PROGRAM SCHEDULE november 3. (kedd) A Konferencia helyszíne: Regisztráció Campus, elıtér Plenáris elıadások Campus, aula

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROGRAM SCHEDULE. 2009. november 3. (kedd) A Konferencia helyszíne: 9.00 9.50 Regisztráció Campus, elıtér. 10.00-12.00 Plenáris elıadások Campus, aula"

Átírás

1 PROGRAM november 3. (kedd) Regisztráció Campus, elıtér Plenáris elıadások Campus, aula Ebédszünet Perkovátz-ház étterem (Széchenyi tér 12.) Szekcióülések Campus, szekciótermek Területfejlesztési szabadegyetem Campus, aula A Konferencia helyszíne: A Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) SCHEDULE November 4, (Tuesday) Registration Campus, Foreground Plenary Lectures Campus, Assembly hall Lunch Restaurant Perkovátz-House (Erzsébet Str. 12.) Section Sessions Campus, Section Rooms Free University for Territorial Development Campus, Assembly hall Place of conference: Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) 1

2 PLENÁRIS ELİADÁSOK Prof. Dr. SZÉKELY Csaba DSc egyetemi tanár, dékán Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Miért Gazdaság és Társadalom? Dr. BELYÓ Pál PhD fıigazgató, tanszékvezetı ECOSTAT, Általános Vállalkozási Fıiskola Növekedési kilátások 2010 Prof. Dr. RECHNITZER János DSc egyetemi tanár, rektorhelyettes Széchenyi István Egyetem, Gazdaságtudományi Kar A felsıoktatás tere, a tér felsıoktatása Prof. Dr. KULCSÁR László PhD egyetemi tanár Nyugat-magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar A társadalmi modernizáció gátjai PLENARY LECTURES Csaba SZÉKELY Dr. DSc University Professor, Dean University of West Hungary, Faculty of Economics Why Economy and Society? Pál BELYÓ Dr. PhD Executive, Director of Institute ECOSTAT, Budapest College of Management Economic Forecast for Hungary János RECHNIZTER Dr. DSc University Professor, Vice Chancellor Széchenyi István University, Faculty of Economics The areas of higher education, the higher education of areas László KULCSÁR Dr. PhD University Professor University of West Hungary, Benedek Elek Faculty of Pedagogy Barriers to social modernization 2

3 TAGOZATI ÜLÉSEK BEOSZTÁSA SECTIONS 3

4 VÁLLALATGAZDASÁGTAN BUSINESS ECONOMICS Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 209. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 209 Elnök/Chairman: I. SZEKCIÓ / SECTION I Dr. JUHÁSZ Lajos PhD egyetemi docens (NYME KTK) NÉMETH Péter PhD-hallgató (NYME KTK) FARKAS Péter PhD-hallgató (NYME KTK) Dr. JUHÁSZ Lajos PhD Egyetemi docens (NYME KTK) NÉMETH Péter Phd-hallgató (NYME KTK) KOVÁCS István Egyetemi tanársegéd (DE KTK) Dr. KOZMA Ágota Egyetemi adjunktus ( PE GTK) PhD-hallgató (SZE ÁJK) MATTIASSICH Norbert Osztályvezetı ( Soproni Erzsébet Kórház) PhD-hallgató (NYME KTK) MÉHESNÉ BEREK Szilvia Gazdasági tanár (SZF) Dr. SVÉHLIK Csaba PhD Ügyvezetı igazgató (KHEOPS Automobil-Kutató Intézet) TÓTH Ákos Phd-hallgató (KF) A változások hatásainak feltérképezése a magyar gyógyszerpiacon Mapping of the Effects of Changes in the Hungarian Pharmaceutial Market A differenciált hozamelvárás használatának kérdıjelei Question Marks of Usage Differential Proceed Expectation Az innováció mérési lehetıségei avagy hogyan függ össze a vállalati vezetés aspektusa a fejlesztési hajlandósággal Measuring Possibilities of the Innovation or How to Relate the Aspects of Management with the Willingness of Development Természetes monopóliumok, hálózati externáliák, hálózatok Natural Monopolies, Network Externalities, Networks Elektronikus ügyintézés lehetısége a társas vállalkozások esetében The Possibility of E-administration for Privat Corporations Egészségügyi kontrolling Controlling in Medicine Személyzet a logisztikában Staff in the logistics Kihívások és trendek az elektromos hajtású gépkocsik fejlesztésében Challanges and Trends in Development of Electric Vehicles A szellemi tulajdon védelmének jelentısége a kulturális szféra növekedésében The Role of Intellectual Property Rights in the Economic Growth of the Cultural Sector 4

5 MENEDZSMENT MANAGEMENT Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 201. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 201 Elnök/Chairman: II. SZEKCIÓ / SECTION II Dr. HERCZEG János CSc egyetemi tanár (NYME KTK) SZAKÁLY Tamás intézeti munkatárs (NYME KTK) ÁSVÁNYI Katalin PhD-hallgató (BCE GTK) Dr. habil BODNÁR Gabriella PhD Egyetemi docens (NYME BPK) DANKA Lajos Igazgató (MÁV Zrt.) PhD-hallgató (NYME KTK) Dr. KOLOSZÁR László PhD Egyetemi adjunktus (NYME KTK) MOLNÁR Bálint PhD-hallgató (PTE BTK) MOLNÁR László Egyetemi tanársegéd (ME GTK) PÁLCA Levente PhD-hallgató, gazdasági vezetı (Videoton Elektro-Plast Kft.) SZALAY Brigitta PhD-hallgató (NYME KTK) logisztikai konzulens (ISYS On Informatikai Tanácsadó Kft.) SZALAY Brigitta PhD-hallgató (NYME KTK) logisztikai konzulens (ISYS On Informatikai Tanácsadó Kft.) Versenyképesség és felelısségvállalás hazánkban Competitiveness and Responsibility in Hungary Szervezeti konfliktusok alternatív megoldási lehetıségei Possibilities of Alternative Dispute Resolution in Organisations Az európai vasúttársaságok válaszai az ezredforduló gazdasági és társadalmi kihívásaira Reaction of the European Railway Companies to the Social and Economic Challenges on the Turn of the Millennium ERP rendszerek a vállalati stratégia szolgálatában a KKV szektorban ERP Systems at the Service of the Business Strategy in the SME Sector Ellentmondásos CSR elméletek és a krízis, avagy a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának megközelítési lehetıségei a gazdasági válság tükrében Controversial CSR Theories and the Crisis or the Possible Approaches of Corporate Social Responsibilty in the Focus of the Economical Crisis A kutatás-fejlesztési aktivitás mérési módszerei, különös tekintettel a K+F Teljesítmény Indexre (R&D-PERFIND) és a K+F Hatékonyság Indexre (R&D-EFFIND) Measurement Methods of the Research and Development Activity with Special Attention to R&D Performance Index (R&D-PERFIND) and (R&D-EFFIND) A hiteles vezetı The Credible Leader MÁV Gépészet Zrt. tevékenységének ismertetése, kihívások és megoldási módok / alternatívák Overview of Activities of MÁV-Gépészet Zrt., Challenges and Different Solutions / Alternatives Autógyári követelmények a beszállítókkal szemben - a magyar autóipari beszállítók versenyképessége Requirements for automotive suppliers competitiveness of Hungarian vendors 5

6 PÉNZÜGY FINANCE Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 218. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 218 Elnök/Chairman: III. SZEKCIÓ / SECTION III Dr. VÁGYI Ferenc PhD egyetemi docens (NYME KTK) KOVÁCS Tamás intézeti munkatárs (NYME KTK) KISS Gábor Dávid PhD hallgató (SZTE GTK) KOVÁCS Zsuzsanna Egyetemi tanársegéd (SZTE GTK) AMBRUS Attiláné Egyetemi fıtanácsadó (NYME KTK) Dr. GILÁNYI Zsolt PhD Egyetemi docens (BCE KTK) JOÓ István PhD hallgató (SZE GTK) Dr. KOVÁCS Gábor PhD Egyetemi adjunktus (SZE GTK) KOVÁCS Róbert Egyetemi adjunktus (NYME KTK) Dr. PATAKI László PhD Egyetemi docens (NYME KTK) VIGH György Zsolt elemzı (Fundamenta-Lakáskassza Zrt.) Dr. SZÓKA Károly PhD Egyetemi adjunktus (NYME KTK) TÓTHNÉ SZABÓ Erzsébet Egyetemi adjunktus (NYME KTK) Dr. habil VINCZE László Egyetemi tanár (PE GTK) A tıkepiaci hozamok hatványszerő valószínőségi eloszlásának okai Keletközép Európában The Background of Power-law Distribution on Eastern-central European Capital Markets Megfoghatatlan vagyonelemek az IAS/IFRS beszámolókban Intangible Assets in the IAS/IFRS Financial Statements Válságkezelés adóreformmal (?) Crises Management by Tax Reform (?) Néhány elméleti megfontolás a jelen pénzügyi válság kapcsán Some Theoretical Considerations Apropos of the Actual Financial Crisis Az adaptív piacok elmélete a hatékonyság új megközelítésben The Adaptive Markets Hypothesis the efficiency in a new approach Önkormányzati kötvénypiac: korlátok és lehetıségek Emerging Subsovereign Bond Market in Hungary: Constrains and Chances Ügyfélkockázatok kezelése Managing Customer Risks Költségmenedzsment és controlling Kkv-nál kihívások idején Costmanagement and Controlling by the SME s at Time of Challenges A számviteli információ szerpe a válságban The Role of Accounting Information in the Crisis Játszma az egyéni vállalkozók és az országos nyugdíjpénztár (ONyP) között Game between Enterpreneurs and the National Pension Office (NPO) 6

7 RÉGIÓGAZDASÁG REGIONAL ECONOMY Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 210. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 210 Elnök/Chairman: IV. SZEKCIÓ / SECTION IV Dr. FÁBIÁN Attila PhD egyetemi docens (NYME KTK) LUKÁCS Amarilla PhD-hallgató (NYME KTK) ÉDES Balázs PhD hallgató (BCE GTK) FODOR Éva Egyetemi adjunktus (PE GTK) KAUFMAN Ilona Egyetemi adjunktus (NYME KTK) KULCSÁR Noémi PhD hallgató (BCE GTK) LUKÁCS Amarilla PhD hallgató (NYME KTK) Dr. SALLAY Ágnes PhD Egyetemi docens (BCE TÁJK) MIKHÁZI Zsuzsanna Egyetemi tanársegéd (BCE TÁJK) FILEPNÉ KOVÁCS Krisztina Egyetemi tanársegéd (BCE TÁJK) Dr. CSEMEZ Attila DSc Egyetemi tanár (BCE TÁJK) SZÉLES Ivett PhD hallgató (SZIE GTK) TÓTH Balázs István PhD hallgató (NYME KTK) Szabályozási kudarcok a kistérségi közösségi közlekedésben Regulation Failures of the Regional Public Transport in Hungary Az innováció és a versenyképesség kapcsolata a Közép-Dunántúli Régióban Relation between Innovation and Competitivity in the Trans-Danubian Region Az innovációban rejlı turizmusélénkítı lehetıségek Tourism Development Opportunities Implied in Innovation Együttmőködés, mint a versenyképesség alapja a vidéki turisztikai desztinációkban Cooperation as the Basis of Competitiveness in Case of Rural Tourism Destinations A Nyugat-dunántúli régió klasztereinek határon átnyúló együttmőködései International Relationships of Cluster-initiatives in the West-Transdanubian Region Turisztikai desztinációk táji adottságainak optimális használata Optimal use of Landscape Conditions of Tourist Destinations Az észak-magyarországi régió közlekedési ellátottságában és elérhetıségében rejlı területi különbségek The Territorial Differences Implied in the Traffic Provideness and Availability of North Hungarian Region Az immateriális és a területi tıke összefüggései Connection between Intangible and Territorial Capital 7

8 MAKROGAZDASÁG MACROECONOMY Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 203. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 203 Elnök/Chairman: V. SZEKCIÓ / SECTION V Dr. ANDRÁSSY Adél CSc egyetemi docens (NYME KTK) RESPERGER Richárd egyetemi tanársegéd (NYME KTK) Dr. KARNER Cecília PhD Egyetemi docens (NYME KTK) MATTIASSICH Norbert Oszteályvezetı ( Soproni Erzsébet Kórház) PhD-hallgató (NYME KTK) BALATONI András Tudományos segédmunkatárs (ECOSTAT KSKI) Prof. Dr. habil BALÁZS Judit CSc Egyetemi tanár (NYME KTK) HORNYÁK Zoltán PhD hallgató (NYME KTK, Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) Dr. JUHÁSZ Zita PhD Egyetemi adjunktus (NYME KTK) Dr. KUTI Mónika PhD Egyetemi adjunktus (PTE KTK) NÁDASI Levente PhD hallgató (DE KTK) RESPERGER Richárd Egyetemi tanársegéd, PhD hallgató (NYME KTK) Egészséggazdaságtan mint alkalmazott közgazdaságtan elméleti vonatkozásai Theoretical Implications of Health Economics, as Applied Economics Gazdasági válság hatása az egészségügyre The influence of economic gross lost to the Health Care System Az expanzív fiskális politika hatása az inflációra The Effect of the Fiscal Expansion on the Inflation Gazdaság vállalkozás - versenyképesség az iszlám társadalmakban Economy Business Competitiveness in the Islamic Societies A LEADER+ program rövid értékelése a Dél-dunántúli régióban Short Evaluation of the LEADER+ Program in the Region of the South-Transdanubium A nonprofit szervezetek szerepe a foglalkoztatás növelésében The Role of Third Sector in Employment Expansion Magyarország nemzetközi befektetési pozíciója a világgazdasági krízisben The International Investment Position of Hungary in the Global Crisis A gazdasági növekedés elméletének fejlıdése és elemzési technikáinak vizsgálata Development of the economic growth theories and examination of its analytical techniques Fıbb családtámogatási, ellátási formák hazánkban Main forms of family benefits in Hungary 8

9 EURÓPAI JÖVİKÉPEK AZ INTEGRÁCIÓ JÖVİJE EUROPEAN FUTURE FUTURE OF THE INTEGRATION Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) Nagytanácsterem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Large Council Room VI. SZEKCIÓ / SECTION VI Elnök/Chairman: Prof. Dr. PALÁNKAI Tibor DSc egyetemi tanár (BCE) POLGÁR Tímea PhD-hallgató (NYME KTK) Dr. POGÁTSA Zoltán PhD Egyetemi docens (NYME BTK, NYME KTK) UDVARI Beáta PhD hallgató (SZTE GTK) Dr. habil BLAHÓ András CSc Egyetemi tanár (BCE KTK, NYME KTK) HERNÁDI Péter PhD hallgató (BME GTK) DR. ORMOS Mihály PhD Egyetemi docens (BME GTK) Dr. KÉGLER Ádám PhD Projektvezetı, tudományos munkatárs (MTA PTI) NEUMANNÉ VIRÁG Ildikó Egyetemi tanársegéd (PE GTK) POLGÁR Tímea PhD-hallgató (NYME KTK) TARJÁNYINÉ DABÓCZI Tünde Egyetemi tanársegéd (NYME KTK) TÓTH Zsuzsanna Tanársegéd (BGF PSZFK) Dr. FARKAS György PhD Egyetemi docens (NYME KTK) Dr. VÉRTESY László Egyetemi docens (NYME KTK) Magyarország fejlıdésének lehetıségei az Európai Unió keretrendszerében Possibilities of Hungary s Development in the Framework of EU Az EU fejlesztési politikája az Aid for Trade tükrében The development policy of the EU in the scope of the Aid for Trade initiative Globális válság és a multilaterális nemzetközi gazdasági szervezetek Global Crisis and Multilareal International Economic Organisations A tıkeszerkezeti döntések tényezıi az újonnan csatlakozott EU országokban Capital Structure Choice in the Recently Joined EU Member Countries A 2011-es magyar EU elnökség The Hungarian EU presidency in 2011 A globalizáció, a multilaterális kereskedelmi rendszer és a regionális kezdeményezések kapcsolata, ellentmondásai Connection and contradictions of globalization, Multilateral Trading System and Regional Agreements AZ EU közötti pénzügyi perspektívájának lehetıségei Chances of the EU financial perspective between 2013 and 2020 EU-Kína kapcsolatainak potenciális együttmőködési területei Potential areas in EU-China relation for future Az európai unió konvergenciája Összehasonlító elemzés a 12 új és a 15 régi uniós állam gazdasági teljesítményére Convergence of the European Union Comparative Analyses of the Economic Achievement of the 12 new and 15 older EU states Vállalkozások integrációs környezete Business Environment in the EU Integration Az Európai Unió bıvülésének variációi Variations to the Enlargement of the European Union 9

10 MÓDSZERTAN METHODOLOGY Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 208. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 208 VII. SZEKCIÓ / SECTION VII Elnök/Chairman: Prof. Dr. ZÁVOTI József DSc egyetemi tanár (NYME-KTK) BISCHOF Annamária egyetemi tanársegéd (NYME KTK) DOMÁN Csaba Egyetemi adjunktus (ME GTK) SZILÁGYI Roland Egyetemi tanársegéd (ME GTK) ERDİS Péter PhD-hallgató (BME GTK) Dr. ORMOS Mihály PhD Egyetemi docens (BME GTK) KÁSA Richárd PhD-hallgató (ME GTK) Dr. OBÁDOVICS Csilla PhD Egyetemi docens (SZIE GTK) SZILÁGYI Roland Egyetemi tanársegéd (ME GTK) DOMÁN Csaba Egyetemi adjunktus (ME GTK) Az életszínvonal mérhetısége szubjektív és objektív indikátorok segítségével Measurement of living standards by subjective and objective indicators Hozamszámítás módszertani kérdései Bad return good return Univerzális approximáció és mintázatfelismerés lehetıségei az innováció menedzsmentben Possibilities of Universal Approximation and Pattern Recognizing in Innovation management Egy hipermarket villamos-energia fogyasztásának elırejelzése Módszertani kísérlet a költségek csökkentésére Forecasting electricity consumption of a hypermarket A Statistical Model for Reducing Expenses Kalibráció a statisztikai becslésekben Calibration in statistical estimation 10

11 AGRÁRGAZDASÁG AGRARECONOMY Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 219. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 219 VIII. SZEKCIÓ / SECTION VIII Elnök/Chairman: Prof. Dr. ALVINCZ József CSc egyetemi docens (NYME-MÉK) KINCSES Zsolt egyetemi adjunktus (NYME KTK) KOVÁCS Attila Egyetemi adjunktus, tanüzemvezetı (SZIE- GTK) LENCSÉS Enikı PhD hallgató (SZIE GTK) TAKÁCSNÉ Dr. GYÖRGY Katalin Egyetemi docens (SZIE GTK) MICSKEI Péter PhD hallgató (DE AMTC) NAGYNÉ Dr. PÉRCSI Kinga PhD Egyetemi adjunktus (SZIE GTK) KRÁNITZ Lívia hallgató (SZIE GTK) Dr. SULYOK Dénes PhD Ügyvivı szakértı (DE AMTC) Dr. DOBOS Attila PhD (DE AMTC) DEÁK László (DE AMTC) FERENCSIK Sándor (DE AMTC) SZABÓ Virág hallgató (SZIE GTK) A XXI. század új kihívásainak vizsgálati lehetısége a mezıgazdasági vállalkozások gazdálkodási rendszerében The Examination Opportunity of the XXI. Century's New Challanges in the Agricultural Undertakings' Farming System Helyspecifikus növénytermesztés ökonómiai értékelése Site-specific plant prouction from economic aspect A klaszterek szerepe a vidék versenyképességének növelésében The Role of Clusters in the Rural Competitiveness Vertikális kapcsolatok versenyképességi konzekvenciái a hazai sertéshús-termékpályán Consequences of the vertical connections on competitiveness in the domestic meat supply chain A differenciált tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem gazdasági kérdései Economical questions of alternatives of differentiated nutritional managment and crop protection BOldog CSIrke, avagy célpontban az új tartástechnológia Happy chicken, the new keeping technology in target 11

12 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS MENEDZSMENT (ANGOL ÉS NÉMET NYELVEN) BUSINESS ECONOMY AND MANAGEMENT (IN ENGLISH AND GERMAN) Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 207. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 207 IX. SZEKCIÓ / SECTION IX Elnök/Chairman: Prof. Dr. SZÉKELY Csaba DSc egyetemi tanár (NYME-KTK) ISZAK Noémi intézeti munkatárs (NYME KTK) Dr. SCHMID, Joachim PhD Consultant (Landsberg-Ammersee Bank eg) Dr. BORZA, Mioara PhD Lecturer (University Alexandru Ioan Cuza of Iasi Romania) CHADLER, Nick Teacher (Budapest Business School) Dr. CZEGLÉDY Tamás PhD Assistant professor (University of West Hungary) Dr. GÖNCZI Kornélia PhD Sudent (University of West Hungary) JUHÁSZ Tímea PhD Student (Széchenyi István University) SOLTÉSZ Bence PhD-Student (University of Economics, Pargue) Dr. CHAUDHURI, Sujit CSc Associate Professor (University of West Hungary) ZÁTORI Anita PhD-Student (Corvinus University of Budapest) NÉMETH Nikoletta Assistant Professor (University of West Hungary) BODE, Olaf H. Lecturer (Fontys Internationale Hogeschool Economie Venlo, The Netherlands) BRIMMEN, Frank Lecturer (Fontys Internationale Hogeschool Economie Venlo, The Netherlands) SPERANCIN, Ana PhD Student (University of Miskolc) Kreditfähigkeit von Unternehmern aus Sicht der Bank The Eco-economy: a Possible Solution to the Current Financial Crisis Mergers: Organisational Culture in Higher Education Institutions The Role and the Opportunities of the European Union in the Economic and Financial Crisis Management methods of supported projects in the EU and the USA Situation of employees with family in the Hungarian organisation according to an empirical survey The past, present and future of the Lisbon Strategy HR Strategies of Regional Economies in Crisis Challenges in Tourism Destination Marketing A trial to find the right framework The Drivers and the Extend of the Financial Crisis The Right Type of Neo-liberalysm Instead of Vulgar-Keynesianism The association of cultural dimensions with the practice of diversity management 12

13 ÜZLET, KULTÚRA, ETIKA BUSINESS, CULTURE, ETHICS Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 222. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 222 Elnök/Chairman: X. SZEKCIÓ / SECTION X Prof. Dr. KULCSÁR László PhD egyetemi tanár (NYME BPK) SZABÓNÉ Dr. PATAKY Eszter PhD c. egyetemi tanár (NYME KTK) KÁLLAY Balázs intézeti munkatárs (NYME KTK) BOLL Anikó PhD-hallgató (SZIE) KÁLLAY Balázs PhD-hallgató (NYME KTK) DR. LÁNYI Beatrix PhD Egyetemi adjunktus (PTE KTK) MAGYAR Zoltán Fıiskolai adjunktus (NYF GTK) NÉMETHNÉ Dr. Tömı Zsuzsanna PhD Fıiskolai docens (NYME TTMK) Dr. BUDAY-SÁNTHA Andrea Fıiskolai adjunktus (BGF-KKFK) Dr. JOÓB Márk PhD óraadó (NYME KTK, BPK, EMK) RÉTHI Gábor PhD-hallgató (ME GTK) A vevıelégedettség jelentısége településmarketingben Meaning of customer satisfaction in the placemarketing A piackutatás jövıje, a jövı piackutatása Future of the market research, market research of the future A kutúra befolyásoló hatása a termékdesignra a termékfejlesztési folyamat során The effect of culture on product design during the process of innovation Fogyasztói elégedettségvizsgálat bemutatása a bérvadászati szolgáltatás példáján keresztül A Presentation of a Consumer Satisfaction Test Through the Example of the Lease Hunting Service Marketing információs rendszerek elméletben és gyakorlatban Marketing information systems in theory and in practice Kommunikációs jog Communications Law A gazdaság és a társadalom közötti viszony etikai alapon történı meghatározásának szükségessége The necessity of defining the relation between economy and society on ethical grounds A kulturális metaforák szerepe a kultúrák megismerésében The role of cultural metaphors in understanding cultures 13

14 POSZTER-ELİADÁSOK POSTER PRESENTATIONS Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) Aula Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Hall XI. SZEKCIÓ / SECTION XI GAHBAUER, Susanna Empirical Social Researcher STÖCKL, Albert Dipl. BW (FH) Mag. (Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH) GERGELY Anikó PhD-hallgató (SZIE GTK) LEHOTA Zsuzsanna Egyetemi tanársegéd (SZIE GTK) MORVAI Róbert PhD-hallgató (SZIE GTK) MÁCSAI Éva PhD hallgató (SZIE GTK) SZARKA Krisztina PhD hallgató (SZIE GTK) VÉGH Klaudia Tanszéki mérnök (SZIE GTK) VÖRÖS Gyula Egyetemi adjunktus (SZIE GTK) KOMÁROMI Kálmán Egyetemi tanársegéd (SZIE GTK) Traditional wine taverns and global food trends - a visual, qualitative approach A területi identitás szerepe a településmarketingben The role of local identity in town marketing Nyomon követés a hazai és külföldi zöldség-gyümölcs ellátási láncokban Traceability in the Hungarian and foreign fresh vegetable and food supply chains Közvetlen értékesítési lehetıségek a mezıgazdaságban Direct sale opportunities in the agriculture Az idısek fontos szereplıi a társadalomnak Old humans as important role of the society A befektetési alapok érzékenység vizsgálata a pénzügyi válság elıtt The sensitivity analysis of the investment funds before the financial crisis A magyar személyi jövedelemadó rendszer átalakításának lehetıségei nemzetközi tapasztalatok alapján Possibilities of the personal income tax system s reform in Hungary 14

15 HR KEREKASZTAL-FÓRUM HR ROUNDTABLE FORUM Helyszín / Place: A Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 221. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 221 Kezdés idıpontja / Starting time: 14.00h A HR kerekasztal célja: megerısíteni azt, hogy a HR, stratégiai szerepének erısítésével hozzájárul a szervezetek hosszú távú, stabil mőködéséhez. Bevezetı elıadás / moderátor: Dr. KÓPHÁZI Andrea egyetemi docens (NYME KTK) Megfogható-e a "megfoghatatlan"? Hogyan járul hozzá a HR a szervezetek eredményes mőködéséhez Korreferátor: DR. LINDNER SÁNDOR c. fıiskolai tanár, Humánpolitikai igazgató (Pénzjegynyomda ZRt.) Fókuszban a HR kontrolling Hogyan mérhetı a HR tevékenység eredménye? Felkért szakértık: Dr. BITTNER Péter egyetemi docens, (Pannon Egyetem) / címzetes egyetemi tanár (NYME KTK) Dr. KRISZTIÁN Béla címzetes egyetemi tanár (PTE FEK) Dr. NÉMETH Gábor PhD címzetes egyetemi tanár (NYME KTK) / vezérigazgató (SZOVA) Dr. NEMESKÉRI Zsolt egyetemi docens (PTE FEK) RÓZSÁS Zoltán HR menedzser (Autoliv) Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! Kérjük, hogy észrevételeivel/javaslataival járuljon hozzá a téma komplex feldolgozásához. 15

16 TERÜLETFEJLESZTÉSI SZABADEGYETEM FREE UNIVERSITY FOR TERRITORIAL DEVELOPMENT Helyszín / Place: A Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) Aula Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Assembly Hall Idıpontja / Time: h Elıadók: Dr. MICHALKÓ Gábor fıiskolai tanár, Kodolányi János Fıiskola Georg FOLIAN ügyvezetı igazgató, WARIMPEX AG, Bécs, Ausztria A turisztikai ingatlan- és termékfejlesztés térspecifikus vonásai Lecturers: Gábor MICHALKÓ Dr. Professor, Kodolányi János College Georg FOLIAN CEO, WARIMPEX AG, Vienna, Austria Territorial Aspects of Touristical Immobilia- and Product Development 16

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF WEST HUNGARY FACULTY OF ECONOMICS FELELŐS TÁRSADALOM FENNTARTHATÓ GAZDASÁG SOCIAL RESPONSIBILITY SUSTAINABLE ECONOMY Programfüzet / Program

Részletesebben

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS BERÁCS József Corvinus University of Budapest Budapesti Corvinus Egyetem BESSENYEI István University of Pécs Pécsi Tudományegyetem BOKROS Lajos Central European University,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1983-2013

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1983-2013 PUBLIKÁCIÓS LISTA 1983-2013 Prof. Dr. Illés Bálint Csaba 1. táblázat: A publikációk és a hivatkozások összesítője Közlemény típusok Száma Hivatkozások Tudományos közlemények Összesen Részletezve Független

Részletesebben

Az új európai kohéziós politika

Az új európai kohéziós politika PROGRAMTERVEZET A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XI. VÁNDORGYŰLÉSE Az új európai kohéziós politika Kaposvár, 2013. november 21 22. Kaposvári Egyetem 2. körlevél 2013. november 21. 10.00 Közgyűlés

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE. Helyi fejlesztés. Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE. Helyi fejlesztés. Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar PROGRAM 2014. november 27. 10.00 Közgyűlés A1 terem Alapszabály

Részletesebben

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA VÁLSÁGKEZELÉS A TUDOMÁNY ESZKÖZEIVEL 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET Támogatónk: Természettudományos ismeretek

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Date of birth 20. 05. 1979. Desired employment / Occupational field Work experience. Dates 2011-present, 2006-2011;

Date of birth 20. 05. 1979. Desired employment / Occupational field Work experience. Dates 2011-present, 2006-2011; Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Erzsébet Péter Ph.D Address(es) 18. Zrínyi street, Nagykanizsa, H-8800 Telephone(s) + 36 93 502 914 Mobile: - Fax(es) +36 93 312

Részletesebben

INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2008

INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2008 INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2008 Budapest, 2009 INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS of the Hungarian Academy of Sciences REPORT ON ACTIVITIES 2008 Budapest,

Részletesebben

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve.

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Lentner Csaba Újjászervezett gazdaságpolitikák kora In: Tóth György László, Lentner Csaba, Zárug Péter Farkas Kik támadják

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

BULLETIN of the Szent István University

BULLETIN of the Szent István University BULLETIN of the Szent István University SPECIAL ISSUE PART II. Gödöllő 2008 Editorial Board Prof. György Füleki CSc. Chairman of the Editorial Board Prof. Miklós Mézes DSc. editor Prof. Béla M. Csizmadia

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

1 / 21 2014.04.30. 10:49

1 / 21 2014.04.30. 10:49 Keresés az MTMT adatbázisban Korom Szilvia Anett (BGF 4 admin) (BGF_KSZ_4) Keresés módosítása Új keresés Segítség GYIK MTMT dok. Levelek (175/0) Fórum Kilépés A lista címe: Az alábbi lista adatai Impakt

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei VI. évfolyam 3 4. szám (No. 16 17.) SZEGED 2014 TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

MUNKAPIACI KUTATÁSOK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 2010 2011

MUNKAPIACI KUTATÁSOK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 2010 2011 MUNKAPIACI KUTATÁSOK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 2010 2011 Válogatás magyarországi és külföldi könyvek, folyóiratok, műhelytanulmányok, statisztikai kiadványok, nemzetközi szervezetek munkapiaci témájú szakirodalmából.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 Ebből könyv, könyvrészlet, jegyzet: 165 tudományos cikk ISI által referált szaklapban: 1 tudományos cikk szaklapban: 93 Publikáció konferencia kiadványban:

Részletesebben

Nemeslaki András közleményjegyzéke Az adatok 2012.03.10.-ig fel vannak töltve.

Nemeslaki András közleményjegyzéke Az adatok 2012.03.10.-ig fel vannak töltve. Nemeslaki András közleményjegyzéke Az adatok 2012.03.10.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Varga Attila, Nemeslaki András Do organizational network studies constitute a cohesive communicative field?: Mapping

Részletesebben

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 3. szám HÍRLEVÉL 2011. június 20. E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS A T A R T A L O M B Ó L : Megemlékezés Konferencia beszámolók 2 3 Albizottsági vitaülés 6 PhD

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI KUTATÁSOK

MUNKAERŐPIACI KUTATÁSOK MUNKAERŐPIACI KUTATÁSOK Válogatás magyarországi könyvek és folyóiratok, külföldi könyvek és folyóiratok, valamint hazai és külföldi intézetek és intézmények mûhelytanulmányainak munkaerõpiaci témájú publikációiból

Részletesebben

Könyv, szerkesztett könyv

Könyv, szerkesztett könyv MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2013. évi publikációs jegyzék dokumentumtípus szerinti bontásban Összeállította: Bálint Éva és Moldován Éva Könyv, szerkesztett könyv Burgerné Gimes A.: Előadásaim

Részletesebben

AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS

AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS 2012. Vol. 3, No. 1 ISSN 2061-862X http://journal.magisz.org Agrárinformatika / Agricultural Informatics (2012) Vol. 3, No. 1 Agrárinformatika

Részletesebben

II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET. KECSKEMÉT 2015. augusztus 27.

II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET. KECSKEMÉT 2015. augusztus 27. II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET KECSKEMÉT 2015. augusztus 27. 1 A tudomány művelői és műhelyei a Kecskeméti Főiskolán TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0012

Részletesebben