TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 2 3. SZAVATOSSÁG 3 4. BÓNUSZ 6 5. VEZETŐSÉGI BÓNUSZ 8 6. MANAGER SZINTNÉL MAGASABB MARKETING SZINTEK 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 2 3. SZAVATOSSÁG 3 4. BÓNUSZ 6 5. VEZETŐSÉGI BÓNUSZ 8 6. MANAGER SZINTNÉL MAGASABB MARKETING SZINTEK 12"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 2 3. SZAVATOSSÁG 3 4. BÓNUSZ 6 5. VEZETŐSÉGI BÓNUSZ 8 6. MANAGER SZINTNÉL MAGASABB MARKETING SZINTEK DRÁGAKŐ MANAGERI SZINTEK GEM BÓNUSZ ÖSZTÖNZŐ PROGRAM FLP SZUPER RALLY MANAGER SZINT ÉS ÚJRAMINŐSÍTÉSEK ÚJRASZPONZORÁLÁSI SZABÁLYOK RENDELÉS TERMÉKFORGALMAZÓI JOGVISZONY KAPCSOLATTARTÁS NEMZETKÖZI SZPONZORÁLÁS 31

2 1 BEVEZETÉS 2 A Forever Living Products Magyarország Kft. (továbbiakban az FLP ), mint a Forever Living Products cégcsoportba tartozó más társaságok, egyedülálló módszerrel, független termékforgalmazókon keresztül segíti termékeinek használatát és forgalmazását. A Forever Living Products cégcsoport egymással kapcsolatban álló társaságok családja, amelynek termékforgalmazói a Forever Living Products termékeket világszerte használják és népszerűsítik. Az FLP termékforgalmazóit kiemelkedő minőségű termékekkel, hozzáértő személyzettel és marketing tervvel segíti. Az FLP cégcsoportba tartozó társaságok egyedülálló módon a Forever Csapat Marketinget alkalmazzák. Az FLP cégcsoportjába tartozó vállalkozások és termékeik lehetőséget kínálnak a termékforgalmazóknak, hogy az FLP termékeinek használatával életük minőségén javítsanak, egyúttal egyenlő esélyt kapjanak az FLP marketing rendszerében való sikeres munkához. A legtöbb üzleti lehetőségtől eltérően az FLP marketing rendszerében történő munkával járó anyagi kockázat csekély, mivel az FLP minimális összegű befektetést sem követel meg és liberális visszavásárlási politikát alkalmaz. Megfelelő munkavégzés nélkül, vagy kizárólag mások erőfeszítéseire támaszkodva az FLP Termékforgalmazói nem lehetnek sikeresek. Az FLP Termékforgalmazóinak jövedelme az FLP által értékesített termékek mennyiségétől függ. A Termékforgalmazók az FLP-vel szerződéses viszonyban állnak, sikerük személyes erőfeszítésük függvénye. A Forever Living Products cégcsoport sikertörténete figyelemreméltó. Az FLP marketing tervének célja, hogy az FLP kiváló minőségű termékeinek értékesítését és használatát elősegítse. A Termékforgalmazók elsődleges feladata a marketing hálózat kiépítése és az FLP termékek értékesítésének és használatának elősegítése. Az FLP a marketing rendszerének valamennyi szintjén álló Termékforgalmazót arra ösztönöz, hogy minden hónapban vásároljon FLP terméket. A sikeres Termékforgalmazók a piaccal kapcsolatos naprakész ismereteiket továbbképzések révén és más Termékforgalmazók szponzorálása során szerzik meg. 2 DEFINÍCIÓK 2.1 Karton Pont vagy CC az FLP Marketing Tervében meghatározottak szerint történő előrelépés, bónuszok, jutalmak és teljesítményösztönző juttatások mérésére szolgál. Egy Karton Pont jár minden 160 -nak (azaz százhatvan eurónak) megfelelő értékű FLP termék FLP-től történő megvásárlása után. 2.2 Új Termékforgalmazó az a Termékforgalmazó, aki még nem érte el az Assistant Supervisor szintet. 2.3 Termékforgalmazó az a 18. életévét betöltött személy, aki (elsősorban az FLP termékekről szóló termék és marketing

3 3 bemutatón való részvételt követően) az erre szolgáló nyomtatványon az FLP-hez termékforgalmazói jelentkezést nyújtott be és azt az FLP által erre felhatalmazott személy (a Szponzor ajánlása alapján) elfogadta. A Termékforgalmazók jogosultak az FLP-től a közzétett kedvezményes áron termékeket vásárolni, illetve a termékeket másoknak ajánlani és bemutatni, nem jogosultak azonban az FLP termékek továbbértékesítésére, helyette az FLP termékek iránt érdeklődőket az FLP-hez irányítják. 2.4 Aktív Termékforgalmazó az adott hónapban az a Termékforgalmazó, akinek a tárgyhónapban legalább négy Karton Pontja van Személyesnek Elismert Vásárlásokból, feltéve, hogy azokból legalább egyet saját regisztrációs számán történt vásárlás révén ért el. A Személyesnek Elismert Vásárlást saját, vagy a Termékforgalmazó által szponzorált Új Termékforgalmazók vásárlásai után lehet megszerezni. Minden hónapban megállapításra kerül, hogy a Termékforgalmazó Aktív Termékforgalmazónak minősül-e. 2.5 Csoportos Elismert Vásárlás az adott Termékforgalmazó alsóvonalán működő Termékforgalmazók által realizált vásárlás. 2.6 Szponzor az adott Termékforgalmazót az FLP marketing rendszerébe ajánló Termékforgalmazó, aki köteles a Termékforgalmazót az FLP termékeiről és marketing rendszeréről tájékoztatni és a Termékforgalmazó munkáját a szükséges információval segíteni. A Szponzor alatt regisztrált valamennyi Termékforgalmazó az adott Szponzor alsóvonalába, míg az őt szponzoráló személy, illetve a rendszerben az őt szponzoráló személy felett elhelyezkedő személyek a felsővonalába tartoznak. 2.7 Központi Iroda Az FLP cégcsoportba tartozó Forever Living Products LLC(7501 E. McCormick Pkwy, Ste. 200 S., Scottsdale, AZ 85258, Amerikai Egyesült Államok), amely a jelen Üzletpolitikában meghatározott esetekben jogosult a termékforgalmazói jogviszonyt érintő döntéseket hozni. 2.8 Executive Committee Az FLP cégcsoportba tartozó Központi Iroda szerve, amely a jelen Üzletpolitikában meghatározott esetekben jogosult a termékforgalmazói jogviszonyt érintő döntéseket hozni. 3 SZAVATOSSÁG 3.1 Az FLP a vonatkozó jogszabályokban foglalt szavatossági kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. 3.2 A jogszabályban előírt szavatosságon kívül a vásárlói elégedettség biztosítása érdekében az FLP vállalja, hogy amennyiben a Termékforgalmazó vagy az FLP-től terméket vásároló nem Termékforgalmazó a termékkel elégedetlen, a vásárlástól számított 8 (nyolc) naptári napon belül az ügylettől, a termék visszatérítése mellett, indokolás nélkül elállhat. A jelen pont szerinti igényének

4 4 érvényesítéséhez a Termékforgalmazó (vagy az FLP-től terméket vásároló nem Termékforgalmazó) köteles a vásárlás időpontját igazolni és a terméket az FLP-nek a fenti 8 napos határidőn belül visszatéríteni. A jelen pont szerinti elállási jog a Termékforgalmazókat csak egy alkalommal illeti meg (kivéve, ha a Termékforgalmazó/vásárló megrendelésére a termékeket az FLP szállította vagy szállíttatta ki), ismételt alkalmazására kizárólag az FLP esetenként adandó jóváhagyásával kerülhet sor. 3.3 A Termékforgalmazó felelősséggel tartozik az FLP termékekről általa adott tájékoztatás valóságtartalmáért. Amennyiben a Termékforgalmazó a terméknek olyan tulajdonságot tulajdonít, amellyel a termék nem rendelkezik, vagy a termékről, illetve az FLPről, az FLP cégcsoportba tartozó más cégről valótlan tájékoztatást nyújt, felelős az ezzel az FLP-nek, az FLP cégcsoportjába tartozó más cégnek, másik Termékforgalmazónak, illetve bármely harmadik személynek okozott kárért. 3.4 Amennyiben valamely Termékforgalmazó az FLP-vel fennálló termékforgalmazói jogviszonyát megszünteti, az FLP kötelezettséget vállal, hogy minden fel nem használt, még le nem járt szavatosságú, a termékforgalmazói jogviszony megszűnését megelőző 12 (tizenkét) hónapban a jelen Üzletpolitika rendelkezéseinek megfelelően vásárolt FLP terméket visszavásárol tőle. Az FLP termékek visszavásárlásának előfeltétele, hogy a Termékforgalmazó az FLPvel fennálló termékforgalmazói jogviszonyának megszüntetését írásban kezdeményezze és a termékforgalmazói jogviszonyból eredő jogairól lemondjon. Az FLP termékek visszavásárlása érdekében a Termékforgalmazó köteles az erre rendszeresített nyomtatványon az FLP részére kérelmet benyújtani és valamennyi terméket, amelynek visszavásárlását kéri a vásárlás hitelt érdemlő igazolásával együtt az FLP-nek visszajuttatni. A termékek jelen pont szerinti visszavásárlása esetén a visszavásárolt termékek után kifizetett valamennyi bónusz és Karton Pont a Termékforgalmazó felsővonalától visszavonásra kerül. Amennyiben a visszavonásra kerülő Karton Pontokat a Termékforgalmazó vagy a felsővonalán elhelyezkedő bármely Termékforgalmazó marketing rendszerben történt előrelépése szempontjából figyelembe vették, meg kell vizsgálni, hogy az előrelépés feltételei a visszavont Karton Pontok hiányában is fennállnak-e és az előrelépés hatályban maradhat-e. A visszatérítést megalapozó tények ellenőrzése után az FLP megtéríti a Termékforgalmazónak a termék Termékforgalmazó által kifizetett vételárának az FLP által kifizetett bónuszokkal, illetve a termék kezelésével, szállításával és egyéb, a visszatérítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel csökkentett összegét. A Termékforgalmazó által az FLP-nek okozott költségek és károk Termékforgalmazó általi megtérítése után az FLP törli a Termékforgalmazó regisztrációját az FLP Marketing Tervéből és a Termékforgalmazó teljes alsóvonala változatlan rendben átkerül a távozó Termékforgalmazó Szponzora alá.

5 5 3.5 A termékek visszavásárlásával kapcsolatos fenti szabály célja a Termékforgalmazók ésszerű mértékű vásárlásainak, illetve e vásárlások Szponzorok és az FLP általi ellenőrzésének ösztönzése. A Termékforgalmazók nem vehetnek több terméket annál, amennyit üzleti és személyes céljaikra fel tudnak használni. A Szponzorok javaslatokkal segítik a Termékforgalmazókat a vásárlás megfelelő mennyiségének kialakításában, hogy a Termékforgalmazók csak annyi terméket vásároljanak, amennyi az aktuális szükségleteiket fedezi, illetve további termékeket csak akkor vásároljanak, ha a termékkészletük 75%-át felhasználták. Az olyan termék, amit korábban felhasználtként tüntettek fel, nem vásárolható vissza. 3.6 Amennyiben valamely Termékforgalmazó az FLP-vel fennálló termékforgalmazói jogviszonyát megszünteti, az FLP kötelezettséget vállal, hogy minden fel nem használt, még le nem járt szavatosságú, a termékforgalmazói jogviszony megszűnését megelőző 12 (tizenkét) hónapban a jelen Üzletpolitika rendelkezéseinek megfelelően vásárolt FLP terméket visszavásárol tőle. Az FLP termékek visszavásárlásának előfeltétele, hogy a Termékforgalmazó az FLPvel fennálló termékforgalmazói jogviszonyának megszüntetését írásban kezdeményezze és a termékforgalmazói jogviszonyból eredő jogairól lemondjon. Az FLP termékek visszavásárlása érdekében a Termékforgalmazó köteles az erre rendszeresített nyomtatványon az FLP részére kérelmet benyújtani és valamennyi terméket, amelynek visszavásárlását kéri a vásárlás hitelt érdemlő igazolásával együtt az FLP-nek visszajuttatni. Amennyiben a termékforgalmazói jogviszonyát megszüntetni kívánó Termékforgalmazó által visszahozott termék pontértéke több mint 4 Karton Pont, a visszavásárolt termékek után kifizetett valamennyi bónusz és Karton Pont visszavonásra kerülhet a Termékforgalmazó felsővonalától. Amennyiben a visszavonásra kerülő Karton Pontokat a Termékforgalmazó vagy a felsővonalán elhelyezkedő bármely Termékforgalmazó marketing rendszerben történt előrelépése szempontjából figyelemben vették, meg lehet vizsgálni, hogy az előrelépés feltételei a visszavont Karton Pontok hiányában is fennállnak-e és az előrelépés hatályban maradhate. Amennyiben a termékforgalmazói jogviszonyát megszüntetni kívánó Termékforgalmazó visszahoz egy Touch of Forever dobozt vagy bármely más Combination Pak-et, és abból hiányzik néhány termék, a visszatérítés összegét úgy számolják ki, mintha az egész Combo Pak-et visszahozták volna, és a hiányzó komponensek nagykereskedelmi árát ezután levonják a kiadott visszatérítés összegéből. A visszatérítést megalapozó tények ellenőrzése után, az FLP megtéríti a Termékforgalmazónak a termék Termékforgalmazó által kifizetett vételárának az FLP által kifizetett bónuszokkal, illetve a termék kezelésével, szállításával és egyéb a visszatérítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel csökkentett összegét. A Termékforgalmazó által az FLP-nek okozott költségek és károk Termékforgalmazó általi megtérítése után az FLP törli a Termékforgalmazó regisztrációját az FLP Marketing Tervéből és a Termékforgalmazó teljes alsóvonala változatlan rendben átkerül a távozó Termékforgalmazó Szponzora alá.

6 4 BÓNUSZ A Forever Living Marketing Terv az alábbiakat tartalmazza: 6 Marketing terv Assistant Manager 75 cc Manager 120 cc 18 % Supervisor 25 cc 13 % 5 % Assistant Supervisor 2 cc 8 % 5 % 10 % Új termékforgalmazó 5 % Személyes bónusz Mennyiségi bónusz 3 % 8 % 13 % 1. ábra 4.1 Személyes Bónusz ( SZB ) az adott Termékforgalmazó Személyesnek Elismert Vásárlásain vagy az általa személyesen szponzorált Új Termékforgalmazók Személyesnek Elismert Vásárlásain alapuló teljesítményfüggő díjazás. 4.2 Mennyiségi Bónusz ( MB ) az adott Termékforgalmazó által személyesen szponzorált Assistant Supervisor, Supervisor vagy Assistant Manager besorolású Termékforgalmazók Csoportos Elismert Vásárlásain alapuló teljesítményfüggő díjazás. 4.3 Új Termékforgalmazó Ezen a szinten SZB nem kerül kifizetésre 4.4 Assistant Supervisor 5% SZB minden Személyesnek Elismert Vásárlás után. Ezen a szinten MB nem kerül kifizetésre 4.5 Supervisor 8% SZB minden Személyesnek Elismert Vásárlás után. 3% MB minden személyesen szponzorált Assistant Supervisor és azok Csoportos Elismert Vásárlásai után 4.6 Assistant Manager 13% SZB minden Személyesnek Elismert Vásárlás után 5% MB minden személyesen szponzorált Supervisor és azok Csoportos Elismert Vásárlásai után 8% MB minden személyesen szponzorált Assistant Supervisor és azok Csoportos Elismert Vásárlásai után 4.7 Manager 18% SZB minden Személyesnek Elismert Vásárlás után 5% MB minden személyesen szponzorált Assistant Manager és azok Csoportos Elismert Vásárlásai után 10% MB minden személyesen szponzorált Supervisor és azok

7 7 Csoportos Elismert Vásárlásai után 13% MB minden személyesen szponzorált Assistant Supervisor és azok Csoportos Elismert Vásárlásai után 4.8 Az Új Termékforgalmazók az Assistant Supervisor szint eléréséig nem jogosultak az FLP Marketing Tervbe foglalt bónuszokra vagy mások szponzorálására. Az az Új Termékforgalmazó, aki két egymást követő hónapban legalább két Karton Pontnak megfelelő értékű FLP terméket vásárol az FLP-től, Assistant Supervisor szintre lép. 4.9 Az Új Termékforgalmazó elismert vásárlásai után járó SZB az Új Termékforgalmazó Szponzorát illeti meg. Az Új Termékforgalmazó által szerzett Karton Pontok Személyesnek Elismert Vásárlásnak számítanak mind az Új Termékforgalmazó, mind a Szponzor számára Bármely hónap, illetve két egymást követő hónap figyelembe vehető az Assistant Supervisor, Supervisor, Assistant Manager, vagy Manager szintek eléréséhez szükséges Karton Pontok megszerzése szempontjából. Minden, a marketing rendszerben történő előrelépés azon a napon történik, amikor elegendő számú Karton Pont gyűlt össze az adott szint eléréséhez Valamennyi bónusz számításához az ajánlott fogyasztói árakat kell figyelembe venni, amint az a Termékforgalmazó havi termékforgalmazói díjelszámolásában szerepel Amennyiben valamely Termékforgalmazó egy adott marketing szintet elért, az ezen szinthez tartozó feltételeket nem kell újból teljesíteni, kivéve ha a termékforgalmazói jogviszonya megszűnt vagy őt újraszponzorálták A termékforgalmazói jogviszony, illetve az azzal járó jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át. Termékforgalmazói jogviszonyban jogutódlás csak a Termékforgalmazó halálának esetében, a jelen Üzletpolitikában foglaltak szerint lehetséges Minden Termékforgalmazó, akinek az FLP-vel fennálló termékforgalmazói jogviszonya megszűnt, a jogviszony megszűnését követően kettő évig nem adhat be új termékforgalmazói jelentkezést. A határidő eltelte után lehet új termékforgalmazói jelentkezést benyújtani azzal, hogy azt az FLP az Executive Committee jóváhagyása esetén fogadja el A Termékforgalmazó nem jogosult az egyes marketing szinteket a Szponzoránál hamarabb elérni A Supervisor, Assistant Manager és Manager marketing szinten lévő Termékforgalmazók akkor jogosultak Mennyiségi Bónusz és a szponzorált csoportok utáni egyéb juttatások megszerzésére, ha a fenti 2.4 pont szerint Aktív Termékforgalmazónak minősülnek és a Marketing Terv egyéb feltételeit is teljesítik A bónuszok a marketing rendszerben elfoglalt hely alapján kerülnek megállapításra. A bónuszokat az elért, aktuális szinten

8 8 fizetik ki. Példa: Ha egy Assistant Supervisor Személyesnek Elismert Vásárlásai után 30 Karton Pontot gyűjt egy vagy két egymást követő naptári hónapban, akkor 5% SZB-t kap az első 25 Karton Pontra és 8% SZB-t a fennmaradó 5 Karton Pontra Manager szint elérésére vonatkozó példa: Ha egy Assistant Supervisor szinten lévő Termékforgalmazó egy adott naptári hónapban 150 Karton Pontnyi elismert vásárlással rendelkezik és így eléri a Manager szintet, akkor az Aktív Termékforgalmazónak minősülő Szponzora teljes Karton Pontszámot kap az első 120 Karton Pont után. A fennmaradó 30 Karton Pont 40%, 20% és 10%-a a felette álló Vezetőségi Bónuszra jogosult Manager szintű Termékforgalmazóknak kerül elszámolásra Assistant Supervisor, Supervisor vagy Assistant Manager nem kap MB-t a szponzorált csoportjában szereplő olyan Termékforgalmazó után, aki ugyanazon a szinten van a Marketing Tervben. Azonban a Marketing Tervben történő előrelépés szempontjából az ilyen Termékforgalmazók után járó Karton Pontokat be kell számítani A termékforgalmazói díjelszámolást az FLP az eladásokat követő hónap tizenötödik napján postázza. Példa: a januárra elismert vásárlásokra vonatkozó díjelszámolás február 15-én kerül postázásra A Termékforgalmazó Elismert Manager szintű Termékforgalmazónak minősül és jogosulttá válik egy arany kitűzőre, amennyiben az alábbi feltételeknek megfelel: (1) bármely egy vagy két egymást követő hónap alatt 120 Karton Pontnak megfelelő Személyesnek Elismert Vásárlást és/vagy non-manageri vásárlást teljesít; és (2) ezen egy vagy két egymást követő hónap alatt Aktív Termékforgalmazónak minősül; és (3) ezen egy vagy két egymást követő hónap alatt az alsóvonalában Manager szintű Termékforgalmazó nincsen. Amennyiben a Termékforgalmazó az alsóvonalában szereplő valamelyik Manager-rel azonos egy vagy két hónapos időtartam alatt teljesíti a követelményeket, a Termékforgalmazó az Elismert Manager szint elérése érdekében az alábbi feltételeket köteles teljesíteni: (1) ezen egy vagy két hónap alatt Aktív Termékforgalmazónak minősül; és (2) a szint elérése szempontjából figyelembe vett utolsó hónapban legalább 25 Karton Pontnak megfelelő Személyesnek Elismert Vásárlást és/vagy non-manager-i vásárlást teljesít az alsóvonalában elhelyezkedő Termékforgalmazók révén azzal, hogy az alsóvonalában a követelményeket ugyanezen hónapban teljesítő Manager nem vehető figyelembe. 5 VEZETŐSÉGI BÓNUSZ (VB) Igazgató 120 cc 6 % 3 % 2 % 2. ábra

9 5.1 Elismert Manager szintű Termékforgalmazóvá válása után a Termékforgalmazó köteles az alsóvonalában elhelyezkedő Termékforgalmazók munkáját, azok sikerének érdekében segíteni. Az Elismert Manager szintet elért Aktív Termékforgalmazó akkor éri el a Vezető Manager szintet, ha az alsóvonalában egy Termékforgalmazó Manager szintet ért el. A Vezető Manager akkor jogosult Vezetőségi Bónuszra, ha legalább 12 Karton Pont személyesen szerzett és non-manageri elismert vásárlása van havonta. Non-manageri Karton Pontnak minősül az adott Termékforgalmazó alsóvonalában Manager szintnél alacsonyabb szinten működő Termékforgalmazók által vásárolt termékek után járó Karton Pont, feltéve, hogy az adott Termékforgalmazó alsóvonalában csak Manager szintnél alacsonyabb szinten működő Termékforgalmazók válnak jogosulttá a vásárlással keletkezett Karton Pontokra. 5.2 A Vezetőségi Bónusz a következő mértékben fizethető Elismert Manager szintű azon Termékforgalmazóknak, akik alsóvonalában Manager szintű Termékforgalmazók találhatók: 6% Bónusz jár az első generációs (azaz közvetlenül a Vezető Manager által szponzorált) Managerek és csoportjuk által leadott megrendelések után. 3% Bónusz jár a második generációs (azaz a Vezető Manager által közvetlenül szponzorált Manager által szponzorált) Managerek és csoportjuk által leadott megrendelések után. 2% Bónusz jár a harmadik generációs Managerek és csoportjuk által leadott megrendelések után Az az Igazgató, aki nem teljesíti az aktív-elismert előírást egy adott hónapban, vagyis nem minősül Vezetőségi Bónuszra, nem részesül Vezetőségi Bónusz juttatásban és a Vezetőségi Karton Pontok (40% vagy 20% vagy 10%) a felette lévő első Minősült Igazgatónál jelennek meg. Vezetőségi Karton Pontok (CC) (40%-20%-10%) Minden Vezetőségi Karton Pont (CC) (40%-20%-10%) csak annál az Elismert Igazgatónál (Recognized Manager) jelenik meg, aki a Vezetőségi Bónuszra adott hónapban minősült. Ez azt jelenti, hogy ha van egy nem-minősült Elismert Igazgató Ön és egy másik Igazgató között, mind a Vezetőségi Bónusz (6%-3%- 2%), mind a Vezetőségi Karton Pontok (40%-20%-10%) az adott hónapban úgy kerülnek elszámolásra, mintha az inaktív Elismert Igazgató nem is lenne része a szponzor vonalnak. Ennek értelmében a Karton Pontok ezentúl nem jelennek meg a nem-minősült Elismert Igazgató vállalkozói díjelszámolásán sem. Továbbá a Karton Pont és Bónusz értékkel bíró vásárlások mellett az inaktív igazgató elszámolásán 0 Karton Pont szerepel.

10 10 Vezetőségi Karton Pontok (CC) 6 % 3 % 2 % 40 % cc 20 % cc 10 % cc Igazgató Igazgató Igazgató 3. ábra Elismert Igazgatói (Recognized Manager) minősülés A Nem-Elismert Igazgató Elismertté válhat, ha felhasználja azokat a Karton Pontokat (CC), amelyek egy alsóvonalas Elismert Igazgatójának minősülésén kívüli non-manageri pontjai voltak minősülése hónapjában, amikor a fölötte lévő Igazgató Nem-Elismert Igazgatóvá vált. Igaz ez abban az esetben, ha a Nem-Elismert Igazgató minősülésére közvetlenül az általa szponzorált Termékforgalmazó Elismert Igazgatóvá minősülését követő hónapban kerül sor. Előfordul, hogy egy termékforgalmazó Nem-Elismert Igazgatóvá válik, mert nem volt személyesen aktív (4 cc) a minősülési periódus (két hónap) első hónapjában (a minősülési két hónap, mint periódus, azt a két hónapot és az az alatt szerzett összes Karton Pontot jelenti, amely a minősülést megelőzi), vagy nem volt a minősülés második hónapjában elég az alsóvonalában vele egyszerre Igazgatóvá minősülő munkatárstól független Karton Pontja. Így a Nem-Elismert Igazgatóknak (Unrecognized Manager) is megvan a lehetősége, hogy az alatta minősülő Elismert Igazgató második havi minősüléséhez fel nem használt non-manageri Karton Pontjait beszámíthassa, és ahhoz már csak az igazgatói 120 Karton Ponthoz szükséges Karton Pont mennyiséget kelljen hozzá adnia a következő hónapban, és így maga is Elismert Igazgatóvá váljon (4.ábra). Vagy ha összegyűjti a 120 Karton Ponthoz még szükséges Karton Pont mennyiséget ugyanazon minősülésének a második hónapjában, megvan a lehetősége, hogy beszámolja mind a második havi minősülés nonmanageri Karton Pontjait, mind a második havi minősülésen kívül eső non-manageri Karton Pontjait, melyek adott hónapból származnak (5.ábra). Az alábbi példában az Igazgató februárban nem-elismert, mert nem volt legalább 25 Karton Pontja más vonaltól, mint amely őt szintre emelte, és nem volt aktív januárban. Márciusban aztán elismertté válik a februári és márciusi pontjait összesítve, hiszen a két hónap alapján 120 nonmanageri Karton Pontja van, valamint mindkét hónapban aktív volt. Január Február 0 személyes cc 4 személyes cc Nem-Elismert Igazgató 4. ábra Elismert Igazgató

11 11 Az alábbi példában az Igazgató nem-elismertté válik, mert januári Karton Pontokat használ fel és abban a hónapban nem volt aktív. Nem-Elismert Igazgatóvá válik februárban, amikor eléri a 60 Karton Pontot és megvan a 60 Karton Pont érték januárból. Ugyanakkor mivel 120 Karton Ponttal fejezte be a hónapot februárban, Elismert Igazgatóként újraminősül ugyanabban a hónapban, önmagában a második havi Karton Pontjai alapján. Január Február Március 0 személyes cc 4 személyes cc 4 személyes cc M 94 Nem-Elismert Igazgató Elismert Igazgató 5. ábra 5.3 Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó 12 helyett 8 Karton Pontnak megfelelő vásárlással is jogosulttá válhat Vezetőségi Bónuszra, amennyiben két különböző alsóvonalán egyegy Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó, előző havi kimutatásai alapján, az előző hónapban legalább Karton Pontnak megfelelő vásárlást hajtott végre. Továbbá, az Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó 12 helyett 4 Karton Pontnak megfelelő vásárlással is jogosulttá válhat Vezetőségi Bónuszra, amennyiben három különböző alsóvonalán egy-egy Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó, előző havi kimutatásai alapján, az előző hónapban legalább Karton Pontnak megfelelő vásárlást hajtott végre. 5.4 Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó alsóvonalán végrehajtott legalább 25 Karton Pontnak megfelelő és az előző havi kimutatáson szereplő vásárlást figyelembe kell venni valamennyi, az adott Termékforgalmazó felsővonalán szereplő Manager szintű Termékforgalmazó 12, 8, vagy 4 Karton Pontnyi követelményének teljesítése szempontjából. 5.5 Amennyiben egy Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó az adott hónapban 12 Karton Pontnak megfelelő személyes és non-manageri vásárlással rendelkezik, jogosulttá válik a Vezetőségi Bónuszra. A/S MGR Ön 4 cc Min Sup A/M 6. ábra 5.6 Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó 12

12 12 helyett 8 Karton Pontnak megfelelő személyes és non-manageri vásárlással is jogosulttá válik a Vezetőségi Bónuszra, amennyiben két különböző alsóvonalán egy-egy Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó, előző havi kimutatásai alapján, az előző hónapban legalább Karton Pontnak megfelelő elismert vásárlást hajtott végre. MGR 25 cc Min MGR 25 cc Min Ön 4 cc Min A/S Sup A/M 7. ábra 5.7 Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó 12 helyett 4 Karton Pontnak megfelelő személyes és non-manageri vásárlással is jogosulttá válik a Vezetőségi Bónuszra, amennyiben három különböző alsóvonalán egy-egy Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó, előző havi kimutatásai alapján, az előző hónapban legalább Karton Pontnak megfelelő elismert vásárlást hajtott végre. MGR 25 cc Min MGR 25 cc Min MGR 25 cc Min Ön 4 cc Min A/S Sup A/M 8. ábra 5.8 Amennyiben egy Elismert Manager szinten működő Termékforgalmazó három egymást követő hónapban nem minősül Aktív Termékforgalmazónak, nem jogosult Vezetőségi Bónuszra. A Vezetőségi Bónuszra való jogosultságának újbóli megszerzése érdekében a Manager szinten működő Termékforgalmazó Aktív Termékforgalmazónak kell, hogy minősüljön, továbbá három egymást követő hónapban legalább 12 Karton Pontnak megfelelő értékű személyes és non-manageri elismert vásárlást kell végrehajtania. Ezen feltételek teljesülése estén a negyedik hónaptól kezdődően az adott Termékforgalmazó ismét jogosultságot szerez a Vezetőségi Bónusz megszerzésére. A 12 Karton Pontnak megfelelő vásárlás Magyarországon kell, hogy történjen. 6 MANAGER SZINTNÉL MAGASABB MARKETING SZINTEK 6.1 Senior Manager: A Manager szinten működő Termékforgalmazó Senior Manager

13 13 szintre kerül, amennyiben alsóvonalán két első generációs, általa szponzorált, Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazó működik. A Senior Manager szint elérését az FLP két drágakövet tartalmazó kitűzővel ismeri el. 6.2 Soaring Manager: A Manager szinten működő Termékforgalmazó Soaring Manager szintre kerül, amennyiben alsóvonalán öt első generációs, Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazót szponzorál a marketing rendszerben. A Soaring Manager szint elérését az FLP négy drágakövet tartalmazó kitűzővel ismeri el. Amennyiben a Soaring Manager szinten működő Termékforgalmazó alsóvonalában öt első generációs, általa szponzorált, Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazó működik, az Ösztönző Program I. szintjében való részvételhez szükséges Karton Pont követelménye 40 ponttal, a II. szintben való részvételhez szükséges Karton Pont követelménye 50 ponttal, míg a III. szintben való részvételhez szükséges Karton Pont követelménye 60 ponttal csökken. 7 DRÁGAKŐ MANAGERI SZINTEK 7.1 Zafír Manager: A Manager szinten működő Termékforgalmazó Zafír Manager szintre kerül, amennyiben alsóvonalán legalább kilenc első generációs, általa szponzorált, Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazó működik a marketing rendszerben. A Zafír Manager szint elérését az FLP egy négy zafír ékkövet tartalmazó aranykitűzővel ismeri el, amelyet a Siker napon vagy más FLP rendezvényen adnak át. a. A fentieken kívül a Zafír Manager szintet elért Termékforgalmazó elismerésül kap egy négy napos, három éjszakás, az FLP cégcsoport egyik üdülőjébe szóló utazást. 7.2 Gyémánt-Zafír Manager: A Manager szinten működő Termékforgalmazó Gyémánt-Zafír Manager szintre kerül, amennyiben alsóvonalán legalább tizenhét első generációs, általa szponzorált, Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazó működik a marketing rendszerben. A Gyémánt-Zafír Manager szint elérését az FLP egy két gyémánt és két zafír ékkövet tartalmazó aranykitűzővel ismeri el, amelyet a Siker napon adnak át. a. A Termékforgalmazó jogosult továbbá egy különleges, bronzból készült sas szoborra. b. A Termékforgalmazó jogosult továbbá egy öt napos, négy éjszakás, Hawaiira vagy az FLP által kijelölt más üdülőhelyre szóló utazásra. 7.3 Gyémánt Manager: A Manager szinten működő Termékforgalmazó Gyémánt Manager szintre kerül, amennyiben alsóvonalán legalább huszonöt első generációs Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazó működik a marketing rendszerben. A Gyémánt Manager szint elérését az FLP egy nagy gyémánt ékkövet tartalmazó aranykitűzővel ismeri el. A fentieken kívül a Gyémánt Manager szintet elért Termékforgalmazó:

14 14 a. elismerésül kap egy gyönyörűen kimunkált gyémántgyűrűt; b. mentesül az Ösztönzőkre és a Mennyiségi Bónuszra vonatkozó Karton Pont követelmények alól, feltéve, hogy mind a huszonöt első generációs, általa szponzorált, Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazó Aktív Termékforgalmazónak minősül; c. jogosulttá válik egy hetes utazás keretében az FLP cégcsoport World Rally rendezvényén történő térítésmentes részvételre. 7.4 Dupla Gyémánt Manager: A Manager szinten működő Termékforgalmazó Dupla Gyémánt Manager szintre kerül, amennyiben alsóvonalán legalább ötven első generációs Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazó működik a marketing rendszerben. A Dupla Gyémánt Managert az alábbi elismerések illetik meg: a. két nagy gyémántot tartalmazó, különleges arany kitűző; b. 10 napos és 9 éjszakás térítésmentes utazás Dél-Afrikába; valamint c. egy exkluzív, csodálatos gyémántokkal kirakott toll. 7.5 Tripla Gyémánt Manager: A Manager szinten működő Termékforgalmazó Tripla Gyémánt Manager szintre kerül, amennyiben alsóvonalán legalább hetvenöt első generációs Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazó működik a marketing rendszerben. A Tripla Gyémánt Managert az alábbi elismerésekre jogosulhat: a. három nagy gyémántot tartalmazó, különleges arany kitűző; b. 14 napos és 13 éjszakás földkörüli utazás; c. exkluzív Omega/Rolex karóra (az FLP jóváhagyása esetén); d. korlátozott számban készített bronz műtárgy (az FLP jóváhagyása esetén). 7.6 Gyémánt Centurió Manager: A Manager szinten működő Termékforgalmazó Gyémánt Centurió Manager szintre kerül, amennyiben alsóvonalán legalább száz első generációs Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazó működik a marketing rendszerben. A Termékforgalmazót az alábbi elismerések illetik még meg: a, négy nagy gyémánt követ tartalmazó, különleges arany kitűző 8 GEM BÓNUSZ A Drágakő Manager szinten működő Termékforgalmazó a GEM bónusz megszerzésére is jogosulttá válhat, amennyiben a Vezetőségi Bónusz megszerzésének feltételeit teljesítette és az alábbi feltételeknek is megfelel: 8.1 Amennyiben a Drágakő Manager szinten működő Termékforgalmazó alsóvonalán legalább kilenc első generációs Szponzorált Manager szintű Aktív Termékforgalmazó működik, a Drágakő Manager az adott hónapban további 1%-ot kap minden, az alsóvonalában működő első, második és harmadik generációs Manager szinten működő Termékforgalmazó vásárlásai után, illetve részesedik az első, második és harmadik generációs

15 15 Manager szinten működő Termékforgalmazók Csoportos Elismert Vásárlásaiból is (7%-4%-3% arányban). (Az Örökölt, Transzfer vagy a nem Elismert Manager szintű Termékforgalmazók nem minősülnek Szponzorált Managernek.) 8.2 Amennyiben a Drágakő Manager szinten működő Termék-forgalmazó alsóvonalán legalább tizenhét első generációs Szponzorált Manager szintű Aktív Termékforgalmazó működik, a Drágakő Manager az adott hónapban további 2%-ot kap minden, az alsóvonalában működő első, második és harmadik generációs Manager szinten működő Termékforgalmazó vásárlásai után, illetve részesedik az első, második és harmadik generációs Manager szinten működő Termékforgalmazók Csoportos Elismert Vásárlásaiból is (8%-5%-4% arányban). 8.3 Amennyiben a Drágakő Manager szinten működő Termék-forgalmazó alsóvonalán legalább huszonöt első generációs Szponzorált Manager szintű Aktív Termékforgalmazó működik, a Drágakő Manager az adott hónapban további 3%-ot kap minden, az alsóvonalában működő első, második és harmadik generációs Manager szinten működő Termékforgalmazó vásárlásai után, illetve részesedik első, második és harmadik generációs Manager szinten működő Termékforgalmazók Csoportos Elismert Vásárlásaiból is (9%-6%-5% arányban). JONATHAN GEM BÓNUSZ BÓNUSZ Zafír Igazgató Gyémánt-zafír Gyémánt Igazgató 9 aktív 1. gen Igazgató 17 aktív 1. gen Igazgató 25 aktív 1. gen Igazgató 9. ábra 8.4 A GEM bónuszra való jogosultság szempontjából az FLP cégcsoportjába tartozó külföldi cégeknél regisztrált Termékforgalmazót is figyelembe lehet venni, amennyiben az adott külföldi Termékforgalmazó Magyarországon Szponzorált Managerként újraminősül. Az ilyen külföldön regisztrált Termékforgalmazót abban az esetben lehet Aktív Termékforgalmazónak tekinteni és a GEM bónuszra való jogosultság szempontjából figyelembe venni, ha az Aktív Termékforgalmazó státusz feltételeinek a teljesítéséről a regisztrációja szerinti országban működő, az FLP cégcsoportjába tartozó társaság által kiállított okiratot ( waiver ) az FLP-nek bemutatta. 8.5 Nemzetközi Szponzorálás szempontjából kiemelendő, hogy a GEM bónuszra való jogosultság megállapítására országonként kerül sor az adott ország Manager szinten működő Termékforgalmazóinak tevékenysége alapján. Ezért a GEM bónuszra való jogosultság érdekében az adott országban és az adott hónapban kell a szükséges számú első generációs Szponzorált Manager szintű Aktív Termékforgalmazóval rendelkezni.

16 16 9 ÖSZTÖNZŐ PROGRAM 9.1 Az FLP Ösztönző Programjának célja, hogy az MLM rendszer megfelelő működését ösztönözze. A marketing rendszer megfelelő működéséhez helyes szponzorálás és a Termékforgalmazók általi vásárlás mértékének megfelelő szinten tartása szükséges. Juttatásokra és díjazásra való jogosultság nem ruházható át, és azt az erre szolgáló nyomtatvány alapján az FLP-vel termékforgalmazói szerződést kötött olyan Termékforgalmazó szerezheti meg, aki az FLP Üzletpolitikájával, Marketing Tervével és a termékforgalmazói jogviszonyra vonatkozó egyéb szabályokkal, illetve ezek szellemiségével és céljaival összhangban építi a marketing rendszerét Elismerést jelentő kitűzőket és a World Rally rendezvényre szóló utazást csak a Központi Irodánál található termékforgalmazói jelentkezési lapon feltüntetett Termékforgalmazó kaphatja meg Az ösztönző utazásokon ideértve a 1500 és 2500 Karton Pontos Super Rally és Post Rally rendezvényeket, a Zafír Managernek, Gyémánt-Zafír Managernek, Dupla Gyémánt Managernek és Tripla Gyémánt Managernek járó utazásokat a Termékforgalmazó házastársával (élettársával) együtt vehet részt. Amennyiben a Termékforgalmazónak nincsen házastársa (élettársa), a Termékforgalmazó jogosult egy másik (életkora alapján és egyébként) a Termékforgalmazókkal szemben támasztott követelményeknek megfelelő személyt kísérőjéül választani. 9.2 Minden Aktív Termékforgalmazó jogosult az Ösztönző Programban való részvételre. Valamennyi, az Ösztönző Programban résztvevő Manager szintű Termékforgalmazó Elismert Managernek kell minősüljön. 9.3 Az Ösztönző Program juttatásait a Termékforgalmazó valamely vagyontárgy (pl.: autó, ház, hajó, repülő, stb.) megvételére vagy bérlésére fordíthatja. 9.4 Az Ösztönző Programnak három szintje van: a. I. szint: Az FLP havonta maximum 400 euró Ösztönző Bónuszt fizet legfeljebb 36 hónapig. b. II. szint: Az FLP havonta maximum 600 euró Ösztönző Bónuszt fizet legfeljebb 36 hónapig. c. III. szint: Az FLP havonta maximum 800 euró Ösztönző Bónuszt fizet legfeljebb 36 hónapig. 9.5 Az Ösztönző Programba való bekerüléshez szükséges feltételeket egymást követő három hónap során kell a Termékforgalmazónak teljesíteni. 9.6 Az Ösztönző Program valamely szintjébe való bekerüléshez az alábbi Karton Pontnak megfelelő értékű vásárlás szükséges:

17 17 1. ösztönző 2. ösztönző 3. ösztönző 1. hónap 50 cc 75 cc 100 cc 2. hónap 100 cc 150 cc 200 cc 3. hónap 150 cc 225 cc 300 cc 9.7 A negyedik hónaptól kezdődően legalább a harmadik hónapra megállapított Karton Pontnak megfelelő vásárlást kell teljesíteni. Amennyiben a Termékforgalmazó Karton Pontjainak összesített száma a negyedik hónaptól kezdődően a harmadik hónapra megállapított követelménytől elmarad, Ösztönző Bónuszként a fenti összeg helyett 2,66 euró összegre jogosult minden, a csoportjában ténylegesen megvásárolt Karton Pont után. 9.8 Amennyiben a Termékforgalmazó csoportjában elért Karton Pontok összesített száma a negyedik hónaptól kezdődően bármely hónapban 50 Karton Pont alatt marad, Ösztönző Bónuszra az adott hónapban nem jogosult. Amennyiben ezt követően a Termékforgalmazó vásárlásai valamely hónapban 50 Karton Pont fölé emelkednek, a Termékforgalmazó a fenti 9.7 pontban meghatározott feltételek szerint jogosult Ösztönző Bónuszra. 9.9 Termékforgalmazó csoportjában történt vásárlás utáni Karton Pontnak összesített számába beletartoznak az adott Termékforgalmazó közvetlen csoportjába tartozó Karton Pontok, az első generációs Managerek csoportjába tartozó Karton Pontok 40%-a, a második generációs Managerek csoportjába tartozó Karton Pontok 20%-a, valamint a harmadik generációs Managerek csoportjába tartozó Karton Pontok 10%-a Azoknak a Manager szinten működő Termékforgalmazóknak, akik alsóvonalában legalább öt személyesen szponzorált, első generációs, Elismert Manager szintű Aktív Termékforgalmazó van az Ösztönző Bónuszra való jogosultság szempontjából figyelembe veendő harmadik hónapban, illetve az azt követő 36 hónap során, az előírt követelmények helyett az I., II., illetve III. szintű Ösztönző Bónuszra való jogosultság megszerzéséhez elegendő összesen 110, 175, vagy 240 Karton Pontot teljesíteniük. A Manager szinten működő Termékforgalmazó alsóvonalában működő minden további öt személyesen szponzorált, első generációs Elismert Manager szintű Aktív Termékforgalmazóra tekintettel az Ösztönző Bónuszra való jogosultság szempontjából figyelembe veendő harmadik hónapban, illetve az azt követő 36 hónap során, az Ösztönző Bónuszra való jogosultság megszerzéséhez szükséges követelmények az I. szinten 40, a II. szinten 50, míg a III. szinten 60 Karton Ponttal csökkennek. A Karton Pont követelmény teljesítése nélkül is jogosultságot szerezhet az adott hónapban a Manager szinten működő Termékforgalmazó az Ösztönző Bónuszra, amennyiben az adott hónapban alsóvonalában legalább huszonöt személyesen szponzorált, első generációs Elismert Manager szintű Aktív Termékforgalmazó működik Ha a Termékforgalmazó az Ösztönző Bónusz valamely szintjéhez szükséges feltételeket mindhárom hónapban teljesítette, a következő

18 18 havi teljesítménye alapján azonnal jogosultságot szerezhet az Ösztönző Bónusz valamely magasabb szintjére. Ha például egy Termékforgalmazó az I. szintű Ösztönző Bónusz feltételeit január, február és március hónapokban teljesíti, akkor a II. vagy III. szintű Ösztönző Bónuszra áprilisban jogosulttá válhat Az Ösztönző Programban való bekerülés feltételeinek teljesítésével a Termékforgalmazó 36 hónapos időszakra szerez jogosultságot (a további feltételek teljesítésének függvényében) az Ösztönző Bónusz megszerzésére, amelynek eltelte után a Termékforgalmazó a bekerülés fent írt feltételeinek újbóli teljesítésével jogosult az Ösztönző Programban ismét részt venni. A feltételek újbóli teljesítése a 36 hónapos időszak lejártát megelőző 6 hónapos időtartamon belül bármely 3 egymást követő hónapban lehetséges. 10 FLP SUPER RALLY 10.1 Azok a Manager szinten működő Termékforgalmazók, akik az előző év április 1-je és az adott év március 31-e között legalább 1500 Karton Pont vásárlást teljesítenek, jogosultak az FLP cégcsoport FLP Super Rally elnevezésű rendezvényén való részvételre és 500 dollárnyi költőpénzre. Az FLP Super Rally rendezvény során a Termékforgalmazónak lehetősége nyílik az FLP cégcsoport vezetőivel való találkozásra, illetve az FLP Super Rally programjain, előadásain, képzésein és motiváló gyűlésein való részvételre. Az FLP Super Rally programjain történő részvételre első alkalommal jogosulttá vált Termékforgalmazó az FLP cégcsoport Post Rally Tour rendezvényén is részt vehet A Manager szintet elért olyan Termékforgalmazó, aki az FLP Super Rally rendezvényen való részvétel lehetőségét egyszer már megszerezte, az 1500 Karton Pontos vásárlási feltétel teljesítésével újra jogosultságot szerezhet az FLP Super Rally rendezvényen való részvételre. Amennyiben a részvétel szempontjából figyelembe veendő időszak alatt a Termékforgalmazó 2500 Karton Pontnak megfelelő vásárlást teljesít, jogosulttá válik az FLP cégcsoport ún. Silver Post Rally Tour rendezvényén való részvételre Azok a Manager szinten működő Termékforgalmazók, akik, a jelzett minősülési periódusban 2500 Karton Pont vásárlást teljesítenek jogosultak a teljes egészében térített Silver Post Rally Tour-ra, és még 500 dollár költőpénz felvételére (összesen 1000 dollárra) Azok a Manager szinten működő Termékforgalmazók, akik 5000 Karton Pont vásárlást teljesítenek további 1000 dollár költőpénzt vehetnek fel (összesen 2000 dollárt) valamint külön elismerésben részesülnek a Super Rally-n, továbbá igénybe vehetik a VIP kiszolgálást az áruértékesítés helyszínén a Rally-n Azok a Manager szinten működő Termékforgalmazók, akik 7500 Karton Pont vásárlást teljesítenek további 1000 dollár költőpénzt vehetnek fel (összesen 3000 dollárt) valamint közvetlenül találkozhatnak a vállalat alelnökével a Silver Post Rally Tour alkalmával.

19 A fentieken felül, azon Manager szinten működő Termékforgalmazók, akik Karton Pont vásárlást teljesítenek kiemelten az első osztályon (Business Class) utazhatnak a Super Rally-re és vissza Az 1500 vagy 2500 Karton Pontnyi vásárlási követelmény teljesítése szempontjából minden olyan országban szerzett Karton Pontot figyelembe kell venni, ahol az adott Termékforgalmazó által szponzorált csoport van. A külföldön szerzett Karton Pontokat a Termékforgalmazó köteles a Központi Irodának az adott év április 30-ig megfelelően igazolni Az 1500 Karton Pontot el nem érő Termékforgalmazó külföldön szerzett Karton Pontjait az FLP Super Rally rendezvényen való részvételre jogosultság tekintetében nem lehet figyelembe venni A Magyarországon szerzett Karton Pontok a Termékforgalmazót a Nemzetközi Szuper Rally rendezvényen az alábbiakra jogosítják: a Karton Pontot szerezve szállás három éjszakára és két Rally belépő b. 750 Karton Pontot szerezve szállás egy éjszakára, és két Rally belépő c. 500 Karton Pontot szerezve két Rally belépő d. 250 Karton Pontot szerezve egy Rally belépő 11 MANAGER SZINT ÉS ÚJRAMINŐSÍTÉSEK Örökölt Managerek: 11.1 Amennyiben valamely Termékforgalmazó FLP-vel kötött termékforgalmazói jogviszonya megszűnik, a Termékforgalmazó kikerül a marketing rendszerből és a teljes alsóvonala közvetlenül a Szponzorához kerül úgy, hogy az alsóvonalában lévő Termékforgalmazók sorrendje nem változik Amennyiben olyan Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazónak szűnik meg az FLP-vel kötött termékforgalmazói jogviszonya, akinek az alsóvonalán első generációs Elismert Manager szintű Termékforgalmazók működnek, akkor az alsóvonalában szereplő ezen Manager szintű Termékforgalmazók az újonnan kijelölt Szponzor első generációjában Örökölt Manager szintű Termékforgalmazónak minősülnek. Ezen Manager szintű Termékforgalmazók egyike a termékforgalmazói jogviszonyát az FLP-vel megszüntetett első generációs Manager helyettesítésére Szponzorált Manager szintű Termékforgalmazónak jelölhető ki Az Örökölt Manager szintű Termékforgalmazókat a valamely Managernek, illetve a felsővonalának járó Mennyiségi Bónusz, illetve Vezetőségi Bónusz számítása szempontjából figyelembe kell

20 20 venni. Az Örökölt Manager tevékenységét nem lehet figyelembe venni a GEM bónuszra való jogosultság elérése, az Ösztönző Program szerint megkövetelt Karton Pontok csökkentése, valamelyik Drágakő Manager szint vagy bármely egyéb program szerinti jogosultság megszerzése szempontjából. Transzfer Managerek: 11.4 Az a Manager szintű Termékforgalmazó, aki a regisztrációjának helyétől eltérő országban végez nemzetközi szponzorálást, Transzfer Managernek minősül. A Transzfer Managerek tevékenységét nem lehet figyelembe venni valamelyik Drágakő Manager szint elérése, a GEM bónuszra való jogosultság megszerzése, az Ösztönző Program szerint megkövetelt Karton Pontok csökkentése, vagy bármely egyéb program szerinti jogosultság megszerzése szempontjából. Aktív Termékforgalmazóvá Minősítés: 11.5 Azok a Supervisor, Assistant Manager vagy Manager szintű Termékforgalmazók, akik valamely hónapban nem minősülnek Aktív Termékforgalmazónak a fenti 2.4 pontban foglaltak szerint, az adott hónapban nem jogosultak a csoportjuk után fizetendő Mennyiségi Bónuszra. Az Aktív Termékforgalmazói státus hiánya miatt meg nem szerzett valamennyi bónuszt és egyéb juttatást az adott Termékforgalmazó felsővonalában a Termékforgalmazóhoz legközelebb működő Aktív Termékforgalmazónak fizetik ki. Továbbá, az ezen Aktív Termékforgalmazónak járó bónuszt az egy szinttel felette elhelyezkedő Aktív Termékforgalmazónak fizetik ki, és ennek megfelelően az egész rendszer egy szinttel feljebb tolódik. Azok a Termékforgalmazók, akik valamely bónuszra vagy juttatásra való jogosultságukat egy adott hónapban elvesztették, Aktív Termékforgalmazóvá válva a következő hónapban újra jogosulttá válhatnak az adott bónuszra vagy juttatásra, ez azonban nem érinti az inaktív Termékforgalmazóként elvesztett juttatásokat A Karton Pontokat mindig naptári hónapokra vetítve számítják ki, azaz például január 1-től január 31-ig, április 1-től április 30-ig, stb. Újraminősítési Eljárások: 11.7 Az Elismert Managernek nem minősülő Manager az alábbi kritériumok teljesítésével Elismert Managernek minősülhet: a. Aktív Termékforgalmazónak kell minősüljön és legalább 4 Karton Pontnak (CC) megfelelő személyes vásárlással kell rendelkeznie (ld. 2.4 pont); és b. Egy vagy két egymást követő hónapban összesen 120 Karton Pontnak (CC) megfelelő személyes és non-manageri elismert vásárlással kell, hogy rendelkezzen. Az Elismert Managernek nem minősülő Manager szint eléréséhez szükséges feltételek teljesítése szempontjából figyelembe vett utolsó hónaptól kezdődően, a 120 Karton Pontnyi követelmény teljesítése szempontjából az Elismert Managernek nem minősülő Manager alsóvonalában működő

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 3 3. SZAVATOSSÁG, GARANCIA, TERMÉKEK VISSZAVÉTELE ÉS VISZAVÁSÁRLÁSA 7

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 3 3. SZAVATOSSÁG, GARANCIA, TERMÉKEK VISSZAVÉTELE ÉS VISZAVÁSÁRLÁSA 7 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 3 3. SZAVATOSSÁG, GARANCIA, TERMÉKEK VISSZAVÉTELE ÉS VISZAVÁSÁRLÁSA 7 4. BÓNUSZRENDSZER / MARKETING TERV 9 5. MANAGERI MINŐSíTÉS ÉS FELTÉTELEI 12 6. VEZETŐSÉGI

Részletesebben

ÜZLETPOLITIKA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 3 3. SZAVATOSSÁG, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS TERMÉKEK VISSZAVÉTELE ÉS VISSZAVÁSÁRLÁSA 8

ÜZLETPOLITIKA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 3 3. SZAVATOSSÁG, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS TERMÉKEK VISSZAVÉTELE ÉS VISSZAVÁSÁRLÁSA 8 ÜZLETPOLITIKA Forever Living Products Magyarország Kft. (FLP Társaság) Hatályos 2015. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 3 3. SZAVATOSSÁG, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS TERMÉKEK VISSZAVÉTELE

Részletesebben

ÜZLETPOLITIKA. Forever Living Products Magyarország Kft. (FLP Társaság) TARTALOMJEGYZÉK

ÜZLETPOLITIKA. Forever Living Products Magyarország Kft. (FLP Társaság) TARTALOMJEGYZÉK ÜZLETPOLITIKA Forever Living Products Magyarország Kft. (FLP Társaság) 2016. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2. DEFINÍCIÓK 3. SZAVATOSSÁG, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, TERMÉKEK VISSZAVÉTELE ÉS VISSZAVÁSÁRLÁSA 4.

Részletesebben

Minősült Star Agent (QSA) Minden SA, aki egy adott hónapban teljesíti a 100 PPV- és 300 PGPV-szintet. Minősült Star Diamond (QSD)

Minősült Star Agent (QSA) Minden SA, aki egy adott hónapban teljesíti a 100 PPV- és 300 PGPV-szintet. Minősült Star Diamond (QSD) DXN MARKETING TERV PV SV Személyes pontérték (PPV) / Személyes eladási érték (PSV) Személyes csoportpontérték () / Személyes csoport eladási érték (PGSV) Diamond csoportpontérték (DGPV) / Diamond csoport

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

Minősült Star Agent (QSA) Minden SA, aki egy adott hónapban teljesíti a 100 PPV- és 300 PGPV-szintet. Minősült Star Diamond (QSD)

Minősült Star Agent (QSA) Minden SA, aki egy adott hónapban teljesíti a 100 PPV- és 300 PGPV-szintet. Minősült Star Diamond (QSD) DXN marketing terv Fogalmak definíciói PV SV Személyes pontérték (PPV) / Személyes eladási érték (PSV) Személyes csoportpontérték () / Személyes csoport eladási érték (PGSV) Diamond csoportpontérték (DGPV)

Részletesebben

Dynamic Start Program (DSP)

Dynamic Start Program (DSP) Áttekintés/ A Dynamic Start Program (DSP) - Különböző DSP csomagok közül lehet választani, melyek különböző termékekkel és eltérő DP, PV és SV értékekkel rendelkeznek. - A DSP csomagok csak és kizárólag

Részletesebben

BIOGENIC EGÉSZSÉGKLUB TAGSÁGI RENDSZER

BIOGENIC EGÉSZSÉGKLUB TAGSÁGI RENDSZER BIOGENIC EGÉSZSÉGKLUB TAGSÁGI RENDSZER 1. Csatlakozás az egészségklub tagsági rendszerhez Kettő lehetőség van a juttatás programban való részvételre. a) Klubtag (ingyenes regisztráció) b) Vállalkozói klubtag

Részletesebben

2014 A lefordított szöveggel kapcsolatosan felmerülő vitás kérdések esetén mindig az eredeti, angol nyelvű szöveg tekintendő jogilag mérvadónak.

2014 A lefordított szöveggel kapcsolatosan felmerülő vitás kérdések esetén mindig az eredeti, angol nyelvű szöveg tekintendő jogilag mérvadónak. KOMPENZÁCIÓSTERV 2014 A lefordított szöveggel kapcsolatosan felmerülő vitás kérdések esetén mindig az eredeti, angol nyelvű szöveg tekintendő jogilag mérvadónak. OPN Kompenzációs Terv Az OPN kompenzációs

Részletesebben

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m d i s z t r i b ú t o r i A U T Ó P R O G R A M M E G Á L L A P O D Á S E u r ó p a Jelen megállapodás létrejött 20 napján, (a hatálybalépés

Részletesebben

Ajánlói Bónusz 4x% 1 0,2 0,15 0, ,5 0,25 0, , , < 1 0,5 1 1<

Ajánlói Bónusz 4x% 1 0,2 0,15 0, ,5 0,25 0, , , < 1 0,5 1 1< 1 A Shopping Center Network Central Ltd. A Shopping Center Network Central Ltd. (továbbiakban: SCC), egy olyan Nemzetközi Törzsvásárlói Közösség, ami azon az ötleten alapszik, hogy a Vásárlókat egy törzsvásárlói

Részletesebben

TIENS SAMPON NORMÁL ÉS SZÁRAZ HAJRA JELLEMZŐI:

TIENS SAMPON NORMÁL ÉS SZÁRAZ HAJRA JELLEMZŐI: TIENS MARKETING TERV 43 Termékkatalógus SZÓMAGYARÁZAT 1. : Bármely olyan alkalmas személy, akinek egy szponzor bemutatja a TIENS céget, megveszi a TIENS Kezdőcsomagot, beadja a kitöltött jelentkezési lapot

Részletesebben

JUTTATÁSI RENDSZER ÁTTEKINTÉS - HUNGARY. WorldVentures Marketing, LLC. Utoljára frissítve: 2013. Március 2.

JUTTATÁSI RENDSZER ÁTTEKINTÉS - HUNGARY. WorldVentures Marketing, LLC. Utoljára frissítve: 2013. Március 2. JUTTATÁSI RENDSZER ÁTTEKINTÉS - HUNGARY WorldVentures Marketing, LLC Utoljára frissítve: 0. Március. A WorldVentures úgy tervezte a mi juttatási rendszerünket, hogy jutalmazza a Képviselőket () a WorldVentures

Részletesebben

One-Line-Online The Green Line. Marketing Terv

One-Line-Online The Green Line. Marketing Terv One-Line-Online The Green Line Marketing Terv Globális Üzlet One-Line-Online Marketing Terv One-Line-Online Marketing Terv Köszöntünk Ebben a füzetben megismerkedhetsz a One-Line-Online The Green Line

Részletesebben

HASZNOS INFORMÁCIÓK. Készítette: e-comers Kft. 2014.

HASZNOS INFORMÁCIÓK. Készítette: e-comers Kft. 2014. HASZNOS INFORMÁCIÓK Online regisztráció Mi kell hozzá? Regisztrálni kívánó jelölt Szponzorlistáról Szponzor Amway száma Szponzor vezetékneve www.fazekas-bt.hu Fazekas Géza honlapja Szponzorlista Használati

Részletesebben

ÚJ MARKETING TERV TIENS EURÓPA RÉGIÓ ÉRVÉNYES: TŐL

ÚJ MARKETING TERV TIENS EURÓPA RÉGIÓ ÉRVÉNYES: TŐL ÚJ MARKETING TERV TIENS EURÓPA RÉGIÓ ÉRVÉNYES: 2016.07.27-TŐL Megjegyzés: Amennyiben a marketing terv valamely része a nyelvi értelmezés miatt nem egyértelmű, esetleg különbözőséget mutat, az angol nyelvű

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat)

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) 1. A kampány meghirdetője Az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

ÚJ MARKETING TERV TIENS EURÓPA RÉGIÓ ÉRVÉNYES: TŐL

ÚJ MARKETING TERV TIENS EURÓPA RÉGIÓ ÉRVÉNYES: TŐL ÚJ MARKETING TERV TIENS EURÓPA RÉGIÓ ÉRVÉNYES: 2016.07.27-TŐL Megjegyzés: Amennyiben a marketing terv valamely része a nyelvi értelmezés miatt nem egyértelmű, esetleg különbözőséget mutat, az angol nyelvű

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Vezetői Részvényopciós Programja

Vezetői Részvényopciós Programja Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Vezetői Részvényopciós Programja RFV Regionális Fejlesztési,

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Sunrider 2006-os marketing terv

Sunrider 2006-os marketing terv Sunrider 2006-os marketing terv Oi-Lin Chen, M.D. 2006.07.15. Hogyan segítsük új Üzletépítő inket a pénzkeresésben? Csatlakoztassanak új embereket! Ezzel jogosultak lesznek a Kezdőkészlet ra és a Klubtag

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2015. április 1-től

OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2015. április 1-től OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2015. április 1-től I. Általános rendelkezések 1. A vásárlás visszatérítési program kizárólag a Bank OneCard Standard

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Porsche részleges körű casco szabályzat

Porsche részleges körű casco szabályzat Porsche részleges körű casco szabályzat 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskárból eredő totálkár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Teljes

Részletesebben

Ösztönző program 2012 A TIENS bemutatja az Integrált Ösztönző Programot

Ösztönző program 2012 A TIENS bemutatja az Integrált Ösztönző Programot Ösztönző program 2012 A TIENS bemutatja az Integrált Ösztönző Programot Válassza ki, milyen jutalmat akar 2012-ben! Kvalifikációs időszak: 2011. december 26-tól (Magyarországon 2012. januári nyitástól)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

EGY CSAPAT EGY ÁLOM juttatási terv

EGY CSAPAT EGY ÁLOM juttatási terv EGY CSAPAT EGY ÁLOM juttatási terv KISKERESKEDELMI ÁRRÉS Közvetlen értékesítés: Azonali kifizetés A regisztrált tagok számos nagytételű csomagot megvásárolhatnak. Ezek a csomagok termékeket tartalmaznak

Részletesebben

PLATINA CSOMAG dollár

PLATINA CSOMAG dollár PLATINA CSOMAG 2777 dollár Családi indulás PLATINA CSOMAG = 2777 $ GOLD CSOMAG = 1577 $ SILVER CSOMAG = 597 $ Platina csomag = 3 * 2777 = 8332 dollár Gold csomag = 3 * 1577 = 4731 dollár Silver csomag

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

GYORS START. Előadás sorozatunkkal kívánunk segítséget adni egy nagy, sikeres FOREVER vállalkozás felépítéséhez.

GYORS START. Előadás sorozatunkkal kívánunk segítséget adni egy nagy, sikeres FOREVER vállalkozás felépítéséhez. Előadás sorozatunkkal kívánunk segítséget adni egy nagy, sikeres FOREVER vállalkozás felépítéséhez. GYORS START T É G Y T Ö B B E T, M I N T A M I M Á S O K S Z E R I N T S Z Ü K S É G E S! FOREVER LIVING

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Változások az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályozásában. Tóbiásné Csutka Anett megyei vezető ápoló

Változások az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályozásában. Tóbiásné Csutka Anett megyei vezető ápoló Változások az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályozásában Tóbiásné Csutka Anett megyei vezető ápoló Új jogi szabályozás 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

JUTTATÁSI RENDSZER ÁTTEKINTŐ MAGYARORSZÁG. WorldVentures Marketing, LLC Átnézve 2015. október 31. Érvényes 2015. október 31. 2016. január 30.

JUTTATÁSI RENDSZER ÁTTEKINTŐ MAGYARORSZÁG. WorldVentures Marketing, LLC Átnézve 2015. október 31. Érvényes 2015. október 31. 2016. január 30. JUTTATÁSI RENDSZER ÁTTEKINTŐ MAGYARORSZÁG WorldVentures Marketing, LLC Átnézve 2015. október 31. Érvényes 2015. október 31. 2016. január 30. A WorldVentures úgy alkotta meg Juttatási Rendszerét, hogy azokat

Részletesebben

1. Mettől-meddig tart a továbbképzési év?

1. Mettől-meddig tart a továbbképzési év? TÁJÉKOZTATÓ A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK TOVÁBBKÉPZÉSÉVEL * KAPCSOLATBAN GYAKRAN FELMERÜLŐ KÉRDÉSEKRŐL 1. Mettől-meddig tart a továbbképzési év? 2013-tól a továbbképzési év megegyezik a naptári évvel,

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

VERDIS CANCÚNI BÚCSÚRENDEZVÉNYE

VERDIS CANCÚNI BÚCSÚRENDEZVÉNYE EURÓPA VERDIS CANCÚNI BÚCSÚRENDEZVÉNYE Vegyen részt egy semmi mással össze nem hasonlítható mexikói utazáson Cancúnba, amelyen szeretett alapítónk, Verdis Norton visszavonulását ünnepeljük. Ez a páratlan

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PCOS Szívügy Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-10248, székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 31. II. emelet 3/a., adószám: 18127076-1-41, képviseli:

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..)

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..) Megbízási szerződés A szerződést kötő felek, egyrészről: Név: Metz István ev. Székhely: 7130. Tolna, Deák F. u. 69. Adószám: 74358302-1-37 Nemzetközi adószám: HU74358302 Nyilvántartási szám: 39417096 Bankszámlaszám:

Részletesebben

OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: január 23-tól

OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: január 23-tól OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2017. január 23-tól I. Általános rendelkezések 1. A vásárlás visszatérítési program kizárólag a Bank OneCard Standard

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Revitalizációs és EgészségTudományi Központ (NPCRIZ)

Revitalizációs és EgészségTudományi Központ (NPCRIZ) Revitalizációs és EgészségTudományi Központ (NPCRIZ) Tudósokból, orvosokból, komoly technikai szakemberekből, profi hálózatépítőkből álló csapat Nagyon komoly tudományos háttér, csúcstechnológia, magas

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK

G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK 1. Okos csomag akció... 2 1.1 Igénybe vételének feltételei...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út / 9-es mellék ÜZLETSZABÁLYZAT

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út / 9-es mellék  ÜZLETSZABÁLYZAT TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. 00-36-20-827-0000 / 9-es mellék www.tesco.hu ÜZLETSZABÁLYZAT 2011.február 1. 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. AZ

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

EKAGRA RENDSZER MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

EKAGRA RENDSZER MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EKAGRA RENDSZER MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PARFÜMÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐ ADATAI.... Név: Mentor 2008 Kft. Székhely: 6727 Szeged, Göndör sor 7. Cégjegyzékszám: Cg.06-09-012557 ( Szegedi Törvényszék Cégbírósága ) Adószám:

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

LEHETŐSÉG 19/03/2013

LEHETŐSÉG 19/03/2013 LEHETŐSÉG OPN Kompenzációs Terv Az OPN Kompenzációs Terv 5 bevételi forrást foglal magában: 1. Közvetlen Értékesítési Bónusz 2. Hálózati Csapatbónusz 3. Követő Bónusz 4. Gyorsasági Bónusz 5. Vezetői Alap

Részletesebben

Magyar Lapterjesztő Zrt 1097 Budapest, Táblás u (1) ÜZLETSZABÁLYZAT

Magyar Lapterjesztő Zrt 1097 Budapest, Táblás u (1) ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Lapterjesztő Zrt 1097 Budapest, Táblás u. 32. 06 (1) 347-7300 www.lapker.hu ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. július 15. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. AZ IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Fillzen LLP Fogyasztói Klubjának működési szabályzata és kompenzációs rendszere

Fillzen LLP Fogyasztói Klubjának működési szabályzata és kompenzációs rendszere Fillzen LLP Fogyasztói Klubjának működési szabályzata és kompenzációs rendszere I. Bevezető A Fillzen LLP természetes alapanyagokból készült, kiemelkedő minőségű, egészségre jótékony hatású élelmiszerek

Részletesebben

H I V A T A L O S P R O G R A M S Z A B Á L Y Z A T O K É S Ú T M U T A T Ó K. E u r ó p a

H I V A T A L O S P R O G R A M S Z A B Á L Y Z A T O K É S Ú T M U T A T Ó K. E u r ó p a KYÄNI VEZESD ÁLMAID AUTÓJÁT H I V A T A L O S P R O G R A M S Z A B Á L Y Z A T O K É S Ú T M U T A T Ó K E u r ó p a Azok a Kyäni Disztribútorok, akik megfelelnek bizonyos követelményeknek, jogosultak

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN 1. AZ IDEI ÉVBEN LEJÁRÓ TBSZ TREZOR 2011 SZÁMLÁM TELJES ÁLLOMÁNYÁT SZERETNÉM LEKÖTÉSI NYILVÁNTARTÁSBAN

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 16/2016. (XII. 22.) OBH utasítása

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 16/2016. (XII. 22.) OBH utasítása Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 16/2016. (XII. 2) OBH utasítása a bírósági végrehajtói fegyelmi bíróság bíró tagjai díjazásáról szóló szabályzatról szóló 2/2014. (I. 23.) OBH utasítás módosításáról

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Rain International, LLC Kompenzációs terv. A legsikeresebb Rain Disztribútorok két dologra szánnak időt:

Rain International, LLC Kompenzációs terv. A legsikeresebb Rain Disztribútorok két dologra szánnak időt: Rain International, LLC Kompenzációs terv A Rain International egy nagyon egyszerű célkitűzés szellemében alakította ki Kompenzációs tervét: hogy megjutalmazzon téged azért, amiért Fogyasztókhoz juttatod

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015.

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016. (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP a) Az előfizető személyes adatai: Előfizető neve Lakóhely, tartózkodási hely/székhely Előfizetői hozzáférési pont helye Számlázási cím Pénzforgalmi számlaszám 1 Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Természetes

Részletesebben

Válaszd ki a saját bónuszodat!

Válaszd ki a saját bónuszodat! Válaszd ki a saját bónuszodat! A Flavantic Egészségvédő Klub bónuszrendszerének kialakításakor az az elv vezérelt bennünket, hogy Te mindenképpen jól járj, akár alkalmi fogyasztó vagy, akár lelkes ajánló,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK

G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK 1. Okos csomag akció... 2 1.1 Igényvebételének feltételei:...

Részletesebben

A Commerzbank Zrt. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala

A Commerzbank Zrt. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Commerzbank Zrt. A Commerzbank Zrt. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 2015. december 30. 1 2. oldal 2015.12.30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016.

VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016. VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat

Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat Nyereményjáték szervezője a JátékNet.hu Kft. (székhely: 2089 Telki, Öreghegyi út 4/a, a továbbiakban: JátékNet). A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben