FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA"

Átírás

1 FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai: A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Fényképész és fotótermék kereskedő Szakképesítések köre: Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 5341 Szakképzési évfolyamok száma: 2 Elmélet aránya: 30% Gyakorlat aránya: 70% Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - Időtartama (évben vagy félévben): - Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető Szervezésének időpontja: - 2. A képzés szervezésének feltételei: Személyi feltételek: Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló évi LI. törvény ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el. Tárgyi feltételek: A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző iskolának kell megszervezni, amelyhez a szakképesítés óratervében szereplő képzési helyszínek biztosítása szükséges. A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza. A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara adott esetben a szakképző iskola bevonásával ellenőrzi. Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is. 1

2 3. A szakképesítés óraterve Szakmai követelménymodul/tananyagegység Fényképész és fotótermék kereskedő szakképesítés 1/13. évfolyam 2 Óraszám 1/14. évfolyam azonosítója megnevezése e gy e gy Kereskedelmi és áruforgalmi tevékenységek Képzési helyszín 1.0/ Áruforgalmi ismeretek tanterem 2.0/ Pénzforgalmi és nyilvántartási rendszerek 15 tanterem 3.0/ Jogszabályok ismerete 25 tanterem Fototechnika elmélet / Fototechnika alapjai 52 tanterem 2.0/ Kameratechnika 26 tanterem 3.0/ Felvételtechnika 32 tanterem 4.0/ Fotólabor és kidolgozás technika 28 tanterem 5.0/ Etika, fotójog 32 tanterem 6.0/ Fotótörténet tanterem / Értékelési időpont Szakmai vizsga Szakmai vizsga Fotográfiai gyakorlat Szakmai vizsga Műtermi felvételek készítése / Külső felvételek készítése / / / Műszaki felvételek készítése Videofelvétel készítés, szerkesztés Számítógépes képfeldolgozás / Képkidolgozás tanműhely/ gazdálkodó szervezet tanműhely/ gazdálkodó szervezet tanműhely/ gazdálkodó szervezet tanműhely/ gazdálkodó szervezet tanműhely/ gazdálkodó szervezet tanműhely/ gazdálkodó

3 7.0/ Utómunkálatok Digitális fényképezés / Digitális fotográfia elméleti alapjai szervezet tanműhely/ gazdálkodó szervezet tanterem 2.0/ Digitális kép megjelenítése tanterem 3.0/ / Digitális videofelvétel elméleti alapjai Digitális fotóeszközök eladása 20 tanterem Összesen: tanműhely/ gazdálkodó szervezet szakmai vizsga Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: az első tanévet követően 160 óra. Jelmagyarázat: e = elmélet gy = gyakorlat A táblázat nem tartalmaz szabad sávot. 3

4 II. A központi program moduljai és tananyagegységei 1. A modul azonosítója és megnevezése: Kereskedelmi és áruforgalmi tevékenységek 1.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek: Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel. 1.2 A modul javasolt időkerete: - Elmélet: 100 óra 1.3 A maximális tanulói létszám: - Elméleti oktatás: 35 fő 1.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák: -szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak! Feladatprofil 1.0/ Áruforgalmi ismeretek 2.0/ Pénzforgalmi és nyilvántartási rendszerek 3.0/ Jogszabályok ismerete Előkészíti a raktárat az áru fogadására, előkészíti a visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget, elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét, szabályszerűségüket Készletre veszi az árut Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a mennyiségének megóvásáról Előkészíti az árut értékesítésre, és folyamatosan gondoskodik az áru szakmai szabályok/arculat szerinti kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés ellenőrzéséről Leltárt készít/közreműködik a leltározásban Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit Bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról Szaktanácsadással segíti a vevőt a vásárlási döntésben Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát készít Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru jellegétől függően becsomagolja az árut Intézi a fogyasztói reklamációkat Betartja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és minőségbiztosítási szabályokat, higiéniai előírásokat Betartja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat 4

5 Betartja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait Megbízás alapján nyitja, zárja és üzemelteti az üzletet a biztonsági és vagyonvédelmi előírásoknak megfelelően Elemzi, értékeli a forgalom és a készlet alakulását Megállapítja a leltáreredményt Típus Szakmai ismeretek 1.0/ Áruforgalmi ismeretek 2.0/ Pénzforgalmi és nyilvántartási rendszerek 3.0/ Jogszabályok ismerete A Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása A Az áru jellegének megfelelő raktározási módok, szabályok A Az árukihelyezés szabályai A Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok B A leltározás menete, a leltáreredmény megállapítása B A vásárlás indítékai, a vásárlási döntés folyamata C Az értékesítési módok jellemzői, alkalmazásuk B Az eladás folyamata a vevő fogadásától a vásárlás befejezéséig A A fizettetés módja B A fogyasztói érdekvédelem alapvető előírásai, a vevőreklamáció intézésének szabályai B Az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások A A pénztárgépek használatának szabályai B Az értékesítés során használt gépek, eszközök jellemzői, kezelésük szabályai A Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások B Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái, használata C Az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási, környezetvédelmi követelmények A A pénzkezelésre vonatkozó szabályok B A számlázás, nyugtaadás szabályai B A munkaviszony jogi szabályozása B A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok B A forgalom és a készletek alakulásának, összetételének, összefüggésének elemzéséhez alkalmazható mutatószámok Szint Szakmai készségek 1.0/ Áruforgalmi ismeretek 2.0/ Pénzforgalmi és nyilvántartási rendszerek 3.0/ Jogszabályok ismerete 3 Mennyiségérzék 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Olvasott szakmai szöveg megértés 5

6 Személyes kompetenciák 1.0/ Áruforgalmi ismeretek 2.0/ Pénzforgalmi és nyilvántartási rendszerek 3.0/ Jogszabályok ismerete Megbízhatóság Önállóság Társas kompetenciák 1.0/ Áruforgalmi ismeretek 2.0/ Pénzforgalmi és nyilvántartási rendszerek 3.0/ Jogszabályok ismerete Kapcsolatteremtő készség Meggyőző készség Módszerkompetenciák 1.0/ Áruforgalmi ismeretek 2.0/ Pénzforgalmi és nyilvántartási rendszerek 3.0/ Jogszabályok ismerete Problémamegoldás, hibaelhárítás Figyelemmegosztás Helyzetfelismerés 1.5 A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák: Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel Olvasott szakmai szöveg értelmezése Információk, ismeretek rendszerzése Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre Válaszadás szóban mondatszintű kérdésekre Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása Számítási feladatok önálló megoldása 6

7 1.6 A modul oktatási tartalmának leírása: - Elmélet 1.0/ Áruforgalmi ismeretek 60 óra Az áruátvétel előkészítése, lebonyolítása Az áruátvétel személyi és tárgyi feltételei Az áruátvételhez kapcsolódó bizonylatok Az áruk tárolása és raktározása Készletezés Átlagkészlet, forgási sebesség, készletvonzat fogalma, jelentősége Az áruk előkészítése az értékesítésre Leltározás Az árfeltüntetés szabályai Értékesítő módok: hagyományos, önkiválasztó, önkiszolgáló, minta utáni értékesítés, csomagküldés, automataértékesítés, internetes rendelés A vásárlási döntés folyamata Az eladás folyamata: vevő fogadása, áru bemutatása, ellenérték elszámolása Kapcsolódó szolgáltatások ajánlása Az áru becsomagolása, átadása a vevőnek Áru és vagyonvédelmi feladatok, rendszerek Pénzforgalom a kereskedelemben (készpénz és készpénz nélküli fizetési módok) A pénztárgép használata 2.0/ Pénzforgalmi és nyilvántartási rendszerek 15 óra Bizonylatok a kereskedelemben Bizonylati fegyelem Szigorú számadású bizonylatok Bizonylati szabályzat, bizonylati album jelentősége Leltározás előkészítése, lebonyolítása, nyomtatványok használata 3.0/ Jogszabályok ismerete 25 óra Az áruk forgalomba hozatalának feltételei Szavatosság, jótállás Vásárlók könyve Vállalkozásokat érintő baleset-, munka-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi előírások Hatósági ellenőrzés A munkaviszony jogi szabályozása: fogalma, munkaviszony létesítése A munkaszerződés és módosítása A munkaviszony megszűnése, megszüntetése A munkavégzés szabályai A munkavállaló és munkáltató kártérítési kötelezettsége A munkaidő, pihenőidő, szabadság Az üzlet megnyitásához szükséges hatósági engedélyek, és a működési engedély Az üzlet nyitva tartásra vonatkozó szabályok Üzleti tájékoztatók Az üzlet külső képe és környezete 7

8 1.7 A modul értékelésének módja: A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon. 2. A modul azonosítója és megnevezése: Fototechnika elmélet 2.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek: Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel. 2.2 A modul javasolt időkerete: - Elmélet: 250 óra 2.3 A maximális tanulói létszám: - Elméleti oktatás: 35 fő 2.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák: -szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak! Feladatprofil 1.0/ Fototechnika alapjai 2.0/ Kameratechnika 3.0/ Felvételtechnika 4.0/ Fotólabor és kidolgozás technika 5.0/ Etika, fotójog 6.0/ Fotótörténet Munkájában alkalmazza az optikai törvényeket Alkalmazza a fény, és színtani ismereteket Alkalmazza a különböző szűrési-szűrözési szabályokat Használja a különböző fényképezőgépeket, objektíveket, videokamerákat Kiválasztja a felvételhez szükséges felvételi anyagokat, világító, és kiegészítő eszközöket Megtervezi a fénykép és videofelvételeket Betartja az általános és a szakmai etikai normákat Tiszteletben tartja a személyiségi jogokat 8

9 Típus Szakmai ismeretek 1.0/ Fototechnika alapjai 2.0/ Kameratechnika 3.0/ Felvételtechnika 4.0/ Fotólabor és kidolgozás technika 5.0/ Etika, fotójog 6.0/ Fotótörténet B A fotográfia optikai alapjai, és kreatív alkalmazása B A perspektivikus ábrázolás szabályai B Fénytan B A színtan és a színrendszerek A A színszűrés elmélete A A fotometria fogalma A A megvilágítás mérés különböző módszerei A Világítástechnikai eszközök rendszerezése, tulajdonságai A Az objektívek fajtái, tulajdonságai B Az analóg videotechnika műszaki alapjai A A fotográfia felvételi kiegészítő eszközeinek világítóberendezések, állványok, hátterek, kellékek és speciális eszközök stb. rendszerezése, működése C A videofelvétel kiegészítő eszközeinek csoportosítása, működése A A kép komponálásának általános szabályai B Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása B A fény-árnyék viszony megjelenítése, kontraszthatások - a tónusképzés lehetőségei B A színdinamika és a színpszichológia ismerete, alkalmazása C Videofelvétel kompozíciós szabályai, lehetőségei, a plánok rendszere A A hagyományos fényképezőgépek fajtái, működésük C A fekete-fehér negatív, és pozitív fotókidolgozás elmélete C A színes negatív, pozitív (C41, RA-4) és fordítós (E-6) kidolgozási technológiák D A fényképész laboratóriumi eszközök, nagyítógépek, hívóberendezések, stb. rendszerezése, működése B A szerzői joghoz kapcsolódó szabályok B A személyiségi jogok B A szakmai etika alapjai, az etikai normák ismerete és betartása B A fotográfia története, a fotográfia technikatörténete B A hagyományos fotográfiai eljárások a kezdetektől a zselatinos ezüstig C A művészi fotográfia kialakulásának története, jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások D A fotódokumentáció alapjai B A műalkotások önálló értelmezési módja, kor-, stílusmeghatározás C A kortárs fotóművészet B Fotóesztétika 9

10 Szint Szakmai készségek 1.0/ Fototechnika alapjai 2.0/ Kameratechnika 3.0/ Felvételtechnika 4.0/ Fotólabor és kidolgozás technika 5.0/ Etika, fotójog 6.0/ Fotótörténet 4 A fényképészetben használt szakkifejezések használata 3 Szabadkézi rajz 3 Számolási készség Személyes kompetenciák 1.0/ Fototechnika alapjai 2.0/ Kameratechnika 3.0/ Felvételtechnika 4.0/ Fotólabor és kidolgozás technika 5.0/ Etika, fotójog 6.0/ Fotótörténet Elhivatottság, elkötelezettség Kézügyesség Precizitás Társas kompetenciák 1.0/ Fototechnika alapjai 2.0/ Kameratechnika 3.0/ Felvételtechnika 4.0/ Fotólabor és kidolgozás technika 5.0/ Etika, fotójog 6.0/ Fotótörténet Prezentációs készség Meggyőző készség Udvariasság Módszerkompetenciák 1.0/ Fototechnika alapjai 2.0/ Kameratechnika 3.0/ Felvételtechnika 4.0/ Fotólabor és kidolgozás technika 5.0/ Etika, fotójog 6.0/ Fotótörténet Kreativitás, ötletgazdagság Kontroll (ellenőrző képesség) 10

11 2.5 A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák: Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel Információk ismeretek rendszerezése Elemzések készítése a tapasztalatokról Tapasztalatok megosztása, adatok értékelése Prezentáció, kiselőadása készítése bemutatása Fényképezőgépek műszaki leírásának értelmezése Számítógépes ismeretekhez kapcsolódó demonstráció 2.6 A modul oktatási tartalmának leírása: - Elmélet 1.0/ Fototechnika alapjai 52 óra A fény duális természete, haladása, sebessége, összetétele, hullámhossza, frekvenciája Optikai szabályok, jelenségek, törésmutató, polarizáció Leképezés, lencsék, tükrök típusai, virtuális és valódi kép, kardinális elemek, a dioptria, leképezési hibák és javításuk, a leképezés 6 alapesete, leképezési számítások Objektívek jellemzői: fényerő, gyújtótávolság, látószög, kirajzolt képkör, felbontóképesség, kontraszt, brillancia, mélységélesség, tükröződés gátló réteg Objektívek fajtái: fix gyújtótávolságú, változtatható gyújtótávolságú (zoom), és speciális objektívek A színspektrum, a színek rendszerbe foglalása, színhőmérséklet, színkeverés, színmeghatározás A szűrők, felvételi szűrők, a laboratóriumi szűrők, színkivonati szűrők, effektszűrők A fény tulajdonságai, fényerősség, fényáram, fénysűrűség, megvilágítás Lambert felület, négyzetes törvény A fotográfiai expozíció, a rekesz és a zársebesség összefüggése A fénymérés két fajtája, módszerei, a fénymérők kézi és beépített, TTL fénymérés Természetes, és mesterséges fotográfiai fényforrások jellemzői A villanólámpa működése, kézi és műtermi vakuk A fény karaktere, fényformáló előtétek Főfény, derítőfény, díszítőfények, a megvilágítás alapbeállításai A kompozíció szabályai Előtér, középtér, háttér Természetes és mesterséges háttérképzés A perspektíva törvényei, látószög, nézőpont A képkivágás A képalkotó elemek esztétikus elrendezése A kép dinamikája. Vonalvezetés, átlós szerkesztés, döntött horizont, ritmus, harmonikus, feszített kompozíció A kiemelés eszközei, mélységélesség, a fény irányítása, sötét-világos kontraszt, az aranymetszés szabálya A színek dinamikája, színek alkalmazása a kompozícióban A videofelvétel kompozíciós szabályai, a plánok rendszere, Szabadkézi rajzolás, vázlatkészítés 11

12 2.0/ Kameratechnika 26 óra Az analóg fényképezőgép felépítése, működése Az analóg fényképezőgépek csoportosítása A műszaki fényképezőgépek állítási lehetőségei, perspektíva korrekció, és a Scheimpflug szabály ismerete A rekesz érték hatása Redőnyzár, központi zár, vakuszinkron Manuális és automatikus élességállítás, az AF fajtái, IF működése Bemozdulás-gátlás módszerei (VR, IS ) A beépített fénymérő, expozíció szabályozása, M, P, A, S, integrál, súlyozott, mátrix, spotmérés Vakuvezérlés: első/második redőny, high speed Keresőrendszerek: keret-, Newton-, távmérős kereső, egy és kétaknás tükrös, tükörreflexes kereső Automatikák az analóg fényképezőgépben, fénymérés, élességállítás Az analóg videokamera felépítése, működése 3.0/ Felvételtechnika 32 óra A műterem kialakítása, felszerelése, eszközei, üzemeltetése, biztonságtechnikája Külső felvételek készítéshez szükséges eszközök, felszerelések Fényképész felvételi szakterületek ismerete Műteremben igazolványkép, portré, gyerekfelvétel, páros kép, esküvői, családi felvétel, csoportkép, művészi felvétel készítése Tárgyfotó, reprodukció, makro, dokumentum, reklám felvételek készítése Külső helyszínen portré, esküvői, riport, színházi, divat, zsánerkép, fotóesszé, és művészi felvételek készítése Természetfotó készítés Műszaki felvételek, gépek, épület külső és belső fényképezése 4.0/ Fotólabor és kidolgozás technika 28 óra A fekete-fehér labor eszközei, használatuk. A fekete-fehér negatív- és pozitív kidolgozás elmélete A színes labor eszközei, használatuk. A színes negatív- pozitív kidolgozás, a minilaboros kidolgozás, és a színes fordítós anyagok kidolgozásának elmélete 5.0/ Etika, fotójog 32 óra A fényképészet szakmai etikája, az etikai kódex Humán szolgáltatások általános etikai követelményei A fényképész személyiségének jellemzői A fogyasztói típusok A szerzői jogok, a személyiségi jogok, a kegyeleti jog A modell-nyilatkozat, a felhasználási szerződés A képmás védelme szerzői alkotás esetén és megrendelésre készült képmásnál Az ábrázolás valódiságának védelme a művészi alkotásnál A közszereplő jogának korlátozása, a tömegfelvételek és a képmás védelme A ráutaló magatartás és a hallgatólagos hozzájárulás A tisztességtelen piaci magatartás jellemzői, a reklámetikai elvárások 12

13 A munkahely erkölcsi követelményei, a munkaköri kötelesség jogi vonatkozásai A jogi helyzetet képfájlok és eredetik, valamint a másolatok esetén A felvétel jogosulatlan megváltoztatása 6.0/ Fotótörténet 80 óra Fotótörténet a kezdetektől a I. sz. végéig Fotótörténet a I. sz. végétől a II. világháborúig Fotótörténet a II. világháborútól napjainkig 2.7 A modul értékelésének módja: A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon. 3. A modul azonosítója és megnevezése: Fotográfiai gyakorlat 3.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek: Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel. 3.2 A modul javasolt időkerete: - Gyakorlat: 1350 óra 3.3 A maximális tanulói létszám: - Gyakorlati oktatás: 12 fő 3.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák: -szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak! Feladatprofil 1.0/ Műtermi felvételek készítése 2.0/ Külső felvételek készítése 3.0/ Műszaki felvételek készítése 4.0/ Videofelvétel készítés és szerkesztés 5.0/ Számítógépes képfeldolgozás 6.0/ Képkidolgozás 7.0/ Utómunkálatok Tájékozódik a megrendelő elvárásairól, a fénykép, vagy videó felvétel felhasználási céljáról Tervet-vázlatot készít, amelyet ismertet a megrendelővel, kívánság szerint módosít, szerződést köt Műtermi analóg-és digitális felvételeket készít Külső helyszínen analóg-és digitális felvételeket készít A felvételeket analóg, vagy digitális technológia alkalmazásával kidolgozza 13

14 Videó felvételt készít, szerkeszt Kiválasztja a fényképész műterem berendezéséhez, és a felvételek készítéséhez szükséges eszközöket Kiválasztja a külső helyszíni felvételek készítéséhez a munkaeszközöket az adott témának és a helyszín adottságainak megfelelően Kiválasztja a videofelvétel készítéséhez szükséges eszközöket a témának és a helyszíni adottságoknak megfelelően Műteremben igazolványképet, portrét, gyerekfelvételt, páros képet, esküvői, családi, valamint csoportképet, művészi aktfelvételt, stb.-t készít Reprodukciót, makro és dokumentum felvételt készít Tárgyfotót készít Reklámfotót készít Külső helyszínen portré, esküvői, riport, műszaki felvételeket készít Fotó illusztrációt, fotóesszét készít Építészeti külső, és belső felvételt készít Természetfotót készít Beállítja, komponálja a felvételt, a képkivágást, meghatározza az expozíciós értékeket. Eseményt rögzít videó kamerával Digitális képkidolgozást, retust, nyomtatást, labormunkát végez Videofelvételt számítógépen szerkeszt, hangosít, feliratoz DVD és Blu-ray Disc műsort szerkeszt Editált video, és fényképfelvételeket átír adathordozóra számítógéppel A kész munkát a kívánt formában a megrendelőnek átadja Analóg, vagy digitális amatőr képkidolgozást végez Szaktanácsot ad a megrendelőnek Típus A Szakmai ismeretek A probléma vagy feladat meghatározásának, értelmezésének módja menete, a feladat által megkövetelt külső körülmények, feltételek meghatározásának módja 1.0/ Műtermi felvételek készítése / Külső felvételek készítése 3.0/ Műszaki felvételek készítése C Az információgyűjtés menete, formái A A fotográfiához és mozgóképfelvételhez kötődő előkészítő és szervezési feladatok elvégzésének módja 4.0/ Videofelvétel készítés és szerkesztés 5.0/ Számítógépes képfeldolgozás A Technikai-technológiai alapok B A műterem, és a tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának szempontjai A Fényképezőgépek és a felvételezés kiegészítő eszközeinek használata (objektívek, állványok, fénymérők, 6.0/ Képkidolgozás 7.0/ Utómunkálatok

15 világítóeszközök, derítők, hátterek stb.) A A felvétel komponálásának, és a világítás beállításának menete C Kreatív ötletek felvetésének (vázlattervek készítése fotográfiai, grafikai, verbális eszközökkel) menete, módja A Személyről, személyekről készülő felvételek lehetőségei, szabályai B A tárgyfelvétel készítés módja, kellékei B A reprodukciókészítés, régi sérült képek javítása és összedolgozása C Az épület belső és külső felvételkészítés módja C A természetfotó készítésének alapismerete, szabályai B Eseményfotó, riport készítésének módszerei, sajátosságai C Zsánerkép készítésének szempontjai, lehetőségei, sajátosságai, módszere C Fotóillusztráció készítése C Fotóesszé készítésének lehetőségei, sajátosságai, módszere B Reklámfelvételek készítésének szempontjai, szabályai C Képaláírások és kísérő szövegek tartalmi és stiláris követelmények szerinti elkészítése, az adatok, nevek ellenőrzése és pontosítása, a helyesírás ellenőrzése A Számítógépek és perifériák (szkennerek, nyomtatók, háttértárak, prezentációs berendezések, internet csatlakozás eszközei, stb.) kezelése A Adobe Photoshop és egyéb képfeldolgozó program kezelése B A digitális képmegjelenítés nyomtatóinak, nyersanyagainak rendszerezése, kezelése A A digitalizálás, képfeldolgozás, retusálás, x képmódosítás munkamenete A A színes pozitív kép színhelyességének megállapítása B A lakossági fotó, és videó szolgáltatás szabályai, sajátosságai C A videó editálás lehetőségei és módszerei, a videó szerkesztő programok kezelése B Az elkészült felvétel másik adathordozóra történő átvitelének módjai B A prezentáció jelentősége, módozatai, technikai eszközei B A kész munka leadásának módja elszámolás a megrendelővel B A fotóarchiválás (rendszerezés, megőrzés) műveletei, eszközei 15

16 Szint Szakmai készségek 1.0/ Műtermi felvételek készítése 2.0/ Külső felvételek készítése 3.0/ Műszaki felvételek készítése 4.0/ Videofelvétel készítés és szerkesztés 5.0/ Számítógépes képfeldolgozás 4 A fényképészetben használatos szakkifejezések használata 5 Számolási készség 5 Színlátás, a színhelyesség megállapítása 3 Szabadkézi rajz 4 Mennyiségérzék 4 Tájékozódás 5 Térérzékelés Személyes kompetenciák 1.0/ Műtermi felvételek készítése 2.0/ Külső felvételek készítése 3.0/ Műszaki felvételek készítése 4.0/ Videofelvétel készítés és szerkesztés 5.0/ Számítógépes képfeldolgozás Külső megjelenés Helyzetfelismerés Kreativitás, ötletgazdagság Társas kompetenciák 1.0/ Műtermi felvételek készítése 2.0/ Külső felvételek készítése 3.0/ Műszaki felvételek készítése 4.0/ Videofelvétel készítés és szerkesztés 6.0/ Képkidolgozás 6.0/ Képkidolgozás 5.0/ Számítógépes képfeldolgozás Kapcsolatteremtő készség Kommunikációs rugalmasság A hatékony kérdezés készsége 6.0/ Képkidolgozás 7.0/ Utómunkálatok 7.0/ Utómunkálatok 7.0/ Utómunkálatok 16

17 Társas kompetenciák 1.0/ Műtermi felvételek készítése / Külső felvételek készítése 3.0/ Műszaki felvételek készítése 4.0/ Videofelvétel készítés és szerkesztés 5.0/ Számítógépes képfeldolgozás Körültekintés, elővigyázatosság Kontroll (ellenőrző képesség) 3.5 A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák: Műveletek bemutatása Műveletek gyakorlása Tapasztalatok megosztása, értelmezése Információk, ismeretek rendszerezése Gépek műszaki leírásának értelmezése Önálló munkavégzés közvetlen irányítással Az ismeretek kreatív alkalmazása 3.6 A modul oktatási tartalmának leírása: - Gyakorlat 1.0/ Műtermi felvételek készítése 380 óra Igazolványkép, portré, gyerekfelvétel, páros kép, esküvői, családi felvétel, csoportkép, művészi felvétel készítés gyakorlata Tárgyfotó, reprodukció, makro, dokumentum, reklám felvételek készítése Felhasználói, és modell szerződés kötése Műtermi fényképezőgépek, kiegészítő berendezések kezelése A megfelelő objektív kiválasztása A műtermi világítóeszközök kiválasztása, kezelésük A speciális eszközök: közgyűrű, kihuzat, előtétlencse, tárgyasztal, pausz sátor, szín és szürketábla, stb. használata Különböző kellékek, díszítőelemek, hátterek kiválasztása Analóg fényképezésnél a felvételi nyersanyag kiválasztása A kompozíciós szabályok tudatos használata A felvételi szűrők alkalmazása A megvilágítás beállítása A színhőmérséklet beállítása, összehangolása Fénymérés A modell (ek) beállítása 2.0/ Külső felvételek készítése 320 óra Portré, esküvői, riport, színházi, divat, zsánerkép, fotóesszé, és művészi felvételek készítése Természetfotó készítés 6.0/ Képkidolgozás 7.0/ Utómunkálatok

18 A külső felvételekhez használatos fényképezőgépek és tartozékaik kezelése Az objektív kiválasztása Analóg fényképezésnél a felvételi nyersanyag kiválasztása A képkomponálás szabályai, lehetőségei A különböző világítási eszközök kezelése A színhőmérséklet beállítása, összehangolása A felvételi szűrők használata A megfelelő megvilágítási mód meghatározása A helyes expozíció meghatározása A külső helyszínen történő fényképezéssel kapcsolatos szervezési feladatok ellátása A feladatnak megfelelő öltözék kiválasztása 3.0/ Műszaki felvételek készítése 100 óra Gépek, épület külső és belső fényképezése Felhasználói szerződés kötése Műszaki fényképezőgépek használata. Az objektív kiválasztása Analóg fényképezésnél a felvételi nyersanyag kiválasztása A perspektíva korrekció, és a Schempflug szabály ismerete, használata A kompozíciós szabályok használata A világítóeszközök kezelése A megvilágítás beállítása A színhőmérséklet beállítása, összehangolása A helyes expozíció meghatározása 4.0/ Videofelvétel készítés és szerkesztés 130 óra Felhasználói, ill. modell szerződés kötése A videofelvétel készítéséhez szükséges technikai eszközök kezelése. A kompozíciós szabályok tudatos használata A világítóeszközök kezelése A megvilágítás beállítása A színhőmérséklet beállítása, összehangolása A helyes expozíció meghatározása A video szerkesztő programok kezelése. Szerkesztés, utóhangosítás, feliratozás, különleges effektusok (áttünések, Blue-Box stb.) DVD (és Blu-Ray Disc) szerkesztő programok kezelése 5.0/ Számítógépes képfeldolgozás 200 óra Monitorkalibrálás Színegyeztetés, színprofilok használata, a monitor, nyomtató, és a kép színprofiljának összehangolása A kép színhelyességének megállapítása Az Adobe Photoshop, és egyéb képfeldolgozó programok, kezelése A különböző korrekciós eszközök használata A képkivágás, fehéregyensúly, tónus korrekciója A képek tömörítése, átméretezése, más formátumba történő konvertálása a különböző felhasználási céloknak megfelelően A digitális retus eszközei, gyakorlata Photoshop plug-inek használata 18

19 A képfeldolgozó program kreatív használata (háttércsere, több kép összedolgozása, diavetítés, és bélyegképek készítése stb) A digitális technikában használatos színrendszerek használata: RGB, CMYK, Lab, HSB, HSL, Hexadecimális A különböző nyomdai színskálák ismerete: Pantone, Focoltone, Toyo,Trumatch stb. A kamera RAW konvertáló programok használata 6.0/ Képkidolgozás 100 óra Fekete-fehér negatív hívás Fekete-fehér nagyítás Képbevitel a számítógépre különböző adathordozókról A szkennerek használata Számítógépes képfeldolgozás, a képek előkészítése nyomtatáshoz Színegyeztetés, színprofilok használata A különböző típusú és méretű nyomtatók kezelése, képek, dokumentumok nyomtatása Amatőrmunkák átvétele kidolgozásra A rendelésfelvevő egység kezelése Minilabor kidolgozási alapismeretek A fotokiosk használata, üzemeltetése 7.0/ Utómunkálatok 110 óra A képek körülvágása, kasírozása, adjusztálása Az analóg filmek, diafilmek, papírképek archiválása A digitális képfájlok archiválása Képaláírás, kísérőszöveg elkészítése Prezentációkészítés Képek videók másolása adathordozóra Oldalszerkesztés Kreatív termékek, meghívók, naptárak, lemezborítók fotókönyv stb. készítése Az elkészített munka átadása a megrendelőnek 3.7 A modul értékelésének módja A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon. 4. A modul azonosítója és megnevezése: Digitális fényképezés 4.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek: Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel. 4.2 A modul javasolt időkerete: - Elmélet: 250 óra - Gyakorlat: 50 óra 4.3 A maximális tanulói létszám: - Elméleti oktatás: 35 fő - Gyakorlati oktatás: 12 fő 19

20 4.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák: -szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak! Feladatprofil 1.0/ Digitális fotográfia elméleti alapjai 2.0/ Digitális kép megjelenítése 3.0/ Digitális videofelvétel elméleti alapjai 4.0/ Digitális fotóeszközök eladása Bemutatja a digitális fényképezőgépek, objektívek, vakuk működését, használatát Kiválasztja a fényképezőgépbe a memóriakártyát, formáz, elemet, akkumulátort ajánl Ismerteti a digitális képek megjelenítésének eszközeit, használatát Elmagyarázza a digitális fényképezőgépen található piktogrammok jelentését Típus Szakmai ismeretek 1.0/ Digitális fotográfia elméleti alapjai 2.0/ Digitális kép megjelenítése 3.0/ Digitális videofelvétel elméleti alapjai 4.0/ Digitális fotóeszközök eladása A Digitális fényképezőgépek működése, kezelése, beállítási lehetőségei B Digitális videokamerák működése, kezelése, beállítási lehetőségei B Digitális fényképezőgép képfeldolgozásának részegységei, működési elve B A digitális színes kép kialakulását biztosító színszűrő típusok B Képérzékelők típusai, különbségei A A digitális gépekhez használt objektívek és kiegészítőik főbb jellemzői A A digitális gépekhez használt vakuk főbb csoportjai és jellemzői B A memóriakártyák főbb jellemzői, használata B A digitális gépek működéséhez szükséges elemek és akkumulátorok főbb jellemzői B A digitális felvételek megtekintésére szolgáló berendezések B Képformátum, képméret 20

FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 213 01 1000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Látszerész és fotócikk-kereskedő Látszerész és fotócikkkereskedő

Látszerész és fotócikk-kereskedő Látszerész és fotócikkkereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A azonosító számú, Az áruforgalom lebonyolítása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalom tantárgy

A azonosító számú, Az áruforgalom lebonyolítása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalom tantárgy A 11507-12 azonosító számú, Az áruforgalom lebonyolítása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalom tantárgy 1. 1. A 11507-12 azonosító számú, Az áruforgalom lebonyolítása megnevezésű

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 10 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Látszerész és fotócikk-kereskedő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 725 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

KÖNYVESBOLTI ELADÓ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 06 0000 00 00. Szakképesítések köre:

KÖNYVESBOLTI ELADÓ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 06 0000 00 00. Szakképesítések köre: KÖNYVESBOLTI ELADÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése

Részletesebben

29. Az R. Melléklete a OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet címét követően a következő szöveggel egészül ki:

29. Az R. Melléklete a OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet címét követően a következő szöveggel egészül ki: 29. Az R. Melléklete a OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet címét követően a következő szöveggel egészül ki: I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Az optika ismeretek ágazati

Részletesebben

FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 213 01 1000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 213 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

BOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

Fényképész és fotótermékkereskedő. Fényképész és fotótermékkereskedő

Fényképész és fotótermékkereskedő. Fényképész és fotótermékkereskedő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TÖLTŐÁLLOMÁS-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TÖLTŐÁLLOMÁS-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TÖLTŐÁLLOMÁS-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 341 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Töltőállomás-kezelő

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ KÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ KÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ KÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló,

Részletesebben

FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ

FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ Levelezési Gyakorlat 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A 10063-12 azonosító számú, Ügyviteli folyamatok

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ

FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 341 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 51 341 01 0000 00 00

Részletesebben

TÖLTŐÁLLOMÁS-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TÖLTŐÁLLOMÁS-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TÖLTŐÁLLOMÁS-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 341 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Töltőállomás-kezelő

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus 3. 3.1

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

tananyag elem száma szabadsáv 309/1.1/0004-06 16 309/1.2/0004-06 16 309/2.0/0008-06 309/2.1/0008-06 136 136

tananyag elem száma szabadsáv 309/1.1/0004-06 16 309/1.2/0004-06 16 309/2.0/0008-06 309/2.1/0008-06 136 136 A szakképesítés megnevezése: Ruházati eladó szakma OKJ (Országos Képzési Jegyzék) : 31 341 01 0010 31 05 Képzési idő: 2 év A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés Elmélet:30% Gyakorlat: 70%

Részletesebben

VEGYESIPARCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VEGYESIPARCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VEGYESIPARCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 341 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató)

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató) M0061 FELADATOK 4 Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez 5 Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és 6 elektronikus formában 7 Hivatalos

Részletesebben

MŰSZAKI ANYAG- ÉS ALKATRÉSZKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰSZAKI ANYAG- ÉS ALKATRÉSZKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰSZAKI ANYAG ÉS ALKATRÉSZKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 341 03 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VEGYESIPARCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VEGYESIPARCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VEGYESIPARCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 341 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

51 213 01 0010 51 01 Eseményrögzítő Fényképész és fotótermékkereskedő. 51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 01 Eseményrögzítő Fényképész és fotótermékkereskedő. 51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő . vizsgafeladat A 10/200 (II. 2.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 1.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

MŰSZAKI ANYAG- ÉS ALKATRÉSZKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰSZAKI ANYAG- ÉS ALKATRÉSZKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰSZAKI ANYAG- ÉS ALKATRÉSZKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 341 03 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

RÉGISÉGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RÉGISÉGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RÉGISÉGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Régiségkereskedő

Részletesebben

ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 01 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

BOLTI ELADÓ. alapján készült.

BOLTI ELADÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Fényképész és fotótermék-kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Fényképész

Részletesebben

RÉGISÉGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RÉGISÉGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RÉGISÉGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Régiségkereskedő

Részletesebben

ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÖNYVESBOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÖNYVESBOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÖNYVESBOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 06 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Könyvesbolti

Részletesebben

Az eladó szakképesítés adatai. A szakképesítés OKJ azonosító száma 34 341 01 A szakképesítés megnevezése

Az eladó szakképesítés adatai. A szakképesítés OKJ azonosító száma 34 341 01 A szakképesítés megnevezése Az eladó szakképesítés adatai A szakképesítés OKJ azonosító száma 34 341 01 A szakképesítés megnevezése Eladó 17. Kereskedelem-marketing, üzleti A szakmacsoport száma és megnevezése adminisztráció Szakképzési

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Nyomdaipari gépmester szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 5 213 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

VÉSNÖK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VÉSNÖK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VÉSNÖK SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 215 02 2. szakképesítés megnevezése: Vésnök 3. Szakképesítések köre: 3.1

Részletesebben

Áruforgalom tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján

Áruforgalom tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján Áruforgalom tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2012 1. A tantárgy tanításának célja: Az áruforgalom tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az árurendszereket,

Részletesebben

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 22 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Designer képzés tematika oktatott modulok

Designer képzés tematika oktatott modulok Designer képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ

Részletesebben

Virágkötő és virágkereskedő moduljai

Virágkötő és virágkereskedő moduljai Virágkötő és virágkereskedő moduljai 1047. A Növényismeret és kezelés megnevezésű, 11074-12 azonosító számú szakmai Vágott virágok, zöldek kezelését végzi (visszavágás, lelevelezés, vízberakás, speciális

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 7. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 7. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 7. SORSZÁM LTT KIDOTT LKLMZOTT FOTOGRÁFUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 211 01 0000 00 00 2. szakképesítés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Cseri út 6. OM: 034173 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT Gázfogyasztó-berendezés

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 60. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖNYVESBOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 60. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖNYVESBOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 60. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖNYVESBOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 06 0000

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga rendje: Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás. Osztály: szakiskola, 9-10 évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga rendje: Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás. Osztály: szakiskola, 9-10 évfolyam 1 Osztályozó és javítóvizsga rendje: Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás Osztály: szakiskola, 9-10 évfolyam Tantárgyak: Kereskedelem általános ismeretei Kereskedelmi alapgyakorlat A vizsga szerkezete:

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 215 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

HOSTESS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HOSTESS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HOSTESS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 812 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Hostess 3. Szakképesítések

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Eladó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 341 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése Tanuló

Részletesebben

PIACFELÜGYELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PIACFELÜGYELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PIACFELÜGYELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 09 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Piacfelügyelő

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS

ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

BOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

52 213 01 1000 00 00 Fényképész és fotótermékkereskedő. Fényképész és fotótermékkereskedő

52 213 01 1000 00 00 Fényképész és fotótermékkereskedő. Fényképész és fotótermékkereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VIRÁGKÖTŐ, -ERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 215 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

NYOMDAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

NYOMDAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI NYOMDIPRI TECHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 213 05 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Nyomdaipari

Részletesebben

OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont NINCS NINCS EMELT SZINTŰ VIZSGA

OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont NINCS NINCS EMELT SZINTŰ VIZSGA OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

BOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

BOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK BOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 341 01 2. A szakképesítés megnevezése: Bolti eladó 3. Szakképesítések

Részletesebben

BOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 341 01 2. A szakképesítés megnevezése: Bolti eladó 3. 3.1

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység 4 211 07 0000 00 00 Divat- és stílustervező Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 4 211 07 0000 00 00 Divat- és stílustervező Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója,

Részletesebben

BOLTI ELADÓ. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. 1. A központi program

BOLTI ELADÓ. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. 1. A központi program BOLTI ELADÓ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

Tájékoztatás a Gyakorlati Képzőhelyek részére

Tájékoztatás a Gyakorlati Képzőhelyek részére Tájékoztatás a Gyakorlati Képzőhelyek részére A 10250-12 azonosító számú Kézápolás megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Vendégfogadás, diagnosztizálás, kézápolás Manikűr 1. Manikűr

Részletesebben

BOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 341 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bolti eladó

Részletesebben

A 118. sorszámú Kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 118. sorszámú Kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 118. sorszámú Kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 341 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szakképesítés: 54 341 01 Kereskedő Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal kapcsolatos feladatok

Szakképesítés: 54 341 01 Kereskedő Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal kapcsolatos feladatok A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelményekben

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedő 3.

Részletesebben

A azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy

A azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy A 10045-12 azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy 1 1. A 10045-12 azonosító számú, Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó

Részletesebben

Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő

Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő A 0/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított /006 (II. 7.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

MINTABOLTI ÉRTÉKESÍTŐ, SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MINTABOLTI ÉRTÉKESÍTŐ, SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MINTABOLTI ÉRTÉKESÍTŐ, SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint NINCS NINCS KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint NINCS NINCS KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható

Részletesebben

KULTÚRCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KULTÚRCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KULTÚRCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 07 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényfépezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése A fényképezés

Részletesebben

A tételsor a 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/44

A tételsor a 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/44 2762- Kiadványok, reklámanyagok tervezése és kivitelezése II. /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Miért az EFEB Üzleti Szakképző Iskola Kereskedő szakképzése a legjobb választás?

Miért az EFEB Üzleti Szakképző Iskola Kereskedő szakképzése a legjobb választás? Miért az EFEB Üzleti Szakképző Iskola szakképzése a legjobb választás? Leérettségiztél, de nem sikerült a felvételid? Nem dől össze a világ! Diák maradhatsz annak minden előnyével együtt, és az ezzel járó

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 55. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 55. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 55. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 321

Részletesebben

KULTÚRCIKK-KERESKEDŐ

KULTÚRCIKK-KERESKEDŐ KULTÚRCIKK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben