II. III. IV. VI. VII.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. III. IV. VI. VII."

Átírás

1 1 TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS Elnöki bevezetõ 2. oldal /Page 2 Chairman's Introduction Vezérigazgatói beszámoló Report of the Chief Executive Officer 11. oldal /Page 11 Üzleti tevékenység Assessment értékelése I. of the Business Activities 11. oldal /Page 11 Költséggazdálkodás, eredményalakulás Likviditás, pénzügyi helyzet Vagyoni helyzet alakulása II. 19. oldal /Page 19 III. 24. oldal /Page 24 IV. 29. oldal /Page 29 Cost Management and Change in the Net Income Liquidity and Financial Position Changes in the Company's Net Assets Fejlesztési Development tevékenység V. Efforts 31. oldal /Page 31 Humánpolitikai tevékenység Szervezetfejlesztési tevékenység VI. 36. oldal /Page 36 VII. 38. oldal /Page 38 Human Resources Management Development of the Organization Structure Független Könyvvizsgálói Jelentés Independent Auditors' Report 40. oldal /Page 40 A Felügyelõ Bizottság jelentése Report of the Supervisory Board 42. oldal /Page 42 Méllékletek Appendix 46. oldal /Page 46

2 2 ELNÖKI BEVEZETÕ A Vértesi Erõmû Részvénytársaság december 31- én jött létre, zártkörû alapítással. Alapítója az Állami Vagyonügynökség. A Társaság részvénytõkéje EFt volt, mely alaptõke az április 01-jei bányaintegrációval, illetve az évi 10 EFt-os szavazatelsõbbségi jogokat biztosító részvénnyel, valamint az augusztus 05-ei EFt értékû alaptõke-emeléssel (részvénycsereügylet keretében) EFt-ra emelkedett. Az július 01-jén végrehajtott 3 Mrd Ft-os alaptõke-emeléssel - melyet az MVM Rt., mint fõtulajdonos hajtott végre - a Társaság jegyzett tõkéje EFt-ra módosult évben a Vért Közgyûlése a 9/2003. (IV. 09.) sz. Közgyûlési határozatával a Társaság alaptõkéjét EFt-ról EFt-tal EFt-ra leszállította. Az alaptõke-leszállítás veszteségrendezés érdekében történt amiatt, hogy a Társaság saját tõkéje veszteség következtében a jegyzett tõke 2/3 része alá csökkent. A tulajdonosi struktúra december 31-én az alábbi: CHAIRMAN'S INTRODUCTION Vértes Power Plant Plc. was established on 31 December 1991 as a company limited by shares of private placement. Its founder is the Hungarian State Property Agency. The initial capital of the Company was worth HUF 18,003,400,000, which was increased to HUF 24,967,580,000 through the integration of mines on 1 April 1994, through the issue of the Golden Share at a par value of HUF 10,000 in 1995, and through the increase of the capital by HUF 2,180,110,000 (through swap transaction of shares) on 5 August On 1 July 1997, the capital of the Company was increased by HUF 3 bn by the principal shareholder, the MVM Rt. (the Hungarian Power Companies Plc.) - and as a result, the Company's share capital is HUF 27,967,580,000. By its Resolution No. 9/2003 (IV. 09.), the Company's Shareholders' Meeting effected a decrease in the Company's nominal capital by HUF 9,788,653,000, from 27,967,580,000 to HUF 18,178,927,000 in The above-mentioned capital decrease aimed at the compensation of certain losses incurred, had become necessary as the Company's equity had dropped below two-thirds of its issued capital. The Ownership Structure as of 31 December 2004 is as follows: A Vértesi Erõmû Rt ben a gazdasági társasággá alakulását követõ tizenharmadik évet zárta. In 2004, Vértes Power Plant Plc. ended the thirteenth year of its transformation into a private business organization.

3 3 A Társaság évi üzletpolitikai célkitûzései teljesítésének értékelése A Vért évi gazdálkodására ható fõbb tényezõket és változásokat a Társaság közgyûlési elõterjesztése az alábbiak szerint foglalta össze: A Vért Oroszlányi Erõmûvének hosszú távú szerzõdése december 31-én lejárt. Az Oroszlányi Erõmû I-II. blokkjának és a Bánhidai Erõmû kapacitásának lekötését a Krízis Munkabizottság döntése alapján az MVM Rt.-vel kötött éves kereskedelmi szerzõdés biztosítja, amelynek energia díja a évi bázis árhoz képest 10,22 Ft/kWh-ról 8 Ft/kWh-ra (garantált), illetve 8,20 Ft/kWh-ról 6,10 Ft/kWh-ra (opciós) csökkent. A Bánhidai Erõmû energia díja 8,85 Ft/kWh-ról 8,00 Ft/kWh-ra csökkent. Az oroszlányi III-IV. blokk, amely a város hõellátását szolgálja a kötelezõ átvételi rendelet alapján kötelezõ átvétel alá került a hõszolgáltatáshoz szükséges mennyiségben, 32 Ft/kWh átlagáron. A kötelezõ átvétel mennyisége bizonytalanná vált, ugyanis a MEH által kalkulált 450 GWh átvételhez képest az MVM Rt. 283 GWh átvételére kívánt szerzõdni. A kialakult helyzetre tekintettel a Vért a közgyûlési elõterjesztésben több értékesítési változatot mutatott be az értékesítés összetételére és volumenére ben bruttó MFt többletráfordítást okoz a évi LXXXIX. sz. törvény szerint fizetendõ környezetterhelési díj (0,80 Ft/kWh) annak ellenére, hogy az Oroszlányi Erõmûben július 1-tõl a füstgázkéntelenítõ mûködik. A levegõterhelési díj mellett az üzleti tervszámítások szerint a három erõmûben 328 MFt légszennyezési bírság kivetésére is sor kerül (0,58 Ft/kWh). Az erõmû füstgáz-kéntelenítõ berendezésének üzembe vétele a villamos energia termelés önköltségét 1,7 Ft/kWh-val növeli meg. A Bánhidai Erõmû, a Mányi Aknaüzem és a TATASZÉN Kft. - a évben elmaradt és így a 2004-es üzleti évre áthúzódó - bezárása miatt mûszaki (bányabezárás, rekultiváció) és humán (felmondási idõre járó bér, végkielégítés) kötelezettségek merülnek fel, amelyek MFt eredményromlást okoznak és MFt-tal növelik a rövid lejáratú hitelállományt. Az Oroszlányi Erõmû retrofitjának finanszírozása 40%- ban saját erõbõl, 60%-ban hosszú lejáratú hitelbõl történik. Figyelemmel a évi fejlesztési tervben elõirányzott MFt ráfordításra és a képzõdõ amorti- Assessment of the Company's Business Policy Objectives for 2004 The proposal of the Shareholder's Meeting of the Company summarized the factors and changes affecting the financial management of Vértes Power Plant Plc. in 2004 as follows: The long-term agreement of Oroszlány Power Plant of Vértes Power Plant Plc. expired on 31 December On the basis of the decision of the Crisis Management Working Board, capacity of units I and II of Oroszlány Power Plant and that of Bánhida Power Plant was contracted through the annual Power Supply and Heat Supply Agreement concluded with MVM Rt. (Hungarian Power Companies Plc.), based on which, the price of the power was reduced from HUF/kWh to 8.00 HUF/ kwh (guaranteed), and was reduced from 8.20 HUF/kWh to 6.10 HUF/kWh (optional) compared to the basis price in The price of the power of Bánhida Power Plant was reduced from 8.85 HUF/kWh to 8.00 HUF/kWh. On the basis of the Decree on feed-in obligations, units III and IV providing heat supply to Oroszlány town at Oroszlány Power Plant, are subject to feed-in obligation for an amount necessary for district heating and at an average price of 32 HUF/kWh. However, the amount of the electricity to be received compulsorily became problematic, since compared to the amount of receipt of 450 GWh calculated by MEH (Hungarian Energy Office), MVM Plc. intended to contract for receiving 283 GWh. With respect to the situation emerged, in its Proposal for the Shareholder's Meeting, Vértes Power Plant Plc. presented several variants for the composition and the volume of the sales. Environmental load fee (amounting to 0.80 HUF/kWh) to be paid pursuant to Hungarian Law LXXXIX as of 2003 effects an excess expenditure of gross HUF 1,324 M in 2004, in spite of the fact that at Oroszlány Power Plant, a Flue Gas Desulphurisation Plant (hereafter: FGD plant) has been in operation since 1 July According to the calculations of the Business Plan, beyond the air load fee, an air pollution penalty amounting to HUF 328 M is assessed for the three power plants (0.58 HUF/kWh). Taking the FGD plant of the power plant into service resulted in an increase of 1.7 HUF/ kwh in the prime cost of the electricity production. Due to the closure of Bánhida Power Plant, Mány Mine Site and TATASZÉN Ltd., which was cancelled in 2003 and postponed to the business year of 2004, liabilities from technical (closure of the mine site and the relating recultivation) and personnel points of view (wages for term of notice and dismissal wage) arise, which

4 4 zációra, MFt fejlesztést rövid lejáratú hitelbõl kell finanszírozni. A Társaság a likviditási helyzetének javítása érdekében a Tatabánya Erõmû Kft.-ben a tárgyév végén, az apportálást követõen keletkezõ üzletrészének értékesítésével számol Mrd Ft értékben. Ennek ellenére a évi gazdálkodási feltételek között a rövid lejáratú hitelállomány nem csökken. A Társaság finanszírozásához elengedhetetlen a K&H Rt.-nél fennálló 3 Mrd Ft-os rövid lejáratú hitel állami készfizetõ kezességének meghosszabbítása ben jelentõsen növekszik a pénzügyi mûveletek ráfordítása, a növekvõ rövid lejáratú hitelállomány, illetve a füstgáz-kéntelenítõ üzembe helyezését követõen felmerülõ hosszú lejáratú hitelállomány kamatai miatt. A közgyûlés, tekintettel arra az ellentmondásra, hogy az alacsony kötelezõ átvételi volumen mellett a Társaság évben nem finanszírozható (a hitelállomány meghaladná a 8,5 Mrd Ft-ot), a magasabb kötelezõ átvétel szerzõdéses feltételei pedig nem teremtõdtek meg, nem fogadta el az értékesítés volumenére és összetételére vonatkozó változatok egyikét sem. A Vért április 06-ai Közgyûlése a Társaság évi mûködésére elveket fogalmazott meg a 13 és 14/ 2004.(IV. 06.) sz. határozatokban. A 15/2004.(IV. 06.) sz. Közgyûlési Határozat az elõzõekre tekintettel új üzletpolitikai változat kidolgozására kötelezte a Társaságot. A Társaság Igazgatósága az üzletpolitikáról hozott Közgyûlési Határozata alapján nem tehetett mást, mint az alacsonyabb (283 GWh) kötelezõ átvétel alapján kidolgozott üzleti tervet fogadta el a évi gazdálkodás alapjául azzal, hogy egy finanszírozási válságterv kidolgozását és végrehajtását is elrendelte. A finanszírozási válságterv célja az volt, hogy ütemezze, illetve átütemezze az üzleti tervhez tartozó kifizetéseket annak érdekében, hogy a cég minél tovább megõrizhesse fizetõképességét és elkerülje a csõdöt. A finanszírozási válságterv számba vette az átütemezhetõ költségvetési befizetéséket (APEH, légszennyezési bírság), átütemezte a retrofit halasztható mûszaki tartalmát, felgyorsította a Társaság értékesíthetõ vagyontárgyainak értékesítési ütemét (Tatabányai üzletrész, Bánhidai telephely értékesítése, egyéb vagyontárgyak). Az üzletpolitikai célkitûzések teljesítésének értékelése, a Társaság évi gazdálkodásának bemutatása az elõzõekben ismertetett üzleti tervhez képest: causes HUF 2,381 M deterioration of the profit, and increases the short-term borrowings by HUF 2,546 M. Financing of the retrofit at Oroszlány Power Plant is solved by applying own reserves for 40 %, and through long-term loans for 60 %. Considering an expenditure of HUF 7,976 M budgeted in the Development Plant as of 2004 and allowing for the originating amortisation, development amounting to HUF 1,987 M has to be financed by short-term loans. In order to improve its liquidity position, the Company takes the sale of its share in business in Tatabánya Power Plant Ltd. occurring at the end of the reviewed year into account, which will originate after contributing said assets into the business and the amount of which is HUF 1,949 bn. In spite of this fact, the amount of the short-term borrowings will not reduce under the circumstances of the financial management as of For financing of the Company, it will be essential to extend the cash surety of the state for the shortterm loan amounting to HUF 3 bn at K&H Plc. In 2004, the expenditures on financial transactions will significantly increase, due to the increment in the short-term loans and as a result of the interests joining to the long-term loans emerging after putting the FGD plant into operation. With respect to the contradiction that the company cannot be financed in 2004 considering the low volume of the electricity under feed-in obligation (the amount of the borrowings would exceed HUF 8.5 bn), and, on the other hand, contractual conditions for obligatory receipt of higher amount have not been evolved, the Company did not adopt any of the variants concerning the volume and the composition of the sale. In Resolutions No. 13 and 14/2004.(IV. 06.), the Shareholder's Meeting of Vértes Power Plant Plc. of 6 April 2004 laid down principals for the operation in In consideration of the above, Resolution No. 15/ 2004.(IV. 06.) of the Shareholder's Meeting made an obligation upon the Company to elaborate a new variant for the Business Policy. On the basis of the Resolution of the Shareholders' Meeting, the Company's Board of Directors could do nothing, but adopted a Business Plan compiled based on obligatory receipt of lower amount of electricity (283 GWh) as a basis for the economic management in 2004, however, together with ordering the elaboration and the execution of a Contingency Plan for financing. The aim of the Contingency Plan for financing was to schedule or reschedule pay-offs belonging to the Business Plan, so that the Company can maintain its solvency and it can avoid bankruptcy. The Contingency Plan for financing took reschedulable budgetary impayments (APEH /Tax and Financial Auditing Office, air pollution penalty), into con-

5 5 13/2004.(IV.06.) sz. Közgyûlési Határozat 1. A Társaság teljesítse mind a villamos energia, mind a hõ-üzletágra vonatkozó évi Kereskedelmi Szerzõdésekbõl eredõ kötelezettségeit. Hajtsa végre a Mányi Aknaüzem bezárását. Biztosítsa a Tatabányai Fûtõerõmû szénbázisú üzemét a tüzelõanyag váltás idõpontjáig. A Vért évi villamos energia értékesítési feltételeiben az MVM Rt. által elvárt mennyiségeket teljesítette. Az MVM Rt. a Bánhidai Erõmûbõl a szerzõdésben rögzítettektõl és a tervben szereplõ mennyiségtõl eltérõen 136,7 GWh-val kevesebb mennyiséget vett át a szerzõdött 8 Ft/kWh energiadíjon és közel ezt a mennyiséget az Oroszlányi Erõmû I-II. blokkjainak opciós többleteként 151,6 GWh, 6 Ft/kWh-ás energiadíjon vette át. Az üzleti feltételekben jelentõs változást hozott, hogy - az MVM Rt. Igazgatósága vonatkozó határozatának megfelelõen, a MEH egyetértése mellett - az MVM Rt. november-december hónapokban további 21,9 GWh kötelezõ átvételt teljesített, így 303,5 GWh kötelezõ átvételre került sor 32 Ft-os átlagáron. A Hõértékesítési Szerzõdésben vállalt kötelezettségeit a Társaság a hõszolgáltató igényeinek megfelelõen teljesítette. A Mányi Aknaüzem március 15-én befejezte termelését. Ezt követõen megkezdõdött a bánya és környezetének rekultivációja. A Tatabányai Fûtõerõmû augusztus 31-ig - mint a Társaság tulajdonában lévõ gazdasági egység - teljesítette értékesítési szerzõdésben vállalt kötelezettségeit, s MWh villamos energiát és GJ hõenergiát értékesített. Termeléséhez GJ tüzelõanyagot használt fel, melynek 60%-a saját termelésû szén volt. 14/2004.(IV.06.) sz. Közgyûlési Határozat 2. A Társaság az 1. pontban megfogalmazottakat 604 MFt fejlesztési ráfordítás ésszerû felhasználása mellett érje el, amely az erõmûvek és a Márkushegyi Akna mûködését biztosítja. Folytassa az oroszlányi retrofit program megvalósítását, biztosítsa a füstgáz kéntelenítõ berendezés üzembe helyezését. A hosszú távú mûködést biztosító fejlesztésre - a 2002-ben jóváhagyott, aktualizált keretösszeg betartásával ben MFt használható fel. Tulajdonosként mûködjön közre a Fûtõerõmû korszerûsítését megvalósító projekttársaság feladatainak elvégzésében. Teljesítse a Fejlesztési Megállapodásban, a Szindikátusi és Apportálási Szerzõdésekben vállalt kötelezettségeit. sideration, it re-scheduled the postponable technical contents of the retrofit and accelerated the rate of selling of the Company's marketable properties (share in business in Tatabánya, selling of Bánhida Site, and other properties). Assessment of the fulfilment of the Business Policy Objectives and presentation of the economic management as of 2004, compared to the Business Plan described before, are as follows: Resolution No. 13/2004.(IV.06.) of the Shareholders' Meeting 1. The Company shall fulfil its obligations resulting from its Power Supply and Heat Supply Agreements as of 2004, both in respect of its electricity generating business and its heat generating business. It shall execute the closure of Mány Site. It shall ensure the operation of Tatabánya Heating Power Plant basing on coal firing until the changing in the fuel type. The Company achieved amounts expected by MVM Plc. in its sales conditions for electricity for Differently from the stipulations of the Contract and from the amount occurring in the plan, MVM Plc. took over an amount less by GWh from Bánhida Power Plant, at the contracted energy fee of 8 HUF/kWh, and it received almost the same quantity as the optional excess of units I and II of Oroszlány Power Plant, which was GWh, at a price of 6 HUF/ kwh. Significant changing in the terms and conditions of business resulted from the fact that in accordance with the relating decree of the Board of Directors of MVM Plc. and with the agreement of MEH, MVM Plc. effected further obligatory receipt of 21.9 GWh, so an obligatory feedin of GWh took place, at an average price of HUF 32,00. The Company fulfilled its obligations undertaken in the Heat Supply Agreements in accordance with the demands of the heat supplier company. Mány Site completed its production on 15 March After this, recultivation of the mine and its ambiency was commenced. Tatabánya Heating Power Plant fulfilled its obligations under power purchase agreement as an economic entity owned by the Company till 31 August 2004, and sold out 44,942 MWh of electricity and 899,755 GJ of heat energy. This unit fired 1,471,002 GJ of coal for its generation, out of which 60% of coal was from own production. Resolution No. 14/2004.(IV.06.) of the Shareholders' Meeting 2. The Company shall achieve the objectives set out in clause 1 through the rational realisation of HUF 604

6 évben a fejlesztési tervben szinten tartó felújítási, beruházási keretösszeg felhasználása elsõsorban a biztonságos üzemvitel érdekében történt. A évi szinten tartás miatti fejlesztési ráfordítás 190 MFt, a tervezett összeg 30%-a volt. Ebbõl a saját teljesítés 27 MFt, az idegen teljesítés 163 MFt évben a tervezett retrofit munkák jelentõs része sikeresen befejezõdött. A mûszaki teljesítés értéke a tervezett MFt-tal szemben MFt-tal teljesült, mely a Társaság finanszírozhatóságát biztosító válságterv részét képezõ, halasztott fejlesztési tevékenységek következménye. Így az I. sz. kazán retrofitja a következõ évre húzódik, lehetõvé téve több szempontból is célszerû részleges fluid-technológia gazdaságos megvalósulását. Ugyanakkor az év során megvalósult az Oroszlányi Erõmû 2. sz. kazán retrofit II. üteme, a füstgáz-kéntelenítõ beüzemelése, majd mûködési átvétele november 10-én decemberében befejezõdött a villamos erõsáramú berendezések retrofitja is. Az Oroszlányi Bánya retrofitos fejlesztései döntõ részben befejezõdtek, biztosítva az új Kõhalmi bányamezõbõl a szén termelését. Azonban egyes bányászati technológiai berendezések beszerzését - a likviditási problémának enyhítésére - a következõ évre halasztottuk. A füstgáz-kéntelenítõ berendezés júniusától szolgálja a szerzõdéses elvárásoknak megfelelõ kéndioxid kibocsátás-csökkentését, amellyel teljesülnek az erõmû továbbmûködésének környezetvédelmi feltételei és lehetõvé válik 1,5 M EUR osztrák környezetvédelmi támogatás elnyerése. A retrofit program a jóváhagyott pénzügyi kereteken belül teljesült, illetve teljesül. A Társaság folytatta a Tatabányai Fûtõerõmû korszerûsítését és maradéktalanul eleget tett az MVM Rt.-vel kötött fejlesztési, szindikátusi szerzõdésekben vállalt kötelezettségének. 3. A Társaság gazdálkodási helyzetének javítása érdekében kezdeményezze a Tatabánya Erõmû Kft.-ben keletkezõ üzletrészének értékesítését, valamint a Bánhidai Erõmû telephelyének hasznosítását célzó fejlesztési, illetve adásvételi vagy apportálási szerzõdések megkötését. M development expenditures, ensuring the operation of the power plants and Márkushegy Site. It shall continue the efforts to implement the retrofit project at Oroszlány, ensuring the commission of the FGD plant. In 2004, HUF 354 M can be spent on developments securing the long-term operation, by complying with the updated limits approved in As an owner, it shall take part in the completion of the tasks of the project relationship implementing the modernization of the Heating Power Plant. It shall fulfil its obligation under the Development Agreement, in the Syndicate Agreement, and in the Contract on Non-Cash Capital Contribution. In 2004, the fund budgeted within the development plan for renewal and capital investment to be effected with the aim of maintaining overall plant operability was mainly used up for the purpose of operational safety. The development related capital expenditure effected to maintain plants' operation amounted to HUF 190 M, which was 30 % of the budgeted amount. Of this, development worth of HUF 27 M was performed from own budget, while HUF 136 M represented the services by external contractors. A significant part of the retrofit operations planned was completed successfully in Compared to the budgeted amount of 6,354 M, the value of the technical performance was achieved by HUF 5,604 M, which is the consequence of the postponed development activities being a part of the Contingency Plan ensuring the financability of the Company. Therefore, retrofit of unit I was postponed to the next year, enabling this way an economical implementation of the partial fluid technology, which proves to be expedient from several aspects. At the same time, phase II of the retrofit of boiler 2 at Oroszlány Power Plant, commission of the FGD plant and the operational acceptance of it as of 10 November 2004 were effected. Retrofit project relating to the electrical installations was completed in December Main part of the retrofit works of Oroszlány Mine was completed, ensuring in this way coal mining from the new Kõhalom Field. Procurement of certain technological units, however, was postponed to the next year in order to mitigate problems with liquidity. The FGD plant has contributed to the reduction of the sulphur-dioxide emission since June 2004, in accordance with the requirements of the Contract, through which the terms of the environmental protection are met for a further operation of the power plant, and obtention of an Austrian environmental fund amounting to HUF 1.5 M becomes possible. The retrofit project has been and will be fulfilled within the approved financial limits.

7 7 Tegyen intézkedéseket az egyéb felesleges vagyontárgyak értékesítésére. A Társaság kezdeményezte és végrehajtotta a Tatabánya Erõmû Kft.-ben keletkezett üzletrészeinek értékesítését szeptember közepéig két ütemben az MVM Rt. névértéken kivásárolta az üzletrészeket (1 874 MFt). A Társaság eredményesen elõkészítette a Bánhidai Erõmû telephelyének értékesítését. A Kárpát Energo Kft.-vel folytatott tárgyalások eredményeként az arra vonatkozó parafált szerzõdést a Vért szeptember 9-i rendkívüli közgyûlésére beterjesztette. A Vértesi Erõmû Részvénytársaság november 26-án megtartott rendkívüli Közgyûlésén a részvényesek jóváhagyták a Bánhidai Erõmû telephely értékesítését tartalmazó szerzõdést, a végsõ hatályosulása tekintetében február 10-ét rögzítõ megszorítással. A Társaság a 100%-os tulajdonában lévõ TATASZÉN Kft. értékesítését kezdeményezte, amely teljes körûen január 03-án realizálódott és ezzel a Vért 188,5 MFt létszámleépítéssel kapcsolatos költségtõl szabadult meg. A vevõ az üzletrész megvásárlását megelõzõen biztosította a munkavállalók elbocsátásának költségét, valamint a Kft. Vért felé fennálló tartozásának rendezését. 4. A Társaság takarékos és hatékony belsõ gazdálkodással mérsékelje azokat a hatásokat, amelyek a levegõterhelési díj évi bevezetésével (1 324 MFt), a légszennyezési bírsággal (959 MFt), a Mányi Aknaüzem, a Bánhidai Erõmû bezárásával (2 546 MFt) összefüggõ kötelezettségek okoznak. A Társaság mérleg szerinti vesztesége - feltételezve a bánhidai telephely évi hasznosítását - se haladja meg a kidolgozott és elfogadott üzletpolitika szerinti veszteséget. A Társaság takarékos költséggazdálkodást folytatott és mérsékelte a mûködés feltételeiben bekövetkezõ negatív hatásokat. A szigorú költséggazdálkodásnak köszönhetõen a Társaság összes költsége és ráfordítása a tervezett MFt-tal szemben MFt. A szigorú költséggazdálkodás (személyi jellegû ráfordítások, többlet árbevétel) és az átütemezések (légszennyezési bírság, költségvetési befizetések, szállító) következtében, az év végi rövid lejáratú hitelállomány minimalizálásával a pénzügyi ráfordítások jelentõs csökkenését tudta a Társaság elérni. The Company continued the modernization of Tatabánya Heating Power Plant, and fulfilled its obligations from Development and Syndicate Agreements concluded with MVM Plc., to the full. 3. In order to improve its economic position, the Company shall initiate the sale of its business share in Tatabánya Power Plant Ltd., and to conclude Sales Contract, Development Agreement or a Contract on Non- Cash Capital Contribution aiming the sale of Bánhida Power Plant. It shall take measures to sell its other unnecessary properties. The Company initiated and executed the sale of its business share in Tatabánya Power Plant Ltd. MVM Plc. acquired these shares at par value in two stages until September 2004 (HUF M). The Company successfully performed the preparation for the sale of Bánhida Power Plant. As a result of the negotiations with Kárpát Energo Ltd, it submitted its relating and initialled agreement to the Extraordinary Shareholders' Meeting of Vértes on 9 September. At the Extraordinary Shareholders' Meeting of Vértes Power Plant Plc. held on 26 November 2004, the shareholders approved the contract including the sale of Bánhida Power Plant, stipulating its final execution by 10 February 2005, as a restriction. The Company initiated the sale of TATASZÉN Ltd. owned by it for 100%, which was fully realised on 3 January Through this, Vértes disposed a cost of HUF M that would be entailed by the cut-down on the workforce. Before purchasing the share in business, the purchaser provided the cost needed for the dismissal of the employees, and it settled its live liabilities towards Vértes. 4. Through cost-saving and efficient internal financial management, the Company shall moderate negative external impacts which were caused by costs resulting from the promulgation of Air Load Fee in 2004 (HUF 1,324 M), from Air Pollution Penalty (HUF 959 M), and from closures of Mány Site and Bánhida Power Plant (HUF 2,546 M). Assuming the sales of Bánhida Site in 2004, the Company's balance sheet loss shall not exceed the loss elaborated and adopted by the Business Policy. The Company pursued cost-saving financial management, and could moderate negative impacts influencing adversely its operation. Owing to the strict financial management, the Company's total expenses and expenditures amounted to HUF 33,069 M, compared to the budgeted HUF 36,099 M. As a result of the severe financial management (payroll expenditures, surplus sales revenues) and due to the rescheduling (environmental (emission) fine, budgetary impayments, suppliers), furthermore, through minimiz-

8 8 Jelentõs megtakarítást sikerült elérni - rendeleti elõírások értelmezésével, a Krízis Munkabizottság véleménye alapján - a Társaság Levegõterhelési Díj fizetési kötelezettségében. A tervben a Bánhidai Erõmû bezárásához kapcsolódó jövõbeni rekultivációs kötelezettségre képzett céltartalék (1 395 M Ft) a telephely - kötelezettségekkel együtt történõ évi értékesítésével feleslegessé vált. Az év utolsó negyedévében az értékesítési lehetõségek javulása következtében mintegy 3%-os árbevétel-többlet vált realizálhatóvá úgy, hogy a Bánhidai telephely hasznosítása a évben nem valósult meg. A Társaság évi mérleg szerinti vesztesége MFt, ami MFt-tal kedvezõbb az értékelés alapjául elfogadott üzleti tervnél. 5. A Társaság rövid lejáratú hitelállományának záró értéke - feltételezve a Tatabánya Erõmû Kft.-ben keletkezõ üzletrész értékesítését - a legkedvezõtlenebb üzletpolitikai változat értékesítési feltételei mellett se haladja meg a kidolgozott és elfogadott üzletpolitika szerinti hitelállomány záró értékét. Mindezen feltételek mellett õrizze meg a Társaság a fizetõképességét, ennek érdekében a fentieken túl kezdeményezze a 3 Mrd Ft-os állami garancia tartós meghosszabbítását, a széntámogatási rendszer évközi bevezetését, vagy további állami készfizetõ kezesség hasznosítását, mindemellett a fizetési kötelezettség ütemezésével mérsékelje a hiteligény évközi maximumát. A Társaság rövid lejáratú hitelállományának záró értéke XII. 31-én MFt. A Társaság rövid lejáratú hitelállománya az átütemezések és a költséggazdálkodás eredményeként MFting the short-term end-year borrowings, the Company could achieve a significant reduction of the expenditures. Considerable savings could be attained concerning the Company's liabilities from Air Load Fee on the basis of the expert opinion of the Crisis Management Working Board and through the interpretation of the decrees. Provisions for liabilities and charges for future recultivation joining to the closure of Bánhida Power Plant in the budget (HUF 1,395 M) became unnecessary due to its sales in In the last quarter of the year, due to the improvement in the sales potentials, some 3% of surplus sales revenue could be achieved in such a way that sales of Bánhida Site was not executed in Adatok: EFt-ban / The figures are in thousands of HUF The Company's retained loss as of 2004 is HUF 3,094 M, which is better than projected in the Business Plan as a base for the assessment, by HUF 4,120 M. 5. Assuming that the business share in Tatabánya Power Plant Ltd. can be sold out, closing value of the Company's short-term borrowings shall not exceed the closing value of the loans as per the elaborated and adopted Business Policy, even although considering the sales conditions of the most unfavourable version of the Business Policy. Beside these conditions, the Company shall maintain its solvency, and for this, it shall initiate the continued extension of the State's guarantee of HUF 3 bn, the midyear introduction of the coal subsidisation system, or utilisation of further cash surety of the State, and beyond these, it shall moderate the mid-year maximum of the credit demand through scheduling payment liabilities. The closing value of the Company's short-term loans is HUF 4,000 M on 31 December As a result of the rescheduling and the cost manage-

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001 ÉVES JELENTÉS 2001 Elõszó 1 Az Igazgatóság beszámolója 3 A felügyelõbizottság jelentése 14 Mérleg 15 Eredménykimutatás 21 Könyvvizsgálói jelentés. 24 Az FHB szervezeti felépítése / Tulajdonosi Struktúra

Részletesebben

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km E.ON Hungária Rt. Áram Electricity Gáz Gas Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2 Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km Ügyfelek száma Number of customers

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 ÉVES JELENTÉS 2003 ANNUAL REPORT 2003 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 KÖSZÖNTÕ 4 2 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2003-BAN 6 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 3 2003: AZ FHB

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT FINANCIAL STATEMENT We can detect an obvious manifestation of the determinant efficiency improving measures in Rába s performance in 2004. Dynamically growing sales revenue and a positive net result for

Részletesebben

Tartalom. Table of Contents A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC 8

Tartalom. Table of Contents A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC 8 Tartalom AZ FHB 2004. ÉVI TELJESÍTMÉNYE 2 KÖSZÖNTÕ 4 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2004-BEN 6 A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report

MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report 2010 Tartalom EXIMBANK 2010 3 Tartalom 4 Köszöntő 6 Az Eximbank 2010. évi tevékenysége 12 Az Eximbankról röviden 18 Az

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

éves jelentés Annual report

éves jelentés Annual report éves jelentés Annual report Éves jelentés Annual report Vízió Az európai légtér egységesítési folyamatában a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. a fejlődés, valamint a szolgáltatók és nemzetek

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava Preface by the Chief Executive Officer 4-5 Felsővezetés

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava CEO s Foreword 4 Felsővezetés Top management 5 A Társaság

Részletesebben

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Tartalomjegyzék table of content 2 Tartalomjegyzék Table of content 4 Köszöntő Greetings 5 Az Igazgatóság tagjai Members of the Board of Directors A Felügyelô Bizottság

Részletesebben

Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION

Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS 1997 ANNUAL REPORT Hungarian Petroleum Association H-1027 Budapest, Csalogány u. 23. Phone: (+361)

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben

Éves Jelentés Annual Report

Éves Jelentés Annual Report 2007 Éves Jelentés Annual Report 2 TARTALOM/CONTENTS TARTALOM 4 Bevezető 6 A Bank 2007. évi tevékenysége 11 K önyvvizsgálói jelentés 12 2007. évi mérleg 13 2007. évi eredménykimutatás 14 Sz ervezeti felépítés

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies HUNGARY ACCESSING THE EU The win-win business experience of HEBC companies MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN A Magyar EU Bôvítési Üzleti Tanács tagvállalatainak üzleti tapasztalatai CONTENTS

Részletesebben

tartalom contents tartalom contents az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message

tartalom contents tartalom contents az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message tartalom 4 az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message contents 8 a vezérigazgató bevezetôje Chief Executive Officer s message 1 12 üzleti áttekintés business review 2 30 független könyvvizsgálói

Részletesebben

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése EU & GOVERNMENT SERVICES A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése 2008. december 8. ADVISORY 1 TARTALOM 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1. Az intézkedés fejlesztéspolitikai megalapozottsága...

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

éves jelentés annual report

éves jelentés annual report éves jelentés annual report 2005 1 fõbb pénzügyi számok key financial data mérleg és eredménykimutatásból / from the balance sheet and P&L statement a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolók Szabályai (IFRS) szerint

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

Elnöki beszámoló Executive summary

Elnöki beszámoló Executive summary A N N U A L R E P O R T É V E S J E L E N T É S Tartalom Contents 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ELNÖKI BESZÁMOLÓ Executive Report A KOREAI FEJLESZTÉSI BANK, SZÖUL The Korea Development Bank,

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE OF HUNGARY

MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE OF HUNGARY MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY OF HUNGARY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE Reference No.: PP/PREP/HU Edition Number: 03.00 Status:

Részletesebben

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors Igazgatóság The Board of Directors középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors jobb oldalon - Salamon János igazgatósági tag, vezérigazgató at the

Részletesebben