Shopping Center International Általános szerződési feltételek Dátum: április BEVEZETÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Shopping Center International Általános szerződési feltételek Dátum: 2013. április BEVEZETÉS"

Átírás

1 Shopping Center International Általános szerződési feltételek Dátum: április BEVEZETÉS A weboldal tulajdonosa, bejegyzője és üzemeltetője az SCnet International Ltd. (székhely: Szófia, Bulgária; adószám: , regisztrálva a Bolgár Köztársaság cégjegyzékében) a továbbiakban: SCnet, amely része egy országos fogyasztói társaságokat tömörítő nemzetközi hálózatnak, amely lehetővé teszi tagjai számára a továbbiakban: Munkatársak (vagy más néven Vásárlók vagy Fogyasztók), hogy számos ismert és megbízható cég a rendszer adott országaiban székhellyel rendelkező termékpartnerei termékeinek és szolgáltatásainak közösen kivitelezett megvásárlásán keresztül számos ösztönző juttatásban részesüljenek kedvezmény, árengedmény, visszatérítés, jutalék, jutalom vagy más kiváltság formájában cserébe részvételükért és aktív hozzájárulásukért ahhoz a marketing és fogyasztói rendszerhez, amelyet az SCnet és más helyi cégek egyedi és egyben közös know-how mentén tartanak fenn. Az SCnet rendszerében a regisztráció mindenki részére ingyenes a munkatársak és a rendszer tagjai számára egyaránt. Az SCnet rendszer minden regisztrált Munkatárs/Vásárló számára biztosít egy online irodát (web irodát) az adminisztráció és a személyes SCnet fiók (profil) üzemeltetése céljából. A Munkatársnak/Vásárlónak joga van termékeket és szolgáltatásokat vásárolni azoktól a kereskedelmi egységektől, bevásárlóközpontoktól és láncoktól, amelyek szerződéses viszonyban állnak az SCnet rendszerrel (a továbbiakban: Partnerek). Ezt teheti egyrészt az illetékes helyi fogyasztói társaságokon keresztül, vagy az SC Net partnerein keresztül, a következő módokon: készpénzes vásárlás, vásárlás és fizetés utánvéttel, online vásárlás, vásárlás SMS-en (szöveges üzeneten vagy más digitális üzenetrendszeren) keresztül, az SCnet által kiállított utalvány használatával, SCnet tagsági kártya használatával, bankkártya vagy hitelkártya használatával, csekk használatával vagy más, a rendszer által kifejlesztett és támogatott vásárlási formában. Az Internetes szolgáltatáson keresztül minden Munkatárs/Vásárló bármikor hozzájuthat a vásárlásaival kapcsolatos minden információhoz ezt a oldalon vagy az egyéb, illetékes helyi weboldalon (ahol az adott Munkatárs/Vásárló regisztrált) teheti meg, saját web irodáján keresztül. Az SCnet rendszer folyamatos kapcsolatot biztosít a vásárló és az adott kereskedő között az internetes rendszer, és egyéb, olyan eszközök segítségével, amelyeket az SCnet rendszer támogat. Az ebben a kereskedelmi rendszerben megszerzett jogok át nem ruházható, írásos utalványokon és/vagy online utalványokon és más eszközökön keresztül gyakorolhatóak. A Munkatárs/Vásárló és az SCnet rendszer közötti megállapodás jelen Általános szerződési feltételek elfogadásával kerül megkötésre, ami által a két fél között szerződéses viszony jön létre. E megállapodás célja, valamint a vonatkozó jogok és kötelezettségek jelen Általános szerződési feltételekben kerülnek meghatározásra, ideértve annak csatolmányait, a marketing (kompenzációs) tervet, és/vagy bármilyen egyéb, a két fél között megkötésre került megállapodást, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatot, és az SCnet minden olyan feltételét, amelyet az a oldalon közzétesz, beleértve ezek módosításait és frissítéseit is.

2 Tartalomjegyzék 1. Fejezet: Irányelvek 7. Fejezet: Kiegészítő Üzleti Anyagok (KÜA) anyagok, melyeket nem az SCnet rendszer bocsátott ki 2. Fejezet: Fogalmak 8. Fejezet: Az SCnet rendszer bemutatása 3. Fejezet: Munkatárs/Vásárló kinevezése 9. Fejezet: Az SCnet márkanév, márkajelzés és a szerzői jogokkal védett anyagok használata 4. Fejezet: A Munkatárs/Vásárló kötelezettségei 10. Fejezet: Elhalálozás és öröklési jog 5. Fejezet: A tanácsadó kötelezettségei 6. Fejezet: A szponzori vonal fenntartása 11. Fejezet: Szerződésszegés, eljárási módok, szankciók 12. Fejezet: Szabályok a tagsági viszony átalakítására vonatkozóan 13. Fejezet: Jutalékok odaítélése 1. FEJEZET - IRÁNYELVEK 1. Az SCnet Általános Irányelvei («Irányelvek») a következőket határozzák meg: (1) Az SCnet rendszerén belüli független vállalkozások (IE) létrehozásakor és fenntartásakor követendő fő irányelveket, amelyeket figyelembe kell venni számos más, a Munkatárs/Vásárló tagsága folyamán és eredményeként fellépő helyzetekben is; (2) Az SCnet rendszerén belüli fogyasztói hálózat fejlesztőire (a Tanácsadókra) vonatkozó szabályokat és kötelezettségeket. 2. A Munkatársak/Vásárlók és a Partnerek kötelező erejű szerződéses viszonyban kell, hogy álljanak az SCnet rendszerével és egymással. E szerződéses viszonyt jelen Általános szerződési feltételek határozzák meg, valamint bármely, a két fél között megkötött egyéb megállapodás, és bármely egyéb, jelen dokumentum részét képező, ahhoz csatolt, vagy abban hivatkozott dokumentum, ideértve az SCnet egyéb, hivatalosan közzétett dokumentumait, valamint a munkatárssal/vásárlóval online vagy normál postai úton folytatott, esetleg személyesen bemutatott levelezést is. 3. A fent felsorolt dokumentumok tartalmát az SCnet bármikor, kizárólagos belátása szerint módosíthatja. Az SCnet rendszer a módosításokról köteles tájékoztatni a Hálózati vezetőket i, vagy köteles a módosított tartalmat honlapján elérhetővé tenni tagjai számára. A módosításokról minden Munkatársat haladéktalanul értesíteni kell az SCnet rendszer hivatalos kommunikációs csatornáján keresztül, vagyis az SCnet hivatalos weboldalán történő közzététellel. A módosítások az Scnet weboldalán, a Dokumentumok részlegben történő közzététel napjától számított hetedik (7.) napon lépnek életbe, amennyiben a dokumentum maga nem rendelkezik másképp. Az Scnet nyilvános és webes prezentációin és szemináriumain rendszeres tájékoztatással, hírlevéllel tájékoztatja tagjait a módosításokról. 4. Amennyiben szükségessé válik, úgy a célok elérése és a tervek kivitelezése érdekében az SCnet kizárólagos jogot formál bármely, vagy akár az összes irányelv alkalmazására, módosítására, helyesbítésére, kiegészítésére vagy érvénytelenítésére a vezetőség és a közgyűlés érvényes döntése alapján, a licencmegállapodásnak és a hatályos törvényeknek megfelelően. 5. Címek: A fejezetek, bekezdések és pontok kizárólag az egyszerűsítés céljából kapták címeiket, azok nem befolyásolhatják a szöveg valódi értelmének megfelelő, józan ésszel történő értelmezését.

3 2. FEJEZET - FOGALMAK 1. Marketing terv és fizetési módok (Marketing/Kompenzációs Terv): Az a rendszer, amelynek segítségével kiszámíthatóak az adott Munkatárs/Vásárló által igénybe vehető kedvezmények, bónuszok, jutalékok és jutalmak, amelyek számítási alapja a Munkatárs fogyasztói aktivitása az egyes termékpartnereknél történt vásárlások, vagy a Marketing tervben meghatározott letétek elhelyezése, vagy az SCnet hivatalos weboldalán közzétett fizetési módokon történő vásárlás ez a terv elválaszthatatlan részét képezi jelen Általános szerződési feltételeknek, valamint az SCnet rendszer minden egyéb hivatalos dokumentumának. A marketing terv meghatározza egyben azt az adminisztrációs támogatást is, amelyet az SCnet rendszer jelen Általános szerződési feltételeknek megfelelően a Munkatárs/Vásárló web irodájának (személyes profiljának) fenntartása céljából biztosít a Munkatárs számára. 2. Az SCnet rendszer telephelye: Az SCnet rendszer hivatalos regisztrációs irodái, valamint minden olyan helyiség, amelyet az Scnet rendszer kibérel technikai okokból, vagy nyilvános összejövetelek, találkozók, prezentációk, szemináriumok megtartása céljából, amennyiben a helyiség bérelt, úgy az esemény időtartama alatt, valamint a bérleti idő előtt egy, utána pedig két órán keresztül. 3. Társulási megállapodás az SCnet rendszerrel: A Munkatárs és az SCnet rendszer megbízott képviselője között megkötött megállapodás, amelyben a Munkatárs tudomásul veszi és vállalja a jelen Általános szerződési feltételekben valamint a kapcsolódó anyagokban meghatározott jogokat és kötelezettségeket. 4. Független vállalkozás (FV) az SCnet rendszerében: Azonosító számmal ellátott virtuális tér a tevékenységek folytatására, amely az adott Munkatárssal megkötött Társulási megállapodásnak megfelelően kerül megnyitásra, amely szerződésben a Munkatárs vállalja a meghatározott kötelezettségeket. Lehetőséget teremt a Marketing/Kompenzációs tervvel és a SCnet rendszer Általános szerződési feltételeivel megegyező jövedelemre való jogosultságra. 5. A munkára vonatkozó irányelvek: Az SCnet rendszer hivatalos dokumentumaiban meghatározott szabályok és irányelvek, ideértve az Általános szerződési feltételeket, az Etikai kódexet, a KÜA-ra vonatkozó Minőségellenőrzési Szabályzatot, a Munkatársak elleni fegyelmi eljárások Szabályzatát és számos más szabályt és dokumentumot, amelyet az SCnetnek jogában áll bármikor szabályozni, így azok a rendszer részévé és a weboldalon minden regisztrált tag Munkatárs számára elérhetővé válnak. 6. Kiegészítő Üzleti Anyagok (KÜA): A Kiegészítő Üzleti Anyagok azok az anyagok, amelyeket az SCnet rendszere fejlesztett ki, vagy az SCnet rendszere számára fejlesztették ki a rendszer fenntartása és fejlesztése céljából; a Munkatársak számára; vagy bármilyen más célból. A KÜA-nak számos eleme van, ide tartoznak: nyomtatott anyagok, audiovizuális és multimédiás anyagok, internetes anyagok és szolgáltatások (beleértve a videokonferenciákat és anyagokat), találkozók, prezentációk, szemináriumok, valamint egyéb események és anyagok, felszerelések, amelyek azt a célt szolgálják, hogy információt vagy támogatást szolgáltassanak a rendszer használatára, valamint a termékek vagy szolgáltatások megvásárlására vonatkozóan kuponok, utalványok, jegyek és oktatási programok keretében. Az SCnet fenntartja a jogot minden ilyen dokumentumra vonatkozóan tekintet nélkül annak kiadójára vagy gyártójára; ezek az anyagok az SCnet és a hozzá tartozó cégek szerzői joggal védett anyagai, és ilyen módon a vonatkozó törvényeknek és nemzetközi egyezményeknek megfelelően jogi védelem alatt állnak. 7. Kedvezmény, visszatérítés, bónusz, jutalékok, jutalmak:

4 Ezek a gyűjtőnevek mindazon bónuszra, jutalomra és eredményre vonatkoznak, amelyeket az adott Munkatárs tagsági viszonya alatt elér, így azokat a jogokat reprezentálják, amelyeket a Munkatárs/Vásárló az SCnet Marketing/Kompenzációs terv keretében megszerez. Amennyiben ez mérhető, vásárlásra vagy egyéb gazdasági tevékenységre fordítható pénzügyi értéket jelent, úgy a hatályos jogszabályok alapján adóköteles jövedelemnek számít. 8. Termelési ciklus: Az SCnet munkafolyamata hat hónapos termelési ciklusokból áll: az első 180 napban a tevékenység első napja számít. A második 180 napban a második ciklus első napja számít, ami így számítandó továbbra is, 180 napos ciklusokban. 9. Ajánlás: Az a továbbított információ, amelyet a Munkatárs/Vásárló szolgáltat az SCnet rendszer üzleti lehetőségeiről egy harmadik félnek. 10. Regisztráció: Az a folyamat, amelynek során a felhasználó a rendszer hivatalos weboldalán megad minden szükséges személyes adatot és információt, valamint elfogadja az SCnet rendszer használatának feltételeit jelen Általános szerződési feltételeket, annak csatolmányait, valamint minden hozzá tartozó dokumentumot. 11. Szerkezeti felépítés / Hálózat: Munkatársak/Vásárlók szervezett hálózata, akik az ajánlások, a regisztráció és az SCnet hivatalos irataiban, jelen Általános szerződési feltételekben és a Marketing tervben meghatározott feltételeknek megfelelően megkötött szerződésük alapján kapott azonosító szám segítségével kapcsolódnak egymáshoz az Scnet rendszerében. 12. Üzletág: A szerkezeti felépítés egy egysége, amely legalább egy Munkatárssal/Vásárlóval kezdődik, és minden Munkatárs/Vásárló kapcsolatban áll egymással regisztrációjuknak (az SCnet használatára vonatkozó Általános szerződési feltételek elfogadása) megfelelő azonosító számuk segítségével. Az üzletág jelen esetben nem azonos kifejezés a kereskedelmi vállalatok üzletágaival, amelyeket a kereskedelemről szóló törvény értelmében kötelező bejegyeztetni. 13. Vásárló: Természetes vagy jogi személy, aki az SCnet rendszer honlapján regisztrációval rendelkezik, és azonosító számával kapcsolódik ahhoz a Munkatárshoz/Vásárlóhoz, aki neki a rendszert ajánlotta. 14. Munkatárs: Természetes vagy jogi személy, aki Társulási megállapodást kötött az SCnet rendszerrel és regisztrált tagja a rendszernek. A Munkatárs az Scnet rendszerében egy független vállalkozó, nem kereskedelmi képviselő, nem ügynök és nem közvetítő, a saját nevében cselekszik az SCnet rendszerének szabályai és irányelvei alapján, minden olyan jogviszony nélkül, amely az SCnet rendszerrel kötött, jelen Általános szerződési feltételeknek és a rendszer egyéb hivatalos dokumentumaiban meghatározott feltételeknek megfelelő megállapodáson kívül esik. A Munkatársak más néven is szerepelhetnek az SCnet rendszerében a Marketing/Kompenzációs tervnek és a rendszer egyéb hivatalos dokumentumainak megfelelően. A Munkatárs az SCnet rendszer Munkavégzésre vonatkozó irányelvek című dokumentumának, valamint jelen Általános szerződési feltételeknek megfelelően az SCnet rendszerrel kapcsolatos üzleti lehetőséget csak mint bárki számára elérhető lehetőséget ajánlhatja fel bőrszínre, nemre, nemzeti hovatartozásra, vallási vagy politikai meggyőződésre való tekintet nélkül. 15. Jó hírnevű Munkatárs:

5 Az Scnet rendszer Munkavégzésre vonatkozó irányelvek című dokumentumának megfelelő értelmezése és alkalmazása érdekében a jó hírnév az SCnet rendszer egy olyan Munkatársát illeti meg, akit a rendszer felhatalmaz a Munkatárs cím viselésére és akinek a viselkedése minden országban és piacon megfelel Munkavégzésre vonatkozó irányelvekben valamint a Működési szabályzatban meghatározott szabályoknak és gondolatiságnak; akinek az ügyvitele nem eredményez elsősorban az SCnet, de egyben a partnercégek és a rendszer más Munkatársainak megítélésére vonatkozóan negatív hatást; akinek az ügyvitele nem sérti az SCnet bármely egyéb szabályát vagy kritériumát, és aki nem veszélyezteti a rendszer tartósságát, a szóban forgó piactól függetlenül; akinek az ügyvitele nem sérti annak az országnak a törvényeit, ahol az ügyvitelt folytatja, és akinek az ügyvitele kulturális érzékenységet és sokszínűséget mutat, ami a helyi piaci sajátosságokat illeti. A hatályos jogszabályok értelmezése az SCnet rendszer társaságainak kizárólagos kötelessége, és az SCnet kizárólagos jogkörébe tartozik. A Munkatársak kötelesek az illetékes SCnet társaság vagy maga az SCnet által szolgáltatott értelmezés szerint eljárni. 16. Közvetlen Munkatárs Egy olyan Munkatárs, aki egy másik Munkatárs közvetlen ajánlása alapján vált az SCnet rendszer tagjává és akinek az azonosító száma közvetlenül kapcsolódik az ajánló (Tanácsadó) azonosító számához. 17. Közvetett Munkatárs Egy olyan Munkatárs, aki egy másik Munkatárs szervezetének a tagja, és akinek az azonosító száma közvetett módon kapcsolódik az ő azonosító számához egy, vagy több másik azonosító számon keresztül. 18. Tanácsadó Munkatárs egy olyan országban, ahol az SCnet rendszer jelen van; kapcsolatban áll az ő közvetlen és közvetett Munkatársaival. 19. Nemzetközi tanácsadó Olyan Tanácsadó, aki nemzetközi szervezetet épít fel, például más olyan országokban is vannak Munkatársai, ahol az SCnet rendszer működik, és a Munkatársak tevékenységeit az SCnet fogja össze. Mivel kapcsolatban áll a más országokban tevékenykedő Munkatársakkal, ő egy nemzetközi tanácsadó. 20. Tanácsadói lánc Egy olyan lánc, amelybe beletartozik minden, korábban regisztrált és most az azonosító számán keresztül, különböző szinten kapcsolatban álló Munkatárs: közvetlen tanácsadó aki közvetlenül kapcsolódik az azonosító számával, a közvetlen tanácsadó tanácsadója, és így tovább, egészen a SCnetig. 21. Visszaforgatás (letét) A Munkatárs/Vásárló által az Scnet bankszámlájára visszaforgatás céljára befizetett összeg, amelyet a befizető az SCnet rendszerében történő későbbi vásárlásaira kíván felhasználni. Ez az összeg az SCnet rendszerben az ő átmeneti fiókszámláján (profil fiókjában) kerül elkülönítésre, és ennek bizonyos részeit később felhasználja vásárlásaihoz. A munkatárs/vásárló fiókszámláján elhelyezett visszaforgatási összeg teljes egészében felhasználható a termékpartnerek termékeinek és szolgáltatásainak megvételére (online utalvány segítségével vagy az SCnet kártya közvetlen használatával). A fiókszámlán elhelyezett visszaforgatási összeg felhasználásának határidejét az SCnet és az adott Munkatárs/Vásárló között létrejött Társulási megállapodás határozza meg, de az semmi esetre sem lehet több, mint 5 (öt) év, az SCnet számlájára történő befizetés dátumától számítva. A Munkatárs a fiókszámlára befizetett visszaforgatási összeg nem több, mint XXX%-át használhatja fel alkalmanként.

6 22. Profitáló pozíció (PP) A munkatárs/vásárló átmeneti fiókszámláján történő átutalással vagy megbízással a befizetett visszaforgatási összeg vásárlásokra elkülönített (zárolt) összeggé válik és megjelenik az adott Munkatárs elkülönített letéti fiókszámláján. A Munkatárs/vásárló megbízása és jóváhagyása által ez a folyamat a profithoz való jogot eredményezi a Marketing/Kompenzációs tervnek és az egyéb hivatalos dokumentumoknak megfelelően. A munkatárs megbízása és jóváhagyása alapján a vásárlásokra elkülönített összeg a Marketing/Kompenzációs tervnek és jelen feltételeknek megfelelő Profitáló pozíciókat eredményezi (azaz a Munkatársnak a bináris fákon elhelyezett pozícióját), a Munkatárs pedig ettől a pillanattól kezdve megkezdi részvételét a Marketing tervben, és a jövőbeni kedvezmények (a létrejött vásárlások utáni visszatérített pénzösszeg) megoszthatók az SCnet rendszer más tagjaival és munkatársaival jelen Általános szerződési feltételek, a Marketing terv, valamint az SCnet rendszer Irányelveinek és szabályainak rendelkezései alapján. A vásárlásokra elkülönített összeg felhasználásának határideje három év az átmeneti számláról történő átutalás dátumától számítva. Az SCnet a teljes rendszer működési szükségleteinek érdekében fenntartja a jogot a fent meghatározott hároméves határidő lejárta után az elkülönített összeg felhasználására, melynek mértéke nem lépheti túl az összeg 50%-át az adott naptári évben. Erről a Munkatársat írásban tájékoztatni köteles. A befizetett visszaforgatási összeg elkülönített része más célra nem használható fel, és nem fizethető vissza (sem részben, sem egészben) visszaforgatási összegként a Munkatárs átmeneti számlájára, a fent meghatározott határidő lejárta után. 23. Kedvezmény (visszatérítés vagy jutalék) Az a százalékban kifejezett összeg, amely a Munkatársat (tagot) illeti meg az SCnet hálózatában történő vásárlásaiért, és amelyet az adott termékpartner biztosít a Munkatárs (tag), mint hűséges vásárló számára, azzal a céllal, hogy az eladások száma növekedjen, és mint marketing eszköz a reklámok és a promóciók kivitelezése céljából tehát, hogy az ügyfelek ajánlásain keresztül új ügyfelekhez juthasson el. Ezeket a kedvezményeket (jutalékokat) a Termékpartnerek fizetik be az SCnet bankszámlájára, és azok beérkezésükkor azonnal megjelennek az adott Munkatárs az SCnet rendszerében és az online irodában található személyes fiókjában (profiljában). 24. Bináris fa vagy bináris mátrix A bináris struktúra alapján kialakított profithoz való jog: minden Profitáló Pozíciónak (PP) két szabad ága van, amelyeken keresztül két, profithoz való joggal rendelkező ág kapcsolódik hozzá. Az SCnet rendszerében minden olyan Munkatársnak van bináris fája, aki rendelkezik Profitáló Pozícióval. 25. Gazdasági osztályok A gazdasági osztályok a fogyasztási kategóriákat jelentik. Az SCnet rendszerében hat gazdasági osztály szerepel, amelyeket az alapján különböztetünk meg, hogy milyen értéket képviselnek a profithoz való jogot illetően. A munkatárs/vásárló minden gazdasági osztályban rendelkezhet saját bináris fával, amennyiben az adott kategóriában már elért Profitáló Pozíciót, vagy ha megfelel a Marketing terv és az SCnet rendszer feltételeinek. 26. Karrier Az SCnet rendszerben kialakított független vállalkozások előléptetési rendszerét részletesen leírja a Marketing/Kompenzációs terv. A Munkatárs/Vásárló az SCnet rendszerének regisztrált tagjaként munkajogi szempontból semmilyen jogviszonyt nem létesít az SCnettel vagy annak bármely részével, a

7 tagság nem eredményez semmilyen, a vonatkozó jogszabályok szerinti munkaviszonyt, megbízást vagy bármilyen, munkával kapcsolatos jogviszonyt. 27. Karrierpozíció A független vállalkozás fejlődésének egy bizonyos foka, amelyet a Munkatárs az SCnet rendszerében a Marketing/Kompenzációs terv értelmében elért (a rendszer 7 normál karrierpozícióból, valamint további felsőpozíciókból áll számozással). Az elért karrierpozíciót visszafokozni nem lehet, elveszteni pedig csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a Társulási megállapodás felbontásra kerül és ez által a tagsági viszony megszűnik. A Munkatárs/Vásárló az SCnet rendszerének regisztrált tagjaként munkajogi szempontból semmilyen jogviszonyt nem létesít az SCnettel vagy annak bármely részével, a tagság nem eredményez semmilyen, a vonatkozó jogszabályok szerinti munkaviszonyt, megbízást vagy bármilyen, munkával kapcsolatos jogviszonyt. 28. Közvetlen és közvetett karrieregység Karrieregységnek hívjuk a Munkatárs minden Profitáló Pozícióját Közvetlen karrieregység Egy közvetlen Munkatárs Profitáló pozíciója, amelynek az értékét a gazdasági osztály határozza meg Közvetett karrieregység Egy közvetett Munkatárs Profitáló pozíciója, amelynek az értékét a gazdasági osztály határozza meg. 29. Jutalékok A jutalékok jelentik a Munkatárs jövedelmét a Marketing terv szabályainak megfelelően. Minden ilyen jövedelmet adóköteles jövedelemként kell kezelni a vonatkozó törvényeknek megfelelően, mely kötelezettség akkor lép érvénybe, amikor ezt az összeget az adott Munkatárs bármilyen tranzakció céljából felhasználja ha olyan utalványt állít ki, amely tartalmazza az adott összeget; ha az összeg az adott Munkatárs számlájára átutalásra kerül; ha a Munkatárs közvetlen (jelen Általános szerződési feltételeknek és bármely egyéb, a két fél között megkötött megállapodásnak megfelelő) kérésére az SCnet a Munkatárs nevében egy harmadik félnek kifizetést eszközöl; vagy amennyiben a Munkatárs személyes profiljában (a web irodában található tagi fiókjában) megjelenő összeg bármely egyéb módon kezelésre kerül. Minden ilyen adóköteles jövedelem a természetes személyek esetében a személyi jövedelemadóra, jogi személyek esetében pedig a társasági adóra vonatkozó jogszabályok alapján adóköteles, és az SCnet vállalja, hogy az adott Munkatárs számára jövedelemigazolást, vagy bármely egyéb, vonatkozó dokumentumot kiállít a befizetett adó bizonyítása céljából a vonatkozó jogszabályoknak és bármilyen más nemzetközi egyezménynek vagy szabályozásnak megfelelően. Jelen Általános szerződési feltételek kiadásának idején 10% (tíz százalék) e jövedelem hatályos adószintje. 30. Utalvány Megbízás a munkatárs/vásárló részéről az SCnet rendszere felé arra vonatkozóan, hogy az átmeneti letéti fiókszámlájáról, az elkülönített letéti fiókszámlájáról és/vagy a kedvezményeket tartalmazó fiókszámlájáról pénzösszeg kerüljön átutalásra, a termékpartner bankszámlájára a munkatárs/vásárló nevében. A termékpartner számlájára történő átutalási megbízás kiadásakor egy Utalványnak nevezett dokumentum kerül kiállításra, amely egyedi számmal (kóddal) van ellátva, amely kód egyszerre jelenik meg a munkatárs/vásárló web irodájában és annak a termékpartnernek a web irodájában, amely cég a vonatkozó dokumentumban (az utalványban) feltüntetésre kerül.

8 A Munkatárs/Vásárló és a termékpartner web irodáján keresztül kinyomtathatja az utalványt. Ennek a következő adatokat kell tartalmaznia: a munkatárs/vásárló azonosító száma; az utalvány kódja; az utalvány értéke; a partnercég által a termék vagy szolgáltatás megvásárlásáért cserébe biztosított kedvezmény (visszatérítés vagy jutalék); családi név; utónév; a munkatárs/vásárló PIN-je és címe; a termékpartner neve, bankszámla száma, címe és webcíme; a kiadás és a lejárat dátuma; megjegyzések rovat Adatszolgáltatás, hozzáférés a személyes web irodához Az ingyenes regisztráció után a Munkatársnak/Vásárlónak joga van használni a web irodát. A Munkatársnak/Vásárlónak joga van önállóan megválasztani felhasználónevét és jelszavát. Az SCnet rendszerében az online irodához való hozzáféréshez szükséges jelszavak kódolt formában kerülnek tárolásra, így az SCnet semmilyen formában nem férhet hozzá a Munkatárs/Vásárló web irodájához vagy az azzal kapcsolatos bármilyen adathoz. Ebből következően az SCnet semmilyen felelősséget nem vállal a web irodához való hozzáférési adatok hanyag kezeléséből fakadó változtatásokért, vagy a személyes fiókban (profilban) tárolt adatok helytállóságáért. Minden munkatárs/vásárló felelős jelszavának megőrzéséért, valamint a regisztráció során, vagy a későbbi változtatások során megadott adatok helytállóságának biztosításáért. A jelszó titkos, és hozzáférést biztosít az SCnet rendszerében a munkatárs/vásárló fiókszámláihoz valamint megrendeléseihez. A munkatárs/vásárló jelszavát nem oszthatja meg másokkal, és nem tarthatja olyan helyen, amihez más személyek is hozzáféréssel rendelkeznek. Az SCnettel megkötött üzleti és technikai együttműködési megállapodás aláírásával minden egyes termékpartner hozzájut saját web irodájához azzal a céllal, hogy abban regisztrálja és ellenőrizze az adott munkatárssal/vásárlóval kapcsolatos forgalmat, az ezzel kapcsolatos instrukcióknak megfelelően. A termékpartnernek jogában áll megváltoztatni bármely felhasználónevet és jelszót, amiről az SCnetet tájékoztatni köteles. 31. Fiókszámlák Az SCnet rendszerében létrehozott és üzemeltetett virtuális számlák célja a tájékoztatás és ismertetés, amelyhez csak a Munkatárs (tag) férhet hozzá online irodáján (profilján) keresztül, valamint, összefoglalja a Munkatárs a Marketing terv szerint elért eredményeit. A fiókszámlák: a. Átmeneti fiókszámla azokat a visszaforgatásokat tartalmazza, amelyeket a munkatárs/vásárló fizet be az SCnet rendszerébe, jelen Általános szerződési feltételeknek megfelelően. b. Felhalmozási fiókszámla azokat az akkumulált összegeket tartalmazza, amelyeket a Munkatárs/vásárló a partnercégeknél történt, a Marketing/Kompenzációs tervnek megfelelő vásárlásain keresztül felhalmozott. c. Jutalékok fiókszámla a vásárló és/vagy a munkatárs minden, a Marketing/Kompenzációs tervnek megfelelő jutalékait tartalmazza. d. Utalvány fiókszámla a Munkatárs/vásárló összes, jelen feltételeknek és a Marketing/Kompenzációs tervnek megfelelően kiállított utalványát tartalmazza. e. Elkülönített letéti fiókszámla tartalmazza a befizetett letétekből elkülönített összegeket valamint az azokkal történő tranzakciókat a rendszer és a Marketing terv szabályainak megfelelően. f. Visszatérítési fiókszámla tartalmazza a Munkatárs/vásárló összes visszatérítését, azaz kedvezményeit.

9 g. Online utalványok tartalmaz minden olyan megbízást, amelyet a munkatárs/vásárló a web irodájában adott az SCnet számára azzal a céllal, hogy átutalást kezdeményezzen az ő nevében a termékpartnerek bankszámlájára. h. Vásárlások listája tartalmazza a munkatárs/vásárló minden, a termékpartnereknél történt vásárlását annak dátumával és összegével együtt. A fiókszámlákon az adott összeg elhelyezése nem jelenti azt, hogy az adott Munkatárs ezt az összeget valóban átvette. Adózási szempontból az összeg átvételét a 29. pontban meghatározott módon kell megállapítani. Az a visszatérítés vagy bármilyen kedvezmény, amit a Munkatárs a termékpartnereknél létrejött vásárlásaiért cserébe kap, nem tekinthető jutaléknak vagy bevételnek, mivel olyan anyagi visszatérítést jelent, amelyet az adott termékpartner a már kifizetett összegből fizet vissza árengedmény (kedvezmény) formájában, az SCnet rendszer adott Munkatársának, mint az ő saját kiváltsága. 32. Karrierlista A Munkatársak/vásárlók listája, amely tartalmazza a közvetlen és a közvetett karrieregységeket is. 33. SCnet jövedelem Az a jövedelem, amelyet a munkatárs/vásárló a különböző gazdasági osztályokban kiépített bináris fákon keresztül gyűjt össze a Marketing/Kompenzációs tervnek megfelelően. 34. Szerkezeti átfedő bónusz Az a bónusz, amelyet a Munkatárs a hozzá kapcsolódó közvetlen Munkatársak SCnet jövedelme után kap. E bónuszok pénzügyi kifejező értékére vonatkozóan a 29. és 31. pontok rendelkezései az irányadóak. 35. Vezetői átfedő bónusz Az a bónusz, amelyet a Munkatárs a hozzá kapcsolódó közvetett Munkatársak SCnet jövedelme után kap. E bónuszok pénzügyi kifejező értékére vonatkozóan a 29. és 31. pontok rendelkezései az irányadóak. 36. Értékesítési ügynök Elsőszintű karrierpozíció, amely az SCnet rendszerbe történő regisztrálással érhető el. 37. Értékesítési tanácsadó Második szintű karrierpozíció, amely legalább 300 egység összegyűjtésével érhető el, amiből legalább 50 egység az egy termelési ciklus alatt összegyűjtött közvetlen karrieregységek száma. 38. Értékesítési vezető Harmadik szintű karrierpozíció, amelyhez egy termelési cikluson belül legalább 1000 egységet kell összegyűjteni, amiből legalább 100 egység a kumulált közvetlen karrieregységek száma. 39. Csoportvezető Negyedik szintű karrierpozíció, amelyhez egy termelési cikluson belül legalább 3000 egységet kell összegyűjteni, amiből legalább 300 egység a kumulált közvetlen karrieregységek száma. 40. Csoportigazgató Ötödik szintű karrierpozíció, amelyhez egy termelési cikluson belül legalább egységet kell összegyűjteni, amiből legalább egység a kumulált közvetlen karrieregységek száma. 41. Divízióigazgató

10 Hatodik szintű karrierpozíció, amelyhez egy termelési cikluson belül legalább egységet kell összegyűjteni, amiből legalább egység a kumulált közvetlen karrieregységek száma. 42. Tulajdonos igazgató Hetedik szintű karrierpozíció, amelyhez egy termelési cikluson belül legalább egységet kell összegyűjteni, amiből legalább egység a kumulált közvetlen karrieregységek száma. 43. A sikeres teljesítményért járó jutalmak Kitűzők; utazások; a munkatárs személyes képviseleti irodájának megnyitásához biztosított pénzösszeg; a munkatárs gépkocsijának üzemeltetéséhez biztosított pénzösszeg; hozzájárulás a Nemzetközi Bónuszosztalék és más jutalmak terjesztéséhez a Marketing/Kompenzációs tervnek és egyéb, minden olyan dokumentumnak megfelelően, amelyet az SCnet a bizonyos eredményekkel kapcsolatosan elfogad. 44. Vezetői jutalmak A Munkatársaknak járó, a Kompenzációs tervnek megfelelő jutalom a szervezet hetedik karrierpozíció utáni sikeres továbbfejlesztéséért. 45. Vonatkozó dokumentumok Ez a kifejezés azokra az egyéb dokumentumokra vonatkozik, melyekre jelen dokumentum hivatkozik, így azok e dokumentum szerves részét képezik. 3. FEJEZET - A MUNKATÁRS/VÁSÁRLÓ REGISZTRÁCIÓJA A MUNKATÁRS ÉS A RENDSZER KÖZÖTTI KAPCSOLAT KIÉPÍTÉSE 46. Regisztráció az SCnet rendszerben feltételek és következmények: A Munkatársi (tagi) minőség az SCnet rendszerbe történő regisztrációval érhető el, mely regisztráció az illetékes SCnet weboldalon, vagy a weboldalon lehetséges. A regisztrációra és a személyes adatok biztonsági előírásaira vonatkozó szabályok jelen Általános szerződési feltételekben, valamint az SCnet Adatvédelmi nyilatkozatában kerülnek meghatározásra. A regisztráció jelen Általános szerződési feltételek, az Adatvédelmi nyilatkozat és a Társulási megállapodás elfogadása után történhet meg, ekkor a felsorolt dokumentumok kötelező erőre emelkednek a Munkatársra nézve, aki ezzel jogosulttá válik e minőségre. Az SCnet rendszerébe történő regisztráció során az adott személynek (aki magánszemély, vagy az adott jogi személy jog szerinti képviselője és a az adott jogi személyt annak szabályzatának értelmében képviseli) nyilatkoznia kell arról, hogy teljes mértékben alkalmas a rendszer Munkatársává (tagjává) válni a lenti feltételek alapján, valamint, hogy a regisztrációs űrlap teljes mértékben és helyesen került kitöltésre; hogy a regisztráló személy elmúlt 18 éves; alkalmas bármilyen, jogi értelemben kötelező erejű tevékenység folytatására, jogilag nincs eltiltva a szabad akarat kifejezésétől és jogügyletekben való részvételtől; hogy elolvasta és megértette jelen Általános szerződési feltételeket, az Adatvédelmi nyilatkozatot és a Társulási megállapodást, azok tartalmát feltétel nélkül elfogadja, irányelveit teljes mértékben követi. Amennyiben az adott személy nem követi az irányelveket, vagy bármilyen, általa szolgáltatott információ vagy nyilatkozat valótlannak, félrevezetőnek vagy helytelennek bizonyul, úgy nem lehet a rendszer Munkatársa (tagja), ennek az SCnettel szemben jogi következménye nincs, az SCnet nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget e személy bármely tettére, mulasztására, és nem köthető hozzá semmilyen szinten. 47. A regisztráció folyamata: Az ingyenes regisztráció folyamán az SCnet rendszer weboldalán a természetes vagy jogi személy köteles helyes személyes adatokat megadni, valamint annak a személynek az azonosító számát, aki neki a rendszert ajánlotta. A sikeres regisztráció után az annak folyamán megadott címre a regisztráló

11 kap egy levelet, amely tartalmazza az azonosító számát, a felhasználónevét és az általa választott jelszót, valamint egy aktiváló linket, amelynek segítségével aktiválni tudja profilját. Ettől a pillanattól kezdve a felhasználó az SCnet rendszerének minden előnyét élvezheti, vásárlóként. A felhasználó házastársa valamint gyermekei külön azonosító számmal regisztrálhatnak a rendszerbe. Ha közös azonosító számmal regisztrálnak, úgy egymástól függetlenül választhatnak, hogy melyik bankszámlára utalja a rendszer a jövedelmet, amennyiben az online irodájukban feltüntetik bankszámlaszámukat és a bank nevét. Amennyiben két munkatárs házasságot köt, nem kérhetik hálózataik automatikus összekapcsolását, vagy áthelyezését. Folytathatják a munkájukat a saját, korábban kialakított szervezetükben, vagy egyikük feladhatja (eladás vagy lemondás útján) az általa kifejlesztett szervezetet, és csatlakozhat házastársáéhoz. Az SCnet munkatársaira (tagjaira) vonatkozó általános követelmények és korlátozások: a. Olyan személy nem lehet tag, aki börtönben vagy bármilyen más büntető-végrehajtási intézményben van. b. Bármely, 18 évnél idősebb személy tagja lehet az SCnet rendszerének. Amennyiben a személy még nincs 18 éves, úgy jelentkezni csak a szülő vagy a törvényes képviselő beleegyezésével tud. c. Csak olyan személy lehet tag, aki képes a munka mentális akadály nélküli elvégzésére. d. Olyan személy nem lehet tag, akivel az SCnet rendszere korábban bármely országban szerződésszegés miatt felbontotta a szerződést. 48. A szerződés elfogadása vagy elutasítása az SCnet rendszer részéről: Az SCnet rendszer fenntartja a jogot bármely jelentkezés, és ennek folyományaként bármely Társulási megállapodás megkötésének elfogadására vagy elutasítására. 49. Hatálybalépés dátuma: A Munkatársat/Vásárlót az SCnet tagsági címe és az ezzel járó jogok a rendszerben történő regisztráció napjától illetik meg. A Munkatárs a Társulási megállapodás aláírásának napjától élhet e jogokkal. Az erre vonatkozó szerződésminta megtalálható az SCnet weboldalán, amit minden jelentkezőnek kötelessége kinyomtatni, aláírni, és elküldeni egy szkennelt és egy eredeti példányt az SCnet postacímére ez alól kivételt képez a rendelkezések fentebb taglalt elfogadási nyilatkozata. Ha a vonatkozó dokumentumot nem küldi meg a jelentkező az SCnet számára, úgy jelentkezése érvénytelenné válik még akkor is, ha egy átmeneti azonosító számot már kapott amennyiben a regisztrációtól számított 30 napon belül a megállapodás nem érkezik meg az SCnethez (az SCnet bejegyzett címére), a jelentkező személyes profilja és fiókja törlésre kerül a rendszerből. Ugyanez a következménye annak is, ha az SCnet elutasítja a jelentkezést. A regisztráció (jelentkezés) elutasításra kerül akkor is, ha az annak folyamán megadott azonosítószámú munkatárs/tanácsadó úgy tájékoztatja az SCnetet vagy az SCnet rendszerét, hogy az adott jelentkező nem felel meg a jelentkezési feltételeknek. 50. A tanácsadó számára tiltott tevékenységek : Sem a munkatárs/vásárló regisztrációja, sem a tanácsadó támogatása nem köthető a következő célokhoz: a. Felkérés egy bizonyos letéti összeg vagy elkülönített letéti összeg kifizetésére. b. Nem lehet célja bizonyos számú munkatárs és/vagy vásárló regisztrációja. c. Nem lehet célja olyan termék, vagy munkaanyag vagy szakirodalom megvétele, amely nem az SCnethez tartozik. d. Nem lehet célja az SCnet szemináriumokra vonatkozó bizonyos számú jegy megvásárlása, vagy a szemináriumokon vagy egyéb SCnet rendezvényeken való részvétel.

12 Az egyetlen cél, amit a regisztráció során a tanácsadó a munkatárs irányába megfogalmazhat, az az lehet, hogy megismerkedjen az SCnet rendszer lehetőségeivel és szabályaival annak érdekében, hogy Munkatárssá/Vásárlóvá váljon. 51. Időtartam és érvényesség: A Munkatárs/Vásárló és az SCnet rendszer között határozatlan idejű megállapodás születik, amelyet az SCnet felbonthat azon okokból, hogy a Munkatárs/Vásárló nem jelen Általános szerződési feltételek, a Munkavégzésre vonatkozó irányelvek, vagy bármely egyéb dokumentum rendelkezéseinek megfelelően jár el, vagy megteheti ezt a Munkatárs/Vásárló kifejezett kérésére is. 52. A szerződés felbontásának következményei: Amennyiben a Társulási megállapodás akár az SCnet, akár a Munkatárs kérésére kerül felbontásra: a. Az SCnet vállalja, hogy minden, a Munkatárs/Vásárló által megvásárolt KÜA-at tőle az eredeti árhoz képest 40%-kal csökkentett áron megvásárol. b. A Munkatársnak/Vásárlónak joga van ahhoz, hogy elköltse az átmeneti számláján, az elkülönített letéti fiókszámláján és az utalványokon lévő összegeket, valamint, hogy a szerződésbontás napjáig összegyűjtött jutalékok és visszatérítések kifizetését kérje amennyiben minden, a jutalékok kifizetéséhez szükséges adatot megadott, beleértve a bankszámlát, és az azt vezető bankot, az SCnet rendszer szabályainak megfelelően. c. A Munkatárs csak akkor formálhat jogot jövedelemre, bónuszra, kedvezményre, jutalomra, vagy bármilyen más bevételre, ha az a szerződésbontás előtt keletkezett. d. Az a szervezet, ahova az adott Munkatárs tartozott, tömörítés útján feljebb lép a rangidős tanácsadó felé, aki ezzel az ő közvetlen munkatársainak lesz a közvetlen tanácsadója. 53. A szerződés felbontása az SCnet részéről: Az SCnetnek jogában áll egy adott Munkatárs tagságát és ezzel együtt az erre vonatkozó Társulási megállapodást felbontani a következő esetekben: a. Összeesküvés: a Munkavégzésre vonatkozó irányelvek és szabályok, az Ügynöki szerződés és egyéb, hozzájuk szervesen kapcsolódó dokumentum szerződésszegésére való felbujtás. A Munkatárs/Vásárló nem dolgozhat össze egy másik személlyel azzal a céllal, hogy a Munkavégzésre vonatkozó irányelveket vagy egyéb, az Irányelvekre vonatkozó szabályt megszegjenek, vagy mást ezek megszegésére ösztönözzenek. b. Hatáskör túllépése: a Munkatárs nem lépheti túl az Ügynöki szerződésben ráruházott hatáskört. Az ilyen cselekedet szerződésszegésnek minősül. c. Képviselet és meghatalmazás: a munkatársak számára tilos a hamis képviselet, valamint nem adhatnak ki valótlan álláspontot az SCnet nevében. A munkatársak az SCnet rendszer elemeiről és fogalmáról nem nyilatkozhatnak valótlanul. A munkatársak nem tehetnek valótlan ígéreteket. Minden ilyen cselekedet Az Ügynöki szerződés és a Munkavégzésre vonatkozó irányelvek megszegésének minősül. d. Amennyiben a Munkatárs szerződésszegést követ el jelen szerződésbe foglalt kötelességeit illetően miután felszólítást kapott arra vonatkozóan, hogy jelenjen meg, és szolgáltasson ésszerű magyarázatot valamint bizonyítékot erre vonatkozóan. e. Saját honlap készítése és ott az SCnet márkajelzés, logó és név elhelyezése, az SCnet előzetes beleegyezése nélkül. Az ilyen típusú, felhatalmazás nélküli, az egyébként gyakorolható jogok ellenére végzett tevékenység az SCnet rendszer által biztosított jogok és kiváltságok azonnali felmondását eredményezi.

13 f. Az új Munkatársak/Vásárlók toborzására készült weboldalak is jogosulatlan tevékenységnek számítanak, mivel hamisan és elhamarkodottan mutatják be az SCnet rendszer lehetőségeit és ez aláássa az SCnet rendszerbe vetett bizalmat. g. A Munkavégzésre vonatkozó irányelvek megkerülése a Munkavégzésre vonatkozó irányelvek megkerülése vagy megszegése esetén az SCnet bármikor tehet helyesbítő intézkedéseket a saját belátása szerint. 4. FEJEZET - A MUNKATÁRS/VÁSÁRLÓ KÖTELEZETTSÉGEI 54. Az SCnet rendszer Működési szabályzatának (valamint annak módosításainak) jóhiszemű betartása: A Munkatárs/Vásárló köteles szigorúan betartani azokat az irányelveket, eljárásmódokat és szabályokat, amelyeket jelen Általános szerződési feltételek és a Munkavégzésre vonatkozó irányelvek tartalmaznak, beleértve azok minden módosítását. A Munkatárs/Vásárló köteles figyelemmel kísérni az SCnet rendszer szabályainak módosításait, amelyek a hivatalos weboldalon a Dokumentumok részlegben kerülnek közzétételre. Minden Munkatárs/Vásárló köteles jogszerűen, jóhiszeműen, becsületesen és az Ügynöki szerződésnek valamint a Munkavégzésre vonatkozó irányelveknek megfelelően eljárni és dolgozni. 55. A szabályszegés jelentésére vonatkozó kötelezettség: A Munkatárs/Vásárló köteles azonnal tájékoztatni az SCnet rendszerét a Társulási megállapodást, jelen Általános szerződési feltételeket vagy bármilyen egyéb SCnet dokumentumot, irányelvet vagy szabályt érintő valódi, potenciális vagy fenyegető szabálysértésről, amely tudomására jut. 56. A vizsgálatokban való részvétel: A Munkatárs/Vásárló köteles közreműködni bármilyen olyan vizsgálatban, amelyet az SCnet az olyan tevékenységekkel szemben folytat, amelyek esetleg ellentétesek az SCnet és a Munkatárs, vagy két Munkatárs között megkötött megállapodással. 57. Reklámozás a médiában: A Munkatárs/Vásárló se az SCnet rendszer lehetőségeit, sem a Marketing/Kompenzációs tervet, sem egyebet nem reklámozhat nyilvános műsorokban, tömeges ek elküldésével, telemarketinggel, országos vagy nemzetközi reklámozással, rádióban, televízióban, fax üzenetekben, informatikai kommunikációs hálózatokon ideértve az internetet is vagy bármely más olyan módon, amely kizárja a lehetséges Munkatársakkal/Vásárlókkal való személyes kapcsolatot. A Munkatársnak/Vásárlónak joga van használni a digitális médiát, joga van egy weboldalon keresztül kapcsolatba lépni a potenciális Munkatársakkal/Vásárlókkal, amennyiben az adott médium vagy weboldal megfelel az online reklámozás Szabályzatában és a Munkavégzésre vonatkozó irányelvekben megfogalmazott kitételeknek. 58. Valódiság és pontosság: Az SCnet Munkatársa/Vásárlója a. Nem tehet túlzó nyilatkozatot az SCnet rendszer lehetőségeivel és a jövedelmekkel kapcsolatban. b. Nem tüntetheti fel hamisan az SCnet fogalom egészét vagy annak bármely elemét. c. Nem jelentheti ki a potenciális Munkatársaknak/Vásárlóknak, hogy könnyedén jutnak majd nagy pénzekhez (jövedelemhez). d. Nem ajánlhat a rendszer más Munkatársának/Vásárlójának olyan terméket vagy szolgáltatást, amely a termékpartnerek működési körén kívül esik.

14 59. A hatályos törvényeknek és szabályozásnak való megfeleltetés: A Munkatárs/Vásárló tevékenységét köteles minden jogszabálynak, szabályozásnak és irányelvnek megfelelően folytatni, függetlenül attól, hogy azt hol folytatja és elsősorban a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az SCnet rendszer Munkatársa/Vásárlója nem folytathat olyan tevékenységet, amely sértené az ő, az SCnet rendszer, az SCnet vagy a partnercégek hírnevét. 60. Illegális és erkölcstelen ügyvitel: A Munkatárs/Vásárló nem vehet részt semmilyen erkölcstelen vagy illegális cselekedetben. 61. Professzionalizmus: A Munkatársnak/Vásárlónak mindig kulturáltan és figyelmesen kell viselkednie, nem alkalmazhat nyomásgyakorlási taktikát, az SCnet rendszert és a Marketing/Kompenzációs tervet a megfelelő helyen és a megfelelő időben kell bemutatnia, a valóságnak megfelelően. 62. A Munkatárs/Vásárló és az SCnet közötti viszony: A Munkatárs/Vásárló nem mutatkozhat be az SCnet rendszer alkalmazottjaként, vagy a vezetőség tagjaként. A Munkatárs semmilyen módon nem utalhat arra, hogy ő az SCnet alkalmazásában áll, vagy ügynök, menedzser, a cég képviselője és nem használhat egyéb, erre utaló, veszélyes kifejezést nyilatkozataiban, írott vagy nyomtatott anyagaiban. 63. Képviselet: Az a Munkatárs/Vásárló, aki helytelenül képviseli az SCnet rendszert, a Kompenzációs tervet és az SCnet fogalmát, köteles kompenzálni az SCnetet azokért a károkért és költségekért, amelyeket a helytelen képviselet eredményezett, beleértve az esetlegesen, a Munkatárs/Vásárló ügyvitele miatt az SCnetre jogilag kirótt kompenzációt is. 64. Státusz: A Munkatárs független vállalkozóként szerepel a rendszerben, és független félként, saját felelősségére és kockázatára kell viselkednie. 65. Franchise rendszer és területek: A Munkatárs/Vásárló nem állíthatja, hogy exkluzív franchise-joga vagy bármilyen területre, üzletre, kereskedelmi tevékenységre vagy gazdasági ágra vonatkozó exkluzív joga lenne. 66. Az SCnet rendszerébe nem tartozó értékesítési tevékenységek: A Munkatárs/Vásárló a KÜA-at nem adhatja el, nem reklámozhatja, és nem profitálhat belőlük, kivéve, ha ez megfelel az SCnet rendszer jelen Általános szerződési feltételekben, a Munkavégzésre vonatkozó irányelvekben vagy a KÜA-ra vonatkozó Szabályzatban lefektetett szabályoknak, vagy egyéb szabályozásnak. 67. Felelősségteljes munkavégzés: A Munkatárs/Vásárló köteles ügyvitelét pénzügyileg felelősségteljes, fizetőképes, üzletszerű módon folytatni. Az SCnet fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy intézkedéseket foganatosítson az olyan Munkatárssal/Vásárlóval szemben, akiről tudja, vagy akinél fennáll a lehetősége annak, hogy pénzügyileg felelőtlenül vagy nem üzletszerűen folytatja tevékenységét. 68. Levélszemét: A Munkatárs/Vásárló kéretlen üzeneteket semmilyen formában nem küldhet, továbbíthat vagy közvetíthet olyan embereknek, akikkel nem épített ki személyes vagy üzleti kapcsolatot. Ebbe beletartozik de nem korlátozódik rá : üzenetek küldése; reklámozás kiadványokban; SMS

15 üzenetek tömeges küldése; megvásárolt levelező listák; címlisták; vagy bármely egyéb olyan, természetes vagy jogi személyeket tartalmazó lista, akikkel a Munkatárs/Vásárló nem épített ki kapcsolatot. 69. Álláshirdetések: Amennyiben a Munkatárs/Vásárló egy olyan személyt keres fel, aki álláshirdetésben keres munkát, köteles világosan kifejezni, hogy nem munkát, hanem üzleti lehetőséget ajánl fel neki. Minden, a lehetséges Munkatársnak/Vásárlónak bemutatott anyaghoz szükséges az SCnet rendszer jóváhagyása jelen Általános szerződési feltételeknek és Munkavégzésre vonatkozó irányelveknek megfelelően. 70. Az SCnet rendszer Marketing/Kompenzációs tervének manipulációja: A Munkatársnak/Vásárlónak tilos manipulálni a Marketing/Kompenzációs tervet. Azzal a céllal sem teheti ezt, hogy bármilyen példát felállítson, vagy, hogy úgy szolgáltasson karrieregységeket, hogy az olyan kifizetéseket, jutalmakat vagy egyéb elismeréseket eredményez, amelyek nem felelnek meg az SCnet rendszer szabályainak és dokumentumainak. 71. A személyes és üzleti adatok frissítése: Minden Munkatárs/Vásárló kötelessége, hogy helyes adatokat adjon meg és azokat szükség esetén frissítse online irodájában (pl. név, cím, telefonszámok, stb.) amely vonatkozik az üzleti információkra is (helyes bankszámlaszám, a bank neve, stb.). 72. Adatvédelem és titoktartás: a) Minden Munkatárs/Vásárló kötelessége betartani az SCnet Adatvédelmi nyilatkozatának rendelkezéseit, miszerint bizalmasan kell kezelnie a hálózatában működő Munkatársak/Vásárlók személyes adatait, valamint az SCnet rendszerben kapható jövedelmekről szóló üzleti információkat is. b) Az e helyen részletezett rendelkezéseken felül az SCnet rendszer hasznos, egyedi és védelem alatt álló üzleti titkai közé tartoznak: a márkanévvel, márkajelzéssel és szerzői jogokkal védett anyagok; bizalmas és védelem alatt álló üzleti adatok, amelybe többek között de nem kizárólag beletartozik minden, a szponzori vonallal kapcsolatos információ (pl. az SCnet által felhalmozott információ a rendszerbeli támogatás bizonyos felépítéséről, amelybe megkötés nélkül beletartoznak a Munkatársak/Vásárlók listái, a szponzori ágak és az ahhoz jelenleg, vagy a jövőben akár az SCnettel kötött megállapodás felbontása után kapcsolódó Munkatársakról/Vásárlókról szóló üzleti adatok); üzleti adatok; fejlesztési tervek; üzleti tervek; a Munkatársak/Vásárlók által felhalmozott jövedelmek és más pénzügyi adatok. Minden ilyen tulajdon bizalmas jellegű, és Védett adat -nak számít, amelyre vonatkozóan az SCnet rendszer Ügynöki szerződése tartalmazza a szabályokat. c) Minden olyan védelem alatt álló adat az SCnet kizárólagos tulajdonát képezi, amelyet az SCnet halmoz fel, rendez össze, tart fenn, vagy tőle származik. A Munkatárs/Vásárló tiszteletben tartja, hogy az azok megszerzésére fordított nagy mennyiségű idő, munkaerő és eszközök folyamán az SCnet a kizárólagos tulajdonosa a fent leírt adatoknak. d) Az SCnet nem kizárólagos és át nem ruházható módon felhatalmazza a Munkatársat/Vásárlót arra, hogy a személyes adatokat felhasználja kizárólag a munkája elvégzése céljából, a Munkavégzésre vonatkozó irányelveknek és például az ahhoz tartozó, az adatvédelemre vonatkozó Szabályzatnak és a Szerződés egyéb szabályainak megfelelően. Az SCnet fenntartja a jogot, hogy amennyiben ésszerűen úgy ítéli meg, hogy ez a személyes adatok biztonsága és értékének megőrzése érdekében szükséges, visszautasítsa vagy visszavonja ezt a jogot, amiről értesítést küld a Munkatársnak/Vásárlónak, belefoglalva azokat az ésszerű okokat, amelyek miatt ez a visszautasítás vagy visszavonás megtörtént.

16 e) A személyes adatokat minden Munkatárs/Vásárló köteles a legszigorúbb mértékben bizalmasan kezelni, valamint köteles minden lépést megtenni az adatok védelme és bizalmasságának fenntartása érdekében. f) A Munkatársnak/Vásárlónak tilos a személyes adatokat másnak elküldenie, megosztania, feldolgoznia, felhalmoznia, összerendeznie, azokhoz hozzáférnie, azokról listákat készítenie, vagy azokat bármilyen más módon használnia az SCnet kifejezett beleegyezése nélkül; ezeket az információkat harmadik félnek nem adhatja ki és semmilyen más célból sem használhatja fel őket. g) A személyes adatok az SCnet engedélye nélküli felhasználása vagy kiszolgáltatása helyrehozhatatlan károkat okozhatnak az SCnet részére, amiért ő megfelelő kompenzációt vagy jóvátételt követelhet, felszólíthatja a Munkatársat/Vásárlót, hogy hagyjon fel a kárt okozó tevékenységgel, valamint használhat egyéb, a hatályos jogszabályoknak és szabályoknak megfelelő eszközöket is. h) Amennyiben a Munkatárs/Vásárló a személyes adatokat akarattal vagy akaratlanul kiszolgáltatja egy harmadik fél részére, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az SCnetet, hogy az megtehesse a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy (i) megakadályozza az adatok harmadik félhez történő további kikerülését (ii) kötelezhesse az adott harmadik felet egy titoktartási szerződés aláírására, amelyben a harmadik fél vállalja, hogy az SCnet kárára válható információt nem ad ki, és ezt olyan feltételek mellett vállalja, amelyek legalább annyira szigorúak, mint a Szabályzat rendelkezései. i) Amennyiben a szerződése felbontásra kerül, úgy tekintet nélkül arra, hogy e felbontást ki kezdeményezte, a Munkatárs/Vásárló köteles visszaszolgáltatni minden védelem alatt álló adatot és azok másolatait, amelyeket a továbbiakban nem használhat sem üzleti sem egyéb célokra. j) A Munkavégzésre vonatkozó irányelvekben foglalt adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség az SCnet rendszer működésének teljes időtartamára vonatkozik, a határidő lejárta és a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén is. 73. A jó hírnév veszélyeztetésének kockázata: A normál üzleti tevékenység részeként, amely magába foglalja többek között a prezentációk helyszínén tett nyilatkozatokat, a Munkatársnak/Vásárlónak tilos 1. vallási, politikai, vagy személyes társadalmi nézeteket hangoztatni; 2. azt hangoztatni, hogy a siker egy bizonyos hitnek az eredménye; 3. vallási vagy spirituális írott szövegeket vagy anyagokat terjeszteni; 4. túlozni a jövedelemmel kapcsolatban más jövedelmi források (pl. a KÜA-ból származó jövedelmek) hozzáadásával és azt a látszatot keltenie, hogy ezek a jövedelmek az SCnetben végzett munka eredményei; 5. arra használni a prezentáció helyszínét, hogy más olyan üzleti lehetőséget reklámozzon, amely az SCnet működésén kívül esik; 6. azt állítani, hogy a siker csak akkor érhető el, ha a Munkatárs/Vásárló a KÜA rendszerét egy bizonyos módon használja. Nemkívánatos személyes meglátások: 1. Politikai pozíciókra, pártokra, jelöltekre, és hivatalnokokra vonatkozó meglátások. 2. Meglátások társadalmi és kulturális témákban. Az üzleti prezentációk helyszínén folytatott beszélgetések kizárólag a közszellemről és a munkatársak munkájához vagy fejlődéséhez közvetlenül kapcsolódó pozíciókról folyhatnak.

17 A közvetlen vagy közvetett jövedelmekről tett nyilatkozatoknak az SCnet rendszerben valóban elérhető jövedelmeket kell tükröznie. A KÜA használatát és az azok előkészítésében való részvételt csak úgy szabad ismertetni, mint az SCnetben végzett munka fejlesztését külön támogató tevékenységek. 74. A tanácsadó kötelezettségei: 5. FEJEZET - A TANÁCSADÓ KÖTELEZETTSÉGEI Azt a Munkatársat/Vásárlót, aki tanácsadói tevékenységet folytat, a következő kötelezettségek terhelik: Amennyiben az új Munkatárs/Vásárló használja az internetet, meg kell ismertetnie vele az SCnet rendszer hivatalos weboldalát. Amennyiben az új Munkatárs/Vásárló nem használja az internetet, a tanácsadónak kell ellátnia a dokumentumok, de legalábbis a Kompenzációs terv, a rendszert és az üzleti lehetőségeket bemutató dokumentum, a gyakran feltett kérdések, a vezetők válaszai, a Munkavégzésre vonatkozó irányelvek és egyéb, vonatkozó dokumentum másolatával. Tevékenységét a szerződés, a Munkavégzésre vonatkozó irányelvek és az annak elválaszthatatlan részét képező dokumentumoknak megfelelően kell folytatnia. A regisztrált Munkatársat/Vásárlót képeznie és motiválnia kell a Munkavégzésre vonatkozó irányelvek és az annak elválaszthatatlan részét képező dokumentumoknak megfelelően, valamint együtt kell működnie a rangidős tanácsadóval a sikeres képzés és motiválás céljából. Minden információt pontosan kell átadnia, ez kifejezetten vonatkozik a letét használati formáira és az SCnet rendszerben szerzett jövedelmekre. A tanácsadónak kötelessége kiképeznie az újonnan regisztrált közvetlen Munkatársat/Vásárlót arra, hogy ő a hálózati marketing területen dolgozni tudjon. A tanácsadónak kötelessége minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az újonnan regisztrált Munkatárs/Vásárló megfeleljen minden, a Szerződésben, a Munkavégzésre vonatkozó irányelvekben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezésnek. A tanácsadónak kötelessége minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a közvetlen munkatársát arra ösztönözze, hogy megjelenjen az SCnet rendszer hivatalos találkozóin, eseményein, szemináriumain. A tanácsadónak kötelessége elmagyaráznia az új Munkatársnak annak feladatait és kötelességeit, amelyeket a szerződés, a Munkavégzésre vonatkozó irányelvek és az annak elválaszthatatlan részét képező dokumentumok határoznak meg. Azt is kötelessége megtanítania neki, hogy hogyan folytassa vállalkozói tevékenységét az SCnet rendszerben. 75. A munkatársak kötelezettségei, a karrierpozíciótól függően: I. Pozíció a) A munkatársnak ismernie kell a weboldal tartalmát. b) A munkatársnak képesnek kell lennie önállóan prezentációt tartani. c) A munkatársnak meg kell értenie a rendszert, és hogy hogyan tudja az információt továbbadni. d) A munkatársnak ismernie kell és meg kell értenie web irodájának működését. e) A munkatársnak ismernie kell a bináris fák irányelveit. f) A munkatársnak készítenie kell egy névlistát. g) A munkatársnak pontosan megfogalmazott célokkal kell rendelkeznie.

18 h) A munkatársnak meg kell terveznie a tanácsadóval folytatott közös munkát. i) A munkatársnak vásárolnia kell a termékpartnereknél és tudnia kell, hogyan állítson ki egy utalványt a vásárláshoz. j) A munkatársnak ajánlania kell ismerősei felé az ő saját ajánló oldalát. k) A munkatársnak a többi munkatársat ki kell képeznie a munkára. l) A munkatársnak meg kell jelennie az SCnet rendszer minden heti és havi rendezvényén II. Pozíció ugyanazok a kötelességek, mint az I. Pozícióban, továbbá: a) A munkatársnak 300 közvetlen egységet kell létrehoznia, amilyen gyorsan csak lehet. b) A munkatársnak meg kell jelennie és vendégeket kell hoznia az SCnet rendszer heti és havi eseményeire. c) A munkatársnak gyakran kell másnak ajánlania az SCnet rendszert, és új Munkatársakat és/vagy Vásárlókat kell regisztrálnia a rendszerbe. d) A munkatársnak ki kell képeznie a munkatársakat/vásárlókat a rendszer működésére és a termékpartnerektől történő vásárlásra. e) A munkatársnak válaszolnia kell a vásárlás rendszerével kapcsolatos kérdésekre. f) A munkatársnak találkozókat kell szerveznie a hálózatában elhelyezkedő Munkatársak és/vagy Vásárlók részére. g) A munkatársnak tisztában kell lennie a termékpartnerekkel. h) A munkatársnak folyamatos képzést kell biztosítania a hálózatában elhelyezkedő Munkatársak és/vagy Vásárlók részére. 10. FEJEZET - ELHALÁLOZÁS ÉS ÖRÖKLÉSI JOG 76. A munkatárs elhalálozása esetén az ő részesedése az SCnet rendszer tevékenységéből átruházható törvényes örököseire vagy az általuk kijelölt személyre, amennyiben jelen Általános szerződési feltételek, annak vonatkozó dokumentumai és minden egyéb, e dokumentum elválaszthatatlan részét képező dokumentum, szabály, utasítás általa a Regisztráció útján elfogadásra kerül. Amennyiben a Társulási megállapodást a törvényes örökösök nem fogadják el, vagy más személy nincs kijelölve a néhai Munkatárs utáni öröklésre, a vonatkozó szerződés és a vele járó minden jog az SCnet tulajdonába és rendelkezésébe kerül. 11. FEJEZET - SZERZŐDÉSSZEGÉS, FEGYELMI VÉTSÉGEK, SZANKCIÓK 77. Minden munkatárs és alkalmazott köteles jelenteni minden olyan fegyelmi vétséget, amely a tudomására jut. 78. A jelentést írásban kell megtenni a Fegyelmi Bizottság felé. A Fegyelmi Bizottság tagjait az SCnet igazgatója választja meg. A Fegyelmi Bizottság felszólíthatja a jelentést tevő személyt, hogy szolgáltasson további magyarázatot és bizonyítékot. 79. A feljelentett személynek kötelessége a jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül arról nyilatkozni. 80. A Fegyelmi Bizottság köteles haladéktalanul intézkedni a bejelentett eset ügyében. A fegyelmi eljárást a Fegyelmi Bizottság elnöke vezeti, az eljárásról jegyzőkönyv írása kötelező, a döntéseket ajánlott levélben kell kiküldeni.

19 81. A Fegyelmi Bizottság az eljárás végeztével a következő határozatokat hozhatja: a. Az SCnet szabályait megszegték. b. Az SCnet szabályait nem szegték meg. 82. A fegyelmi vétségek a következők lehetnek: 1. A munkatársak listájának és az SCnet levelezőlistájának használata egy másik rendszer, vagy az abban való közreműködés reklámozása céljából prezentációkon, szemináriumokon, a cég telephelyein, vagy azokon a telephelyeken, amelyeket a cég bérel, munkavégzés céljából. 2. Közvetlen vagy közvetett ráhatás a hierarchia magasabb pozícióinak működési folyamatára. 3. Közvetlen vagy közvetett ráhatás a párhuzamos hálózatok működésére. 4. Közvetlen vagy közvetett ráhatás az SCnet működésére. 5. A tanácsadói vonalon keresztül bármely okból pontatlan és/vagy negatív információ átadása. 6. Etikailag kifogásolható kapcsolat kialakítása két személy között. 7. Hazugság, sértés, rágalmazás vagy az SCnet hálózatára vonatkozó bármilyen sértés terjesztése a hálózaton keresztül és az SCnet International-ön kívül. 8. A Munkavégzésre vonatkozó irányelvekben, az Ügynöki szerződésben vagy bármely egyéb, ezek elválaszthatatlan részét képező dokumentumban foglalt rendelkezés megsértése. 9. A munkatársak számára tilos a hamis képviselet, valamint nem adhatnak ki valótlan álláspontot az SCnet nevében. A munkatársak az SCnet rendszer elemeiről és fogalmáról nem nyilatkozhatnak valótlanul. A munkatársak nem tehetnek valótlan ígéreteket. A fent felsoroltak a Társulási megállapodás, jelen Általános szerződési feltételek és a Munkavégzésre vonatkozó irányelvek szerződésszegésének minősülnek. 83. A fegyelmi vétség elkövetésének jogkövetkezményeként a következő, egyéni vagy csoportos fegyelmi intézkedések alkalmazhatóak: a. Figyelmeztetés jelen Általános szerződési feltételek kismértékű megszegéséért járó fegyelmi intézkedés. b. Felfüggesztés a kismértékű szerződésszegésért járó két figyelmeztetés fegyelmi intézkedést követően, vagy súlyos szerződésszegés esetében azonnal, három hónap időtartamra alkalmazandó intézkedés, melynek során: c. Eltiltás a prezentációkon és a szemináriumokon való részvételtől, valamint eltiltás az SCnet nyilvános képviseletétől, amelybe a Facebook használata is beletartozik. d. Átmeneti vagy végleges kizárás a felfüggesztés mellett alkalmazható intézkedés, amely során minden számla és a pontszámítás az SCnet Kompenzációs tervének megfelelően átmenetileg vagy véglegesen felfüggesztésre kerül Jelen Általános szerződéses feltételek egy munkatársnak, munkatársak egy csoportjának vagy egy hálózatnak kárt okozó megszegése esetén három hónapos felfüggesztés és átmeneti kizárás alkalmazandó, ami a számlák és a pontszámítás felfüggesztését jelenti az SCnet Kompenzációs tervének megfelelően.

20 83.2. Hazugság, sértés, rágalmazás vagy az SCnet hálózatára vonatkozó bármilyen sértés hálózaton keresztüli vagy az SCnet International-ön kívüli terjesztése esetén hat hónapos felfüggesztés és átmeneti kizárás alkalmazandó, ami a számlák és a pontszámítás felfüggesztését jelenti az SCnet Kompenzációs tervének megfelelően A Szabályzat komoly, jelentős vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozó megszegése esetén végleges kizárás lép életbe, ami az SCnet rendszeréből történő teljes kizárást jelenti. 84. Pénzbírság: A Szabályzat komoly, egy másik munkatársnak, munkatársak egy csoportjának vagy az SCnet rendszer hálózatának anyagi károkat okozó megszegése esetén pénzbírság kerül kiszabásra, melynek összege a pontokban meghatározott felfüggesztésen túlmenően 1000 és 5000 Euró között mozog. A kiszabott pénzbírság a munkatárs számláiról kerül levonásra. 85. Fellebbezéshez való jog: A munkatársnak joga van fellebbezni a Fegyelmi Bizottság döntése ellen, a döntés meghozatalától számított 10 napon belül. A fellebbezést írásban, ajánlott levélben kell feladni. A Fellebbviteli Bizottság köteles a fellebbezésre 8 napon belül válaszolni. A Fellebbviteli Bizottság döntése végleges. A Fellebbviteli Bizottság tagjai az SCnet International igazgatója, az SCnet Structure igazgatója és az SCnet International legalább egy olyan részvényese, aki nem tagja a Fegyelmi Bizottságnak. 13. FEJEZET - ÁTALAKÍTÁSI SZABÁLYOK 86. A tanácsadói láncban történő változásokra az átalakítási szabályokat tartalmazó dokumentum szabályainak megfelelően van lehetőség: 87. Irányadó jog: 14. FEJEZET - IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK Jelen Általános szerződési feltételekkel kapcsolatos jogviták rendezésére, a munkatársak és az SCnet rendszer közötti, valamint a munkatársak közötti viszony és viták rendezésére a bolgár jog az irányadó. 88. Viták rendezése: Felek megegyeznek abban, hogy minden, a regisztrációval, jelen Általános szerződési feltételek mentén folytatott tevékenységgel, jelentkezéssel, az SCnet International fogyasztói társaság és rendszer tagságának jóváhagyásával vagy megszüntetésével kapcsolatos jogvitát egyezkedés útján igyekeznek megoldani, és igyekeznek barátságos úton olyan megoldást találni, amely mindkét fél számára elfogadható. Amennyiben ez a lehetőség ellehetetlenül, ezeket a vitákat közvetítőn keresztül kell rendezni. A kijelölt közvetítő az SCnet International igazgatója. Amennyiben a közvetítési tevékenységről szóló törvény alapján összeférhetetlenség áll fenn, úgy a közvetítőt az SCnet International igazgatója és a munkatárs tanácsadója jelöli ki, közös megegyezéssel. Ha ez a megegyezés nem tud megszületni, az ügyet Szófiában a Bolgár Kereskedelmi és Iparkamara Választott bírósága elé kell vinni. Jelen Általános szerződési feltételek elfogadásának dátuma: április 2.

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS TÁPLÁLKOZÁS OTTHON SZÉPSÉG AZ ÖN ÜZLETE AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG TÁPLÁLKOZÁS AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT TÁPLÁLKOZÁS Tartalom 1. Szekció: Bevezetés 4 2. Szekció: Meghatározások

Részletesebben

Tartalomjegyzék. JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: 2012.02.14.)

Tartalomjegyzék. JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: 2012.02.14.) JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: 2012.02.14.) Tartalomjegyzék 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 5 1.1 Értékesítők Magatartási Kódexe... 5 1.2 Független vállalkozói státusz... 5 1.3 Üzletvitel... 6

Részletesebben

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT SZÉPSÉG OTTHON TÁPLÁLKOZÁS

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT SZÉPSÉG OTTHON TÁPLÁLKOZÁS TÁPLÁLKOZÁS OTTHON SZÉPSÉG AZ ÖN ÜZLETE AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG TÁPLÁLKOZÁS AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS Tartalom 1. Szekció: Bevezetés 4 2. Szekció: Meghatározások

Részletesebben

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV A jelen Üzletszabályzat és Kompenzációs terv tartalmazza azokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek a Képviselő az Endless Biotech Hungary Kft-vel,

Részletesebben

Sisel International Vállalati Szabályzatok és Eljárások

Sisel International Vállalati Szabályzatok és Eljárások Sisel International Vállalati Szabályzatok és Eljárások 1.0 KÜLDETÉSÜNK/JÖVŐKÉPÜNK/ÉRTÉKEINK 1.1 KÜLDETÉSÜNK A Sisel betűszó, amely a Science, Innovation, Success, Energy és Longevity (tudomány, innováció,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK AZ INLERNET TÖRZSVÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉG TÖRZSVÁSÁRLÓI SZÁMÁRA Az Inlernet Worldwide AG. (a továbbiakban: "Inlernet") egy Nemzetközi Törzsvásárló Közösséget (a továbbiakban: "Inlernet-Rendszer") üzemeltet, melyben,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A GREEN PASS Csoporthoz Független Forgalmazóként történő csatlakozásnak Budapest,

Részletesebben

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB Kft., mint Gazdasági Társaság

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

GREEN PASS Csoporthoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére

GREEN PASS Csoporthoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére GREEN PASS hoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére Budapest, 2014. november 19. 1147 BUDAPEST, CSÖMÖRI ÚT 18. TELEFON: +36 1 / 796 19 44. WWW.GREENPASS.PRO

Részletesebben

BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig

BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a Biogenic World Laboratories Europe Kft., mint Gazdasági

Részletesebben

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek A Business Box Kft. (székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 60, cégjegyzékszám: 01-09-872391; közösségi adószám: HU13772011)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalmak

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalmak ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Fogalmak 1.1. Az mlmdiszkont hálózat egy fogalom, szellemi termék know how, megalkotója és tulajdonosa az MLM Diszkont Kft. (Székhely: 1083 Budapest, Nagytemplom utca

Részletesebben

Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat

Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat Frissítés és hatálybalépés ideje: 2011. november 11. 1. Bekezdés Bevezető rendelkezések 1.1 A cég küldetése WowWe csapat alapelve Küldetésünk olyan digitális eszközök,

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek Magyar Unicity Global Markets GmbH Vállalati Irányelvek 2 3 érvényés 2011. január Magyarország Általános Tudnivalók A Unicity Franchise Partnereinek Etikai Szabályzata: Code of Ethics 1. Fejezet Fogalom-meghatározások

Részletesebben

ACN SZABÁLYZAT. ACNP&P-HU-2.1 Érvényes 2015. augusztus 1-től.

ACN SZABÁLYZAT. ACNP&P-HU-2.1 Érvényes 2015. augusztus 1-től. ACN SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. CIKK - MEGHATÁROZÁSOK... 5 II. CIKK FORGALMAZÓI STÁTUSZ LÉTREHOZÁSA ÉS FENNTARTÁSA... 7 II.1. Ön és az ACN jogviszonya... 7 II.2. Hogyan válhat Független

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft.

Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft. Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft. A Társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9. Postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg.15-06-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FAMILY BUSINESS INTERNATIONAL FOGYASZTÓI ÉS FORGALMAZÓI HÁLÓZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. május 28. Tartalomjegyzék Cégadatok:... 4 A. Működési Szabályzat... 5 I. A HÁLÓZAT TAGJÁVÁ

Részletesebben

Általános Felhasználási és Szerző

Általános Felhasználási és Szerző Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek Általános Felhasználási és Szerző dési Feltételek, mely tartalmazza a www.remekaron.hu weboldal tulajdonosa, üzemeltetője és az oldal látogatói és/vagy

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT

TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT A mindenkor érvényes Szabályzat elérhető és letölthető a www.markuselixir.hu weboldalon. 1. A Törzsvásárlói Szabályzat hatálya, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Törzsvásárlói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft.

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS ÜZLETI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési és Üzleti Feltételek (továbbiakban Üzletszabály vagy ÁSZF ) a DomainTank Informatikai Kft. (továbbiakban

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben