E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 29-i ülésére Tárgy: A STÚDIÓ KB. intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett : Önkormányzati Iroda, Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2000.(V.15.) Kt számú határozatával pályázatot írt ki a STÚDIÓ KB. stúdióvezetői állására. A képviselő-testület a 92/2000.(VI.5.) Kt. számú határozatával nevezte ki az intézményvezetőt öt évre, július 1-től június 30-ig. A határozatokat mellékelem az előterjesztésemhez. Az intézményvezetői megbízás június 30-án lejár, ezért a vezetői állás betöltésére pályázatot kell kiírni. Az intézményvezetői álláspályázat kiírásánál az alábbi jogszabályok előírásait kell figyelembe venni : - a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény ( a továbbiakban : Kjt.), - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet ( a továbbiakban : Vhr. ). A Vhr. hatálya kiterjed a helyi önkormányzatok által fenntartott hivatásos tűzoltóságoknál, továbbá gazdasági-műszaki szolgáltató, teleknyilvántartó és műszaki informatikai, településés intézményellátó, településüzemeltetési és gondnoki, a piacfelügyeleti tevékenységet végző, a családi rendezvényeket lebonyolító, kábeltelevíziót üzemeltető, valamint - ha jogszabály másként nem rendelkezik - egyéb szolgáltató tevékenységet végző költségvetési szervekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára. A Vhr. 5. -a az alábbiakat tartalmazza : A megüresedett magasabb vezetői állás betöltésére irányuló pályázatot a helyi önkormányzat hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos módon kell közzétenni. A pályázat benyújtásának határidejét úgy kell megállapítani, hogy az elegendő legyen a pályázat elkészítéséhez, ideértve a szakmai program kidolgozásához szükséges tájékozódás, adatgyűjtés időtartamát is. A pályázatokat a pályáztató által felkért szakmai-szakértői bizottság írásban véleményezi. A Vhr. 10/A. (1) bekezdése alapján a vezetői pótlék nem lehet kevesebb az intézményvezetői munkaköröknél a pótlékalap 250 %-ánál. A évi pályázati kiírásban a felsőfokú végzettség mellett egyféle szakmai képesítési feltételt határoztak meg. E szakképesítés azonban már a hatályos Országos Képzési Jegyzékben nem szerepel, de a végzettség továbbra is megfelelő szakmai képesítést biztosít. Az előterjesztésemhez mellékletként csatolom néhány fontosabb szakképesítés, mint például a fényképész, a mozgóképgyártó, illetve a televízióműsor-gyártó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit, amely szakképesítésekkel belehet tölteni az intézményvezetői állást. Mindehhez hozzátartozik a korábban megszerzett szakirányú képesítések ( pl. :szerkesztett videofelvétel készítő) szintén megfelelnek, hiszen néhány esetben csak névváltozásról van szó.

3 - 2 - A Vhr. 4. -a összeférhetetlenségi szabályokat tartalmaz, ezeket érdemes megemlíteni a későbbi bonyodalmak elkerülése végett: - Nem bízható meg magasabb vezető, illetőleg vezető beosztás ellátásával az, aki - illetőleg, akinek közeli hozzátartozója - az intézmény fő tevékenységével azonos vállalkozói tevékenységet végez, az ilyen tevékenységet végző és az intézménnyel gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társasággal, illetőleg munkáltatóval tagsági viszonyban, munkaviszonyban, további munkaviszonyban, illetőleg munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. - Nem bízható meg magasabb vezető, illetőleg vezető beosztás ellátásával az, aki közeli hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), elszámolási vagy ellenőrzési kapcsolatba kerülne. E tilalom esetén a munkáltató kellő indok mellett felmentést adhat. - Az előbbi bekezdésekben meghatározott feltételek a megbízás egész időtartamára vonatkoznak. A tilalom megszegése a megbízás visszavonásával jár. Az előbbiekben ismertetettek alapján el lehet mondani, hogy e téren nincs annyi jogszabályi kötöttség, mint más, például közoktatási intézményvezetői állás pályázat kiírásánál. A pályázat kiírása és a feltételek meghatározása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A hatályos jogszabályok alapján a jogszabályban meghatározott feladatok és határidők betartása végett indokolt, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményvezetői állásra pályázatot írjon ki. Megfontolandó azonban az, hogy amennyiben a képviselő-testület további intézmény összevonásokat tervez, akkor a pályázati kiírást ennek megfelelően kell megváltoztatni. A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő az előző pályázati kiírás feltételeit is részben figyelembe véve -és kérem előterjesztésem megvitatását és elfogadását. Zirc, november 16. Horváth László polgármester

4 Határozati javaslat /2004.(..) Kt. számú határozat Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a STÚDIÓ KB. intézményvezetői állására pályázatot ír ki. Pályázati feltételek: - felsőfokú végzettség (számítástechnikai végzettség előnyt jelent) - Az OKJ szerint erre a szakterületre vonatkozó bármely szakképesítés ( pl. mozgóképgyártó, műsorszerkesztő, alkalmazott grafikus, fotográfus, szerkesztett videofelvétel készítő stb.) - legalább 3 éves szakmai gyakorlat (szakmai vezetői gyakorlat előnyt jelent) Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján. Pályázathoz mellékelni kell: - részletes szakmai önéletrajzot - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt - a végzettséget igazoló oklevelek másolatát - vezetői programot. A pályázat beadási határideje: április 1. Az állás lefoglalásának ideje : július 1. A pályázatot Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. címre kell benyújtani. Felelős: Horváth László polgármester Határidő: azonnal

5 76/2000.(V.15.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a STÚDIÓ KB stúdióvezetői állására. Pályázati feltételek: - felsőfokú végzettség (számítástechnikai végzettség előnyt jelent) - szerkesztett videofelvétel készítői képesítés - legalább 3 éves szakmai gyakorlat (szakmai vezetői gyakorlat előnyt jelent) Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján. Pályázathoz mellékelni kell: - részletes szakmai önéletrajzot - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt - a végzettséget igazoló oklevelek másolatát - vezetői programot. A pályázat beadási határideje: június 01. A pályázatot Zirc Város Polgármesteréhez lehet benyújtani. Felelős: Dr. Varga Tibor polgármester Határidő: azonnal 92/2000.(VI.5.) Kt. számú határozat Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Stúdió KB. vezetőjévé Ottó Péter zirci lakost július 1-től június 30-ig, öt évre kinevezi Ft alapbér Ft vezetői pótlékkal. Utasítja a polgármestert, hogy a kinevezésről szóló okiratot készítse el. Felelős: Dr. Varga Tibor polgármester Határidő: június 30.

6 FÉNYKÉPÉSZ I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Fényképész II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése száma 5341 Fényképész, fotó- és mozgófilmlaboráns 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése száma 3729 Fotóillusztrátor 5341 Alkalmazott fotográfus 3729 Alkalmazott grafikus 3. A munkaterület rövid, jellemző leírása: - Különféle hagyományos felvételek készítése és kidolgozása. - Printeres amatőr kidolgozó szolgáltatás és ezzel kapcsolatos kereskedelmi tevékenység. - Másoló és elektronikus, digitális fotóberendezések üzemeltetése. - Videofelvételek készítése és editálása. III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, baleset-megelőzési előírások ismerete, betartása, alkalmazása - A munkahelyre vonatkozó sajátos szabályozások (munkaköri leírás, munkaidő, szabadság stb.) ismerete, alkalmazása. - A műterem és a laboratórium kialakítása. - Az anyagok tárolása (különböző koncentrációjú oldatok, fényérzékeny, tűzveszélyes anyagok stb.). - Saját és mások védelme a balesetek ellen. - Elsősegélynyújtás, rándulás, ficam, törés, égési sérülések, vegyszer okozta bőrkárosodások, mérgezések, elektromos baleset esetén. - A baleset kivizsgálásában való közreműködés, jegyzőkönyvkészítés. - A munkahelyre vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartása, kézi tűzoltó készülék működtetése. - A levegő tisztaságának megóvása, az optimális hőmérséklet biztosítása a műteremben és a laboratóriumban. - A vegyszerek környezetkárosító hatásainak elkerülése. 2. A szolgáltatások megtervezése, előkészítése - A vendég fogadása, a szolgáltatáshoz szükséges alapinformációk beszerzése. - A vendég elhelyezése, előkészítése a fényképészeti szolgáltatáshoz. 3. Felvételek készítése - A fényképészeti szolgáltatásban hagyományos műtermi portrék és különféle személyfényképek készítése. - Külső- és belsőtéri események helyszíni riportja. - Iskolafotó formációk, csoportképek készítése.

7 - Műszaki tárgy- és épületfotók készítése. - Reprodukciós és speciális felvételek (makrofotó). - Táj és városkép készítése. 4. Felvételi anyagok kidolgozása - Fekete-fehér negatív hívás. - Színes negatív standard és rövidített hívás. - Színes fordítós standard és Push-(forszírozott) hívás. 5. Fekete-fehér papírképek készítése - Kontakt másolat. - Kézi szaknagyítás. - Barnított, színezett monokróm kópiák. 6. Színes papírképek készítése - Hagyományos kézi szaknagyítás. - Amatőr printeres kópia készítés. 7. Fotótermékek kiszerelése - Paszpartuban, albumban, keretben (dia). - Lakkozás, nemesítés, kikészítés. 8. Nem hagyományos fotóeljárással készülő termékek készítése - Digitális fotó (thermoprint). - Számítógépes képfeldolgozás (lézerprint). 9. Eseményrögzítő videofelvételek készítése - Egykamerás hangos változat. - Többkamerás rögzítés editált változatban. 10. Fényképezőgép, film- és fotócikk-kereskedelem, szaktanácsadás 11. A vendégnyilvántartással, szolgáltatással kapcsolatos adminisztráció elvégzése - Számítógépes vendégnyilvántartás kezelése, a szolgáltatás adatainak rögzítése. - Számlakészítés. - Anyagrendelés, anyagleltár készítése. III/2. Követelmények 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, baleset-megelőzési előírások ismerete, alkalmazása betartása - Tudja felsorolni és értelmezni a munkaszerződés fontos részeit. - Tudja a műtermi, illetve a különleges felvételekhez, a laboratóriumhoz a munkahelyet kialakítani. - Tudja a fényképészetben használatos anyagokat jelölni koncentrációjuk, valamint alkalmazásuk szerint. - Tudja megelőzni a csúszás, égés okozta baleseteket. - Tudja megakadályozni az elektromos baleseteket, valamint a vegyszerek bőrkárosító és mérgező hatásait. - A szakmában előforduló baleseteknél ismerje és tudja alkalmazni az elsősegélynyújtás módjait. - Tudja értesíteni a balesetről a munkahelyi vezetőt, ha szükséges a segélynyújtó szolgálatot, a baleset okainak megnevezésével. - A tűzvédelmi előírásokat tartsa be, tűz esetén tudja egyedül kezelni a kézi tűzoltó készüléket. - Ismerje a légszennyeződést csökkentő lehetőségeket, biztosítsa a munkahely tiszta levegőjét, megfelelő páratartalmát, optimális hőmérsékletét. - Ismerje a környezetbarát, humánus technológiákat a szakterületen. 2. A szolgáltatás megtervezése, előkészítése - A kapcsolatteremtés lehetőségeinek ismeretében legyen képes a vendéggel kapcsolatot kialakítani, a fényképészeti szolgáltatáshoz szükséges alapinformációkat beszerezni. - A szolgáltatásnak megfelelően tudja a vendég kényelmét biztosítani. 3. Felvételek készítése

8 - Tudja célszerűen kialakítani a stúdiót és az eszközparkot, helyesen megválasztani a kamerát és tartozékait. - Tudja szakszerűen alkalmazni a megvilágítástechnikát, a megvilágításmérés alapján helyes expozíciókorrekciókat beállítani. - Tudja célszerűen megválasztani a felvételi szűrőket fekete-fehér és színes anyagok esetén. - Tudjon helyes technológiai sorrendben portrét készíteni. - Ismerje a megkívánt esztétikai korrekciók lehetőségeit a művészeti anatómia alkalmazásával. - Tudja alkalmazni az esztétikai korrekciókat az előnyös kendőzés és smink ismeretében. - Tudja alkalmazni a képi rend szabályait a képkivágás, hangsúlyok, perspektíva és háttérképzés, valamint mélységélesség célszerű megválasztásával. - Tudja elvégezni a műszaki tárgy- és épületfényképek perspektíva korrekcióját. - Ismerje és tudja alkalmazni a reprodukció, makro- és közelfényképezés speciális felvételi technikáját. - Tudja teljesíteni a színes technika kompozíciós elvárásait harmonikus és kontrasztos képelemek alkalmazásával. - Ismerje az instant (rögtönkép) eljárások gyakorlatát amatőr és profi változatban, tudjon igazolványképet készíteni. 4. Felvételi anyagok kidolgozása - Ismerje és tudja alkalmazni a fekete-fehér kézi és színes gépi negatív és fordítós hívás biztonságos munkamenetét a laborálás során. - Tudja a kidolgozást szenzitometrikusan ellenőrizni, a technológiát folyamatosan karbantartani, az utántöltést, regenerálást szakszerűen elvégezni. - Tudja a kész negatívokat és diapozitíveket szakszerűen tárolni. - Tudja korrigálni az előhívott negatívokat. - Tudja szakszerűen a javító- és formaretust elvégezni. 5. Fekete-fehér papírképek készítése - Tudjon a negatív felvétel függvényében hagyományos, RC- és változtatható fokozatú alapanyagokon feketefehér papírképet kidolgozni. - Tudja az optikai leképezés egyedi korrekcióját szakszerűen elvégezni. - Ismerje és tudja alkalmazni a kémiai és kézi színezés technológiáját. - Tudja szakszerűen a javító- és formaretust elvégezni. 6. Színes papírképek előállítása - Tudjon szakszerűen színes papírképet készíteni manuális szűrőzéssel, színanalizátorral. - Ismerje a minilaboros automata kópiagyártás technológiáját, tudjon kópiát készíteni szubjektív korrekciók alkalmazásával printer-minőségben. - Tudja megkülönböztetni a szakfényképészeti és az amatőr kidolgozást kritériumaik alapján. - Tudja szakszerűen karbantartani a színes pozitív technológiát, és a szükséges korrekciókat elvégezni. - Tudja szakszerűen megválasztani a szükséges utómunkálatokat, elvégezni a színretust. 7. Fotótermékek kiszerelése - Tudjon javaslatot tenni a fotótermékhez illő kiszerelési módra. - Tudja a papírképet szakszerűen feldolgozni paszpartuban vagy albumban. - Tudja a diakeretezést szakszerűen elvégezni üveges vagy üveg nélküli keretbe. 8. Nem hagyományos fotóeljárással készülő termékek - Ismerje a digitális hardver- és szoftvertechnikát. - Ismerje a számítógépes retustechnikát. 9. Eseményrögzítő videofelvételek - Ismerje a félprofesszionális camcorderek felépítését, működését, tudja kezelni azokat. - Tudja szakszerűen alkalmazni a video formanyelvét, a plánok és gépmozgások rendszerét. - Az editálási és hangosítási technika ismeretében tudja szerkeszteni és hangeffektusokkal ellátni a videofelvételt. 10. Fényképezőgép, film- és fotócikk-kereskedelem, szaktanácsadás - Ismerje az amatőr kamerák felépítését és működtetését, tudjon szaktanácsot adni kiválasztásukhoz. - Tudjon szaktanácsot adni fotócikk vásárlásához. - Tudjon szaktanácsot adni film, fekete-fehér és színes papírkép amatőr kidolgozásával kapcsolatban. 11. A vendégnyilvántartással, a szolgáltatással kapcsolatos adminisztráció

9 - Tudja kezelni a számítógépet. - Tudjon a vendégnyilvántartáshoz szükséges táblázatkezelő programba adatokat bevinni, karbantartani. - Tudja a számlát pontosan elkészíteni az érvényes rendelkezések alapján. - Legyen képes szakszerűen elkészíteni a fényképészeti szolgáltatáshoz szükséges anyag- és eszközrendelést. - Tudja az anyagleltárhoz szükséges adatokat önállóan kezelni számítógépen a pontos nyilvántartás érdekében. IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei IV/1. A szakmai vizsgán számon kérhető ismeretek a szint megjelölésével Munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek témakörből - Ismerje és tudja értelmezni a munkaköri leírások tartalmát. - Tudja definiálni a munkaidő, pihenőidő, szabadság, túlmunka fogalmakat. - Tudja a biztonságtechnikai, környezetvédelmi szabályok figyelembevételével egy fényképész műterem és laboratórium kialakítását szakszerűen megtervezni. - Tudja a laboratóriumi anyagok tárolására vonatkozó szabályokat ismertetni. - Ismerje és tudja felsorolni a tűz megelőzésére vonatkozó előírásokat, tudja kezelni a kézi tűzoltó készüléket. - Ismerje és tudja felsorolni az elektromos áram élettani hatásait, tudjon intézkedni az áram okozta baleseteknél, tudjon elsősegélyt nyújtani. - Tudja ismertetni a vegyszerek okozta baleseteknél a kötelező előírásokat; legyen képes a fellépő károsodások csökkentésére. - Tudja felsorolni a fényképészetre jellemző környezeti károsodásokat, a környezetszennyeződést csökkentő eljárásokat. Szakismeretek témakörből - Tudja a fényt fotográfiai szempontból jellemezni. - Tudja ismertetni a fényforrások fajtáit, felhasználási területüket. - Tudja definiálni a fénytörés és a reflexió fogalmát. - Tudja felsorolni és értelmezni a fotometriai fogalmakat. - Tudja elmagyarázni a megvilágításmérés és az expozíció összefüggését. - Tudja ismertetni a színelméleteket, a színkeverés szabályait, a színmérési módokat. - Tudja elmagyarázni a fotográfiai optika alaptörvényeit, elvégezni a szükséges számításokat. - Tudja jellemezni az objektíveket fotográfiai-optikai jellemzőik alapján. - Tudja ismertetni a tipikus fényképezőgépeket. - Tudja jellemezni a stúdiófelvételt és a stúdióban alkalmazott világítástechnikát. - Tudja megkülönböztetni és ismertetni a személy, tárgy, műszaki és speciális felvételi feladatok technológiáját. - Tudja jellemezni az építészeti fotográfiát. - Tudja ismertetni a labortechnika gépeit, jellemezni a munkafolyamatokat amatőr és szakkidolgozás esetén. - Tudja felsorolni és jellemezni a szenziometria gyakorlati alkalmazásait. - Tudja ismertetni a digitális fényképezés fejlődési folyamatát. - Tudja elmagyarázni a kép elektronikus feldolgozását. - Tudja ismertetni a videotechnika műszaki alapjait. - Tudja jellemezni a videofelvételek formanyelvét, elmagyarázni az editálás folyamatát. - Ismerje és tudja alkalmazni a fényképezés és laborálás folyamatához tartozó kémiai alapismereteket. - Tudja jellemezni a fényérzékeny anyagok tulajdonságait. - Tudja elmagyarázni a fényérzékeny anyagok kidolgozásának technológiai folyamatát. - Tudja ismertetni a fotográfiai végtermékek kikészítésére, tárolására, archiválására, szavatosságára vonatkozó követelményeket amatőr és szakkidolgozás esetén. Anyag- és gyártásismeret témakörben - Tudja ismertetni a fotóanyagok szerkezeti felépítését, a fotóemulzió előállításának alap- és adalékanyagait, főbb technológiai lépéseit. - Tudja a látens kép kialakulásának folyamatait, szerepét az előhívásban. - Tudja a fekete-fehér és a színes képek előhívásának fizikai és kémiai folyamatait, az előhívóoldatok ható- és adalékanyagait, valamint ezek funkcióit. - Tudja ismertetni a rögzítés feladatát, fizikai és kémiai folyamatait, anyagait. - Tudja meghatározni a halványítás célját, ismertetni fizikai és kémiai folyamatait, anyagait. - Tudja meghatározni a képek mosásának és szárításának célját, ismertetni megoldásának lehetőségeit. - Tudja értelmezni a fényérzékeny anyagok fotográfiai jellemzőit, ismertetni a legfontosabb gyártmányokat. - Tudja definiálni a kép karakterének fogalmát, ismertetni a kidolgozás fizikai és kémiai körülményeinek hatását a képek karakterére.

10 - Tudja ismertetni a fekete-fehér és színes negatív, pozitív és diaképek kidolgozásának hagyományos, valamint gépi eljárását, a printerek működésének és beállításának elvét, a kidolgozás vízzel és víz nélkül működő technológiáit, a kidolgozás ellenőrzésének módját. - Tudja definiálni a dublézás fogalmát, ismertetni elméletét és gyakorlatát, a speciális dubléanyagok tulajdonságait. - Tudja elmagyarázni a monokrom kópiák előállításának módjait, a fekete-fehér papírképek színezése során lejátszódó folyamatokat. - Tudja ismertetni a rögtönképek előállításához használt anyagok szerkezeti felépítését, kidolgozásuk gyakorlatát, a kidolgozás során lejátszódó folyamatokat. - Tudja ismertetni a fotográfiai effektusok típusait, fajtáit, fellépésük okát, elkerülésük lehetőségeit. - Tudja ismertetni a hőmásolás és a xerográfia elvét, a fejlesztési törekvéseket a nem ezüst alapú képrögzítés területén. Szakrajz témakörben - Ismerje a különböző betűtípusokat, tudja azokat alkalmazni plakáton, reklámképeken. - Tudjon ízléses, könnyen érthető reklámot készíteni, ahhoz illeszkedő szöveggel. - Tudja a valóságos téri látvány perspektivikus vetületét alkalmazni (egy-, két- és háromiránypontos perspektívában) szabadkézi rajzon és szerkesztésben. - Tudja megszerkeszteni a valóságban jelentkező fény-árnyék jelenségeket perspektívában is. - Tudjon sík és görbe lapokkal határolt összetett testet ábrázolni nézetben és vetületben. - Tudja elemezni a szín, a forma és a vonal kapcsolatát képzőművészeti alkotásokon. - Tudja ismertetni a színrendszert, a színek hatását, elemezni a levegő- és színperspektívát képzőművészeti alkotásokon. - Ismerje az emberi test arányait, mozgását, a karakter esetleges jellemzőit. - Tudjon ízléses modellbeállításokról vázlatrajzot készíteni. - Tudja elemezni a modellbeállítást képzőművészeti alkotásokon. - Tudja alkalmazni tárgyi, formai és színismereteit csendélet beállításánál és megfestésénél. Fotótörténeti témakörben - Tudja ismertetni a fotográfia felfedezésének és technikatörténetének fontosabb mozzanatait. - Tudja ismertetni az eljárások és a technika fejlődését. - Tudja felismerni a fototechnikai eszközöket, képeket, anyagokat a dagerrotípiától napjainkig. - Tudja ismertetni a legjelentősebb magyar felfedezőket és alkotókat a fotográfiában. - Tudja jellemezni az egyetemes és a magyar fotóművészet korszakait, stílusirányzatait. - Tudja megkülönböztetni a kortárs fotóművészet főbb stílusirányzatait. - Tudja ismertetni a fényképészet szakrajzi, grafikai, tervezési feladatait. - Tudja leírni a művészeti anatómia, perspektíva és kompozíciós technika képzőművészeti hasonlóságait a fotográfiában. Etikai, gazdasági ismeretek témakörben - Tudja definiálni az etika fogalmát, értékelni szerepét a fényképészeti gyakorlatban. - Tudja ismertetni és alkalmazni a fényképészeti szolgáltatásokkal kapcsolatos etikai szabályokat, követelményeket. - Tudja elemezni és értékelni a tisztesség, a becsület, a tapintatos őszinteség fogalmakat a fényképészeti szolgáltatásban, a reklámban és a munkatársak között. - Tudja elmagyarázni a szakmai szervezetek feladatát, etikai szerepét. - Tudja ismertetni a személyiségi és a szerzői jogokat. - Tudja jellemezni a megrendelőket pszichikai ismérvek alapján. - Tudja kidolgozni a vállalkozás indításának feltételeit. - Tudja jellemezni az egyéni és társas vállalkozásokat. - Tudja felsorolni a vállalkozáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket. - Tudja ismertetni és megkülönböztetni a vállalkozás pénzügyi és egyéb feltételeit. - Tudja jellemezni a pénzforgalom formáit, fizetési módokat. - Tudja mérni a vállalkozás eredményességét, az eredményre ható tényezőket elemezni. - Tudja elmagyarázni, hogy a vállalkozás üzletpolitikáját és stratégiáját hogyan kell kialakítani és kidolgozni. Gyakorlati ismeretek témakörben - Tudja a kiadott feladatok időbeni elvégzését megszervezni. - Tudja kiválasztani és alkalmazni az optimális technológiai sorrendet. - Tudja megválasztani a szükséges eszközöket, anyagokat és technológiákat, szakszerűen használni, kezelni, működtetni azokat a biztonságtechnikai és munkavédelmi előírások betartásával. - Tudja szakszerűen alkalmazni a műtermi fényképezés művészeti anatómiáját, szakmai etikáját, világítási és felvételtechnikáját, kompozíciós változatait.

11 - Tudja szakszerűen elvégezni a műtermi portréfelvételek manuális árnyalatmódosítását, a javító- és formaretust negatív és pozitív képárnyalatok esetén. - Tudjon homogén sorozatot készíteni fekete-fehér szaklaborálással; kézi nagyítógép és többtálas hívási technológia alkalmazásával, korrekciós és kompozíciós elvárásokkal. - Tudjon kézi szűrőzéssel színhelyes papírképet készíteni (negatívról), a szaklaborálási elvárások teljesítésével. IV/2. A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. A vizsgarészek tantárgyai és időtartama a) Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama - Szakmai ismeretek 240 perc. b) A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama - Szakmai ismeretek és etika. - Anyag- és gyártásismeret. - Fotótörténet. c) A gyakorlati vizsga tantárgyai időtartama - Vizsgamunka (lásd a vizsgamunka tartalmánál) max. 140 perc. - Számítógép-kezelés 20 perc. 1. Az írásbeli vizsga tartalma Az írásbeli vizsga anyaga központilag összeállított komplex feladat, amely magába foglalja a szakmai ismereteket, anyag- és gyártásismeretet, szakrajzot, munkavédelmet, munkatervezést és a számlakészítést. 2. A szóbeli vizsga tartalma A szóbeli vizsga témaköreit az összeállított tételek tartalmazzák. 3. A gyakorlati vizsga tartalma a) A Vizsgamunka tartalma - Műtermi portréfelvétel adott modellel, adott formai megoldással 5 perc. - Portré formaretus (negatív és pozitív) 60 perc. - Fekete-fehér szaklaborálás 30 perc. - Színes papírkép készítése 35 perc. b) Számítógép-kezelés - Számítógépes anyagnyilvántartás, anyagleltár kezelése önállóan. IV/3. A vizsga értékelése a) Szakmai elméleti vizsga Az írásbeli és szóbeli vizsga átlageredményét a szóbeli vizsga eredménye felé kerekítve kell megállapítani. b) Szakmai gyakorlati vizsga A szakmai gyakorlati vizsga eredményét a Vizsgamunka és a Számítógép-kezelés tantárgy súlyozott (90-10%) számtani átlagértékének a Vizsgamunka osztályzata felé kerekített értékeként kell meghatározni. IV/4. Egyéb 4.2. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei: Az iskolarendszerű képzésben: a szakképző iskola utolsó évfolyamának sikeres elvégzése, iskolarendszeren kívüli képzésben: - középiskolai végzettség, - a szakmai vizsgán önálló tantárgyként nem szereplő tantárgyakból sikeres tantárgyi vizsga letétele, - legalább két év a szakmában teljes munkaidőben eltöltött igazolt gyakorlat, vagy 350 óra elméleti és 750 óra gyakorlati irányított (tanfolyami) képzés.

12 A rendelet 1. számú melléklete 17. sorszám alatt kiadott Mozgóképgyártó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai A szakképesítés azonosító száma: Szakképesítések köre: B Szakmacsoport: 4 A szakképesítés megnevezése: Mozgóképgyártó (a tevékenység megjelöléssel) Tevékenységek: a. Filmgyártási szakalkalmazott b. Videoműsor-készítő c. Szinkrongyártási szakalkalmazott és műsorközlő A szakképzés időtartama Maximális óraszám Szakképző iskolában a szakképző évfolyamok száma Elmélet-gyakorlat aránya Szakmai elmélet Szakmai gyakorlat (%) Szintvizsga nincs Köztes vizsga nincs II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás a. Filmgyártási szakalkalmazott Munkakör, foglalkozás FEOR FEOR megnevezése OKJ száma azonosító OKJ megnevezése 3714 Rádióműsor-, televízióműsorszerkesztő munkatárs Mozgóképgyártó (filmgyártási szakalkalmazott) 3719 Egyéb kulturális foglalkozások Mozgóképgyártó (filmgyártási szakalkalmazott) 3722 Segédrendező Mozgóképgyártó (filmgyártási szakalkalmazott) 3729 Egyéb művészeti foglalkozások Mozgóképgyártó (filmgyártási szakalkalmazott) 5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozások Mozgóképgyártó (filmgyártási szakalkalmazott) 5343 Díszletező, díszítő, kellékes Mozgóképgyártó (filmgyártási szakalkalmazott) b. Videoműsor-készítő Munkakör, foglalkozás FEOR FEOR megnevezése OKJ száma azonosító OKJ megnevezése 3714 Rádióműsor-, televízióműsorszerkesztő munkatárs Mozgóképgyártó (videoműsorkészítő) 3722 Segédrendező Mozgóképgyártó (videoműsorkészítő) 5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozások Mozgóképgyártó (videoműsorkészítő) c. Szinkrongyártási szakalkalmazott és műsorközlő

13 Munkakör, foglalkozás FEOR FEOR megnevezése OKJ száma azonosító OKJ megnevezése 3714 Rádióműsor-, televízióműsorszerkesztő munkatárs Mozgóképgyártó (szinkrongyártási szakalkalmazott és műsorközlő 3721 Segédszínész Mozgóképgyártó (szinkrongyártási szakalkalmazott és műsorközlő) 3722 Segédrendező Mozgóképgyártó (szinkrongyártási szakalkalmazott és műsorközlő) 3729 Egyéb művészeti foglalkozások Mozgóképgyártó (szinkrongyártási szakalkalmazott és műsorközlő 2. A munkaterület rövid leírása A mozgóképgyártó szakmák a filmes és televíziós, illetve a szinkronprodukciók számára jelentenek olyan szakalkalmazottakat, akik amellett, hogy az adott típusú produkció teljes technológiai menetét ismerik, értő befogadói a filmeknek, és tisztában vannak a kisebb-nagyobb közösségek életében betöltött szerepükkel. a. A mozgóképgyártó: filmgyártási szakalkalmazott (a tevékenységi kör megjelölésével) filmgyártó szervezeteknél (filmgyártási szolgáltatóknál, illetve film-előállítói vállalkozásoknál) készülő produkciók keretében - el tudja látni a másodasszisztensi, illetve technikusi munkaköröket a tevékenységi körben megjelölt területen, tehát a rendező, a gyártásvezető, az operatőr, a vágó, a berendező vagy a hangmérnök mellett; - végrehajtó, kivitelező munkatársként fegyelmezetten bele tud illeszkedni az adott produkció sajátosságainak megfelelő munkarendbe és szakmai követelményrendszerbe, de a maga területén képes az előre nem látható fejleményekhez kreatívan alkalmazkodni; - mintegy két év szakmai gyakorlat során el tudja sajátítani azt a többlet ismeretanyagot, amelynek révén az általa művelt területen el tudja látni az első asszisztensi feladatkört is; Saját munkáját be tudja illeszteni - a filmgyártási folyamat egészébe; - a produkciót a társadalmi megrendeléssel összekapcsoló teljes kinematográfiai folyamatba; - az adott gazdasági és jogi környezetbe. b. A mozgóképgyártó: videoműsor-készítő nagyobb műsorgyártó szervezetek (országos, illetőleg műholdas televíziós műsorszolgáltatók, valamint a nekik dolgozó jelentősebb produkciós vállalkozások) keretében - el tudja látni a másodasszisztensi, illetve technikusi munkaköröket a szerkesztő, a rendező, a gyártásvezető, illetve az operatőr és a vágó mellett; - végrehajtó, kivitelező munkatársként fegyelmezetten bele tud illeszkedni az adott produkció sajátosságainak megfelelő munkarendbe és szakmai követelményrendszerbe, de a maga területén képes az előre nem látható fejleményekhez kreatívan alkalmazkodni; - mintegy két év szakmai gyakorlat során el tudja sajátítani azt a többlet ismeretanyagot, amelynek révén az általa művelt területen el tudja látni az első asszisztensi feladatkört is; kisebb műsorgyártó szervezetek (helyi televíziók, intézmények és szűkítette stábokkal dolgozó produkciós vállalkozások) keretében - be tudja tölteni a közvetlen munkatárs szerepét a szerkesztő, a rendező, a gyártásvezető, illetve az operatőr és a vágó mellett; - korlátozott önállósággal rendelkező végrehajtó, kivitelező munkatársként fegyelmezetten bele tud illeszkedni az adott produkció sajátosságainak megfelelő munkarendbe és szakmai követelményrendszerbe, de a maga területén képes az előre nem látható fejleményekhez kreatívan alkalmazkodni és a produkció munkáját - annak célkitűzéseivel összhangban - kreatív, szakmai ötletekkel, javaslatokkal is segíteni; - mintegy két év szakmai gyakorlat során el tudja sajátítani azt a többlet ismeretanyagot, amelynek révén az általa művelt területen el tudja látni az érintett felelős munkakört is; Saját munkáját be tudja illeszteni - a műsorgyártási folyamat egészébe; - a produkciót a társadalmi megrendeléssel összekapcsoló teljes kinematográfiai folyamatba; - az adott gazdasági és jogi környezetbe. c. A mozgóképgyártó: Szinkrongyártási szakalkalmazott és műsorközlő (mindenekelőtt helyi, illetve regionális) műsorszolgáltatónál - el tudja látni a műsorközlői, a hírolvasói és a többi adott szöveg felolvasására épülő feladatkört;

14 - végrehajtó, kivitelező munkatársként fegyelmezetten bele tud illeszkedni a műsorszolgáltatónál szokásos, valamint az adott műsortípus sajátosságainak megfelelő munkarendbe és szakmai követelményrendszerbe, de a maga területén képes az előre nem látható fejleményekhez kreatívan alkalmazkodni; a szinkrongyártás területén - be tudja tölteni a rendezőasszisztensi munkakört; - képes a filmek bemondószövegének interpretálására és a képsorokhoz illesztésére; - hangstatisztaként, illetve mellékszerepekben mind játék, mind animációs filmek szinkronjának közreműködője lehet; saját munkáját be tudja illeszteni - a film-, illetve a műsorgyártási folyamat egészébe; - az adott gazdasági és jogi környezetbe. 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések FEOR FEOR megnevezése OKJ száma azonosító OKJ megnevezése 2619 Egyéb, magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozás Televízióműsor-gyártó III. A szakképesítés szakmai követelményei A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények: 1. Általános követelmények Mivel valamennyi mozgóképes szakma alapvetően jogállami és piacgazdasági keretek között folytatott kulturális tevékenység, a szakembereknek el kell sajátítaniuk a vállalkozási és jogi ismereteket és szigorúan be kell tartaniuk - a nyereségérdekelt, illetve a not for profit vállalkozásokra vonatkozó gazdasági és jogi szabályokat, - a tevékenységhez kapcsolódó munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásokat, - a személyiségi és a szerzői jogokra vonatkozó előírásokat. 2. A mozgóképes szakmacsoport közös követelményei Mivel a mozgókép előállítása és terjesztése meghatározott társadalmi közegben történik, és csak abba illeszkedve tudja betölteni sajátos szerepét, a szakembereknek el kell igazodniuk - a társadalom, - film mint jelentéshordozó, - és a kettő között működő közvetítő mechanizmusok és rendszerek alapvető összefüggéseiben olyan szinten, hogy képesek legyenek új jelenségek észlelésére és önálló értelmezésére. Mindezek jegyében sajátítsák el és legyenek képesek alkalmazni: 2.1. a társadalmi és művelődési ismereteket - a társadalmi struktúrára, - a társadalom alrendszereire (kiemelten a kultúrára, a gazdaságra, a politikára és a kommunikáció alrendszerére), - a modernizáció folyamataira, történetére és jelen kihívásaira vonatkozóan; 2.2. a telekommunikáció történetét és társadalmi hatásait - az optikai és akusztikai hírláncoktól az elektromágneses és a digitális jeltovábbításig, - a vonalas hírtovábbítástól a világhálóig, - a tömegtájékoztatástól interaktivitásig, - az adatbankok fejlődésétől az információs piacig, - az egyidejűleg globalizálódó és személyesebbé váló információs társadalomig; 2.3. a mozgóképszakma működéstani alapismereteit a gyártástól a terjesztésen át a társadalmi felhasználásig terjedő kinematográfiai folyamat egyes fázisainak és egészének - történeti, - szervezeti, - működési kérdéseit;

15 2.4. a filmtörténet legfontosabb fejezeteit - egyetemes és - magyar vonatkozásban különös tekintettel a filmművészet eltérő kifejezési formáinak és stílusjegyeinek keletkezésére, illetve jelentőssé válásának kezdeti szakaszára; 2.5. a mozgóképi üzenetek elemzését a mozgóképi alkotásoknak - a társadalom, - a csoportok, - az egyén életében betöltött és lehetséges szerepére alapozva a kész filmek eltérő megközelítési módjait, a befogadás és az értelmezés sajátos vonatkoztatási rendszereit nevezetesen a mozgókép-alkotások és műsorfolyamok = szociológiai, = társas és személyiség-lélektani, = szemiotikai, = esztétikai olvasatait. 3. A filmgyártási szakalkalmazott és videoműsor-készítő szakmák közös követelményei Mivel a mozgóképgyártás meghatározott kifejező eszközök és hagyományosan kialakult technikai eljárások alkotó alkalmazására és ugyanezen szakmai alapok folyamatos megújítására és bővítésére alapozva hoz létre ipari keretek között egyedi termékeket, a szakemberek mind elméletben, mind pedig gyakorlatban sajátítsák el, legyenek képesek önállóan és kreatívan alkalmazni, illetve esetenként megújítani: 3.1. a vizuális nyelvet és dramaturgiát különös tekintettel - a látás fiziológiai és lélektani jellemzőire, - a képek természetére és megfejtésére, - a képalkotás eszközeire, - a filmhangra, - a képsorok illesztésére és a montázsra, - a filmműfajokhoz igazodó dramaturgia alapjaira, - a mozgókép változó szerepével összefüggő kifejezésmódokra; 3.2. a gyártásszervezést a mozgóképgyártás, a filmes és a televíziós produkciós munka - jellemzőit, - menetét, - szervezésmódját, - az egyes munkacsoportjaihoz és munkaköreihez tartozó feladatköröket és azok összefüggésrendszerét, - teljes folyamata tartalmi dokumentálásának eszközeit, - eltérő finanszírozási és produceri modelljeit. 4. Sajátos szakmai követelmények a. Filmgyártási szakalkalmazottakra Mivel a filmgyártási szakalkalmazottak rendkívül nagy anyagi, technikai és szervezési apparátust megmozgató, az ismétlődő mozzanatokat igen sok különleges és egyedi igénnyel párosító produkciókban bizonyos önállósággal és felelősséggel végzik sajátos feladataikat, megbízható ismeretekkel, biztonságot adó gyakorlottsággal és alkalmazkodóképességgel kell rendelkezniük a maguk sajátos területén. Ennek érdekében mind elméletben, mind gyakorlatban tudniuk kell: 4.1. a filmgyártási ismereteket: - a fotokémiai képrögzítés, a pozitív-negatív technika alapjait, - a mozgóképrögzítés fiziológiai és technikai alapjait, - a kép- és hangfelvételi eszközöket, - a világosítás és a kameramozgatás eszközeit, - a laboratóriumi és a videotechnikával kombinált eljárásokat, - az utómunkákat (beleértve a vágást és a hangosítást). b. Videoműsor-készítőkre Mivel a videoműsor-készítők elektromágneses kép- és hangrögzítéssel, utómunkával és közvetítő rendszerekkel foglalkoznak, kezelniük kell tudni az itt használatos eszközöket és berendezéseket, valamint el kell végezzék eszközeik napi karbantartását és érteniük kell szükség szerinti beállításukhoz is. Ennek érdekében mind elméletben, mind gyakorlatban el kell sajátítaniok:

16 4.2. a videotechnikát: - az elektromos kép- és hangrögzítés, valamint -továbbítás elveit és eljárásait, - az analóg és a digitális videojelek és televíziós rendszerek jellemzőit, - a képfelvevő, -rögzítő és -visszaadó eszközök működését és működtetését, - a hangfelvétel és -rögzítés eszközeit és eljárásait, - az analóg és a digitális editálás, a stúdiótechnika és a műsorszórás alapjait. c. Szinkrongyártási szakalkalmazottakra és műsorközlőkre Mivel a műsorkészítés és -szolgáltatás, illetve a szinkrongyártás meghatározott kifejezőeszközök és hagyományosan kialakult technikai eljárások alkotó alkalmazására és ugyanezen szakmai alapok folyamatos megújítására és bővítésére alapozva hoz létre ipari keretek között egyedi, illetve sorozatszerű termékeket, a szakemberek mind elméletben, mind pedig gyakorlatban sajátítsák el, legyenek képesek önállóan és kreatívan alkalmazni, illetve esetenként megújítani a szinkrongyártási és műsorközlői ismereteket különös tekintettel - a filmhang esztétikájának és technológiájának, - a szinkronizálás teljes folyamatának, - a szinkron-, a rádió- és a televízióstúdió felépítésének és működésének, - a szinkronizálással, a hírolvasással, a műsorközléssel és a műsorvezetéssel kapcsolatos kommunikációs feladatoknak és lehetőségeknek az áttekintésére; 4.4. a kommunikáció alapismereteit beleértve - a kommunikáció fogalmát, típusait, modelljeit, - a közvetlen emberi kommunikáció jellemzőit és a csoportokban betöltött szerepét, - tömegkommunikáció jellemzőit, funkcióit, rendszerét és működési mechanizmusait, - az egyének és a közvélemény befolyásolásának módszereit. 5. Szakmai gyakorlati követelmények a. A filmgyártási szakalkalmazott b. A videoműsor-készítő gyakorlatot kell szerezzen - sorozattá szerkesztett fotóetűdök készítésében, - jelenetek képsorokra bontásában, - forgatókönyvírásban (azon belül irodalmi művek filmre adaptálásában), - filmkészítésben (beleértve a forgatókönyvírást és -átírást, a gyártás-előkészítést, a forgatást, az utómunkákat és terjesztés előkészítését); és el kell sajátítsa azokat az alapvető eljárásokat és készségeket, amelyek tevékenységi körük betöltésének a kor (műszaki, technológiai és szervezési) színvonalához igazított alapfeltételei. c. A szinkrongyártási szakalkalmazott és műsorközlő gyakorlatot kell szerezzen - a helyes beszéd- és énekhangképzésben, - szép magyar beszédben, - színészmesterségben, - a meggyőző és érzelemgazdag kommunikáció és a nyelvhelyesség területén, - játék- és animációs filmek szinkronizálásában, - szinkronasszisztensi feladatok (tekercsekre bontás, krumplilista-készítés, szinkronitás-megítélés) területén. IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei A szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak követelményeinek teljesítése 2. A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll Gyakorlati vizsga gyakorlati vizsgakövetelmények a. filmgyártási szakalkalmazottak b. videoműsor-készítők számára: A jelölt készítsen el és előre adjon be a vizsgabizottságnak mestermunkaként

17 egy 12 fényképből álló, általa választott témájú fotósorozatot, és rakja sorrendbe (sorszámozza meg) úgy, hogy az - a plánok és nézőpontok összeillesztése szempontjából is - megfeleljen a filmvágás elfogadott szabályainak; egy 3-10 perc hosszúságú tetszőleges témájú és műfajú vizsgafilmet annak felelős alkotójaként (azaz a jelölt legyen a forgatókönyvírója, valamint szerkesztője és/vagy rendezője a műnek), és hozzá kapcsolódóan mellékelje a következő dokumentumokat: - a film eredeti forgatókönyvét, amelyhez csatolni kell a vitája során kialakult vagy a tanár(ok) által készített dramaturgiai értékelést; - a forgatókönyvnek az előbbieknek megfelelően átdolgozott, végleges változatát; - a gyártási tervet (esetleg a diszpozíciós könyvet); - a kész film VHS kópiáját a tanár(ok) írásbeli értékelésével és érdemjegyre vonatkozó javaslatával; - a filmnek a vizsgázó által összefoglalt rövid (3-5 mondat terjedelmű) ismertetését; - a film forgalmazására és hasznosítására vonatkozó írásos elképzeléseket Gyakorlati vizsgakövetelmények c. szinkrongyártási szakalkalmazottak és műsorközlők számára: A vizsgázó a gyakorlati vizsgán adjon elő egy monológot vagy (társaival) egy több szereplős színdarabrészletet; szinkronizáljon (társaival) 3-3 tekercset egy animációs és egy játékfilmből (ehhez tekercsenként 3 próba- és 2 felvételi lehetőség áll a rendelkezésére); felkészülés nélkül olvasson fel három - a vizsgabizottság által az aznapi napilapok egyikéből kiválasztott - rövid hírt; szöveglista és time code-os kópia alapján állapítsa meg (az esetleges kivágások sorszámozása nélkül) öt tekercs kezdő- és végpontját egy idegen nyelvű játékfilmben, és készítse el a tekercsekhez tartozó, krumplilistát Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga tételeit a szakképzésért felelős miniszter adja ki. A vizsgázó témacsoportonként húz egy-egy tételt. A szóbeli vizsga témacsoportjai a. filmgyártási szakalkalmazottak b. videoműsor-készítők számára: - filmtörténet, mozgóképi üzenetek elemzése, valamint vizuális nyelv és dramaturgia, - társadalmi és művelődési ismeretek, valamint gyártásszervezés, - vállalkozási és jogi ismeretek, valamint mozgóképszakmai működéstani alapismeretek, - a telekommunikáció és társadalmi hatásai, amely kiegészül sajátos témakörökkel: a. filmgyártási szakalkalmazottak számára: - filmgyártási ismeretekkel; b. videoműsor-készítők számára: - videotechnikával; c. szinkrongyártási szakalkalmazottak és műsorközlők számára: - filmtörténet, valamint mozgóképelemzés, - vállalkozói és jogi ismeretek, - szinkrongyártási és műsorközlői ismeretek, valamint kommunikáció. 3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével A vizsga során a jelölt feleljen meg a III. pontban meghatározott szintek szerinti követelményeknek. 4. A szakmai vizsga egyes részei alól adható felmentés feltételei Abból a vizsgarészből vagy témakörből, amelyből a vizsgázó az Országos Képzési Jegyzékben szereplő más - azonos tematikájú - szakmai vizsga keretében eredményes vizsgát tett, a vizsgarész vagy témakör vizsgája alól felmenthető. 5. A szakmai vizsga értékelése 5.1. A szakmai gyakorlati vizsga értékelése a. filmgyártási szakalkalmazottaknál b. videoműsor-készítőknél A vizsgabizottság a benyújtott mestermunkák - valamint azok szükség szerinti megvédése - alapján hozza meg döntését a szakmai gyakorlati érdemjegyről. Sikertelen a szakmai gyakorlati vizsga, ha a vizsgázó bármelyik mestermunkájára elégtelen érdemjegyet kapott.

18 c. szinkrongyártási szakalkalmazottaknál és műsorközlőknél A vizsgabizottság a szakmai gyakorlati vizsga egyes részeit külön-külön értékeli. A szakmai gyakorlati érdemjegyet az egyes gyakorlati vizsgarészekre kapott érdemjegyek átlaga alapján kell meghatározni. Sikertelen a szakmai gyakorlati vizsga, ha a vizsgázó bármelyik gyakorlati vizsgarészre elégtelen érdemjegyet kapott A szakmai elméleti vizsga értékelése A vizsgabizottság szóbeli vizsga alapján témakörönként hozza meg a döntését az érdemjegyekről. A szakmai elmélet osztályzatát az egyes szóbeli vizsgarészekre kapott érdemjegyek átlaga alapján kell meghatározni. Sikertelen a szakmai elméleti vizsga, ha a vizsgázó a szóbeli vizsgarészek bármelyikére elégtelen érdemjegyet kapott. 1. A szakképzés megkezdésének feltételei: középiskola utolsó évfolyamának elvégzése V. Egyéb tudnivalók 2. Az elégtelen érdemjegyet kapott vizsgázó az adott elméleti témakörből, illetve az adott gyakorlati vizsgarészből javítóvizsgát tehet. 3. Egy napra több vizsgarész is szervezhető.

19 A rendelet 1. számú melléklete 35. sorszáma alatt kiadott Televízióműsorgyártó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: Szakképesítések köre: A 2. A szakképesítés megnevezése: Televízióműsor-gyártó Szakmacsoport: 6 A szakképzés időtartama Maximális óraszám Szakképző iskolában a szakképző évfolyamok száma - 2 Elmélet-gyakorlat aránya Szakmai elmélet Szakmai gyakorlat (%) Szintvizsga nincs Köztes vizsga nincs II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3714 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő munkatárs 3719 Egyéb kulturális foglalkozások (segédoperatőr, kameraman) 3729 Egyéb művészeti foglalkozások 2617 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő 2429 Egyéb középfokú tanintézeti oktatók 1335 Kulturális tevékenységet folytató részegység vezetője 2619 Egyéb magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozás 2. A munkaterület rövid, jellemző leírása A televízióműsor-gyártó a mozgóképszakma legváltozatosabb helyszínein (gyártás, helyi, regionális televíziók stúdiói, közművelődés stb.) középvezetői, részegység-vezetői, munkakört lát el. Önállóan készít műsort, illetve stáb tagjaként közreműködik műsor gyártásában. Szakmai munkacsoportot irányít, megtervezi, előkészíti, koordinálja, ellenőrzi, értékeli annak tevékenységét. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben oktatói munkakört lát el. 3. A szakképzéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések Azonosító száma Megnevezése Mozgókép-gyártó (a tevékenység megjelölésével) III. A szakképesítés szakmai követelményei A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények A televízióműsor-gyártó egy stúdió, egy adásfolyam arculatának kialakításához, egy konkrét produkció előkészítéséhez, műfaji, tartalmi, formai jegyeinek meghatározásához ismerje:

20 - a film, a mozgókép előtörténetét, megjelenésének körülményeit, fejlődésének főbb csomópontjait, kiemelkedő irányzatait, személyiségeit, - a film, a videó, a televízió művészeti, közéleti, társadalmi funkcióit, - a film- és a videóalkotások terjesztésének alapvető módszereit, a művek oktatási, közművelődési alkalmazásának metodikáját, - az egyes televíziós műsortípusok és műfajok formai és tartalmi jellemzőit, - a gazdaságot mint rendszert, a piaci mechanizmusok működését, a vállalkozóval szemben támasztható követelményeket, a marketing fogalmát, jelentőségét, az üzleti protokollt, - a jogállamiság elemeit, a jogforrások rendszerét és hierarchiáját, a polgári, a szerzői és a munkajog alapkérdéseit, a vállalkozással, a munkavállalással összefüggő jogi szabályozást, - a munka végzése szempontjából fontos politikai, politológiai, pszichológiai fogalmakat, összefüggéseket, - a technikai eszközök működtetéséhez szükséges műszaki fizikai alapfogalmakat és összefüggéseket, matematikai számításokat, - az embernek önmagáról, az őt körülvevő világról alkotott nézeteinek történetét A televízióműsor-gyártó az egyes produkciók kivitelezése során alkalmazza: - a korszerű audiovizuális információhordozókat, - a film-, a videó- és a televíziós stúdiótechnikát, - a vizuális, az audiovizuális közlés formanyelvét, - a vágásban, a montírozásban, a hangtechnikában, a sminkben és a maszkban rejlő kifejező, illetve korrekciós lehetőségeket, - a film- és a műsorkészítés dramaturgiai módszereit, - közreműködőként vagy csoportmunka irányítójaként a gyártásszervezés módszereit, - a mozgókép-közvetítő rendszerek, intézmények létesítésével, fenntartásával és fejlesztésével összefüggő jogszabályokat A televízióműsor-gyártó vezetői, oktatói tevékenysége során legyen képes: - integrálni elméleti ismereteit és gyakorlati tapasztalatait, - tervezni, koordinálni az egyes alrendszerek, szakmai munkacsoportok (tanulócsoportok) tevékenységét, ellenőrizni, értékelni a teljesítményt. IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei - az oktatási programban meghatározott tanulmányi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, - az összes elérhető kreditpont megszerzése, - a stúdiógyakorlat igazolt teljesítése, - a vizsgamunka és a szakdolgozat benyújtása. 2. A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga gyakorlati és szóbeli részből áll, célja annak megállapítása, hogy a jelölt elsajátította-e a műsorkészítéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket; képes-e a megjelölt munkaterületekhez tartozó szakmai, gazdasági, technológiai, szervezési feladatok megoldására, rendelkezik-e a vezetői, oktatói tevékenységhez szükséges felkészültséggel; alkalmas-e tanulmányainak a képzést szervező, akkreditáló felsőoktatási intézményben való folytatására Gyakorlati vizsga A gyakorlati vizsga szakdolgozat, perces videóvizsgamunka elkészítéséből, illetve azok megvédéséből áll. A vizsgamunka alapján értékeli a vizsgabizottság a jelölt gyakorlati felkészültségét, operatőri, rendezői, szerkesztői képességeit. A szakdolgozatban a jelöltnek a szakmai követelményrendszer egészére kiterjedő ismeretkör felhasználásával egy általa modellált műsorközvetítő szervezet arculatát, illetve programjának főbb elemeit kell megterveznie, melyhez a videó-vizsgamunkáját megalapozó dokumentumokat (forgatókönyv, költségvetés, adástükör stb.) kell mellékelnie. A szakdolgozatot és a videó-vizsgamunkát a szóbeli vizsgát megelőzően legalább 15 nappal az előzetes bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani. Az elnök vizsgálja, hogy a szakdolgozat és a vizsgamunka megfelel-e az elvárható szintnek, eleget tesz-e a formai és tartalmi követelményeknek Szóbeli vizsga A szóbeli vizsgán a képzést folytató szervezet által összeállított - a mozgóképgyártó és közvetítő rendszerek létesítésével, működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos, szimulált problémakör megoldását megkívánó - komplex tételsor alapján kell elméleti tudásáról számot adnia a Vizuális nyelv, a Dramaturgia, a

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

A 80. sorszámú Mozgóképgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 80. sorszámú Mozgóképgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 80. sorszámú Mozgóképgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 213 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

A 93. sorszámú Mozgóképkészítő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 93. sorszámú Mozgóképkészítő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 93. sorszámú Mozgóképkészítő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 213 08 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 116. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 116. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 116. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 107. sorszámú Rendezvényszervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Rendezvényszervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Rendezvényszervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A 17. sorszámú Világítástechnikus részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 17. sorszámú Világítástechnikus részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 17. sorszámú Világítástechnikus részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 521 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 31 5002 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 212 07 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: szakképesítés ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési

Részletesebben

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 344 01 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 06

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

A 92. sorszámú Térképész szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 92. sorszámú Térképész szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 92. sorszámú Térképész szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 581 03

Részletesebben

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 481 01

Részletesebben

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02

Részletesebben

A 67. sorszámú Animációkészítő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 67. sorszámú Animációkészítő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 67. sorszámú Animációkészítő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 213 05 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó

Részletesebben

ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ

ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ Az iskolában indított elágazások: ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ ÚJSÁGÍRÓ I. 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 54 321 01 0100 52 01 Megnevezés: Fotóriporter Azonosítószám: 54 321 01 0100 52 02 Megnevezés:

Részletesebben

Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású

Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású 133. sorszámú rtista I. (a szakmairány megnevezésével) megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. Z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1.1. szakképesítés ráépülés azonosító

Részletesebben

A 94. sorszámú Színész II. megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 94. sorszámú Színész II. megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 94. sorszámú Színész II. megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 212 01 1.2.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 124. sorszámú Színpadmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 124. sorszámú Színpadmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 124. sorszámú Színpadmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 521 02 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 23. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 23. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 23. sorszámú Távközlési megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító : 54 523 05 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481

Részletesebben

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai I/1. A szakképesítés azonosító száma: 54 5046 01 I/2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 624 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

7. EGYEBEK A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

7. EGYEBEK A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 7. EGYEBEK 7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Optikai, Akusztikai, Film és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (OPAKFI) Magyar Filmművészek Szövetsége A 67.

Részletesebben

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Az 103. sorszámú Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 103. sorszámú Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 103. sorszámú Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 211 03

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK A 115. sorszámú Színész megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 212 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 111. sorszámú Jövedéki ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 111. sorszámú Jövedéki ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 111. sorszámú Jövedéki ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 07 1.2.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

A 23. sorszámú Élelmiszeripari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 23. sorszámú Élelmiszeripari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 23. sorszámú Élelmiszeripari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 2.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 2. 2. melléklet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelethez A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 05 1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 10. sorszámú Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 10. sorszámú Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 10. sorszámú Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

A 66. sorszámú 3D Modellező részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 66. sorszámú 3D Modellező részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 66. sorszámú 3D Modellező részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 213 04 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés azonosító : 54 345 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Tanfolyami tájékoztató OKJ Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó E /2014/A008

Tanfolyami tájékoztató OKJ Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó E /2014/A008 Tanfolyami tájékoztató OKJ 32-525-01 Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó E-000931/2014/A008 LEVRIK Knowledge KFT. FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OKJ-s és Hatósági vizsgaközpont Székhely: 1066 Budapest,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Az 102. sorszámú Dekoratőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 102. sorszámú Dekoratőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 102. sorszámú Dekoratőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben