TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÕ ÉS TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET, 2005

2 2 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK Szerzõ: Török Iván Szerkesztette: Feigl Ágnes Szakmailag lektorálta: Horváth Károlyné Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet, 2005 Felelõs kiadó: Vízvári László fõigazgató Szedés, tördelés: Hegyi Gergely Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mû bõvített, illetve rövidített változata kiadásának jogát is. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mû, sem annak része semmiféle formában (fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható.

3 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK 3 TARTALOM Bevezetõ 5 A modul struktúrája 6 A tananyag célja 7 Követelmények 7 Fogalomgyûjtemény 7 1 A szerep pszichológiai jelentése A vizsgaelnöki szerep A tanácsadó szerep A szakértõ szerep 11 2 Kifejlesztendõ képességek, személyiségvonások, attitûdök 12 3 Önmenedzselés, a piacképes és hiteles image kialakítása, a kommunikációs készség fejlesztése 14 Hogyan kommunikáljon a vizsgaelnök a tanácsadó a szakértõ 14 4 Konfliktuskezelés 17 Összefoglalás 17 Gyakorló/önellenõrzõ feladat és megoldása 20 Ellenõrzõ feladatok és értékelési szempontok 20 Elköszönés 22

4 4 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK

5 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK 5 BEVEZETÕ Azoknak a (egészségügy területén dolgozó, pedagógiai végzettséggel is rendelkezõ vagy pedagógus, de egészségügyi végzettséggel is rendelkezõ) szakembereknek, akik elvállalják a szaktanácsadó, szakértõ ill. vizsgaelnök szerepét, tisztában kell lenniük azzal a ténnyel, hogy így egy másik, párhuzamos, az eredeti foglalkozásukhoz hasonlóan fontos karriert fogadnak el. Bizonyára lesznek majd nehézségei a két igény közti egyensúlyozás terén, mivel saját szakirányukat tekintve jó képesítéssel és jelentõs gyakorlattal rendelkeznek, de a pedagógiai szolgáltatás területére jelentõsebb elõkészület nélkül lépnek be. A megfelelõ felkészülés hiánya, valamint a pedagógiai követelményrendszer elégtelen megértése gyakran kellemetlenségekkel, nehézségekkel jár együtt. Ez oda vezethet, hogy a szaktanácsadó, szakértõ, vizsgaelnök tevékenysége során nem tud elvonatkoztatni (kellõ távolságot tartani) korábbi szakterületétõl és azt tevékenysége során túlhangsúlyozza. Kérem, tartsa szem elõtt a jövõben: a legsikeresebb szaktanácsadók, szakértõk, vizsgaelnökök azok lesznek, akik képesek kifejleszteni a kettõs szerep közötti megfelelõ egyensúlyozáshoz elengedhetetlen speciális képességüket.

6 6 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK A MODUL STRUKTÚRÁJA

7 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK 7 A MODUL CÉLJA A szaktanácsadáshoz, szakértéshez és a vizsgagelnöki feladatok ellátásához szükséges személyiségvonások, kommunikációs stratégiák megismertetése, fejlesztése. KÖVETELMÉNYEK A modul tananyagtartalmának elsajátítása után Ön képes lesz: - törekedni személyisége fejlesztésére - figyelembe venni tevékenysége során az eredményes kommunikáció és kon fliktuskezelés feltételeit - hatékony kommunikációt folytatni - kiválasztani a tevékenysége ellátásához szükséges módszereket, eszközöket - partnereinél segítõ technikákat alkalmazni a problémamegoldásban - megfelelõ motivációs stratégiákat kialakítani, FOGALOMGYÜJTEMÉNY Empátia Az empátia minden segítõ kapcsolat alapja. A másik ember élményeibe, érzéseibe való beleélés teszi lehetõvé, hogy mélyebben megértsük a kapcsolati partnert: adott esetben a vizsgázót vagy a kollégát. Természetesen csak az az empátia hatékony, amely kifejezõdik, amelyet a partner is érezhet. Az empátia felnõtt korban is jól fejleszthetõ. Elfogadás A személyközpontú pszichológiai irányzat központi fogalma a feltétel nélküli pozitív elfogadás. Ez mindig a személyre irányul, s ez mozdítja elõ a személy fejlõdését, növekedését, gyógyulását. Ugyanakkor nem kell elfogadni a személy minden megnyilvánulását: el lehet utasítani a gyenge vizsgateljesítményt, nem kell egyetérteni a másik szakember helytelennek tartott véleményével. De tiszteletben kell tartani a partner méltóságát, s toleranciát lehet tanúsítani a mienktõl eltérõ értékrendjével, viselkedésével szemben. Hitelesség A kommunikáció közvetíti a hitelességet, de a személy egészét is észlelhetjük hitelesnek: azt mondhatjuk rá, hogy egységes ember, akinek összhangban van a képviselt szakmai véleménye, a közvetített értékrendje a viselkedésével és a gondolkodásával. Az ilyen személytõl könnyebb elfogadni az értékelõ véleményt és a szakmai tanácsot.

8 8 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK Meggyõzõ képesség A szaktanácsadó eredményessége a meggyõzõ képességétõl is függ. A meggyõzéssel szemben mindenkiben ellenállás van. Ezt csak úgy lehet leküzdeni, ha képesek vagyunk a meggyõzendõvel egy képzeletbeli szerepcserét végrehajtani, figyelembe venni érdekeit és érdeklõdését, ha a képzeletére is hatni tudunk s végül elérjük, hogy õ azonosuljon velünk (illetve a véleményünkkel). Természetesen csak arról tudunk másokat meggyõzni, amirõl mi magunk is meg vagyunk gyõzõdve. Asszertivitás A kommunikáció stílusa lehet agresszív (rámenõs, rákényszerítõ jellegû), s ennek az ellentéte, szubmisszív (alárendelõdõ, behódoló jellegû). Mindkettõtõl különbözik az asszertív stílus, amely úgy érvényesíti saját érdekét, véleményét, hogy eközben a partnerét is figyelembe veszi, tiszteletben tartja. Az asszertivitás fontos összetevõje a nemet mondani tudás, az elutasítás képessége. Ide kapcsolható a képesség a bátor önprezentációra (saját magunk megjelenítése), amely nélkül a szaktanácsadói illetve a szakértõi piacon nem lehet érvényesülni. 1. A SZEREP PSZICHOLÓGIAI JELENTÉSE Az elnök, a szakértõ és a tanácsadó - amellett,hogy sajátos feladatokat lát el speciális ismerete és készségei alkalmazásával - sajátos szerepet is betölt. Mi a szerep pszichológiai jelentése? A szerep kifejezés a szociológiában és a pszichológiában (különösen a szociálpszichológiában és a személyiség-lélektanban) sokat használt fogalom és alaposan tanulmányozott jelenség. A szerepjátszás a hétköznapi szóhasználattól eltérõen semmiféle pejoratív jelentéstartalmat nem hordoz: életünk nagy részében szerepeket játszunk. Vannak helyzethez kötött, rövid távú szerepeink: utasok vagyunk a vonaton, buszon, - vásárlók vagyunk az üzletben, - ügyfelek a hivatalban, - nézõk a moziban, stb. E sorok olvasója a foglalkozáson tanfolyami hallgató szerepben van. Másrészt hosszú távú szerepeink is vannak: a nemi szerepeink és az életkori szerepeink ilyenek. S nem feledkezhetünk el a hivatás-szerepekrõl, a foglalkozási szerepekrõl: orvos, tanár, stb. A szerepeket a szocializációs folyamatban megismerjük: környezetünktõl elsajátítjuk az adott szerephez tartozó szerepnormákat, szerepelvárásokat, s begyakoroljuk az ezeknek megfelelõ viselkedési formákat. Mindez többnyire nem tudatos, és maga a szerep-viselkedés sem szándékos: a helyzet szinte automatikusan kiváltja a hozzá tartozó magatartást. Hagyományos tanfolyamok keretében gyakran tartok önismereti vagy készségfejlesztõ csoport-foglalkozásokat, tréningeket. Bár ezeken a csoportfoglalkozásokon

9 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK 9 nem tartok elõadást, hanem strukturált gyakorlatokat végeznek a résztvevõk, illetve tematikus beszélgetéseket folytatunk, - mégis az elsõ találkozások alakalmával a csoporttagok kihegyezett ceruzával, kinyomott golyóstollal és jegyzetfüzettel a kézben várnak rám. Tehát jellegzetes hallgató szerepet vesznek fel, s a jegyzetfüzet még akkor is ott van a kezükben, amikor már ismertettem az általam alkalmazott módszert, és körbe ülünk asztalok nélkül. Ez mutatja, hogy a betanult szerep-viselkedésbõl milyen nehéz kilépni. Egyszerre több szerepet is betölthetünk. Ezek nem mindig zavarják egymást, de sokszor keletkezik szerep-ütközés, amikor a különbözõ de egyidõben viselt szerepeinknek ellentétesek a szerep-elvárásai. Máskor meg szerepzavarral küzdünk: ilyenkor nem vagyunk egészen tisztában azzal, hogy éppen milyen szerepben vagyunk, illetve hogy ehhez a szerephez milyen elvárások tartoznak. Szerep-konfliktust okozhat az, ha a szerepnormák személyes értékrendünkkel, erkölcsi vagy szakmai normáinkkal nem egyeztethetõk össze. A szereptévesztésnek témánk szempontjából fontos változatát részletesebben elemezzük. Az a felnõttképzésben mûködõ személy, akinek az eredeti végzettsége pedagógus, esetleg jelenleg is a közoktatásban dolgozik, az hajlamos hagyományos tanári szerepet felvenni, és a felnõtt szakképzésben is úgy bánni a tanulókkal, mint a gyerekekkel vagy a serdülõkkel. A felnõtt tanulót ezzel gyerekszerepbe kényszeríti, ami súlyos szerepütközést eredményezhet (lásd fentebb az életkori szerepeket). A keletkezõ feszültségtõl vagy úgy próbál megszabadulni a hallgató, hogy kilép a helyzetbõl (abbahagyja a tanulást, kimarad a tanfolyamról), vagy regrediál, vagyis visszacsúszik a gyerek-szerepbe, s úgy viselkedik, mint egy felelõtlen gyerek. De ugyanilyen szereptévesztés áldozata lehet a más foglalkozású képzõ személy is: õt ugyan nem befolyásolják elõzetes pedagógia tanulmányai és gyakorlata, de szükségszerûen mintát keres az oktató szerephez, s így visszatalál a saját volt tanárairól õrzött emlékképhez. Ezzel azonban alkalmatlan mintát követ, mert ahogy az andragógia (felnõttnevelés, felnõttoktatás) lényegesen különbözik a pedagógiától (gyerekek nevelése, oktatása), úgy a felnõttképzõ szerep is más, mint a hagyományos tanítói, tanári szerep. Még bonyolultabb a helyzet a felnõtt szakképzés vizsgáinál. Az andragógiai szakemberek is elismerik, hogy még nem sikerült megtalálni a tudás ellenõrzésének a felnõtt szerephez leginkább illeszkedõ formáját. A vizsgán a vizsgázó személyi méltósága forog veszélyben, fenyegeti a megszégyenülés veszélye. Ezt a veszélyérzetet még növelheti az, ha a vizsgázó egyéb szerepeivel is ütközik a vizsgázó szerep: például a szülõi szerepével, vagy a vezetõi szerepével. A szakmai vizsgaelnök viselkedése, kommunikációs stílusa enyhítheti az így keletkezõ feszültséget. Ha egyenrangú partnerként, leendõ kollégaként kezeli a vizsgázót, ha a folyamat jellege nem számonkérés és felelet, hanem szakmai eszmecsere,

10 10 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK akkor nem sérül annak felnõtt szerepe. Fontos, hogy elégtelen tudása miatt se szégyenítse meg, hanem megértve helyzetét még további tanulásra buzdítsa, miközben objektíven minõsíti azt a tudásszintet, amirõl a vizsgázó számot adott A VIZSGAELNÖKI SZEREP A vizsga egészen különleges helyzet: õsi hagyományok, felfokozott érzések tapadnak hozzá, melynek során két komplementer, egymást kiegészítõ szerep kapcsolódik: a vizsgázó szerep és a vizsgáztató szerep. Ez utóbbinak több változata van: kérdezõ tanár, vizsgabizottsági tag, vizsgaelnök. Mindkét szereptípust alapvetõen meghatározza a helyzet komolysága, hivatalos jellege és ünnepélyessége. Minden résztvevõ valamennyire feszült állapotban van: különösen a vizsgázó diák,--mivel itt nagyon rövid idõ alatt mutatott teljesítményétõl függõen a további sorsa forog kockán. Azonban a kérdezõ tanár és a bizottsági tagok is úgy érzik, hogy a vizsgázók szereplésén keresztül az õ teljesítményük is mérlegre kerül: milyen eredményesen készítették fel a hallgatókat a vizsgára. A vizsgaelnök feszültségét a helyzet hivatalosságán, ünnepélyességén kívül az is elõidézheti, hogy minden az õ döntésétõl függ, õ minõsít mindenkit: vizsgázót, vizsgáztatót, a képzõ illetve vizsgaszervezõ intézményt. Gyakori szerepzavart okoz az elnök számára az, hogy ellenõri szerepet is betölt (ezt tulajdonítják neki, s a jogszabályok, elõírások is ezt követelik tõle), ugyanakkor együtt érez az izgalomtól gátolt vizsgázóval, szeretne segíteni neki, hogy valódi tudását és képességét tudja mutatni. A szerepzavar általában belsõ feszültséggel jár: hol az egyik, hol a mási törekvés kerekedhet felül. Ugyanakkor saját feszültsége ellenére viselkedésének nyugalmat kell sugároznia, oldania kell a vizsga többi résztvevõjének feszültségét. Arra kell törekednie, hogy a komolyság ne váljék komorsággá. Ezt azzal tudja elõsegíteni, hogy õ maga derûsen, oldottan, természetesen viselkedik. Az ellenõri szerep nem tévesztendõ össze a nyomozóéval, a bûnüldözõével: nem az a feladata, hogy rajtakapja a diákot azon, hogy mit nem tud, hogy kiderítse gyenge pontjait. Tárgyilagosan kell mérlegre tenni produkcióját. A másik veszély, hogy az elnök szerepét egyoldalúan segítõ szerepként definiálja. Mindent megért, elnéz, minden vizsgateljesítményt elfogad. Ilyenkor a megmentõ szerepbe képzeli magát az elnök, de gyakran elõfordul az is, hogy saját népszerûségét féltve lesz túlságosan engedékeny és megértõ, kerülve minden olyan megnyilatkozást, amely többeknek nem tetszik. Egyszerre kell megértõnek és szilárdnak lenni, következetesen képviselve minõsítõ véleményét. Szerepében ütközik az igazságosság és a jóindulat (irgalom). S azt is meg kell fontolnia, hogy ha a vizsgán engedékeny az elégtelen tudású vizsgázóval, azzal tulajdonképpen súlyosan árt az így képesítést szerzett szakember leendõ betegeinek, klienseinek.

11 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK A TANÁCSADÓ SZEREP Ezzel kapcsolatban is gyakran jelentkezik a szerepzavar. Csábító úgy felfogni ezt a szerepet, hogy õ a mindentudó, aki magasan felette áll a másik szakembernek. Ilyenkor a tanácsadó könnyen kioktatóvá válik. A helyes szerepfelfogás az, ha a tanácsadó szimmetrikus partneri kapcsolatot alakít ki a kollégával. Ebbõl az következik, hogy bár õ a tapasztaltabb, esetleg magasabb képzettségû is, mégis inkább együttmûködik a másik szakemberrel, együtt gondolkodik vele, közösen keresi a jobb szakmai megoldásokat. A tanácsadásról sok pszichológus azt állítja, hogy az nagyon ritkán hatékony. Így például Carl Rogers - aki maga is úgynevezett egyetemi tanácsadóként mûködött pályája elsõ szakaszában - azt mondta, hogy a legtöbb tanács csak annak segít, aki adja, hiszen õbelõle, (az õ tapasztalataiból, értékrendjébõl, tudásából, stb.) sarjad a tanács. Rogers szerint meg kell különböztetni azt a tanácsadást, amelyben tulajdonképpen információt adunk. Ebben az esetben az egyik fél rendelkezik bizonyos információval, ismerettel, a másik nem. Az ilyen tanácsadásra szükség van, és többnyire eléri célját. A másik fajta tanácsadás esetében az egyik fél valamilyen személyes döntést nem tud meghozni, s a tanácskéréssel tulajdonképpen a döntés felelõsségét akarja áthárítani a tanácsadóra. Az ilyen tanácsadás nem lehet célravezetõ, hiszen mások helyett nem hozhatunk döntéseket. A helyesen felfogott tanácsadó szerep hasonlít a szupervizori szerephez. Szupervizorként segítünk a szakembernek (tanárnak, orvosnak, ápolónak, szociális munkásnak, stb.) reflektálni saját szakmai tapasztalatait. A szupervizált személy így bizonyos rálátást kap saját szakmai tevékenységére, jobban megérti, hogy mit miért csinált, s ez elõsegíti szakmai fejlõdését. A tanácsadó is akkor mûködik hatékonyan, ha bizonyos szakmai belátásokhoz juttatja el a segített szakembert, aki így maga jön rá, hogy mit kellene másként, jobban csinálnia szakmai tevékenységében.. Nagyon fontosnak tartom, hogy a szaktanácsadó elegendõ teret adjon szakmai partnerének. Hagyja, hogy kifejtse szakmai álláspontját, megindokolja szakmai eljárásait, s megvédje döntéseit. Semmiképpen se akarja rákényszeríteni a saját véleményét, szakmai felfogását: természetesen elmondhatja véleményét, mintegy felkínálhatja az általa helyesnek tartott szakmai eljárásokat, de a segített szakemberre bízza, hogy elfogadja-e azokat, - vagyis tiszteletben tartja annak szakmai szabadságát A SZAKÉRTÕ SZEREP Ebben a szerepben keverednek az elõzõ két szerep bizonyos összetevõi. A szakértõ értékel, bírál pályázatokat, képzési programokat, esetleg képzõ vagy gyógyító szervezetek teljes szakmai tevékenységét. Ez az értékelõ, bíráló mozzanat nagyon hasonlít a vizsgaelnöki szerephez. A szakértõ ugyanakkor segíti partnerei szakmai fejlõdését, s ebben a vonatkozásban inkább a szaktanácsadóhoz áll közelebb.

12 12 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK Aszakértõ szerep különleges vonása, hogy gyakran nem is kerül közvetlen személyes kapcsolatba a partnerekkel: írott programokat, pályázati anyagokat, dolgozatokat, dokumentumokat tanulmányoz, értékel, s ez alapján fejti ki saját véleményét. Ez többnyire hátrányt jelent a másik két szereppel szemben, hiszen így csak egyetlen kommunikációs csatorna áll rendelkezésére, s az is egyoldalú. Nem tud visszakérdezni, nincs lehetõség párbeszédre, nem ismeri a szerzõ hátterét, a körülményeket, - kizárólag a leírt szöveg alapján kell saját véleményét megfogalmaznia. A szakértõ szerepét hasonlíthatjuk a minõségbiztosítással foglalkozó szakemberek szerepéhez is. A szakértõ is a képzõ tevékenység jó minõségének biztosítására törekszik: nem annyira minõség-ellenõrként, hanem sokkal inkább minõség-fejlesztõként. Munkájának nehézsége abban rejlik, hogy - az árutermelõ tevékenységgel szemben - a szakmai képzõ vagy a gyógyító tevékenység minõségi kritériumai bizonytalanabbak, bonyolultabbak, s nagyon sok mindentõl függenek. Ez a bizonytalanság a szakértõ biztonságérzetét is csökkenti, s nem ritkán találkozhatunk olyan szakértõkkel, akik ezt túlkompenzálva hamis és eltúlzott önbizalommal, megfellebbezhetetlen minõsítõ véleményekkel lépnek fel. 2. KIFEJLESZTENDÕ KÉPESSÉGEK, SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK A fenti szerepeket betöltõ személyek kifejlesztendõ képességei, személyiségvonásai, attitûdjei A figyelni tudás, aktív hallgatás képessége: Két szerepben elengedhetetlen képesség. Õszinte érdeklõdéssel kell tudni figyelni a vizsgázóra, a és a tanácsadással segített kollégára is. Ügyelni kell arra, hogy az elnök vagy a tanácsadó gyakran túltengõ közlési vágyát korlátozva aktívan tudjon hallgatni. A figyelem képessége magába kell, hogy foglalja a figyelmességet is. Empátia: Az empátia minden segítõ kapcsolat alapja. A másik ember élményeibe, érzéseibe való beleélés teszi lehetõvé, hogy mélyebben megértsük a kapcsolati partnert: adott esetben a vizsgázót vagy a kollégát. Természetesen csak az az empátia hatékony, amely kifejezõdik, amelyet a partner is érezhet. Az empátia felnõtt korban is jól fejleszthetõ. Elfogadás: A személyközpontú pszichológiai irányzat központi fogalma a feltétel nélküli pozitív elfogadás. Ez mindig a személyre irányul, s ez mozdítja elõ a személy fejlõdését, növekedését, gyógyulását. Ugyanakkor nem kell elfogadni a személy minden meg-

13 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK 13 nyilvánulását: el lehet utasítani a gyenge vizsgateljesítményt, nem kell egyetérteni a másik szakember helytelennek tartott véleményével. De tiszteletben kell tartani a partner méltóságát, s toleranciát lehet tanúsítani a mienktõl eltérõ értékrendjével, viselkedésével szemben. Hitelesség: A kommunikáció közvetíti a hitelességet, de a személy egészét is észlelhetjük hitelesnek: azt mondhatjuk rá, hogy egységes ember, akinek összhangban van a képviselt szakmai véleménye, a közvetített értékrendje a viselkedésével és a gondolkodásával. Az ilyen személytõl könnyebb elfogadni az értékelõ véleményt és a szakmai tanácsot. Meggyõzõ képesség: A szaktanácsadó eredményessége a meggyõzõ képességétõl is függ. A meggyõzéssel szemben mindenkiben ellenállás van. Ezt csak úgy lehet leküzdeni, ha képesek vagyunk a meggyõzendõvel egy képzeletbeli szerepcserét végrehajtani, figyelembe venni érdekeit és érdeklõdését, ha a képzeletére is hatni tudunk s végül elérjük, hogy õ azonosuljon velünk (illetve a véleményünkkel). Természetesen csak arról tudunk másokat meggyõzni, amirõl mi magunk is meg vagyunk gyõzõdve. Asszertivitás: A kommunikáció stílusa lehet agresszív (rámenõs, rákényszerítõ jellegû), s ennek az ellentéte, szubmisszív (alárendelõdõ, behódoló jellegû). Mindkettõtõl különbözik az asszertív stílus, amely úgy érvényesíti saját érdekét, véleményét, hogy eközben a partnerét is figyelembe veszi, tiszteletben tartja. Az asszertivitás fontos összetevõje a nemet mondani tudás, az elutasítás képessége. Ide kapcsolható a képesség a bátor önprezentációra (saját magunk megjelenítése), amely nélkül a szaktanácsadói illetve a szakértõi piacon nem lehet érvényesülni. Listaszerûen felsorolok még néhány fontos képességet, attitûdöt, amelyek birtokában eredményesebb lehet az elnök, a tanácsadó és a szakértõ: rugalmasság, improvizáló képesség segítõ attitûd önbecsülés, önismeret szilárd szakmai identitás képesség az önreflexióra koordináló képesség ítélõ erõ humor

14 14 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 3. KONFLIKTUSKEZELÉS, ÖNMENEDZSELÉS, A PIACKÉPES ÉS HITELES IMAGE KIALAKÍTÁSA, A KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE Hogyan kommunikáljon a vizsgaelnök, a tanácsadó, a szakértõ? A kommunikáció pszichológiai modellje A közvetlen emberi kommunikáció mindig egymással közvetlen kapcsolatban álló emberek között jön létre (látják, hallják egymást, s minden irányban biztosított az információáramlás). Modellje kétpólusú: az egyik póluson a közlõ (mûszaki nyelven az "adó") áll, a másik póluson a befogadó (mûszaki nyelven a "vevõ"). A közlõtõl jelek segítségével jut el az üzenet a befogadóhoz a közvetítõ csatornán keresztül. Az üzenet befogadását a csatornában jelenlévõ zaj zavarhatja. Amikor személyek beszélgetnek, akkor a közlõ és a befogadó szerepet folyamatosan váltogatják. De még a látszólag egyoldalú kommunikációban (például egy hagyományos tanfolyami elõadáson) is kétoldalú a kommunikáció: a hallgatók is küldenek jeleket az elõadó felé, többnyire szándék nélkül: például a tekintetükkel, a testtartásukkal, stb. Ez utóbbiak a közlés nonverbális (nem szóbeli) csatornáihoz tartoznak, míg a szavak, az ezekbõl fûzött mondatok a verbális (szóbeli) csatornához. A verbális csatorna mûködése jól ismert minden iskolázott ember számára, hiszen éveken át tanultuk a nyelvtan és az irodalom órán. Többnyire keveset tudunk a nonverbális csatornákról, amelyet idõnként testbeszédnek is neveznek, de nemcsak az tartozik ebbe a kategóriába. Például a vokális csatorna nem része a testbeszédnek, s nagyon közel áll a verbális csatornához: beszédünk hanglejtését, dallamát, nyomatékait, tempóját stb. soroljuk ide. Ezekhez a csatornákhoz tartozik továbbá a beszélõk közötti tekintet kapcsolat milyensége, a mimika (arcjáték), azon belül kiemelten a mosoly. A nonverbális csatorna része még a gesztusok rendszere, a teljes testtartás-testmozgás, a beszélõk közötti távolságtartás, s emblematikus közlés (jelvények, egyenruhák, stb.) A nonverbális csatornák mûködésének legfõbb eltérése a verbálistól, hogy sokkal kevésbé állnak tudati ellenõrzés alatt. Szavakkal szinte azt mondunk amit akarunk ( a hazugságnak csak a szókincsünk és a lelkiismeretünk szab korlátokat), míg a nonverbális csatornákon át érkezõ közlések árulkodók: valamilyen módon közvetítik valódi érzéseinket, gondolatainkat. Nem verbális kommunikáció Egyes kutatók állítása szerint egy üzenet totális hatása: 7%-ban a verbális (csak szavak) 93%-ban a nem verbális (hanglejtés, távolságtartás, gesztusok, stb.)

15 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK 15 Más kutatók szerint a szemtõl-szembe beszélgetés verbális komponense 35%, és a kommunikáció 65%-a nem verbálisan történik. A verbális csatornát az emberek fõként az információtovábbításra használják, a nem verbális csatorna pedig az interperszonális attitûdök, érzelmek átadására szolgál, amelyek a verbális üzenettel vagy összhangban vannak vagy nem. A közlésrendszer százalékos megoszlása testbeszéd (35%) hangszín (23%) mimika (35%) verbális (7%) Megdöbbentõ, milyen gyakran nem vagyunk tisztában azzal, hogy a testünk által közvetített üzentek teljesen mást mondanak, mint verbális üzeneteink. A kommunikációnk lehet kongruens vagy inkongruens: ezt szabadon lefordítva azt mondhatjuk, hogy a közléseink hitelesek vagy hiteltelenek. Akkor nevezhetjük kongruensnek a kommunikációt, ha a különbözõ - verbális és nonverbális - csatornákon érkezõ közlések ugyanazt az üzenetet közvetítik. Ezt a hitelességet nem annyira ésszel fogjuk fel, mint inkább érezzük, s a hiteles közlést könnyebben befogadjuk. A metakommunikáció közelítõ értelme: közlés a közlésrõl. Döntõen a nonverbális csatornákon keresztül mûködik, bár nem azonos azokkal. Viszonyok jelennek meg a metakommunikációban: a közlõ viszonya ahhoz, amit közöl (egyetért vele, valóban ért hozzá, érdekli is a téma, stb.); a közlõ viszonya a befogadókhoz, kommunikációs partnerekhez (ez a viszony lehet alá-, mellé- és fölérendelõdõ); a közlõ viszonya önmagához, szerepéhez, helyzetéhez (milyen az önértékelése, elfogadja-e aktuális szerepét, jól érzi magát az adott helyzetben?). Meg kell még említeni a kommunikációs zavarokat. Ilyen a félreértés, ami azért veszélyes, mert mindkét fél azt hiszi, hogy jól értik egymást. A hiányos kommunikációban a közlõ azt hiszi, hogy a befogadó is tudja mindazt, amit õ, s ezért fontos részinformációkat elhagy. A bõbeszédûség következménye az, hogy egyoldalúvá teszi a

16 16 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK kapcsolatot, nem ad teret a másiknak, elárasztja saját gondolataival, érzéseivel. Kommunikációs zavarhoz vezet a tudatos hazugság is (beleértve az ún. "kegyes hazugságot", amikor tapintatból mondunk valótlant), a manipulatív közlés, sõt az elhallgatás is. Zavaró lehet, ha valaki azt hiszi, hogy a hivatalos jellegû kommunikációból teljesen ki kell szorítani az érzelmek kifejezését. A tranzakció analízis fedezte fel a személy különbözõ énállapotait. Felnõtt személyben is ott van egymás mellett a szülõi énállapot (az irányító, ellenõrzõ, minõsítõ, vagy a megértõ, támogató szülõ), a felnõtt énállapot (a reális, problémamegoldó én) valamint a gyermeki énállapot (a szabad kreatív gyerek, vagy a lázadó gyerek). A kapcsolatokban a különbözõ énállapotok között történik a kommunikáció. A legtöbb kommunikációs zavart az okozza, hogy ha a két kommunikáció keresztezi egymást: például a partnerek egyike saját szülõi énállapotából szólítja meg a másik gyermeki énállapotát, de annak válasza máshonnan érkezik, - mondjuk a felnõtt énjébõl a partner felnõtt énjébe.

17 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK 17 A vizsgán gyakran fordul elõ ilyen szituáció. Az optimális helyzetben párhuzamos a kommunikáció, s ezen belül is az a legjobb, ha a vizsgáztató saját felnõtt énállapotából szólítja meg a vizsgázó felnõtt énállapotát, aki ugyanonnan (saját felnõtt énállapotból) válaszol a vizsgáztató felnõtt énállapotának. 4. KONFLIKTUS KEZELÉS Mi a konfliktus lényege? A konfliktusokban mindig valamilyen ellentét, ütközés van: a leggyakrabban érdekütközés, de lehet vélemény-ellentét, nézetkülönbség, ízlésbeli ellentét. A konfliktusok feszültséggel járnak, és indulatokat generálnak. Külsõ (személyközi), belsõ (személyen belüli) és csoportközi konfliktusokat különböztethetünk meg. Zavart okozhat, hogy belsõ konfliktusainkat gyakran külsõ konfliktusként éljük át. Konfliktus-megoldások Vannak rossz konfliktus megoldások: ilyen a konfliktus helyzetbõl való kilépés, elmenekülés. Nagyon rossz megoldás az is, amikor az egyik fél rákényszeríti akaratát, véleményét a másikra, annak érdekét háttérbe szorítja. Ez a "nyertes - vesztes" modell. Látszatmegoldás a konfliktusok elfojtása, szõnyeg alá söprése: ilyenkor ugyanis az indulati feszültségek nem szûnnek meg, csak a tudat alá kerülnek, ott felhalmozódnak, majd egyszer robbannak, és esetleg a kapcsolat töréséhez vezetnek. A helyes konfliktuskezelés követelménye, hogy felszínre hozzuk azt, nyíltan beszéljünk róla, megbeszéljük az ellentét okát. A megbeszéléshez hozzátartozik az alku, s az olyan megoldás keresése, amely a "nyertes - nyertes" modellre épül, vagyis egyik félnek sem kell teljesen feladni saját érdekét, végül mindketten nyertesnek érezhetik magukat. Természetesen sokszor nem lehet ilyen megoldást találni, vagy egyáltalán nem lehet a konfliktust feloldani. Ilyenkor együtt élhetünk a konfliktussal, tudomásul véve a meglévõ ellentétet, s más területeken keresve az együttmûködés lehetõségét. A fentiekhez kívánkozik még egy kiegészítés. A konfliktus nem mindig negatív hatású, nem mindig destruktív. Sokszor a fejlõdés rúgója, a megújulás elindítója lehet. A vizsgákon, a tanácsadásban vagy a szakértõ tevékenység során keletkezõ szakmai konfliktusokat meg kell próbálni ilyen konstruktív irányba fordítani! ÖSSZEFOGLALÁS A Szociálpszichológiában használt szerep fogalom említett vetületei: szaktanácsadó, szakértõ, vizsgaelnök. Egyszerre több szerep betöltésekor keletkezhet szerep-ütközés, szerep-zavar, szerepkonfliktus, szereptévesztés.

18 18 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK A különbözõ szerepek betöltése során kialakulhat inkább negatív és inkább pozitív polarizálódás. A fenti szerepek betöltéséhez kifejlesztendõ személyiségvonások: A figyelni tudás, aktív hallgatás képessége Empátia Elfogadás Hitelesség Meggyõzõ képesség Asszertivitás Kommunikációs csatorna: A kommunikáció alapsémája hasonlít a hagyományos információs sémához:

19 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK 19 Kommunikáció: A kommunikáció hitelessége: Metakommunikáció: - a közlõ viszonya ahhoz, amit közöl - a közlõ viszonya a befogadóhoz - a közlõ viszonya önmagához, szerepéhez, helyzetéhez Optimális kommunikáció: Kommunikációs zavar: - párhuzamos kommunikáció - félreértés - hiányos kommunikáció - bõbeszédûség - manipulatív közlés - elhallgatás Kommunikációs zavart okoz: - két kommunikáció keresztezõdése

20 20 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK Helyes konfliktus kezelés: Rossz konfliktuskezelés: - felszínre hozzuk a konfliktust (megbeszéljük) - kilép a konfliktusból - alku - nyertes-vesztes - nyertes-nyertes - elfojtás - együtt élés a konfliktussal, tudomásul véve a meglévõ ellentétet GYAKORLÓ FELADATOK Csak a gyakorlatok címét vagy témáját közlöm, magukat a gyakorlatokat a tanfolyamba illeszkedõ rövid tréningen "játssza el" a csoport (a gyakorlat elõre megismerése elvenné a játék értelmét): - bizalom játék - a nonverbális kommunikatív érzékenységet fejlesztõ gyakorlatok - az asszertív kommunikáció gyakorlása - meggyõzési játék - empátia fejlesztõ gyakorlatok - konfliktuskezelõ gyakorlat - a tanácsadó beszélgetés modell-gyakorlata ELLENÖRZÕ FELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK A gyakorló feladatokról a hallgató a tréningen, a tréning vezetõjétõl kap visszajelzést.

21 A SZEREPHEZ ILLÕ SZEMÉLYISÉGVONÁSOK, ATTITÛDÖK 21 AJÁNLOTT-FELHASZNÁLT IRODALOM Nicky Hayes: Pszichológia (Akadémiai Kiadó, Bp ) Elliot Aronson: A társas lény (KJK, Bp ) Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei (Gondolat Kiadó, Bp ) Carl Rogers: Valakivé válni (EDGE, Bp, 2003.) Gael Lindenfield: Önbecsülés (Bioenergetic Kft., Bp ) Dr. Dinnyés János, Rakaczkiné Dr. Tóth Katalin, Lada László: Felnõttképzés (Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Humánerõforrás menedzser szak, Gödöllõ 2003.)

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Tanulunk és tanítunk, mi a haszna? LLL Könyvtári Szolgáltatások és eredményességük Komárom, 2011. június 24-én A kommunikáció lényege, hogy az egymással

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

Tanári kompetenciák diák szemmel. Suplicz Sándor BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ

Tanári kompetenciák diák szemmel. Suplicz Sándor BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Tanári kompetenciák diák szemmel Suplicz Sándor BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ A jó és rossz tanár elemzése Ki volt a legjobb középiskolai tanára? Mi volt az a (legfeljebb) három jellemző ami

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

A kommunikáció modelljei. A metakommunikáció szerepe Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei (jegyzet II.

A kommunikáció modelljei. A metakommunikáció szerepe Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei (jegyzet II. A kommunikáció modelljei A metakommunikáció szerepe Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei (jegyzet II. rész) A kommunikáció modellje Kódolás Dekódolás Küldő Szándék Üzenet Csatorna

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan. Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15.

Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan. Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15. Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15. 1 Kommunikáció a társas kapcsolat alapja - információátadás - üzenet/közlő/befogadó

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉSI MÓDOZATOK BEHOZATALA AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Az érett személyiség Allport szerint

Az érett személyiség Allport szerint A tanár személye Az érett személyiség Allport szerint 1. Az én érzésének kiterjesztése, a szükséglet-kielégítéstol a külvilág iránti nyitottságig. 2. Meghitt viszony másokkal. Intimitás, megértés, tisztelet.

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS ÍRÁSVIZSGÁLAT RÉSZÉRE DECEMBER 29. GRAFOKOM BT.

KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS ÍRÁSVIZSGÁLAT RÉSZÉRE DECEMBER 29. GRAFOKOM BT. mindenki azt tesz, amit akar, és a saját szemszögéből nem ítélheti el a többiek cselekvését és szempontjait. (Jean Paul Sartre) KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS ÍRÁSVIZSGÁLAT MINTA TAMARA RÉSZÉRE 2011. DECEMBER

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

A pedagógus mint személyiségfejleszto

A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto zemélyiség: viselkedésnek, a gondolkodásnak és az érzelmeknek az a jellegzetes mintázata, amely meghatározza a személy környezetéhez

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Tapasztalatok sok szemszögből 1. A tantárgygondozó szaktanácsadás első tapasztalatai alapján történő átdolgozása

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben