II. III. IV. VI. VII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. III. IV. VI. VII."

Átírás

1 1 TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS Elnöki bevezetõ 2. oldal /Page 2 Chairman's Introduction Vezérigazgatói beszámoló Report of the Chief Executive Officer 11. oldal /Page 11 Üzleti tevékenység Assessment értékelése I. of the Business Activities 11. oldal /Page 11 Költséggazdálkodás, eredményalakulás Likviditás, pénzügyi helyzet Vagyoni helyzet alakulása II. 19. oldal /Page 19 III. 24. oldal /Page 24 IV. 29. oldal /Page 29 Cost Management and Change in the Net Income Liquidity and Financial Position Changes in the Company's Net Assets Fejlesztési Development tevékenység V. Efforts 31. oldal /Page 31 Humánpolitikai tevékenység Szervezetfejlesztési tevékenység VI. 36. oldal /Page 36 VII. 38. oldal /Page 38 Human Resources Management Development of the Organization Structure Független Könyvvizsgálói Jelentés Independent Auditors' Report 40. oldal /Page 40 A Felügyelõ Bizottság jelentése Report of the Supervisory Board 42. oldal /Page 42 Méllékletek Appendix 46. oldal /Page 46

2 2 ELNÖKI BEVEZETÕ A Vértesi Erõmû Részvénytársaság december 31- én jött létre, zártkörû alapítással. Alapítója az Állami Vagyonügynökség. A Társaság részvénytõkéje EFt volt, mely alaptõke az április 01-jei bányaintegrációval, illetve az évi 10 EFt-os szavazatelsõbbségi jogokat biztosító részvénnyel, valamint az augusztus 05-ei EFt értékû alaptõke-emeléssel (részvénycsereügylet keretében) EFt-ra emelkedett. Az július 01-jén végrehajtott 3 Mrd Ft-os alaptõke-emeléssel - melyet az MVM Rt., mint fõtulajdonos hajtott végre - a Társaság jegyzett tõkéje EFt-ra módosult évben a Vért Közgyûlése a 9/2003. (IV. 09.) sz. Közgyûlési határozatával a Társaság alaptõkéjét EFt-ról EFt-tal EFt-ra leszállította. Az alaptõke-leszállítás veszteségrendezés érdekében történt amiatt, hogy a Társaság saját tõkéje veszteség következtében a jegyzett tõke 2/3 része alá csökkent. A tulajdonosi struktúra december 31-én az alábbi: CHAIRMAN'S INTRODUCTION Vértes Power Plant Plc. was established on 31 December 1991 as a company limited by shares of private placement. Its founder is the Hungarian State Property Agency. The initial capital of the Company was worth HUF 18,003,400,000, which was increased to HUF 24,967,580,000 through the integration of mines on 1 April 1994, through the issue of the Golden Share at a par value of HUF 10,000 in 1995, and through the increase of the capital by HUF 2,180,110,000 (through swap transaction of shares) on 5 August On 1 July 1997, the capital of the Company was increased by HUF 3 bn by the principal shareholder, the MVM Rt. (the Hungarian Power Companies Plc.) - and as a result, the Company's share capital is HUF 27,967,580,000. By its Resolution No. 9/2003 (IV. 09.), the Company's Shareholders' Meeting effected a decrease in the Company's nominal capital by HUF 9,788,653,000, from 27,967,580,000 to HUF 18,178,927,000 in The above-mentioned capital decrease aimed at the compensation of certain losses incurred, had become necessary as the Company's equity had dropped below two-thirds of its issued capital. The Ownership Structure as of 31 December 2004 is as follows: A Vértesi Erõmû Rt ben a gazdasági társasággá alakulását követõ tizenharmadik évet zárta. In 2004, Vértes Power Plant Plc. ended the thirteenth year of its transformation into a private business organization.

3 3 A Társaság évi üzletpolitikai célkitûzései teljesítésének értékelése A Vért évi gazdálkodására ható fõbb tényezõket és változásokat a Társaság közgyûlési elõterjesztése az alábbiak szerint foglalta össze: A Vért Oroszlányi Erõmûvének hosszú távú szerzõdése december 31-én lejárt. Az Oroszlányi Erõmû I-II. blokkjának és a Bánhidai Erõmû kapacitásának lekötését a Krízis Munkabizottság döntése alapján az MVM Rt.-vel kötött éves kereskedelmi szerzõdés biztosítja, amelynek energia díja a évi bázis árhoz képest 10,22 Ft/kWh-ról 8 Ft/kWh-ra (garantált), illetve 8,20 Ft/kWh-ról 6,10 Ft/kWh-ra (opciós) csökkent. A Bánhidai Erõmû energia díja 8,85 Ft/kWh-ról 8,00 Ft/kWh-ra csökkent. Az oroszlányi III-IV. blokk, amely a város hõellátását szolgálja a kötelezõ átvételi rendelet alapján kötelezõ átvétel alá került a hõszolgáltatáshoz szükséges mennyiségben, 32 Ft/kWh átlagáron. A kötelezõ átvétel mennyisége bizonytalanná vált, ugyanis a MEH által kalkulált 450 GWh átvételhez képest az MVM Rt. 283 GWh átvételére kívánt szerzõdni. A kialakult helyzetre tekintettel a Vért a közgyûlési elõterjesztésben több értékesítési változatot mutatott be az értékesítés összetételére és volumenére ben bruttó MFt többletráfordítást okoz a évi LXXXIX. sz. törvény szerint fizetendõ környezetterhelési díj (0,80 Ft/kWh) annak ellenére, hogy az Oroszlányi Erõmûben július 1-tõl a füstgázkéntelenítõ mûködik. A levegõterhelési díj mellett az üzleti tervszámítások szerint a három erõmûben 328 MFt légszennyezési bírság kivetésére is sor kerül (0,58 Ft/kWh). Az erõmû füstgáz-kéntelenítõ berendezésének üzembe vétele a villamos energia termelés önköltségét 1,7 Ft/kWh-val növeli meg. A Bánhidai Erõmû, a Mányi Aknaüzem és a TATASZÉN Kft. - a évben elmaradt és így a 2004-es üzleti évre áthúzódó - bezárása miatt mûszaki (bányabezárás, rekultiváció) és humán (felmondási idõre járó bér, végkielégítés) kötelezettségek merülnek fel, amelyek MFt eredményromlást okoznak és MFt-tal növelik a rövid lejáratú hitelállományt. Az Oroszlányi Erõmû retrofitjának finanszírozása 40%- ban saját erõbõl, 60%-ban hosszú lejáratú hitelbõl történik. Figyelemmel a évi fejlesztési tervben elõirányzott MFt ráfordításra és a képzõdõ amorti- Assessment of the Company's Business Policy Objectives for 2004 The proposal of the Shareholder's Meeting of the Company summarized the factors and changes affecting the financial management of Vértes Power Plant Plc. in 2004 as follows: The long-term agreement of Oroszlány Power Plant of Vértes Power Plant Plc. expired on 31 December On the basis of the decision of the Crisis Management Working Board, capacity of units I and II of Oroszlány Power Plant and that of Bánhida Power Plant was contracted through the annual Power Supply and Heat Supply Agreement concluded with MVM Rt. (Hungarian Power Companies Plc.), based on which, the price of the power was reduced from HUF/kWh to 8.00 HUF/ kwh (guaranteed), and was reduced from 8.20 HUF/kWh to 6.10 HUF/kWh (optional) compared to the basis price in The price of the power of Bánhida Power Plant was reduced from 8.85 HUF/kWh to 8.00 HUF/kWh. On the basis of the Decree on feed-in obligations, units III and IV providing heat supply to Oroszlány town at Oroszlány Power Plant, are subject to feed-in obligation for an amount necessary for district heating and at an average price of 32 HUF/kWh. However, the amount of the electricity to be received compulsorily became problematic, since compared to the amount of receipt of 450 GWh calculated by MEH (Hungarian Energy Office), MVM Plc. intended to contract for receiving 283 GWh. With respect to the situation emerged, in its Proposal for the Shareholder's Meeting, Vértes Power Plant Plc. presented several variants for the composition and the volume of the sales. Environmental load fee (amounting to 0.80 HUF/kWh) to be paid pursuant to Hungarian Law LXXXIX as of 2003 effects an excess expenditure of gross HUF 1,324 M in 2004, in spite of the fact that at Oroszlány Power Plant, a Flue Gas Desulphurisation Plant (hereafter: FGD plant) has been in operation since 1 July According to the calculations of the Business Plan, beyond the air load fee, an air pollution penalty amounting to HUF 328 M is assessed for the three power plants (0.58 HUF/kWh). Taking the FGD plant of the power plant into service resulted in an increase of 1.7 HUF/ kwh in the prime cost of the electricity production. Due to the closure of Bánhida Power Plant, Mány Mine Site and TATASZÉN Ltd., which was cancelled in 2003 and postponed to the business year of 2004, liabilities from technical (closure of the mine site and the relating recultivation) and personnel points of view (wages for term of notice and dismissal wage) arise, which

