E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 29-i ülésére Tárgy: A STÚDIÓ KB. intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett : Önkormányzati Iroda, Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2000.(V.15.) Kt számú határozatával pályázatot írt ki a STÚDIÓ KB. stúdióvezetői állására. A képviselő-testület a 92/2000.(VI.5.) Kt. számú határozatával nevezte ki az intézményvezetőt öt évre, július 1-től június 30-ig. A határozatokat mellékelem az előterjesztésemhez. Az intézményvezetői megbízás június 30-án lejár, ezért a vezetői állás betöltésére pályázatot kell kiírni. Az intézményvezetői álláspályázat kiírásánál az alábbi jogszabályok előírásait kell figyelembe venni : - a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény ( a továbbiakban : Kjt.), - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet ( a továbbiakban : Vhr. ). A Vhr. hatálya kiterjed a helyi önkormányzatok által fenntartott hivatásos tűzoltóságoknál, továbbá gazdasági-műszaki szolgáltató, teleknyilvántartó és műszaki informatikai, településés intézményellátó, településüzemeltetési és gondnoki, a piacfelügyeleti tevékenységet végző, a családi rendezvényeket lebonyolító, kábeltelevíziót üzemeltető, valamint - ha jogszabály másként nem rendelkezik - egyéb szolgáltató tevékenységet végző költségvetési szervekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára. A Vhr. 5. -a az alábbiakat tartalmazza : A megüresedett magasabb vezetői állás betöltésére irányuló pályázatot a helyi önkormányzat hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos módon kell közzétenni. A pályázat benyújtásának határidejét úgy kell megállapítani, hogy az elegendő legyen a pályázat elkészítéséhez, ideértve a szakmai program kidolgozásához szükséges tájékozódás, adatgyűjtés időtartamát is. A pályázatokat a pályáztató által felkért szakmai-szakértői bizottság írásban véleményezi. A Vhr. 10/A. (1) bekezdése alapján a vezetői pótlék nem lehet kevesebb az intézményvezetői munkaköröknél a pótlékalap 250 %-ánál. A évi pályázati kiírásban a felsőfokú végzettség mellett egyféle szakmai képesítési feltételt határoztak meg. E szakképesítés azonban már a hatályos Országos Képzési Jegyzékben nem szerepel, de a végzettség továbbra is megfelelő szakmai képesítést biztosít. Az előterjesztésemhez mellékletként csatolom néhány fontosabb szakképesítés, mint például a fényképész, a mozgóképgyártó, illetve a televízióműsor-gyártó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit, amely szakképesítésekkel belehet tölteni az intézményvezetői állást. Mindehhez hozzátartozik a korábban megszerzett szakirányú képesítések ( pl. :szerkesztett videofelvétel készítő) szintén megfelelnek, hiszen néhány esetben csak névváltozásról van szó.

3 - 2 - A Vhr. 4. -a összeférhetetlenségi szabályokat tartalmaz, ezeket érdemes megemlíteni a későbbi bonyodalmak elkerülése végett: - Nem bízható meg magasabb vezető, illetőleg vezető beosztás ellátásával az, aki - illetőleg, akinek közeli hozzátartozója - az intézmény fő tevékenységével azonos vállalkozói tevékenységet végez, az ilyen tevékenységet végző és az intézménnyel gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társasággal, illetőleg munkáltatóval tagsági viszonyban, munkaviszonyban, további munkaviszonyban, illetőleg munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. - Nem bízható meg magasabb vezető, illetőleg vezető beosztás ellátásával az, aki közeli hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), elszámolási vagy ellenőrzési kapcsolatba kerülne. E tilalom esetén a munkáltató kellő indok mellett felmentést adhat. - Az előbbi bekezdésekben meghatározott feltételek a megbízás egész időtartamára vonatkoznak. A tilalom megszegése a megbízás visszavonásával jár. Az előbbiekben ismertetettek alapján el lehet mondani, hogy e téren nincs annyi jogszabályi kötöttség, mint más, például közoktatási intézményvezetői állás pályázat kiírásánál. A pályázat kiírása és a feltételek meghatározása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A hatályos jogszabályok alapján a jogszabályban meghatározott feladatok és határidők betartása végett indokolt, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményvezetői állásra pályázatot írjon ki. Megfontolandó azonban az, hogy amennyiben a képviselő-testület további intézmény összevonásokat tervez, akkor a pályázati kiírást ennek megfelelően kell megváltoztatni. A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő az előző pályázati kiírás feltételeit is részben figyelembe véve -és kérem előterjesztésem megvitatását és elfogadását. Zirc, november 16. Horváth László polgármester

4 Határozati javaslat /2004.(..) Kt. számú határozat Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a STÚDIÓ KB. intézményvezetői állására pályázatot ír ki. Pályázati feltételek: - felsőfokú végzettség (számítástechnikai végzettség előnyt jelent) - Az OKJ szerint erre a szakterületre vonatkozó bármely szakképesítés ( pl. mozgóképgyártó, műsorszerkesztő, alkalmazott grafikus, fotográfus, szerkesztett videofelvétel készítő stb.) - legalább 3 éves szakmai gyakorlat (szakmai vezetői gyakorlat előnyt jelent) Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján. Pályázathoz mellékelni kell: - részletes szakmai önéletrajzot - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt - a végzettséget igazoló oklevelek másolatát - vezetői programot. A pályázat beadási határideje: április 1. Az állás lefoglalásának ideje : július 1. A pályázatot Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. címre kell benyújtani. Felelős: Horváth László polgármester Határidő: azonnal

5 76/2000.(V.15.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a STÚDIÓ KB stúdióvezetői állására. Pályázati feltételek: - felsőfokú végzettség (számítástechnikai végzettség előnyt jelent) - szerkesztett videofelvétel készítői képesítés - legalább 3 éves szakmai gyakorlat (szakmai vezetői gyakorlat előnyt jelent) Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján. Pályázathoz mellékelni kell: - részletes szakmai önéletrajzot - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt - a végzettséget igazoló oklevelek másolatát - vezetői programot. A pályázat beadási határideje: június 01. A pályázatot Zirc Város Polgármesteréhez lehet benyújtani. Felelős: Dr. Varga Tibor polgármester Határidő: azonnal 92/2000.(VI.5.) Kt. számú határozat Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Stúdió KB. vezetőjévé Ottó Péter zirci lakost július 1-től június 30-ig, öt évre kinevezi Ft alapbér Ft vezetői pótlékkal. Utasítja a polgármestert, hogy a kinevezésről szóló okiratot készítse el. Felelős: Dr. Varga Tibor polgármester Határidő: június 30.

6 FÉNYKÉPÉSZ I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Fényképész II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése száma 5341 Fényképész, fotó- és mozgófilmlaboráns 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése száma 3729 Fotóillusztrátor 5341 Alkalmazott fotográfus 3729 Alkalmazott grafikus 3. A munkaterület rövid, jellemző leírása: - Különféle hagyományos felvételek készítése és kidolgozása. - Printeres amatőr kidolgozó szolgáltatás és ezzel kapcsolatos kereskedelmi tevékenység. - Másoló és elektronikus, digitális fotóberendezések üzemeltetése. - Videofelvételek készítése és editálása. III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, baleset-megelőzési előírások ismerete, betartása, alkalmazása - A munkahelyre vonatkozó sajátos szabályozások (munkaköri leírás, munkaidő, szabadság stb.) ismerete, alkalmazása. - A műterem és a laboratórium kialakítása. - Az anyagok tárolása (különböző koncentrációjú oldatok, fényérzékeny, tűzveszélyes anyagok stb.). - Saját és mások védelme a balesetek ellen. - Elsősegélynyújtás, rándulás, ficam, törés, égési sérülések, vegyszer okozta bőrkárosodások, mérgezések, elektromos baleset esetén. - A baleset kivizsgálásában való közreműködés, jegyzőkönyvkészítés. - A munkahelyre vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartása, kézi tűzoltó készülék működtetése. - A levegő tisztaságának megóvása, az optimális hőmérséklet biztosítása a műteremben és a laboratóriumban. - A vegyszerek környezetkárosító hatásainak elkerülése. 2. A szolgáltatások megtervezése, előkészítése - A vendég fogadása, a szolgáltatáshoz szükséges alapinformációk beszerzése. - A vendég elhelyezése, előkészítése a fényképészeti szolgáltatáshoz. 3. Felvételek készítése - A fényképészeti szolgáltatásban hagyományos műtermi portrék és különféle személyfényképek készítése. - Külső- és belsőtéri események helyszíni riportja. - Iskolafotó formációk, csoportképek készítése.

7 - Műszaki tárgy- és épületfotók készítése. - Reprodukciós és speciális felvételek (makrofotó). - Táj és városkép készítése. 4. Felvételi anyagok kidolgozása - Fekete-fehér negatív hívás. - Színes negatív standard és rövidített hívás. - Színes fordítós standard és Push-(forszírozott) hívás. 5. Fekete-fehér papírképek készítése - Kontakt másolat. - Kézi szaknagyítás. - Barnított, színezett monokróm kópiák. 6. Színes papírképek készítése - Hagyományos kézi szaknagyítás. - Amatőr printeres kópia készítés. 7. Fotótermékek kiszerelése - Paszpartuban, albumban, keretben (dia). - Lakkozás, nemesítés, kikészítés. 8. Nem hagyományos fotóeljárással készülő termékek készítése - Digitális fotó (thermoprint). - Számítógépes képfeldolgozás (lézerprint). 9. Eseményrögzítő videofelvételek készítése - Egykamerás hangos változat. - Többkamerás rögzítés editált változatban. 10. Fényképezőgép, film- és fotócikk-kereskedelem, szaktanácsadás 11. A vendégnyilvántartással, szolgáltatással kapcsolatos adminisztráció elvégzése - Számítógépes vendégnyilvántartás kezelése, a szolgáltatás adatainak rögzítése. - Számlakészítés. - Anyagrendelés, anyagleltár készítése. III/2. Követelmények 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, baleset-megelőzési előírások ismerete, alkalmazása betartása - Tudja felsorolni és értelmezni a munkaszerződés fontos részeit. - Tudja a műtermi, illetve a különleges felvételekhez, a laboratóriumhoz a munkahelyet kialakítani. - Tudja a fényképészetben használatos anyagokat jelölni koncentrációjuk, valamint alkalmazásuk szerint. - Tudja megelőzni a csúszás, égés okozta baleseteket. - Tudja megakadályozni az elektromos baleseteket, valamint a vegyszerek bőrkárosító és mérgező hatásait. - A szakmában előforduló baleseteknél ismerje és tudja alkalmazni az elsősegélynyújtás módjait. - Tudja értesíteni a balesetről a munkahelyi vezetőt, ha szükséges a segélynyújtó szolgálatot, a baleset okainak megnevezésével. - A tűzvédelmi előírásokat tartsa be, tűz esetén tudja egyedül kezelni a kézi tűzoltó készüléket. - Ismerje a légszennyeződést csökkentő lehetőségeket, biztosítsa a munkahely tiszta levegőjét, megfelelő páratartalmát, optimális hőmérsékletét. - Ismerje a környezetbarát, humánus technológiákat a szakterületen. 2. A szolgáltatás megtervezése, előkészítése - A kapcsolatteremtés lehetőségeinek ismeretében legyen képes a vendéggel kapcsolatot kialakítani, a fényképészeti szolgáltatáshoz szükséges alapinformációkat beszerezni. - A szolgáltatásnak megfelelően tudja a vendég kényelmét biztosítani. 3. Felvételek készítése

8 - Tudja célszerűen kialakítani a stúdiót és az eszközparkot, helyesen megválasztani a kamerát és tartozékait. - Tudja szakszerűen alkalmazni a megvilágítástechnikát, a megvilágításmérés alapján helyes expozíciókorrekciókat beállítani. - Tudja célszerűen megválasztani a felvételi szűrőket fekete-fehér és színes anyagok esetén. - Tudjon helyes technológiai sorrendben portrét készíteni. - Ismerje a megkívánt esztétikai korrekciók lehetőségeit a művészeti anatómia alkalmazásával. - Tudja alkalmazni az esztétikai korrekciókat az előnyös kendőzés és smink ismeretében. - Tudja alkalmazni a képi rend szabályait a képkivágás, hangsúlyok, perspektíva és háttérképzés, valamint mélységélesség célszerű megválasztásával. - Tudja elvégezni a műszaki tárgy- és épületfényképek perspektíva korrekcióját. - Ismerje és tudja alkalmazni a reprodukció, makro- és közelfényképezés speciális felvételi technikáját. - Tudja teljesíteni a színes technika kompozíciós elvárásait harmonikus és kontrasztos képelemek alkalmazásával. - Ismerje az instant (rögtönkép) eljárások gyakorlatát amatőr és profi változatban, tudjon igazolványképet készíteni. 4. Felvételi anyagok kidolgozása - Ismerje és tudja alkalmazni a fekete-fehér kézi és színes gépi negatív és fordítós hívás biztonságos munkamenetét a laborálás során. - Tudja a kidolgozást szenzitometrikusan ellenőrizni, a technológiát folyamatosan karbantartani, az utántöltést, regenerálást szakszerűen elvégezni. - Tudja a kész negatívokat és diapozitíveket szakszerűen tárolni. - Tudja korrigálni az előhívott negatívokat. - Tudja szakszerűen a javító- és formaretust elvégezni. 5. Fekete-fehér papírképek készítése - Tudjon a negatív felvétel függvényében hagyományos, RC- és változtatható fokozatú alapanyagokon feketefehér papírképet kidolgozni. - Tudja az optikai leképezés egyedi korrekcióját szakszerűen elvégezni. - Ismerje és tudja alkalmazni a kémiai és kézi színezés technológiáját. - Tudja szakszerűen a javító- és formaretust elvégezni. 6. Színes papírképek előállítása - Tudjon szakszerűen színes papírképet készíteni manuális szűrőzéssel, színanalizátorral. - Ismerje a minilaboros automata kópiagyártás technológiáját, tudjon kópiát készíteni szubjektív korrekciók alkalmazásával printer-minőségben. - Tudja megkülönböztetni a szakfényképészeti és az amatőr kidolgozást kritériumaik alapján. - Tudja szakszerűen karbantartani a színes pozitív technológiát, és a szükséges korrekciókat elvégezni. - Tudja szakszerűen megválasztani a szükséges utómunkálatokat, elvégezni a színretust. 7. Fotótermékek kiszerelése - Tudjon javaslatot tenni a fotótermékhez illő kiszerelési módra. - Tudja a papírképet szakszerűen feldolgozni paszpartuban vagy albumban. - Tudja a diakeretezést szakszerűen elvégezni üveges vagy üveg nélküli keretbe. 8. Nem hagyományos fotóeljárással készülő termékek - Ismerje a digitális hardver- és szoftvertechnikát. - Ismerje a számítógépes retustechnikát. 9. Eseményrögzítő videofelvételek - Ismerje a félprofesszionális camcorderek felépítését, működését, tudja kezelni azokat. - Tudja szakszerűen alkalmazni a video formanyelvét, a plánok és gépmozgások rendszerét. - Az editálási és hangosítási technika ismeretében tudja szerkeszteni és hangeffektusokkal ellátni a videofelvételt. 10. Fényképezőgép, film- és fotócikk-kereskedelem, szaktanácsadás - Ismerje az amatőr kamerák felépítését és működtetését, tudjon szaktanácsot adni kiválasztásukhoz. - Tudjon szaktanácsot adni fotócikk vásárlásához. - Tudjon szaktanácsot adni film, fekete-fehér és színes papírkép amatőr kidolgozásával kapcsolatban. 11. A vendégnyilvántartással, a szolgáltatással kapcsolatos adminisztráció

9 - Tudja kezelni a számítógépet. - Tudjon a vendégnyilvántartáshoz szükséges táblázatkezelő programba adatokat bevinni, karbantartani. - Tudja a számlát pontosan elkészíteni az érvényes rendelkezések alapján. - Legyen képes szakszerűen elkészíteni a fényképészeti szolgáltatáshoz szükséges anyag- és eszközrendelést. - Tudja az anyagleltárhoz szükséges adatokat önállóan kezelni számítógépen a pontos nyilvántartás érdekében. IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei IV/1. A szakmai vizsgán számon kérhető ismeretek a szint megjelölésével Munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek témakörből - Ismerje és tudja értelmezni a munkaköri leírások tartalmát. - Tudja definiálni a munkaidő, pihenőidő, szabadság, túlmunka fogalmakat. - Tudja a biztonságtechnikai, környezetvédelmi szabályok figyelembevételével egy fényképész műterem és laboratórium kialakítását szakszerűen megtervezni. - Tudja a laboratóriumi anyagok tárolására vonatkozó szabályokat ismertetni. - Ismerje és tudja felsorolni a tűz megelőzésére vonatkozó előírásokat, tudja kezelni a kézi tűzoltó készüléket. - Ismerje és tudja felsorolni az elektromos áram élettani hatásait, tudjon intézkedni az áram okozta baleseteknél, tudjon elsősegélyt nyújtani. - Tudja ismertetni a vegyszerek okozta baleseteknél a kötelező előírásokat; legyen képes a fellépő károsodások csökkentésére. - Tudja felsorolni a fényképészetre jellemző környezeti károsodásokat, a környezetszennyeződést csökkentő eljárásokat. Szakismeretek témakörből - Tudja a fényt fotográfiai szempontból jellemezni. - Tudja ismertetni a fényforrások fajtáit, felhasználási területüket. - Tudja definiálni a fénytörés és a reflexió fogalmát. - Tudja felsorolni és értelmezni a fotometriai fogalmakat. - Tudja elmagyarázni a megvilágításmérés és az expozíció összefüggését. - Tudja ismertetni a színelméleteket, a színkeverés szabályait, a színmérési módokat. - Tudja elmagyarázni a fotográfiai optika alaptörvényeit, elvégezni a szükséges számításokat. - Tudja jellemezni az objektíveket fotográfiai-optikai jellemzőik alapján. - Tudja ismertetni a tipikus fényképezőgépeket. - Tudja jellemezni a stúdiófelvételt és a stúdióban alkalmazott világítástechnikát. - Tudja megkülönböztetni és ismertetni a személy, tárgy, műszaki és speciális felvételi feladatok technológiáját. - Tudja jellemezni az építészeti fotográfiát. - Tudja ismertetni a labortechnika gépeit, jellemezni a munkafolyamatokat amatőr és szakkidolgozás esetén. - Tudja felsorolni és jellemezni a szenziometria gyakorlati alkalmazásait. - Tudja ismertetni a digitális fényképezés fejlődési folyamatát. - Tudja elmagyarázni a kép elektronikus feldolgozását. - Tudja ismertetni a videotechnika műszaki alapjait. - Tudja jellemezni a videofelvételek formanyelvét, elmagyarázni az editálás folyamatát. - Ismerje és tudja alkalmazni a fényképezés és laborálás folyamatához tartozó kémiai alapismereteket. - Tudja jellemezni a fényérzékeny anyagok tulajdonságait. - Tudja elmagyarázni a fényérzékeny anyagok kidolgozásának technológiai folyamatát. - Tudja ismertetni a fotográfiai végtermékek kikészítésére, tárolására, archiválására, szavatosságára vonatkozó követelményeket amatőr és szakkidolgozás esetén. Anyag- és gyártásismeret témakörben - Tudja ismertetni a fotóanyagok szerkezeti felépítését, a fotóemulzió előállításának alap- és adalékanyagait, főbb technológiai lépéseit. - Tudja a látens kép kialakulásának folyamatait, szerepét az előhívásban. - Tudja a fekete-fehér és a színes képek előhívásának fizikai és kémiai folyamatait, az előhívóoldatok ható- és adalékanyagait, valamint ezek funkcióit. - Tudja ismertetni a rögzítés feladatát, fizikai és kémiai folyamatait, anyagait. - Tudja meghatározni a halványítás célját, ismertetni fizikai és kémiai folyamatait, anyagait. - Tudja meghatározni a képek mosásának és szárításának célját, ismertetni megoldásának lehetőségeit. - Tudja értelmezni a fényérzékeny anyagok fotográfiai jellemzőit, ismertetni a legfontosabb gyártmányokat. - Tudja definiálni a kép karakterének fogalmát, ismertetni a kidolgozás fizikai és kémiai körülményeinek hatását a képek karakterére.

10 - Tudja ismertetni a fekete-fehér és színes negatív, pozitív és diaképek kidolgozásának hagyományos, valamint gépi eljárását, a printerek működésének és beállításának elvét, a kidolgozás vízzel és víz nélkül működő technológiáit, a kidolgozás ellenőrzésének módját. - Tudja definiálni a dublézás fogalmát, ismertetni elméletét és gyakorlatát, a speciális dubléanyagok tulajdonságait. - Tudja elmagyarázni a monokrom kópiák előállításának módjait, a fekete-fehér papírképek színezése során lejátszódó folyamatokat. - Tudja ismertetni a rögtönképek előállításához használt anyagok szerkezeti felépítését, kidolgozásuk gyakorlatát, a kidolgozás során lejátszódó folyamatokat. - Tudja ismertetni a fotográfiai effektusok típusait, fajtáit, fellépésük okát, elkerülésük lehetőségeit. - Tudja ismertetni a hőmásolás és a xerográfia elvét, a fejlesztési törekvéseket a nem ezüst alapú képrögzítés területén. Szakrajz témakörben - Ismerje a különböző betűtípusokat, tudja azokat alkalmazni plakáton, reklámképeken. - Tudjon ízléses, könnyen érthető reklámot készíteni, ahhoz illeszkedő szöveggel. - Tudja a valóságos téri látvány perspektivikus vetületét alkalmazni (egy-, két- és háromiránypontos perspektívában) szabadkézi rajzon és szerkesztésben. - Tudja megszerkeszteni a valóságban jelentkező fény-árnyék jelenségeket perspektívában is. - Tudjon sík és görbe lapokkal határolt összetett testet ábrázolni nézetben és vetületben. - Tudja elemezni a szín, a forma és a vonal kapcsolatát képzőművészeti alkotásokon. - Tudja ismertetni a színrendszert, a színek hatását, elemezni a levegő- és színperspektívát képzőművészeti alkotásokon. - Ismerje az emberi test arányait, mozgását, a karakter esetleges jellemzőit. - Tudjon ízléses modellbeállításokról vázlatrajzot készíteni. - Tudja elemezni a modellbeállítást képzőművészeti alkotásokon. - Tudja alkalmazni tárgyi, formai és színismereteit csendélet beállításánál és megfestésénél. Fotótörténeti témakörben - Tudja ismertetni a fotográfia felfedezésének és technikatörténetének fontosabb mozzanatait. - Tudja ismertetni az eljárások és a technika fejlődését. - Tudja felismerni a fototechnikai eszközöket, képeket, anyagokat a dagerrotípiától napjainkig. - Tudja ismertetni a legjelentősebb magyar felfedezőket és alkotókat a fotográfiában. - Tudja jellemezni az egyetemes és a magyar fotóművészet korszakait, stílusirányzatait. - Tudja megkülönböztetni a kortárs fotóművészet főbb stílusirányzatait. - Tudja ismertetni a fényképészet szakrajzi, grafikai, tervezési feladatait. - Tudja leírni a művészeti anatómia, perspektíva és kompozíciós technika képzőművészeti hasonlóságait a fotográfiában. Etikai, gazdasági ismeretek témakörben - Tudja definiálni az etika fogalmát, értékelni szerepét a fényképészeti gyakorlatban. - Tudja ismertetni és alkalmazni a fényképészeti szolgáltatásokkal kapcsolatos etikai szabályokat, követelményeket. - Tudja elemezni és értékelni a tisztesség, a becsület, a tapintatos őszinteség fogalmakat a fényképészeti szolgáltatásban, a reklámban és a munkatársak között. - Tudja elmagyarázni a szakmai szervezetek feladatát, etikai szerepét. - Tudja ismertetni a személyiségi és a szerzői jogokat. - Tudja jellemezni a megrendelőket pszichikai ismérvek alapján. - Tudja kidolgozni a vállalkozás indításának feltételeit. - Tudja jellemezni az egyéni és társas vállalkozásokat. - Tudja felsorolni a vállalkozáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket. - Tudja ismertetni és megkülönböztetni a vállalkozás pénzügyi és egyéb feltételeit. - Tudja jellemezni a pénzforgalom formáit, fizetési módokat. - Tudja mérni a vállalkozás eredményességét, az eredményre ható tényezőket elemezni. - Tudja elmagyarázni, hogy a vállalkozás üzletpolitikáját és stratégiáját hogyan kell kialakítani és kidolgozni. Gyakorlati ismeretek témakörben - Tudja a kiadott feladatok időbeni elvégzését megszervezni. - Tudja kiválasztani és alkalmazni az optimális technológiai sorrendet. - Tudja megválasztani a szükséges eszközöket, anyagokat és technológiákat, szakszerűen használni, kezelni, működtetni azokat a biztonságtechnikai és munkavédelmi előírások betartásával. - Tudja szakszerűen alkalmazni a műtermi fényképezés művészeti anatómiáját, szakmai etikáját, világítási és felvételtechnikáját, kompozíciós változatait.

11 - Tudja szakszerűen elvégezni a műtermi portréfelvételek manuális árnyalatmódosítását, a javító- és formaretust negatív és pozitív képárnyalatok esetén. - Tudjon homogén sorozatot készíteni fekete-fehér szaklaborálással; kézi nagyítógép és többtálas hívási technológia alkalmazásával, korrekciós és kompozíciós elvárásokkal. - Tudjon kézi szűrőzéssel színhelyes papírképet készíteni (negatívról), a szaklaborálási elvárások teljesítésével. IV/2. A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. A vizsgarészek tantárgyai és időtartama a) Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama - Szakmai ismeretek 240 perc. b) A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama - Szakmai ismeretek és etika. - Anyag- és gyártásismeret. - Fotótörténet. c) A gyakorlati vizsga tantárgyai időtartama - Vizsgamunka (lásd a vizsgamunka tartalmánál) max. 140 perc. - Számítógép-kezelés 20 perc. 1. Az írásbeli vizsga tartalma Az írásbeli vizsga anyaga központilag összeállított komplex feladat, amely magába foglalja a szakmai ismereteket, anyag- és gyártásismeretet, szakrajzot, munkavédelmet, munkatervezést és a számlakészítést. 2. A szóbeli vizsga tartalma A szóbeli vizsga témaköreit az összeállított tételek tartalmazzák. 3. A gyakorlati vizsga tartalma a) A Vizsgamunka tartalma - Műtermi portréfelvétel adott modellel, adott formai megoldással 5 perc. - Portré formaretus (negatív és pozitív) 60 perc. - Fekete-fehér szaklaborálás 30 perc. - Színes papírkép készítése 35 perc. b) Számítógép-kezelés - Számítógépes anyagnyilvántartás, anyagleltár kezelése önállóan. IV/3. A vizsga értékelése a) Szakmai elméleti vizsga Az írásbeli és szóbeli vizsga átlageredményét a szóbeli vizsga eredménye felé kerekítve kell megállapítani. b) Szakmai gyakorlati vizsga A szakmai gyakorlati vizsga eredményét a Vizsgamunka és a Számítógép-kezelés tantárgy súlyozott (90-10%) számtani átlagértékének a Vizsgamunka osztályzata felé kerekített értékeként kell meghatározni. IV/4. Egyéb 4.2. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei: Az iskolarendszerű képzésben: a szakképző iskola utolsó évfolyamának sikeres elvégzése, iskolarendszeren kívüli képzésben: - középiskolai végzettség, - a szakmai vizsgán önálló tantárgyként nem szereplő tantárgyakból sikeres tantárgyi vizsga letétele, - legalább két év a szakmában teljes munkaidőben eltöltött igazolt gyakorlat, vagy 350 óra elméleti és 750 óra gyakorlati irányított (tanfolyami) képzés.

12 A rendelet 1. számú melléklete 17. sorszám alatt kiadott Mozgóképgyártó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai A szakképesítés azonosító száma: Szakképesítések köre: B Szakmacsoport: 4 A szakképesítés megnevezése: Mozgóképgyártó (a tevékenység megjelöléssel) Tevékenységek: a. Filmgyártási szakalkalmazott b. Videoműsor-készítő c. Szinkrongyártási szakalkalmazott és műsorközlő A szakképzés időtartama Maximális óraszám Szakképző iskolában a szakképző évfolyamok száma Elmélet-gyakorlat aránya Szakmai elmélet Szakmai gyakorlat (%) Szintvizsga nincs Köztes vizsga nincs II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás a. Filmgyártási szakalkalmazott Munkakör, foglalkozás FEOR FEOR megnevezése OKJ száma azonosító OKJ megnevezése 3714 Rádióműsor-, televízióműsorszerkesztő munkatárs Mozgóképgyártó (filmgyártási szakalkalmazott) 3719 Egyéb kulturális foglalkozások Mozgóképgyártó (filmgyártási szakalkalmazott) 3722 Segédrendező Mozgóképgyártó (filmgyártási szakalkalmazott) 3729 Egyéb művészeti foglalkozások Mozgóképgyártó (filmgyártási szakalkalmazott) 5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozások Mozgóképgyártó (filmgyártási szakalkalmazott) 5343 Díszletező, díszítő, kellékes Mozgóképgyártó (filmgyártási szakalkalmazott) b. Videoműsor-készítő Munkakör, foglalkozás FEOR FEOR megnevezése OKJ száma azonosító OKJ megnevezése 3714 Rádióműsor-, televízióműsorszerkesztő munkatárs Mozgóképgyártó (videoműsorkészítő) 3722 Segédrendező Mozgóképgyártó (videoműsorkészítő) 5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozások Mozgóképgyártó (videoműsorkészítő) c. Szinkrongyártási szakalkalmazott és műsorközlő

13 Munkakör, foglalkozás FEOR FEOR megnevezése OKJ száma azonosító OKJ megnevezése 3714 Rádióműsor-, televízióműsorszerkesztő munkatárs Mozgóképgyártó (szinkrongyártási szakalkalmazott és műsorközlő 3721 Segédszínész Mozgóképgyártó (szinkrongyártási szakalkalmazott és műsorközlő) 3722 Segédrendező Mozgóképgyártó (szinkrongyártási szakalkalmazott és műsorközlő) 3729 Egyéb művészeti foglalkozások Mozgóképgyártó (szinkrongyártási szakalkalmazott és műsorközlő 2. A munkaterület rövid leírása A mozgóképgyártó szakmák a filmes és televíziós, illetve a szinkronprodukciók számára jelentenek olyan szakalkalmazottakat, akik amellett, hogy az adott típusú produkció teljes technológiai menetét ismerik, értő befogadói a filmeknek, és tisztában vannak a kisebb-nagyobb közösségek életében betöltött szerepükkel. a. A mozgóképgyártó: filmgyártási szakalkalmazott (a tevékenységi kör megjelölésével) filmgyártó szervezeteknél (filmgyártási szolgáltatóknál, illetve film-előállítói vállalkozásoknál) készülő produkciók keretében - el tudja látni a másodasszisztensi, illetve technikusi munkaköröket a tevékenységi körben megjelölt területen, tehát a rendező, a gyártásvezető, az operatőr, a vágó, a berendező vagy a hangmérnök mellett; - végrehajtó, kivitelező munkatársként fegyelmezetten bele tud illeszkedni az adott produkció sajátosságainak megfelelő munkarendbe és szakmai követelményrendszerbe, de a maga területén képes az előre nem látható fejleményekhez kreatívan alkalmazkodni; - mintegy két év szakmai gyakorlat során el tudja sajátítani azt a többlet ismeretanyagot, amelynek révén az általa művelt területen el tudja látni az első asszisztensi feladatkört is; Saját munkáját be tudja illeszteni - a filmgyártási folyamat egészébe; - a produkciót a társadalmi megrendeléssel összekapcsoló teljes kinematográfiai folyamatba; - az adott gazdasági és jogi környezetbe. b. A mozgóképgyártó: videoműsor-készítő nagyobb műsorgyártó szervezetek (országos, illetőleg műholdas televíziós műsorszolgáltatók, valamint a nekik dolgozó jelentősebb produkciós vállalkozások) keretében - el tudja látni a másodasszisztensi, illetve technikusi munkaköröket a szerkesztő, a rendező, a gyártásvezető, illetve az operatőr és a vágó mellett; - végrehajtó, kivitelező munkatársként fegyelmezetten bele tud illeszkedni az adott produkció sajátosságainak megfelelő munkarendbe és szakmai követelményrendszerbe, de a maga területén képes az előre nem látható fejleményekhez kreatívan alkalmazkodni; - mintegy két év szakmai gyakorlat során el tudja sajátítani azt a többlet ismeretanyagot, amelynek révén az általa művelt területen el tudja látni az első asszisztensi feladatkört is; kisebb műsorgyártó szervezetek (helyi televíziók, intézmények és szűkítette stábokkal dolgozó produkciós vállalkozások) keretében - be tudja tölteni a közvetlen munkatárs szerepét a szerkesztő, a rendező, a gyártásvezető, illetve az operatőr és a vágó mellett; - korlátozott önállósággal rendelkező végrehajtó, kivitelező munkatársként fegyelmezetten bele tud illeszkedni az adott produkció sajátosságainak megfelelő munkarendbe és szakmai követelményrendszerbe, de a maga területén képes az előre nem látható fejleményekhez kreatívan alkalmazkodni és a produkció munkáját - annak célkitűzéseivel összhangban - kreatív, szakmai ötletekkel, javaslatokkal is segíteni; - mintegy két év szakmai gyakorlat során el tudja sajátítani azt a többlet ismeretanyagot, amelynek révén az általa művelt területen el tudja látni az érintett felelős munkakört is; Saját munkáját be tudja illeszteni - a műsorgyártási folyamat egészébe; - a produkciót a társadalmi megrendeléssel összekapcsoló teljes kinematográfiai folyamatba; - az adott gazdasági és jogi környezetbe. c. A mozgóképgyártó: Szinkrongyártási szakalkalmazott és műsorközlő (mindenekelőtt helyi, illetve regionális) műsorszolgáltatónál - el tudja látni a műsorközlői, a hírolvasói és a többi adott szöveg felolvasására épülő feladatkört;

9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet. a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet. a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről - 1-9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1)

Részletesebben

18/1995 (VI. 6.) IKM rendelet. melléklete. Vendéglátó szakmenedzser

18/1995 (VI. 6.) IKM rendelet. melléklete. Vendéglátó szakmenedzser 18/1995 (VI. 6.) IKM rendelet melléklete Vendéglátó szakmenedzser OKJ adatok Szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser Szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 55782201 Hozzárendelt FEOR 1415, Vendéglátó

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Ikt.sz: 13403-1/2007-SZMM Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendelet tervezete

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2009-2010. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2009 TARTALOM Általános tudnivalók... 4

Részletesebben

A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1

A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1 A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Szakképesítés azonosító száma

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM VIRÁGKÖTŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

7.1. A társadalom tagjainak tűzvédelmi nevelése

7.1. A társadalom tagjainak tűzvédelmi nevelése 1 7. RÉSZ A TŰZVÉDELMI OKTATÁS, A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA ÉS A TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SÜTŐIPARI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az alapprogramot

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM SZÁMÍTÓGÉPSZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e 1 TARTALOMJEGYZÉK III. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A Debreceni Egyetem szabályzata

A Debreceni Egyetem szabályzata A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról 2011. június 23. 2 A Debreceni Egyetem ( továbbiakban:

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KERTI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SÜTŐIPARI MUNKÁS RÉSZSZAKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 1 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

Részletesebben

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet Általános rendelkezések 2 A szakmai vizsga előkészítése 3 A vizsgabizottság 4 A vizsgabizottság működése 6 Az írásbeli

Részletesebben

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 54 5012 05 2. Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi menedzser 3. Szakképzés formája: iskolarendszeren

Részletesebben