PROGRAM SCHEDULE november 3. (kedd) A Konferencia helyszíne: Regisztráció Campus, elıtér Plenáris elıadások Campus, aula

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROGRAM SCHEDULE. 2009. november 3. (kedd) A Konferencia helyszíne: 9.00 9.50 Regisztráció Campus, elıtér. 10.00-12.00 Plenáris elıadások Campus, aula"

Átírás

1 PROGRAM november 3. (kedd) Regisztráció Campus, elıtér Plenáris elıadások Campus, aula Ebédszünet Perkovátz-ház étterem (Széchenyi tér 12.) Szekcióülések Campus, szekciótermek Területfejlesztési szabadegyetem Campus, aula A Konferencia helyszíne: A Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) SCHEDULE November 4, (Tuesday) Registration Campus, Foreground Plenary Lectures Campus, Assembly hall Lunch Restaurant Perkovátz-House (Erzsébet Str. 12.) Section Sessions Campus, Section Rooms Free University for Territorial Development Campus, Assembly hall Place of conference: Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) 1

2 PLENÁRIS ELİADÁSOK Prof. Dr. SZÉKELY Csaba DSc egyetemi tanár, dékán Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Miért Gazdaság és Társadalom? Dr. BELYÓ Pál PhD fıigazgató, tanszékvezetı ECOSTAT, Általános Vállalkozási Fıiskola Növekedési kilátások 2010 Prof. Dr. RECHNITZER János DSc egyetemi tanár, rektorhelyettes Széchenyi István Egyetem, Gazdaságtudományi Kar A felsıoktatás tere, a tér felsıoktatása Prof. Dr. KULCSÁR László PhD egyetemi tanár Nyugat-magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar A társadalmi modernizáció gátjai PLENARY LECTURES Csaba SZÉKELY Dr. DSc University Professor, Dean University of West Hungary, Faculty of Economics Why Economy and Society? Pál BELYÓ Dr. PhD Executive, Director of Institute ECOSTAT, Budapest College of Management Economic Forecast for Hungary János RECHNIZTER Dr. DSc University Professor, Vice Chancellor Széchenyi István University, Faculty of Economics The areas of higher education, the higher education of areas László KULCSÁR Dr. PhD University Professor University of West Hungary, Benedek Elek Faculty of Pedagogy Barriers to social modernization 2

3 TAGOZATI ÜLÉSEK BEOSZTÁSA SECTIONS 3

4 VÁLLALATGAZDASÁGTAN BUSINESS ECONOMICS Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 209. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 209 Elnök/Chairman: I. SZEKCIÓ / SECTION I Dr. JUHÁSZ Lajos PhD egyetemi docens (NYME KTK) NÉMETH Péter PhD-hallgató (NYME KTK) FARKAS Péter PhD-hallgató (NYME KTK) Dr. JUHÁSZ Lajos PhD Egyetemi docens (NYME KTK) NÉMETH Péter Phd-hallgató (NYME KTK) KOVÁCS István Egyetemi tanársegéd (DE KTK) Dr. KOZMA Ágota Egyetemi adjunktus ( PE GTK) PhD-hallgató (SZE ÁJK) MATTIASSICH Norbert Osztályvezetı ( Soproni Erzsébet Kórház) PhD-hallgató (NYME KTK) MÉHESNÉ BEREK Szilvia Gazdasági tanár (SZF) Dr. SVÉHLIK Csaba PhD Ügyvezetı igazgató (KHEOPS Automobil-Kutató Intézet) TÓTH Ákos Phd-hallgató (KF) A változások hatásainak feltérképezése a magyar gyógyszerpiacon Mapping of the Effects of Changes in the Hungarian Pharmaceutial Market A differenciált hozamelvárás használatának kérdıjelei Question Marks of Usage Differential Proceed Expectation Az innováció mérési lehetıségei avagy hogyan függ össze a vállalati vezetés aspektusa a fejlesztési hajlandósággal Measuring Possibilities of the Innovation or How to Relate the Aspects of Management with the Willingness of Development Természetes monopóliumok, hálózati externáliák, hálózatok Natural Monopolies, Network Externalities, Networks Elektronikus ügyintézés lehetısége a társas vállalkozások esetében The Possibility of E-administration for Privat Corporations Egészségügyi kontrolling Controlling in Medicine Személyzet a logisztikában Staff in the logistics Kihívások és trendek az elektromos hajtású gépkocsik fejlesztésében Challanges and Trends in Development of Electric Vehicles A szellemi tulajdon védelmének jelentısége a kulturális szféra növekedésében The Role of Intellectual Property Rights in the Economic Growth of the Cultural Sector 4

5 MENEDZSMENT MANAGEMENT Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 201. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 201 Elnök/Chairman: II. SZEKCIÓ / SECTION II Dr. HERCZEG János CSc egyetemi tanár (NYME KTK) SZAKÁLY Tamás intézeti munkatárs (NYME KTK) ÁSVÁNYI Katalin PhD-hallgató (BCE GTK) Dr. habil BODNÁR Gabriella PhD Egyetemi docens (NYME BPK) DANKA Lajos Igazgató (MÁV Zrt.) PhD-hallgató (NYME KTK) Dr. KOLOSZÁR László PhD Egyetemi adjunktus (NYME KTK) MOLNÁR Bálint PhD-hallgató (PTE BTK) MOLNÁR László Egyetemi tanársegéd (ME GTK) PÁLCA Levente PhD-hallgató, gazdasági vezetı (Videoton Elektro-Plast Kft.) SZALAY Brigitta PhD-hallgató (NYME KTK) logisztikai konzulens (ISYS On Informatikai Tanácsadó Kft.) SZALAY Brigitta PhD-hallgató (NYME KTK) logisztikai konzulens (ISYS On Informatikai Tanácsadó Kft.) Versenyképesség és felelısségvállalás hazánkban Competitiveness and Responsibility in Hungary Szervezeti konfliktusok alternatív megoldási lehetıségei Possibilities of Alternative Dispute Resolution in Organisations Az európai vasúttársaságok válaszai az ezredforduló gazdasági és társadalmi kihívásaira Reaction of the European Railway Companies to the Social and Economic Challenges on the Turn of the Millennium ERP rendszerek a vállalati stratégia szolgálatában a KKV szektorban ERP Systems at the Service of the Business Strategy in the SME Sector Ellentmondásos CSR elméletek és a krízis, avagy a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának megközelítési lehetıségei a gazdasági válság tükrében Controversial CSR Theories and the Crisis or the Possible Approaches of Corporate Social Responsibilty in the Focus of the Economical Crisis A kutatás-fejlesztési aktivitás mérési módszerei, különös tekintettel a K+F Teljesítmény Indexre (R&D-PERFIND) és a K+F Hatékonyság Indexre (R&D-EFFIND) Measurement Methods of the Research and Development Activity with Special Attention to R&D Performance Index (R&D-PERFIND) and (R&D-EFFIND) A hiteles vezetı The Credible Leader MÁV Gépészet Zrt. tevékenységének ismertetése, kihívások és megoldási módok / alternatívák Overview of Activities of MÁV-Gépészet Zrt., Challenges and Different Solutions / Alternatives Autógyári követelmények a beszállítókkal szemben - a magyar autóipari beszállítók versenyképessége Requirements for automotive suppliers competitiveness of Hungarian vendors 5

6 PÉNZÜGY FINANCE Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 218. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 218 Elnök/Chairman: III. SZEKCIÓ / SECTION III Dr. VÁGYI Ferenc PhD egyetemi docens (NYME KTK) KOVÁCS Tamás intézeti munkatárs (NYME KTK) KISS Gábor Dávid PhD hallgató (SZTE GTK) KOVÁCS Zsuzsanna Egyetemi tanársegéd (SZTE GTK) AMBRUS Attiláné Egyetemi fıtanácsadó (NYME KTK) Dr. GILÁNYI Zsolt PhD Egyetemi docens (BCE KTK) JOÓ István PhD hallgató (SZE GTK) Dr. KOVÁCS Gábor PhD Egyetemi adjunktus (SZE GTK) KOVÁCS Róbert Egyetemi adjunktus (NYME KTK) Dr. PATAKI László PhD Egyetemi docens (NYME KTK) VIGH György Zsolt elemzı (Fundamenta-Lakáskassza Zrt.) Dr. SZÓKA Károly PhD Egyetemi adjunktus (NYME KTK) TÓTHNÉ SZABÓ Erzsébet Egyetemi adjunktus (NYME KTK) Dr. habil VINCZE László Egyetemi tanár (PE GTK) A tıkepiaci hozamok hatványszerő valószínőségi eloszlásának okai Keletközép Európában The Background of Power-law Distribution on Eastern-central European Capital Markets Megfoghatatlan vagyonelemek az IAS/IFRS beszámolókban Intangible Assets in the IAS/IFRS Financial Statements Válságkezelés adóreformmal (?) Crises Management by Tax Reform (?) Néhány elméleti megfontolás a jelen pénzügyi válság kapcsán Some Theoretical Considerations Apropos of the Actual Financial Crisis Az adaptív piacok elmélete a hatékonyság új megközelítésben The Adaptive Markets Hypothesis the efficiency in a new approach Önkormányzati kötvénypiac: korlátok és lehetıségek Emerging Subsovereign Bond Market in Hungary: Constrains and Chances Ügyfélkockázatok kezelése Managing Customer Risks Költségmenedzsment és controlling Kkv-nál kihívások idején Costmanagement and Controlling by the SME s at Time of Challenges A számviteli információ szerpe a válságban The Role of Accounting Information in the Crisis Játszma az egyéni vállalkozók és az országos nyugdíjpénztár (ONyP) között Game between Enterpreneurs and the National Pension Office (NPO) 6

7 RÉGIÓGAZDASÁG REGIONAL ECONOMY Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 210. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 210 Elnök/Chairman: IV. SZEKCIÓ / SECTION IV Dr. FÁBIÁN Attila PhD egyetemi docens (NYME KTK) LUKÁCS Amarilla PhD-hallgató (NYME KTK) ÉDES Balázs PhD hallgató (BCE GTK) FODOR Éva Egyetemi adjunktus (PE GTK) KAUFMAN Ilona Egyetemi adjunktus (NYME KTK) KULCSÁR Noémi PhD hallgató (BCE GTK) LUKÁCS Amarilla PhD hallgató (NYME KTK) Dr. SALLAY Ágnes PhD Egyetemi docens (BCE TÁJK) MIKHÁZI Zsuzsanna Egyetemi tanársegéd (BCE TÁJK) FILEPNÉ KOVÁCS Krisztina Egyetemi tanársegéd (BCE TÁJK) Dr. CSEMEZ Attila DSc Egyetemi tanár (BCE TÁJK) SZÉLES Ivett PhD hallgató (SZIE GTK) TÓTH Balázs István PhD hallgató (NYME KTK) Szabályozási kudarcok a kistérségi közösségi közlekedésben Regulation Failures of the Regional Public Transport in Hungary Az innováció és a versenyképesség kapcsolata a Közép-Dunántúli Régióban Relation between Innovation and Competitivity in the Trans-Danubian Region Az innovációban rejlı turizmusélénkítı lehetıségek Tourism Development Opportunities Implied in Innovation Együttmőködés, mint a versenyképesség alapja a vidéki turisztikai desztinációkban Cooperation as the Basis of Competitiveness in Case of Rural Tourism Destinations A Nyugat-dunántúli régió klasztereinek határon átnyúló együttmőködései International Relationships of Cluster-initiatives in the West-Transdanubian Region Turisztikai desztinációk táji adottságainak optimális használata Optimal use of Landscape Conditions of Tourist Destinations Az észak-magyarországi régió közlekedési ellátottságában és elérhetıségében rejlı területi különbségek The Territorial Differences Implied in the Traffic Provideness and Availability of North Hungarian Region Az immateriális és a területi tıke összefüggései Connection between Intangible and Territorial Capital 7

8 MAKROGAZDASÁG MACROECONOMY Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 203. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 203 Elnök/Chairman: V. SZEKCIÓ / SECTION V Dr. ANDRÁSSY Adél CSc egyetemi docens (NYME KTK) RESPERGER Richárd egyetemi tanársegéd (NYME KTK) Dr. KARNER Cecília PhD Egyetemi docens (NYME KTK) MATTIASSICH Norbert Oszteályvezetı ( Soproni Erzsébet Kórház) PhD-hallgató (NYME KTK) BALATONI András Tudományos segédmunkatárs (ECOSTAT KSKI) Prof. Dr. habil BALÁZS Judit CSc Egyetemi tanár (NYME KTK) HORNYÁK Zoltán PhD hallgató (NYME KTK, Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) Dr. JUHÁSZ Zita PhD Egyetemi adjunktus (NYME KTK) Dr. KUTI Mónika PhD Egyetemi adjunktus (PTE KTK) NÁDASI Levente PhD hallgató (DE KTK) RESPERGER Richárd Egyetemi tanársegéd, PhD hallgató (NYME KTK) Egészséggazdaságtan mint alkalmazott közgazdaságtan elméleti vonatkozásai Theoretical Implications of Health Economics, as Applied Economics Gazdasági válság hatása az egészségügyre The influence of economic gross lost to the Health Care System Az expanzív fiskális politika hatása az inflációra The Effect of the Fiscal Expansion on the Inflation Gazdaság vállalkozás - versenyképesség az iszlám társadalmakban Economy Business Competitiveness in the Islamic Societies A LEADER+ program rövid értékelése a Dél-dunántúli régióban Short Evaluation of the LEADER+ Program in the Region of the South-Transdanubium A nonprofit szervezetek szerepe a foglalkoztatás növelésében The Role of Third Sector in Employment Expansion Magyarország nemzetközi befektetési pozíciója a világgazdasági krízisben The International Investment Position of Hungary in the Global Crisis A gazdasági növekedés elméletének fejlıdése és elemzési technikáinak vizsgálata Development of the economic growth theories and examination of its analytical techniques Fıbb családtámogatási, ellátási formák hazánkban Main forms of family benefits in Hungary 8

9 EURÓPAI JÖVİKÉPEK AZ INTEGRÁCIÓ JÖVİJE EUROPEAN FUTURE FUTURE OF THE INTEGRATION Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) Nagytanácsterem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Large Council Room VI. SZEKCIÓ / SECTION VI Elnök/Chairman: Prof. Dr. PALÁNKAI Tibor DSc egyetemi tanár (BCE) POLGÁR Tímea PhD-hallgató (NYME KTK) Dr. POGÁTSA Zoltán PhD Egyetemi docens (NYME BTK, NYME KTK) UDVARI Beáta PhD hallgató (SZTE GTK) Dr. habil BLAHÓ András CSc Egyetemi tanár (BCE KTK, NYME KTK) HERNÁDI Péter PhD hallgató (BME GTK) DR. ORMOS Mihály PhD Egyetemi docens (BME GTK) Dr. KÉGLER Ádám PhD Projektvezetı, tudományos munkatárs (MTA PTI) NEUMANNÉ VIRÁG Ildikó Egyetemi tanársegéd (PE GTK) POLGÁR Tímea PhD-hallgató (NYME KTK) TARJÁNYINÉ DABÓCZI Tünde Egyetemi tanársegéd (NYME KTK) TÓTH Zsuzsanna Tanársegéd (BGF PSZFK) Dr. FARKAS György PhD Egyetemi docens (NYME KTK) Dr. VÉRTESY László Egyetemi docens (NYME KTK) Magyarország fejlıdésének lehetıségei az Európai Unió keretrendszerében Possibilities of Hungary s Development in the Framework of EU Az EU fejlesztési politikája az Aid for Trade tükrében The development policy of the EU in the scope of the Aid for Trade initiative Globális válság és a multilaterális nemzetközi gazdasági szervezetek Global Crisis and Multilareal International Economic Organisations A tıkeszerkezeti döntések tényezıi az újonnan csatlakozott EU országokban Capital Structure Choice in the Recently Joined EU Member Countries A 2011-es magyar EU elnökség The Hungarian EU presidency in 2011 A globalizáció, a multilaterális kereskedelmi rendszer és a regionális kezdeményezések kapcsolata, ellentmondásai Connection and contradictions of globalization, Multilateral Trading System and Regional Agreements AZ EU közötti pénzügyi perspektívájának lehetıségei Chances of the EU financial perspective between 2013 and 2020 EU-Kína kapcsolatainak potenciális együttmőködési területei Potential areas in EU-China relation for future Az európai unió konvergenciája Összehasonlító elemzés a 12 új és a 15 régi uniós állam gazdasági teljesítményére Convergence of the European Union Comparative Analyses of the Economic Achievement of the 12 new and 15 older EU states Vállalkozások integrációs környezete Business Environment in the EU Integration Az Európai Unió bıvülésének variációi Variations to the Enlargement of the European Union 9

10 MÓDSZERTAN METHODOLOGY Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 208. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 208 VII. SZEKCIÓ / SECTION VII Elnök/Chairman: Prof. Dr. ZÁVOTI József DSc egyetemi tanár (NYME-KTK) BISCHOF Annamária egyetemi tanársegéd (NYME KTK) DOMÁN Csaba Egyetemi adjunktus (ME GTK) SZILÁGYI Roland Egyetemi tanársegéd (ME GTK) ERDİS Péter PhD-hallgató (BME GTK) Dr. ORMOS Mihály PhD Egyetemi docens (BME GTK) KÁSA Richárd PhD-hallgató (ME GTK) Dr. OBÁDOVICS Csilla PhD Egyetemi docens (SZIE GTK) SZILÁGYI Roland Egyetemi tanársegéd (ME GTK) DOMÁN Csaba Egyetemi adjunktus (ME GTK) Az életszínvonal mérhetısége szubjektív és objektív indikátorok segítségével Measurement of living standards by subjective and objective indicators Hozamszámítás módszertani kérdései Bad return good return Univerzális approximáció és mintázatfelismerés lehetıségei az innováció menedzsmentben Possibilities of Universal Approximation and Pattern Recognizing in Innovation management Egy hipermarket villamos-energia fogyasztásának elırejelzése Módszertani kísérlet a költségek csökkentésére Forecasting electricity consumption of a hypermarket A Statistical Model for Reducing Expenses Kalibráció a statisztikai becslésekben Calibration in statistical estimation 10

11 AGRÁRGAZDASÁG AGRARECONOMY Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 219. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 219 VIII. SZEKCIÓ / SECTION VIII Elnök/Chairman: Prof. Dr. ALVINCZ József CSc egyetemi docens (NYME-MÉK) KINCSES Zsolt egyetemi adjunktus (NYME KTK) KOVÁCS Attila Egyetemi adjunktus, tanüzemvezetı (SZIE- GTK) LENCSÉS Enikı PhD hallgató (SZIE GTK) TAKÁCSNÉ Dr. GYÖRGY Katalin Egyetemi docens (SZIE GTK) MICSKEI Péter PhD hallgató (DE AMTC) NAGYNÉ Dr. PÉRCSI Kinga PhD Egyetemi adjunktus (SZIE GTK) KRÁNITZ Lívia hallgató (SZIE GTK) Dr. SULYOK Dénes PhD Ügyvivı szakértı (DE AMTC) Dr. DOBOS Attila PhD (DE AMTC) DEÁK László (DE AMTC) FERENCSIK Sándor (DE AMTC) SZABÓ Virág hallgató (SZIE GTK) A XXI. század új kihívásainak vizsgálati lehetısége a mezıgazdasági vállalkozások gazdálkodási rendszerében The Examination Opportunity of the XXI. Century's New Challanges in the Agricultural Undertakings' Farming System Helyspecifikus növénytermesztés ökonómiai értékelése Site-specific plant prouction from economic aspect A klaszterek szerepe a vidék versenyképességének növelésében The Role of Clusters in the Rural Competitiveness Vertikális kapcsolatok versenyképességi konzekvenciái a hazai sertéshús-termékpályán Consequences of the vertical connections on competitiveness in the domestic meat supply chain A differenciált tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem gazdasági kérdései Economical questions of alternatives of differentiated nutritional managment and crop protection BOldog CSIrke, avagy célpontban az új tartástechnológia Happy chicken, the new keeping technology in target 11

12 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS MENEDZSMENT (ANGOL ÉS NÉMET NYELVEN) BUSINESS ECONOMY AND MANAGEMENT (IN ENGLISH AND GERMAN) Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 207. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 207 IX. SZEKCIÓ / SECTION IX Elnök/Chairman: Prof. Dr. SZÉKELY Csaba DSc egyetemi tanár (NYME-KTK) ISZAK Noémi intézeti munkatárs (NYME KTK) Dr. SCHMID, Joachim PhD Consultant (Landsberg-Ammersee Bank eg) Dr. BORZA, Mioara PhD Lecturer (University Alexandru Ioan Cuza of Iasi Romania) CHADLER, Nick Teacher (Budapest Business School) Dr. CZEGLÉDY Tamás PhD Assistant professor (University of West Hungary) Dr. GÖNCZI Kornélia PhD Sudent (University of West Hungary) JUHÁSZ Tímea PhD Student (Széchenyi István University) SOLTÉSZ Bence PhD-Student (University of Economics, Pargue) Dr. CHAUDHURI, Sujit CSc Associate Professor (University of West Hungary) ZÁTORI Anita PhD-Student (Corvinus University of Budapest) NÉMETH Nikoletta Assistant Professor (University of West Hungary) BODE, Olaf H. Lecturer (Fontys Internationale Hogeschool Economie Venlo, The Netherlands) BRIMMEN, Frank Lecturer (Fontys Internationale Hogeschool Economie Venlo, The Netherlands) SPERANCIN, Ana PhD Student (University of Miskolc) Kreditfähigkeit von Unternehmern aus Sicht der Bank The Eco-economy: a Possible Solution to the Current Financial Crisis Mergers: Organisational Culture in Higher Education Institutions The Role and the Opportunities of the European Union in the Economic and Financial Crisis Management methods of supported projects in the EU and the USA Situation of employees with family in the Hungarian organisation according to an empirical survey The past, present and future of the Lisbon Strategy HR Strategies of Regional Economies in Crisis Challenges in Tourism Destination Marketing A trial to find the right framework The Drivers and the Extend of the Financial Crisis The Right Type of Neo-liberalysm Instead of Vulgar-Keynesianism The association of cultural dimensions with the practice of diversity management 12

13 ÜZLET, KULTÚRA, ETIKA BUSINESS, CULTURE, ETHICS Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 222. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 222 Elnök/Chairman: X. SZEKCIÓ / SECTION X Prof. Dr. KULCSÁR László PhD egyetemi tanár (NYME BPK) SZABÓNÉ Dr. PATAKY Eszter PhD c. egyetemi tanár (NYME KTK) KÁLLAY Balázs intézeti munkatárs (NYME KTK) BOLL Anikó PhD-hallgató (SZIE) KÁLLAY Balázs PhD-hallgató (NYME KTK) DR. LÁNYI Beatrix PhD Egyetemi adjunktus (PTE KTK) MAGYAR Zoltán Fıiskolai adjunktus (NYF GTK) NÉMETHNÉ Dr. Tömı Zsuzsanna PhD Fıiskolai docens (NYME TTMK) Dr. BUDAY-SÁNTHA Andrea Fıiskolai adjunktus (BGF-KKFK) Dr. JOÓB Márk PhD óraadó (NYME KTK, BPK, EMK) RÉTHI Gábor PhD-hallgató (ME GTK) A vevıelégedettség jelentısége településmarketingben Meaning of customer satisfaction in the placemarketing A piackutatás jövıje, a jövı piackutatása Future of the market research, market research of the future A kutúra befolyásoló hatása a termékdesignra a termékfejlesztési folyamat során The effect of culture on product design during the process of innovation Fogyasztói elégedettségvizsgálat bemutatása a bérvadászati szolgáltatás példáján keresztül A Presentation of a Consumer Satisfaction Test Through the Example of the Lease Hunting Service Marketing információs rendszerek elméletben és gyakorlatban Marketing information systems in theory and in practice Kommunikációs jog Communications Law A gazdaság és a társadalom közötti viszony etikai alapon történı meghatározásának szükségessége The necessity of defining the relation between economy and society on ethical grounds A kulturális metaforák szerepe a kultúrák megismerésében The role of cultural metaphors in understanding cultures 13

14 POSZTER-ELİADÁSOK POSTER PRESENTATIONS Helyszín/Place: Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) Aula Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Hall XI. SZEKCIÓ / SECTION XI GAHBAUER, Susanna Empirical Social Researcher STÖCKL, Albert Dipl. BW (FH) Mag. (Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH) GERGELY Anikó PhD-hallgató (SZIE GTK) LEHOTA Zsuzsanna Egyetemi tanársegéd (SZIE GTK) MORVAI Róbert PhD-hallgató (SZIE GTK) MÁCSAI Éva PhD hallgató (SZIE GTK) SZARKA Krisztina PhD hallgató (SZIE GTK) VÉGH Klaudia Tanszéki mérnök (SZIE GTK) VÖRÖS Gyula Egyetemi adjunktus (SZIE GTK) KOMÁROMI Kálmán Egyetemi tanársegéd (SZIE GTK) Traditional wine taverns and global food trends - a visual, qualitative approach A területi identitás szerepe a településmarketingben The role of local identity in town marketing Nyomon követés a hazai és külföldi zöldség-gyümölcs ellátási láncokban Traceability in the Hungarian and foreign fresh vegetable and food supply chains Közvetlen értékesítési lehetıségek a mezıgazdaságban Direct sale opportunities in the agriculture Az idısek fontos szereplıi a társadalomnak Old humans as important role of the society A befektetési alapok érzékenység vizsgálata a pénzügyi válság elıtt The sensitivity analysis of the investment funds before the financial crisis A magyar személyi jövedelemadó rendszer átalakításának lehetıségei nemzetközi tapasztalatok alapján Possibilities of the personal income tax system s reform in Hungary 14

15 HR KEREKASZTAL-FÓRUM HR ROUNDTABLE FORUM Helyszín / Place: A Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) 221. terem Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Room 221 Kezdés idıpontja / Starting time: 14.00h A HR kerekasztal célja: megerısíteni azt, hogy a HR, stratégiai szerepének erısítésével hozzájárul a szervezetek hosszú távú, stabil mőködéséhez. Bevezetı elıadás / moderátor: Dr. KÓPHÁZI Andrea egyetemi docens (NYME KTK) Megfogható-e a "megfoghatatlan"? Hogyan járul hozzá a HR a szervezetek eredményes mőködéséhez Korreferátor: DR. LINDNER SÁNDOR c. fıiskolai tanár, Humánpolitikai igazgató (Pénzjegynyomda ZRt.) Fókuszban a HR kontrolling Hogyan mérhetı a HR tevékenység eredménye? Felkért szakértık: Dr. BITTNER Péter egyetemi docens, (Pannon Egyetem) / címzetes egyetemi tanár (NYME KTK) Dr. KRISZTIÁN Béla címzetes egyetemi tanár (PTE FEK) Dr. NÉMETH Gábor PhD címzetes egyetemi tanár (NYME KTK) / vezérigazgató (SZOVA) Dr. NEMESKÉRI Zsolt egyetemi docens (PTE FEK) RÓZSÁS Zoltán HR menedzser (Autoliv) Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! Kérjük, hogy észrevételeivel/javaslataival járuljon hozzá a téma komplex feldolgozásához. 15

16 TERÜLETFEJLESZTÉSI SZABADEGYETEM FREE UNIVERSITY FOR TERRITORIAL DEVELOPMENT Helyszín / Place: A Közgazdaságtudományi Kar Campusa (Erzsébet u. 9.) Aula Campus of the Faculty of Economics (Erzsébet Str. 9.) Assembly Hall Idıpontja / Time: h Elıadók: Dr. MICHALKÓ Gábor fıiskolai tanár, Kodolányi János Fıiskola Georg FOLIAN ügyvezetı igazgató, WARIMPEX AG, Bécs, Ausztria A turisztikai ingatlan- és termékfejlesztés térspecifikus vonásai Lecturers: Gábor MICHALKÓ Dr. Professor, Kodolányi János College Georg FOLIAN CEO, WARIMPEX AG, Vienna, Austria Territorial Aspects of Touristical Immobilia- and Product Development 16

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN DÉKÁNI IRODA Telefon Iroda Email-cím Dr. Székely Csaba DSc Dr. Fábián Attila PhD Dr. Juhász Lajos PhD dékán, egyetemi tanár

Részletesebben

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Közgazdaságtudományi Szekció 2011.04.14-16. Gödöllı Regionális gazdaságtan II. tagozat 2011.04.15. Ékes Szeverin Kristóf Fazekas Nikolett Világgazdaság és globalizáció

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 5 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Nyugat-magyarországi Egyetem 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26.

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26. 10. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 10 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Semmelweis Egyetem 2014. április 25. 1085 Budapest, Üllői út 26. Semmelweis

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

A jogtudomány sajátossága

A jogtudomány sajátossága Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola http://dfk.sze.hu/kezdolap http://doktiskjog.sze.hu A jogtudomány sajátossága Győr 2014. december 12.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYME KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012.

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Díjátadó ünnepség Helye: XXI. ea. (A/6. épület) Ideje: 2016. december 1. (csütörtök) 14.00 óra Díjakat átadja: Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann, dékán, egyetemi tanár I. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Pannon Egyetem. Veszprém. University of Pannonia. Veszprém PROGRAM / PROGRAMME

Pannon Egyetem. Veszprém. University of Pannonia. Veszprém PROGRAM / PROGRAMME 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 7 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Pannon Egyetem Veszprém University of Pannonia Veszprém PROGRAM / PROGRAMME

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N I. Bizottság

2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N I. Bizottság 2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N.3.310 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Bencsik Mária főiskolai docens Dr. Tibor Ágnes főiskolai docens Dr. Lazányi Kornélia - adjunktus Jegyzökönyvvez.:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Magyar Okleveles Adószakértık Egyesülete FELHÍVÁS Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR PROGRAM Pénzügyi mágiák pénzügyi kiutak controlling, számviteli és adózási konferencia SOPRON 2010. szeptember 30 október 1. A Nyugat-magyarországi

Részletesebben

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő állandó-, munka- és szakbizottságok Állandó Bizottságok Kari Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Társelnök:

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: PÉCS, 2016. NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: A SZÁMVITEL TUDOMÁNY-SZAKMA-OKTATÁS KONFERENCIA előzetes PROGRAMJA PÉCS, 2016. november 8. A

Részletesebben

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ Elnök: Dr. habil. Drinóczi Tímea Phd, tanszékvezető egyetemi docens Helyszín: Irk Albert előadóterem (48-as téri épület, III. emelet) 14.40-14.55 Bíró István (ME ÁJK DF Doktori Iskola)

Részletesebben

on 19 th November, 2013

on 19 th November, 2013 The Faculty of Law and Political Sciences of the Pázmány Péter Catholic University would like to invite you to the conference on The Labour Code in the Light of International Labour Law on 19 th November,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Magyar Okleveles Adószakértık Egyesülete MEGHÍVÓ Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi

Részletesebben

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai év

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai év A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai 2007. év TARTALOMJEGYZÉK 2007. január 17... 2 2007. február 14.... 5 1 Kari Tanácsának határozatai 2007. év 2007. január 17. A szavazati joggal rendelkezők

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben

A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben Magyarország növekedési kilátásai MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben Chikán Attila igazgató Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

2010. június. BA NAPPALI ÉS LEVELEZİ TAGOZAT Nemzetközi gazdálkodás alapszak

2010. június. BA NAPPALI ÉS LEVELEZİ TAGOZAT Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2010. június BA NAPPALI ÉS LEVELEZİ TAGOZAT Nemzetközi gazdálkodás alapszak 1. Paróczai Péter A magyar külkereskedelmi termékforgalom változása az EU csatlakozást követıen Dr. Vértesy László 2. Vass Adél

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vezetés- szervezéselmélet és vizsgálati módszerei neve (angol)

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding

2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding 2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding Tartalomjegyzék / Contents HUNGARIAN-ENGLISH Dr. Klinghammer István Elszó... 10 Dr. István Klinghammer Foreword...12 2.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF WEST HUNGARY FACULTY OF ECONOMICS

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF WEST HUNGARY FACULTY OF ECONOMICS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF WEST HUNGARY FACULTY OF ECONOMICS A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS FŐ HAJTÓERŐI (MUNKAHELYTEREMTÉS HATÉKONYSÁG INNOVÁCIÓ) DRIVING FORCES OF THE ECONOMIC

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

Business & Technology Konferencia

Business & Technology Konferencia Magyar Közgazdasági Társaság Business & Technology Konferencia 2016. február 23-25. BME Q épület IV. emelet Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (tervezet

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Jenei István

Oktatói önéletrajz Jenei István adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1999-2003 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Vállalatgazdasági

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF WEST HUNGARY FACULTY OF ECONOMICS

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF WEST HUNGARY FACULTY OF ECONOMICS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF WEST HUNGARY FACULTY OF ECONOMICS VÁLTOZÓ KÖRNYEZET - INNOVATÍV STRATÉGIÁK SHIFTING ENVIRONMENT - INNOVATIVE STRATEGIES NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN MEGJELENT KÖNYV, VAGY KÖNYVRÉSZLET: 1. A mezıgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai SZAKTUDÁS Kiadó Ház, Budapest, 2003. 2. Vertikális termékpályák Tej, gabona,

Részletesebben

A KAR TDK-ELŐADÁST KÉSZÍTŐ HALLGATÓINAK NÉVSORA, A DOLGOZATOK CÍMEI ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNYEK Dátum Név Évf. Tag. A dolgozat címe Konzulens Eredmény Kari Tudományos Diákköri Konferencia () Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A konferencia programja

A konferencia programja A konferencia programja Sajtótájékoztató könyvbemutató Bemutatásra került Poór József Karoliny Mártonné Berde Csaba Takács Sándor (szerk.): Átalakuló emberi erőforrás menedzsment c. könyve, melyet 2012-ben

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŐLÉSE. Új elemek a vidékfejlesztésben. Gödöllı, december Szent István Egyetem

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŐLÉSE. Új elemek a vidékfejlesztésben. Gödöllı, december Szent István Egyetem 2008. december 11. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŐLÉSE Gödöllı, 2008. december 11 12. Szent István Egyetem PROGRAM 11.00 Közgyőlés A Magyar Regionális Tudományi Társaság tevékenysége

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

Konferencia zárása (szekciónként)

Konferencia zárása (szekciónként) Innováció, Versenyképesség, KKV-k Nemzetközi Konferencia Budapest 2010. november 5. 8 30-9 00 Regisztráció Megnyitó Dr. Ürge László 9 00-11 10 Dr. h.c. Szabó Péter PhD Plenáris ülés Prof. Dr. Dr. h. c.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT

1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT 1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT Kelemen Imre Gábor ME GTK Nagy Dorottya ME GTK Kisida Kata PTE KTK Bunda Krisztina DE AVK Kiss Zsófia Nagy Piroska BCE GTK Blaskó Beáta DE AVK helyezett: Munkácsy András

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2009. FEBRUÁR (VI. ÉVFOLYAM)

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2009. FEBRUÁR (VI. ÉVFOLYAM) Szerkesztik: Dr. Fábián Gergely, Takács Péter, Bodnár- Tóth Beáta I. SZERVEZETI HÍREK Dr. Sipos László megyei fıügyész-helyettes, karunk docense 2009. januártól a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Állam-

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Lányi Beatrix lanyi@ktk.pte.hu 72/501-599/23182 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 2008-2. Tanulmányok

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés MEGHÍVÓ A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága záró konferenciát szervez a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KIEMELT DÍJAK

BESZÁMOLÓ KIEMELT DÍJAK BESZÁMOLÓ A 2014. ÁPRILIS 29-ÉN MEGRENDEZETT DE GVK KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁRÓL A konferencia a Nemzeti Tehetség Program Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék Önéletrajz Személyi adatok: Vezetéknév/utónév : Dr. Elek Balázs Email: elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu Állampolgárság: magyar Születési dátum: 1973. 08.17 Neme: férfi Bírósági szakmai tapasztalat:

Részletesebben

CIKK-LAPOZÓ 2016. ÁPRILIS

CIKK-LAPOZÓ 2016. ÁPRILIS Cikk-lapozó 2016. április Cikk-lapozó 2016. április havi folyóiratcikk gyarapodási jegyzék 2016. április A folyóiratcikkeket feldolgozta: Tasnádiné Tóth Ilona, tájékoztató könyvtáros Takácsné Bán Erzsébet,

Részletesebben

Kari Tudományos Diákköri Konferencia

Kari Tudományos Diákköri Konferencia Kari Tudományos Diákköri Konferencia Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar TALENTUM Kari Tudományos Diákköri Konferencia Sopron, 2012. november 22. PROGRAMFÜZET A Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció 1

Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció 1 Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 6 8 10 11 12 Elõadások I-II helyezés 1 BDF TMK Szombathely 1 1 2 1 2 BDF TTK Szombathely 1 1 2 1 3 BME GTK Budapest 1 1 1 4 BMF

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem 2013. április 18-19. Rektori Hivatal 6720 Szeged,

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2014

Magyar Tudomány Ünnepe 2014 Magyar Tudomány Ünnepe 2014 A foglalkoztatáspolitika jelene és jövője az EU-ban és Magyarországon tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán 2014. november 6. A konferencia védnöke: Vastagh

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság 2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N.2.225 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Michelberger Pál egyetemi docens Borbás László adjunktus Kérdező tanárok: Dr. Lazányi Kornélia Szakdolgozat Borbás

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest]

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] A typology of FUAs, based on 5 functions: - population - transport - manufacturing GVA - no

Részletesebben

Pannon Egyetem. 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. Polinszky Terem és O épület. University of Pannonia

Pannon Egyetem. 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. Polinszky Terem és O épület. University of Pannonia 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 7 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. Polinszky Terem és

Részletesebben

Órarend 2008/2009 tavaszi szemeszter

Órarend 2008/2009 tavaszi szemeszter Órarend 2008/2009 tavaszi szemeszter Hét Nap Idıpont Esemény / óra Oktató Helyszín Február 11. (szerda) Félévzáró értekezlet 10.00.-12.00 Indexbeírás, beiratkozás 1. Február 18. (szerda) Félévnyitó értekezlet

Részletesebben

SZERZŐINK (2015/5/3)

SZERZŐINK (2015/5/3) SZERZŐINK (2015/5/3) dr. jur. Bencsik András Ph.D Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék, egyetemi adjunktus Prof. dr. habil., dr. jur. Fazekas Judit CSc Széchenyi

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján 2015 1. Farkas Éva A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR FELHÍVÁS Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben