Tanácsadási szolgáltatásaink. Our Advisory Services. kpmg.hu

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácsadási szolgáltatásaink. Our Advisory Services. kpmg.hu"

Átírás

1 Tanácsadási szolgáltatásaink Our Advisory Services kpmg.hu

2

3 A KPMG tanácsadási csoportjai az ügyfelekkel együttműködésben dolgoznak ki megoldásokat a növekedés megszilárdítására, a jogszabályi megfelelés erősítésére és a hatékonyság növelésére. Szakértőink objektív tanácsokkal és a végrehajtás támogatásával segítenek a hosszú távú értékteremtésben. Our advisory teams work with clients in addressing issues of growth, performance and compliance. Our professionals combine specialist skills to provide objective advice and execution to help preserve and improve value. László Csaba szenior partner T: +36 (1) E: Our Advisory Services 3

4 Tanácsadás a pénzügyi szolgáltatási szektorban Financial Services Advisory A pénzügyi szolgáltatási szektorral foglalkozó tanácsadási részlegünk a következő főbb szolgáltatásokat nyújtja bankok, biztosítók és lízingtársaságok számára: vezetői riportingrendszerek és -mechanizmusok átalakítása, értékesítési és disztribúciós hálózatok hatékonyságának és eredményességének növelése, ügyfélélménynövelés elektronikus és hagyományos ügyfélcsatornákon, üzleti folyamatok lean szempontú átvilágítása és újratervezése. Teljes körű szakértői szolgáltatást nyújtunk szervezeti és működési modellek transzformációjához, közös szolgáltató központok létrehozásához, valamint kiszervezések (outsourcing) megvalósításához a működési költségek racionalizálásának keretében. Segítünk a különböző szabályozások értelmezésében, átvételében és implementálásában, valamint támogatást nyújtunk ügyfeleinknek a kockázatkezelés valamennyi területén, különös tekintettel a kockázatirányítás és kockázati kontrollkörnyezet megerősítésében, minősítési rendszerek és kockázati modellek fejlesztésében/validálásában, lakossági követeléskezelés és behajtás racionalizálásában, a Bázel II fejlett módszereire való áttérésben, Bázel III / CRD IV-CRR implementációban és a felügyeleti validációra történő felkészülésben. Our Financial Services Advisory team offers services tailored to banking, insurance and leasing sector specifics such as: development of executive dashboard reporting platforms and mechanisms, sales and distribution efficiency improvement with special focus on customer experience enhancement, front office and back office process assessment and reengineering on lean principles. We also provide support within our cost optimisation framework in terms of designing and implementing target operating models, setting up shared service centres, and supporting outsourcing initiatives. Furthermore, we are specialised in interpretation and implementation of various regulatory frameworks. We offer broad scale support in all areas of regulatory risk management, including strengthening risk governance and risk control, developing/validating rating systems and models, retail collection, Basel II advanced methods and Basel III/CRD IV-CRR implementation and preparation for validation. László Csaba szenior partner T: +36 (1) E: Székely Zoltán partner T.: E.: 4 Tanácsadási szolgáltatásaink

5 Pénzügyikockázat-kezelési szolgáltatás Financial Risk Management Services Pénzügyikockázat-kezelési szolgáltatásunk (Financial Risk Management - FRM) bankoknak, biztosítótársaságoknak, vagyonkezelőknek és vállalati ügyfeleknek segít feltárni, megfelelő szabályozással és szakszerű kezeléssel csökkenteni a potenciálisan felmerülő pénzügyi kockázatokat. Nagy hangsúlyt helyezünk a kockázati stratégiához illeszkedő kockázatkezelési folyamatok, felelős belső irányítási mechanizmusok kialakítására, külső és belső megfelelőségének vizsgálatára. Szolgáltatásunk kiterjed olyan kulcsterületekre, mint a hitel-, működési, piaci és likviditáskockázatok mérése és menedzselése, gazdasági tőkeszámítás és -menedzsment, biztosítás-matematikai és pénzügyi jelentéskészítés támogatása, pénzügyi instrumentumok elszámolása, Bázel II, Bázel III és Szolvencia II szabályozásnak való megfelelés támogatása, helyreállítási tervek készítése, valamint vagyonkezelési tanácsadás. KPMG Financial Risk Management (FRM) helps banks, insurance companies, asset managers and corporate clients identify, assess, manage, report and limit the financial risks they face. We highlight concerns and help improve processes, governance and strategy across such key elements as credit and operational risk measurement and management, market and liquidity risks, economic capital management, actuarial and financial statement support, financial instruments accounting, Basel II, Basel III and Solvency II transformation, Recovery Plan preparation, and asset management advisory. Leposa Csilla partner T.: E.: Our Advisory Services 5

6 Tanácsadás az energetikai és közüzemi szektorban Energy & Utilities Advisory Az energetikai és közüzemi szektorra szakosodott tanácsadó csoportunk regionális tudásközpontként nyújt tanácsadási szolgáltatásokat a villamosenergia-, földgáz-, távhő- és víziközmű-szektorban a vállalatok tulajdonosai és vezetése mellett szabályozó hatóságok, kormányzati szervezetek, befektetési társaságok, bankok és egyéb érintettek számára. Szolgáltatásaink kiterjednek az értéklánc teljes vertikumára, többek között a stratégiaalkotás, összeolvadás és felvásárlás, vállalatfinanszírozás, szervezetátalakítás, költségoptimalizálás, energiakereskedelem, kockázatkezelés és szabályozás területén. Nemzetközi iparági tapasztalatokra, kipróbált módszertanokra és az egyes országokban lévő helyi KPMG-irodák erőforrásaira is építve szektorspecifikus, testre szabott megoldásokat dolgozunk ki ügyfeleink számára, amelyek támogatják mind a globális, mind a közép-kelet-európai energetikai és közüzemi szektorban működő társaságok stratégiai, operatív és tranzakciós tevékenységeit. KPMG s Energy & Utilities Advisory practice provides business advisory services to company owners and leaders in the electricity, gas, district heating sectors and water industries, as well as for regulators, government institutions, investment companies, banks and other stakeholders. We provide advisory support on strategy, mergers & acquisitions, corporate finance, restructuring, cost optimization, energy trading, risk management and regulatory matters to all elements of the value chain. Drawing upon a wealth of international experience, well-tested methodologies, and the resources of local KPMG member firms in each country, the KPMG Energy and Utilities Advisory practice develops industryspecific, customized approaches for our clients related to strategic, operative and transactional activities undertaken by firms operating in the energy and utilities sectors in the CEE region and around the globe. Kiss Péter partner T: +36 (1) E: Ságodi Attila partner T: +36 (1) E: 6 Tanácsadási szolgáltatásaink

7 EU- és kormányzati tanácsadási szolgáltatások Advisory in EU and Government sector EU- és kormányzati tanácsadási csoportunk széles körű nemzetközi, módszertani és iparági ismereteit kombinálva segíti közszférában működő ügyfeleit a stratégiavezérelt működés, hatékony és jogszabályoknak megfelelő gazdálkodás, valamint a közpénzek eredményes felhasználása terén. Értékelési és hatásvizsgálati szolgáltatásunk a modern menedzsment- és társadalomtudományi eszköztárra és több mint 15 ország gyakorlati tapasztalatára építve nyújt támogatást az érintett intézményeknek az EU-s és hazai programok, projektek, közpolitikai intézkedések és jogszabályok tervezésében és végrehajtásában, továbbá gyakorlati javaslatokon keresztül a pénzügyi források optimális felhasználásában. A program- és projektértékelésen túl programés projektauditok végrehajtásával segítjük az uniós és hazai közpénzek megfelelőségi ellenőrzéseit, továbbá akkreditációs vizsgálatok lefolytatásával biztosítjuk a hazai uniós intézményrendszer előírásoknak megfelelő működését és megújulását. Kiemelt, speciális tudással rendelkezünk az agrár- és vidékfejlesztés területén az uniós és nemzeti fejlesztési kezdeményezések végrehajtási és elszámolhatósági feltételrendszeréről, hazai és nemzetközi vonatkozásban egyaránt. Combining our international, methodological and sector-specific knowledge and background, our EU and Government team advises clients in the public sector on strategydriven operation and management efficiency, focusing on compliance with legal regulations and effective utilisation of public funds. Our Evaluation and Impact Assessment services help relevant institutions in the elaboration and implementation of EU and domestic programmes and projects, public policy measures, development of legislation, and optimal use of financial resources. We are also engaged in audits for domestic public funds and for EU compliance in accordance with internationally accepted programme and project audit standards. We provide assistance with accreditation services, helping to ensure compliant operation and targeted renewal of domestic EU institutions. Furthermore, we have gained expertise on the operation and clearing framework of the EU and national development initiatives in agricultural and rural development. Cserháti Gábor T.: E.: Kaszap András menedzser T.: E.: Our Advisory Services 7

8 Ingatlan-, szabadidős és turizmusfejlesztési szolgáltatások Real Estate, Leisure and Tourism services Ingatlan-, szabadidős és turizmusfejlesztési tanácsadással foglalkozó szakcsoportunk Magyarországon és külföldön is támogatja szolgáltatásaival a befektetőket, ingatlanfejlesztőket, szállodaláncok, szabadidős, vendéglátó és sportlétesítmények üzemeltetőit, önkormányzatokat és kormányzati szervezeteket, légitársaságok, stadionok, golfpályák tulajdonosait. Ügyfeleink részére piaci és pénzügyi megvalósíthatósági tanulmányokat, valamint üzleti és befektetési terveket készítünk, fejlesztési koncepciót alakítunk ki, üzemeltetőt és befektetőt keresünk, továbbá fejlesztési stratégiákat és gazdasági hatásvizsgálatokat készítünk. Ingatlantanácsadási szolgáltatásaink finanszírozók, ingatlantulajdonosok, -fejlesztők, -befektetők, -kezelők vagy bérlők számára kiterjednek többek között az eszközök, a fejlesztések értékelésére, ingatlanpiaci elemzések, hitelbiztosítéki értékelések készítésére és restrukturálásra is. Our Real Estate, Leisure and Tourism team provides services in Hungary and abroad to real estate developers, international hotel companies, theme park, restaurant chains and sport facility operators, municipalities and tourism ministries, airlines, stadium and golf course owners. Services include market and financial feasibility studies, business and investment planning, project conceptualization, operator and financing partner search as well as development strategies and economic impact assessments. For clients who develop, construct, own, finance, lease or manage property we offer asset valuations, development appraisals, collateral valuations for financing, real estate market studies and portfolio restructuring services. Andrea Sartori partner T: +36 (1) E: 8 Tanácsadási szolgáltatásaink

9 Corporate Finance Corporate Finance részlegünk abban segít ügyfeleinknek a cégadásvételi tranzakciók vevői és eladói oldalán egyaránt, hogy új üzleti lehetőségeket, befektetőket és üzleti partnereket találjanak, illetve velük sikeres tárgyalásokat folytassanak. Csapatunk képes továbbá az üzleti élet és a szabályozó hatóságok legszigorúbb elvárásainak is megfelelő, objektív vállalatértékeléseket készíteni. Kiterjedt magyarországi és közép-európai jelenlétünknek köszönhetően főként a pénzügyi szolgáltatási, az energiaés közüzemi, valamint az ingatlan- és turizmusfejlesztési szektorokban megtervezzük a felvásárlásra és a piaci részesedés megszerzésére irányuló legmegfelelőbb stratégiákat, majd segítjük azok megvalósítását. Tanácsadóink együttműködnek a világ vezető pénzügyi piacain működő KPMG-tagvállalatokkal, valamint nemzetközi pénzügyi (például EBRD) és stratégiai befektetőkkel, valamint kockázati és magántőke-befektetőkkel. Our Corporate Finance practice supports our clients from both buy and sell side M&A positions to source deal opportunities and financing, identify potential investors and business partners, negotiate with them for our clients benefit, and provide robust valuations that withstand rigorous business and regulatory scrutiny. Our extensive presence in the Hungarian and Central European markets, especially in financial services, energy and utilities, real estate and tourism enables us to design and implement the most appropriate transaction structures and market entry strategies. We work in close cooperation with other KPMG member firms in the major financial markets of the world, as well as with leading international financing institutions (e.g. EBRD), private equity houses and strategic investors. Simonyi Tamás T: +36 (1) E: Andrási Miklós T: +36 (1) E: Our Advisory Services 9

10 Informatikai tanácsadás IT Advisory Informatikai tanácsadási részlegünk támogatást nyújt az informatikai stratégia és az IT-irányítási keretrendszer (governance) kialakításában, továbbá informatikai architektúra tervezésében. Magasan képzett tanácsadó csapatunk jártas komplex projektek vezetésében és minőségbiztosításában, valamint ERP-, BI-, CRM-rendszerek (például SAP-, Oracle-, Microsoft-termékek) kiválasztásában, tervezésében és megvalósításában. Our IT Advisory Group provides support in developing IT strategy and IT governance frameworks, as well as in IT architecture design. Our highly skilled specialists have a wealth of experience in managing complex projects, in project quality assurance as well as in selecting, designing and implementing ERP, BI, CRM systems (like SAP, Oracle, Microsoft products). Székely Zoltán partner T.: E.: Kórász Tamás T: +36 (1) E: 10 Tanácsadási szolgáltatásaink

11 Informatikai kockázatkezelési szolgáltatások IT Risk Advisory Információkockázat-kezeléssel foglalkozó tanácsadóink az informatikai környezet és rendszerek biztonságossá tételében, a hatásos kontrollok és a jogszabályi megfelelőség megteremtésében nyújtanak támogatást. Segítünk ügyfeleinknek, hogy azonosítsák és értékeljék információbiztonsági és ITüzemeltetési kockázataikat, amelyek jelentős hatással lehetnek a biztonságos és folyamatos működésre, ezáltal a társaság bevételtermelő képességére. Szakértőink támogatják olyan információbiztonsági és IT-üzemeltetési kontrollok kialakítását és bevezetését, amelyek megfelelnek a jogszabályoknak és a nemzetközi szabványoknak egyaránt. Our IT Risk Advisory team provides support in making IT systems and environment secure, well-controlled and in line with legislation. We help our clients identify and assess information security and IT operation risks, which may significantly influence their continuous and secure operations, thus their ability to generate revenue. Furthermore, our advisors assist in designing and implementing information security and IT operation controls that are in compliance both with legal requirements and international standards. Sallai György T.: E.: Biczók Sándor menedzser T.: E.: Our Advisory Services 11

12 Üzleti hatékonyság fejlesztése Business Performance Services Üzleti hatékonyság fejlesztésével foglalkozó tanácsadóink támogatást nyújtanak az ügyfeleknek a vállalati stratégia, stratégiai teljesítménymérő rendszerek kialakításában, a szervezeti struktúrák fejlesztésében, költségcsökkentési lehetőségek kiaknázásában. Kiemelten foglalkozunk a vállalati működést támogató folyamatok, az irányítási és jelentési mechanizmusok, valamint a kapcsolódó kontrollok újratervezésével. Ezen felül megvalósíthatósági tanulmányok és pénzügyi tervek elkészítésével támogatjuk az üzleti tervezést. A tanácsadási szolgáltatások köre kiterjed az ügyfélszolgálati és értékesítési csatornák, rendszerek és mechanizmusok kialakítására és hatékony működtetésére, valamint a piaci szabályozások hatásainak felmérésére. KPMG s Business Performance Services team helps clients evolve their corporate strategy and strategic performance systems, improve organizational structures and utilize cost reduction opportunities. To enhance business performance our practitioners put a special focus on the redesign of corporate operational support processes, management and reporting mechanisms and related controls. In addition, they support business planning through feasibility studies and financial projections. The range of our advisory services encompasses the elaboration and efficient operation of customer service and sales channels, systems and mechanisms as well as the assessment of the effects of market regulation. Nestor Andrea T.: E.: 12 Tanácsadási szolgáltatásaink

13 Tanácsadás a telekommunikációs és médiaszektorban Advisory in Media and Telecommunications sector Telekommunikációs és médiacsoportunk távközlési, postai és médiapiaci társaságoknak, minisztériumoknak és szabályozó hatóságoknak nyújt tanácsadási szolgáltatást Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban. Legfontosabb szolgáltatásaink közé tartoznak a stratégiai, piacelemzési, vállalatirányítási szolgáltatások, megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti folyamatok fejlesztése, kormányzati és hatósági stratégiák, költségszámítás és költségmodellezés, valamint ügyfélszolgálati és értékesítési csatornákkal kapcsolatos tanácsadás. KPMG s Media and Telecommunications group provides advisory services to telecommunication, postal and media companies, as well as to ministries and authorities in Hungary and in the CEE region. Our major offerings include corporate governance and compliance services, business process improvement, feasibility studies, government and regulatory strategies, cost modeling and regulatory advisory. Nestor Andrea T.: E.: Our Advisory Services 13

14 Számviteli tanácsadási szolgáltatás Accounting Advisory Services A KPMG számviteli tanácsadási szolgáltatása széles körű segítséget nyújt a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alkalmazásában, beleértve a konverzióval kapcsolatos szolgáltatásokat, az IFRS-ek szerinti csoportszintű számviteli politika elkészítését, speciális tranzakciók IFRS-ek szerinti elemzését, pénzügyi instrumentumokkal, illetve fedezeti elszámolásokkal kapcsolatos számviteli elszámolásokra vonatkozó tanácsadást, aktuáriusi szolgáltatásokat, valamint IFRS-tréningeket. Eligazítást nyújtunk a magyar számviteli törvény, illetve számviteli gyakorlat kérdéseiben, a számviteli előírások értelmezésében és a napi könyvelési teendők során felmerülő aktuális kérdések megválaszolásában, valamint számviteli zárások felgyorsítására/minőségének javítására irányuló (ún. fast/quality close) szolgáltatásokat is kínálunk ügyfeleinknek. KPMG s Accounting Advisory Services team provides a wide range of services relating to the application of International Financial Reporting Standards (IFRSs) including conversion services, preparation of IFRS group accounting policies, analysis of the treatment of a specific transaction in accordance with IFRSs, advisory relating to financial instrument/hedge accounting, actuarial advisory and delivery of IFRS training. In addition, we provide guidance on issues relating to the Hungarian Act on Accounting and Hungarian accounting practice, including the interpretation of accounting provisions as well as answering current issues arising in practice during daily bookkeeping activities, and fast/quality close services. Rakó Ágnes T.: E.: Könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatás Bookkeeping and Payroll Services Katzer Zsolt szenior menedzser T.: E.: A KPMG könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatása (ASP) megoldást nyújt mind rövid, mind hosszú távú számviteli/ bérszámfejtési feladatok ellátására. Legyen szó pár hónapra kieső (fő)könyvelő, gazdasági vezető helyettesítésről vagy teljes körű könyvelés kiszervezésről, szakképzett csapatunk rövid időn belül átveszi a feladatokat és magas szinten biztosítja a folyamatosságot. Könyvelési csapatunk akár a társaság saját rendszerében, akár a KPMG Navision-rendszerében elvégzi a szükséges könyvelési feladatokat, és emellett elkészíti a bérszámfejtési, riportálási és beszámolókészítési munkákat is igény szerint testre szabott jelentések készítésével együtt. KPMG s Accounting and Payroll Services group provides strategies for short-term as well as long-term accounting/payroll tasks. Should the (chief) accountant or the chief financial officer of a company be temporarily replaced, or the entire bookkeeping function outsourced, our professional team is able to take up the reins immediately, helping to ensure the continuity of processes of outstanding quality. Besides providing bookkeeping services, either in the company s own accounting system or in KPMG s Navision system, our team can perform payroll-related and reporting tasks as well. In addition, our services also involve the preparation of financial statements and individually customised reports. Németh Miklós menedzser T.: E.: 14 Tanácsadási szolgáltatásaink

15 Forensic-szolgáltatások Forensic Services A KPMG csalásmegelőzési és -felderítési (Forensic) csoportja olyan kereskedelmi vagy pénzügyi természetű ügyekben támogatja ügyfeleit, melyek jogi vagy szabályozási eljárásokat eredményezhetnek. Szolgáltatásunk többek között magában foglalja szervezetek és szakemberek támogatását peres ügyekben, vagy olyan vitákban, melyek pereskedéshez vezethetnek. Csoportunkat gyakran felkérik feltételezhető pénzügyi csalás, illetve etikátlan vagy illegális pénzügyi vagy kereskedelmi tevékenységek kivizsgálására is. Csalásmegelőzési stratégiák kidolgozásával és kereskedelmi egyezmények átvilágításával segítünk ügyfeleinknek az esetleges csalások költségeit csökkenteni és a vitákat megelőzni. KPMG Forensic provides services designed to assist you in matters of a commercial or financial nature that may result in legal or regulatory action. Our services include the support of organizations and professional practitioners involved in litigation, or disputes that may lead to litigation, for example by assisting in the calculation of damages or loss of profits. We are often called upon to investigate suspected financial fraud and other unethical or illegal financial or commercial activity in organizations. By recommending fraud prevention strategies and vetting commercial agreements, we also assist our clients in reducing the cost from fraud or disputes occurring in the first place. Cserháti Gábor T.: E.: Megfelelőségi és belső ellenőrzési szolgáltatások Internal Audit, Risk and Compliance Services Megfelelőségi és belső ellenőrzési szakértőink multidiszciplináris szaktudással és széles körű tapasztalattal rendelkeznek a vállalat- és folyamatszintű kontrollkörnyezet fejlesztése, a belső ellenőrzési szolgáltatások, a kockázatértékelés és -kezelés, valamint a belső szabályozó rendszerek kialakítása és fejlesztése terén. Szolgáltatásunk magában foglalja a megfelelőségi rezsimek és belső szabályozó rendszerek kialakítását és fejlesztését, a belső működési kontrollok kialakítását, tesztelését és fejlesztését, valamint a belső ellenőrzés teljesítményének és kompetenciájának értékelését. Our Internal Audit, Risk and Compliance professionals assist clients in internal audit services, risk assessment as well as in designing and developing internal regulatory systems and directives to enhance transparency and governance excellence, both in strategic decision making and daily routine. Our services include creating and improving compliance regimes and internal regulatory systems, designing, testing and developing internal operation controls and evaluating internal audit performance and competency. Our Advisory Services 15

16 Tranzakciókkal kapcsolatos tanácsadás Transaction Services Tranzakciókkal kapcsolatos tanácsadási részlegünk vállalatfelvásárlási/értékesítési tranzakciók tervezésében és végrehajtásában nyújt támogatást pénzügyi, adó- és üzleti/ kereskedelmi átvilágítási, illetve a kapcsolódó egyéb szolgáltatásainkkal. Professzionális szakmai tanácsadást nyújtunk ügyfeleink részére a teljes tranzakciós folyamat során a tervezéstől a zárásig, valamint a tranzakció zárása utáni feladatok kezelésében. Segítünk ügyfeleinknek megismerni a céltársaságban és a tranzakció folyamatában rejlő kockázatokat, kiemelve azokat, melyek megakadályozhatják a tranzakció létrejöttét. Ügyfeleinkkel együttműködve felmérjük a tranzakciókban rejlő lehetőségeket és értékteremtő elemeit. Segítünk ügyfeleinknek a megfelelő számviteli, pénzügyi és adózási struktúrák kialakításában, valamint a tranzakció utáni és integrációs stratégiák kidolgozásában is. KPMG s Transaction Services practice helps clients plan and complete acquisition/ divestiture transactions with provision of financial, taxation and commercial due diligence and other relevant services. We provide our clients with professional advice during the entire period of the transaction, from planning until closing, as well as post acquisition tasks. We help our clients to identify potential risk exposures and deal breakers, both in the target company and in the transaction process. Additionally, we work with our clients to assess and analyze proposed transactions, highlighting the value drivers, risks and opportunities in the deal. We also help develop appropriate accounting, finance and tax structures as well as advising on post-deal and integration strategies. Csernitzky Péter T: +36 (1) E: Szabó Alexandra menedzser T: +36 (1) E: 16 Tanácsadási szolgáltatásaink

17 Restrukturálási szolgáltatások Restructuring Services Restrukturálási csoportunk a hitelezők, a tulajdonosok vagy a menedzsment megbízásából támogatást nyújt olyan restrukturálási intézkedések azonosításához, kidolgozásához és végrehajtásához, amelyek javíthatnak a likviditási helyzeten, a jövedelmezőség szintjén és a mérlegszerkezeten. Célunk, hogy fokozzuk a vállalat teljesítményét, illetve hogy segítségünkkel jelentős és maradandó értéket hozzunk létre az érintettek számára. Szolgáltatásunk többek között kiterjedhet pénzügyi restrukturálásra, költségcsökkentésre, cash menedzsmentre, kilépési stratégia kidolgozására és végrehajtására vonatkozó tanácsadásra. Working for lenders, shareholders or management, professionals from KPMG s Restructuring practice can assist you in identifying, developing and delivering restructuring actions that can generate real improvements in cash flow, profit & loss, and on the balance sheet. The aim is to turn around the performance of a business and to help generate outstanding and lasting value for stakeholders. Our services include financial restructuring, cost reductions, cash management, exit planning and implementation. Palotai Zsolt T: +36 (1) E: Our Advisory Services 17

18 KPMG in Hungary supporting growth for 25 years KPMG has been a leading audit, tax and advisory firm in Hungary, inspiring confidence and empowering change since KPMG in Hungary employs 750 staff with KPMG Hungary Ltd. offering audit services and KPMG Advisory Ltd. offering tax and advisory services for Hungarian and multinational companies, government entities and inward investors. Cutting through complexity, the strap line of KPMG s global strategy sums up our mission: we help our clients cut through complex issues and deliver clear and practical solutions to meet their needs. We have extensive knowledge and experience in most business sectors, including financial services, telecommunications, energy and utilities, government and public sector, real estate, infrastructure and tourism. Our professionals have built a strong international reputation as trusted advisors in other sectors, such as energy and utilities, sports advisory, shared service center development and operations, as well as in supporting family-owned businesses. To help our clients cope with the effects of the challenging economic environment, we offer services focusing on accounting advisory, financial restructuring, cost and liquidity management, business process improvement and tax efficiency, among others. Our business school, KPMG Academy helps clients enhance their competitiveness by providing open as well as customized training courses and development programs. Course topics include finance, accounting, management development, project management and knowledge management. Corporate responsibility is part of our business model. We commit significant time, energy and money to improving our environmental performance, to disseminate our responsible approach to our business partners and to contribute to a better quality of life for our employees, local communities and society in general. Our services: Financial Statement Audit Hungarian Statutory Reporting IFRS and US GAAP Reporting German, Israeli, Japanese and Korean Desks Tax Services Corporate and International Taxation Indirect Tax Advisory and Compliance Services International Executive Services Mergers and Acquisitions Taxation Services Tax Advice for the Financial Services Sector Transfer Pricing Services Advisory services Management Consulting Business Performance Services IT Advisory Services Risk Consulting Accounting Advisory, Bookkeeping and Payroll Services Financial Risk Management Forensic Services Internal Audit, Risk and Compliance Services IT Risk Advisory Services Transactions & Restructuring Corporate Finance Restructuring Transaction Services 18 Tanácsadási szolgáltatásaink

19 KPMG leadership in the changing complex business environment Expert recognized for quality, reliability, and technical excellence Global Mindset delivering world-class service to clients, and bringing global perspective to local clients Forward-thinking being innovative in responding to clients complex questions Value-adding leveraging business expertise and collaborating across all functions Passionate being proactive and confident in discussing the perspective on clients businesses 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Our Advisory Services 19

20 KPMG in Hungary T.: F.: E.: kpmg.hu Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik társaságunknak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A KPMG név, a KPMG logó és a cutting through complexity a KPMG International lajstromozott védjegye KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

A KPMG Magyarországon

A KPMG Magyarországon A KPMG Magyarországon 2 A KPMG Magyarországon A KPMG Magyarországon A KPMG 1989 óta Magyarország egyik vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társasága. A magyarországi KPMG 650 munkatársat foglalkoztat

Részletesebben

An invitation to grow with us. Grant Thornton Magyarországon

An invitation to grow with us. Grant Thornton Magyarországon An invitation to grow with us Grant Thornton Magyarországon Tartalomjegyzék 4 IB Grant Thornton Magyarországon 5 Rólunk 6 Helyismeret, globális csapat 9 Márkaértékeink 10 Megkülönböztető ismérveink 13

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

Alumni News* June 2007. *connectedthinking

Alumni News* June 2007. *connectedthinking * *connectedthinking Tartalom/Contents Tovább növekszik a 1 : Further Growth A PwC-t speciális szaktudással rendelkezô 3 munkatársai emelik ki a versenytársak közül Interjú David Wake-kel, a Tanácsadási

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Tartalomjegyzék table of content 2 Tartalomjegyzék Table of content 4 Köszöntő Greetings 5 Az Igazgatóság tagjai Members of the Board of Directors A Felügyelô Bizottság

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben

Citibank Europe plc Hungarian Branch Office Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Citibank Europe plc Hungarian Branch Office Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Citibank Europe plc Hungarian Branch Office Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Annual Report Éves jelentés 2011 Table of Contents Citi Country Officer s Report 4 Balance Sheet & Profit and Loss

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2012 az elnök üzenete / President s message 1 bevezetés a tigáz tevékenysége / introduction - activity of tigáz 4 a kapcsolatokban rejlő érték / the value

Részletesebben

Elnöki beszámoló Executive summary

Elnöki beszámoló Executive summary A N N U A L R E P O R T É V E S J E L E N T É S Tartalom Contents 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ELNÖKI BESZÁMOLÓ Executive Report A KOREAI FEJLESZTÉSI BANK, SZÖUL The Korea Development Bank,

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

tartalom contents tartalom contents az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message

tartalom contents tartalom contents az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message tartalom 4 az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message contents 8 a vezérigazgató bevezetôje Chief Executive Officer s message 1 12 üzleti áttekintés business review 2 30 független könyvvizsgálói

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 13 2 4 6 8 9 17 18 Tartalomjegyzék Contents Elnöki üzenet Message from the CEO Igazgatótanács, Felügyelőbizottság, Felsővezetők Board of Directors, Supervisory Board, Senior

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies HUNGARY ACCESSING THE EU The win-win business experience of HEBC companies MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN A Magyar EU Bôvítési Üzleti Tanács tagvállalatainak üzleti tapasztalatai CONTENTS

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS AZ ENER G CÉGCSOPORT A nemzetközi ENER G cégcsoport fenntartható és energiahatékony technológiákat kínál ügyfelei számára világszerte. ENER G megtervez,

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt.

Magyarországi Volksbank Zrt. Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2008 Annual Report 2008 Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu

Részletesebben

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY cégértékelés, cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás vállalkozóknak és befektetőknek cégértéklevél 6. évfolyam // 48. szám // 2011. április // 2000.- ft // eur 8 for entrepreneurs and international companies

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010

Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010 Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010 Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu TARTALOM Az igazgatóság

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

Citibank Europe plc Hungarian Branch Office Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Citibank Europe plc Hungarian Branch Office Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Citibank Europe plc Hungarian Branch Office Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Annual Report Éves jelentés 2012 Table of Contents Citi Country Officer s Report 4 Balance Sheet & Profit and Loss

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

Corporate Governance & Business Integrity Glossary

Corporate Governance & Business Integrity Glossary Glossary:Layout 1 6/7/11 11:13 AM Page 1 The American Chamber of Commerce in Hungary is Proud to Sponsor this Corporate Governance & Business Integrity Glossary Helping Promote Best Practices in Hungary

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

éves jelentés annual report

éves jelentés annual report éves jelentés annual report 2005 1 fõbb pénzügyi számok key financial data mérleg és eredménykimutatásból / from the balance sheet and P&L statement a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolók Szabályai (IFRS) szerint

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben