Vezetői szerepek és munkahelyi elégedettség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetői szerepek és munkahelyi elégedettség"

Átírás

1 Babes- Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és neveléstudományok kar Pszichológia szak Vezetői szerepek és munkahelyi elégedettség Téma vezető tanár Dr. Hóka Hédi Készítette Laczkó Laura Rita pszichológia IV év

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés a vezetés fogalmába...1 II. Viselkedési modellek és vezetési stílusok...1 II.1. Személyiség típusok és vezetés...2 II.2. Humanisztikus megközelítés...3 II.3. Douglas Mc Gregor X és Y elmélete...4 II.4. A vezetők kívánatos tulajdonságai Henri Fayol szerint...4 II.4.1. A sikeres vezető tulajdonságai...4 II.4.2. Vezetői szerepek...5 II.5. Coaching elmélet...6 III. A munkahelyi stressz...6 III.1. Bevezetés a srtessz fogalmába...6 III.2. A munkahelyi stressz...8 III.2.1. Munakhelyi streszorok...9 Saját kutatás bemutatása...10 Következtetések...12 Melléklet

3 I.Bevezetés a vezetés fogalmába A vezetésnek nagyon sok meghatározását ismeri a munka- és szervezetlélektani könyvészet. A vezetés tudománya még nagyon fiatal, de nagy jövő elé néz. Nagyon sokan kezdtek el foglalkozni ezzel a tudománnyal, hiszen ki az aki nem szeretné tudni, mitől lesz sikeres egy vezető. Mindenki arra vágyik, hogy valami maradandót alkosson, és ha mást nem bár saját magát tudja kellőképpen menedzselni, hogy elismert legyen és önmagát megvalósítsa. A vezetés lényege nem más, mint elérni egy feladat megoldását más emberek segítségével. Vezetőnek nevezhető az, aki képes elérni, hogy az általa irányított csoport tagjai elkötelezetten együtműködjenek vele, egy közös cél érdekébe, annak eléréseben. Ehhez szükséges, hogy felismerje az álatala vezetett csoport tagjainak rejtett képességeit, felhasználja mindazt az energiát, képességét, tehetségét amit az egyének magukban rejtenek. A vezetés munka, ami azt célozza, hogy a beosztottak munkáját hogyan tehetjük még eredményesebbé. Munka mindaz, amit meghatározott időben, mehatározott cél érdekében pénz ellenében végeznek. Brech (1975) szerint a vezetés szociális folyamat, melynek célja a vállalkozás hatékony tervezése és szabályozása, bizonyos feladatok elvégzése, felelősségek vállalása. A vezetés négy fő eleme: - a tervezés: mit, hogyan, milyen módszerekkel, milyen elvárt teljesítménnyel kell elvégezni - ellenőrzés: azt figyeli, hogy megfelel a teljesítmény az elvárásoknak - a koordináció: a csoport munkájának összehangolása, megfelelő munkamegosztás kialakítása - motiváció: elérni, hogy a dolgozók kellő lelkesedéssel dolgozzanak, lojálisak legyenek a szervezethez A vezetés lehetséges összetevői lehetnek: az irányítás, amely szerint jó vezetőnek mondható az aki eléri, hogy beosztottai, ne azt tegyék amit a vezető akar, hanem ettől mélyebben gyökerezően, azt akarják tenni, amit a vezető akar; illetve a politika, amely szerint az eredményes vezetésben a vezetőnek szüksége van a kapcsolatokra, kialakított koaliciókra, ésszerű kompromisszumokra. II.Viselkedési modellek és vezetési stílusok Amerikai meghatározás szerint a viselkedési mód az, ahogyan egy ember másokat vezet. Mások által van érzékelve, és itt nem a vezető énképe számít, hanem az, hogy mások milyennek látják. Vezetési stilusok Argyris szerint (1971)

4 Vezetési módnak nevezzük, azt ahogyan egy ember másokat vezet, ugyanakkor jelenti a vezetésben alkalmazott szabályokat is, mint: állandó szoros kapcsolat a beosztottakkal, hűség a szervezethez, egyéni bánásmód, reális célkitűzés. Mindezek vezetői módszerek, de egyben tulajdonságok is. A vezető egyéniségét befolyásolja a szervezetben szerzett tapasztalatat, viselkedési stilusa, személyisége alakulása. Az autokrata és demokratikus stilus A kettő között az a különbség, hogy hol a hatalom. Az autokratikus vezetési stilus esetén a hatalom a vezető kezében, a demokratikus esetén a hatalom megoszlik a csoport tagjai között. A demokratikus stilus a nyerő, mivel a döntésekben való részvétel hozzájárul a munkások őnmegvalosító tendenciájának a kielégitéséhez. Nagyobb erőfeszítésekre készteti őket. II.1. Személyiség típusok és vezetés A személyiség tipusok nem csak a viselkedést hanem a vezetést is befolyásolják. Vezetőként és beosztottként is sokat jelent hogyha tudatában vagyunk annak, hogy melyek az erősségeink és gyenge pontjaink. Minél inkább tudatában vagyunk a különbségeknek, annál konstruktivabban tudjuk azokat felhasználni. ( A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága I., Egyének és Csoportok, Mészáros Aranka, Z- Press Kiadó, 2006) A Myers- Briggs féle Tipus Indikátor elméleti alapokat és gyakorlati példákat ismertet azon munkahelyi helyzetekben, amikor alkalmazási problémák merülnek fel. Az MBTI segítségével össze tudjuk vetni a különböző típusokat, fejleszteni önismeretünket, feltárhatjuk működésük mozgatórugóit, rámutat arra, hogy az emberek különbözőek. Különböző ember típusok szerint vannak a következőek: Az extrovertált emberek, nagyon közlékenyek, nyiltak a változtatásra, az újat szeretik, nem riadnak vissza az uj ismeretek alkalmazásától, új fejlesztési módszerek alkalmazásától. Az introvertált emberek, akik inkább a konzervativizmus jellemző rájuk, szeretik az újat, de csak távolról szemlélni. Magukba fordulnak, önmaguktol várják a változtatás lehetőségeit, mások véleményét nagyon ritkán kérik ki. Az érzékelő emberek érzékszerveikkel szerzik meg az információt, az adatokat, megbiznak a beérkező informciókban és azok fontosságában. Nem foglalkoznak az elvont jelenségekkel, nem hívei az elméletnek. Megfigyelik környezetüket és a körülöttük zajló eseményeket, a dolgokat a konkrét valóságukban fogják fel. Jelszavuk a Hiszem ha látom!

5 Az intuitiv emberek, tényszerű észlelésről indulnak, a tények között összefüggésekre irányítják figyelmüket. Általános összefüggésekkel foglalkoznak, ráéreznek a helyzeben rejlő lehetőségekre. Jók az új lehetőségek meglátásában. A problémák többféle megoldását keresik. Értékük a képzelőerő, fogalmak, elméletek világát kedvelik. Jellemző rájuk az előérzet, ihlet, szárnyalás, fantázia, spekulativitás, leleményesség. Gyengeségük, hogy szeretik a rutin munkát, nem gyakorlatiasak, fontos részletekről megfeledkeznek. Az ilyen emberekkel való együtműködés során gondot jelenthet ha a részleteket mellőzik, nem figyelnek meg mindent részletesen, fantáziájuk túlságosan felszabadult, tényszerű hibákat követhetenek el. A gondolkodó emberek a távolság tartást kedvelik. Személytelen, objektiv döntéseket hoznak, a valóságot logikus következtetések útjan probálják megérteni. Dolgok, személyek megitéléséhez objektív módszereket használnak. Jellemző rájuk a racionalitás, ok- okozati összefüggésekben tőrténő magyarázat, józan ész kritikák. Erősségük, hogy felfedezik, mitől jó vagy rosz minden. Gyenge pontjaik: hajlamosak az érzelmeket figyelmen kivül hagyni. Problémát jelenthet a velük való együttműködés során, ha az elemző tevékenységet túlzásba viszik, mert hajlamosak elveszni a részletekben, leragadnak lényegtelen dolgokban, nem figyelnek eléggé társaikra. Az érző típusuak döntéseiket érzéseikre hagyatkozva hozzák meg, az információt személyes értékorientált módon stuktúrálják, tekintettel vannak mások érzéseire, gyorsan megyőzhetőek. Jellemző rájuk a szubjektivitás, személyesség, méltányosság, együttérzés, gondoskodás, szubjektiv normákat vesznek alapul döntéseik során. A vele való együttműködés során gondot jelnthet a szabályokat módszereket korlátozóknak élik meg. Néha túl érzelmeseknek tűnnek. A megitélő tipusú embereknél a döntési folyamaton van a hangsúly, melyek gondolkodás vagy érzelem alapján egyaránt történnek. Döntéseit könnyen és gyorsan hozza meg, és döntésétől gyorsan ejut a tettig. Szeret tervezni, tervei szerint cselekszik, szereti befejezni azt, amit elhatározott. Jellemző rájuk, hogy ütemezettek, módszeresek, rendszersek, határozottak, szervezettek, struktúráltak. Gyengeségük, hogy lényegtelen információ alapján is döntenek, újan kapott inforációk esetén nem változtatnak döntésükön. Munkahelyen gondot okozhatnak a döntéshozatalnál, nem veszik figyelembe társaik véleményét. Az észlelő tipus lassan vonakodva dönt, kiéri mások véleményét, a lehetséges következményeket megfontolja. Ha döntés után valamilyen új információ birtokába jut, akkor újra átgondolja döntését. Jellemző rájuk a nyitottság, izgatottság. Struktúrálatlan alternatívákban gondolkodik. Gyengeségük dontésaiket mások és az uj információk befolyásolják, sok időt töltenek

6 a probléma lényegtelen oldalainak vizsgálatával. Határozatlannak tűnnek, nem terveznek, nem tartják be a határidőket, nem terveznek. II.2. Humanisztikus megközelítés Mayo és a Human Relations meghatározásában a munka nem csak gazdasági szükségszerűség, hanem személyes kielégülést is kell nyújtania. Maslow szerint a szükségleteket egy piramisban lehet a legszemléletesebben kifejezni, amelyben az alapot azok a szükségletek képezik, amelyek az életben maradást feltétetelezik. Egy szükséglet csak akkor jelenik meg, amikor már egy alsóbb szinten lévő szükséglet már kielégült. Ezeknek a szükségleteknek a figyelembe vétele által, ha a munkások emberi mivoltának is teret engednek, akkor a teljesítmeny növelhető. Ha a vezetű tudja, hogy alkalmazotta melyik fokán áll a piramisnak, akkor megtalálta a motiváció legjobb módját. Az első szinten a megélhetés és életben maradás áll, a második szinten a biztonság iránti igény, a harmadik szinten az elfogadás és elfogadottság igénye, a negyedik szinten a megbecsülés igénye, az ötödik szinten pedig, az önmegvalósitás iránti igény áll. II.3. Douglas Mc Gregor X és Y elmélete (Mc Gregor, 1966) Az X elmélet szerint az emberek alapvetően lusták, és csak a pénzért dolgoznak, nem kreativak, képzelőtehetség nélküliek, itt csak a pénz motivál. Szoros ellenőrzés jellemző, a hibákat bűnteti, a jó dolgokat nem veszi figyelembe Az Y elmélet szerint az emberek dolgozni akarnak, kreativak, más tényezők motiválják mint a pénz. Az ilyen szemléletű vezető nyilt kommunikációra biztat. Ez megfelel a maslowi önmegvalósitási igényeinek, amikor ugyanis ez lehet egy motiváló tényező. Thomas Gordon (1988) szerint a vezetés csak struktúráltan valósítható meg. Szerinte a vezetés nem más, mint folyamatos problémamegoldás, amelyben akkor jár el a leghelyesebben, ha azt nem egyedül, hanem azt a csoport erőforrásait felhasználva vállalja fel. Ehhez csapatmunkára van szűkség, amihez hozzájárul az is, hogy mennyire képes a rangok közti határokat lebontani. Carl Rogeres szerint (2001) akkor vagyunk a leghatékonyabb vezetők, amikor kongruensek vagyunk magunkhoz, azaz megegyezünk önmagunkkal. II.4. A vezetők kívánatos tulajdonságai Henri Fayol szerint (1949) Hogy sikeres vezető legyen valaki nagyon fontos, hogy figyeljen önmagára, olykor a mnkát félre téve is. Azok a vezetők akik ezt nem tudják megtenni, általában az időhiányra hivatkoznak, és figyelmen kívül hagyják, azt hogy az önmagukra fordított idő megtérül.

7 A testi egészség, életerő szempontjából nagyon fontos a helyes táplálkozás, megfelelő mozgás. Intelligencia és szellemi egészség, erkölcsi vonások( akaraterő, elszántság, aktivitás, merészség, felelősségvállalás, kötelességtudat, magas fokú általános műveltség), vezetői készség. II.4.1. A sikeres vezető tulajdonságai A sikeres vezetőt nagyon sok minden jellemzi, de van négy alaptulajdonság, amely minden vezetőre egyaránt érvényes lehet. Ezek a következők: - intelligencia: A sikeres vezető intelligencia szintje legyen átlagon felüli, de ne legyen zseni. Absztrakt és komplex prblémákat is legyen képes megoldani. - kezdeményező készség: Mindenek előtt fel kell ismernie azt, hogy mikor kell cselekedni és ezek után cselekednie is kell. - önbizalom: Tudatában van saját képességeinek, bízik önmagában és képességeiben. Ezek függvényében egyre magasabbra tör. - madár távlat: Képes az apró részleteken felül emelkedni, nagyobb összefüggésben szemlélni a problémákat. A sikeres vezetőnek elengedhetetlen, hogy annak a cégnek amelynek a vezetője a legkisebb folyamat lépéseit is ismerje, tudja, hogy melyik lépést mi követ. Természetesen ehhez elengedhetetlen az, hogy szaktudása legyen. A szakismeretek három fajtáját ismertetjük. Technikai szakismeretek. A vezetőnek megalapozott ismeretei kell legyenek azokról az apró folyamatokról is amelyeket a csoport végez, alkalmaz. Releváns szaktudást igényel az egyes munkások kiválasztása- a toborzásban- és a felsőbb vezetők kinevezésében. Ennek a tudásnak a hiánya azt eredményezi, hogy a beosztottakon való segítség, fejlődésüket célzó erőfeszítések teljesen sikertelenek maradnak. Nem tudja mire van szükségük, nem képes ennek hiányában felismerni a szervezet szükségleteit sem. Nehezen tud célokat kitűzni, terveket véghez vinni, olyan feladatokat teljesíteni amelyeket egy magasabb vezetési szinten határoztak el. Az emberi kapcsolatokra vonatkozó ismeretek készségek. Egy vezető legfontosabb tulajdonsága, hogy a kapcsolat építésben előbb ő kell megértsen másokat, azután önmagát is megértetheti. Ez szerepet játszik a kapcsolatok kialakitásában azok épitésében. Fel kell ismernie a kapcsolatokban a lehetőségeket, azok fejleszthetőségét és a munkatársak igényeivel, elvárásaival tisztában kell lennie, hogyan látják ők a munkaheyi problémákat. Olyan döntéseket kell hoznia, amelyek hosszú távon eredményesek lesznek. A munkahelyi körülményeket illetően, olyan körülményeket teremtenie, ahol a kommunikáció felszabadult, az érzelmek szabadon áramlanak, az emberi tényező megértése, hogy hatékony termelést érjenek el.

8 Integráló ismeretek és készségek. Minnél magasabb pozicióban van a vezető, annál fontosabb, hogy a szervezetet ne csak részeiben, hanem egy egészként is lássa. Feladata a szakemberek és csoportok irányítása a cél felé, hogy összhangban dolgozhassanak, a harmónikus munkavégzés érdekében. II.4.2. Vezetői szerepek A vezető a szervezeten belül több szerepet is magára ölthet. Ezek közül megemlítünk hármat. Mint tervező. Ezt Senge (1998) szemlélteti nagyon jól, amikor beszámol arról, hogy a vezetőképző tanfolyamokon ahányszor felteszi azt a kérdést, hogy kicsoda mi szeretne lenni egy képzeletbeli hajón. Természetesen mindenki hajóskapitány szeretne lenni, vagy kormányos, hiszen ugy gondoljak, hogy azoké az igazi vezetés. Nagyon kevesen vannak akik, mint inas, vagy utas szeretnének a hajón részt venni. Ilyenkor elmeséli, hogy hiába van a hajós kapitány és a kormányos, hiába értik ezek a dolgukat, ha a hajó tervezésekor hiba csúszott be. Ennek következtében amikor a hajóskapitány azt mondja a kormányosnak, hogy forditsa a hajót néhány fokkal balra vagy jobbra, a hajónak órákba is eltelhet, hogy megtegye ezt. Ezért az igazi vezetés már a tervező asztalon elkezdődött. Hiszen a jó vezető tervező is egyben, aki nem csak ugy tesz oda dolgokat, vagy vesz el, hanem azokat céltudatosan teszi, azoknak valamilyen szerepet szán a a működésben. Ugyanigy a szerevezetben is fontos, hogy a dolgok jól legyenek megtervezve, a szervezet architektúrája érdekében, mindennek megvan a maga szerepe. Mint tanár. A tanár szerep már nagyon régóta ismert, hiszen már az ókori görög és római birodalomban is voltak tanárok, akik oktattak és tudást adtak át. Ők is vezetőknek nevezhetőek, hiszen olyan tudást adtak át, amellyel később sok diákukból lett híres filozófus, vagy vezető, országok királya, vezetője.a tanárok között is megkülönböztetjük a hagyományos és a modern tanárt. A hagyományos tanár, csak puszta információkat ad át, nem vonja be a diákokat az ismeret szerzés folyamatába. A modern tanár ennél sokkal több, hiszen a dikoknak nem adja készen az információkat, hanem annak folyamatában azok is aktivan részt vesznek. Nem csak a nyers tudást adja át, hanem alapinformációkat szolgáltat, amelyekkel a diákok maguk jönnek rá a mélyebb értelmű tudásra. Természetesen mindkét tipus követ el hibákat, de a végzeteseket azért tanácsos elkerülni. Mint gondnok. Greenleaf (1977) véleménye merőben más, mint az eddigiek. Szerinte az igazi vezető az akinek a vezetésben a szolgálat áll az első helyen, azért akar vezetni, hogy szolgálhasson. Gondoskodik a vezetettekről és, hogy a vállalat betöltse küldetését és elérje célját.

9 II.5. Coaching elmélet Coaching bármilyen szakember munkájának rendszeres, támogató, fejlesztő kísérése, amiben nem szerepel eredményeinek jutalmazó büntető értékelése, mert a cél kizárólag a jövőbeli jobb önálló müködés. Coaching tipusok: a belső coaching, a munkahelyi hierarchián belüli tapasztaltabb munkatárs nyújt a kevésbé tapasztaltnak segitséget. Szakértői coaching, a korlátozott idejű együttműködés mely a megbízó cég hierarchiájától független coach és a megbizó cég valamely vezetője közöt valósul meg, és a vezető munkájának elsősorban stratégiai jelentősegű vonatkozásaiban nyújt fejlesztő támogatást. Coaching szemlélet az a vezetői hozzáállás, mely a tapasztalatlanabb munkatárs hosszútávú fejlődését tartja szem előtt és ilyenkor lemond a teljesítmény jutalmazó- büntető értékeléséről. A coaching tipusú vezető oldja az ellenállást, mivel fogadja a külsőtanácsokat, kreativ és bőségesen megtérül ez a szemléletmód. Erre attól a ponttól van szűkség, amikor a trainingen megtanított viselkedések nem működnek, hanem ez már személyes okok miatt nem működik. Arra vonatkozik, hogy felderíti az esetleges problémák esetén, hogy kinek a hibája, mi a kiváltó ok, és hogyan lehetne ezt esetleg megoldani olyan módon, hogy kompromisszumokra jussanak a felek. III. A munkahelyi stressz III.1. Bevezetés a srtessz fogalmába A stressz elmélet megalkotója Sellye János (1983). Világhírre akkor tett szert, amikor publikálta a lelki hatások és a testi következmények szoros összefüggéseit elemző művét. Selye, azt vetette fel, hogy bizonyos hatások, melyek az érzelmi, vegetatív életünkre hatnak, nagyon komolyan és károsan befolyásolják szerveinket, életünket. Selye kutatásai voltak az elsők, melyek a pszihé és a test kapcsolatát kezdték tudományosan vizsgálgatni. Kutatásai alanyául patkányokat alkalmazott és a különböző idegi, fizikai bántalmazások (stressz) hatását vizsgálta az egyes szerveken. Hamar kiderült, hogy szinte minden szerv komoly károsodást szenvedett, mely károsodások egy ideig visszafordíthatóak voltak, azonban egy idő után az egyén halálához vezettek. Ezek a szervek, szervrendszerek az alábbiak voltak: szív és érrendszer, immunrendszer, mellékvese és vesék, a tápcsatorna valamint a bőr és bőrfüggelékek Szerinte a stressz reakció beépített mechanizmus, ami akkor lép működésbe, amikor követeléseket támasztanak velünk szemben. Az életben maradás alapfeltétele, hogy a veszélyt azonnal felismerjük, eldöntsük menekülünk vagy megküzdünk. Vészhelyzetben a szervezet adrenalin hormont termel, ami a szervezetet menekülésre

10 vagy megküzdésre mozgósítja. Ha a stressz helyzetet testi reakció is követi vagy megküzdés, akkor a szervezet nagyon kis mértékben, vagy egyáltalán nem károsodik. Kortizol egy szteroid hormon, amit az emberi szervezet a mellékvesékből bocsájt ki. Ezt a hormont az emberi szervezet, akkor bocsáltja ki, amikor stressz alatt áll.a stressz lehet betegség, baleset, sebészeti beavatkozás, nagy hőmérsékletkilengések, vagy pszichikai behatások. Persze ez így nem teljesen igaz, ugyanis ez a hormon nagyon fontos a szervezet működésében szinte minden szinten, mint például a vérnyomás megtartásánál, a szervezet fehérjék, cukrok és zsírok felhasználásának regulációjánál. Ha a hormonból túl sok van, vagy túl kevés, ez különböző tünetekhez, vagy betegségekhez vezethet. Azoknál a személyeknél, akiknél huzamos ideig magas a kortizol szint Cushing szindróma fejlődhet ki, akiknél pedig alacsony, Addison kór. Amikor a szervezet kibocsáltja a kortizolt, az elkezdi lebontani az izomban található fehérjéket és ezáltal aminósavakat szabadít fel. Ezek az aminosavak ezután a májba kerülnek, ahol glükózzá vannak átváltoztatva, amit a szervezet, mint energiaforrást használhat fel. Ez a leírt folyamat megemeli a vércukorszintet, miáltal az agynak elegendő glükóz áll rendelkezésére, mint energiaforrás. Ugyanabban az időben a szervezet többi szövete a hormon hatására csökkenti a glukóz felhasználását, mint energiaforrást. A kortizol szintén megemeli a zsírsavak kibocsájtását a zsírsejtekből, amit az izmok használnak fel, mint energiaforrást. A stressz okozhat: fejfájást, fekélyt, magas vérnyomást, szívbetegségeket. Hatására gyengül az immunrendszer, ami újabb betegségek kialakulásához vezethet. Ezt fokozza a drog és alkohol fogyasztás is. Fontos tudni, hogy a stressz csak a talajt készíti elő egy ujabb betegségnek, de nem közvetlen okozója annak. Ha a személy nem küzd meg sikeresen a stresszt okozó helyzetekkel, akkor a sikertelenség depresszióba csaphat át. STRESSZ MENTES ÉLET NINCS! E nélkül az ember meghalna. FUNKCIÓJA: a stressznek védekezési és alkalmazkodási funkciója van. A STRESSZ FOLYAMATA: >> stresszor: ami kiváltja a folyamatot >>helyzetekre vonatkozó értékelés, minősíti a történést annak fontossága és érzelmi jelentősége szerint >>megküzdési folyamatok: a szervezet törekszik a helyzet kontrollálására >>a folyamat eredménye amit a személyiségben előidézett A stresszre adott válasz: lehet a félelem vagy a szorongás. A félelem a veszély ismeretétt feltételezi, a félelemnek van tárgya. A szorongás ami bizonytalan, tárgynélküli félelem, sejtésszerű, emlékezetünket, gondolkodásunkat bénító állapot. A STRESSZ HATÁSA A SZERVEZETRE: - öregít, mivel felgyorsítj a szervezet biológiai öregedésének folyamatát

11 - gyakori válasz az agresszió; a stressz és az agresszió kölcsönösen generálják egymást - gyengíti az összpontosítást, a gondolatok logikus összeszervezését STRESSZOROK: bármilyen életesemény lehet stresszor, amely alamilyen problémát jelent a személy számára: iskola váltás, barát/barátnő elhagyása, szigorú főnök vagy tanár a suliban, osztálytárs álandó piszkálódása, betegség, halál eset, stb.: stressz helyzeteket okozó élethelyzetváltozások, börtönbüntetés, családtag megbetegedése, eladósodás, elbocsátás a munkahelyről, életkörülmények megváltozása, ellentétek mennyel, anyóssal, apóssal; foglalkoztatás megváltoztatása, gyakori otthoni veszekedés, gyermek különköltözése, házasságkötés, házastárs halála, házastárs munkába áll vagy nyugdíjba megy, iskolaváltás, jelzálogkölcsön zárolása, karácsonyi előkészületek, kibékülés a házastárssal, kiemelkedő személyes siker, kisebb kölcsön felvétele, költözködés, közeli barát halála, közeli hozzátartozó halála, különélés a házastárstól, nyaralás, nyugdíjazás, szabálysértés, szokások megváltozása, tanulmányok megkezdése, befejezése, terhesség, testi sérülés vagy betegség, új beosztás, új családtag kerül a családba, válás, vállalkozás elindítása, változás a családi összejövetelek gyakoriságában, változás a hitéletben, változás a közösségi tevékenységben, változás a munkaidőben vagy körülményekben, változás a szabadidő eltöltésében, változás az alvási szokásokban, változás az anyagi helyzetben, változás az étkezési szokásokban, viták a főnökkel, zavarok a nemi életben, kampány a munkahelyi stressz ellen. III.2. A munkahelyi stressz Egyes becslések szerint az Egyesölt Államokban egy átlagos napon akár 1 millió dolgozó is hiányozhat a munkahelyéről stresszel kapcsolatos megbetegedések miatt, ennek következtében fellépő csökkent termelékenység, megnövekedett hiányzás és megbetegedés, ami évente több milliárd kárt okoz a vállalatoknak. Munkahelyi stressz, a munkahelyen fellépő és az ott történő munkavégzésre ható stresszt értjük. III.2.1. Munakhelyi streszorok Munkahelyi stresszorok mindazok a tényezők, amelyek a legtöbb ember számára stresszt okoznak a munkahelyen. (Cooper és Davidson, 1987, Juhász, Munkahelyi stressz, 7 oldal) Ilyen stresszor lehet a feladattal kapcsolatos stresszor, amely a munkaköri leíás olyan elemeit tartalmazza, amelyek bizonyos emberek számára stressz forrásai lehetnek. Ennek több formája ismeretes, mint Pl. a mennyiségi vagy minőségi alul- vagy túlterhelés. A mennyiségi túlterhelés több vizsgálat szerint is a szívinfarktus előfordulásának kockázata szorosan összefügg, míg a minőségi túlterhelés az önértékelés csökkenéséhez vezethet, illetve a minőségi alulterhelés a monotónia veszélyét hordozza magában. A munkahelyi streszor lehetnekl a munkafeltételek. Ha a

12 munkafeltételek nem biztosítják a munka elvégzéséhez szkséges hátteret, illetve ha a munkásnak nincs beleszólása abba, hogy milyen eszközökkel végzi a munkáját. A munkafeltételek akkor is stressz forrásai lehetnek, ha a munkát nagyon veszélyes munkafeltételek közöt kell végrehajtani. Változások a munkában ha túl gyakran fordulnak elő a munkahelyen akkor elbizonytalaníthatják a munkást a saját szakértelmében, kompetenciájában és mint stresszor szerepelhet. Ugyanakkor a technikai fejlődés következtében lépést tartani a a gyors változással, ami állandó tanulást és alkalmazkodást kíván meg. A munkakörnyezettel kapcsolatos stresszorok, mint amilyen a fizikai hő, zaj, nem megfelelő megvilágítás, túlzsúfoltság. Ilyenkro jelentkeznek az egyéni különbségek, abban, hogy ki mennyire képes tolerálni ezeket a feltételeket. A szervezetben betöltött szereppel kapcsolatos stresszorok több szinten is problémákat okozhat. Egyéni szinten a szerep kétértelműsége, amikor nem egészen világos a munkás előtt, hogy milyen munkt végez, annak mi a szerepe, milyen elvárásai vannak a kollégáknak. Szerep konfliktus, amikor a dolgozóval szemben támasztott elvárások egymásnak ellentmondóak, sőt olykor egymást kizáróak is lehetnek. Csoport szinten is megjelnhetnek a stresszorok, amelyek nagyrésze a csoport összetartásával, a csoportban betöltött szerep illetve a felelősség vállalásból származik. A csoportban megjelenhet a kigúnyolás, a kiközösítése egy munkásnak valamilyen fogyatékossága vagy személyiségjegye miatt. Szervezeti szinten stressz forrása lehet a vezető stílusa, az alkalmazottakkal szemben támasztott elvárások, az ellenőrzési rendszerek és a technológia amelyet a munkafolyamatokban alkalmaznak. Az alkalmazottak elbizonytalanodásához vezethe, ha rövid időn belül több technológiai változás következik be, saját képességeiket nem érzik megfelelőnek, ami ugyancsak mint stressz forrás van jelen. A szervezeti légkör ha sok korlátozással és megkötésekkel jár együtt, az alkalmazottak nem érzik magukat szabadnak, a munkavégzésre is hatással van, a termelésre, amelyből következően az alkalmazottak fizetésére is. Az is befolyásoló tényező, hogy az alkalmazottak menyire vesznek részt, és mekkora a beleszóls lehetősége a saját munkájukat érintő kérdésekbe, a munkavégzés folyamatába. Saját kutatás bemutatása Kutatásom célja vizsgálni a szervezeti elégedettség és a szervezeti stressz közötti kapcsolatot. A munkahelyi stressz több okból is fakadhat, amelyek között mint stresszor szerepel a

13 vezető stílusa, a munkahelyi körülmények, az elégedettség. A munkvégzésre nagy hatással van a vezető kompetenciája, az ahogyan az alkalmazottak észlelik a vezetőt. Az alkalmazotak elégedettsége és a vezető észlelése közötti kapcsolatot vizsgáltam, milyen kapcsolat lehetséges a szervezetben betöltött szerepe és az alkalmazottak elégedettsége között. Hipotézisek Az alkalmazottak munkahelyi elégedettsége összefügg a vezető szervezetbeni viselkedése között. A toleráns, és odafigyelő vezetői viselkedés összefügg a szervezetben az alkalmazottak elégedettségével Kísérleti személyek és vizsgálati módszerek Kísérleti személyeimet véletlenszerüen választottam ki egy 200 munkást alkalmazó cégen belül, 58% nő és 42% férfi, összesen 25 alkalmazottat. A kísérleti személyeknek két kérdőívet kellett kitölteni, amelyben a kérdések a közvetlen felettesük viselkedésére vonatkoztak, illetve a szervezeti elégedettségre. A vezető viselkedésének észlelését az LBDQ (Leader Behavioral Description Questionaire) kérdőível vizsgáltam. 100 itemet 12 skálával vizsgálja, hogy a vezető milyen szerepeket tölthet be, illetve milyen viselkedési mintázatot észlelnek az alkalmazottak: mennyire törődik az alkalmazotta általános jólétével, mennyire képes strukturálni a feladatokat, képviseli a csoportot, a követelményeknek eleget tesz, meggyőzési képesség, mekkora szabadságto enged meg a szervezetben, menyire fele meg a saját szerepének, logikus, összetartja a csoportot vagy sem, és hogyan viszonyul a saját feletteseihez. A második kérdőív az OSI, (Organizational Stress Inventory), méri a munkahelyi elégedettséget (12 item), pszichológiai jólét (12 item), fizikai egészség (6 item) A-tipusos személyiség (6 ietem), kontroll és munkahelyi kontroll, munkahelyi stresszorok, stresszel való megküzdés, és más kérdések amelyek többnyire demográfiai jellegűek. Minden egyes itemet egy 6 pontos skálán kellett értékelni. A fele a kérdéseknek a külső kontrollra, a második része pedig a belső kontrollra vonatkozik. Az OSI által mért munkahelyi elégedettséget vizsgáltam a különböző vezetői viselkedések függvényében. (a kérdőíveket csatolom a mellékletben)

14 58,33% nem férfi nő 41,67% 1. ábra. A vizsgálati személyek százalékos eloszlása nemek szerint ST tolerlib ST tolerlib Pearson Correlation 1,368 Sig. (2-tailed),100 N Pearson Correlation,368 1 Sig. (2-tailed),100 N ábra. A munkahelyi szabadsággal szembeni tolerancia és az elégedettség összefüggése ST integr ST integr Pearson Correlation 1,194 Sig. (2-tailed),375 N Pearson Correlation,194 1 Sig. (2-tailed),375 N ábra. A vezető szervezetbeni problémamegoldó viselkedése és az elégedettség függvénye ST consider ST consider Pearson Correlation 1,180 Sig. (2-tailed),422 N Pearson Correlation,180 1 Sig. (2-tailed),422 N ábra. A vezető alkalmazottakkal való törődése a szervezeti elégedettség kapcsolata

15 Következtetések A statisztikai vizsgálatok eredményeire támaszkodva, nem mutatkozik összefüggés a szervezeti elégedettség és a vezető szervezetbeni viselkedése között, miszerint a vezető alkalmazottakkal való kapcsolata, hozzájuk való viszonyulása: mennyire figyel az általános jólétre, a munkavégzéssel szembeni szabadság, iletve az összetartó képessége nem mutatnak a szervezeti elégedettséggel szoros kapcsolatot. A kutatás megismétlése, nagyobb számú mintával, illetve széleseb körben való vizsgálata, több tényező figyelembevételével az eredmények változhatnak, a hipotézis beigazolódhat.

16 Bibliográfia 1. Coaching és coaching szemléletű vezetés az üzleti világban, F. Várkonyi Zsuzsa, A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága I., Egyének és Csoportok, Mészáros Aranka, Z- Press Kiadó, Kft., A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága I., Egyének és Csoportok, Mészáros Aranka, Z- Press Kiadó, Kft., Vezetés- és szervezetpszichológia, Klein Sándor, SHL könyvek, Edge 2000 Kiadó, Budapest, The history of occupational psychology: A view from industial relations, Peter Ackers, Loughborough University,UK., Journal of Occupatonal ad Oganizational Psychology, 2006, 79, The Price of Leadership: Campaign Money and the Polarization of Congressional Parties Heberlig University of North Carolina, Charlotte Marc Hetherington Vanderbilt University Bruce Larson Gettysburg College The Journal of Politics, Vol. 68, No. 4, November Transforming or transacting, Edward Peck, Helen Dickinson, Judith Smith, The British Journal of Leadership in Public Services, Volume 2 Issue 3 September 2006

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Az egészségterv (irányított célzott változás) Egy dokumentum (öt fejezet) Egy ciklikus működési mód adott színtérben élők egészségét hivatott támogatni,

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Az emberi motivációk és az érzelmek

Az emberi motivációk és az érzelmek Általános és személyis lyiséglélektanlektan Az emberi motivációk és az érzelmek A Yerkes-Dodson törvény (1908) Sikerorientáció Hi Sikerkereső Túligyekvő Lo Kudarcfélelem Hi Kudarc elfogadó Kudarckerülő

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma.

A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma. A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma. Az a folyamat, amelynek révén képessé tesszük a résztvevőket egészségi állapot javítására, arra, hogy nagyobb

Részletesebben

JUHÁSZ ÁGNES. BME, Ergonómia és Pszichológia Tanszék. Lipót, 2005. július 8.

JUHÁSZ ÁGNES. BME, Ergonómia és Pszichológia Tanszék. Lipót, 2005. július 8. A MUNKA, MINT AZ EGÉSZSÉGMEGÓVÁS ESZKÖZE JUHÁSZ ÁGNES BME, Ergonómia és Pszichológia Tanszék Lipót, 2005. július 8. VÁZLAT A munkavégzés és az egészség közti kapcsolat A munka mint egészségfejlesztő tényező

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon A könyvben előforduló magyar hivatkozásokat

Részletesebben

Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen

Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen Stresszkezelés a Munkahelyen- Magyarország Konferencia 2015. május 14. Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen Előadó: Faragó István Egészségtudatosság =? Mindenkinek más jelent! Egészségtudatosság

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A munkahelyi pszichoszociális kockázatok kezelése és a munkahelyi distressz megelőzése

A munkahelyi pszichoszociális kockázatok kezelése és a munkahelyi distressz megelőzése A munkahelyi pszichoszociális kockázatok kezelése és a munkahelyi distressz megelőzése Dr. Erősné dr. Bereczki Edit orvos szaktanácsadó NHH MMI Munkavédelmi Főosztály - TÁMOP 2.4.8./12 Projekt Végrehajtási

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS Az oktatás nem egy tartály megtöltése, hanem a tűz meggyújtása. -William Butler Yeats- TANÁRI KOMPETENCIÁK Tanárnak lenni nem csupán hivatás - elhivatottság. társadalmi

Részletesebben

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás?

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? Program 14.00-14.15 Megnyitó 14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? 15:00-15.30 Komócsin Laura International Coach Federation Magyar

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.04.03.

Gyakorló ápoló képzés 2012.04.03. NEVELÉSTUDOMÁNY - PEDAGÓGIA A neveléstudomány: az ember céltudatos alakításának tevékenységét tanulmányozó tudomány, mely feltárja az alakító és fejlesztő tevékenység alapvető összefüggéseit. pedagógia:

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl Szociális párbeszéd Munkahelyi stressz Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl This project is organised with the financial support of the European Commission 2 1. Bevezetés A munkahelyi stresszt nemzetközi,

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés Az SL melléklet elemei környezet tervezés javítás vezetés támogatás üzemeltetés érdekelt felek a teljesítmény értékelése Anni Koubek 2.

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

Ergonómia I.-Termék-ergonómia

Ergonómia I.-Termék-ergonómia A felhasználói kör fogalma, tervezői megközelítések Termék-ergonómia modellje Termékhasználat körülményei környezeti hatások társas, szociális környezet pillanatnyi állapot fizikai kialakítás testméretek,

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban. Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK

Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban. Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmussal élek, de nem autista vagyok elsősorban. (Ellen Notbohm:

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása. Ismerkedés a munka világával és a család

Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása. Ismerkedés a munka világával és a család Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása Ismerkedés a munka világával és a család Bevezetés Esettanulmány Értelmi sérült fiatalok sérülés szerinti alcsoport 16 és 20 éves kor között Bevezetés Intézménytelenítés

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika 2010. Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika A felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása NTP-OKA-I pályázat része Készítette: Kissné

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL Rendelkezésre álló idő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

ÖNISMERETI VIRÁGGYAKORLAT. Készítette: Szabó Edina

ÖNISMERETI VIRÁGGYAKORLAT. Készítette: Szabó Edina ÖNISMERETI VIRÁGGYAKORLAT Készítette: Szabó Edina Egészségügyi problémáink gyakran abból fakadnak, hogy képtelenek vagyunk felismerni, mi a küldetésünk az életben [ ] Már csak egészségünk védelme érdekében

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Konfliktuskezelés, mediáció képzés Oktatási tematika Budapest, 2009. szeptember 1. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon: +36

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma Magas szintú EU-konferencia Együtt a lelki egészségért és jól-létért Brüsszel, 2008. június 12-13. Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency of che

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és - fejlesztési programjának kidolgozása KÉPZÉS menedzsment VANIN 2009. Erőforrás gazdálkodás- üzemeltetés benchmark Cél,

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

Élet a városban. tananyagfejlesztés

Élet a városban. tananyagfejlesztés Belvárosi Általános Iskola Szolnok Élet a városban A környezettudatos szemléletmód fejlesztése, a környezetvédelem népszerűsítése, környezeti nevelés támogatására, és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának

Részletesebben

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Global HR kompetenciák Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Tartalom Kihívások a vállalatvezetés számára Hatása a munkára Új tipusú munkavállalók Tehetségek megtalálása, megtartása HR csapat szerepe Slide

Részletesebben

Férfi/női vezetők. Van különbség? Ki a jobb?

Férfi/női vezetők. Van különbség? Ki a jobb? Férfi/női vezetők Van különbség? Ki a jobb? Miért fontos? Azok a vállalatok, ahol a vezetők jelentős része ( kritikus tömeg : 30%) nő: Nagyobb százalékban élték túl a válságot Kisebb volt a veszteség,

Részletesebben

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS Ahogyan a vezető vezet, a hatalom gyakorlásának módja. A vezetés több, mint a hatalom gyakorlása: fontos a személyiség szerepe tanult magatartásforma Vezetési stílust befolyásoló

Részletesebben

Gábor Edina. Mentálhigi. Balogh Judit. 2004. április 26.

Gábor Edina. Mentálhigi. Balogh Judit. 2004. április 26. Gábor Edina Balogh Judit Mentálhigi Munkahely lhigiénés s szervezetek örömteli szerepe az egészs szségfejleszt szervezet? gfejlesztésbensben Jelen és s jövőj 2004. április 26. Magyarország évközi lakosságszáma

Részletesebben

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1 Sikeres változásmenedzsment a közszférában 1 www.integratedconsulting.hu 1 Miért? Mit? Hogyan? www.integratedconsulting.hu 2 www.integratedconsulting.hu 3 ICG A megújulás irányai ügyfél-orientáltabb szolgáltatások

Részletesebben

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség szerepe Kezeljük a stresszt! vállalati helyes gyakorlatok Pszichoterror a munkahelyen

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség szerepe Kezeljük a stresszt! vállalati helyes gyakorlatok Pszichoterror a munkahelyen Az Európai Munkavédelmi Ügynökség szerepe Kezeljük a stresszt! vállalati helyes gyakorlatok Pszichoterror a munkahelyen dr. Kudász Ferenc foglalkozás-egészségügyi szakorvos A munkahelyi biztonság és egészségvédelem

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben