TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 2 3. SZAVATOSSÁG 3 4. BÓNUSZ 6 5. VEZETŐSÉGI BÓNUSZ 8 6. MANAGER SZINTNÉL MAGASABB MARKETING SZINTEK 12

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 2 3. SZAVATOSSÁG 3 4. BÓNUSZ 6 5. VEZETŐSÉGI BÓNUSZ 8 6. MANAGER SZINTNÉL MAGASABB MARKETING SZINTEK 12"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 2 3. SZAVATOSSÁG 3 4. BÓNUSZ 6 5. VEZETŐSÉGI BÓNUSZ 8 6. MANAGER SZINTNÉL MAGASABB MARKETING SZINTEK DRÁGAKŐ MANAGERI SZINTEK GEM BÓNUSZ ÖSZTÖNZŐ PROGRAM FLP SZUPER RALLY MANAGER SZINT ÉS ÚJRAMINŐSÍTÉSEK ÚJRASZPONZORÁLÁSI SZABÁLYOK RENDELÉS TERMÉKFORGALMAZÓI JOGVISZONY KAPCSOLATTARTÁS NEMZETKÖZI SZPONZORÁLÁS 31

2 1 BEVEZETÉS 2 A Forever Living Products Magyarország Kft. (továbbiakban az FLP ), mint a Forever Living Products cégcsoportba tartozó más társaságok, egyedülálló módszerrel, független termékforgalmazókon keresztül segíti termékeinek használatát és forgalmazását. A Forever Living Products cégcsoport egymással kapcsolatban álló társaságok családja, amelynek termékforgalmazói a Forever Living Products termékeket világszerte használják és népszerűsítik. Az FLP termékforgalmazóit kiemelkedő minőségű termékekkel, hozzáértő személyzettel és marketing tervvel segíti. Az FLP cégcsoportba tartozó társaságok egyedülálló módon a Forever Csapat Marketinget alkalmazzák. Az FLP cégcsoportjába tartozó vállalkozások és termékeik lehetőséget kínálnak a termékforgalmazóknak, hogy az FLP termékeinek használatával életük minőségén javítsanak, egyúttal egyenlő esélyt kapjanak az FLP marketing rendszerében való sikeres munkához. A legtöbb üzleti lehetőségtől eltérően az FLP marketing rendszerében történő munkával járó anyagi kockázat csekély, mivel az FLP minimális összegű befektetést sem követel meg és liberális visszavásárlási politikát alkalmaz. Megfelelő munkavégzés nélkül, vagy kizárólag mások erőfeszítéseire támaszkodva az FLP Termékforgalmazói nem lehetnek sikeresek. Az FLP Termékforgalmazóinak jövedelme az FLP által értékesített termékek mennyiségétől függ. A Termékforgalmazók az FLP-vel szerződéses viszonyban állnak, sikerük személyes erőfeszítésük függvénye. A Forever Living Products cégcsoport sikertörténete figyelemreméltó. Az FLP marketing tervének célja, hogy az FLP kiváló minőségű termékeinek értékesítését és használatát elősegítse. A Termékforgalmazók elsődleges feladata a marketing hálózat kiépítése és az FLP termékek értékesítésének és használatának elősegítése. Az FLP a marketing rendszerének valamennyi szintjén álló Termékforgalmazót arra ösztönöz, hogy minden hónapban vásároljon FLP terméket. A sikeres Termékforgalmazók a piaccal kapcsolatos naprakész ismereteiket továbbképzések révén és más Termékforgalmazók szponzorálása során szerzik meg. 2 DEFINÍCIÓK 2.1 Karton Pont vagy CC az FLP Marketing Tervében meghatározottak szerint történő előrelépés, bónuszok, jutalmak és teljesítményösztönző juttatások mérésére szolgál. Egy Karton Pont jár minden 160 -nak (azaz százhatvan eurónak) megfelelő értékű FLP termék FLP-től történő megvásárlása után. 2.2 Új Termékforgalmazó az a Termékforgalmazó, aki még nem érte el az Assistant Supervisor szintet. 2.3 Termékforgalmazó az a 18. életévét betöltött személy, aki (elsősorban az FLP termékekről szóló termék és marketing

3 3 bemutatón való részvételt követően) az erre szolgáló nyomtatványon az FLP-hez termékforgalmazói jelentkezést nyújtott be és azt az FLP által erre felhatalmazott személy (a Szponzor ajánlása alapján) elfogadta. A Termékforgalmazók jogosultak az FLP-től a közzétett kedvezményes áron termékeket vásárolni, illetve a termékeket másoknak ajánlani és bemutatni, nem jogosultak azonban az FLP termékek továbbértékesítésére, helyette az FLP termékek iránt érdeklődőket az FLP-hez irányítják. 2.4 Aktív Termékforgalmazó az adott hónapban az a Termékforgalmazó, akinek a tárgyhónapban legalább négy Karton Pontja van Személyesnek Elismert Vásárlásokból, feltéve, hogy azokból legalább egyet saját regisztrációs számán történt vásárlás révén ért el. A Személyesnek Elismert Vásárlást saját, vagy a Termékforgalmazó által szponzorált Új Termékforgalmazók vásárlásai után lehet megszerezni. Minden hónapban megállapításra kerül, hogy a Termékforgalmazó Aktív Termékforgalmazónak minősül-e. 2.5 Csoportos Elismert Vásárlás az adott Termékforgalmazó alsóvonalán működő Termékforgalmazók által realizált vásárlás. 2.6 Szponzor az adott Termékforgalmazót az FLP marketing rendszerébe ajánló Termékforgalmazó, aki köteles a Termékforgalmazót az FLP termékeiről és marketing rendszeréről tájékoztatni és a Termékforgalmazó munkáját a szükséges információval segíteni. A Szponzor alatt regisztrált valamennyi Termékforgalmazó az adott Szponzor alsóvonalába, míg az őt szponzoráló személy, illetve a rendszerben az őt szponzoráló személy felett elhelyezkedő személyek a felsővonalába tartoznak. 2.7 Központi Iroda Az FLP cégcsoportba tartozó Forever Living Products LLC(7501 E. McCormick Pkwy, Ste. 200 S., Scottsdale, AZ 85258, Amerikai Egyesült Államok), amely a jelen Üzletpolitikában meghatározott esetekben jogosult a termékforgalmazói jogviszonyt érintő döntéseket hozni. 2.8 Executive Committee Az FLP cégcsoportba tartozó Központi Iroda szerve, amely a jelen Üzletpolitikában meghatározott esetekben jogosult a termékforgalmazói jogviszonyt érintő döntéseket hozni. 3 SZAVATOSSÁG 3.1 Az FLP a vonatkozó jogszabályokban foglalt szavatossági kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. 3.2 A jogszabályban előírt szavatosságon kívül a vásárlói elégedettség biztosítása érdekében az FLP vállalja, hogy amennyiben a Termékforgalmazó vagy az FLP-től terméket vásároló nem Termékforgalmazó a termékkel elégedetlen, a vásárlástól számított 8 (nyolc) naptári napon belül az ügylettől, a termék visszatérítése mellett, indokolás nélkül elállhat. A jelen pont szerinti igényének

4 4 érvényesítéséhez a Termékforgalmazó (vagy az FLP-től terméket vásároló nem Termékforgalmazó) köteles a vásárlás időpontját igazolni és a terméket az FLP-nek a fenti 8 napos határidőn belül visszatéríteni. A jelen pont szerinti elállási jog a Termékforgalmazókat csak egy alkalommal illeti meg (kivéve, ha a Termékforgalmazó/vásárló megrendelésére a termékeket az FLP szállította vagy szállíttatta ki), ismételt alkalmazására kizárólag az FLP esetenként adandó jóváhagyásával kerülhet sor. 3.3 A Termékforgalmazó felelősséggel tartozik az FLP termékekről általa adott tájékoztatás valóságtartalmáért. Amennyiben a Termékforgalmazó a terméknek olyan tulajdonságot tulajdonít, amellyel a termék nem rendelkezik, vagy a termékről, illetve az FLPről, az FLP cégcsoportba tartozó más cégről valótlan tájékoztatást nyújt, felelős az ezzel az FLP-nek, az FLP cégcsoportjába tartozó más cégnek, másik Termékforgalmazónak, illetve bármely harmadik személynek okozott kárért. 3.4 Amennyiben valamely Termékforgalmazó az FLP-vel fennálló termékforgalmazói jogviszonyát megszünteti, az FLP kötelezettséget vállal, hogy minden fel nem használt, még le nem járt szavatosságú, a termékforgalmazói jogviszony megszűnését megelőző 12 (tizenkét) hónapban a jelen Üzletpolitika rendelkezéseinek megfelelően vásárolt FLP terméket visszavásárol tőle. Az FLP termékek visszavásárlásának előfeltétele, hogy a Termékforgalmazó az FLPvel fennálló termékforgalmazói jogviszonyának megszüntetését írásban kezdeményezze és a termékforgalmazói jogviszonyból eredő jogairól lemondjon. Az FLP termékek visszavásárlása érdekében a Termékforgalmazó köteles az erre rendszeresített nyomtatványon az FLP részére kérelmet benyújtani és valamennyi terméket, amelynek visszavásárlását kéri a vásárlás hitelt érdemlő igazolásával együtt az FLP-nek visszajuttatni. A termékek jelen pont szerinti visszavásárlása esetén a visszavásárolt termékek után kifizetett valamennyi bónusz és Karton Pont a Termékforgalmazó felsővonalától visszavonásra kerül. Amennyiben a visszavonásra kerülő Karton Pontokat a Termékforgalmazó vagy a felsővonalán elhelyezkedő bármely Termékforgalmazó marketing rendszerben történt előrelépése szempontjából figyelembe vették, meg kell vizsgálni, hogy az előrelépés feltételei a visszavont Karton Pontok hiányában is fennállnak-e és az előrelépés hatályban maradhat-e. A visszatérítést megalapozó tények ellenőrzése után az FLP megtéríti a Termékforgalmazónak a termék Termékforgalmazó által kifizetett vételárának az FLP által kifizetett bónuszokkal, illetve a termék kezelésével, szállításával és egyéb, a visszatérítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel csökkentett összegét. A Termékforgalmazó által az FLP-nek okozott költségek és károk Termékforgalmazó általi megtérítése után az FLP törli a Termékforgalmazó regisztrációját az FLP Marketing Tervéből és a Termékforgalmazó teljes alsóvonala változatlan rendben átkerül a távozó Termékforgalmazó Szponzora alá.

5 5 3.5 A termékek visszavásárlásával kapcsolatos fenti szabály célja a Termékforgalmazók ésszerű mértékű vásárlásainak, illetve e vásárlások Szponzorok és az FLP általi ellenőrzésének ösztönzése. A Termékforgalmazók nem vehetnek több terméket annál, amennyit üzleti és személyes céljaikra fel tudnak használni. A Szponzorok javaslatokkal segítik a Termékforgalmazókat a vásárlás megfelelő mennyiségének kialakításában, hogy a Termékforgalmazók csak annyi terméket vásároljanak, amennyi az aktuális szükségleteiket fedezi, illetve további termékeket csak akkor vásároljanak, ha a termékkészletük 75%-át felhasználták. Az olyan termék, amit korábban felhasználtként tüntettek fel, nem vásárolható vissza. 3.6 Amennyiben valamely Termékforgalmazó az FLP-vel fennálló termékforgalmazói jogviszonyát megszünteti, az FLP kötelezettséget vállal, hogy minden fel nem használt, még le nem járt szavatosságú, a termékforgalmazói jogviszony megszűnését megelőző 12 (tizenkét) hónapban a jelen Üzletpolitika rendelkezéseinek megfelelően vásárolt FLP terméket visszavásárol tőle. Az FLP termékek visszavásárlásának előfeltétele, hogy a Termékforgalmazó az FLPvel fennálló termékforgalmazói jogviszonyának megszüntetését írásban kezdeményezze és a termékforgalmazói jogviszonyból eredő jogairól lemondjon. Az FLP termékek visszavásárlása érdekében a Termékforgalmazó köteles az erre rendszeresített nyomtatványon az FLP részére kérelmet benyújtani és valamennyi terméket, amelynek visszavásárlását kéri a vásárlás hitelt érdemlő igazolásával együtt az FLP-nek visszajuttatni. Amennyiben a termékforgalmazói jogviszonyát megszüntetni kívánó Termékforgalmazó által visszahozott termék pontértéke több mint 4 Karton Pont, a visszavásárolt termékek után kifizetett valamennyi bónusz és Karton Pont visszavonásra kerülhet a Termékforgalmazó felsővonalától. Amennyiben a visszavonásra kerülő Karton Pontokat a Termékforgalmazó vagy a felsővonalán elhelyezkedő bármely Termékforgalmazó marketing rendszerben történt előrelépése szempontjából figyelemben vették, meg lehet vizsgálni, hogy az előrelépés feltételei a visszavont Karton Pontok hiányában is fennállnak-e és az előrelépés hatályban maradhate. Amennyiben a termékforgalmazói jogviszonyát megszüntetni kívánó Termékforgalmazó visszahoz egy Touch of Forever dobozt vagy bármely más Combination Pak-et, és abból hiányzik néhány termék, a visszatérítés összegét úgy számolják ki, mintha az egész Combo Pak-et visszahozták volna, és a hiányzó komponensek nagykereskedelmi árát ezután levonják a kiadott visszatérítés összegéből. A visszatérítést megalapozó tények ellenőrzése után, az FLP megtéríti a Termékforgalmazónak a termék Termékforgalmazó által kifizetett vételárának az FLP által kifizetett bónuszokkal, illetve a termék kezelésével, szállításával és egyéb a visszatérítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel csökkentett összegét. A Termékforgalmazó által az FLP-nek okozott költségek és károk Termékforgalmazó általi megtérítése után az FLP törli a Termékforgalmazó regisztrációját az FLP Marketing Tervéből és a Termékforgalmazó teljes alsóvonala változatlan rendben átkerül a távozó Termékforgalmazó Szponzora alá.

6 4 BÓNUSZ A Forever Living Marketing Terv az alábbiakat tartalmazza: 6 Marketing terv Assistant Manager 75 cc Manager 120 cc 18 % Supervisor 25 cc 13 % 5 % Assistant Supervisor 2 cc 8 % 5 % 10 % Új termékforgalmazó 5 % Személyes bónusz Mennyiségi bónusz 3 % 8 % 13 % 1. ábra 4.1 Személyes Bónusz ( SZB ) az adott Termékforgalmazó Személyesnek Elismert Vásárlásain vagy az általa személyesen szponzorált Új Termékforgalmazók Személyesnek Elismert Vásárlásain alapuló teljesítményfüggő díjazás. 4.2 Mennyiségi Bónusz ( MB ) az adott Termékforgalmazó által személyesen szponzorált Assistant Supervisor, Supervisor vagy Assistant Manager besorolású Termékforgalmazók Csoportos Elismert Vásárlásain alapuló teljesítményfüggő díjazás. 4.3 Új Termékforgalmazó Ezen a szinten SZB nem kerül kifizetésre 4.4 Assistant Supervisor 5% SZB minden Személyesnek Elismert Vásárlás után. Ezen a szinten MB nem kerül kifizetésre 4.5 Supervisor 8% SZB minden Személyesnek Elismert Vásárlás után. 3% MB minden személyesen szponzorált Assistant Supervisor és azok Csoportos Elismert Vásárlásai után 4.6 Assistant Manager 13% SZB minden Személyesnek Elismert Vásárlás után 5% MB minden személyesen szponzorált Supervisor és azok Csoportos Elismert Vásárlásai után 8% MB minden személyesen szponzorált Assistant Supervisor és azok Csoportos Elismert Vásárlásai után 4.7 Manager 18% SZB minden Személyesnek Elismert Vásárlás után 5% MB minden személyesen szponzorált Assistant Manager és azok Csoportos Elismert Vásárlásai után 10% MB minden személyesen szponzorált Supervisor és azok

7 7 Csoportos Elismert Vásárlásai után 13% MB minden személyesen szponzorált Assistant Supervisor és azok Csoportos Elismert Vásárlásai után 4.8 Az Új Termékforgalmazók az Assistant Supervisor szint eléréséig nem jogosultak az FLP Marketing Tervbe foglalt bónuszokra vagy mások szponzorálására. Az az Új Termékforgalmazó, aki két egymást követő hónapban legalább két Karton Pontnak megfelelő értékű FLP terméket vásárol az FLP-től, Assistant Supervisor szintre lép. 4.9 Az Új Termékforgalmazó elismert vásárlásai után járó SZB az Új Termékforgalmazó Szponzorát illeti meg. Az Új Termékforgalmazó által szerzett Karton Pontok Személyesnek Elismert Vásárlásnak számítanak mind az Új Termékforgalmazó, mind a Szponzor számára Bármely hónap, illetve két egymást követő hónap figyelembe vehető az Assistant Supervisor, Supervisor, Assistant Manager, vagy Manager szintek eléréséhez szükséges Karton Pontok megszerzése szempontjából. Minden, a marketing rendszerben történő előrelépés azon a napon történik, amikor elegendő számú Karton Pont gyűlt össze az adott szint eléréséhez Valamennyi bónusz számításához az ajánlott fogyasztói árakat kell figyelembe venni, amint az a Termékforgalmazó havi termékforgalmazói díjelszámolásában szerepel Amennyiben valamely Termékforgalmazó egy adott marketing szintet elért, az ezen szinthez tartozó feltételeket nem kell újból teljesíteni, kivéve ha a termékforgalmazói jogviszonya megszűnt vagy őt újraszponzorálták A termékforgalmazói jogviszony, illetve az azzal járó jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át. Termékforgalmazói jogviszonyban jogutódlás csak a Termékforgalmazó halálának esetében, a jelen Üzletpolitikában foglaltak szerint lehetséges Minden Termékforgalmazó, akinek az FLP-vel fennálló termékforgalmazói jogviszonya megszűnt, a jogviszony megszűnését követően kettő évig nem adhat be új termékforgalmazói jelentkezést. A határidő eltelte után lehet új termékforgalmazói jelentkezést benyújtani azzal, hogy azt az FLP az Executive Committee jóváhagyása esetén fogadja el A Termékforgalmazó nem jogosult az egyes marketing szinteket a Szponzoránál hamarabb elérni A Supervisor, Assistant Manager és Manager marketing szinten lévő Termékforgalmazók akkor jogosultak Mennyiségi Bónusz és a szponzorált csoportok utáni egyéb juttatások megszerzésére, ha a fenti 2.4 pont szerint Aktív Termékforgalmazónak minősülnek és a Marketing Terv egyéb feltételeit is teljesítik A bónuszok a marketing rendszerben elfoglalt hely alapján kerülnek megállapításra. A bónuszokat az elért, aktuális szinten

8 8 fizetik ki. Példa: Ha egy Assistant Supervisor Személyesnek Elismert Vásárlásai után 30 Karton Pontot gyűjt egy vagy két egymást követő naptári hónapban, akkor 5% SZB-t kap az első 25 Karton Pontra és 8% SZB-t a fennmaradó 5 Karton Pontra Manager szint elérésére vonatkozó példa: Ha egy Assistant Supervisor szinten lévő Termékforgalmazó egy adott naptári hónapban 150 Karton Pontnyi elismert vásárlással rendelkezik és így eléri a Manager szintet, akkor az Aktív Termékforgalmazónak minősülő Szponzora teljes Karton Pontszámot kap az első 120 Karton Pont után. A fennmaradó 30 Karton Pont 40%, 20% és 10%-a a felette álló Vezetőségi Bónuszra jogosult Manager szintű Termékforgalmazóknak kerül elszámolásra Assistant Supervisor, Supervisor vagy Assistant Manager nem kap MB-t a szponzorált csoportjában szereplő olyan Termékforgalmazó után, aki ugyanazon a szinten van a Marketing Tervben. Azonban a Marketing Tervben történő előrelépés szempontjából az ilyen Termékforgalmazók után járó Karton Pontokat be kell számítani A termékforgalmazói díjelszámolást az FLP az eladásokat követő hónap tizenötödik napján postázza. Példa: a januárra elismert vásárlásokra vonatkozó díjelszámolás február 15-én kerül postázásra A Termékforgalmazó Elismert Manager szintű Termékforgalmazónak minősül és jogosulttá válik egy arany kitűzőre, amennyiben az alábbi feltételeknek megfelel: (1) bármely egy vagy két egymást követő hónap alatt 120 Karton Pontnak megfelelő Személyesnek Elismert Vásárlást és/vagy non-manageri vásárlást teljesít; és (2) ezen egy vagy két egymást követő hónap alatt Aktív Termékforgalmazónak minősül; és (3) ezen egy vagy két egymást követő hónap alatt az alsóvonalában Manager szintű Termékforgalmazó nincsen. Amennyiben a Termékforgalmazó az alsóvonalában szereplő valamelyik Manager-rel azonos egy vagy két hónapos időtartam alatt teljesíti a követelményeket, a Termékforgalmazó az Elismert Manager szint elérése érdekében az alábbi feltételeket köteles teljesíteni: (1) ezen egy vagy két hónap alatt Aktív Termékforgalmazónak minősül; és (2) a szint elérése szempontjából figyelembe vett utolsó hónapban legalább 25 Karton Pontnak megfelelő Személyesnek Elismert Vásárlást és/vagy non-manager-i vásárlást teljesít az alsóvonalában elhelyezkedő Termékforgalmazók révén azzal, hogy az alsóvonalában a követelményeket ugyanezen hónapban teljesítő Manager nem vehető figyelembe. 5 VEZETŐSÉGI BÓNUSZ (VB) Igazgató 120 cc 6 % 3 % 2 % 2. ábra

9 5.1 Elismert Manager szintű Termékforgalmazóvá válása után a Termékforgalmazó köteles az alsóvonalában elhelyezkedő Termékforgalmazók munkáját, azok sikerének érdekében segíteni. Az Elismert Manager szintet elért Aktív Termékforgalmazó akkor éri el a Vezető Manager szintet, ha az alsóvonalában egy Termékforgalmazó Manager szintet ért el. A Vezető Manager akkor jogosult Vezetőségi Bónuszra, ha legalább 12 Karton Pont személyesen szerzett és non-manageri elismert vásárlása van havonta. Non-manageri Karton Pontnak minősül az adott Termékforgalmazó alsóvonalában Manager szintnél alacsonyabb szinten működő Termékforgalmazók által vásárolt termékek után járó Karton Pont, feltéve, hogy az adott Termékforgalmazó alsóvonalában csak Manager szintnél alacsonyabb szinten működő Termékforgalmazók válnak jogosulttá a vásárlással keletkezett Karton Pontokra. 5.2 A Vezetőségi Bónusz a következő mértékben fizethető Elismert Manager szintű azon Termékforgalmazóknak, akik alsóvonalában Manager szintű Termékforgalmazók találhatók: 6% Bónusz jár az első generációs (azaz közvetlenül a Vezető Manager által szponzorált) Managerek és csoportjuk által leadott megrendelések után. 3% Bónusz jár a második generációs (azaz a Vezető Manager által közvetlenül szponzorált Manager által szponzorált) Managerek és csoportjuk által leadott megrendelések után. 2% Bónusz jár a harmadik generációs Managerek és csoportjuk által leadott megrendelések után Az az Igazgató, aki nem teljesíti az aktív-elismert előírást egy adott hónapban, vagyis nem minősül Vezetőségi Bónuszra, nem részesül Vezetőségi Bónusz juttatásban és a Vezetőségi Karton Pontok (40% vagy 20% vagy 10%) a felette lévő első Minősült Igazgatónál jelennek meg. Vezetőségi Karton Pontok (CC) (40%-20%-10%) Minden Vezetőségi Karton Pont (CC) (40%-20%-10%) csak annál az Elismert Igazgatónál (Recognized Manager) jelenik meg, aki a Vezetőségi Bónuszra adott hónapban minősült. Ez azt jelenti, hogy ha van egy nem-minősült Elismert Igazgató Ön és egy másik Igazgató között, mind a Vezetőségi Bónusz (6%-3%- 2%), mind a Vezetőségi Karton Pontok (40%-20%-10%) az adott hónapban úgy kerülnek elszámolásra, mintha az inaktív Elismert Igazgató nem is lenne része a szponzor vonalnak. Ennek értelmében a Karton Pontok ezentúl nem jelennek meg a nem-minősült Elismert Igazgató vállalkozói díjelszámolásán sem. Továbbá a Karton Pont és Bónusz értékkel bíró vásárlások mellett az inaktív igazgató elszámolásán 0 Karton Pont szerepel.

10 10 Vezetőségi Karton Pontok (CC) 6 % 3 % 2 % 40 % cc 20 % cc 10 % cc Igazgató Igazgató Igazgató 3. ábra Elismert Igazgatói (Recognized Manager) minősülés A Nem-Elismert Igazgató Elismertté válhat, ha felhasználja azokat a Karton Pontokat (CC), amelyek egy alsóvonalas Elismert Igazgatójának minősülésén kívüli non-manageri pontjai voltak minősülése hónapjában, amikor a fölötte lévő Igazgató Nem-Elismert Igazgatóvá vált. Igaz ez abban az esetben, ha a Nem-Elismert Igazgató minősülésére közvetlenül az általa szponzorált Termékforgalmazó Elismert Igazgatóvá minősülését követő hónapban kerül sor. Előfordul, hogy egy termékforgalmazó Nem-Elismert Igazgatóvá válik, mert nem volt személyesen aktív (4 cc) a minősülési periódus (két hónap) első hónapjában (a minősülési két hónap, mint periódus, azt a két hónapot és az az alatt szerzett összes Karton Pontot jelenti, amely a minősülést megelőzi), vagy nem volt a minősülés második hónapjában elég az alsóvonalában vele egyszerre Igazgatóvá minősülő munkatárstól független Karton Pontja. Így a Nem-Elismert Igazgatóknak (Unrecognized Manager) is megvan a lehetősége, hogy az alatta minősülő Elismert Igazgató második havi minősüléséhez fel nem használt non-manageri Karton Pontjait beszámíthassa, és ahhoz már csak az igazgatói 120 Karton Ponthoz szükséges Karton Pont mennyiséget kelljen hozzá adnia a következő hónapban, és így maga is Elismert Igazgatóvá váljon (4.ábra). Vagy ha összegyűjti a 120 Karton Ponthoz még szükséges Karton Pont mennyiséget ugyanazon minősülésének a második hónapjában, megvan a lehetősége, hogy beszámolja mind a második havi minősülés nonmanageri Karton Pontjait, mind a második havi minősülésen kívül eső non-manageri Karton Pontjait, melyek adott hónapból származnak (5.ábra). Az alábbi példában az Igazgató februárban nem-elismert, mert nem volt legalább 25 Karton Pontja más vonaltól, mint amely őt szintre emelte, és nem volt aktív januárban. Márciusban aztán elismertté válik a februári és márciusi pontjait összesítve, hiszen a két hónap alapján 120 nonmanageri Karton Pontja van, valamint mindkét hónapban aktív volt. Január Február 0 személyes cc 4 személyes cc Nem-Elismert Igazgató 4. ábra Elismert Igazgató

11 11 Az alábbi példában az Igazgató nem-elismertté válik, mert januári Karton Pontokat használ fel és abban a hónapban nem volt aktív. Nem-Elismert Igazgatóvá válik februárban, amikor eléri a 60 Karton Pontot és megvan a 60 Karton Pont érték januárból. Ugyanakkor mivel 120 Karton Ponttal fejezte be a hónapot februárban, Elismert Igazgatóként újraminősül ugyanabban a hónapban, önmagában a második havi Karton Pontjai alapján. Január Február Március 0 személyes cc 4 személyes cc 4 személyes cc M 94 Nem-Elismert Igazgató Elismert Igazgató 5. ábra 5.3 Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó 12 helyett 8 Karton Pontnak megfelelő vásárlással is jogosulttá válhat Vezetőségi Bónuszra, amennyiben két különböző alsóvonalán egyegy Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó, előző havi kimutatásai alapján, az előző hónapban legalább Karton Pontnak megfelelő vásárlást hajtott végre. Továbbá, az Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó 12 helyett 4 Karton Pontnak megfelelő vásárlással is jogosulttá válhat Vezetőségi Bónuszra, amennyiben három különböző alsóvonalán egy-egy Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó, előző havi kimutatásai alapján, az előző hónapban legalább Karton Pontnak megfelelő vásárlást hajtott végre. 5.4 Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó alsóvonalán végrehajtott legalább 25 Karton Pontnak megfelelő és az előző havi kimutatáson szereplő vásárlást figyelembe kell venni valamennyi, az adott Termékforgalmazó felsővonalán szereplő Manager szintű Termékforgalmazó 12, 8, vagy 4 Karton Pontnyi követelményének teljesítése szempontjából. 5.5 Amennyiben egy Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó az adott hónapban 12 Karton Pontnak megfelelő személyes és non-manageri vásárlással rendelkezik, jogosulttá válik a Vezetőségi Bónuszra. A/S MGR Ön 4 cc Min Sup A/M 6. ábra 5.6 Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó 12

12 12 helyett 8 Karton Pontnak megfelelő személyes és non-manageri vásárlással is jogosulttá válik a Vezetőségi Bónuszra, amennyiben két különböző alsóvonalán egy-egy Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó, előző havi kimutatásai alapján, az előző hónapban legalább Karton Pontnak megfelelő elismert vásárlást hajtott végre. MGR 25 cc Min MGR 25 cc Min Ön 4 cc Min A/S Sup A/M 7. ábra 5.7 Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó 12 helyett 4 Karton Pontnak megfelelő személyes és non-manageri vásárlással is jogosulttá válik a Vezetőségi Bónuszra, amennyiben három különböző alsóvonalán egy-egy Elismert Manager szinten működő Aktív Termékforgalmazó, előző havi kimutatásai alapján, az előző hónapban legalább Karton Pontnak megfelelő elismert vásárlást hajtott végre. MGR 25 cc Min MGR 25 cc Min MGR 25 cc Min Ön 4 cc Min A/S Sup A/M 8. ábra 5.8 Amennyiben egy Elismert Manager szinten működő Termékforgalmazó három egymást követő hónapban nem minősül Aktív Termékforgalmazónak, nem jogosult Vezetőségi Bónuszra. A Vezetőségi Bónuszra való jogosultságának újbóli megszerzése érdekében a Manager szinten működő Termékforgalmazó Aktív Termékforgalmazónak kell, hogy minősüljön, továbbá három egymást követő hónapban legalább 12 Karton Pontnak megfelelő értékű személyes és non-manageri elismert vásárlást kell végrehajtania. Ezen feltételek teljesülése estén a negyedik hónaptól kezdődően az adott Termékforgalmazó ismét jogosultságot szerez a Vezetőségi Bónusz megszerzésére. A 12 Karton Pontnak megfelelő vásárlás Magyarországon kell, hogy történjen. 6 MANAGER SZINTNÉL MAGASABB MARKETING SZINTEK 6.1 Senior Manager: A Manager szinten működő Termékforgalmazó Senior Manager

13 13 szintre kerül, amennyiben alsóvonalán két első generációs, általa szponzorált, Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazó működik. A Senior Manager szint elérését az FLP két drágakövet tartalmazó kitűzővel ismeri el. 6.2 Soaring Manager: A Manager szinten működő Termékforgalmazó Soaring Manager szintre kerül, amennyiben alsóvonalán öt első generációs, Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazót szponzorál a marketing rendszerben. A Soaring Manager szint elérését az FLP négy drágakövet tartalmazó kitűzővel ismeri el. Amennyiben a Soaring Manager szinten működő Termékforgalmazó alsóvonalában öt első generációs, általa szponzorált, Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazó működik, az Ösztönző Program I. szintjében való részvételhez szükséges Karton Pont követelménye 40 ponttal, a II. szintben való részvételhez szükséges Karton Pont követelménye 50 ponttal, míg a III. szintben való részvételhez szükséges Karton Pont követelménye 60 ponttal csökken. 7 DRÁGAKŐ MANAGERI SZINTEK 7.1 Zafír Manager: A Manager szinten működő Termékforgalmazó Zafír Manager szintre kerül, amennyiben alsóvonalán legalább kilenc első generációs, általa szponzorált, Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazó működik a marketing rendszerben. A Zafír Manager szint elérését az FLP egy négy zafír ékkövet tartalmazó aranykitűzővel ismeri el, amelyet a Siker napon vagy más FLP rendezvényen adnak át. a. A fentieken kívül a Zafír Manager szintet elért Termékforgalmazó elismerésül kap egy négy napos, három éjszakás, az FLP cégcsoport egyik üdülőjébe szóló utazást. 7.2 Gyémánt-Zafír Manager: A Manager szinten működő Termékforgalmazó Gyémánt-Zafír Manager szintre kerül, amennyiben alsóvonalán legalább tizenhét első generációs, általa szponzorált, Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazó működik a marketing rendszerben. A Gyémánt-Zafír Manager szint elérését az FLP egy két gyémánt és két zafír ékkövet tartalmazó aranykitűzővel ismeri el, amelyet a Siker napon adnak át. a. A Termékforgalmazó jogosult továbbá egy különleges, bronzból készült sas szoborra. b. A Termékforgalmazó jogosult továbbá egy öt napos, négy éjszakás, Hawaiira vagy az FLP által kijelölt más üdülőhelyre szóló utazásra. 7.3 Gyémánt Manager: A Manager szinten működő Termékforgalmazó Gyémánt Manager szintre kerül, amennyiben alsóvonalán legalább huszonöt első generációs Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazó működik a marketing rendszerben. A Gyémánt Manager szint elérését az FLP egy nagy gyémánt ékkövet tartalmazó aranykitűzővel ismeri el. A fentieken kívül a Gyémánt Manager szintet elért Termékforgalmazó:

14 14 a. elismerésül kap egy gyönyörűen kimunkált gyémántgyűrűt; b. mentesül az Ösztönzőkre és a Mennyiségi Bónuszra vonatkozó Karton Pont követelmények alól, feltéve, hogy mind a huszonöt első generációs, általa szponzorált, Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazó Aktív Termékforgalmazónak minősül; c. jogosulttá válik egy hetes utazás keretében az FLP cégcsoport World Rally rendezvényén történő térítésmentes részvételre. 7.4 Dupla Gyémánt Manager: A Manager szinten működő Termékforgalmazó Dupla Gyémánt Manager szintre kerül, amennyiben alsóvonalán legalább ötven első generációs Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazó működik a marketing rendszerben. A Dupla Gyémánt Managert az alábbi elismerések illetik meg: a. két nagy gyémántot tartalmazó, különleges arany kitűző; b. 10 napos és 9 éjszakás térítésmentes utazás Dél-Afrikába; valamint c. egy exkluzív, csodálatos gyémántokkal kirakott toll. 7.5 Tripla Gyémánt Manager: A Manager szinten működő Termékforgalmazó Tripla Gyémánt Manager szintre kerül, amennyiben alsóvonalán legalább hetvenöt első generációs Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazó működik a marketing rendszerben. A Tripla Gyémánt Managert az alábbi elismerésekre jogosulhat: a. három nagy gyémántot tartalmazó, különleges arany kitűző; b. 14 napos és 13 éjszakás földkörüli utazás; c. exkluzív Omega/Rolex karóra (az FLP jóváhagyása esetén); d. korlátozott számban készített bronz műtárgy (az FLP jóváhagyása esetén). 7.6 Gyémánt Centurió Manager: A Manager szinten működő Termékforgalmazó Gyémánt Centurió Manager szintre kerül, amennyiben alsóvonalán legalább száz első generációs Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazó működik a marketing rendszerben. A Termékforgalmazót az alábbi elismerések illetik még meg: a, négy nagy gyémánt követ tartalmazó, különleges arany kitűző 8 GEM BÓNUSZ A Drágakő Manager szinten működő Termékforgalmazó a GEM bónusz megszerzésére is jogosulttá válhat, amennyiben a Vezetőségi Bónusz megszerzésének feltételeit teljesítette és az alábbi feltételeknek is megfelel: 8.1 Amennyiben a Drágakő Manager szinten működő Termékforgalmazó alsóvonalán legalább kilenc első generációs Szponzorált Manager szintű Aktív Termékforgalmazó működik, a Drágakő Manager az adott hónapban további 1%-ot kap minden, az alsóvonalában működő első, második és harmadik generációs Manager szinten működő Termékforgalmazó vásárlásai után, illetve részesedik az első, második és harmadik generációs

15 15 Manager szinten működő Termékforgalmazók Csoportos Elismert Vásárlásaiból is (7%-4%-3% arányban). (Az Örökölt, Transzfer vagy a nem Elismert Manager szintű Termékforgalmazók nem minősülnek Szponzorált Managernek.) 8.2 Amennyiben a Drágakő Manager szinten működő Termék-forgalmazó alsóvonalán legalább tizenhét első generációs Szponzorált Manager szintű Aktív Termékforgalmazó működik, a Drágakő Manager az adott hónapban további 2%-ot kap minden, az alsóvonalában működő első, második és harmadik generációs Manager szinten működő Termékforgalmazó vásárlásai után, illetve részesedik az első, második és harmadik generációs Manager szinten működő Termékforgalmazók Csoportos Elismert Vásárlásaiból is (8%-5%-4% arányban). 8.3 Amennyiben a Drágakő Manager szinten működő Termék-forgalmazó alsóvonalán legalább huszonöt első generációs Szponzorált Manager szintű Aktív Termékforgalmazó működik, a Drágakő Manager az adott hónapban további 3%-ot kap minden, az alsóvonalában működő első, második és harmadik generációs Manager szinten működő Termékforgalmazó vásárlásai után, illetve részesedik első, második és harmadik generációs Manager szinten működő Termékforgalmazók Csoportos Elismert Vásárlásaiból is (9%-6%-5% arányban). JONATHAN GEM BÓNUSZ BÓNUSZ Zafír Igazgató Gyémánt-zafír Gyémánt Igazgató 9 aktív 1. gen Igazgató 17 aktív 1. gen Igazgató 25 aktív 1. gen Igazgató 9. ábra 8.4 A GEM bónuszra való jogosultság szempontjából az FLP cégcsoportjába tartozó külföldi cégeknél regisztrált Termékforgalmazót is figyelembe lehet venni, amennyiben az adott külföldi Termékforgalmazó Magyarországon Szponzorált Managerként újraminősül. Az ilyen külföldön regisztrált Termékforgalmazót abban az esetben lehet Aktív Termékforgalmazónak tekinteni és a GEM bónuszra való jogosultság szempontjából figyelembe venni, ha az Aktív Termékforgalmazó státusz feltételeinek a teljesítéséről a regisztrációja szerinti országban működő, az FLP cégcsoportjába tartozó társaság által kiállított okiratot ( waiver ) az FLP-nek bemutatta. 8.5 Nemzetközi Szponzorálás szempontjából kiemelendő, hogy a GEM bónuszra való jogosultság megállapítására országonként kerül sor az adott ország Manager szinten működő Termékforgalmazóinak tevékenysége alapján. Ezért a GEM bónuszra való jogosultság érdekében az adott országban és az adott hónapban kell a szükséges számú első generációs Szponzorált Manager szintű Aktív Termékforgalmazóval rendelkezni.

16 16 9 ÖSZTÖNZŐ PROGRAM 9.1 Az FLP Ösztönző Programjának célja, hogy az MLM rendszer megfelelő működését ösztönözze. A marketing rendszer megfelelő működéséhez helyes szponzorálás és a Termékforgalmazók általi vásárlás mértékének megfelelő szinten tartása szükséges. Juttatásokra és díjazásra való jogosultság nem ruházható át, és azt az erre szolgáló nyomtatvány alapján az FLP-vel termékforgalmazói szerződést kötött olyan Termékforgalmazó szerezheti meg, aki az FLP Üzletpolitikájával, Marketing Tervével és a termékforgalmazói jogviszonyra vonatkozó egyéb szabályokkal, illetve ezek szellemiségével és céljaival összhangban építi a marketing rendszerét Elismerést jelentő kitűzőket és a World Rally rendezvényre szóló utazást csak a Központi Irodánál található termékforgalmazói jelentkezési lapon feltüntetett Termékforgalmazó kaphatja meg Az ösztönző utazásokon ideértve a 1500 és 2500 Karton Pontos Super Rally és Post Rally rendezvényeket, a Zafír Managernek, Gyémánt-Zafír Managernek, Dupla Gyémánt Managernek és Tripla Gyémánt Managernek járó utazásokat a Termékforgalmazó házastársával (élettársával) együtt vehet részt. Amennyiben a Termékforgalmazónak nincsen házastársa (élettársa), a Termékforgalmazó jogosult egy másik (életkora alapján és egyébként) a Termékforgalmazókkal szemben támasztott követelményeknek megfelelő személyt kísérőjéül választani. 9.2 Minden Aktív Termékforgalmazó jogosult az Ösztönző Programban való részvételre. Valamennyi, az Ösztönző Programban résztvevő Manager szintű Termékforgalmazó Elismert Managernek kell minősüljön. 9.3 Az Ösztönző Program juttatásait a Termékforgalmazó valamely vagyontárgy (pl.: autó, ház, hajó, repülő, stb.) megvételére vagy bérlésére fordíthatja. 9.4 Az Ösztönző Programnak három szintje van: a. I. szint: Az FLP havonta maximum 400 euró Ösztönző Bónuszt fizet legfeljebb 36 hónapig. b. II. szint: Az FLP havonta maximum 600 euró Ösztönző Bónuszt fizet legfeljebb 36 hónapig. c. III. szint: Az FLP havonta maximum 800 euró Ösztönző Bónuszt fizet legfeljebb 36 hónapig. 9.5 Az Ösztönző Programba való bekerüléshez szükséges feltételeket egymást követő három hónap során kell a Termékforgalmazónak teljesíteni. 9.6 Az Ösztönző Program valamely szintjébe való bekerüléshez az alábbi Karton Pontnak megfelelő értékű vásárlás szükséges:

17 17 1. ösztönző 2. ösztönző 3. ösztönző 1. hónap 50 cc 75 cc 100 cc 2. hónap 100 cc 150 cc 200 cc 3. hónap 150 cc 225 cc 300 cc 9.7 A negyedik hónaptól kezdődően legalább a harmadik hónapra megállapított Karton Pontnak megfelelő vásárlást kell teljesíteni. Amennyiben a Termékforgalmazó Karton Pontjainak összesített száma a negyedik hónaptól kezdődően a harmadik hónapra megállapított követelménytől elmarad, Ösztönző Bónuszként a fenti összeg helyett 2,66 euró összegre jogosult minden, a csoportjában ténylegesen megvásárolt Karton Pont után. 9.8 Amennyiben a Termékforgalmazó csoportjában elért Karton Pontok összesített száma a negyedik hónaptól kezdődően bármely hónapban 50 Karton Pont alatt marad, Ösztönző Bónuszra az adott hónapban nem jogosult. Amennyiben ezt követően a Termékforgalmazó vásárlásai valamely hónapban 50 Karton Pont fölé emelkednek, a Termékforgalmazó a fenti 9.7 pontban meghatározott feltételek szerint jogosult Ösztönző Bónuszra. 9.9 Termékforgalmazó csoportjában történt vásárlás utáni Karton Pontnak összesített számába beletartoznak az adott Termékforgalmazó közvetlen csoportjába tartozó Karton Pontok, az első generációs Managerek csoportjába tartozó Karton Pontok 40%-a, a második generációs Managerek csoportjába tartozó Karton Pontok 20%-a, valamint a harmadik generációs Managerek csoportjába tartozó Karton Pontok 10%-a Azoknak a Manager szinten működő Termékforgalmazóknak, akik alsóvonalában legalább öt személyesen szponzorált, első generációs, Elismert Manager szintű Aktív Termékforgalmazó van az Ösztönző Bónuszra való jogosultság szempontjából figyelembe veendő harmadik hónapban, illetve az azt követő 36 hónap során, az előírt követelmények helyett az I., II., illetve III. szintű Ösztönző Bónuszra való jogosultság megszerzéséhez elegendő összesen 110, 175, vagy 240 Karton Pontot teljesíteniük. A Manager szinten működő Termékforgalmazó alsóvonalában működő minden további öt személyesen szponzorált, első generációs Elismert Manager szintű Aktív Termékforgalmazóra tekintettel az Ösztönző Bónuszra való jogosultság szempontjából figyelembe veendő harmadik hónapban, illetve az azt követő 36 hónap során, az Ösztönző Bónuszra való jogosultság megszerzéséhez szükséges követelmények az I. szinten 40, a II. szinten 50, míg a III. szinten 60 Karton Ponttal csökkennek. A Karton Pont követelmény teljesítése nélkül is jogosultságot szerezhet az adott hónapban a Manager szinten működő Termékforgalmazó az Ösztönző Bónuszra, amennyiben az adott hónapban alsóvonalában legalább huszonöt személyesen szponzorált, első generációs Elismert Manager szintű Aktív Termékforgalmazó működik Ha a Termékforgalmazó az Ösztönző Bónusz valamely szintjéhez szükséges feltételeket mindhárom hónapban teljesítette, a következő

18 18 havi teljesítménye alapján azonnal jogosultságot szerezhet az Ösztönző Bónusz valamely magasabb szintjére. Ha például egy Termékforgalmazó az I. szintű Ösztönző Bónusz feltételeit január, február és március hónapokban teljesíti, akkor a II. vagy III. szintű Ösztönző Bónuszra áprilisban jogosulttá válhat Az Ösztönző Programban való bekerülés feltételeinek teljesítésével a Termékforgalmazó 36 hónapos időszakra szerez jogosultságot (a további feltételek teljesítésének függvényében) az Ösztönző Bónusz megszerzésére, amelynek eltelte után a Termékforgalmazó a bekerülés fent írt feltételeinek újbóli teljesítésével jogosult az Ösztönző Programban ismét részt venni. A feltételek újbóli teljesítése a 36 hónapos időszak lejártát megelőző 6 hónapos időtartamon belül bármely 3 egymást követő hónapban lehetséges. 10 FLP SUPER RALLY 10.1 Azok a Manager szinten működő Termékforgalmazók, akik az előző év április 1-je és az adott év március 31-e között legalább 1500 Karton Pont vásárlást teljesítenek, jogosultak az FLP cégcsoport FLP Super Rally elnevezésű rendezvényén való részvételre és 500 dollárnyi költőpénzre. Az FLP Super Rally rendezvény során a Termékforgalmazónak lehetősége nyílik az FLP cégcsoport vezetőivel való találkozásra, illetve az FLP Super Rally programjain, előadásain, képzésein és motiváló gyűlésein való részvételre. Az FLP Super Rally programjain történő részvételre első alkalommal jogosulttá vált Termékforgalmazó az FLP cégcsoport Post Rally Tour rendezvényén is részt vehet A Manager szintet elért olyan Termékforgalmazó, aki az FLP Super Rally rendezvényen való részvétel lehetőségét egyszer már megszerezte, az 1500 Karton Pontos vásárlási feltétel teljesítésével újra jogosultságot szerezhet az FLP Super Rally rendezvényen való részvételre. Amennyiben a részvétel szempontjából figyelembe veendő időszak alatt a Termékforgalmazó 2500 Karton Pontnak megfelelő vásárlást teljesít, jogosulttá válik az FLP cégcsoport ún. Silver Post Rally Tour rendezvényén való részvételre Azok a Manager szinten működő Termékforgalmazók, akik, a jelzett minősülési periódusban 2500 Karton Pont vásárlást teljesítenek jogosultak a teljes egészében térített Silver Post Rally Tour-ra, és még 500 dollár költőpénz felvételére (összesen 1000 dollárra) Azok a Manager szinten működő Termékforgalmazók, akik 5000 Karton Pont vásárlást teljesítenek további 1000 dollár költőpénzt vehetnek fel (összesen 2000 dollárt) valamint külön elismerésben részesülnek a Super Rally-n, továbbá igénybe vehetik a VIP kiszolgálást az áruértékesítés helyszínén a Rally-n Azok a Manager szinten működő Termékforgalmazók, akik 7500 Karton Pont vásárlást teljesítenek további 1000 dollár költőpénzt vehetnek fel (összesen 3000 dollárt) valamint közvetlenül találkozhatnak a vállalat alelnökével a Silver Post Rally Tour alkalmával.

19 A fentieken felül, azon Manager szinten működő Termékforgalmazók, akik Karton Pont vásárlást teljesítenek kiemelten az első osztályon (Business Class) utazhatnak a Super Rally-re és vissza Az 1500 vagy 2500 Karton Pontnyi vásárlási követelmény teljesítése szempontjából minden olyan országban szerzett Karton Pontot figyelembe kell venni, ahol az adott Termékforgalmazó által szponzorált csoport van. A külföldön szerzett Karton Pontokat a Termékforgalmazó köteles a Központi Irodának az adott év április 30-ig megfelelően igazolni Az 1500 Karton Pontot el nem érő Termékforgalmazó külföldön szerzett Karton Pontjait az FLP Super Rally rendezvényen való részvételre jogosultság tekintetében nem lehet figyelembe venni A Magyarországon szerzett Karton Pontok a Termékforgalmazót a Nemzetközi Szuper Rally rendezvényen az alábbiakra jogosítják: a Karton Pontot szerezve szállás három éjszakára és két Rally belépő b. 750 Karton Pontot szerezve szállás egy éjszakára, és két Rally belépő c. 500 Karton Pontot szerezve két Rally belépő d. 250 Karton Pontot szerezve egy Rally belépő 11 MANAGER SZINT ÉS ÚJRAMINŐSÍTÉSEK Örökölt Managerek: 11.1 Amennyiben valamely Termékforgalmazó FLP-vel kötött termékforgalmazói jogviszonya megszűnik, a Termékforgalmazó kikerül a marketing rendszerből és a teljes alsóvonala közvetlenül a Szponzorához kerül úgy, hogy az alsóvonalában lévő Termékforgalmazók sorrendje nem változik Amennyiben olyan Szponzorált Elismert Manager szintű Termékforgalmazónak szűnik meg az FLP-vel kötött termékforgalmazói jogviszonya, akinek az alsóvonalán első generációs Elismert Manager szintű Termékforgalmazók működnek, akkor az alsóvonalában szereplő ezen Manager szintű Termékforgalmazók az újonnan kijelölt Szponzor első generációjában Örökölt Manager szintű Termékforgalmazónak minősülnek. Ezen Manager szintű Termékforgalmazók egyike a termékforgalmazói jogviszonyát az FLP-vel megszüntetett első generációs Manager helyettesítésére Szponzorált Manager szintű Termékforgalmazónak jelölhető ki Az Örökölt Manager szintű Termékforgalmazókat a valamely Managernek, illetve a felsővonalának járó Mennyiségi Bónusz, illetve Vezetőségi Bónusz számítása szempontjából figyelembe kell

20 20 venni. Az Örökölt Manager tevékenységét nem lehet figyelembe venni a GEM bónuszra való jogosultság elérése, az Ösztönző Program szerint megkövetelt Karton Pontok csökkentése, valamelyik Drágakő Manager szint vagy bármely egyéb program szerinti jogosultság megszerzése szempontjából. Transzfer Managerek: 11.4 Az a Manager szintű Termékforgalmazó, aki a regisztrációjának helyétől eltérő országban végez nemzetközi szponzorálást, Transzfer Managernek minősül. A Transzfer Managerek tevékenységét nem lehet figyelembe venni valamelyik Drágakő Manager szint elérése, a GEM bónuszra való jogosultság megszerzése, az Ösztönző Program szerint megkövetelt Karton Pontok csökkentése, vagy bármely egyéb program szerinti jogosultság megszerzése szempontjából. Aktív Termékforgalmazóvá Minősítés: 11.5 Azok a Supervisor, Assistant Manager vagy Manager szintű Termékforgalmazók, akik valamely hónapban nem minősülnek Aktív Termékforgalmazónak a fenti 2.4 pontban foglaltak szerint, az adott hónapban nem jogosultak a csoportjuk után fizetendő Mennyiségi Bónuszra. Az Aktív Termékforgalmazói státus hiánya miatt meg nem szerzett valamennyi bónuszt és egyéb juttatást az adott Termékforgalmazó felsővonalában a Termékforgalmazóhoz legközelebb működő Aktív Termékforgalmazónak fizetik ki. Továbbá, az ezen Aktív Termékforgalmazónak járó bónuszt az egy szinttel felette elhelyezkedő Aktív Termékforgalmazónak fizetik ki, és ennek megfelelően az egész rendszer egy szinttel feljebb tolódik. Azok a Termékforgalmazók, akik valamely bónuszra vagy juttatásra való jogosultságukat egy adott hónapban elvesztették, Aktív Termékforgalmazóvá válva a következő hónapban újra jogosulttá válhatnak az adott bónuszra vagy juttatásra, ez azonban nem érinti az inaktív Termékforgalmazóként elvesztett juttatásokat A Karton Pontokat mindig naptári hónapokra vetítve számítják ki, azaz például január 1-től január 31-ig, április 1-től április 30-ig, stb. Újraminősítési Eljárások: 11.7 Az Elismert Managernek nem minősülő Manager az alábbi kritériumok teljesítésével Elismert Managernek minősülhet: a. Aktív Termékforgalmazónak kell minősüljön és legalább 4 Karton Pontnak (CC) megfelelő személyes vásárlással kell rendelkeznie (ld. 2.4 pont); és b. Egy vagy két egymást követő hónapban összesen 120 Karton Pontnak (CC) megfelelő személyes és non-manageri elismert vásárlással kell, hogy rendelkezzen. Az Elismert Managernek nem minősülő Manager szint eléréséhez szükséges feltételek teljesítése szempontjából figyelembe vett utolsó hónaptól kezdődően, a 120 Karton Pontnyi követelmény teljesítése szempontjából az Elismert Managernek nem minősülő Manager alsóvonalában működő

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 3 3. SZAVATOSSÁG, GARANCIA, TERMÉKEK VISSZAVÉTELE ÉS VISZAVÁSÁRLÁSA 7

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 3 3. SZAVATOSSÁG, GARANCIA, TERMÉKEK VISSZAVÉTELE ÉS VISZAVÁSÁRLÁSA 7 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 3 3. SZAVATOSSÁG, GARANCIA, TERMÉKEK VISSZAVÉTELE ÉS VISZAVÁSÁRLÁSA 7 4. BÓNUSZRENDSZER / MARKETING TERV 9 5. MANAGERI MINŐSíTÉS ÉS FELTÉTELEI 12 6. VEZETŐSÉGI

Részletesebben

Flavon max Fogyasztói Klub Szervezeti és Működési Szabályzat

Flavon max Fogyasztói Klub Szervezeti és Működési Szabályzat Flavon max Fogyasztói Klub Szervezeti és Működési Szabályzat A szabályzat a Flavon max Fogyasztói Klub Tagsági Megállapodás valamint a Megbízási Szerződés szerves részét képezi. 1. Bevezetés A Flavon Group

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FAMILY BUSINESS INTERNATIONAL FOGYASZTÓI ÉS FORGALMAZÓI HÁLÓZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. május 28. Tartalomjegyzék Cégadatok:... 4 A. Működési Szabályzat... 5 I. A HÁLÓZAT TAGJÁVÁ

Részletesebben

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV A jelen Üzletszabályzat és Kompenzációs terv tartalmazza azokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek a Képviselő az Endless Biotech Hungary Kft-vel,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK AZ INLERNET TÖRZSVÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉG TÖRZSVÁSÁRLÓI SZÁMÁRA Az Inlernet Worldwide AG. (a továbbiakban: "Inlernet") egy Nemzetközi Törzsvásárló Közösséget (a továbbiakban: "Inlernet-Rendszer") üzemeltet, melyben,

Részletesebben

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek Magyar Unicity Global Markets GmbH Vállalati Irányelvek 2 3 érvényés 2011. január Magyarország Általános Tudnivalók A Unicity Franchise Partnereinek Etikai Szabályzata: Code of Ethics 1. Fejezet Fogalom-meghatározások

Részletesebben

Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata

Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata 1. Fogalom meghatározások 1.1. Termékforgalmazói ár az az ár, amely ellenében a Termékforgalmazó megvásárolja az FM GROUP Termékét az FM GROUP Hungary Kft-től vagy egy

Részletesebben

ACN SZABÁLYZAT. ACNP&P-HU-2.1 Érvényes 2015. augusztus 1-től.

ACN SZABÁLYZAT. ACNP&P-HU-2.1 Érvényes 2015. augusztus 1-től. ACN SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. CIKK - MEGHATÁROZÁSOK... 5 II. CIKK FORGALMAZÓI STÁTUSZ LÉTREHOZÁSA ÉS FENNTARTÁSA... 7 II.1. Ön és az ACN jogviszonya... 7 II.2. Hogyan válhat Független

Részletesebben

Tartalomjegyzék. JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: 2012.02.14.)

Tartalomjegyzék. JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: 2012.02.14.) JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: 2012.02.14.) Tartalomjegyzék 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 5 1.1 Értékesítők Magatartási Kódexe... 5 1.2 Független vállalkozói státusz... 5 1.3 Üzletvitel... 6

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A GREEN PASS Csoporthoz Független Forgalmazóként történő csatlakozásnak Budapest,

Részletesebben

Üzleti feltételek. üzlet. I. Bevezetés. VII. Leader pozícióba való feljutás. Munkamódszer és üzleti kapcsolatok

Üzleti feltételek. üzlet. I. Bevezetés. VII. Leader pozícióba való feljutás. Munkamódszer és üzleti kapcsolatok Üzleti feltételek 1 I. Bevezetés II. III. IV. Munkamódszer és i kapcsolatok Az együttműködés legfontosabb szabályai A disztribútorok közötti kapcsolat Kapcsolatok a szponzori vonalon Áruk Termékek Hogyan

Részletesebben

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletek

Részletesebben

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT SZÉPSÉG OTTHON TÁPLÁLKOZÁS

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT SZÉPSÉG OTTHON TÁPLÁLKOZÁS TÁPLÁLKOZÁS OTTHON SZÉPSÉG AZ ÖN ÜZLETE AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG TÁPLÁLKOZÁS AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS Tartalom 1. Szekció: Bevezetés 4 2. Szekció: Meghatározások

Részletesebben

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS TÁPLÁLKOZÁS OTTHON SZÉPSÉG AZ ÖN ÜZLETE AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG TÁPLÁLKOZÁS AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT TÁPLÁLKOZÁS Tartalom 1. Szekció: Bevezetés 4 2. Szekció: Meghatározások

Részletesebben

SBS TRADE. Kívánom Önnek, hogy közös cégünk, az SBS TRADE segítségével, teljesüljenek álmai és érje el kitűzött céljait.

SBS TRADE. Kívánom Önnek, hogy közös cégünk, az SBS TRADE segítségével, teljesüljenek álmai és érje el kitűzött céljait. Működési szabályzat Amikor 1996-ban megalapítottam az céget, egy fiatal ember voltam tapasztalatok, tőke és vállalkozói ismeretek nélkül. Abban az időben azt gondoltam, hogy mindezek elengedhetetlenek

Részletesebben

30 % BRONZ 50 PV 2.5% 7.5% 2.5% 10% GEN 1, 5% GEN 2, 5% GEN 3, 5% GEN 4

30 % BRONZ 50 PV 2.5% 7.5% 2.5% 10% GEN 1, 5% GEN 2, 5% GEN 3, 5% GEN 4 Sisel Global Compensation Plan ELHELYEZÉSI SZINT GYORS INDULÁSI BÓNUSZ % 30FSB ön szponzorálja Johnt Martin Anna tom ÖN peter KÖZVETLEN FORGALMAZÓI JUTALÉKOK 1. 2. 3. 4. 5. ARANY 150 PV 4% 9% 14% 9% 4%

Részletesebben

GREEN PASS Csoporthoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére

GREEN PASS Csoporthoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére GREEN PASS hoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére Budapest, 2014. november 19. 1147 BUDAPEST, CSÖMÖRI ÚT 18. TELEFON: +36 1 / 796 19 44. WWW.GREENPASS.PRO

Részletesebben

TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT

TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT A mindenkor érvényes Szabályzat elérhető és letölthető a www.markuselixir.hu weboldalon. 1. A Törzsvásárlói Szabályzat hatálya, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Törzsvásárlói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél között létrejött, a Hitelkártya (továbbiakban: Hitelkártya)

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt.-vel (továbbiakban: Bank) szerződéses kapcsolatban álló kereskedő

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2013. július 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2011. március 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB Kft., mint Gazdasági Társaság

Részletesebben

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2011. február 03.-tól Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Space and More Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.myhome.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december E-Adótanácsadó Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Áfa tv. 2015. évi változásai Írta: Bonácz

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03.

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Szerződés) szabályozza a Budapest Bank Nyrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél

Részletesebben