4 4 zációra, MFt fejlesztést rövid lejáratú hitelbõl kell finanszírozni. A Társaság a likviditási helyzetének javítása érdekében a Tatabánya Erõmû Kft.-ben a tárgyév végén, az apportálást követõen keletkezõ üzletrészének értékesítésével számol Mrd Ft értékben. Ennek ellenére a évi gazdálkodási feltételek között a rövid lejáratú hitelállomány nem csökken. A Társaság finanszírozásához elengedhetetlen a K&H Rt.-nél fennálló 3 Mrd Ft-os rövid lejáratú hitel állami készfizetõ kezességének meghosszabbítása ben jelentõsen növekszik a pénzügyi mûveletek ráfordítása, a növekvõ rövid lejáratú hitelállomány, illetve a füstgáz-kéntelenítõ üzembe helyezését követõen felmerülõ hosszú lejáratú hitelállomány kamatai miatt. A közgyûlés, tekintettel arra az ellentmondásra, hogy az alacsony kötelezõ átvételi volumen mellett a Társaság évben nem finanszírozható (a hitelállomány meghaladná a 8,5 Mrd Ft-ot), a magasabb kötelezõ átvétel szerzõdéses feltételei pedig nem teremtõdtek meg, nem fogadta el az értékesítés volumenére és összetételére vonatkozó változatok egyikét sem. A Vért április 06-ai Közgyûlése a Társaság évi mûködésére elveket fogalmazott meg a 13 és 14/ 2004.(IV. 06.) sz. határozatokban. A 15/2004.(IV. 06.) sz. Közgyûlési Határozat az elõzõekre tekintettel új üzletpolitikai változat kidolgozására kötelezte a Társaságot. A Társaság Igazgatósága az üzletpolitikáról hozott Közgyûlési Határozata alapján nem tehetett mást, mint az alacsonyabb (283 GWh) kötelezõ átvétel alapján kidolgozott üzleti tervet fogadta el a évi gazdálkodás alapjául azzal, hogy egy finanszírozási válságterv kidolgozását és végrehajtását is elrendelte. A finanszírozási válságterv célja az volt, hogy ütemezze, illetve átütemezze az üzleti tervhez tartozó kifizetéseket annak érdekében, hogy a cég minél tovább megõrizhesse fizetõképességét és elkerülje a csõdöt. A finanszírozási válságterv számba vette az átütemezhetõ költségvetési befizetéséket (APEH, légszennyezési bírság), átütemezte a retrofit halasztható mûszaki tartalmát, felgyorsította a Társaság értékesíthetõ vagyontárgyainak értékesítési ütemét (Tatabányai üzletrész, Bánhidai telephely értékesítése, egyéb vagyontárgyak). Az üzletpolitikai célkitûzések teljesítésének értékelése, a Társaság évi gazdálkodásának bemutatása az elõzõekben ismertetett üzleti tervhez képest: causes HUF 2,381 M deterioration of the profit, and increases the short-term borrowings by HUF 2,546 M. Financing of the retrofit at Oroszlány Power Plant is solved by applying own reserves for 40 %, and through long-term loans for 60 %. Considering an expenditure of HUF 7,976 M budgeted in the Development Plant as of 2004 and allowing for the originating amortisation, development amounting to HUF 1,987 M has to be financed by short-term loans. In order to improve its liquidity position, the Company takes the sale of its share in business in Tatabánya Power Plant Ltd. occurring at the end of the reviewed year into account, which will originate after contributing said assets into the business and the amount of which is HUF 1,949 bn. In spite of this fact, the amount of the short-term borrowings will not reduce under the circumstances of the financial management as of For financing of the Company, it will be essential to extend the cash surety of the state for the shortterm loan amounting to HUF 3 bn at K&H Plc. In 2004, the expenditures on financial transactions will significantly increase, due to the increment in the short-term loans and as a result of the interests joining to the long-term loans emerging after putting the FGD plant into operation. With respect to the contradiction that the company cannot be financed in 2004 considering the low volume of the electricity under feed-in obligation (the amount of the borrowings would exceed HUF 8.5 bn), and, on the other hand, contractual conditions for obligatory receipt of higher amount have not been evolved, the Company did not adopt any of the variants concerning the volume and the composition of the sale. In Resolutions No. 13 and 14/2004.(IV. 06.), the Shareholder's Meeting of Vértes Power Plant Plc. of 6 April 2004 laid down principals for the operation in In consideration of the above, Resolution No. 15/ 2004.(IV. 06.) of the Shareholder's Meeting made an obligation upon the Company to elaborate a new variant for the Business Policy. On the basis of the Resolution of the Shareholders' Meeting, the Company's Board of Directors could do nothing, but adopted a Business Plan compiled based on obligatory receipt of lower amount of electricity (283 GWh) as a basis for the economic management in 2004, however, together with ordering the elaboration and the execution of a Contingency Plan for financing. The aim of the Contingency Plan for financing was to schedule or reschedule pay-offs belonging to the Business Plan, so that the Company can maintain its solvency and it can avoid bankruptcy. The Contingency Plan for financing took reschedulable budgetary impayments (APEH /Tax and Financial Auditing Office, air pollution penalty), into con-

5 5 13/2004.(IV.06.) sz. Közgyûlési Határozat 1. A Társaság teljesítse mind a villamos energia, mind a hõ-üzletágra vonatkozó évi Kereskedelmi Szerzõdésekbõl eredõ kötelezettségeit. Hajtsa végre a Mányi Aknaüzem bezárását. Biztosítsa a Tatabányai Fûtõerõmû szénbázisú üzemét a tüzelõanyag váltás idõpontjáig. A Vért évi villamos energia értékesítési feltételeiben az MVM Rt. által elvárt mennyiségeket teljesítette. Az MVM Rt. a Bánhidai Erõmûbõl a szerzõdésben rögzítettektõl és a tervben szereplõ mennyiségtõl eltérõen 136,7 GWh-val kevesebb mennyiséget vett át a szerzõdött 8 Ft/kWh energiadíjon és közel ezt a mennyiséget az Oroszlányi Erõmû I-II. blokkjainak opciós többleteként 151,6 GWh, 6 Ft/kWh-ás energiadíjon vette át. Az üzleti feltételekben jelentõs változást hozott, hogy - az MVM Rt. Igazgatósága vonatkozó határozatának megfelelõen, a MEH egyetértése mellett - az MVM Rt. november-december hónapokban további 21,9 GWh kötelezõ átvételt teljesített, így 303,5 GWh kötelezõ átvételre került sor 32 Ft-os átlagáron. A Hõértékesítési Szerzõdésben vállalt kötelezettségeit a Társaság a hõszolgáltató igényeinek megfelelõen teljesítette. A Mányi Aknaüzem március 15-én befejezte termelését. Ezt követõen megkezdõdött a bánya és környezetének rekultivációja. A Tatabányai Fûtõerõmû augusztus 31-ig - mint a Társaság tulajdonában lévõ gazdasági egység - teljesítette értékesítési szerzõdésben vállalt kötelezettségeit, s MWh villamos energiát és GJ hõenergiát értékesített. Termeléséhez GJ tüzelõanyagot használt fel, melynek 60%-a saját termelésû szén volt. 14/2004.(IV.06.) sz. Közgyûlési Határozat 2. A Társaság az 1. pontban megfogalmazottakat 604 MFt fejlesztési ráfordítás ésszerû felhasználása mellett érje el, amely az erõmûvek és a Márkushegyi Akna mûködését biztosítja. Folytassa az oroszlányi retrofit program megvalósítását, biztosítsa a füstgáz kéntelenítõ berendezés üzembe helyezését. A hosszú távú mûködést biztosító fejlesztésre - a 2002-ben jóváhagyott, aktualizált keretösszeg betartásával ben MFt használható fel. Tulajdonosként mûködjön közre a Fûtõerõmû korszerûsítését megvalósító projekttársaság feladatainak elvégzésében. Teljesítse a Fejlesztési Megállapodásban, a Szindikátusi és Apportálási Szerzõdésekben vállalt kötelezettségeit. sideration, it re-scheduled the postponable technical contents of the retrofit and accelerated the rate of selling of the Company's marketable properties (share in business in Tatabánya, selling of Bánhida Site, and other properties). Assessment of the fulfilment of the Business Policy Objectives and presentation of the economic management as of 2004, compared to the Business Plan described before, are as follows: Resolution No. 13/2004.(IV.06.) of the Shareholders' Meeting 1. The Company shall fulfil its obligations resulting from its Power Supply and Heat Supply Agreements as of 2004, both in respect of its electricity generating business and its heat generating business. It shall execute the closure of Mány Site. It shall ensure the operation of Tatabánya Heating Power Plant basing on coal firing until the changing in the fuel type. The Company achieved amounts expected by MVM Plc. in its sales conditions for electricity for Differently from the stipulations of the Contract and from the amount occurring in the plan, MVM Plc. took over an amount less by GWh from Bánhida Power Plant, at the contracted energy fee of 8 HUF/kWh, and it received almost the same quantity as the optional excess of units I and II of Oroszlány Power Plant, which was GWh, at a price of 6 HUF/ kwh. Significant changing in the terms and conditions of business resulted from the fact that in accordance with the relating decree of the Board of Directors of MVM Plc. and with the agreement of MEH, MVM Plc. effected further obligatory receipt of 21.9 GWh, so an obligatory feedin of GWh took place, at an average price of HUF 32,00. The Company fulfilled its obligations undertaken in the Heat Supply Agreements in accordance with the demands of the heat supplier company. Mány Site completed its production on 15 March After this, recultivation of the mine and its ambiency was commenced. Tatabánya Heating Power Plant fulfilled its obligations under power purchase agreement as an economic entity owned by the Company till 31 August 2004, and sold out 44,942 MWh of electricity and 899,755 GJ of heat energy. This unit fired 1,471,002 GJ of coal for its generation, out of which 60% of coal was from own production. Resolution No. 14/2004.(IV.06.) of the Shareholders' Meeting 2. The Company shall achieve the objectives set out in clause 1 through the rational realisation of HUF 604

6 évben a fejlesztési tervben szinten tartó felújítási, beruházási keretösszeg felhasználása elsõsorban a biztonságos üzemvitel érdekében történt. A évi szinten tartás miatti fejlesztési ráfordítás 190 MFt, a tervezett összeg 30%-a volt. Ebbõl a saját teljesítés 27 MFt, az idegen teljesítés 163 MFt évben a tervezett retrofit munkák jelentõs része sikeresen befejezõdött. A mûszaki teljesítés értéke a tervezett MFt-tal szemben MFt-tal teljesült, mely a Társaság finanszírozhatóságát biztosító válságterv részét képezõ, halasztott fejlesztési tevékenységek következménye. Így az I. sz. kazán retrofitja a következõ évre húzódik, lehetõvé téve több szempontból is célszerû részleges fluid-technológia gazdaságos megvalósulását. Ugyanakkor az év során megvalósult az Oroszlányi Erõmû 2. sz. kazán retrofit II. üteme, a füstgáz-kéntelenítõ beüzemelése, majd mûködési átvétele november 10-én decemberében befejezõdött a villamos erõsáramú berendezések retrofitja is. Az Oroszlányi Bánya retrofitos fejlesztései döntõ részben befejezõdtek, biztosítva az új Kõhalmi bányamezõbõl a szén termelését. Azonban egyes bányászati technológiai berendezések beszerzését - a likviditási problémának enyhítésére - a következõ évre halasztottuk. A füstgáz-kéntelenítõ berendezés júniusától szolgálja a szerzõdéses elvárásoknak megfelelõ kéndioxid kibocsátás-csökkentését, amellyel teljesülnek az erõmû továbbmûködésének környezetvédelmi feltételei és lehetõvé válik 1,5 M EUR osztrák környezetvédelmi támogatás elnyerése. A retrofit program a jóváhagyott pénzügyi kereteken belül teljesült, illetve teljesül. A Társaság folytatta a Tatabányai Fûtõerõmû korszerûsítését és maradéktalanul eleget tett az MVM Rt.-vel kötött fejlesztési, szindikátusi szerzõdésekben vállalt kötelezettségének. 3. A Társaság gazdálkodási helyzetének javítása érdekében kezdeményezze a Tatabánya Erõmû Kft.-ben keletkezõ üzletrészének értékesítését, valamint a Bánhidai Erõmû telephelyének hasznosítását célzó fejlesztési, illetve adásvételi vagy apportálási szerzõdések megkötését. M development expenditures, ensuring the operation of the power plants and Márkushegy Site. It shall continue the efforts to implement the retrofit project at Oroszlány, ensuring the commission of the FGD plant. In 2004, HUF 354 M can be spent on developments securing the long-term operation, by complying with the updated limits approved in As an owner, it shall take part in the completion of the tasks of the project relationship implementing the modernization of the Heating Power Plant. It shall fulfil its obligation under the Development Agreement, in the Syndicate Agreement, and in the Contract on Non-Cash Capital Contribution. In 2004, the fund budgeted within the development plan for renewal and capital investment to be effected with the aim of maintaining overall plant operability was mainly used up for the purpose of operational safety. The development related capital expenditure effected to maintain plants' operation amounted to HUF 190 M, which was 30 % of the budgeted amount. Of this, development worth of HUF 27 M was performed from own budget, while HUF 136 M represented the services by external contractors. A significant part of the retrofit operations planned was completed successfully in Compared to the budgeted amount of 6,354 M, the value of the technical performance was achieved by HUF 5,604 M, which is the consequence of the postponed development activities being a part of the Contingency Plan ensuring the financability of the Company. Therefore, retrofit of unit I was postponed to the next year, enabling this way an economical implementation of the partial fluid technology, which proves to be expedient from several aspects. At the same time, phase II of the retrofit of boiler 2 at Oroszlány Power Plant, commission of the FGD plant and the operational acceptance of it as of 10 November 2004 were effected. Retrofit project relating to the electrical installations was completed in December Main part of the retrofit works of Oroszlány Mine was completed, ensuring in this way coal mining from the new Kõhalom Field. Procurement of certain technological units, however, was postponed to the next year in order to mitigate problems with liquidity. The FGD plant has contributed to the reduction of the sulphur-dioxide emission since June 2004, in accordance with the requirements of the Contract, through which the terms of the environmental protection are met for a further operation of the power plant, and obtention of an Austrian environmental fund amounting to HUF 1.5 M becomes possible. The retrofit project has been and will be fulfilled within the approved financial limits.

7 7 Tegyen intézkedéseket az egyéb felesleges vagyontárgyak értékesítésére. A Társaság kezdeményezte és végrehajtotta a Tatabánya Erõmû Kft.-ben keletkezett üzletrészeinek értékesítését szeptember közepéig két ütemben az MVM Rt. névértéken kivásárolta az üzletrészeket (1 874 MFt). A Társaság eredményesen elõkészítette a Bánhidai Erõmû telephelyének értékesítését. A Kárpát Energo Kft.-vel folytatott tárgyalások eredményeként az arra vonatkozó parafált szerzõdést a Vért szeptember 9-i rendkívüli közgyûlésére beterjesztette. A Vértesi Erõmû Részvénytársaság november 26-án megtartott rendkívüli Közgyûlésén a részvényesek jóváhagyták a Bánhidai Erõmû telephely értékesítését tartalmazó szerzõdést, a végsõ hatályosulása tekintetében február 10-ét rögzítõ megszorítással. A Társaság a 100%-os tulajdonában lévõ TATASZÉN Kft. értékesítését kezdeményezte, amely teljes körûen január 03-án realizálódott és ezzel a Vért 188,5 MFt létszámleépítéssel kapcsolatos költségtõl szabadult meg. A vevõ az üzletrész megvásárlását megelõzõen biztosította a munkavállalók elbocsátásának költségét, valamint a Kft. Vért felé fennálló tartozásának rendezését. 4. A Társaság takarékos és hatékony belsõ gazdálkodással mérsékelje azokat a hatásokat, amelyek a levegõterhelési díj évi bevezetésével (1 324 MFt), a légszennyezési bírsággal (959 MFt), a Mányi Aknaüzem, a Bánhidai Erõmû bezárásával (2 546 MFt) összefüggõ kötelezettségek okoznak. A Társaság mérleg szerinti vesztesége - feltételezve a bánhidai telephely évi hasznosítását - se haladja meg a kidolgozott és elfogadott üzletpolitika szerinti veszteséget. A Társaság takarékos költséggazdálkodást folytatott és mérsékelte a mûködés feltételeiben bekövetkezõ negatív hatásokat. A szigorú költséggazdálkodásnak köszönhetõen a Társaság összes költsége és ráfordítása a tervezett MFt-tal szemben MFt. A szigorú költséggazdálkodás (személyi jellegû ráfordítások, többlet árbevétel) és az átütemezések (légszennyezési bírság, költségvetési befizetések, szállító) következtében, az év végi rövid lejáratú hitelállomány minimalizálásával a pénzügyi ráfordítások jelentõs csökkenését tudta a Társaság elérni. The Company continued the modernization of Tatabánya Heating Power Plant, and fulfilled its obligations from Development and Syndicate Agreements concluded with MVM Plc., to the full. 3. In order to improve its economic position, the Company shall initiate the sale of its business share in Tatabánya Power Plant Ltd., and to conclude Sales Contract, Development Agreement or a Contract on Non- Cash Capital Contribution aiming the sale of Bánhida Power Plant. It shall take measures to sell its other unnecessary properties. The Company initiated and executed the sale of its business share in Tatabánya Power Plant Ltd. MVM Plc. acquired these shares at par value in two stages until September 2004 (HUF M). The Company successfully performed the preparation for the sale of Bánhida Power Plant. As a result of the negotiations with Kárpát Energo Ltd, it submitted its relating and initialled agreement to the Extraordinary Shareholders' Meeting of Vértes on 9 September. At the Extraordinary Shareholders' Meeting of Vértes Power Plant Plc. held on 26 November 2004, the shareholders approved the contract including the sale of Bánhida Power Plant, stipulating its final execution by 10 February 2005, as a restriction. The Company initiated the sale of TATASZÉN Ltd. owned by it for 100%, which was fully realised on 3 January Through this, Vértes disposed a cost of HUF M that would be entailed by the cut-down on the workforce. Before purchasing the share in business, the purchaser provided the cost needed for the dismissal of the employees, and it settled its live liabilities towards Vértes. 4. Through cost-saving and efficient internal financial management, the Company shall moderate negative external impacts which were caused by costs resulting from the promulgation of Air Load Fee in 2004 (HUF 1,324 M), from Air Pollution Penalty (HUF 959 M), and from closures of Mány Site and Bánhida Power Plant (HUF 2,546 M). Assuming the sales of Bánhida Site in 2004, the Company's balance sheet loss shall not exceed the loss elaborated and adopted by the Business Policy. The Company pursued cost-saving financial management, and could moderate negative impacts influencing adversely its operation. Owing to the strict financial management, the Company's total expenses and expenditures amounted to HUF 33,069 M, compared to the budgeted HUF 36,099 M. As a result of the severe financial management (payroll expenditures, surplus sales revenues) and due to the rescheduling (environmental (emission) fine, budgetary impayments, suppliers), furthermore, through minimiz-

8 8 Jelentõs megtakarítást sikerült elérni - rendeleti elõírások értelmezésével, a Krízis Munkabizottság véleménye alapján - a Társaság Levegõterhelési Díj fizetési kötelezettségében. A tervben a Bánhidai Erõmû bezárásához kapcsolódó jövõbeni rekultivációs kötelezettségre képzett céltartalék (1 395 M Ft) a telephely - kötelezettségekkel együtt történõ évi értékesítésével feleslegessé vált. Az év utolsó negyedévében az értékesítési lehetõségek javulása következtében mintegy 3%-os árbevétel-többlet vált realizálhatóvá úgy, hogy a Bánhidai telephely hasznosítása a évben nem valósult meg. A Társaság évi mérleg szerinti vesztesége MFt, ami MFt-tal kedvezõbb az értékelés alapjául elfogadott üzleti tervnél. 5. A Társaság rövid lejáratú hitelállományának záró értéke - feltételezve a Tatabánya Erõmû Kft.-ben keletkezõ üzletrész értékesítését - a legkedvezõtlenebb üzletpolitikai változat értékesítési feltételei mellett se haladja meg a kidolgozott és elfogadott üzletpolitika szerinti hitelállomány záró értékét. Mindezen feltételek mellett õrizze meg a Társaság a fizetõképességét, ennek érdekében a fentieken túl kezdeményezze a 3 Mrd Ft-os állami garancia tartós meghosszabbítását, a széntámogatási rendszer évközi bevezetését, vagy további állami készfizetõ kezesség hasznosítását, mindemellett a fizetési kötelezettség ütemezésével mérsékelje a hiteligény évközi maximumát. A Társaság rövid lejáratú hitelállományának záró értéke XII. 31-én MFt. A Társaság rövid lejáratú hitelállománya az átütemezések és a költséggazdálkodás eredményeként MFting the short-term end-year borrowings, the Company could achieve a significant reduction of the expenditures. Considerable savings could be attained concerning the Company's liabilities from Air Load Fee on the basis of the expert opinion of the Crisis Management Working Board and through the interpretation of the decrees. Provisions for liabilities and charges for future recultivation joining to the closure of Bánhida Power Plant in the budget (HUF 1,395 M) became unnecessary due to its sales in In the last quarter of the year, due to the improvement in the sales potentials, some 3% of surplus sales revenue could be achieved in such a way that sales of Bánhida Site was not executed in Adatok: EFt-ban / The figures are in thousands of HUF The Company's retained loss as of 2004 is HUF 3,094 M, which is better than projected in the Business Plan as a base for the assessment, by HUF 4,120 M. 5. Assuming that the business share in Tatabánya Power Plant Ltd. can be sold out, closing value of the Company's short-term borrowings shall not exceed the closing value of the loans as per the elaborated and adopted Business Policy, even although considering the sales conditions of the most unfavourable version of the Business Policy. Beside these conditions, the Company shall maintain its solvency, and for this, it shall initiate the continued extension of the State's guarantee of HUF 3 bn, the midyear introduction of the coal subsidisation system, or utilisation of further cash surety of the State, and beyond these, it shall moderate the mid-year maximum of the credit demand through scheduling payment liabilities. The closing value of the Company's short-term loans is HUF 4,000 M on 31 December As a result of the rescheduling and the cost manage-

9 9 tal alatta maradt a Társaság Igazgatósága által meghatározott, még finanszírozható válságtervben rögzített értékhez képest. A Társaság sikeres erõfeszítéseket tett a 3 Mrd Ft készfizetõ kezesség meghosszabbítására. 6. A középszintû bérmegállapodásnak megfelelõen a bázis átlagbérre vetítve 8%-os keresetfejlesztés hajtható végre, amely nem tartalmazza a évi létszámleépítés technikai átlagbérnövelõ hatását, amely utólag érvényesíthetõ. A Társaság a Közgyûlési Határozatnak megfelelõ átlagbér-emelést hajtott végre évben 708 fõvel csökkent a Társaság foglalkoztatottjainak száma, emiatt a tárgyévben nem jelentkezett technikai átlagbérnövelõ hatás. 7. A Társaság kezdeményezze az oroszlányi vertikum hosszú távú mûködését biztosító tulajdonosi és állami döntések elõkészítését, a széntámogatási rendszer bevezetését. Több változatban mutassa be a 2014-ig tartó mûködés lehetséges mûködési alternatíváit, a szükséges állami támogatás mértékének megjelölésével. A Vért kidolgozta a hosszú távú mûködés alternatíváit a szükséges állami támogatások mértékének megjelölésével. A Társaság jövõképére vonatkozó alternatívákat - azonnali bezárás, 2014-ig történõ retrofitos bánya-erõmû mûködés - újabb üzletpolitikai változattal egészítette ki. Ennek lényege, hogy a földalatti bányász létszám természetes csökkenésével összhangban a Márkushegyi Aknaüzem évben a jelenlegi két frontfejtéses bányamûvelésrõl egy frontfejtésre tér át. Figyelemmel a jelentõs szénkészletre is, az Oroszlányi Erõmû a kazánok hibrid-fluid tüzelésre történõ átalakításával fokozatosan részleges biomassza tüzelésre és a saját termelés önköltségénél alacsonyabb áron beszerezhetõ idegen szén részleges felhasználására tér át. A nagyvonalú kalkuláció szerint a tüzelõanyag összetétel változás év után megteremtheti az erõmû támogatás nélküli mûködésének feltételét, így elõirányozható a 2020-ig történõ mûködés. A koncepcióban a Vértesi Erõmû Rt. menedzsmentje javaslatot tett a Társaság konszolidációjára és a támogatási rendszer kialakításának elveire. Az MVM Rt. véleményével kiegészített üzletpolitikai változatokat megismerve a Pénzügyminisztérium az ÁPV Rt.- n keresztül az alternatívák részletes kidolgozását kérte. Ennek eleget téve a Vértesi Erõmû Rt. kidolgozta az üzleti tervváltozatokat. A részletesen taglalt feltételrendszer mellet mindhárom változat a mûködés teljes idõhorizontján (2006., 2014., 2020.) tartalmazza a mérleg és eredmény kimutatást, a pénzügyi tervet, ezen belül a hosszú- és rövid lejáratú hitelállomány alakulását, az idõszak végén szükségessé ment, the amount of the Company's short-term loans was below the value determined by the Company's Board of Directors as financiable, by HUF M. The Company made successful efforts for extending the cash surety for HUF 3 bn. 6. In accordance with the medium-level wage settlement, wage and salary increase of 8 % can be effected considering the average basic salary, which does not include the technical average wage increasing impact resulting from the reduction of the personnel. The Company executed an increase in the average wages in compliance with the Resolution of the Shareholders' Meeting. In 2004, the number of the Company's employees was reduced by 708 persons, therefore, technical average wage increasing impact did not occur during the year under review. 7. The Company shall initiate the preparation for the owners' and the state's decision ensuring the long-term operation of Oroszlány region and the introduction of the subsidisation system for coal. Through several variants, it shall present possible alternatives for the operation up to 2014, stating the required extent of the state aids. Vértes elaborated the alternatives of the long-term operation, also stating the extent of the required state aid. The Company completed the prospects-related alternatives (i.e. immediate closure, mine-power plant operation with retrofit until 2014) through a new variant of the Business Policy. The essence of this is that in accordance with the natural reduction of the number of miners, Márkushegy Site should change over from two-longwall-face mineworking to single-longwall-face mineworking between 2007 and Considering the coal reserves of significant amount, Oroszlány Power Plant will gradually adapt its boilers to firing biomass partially and it will change over to the consumption of the extraneous coal purchasable at a price lower than the prime cost of the own production. According to the long-term calculation, changing in the fuel composition can provide the background for an operation without subsidizing the power plant after 2011, thus, operation up to 2020 can be estimated. In the conception, management of Vértes Power Plant Plc. make a proposal on the consolidation of the Company and on the principle of the establishment of a subsidy system. After getting acquainted with the variants of the Business Policy completed with the opinion of MVM Plc., the Financial Ministry requested for the detailed elaboration of the alternatives via ÁPV Rt. (State Privatisation Company Ltd.). Complying with it, Vértes Power Plant Plc. elaborated the alternatives of the Business Plan. Beyond stating the system of conditions in detail, all the three variants includes the balance statement, profit and loss statement, the financial plan, the changing in

10 10 váló rekultivációs és humán kötelezettségek teljesítésére akkumulált pénzforrást. Bemutatja az egyes változatokhoz tartozó államháztartási befizetéseket, állami támogatási igényt, foglalkoztatási szintet. A Társaság kezdeményezte az oroszlányi vertikum hosszú távú mûködését biztosító tulajdonosi és állami döntések elõkészítését, és közremûködött az MVM Rt. által kidolgozott szén ártámogatási rendszer az államigazgatás felé történõ elõterjesztésében. Az 1028/2002. (III. 26.) sz. Kormányhatározat az Oroszlányi Erõmû retrofitját engedélyezõ döntésén, a finanszírozást biztosító hosszú lejáratú hitel állami garanciájának engedélyezésén túl elõírta egy, az EU Tanács hatályos rendeletével és az állami támogatásokról szóló kormányrendelettel összhangban lévõ támogatási rendszer kidolgozását. A privatizációs kísérlet meghiúsulását követõen lefolytatott államigazgatási egyeztetések alapján a Társaság elkészítette és benyújtotta a Pénzügyminisztérium felé az 1407/2002./EK rendelet alapján azt az anyagot, mely a Csatlakozási Okmány II. melléklete (Energia) rész A.10 (b-c) pontjának megfelelõ, s az EK Bizottsága felé tett bejelentéssel megteremti a támogatás lehetõségét. A Gazdasági Kabinet jóváhagyásával a Pénzügyminisztérium augusztus 31-én a Csatlakozási Okmány II. melléklete (Energia) A.10 (b-c) pontjának megfelelõen az 1028/2002. (III.28.) sz. Kormányhatározat alapján végzett számítások és az EU Tanács 1407/2002./EK (2002.VII.23.) rendeletének elõírásai alapján bejelentette az EK Bizottságának a Vért Támogatási szándékát. Tekintettel arra, hogy a Vért finanszírozását biztosító, a hõszolgáltatással kényszer-kondenzációban termelt villamos energia kötelezõ átvétel alá történõ sorolása az EU jogszabályoknak megfelelõ módon, hosszú távon nem tartható fenn, az MVM Rt. és a Vért elvégezte a szükséges gazdasági számításokat egy szénártámogatási rendszer bevezetésére. Az MVM Rt decemberében az államigazgatás felé kezdeményezte a szénár-támogatási rendszer január 1-ei bevezetését. Mindezek alapján a Társaság a tulajdonosi elvárásokat meghaladóan teljesítette a Közgyûlés által meghatározott üzletpolitikai célkitûzéseket. Az Igazgatóság 13 ülést tartott, 108 határozatot hozott, valamint 5 Közgyûlést készített elõ és bonyolított le. Oroszlány, március 02. Holló Vilmos az Igazgatóság elnöke the long- and short term borrowings and the capital resources accumulated for the fulfilment of obligations resulting from the recultivation and in connection with the human resource, for the whole period of the operation. It presents impayments to state finance the required state aid, and the level of employment for each of the variants. The Company initiated the preparation of the owners' and the state's decision ensuring the long-term operation of Oroszlány region, and contributes to the proposal of the subsidisation system for coal price to the state administration, which was elaborated by MVM Plc. Beyond its decision on permitting retrofit of Oroszlány Power Plant and permitting state guarantee for long-term loans enabling financing, Government Decree No. 1028/ (III. 26.) ordained the elaboration of a subsidisation system, which shall be in compliance with the effective EU Council Resolution and with the government decree on state aids. Based on the negotiations with the state administration held following the fail of the privatisation attempt and on the basis of the regulation No. 1407/2002/EK the Company prepared and submitted the document to Financial Ministry, which through the notification being in compliance with articles A.10 (b-c) of Part 'Energy' of Annex II to Treaty of Accession and made to EU Committee ensure the possibility of subsidisation. Having the approval of the Economic Cabinet, on 31August 2004, the Financial Ministry made its notification to EU Committee on its intention of subsidisation of Vért, on the bases of the calculations performed according to Government Decree No / 2002 (III.28.) complying with articles A.10 (b-c) of Part 'Energy' of Annex II to Treaty of Accession and that of the directions of Council Regulation No. 1407/2002/ EK ( ). With respect to the fact that ranging the electricity generated via a forced condensation joining to the heat supply to electricity subject to obligatory receipt cannot be maintained for long-term for ensuring the financing of Vértes in compliance with the EU regulations, MVM Plc. and Vértes performed economic calculations necessary for the introduction of a subsidisation system of coal price. In December 2004, MVM Plc. proposed at the state administration to introduce the subsidisation system of coal price from 1 January While fulfilling the above jobs, the Company met all Business Policy Objectives adopted by the Shareholders' Meeting, over and above the owners' expectations. In the year under review, the Board of Directors held 13 meetings, while adopting 108 Board Resolutions, and prepared and organised 5 Shareholders' Meetings. Oroszlány, 2 March 2005 Vilmos Holló Chairman of the Board of Directors

11 11 VEZÉRIGAZGATÓI BESZÁMOLÓ A Vértesi Erõmû Részvénytársaság évi gazdasági évben végzett tevékenységérõl a következõ tájékoztatást adom, részletesen kitérve az: I. Üzleti tevékenység értékelésére II. Költséggazdálkodásra, eredményalakulásra III. Likviditásra, pénzügyi helyzetre IV. Vagyoni helyzet alakulására V. Fejlesztési tevékenységre VI. Humánpolitikai tevékenységre VII. Szervezetfejlesztési tevékenységre I. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE 1. Villamos energia üzletág Az Üzleti terv 1 384,7 GWh elõirányzatával szemben 1 354,9 GWh a kiadott villamos energia mennyisége, mely 29,8 GWh-val kevesebb a tervezettnél. REPORT OF THE CHIEF EXECTIVE OFFICIER In connection with the activities of Vértes Power Plant Plc. in business year as of 2004, I can provide the following information, giving details concerning: I. Assessment of the Business Activities II. Cost management and Change in the Net Income III. Liquidity and Financial Position IV. Changes in the Company's Net Asset V. Development Efforts VI. Human Resources Management VII. Development of the Organisation Structure I. ASSESSMENT OF THE BUSINESS ACTIVITIES 1. Electricity Business Against 1,384.7 GWh budgeted in the Business Plan, the amount of the electricity dispatched is 1,354.9 GWh, which is below the figure forecast by 29.8 GWh. * II. 16-ig a 3-as, 4-es hõszolgáltató blokkokra kötött MVM Rt. szerzõdés * Agreement concluded with MVM Plc. for heat supplying units 3 and 4, valid until 16 February A kiadott villamos energia 77,5%-át elõállító Oroszlányi Erõmû éves szinten 102,4 GWh-val több villamos energiát értékesített a tervezettnél. Az MVM Rt.-vel kötött Kereskedelmi Szerzõdésben vállalt értékesített mennyiséget 102,4 GWh-val magasabb szinten tudta teljesíteni. Ezen belül 20,3 GWh kötelezõ átvétel többletre is sor került az év végén. A TITki nn számlázott értéke éves szinten 0,9 MW-tal alacsonyabban alakult a tervezettnél. A villamos energia önfogyasztás az idõszak alatt 0,13 %-kal volt alacsonyabb a tervezettnél. A villamos Having generated 77.5 % of the power dispatched, Oroszlány Power Plant sold GWh more electricity than originally planned at annual level. We have succeeded in meeting our obligations of electricity sales assumed under the Commercial Contract concluded with MVM Rt, at a level exceeding the contracted normative quantity by GWh. Above this amount, additional 20.3 GWh as obligatory receipt was sold out at the end of the year. The billed TITki nn value of the dependable capacity shows a 0.9 MW shortfall than budgeted, at annual level. Electricity self-consumption was 0.13 % below the

12 12 energia fajlagos hõfogyasztása 116 kj/kwh-val kedvezõbb az üzleti tervben szereplõ értéknél. A Bánhidai Erõmû december 28-án befejezte termelését. A kiadott villamos energia értékesítésben 136,7 GWhval elmaradt az üzleti tervtõl. Ebbõl 61 GWh a májusi nem tervezett üzemzavar, a többi pedig az erõmû hidegtartalékban történõ állása miatti következmény. A TITki nn értéke 56,1 MW, mely 3,5 MW-tal alacsonyabb a tervezett értéktõl, a turbina forgórész meghibásodása miatt. A villamos energia önfogyasztás 0,10 %-kal magasabb volt, mint az elõirányzott érték. A kiadott villamos energia fajlagos hõfelhasználása 93 kj/kwh-val magasabban alakult az üzleti tervben szereplõ értéknél. A Tatabányai Fûtõerõmûnek szeptember 01-jétõl a Tatabánya Erõmû Kft. a tulajdonosa I-VIII. hónapja alatt a Tatabányai Fûtõerõmû villamos energia értékesítése 4,5 GWh-val meghaladta a tervezettet, a nagyobb hõkiadás miatt. A villamos energia önfogyasztás 2,21 %-kal alacsonyabb volt, mint a tervezett. A villamos energia fajlagos hõfogyasztása 194 kj/kwhval alacsonyabban alakult a tervezettnél, a jobb kazánhatásfok következtében. 2. Hõszolgáltatás A tervhez képest a kiadott és értékesített hõenergia - az igényeknek megfelelõen szolgáltatva - 105,7 TJ-lal meghaladta a tervezett értéket. A kiadott hõ 70,7 %-át elõállító Tatabányai Erõmû 60,5 TJ-lal meghaladta az üzleti tervben szereplõ értéket. A kiadott hõenergia fajlagos hõfelhasználása 1,38 kj/kj, szemben az 1,43 kj/kj-os tervezettel. Az Oroszlányi Erõmû 29,3 %-kal járult hozzá a kiadott hõenergia termeléshez. Az Oroszlányi Erõmûben a kiadott hõ mennyisége a tervezettnél 45,2 TJ-lal magasabb értéken teljesült. A kiadott hõenergia fajlagos hõfogyasztása az üzleti tervben szereplõ szinten alakult. budgeted figure. The specific heat consumption rate of electricity turned out to be better by 116 kj/kwh than the value budgeted in the Business Plan. On 28 December 2004, Bánhida Power Plant finished power generation. As for the sales of electricity dispatched, it fell behind the budgeted figure in the Business Plan, by GWh. Out of this value, an amount of 61 GWh was due to the non-scheduled stoppage in May, while the remaining amount resulted from the outage of the power plant as a working reserve. The TITki nn value of the dependable capacity is 56.1 MW, which is 3.5 MW below than it was budgeted, due to the failure of the turbine rotor. The amount of the electricity self-consumption was 0.10 % above the budgeted value. The specific heat consumption rate of the electricity dispatched was 93 kj/kwh higher than the figure forecast in the Business Plan. Tatabánya Heating Power Plant has been owned by Tatabánya Erõmû Kft (Tatabánya Power Plant Ltd.) since 1st September In 2004, during months from January to August 2004, electricity sales of Tatatánya Heating Power Plant exceeded the budgeted figure by 4.5 GWh, due to the higher amount of heat dispatched. Electricity self-consumption was 2.21 % below than it was budgeted. The specific heat consumption rate was lower than the forecast figure by 194 kj/kwh, owing to the better efficiency of the boilers. 2. Heat Supply Heat output dispatched and supplied according to demand was above the budgeted figure by TJ. Tatabánya Power Plant, generating 70.7 % of the heat output, outperformed the budgeted level by 60.5 TJ. The specific heat consumption rate was 1.38 kj/kj, compared to the budgeted 1.43 kj/kj. Oroszlány Power Plant generated 29.3 % of the heat output. Amount of the heat supplied by Oroszlány Power Plant was above the budgeted figure by 45.2 TJ. The specific heat consumption rate of the supplied heat was on the budgeted level.

13 13 3. Bányászati tevékenység A Bányászati Igazgatóság termelõ üzemeiben évben összesen 1 474,9 kt tüzelõanyagot termeltek, melybõl 1 399,4 kt a Márkushegyi Aknaüzembõl, 75,5 kt pedig a Mányi Aknaüzembõl került ki. A Márkushegyi Aknaüzemben évben kétfrontos termelés kezdõdött, ezért a december közepén befejezett harmadik fejtésnek 2004-ben nem indult váltófejtése. A Mányi Aknaüzemben év elejétõl február 26-áig négy pásztafejtés üzemelt. Az aknaüzemben befejezõdött a termelõ tevékenység, március 16-ától megkezdõdtek a bánya feladási munkálatai. Elvégezték a hasznosítható anyagok kiszerelését és a környezetszennyezõ anyagok összegyûjtését, kiszállítását a bányából. Június és július hónapban a lejtõsaknák lezárását, július és augusztus hónapban a külszínen található hasznosítható, valamint a lehetséges környezetszennyezõ anyagok összegyûjtését, szeptember és október hónapban a technológiai berendezések (bunker, felhordó szalaghíd, köteles gép alap, stb.) bontását végezték. Novemberben Mány I. akna telephelyen az ivóvíz ellátó rendszer átalakítását, felújítását végezték az értékesíthetõség érdekében. November végére befejezték a két telephelyen a tájrendezési, rekultivációs tevékenységet. December hónapban Mány I. akna telephelyen befejezték az ivóvíz ellátó rendszer átalakítását, felújítását. Mány I/a. akna telephelyen vagyonvédelmi tevékenység volt. A Márkushegyi Aknaüzem az év folyamán 113,1 kt nyersszenet és 1.286,3 kt nyerspalát termelt, melynek együttesen ,3 TJ a hõmennyisége. A termelvény fûtõértéke kj/kg. Ezzel az Üzleti Terv szerinti mennyiséget 39,4 kt, a hõmennyiségi tervet pedig 313,3 TJ többlettel sikerült teljesíteni, a fûtõérték 78 kj/kg-mal elmarad a tervezettõl. A termelés munkahelyek szerinti megoszlása : fejtés 1.140,0 kt elõvájás 165,5 kt fenntartás 93,9 kt Az év folyamán hat fejtésváltás volt, a fejtések redukált darabszáma 1,863. A aknaüzem által termelt nyersterméket erõmûi felhasználásra a Szénelõkészítési részleg dolgozza fel a föld alatti palatörõ mûben. 3. Mining Activities In 2004, the total output of the sites of the Mining Directorate had been 1,474.9 kt, of which 1,399.4 kt came from Márkushegy Site, and 75.5 kt from the Mány Site. In 2004, mining with two faces was started at Márkushegy Site, therefore, in 2004, no shifting face was applied for the third face finished in the middle of December At Mány Site, four short-face wall workings produced from the beginning of the year to 26 February. At this mine, the extraction was finished, and from 16 March, tasks related to giving up the mine were commenced. Utilizable materials were disassembled; contaminants polluting the environment were gathered and drew out from the mine. In June and July, the inclines were closed, in July and August, utilizable materials and potential pollutants were gathered from the surface, while in September and October, disassembly of the technological equipment (silo, aggrading belt conveyor bridge, rope machine face etc.) was performed. In November, the system for potable water supply at Shaft I of Mány Site was modified and refurbished, for ensuring the saleability of the site. Landscape architecture and recultivation activities regarding the two sites were completed by the end of November. In December, modification and refurbishment of potable water supply system at Shaft I of Mány Site was finished. For Shaft I/a of Mány Site, security service was provided. During the year, Márkushegy Site generated kt uncleaned coal and 1,286.3 kt of uncleaned bat, the total heat quantity of which amounts to 14,913.3 TJ. The calorific value of the product is 10,657 kj/kg. By these results, amount budgeted in the Business Plan could be exceeded by 39.4 kt, while the budgeted heat quantity could be fulfilled by an excess of 313,3 TJ, however, the calorific value fell behind the budgeted figure by 78 kj/kg. The distribution of the production per working faces is as follows: Active face 1.140,0 kt Preparatory heading 165,5 kt Maintenance upkeep 93,9 kt During the year under review, changing of the faces occurred six times, the reduced number of the faces is The raw products produced at the mine shaft are processed by the coal screening compartment by means of its underground bat crushing plant.

14 14 A éves elõkészítési és szállítási feladatai eredményeként: Az Oroszlányi Erõmû részére 1.213,5 kt mennyiségû, kj/kg fûtõértékû, ,7 TJ hõmennyiségû, A Bánhidai Erõmû részére 200,7 kt mennyiségû, kj/kg fûtõértékû, 2.073,5 TJ hõmennyiségû, A Tatabányai Erõmû részére 15,7 kt mennyiségû, kj/kg fûtõértékû, 198,1 TJ hõmennyiségû energetikai szenet, A TATASZÉN részére 10,9 kt mennyiségû, kj/kg fûtõértékû, 156,3 TJ hõmennyiségû szenet szállított át a Márkushegyi bányából, illetve az,,m depói készlettérrõl. A III. negyedévben megkezdték a közvetlen szénértékesítést. 4,7 kt mennyiségû, kj/kg fûtõértékû, 71,2 TJ hõmennyiségû minõségi szenet értékesítettek közvetlenül az,,m depói készlettérrõl. A Bakonyi Erõmû Rt. részére 25,0 kt mennyiségû, kj/kg fûtõértékû, 250,4 TJ hõmennyiségû energetikai szenet szállítottak át az,,m depói készlettérrõl. A Márkushegyi Aknaüzem részére 6,1 kt rostált daraszenet állítottak elõ. Az,,M depói készlettérre 255,7 kt meddõt szállítottak ki. Az Oroszlányi Erõmûbe átadott energetikai szénbõl november hónapban 36,6 kt mennyiségû, 10,915 kj/kg fûtõértékû, 400,0 TJ hõmennyiségû értékesítésre került az MVM Rt. részére. A Bányászati Igazgatóság Mányi Aknaüzemében március 16-ig 50,9 kt nyersszenet és 24,6 kt nyerspalát termeltek. Az összes termelés 75,5 kt, amely azonos az Üzleti Tervben szereplõ mennyiséggel. Az idõszakra jellemzõ kj/kg-os fûtõérték a tervezetthez viszonyítva kj/kg-os elmaradást mutat. A termelés 777,5 TJ-os hõmennyisége 112,5 TJ-lal kevesebb az elõirányzatnál. A Tatabányai Külüzem szervezésével és irányításával évben a Bánhidai Erõmûbe 278,3 kt energetikai szén átszállítása történt (ebbõl 97,2 kt mányi szén, 166,4 kt oroszlányi szén, 8,5 kt hõcserés szén, 6,2 kt pedig vásárolt szén volt). A Tatabányai Fûtõerõmûbe 73,1 kt energetikai szenet adott át (56,1 kt mányi szén mellett 15,7 kt oroszlányi szenet és 1,3 kt szénport a TATASZÉN-tõl). Az energetikai szénátadás összes hõmennyisége 3.781,9 TJ volt. A Mányi Aknaüzembõl 50,9 kt nyersszenet szállítottak a TATASZÉN Kft-hez feldolgozásra. Outcomes of the tasks relating to preparation and supply are as follows, Steam coal with an amount of 1,213.5 kt, with a calorific value of 11,175 kj / kg and with a heat quantity of 13,560 TJ was supplied to Oroszlány Power Plant; Steam coal with an amount of kt and with a calorific value of 10,333 kj/kg and with a heat quantity of 2.073,5 TJ was supplied to Bánhida Power Plant; Steam coal with an amount of 15.7 kt and with a calorific value of 12,643 kj/kg and with heat quantity of TJ was supplied to Tatabánya Power Plant; Coal with an amount of 10.9 kt, with a calorific value of 14,371 kj/kg and with a heat quantity of TJ was delivered partly from Márkushegy Site and partly from stockpiling area,,m ; Direct coal sales was started in course of the third quarter of the year; quality coal with an amount of 4.7 kt, with a calorific value of 15,152 kj/kg and with a heat quantity of 71.2 TJ was sold out from stockpiling area,,m directly; Steam coal with an amount of 25.0 kt, with a calorific value of 10,016 kj/kg and with a heat quantity of TJ was delivered directly from stock piling area,,m to Bakony Power Plant Ltd; 6.1 kt of broken rice coal was produced for Márkushegy Site kt of barren rock was transported to stockpiling area,,m : Out of the steam coal handed over to Oroszlány Power Plant, coal with an amount of 36.6 kt, with a calorific value 10,915 kj/kg and with a heat quantity of TJ was sold to MVM Plc. At Mány Site of the Mining Directorate, 50.9 uncleaned coal and 24.6 kt uncleaned bat was produced until 16th March The total production amounts to 75.5 kt, which is equal with the budgeted figure of the Business Plan. However, the calorific value of 10,296 kj/kg for this period shows a 1,492 kj/kg shortfall against the budgeted value. The heat quantity of TJ for the production is TJ below the budget. Through the organisation and management of Tatabánya Surface Plant, kt of steam coal was delivered to Bánhida Power Plant in 2004 (of which 97.2 kt of coal was from Mány Site, kt of coal came from Oroszlány Site, 8.5 kt of coal was transported through an exchange basing on equivalence of heat and 6.2 kt of it was purchased) kt of steam coal was supplied to Tatabánya Heating Power Plant (including 15.7 kt of coal from Oroszlány and 1.3 kt of coal dust from TATASZÉN, besides 56.1 kt of coal from Mány Site). Total heat quantity of the steam coal supplied amounted to 3,781.9 TJ.

15 15 Széntermelés önköltségének alakulása Coal Production Cost Figures A Márkushegyi Akna éves széntermelése (rezsiszén nélkül) 38,4 kt-val, 300,6 TJ-lal meghaladja a tervezettet. A széntermelés teljes önköltsége a tervhez képest 4,5%-kal magasabban alakult. Ezen belül a közvetlen önköltség 3,5%-kal magasabb, mint a terv. Ehhez hozzájárult az évközi 50%-os vasanyag áremelkedés, valamint Márkushegyre irányítottuk a Mányi Aknaüzembõl felszabadult munkaerõt, amely átmenetileg többletköltséget okozott. From Mány Site, 50.9 kt of uncleaned coal was to delivered to TATASZÉN Ltd., for further processing. The annual production of Márkushegy Site in 2004 (without overhead coal) was up on the projected figures by 38.4 kt and TJ. The total production cost of the coal production was 3.5 % above the budgeted figure. This was caused partly by the price increase of 50% of the hardware, and the fact that the workforce from Mány Site was directed to Márkushegy Site, which resulted in additional costs temporarily.

16 16 A Mányi Akna GJ-lal elmaradt termelési tervétõl. A széntermelés teljes önköltsége 18,2%-kal a tervezett érték felett alakult. Ezen belül a közvetlen önköltség 20,2%-kal magasabb a tervezettnél, ez a feltételezettnél rosszabb geológiai körülmények következménye. Vágathajtás alakulása A fejtés-elõkészítést megfelelõen biztosította az év során végzett vágathajtási tevékenység, ennek alakulását mutatja az alábbi táblázat. Production at Mány Site fell behind the budgeted figure by 112,494 GJ. The total prime cost of the coal production was above the budgeted value by 18.2 %. Within this, the direct production cost is 20.2 % higher than budgeted, which was resulted by the geological conditions that were more disadvantageous than had been expected. Tunnelling Site development was well supported by the tunnel excavations carried out throughout the year. Figures for this are shown in the table below: A Márkushegyi Aknaüzemben év során m volt a vágathajtás, ebbõl m meddõben. Beruházási költségbõl m vágatot hajtottak ki, mind a Kõhalmi bányamezõben. Az idõszakra így 564 m-rel több vágathajtás jut a tervezettnél. A Mányi Aknaüzemben az idõszak alatt összesen 151 m vágatot hajtottak ki, ebbõl 145 m-t szénben. Ezek a pásztafejtések nyitóvágatai és egy harántvágat, mely a bánya kiszerelése folyamán a szellõztetés és anyagszállítás miatt volt szükséges. Ez 151 m vágathajtási többletet jelent, mert nem volt tervezve vágathajtás az I. negyedévre. During the year of 2004, the length of the tunnels excavated at Márkushegy Site was 8,564 m of which 2,734 m went in barren rock. Capital expenditures were spent on the excavation of 2,463 m of tunnels, all at the site of Kõhalom. During this period, the length of the tunnels excavated at Mány Site was 151 m of which 145 m went in coal. These are forward roads of step-faced stoping and a crossentries, which were required for the venting and the materials handling in course of performing disassemblies in the mine. This means surplus 151 m for tunnelling, since no tunnelling was planned for the first quarter of the year.

17 17 4. Környezetvédelem A Vért környezetvédelemmel kapcsolatos évi tevékenységébõl az alábbiakat emeljük ki: Mindhárom erõmû és mindkét bánya vonatkozásában a légszennyezõ anyag kibocsátása után jelentõs bírságfizetési kötelezettség terhelte Társaságunkat. Társaságunk Oroszlányi és Bánhidai Erõmûvében a 22/1998. (VI. 26.) KTM rendelet értelmében a tüzelõberendezések légszennyezõ anyag kibocsátásainak mérése megvalósult. A kormány a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény alapján 126/2003. Kormányrendelettel, Hulladékgazdálkodási terv elkészítésére kötelezte Társaságunkat. A Hulladékgazdálkodási tervek a Vért minden telephelyének vonatkozásában - külsõ cég bevonásával - elkészültek és az illetékes hatóságok által elfogadásra kerültek. Társaságunk minden telephelyén többszöri alkalommal veszélyes és nem veszélyes hulladék-szállításra került sor, a évi XLIII. Törvény Hulladékgazdálkodásról és a 98/2001. Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló jogszabályokban meghatározott követelményrendszernek megfelelõen. Az Oroszlányi Erõmûben a káros légszennyezõ anyag kibocsátás csökkentésére irányuló fejlesztés (füstgázkéntelenítõ) megvalósítási munkálatai, a hozzá kapcsolódó berendezések (mérõmûszerek) telepítése, valamint a berendezés próbaüzeme az év során folyamatosan megvalósultak. A Vértesi Erõmû Rt. mindhárom erõmûve az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 193/2001. (X. 19.) Kormányrendelet elõírásai alá esik. Az illetékes hatóság az Oroszlányi Erõmû vonatkozásában határozatban kötelezte társaságunkat az egységes környezethasználati engedély megszerzése érdekében teljes körû környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére szeptember 30. határidõvel. Az engedélykérelem dokumentáció külsõ cég bevonásával az év során elkészült és beadásra került az illetékes környezetvédelmi hatóság fele. Az oroszlányi zagytér rekultivációja és a hûtõtó, mint vízi élettér körülményeinek javítása érdekében az év során folyamatosan munkálatokat végeztünk. Az oroszlányi zagytér rekultivációjának keretein belül az 5. kazettában védõerdõ telepítésére került sor. A Bánhidai Erõmûben lezajlott az üzemelõ talajvíz figyelõ kutak vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyeztetési eljárása. A Tatabányai Erõmûben az illetékes hatóság határozatban kötelezte Társaságunkat - a keletkezett pernye 4. Environmental Protection Concerning the Company's efforts in this field in 2004, the main accomplishments can be outlined as follows: The Company was burdened with heavy environmental fines payable after air -polluting emissions from all the three power plants and for both mines. To comply with decree 22/1998. (VI. 26.) of KTM (Ministry of Environmental Protection and Water), monitoring of the air-polluting emissions from boilers was introduced in all the three power plants. By its Ministerial Decree of 126/2003 based on Act XLII of 2000 on waste management, the Government obliged the Company to prepare a Waste Management Plan. The Waste Management Plans were prepared for the Company's all sites, through involving an external company and these plans were approved by the competent authorities. In accordance with the requirements stipulated by Act XLII. of 2000 on Waste Management and pursuant to Governmental Decree No. 98/2001 on conditions of handling hazardous wastes, hazardous and nonhazardous wastes were removed from all of the sites of the Company several times. At Oroszlány Power Plant, developments relating to reducing harmful air-polluting emissions (FGD plant) and the installation of the equipment (measuring apparatus) pertaining to it, as well as the trial run of the plant were implemented during the year. All the three power plants of Vértes Power Plant Plc. are subject to Governmental Decree No. 193/2001 (X. 19.) on rules of uniform licence for the use of the environment. Through its resolution, the competent authority obliged the Company to perform an overall environmental supervision concerning Oroszlány Power Plant by the term of 30 September 2004 for obtaining the uniform licence for the use of environment. The documentation for the application for licence was prepared during the year, by involving an external company, and it was submitted to the competent environmental authority. During the year, continuous efforts were made for recultivation of the ash yard of Oroszlány Power Plant and for improving the living conditions of the growing space in water. In the scope of the recultivation of the ash yard of Oroszlány Power Plant, basin No. 5 was put under protective forest. At Bánhida Power Plant, the licensing procedure for the remanence and operation of the wells for ground water observation from the aspect of the water right was finalised. In its resolution, the competent authority made it

18 18 lerakással történõ ártalmatlanításához kapcsolódó - 2 db megfigyelõkút létesítésre és a felszín alatti vizek folyamatos monitoringozására. Ezen talajvíz figyelõ kutak vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyeztetése - külsõ cég által készített engedélykérelem benyújtásával - megtörtént. A Tatabányai Erõmûben az ipari szennyvíztisztító létesítési engedélyeztetési eljárás lefolytatásának keretein belül megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére került sor. A Márkushegyi Aknaüzem területén az ácsmûhelyben mobil porelszívó berendezés telepítésére került sor. obligatory for the Company to establish two observation wells at Tatabánya Power Plant, joining the disposal of the originating ash, and to ensure the continuous monitoring of the underground waters. Through submitting an application for licence prepared through involving an external company, licensing procedure for the remanence and operation of the wells for ground water observation from the aspect of the water right took place. For Tatabánya Power Plant, in the scope of a licence procedure for establishing an industrial sewagetreatment facility, a feasibility study was prepared. In the carpentry of Márkushegy Site, mobile dustremoval equipment was installed.

19 19 II. KÖLTSÉGGAZDÁLKODÁS, EREDMÉNYALAKULÁS II. COST MANAGEMENT AND CHANGE IN THE NET INCOME A Részvénytársaság költséggazdálkodását az alábbi táblázat szemlélteti: The figures in the table below represent the cost management of the Company év adatok: MFt-ban Year 2004 / The figures are in millions of HUF Az anyagjellegû ráfordítások (saját tüzelõanyag nélkül) 258,7 MFt-tal kisebbek a tervezett értéknél. Az anyagköltség tüzelõanyag nélküli költsége (saját+vásárolt) 329,2 MFt-tal elmaradt a tervezettõl. Ennek oka, hogy az oroszlányi kéntelenítõ berendezés próbaüzeme a tervezettõl eltérõen csak a évben zárul, s a felmerülõ költségek (mészkõ költség, stb.) a beruházás részét képezik. Az igénybevett szolgáltatások 256,4 MFt-os költségmegtakarításának jelentõs része a szállításhoz és raktározáshoz igénybevett szolgáltatások (szénszállítás, munkásszállítási költségek), valamint a bérmunkadíj megtakarítása. Az egyéb szolgáltatásokból eredõ költségek 15,8 MFttal alakultak alacsonyabban a tervezettnél, ami a biztosítási és engedélyezési díjak tervezettnél kisebb mértékébõl adódik. A közvetített költségek 27,6 MFt-os megtakarítást mutatnak a tervezetthez képest. A vásárolt tüzelõanyag költség 370,3 MFt-tal több: a TATASZÉN Kft. felé történõ hõcsere 100,5 MFt-tal, a szénporfelhasználás 65,9 MFt-tal, a nógrádi szénfelhasználás 46,1 MFt-tal, a SULFIX felhasználás 0,2 MFt-tal, The Material Type Costs (without the self-produced fuel) were below the budgeted figure by HUF M. The material type costs without the fuel (own + purchased) show HUF M shortfall than budgeted. The reason for this is the fact that differently from the schedule, the trial run of the FGD plant of Oroszlány Power Plant was finished only in 2005, and the incurring expenses (cost of the limestone, etc.) belong to the investment. A significant part of the savings of HUF M in the services taken up consists in services related to transporting, warehousing duties (costs of coal transport and manpower transport), as well as in savings on wages. Costs related to "Other Services" turned out to be lower than the forecast by HUF 15.8 M, which arose from the amount of the insurance and licence fees becoming actually lower than budgeted. The mediated costs presents HUF 27.6 M savings, considering the budgeted figure. The cost of the purchased fuel is higher than the budgeted figure, by HUF M, due to the following factors: the coal transaction with TATASZÉN based on equivalence of heat was HUF M higher,

20 20 valamint az olajfelhasználás 157,6 MFt-tal több, mint a tervezett. A személyi jellegû költségek 278,8 MFt megtakarítást mutatnak: ami a 263,6 MFt-os bérköltség-megtakarításból, a személyi jellegû kifizetések 24,9 MFt-os túllépésébõl, valamint a 40,1 MFt-os bérjárulék megtakarításból adódik. A személyi jellegû költségeknél jelentkezõ megtakarítást elsõsorban a évben bekövetkezett 12,5%-os létszámcsökkenés eredményezte. A létszámcsökkenéshez hozzájárult a bányásznyugdíjról szóló 63/2003. (V. 07.) Korm. Rendelet módosítása, a jogosultsági feltételek változása. A munkavállalók jelentõs száma élt ezzel a számukra kedvezõ lehetõséggel. Az értékcsökkenési leírás 328,4 MFt-tal alacsonyabb a tervezettnél, melynek oka a kéntelenítõ aktiválási idõpontjának változásával függ össze. A saját elõállításban végzett fejlesztések 87,6 MFt-tal meghaladják a tervezett értéket. A saját termelésû készletek állományváltozása 164,5 MFt-tal több, mint a tervezett. coal dust consumption was HUF 65.9 M higher, consumption of Nógrád coal was HUF 46.1 M higher, SULFIX consumption was HUF 0.2 M higher, and oil consumption was HUF M higher than budgeted. Payroll Expenditures represent savings of HUF M, which is due to: the savings of HUF M on wage costs; the overspending of HUF 24.9 M concerning other payments to personnel, and the savings of 40.1 M concerning wage extras. The savings on "Payroll Expenditures was mainly due to the reduction of the staff by 12.4 %, in The mentioned workforce cuts were also motivated by the effects of the amendment of Government Decree No. 63/ 2003 (V. 07.) on Miners' Pension, together with a change in the rights and entitlements. Depreciation was below the budgeted figure by HUF M, the reason of which is in relation with the change in the date of the inclusion of the FGD plant as assets. Developments in own performance are HUF 87.6 M above the budgeted value. The change in the self-produced stocks is HUF M above than projected. A záró készlet a tervhez képest 31,6 kt-val és 164,7 MFt-tal magasabb. Az egyéb ráfordítások összege 1 462,5 MFt-tal maradt el a évi tervezettõl: Fõbb összetevõi: Az értékesített immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél 39,4 MFt-os a túllépés. Az eredményt csökkentõ ráfordítások 380,0 MFt-tal alacsonyabbak a tervezett értéknél: az év közben leírt behajthatatlan követelések 48,7 MFt-tal, a fizetendõ bírságok, büntetések 158,8 MFt-tal (légszennyezési bírság), a selejtezések, állományból kivezetés miatti ráfordítások 170,2 MFt-tal, az egyéb eredményt csökkentõ ráfordítások 35,5 MFt-tal alacsonyabban, a fizetendõ késedelmi kamatok 1,0 MFt-tal, a hiány miatti ráfordítások 3,0 MFt-tal, a káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások pedig 29,2 MFt-tal magasabban alakultak. Compared to the plan, the closing accounts of the stocks are 31.6 kt and HUF M higher than the budgeted figures. Amount of the,,other Expenditures is HUF 1,462.5 M below the budgeted figure for 2004, the major components of which are as follows: overrun at the intangible and tangible assets realised amounts to HUF 39.4 M; expenditures decreasing profit and loss figure are HUF 380,0 M below the budgeted figure, the reasons of which are as follows: irrecoverable debts written off during the year was HUF 48.7 M below fines and penalties payable (such as air pollution fine) was HUF M below expenditures arising from scrapping and due to write-off from the stocks were HUF M below other expenditures decreasing profit and loss figure were HUF 35.5 M below the budgeted figure, while interest payable for delay was HUF 1.0 M above expenditures due to deficit was HUF 3.0 M above expenditures due to loss-entailing events were HUF 29.2 M above the budgeted figures.

Tartalomjegyzék Table of contents

Tartalomjegyzék Table of contents ÜZLETI JELENTÉS ANNUAL REPORT Tartalomjegyzék Table of contents Elnöki bevezetõ Chairman s Introduction 2 Vezérigazgatói beszámoló Report of the Chief Executive Officer 9 I. Üzleti tevékenység értékelése

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

A VÉRTESI ERÕMÛ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2003. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A VÉRTESI ERÕMÛ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2003. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A 2003. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE TARTALOMJEGYZÉK Elnöki bevezetõ Vezérigazgatói beszámoló I. Üzleti tevékenység értékelése II. Költséggazdálkodás, eredményalakulás III. Likviditás, pénzügyi helyzet IV. Vagyoni

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. középszint angol nyelven 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖZGAZDASÁGI-MARKETING ALAISMERETEK ANGOL NYELVEN THE BASICS OF MARKETING ECONOMICS KÖZÉSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA STANDARD LEVEL WRITTEN

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Semi-Annual Report 2015

Semi-Annual Report 2015 Semi-Annual Report 2015 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2015 2014 Change (%) Interest and similar income 35,616 42,658 (16.51%) - cash and cash

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi Üzleti terve 1. oldal a 5 oldalból Vezetői összefoglaló 1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008)

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008) Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds In compliance with its legal reporting obligation (pursuant to Paragraph 24 Section 2 of the Government Decree No. 281/2001 (XII.26.)

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

2007 ÜZLETI JELENTÉS ANNUAL REPORT

2007 ÜZLETI JELENTÉS ANNUAL REPORT 2007 ÜZLETI JELENTÉS ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK / TABLE OF CONTENTS I. Az Igaz ga tó ság je len té se a 2007. üz le ti év tel je sí té sé rõl / Report of the Board of Directors on the Fulfilment of

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY MINUTES OF THE SHAREHOLDERS MEETING

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY MINUTES OF THE SHAREHOLDERS MEETING KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY MINUTES OF THE SHAREHOLDERS MEETING amely felvételre került a DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384;

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

A Lean Beszállító fejlesztés tapasztalatai a Knorr Bremse-nél

A Lean Beszállító fejlesztés tapasztalatai a Knorr Bremse-nél A Lean Beszállító fejlesztés tapasztalatai a Knorr Bremse-nél Magyar Minőséghét Konferencia 206 Május 3. Lantos Gábor Lean Beszállító fejlesztés tapasztalatai a Knorr Bremse-nél Continuous mprovement Program

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MÉZTERMELÉS ÉS MARKETING STRATÉGIÁJA. ÁRVÁNÉ VÁNYI GEORGINA - KÁRPÁTI LÁSZLÓ dr. - POPOVICS LÁSZLÓ - VLADIMIR JÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A MAGYARORSZÁGI MÉZTERMELÉS ÉS MARKETING STRATÉGIÁJA. ÁRVÁNÉ VÁNYI GEORGINA - KÁRPÁTI LÁSZLÓ dr. - POPOVICS LÁSZLÓ - VLADIMIR JÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A MAGYARORSZÁGI MÉZTERMELÉS ÉS MARKETING STRATÉGIÁJA ÁRVÁNÉ VÁNYI GEORGINA - KÁRPÁTI LÁSZLÓ dr. - POPOVICS LÁSZLÓ - VLADIMIR JÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A méztermelés és marketing stratégia összes ráfordításainak

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

A VÉRTESI ERŐMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2001. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A VÉRTESI ERŐMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2001. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A VÉRTESI ERŐMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2001. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE Oroszlány, 2002. február 20. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K Elnöki bevezető Vezérigazgatói beszámoló I. Üzleti tevékenység értékelése II. Költséggazdálkodás,

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2011

Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 1 EQUILOR Szécsényi Bálint Gereben András Az Equilor rövid bemutatása Az Equilor Befektetési Zrt. több, mint 20 éve áll lakossági és intézményi ügyfelei rendelkezésére

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

A ZWACK UNICUM NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A ZWACK UNICUM NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A ZWACK UNICUM NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE THE RULES OF THE AUDIT BOARD OF ZWACK UNICUM NYRT. Budapest, 2008. május 21. / 21 May, 2008 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény ( Gt.

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat ), másrészről a

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat ), másrészről a Szándéknyilatkozat Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat ), másrészről a Hungáriavíz Zrt. (a továbbiakban Hungáriavíz ), a Suez Environnement SA (a továbbiakban

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary:

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary: Amennyiben részvényt vásároltál nagyobb tételben (5000 USD felett) a DubLi alapítványától, ezt a levelet kaptad emailben, melyre LEGKÉSŐBB 2012 április 30.ig kell elküldjed a választ, hogy megkapd a részvényeket.

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract Csiszár Csaba Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék 1111 Budapest Bertalan Lajos u. 2. 618.sz. csiszar@kku.bme.hu Tel.: (1) 463-19-26 Fax: (1) 463-32-69

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Mezőgazdaság Energia f 2, 0*13. Közlekedés Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Agriculture Energy Transport KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGÁRIÁN CENTRAL STATISTICAL OFFICE TARTALOM

Részletesebben

Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10

Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10 Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10 Hol tart jelenleg a magyar energetika az ipari nagyfogyasztók szemszögéből Dr. Nagy Zoltán Linde Group 1 Energia-intenzív termelő vállalatok verseny

Részletesebben

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3.

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3. Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3. Az elıadás témái 1 Napi hír bevezetı gondolatok 2 3 4 5 Piaci

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Energy analyses of 16 public buildings and recommendations for development possibilities

Energy analyses of 16 public buildings and recommendations for development possibilities Energy analyses of 16 public buildings and recommendations for development possibilities György MÁRTON 27.03.2015. METHODOLOGY OF ENERGY ANALYSIS Tasks to be elaborated: 1. Compiling the set of operative

Részletesebben

A VÉRTESI ERÕMÛ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A VÉRTESI ERÕMÛ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A VÉRTESI ERÕMÛ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE TARTALOMJEGYZÉK ALOMJEGYZÉK Elnöki bevezetõ... 2 Vezérigazgatói beszámoló... 6 I. Üzleti tevékenység értékelése... 6 II. Költséggazdálkodás,

Részletesebben

Citibank Rt. Éves Jelentés Annual Report 1999

Citibank Rt. Éves Jelentés Annual Report 1999 Citibank Rt. Éves Jelentés Annual Report 1999 Citibank Tower, Bank Center, Budapest Citibank Torony, Bank Center, Budapest Annual Report Éves jelentés 1999 Citibank Rt. Hungary Chairman s Report 1999 WAS

Részletesebben

Jelentés a textilipari energiahatékonyság

Jelentés a textilipari energiahatékonyság Jelentés a textilipari energiahatékonyság jogi vonatkozásairól Áttekintés a textilipart érintő energiahatékonysági jogszabályokról Magyarországon. Témaveztők: ATOK, CENTEXBEL, IVGT, TMTE, ENEA, CITEVE,

Részletesebben

The Renewable Energy Resource s role in Rural Development

The Renewable Energy Resource s role in Rural Development The Renewable Energy Resource s role in Rural Development Tamás Chlepkó Head of Department Department of Energetics The field of interest of the department Department of measurement Department of Informatics

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Az EU szennyezésijog-piaca

Az EU szennyezésijog-piaca Az EU szennyezésijog-piaca direktíva: 2002 dec. a kiotói átlagosan 8%-os csökkentés megvalósítására szolgál a CO 2 -kibocsájtási csökkentés kötelezettségének 46%-ára vonatkozik a legalább 1%-ot kibocsájtókra

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények 1., Általános követelmények: Rába Járműipari alkatrészgyártó Kft elvárása a hibamentes beszállítás. Amennyiben nem megfelelő minőségű

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares

ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság Oldal 1 / 17 NAME AND REGISTERED

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához

1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához 1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához A KORLÁTOZOTT VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYES ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE A RÉSZÉRE Adatszolgáltatás címe MEH adatszolgáltatási

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

Magyarország megújul. Épületenergetika. Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban

Magyarország megújul. Épületenergetika. Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban Épületenergetika Fejlesztések a balatonfüredi általános iskolákban ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK A BALATONFÜREDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Balatonfüred Város Önkormányzata 2009. augusztus 13-án pályázatot nyújtott

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben