekete Éva, Galánfi András, Gábor Eszter, Gémesné Deák Julianna, Guiprechtné Molnár Erzsébet, Hajnal Tamás, Héra Éva, Hubert Erzsébet, Igyártó Gabriella, Juhász Katalin, Kiss Gabriella, Komjáti Tamásné, Kovács István, Krizsán András, Nagy Mari, Pál Miklósné, Pintérné Kanyó Judit, Polyák Albert, Pongrácz Zoltán, Prokné Tirner Gyöngyi, Rézműves Melinda, Sándor Ildikó, Skrabut Éva, Szabadkai Andrea, Szabó Zoltán, Szalay-Zala Andrea, Székely Éva, Takáts Zoltán, Terényi Gyöngyi, Tóthné Kiss Szilvia, Varga Zsófia, Vetró Mihály, Vranesics Ágnes

4 3 Bevezető A Nemzeti Vidékstratégia keretében meghirdetésre kerülő fejlesztési irányok között számos lehetőség kínálkozik arra, hogy egy-egy kistérség saját kulturális, hagyományos értékeit, arculatformáló vidékfejlesztő erőként használja fel. Ezáltal munkahelyeket tud megtartani és létrehozni, növelve a térségek népesség megtartó erejét. A kézművesség, mint gazdasági és kulturális tevékenység, közösségformáló, egészségterápiában, rehabilitációban alkalmazható módszer és lehetőség, személyiségformáló, identitásalakító erő. A magyar vidéken még jelenleg is sok helyen rejtett formában, de megtalálható a hagyomány, a szokásrendszer, a településre, a tájra jellemző népi kézművesség, mely társadalmi megtartó erőt képvisel. Pszichológusok által bizonyított tény, hogy azok az emberek, akik jó közösségben, közösségi értékek által meghatározott értelmes munkával töltik ki életüket, kreatívabbak, egészségesebbek, az előttük álló nehézségeken könnyebben úrrá lesznek, s ez sokszor azon múlik, van-e értelmes cselekvési program, van-e olyan vezető, közösség, mely mindezt közvetíti a helyi társadalom számára. Ebben a folyamatban az egyik talán genetikailag is meghatározottan legjobban működő tevékenység a hagyományőrzés különféle fajtája, mely szerencsés esetben gazdasági haszonnal is párosul. A program célja, hogy megtalálja ezeket a lehetőségeket, mely egyaránt jelent megtartó erőt úgy a társadalom, mint a gazdaság szemszögéből nézve. A helyi közösségek aktivitásának fokozására kitűnő lehetőségeket kínál a népi kézművesség különböző szakágainak felelevenítése, különösen, amikor a sajátos helyi hagyományok is fellelhetők, és ezek a XXI. század mindennapi életében is funkcionális szerepet kaphatnak. Fazekasműhelyek, fafaragó közösségek, hímző körök, kosárfonó csoportok, bőrművesek, szíjgyártók, nyergesek, gyapjú- és vászonszövő csoportok illetve egyéni alkotók készítenek míves, funkcionális termékeket. A kreativitás és a kultúra hasznosítása az azokhoz kötődő iparágak terjeszkedése nem csupán a társadalmi-kulturális mozgások eredménye, hanem az európai versenyképességet erősítő stratégia is. A kreatív ipar ma a világ egyik legfejlődőbb ágazata. Az örökségvédelem, ezen belül a népi kézművesség, ezen iparág része, amely munkahelyeket teremthet. Célunk, hogy szakmai javaslatainkkal, közös gondolkodással olyan középtávú fejlesztési fejlődési és marketing programok létrejöttét segítsük, melyek a helyi hagyományokat alapul véve hitelesen, minőséget garantálva reprezentálhatnak egy-egy települést, térséget, egyúttal országimázst is teremtve. Az egyik legfontosabb elem, a helyi arculat megtalálása és kialakítása. Ezen a területen megkerülhetetlen a helyi hagyományok meg- és bemutatása mint például a népművészet, a folklór, a helyi specialitások, ételek, a helyben előállított, feldolgozott élelmiszer, stb. ezek csomagolása, és más speciális helyi termékek köre. A felsorolt tényezők viszont csak akkor ütőképesek, ha a térségi arculatban komplexen, egymás meg, és bemutatására épülve, egymást erősítve jelennek meg, ezáltal egy magasabb szintű hozzáadott értéket hozva létre.

5 MESTERSÉGEM CÍMERE A HASZNÁLHATÓ HAGYOMÁNY, A NÉPI KÉZMŰVESSÉG STRATÉGIÁJA 4 Ezen a területen óriási a belső tudás, a szellemi tőke, és az akarat. Magyarország világszerte elismert nagyhatalom a hagyományőrzés terén, de hiteles értékeink mégis nehezen mutatkoznak meg a külvilág előtt. Alkotóink, alkotócsoportjaink napi megélhetési gondokkal küzdenek, nincs presztízse, társadalmi elismertsége munkájuknak, gondot jelent az utánpótlás kinevelése problémák az oktatás területén miközben mi, a szakma által elkötelezett emberek és szervezetek, de a társadalomnak és gazdaságnak minden szereplője tudja és hangoztatja, hogy ebben a tevékenységben mennyi érték, belső tartalék, erő rejlik. Ennek az ellentmondásnak alapvető oka az, hogy az általunk végzett kulturális, szakmai, gazdasági tevékenység a megfelelő kommunikáció, a kapcsolati rendszerhiányában nem hatékony. Ha nincs kooperáció, párbeszéd a meglévő intézmények, civil szervezetek, egyéni alkotók valamint a kormányzati döntéshozó, a kommunikációs oldal között, tevékenységünk nem lehet átütő, hiszen a koncepciók, stratégiák, szabályozási rendszerek, a jogi, pénzügyi finanszírozás lehetőségei az összehangoltság az információk hiányában szétforgácsolódnak, vagy egymást kioltják. A hagyomány jelentősége Amikor a magyar vidék számára a népi kézműves stratégiát készítjük, nagyon fontos két dolgot tisztázni. Az egyik a hagyomány azon belül a népi kézművesség - és annak napjainkban betöltött szerepének tisztázása. Miért fontos számunkra a XXI. században a hagyomány? Mi a társadalmi, kulturális és gazdasági jelentősége, szerepe a ma embere életében? A másik tisztázandó kérdés a fogalmak egyértelműsítése. Hiszen kézművességre, háziiparra, kismesterségekre, népi kézművességre, népi iparművészetre gyakran hivatkozunk, de a fogalmak pontos meghatározása híján gyakran elbeszélhetünk egymás mellett. A hagyomány a történelem folyamán kialakult értékek összessége, mely a fejlődés folyamán szüntelenül összekapcsolódik a megújulással. Ez azt jelenti, hogy az újítás mindig a hagyományokra támaszkodva szakít a hagyományok egy részével, és mihelyt újjá születik, maga is hagyományt alkot. Az a tapasztalat és tudás, melynek ismerete és használata feltétele egy nép társadalmi, gazdasági, a kulturális szerves fejlődésének. A kérdés ma az, hogy felnő-e ma Magyarországon egy olyan generáció, mely átvevője, folytatója a korábbi évszázadok műveltségének. Kialakul-e olyan társadalom, mely öntudatos, egzisztenciálisan nem kiszolgáltatott polgárként ismeri, becsüli és továbbviszi országa legértékesebb felhalmozott tudását úgy, hogy közben befogadja az új ismereteket, környezeti feltételeket. A hagyomány része a népi kézműves kultúra is, mely tárgyi anyanyelvünk. A hagyomány a következő területeken tölt be nagy szerepet: A hagyomány mint identitás. Két egymásnak feszülő trend, a globalizáció, az egyetemességre törekvés, másfelől a kulturális identitásra való törekvés a két ellenpólus. Ha kulturális identitásról beszélünk, a hagyományokról is beszélünk, társadalmi, gazdasági és kulturális hagyományainkról, melyek a történelmi folytonosságot és magát a nemzeti kultúrát is jelentik. De nincs nemzeti kultúra a lokális, a kis közösségek kultúrája nélkül. És nincs közösség kultúra nélkül. Márpedig közösségek, egészséges társadalom nélkül nem működőképes az

6 MESTERSÉGEM CÍMERE A HASZNÁLHATÓ HAGYOMÁNY, A NÉPI KÉZMŰVESSÉG STRATÉGIÁJA 5 ország. Ezért olyan nagyon fontos, hogy ma Magyarországon a helyi kultúra, a helyi értékek és hagyományok, mint társadalom megtartó erő, visszanyerjék helyüket, szerepüket. A hagyomány mint kulturális tényező. A hagyományos paraszti kultúra, a népművészet, a népművészet felfedezésének kora óta megtermékenyítően hatott a magas művészetekre, gondoljunk csak a szecesszió korára, a Gödöllői műhely, a Zsolnay gyár, kiváló építészeink, Kós Károly, Lechner Ödön és társaik munkásságára, a divat területén Tüdős Klára tevékenységére, vagy a zene területén Bartók Béla, Kodály Zoltán munkásságára, és még folytathatnánk a sort. A XX. század végén ismét volt egy ebben a tekintetben pozitív korszak Makovecz Imre és az organikus építészet, a táncházmozgalom és kisugárzása más művészeti területekre, mely művészeti alkotótevékenységek mind a nemzethez való tartozás felemelő érzését jelentik, melynek alapja a népi kultúra, mely ebben a vonatkozásban nemzeti kultúrává vált. Ez teszi hangsúlyossá a művészeti nevelés, ezen belül a hagyományok köztük a népi kézműves hagyományok oktatásának, közkultúrában való megerősítésének fontosságát. A hagyomány mint a pozitív pszichológia eszköze. A folklór, illetve a közösségi művészet a közösségek védelmét szolgálja. A közösségek összetartozását segítő tevékenységek megsokszorozzák a közösség alkotó energiáit, növelik az esélyét a minden értelemben vett túlélésre. A közösségi kultúra hatása közvetlen pozitív tényező a stressz csökkenésében, ennél fogva a civilizációs ártalmak csökkenésében. A pozitív életminőség boldogság nem állapotot jelent, amit az ember birtokolhat, nem is időleges élményt, hanem aktivitást. A népi mesterségek gyakorlása olyan aktivitási formát jelent, mely bizonyos sokszor nagyon magas - szinten az átlagember számára is elsajátítható, közösségben művelhető. Értéket közvetít és hoz létre, amennyiben szakmailag felkészült vezető az értékközvetítő. Ezért óriási a szerepe a közművelődés terén, a közösségek életében a népművészeti mozgalmaknak. A hagyomány mint gazdasági tényező. A népművészet XIX. századi felfedezése óta él az a vidékfejlesztő gondolat, hogy a hagyomány, és a népi kézművesség népesség megtartó erőként tud olyan vidékeken működni, ahol a helyi hagyományok kiemelkedőek, jelentősek. E mozgalomnak köszönhetően eltűnőben lévő paraszti kultúrák éledtek fel, váltak ismertté, divatossá. Ekkor indult az az óriási gyűjtőmozgalom is, mely napjainkig forrásául szolgál kézműveseinknek. Bár ez a gazdasági folyamat kellő kontroll híján devalválta ezeket a legdivatosabb (matyó, kalocsai, buzsáki) kultúrákat, eredményeit nem szabad lebecsülni. A II. világháború után a háziipari szövetkezeti mozgalom vette át ezt a szerepet, a 80-as években pedig a szövetkezetek tevékenységének beszűkülésével, az amatőr, civil mozgalmak erősödésével egyre inkább megnőtt az egyéni alkotók szerepe. Míg a szövetkezeti időkben az alapanyag ellátás, az értékesítés nem az alkotók, hanem az erre szakosodott szövetkezetek és kereskedelem feladata volt, addig a bolthálózat megszűnésével ma az értékesítés feladata is az alkotókra hárul. Mivel a képzés elszakadt a hagyományos kultúrák helyszínétől, és a népi kézművesség nem a helyi igényeket elégítik ki, napjainkra azok a kézművesek, akik számára a mesterség megélhetési forma, főleg városokban, azok környékén, és idegenforgalmat vonzó területeken élnek. A tudás visszatanítása a vidék számára szintén a jövőre, ránk háruló feladat. Napjainkban, mint ez jó példáinkból is kiderül, a népi kézművességnek, mint gazdasági tényezőnek, szerepe jelentős a vidéki térségekben a turizmusban, a települések arculatának

7 MESTERSÉGEM CÍMERE A HASZNÁLHATÓ HAGYOMÁNY, A NÉPI KÉZMŰVESSÉG STRATÉGIÁJA 6 formálásában, a helyi kézműves termékek felértékelődésével a helyi gazdaságban, a helyben termelt nyersanyagok feldolgozásában abban az esetben, ha erre megfelelő, a közösségek által is elfogadott kulcsszereplők, kezdeményező szerepet vállaló, de együttműködésre ösztönző, a jelenlegi pályázati rendszerekben otthonosan mozgó, korszerű tudással rendelkező szervező egyéniségek is vannak. A népi kézművesség, mint speciális, lokális tudás által tudja egy-egy térség egyedi arculatát be és megmutatni, különlegessé, vonzóvá tenni, Azonban ahhoz, hogy a jelenleg meglévő szellemi potenciál, tudás ezen a területen ne vesszen el, és még jobban kifejthesse hatását, szükség van kormányzati akaratra, a szabályozók, a gazdasági jogi környezet változtatására, szemléletváltásra, ami a társadalmi elismertséget, az oktatásban változást, a média szerepvállalását, jelentős marketing tevékenységet feltételez. BESZPRÉMY KATALIN

8 7 1 Hagyományőrző tevékenységi formák a múltban és a jelenben 1. 1 Múltbeli tapasztalatok pozitívumok buktatók tévutak Mi a hagyomány? A magyar társadalomnak ilyen gyökeres, gazdaságot, társadalmat, értékrendet felforgató változása, mint amelyben most élünk, a XIX. század óta nem volt. Társadalmi kihívásaink mellett komoly veszély a globalizáció kulturális hatása. A technikai fejlődés (műholdas tv, internet, stb.) révén gyorsan és mindenhol elérhető, megnézhető, megvásárolható nemzetközi trendek, márkák, a populáris kultúra látható és hallható celebjeinek világméretű térhódítása, a szélsebesen terjedő újabb és újabb divatok, pillanatok alatt zúzzák be a hagyományos kulturális értékeket. Igen figyelemreméltó azonban az a jelenség is, hogy az utóbbi évtized tudományos elemzései a világfolyamatok mozgató rugói közül egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a civilizációnak, a kultúrának, mint a regionális és nemzeti identitás alapjának. A két nagy egymásnak feszülő trend: a globalizáció, az egyetemlegességre törekvés, másfelől a kulturális identitásra törekvés. Ha a kulturális identitásról beszélünk, a hagyományokról is beszélünk, társadalmi és kulturális hagyományainkról, melyek a történelmi folytonosságot és magát a nemzeti kultúrát jelentik. A jelen társadalmak egyik legnagyobb kulturális kérdése, a hagyományokhoz való viszony. Jelen van ez a kérdés Afrika törzsi háborúiban, meghatározója a Balkánon egymásnak feszülő nemzeti nacionalizmusnak, s az iszlám szélsőségesek világot fenyegető elszánt harcának is egyik mozgatója, hagyományaik védelme. Az egyesült Európa kulturálisan is sokszínű államai is kénytelenek szembenézni a hagyomány és társadalmi integráció kérdéseivel (törökök Németországban, cigányok Franciaországban, baszkok, skótok, stb.) és mai magyar társadalmunkban is megkerülhetetlen és megválaszolandó kérdések, megoldandó feladatok sokaságát veti fel hagyományaink értelmezése és vállalása. Mert azt tanultam mindenütt, azt láttam minden nagy nemzetnél, hogy az apák dolgát folytatják az utódok. Mert össze kellene szednünk nagy fáradsággal az ország minden részéről széjjelszórt köveket, hogy azokkal a magunk képére építhessünk. És ehhez hit is kellene, és nagy fanatizmus is és rettenetes sok munka... A hagyomány és identitás kérdését pontosabban és szebben megfogalmazni, minthogy azt Kós Károly tette A régi Kalotaszeg (1911) című írásában, úgy vélem, nem lehet. Mégis, mi az oka annak, hogy a hagyományhoz való viszonyunk különösen kárpátmedencei térségünkben mindig meg-megújuló viták tárgya. Következik ez történelmi helyzetünkből, társadalmi, vallási, nemzetiségi különbözőségeikből, de nálunk békésebb területek, egységesebb társadalmai is foglalkoznak ezzel a kérdéssel.

9 HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGI FORMÁK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN 8 Ha mindenben követjük a szokást, a régi por söpretlenül marad. mondja Shakespeare Coriolánus című drámájában. Mi is valójában a hagyomány? Béklyó, mely a hatáskörébe tartozó egyéneket, s így a társadalmat is fogságban tartja, vagy a nemzeti kultúra, a nemzeti művelődés alapja? A Világirodalmi lexikon így fogalmaz: A hagyomány a történelem folyamán kialakult értékek összessége, mely a fejlődés folyamán szüntelenül összekapcsolódik a megújulással. Ez azt jelenti, hogy az újítás mindig a hagyományokra támaszkodva szakít a hagyományok egy részével, és mihelyt újjászületik maga is hagyományt alkot. A hagyományhoz való viszony önmagában is ellentmondásos. A hagyományőrzés és a hagyománytól való elszakadás tendenciái egyaránt jellemzik. Hogy csak a két szélsőséges végletet említsem: élnek szélsőségesen archaikus nézetek, melyek a hagyomány szigorú kötelékében képzelik el az életet. Találkozunk olyan nézettel is, mely teljesen megtagadja a hagyományt. Vannak emberek, akik természetes módon, mintegy szerves folytatásként születnek egy kultúrába, és észrevétlenül formálják saját képükre. S találkozunk azzal is, hogy a régi, keserves parasztsors részeként megpróbálják minél gyorsabban elhagyni a hagyományokat, vagy egyszerűen csak szégyellik, mint avítt, régi ruhadarabot. Andrásfalvy Bertalan professzor megfogalmazása tömör és a lényegere utal: a hagyomány a múlt kultúrájából levont tapasztalat, melyet a nemzeti kultúrába emelve megőrzünk, és tovább éltetünk. Ez a megfogalmazás már utal a feladatunkra is: ismerd meg hagyományt, értelmezd, tanuld meg és alkalmazd! Szükség van tehát annak meghatározására, hogy mit értünk hagyományon. Itt az ideje annak, hogy a közösségek új szemlélettel áttekintsék azt, amit örököltek. Előítéletektől mentesen megismerjék történelmüket, számba vegyék értékeiket és válogassanak. Mit helyeznek el levéltárba, múzeumba, mit tartanak megőrzésre méltónak, mit tartanak olyan fontosnak, hogy megtanítsák az iskolában a gyerekeiknek, vagy továbbéltessék a közösségekben. A megismerés abban is segíteni fogja őket, hogy felismerjék, mi az a hagyomány, mely az életforma eltűnésével érvényét vesztette, vagy éppen a divatok vagy a kor aktuálpolitikai hatása miatt hamis vagy ízléstelen. Ez a tudatos válogatás a garancia a hagyomány túlélésére, és arra, hogy egy új nemzedék tegye élete szerves részévé és önmaga kifejezésének eszközévé a múlt értékeit. A hagyomány felfedezése az európai kultúrában A XV-XIX. század a nép felfedezése az európai kultúrában. Az ipari forradalom, a paraszti életforma változásának következményeként az as évek között az európai kultúra olyan változásokon ment keresztül, mely kulturális forradalmat is eredményezett. A XV. században a kultúra még egységes képet mutat egész Európában. Homogénebb volt a művészi ízlés, és önálló, paraszti művészettel, mint a későbbi évszázadokban, még nem találkozunk. A XVI-XVII. század körüli agrárkonjunktúra, a viszonylagos paraszti jólét hatására azonban a vagyonos parasztság egyre több használati tárggyal rendelkezett. A háztartásokba bekerültek az ón és fajansz edények, az öltözékben megjelentek a divatos darabok is. A gazdasági viszszaesés és a recesszió későbbi évszázadaiban azonban a parasztok egyre jobban elszakadtak

10 HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGI FORMÁK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN 9 az egykorú polgári ízléstől, és egyre önállóbb népművészetet alakítottak ki. Az önálló paraszti népművészet virágzását a szakirodalom a XVIII. század végére a XIX. század elejére teszi. Európa különböző részein a gazdasági fejlődéstől függően különböző időpontban történtek ezek a változások. A XV. században az angol paraszt még a földön aludt, a XVI. század végén azonban már szekrényei, edényei, falvédői voltak. Ez a század a falusi kézművesség fénykora Angliában. Nyugat Európa más részein ez a változás a XVII. században következett be. Norvégiában, Svédországban a korábbi időszakból szinte egyetlen tárgyat sem ismerünk, de ekkor szinte mindenütt megjelenik a faragott, festett láda, a pohár és a tányér. A parasztság életmódjának változása, a közösségi életforma felbomlása, a közösségek, emberi kapcsolatok rendjének változása folyamán, a tárgyak egyre inkább elvesztik funkciójukat, szokásokhoz, szertartásokhoz kapcsolódó szerepüket. A hagyományos viseletek helyett, a divatos ruhák térhódítása folyamán a mesterségek hagyományos technikái és funkciói is megváltoznak, alkalmazkodnak az új életmód, új divatok diktálta követelményekhez, s egyre nehezebben veszik fel a versenyt a gyáripar tömegtermelésével. A parasztság életmódjának változásával egy időben, megjelenik a régi értékek elvesztése miatt érzett aggodalom. Angliában a szabadidő kommercializálódásról kezdenek beszélni. Új szórakozási formák hódítanak: a cirkusz, a boksz, a karneválok. A Skót Felföldi Társaság (1823) azért aggódik, hogy a legnemesebb erények kivesztek vagy háttérbe szorultak, mert a pénzimádat belopódzott, és mert a csalás, s a képmutatás kofaszellemet, s léleknyomorító hitvány kapzsiságot hozott. Ezzel egy időben a hagyományos paraszti életforma és kultúra bomlásával a XVIII. XIX. század fordulóján került a nép az európai érdeklődés homlokterébe. Annak, hogy miért fordult az érdeklődés a nép felé, több oka is volt: politikai, esztétikai és intellektuális. A mai napig is e kérdések köré csoportosítható a hagyománnyal kapcsolatos viták nagy része. Megfigyelhetjük, hogy a nemzeti hagyományokhoz való viszony azokban az országokban és azoknál a népeknél volt legerősebb, melyek politikailag nem voltak függetlenek. A XVIII. századi Spanyolországban a népi kultúra divatja a Franciaországgal való szembenállás egyik kifejezésmódja volt. A népi kultúra felfedezése szorosan összefüggött a nemzeti nacionalizmusok megjelenésével is. A népi kultúra iránti vonzalom máshol az önmeghatározás, a nemzeti felszabadítási mozgalmak része. Fauriel görög népdalgyűjteménye pl. az 1821-es törökellenes felkelés hatására született. Napjainkban is élő példa a balti népek zenei mozgalma és évente megrendezésre kerülő fesztiválja, mely az orosz kultúrától való megkülönböztetés és a balti kulturális identitás fóruma a mai napig; Baltic song and dance celebrations (2003-tól az UNESCO Szellemi örökség listáján tól a mai napig évente 40 ezer amatőr és hivatásos énekes, táncos hirdeti a balti népek kulturális identitását). Az is megállapítható, hogy a népi kultúra Európa, vagy egy-egy ország azon részein vált fontossá, mely kulturális szempontból perifériának számított. Olaszországban a dalmátok,

11 HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGI FORMÁK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN 10 Nagy-Britanniában a skótok, Franciaországban a bretonok, Spanyolországban az andalúzok ragaszkodtak leginkább a hagyományaikhoz. Azok a helyek, melyek földrajzilag viszonylag elkülöníthetőek voltak, ahol még élt a tájnyelv, ahol a hivatalos művészeti hullámok reneszánsz, klasszicizmus eredményei nem jutottak el, vagy nem rögződtek. Német nyelvterületen a népi kultúrának alig volt szerepe a nemzeti műveltségben. A néphagyomány sokfélesége, vidékenként eltérő színei a német regionalitás és a nemzetállamok szoros tartozékai. Ezzel szemben azoknál a népeknél, melyeknek nem volt nagy múltú, folyamatos államiságuk, vagy hivatalos kultúrájuk (románok, szlovákok, szerbek), a népi kultúra igen fontos szerepet kapott a nemzeti műveltségben, a nemzeti öntudat kialakításában, a polgári nemzetállamok megszületésében is. A hagyomány értelmezése Magyarországon Hazánkban a néphagyomány és nemzeti műveltség viszonya a szomszédinktól eltérő, egyedi vonásokat mutat. Kelet-Európát a gazdasági változások csak később érintették, s országunkban fejlett polgárság hiányában, a nemzetté válásban a nemesség vitte a főszerepet. A reformkor, ahogy Szerb Antal fogalmaz, a nemzeti öntudat kivirágzása, melyben a nemzeti függetlenség és polgári átalakulás haza és haladás jelszavai egybeforrottak a magyar nyelv, a magyar kultúra kérdéseivel. Ekkor került be a folklór a nemzeti szimbólumok közé, de a nagy múltú hivatásos kultúra, a nemesség hagyományos ízlése, polgárias igényei nem engedték, és nem juttatták jelentős kulturális pozíciókhoz. Míg Európa polgári államaiban egységes értékrendet tükröz a hagyományok megítélése, nálunk a nemzeti lét és kultúra kérdésének felvetése a paraszti kultúrával mindig szoros összefüggésben merült fel, és társadalmilag vitákat gerjesztett. A történelmi fejlődés fáziseltolódása, a társadalom rétegződése, a parasztság lebecsülése miatt a népi kultúra művészeti, politikai értelmezése nem egységes, hanem a mai napig újra és újra megújuló viták tárgya. A hagyomány értelmezése esetünkben kétféle szélsőséges nézetet tükröz. A hagyomány elavult, idejétmúlt, vagy a másik nézet, mely tiszta források, csodaszarvasok, árvalányhajak, és piros csizmák képe mögé bújva hirdeti az igaz magyart. A kategorikus igen, vagy kategorikus nem egyformán hamis álláspont, mert mindkettő a hagyomány feldolgozott, aktuáldivatos vagy aktuálpolitikai manipulációs megjelenéséből ítél. Az a tapasztalat és tudás nem fontos számára, melynek ismerete és használata a kultúra szerves fejlődésének feltétele. A kérdés ma az, hogy felnő-e Magyarországon egy olyan generáció, mely átvevője és folytatója a korábbi évszázadok műveltségének. Egy olyan új nemzedék, mely nem nyugati mintákat követ, mely nem az előző korok műveltségének elutasítója, hanem öntudatos, egzisztenciálisan nem kiszolgáltatott polgárként ismeri, becsüli és továbbviszi országa legértékesebb hagyományait.

12 HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGI FORMÁK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN 11 Hagyomány a kirakatban (a hagyományos kultúra megjelenésének formái) A magyar népművészet felfedezésének és megmutatásának első korszaka a reformkor. Nemcsak az önálló nemzeti kultúra megteremtésének az igénye hívta fel a figyelmet erre a területre, hanem kapcsolódik a népművészet felfedezésének nyugat-európai hullámához is. A bemutatás igényét Magyarországon (de az egész világban is) egyszerre hívta életre az idegenforgalom fellendítésének célja, és a falu, a népművészetet létrehozó ember megélhetésének biztosítása es Párizsi Világkiállításon szerepelnek először népművészeti tárgyak ban a Bécsi Világkiállításon már magyar gyűjteményt is bemutatnak ben Budapesten az Országos Általános Kiállításon 15 parasztszobát láthat a közönség. A kiállításon berendezett hat magyar és kilenc nemzetiségi parasztszoba a tárgyi környezet széles tartományát vonultatta fel. A mezőkövesdi, a kalotaszegi, a torockói, csíki székely, a hétfalusi és aldunai csángó szobák és a szobákban eléhelyezett viseletes bábuk a legjellegzetesebbnek tartott népművészeti tájakat reprezentálták. A legnagyobb elismerést a kalotaszegi együttes váltotta ki. Ma azt mondanánk, hogy azért, mert ennek volt legjobb a PR-ja! Az igazság az, hogy kevesen ismerték úgy a vidék népművészetét, mint a Bánffyhunyadon tevékenykedő Gyarmathy Zsigmondné ( ), aki a kalotaszegi szobát maga rendezte be, és kereste a kalotaszegi varrottasok terjesztési és népszerűsítési lehetőségeit. Kiállítást követően maga Erzsébet királyné lett a megrendelő, aki egy réges-régen divatból kiment fehér varrottast rendelt. Ennek hatására, mivel már alig volt ember, aki ismerte ezt a technikát, Gyarmathyné öt idős asszonnyal kezdte visszatanítani a régi mintákat, és hamarosan vásárlói között tudhattuk az egész magyar főúri kört. A század első évtizedeiben a legismertebb magyar népművészeti központ Kalotaszeg volt, bár más tájak is igyekeztek a főúri körök érdeklődésére ismertté válni ban alapították a Magyar Kereskedelmi Múzeumot, melyet a hazai termékek állandó kiállítása céljából alapítottak ben, Pozsonyban alapították az Izabella Háziipari Egyletet, melynek tevékenysége során 65 faluban honosodott meg a hímző ipar a történelmi Hont, Nyitra, Pozsony, és Trencsén megyék területén. Az Izebella munkái Londonig, a Liberty áruházláncig eljutottak ben alakult az Országos Magyar Háziipari Szövetség, mely a helyi telepeket országos hálózattá igyekezett szervezni. A Sárköz felfedezésében nagy szerepe volt Ács Lipót ( ) szekszárdi rajztanárnak. Az 1900 éves elején írt visszaemlékezése szerint az egész Sárközben 5 öregasszonyt találtam, akik ismerték a régi varrási módot és hímes főkötőket varrtak ben rendeztem Őcsényben és Decsen tanfolyamot, ahol az asszonyok fiatal nőket tanítottak meg erre a technikára. Őcsényben 1941 végéig dolgozott a hímző szakkör, s Aponyi grófné közvetítésével valóságos divatot teremtettek Rómában. Nem mellékes az sem, hogy 1903-tól 1939-ig 140 ezer pengő munkabért kerestek az őcsényiek.

13 HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGI FORMÁK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN 12 Az 1908-as világkiállításon már szerepeltek a mezőkövesdi darabok, különösen a kékzöld selyemhímzésű díszpárnák arattak nagy sikert ben háziipari szövetkezet létesült Mezőkövesden, ahol a párnákon kívül népviseletbe öltözött babákat, papucsokat is készítettek. A legnagyobb budapesti társadalmi esemény 1911-ben történt, amikor a Széchenyi bál rendezőbizottsága Matyó lakodalom címen az Operaházban rendezte meg a farsang elit bálját. A lakodalmas nép között mintegy 120 társaságbeli személy szerepelt. Az operabál nyomán Izabella főhercegné személyesen vett részt Mezőkövesden a matyó lakodalomban. Az operabál, s a főurak érdeklődése jó értelemben vett divatot indított Pesten, mely Tüdős Klára munkássága idején érte el csúcspontját. Tüdős Klára az 1920-as évektől az Operaház jelmeztervezője, rendkívül művelt és széles látókörű asszony volt. Nemcsak népi ihletésű színpadi kosztümjeivel aratott sikert, hanem a fennmaradt írások, ruhatervek arról tanúskodnak, hogy Pántlika nevű szalonjában rendkívül divatos, népi ihletésű ruhadarabok készültek. Tervei a népművészet valódi ismeretéről tanúskodnak, igyekezett megismerni a népi technikákat is ben Nagylócon kéziszövő telepet alapított, mely nemcsak munkát biztosított a helyi asszonyoknak, hanem alapanyagot is szállított műhelyének os millenniumi ünnepségekre, Jankó János néprajztudós kezdeményezésére egész néprajzi falu épült a Városligetben. Az ezredéves kiállítás faluja funkciójában próbálta bemutatni a falusi életet: parasztokat, állatokat hoztak vidékről, akik nemcsak mindennapjaik színterét ismertették meg a látogatókkal, hanem táncokat, szokásokat is eljátszottak, lakodalmat ültek ben az első néptánctalálkozót Angliában rendezték, a hagyományos zene és tánc bemutatására ben szintén Angliában volt az első világfesztivál, Londonban. Magyarországról is utaztak ki táncosok (Bokréta válogatott: Szany, Derecske, Mezőkövesd, Kalocsa). Az 1920-as évektől az egész országban különböző népművészeti bemutatókat tartanak ban tartják Kodály Háryjának bemutatóját az Operaházban, s szinte ezzel egy időben a csákvári műkedvelő parasztcsoport is előadja a művet. A daljáték szövegírója és a csákvári előadás betanítója az a Paulini Béla, akit a Gyöngyösbokréta mozgalom megalapítója és szervezője címen tartunk számon Gyöngyösbokréta néven azt a rendszeresen visszatérő színházi bemutatósorozatot értjük, mely parasztcsoportok tánc-, ének- és játék bemutatóiból állt. Minden év augusztus 20-án, Budapesten találkoztak a csoportok, s a bemutatókon keresztül egy sajátos kulturális mozgalom bontakozott ki. Az ünnepélyes keretek között, a Városi Színpadon látott műsoroknak ezúttal csak egy lényeges vonását emelem ki: először látott az ország népe és az idelátogató külföldi magyar néptáncot. Sajátos, a hagyományőrzés szempontjából jelentős népművészeti mozgalom szerveződött, mely egyedülállóan nagyszámú paraszti tömegeket mozgatott meg. Több mint 100 falu csatlakozott a Bokrétához, s a Bokréta Szövetségnek tagja volt. Az első világháború elvesztése és a trianoni békeszerződés okozta sokk után, a területének és népességének kétharmadát vesztett ország számára a megbántott nemzeti önérzet ma-

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája I.

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája I. Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája I. Hagyományőrző tevékenységi formák a múltban és a jelenben Helyzetértékelés, problémafeltárás Népi kézműves értékek a mesterségek

Részletesebben

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun- Szolnok megyében

Részletesebben

A megélhető hagyomány

A megélhető hagyomány A megélhető hagyomány Ismerd, műveld, élvezd amit hagyományainkról tudni kell! FALUSI TURIZMUS Tájékoztató 2010/1. TARTALOM Népművészet és idegenforgalom (Héra Éva) 3 Helyi emlékezet, kulturális örökség,

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Helyzetelemzés-szinopszis Készült a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából 2013 Hagyományok

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Helyzetelemzés-szinopszis Készült a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából 2013 Hagyományok

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája II.

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája II. Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája II. Jó példák tára Készült a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából 2013 Hagyományok Háza

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája SWOT analízis, jövőkép, stratégiai célok és feladatok, a népi kézművesség helye a Nemzeti Vidékstratégiában, kapcsolódása más

Részletesebben

Jelölés a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére

Jelölés a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére Jelölés a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére A. Az elem neve FEDŐLAP Élő hagyományok Kalocsa kulturális terében: hímzés, viselet, pingálás, tánc B. Az érintett közösség(ek), csoport(ok) vagy

Részletesebben

Használható hagyomány

Használható hagyomány Használható hagyomány FALUSI TURIZMUS Tájékoztató 2010/2. FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Bevezetô (Igyártó Gabriella) 3 Kézmûvesség és turizmus (Igyártó Gabriella) 3 Hagyomány és használhatóság

Részletesebben

A KOMLÓI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA Mert azt tanultam mindenütt, azt láttam minden nagy nemzetnél, hogy az apák dolgát folytatják az utódok Ugyanezt láttam Északon és Délen, minden olyan nemzetnél, ahova mi tanulni járunk, hogy hazajőve

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelôdési Intézet. A közmûvelôdés és a mûvészeti iskolák

Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelôdési Intézet. A közmûvelôdés és a mûvészeti iskolák Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelôdési Intézet A közmûvelôdés és a mûvészeti iskolák országos konferencia Debrecen, 2002. október 10 11. Módszertani füzetek 5. Kiadványunkat támogatta a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Kisebbségi Kulturális Programok Osztálya NEMZETISÉGI KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉSI STRATÉGIA 2010-2015 2010. október KÉSZÍTETTÉK: Lásztity Péró a munkacsoport

Részletesebben

III. évfolyam, 2. szám

III. évfolyam, 2. szám III. évfolyam, 2. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Régóta érdekel, hogy honnan származik az étel, ami a tányéromra kerül. Hogy kik és milyen körülmények között termelték meg, állították elő, hogy mennyit

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A NÉPI KULTÚRA SZÍNREVITELE A SZABADTÉRI MÚZEUMOKBAN A SZENTENDREI SKANZEN PÉLDÁJA SZABÓ ZSUZSANNA

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A NÉPI KULTÚRA SZÍNREVITELE A SZABADTÉRI MÚZEUMOKBAN A SZENTENDREI SKANZEN PÉLDÁJA SZABÓ ZSUZSANNA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A NÉPI KULTÚRA SZÍNREVITELE A SZABADTÉRI MÚZEUMOKBAN A SZENTENDREI SKANZEN PÉLDÁJA SZABÓ ZSUZSANNA 2010 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SZABÓ

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kreativitás, design és minőség a textilruházati iparban -

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kreativitás, design és minőség a textilruházati iparban - DOKTORI ÉRTEKEZÉS Kreativitás, design és minőség a textilruházati iparban - A ruházati formatervezés oktatásának új aspektusai Budapest 2005 Szerző: Kisfaludy Márta Konzulens: Polgár Csaba, egyetemi tanár

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális koncepciója (2014 2020)

Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális koncepciója (2014 2020) Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális koncepciója (2014 2020) A várost és a városiasságot nem kényszer teremti, hanem közvetlen ösztön: elképzelhető, hogy az emberek védekezésből, vagy gazdasági okból

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 8. Az oktatási intézmények szerepe felnőttképzésben

Részletesebben

a kultúra hozzájárulása az európa 2020 stratégia végrehajtásához

a kultúra hozzájárulása az európa 2020 stratégia végrehajtásához a kultúra hozzájárulása az európa 2020 stratégia végrehajtásához WWW.KULTURPONT.HU A KULTÚRA HOZZÁJÁRULÁSA AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSÁHOZ Válogatás a konferencia anyagából 3 BEMUTATKOZÁS A kultúra

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Levelező tagozat Public Relations szakirány LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM Készítette:

Részletesebben

Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka

Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka SALAMON JUDIT PAPP ZSOLT Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka 2012 Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése TÁMOP-5.4.4.-09/2-C-2009-0002 Tisztelt Olvasó! A TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0002

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

Pethő Villő. PhD értekezés

Pethő Villő. PhD értekezés Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Neveléstörténet Doktori Program Pethő Villő Kodály Zoltán és követői zenepedagógiájának életreform elemei PhD értekezés Témavezető:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken Central European Rural Youth Centre 2013. különszám Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken összefoglaló a kutatás eredményeiről Central European Rural Youth Centre Civil szervezetek, ifjúsági

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁRUS FOLYÓIRATA 2007. SZEPTEMBER 12/4

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁRUS FOLYÓIRATA 2007. SZEPTEMBER 12/4 KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁRUS FOLYÓIRATA 2007. SZEPTEMBER 12/4 TARTALOM Szerkesztői előszó helyett: Orbán György Šwierkiewicz Róbert kiállítását nyitja

Részletesebben

Művelt nép emelkedő ország

Művelt nép emelkedő ország Az oktatás mind az egyén Mind az egész nemzet számára A legfontosabb kitörési esély. Idézet a Szárny és teher c. kötetből Művelt nép emelkedő ország Egy kitörési esély Magyar Népfőiskolai Társaság 2010

Részletesebben