Tisztelt olvasók, felhasználók! Kedves Kollégák!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt olvasók, felhasználók! Kedves Kollégák!"

Átírás

1 Tisztelt olvasók, felhasználók! Kedves Kollégák! Szakdolgozatomban arra törekedtem, hogy elsősorban az informatikát tanító kollégáimnak segítsek. A DVD felépítése ennek a célnak van alárendelve. A digitális képfeldolgozást a GIMP program segítségével dolgoztam fel. A DVD felépítése: Az elméleti tananyag 7 leckére, a gyakorlati 22 leckére tagolódik. Az elméleti ismeretek egy részét e-book formájában dolgoztam fel. A gyakorlati feladatok mindegyikéhez, s az elméleti feladatok többségéhez is találhatók vetíthető prezentációk. Szerintem ezek a lemez legértékesebb elemei! Minden gyakorlati feladat lépésről-lépésre haladva feldolgozható informatika órán. Az eredményes munkához azonban szükség van néhány technikai feltétel meglétére az informatika laborban, ezek a következők: 1. Projektor a tanári géphez; 2. Az Internet Explorer 7.0-ás verziójának megléte a tanári gépen; 3. Minden gépre feltelepített Gimp; 4. A forrásállományok elérhetőségének biztosítása, az iskolai fájlszerver egy a tanulók számára is elérhető megosztásán. A lemezen minden fontos állomány megtalálható pdf formátumban is. A DVD szervezése html alapú. Így minden feladatsor elérhető egy weblap menürendszeréből. A gyakorlati feladatokhoz mind a forrásállományok, mind a megoldások megtalálhatók. A Gimp program installálhatóan szintén felkerült a korongra. Továbbá elhelyeztem az Inkscape ingyenes vektorgrafikus szerkesztőprogram installálható verzióját is. Jótanácsok: Budapesten a Vendéglátó Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskolában és Szakiskolában dolgozom. Itt a következő technikai eszközök állnak rendelkezésemre a képfeldolgozás oktatásához: 1. 2 tanári gép, 2 projektorral; a. Az első gépről (desktop) vetítem ki a prezentációt, amelyet a webes felületen keresztül használok, hiszen az Internet Explorer képes vetíthető formában, vagyis teljes menürendszerével együtt indítani az általam készített ppt alapú állományokat. Íme! 1

2 2

3 b. A második gépen (laptop, melyhez kapcsolódik a digitális interaktív tábla), a tanulókkal együtt haladva megoldom az adott feladatot, vagy egy önként vállalkozó gyerek mutatja be a megoldást. 2. Érintőképernyős digitális interaktív tábla, a Gimp használatának élőben történő bemutatásához. 3. Szerencsére én vagyok a rendszergazda is az iskolában, így viszonylag könnyen meg tudtam oldani, hogy az egyik tanári gépről elérhető legyen minden tanulói gép. Ennek eredményeként az első számú kivetítőn gyakran láthatjuk a tanulók eltérő, vagy éppen azonos megoldásait is. 4. Rendelkezésemre áll egy digitális videokamera is, amellyel fényképeket is készíthetünk. A saját magunk által készített képek, az alapok elsajátítása után még érdekesebbé teszik a képszerkesztést. A prezentációt vetítő gépen az Internet Explorer 7.0-ás verzióját használom. Természetesen a megfelelő Active-X vezérlőt engedélyezni kell benne. Sajnos a Mozilla Firefox nem képes a megfelelő vetítő funkció elindítására. Mind a tanulói, mind a tanári gépeken Windows XP OS fut, s a Gimp 2.11-es, -a lemezen is megtalálható- verziója van feltelepítve. Intézményünkbe elsősorban nem informatikai irányultságú tanulók járnak. Így csak a 12 évfolyamon, s csak bizonyos osztályokban nyílik lehetőség a digitális képszerkesztés oktatására. Dolgozatomhoz mellékelem a megfelelő tanulócsoportra vonatkozó témakörbeosztást! Tapasztalataimat minden érdeklődővel szívesen megosztom, kapcsolatfelvétel: 3

4 VIK Középiskola és Szakiskola Tanár neve: Csatlós István TÉMAKÖRÖK FELOSZTÁSA 2007/ tanév 12. IFO osztály Szakképesítés megnevezése: Idegenforgalmi technikus, Idegenforgalmi ügyintéző, és Vendéglátó technikus Tantárgy megnevezése: Informatika Az alkalmazott tananyag: Speciális Óraszám összesen: 74 óra Órák sorszáma A tanítási órán feldolgozott témakörök, témák 1-6. Képfeldolgozás GIMP-pel A képfeldolgozás elméleti alapjai. A GIMP program installálása, jellemzői, felépítése, eszköztárai, fájlkezelése Kijelölési módok és kijelölési eszközök. Alapvető szerkesztési műveletek A rétegek szerepe és használata. A színcsatornák jelentősége. Műveletvégzés a rétegekkel Rétegek maszkolása, rétegmaszkok készítése. A Quick Mask Színek használata fedési-, vagy összhatásmódok A fotóretusálás alapjai. Tónusok javítása, színkorrekció, hibák eltüntetése Szűrők használata élesítés. Kompozíciók létrehozása a GIMP-pel szendvicseléses technika Gyakorlás önálló feladatmegoldás A képszerkesztési ismeretek összefoglalása. Kitekintés Photoshop 7.0 Információtechnológiai alapismeretek - ismétlés Bevezetés a számítástechnikába. PC-k jellemzői, üzemeltetési és munkavédelmi szabályok, és dokumentumok szerepe. Alapgép felépítése Hardver elemei. Perifériák általános jellemzői. Kimeneti-, bemeneti perifériák jellemzőinek ismertetése, vírusvédelem. Szoftverek csoportosítása. Szerzői jog Vírusok (keresés, ellenőrzés), WINZIP használata. Gyakorlás tesztmegoldás Jóváhagyom igazgató 4

5 SZAKDOLGOZAT Készítette: Csatlós István 2007.

6 A szakdolgozat címe: Digitális képfeldolgozás tanítása a középiskolában, GIMP-pel Készítője: Csatlós István Szakja: Informatika tanár Elkészítés dátuma: szeptember 16. Témavezető neve: Gudenus László Témát elfogadó tanszék: IK Média- és Oktatásinformatika Tanszék Témaválasztás indoklása: Kisebb megszakításoktól eltekintve 1986 óta foglalkozom informatikaoktatással. A budapesti XIII. kerületi Számítástechnika tagozatos általános iskolából kikerülő első tanítványaim legtöbbje már régóta munkahelyén dolgozva kamatoztatja, az akkor megszerzett, s továbbfejlesztett informatikai tudását. Amikor a személyi számítógépeken megjelentek az első grafikus kezelőfelülettel ellátott alkalmazói rendszerek, tanítványaimat és engem is azonnal magukkal ragadtak. Azóta is vonzódom, minden olyan új lehetőség (program) iránt, amelyet -nem túlfizetett pedagógusként- saját, és iskolai használatra elérhetek, s bemutathatok a tanulóknak. Tulajdonképpen tömören ez indokolja témaválasztásomat! Ma már minden középiskolás számára elérhető, sőt minden nap használatos eszköz a digitális fényképezőgép, és a digitális kamera. Ha külön eszközként nem is mindannyian, de legalább a mobil telefonjaikba beépített eszköz segítségével készítenek digitális felvételeket. Ezeket aztán áttöltik számítógépeikbe, feltöltik honlapjaikra, képkatalógust készítenek belőle, kinyomtatják, átalakítják, módosítják őket, animációkat, filmeket készítenek belőle. E műveletek többségének elvégzésére alkalmas a Gimp! A program segítségével a Microsoft-os világhoz szokott tanulóink betekintést nyerhetnek egy másik, nem kevésbé érdektelen számítógépes világba. 2

7 A Gimp PC-s adaptációi igyekeznek megtartani a Linux-os világ jellemzőit, s így a tanulóink megismerkedhetnek egy másfajta ablakkezelési technikával, mint ami a Windowsban elterjedt. Jobban megérthetik a billentyű-forrókulcsok jelentőségét, gyakorlatot szerezhetnek az egérkurzor piktogramjainak folyamatos figyelésében stb. Természetesen, mindezek a jellemzők eltörpülnek azon tény mellett, hogy a Gimp ingyenesen letölthető program, szemben az Adobe kiváló termékével a Photoshop-pal. Vagyis kedves olvasó-, ha abban egyetértettünk, hogy a digitális képfeldolgozás a mindennapjaink része s a tanulóink mindennapjainak sokkal nagyobb része-, akkor abban is egyet kell értenünk, hogy a magyarországi középiskolák számára, a Gimp az elérhető választás! Magam is a Photoshop-on nevelkedtem, de nagy örömmel fedeztem fel, hogy sok tekintetben egy ingyenesen használható program igenis felveszi a versenyt a világ elismerten legjobbnak tartott digitális képszerkesztőjével, az Adobe cég zászlóshajójával. A két program kezelése sokban nagyon hasonló, de van néhány alapvető különbség is közöttük. Dolgozatomban e különbségeket megemlítem, így az ismeretanyag nagyrészt programtól függetlenül is hasznosítható. A szakdolgozat tartalmi része több éves oktatató- és kutatómunka eredménye. ECDL, ill. OKJ oktató, és vizsgáztatóként évek óta tevékenykedem, elsősorban a budapesti Athéné SZKI-ben. Itt a kezdetektől részt vállaltam az új ECDL modulok bevezetésében. A képfeldolgozás modul oktatásában több éves tapasztalattal rendelkezem. Jelenleg a budapesti VIK Középiskolában oktatok nappali és esti tagozaton informatikát. Ebben az intézményben, módomban áll kipróbálni a gyakorlatban, a képfeldolgozás oktatását. Ezt elsősorban azért tartom fontosnak, hogy a nem informatikai irányultságú tanulók körében is -ellenőrizve elképzeléseimet-, kipróbálhassam az ismeretanyag taníthatóságát. A második tanévet elkezdve, pozitív tapasztalataim vannak! 3

8 A téma feldolgozása során igyekeztem minden olyan fontos elméleti-, és gyakorlati területet érinteni, amely a szabatos, pontos megértéshez szükséges, illetve a tanulók érdeklődését felkeltheti. Ennek eredménye a téma elméleti- és gyakorlati fejezetekre -prezentációkrabontása. Az elkészítés során, a formai megjelenítésen gondolkodtam a legtöbbet. Tapasztalatom szerint a magyar oktatási segédanyagok piacán nagyon kevés az olyan alkotás, amit egy gyakorló pedagógus lehetőség szerint átalakítás, feldolgozás nélkül azonnal vagy kis átalakítással hamarosan- tud használni a mindennapi munkájában. Célul tűztem ki magam elé a következőket: 1. Elsősorban a gyakorlati tudnivalókat olyan formában dolgozzam fel, hogy azt a tanárok közvetlen hasznosíthassák az informatika órán. 2. A tanulók digitális formában megkapjanak minden olyan szükséges elméleti-, és gyakorlati információt, tudásanyagot, amely az elsajátításhoz, s az esetleges továbblépéshez is szükséges. 3. A tanulók az elsajátítandó ismeretek legnagyobb részét, feladatmegoldásokon keresztül sajátítsák el. S lehetőségük legyen az otthoni gyakorlásra is. Ezek a célkitűzések indokolják a formaválasztást, s az egyes dokumentumok különböző formátumát, illetve az egységes HTML keretszerkezetet a választott adathordozón, a DVD lemezen. Nagyon remélem, hogy a fent megjelölt célkitűzéseimet sikerült megvalósítanom! Csatlós István 4

9 A szakdolgozat szerkezete a DVD könyvtárrendszere: A képen jól láthatók a következők: Az elméleti ismeretek 7 fejezetre (leckére) tagolódnak: Képf\Gimp\Elm\L0-tól L6-ig; A gyakorlati ismeretek 22 fejezetre (leckére) tagolódnak: Képf\Gimp\Gyak\L1-től L22-ig; A Html indítófájl helye: Képf\index.html; A Gimp program installálható: a Képf\Install almappából; S végül a gyakorlásra szánt képek helye: Képf\Gimp\Nyers képek. 5

10 A leckék szerkezete a legtöbb esetben a következő: Az elméleti leckék esetében nincsen, Megold mappa, hiszen nincs gyakorlatban megoldandó feladat. Néhány gyakorlati lecke esetében nincsen, Forr mappa, ezeknél a leckéknél a tanulónak kell teljesen új képet, vagy képeket elkészíteniük A Forr mappában, mindig az az adott leckéhez tartozó forrásfájlokat találjuk. A Megold mappában, a leckéhez tartozó feladatokat megoldásai vannak. A Prezi mappában a lecke tananyagának feldolgozását végző állományok találhatók, a legtöbb esetben pdf, és html formátumban. Az itt található weblap fájlok mindig elérhetők az index.html elindítása után megjelenő menürendszerből. A következő összesített tartalomjegyzékben ismertetem az egyes leckéket tartalmazó almappák tartalmát. Összesített tartalomjegyzék Állomány helye a lemezen: Állományok neve, és rövid tartalma: Oldalszáma: \Képf Index - DVD indítófájl \Képf Szakdolgozat fejlap - A szakdolgozat részletes adatait tartalmazó állomány (Ez a fájl!) \Képf Képek forrásjegyzéke - A szakdolgozatban felhasznált képfájlok jegyzéke \Képf Olvass el!-bevezető - A felhasználó-olvasó számára elkészített ismertető állomány

11 Állomány helye a lemezen: Állományok neve, és rövid tartalma: Oldalszáma: \Képf\Gimp\Elm\L0 Számítógépes_képfeldolgozás_elmélete - A képfeldolgozás elméleti ismereteit feldolgozó E-book, mely tartalmazza a Gimp funkcióinak ismertetését is. \Képf\Gimp\Elm\L1 Számítógépes_képfeldolgozás_elmélet_e1 - A képfeldolgozás elméleti alapfogalmai \Képf\Gimp\Elm\L1 Számítógépes_képfeldolgozás_elmélet_e1b - A képfeldolgozás segédeszközei: GSmart Mini digitális fényképezőgép bemutatása \Képf\Gimp\Elm\L2 Számítógépes_képfeldolgozás_elmélet_e2 - A pixelgrafika elméleti alapfogalmai \Képf\Gimp\Elm\L3 Számítógépes_képfeldolgozás_elmélet_e3 - A Photoshop 6 és a Gimp 2.9 munkafelülete \Képf\Gimp\Elm\L4 Gimp_effektusai - A Gimp beépített rétegeffektusainak rövid bemutatása \Képf\Gimp\Elm\L4 PS_szövegeffektusai - Számítógépes képfeldolgozás szövegeffektusok Photoshoppal \Képf\Gimp\Elm\L5 Képfeldolgozás_javító_szűrők_e4 - A Photoshop javító hatású szűrőinek bemutatása \Képf\Gimp\Elm\L5 Javító+ - A Gimp szűrőinak bemutatása \Képf\Gimp\Elm\L6 Képfeldolgozás_roncsoló_szűrők_e5 - A Photoshop roncsoló hatású szűrőinek bemutatása \Képf\Gimp\Elm\L6 Roncsoló+ - A Gimp szűrőinak bemutatása \Képf\Gimp\Gyak\L1 Gimp_kijelölés_1 - A Gimp kijelölő eszközeinek használata \Képf\Gimp\Gyak\L2 Gimp_kijelölés_2 - A kijelölések használata 1. rész \Képf\Gimp\Gyak\L3 Gimp_kijelölés_3 - A kijelölések használata 2. rész \Képf\Gimp\Gyak\L4 Gimp_kijelölés_2 - A Bezier-görbe rajzoló eszköz használata \Képf\Gimp\Gyak\L5 Gimp_rétegek_1 - Bevezetés a rétegek használatába \Képf\Gimp\Gyak\L6 Gimp_rétegek_2 - A rétegek használata \Képf\Gimp\Gyak\L7 Gimp_rétegek_3 - A rétegek maszkolása

12 Állomány helye a lemezen: Állományok neve, és rövid tartalma: Oldalszáma: \Képf\Gimp\Gyak\L8 Gimp_rétegek_4 - Rétegmaszkok használata \Képf\Gimp\Gyak\L9 Gimp_rétegek_5 - Rétegműveletek gyakorlása \Képf\Gimp\Gyak\L10 Gimp_csatornák_1 - A színcsatornák használata \Képf\Gimp\Gyak\L11 Gimp_csatornák_2 - Csatornamaszkok és rétegmaszkok együttes használata \Képf\Gimp\Gyak\L12 Gimp_retusálás_1 - A fotóretusálás alapjai \Képf\Gimp\Gyak\L13 Gimp_retusálás_2 - Fotóretusálás a gyakorlatban \Képf\Gimp\Gyak\L14 Gimp_effektusok_1 - Szöveg típusú rétegek átalakítása \Képf\Gimp\Gyak\L15 Gimp_effektusok_2 - Érdekes felirat készítése \Képf\Gimp\Gyak\L16 Gimp_összhatásmódok - A Gimp összhatásmódjainak bemutatása \Képf\Gimp\Gyak\L16 Photoshop_összhatásmódok - A Photoshop összhatásmódjainak bemutatása \Képf\Gimp\Gyak\L17 Gimp_animációk_1 - GIF animáció készítése a Gimp-pel \Képf\Gimp\Gyak\L18 Gimp_animációk_2 - GIF animáció készítése a Gimp-pel \Képf\Gimp\Gyak\L19 Gimp_webgrafikák_1 - Honlap hátterének elkészítése \Képf\Gimp\Gyak\L20 Gimp_webgrafikák_2 - Interaktív térkép készítése egy honlapra \Képf\Gimp\Gyak\L21 Gimp_webgrafikák_3 - Látványos feliratok készítése \Képf\Gimp\Gyak\L22 Gimp_önálló_feladat - Egy a tanult ismereteket részben hasznosító önálló feladat lépésenkénti megoldása A szakdolgozat teljes terjedelme: oldal A Weblapos változat használatához feltétlenül az Internet Explorer legújabb 7-es verziójára van szükség. A ppt állományok Office 2003-assal készültek. A pdf állományok használatához Adobe Reader 7.0, vagy 8.0 javasolt. 8

13 A szakdolgozat elkészítéséhez a következő forrásmunkákat használtam. Irodalomjegyzék 1. Bakonyi Géza-Drótos László-Kokas Károly: Korongba zárt gondolatok Scriptum Kft. ComputerBooks Kft. Budapest Berke József-Hegedűs Gy. Csaba-Kelemen Dezső-Szabó József: Digitális képfeldolgozás és alkalmazásai Pictron Kft. Keszthelyi Akadémia Alapítvány Keszthely Burkus Sándor: Photoshop 5-ről 6-ra Kiskapu Kft. Budapest Carey Bunks: Egy korty Gimp Typotex Kft. Budapest Deke McClelland: Photoshop 5 Biblia I-II Kiskapu Kft. Budapest Gagyi Endre: Képszerkesztés Digitális fényképek feldolgozása számítógéppel Kossuth kiadó Budapest Kovács Bence: Oktatóvideók Gimp Oktatóvideók Bt Szirmai-Kalos László-Antal György-Csonka Ferenc: Háromdimenziós grafika, animáció és játékfejlesztés ComputerBooks Kft. Leonardo SNS Kft. Budapest Fordította: Sziklai János Adobe Photoshop CS Tanfolyam a könyvben Perfact-Pro Kft. Miskolc Dunakeszi, Csatlós István 9

Az új kerettanterv az informatika tantárgy jelentőségét csökkenti, az alsó tagozat

Az új kerettanterv az informatika tantárgy jelentőségét csökkenti, az alsó tagozat Kisantal Pléh Csaba Tibor igazgató, informatikatanár, Litéri Református Általános Iskola A számítógépes grafika lehetőségei az informatika-oktatásban tudós tanár Néhány éve még a gyermekekért versengő

Részletesebben

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training)

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Berke József - Tóth István Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar, 8360 Keszthely, Deák

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

S Z A K D O L GO Z A T

S Z A K D O L GO Z A T S Z A K D O L GO Z A T Szentesi Norbert József DEBRECEN 2008 1 D E B R E C E N I E G Y E T E M IN F O R M A T I K A I K A R Informatikai eszközök alkalmazása a szakközépiskolai koordinátageometria tanításában

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program 2010. Tartalom BEVEZETÉS 1 A tantárgy tanításának céljai és feladatai 1 Az informatika tanításának intézményi

Részletesebben

Online alapismeretek Windows 7 Office 2013

Online alapismeretek Windows 7 Office 2013 Dr. Pétery Kristóf Online alapismeretek Windows 7 Office 2013 ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 2. az NJSZT Syllabus 1 alapján Mercator Stúdió 2014. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 4. A tananyagfejlesztés módszertana 1 Szemere Bertalan

Részletesebben

Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltség 5. tanításához

Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltség 5. tanításához Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltség 5. tanításához Informatika 5.oszt_kk_raster.indd 1 2014.07.14. 9:49:19 Szerző FÜLÖP PÉTER Lektor ZSAKÓ LÁSZLÓ Bíráló FÁRINÉ BOROS ERIKA Kapcsolódó

Részletesebben

A pályázat adatai Szakképzõ intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejû szakképzés bevezetésére pályázaton

A pályázat adatai Szakképzõ intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejû szakképzés bevezetésére pályázaton A pályázat adatai Szakképzõ intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejû szakképzés bevezetésére pályázaton Kedvezményezett Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor

Részletesebben

stúdió Könyvajánló ási at 2014 t k O Jedlik Oktatási Stúdió Kft. Jedlik

stúdió Könyvajánló ási at 2014 t k O Jedlik Oktatási Stúdió Kft. Jedlik Jedlik Oktatási Stúdió Könyvajánló 2014 Jedlik Oktatási Stúdió Kft. 1215 Budapest, Ív u. 8-12. Tel/fax: 276-3526 Internet: www.jos.hu E-mail: terjesztes@jos.hu Webáruház: www.joskiado.hu Általános iskolai

Részletesebben

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN A MISKOLCI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HONLAPJA SZAKDOLGOZAT Készült a SZÉV Számítástechnikai Kft. által szervezett Felsőfokú Oktatásinformatikus Szakképesítő

Részletesebben

Multimédiás alkalmazási lehetőségek a felsőoktatásban

Multimédiás alkalmazási lehetőségek a felsőoktatásban Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági és Agrárinformatikai Tanszék Tanszékvezető: Dr. Herdon Miklós egyetemi docens Multimédiás alkalmazási lehetőségek

Részletesebben

Az egyetemi informatikai alapképzés problémái és az oktatásban rejlő kompetencia fejlesztési lehetőségek

Az egyetemi informatikai alapképzés problémái és az oktatásban rejlő kompetencia fejlesztési lehetőségek Az egyetemi informatikai alapképzés problémái és az oktatásban rejlő kompetencia fejlesztési lehetőségek Ambrusné Somogyi Kornélia 1, Pasaréti Otília 2 1 Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Operációs rendszer és fájlkezelés Windows 7-tel

Operációs rendszer és fájlkezelés Windows 7-tel Dr. Pétery Kristóf Windows 7-tel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 2. Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator

Részletesebben

Tananyagfejlesztés hatékonyságának vizsgálata

Tananyagfejlesztés hatékonyságának vizsgálata Tananyagfejlesztés hatékonyságának vizsgálata Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás Készítette: Török Balázs PhD 2010 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 A használatra vonatkozó korábbi kutatási eredmények...

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

Pitrik József TANÁRI KÉZIKÖNYV Informatika Könyvtárhasználat Számítástechnika

Pitrik József TANÁRI KÉZIKÖNYV Informatika Könyvtárhasználat Számítástechnika Pitrik József TANÁRI KÉZIKÖNYV az Informatika Könyvtárhasználat Számítástechnika tankönyvsorozathoz Apáczai Kiadó Celldömölk, 1999 Pitrik József TANÁRI KÉZIKÖNYV az INFORMATIKA Könyvtárhasználat Számítástechnika

Részletesebben

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Készült a 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 11. melléklete alapján

Részletesebben

ZÁRÓDOLGOZA T. M a r to n n é M ia v ecz Márta

ZÁRÓDOLGOZA T. M a r to n n é M ia v ecz Márta 1. ZÁRÓDOLGOZA T M a r to n n é M ia v ecz Márta 2 010 1. Pannon Egyetem, Veszprém Műszaki Informatikai Kar Matematika Tanszék Tanári mesterképzési szak Informatikatanári szakképzettségi terület ISKOLAI

Részletesebben

AZ IKT ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁNAK MÓDSZERTANI KÜLÖNLEGESSÉGEI

AZ IKT ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁNAK MÓDSZERTANI KÜLÖNLEGESSÉGEI Mgr. Námesztovszki Zsolt AZ IKT ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁNAK MÓDSZERTANI KÜLÖNLEGESSÉGEI Szabadka, 2013. Bevezető Habár a számítógépek, az interaktív tábla és az internet egyre nagyobb teret hódítanak az oktatásban,

Részletesebben

Cece Község Önkormányzatának Cecei Általános Iskolája IKT stratégia. Tartalom

Cece Község Önkormányzatának Cecei Általános Iskolája IKT stratégia. Tartalom Tartalom XI. INFORMATIKAI STRATÉGI A 2 1. Helyzetelemzés 2 2. Jövőkép, küldetésnyilatkozat 3 3. Célrendszer, tevékenységek, indikátorok megfogalmazása. Fejlesztendő kulcsterületek meghatározása 4 3.1.

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes

Részletesebben

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Tehetséggondozó módszertani kiadvány Suszter Balázs Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Gazdagítás alkalmazói ismeretek alkalmazásával 5 Tehetséggondozó módszertani kiadvány 5

Részletesebben

Informatika. 4-8. évfolyam

Informatika. 4-8. évfolyam Informatika 4-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az informatika tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:

Részletesebben

PROF. DR. SERES GYÖRGY 1 DR. FÓRIKA KRISZTINA 2 DR. MISKOLCZI ILDIKÓ 3

PROF. DR. SERES GYÖRGY 1 DR. FÓRIKA KRISZTINA 2 DR. MISKOLCZI ILDIKÓ 3 Szolnoki Tudományos Közlemények XIII. Szolnok, 2009. PROF. DR. SERES GYÖRGY 1 DR. FÓRIKA KRISZTINA 2 DR. MISKOLCZI ILDIKÓ 3 AZ E-TANÁR=E-PORTÁL KÖZÖSSÉG OKTATÁSI OLDALAI: FÓRIKA-MOODLE ÉS MISKOLCZI-MOODLE

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

I P L O M A D O L G O Z A T

I P L O M A D O L G O Z A T PANNON EGYETEM Matematikai és Számítástechnikai Tanszék D I P L O M A D O L G O Z A T E-LEARNING RENDSZER BEVEZETÉSE EGY KÖZÉPISKOLÁBAN Témavezető: Gál Balázs Írta: Bánhidi Árpád Veszprém 2006 Előszó Diplomadolgozatom

Részletesebben

Internet és kommunikáció Windows 7 Office 2010

Internet és kommunikáció Windows 7 Office 2010 Dr. Pétery Kristóf Internet és kommunikáció Windows 7 Office 2010 ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 7. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2010. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű

Részletesebben