Éves jelentés.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves jelentés. www.ovit.hu"

Átírás

1 Felelôs kiadó/responsible for publication Mr. GOPCSA, Péter vezérigazgató/managing Director Felelôs szerkesztô/responsible for editing Mrs. LENGYEL, Enikô kommunikációs osztályvezetô/head of Communications Department Grafikai tervezés és kivitelezés/design & preprint Hung-Ister Zrt. Fotó/ Photos Mrs. RÉTI, Dóra; Mr. FORRÓ, Gábor; Mr. OLASZ, Zsolt Példányszám/Printed number Magyar és angol nyelven/ Hungarian and English 4 db/pieces Nyomtatás/Printing MVM OVIT Zrt. Nyomda/ MVM OVIT Zrt. Printing House Munkaszám/Work number Éves jelentés A n n u a l r e p o r t

2 211 képekben Images of the Year 211 Január / January Alapozási munkák a Martonvásár Gyôr és az Albertirsa Martonvásár 4 kv-os távvezetéken Foundation works of the Martonvásár Gyôr and the Albertirsa Martonvásár 4 kv transmission lines Február 1. / 1 February A körmendi 12/25 kv-os transzformátorállomás ünnepélyes átadása Final acceptance procedure of the Körmend 12/25 kv transformer station Március 7. / 7 March Vasúti fejlesztésekben meghatározó tisztségviselôk látogatása az OVIT-nál Visit of the senior officials responsible for the Hungarian rail network deployment Április / April Elsô ízben végeztünk távvezetékoszlop-elôszerelést külföldi cégnek (Enaco GmbH) On-site pre-erection works for a foreign partner (Enaco GmbH) for the first time Május 18. / 18 May Az elsô vasúti felsôvezeték-szerelési munka megkezdése Access to a new market segment Construction of overhead wires for railway electrification Június / June Mobil erômû szállítása Antonov óriásgéppel Japánba és Bolíviába Transportation of a mobile power plant to Japan and to Bolivia by Antonov cargo aircraft Március 1. / 1 March Megalakult az Erômûvi Gépgyártási Üzletigazgatóság Power Equipment Machinery Plant (Kiskunfélegyháza) launched its operation Június 16. / 16 June MVM MAVIR OVIT felsô vezetôi találkozó Szolnok alállomáson Meeting of the representatives of MVM Hungarian Electricity Ltd., MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd., and MVM OVIT National Power Line Company Ltd. in Szolnok substation Augusztus 1. / 1 August A vértesi erômû karbantartási tevékenységéhez kapcsolódó létszám, illetve feladatok átvétele Taking over the specialist staff and the maintenance tasks of Vértes Power Plant Július / July Végrehajtottuk az MVM Paksi Atomerômû Zrt. 2. blokkjának fôjavítását Overhaul works of Unit 2 of MVM Paks Nuclear Power Plant Szeptember / September Szeptember 27. / Albertirsa Martonvásár távvezeték: 27 September a látványoszlopok megépítése Szolnok 22/12/2 Erection of the pylon-figures on kv-os alállomás 4 kv-os Albertirsa-Martonvásár 4 kv bôvítésének átadása transmission line Acceptance procedure of the 4 kv extension of Szolnok 22/12/2 kv substation Október / October A Bp.-Kelenföld Tárnok vasúti felsôvezeték-szerelési projekt kezdete Beginning of the construction of train overhead wires (Budapest-Kelenföld Október / October Tárnok project) A gyôri AUDI-alállomás bôvítésének üzembe helyezése Commissioning of the extended Audi substation in Gyôr November / November A zöldmezôs dunaföldvári 12/köf E.ON-alállomás kivitelezésének befejezése Completion of E.ON Dunaföldvár substation constructed as a greenfield investment December / December Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat üzembe helyezése Commissioning of the Electronic Government Backbone Network December 14. / 14 December Albertirsa Martonvásár 4 kv-os projekt lezárása, átadási ünnepség Finishing of the Albertirsa-Martonvásár 4 kv transmission line project 1

3 Tartalomjegyzék content 211 képekben Images of Year Az igazgatóság beszámolója a 211-es üzleti évrôl Az igazgatóság beszámolója a 211-es üzleti évrôl Annual Report of the Board of Directors for the 211 Business Year Az MVM OVIT Zrt. részvényesei (211. december 31.) Shareholders of MVM OVIT Zrt. (31 December 211) Az MVM OVIT Zrt. tisztségviselôi a 211. évben Executives of MVM OVIT Zrt. in Az MVM OVIT Zrt április 11-ei közgyûlése társaságunk 211. évi üzletpolitikáját az elôzô évekhez hasonlóan a piaci tevékenységre, az adózás elôtti eredményre, az uralmi szerzôdésben foglaltakra, a beruházásokra, a humán erôforrások hatékonyságának növelésére, valamint a finanszírozásra vonatkozó kiegészítésekkel, követelményekkel fogadta el. Egyes tevékenységek értékelése Evaluation of Individual Activities Vagyoni helyzet Financial Status 6 18 A tulajdonosi elvárásokat az év közbeni változások függvényében szükségessé vált, végrehajtható korrekciókkal a 211. évben is teljesítettük. Társaságunk megôrizte gazdálkodási pozícióját, pénzügyi stabilitását és tovább javította jövedelmezôségét. Az eszközök alakulása Change in Assets A forgóeszközök alakulása Change in Current Assets A befektetett eszközök alakulása Change in Fixed Assets A források alakulása Change in Liabilities and Stockholders Equity A finanszírozási tevékenység értékelése Evaluation of the Financing Activity Az eredmény alakulása Profitability Humánpolitikai tevékenység Human Policy Activity Foglalkoztatáspolitikai és egyéb humánpolitikai stratégiai célkitûzések teljesülése Fulfilment of Strategic Objectives for Employment and Human Policy Szociálpolitika Social Policy Környezetvédelem Environmental Protection Szervezeti felépítés Company Structure A 211. évben is kiemelten kezeltük a magyar villamos átviteli hálózathoz kapcsolódó megrendeléseket, így az átviteli hálózatra vonatkozó beruházásokat, felújításokat, karbantartásokat és egyéb, az üzemeltetést kiszolgáló tevékenységeket. Az elôzô évekhez hasonlóan társaságunk megrendelôi körén belül a MAVIR ZRt. a legjelentôsebb vevônk, a 211-ben elért értékesítési nettó árbevétel 3,2%-át realizáltuk ezen a vevôi szegmensen. Az átviteli hálózathoz kapcsolódó megrendeléseken kívül társaságunknál kiemelt jelentôsége van az erômûvi karbantartási tevékenységnek is. Erômûvi és Karbantartási Igazgatóságunk alapvetôen erômûvi karbantartási feladatokat lát el az MVM Paksi Atomerômû Zrt., a Vértesi Erômû Zrt., és az MVM GTER Zrt. megrendelésére, valamint a Hungarowind Kft. üzemeltetésében lévô szélerômûpark területén. Ezen tevékenységünk során a társaságcsoport tagvállalataival kötött szerzôdésekben foglaltakat maradéktalanul teljesítettük. A beszámolási idôszakban második legjelentôsebb vevônk, az MVM Paksi Atomerômû Zrt. megrendeléseinek teljesítésébôl összárbevételünk 28,8%-a származott. Értékesítési nettó árbevételünk 1,6%-a az MVM Zrt.-nek, 5,7%-a pedig az MVM konszolidációs körébe tartozó többi társaságnak végzett kivitelezések által realizálódott. Az átviteli hálózati, az atomerômûvi, az anyavállalati és a társaságcsoport többi tagja részére nyújtott Annual Report Of the Board of Directors for the 211 Business Year The General Meeting of MVM OVIT Zrt. (MVM OVIT National Power Line Company Ltd.) held on 11 April 211 adopted similarly to the previous years the Company s 211 business policy with the supplements to and requirements for its market activity, pre-tax profit, the provisions of the Control Agreement, the capital investments, enhancement of the efficiency of human resources, as well as financing. We have fully met shareholder expectations, including the corrections which have become necessary and realizable depending on the interim changes, in 211 as well. Our Company has preserved its business management position and financial stability and has improved its profitability. We gave importance to orders related to the Hungarian electrical transmission network, so in particular the investment projects, reconstruction and maintenance works, as well as activities supporting operation connected with the transmission network, in 211 as well. Similarly to the previous years, MAVIR ZRt. (MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd.) is still our most significant customer within our clientele and 3.2% of our net sales achieved in

4 szolgáltatások prioritása mellett fennmaradó kapacitásunkat iparágon kívüli partnereinknek végzett alap- és kiegészítô szolgáltatások nyújtása révén értékesítjük. Társaságunk finanszírozási tevékenységét a beszámolási idôszakban is az MVM Csoport finanszírozási szabályainak megfelelôen végezte. A pénzügyi tevékenységek holdingszintû centralizálása érdekében tevékenységünk finanszírozását az optimalizált hitel- és pénzgazdálkodás, azaz a cash-pool rendszer keretében láttuk el. Az MVM OVIT Zrt., az MVM Csoport tagjaként, 211-ben is eleget tett az uralmi szerzôdésben és a csoportszintû szabályzatokban foglalt kötelezettségeinek. Ellenôrzött társaságként betartotta az MVM Zrt. uralkodó tagnak a vállalatcsoport egységes mûködése érdekében kiadott utasításait, és a mûködésre vonatkozó határozatait végrehajtotta. Az egységes csoportszintû cselekvés és irányítás biztosítása érdekében kihirdetett csoportszintû szabályzatokat saját hatáskörében alkalmazta. Mûködésünk során az uralmi szerzôdés, a jogszabályok, az alapszabály rendelkezései szerint, valamint a közgyûlési és igazgatósági határozatok elôírásainak megfelelôen jártunk el. were realized from this customer segment. Apart from the orders related to transmission networks, power plant maintenance plays also a prominent role in our company s activities. Our Power Plant and Maintenance Directorate is engaged in power plant maintenance activities to the order of MVM Paksi Atomerômû Zrt. (MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd.), Vértesi Erômû Zrt. (Vértes Power Plant Ltd.), and MVM GTER Zrt. (MVM GTER Gas Turbine Power Plant Ltd.), as well as for the wind farm operated by Hungarowind Kft. (Hungarowind Wind Power Plant Operating Ltd.). In the course of our such activities we have fully performed the provisions of the contracts concluded with the members of the Group. In the reporting period 28.8% of our total sales revenue were realized through fulfilment of the orders of our second largest customer, MVM Paksi Atomerômû Zrt. 1.6% and 5.7% of our net sales revenue were realized from the works performed for MVM Zrt. (MVM Hungarian Electricity Ltd.) and the other companies belonging to the MVM consolidation group. While maintaining the priority of the services provided to transmission networks, nuclear power plants, the parent company and the other members of the Group, our remaining capacity is sold through providing basic and supplementary services to our out-of-branch customers. Our Company s financing activity was performed in accordance with the financing rules of the MVM Group in the reporting period as well. In order to centralize financial activities on holding level, we supplied funds for our activities in the framework of optimized credit and cash management, i.e. through the cash pool system. As a member of the MVM Group, in 211 MVM OVIT Zrt. has fully complied with its obligations laid down in the Control Agreement and in the Group-level rules and regulations. As a controlled company, it complied with the instructions and resolutions on operation issued by MVM Zrt. as controlling member for the purposes of integral functioning of the Group. It applied and still applies the Group-level directives published for the purposes to ensure uniform action and control within the Group. In the course of our activities, we always acted in accordance with the provisions of the Control Agreement and the legal regulations, as well as the requirements laid down in General Assembly and BoD resolutions. Az MVM OVIT Zrt. részvényesei (211. december 31.) Shareholders of MVM OVIT Zrt. (31 December 211) Tulajdonos Shareholders Részvénytulajdon értéke E Ft Value of shareholding th. HUF Részvénytulajdon aránya % Ratio of shareholding % MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. MVM Hungarian Electricity Ltd ,85 Önkormányzatok összesen Local Governments total 11.51,15 Ebbôl / Of which: Biatorbágy önkormányzat / Local Government 65,1 Érd önkormányzat / Local Government 3.24,4 Gyôr önkormányzat / Local Government 1.75,3 Hévíz önkormányzat / Local Government 4.54,6 Kisigmánd önkormányzat / Local Government 11, Paks önkormányzat / Local Government 2, Székesfehérvár önkormányzat / Local Government 1.2,1 Részvénytôke összesen / Total share capital , Az MVM OVIT Zrt. Tisztségviselôi a 211. évben Az igazgatóság tagjai: Nagy Sándor (21. szeptember 15-tôl) az igazgatóság elnöke Gopcsa Péter (21. szeptember 15-tôl) vezérigazgató Dr. Huszthy Ágnes (21. szeptember 15-tôl) igazgatósági tag Gerse Lajos (21. szeptember 15-tôl) igazgatósági tag Süli János (211. április 11-ig) igazgatósági tag Tokai Magdolna (211. április 12-tôl) igazgatósági tag A felügyelôbizottság tagjai: Papp Katalin (21. szeptember 15-tôl) a felügyelôbizottság elnöke Felkai György (21. szeptember 15-tôl) felügyelôbizottsági tag Szepessy Zsuzsanna (21. szeptember 15-tôl) felügyelôbizottsági tag Miló János (211. április 14-ig) felügyelôbizottsági tag Balogh József (211. április 11-tôl) felügyelôbizottsági tag Ledvényi János (211. április 15-tôl) felügyelôbizottsági tag Könyvvizsgálók: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft április 11-ig KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. felelôs könyvvizsgáló: Juhász Attila 211. április 12. napjától a 213. üzleti évet lezáró közgyûlés napjáig, de legfeljebb 214. május 31. napjáig. 4 5

5 Executives of MVM OVIT Zrt. in 211 Members of the Board of Directors: Sándor Nagy (from 15 September 21) Chairman of the Board of Directors Péter Gopcsa (from 15 September 21) General Manager Dr Ágnes Huszthy (from 15 September 21) Member of the Board of Directors Lajos Gerse (from 15 September 21) Member of the Board of Directors János Süli (up to 11 April 211) member of the Board of Directors Magdolna Tokai (from 12 April 211) member of the Board of Directors Members of the Supervisory Board: Katalin Papp (from 15 September 21) Chairman the Supervisory Board György Felkai (from 15 September 21) Member of the Supervisory Board Zsuzsanna Szepessy (from 15 September 21) Member of the Supervisory Board János Miló (up to 14 April 211) member of the Supervisory Board Balogh József (from 11 April 211) member of the Supervisory Board János Ledvényi (from 15 April 211) member of the Supervisory Board Auditors: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. up to 11 April 211 KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Auditor in charge: Attila Juhász from 12 April 211 to the date of the General Assembly to close the 213 business year but no later than up to 31 May 214 egyes tevékenységek értékelése Evaluation of Individual Activities A 211. évben társaságunk üzleti tevékenysége révén ,1 M Ft értékesítési nettó árbevételt realizált, mely érték az elôzô évi társasági összárbevétel értékét,8%-kal haladta meg. Az értékesítés nettó árbevételének tevékenységenkénti alakulását az alábbi diagram mutatja: 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Ipari és építôipari beruházás Industrial and construction projects Egyéb szolgáltatások Other services 21. évi tény 21 fact Szállítás Transport 1% 2% 8% 8% 2% 2% 21% 26% 1% 11% 45% 34% 2% Technológiai szerelés Technology installation Késztermék-értékesítés Sale of finished products Owing to our business activity, we realized net sales revenue of HUF mln in 211, exceeding the previous year s total sales revenues of the Company by.8%. The following diagram shows distribution of the net sales revenues by activities as follows: 211. évi tény 211 fact Hálózatszerelés Network installation Egyéb Others 12% 15% 1% Karbantartási szolgáltatások Maintenance services A beszámolási idôszakban hálózat-szerelési tevékenységbôl 2,3 Mrd Ft-tal, erômûvi karbantartási szolgáltatásokból,9 Mrd Ft-tal, egyéb szolgáltatási tevékenységbôl 2,4 Mrd Ft-tal több árbevétel származott a bázisévhez viszonyítva, míg a technológiai szerelési munkákból származó árbevétel 5,3 Mrd Ft-tal csökkent. Az összárbevételen belüli részarányt tekintve a 21. évi értékhez képest hasonlóan a volumen alakulásához jelentôs változás az egyéb szolgáltatási tevékenység (+4,9 százalékpont) és a hálózatszerelési tevékenység (+4,6 százalékpont), valamint a technológiai szerelési tevékenység (-11,5 százalékpont) területén történt. In the reporting period the sales revenue realized through network installation, power plant maintenance services and other services increased HUF 2.3 bln, HUF.9 bln and HUF 2.4 bln, respectively, than in the reference year, while that realized through technological installation showed a decrease by HUF 5.3 bln. In concern to the proportions within the total sales revenue compared to the 21 year s figure, a substantial change has occurred, similarly to the change in volumes, in other services (+4.9 percentage points), network installation (+4.6 percentage points), and technological installation (-11.5 percentage points). 6 7

6 A társasági szintû árbevétel vevôkörönkénti megoszlását a következô ábra szemlélteti: 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, MVM Zrt. MVM Hungarian Electricity Ltd. MVM csoport többi társasága Other MVM Group companies 21. évi tény 21 fact Társaságunk megrendelôi körén belül a 211. évben is a MAVIR ZRt. meghatározó szerepe érvényesült, az összárbevétel 3,2%-a realizálódott ezen a vevôi szegmensen, ugyanakkor a munkák teljesítésébôl származó árbevétel társasági szintû árbevételen belüli aránya az elôzô évhez viszonyítva 1,9 százalékpontos csökkenést mutat. Másik jelentôs vevônk, az MVM Paksi Atomerômû Zrt. részére végzett munkák teljesítése révén realizált árbevétel összárbevételen belüli részarányának növekedése a 21. évihez képest 1,7 százalékpont. Az MVM Zrt. részére végzett munkákból származó értékesítési nettó árbevétel társasági szintû árbevételen belüli aránya összefüggésben az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat kiépítésével jelentôsen nôtt. Az MVM Csoport konszolidációs körébe vont egyéb tagvállalatok részére végzett munkákból származó 211. évi árbevétel az elôzô évhez képest 71,2%-kal növekedett. Az MVM Zrt. konszolidációs körén kívüli vállalatok megrendeléseibôl származó árbevétel társasági szintû árbevételen belüli részaránya nem változott jelentôsen az elôzô évhez viszonyítva. 25% 24% 4% 6% 27% 29% 41% 3% 3% MAVIR ZRt. MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd. MVM csoporton kívüli egyéb társaságok Other companies beyond the MVM Group The following diagram shows distribution of company-level sales revenues by customers: 211. évi tény 211 fact 11% MVM Paksi Atomerômû Zrt. MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd. Within the group of our customers, MAVIR ZRt. still played a determining role in 211 and 3.2% of our total sales revenue were realized from this customer segment. However, the proportion of the sales revenue from such works within the companylevel sales revenue shows a decrease of 1.9 percentage points compared to the previous year. The proportion of our sales revenue realized through fulfilment of the orders of our second largest customer, MVM Paksi Atomerômû Zrt. within our total sales revenue grew 1.7 percentage points compared to the 21 figure. The proportion of the net sales revenue from the works performed for MVM Zrt. within the companylevel sales revenue has considerably increased in association with installation of the Electronic Government Backbone. The 211 sales revenue from the works performed for the other consolidated member companies of the MVM Group grew 71.2% compared to theprevious year. The proportion of sales revenue from the orders of companies other than consolidated MVM companies within the company-level sales revenue has not changed considerably in comparison with the previous year. Az összárbevétel 88,1%-át az alábbi 5 M Ft árbevételt meghaladó munkák tették ki: A MAVIR ZRt. megrendelései Martonvásár Gyôr 4 kv-os távvezeték építési-szerelési munkái, oszlopok és kötôelemek gyártása Albertirsa Martonvásár 4 kv-os távvezeték II. rendszere kiépítésének építésiszerelési munkái, oszlopok és kötôelemek gyártása Szolnok 22/12 kv-os alállomás 4 kv-os bôvítése A TMAVIR 4/22/12 kv-os alállomáson történô kialakításához szükséges kiviteli tervezés és kivitelezés Albertirsa Martonvásár 4 kv-os távvezeték kétrendszerû szakaszának korrózióvédelmi munkái (Zapad )országhatár Albertirsa 75 kv-os távvezeték korrózióvédelmi munkái (V. ütem) albertirsa 75/4 kv-os alállomás 4 kv-os 4. sz. mezô kiépítése és Martonvásár II. rendszer fogadása hévíz Toponár 4 kv-os távvezeték korrózióvédelmi munkái martonvásár Litér 4 kv-os távvezeték alapfelújítása átviteli hálózat üzemeltetése (elszámolásiméréskarbantartás, állapotfelmérés, tûz- és vagyonvédelmi karbantartás) albertirsa Martonvásár 4 kv-os távvezeték kétrendszerû szakaszain az oszlopalapok felújítása albertirsa Szolnok és Szolnok Békéscsaba 4 kv-os távvezeték kötegtávtartóinak cseréje Detk Szolnok 22 kv-os távvezeték alapfelújítása (146 oszlop) gyôr 4/22/12 kv-os alállomás 4 kv-os 1-es mezôsor kiépítése albertirsa 75/4 kv-os alállomás 4 kv-os 4. számú mezô kiépítéséhez leszerelt berendezések gyári revíziójának elvégzése Debrecen-Józsa 4/12 kv-os alállomás kiviteli terveinek elkészítése szolnok alállomás 4 kv-os bôvítése kapcsán többletfeladatok elvégzése 88.1% of the total sales revenues were realized from works yielding a sales revenue exceeding HUF 5 mln, in particular: Orders of MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd. Construction/installation works of, manufacture of pylons and fastening materials for the Martonvásár Gyôr 4 kv power line Construction/installation works of, manufacture of pylons and fastening materials for the Albertirsa Martonvásár 4 kv power line II system 4 kv enlargement of the Szolnok 22/12 kv substation Construction design and construction necessary for installation of TMAVIR 4/22/12 kv substation Corrosion protection of the dual-system section of the Albertirsa Martonvásár 4 kv power line Corrosion protection of the (Zapad )state border Albertirsa 75 kv power line (Stage V) Installation of the 4 kv field No. 4 at the Albertirsa 75/4 kv substation and receipt of the Martonvásár II system Corrosion protection of the Hévíz Toponár 4 kv power line Foundation reconstruction of the Martonvásár Litér 4 kv power line Transmission network operation (settlement metering maintenance, condition survey, fire and property protection maintenance) Pylon foundation reconstruction at the dual-system sections of the Albertirsa Martonvásár 4 kv power line Replacement of the Albertirsa Szolnok and Szolnok Békéscsaba 4 kv power line bundle spacers Foundation reconstruction of the Detk Szolnok 22 kv power line (146 pylons) Installation of the 4 kv field line 1 of the Gyôr 4/22/12 kv substation Factory revision of the equipment removed for installation of the 4 kv field No. 4 of the Albertirsa 75/4 kv substation Construction drawings for the Debrecen-Józsa 4/12 kv substation 8 9

7 Dunaújváros (Perkáta) 4/12 kv-os alállomás kiviteli terveinek elkészítése központi kezelôközpont létesítése, Spectrum és Xrgram/Zeusz rendszer kiépítése gyôr 4/22/12 kv-os alállomáson az AUDI I. 12 kv-os kábel fogadására a 7. b. jelû 12 kv-os mezô kiépítése békéscsaba 1 jelû, DHBSM 2/4 típusú, 17485/77/87/89 gyártási számú transzformátor helyszíni felújítása DHBM 28/4 típusú, 1776 gyártási számú, Sajószöged III. jelû transzformátor gyártómûvi javítása átviteli hálózat üzemeltetés üzemzavari rendelkezésre állás Dunamenti 22/12 kv-os alállomás tulajdonosváltásából adódó közmû leválasztásának elvégzése átviteli hálózati alállomások zöldterületkarbantartása oroszlány 22/12 kv-os alállomás 12 kv-os rekonstrukciója, távkezelés kialakítása paks 4/12 kv-os alállomás tulajdonosváltását elôkészítô munkák tervezése és kivitelezése Az MVM Zrt. megrendelései mvm IP/MPLS gerinchálózat fejlesztésére vonatkozó eszköz elektronikus Kormányzati Gerinchálózat kiépítéséhez WDM-eszközök beszerzése távközlési hálózat és rendszerek üzemeltetése elektronikus Kormányzati Gerinchálózat kiépítése aggregációs routerek, valamint ezek kártya- és licencbôvítései Additional works connected with 4 kv enlargement of the Szolnok substation Construction drawings for the Dunaújváros (Perkáta) 4/12 kv substation Installation of the Central Operating Centre, installation of the Spectrum and Xrgram/Zeusz systems Installation of the 12 kv field 7.b for receiving the AUDI I 12 kv cable at the Gyôr 4/22/12 kv substation Site reconstruction of the DHBSM 2/4 type Békéscsaba 1 transformer, serial No /77/87/89 Factory repair of the DHBM 28/4 type Sajószöged III transformer, serial No Transmission network operation troubleshooting availability Public utility separation arising from the change of ownership of the Dunamenti 22/12 kv substation Maintenance of the green areas of transmission network substations 12 kv reconstruction of the Oroszlány 22/12 kv substation; remote control installation Design and implementation of the preparatory works for the change of ownership of the Paks 4/12 kv substation Orders of MVM Hungarian Electricity Ltd. Equipment for improving the MVM IP/MPLS backbone network Purchase of WDM equipment for installation of the Electronic Government Backbone Network Operation of telecommunications network and systems Installation of the Electronic Government Backbone Network Aggregation routers and the related card and licence extension Enhancement of the Tivoli Netcool control system Cards to NGSDH equipment and their integration into equipment Commissioning of the WDM devices necessary for tivoli Netcool felügyeleti rendszer továbbfejlesztése ngsdh berendezések kártyái és berendezésekbe történô integrálása IP-routerek bekötéséhez szükséges WDM-eszközök üzembe helyezése optikai hálózat építése ôriszentpéter térségében optikai hálózat építése Körmend térségében cisco-eszközök beszerzése Üzembiztonsági tartalék optika kékestetô 2 kv-os hálózaton optikai hálózat építése Juniper üzembiztonsági tartalék berendezések beszerzése az MVM Zrt. tulajdonában lévô litéri gázturbinás erômû tervezett irányítástechnikai modernizációjához kapcsolódó egyéb beruházások teljes körû megvalósítása az MVM Zrt. tulajdonában lévô sajószögedi gázturbinás erômûben beruházási feladatok megvalósítása DCN2 felügyeleti rendszer kiépítése Az MVM Paksi Atomerômû Zrt. megrendelései 8 db DHM 27/4 típusú fôtranszformátor cseréje KDO 3/4 típusúra, tervezési és kivitelezési munkák A paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülô erôsáramú és installációs karbantartási feladatok elvégzése súlyos baleset kezeléséhez szükséges mérôrendszer létesítése hegesztési, technológiai csôszerelési, acélszerkezeti szerviztevékenység végzése a paksi atomerômû területén a paksi atomerômû 4/12 kv-os alállomásán 4 kv-os, 1 5. sz. mezôk szekunder és villamos védelmi rekonstrukciója, valamint az 1 4. blokkok fô- és háziüzemi transzformátorainak villamos védelmi rekonstrukciója, továbbá a 8 db 12 kv-os vonali mezô védelmi rekonstrukciójának kivitelezési és üzembe helyezési munkái a paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülô gépészeti (reaktor, illetve primer-szekunder készülék-karbantartási) feladatok elvégzése connection of IP routers Installation of an optical network in the ôriszentpéter area Installation of an optical network in the Körmend area Purchase of CISCO devices Operational reserve optics Installation of an optical network at the Kékestetô 2 kv network Purchase of Juniper operational reserve equipment Comprehensive implementation of other projects related to the proposed control engineering modernization of the Litér Gas Turbine Power Plant owned by MVM Zrt. Implementation of investment projects in the Sajószöged Gas Turbine Power Plant owned by MVM Zrt. Installation of the DCN 2 control system Orders of MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd. Replacement of 8 pcs of main transformers of type DHM 27/4 to type KDO 3/4 design and construction works Power and installation maintenance tasks arising during operation of the MVM Paks Nuclear Power Plant Installation of the measuring system for severe accident management Welding, technological pipe fitting works, steel structure maintenance works in the area of the MVM Paks Nuclear Power Plant Secondary and electrical protection reconstruction of the 4 kv fields 1-5 of the MVM Paks Nuclear Power Plant s 4/12 kv substation, electrical protection reconstruction of the main and house-service transformers of unit 1-4, and construction and commissioning works for the protection reconstruction ofthe 8 pcs of 12 kv line fields Mechanical engineering maintenance (reactors, primary and secondary equipment) arising during operation of the MVM Paks Nuclear Power Plant Maintenance of safety valves, primary and 1 11

8 a paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülô biztonsági szelep-, illetve primer és szekunder csôvezeték-karbantartási feladatainak elvégzése a paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülô gépi forgácsolási és hôkezelési munkák elvégzése secondary pipes arising during operation of the MVM Paks Nuclear Power Plant Machining and heat treatment works arising during operation of the MVM Paks Nuclear Power Plant karbantartást támogató mûszaki és adminisztratív tevékenység végzése az MVM Paksi Atomerômû Zrt. részére Technical and administrative services supporting maintenance provided to MVM Paks Nuclear Power Plant a paksi atomerômû elektronikus diszpécser központja rendszereinek rekonstrukciója digitális diszpécser központra a paksi atomerômû 4/12 kv-os alállomásán 1 5 KT jelû ELKSP 3 4 típusú 4 kv-os SF6-gáz szigetelésû megszakítók cseréje tvv-221 turbógenerátorok gerjesztôrendszeri rekonstrukciója halonnal oltó rendszerek kiváltása 3 4. blokki dízelgépek fordulatszám-szabályozó és vezérlôrendszer cseréjének kivitelezési munkái 1 4. blokki pihentetômedence TG jelû csôvezetékeinek megerôsítése és szelepek kiváltása hidrogén rekombinátorok telepítése súlyos baleseti folyamatok kezeléséhez Pótvízelôkészítô-rekonstrukció: új pótvíz-elôkészítô megvalósítása, a meglévô pótvíz-elôkészítô átalakítása Reconstruction of the systems of the electronic dispatcher centre to a digital dispatcher system Replacement of the 4 kv SF 6 gas-insulated ELKSP 3-4 type circuit-breakers marked 1-5 KT of the 4/12 kv substation of the MVM Paks Nuclear Power Plant Reconstruction of the excitation systems of TVV- 221 turbo generators Replacement of halon fire extinguishers Replacement of the speed regulating and control system of the diesel engines in unit 3-4 Reinforcement of TG pipes and replacement of valves of the holding tanks of unit 1-4 Installation of hydrogen recombiners to manage severe accident processes Reconstruction of the make-up water preparation plant: construction of the new make-up water preparation plant, alteration of the existing makeup water preparation plant 1. sz. turbina kisnyomású forgórészeinek 5. fokozati átlapátozása Üzemvitelt támogató mûszaki és adminisztratív tevékenység végzése ausztenites csôköteg gyártása és beszerelése a RR3,31 W1 jelû hôcserélôkhöz (6 db) radiográfiai labor létesítése a paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülô egyedi villamos szakterületi feladatok elvégzése az SBK funkcióban érintett PGKK típusú hermetikus kábelátvezetôk felújítása helb-érintettség miatt irányítástechnikai, illetve KVR távadó szekrények áthelyezési munkái Power Plant based on the construction drawings completed Replacement of blades of stage 5 of the lowpressure rotors of turbine 1 in unit 1 Technical and administrative activities supporting plant operation Manufacture and installation of austenitic tube bundles for heat exchangers RR 3,31 W 1 (6 pcs) Construction of a radiographic lab Special electrical tasks arising during operation of the MVM Paks Nuclear Power Plant TVV-221 típusú turbógenerátorok villamos védelmi rekonstrukciója Zónaolvadék visszatartása a paksi atomerômûben tervezésen túli üzemzavarok bekövetkeztekor (reaktorakna elárasztása a TL3 rendszeren keresztül) Nem technológiai épületek építészeti, épületgépészeti karbantartási munkáinak végzése, szakipari szervizutas tevékenység ellátása a paksi atomerômû részére 4 kv-os alállomás SF6-os ÖT összekötôági megszakítók felújítása és cseréje pc53 típusú Bopp & Reuther pneumatikus vezérlôszekrények beszerezése és beépítése a paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülô gépészeti forgógép-karbantartási feladatok elvégzése a paksi atomerômû szekunderkörében üzemelô kiemelt fontosságú daruk villamos és irányítástechnikai rekonstrukciója az elkészült kivitelezési tervek alapján 1. blokki Electrical protection reconstruction of TVV-221 type turbo generators Entrapping zone-melt in the MVM Paks Nuclear Power Plant upon occurrence of unscheduled breakdowns (flooding of the reactor shaft through the TL 3 system) Architectural and building service engineering maintenance works and special service road activities in non-technological buildings for the MVM Paks Nuclear Power Plant Reconstruction and replacement of SF 6 ÖT connecting-branch circuit-breakers of the 4 kv substation Purchase and installation of PC 53 type Bopp & Reuther pneumatic control cabinets Mechanical rotary machine maintenance tasks arising during operation of the MVM Paks Nuclear Power Plant Electrical and control engineering reconstruction of the cranes of primary importance functioning in the secondary circuit of the MVM Paks Nuclear herion gyorszáró vezérlôszelepek cseréjének gépészeti és irányítástechnikai kivitelezési munkái tk biztonsági szelepek független villamos betáplálásának kialakítása, valamint üzembe helyezése tûzszakaszok integritásvizsgálatából adódó feladatok a paksi atomerômû 2 4. sz. blokkjaiban (tûzvédelmi bevonatok létesítése) primerkörben üzemelô kiemelt fontosságú daruk villamos és irányítástechnikai rekonstrukciója 1 4. blokki fôjavítás és üzem közbeni villamos karbantartási munkák: 1 2. blokki szekunder armatúrák végállomás-kapcsolóinak cseréje, 2. blokki hermetikusátvezetô-csere, 2. blokki hermetikus téren belüli kábelcsere, 1 4. blokki turbinavédelmi egységek stekkerezésének cseréje, egységesítése: tervezés és kivitelezés a paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülô emelôgépek karbantartási feladatainak elvégzése egyedi villamos karbantartási munkák elvégzése Renewal of the PGKK type hermetic cable feedthroughs used in the severe accident management function Relocation of control engineering and KVR remote transmitter cabinets due to HELB exposure Mechanical and control engineering implementation of replacement of HERION quickacting control valves Installation and commissioning of the independent electric supply of TK safety valves Works arising from integrity testing of fire compartments in unit 2 4 of the MVM Paks Nuclear Power Plant (fire protective coatings) Electrical and control engineering reconstruction of the cranes of primary importance functioning in the primary circuit Overhaul and interim electrical maintenance works in unit 1 4: replacement of the limit switches of secondary fittings in unit 1 2; replacement of the transfer unit in unit 2; replacement of cables in the hermetic space of unit 2; replacement, 12 13

9 standardization, design and execution of stacking of turbine protection units in unit 1 4 Maintenance of the elevating machines arising during operation of the MVM Paks Nuclear Power Plant Specific individual electrical maintenance works Az MVM Csoport konszolidációs körébe tartozó és egyéb társult társaságok megrendelései Megrendelôk Orders of consolidated MVM Group members Customers and other related companies A vértesi erômû erômûvi gépészeti karbantartása, építészeti szakipari munkái, készenléti ügyelete Vértesi Erômû Zrt. Mechanical power plant maintenance, Vértes Power Plant Ltd. construction finishing works, standby duty in the Vértes Power Plant Klíma- és szellôzôgépek rekonstrukciója, az I. ütem kivitelezési MVM Erbe Zrt. munkáinak elvégzése MVM ERBE Power Reconstruction of the air conditioning and ventilation equipment, Engineering and construction works stage I Consulting Ltd. A vértesi erômû 3. blokki turbinájának kisnyomású fokozatjavítása Vértesi Erômû Zrt. Low pressure grade improvement of the turbine in unit 3 of the Vértes Power Vértes Power Plant Ltd. Plant A sopronkövesdi szélpark transzformátorállomásának szekunder villamos és irányítástechnikai karbantartása, a vezetékhálózat és a primer villamos Hungarowind Kft. terület karbantartása Hungarowind Wind Power Secondary electrical and control engineering maintenance, maintenance Plant Operating Ltd. of the electric lines and primary electrical field of the Sopronkövesd Wind Farm s transformer station A Vértesi Erômû Zrt. II. hsz. 6 MW-os gôzturbina kondenzátorának javítása átcsövezéssel Vértesi Erômû Zrt. Repair of the condenser of the 6 MW steam turbine II of Vértesi Power Plant Vértes Power Plant Ltd. by repiping Az MVM Paksi Atomerômû Zrt. területén az 1 4. blokkokon a gôzfejlesztôk primer-szekunder közötti átfolyás (PRISE) vízoldali lefúvatással való MVM Erbe Zrt. kezelésének megvalósítása MVM ERBE Power Treatment by water blow-down of the flow between the steam generators Engineering and primary-secondary circuits (PRISE) in unit 1 4 in the territory of the Consulting Ltd. MVM Paks Nuclear Power Plant Detk alállomás korszerûsítése Mátrai Erômû Zrt. Modernization of Detk substation Mátra Power Plant Ltd. A lôrinci erômû villamos, irányítástechnikai, valamint védelmi és automatikai berendezéseinek szerviztevékenysége, karbantartása és eseti hibaelhárítása MVM GTER Zrt. Servicing, maintenance and occasional troubleshooting of the electrical, MVM GTER Gas Turbine control engineering, as well as defence and automatic equipment of the Power Plant Ltd. Lôrinc Power Plant A Mátrai Erômû Zrt. 5. sz. kazánjához TH3 TH4 salaktalanító, koromfúvó rendszer kiépítése Mátrai Erômû Zrt. Installation of a TH 3 TH 4 purification sootblowing system Mátra Power Plant Ltd. to boiler 5 of Mátra Power Plant A bükkábrányi bánya 12/35/6 kv-os transzformátorállomásának bôvítése, osztályozó 35 kv-os távvezeték létesítése, 35/6 kv-os kihelyezett transzformátorállomás létesítése Enlargement of the 12/35/6 kv transformer station of the mine in Bükkábrány, construction of a grading 35 kv power line, construction of a remote 35/6 kv transformer station A sajószögedi erômû indítómotor-cseréjéhez szükséges kiegészítô villamos munkák Supplementary electrical works required for replacing an electric starter in the Sajószöged Power Plant Egyéb, MVM Csoporton kívüli megrendelések Other orders from outside the MVM Group Acélszerkezetek gyártása exportra Manufacture of steel structures for export MOL Dunai Finomító villamosenergia-rendszerének üzemeltetése Operation of the MOL Danube Refinery s electricity system Dunaföldvár 12/2 kv-os alállomás létesítése Construction of the Dunaföldvár 12/2 kv substation Mátrai Erômû Zrt. Mátra Power Plant Ltd. MVM GTER Zrt. MVM GTER Gas Turbine Power Plant Ltd. Megrendelôk Customers ENACO GmbH EGE spol. s.r.o. SAG GmbH Windisch Steel Solutions GmbH GA Austria GmbH SAW GmbH LTB Leitungsbau GmbH Stahlbau Oberlausitz GmbH Zápodoslovenská energetika a.s. VLB Leitungsbau GmbH & Co KG European Trans Energy GmbH ENSO Energie AG ALPINE-ENERGIE Österreich GmbH Východoslovenská energetika a.s. Marsteel spol. s r.o. Hamon D Hondt Fabricom GTI SA/NV Pöyry Energy GmbH Siemens AG HF-Cteam Leitungsbau GmbH Stahlbau Günther RWE Service GmbH Steweag-Steg GmbH K+G GmbH EnBW Regional AG BEA Electrics GmbH MOL Nyrt. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt

10 A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló üzemi rendszereinek kivitelezése és üzembe helyezése Construction and commissioning of the operating systems of the National Radioactive Waste Repository in Bátaapáti Vecsés 12/2/1 kv-os transzformátorállomás építészeti és villamos technológiai tervezése, készülékek beszerzése és szállítása, építészeti és villamos technológiai kivitelezése és üzembe helyezése Architectural and electric technology design, construction and commissioning of and purchase and transport of equipment for the Vecsés 12/2/1 kv transformer station Pécs-Újmecsekalja 132/11/25 kv-os transzformátorállomás gyûjtôsínesítése, bôvítése és a 132/11 kv-os transzformátormezôk primer és szekunder rekonstrukciója Busbar installation and extension for the Pécs-Újmecsekalja 132/11/25 kv substation and primary and secondary reconstruction of the 132/11 kv transformer fields Elosztóberendezések, mérôhelyek karbantartása Maintenance of distribution equipment and monitoring sites Gyôr AUDI 12 kv-os alállomás bôvítése Enlargement of the Gyôr AUDI 12 kv substation Bérmunka (lemezmegmunkálás) Lease work (sheet metal working) Vecsés 12/2/1 kv-os transzformátorállomás építészeti és villamos technológiai tervezése, készülékek beszerzése és szállítása, építészeti és villamos technológiai kivitelezése és üzembe helyezése Architectural and electric technology design, construction and commissioning of and purchase and transport of equipment for the Vecsés 12/2/1 kv transformer station Dunaföldvár 132/22 kv-os alállomás: 132 kv-os távvezetéki betáplálás építése Dunaföldvár 132/22 kv substation: construction of 132 kv power line supply Nyírbogdány 132/22 kv-os alállomás villamos technológiai kivitelezése Implementation of electric technology for the Nyírbogdány 132/22 kv substation A Pannon-Hô Kft. bálázott biomassza-tüzelésû fejlesztéséhez tartozó III. és IV. sz. turbógenerátorok új hálózati csatlakozásának komplex kivitelezése Complex implementation of the new network connection of turbo generators III and IV for the baled biomass powered improvement in Pannon-Hô Kft. Közgép Zrt. ELMÛ Hálózati Kft. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Petrolszolg Kft. Audi Hungaria Motor Kft. Siemens AG CG Electric Systems Hungary Zrt. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Pannon-Hô Kft. Rákhegy 12/35/6 kv-os transzformátorállomás építészeti és villamos technológiai, üzembe helyezési munkái, II. ütem Architectural and electric technological works for and commissioning of the Rákhegy 12/35/6 kv transformer station, stage II Balassagyarmat állomás villamos rekonstrukciója Electrical reconstruction of the Balassagyarmat station Bérmunka (lapinlahti kazán gyártása, ECO és LUVO) Lease work (manufacture of boiler in Lapinlahti, ECO and LUVO) Bérmunka (kazánalkatrészek gyártása, Morovaprojekt) Lease work (manufacture of boiler parts, Morova project) ARENS kazánalkatrészek (túlhevítô hárfák) gyártása, MW Mannheim Manufacture of ARENS boiler parts (superheater harps), MW Mannheim Pécs-Újmecsekalja 132/25/11 kv-os alállomás 132 kv-os távvezetéki betáplálás építése Pécs-Újmecsekalja 132/25/11 kv substation: construction of 132 kv power line supply Balassagyarmat, Csepel, Gödöllô, Károlyfalva és Bp., Laczkovich utca: védelmi kommunikációs rendszer hálózati elemeinek szállítása, hálózat kiépítése, üzembe helyezése, IEC6185 protokollú védelmi rendszer kommunikációs rendszerének rendszerintegrációs mérnökszolgáltatási feladatainak elvégzése, tesztelése, üzembe helyezése Balassagyarmat, Csepel, Gödöllô, Károlyfalva and Bp. Laczkovich street: supply of network elements for the defence communication system; installation and commissioning of the network; implementation of the systems integration engineering services, testing and commissioning of the communication system of the IEC 6185 protocol defence system Energiaellátás biztosítása a Sopron Szombathely Szentgotthárd vasútvonalon Electric power supply at the Sopron Szombathely Szentgotthárd railway line Tiszalök Szerencs és Szerencs Károlyfalva 12 kv-os távvezetékek Károlyfalva típusú oszlopainak megerôsítése, felújítása Reinforcement and reconstruction of the Károlyfalva type pylons of the Tiszalök Szerencs and Szerencs Károlyfalva 12 kv power lines Sopron, Kôszegi út nem szintbeni közúti-vasúti csomópont építése Construction of the grade-separated road-railway junction at Kôszegi road (Sopron) E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. GA Magyarország Kft. MW Power Oy RAFAKO Spolka Akcyjna Th. Arens Anlagenbau GmbH E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Protecta Kft. GYSEV Zrt. ÉMÁSZ Hálózati Kft. Strabag-MML Kft. Magyar Aszfalt Kft. Közgép Zrt

11 Nyírbátor 132/22 kv-os alállomás építészeti és villamos technológiai rekonstrukció kivitelezése Implementation of architectural and electric E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. technology reconstruction for the Nyírbátor 132/22 kv substation A dunaújvárosi Dunafin Kft. 13 kv-os villamosenergiaellátásának kiépítése ABB Kft. Dunafin Kft., Dunaújváros: installation of 13 kv electric power supply Acélszerkezeti részek szerelése Enaco GmbH Assembly of steel structure parts Az Ajkai Gázturbinás Erômû 12 kv-os kapcsolóberendezéseinek tervezési, gyártási, építési, szerelési és üzembe helyezési munkáinak és részben a gépfeszültségû 15,75 kv-os kapcsolóberendezés tervkészítési, szerelési és üzembe helyezési munkáinak elvégzése GEA EGI Zrt. Design, manufacture, construction, assembly and commissioning of the 12 kv switchgears and partial design, assembly and commissioning of the power voltage kv switchgear for the Ajka Gas Turbine Power Plant Vagyoni helyzet Financial Status Az eszközök alakulása Change in Assets Társaságunk 211. december 31-ei mérlegfôösszege The balance-sheet total of our Company as at (24.664,5 M Ft) 29,4%-os növekedést mutat 31 December 211 shows a 29.4% increase az elôzô év záró értékéhez viszonyítva, melyet (HUF mln) compared to the previous alapvetôen a követelések állományváltozása, azon year s closing figure, attributable principally to the belül a vevôkkel szembeni követelések increase in trade debtors (+HUF mln) and (+2.14,6 M Ft) és a kapcsolt vállalkozásokkal receivables from subsidiary undertakings szembeni követelések (+2.993,5 M Ft) (+HUF mln). állománynövekedése idézett elô. Distribution of the main balance-sheet items of Az eszközoldal fô mérlegtételeinek megoszlási assets compared to the opening balance is shown in viszonyszámait a nyitó állományhoz képest az alábbi the following diagram: ábra mutatja: A forgóeszközök alakulása A forgóeszközök állománya abszolút értékben 5.383,2 M Ft-tal magasabb a 21. december 31-ei állapothoz képest. Ezen állomány fô mérlegtételenkénti alakulását szemlélteti a következô grafikon: A beszámolási idôszak záró készletértéke a nyitó értéktôl 278,9 M Ft-tal magasabb. Mérlegtételenkénti alakulását mutatja az alábbi ábra: 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Készletek Inventories Követelések Receivables 21.XII.31. tény fact 85% 15% Pénzeszközök Cash and cash equivalents 6% 24% 5% 65% Change in Current Assets The absolute value of current assets was HUF million higher compared to the figure as at 31 December 21. The following diagram shows changes in current assets by main balance sheet items: 211.XII.31. tény fact 1% 87% 12% The closing balance of inventories was HUF mln higher than the opening balance in the reporting period, the change of which is shown in the following diagram by balance-sheet items: 2% 37% 13% 48% 26, 24, 22, 2, 18, 1% Anyagok Materials 21.XII.31. tény fact Áruk (közvetített szolgáltatások, göngyölegek) Goods (mediated servies, packaging) 211.XII.31. tény fact Befejezetlen termelés és félkész termékek Work in progress and semi-finished products 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 21.XII.31. tény fact 72% 27% 211.XII.31. tény fact 78% 22% Készletekre adott elôlegek Advances on inventories A készletek év végi záró értékének összetételét tekintve a befejezetlen termelés és a félkész termékek záró állománya 377,5 M Ft-tal, az áruk értéke 193,2 M Ft-tal, a késztermékek állománya 2,2 M Ft-tal növekedett, míg az anyagok záró állománya 218,4 M Ft-tal alacsonyabb, a készletekre adott elôlegek záró értéke pedig 75,5 M Ft-tal csökkent a nyitó értékhez képest. Taking the composition of the year-end closing figure of inventories into account, the closing balances of work in progress and semi-finished products, goods and finished products were HUF mln, HUF mln and HUF 2.2 mln higher, respectively, and the closing balances of materials and advances on inventories were HUF mln and HUF 75.5 mln lower, respectively, than their opening figure. Befektetett eszközök Fixed assets Forgóeszközök Current assets Aktív idôbeli elhatárolások Prepayments and accrued income 18 19

12 A követelések záró állományát vizsgálva a kapcsolt In concern to the closing balance of receivables, vállalkozásainkkal szemben fennálló követelések accounts receivable from related undertakings and 35,4%-kal, a konszolidációs körön kívüli vevôk from outside the consolidated group were 35.4% állománya pedig 73,7%-kal nôtt az elôzô év záró and 73.7% higher, respectively, than the closing értékéhez viszonyítva. value in the previous year. Az egyéb követelések beszámolási idôszaki záró In the reporting period the closing figure of other értéke 283,2 M Ft, amely 34,4 M Ft-tal kevesebb receivables was HUF mln, which is HUF 34.4 mln a 21. december 31-ei értéknél. Jelentôsebb less than that as of 31 December 21. A major change állományváltozás a szolgáltatásokra adott elôlegek in the balance occurred in connection with the change és a társasági adó alakulásával összefüggésben in advances on services and corporate tax. következett be. The aggregate closing value of our bank Bankbetét- és készpénz-állományunk együttes záró deposit and cash balance amounted to értéke 15,4 M Ft volt, amely 42,5 M Ft-tal haladta HUF 15.4 mln, which is HUF 42.5 mln higher meg a 21. évi záró értéket. than the 21 closing value. A befektetett eszközök alakulása Change in Fixed Assets A 211. december 31-ei mérési idôpontban At the accounting date of 31 December 211, the társaságunk befektetett eszközeinek állománya balance of our Company s fixed assets was 5.496,7 M Ft. Az eszközösszetétel alakulását HUF mln. The following column diagrams szemléltetik a következô oszlopdiagrammok: show the change in the composition of assets: 6, 2% 3% 1% 5, 1% 1% 1% 7% 9% 4, 3, 42% 37% 2, metrológiai mûszereket értékesítettünk, szerszámokat, ipari és egyéb mûszaki eszközöket selejteztünk. Az ingatlanok nettó értéke 334,3 M Ft-tal növekedett a nyitó értékhez képest az aktiválások az elszámolt értékcsökkenés, valamint a selejtezések hatására. Az egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek 211. december 31-i nettó értéke 89,7 M Ft-tal csökkent a megelôzô év záró értékéhez viszonyítva. A befektetett pénzügyi eszközök állományváltozása 71,2 M Ft. Társaságunk az elôzô évekhez hasonlóan munkavállalói részére lakásvásárlás és -felújítás céljára kedvezményes kamattal igénybe vehetô kölcsönt folyósított. Ezen kívül 1%-os részesedést szereztünk az Energo-Merkur Kft.-ben. A források alakulása A 21. december 31-ei és a 211. december 31-ei mérési idôpontok között társaságunk forrásállományában a következô változások következtek be: chemical lab and material testing devices were upgraded and modernized. The obsolete transportation facilities, technical equipment and metrology instruments were sold and the obsolete tools, industrial and other technical equipment were sorted out. The net value of real estates was up HUF mln compared to the opening value as a consequence of capitalization, depreciation written off and sorting-out. The net value of other equipment, fittings and vehicles as at 31 December 211 was HUF 89.7 mln lower compared to the previous year s closing value. The change in financial investments was HUF 71.2 mln. Similarly to the previous years, our Company provided its employees with preferential interestbearing loan facilities available for the purchase and renewal of homes. In addition, we acquired the total (1%) ownership of Energo-Merkur Kft. Change in Liabilities and Stockholders Equity Between the accounting dates of 31 December 21 and 31 December 211, the following changes have occurred in our Company s liabilities and stockholders equity: 1, 21.XII.31. tény fact 37% 211.XII.31. tény fact 41% 25, 2, 3% 3% 59% Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok Real estate and related rights Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek Technical equipment, machinery, vehicles Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek Other equipment, fittings, vehicles 15, Beruházások, felújítások Capital expenditure Immateriális javak Intangible assets Befektetett pénzügyi eszközök Financial investments 1, 59% Az immateriális javak 211. évi záró állománya 87,1 M Ft-tal magasabb, a tárgyi eszközeink záró értéke pedig 3%-kal nôtt a bázisévi értékhez képest. The 211 closing balance of intangible assets and the closing figure of tangible assets were HUF 87.1 mln and 3% higher, respectively, than in the reference year. 5, 38% 38% Az év folyamán beszerzett eszközökbôl, illetve a nyitó befejezetlen beruházásokból összesen 316,1 M Ft értékben aktiváltunk különbözô mûszaki berendezéseket, gépeket és jármûveket, melyek 49,6%-át a különbözô szállítóeszközök és emelôberendezések tették ki. Szerszámokat és egyéb ipari eszközöket, berendezéseket helyeztünk üzembe, valamint metrológiai mûszerek, vegyészeti laboreszközök és anyagvizsgáló eszközök fejlesztésére, modernizálására is sor került. Elavult szállítóeszközöket, technikai berendezéseket és Some technical equipment, machinery and vehicles of the assets purchased during the year and of opening assets in course of construction were capitalized in a total value of HUF mln, 49.6% of which consisted in various transport and elevating equipment. Various tools and other industrial devices and equipment were commissioned and various metrology instruments, Saját tôke Stockholders equity 21.XII.31. tény fact Hosszú lejáratú kötelezettségek Long-term liabilities Egyéb (céltartalék, passzív idôbeli elhatárolás) Others (provisions, accruals and deferred income) Társaságunknak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. A rövid lejáratú kötelezettségek tárgyidôszaki záró értéke 3,8%-kal magasabb a bázisév záró értékénél, elsôsorban a szállítók állományának alakulása következtében, melynek jelentôs hányada 211.XII.31. tény fact Rövid lejáratú kötelezettségek Short-term liabilities We have no long-term liabilities. The closing value of short-term liabilities was 3.8% higher in the period than that in the reference year, first of all as a result of a change in trade creditors, a great proportion of which 2 21

13 a december hónapban igénybe vett alvállalkozói teljesítmények miatt állt fent a fordulónapon. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségeink állománya ugyanakkor 17%-kal alacsonyabb a cash-pool kötelezettségeink kedvezô alakulásával összefüggésben. A többségi tulajdonos MVM Zrt.-vel szemben osztalékelszámolás címén a kötelezettségek között 1.67 M Ft került elôírásra. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek záró értéke 21,8%-kal magasabb az elôzô évi záró értékhez viszonyítva. A várható kötelezettségekre képzett céltartalékok záró állománya 16,5%-kal nôtt, a jövôbeni költségekre képzett céltartaléké pedig 47,4%-kal csökkent a nyitó értékhez képest. A saját tôke 211. évi záró értéke az elôzô év záró értékét 2 Mrd Ft-tal haladja meg, a földgázprojekttel kapcsolatban kapott tôkeemelés következtében. Az eszközök mobilitásának és a kötelezettségek esedékességének minôsítése alapján az alábbi négyfokozatú likviditási mérleg állítható össze: 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Kötelezettségek Liabilities as at Immobil eszközök / Vissza nem fizetendô források Immobile assets / Non-repayable resources Eszközök Assets as at Mobilizálható eszközök / Hosszú lejáratú kötelezettségek Mobilizable assets / Long-term liabilities Likviditási helyzetünk a beszámolási idôszakban a 21. évhez képest kedvezôbb, mivel a rövid idôn belül esedékes kötelezettségeink 211. évi értéke alacsonyabb a mobil eszközök záró értékénél. E kedvezô irányú változás magyarázata, hogy míg a szállítókkal és a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségeink, a passzív idôbeli elhatárolások, valamint az egyéb kötelezettségek együttes Kötelezettségek Liabilities as at existed as at the balance date due to liabilities to subcontractors employed in December. However, the balance of short-term liabilities to subsidiary undertakings was 17% lower in association with a favourable change in our cash-pool liabilities. An amount of HUF 1 67 mln was stated among liabilities as settlement of dividends with the majority shareholder MVM Zrt. The closing value of other short-term liabilities was 21.8% higher compared to the previous year s closing value. The closing balance of provisions for anticipated liabilities increased 16.5% and that of provisions for future payments decreased 47.4% compared to the opening values. The 211 closing balance of stockholders equity exceeds that in the previous year by HUF 2 bln as a consequence of the capital increase related to the natural gas project. According to the qualification of the mobility of assets and the due dates of liabilities, the following four-stage liquidity balance can be compiled: Mobil eszközök / Rövid idôn belül esedékes kötelezettségek Mobile assets / Short-term liabilities Eszközök Assets as at Likvid eszközök / Azonnal esedékes kötelezettségek Liquid assets / Current liabilities Our liquidity position in the reporting period was more favourable than in 21 because the 211 value of our liabilities due within a short time was lower than the closing value of our mobile assets. This positive change is attributable to the fact that while the aggregate amount of állománya a bázisévi értékhez képest 31,2%-kal növekedett, addig az egyéb követelések, a vevôkkel és az MVM konszolidációs körébe tartozó társaságokkal szembeni határidôn belüli követelések állományában ezt meghaladó, összességében 45,2%-os növekedés következett be. A vissza nem térítendô források december 31-ei értéke meghaladja az immobil eszközök záró értékét. Az összetevôk alakulását a 21. évi értékekhez viszonyítva az alábbi változások jellemezték: a jegyzett tôke, a lekötött tartalék, és a céltartalékok növekedése, valamint az eredménytartalék csökkenése együttesen 26,6%- os növekedést eredményezett a vissza nem térítendô források esetében, a befektetett eszközök állományának változása, továbbá az aktív idôbeli elhatárolások és a határidôn túli követelések együttes állományának csökkenése az immobil eszközök 4,5%-os növekedéséhez vezetett. A likvid pénzeszközök, és a mobilizálható eszközök (vásárolt és saját termelésû készletek, készletekre adott elôlegek) 211-ben is meghaladták az azonnal esedékes, valamint a hosszú lejáratú kötelezettségeink értékét. A finanszírozási tevékenység értékelése Az MVM OVIT Zrt. pénzgazdálkodási tevékenységét 211. évben is az MVM Csoport finanszírozási szabályainak megfelelôen végezte, a likviditási hiány pótlására rövid lejáratú hitelt vettünk fel az MVM Csoport cash-pool rendszerén belül, valamint a követelések utáni kamatjóváírások is ezen rendszer keretein belül történtek. the trade accounts payable and our liabilities to subsidiary undertakings, the accruals and deferred income, and the other liabilities decreased 31.2% compared to the reference year s figure, the aggregate amount of other receivables, nonoverdue trade accounts receivable and receivables from MVM consolidated companies showed an aggregate 45.2% increase exceeding that decrease. The value of non-repayable resources as at 31 December exceeds the closing value of immobile assets. The components compared to the 21 figures were characterized by the following changes: the aggregate effect of the increase in the share capital, committed reserve and provisions and the decrease in the profit reserve resulted in a 26.6% growth in non-repayable resources, the change in fixed assets and the decrease in prepayments and accrued income and overdue receivables led to an 4.5% increase in the aggregate value of immobile assets. In 211, the value of liquid and mobilizable assets (purchased and self-produced stocks, advances on inventories) still exceeds the value of our current and long-term liabilities. Evaluation of the Financing Activity MVM OVIT Zrt. continued to carry out cash management also in 211 in accordance with the financing rules of the MVM Group and raised a short-term loan through MVM Group s cash pool system to eliminate liquidity shortage; and interest is credited on receivables also within the framework of that system

14 A bevételek és kiadások idôbeli alakulását a következô ábra szemlélteti: The following diagram shows the temporal change in revenues and expenses: Az eredmény alakulása Társaságunk 211. évi adózás elôtti eredménye 1.18,7 M Ft, amely 45,7 M Ft-tal haladja meg a tulajdonosi eredményelvárásként meghatározott értéket. Az adózás elôtti eredményt meghatározó összetevôk alakulását az alábbi diagram szemlélteti: Profitability Our 211 pre-tax profit was HUF mln, exceeding the profit figure expected by the shareholder by HUF 45.7 mln. The following diagram shows the main determining components of pretax profit: 6 4 1,5 1,25 1, 2 75 Bevétel Revenues Január January Február February Kiadás Expenses Március March Április April Május May Társaságunknál a pénzügyileg realizált bevételek összege az év folyamán összességében 2,4 Mrd Ft-tal volt magasabb a kiadások értékénél. A legmagasabb pozitív irányú eltérés december hónapban, míg a legjelentôsebb negatív irányú eltérés októberben mutatkozott. Az elôzô évhez képest a kiadások 1%-kal, míg a pénzügyileg realizált bevételek ennél kisebb mértékben, 8%-kal csökkentek. Társaságunk pénzeszközállománya a 21. december 31-ei állományhoz viszonyítva 42,5 M Ft-tal nôtt. A 211. évi pénzáramlás elôzô két évvel összehasonlított változását mutatják az alábbi oszlopdiagrammok: Június June Július July Augusztus August Szeptember September Október October November November December December The amount of financially realized revenues of our Company was HUF 2.4 bln higher than the amount of expenses during the year in the aggregate. The largest positive difference was shown in December while the largest negative difference occurred in October. Expenses decreased 1% and financially realized revenues decreased to a lesser extent, 8% compared to the previous year. Our Company s cash balance grew HUF 42.5 mln compared to that as at 31 December 21. The following column diagrams reflect the change in our Company s 211 cash flow compared to the previous two years: Üzemi eredmény Operating profit/loss 21. tény 21 fact Pénzügyi eredmény Financial profit/loss Rendkívüli eredmény Extraordinary profit/loss 211-ben társaságunk üzemi tevékenységének eredménye az elôzô évi értéknek közel kétszerese, összetevôit tekintve az üzletági eredmény az elôzô évi értékhez képest 66,8%-kal nôtt, az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege azonban az elôzô évhez képest 29,5%-kal csökkent tény 211 fact In 211 our Company s operating profit was nearly the double of the previous year s figure, in particular the branch profit was up 66.8% compared to the previous year, while the balance of other revenues and expenses was down 29.5% compared to the previous year év tény 29 fact 21. év tény 21 fact 211. év tény 211 fact Szokásos tevékenységbôl származó pénzeszközváltozás Ordinary cash flow Befektetési tevékenységbôl származó pénzeszközváltozás Investment cash flow Pénzügyi mûveletekbôl származó pénzeszközváltozás Financial cash flow 24

15 A pénzügyi mûveletek eredménye a beszámolási idôszakban a 21. évi értékhez viszonyítva kedvezôbb. A vizsgált idôszakban felmerült költségek költségnemi megoszlását a bázisidôszaki költségekkel összehasonlítva az alábbi diagram mutatja: Financial profit has improved in the reporting period in comparison to the 21 figure. The following diagram shows distribution of costs arisen in the period under review by cost types, in comparison to the previous year: respectively % 4% 4% 1% 4% 4% 14% 14% % 29% Anyagköltség Cost of materials Közvetített szolgáltatások értéke Cost of mediated services Értékcsökkenési leírás Depreciation 21. évi tény 21 fact Rendelésállományunk növekedésével összefüggésben társaságunk 211. évi költségeinek összértéke az elôzô évhez viszonyítva kis mértékben növekedett (+2,9%). A vizsgált idôszakban a bázisévi értékekkel összehasonlítva jelentôsebb volumennövekedés az eladott áruk beszerzési értéke, valamint az anyagköltség értékében következett be, ugyanakkor a közvetített szolgáltatások értéke 22%-kal csökkent a bázisévi értékhez képest. Az összköltségen belüli részarányt tekintve a volumennövekedéshez hasonlóan az anyagköltség, valamint az eladott áruk beszerzési értékének részaránya növekedett (+3,4, illetve +4,5 százalékponttal), a közvetített szolgáltatások részaránya pedig csökkent (-9,2 százalékpont). Humánpolitikai tevékenység Foglalkoztatáspolitikai és egyéb humánpolitikai stratégiai célkitûzések teljesülése Társaságunknál a szervezet tevékenységében résztvevôk létszáma alapvetôen a mûszaki feladatok végrehajtásához szükséges erôforrásigényeknek megfelelôen alakult. 8% 1% 12% Igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások értéke Cost of material-type services used Bérköltség Salaries and wages 18% 21% 211. évi tény 211 fact Egyéb szolgáltatások értéke Cost of other services Személyi jellegû egyéb kifizetések Other employee costs 13% 1% 13% Eladott áruk beszerzési értéke Cost of goods sold Bérjárulékok Social security and other contributions The total value of our 211 costs has slightly increased (+2.9%) compared to the previous year in association with the changes of our order portfolio. A major increase in volume in the period under review compared to the reference year appeared at cost of goods sold and cost of materials, while the figure of mediated services was down 22% compared to the reference year. In concern to the share within total costs, the share of cost of materials and cost of goods sold increased (+3.4 and +4.5 percentage points, respectively), similarly to the increase in volume, and the share of mediated services diminished (-9.2 percentage points). Human Policy Activity Fulfilment of Strategic Objectives for Employment and Human Policy The headcount of the staff participating in our Company s activity reflected basically the resources needed for technical activities. In 211 the average statistical number of employees participating in the Company s activities was 1 579, which is less by 3 than the last year s fact figure. As concerns composition, the average number of full-time employees (1 531) and non-full-time employees (48) was down by 7 and up by 4, 211. évben a szervezet tevékenységében résztvevôk átlagos statisztikai állományi létszáma 1579 fô volt, mely 3 fôvel kevesebb az elôzô évi tényértéknél. Összetevôin belül a teljes munkaidôben foglalkoztatottak átlaglétszáma (1531 fô) 7 fôvel csökkent, a nem teljes idôben foglalkoztatottak átlaglétszáma (48 fô) pedig 4 fôvel emelkedett. A szakképzettség szerinti létszámmozgást vizsgálva a legnagyobb eltérés a belépôk és a kilépôk száma között a szakmunkás végzettségû munkavállalók körében volt (37 fô), a legalacsonyabb eltérés pedig (11 fô) a felsôfokú végzettségû munkavállalók esetében következett be. Fô/Person Belépô Entering Felsôfokú Higher educated Kilépô Leavings Középfokú Secondary educated When reviewing headcount movements according to qualification, the greatest difference is between the number of entering and leaving employees amongst skilled workers (37) and the smallest difference (11) can be observed amongst employees with higher qualification. Szakmunkás Skilled worker Egyéb Others 26 27

16 Szociálpolitika Az MVM OVIT Zrt. és a társaságnál mûködô érdekképviseleti szervezetek között létrejött megállapodásnak megfelelôen került kialakításra 211-ben is a munkavállalóknak nyújtandó jóléti és szociális juttatások rendszere és mértéke. A jóléti és szociális kiadások nettó értékének elôzô évhez viszonyított változását a következô ábra szemlélteti: Social Policy The scheme and rates of welfare and social benefits to be granted to employees were established in accordance with the agreements between MVM OVIT Zrt. and the Company s trade associations in 211 as well. The net value of the change in welfare and social benefits compared to the previous year is reflected in the following diagram: Az életkor szerinti létszámmozgást tekintve a legnagyobb eltérés a belépôk és a kilépôk száma között a 3 és 5 év közötti munkavállalók esetében számszerûsíthetô (58 fô), míg a 3 évnél fiatalabb korosztály vonatkozásában a legkisebb az eltérés (25 fô) december 31-én a szervezett tevékenységben résztvevôk átlagéletkora 43,6 év volt. Fô/Person As concerns headcount movements according to age, the greatest difference can be quantified between the number of entering and leaving employees between 3 and 5 years (58), while the difference is the smallest amongst employees below 3 (25). On 31 December 211 the average age of those who participated in the Company s activity was 43.6 years. Lakásvásárlási és építési kamatmentes kölcsön Interest-free loan for home purchase and building Sport- és kulturális támogatás Supports to sports and culture Életbiztosítás Life assurance Önsegélyezô pénztári tagdíj-hozzájárulás Contributions paid into voluntary funds Egészségpénztári tagdíj-hozzájárulás Contributions paid into health insurance funds Nyugdíjpénztári tagdíj-hozzájárulás Contributions paid into pension insurance funds Segélyek Aids Dolgozónak fizetett üdülési hozzájárulás Holiday benefits to employees Üdülési csekk Holiday vouchers Üdültetés Subsidized holidays C tarifa munkáltatói támogatása Employer s support in form of C tariffs Iskolakezdési támogatás School start benefit Foglalkozás-egészségügy Occupational health Munkába járás útiköltség-térítés Travel cost refunds for transport to and from work Primerköri étkezési térítés Primary meal vouchers Munkavállaló étkezési térítése Meal contribution to employees Csomagban választható juttatások Optional package benefits évi tény 21 fact 211. évi tény 211 fact Belépô Entering 3 évnél fiatalabb Below 3 years Kilépô Leavings 3-5 év között Between 3 and 5 Az MVM Csoport tagvállalataira 26. január 1-tôl bértömeg-szabályozás érvényesül. A személyi jellegû ráfordítások éves mértéke a tulajdonos által került meghatározásra, melyet a társaság közgyûlése jóváhagyott. Az érdekképviseleti szervezetekkel kötött megállapodás értelmében társaságunk 211. január 1-i hatállyal átlagosan 4%-os alapbérfejlesztést hajtott végre. 5 év felett Above 5 years The members of the MVM Group are subject to wage bill regulation since 1 January 26. The annual amount of staff expenses was determined by the shareholders and approved by the Company s General Assembly. According to our agreement with the trade associations, our Company implemented an average basic wage increase of 4% with effect from 1 January 211. Környezetvédelem Az MVM OVIT Zrt. az Integrált Rendszeren belül 211. év folyamán is sikeresen mûködtette az MSZ EN ISO 141:25 szabvány követelményein alapuló Környezetközpontú Irányítási Rendszert (KIR). A környezetvédelmi jogszabályokkal, valamint az egyéb követelményekkel és elôírásokkal az MVM OVIT Zrt. kiemelten foglalkozik. Ennek értelmében az egyik legfontosabb feladat a társaság tevékenységeivel kapcsolatos környezetvédelmi jogszabályok és egyéb követelmények nyilvántartása, folyamatos nyomon követése, a jogszabályok és követelmények megismerése, és az azokból adódó társasági feladatok meghatározása, ezek teljesítésének, illetve teljesülésének kiértékelése, valamint az elôírásoknak és a követelményeknek való megfelelés értékelése. Environmental Protection Included in the Integrated System, MVM OVIT Zrt. operated the Environmental Management System (EMS) based on the requirements of MSZ EN ISO 141:25 Standard successfully in 211 as well. MVM OVIT Zrt. lays a special emphasis on environmental legislation as well as other requirements and regulations. Accordingly, our most important tasks include to register and monitor environmental laws and regulations and other requirements concerning our Company s activities, to become familiar with the relevant laws and requirements, to determine the Company s related tasks, to evaluate fulfilment and implementation of these tasks, and to assess compliance with such specifications and requirements

17 A hatóságokkal folytatott kapcsolattartás továbbra is eredményes. A társaság 211-ben is teljesítette valamennyi, a jogszabályok által elôírt adatszolgáltatását. A nemzeti parkok igazgatóságaival meglévô szoros kapcsolat fenntartását továbbra is fontosnak ítéljük a kivitelezési munkákhoz készült szerzôdésekben foglalt elôírások alapján. Ennek célja, hogy a nemzeti parkok igazgatóságainak illetékességi területén végzett tevékenységünknél messzemenôen vegyük figyelembe a környezet- és természetvédelmi szempontokat (pl. vegetációs, vagy költési idôszak, madárvédelem). A társaság környezeti céljai és elôirányzatai a jelentôs hatásúnak minôsülô környezeti tényezôket okozó folyamatok elôtérbe helyezésével minden érintett szinten és mûködési területen az érdekelt felek elvárásainak megfelelôen lettek megfogalmazva, figyelembe véve a jogszabályi követelményrendszert, a pénzügyi lehetôségeket, a piaci feltételeket, az üzleti célokat, a lehetséges mûszaki megoldásokat, valamint a mûködési követelményeket. A célok és elôirányzatok teljesülését, illetve végrehajtását a környezeti programok részletes kidolgozása, majd megvalósítása biztosította, mely meghatározza a tevékenységeket, a feltételeket, az érintett felelôsségeket és a végrehajtás ütemtervét is. Tevékenységünket a környezet iránti felelôsségtôl áthatva, a fenntartható fejlôdés fontosságának, gazdasági és társadalmi jelentôségének szem elôtt tartásával végezzük. Munkánk során elkötelezetten kezeljük a környezet megóvásának szempontjait, ennek érvényesítésére üzleti kapcsolataink során is törekszünk. Ennek alapján elmondhatjuk, hogy a környezeti politikában megfogalmazottaknak megfelelôen mûködési területünkön mind a hálózatlétesítési, mind a termelési, mind az üzemeltetési, mind a karbantartási, mind pedig a vállalkozási folyamatokban 211. évben is kiemelten kezeltük a környezetvédelem szempontjait, melyet alvállalkozói, illetve beszállítói kapcsolatainkban is elvártunk és érvényesítettünk. Megrendelôink környezeti igényeit a környezetvédelem iránti elkötelezettségünknek megfelelôen vállalkozásaink során messzemenôkig figyelembe vesszük, illetve körültekintô intézkedéseinkkel biztosítjuk, hogy munkánk során ne okozzunk kedvezôtlen környezeti terhelést, Our Company continues to maintain good relations with authorities. Our Company met all statutory requirements for data supply in 211, too. We still consider important to maintain close relations with the directorates of national parks based on the provisions of contracts for construction works, with the view to take environmental and nature conservation aspects (e.g. vegetation or nesting time, bird protection) fully into consideration when pursuing activities in the territory under competence of the directorates of national parks. The Company s environmental objectives and targets have been laid down at each level and in each field concerned by highlighting the processes involving environmental aspects considered to have significant effects, in accordance with the demands of the parties concerned and allowing for the requirements stipulated in law, our financial opportunities, the market conditions, the possible technical solutions, and the operation requirements. The objectives and targets could be achieved and implemented through detailed elaboration, and later implementation, of environmental management programmes, laying down also the related activities, conditions, responsibilities, and the schedule of implementation. We perform our activities inspired by our responsibility for the environment and bearing always the importance and economic and social significance of sustainable development in mind. During our work we handle the aspects of protection of the environment as a prominent issue and endeavour to enforce it also in our business relations. In view of the above it can be stated that we gave prominent importance to and enforced environmental aspects in our fields of activities in all of our network installation, production, operation, maintenance and contracting processes in accordance with the provisions of our environmental policy and we required also our subcontractors and suppliers to do so in 211 as well. illetve károkat. Az MVM OVIT Zrt.-vel együttmûködô alvállalkozókkal/beszállítókkal szerzôdésekben rögzítjük a környezetvédelemre vonatkozó igényeinket, és elvárjuk, hogy azt tevékenységük során érvényesítsék a környezet védelmét szem elôtt tartva, valamint valósítsák meg a keletkezô hulladékok (építési-bontási, ipari, veszélyes, csomagolási és egyéb nem veszélyes) megfelelô gyûjtését, kezelését. A 211. évi belsô felülvizsgálatokat az auditteamek a társaság auditterve alapján folytatták le. A belsô auditorok végrehajtották a 211. évi audittervben rögzített feladatokat. Az EMT Elsô Magyar Tanúsító Zrt. mint tanúsító szervezet által 211. április 6-án az MVM OVIT Zrt. kiskunfélegyházi telephelyén sikeresen megtörtént az Erômûvi Gépgyártási Üzletigazgatóság helyszíni külsô auditja, és 211. április 12-én sikeresen lezárult a transzferauditja. A környezeti állapot és a környezetvédelmi helyzet értékelése szempontjából 211-ben sem enyhébb, sem súlyosabb környezeti esemény, káreset, illetve vészhelyzet nem történt, valamint hatósági elmarasztalásra és peres ügyre sem került sor. A társaság továbbra is a környezetvédelmi jogszabályokban és egyéb követelményekben elôírtak szerint végzi a tevékenységét. Rendszeres jogszabályi kötelezettségének teljesítéseként az MVM OVIT Zrt. 211-ben elkészítette a évekre vonatkozó 6 éves egyedi társasági hulladékgazdálkodási tervének kötelezôen elôírt elsô kétéves felülvizsgálati értékelését, amelyet a társaság 211. november 3-ig beadott a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség részére. Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatban két adatszolgáltatási kötelezettsége is van a társaságunknak. Az egyik azokra a telephelyekre In compliance with our environmental commitment, we fully observe the environmental demands of our customers in the course of our business activities and ensure, by prudent measures, avoidance to cause any adverse impact on or damage to the environment during our work. In our contracts with participating subcontractors/ suppliers we lay down our demands for environmental protection and require them to enforce the same during their activity always bearing protection of the environment in mind and to carry out proper collection and management of generated (construction-demolition, industrial, hazardous, packaging and other non-hazardous) wastes. The 211 internal audits were carried out by the audit teams according to the Company s audit plan. The internal auditors implemented the tasks laid down in the 211 audit plan. On 6 April 211 a successful on-site external audit was held by EMT Elsô Magyar Tanúsító Zrt. as certifying body at the plant of MVM OVIT Zrt. in Kiskunfélegyháza and on 12 April 211 its transfer audit was closed also successfully. With respect to assessment of the conditions of the environment and the environmental situation, no minor or serious environmental event, damage or emergency occurred and no condemnation was issued or legal proceedings were brought in 211. The Company continues to pursue its activities in accordance with the provisions of environmental laws and other requirements. In 211 in compliance with its legal obligation to provide regular information MVM OVIT Zrt. prepared the first mandatory biennial review assessment report on its 6-year individual corporate waste management plan for , which it duly submitted to the Middle Danube Valley Directorate for Environmental Protection, Nature Conservation and Water Management up to 3 November 211. The Company has two obligations to provide information relating to ozone-depleting substances and certain fluorinated greenhouse gases. The first obligation is to be met by plants which operate air conditioners containing such gases and which are so obliged to provide information and to carry out regular mandatory leak tests to 3 31

18 vonatkozik, amelyek ilyen gázokat tartalmazó klímaberendezések üzemeltetôi, s ezáltal kötelesek adatot szolgáltatni, valamint arra képesített személyzettel elvégeztetni a rendszeres, kötelezô szivárgásvizsgálatot. A másik adatszolgáltatást ír elô az MVM OVIT Zrt.-nek mint kén-hexafluorid (SF6) gáz berendezést karbantartó, illetve üzemeltetô gazdálkodó szervezetnek, az elôzô évi összesített SF6 gáz mérlegadatok, amely 211. március 31-ig került teljesítésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület felé. Hatósági engedélyek megkérésére több esetben is sor került 211-ben. A kiskunfélegyházi telephely levegôtisztaság-védelmi területen egyrészt pontforrás-mûködtetési engedéllyel kapcsolatban módosításiengedély-kérelmet, másrészt két új pontforrásra vonatkozóan pontforrás-létesítési engedélykérelmet nyújtott be az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség felé. Mindkét esetben megkapták a jóváhagyó határozatot. Vízminôség-védelmi, illetve szennyvíztisztítási területen ugyancsak a kiskunfélegyházi telephely részérôl vízjogi-üzemeltetési engedélykérelem, valamint önellenôrzési terv jóváhagyására vonatkozó kérelem beadása történt meg az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôséghez. A jogerôre emelkedett jóváhagyó határozatok már megérkeztek. Az Erômûvi és Karbantartási Igazgatóság a Paks 883/1. helyrajzi szám alatti (MVM Paksi Atomerômû Zrt.) telephelyen belül kialakított önálló telephelyén üzemelô festôtechnológia pontforrásaira vonatkozóan levegôvédelmi mûködési engedélykérelmet nyújtott be a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség felé. A kérelem elbírálása megtörtént, a jogerôs jóváhagyó határozat megérkezett. Az MVM Zrt. Fenntarthatósági jelentésében az MVM OVIT Zrt. évek óta helyet kap. 211-ben az MVM Zrt. a GRI (Globális Jelentéstételi Kezdeményezés) útmutatója alapján készítette el az MVM csoportszintû jelentést, amely az egyes területeken (a társaság tevékenysége, társadalmi szerepvállalása, emberi erôforrásai, integrált be performed by qualified personnel. According to the second obligation, MVM OVIT Zrt., as a business organization engaged in the maintenance and operation of equipment using sulphur hexafluoride (SF 6) gas, has to provide information on its previous year s summary SF 6 gas balance data, which it duly submitted to the Hungarian Electrotechnical Association up to 31 March 211. The Company applied for several permits in 211. On the one hand, it applied for amendment to the permit of the Kiskunfélegyháza plant to operate point sources in an air pollution control area and, on the other hand, it submitted applications for creating two new point sources to the Lower Tisza District Directorate for Environmental Protection, Nature Conservation and Water Management. Both applications have been approved. In the field of water quality protection and wastewater treatment the Kiskunfélegyháza plant submitted applications to the Lower Tisza District Directorate for Environmental Protection, Nature Conservation and Water Management for a water operation permit and for approval of its self-audit plan. The final approval decisions have already been received. The Power Plant and Maintenance Directorate submitted an application for an air protection operation permit relating to the paint technology point sources operated at an individual plant within the plant in Paks of Lot No. 883/1 (MVM Paksi Atomerômû Zrt.) to the South Transdanubian Directorate for Environmental Protection, Nature Conservation and Water Management. The application has been adjudged and the final approval decision has been received. MVM OVIT Zrt. is mentioned in MVM Sustainability Reports for years. In 211 MVM Zrt. prepared the MVM Group s report evaluating and showing the Group s sustainability performance based on the indicators used in individual fields (the Company s operations, social participation, human resources, integrated system, activities related to environmental protection and health and safety at work) in accordance with its Global Reporting Initiative (GRI) directives. It requested and received data and information for this report on the fields listed above. The largest proportion of the operative environmental tasks of MVM OVIT Zrt. consists in collection, and temporary rendszere, környezet-, munkaés egészségvédelmi tevékenységei) alkalmazott indikátorok alapján értékeli és mutatja be a cégcsoport fenntarthatósági teljesítményét. Ehhez a megnevezett területekkel kapcsolatban kért és kapott információkat és tájékoztatást. Az MVM OVIT Zrt. operatív környezetvédelmi feladatainak legnagyobb hányadát a különbözô tevékenységeink során keletkezô veszélyes és nem veszélyes hulladékok jogszabályi elôírásoknak megfelelô gyûjtése és elszállíttatásig történô átmeneti tárolása képezi. A keletkezô veszélyes és nem veszélyes hulladékokat szerzôdés alapján az arra jogosult környezetvédelmi engedéllyel rendelkezô szervezetekkel szállíttatjuk el ártalmatlanításra, hasznosításra vagy elôkezelésre. A távvezeték-építési és -szerelési tevékenység során a természetes élôhelyek, nemzetközi egyezmények és/vagy jogszabályok által kijelölt területek (természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, Natura 2-es terület) és mezôgazdasági területek esetenként károsodhatnak (erdôirtás, zöldkár). Ilyenkor a terep helyreállítására rekultiváció keretében kerül sor, az erdônyiladékok létesítését követôen pedig a helyi erdészeti hatóság határozatának megfelelôen megtörténik a létesítéskor kivágott famennyiség ellentételezése, amely erdôfenntartási járulék megfizetése vagy (esetenként) erdôtelepítés formájában valósul meg. A társaság valamennyi telephelye levegô- és zajterhelés szempontjából, az egyre szigorodó jogszabályi követelmények ellenére, maradéktalanul megfelel a vonatkozó levegô- és zajvédelmi elôírásoknak, amit az elvégzett mérések is igazolnak. storage until disposal, of the hazardous and non-hazardous wastes generated during our various activities as stipulated in law. We assign authorized companies (holding an environmental permit) to dispose the hazardous and non-hazardous wastes generated for remediation, utilization or pretreatment. During our transmission line construction and assembly activities, natural habitats, areas designated by international conventions and/ or legal regulations (nature conservation areas, landscape protection areas, Natura 2 areas) and agricultural areas might become damaged from time to time (deforestation, green damage), so such areas would be restored by recultivation and the timber cut at establishment would be compensated after creating forest clearings in accordance with the local resolution of the forestry authority, to be implemented in the form of payment of a forest maintenance contribution or (as the case may be) by forest plantation. Notwithstanding the legal requirements becoming more and more stringent, all plants of our Company are in full compliance with the relevant requirements for protection against air pollution and noise nuisance as demonstrated also by the measurements performed

19 közgyûlés felügyelôbizottság igazgatóság könyvvizsgáló Vezérigazgató - Gopcsa Péter 1158 Budapest Körvasút sor 15., tel.: (+36 1) , fax: (+36 1) Szervezeti ábra 212. július 1. Vállalkozási igazgató Varga András 1158 Budapest, Körvasút sor 15. tel.: (+36 1) , Hálózati igazgató Benyó Tibor 1158 Budapest, Körvasút sor 15. tel.: (+36 1) , fax: (+36 1) Termelési igazgató László Ferenc 2132 Göd, Ady Endre út tel.: (+36 27) 53-41, fax: (+36 27) Erômûvi és karbantartási igazgató Szabó Attila 73 Paks, Dankó Pista út 1. tel.: (+36 75) , (+36 2) , fax: (+36 1) Gazdasági igazgató Csomai Kamilla 1158 Budapest, Körvasút sor 15. tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Titkárság tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Jogi és igazgatási iroda tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Humán erôforrás osztály Schmidt Péterné osztályvezetô tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Belsô ellenôr Werlyné Tóth Zsuzsanna tel.: (+36 1) Integrált Rendszer vezetô Nagypál Béla tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Biztonsági és létesítményüzemeltetési osztály Takács István osztályvezetô tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Kommunikációs osztály Lengyel Enikô osztályvezetô tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Koordinációs vezetô Körtélyesi Ágnes tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Törzskari fômérnök Görgey Péter tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Marketing fômérnökség Vöô Kristóf fômérnök tel.: (+36 1) Áramszolgáltatói és nagyipari projekt fômérnökség Vámos Attila fômérnök tel.: (+36 1) Hálózati projekt osztály Romhányi László fômérnök tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Erômûvi projekt osztály Dienes Ervin fômérnök tel.: (+36 1) Projekt kontrolling osztály Holop Tünde osztályvezetô tel.: (+36 1) Távvezeték üzletigazgató Horváth Szabolcs tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Távvezeték helyettes üzletigazgató Bilik András tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Távvezeték tervezési és technológiai osztály Tóth Ince osztályvezetô tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Kárrendezési és hatósági engedélyeztetési iroda dr. Németh György irodavezetô tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Központi távvezeték létesítési üzem Baranya Gyula üzemvezetô tel.: (+36 34) fax: (+36 34) Szerelésvezetôségek Nyugat-magyarországi távvezeték létesítési üzem Baranya Gyula üzemvezetô 28 Tatabánya, Környei út 34. tel.: (+36 34) fax: (+36 34) Mûvezetôségek Kelet-magyarországi távvezeték létesítési üzem Tóth Péter üzemvezetô 3561 Felsôzsolca, Arnóti bekötôút tel.: (+36 46) fax: (+36 46) Mûvezetôségek Alállomási üzletigazgató Jáger András tel.: (+36 1) , fax: (+36 1) Alállomás tervezési és technológiai osztály Pumb Zoltán osztályvezetô tel.: (+36 1) , fax: (+36 1) Központi alállomás létesítési üzem Központi szakszolgálati üzem Bosznay Zsolt - üzemvezetô tel.: (+36 1) , fax: (+36 1) Villamosenergiaellátó üzem Vas Gábor üzemvezetô 2443 Százhalombatta, Pf. 1 tel.: (+36 23) , fax: (+36 23) Diagnosztikai üzem Távközlési üzem Vereczki György üzemvezetô 1158 Budapest, Késmárk u. 14. tel.: (+36 1) , fax: (+36 1) Nyugat-magyarországi alállomás létesítési üzem Varga Károly üzemvezetô 28 Tatabánya, Környei út 34. tel.: (+36 34) , fax: (+36 34) Területi fômérnök Baranya Gyula 28 Tatabánya, Környei út 34. tel.: (+36 34) 522-1, fax: (+36 34) Kelet-magyarországi alállomás létesítési üzem Takács Attila üzemvezetô 3561 Felsôzsolca, Arnóti bekötôút tel.: (+36 46) , fax: (+36 46) Területi fômérnök Takács Attila 3561 Felsôzsolca, Arnóti bekötôút tel.: (+36 46) , fax: (+36 46) Acélszerkezeti üzletigazgató Horváth Károly 2132 Göd, Ady Endre út tel.: (+36 27) , fax: (+36 27) Acélszerkezeti gyártó üzem Telek Béla üzemvezetô 2132 Göd, Ady Endre út tel.: (+36 2) , fax: (+36 27) Logisztikai üzem Molnár János üzemvezetô 2132 Göd, Ady Endre út tel.: (+36 2) , fax: (+36 27) Forgácsoló üzem Pálfi Gábor üzemvezetô 73 Paks, Dankó Pista út 1. tel.: (+36 75) , fax: (+36 75) Értékesítési osztály Schüttné Balázsovits Mónika osztályvezetô 2132 Göd, Ady Endre út tel.: (+36 27) , fax: (+36 27) Gyártáselôkészítési iroda Katona Zoltán irodavezetô 2132 Göd, Ady Endre út tel.: (+36 2) , fax: (+36 27) Szállítási üzem Millner István üzemvezetô tel.: (+36 1) , fax: (+36 1) Gazdálkodási iroda Molnár Mónika irodavezetô 2132 Göd, Ady Endre út tel.: (+36 27) , fax: (+36 27) Minôségirányítási iroda Palkó István irodavezetô 2132 Göd, Ady Endre út tel.: (+36 27) , fax: (+36 27) Atomerômûvi üzletigazgató Szabó Attila 73 Paks, Dankó Pista út 1. tel.: (+36 75) , (+36 2) fax: (+36 1) Atomerômûvi villamos és irányítástechnikai szakfômérnökség Fritz Mihály szakfômérnök 73 Paks, Dankó Pista út 1. tel.: (+36 2) fax: (+36 1) Atomerômûvi gépész szerelô és karbantartó szakfômérnökség Kiss Attila szakfômérnök 73 Paks, Dankó Pista út 1. tel.: (+36 2) fax: (+36 1) Erômûvi gépgyártási üzletigazgató Bárány László 611 Kiskunfélegyháza, Csanyi u. 2. tel.: (+36 2) Erômûvi gépgyártási üzem Bárány László 611 Kiskunfélegyháza, Csanyi u. 2. tel.: (+36 2) Erômûvi gépészeti karbantartó szakfômérnökség Vinkóczi János szakfômérnök 73 Paks, Dankó Pista út 1. tel.: (+36 75) (+36 2) fax: (+36 1) Erômûvi technológiai osztály Szabó Attila - osztályvezetô 73 Paks, Dankó Pista út 1. tel.: (+36 75) (+36 2) fax: (+36 1) Közgazdasági osztály Papp Katalin osztályvezetô tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Számviteli osztály Németh Julianna osztályvezetô tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Pénzügyi osztály Miló János osztályvezetô tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Eszközgazdálkodási osztály Vastag Gábor osztályvezetô tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Bérosztály Horváth Miklós osztályvezetô tel.: (+36 1) fax: (+36 1) Jóléti ingatlan kezelési iroda Informatikai szolgáló iroda Lengyel János irodavezetô tel.: (+36 1) fax: (+36 1)

20 general assembly supervisory board directorate auditor Managing Director - Gopcsa Péter H-1158 Budapest Körvasút sor 15., phone.: (+36 1) , fax: (+36 1) Organization chart 1 July 212 Secretariat phone: (+36 1) fax: (+36 1) Legal and Administrative Office phone: (+36 1) fax: (+36 1) Human Resources Department SCHMIDT Péterné phone: (+36 1) fax: (+36 1) Internal Auditor Werlyné Tóth Zsuzsanna phone: (+36 1) IIntegrated System Manager Nagypál Béla phone: (+36 1) fax: (+36 1) Safety and Property Management Department Takács István phone: (+36 1) fax: (+36 1) Communications Department Lengyel Enikô phone: (+36 1) fax: (+36 1) Coordination Manager Körtélyesi Ágnes phone: (+36 1) fax: (+36 1) Chief Engineer of Corporate Affairs Görgey Péter phone: (+36 1) fax: (+36 1) Business Director VARGA András H-1158 Budapest, Körvasút sor 15. phone: (+36 1) , Chief Engineer of Marketing Vöô Kristóf phone: (+36 1) Chief Engineer of Projects for Electricity Suppliers and Industrial Customers Vámos Attila Integrated System Manager phone.: (+36 1) Network Projects Department Romhányi László Chief Engineer phone: (+36 1) fax: (+36 1) Power Plant Projects Department Dienes Ervin Chief Engineer phone: (+36 1) Project Controlling Department Holop Tünde phone: (+36 1) Power Line Business Manager Horváth Szabolcs phone: (+36 1) fax: (+36 1) Deputy Power Line Business Manager Bilik András phone: (+36 1) fax: (+36 1) Department of Power Line Design and Technology Tóth Ince phone: (+36 1) fax: (+36 1) Claims and Permits Office dr. Németh György Office Manager phone: (+36 1) fax: (+36 1) Central Power Line Construction Plant Baranya Gyula Plant Manager phone: (+36 34) fax: (+36 34) Power Line Construction Management Power Line Construction Department, West Hungary Baranya Gyula 28 Tatabánya, Környei út 34. phone: (+36 34) fax: (+36 34) Works Management Power Line Construction Department, East Hungary Tóth Péter H-3561 Felsôzsolca, Arnóti bekötôút phone: (+36 46) fax: (+36 46) Works Management Director of Power Transmission Network Benyó Tibor H-1158 Budapest, Körvasút sor 15. phone: (+36 1) , fax: (+36 1) Substation Business Manager Jáger András phone: (+36 1) , fax: (+36 1) Department of Substation Design and Technology Pumb Zoltán phone: (+36 1) , fax: (+36 1) Central Substation Construction Plant Central Specialist Services Bosznay Zsolt - Plant Manager phone: (+36 1) , fax: (+36 1) Power Supply Plant Vas Gábor Plant Manager H-2443 Százhalombatta, Pf. 1 phone: (+36 23) , fax: (+36 23) Diagnostic Plant Telecommunications Department Vereczki György H-1158 Budapest, Késmárk u. 14. phone: (+36 1) , fax: (+36 1) Substation Construction Department, West Hungary Varga Károly H-28 Tatabánya, Környei út 34. phone: (+36 34) , fax: (+36 34) Regional Chief Engineer, West Hungary Baranya Gyula H-28 Tatabánya, Környei út 34. phone: (+36 34) 522-1,fax: (+36 34) Substation Construction Department, East Hungary Takács Attila H-3561 Felsôzsolca, Arnóti bekötôút phone: (+36 46) , fax: (+36 46) Regional Chief Engineer, East Hungary Takács Attila H-3561 Felsôzsolca, Arnóti bekötôút phone: (+36 46) , fax: (+36 46) Production Director László Ferenc H-2132 Göd, Ady Endre út phone: (+36 27) 53-41, fax: (+36 27) Business Manager of Steel Work Horváth Károly H-2132 Göd, Ady Endre út phone: (+36 27) , fax: (+36 27) Steel Work Production Plant Telek Béla Plant Manager H-2132 Göd, Ady Endre út phone: (+36 2) , fax: (+36 27) Logistics Department Molnár János H-2132 Göd, Ady Endre út phone: (+36 2) , fax: (+36 27) Machining Plant Pálfi Gábor Plant Manager H-73 Paks, Dankó Pista út 1. phone: (+36 75) , fax: (+36 75) Sales Department Schüttné Balázsovits Mónika H-2132 Göd, Ady Endre út phone: (+36 27) , fax: (+36 27) Office of Production Process Management Katona Zoltán Office Manager H-2132 Göd, Ady Endre út phone: (+36 2) , fax: (+36 27) Transportation Department Millner István üzemvezetô phone: (+36 1) , fax: (+36 1) Office of Business Economy Molnár Mónika Office Manager H-2132 Göd, Ady Endre út phone: (+36 27) , fax: (+36 27) Quality Office Palkó István Office Manager H-2132 Göd, Ady Endre út phone: (+36 27) , fax: (+36 27) Power Plant and Maintenance Director Szabó Attila H-73 Paks, Dankó Pista út 1. phone: (+36 75) , (+36 2) , fax: (+36 1) Business Manager of Nuclear Power Plant Section Szabó Attila H-73 Paks, Dankó Pista út 1. Phone: (+36 75) (+36 2) , fax: (+36 1) Chief Engineer of Nuclear Power Plant Section - Electrical and Control Engineering Fritz Mihály H-73 Paks, Dankó Pista út 1. phone: (+36 2) fax: (+36 1) Chief Engineer of Nuclear Power Plant Section - Operation and Maintenance Kiss Attila H-73 Paks, Dankó Pista út 1. phone: (+36 2) fax: (+36 1) Business Manager of Power Equipment Machinery Bárány László H- 11 Kiskunfélegyháza, Csanyi u. 2. phone: (+36 2) Power Equipment Machinery Plant Bárány László Plant Manager H-611 Kiskunfélegyháza, Csanyi u. 2. phone: (+36 2) Chief Engineer of Power Plant Machine Maintenance Vinkóczi János H-73 Paks, Dankó Pista út 1. phone: (+36 75) (+36 2) , fax: (+36 1) Power Plant Technology Department Szabó Attila H-73 Paks, Dankó Pista út 1. phone: (+36 75) (+36 2) fax: (+36 1) Economic Director Csomai Kamilla H-1158 Budapest, Körvasút sor 15. phone: (+36 1) fax: (+36 1) Department of Economics Papp Katalin phone: (+36 1) fax: (+36 1) Accounting Department Németh Julianna phone: (+36 1) fax: (+36 1) Financial Department Miló János phone: (+36 1) fax: (+36 1) Asset Management Department Vastag Gábor phone: (+36 1) fax: (+36 1) Payroll Calculation Department Horváth Miklós phone: (+36 1) fax: (+36 1) Recreational Asset Management Office Information Technology Services Lengyel János Office Manager phone: (+36 1) fax: (+36 1)

Éves Jelentés Annual Report

Éves Jelentés Annual Report 2012 Éves Jelentés Annual Report 2012 KÉPEKBEN 2012 IN PICTURES Február ı February Március ı March Április ı April Január ı January Január ı January Május ı May Távvezeték-bontási munka a ciprusi Moni

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

www.ovit.hu www.facebook.com/ovitzrt

www.ovit.hu www.facebook.com/ovitzrt www.ovit.hu www.facebook.com/ovitzrt Felelős kiadó / Responsible for publication Mr. GOPCSA, Péter vezérigazgató / General Director Felelős szerkesztő / Responsible for editing Mrs. LENGYEL, Enikő kommunikációs

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT Tartalomjegyzék Table of Contents 2. Tartalomjegyzék Table of Contents Köszöntő 3 Greetings Az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságának beszámolója a -es üzleti évről 6 Annual Report of

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben

Referenciák 2014. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett legjelentősebb kivitelezési feladatok:

Referenciák 2014. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett legjelentősebb kivitelezési feladatok: Referenciák 2014 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett legjelentősebb kivitelezési feladatok: Pótvízelőkészítő-rekonstrukció új pótvízelőkészítő megvalósítása, a meglévő pótvízelőkészítő átalakítása

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT H-1158 Budapest, Körvasút sor 15. Tel./Phone: (+36-1) 414-32 Fax: (+36-1) 415-5815 ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 28 pr@ovit.hu www.ovit.hu www.ovit.hu Éves jelentés A n n u a l R e p o r t Éves jelentés

Részletesebben

Éves jelentés Annual Report. OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 pr@ovit.hu www.ovit.

Éves jelentés Annual Report. OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 pr@ovit.hu www.ovit. 29 Éves jelentés Annual Report OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 15. Tel./Phone: (+36-1) 414-32 Fax: (+36-1) 415-5815 pr@ovit.hu www.ovit.hu KÖSZÖNTÔ WELCOME Tartalom Contents 2 3 Köszöntô Welcome

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi Üzleti terve 1. oldal a 5 oldalból Vezetői összefoglaló 1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást

Részletesebben

Éves. jelentés Annual Report. www.ovit.hu. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3202 Fax: (+36-1) 415-5810 pr@ovit.

Éves. jelentés Annual Report. www.ovit.hu. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3202 Fax: (+36-1) 415-5810 pr@ovit. Éves jelentés Annual Report 27 H-1158 Budapest, Körvasút sor 15. Tel./Phone: (+36-1) 414-322 Fax: (+36-1) 415-581 pr@ovit.hu www.ovit.hu www.ovit.hu 4 Az Igazgatóság beszámolója a 29 Pénzgazdálkodás 4

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Semi-Annual Report 2015

Semi-Annual Report 2015 Semi-Annual Report 2015 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2015 2014 Change (%) Interest and similar income 35,616 42,658 (16.51%) - cash and cash

Részletesebben

PC53 típusú Bopp & Reuther pneumatikus vezérlőszekrények beszerzése és beépítése

PC53 típusú Bopp & Reuther pneumatikus vezérlőszekrények beszerzése és beépítése A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve PC53 típusú

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. Statisztikai számjel: 10197879-6512-114-01 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. adatok millió Ft-ban A tétel megnevezése 2001.12.31 2002.12.31 a b c d e 1 Pénzeszközök 12 064 35 449 2 Állampapírok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ADATLAP SZÁLLODÁK RÉSZÉRE LIABILITY INSURANCE PROPOSAL FOR HOTELS A Biztosított neve/címe: Name and address of Insured: A Biztosított a szálloda: tulajdonosa/owner of the Hotel Insured

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum:

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum: Pozíció Darab Leírás Egyszeri ár 1 ALPHA Pro 1540 130 Külön kérésre Cikkszám: 96283590 GRUNDFOS ALPHA Pro is a complete range of circulator pumps featuring: integrated differentialpressure control enabling

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

Nagykőrösi telephely részletes adatai

Nagykőrösi telephely részletes adatai Nagykőrösi telephely részletes adatai Details information about the property of Cím / Address: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9. Helyrajzi szám / Geographical number: 3003/33 Leírás / Description Helyrajzi

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Industrial producer prices, January 2015

Industrial producer prices, January 2015 Release date: 27 February 2015 Next release: 27 February 2015. Unemployment, November 2014 January 2015 Number 32 Industrial prices, January 2015 Industrial prices decreased by 1.0% In January 2015, industrial

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási rendszerkövetelmények

Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási rendszerkövetelmények Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási rendszerkövetelmények Puskás László MVM Paks II. Zrt engedélyezési és nukleáris biztonsági osztályvezető XXIII. Magyar Minőség Hét Budapest, 2014.

Részletesebben

forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, január december

forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, január december Közzététel: 2014. február 21. Következik: 2014. február 24. Lakásépítések, építési engedélyek, 2013. I IV. negyedév Sorszám: 28. 230 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január december

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november Közzététel: 2014. január 21. Következik: 2014. január 22. A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013. év Sorszám: 12. 229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

Publish date 11/30/2012 4:11 AM. Change date 11/30/2012 4:11 AM

Publish date 11/30/2012 4:11 AM. Change date 11/30/2012 4:11 AM Irrigation works Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35586282.aspx External tender id 379567-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY MINUTES OF THE SHAREHOLDERS MEETING

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY MINUTES OF THE SHAREHOLDERS MEETING KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY MINUTES OF THE SHAREHOLDERS MEETING amely felvételre került a DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384;

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Létszám és kereset a nemzetgazdaságban január december

Létszám és kereset a nemzetgazdaságban január december Közzététel: 2011. február 18. Sorszám: 27. Következik: 2011. február 21. Népmozgalom, 2010. január december Létszám és kereset a nemzetgazdaságban 2010. január december A legalább 5 fős vállalkozásoknál

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév Közzététel: 2014. május 5. Következik: 2014. május 6. Kiskereskedelem, 2014. március (első becslés) Sorszám: 59. Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése ÉVES JELENTÉS 211 a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje tárgyidőszak: 211.1.1.- 211.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a VehicleICT projekt. Lengyel László lengyel@aut.bme.hu

Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a VehicleICT projekt. Lengyel László lengyel@aut.bme.hu Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a projekt Lengyel László lengyel@aut.bme.hu Az IT ma Havonta 850 millió aktív felhasználó a facebookon Az előadásom alatt 1,400,000 tweet

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben