Előszó Impresszum ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előszó Impresszum ÜGYFÉLSZOLGÁLAT"

Átírás

1 Előszó Előszó Kedves vásárlónk! Szívből gratulálunk ennek a kiváló minőségű, értékes MA- GINON terméknek a megvásárlásához. Ön egy olyan modern digitális fényképezőgép mellett döntött, amely gazdag műszaki felszereltséggel és megfelelő tartozékokkal van ellátva, és amely különösen egyszerű módon kezelhető. A digitális fényképezőgépre három év jótállást adunk. Amennyiben a digitális fényképezőgép egyszer netán meghibásodna, szükség lesz a mellékelt jótállási tájékoztatóra és a pénztári bizonylatra. Őrizze meg ezeket gondosan. Impresszum Kiadó: supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A Kaiserslautern Németország ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

2 Általános tudnivalók Általános tudnivalók Az utasítás elolvasása és megőrzése Ez a használati utasítás a digitális fényképezőgép része. A beüzemeléssel és kezeléssel kapcsolatos fontos tudnivalókat tartalmazza. Mielőtt használni kezdené a digitális fényképezőgépet, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és különösen a benne szereplő biztonsági útmutatásokat. Ha nem tartja be az utasításban mondottakat, sérülések keletkezhetnek a digitális fényképezőgépén. A kezelési útmutató az Európai Unióban hatályos szabványok és szabályzatok alapján készült. Külföldön az illető ország irányelveit és törvényeit is be kell tartani! Őrizze meg a használati útmutatót, hogy később is használhassa. Ha másnak adja a digitális fényképezőgépet, okvetlenül adja oda ezt a kezelési utasítást is. Jelmagyarázat A használati utasításban, a készüléken vagy a csomagoláson a következő jelképeket és jelzőszavakat használjuk. VESZÉLY! Ez a jelzőszó olyan veszélyt jelöl, amelyhez nagyfokú kockázat társul. Ha nem védekezik ellene, annak halálos baleset vagy súlyos sérülés lehet a következménye. FIGYELEM! Általános tudnivalók FIGYELMEZTETÉS!Ez a jelzőszó olyan veszélyt jelöl, amelyhez közepes fokú kockázat társul. Ha nem védekezik ellene, annak halálos baleset vagy súlyos sérülés lehet a következménye. VIGYÁZAT! VIGYÁZAT!Ez a jelzőszó olyan veszélyt jelöl, amelyhez kisfokú kockázat társul. Ha nem védekezik ellene, annak könnyű, vagy mérsékleten súlyos sérülés lehet a következménye. FONTOS! FONTOS! Ez a jelzőszó anyagi károk lehetőségére figyelmeztet. Ez a jelkép az összeszereléssel és működtetéssel kapcsolatos további hasznos tudnivalókra utal. Szabvány megfelelési nyilatkozat (lásd a "Szabvány megfelelési nyilatkozat" című fejezetet): Az e jelképpel jelölt termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térségben alkalmazandó közösségi előírásokat ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

3 Biztonság Biztonság Rendeltetés szerinti használat A digitális fényképezőgépet kizárólag digitális fényképezőgép szerepének ellátására terveztük. Kizárólag magáncélú felhasználásra szántuk, ezért a kereskedelmi szektorban nem használható. Csak úgy használja a digitális fényképezőgépet, ahogyan a használati utasítás előírja. Minden más használt rendellenesnek számít és anyagi károkhoz vagy adatvesztésekhez vezethet. Sem a gyártó, sem a kereskedő nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek a rendellenes vagy helytelen használat miatt következtek be. Biztonsági útmutatások FIGYELEM! Biztonság munka végzésére szakosodott szervizhez. Önhatalmúlag végzett javítások, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy helytelen kezelés eleve kizárja a felelősségi és jótállási igények érvényre juttatását. A fényképezőgépet csak olyan alkatrészekkel szabad javítani, amelyek megfelelnek a készülék eredeti adatainak. A készülékben elektromos és mechanikus alkatrészek találhatók, amelyek nélkül nem lehetne védekezni a veszélyforrások ellen. Nem szabad a megfigyelő kamerát külső időkapcsoló órával vagy különálló távvezérlő rendszerrel működtetni. Ne merítse a digitális fényképezőgépét, sem a kábelét vagy a csatlakozó dugóját vízbe vagy más folyadékba. Ne vigye a digitális fényképezőgépét és tartozékait tűz vagy forró felületek közelébe. Vezesse úgy az USB kábelt, hogy ne lehessen elbotlani benne. Ne törje meg az USB kábelt, és ne vezesse át éles széleken. FIGYELEM! Áramütés veszélye!a helytelenül szerelt elektromos eszközök, vagy a túl nagy hálózati feszültség áramütéshez vezethet. Ne működtesse a digitális fényképezőgépét, ha azon sérülések láthatók. Ha a digitális fényképezőgép USB kábele megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, vagy annak vevőszolgálatával, illetve hasonló képzettséggel bíró egyénnel. Ne nyissa fel a fényképezőgép házát. Inkább bízza a javítást szakemberre. Javítási igényével forduljon ilyen Figyelmeztetés!Az elemek szakszerűtlen cseréje robbanásveszéllyel fenyeget. Őrizze az elemeket gyermekektől és háziállatoktól elzárt helyen. Az elemek behelyezésekor ügyeljen azok helyes polaritására (+/ ). Ha nem figyel a polaritásra, sérülések és/ vagy anyagi károk keletkezhetnek. A régi vagy lemerült elemeket vegye ki a termékből. A kamerában lévő összes elemet egyszerre cserélje ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

4 Biztonság Mielőtt betenné az elemeket, vizsgálja meg, hogy tiszták-e az érintkezők a készülékben és magán az elemen is. Vegye ki akkor is az elemeket, ha hosszabb ideig nem fogja használni a terméket. Ezzel megakadályozhatja, hogy az elrozsdásodott vagy korrodált elemek károkat okozzanak. Soha ne dobja az elemeket tűzbe, és ne tegye ki őket tűz, vagy egyéb hőforrás hatásának sem. Az elemek ártalmatlanítása: Az elhasználódott, vagy lemerült elemeket a vonatkozó összes, hatályban lévő jogszabállyal egyetértésben, előírásszerűen kell ártalmatlanítani. Részletes tájékoztatásért forduljon az önkormányzat hulladékkezelési osztályához. Gyermekektől tartsa távol az elemeket. Ha a gyermeke gyaníthatóan lenyelte az elemet, forduljon azonnal orvoshoz. Kövesse az elem gyártója által adott biztonsági-, felhasználási- és ártalmatlanítási utasításokat. Ha nem használja a digitális fényképezőgépét, meg akarja tisztítani, vagy ha zavar jelentkezett a működésében, mindig kapcsolja ki a digitális fényképezőgépet és vegye ki belőle az elemeket. Megfelelő védelem nélkül soha ne vegye kézbe a kifolyt elemeket. Ha az elemből kifolyt sav a bőrére került, mossa le az érintett helyet bő szappanos vízzel. Az ártalmatlanítás előtt előbb vegye ki az elemeket, és a készüléktől elkülönítve ártalmatlanítsa őket. Vigyázzon, nehogy az elemből kifolyt sav a szemébe jusson. Ha a kifolyt sav netán mégis a szemébe jutott volna, öblítse ki bő vízzel és haladéktalanul menjen a szemészetre. Gondoskodjon róla, hogy gyermekek semmilyen tárgyat ne dughassanak bele a megfigyelő kamerába FIGYELEM! Biztonság Figyelmeztetés! A gyermekeket és a csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességű egyéneket (így például a részben fogyatékkal élőket, a korlátozott testi vagy szellemi képességű időseket), vagy a kellő gyakorlat és tudás híján lévőket (például a nagyobb gyermekeket) veszély fenyegeti. Nyolc éven felüli gyermekek és korlátozott testi, szellemi vagy érzékelő képességekkel rendelkező, illetve a szükséges tapasztalat és tudás híján lévő személyek csak akkor használhatják a digitális fényképezőgépet, ha a készülék használata közben felügyelet alatt állnak, vagy ismertették velük a digitális fényképezőgép biztonságos használatát, és megértették a benne rejlő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a digitális fényképezőgéppel. A tisztítást és saját kezű karbantartást gyermekek csak akkor végezhetik, ha felnőtt felügyeli őket. Ne hagyja, hogy a csomagolófóliával gyermekek játsszanak. A játék során belegabalyodhatnak és megfulladhatnak. FONTOS! Rongálódás veszélye! A digitális fényképezőgép szakszerűtlen kezelése a digitális fényképezőgép megrongálódásához vezethet. Mindig tartsa rajta a szemét a digitális fényképezőgépen, ha működik. Soha ne öntsön bele folyadékot a digitális fényképezőgépébe ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

5 Elindítás Tisztításkor soha ne merítse vízbe a digitális fényképezőgépét, és a tisztításhoz ne használjon gőzsugaras készüléket. Különben megrongálódhat a digitális fényképezőgép. Ha az elektronika, a lencse, vagy a tartozékok külső hatások, így pl. ütés, leesés vagy egyéb ok miatt megrongálódtak, az ilyen károk nem számítanak garanciális esetnek, és javításukért fizetni kell. Mivel a digitális fényképezőgép az IPX8 jelű szabvány értelmében vízálló, legfeljebb 3 m mélységig víz alatt is használható. Elindítás A csomag tartalma Elindítás és ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a készüléken vagy egyes részein. Ha vannak, ne használja a digitális fényképezőgépet. Forduljon a gyártó szervizéhez, amelynek címe a jótállási okmányon található. FIGYELEM! Figyelmeztetés! Csecsemők és kisgyermekek elől zárja el a műanyag fóliákat és -zacskókat. Fulladásveszély! FONTOS! Anyagi károk veszélye! Ha a csomagolást gondatlanul, éles késsel vagy egyéb hegyes tárgyakkal nyitja fel, megrongálódhat a termék. Kérjük, hogy óvatosan nyissa fel a csomagot. 1. Vizsgálja át, hogy a szállítmány nem hiányos-e (lásd a 4. oldali A ábrát). 2. Vegye ki a digitális fényképezőgépet a csomagolásból, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

6 A fényképezőgép leírása A fényképezőgép leírása A fényképezőgép egyes részeinek és a gomboknak leírása. A részek azonosításához használja az alábbi leírást (lásd a B, C és D ábrát az 5. oldalon). Sz. Elem Megnevezés 7 Csuklószíj akasztófül Akasztófül a csuklószíj fényképezőgépre történő erősítéséhez. 8 Kioldó gomb E gomb megnyomásával tud fényképeket készíteni, videó felvételeket elindítani és leállítani, vagy a menüben módosításokat végezni. 9 Első monitor Első monitor önarcképek felvételéhez. 10 Vaku A beépített vakuval sötétben jobban megvilágíthatja a felveendő tárgyat (a vaku kb. max. 1,5 m-en belül fejti ki a legjobb hatást). 11 Tárgylencse Fényképek és rövidfilmek felvételére szolgál. Utalás: Tartsa mindig tisztán a lencsét. A kosz és az ujjlenyomatok hátrányosan befolyásolhatják a felvétel minőségét. 12 Működésjelző LED A LED villog, amikor a kamera valamilyen művelet végzése előtt áll (a vaku feltöltése, adatmentés stb...). 13 Hátsó monitor A fényképezőgép leírása Fényképfelvételek és videók megjelenítésére, valamint a beállítások átnézésére és módosítására használható. 14 Tele Menü mód: Fel Fénykép/videó/lejátszási mód: Digitális zoom kisebb Videó lejátszás: Lejátszás elindítása/ megszakítása 15 Nagy látószögű Menü mód:le Fénykép/videó/lejátszási mód: Digitális zoom nagyobb Lejátszási mód: Elindítja a mozaik módot. 16 Balra: vaku Menü mód balra Lejátszási mód:előző felvétel Fénykép mód:a vakus működés kiválasztása Fénykép lejátszás:lépegetés balra a nagyított képen Videó lejátszás:gyors visszatekerés 17 Jobbra: Lejátszás Menü mód:jobb oldali Lejátszási mód:következő felvétel A lejátszási mód megválasztása Fénykép lejátszás:lépegetés jobbra a nagyított képen Videó lejátszás: Gyors előretekerés 18 Üzemmód Üzemmód gomb:a FÉNYKÉP vagy VIDEÓ felvételi mód kiválasztásához Lejátszási mód:befejezés Fénykép lejátszás:lépegetés felfelé a nagyított képen Videó lejátszás: A lejátszás befejezése ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

7 A fényképezőgép leírása 19 Menü/Törlés Felvételi/lejátszási mód: Menü megnyitása Lejátszási mód:fényképek/videók törlése Fénykép lejátszás:lépegetés lefelé a nagyított képen Lejátszási mód:fájlkezelő (megnyomás rövid ideig) 20 Makro kapcsoló 21 Be/Ki kapcsoló 22 LCD kijelzés átkapcsoló gombja 23 Állványfogadó menet 24 SD kártya-fogadó hely 25 USB scatlakozófelület 26 Elemtartó rekesz O Makro mód: Ezzel a móddal lehet készíteni közeli felvételeket (11 cm - 18 cm távolságból). N Normál mód: Ezzel az üzemmóddal lehet készíteni felvételeket 0,5 m és végtelen közötti távolságból. A gomb 2 másodperces lenyomása bekapcsolja, ismételt 2 másodperces lenyomása pedig kikapcsolja a kamerát. A gomb rövid idejű megnyomása megjeleníti, vagy elrejti a hátsó képernyőn látható képernyő ikont. Ezzel a gombbal lehet a hátsóról az első, és az elsőről a hátsó monitorra kapcsolni. Itt lehet ráerősíteni a fényképezőgépet az állványra. Ide lehet bedugni a microsd/shc kártyát. Ennek az összeköttetésnek a segítségével lehet letölteni fényképeket és videó klipeket a számítógépre. Elemtartó rekesz 2 db LR03 (AAA) elem részére A fényképezőgép leírása Az állapot kijelzések magyarázata Az állapot kijelzések csak a hátsó monitoron jelennek meg. Sz. Művelet Megnevezés 1 Felvételi üzemmód Fénykép üzemmód Videó Üzemmód 2 Vaku a Vaku mindig Be: A vaku minden megvilágítási helyzetben működik b Auto vaku:a kamera önműködően rögzíti, hogy működjön-e, vagy sem a vaku. Vaku nélkül: A vaku ki van kapcsolva. 3 Önkioldó Az önkioldási művelet kijelzése 4 Felbontás Fénykép: [14M] 4,320 x 3,240 (interpolált); [8M] 3,264 x 2,448; [5M] 2,592 x 1,944; [3M] 2,048 x 1,536; [VGA] 640 x 480 Videó:VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

8 Előkészület 5 Képminőség Szuper finom Finom Normális 6 Elemállapot kijelzés [ ] Az elem teljesen fel van töltve. [ ] Az elem lemerült. 7 Zoom kijelzés: Zoom beállítás kijelzése 8 Memóriakártya 9 Fehérszint kiegyenlítés 10 Fénykép / videó felvétel számláló microsd kártya van behelyezve, amellyel fényképeket és videókat lehet eltárolni. A kiválasztott fehér egyensúly kijelzése Fénykép üzemmód:felvételek lehetséges száma. Videó üzemmód:felvételi idő másodpercben. Az elemek berakása Nyissa fel az elemtartót a fenn leírt módon. Előkészület Tegye be a 2 darab LR03 (AAA) típusú elemet vagy azonos jellemzőkkel bíró akkut a fényképezőgépbe. Ügyeljen az elemek helyes polaritására, ami az elemtartó rekesz fedelén lévő érintkezőkön van jelölve. Az elemek behelyezése után csukja le a borítást és gyengéd nyomással tolja el az állványfogadó menet irányában. A rekeszfedő helyére pattan és immár szorosan zár. Előkészület Távolítsa el a védőfóliákat a színes kijelzőkről és a lencséről, és erősítse rá a hordozópántot. A hordozópántot a fényképezőgép oldalán található megfelelő tartóra erősítjük rá. Először a pánt rövidebb hurkát húzza át az akasztófülön, majd magát a pántot húzza keresztül a hurkon. Az elemek és a memóriakártya fogadására szolgáló rekesz a fényképezőgép alján található. Nyissa fel a rekeszt oly módon, hogy oldalra nyomja és ott tartja a reteszt, és közben kifelé letolja a rekeszfedőt. Ekkor a fedél önműködően felnyílik. Vizsgálja át rendszeresen az elemeket. Az elhasználódott, vagy lemerült elemeket célszerű lecserélni. Ha nem kívánja hosszabb ideig használni a fényképezőgépet, vegye ki belőle az elemeket, nehogy kifolyjanak ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

9 Előkészület Memóriakártya berakása Először kapcsolja ki a fényképezőgépet, és nyissa fel az elemtartó rekeszt az előzőleg ismertetett módon. A (microsd/sdhc) memóriakártya az elemek mellett található kis rekeszbe kerül. Tolja be a memóriakártyát a kártyafogadó rekeszbe úgy, hogy az arany érintkezők legyenek elől és a hátsó monitor felé mutassanak, és pattintsa a helyére. Ha a kártya akadna, ne erőltesse tovább, máskülönben a kártya és a kártyafogadó rekesz megrongálódhat. A memóriakártyát minden esetben formázza meg a kamerával, és csak utána kezdje el használni. Olvassa el a memóriakártya formázásával kapcsolatos szakaszt. A memóriakártya behelyezése után csukja le a rekeszfedőt, és gyengéd nyomással tolja el az állványfogadó menet irányában. A rekeszfedő helyére pattan és immár szorosan zár. Előkészület A memóriakártya megformázása Ez a művelet megformázza a memóriakártyát, miközben letörli a rajta lévő összes képet és adatot. Ne feledje: A formázás visszavonhatatlanul letörli a fényképeket és filmeket a microsd/sdhc memóriakártyáról! Ezért a memóriakártya megformázása előtt mentse el a fontos adatait a számítógépére. Nyomja meg a következő gombot Menü [9] a fényképvagy videó módban. Válassza ki a [ ] Setup menüt a gomb megnyomásával. A / gombokkal válassza ki a "Formázás" opciót, és a [ / ] Kioldó gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást. Válassza az Igen pontot és fogadja el a kiválasztást a [ / ] Kioldó gombbal. Mielőtt berakná vagy kivenné a memóriakártyát, kapcsolja ki a fényképezőgépet, nehogy megrongálódjon a kártya. Ha a fényképezőgép bekapcsolt állapotában rakja be vagy veszi ki a microsd/sdhc memóriakártyát, a fényképezőgép önműködően kikapcsol ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

10 Fényképezőgép beállítások Fényképezőgép beállítások A menü beállításokat kizárólag bekapcsolt hátsó monitornál lehet elvégezni. Ha az első monitor van bekapcsolva, a beállításokat nem lehet módosítani. Fénykép üzemmód A fénykép üzemmód beállító menüjében lehet elvégezni a fényképek felvételéhez szükséges beállításokat. Nyomja meg az M (mód) gombot és válassza a fénykép módot [ ]. A beállító menüt a Menü[9] gomb megnyomásával hívhatja be. A [ ] Fénykép menü / gombjaival válassza ki a kívánt opciót, és menjen az almenübe a Kioldó gomb megnyomásával. A / gombokkal válassza ki a kívánt beállítást, és hagyja jóvá a kiválasztást a Kioldó gomb megnyomásával. A menüt a Menü [9] gomb megnyomásával tudja elhagyni. Ha nem módosította a beállításokat, az almenüt ekkor is a 9 gomb megnyomásával tudja elhagyni. A kiválasztott mindenkori menüpont zöld alapon látszik. Az adott opció mindenkor érvényes beállítása be van jelölve. A menü valamennyi beállítása a fényképezőgép kikapcsolása után is megmarad. Fényképezőgép beállítások Az alábbi felsorolásban csillaggal [*] jelöltük a gyári beállítás értékeit. Felbontás Ez az opció állítja be a kép felvételekor használandó felbontást. 14M (4320 x 3240), 8M* (3264 x 2448), 5M (2592 x 1944), 3M (2048 x 1536), VGA (640 x 480) Minőség Itt adható meg, hogy a felvételek milyen minőségben (milyen tömörítéssel) kerüljenek bele a memóriába. Szuper finom / Finom* / Normál Mérés Itt rögzítjük le a megvilágítás számításához szükséges mérési módszert. Közép: Veszi az egész keretben mért fény átlagát, de erősebben kiemeli a középen lévő tárgyakat. Többszöri:* A megvilágítást az egész képterületen méri. Pont: A kép közepén egy nagyon kis területen mér, és annak segítségével számítja ki a megvilágítás helyes értékét. Fehérszint kiegyenlítés Itt rögzítjük le a különböző fényviszonyok mellett készítendő fényképek fehérszint kiegyenlítését. Ilyenkor a színösszeállítás az emberi szem érzékenységéhez igazodik. Auto* / Nappali fény / Felhős / Izzólámpa / Fluoreszkáló ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

11 Fényképezőgép beállítások ISO Lerögzíti a felvételekre alkalmazandó fényérzékenységet. Ha megnő az érzékenység (és az ISO érték is nagyobb lesz), sötét helyeken is lehet fényképezni, persze ilyenkor a kép szemcsésebb (zajosabb) lesz. Autom.* / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 Megvilágítás A megvilágítási korrekció segítségével kézzel lehet beállítani a megvilágítási értéket a -2,0EV - +2,0EV tartományban. Minél nagyobb ez az érték, annál világosabbak lesznek a felvételek / +1.7 / +1.3 / +1.0 / +0.7 / +0.3 / +0.0* / -0.3 / -0.7 / -1.0 / -1.3 / -1.7 / -2.0 Önkioldó Az önkioldó művelettel a kioldástól számítva 10 másodperc késleltetésű fényképfelvételeket lehet készíteni. Bekapcsolt önkioldónál a felvevő gomb megnyomása után villogni kezd a lencse felett elhelyezett önkioldó LED. A felvétel előtti utolsó 2 másodpercben a villogás üteme nagyobb sebességre kapcsol. Azon kívül, a monitoron látni lehet a 10 másodperc visszaszámlálását. Ki* / Be Képélesség Itt rögzítjük le a felvétel képélességét a szélek élességének beállításával. Nagyon éles / Normál* / Lágy Fényképezőgép beállítások Effektus Itt lehet megadni a felvételeken alkalmazandó effektust. Normál* / Fekete-fehér (SW) / Szépia / Negatív / Elegáns / Ceruzarajz / Piros / Zöld /Kék / Eleven Dátumnyomt.(atás) A felvétel dátumát közvetlenül a képekre lehet rányomtatni. Ehhez a kép felvétele előtt be kell kapcsolni ezt a műveletet. Ki* / Be Előnézet Itt állítjuk be, hogy a kép közvetlenül a felvétel után rövid időre megjelenjen-e a képernyőn. Ki / Be* ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

12 Fényképezőgép beállítások Videó üzemmód A videó üzemmód beállító menüjében rögzítjük le a videó felvételek beállításait. Nyomja meg az M (mód) gombot és válassza a fénykép módot [ ]. A beállító menüt a Menü [9] gomb megnyomásával hívhatja be. A [ ] videó menü / gombjaival válassza meg a kívánt opciót és nyomja meg a Kioldó gombot, hogy belépjen az almenübe. A / gombokkal válassza ki a kívánt beállítást, és hagyja jóvá a kiválasztást a Kioldó gomb megnyomásával. A menüt a Menü [9] gomb megnyomásával tudja elhagyni. Ha nem módosította a beállításokat, az almenüt ekkor is a 9 gomb megnyomásával tudja elhagyni. A kiválasztott mindenkori menüpont zöld alapon látszik. Az adott opció mindenkor érvényes beállítása be van jelölve. A menü valamennyi beállítása a fényképezőgép kikapcsolása után is megmarad. Az alábbi felsorolásban csillaggal [*] jelöltük a gyári beállítás értékeit. Fényképezőgép beállítások Felbontás Ez az opció állítja be a videó felvételekor használandó felbontást. VGA* (640 x 480), QVGA (320 x 240) Fehérszint kiegyenlítés Lásd a fénykép módban követendő fehérszint kiegyenlítést (24. oldalon). Auto* / Nappali fény / Felhős / Izzólámpa / Fluoreszkáló Setup menü A Setup menüben lehet elvégezni a fényképezőgép alapvető beállításait. Nyomja meg a Menü [9] gombot a [ ] fénykép vagy a [ ] videó módban, ha be szeretné hívni a beállító menüt. Válassza ki a [ ] Setup menüt a gomb megnyomásával. A Setup menüben [ ] válassza meg a kívánt opciót a / gombokkal, és nyomja meg a Kioldó gombot, hogy belépjen az almenübe. A / gombokkal válassza ki a kívánt beállítást, és hagyja jóvá a kiválasztást a Kioldó gomb megnyomásával. A menüt a Menü [9] gomb megnyomásával tudja elhagyni. Ha a beállítás módosítása nélkül szeretné elhagyni az almenüt, nyomja meg a [9] gombot. A gyári beállítás értékeit csillaggal [*] jelöltük meg ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

13 Fényképezőgép beállítások Jelzőhangok Itt tudja beállítani, hogy bekapcsoláskor és a gombok működtetésekor a fényképezőgép hallasson-e jelzőhangot. Ki / Be* Fényfrek.(vencia ) A fényképezőgép támogatja az 50 Hz-es és a 60 Hz-es megvilágítási frekvenciát. Ha neonfénynél készít fényképeket, válasszon az Ön lakhelyén használt hálózati feszültséghez igazodó frekvenciát. Ez a művelet csak akkor működik, ha a fehérszint kiegyenlítésére fluoreszkáló módot állít be. 50 Hz* / 60 Hz Energiatakarékossági funk. Ha az itt rögzítendő időszak alatt egyetlen gombot sem nyom meg, a fényképezőgép önműködően kikapcsol. Ez a funkció az elemek áramleadásának csökkentésére szolgál. Ki / 1 perc. / 3 perc.* Nyelv Itt tudja lerögzíteni, hogy a menük és üzenetek mely nyelven jelenjenek meg az LCD képernyőn. 7 nyelv közül választhat. Német* / Angol / Francia / Olasz / Spanyol / Magyar / Szlovén Dátum idő Itt tudja beállítani a dátumot és a pontos időt. A / gombokkal válassza ki a módosítandó értéket. Végezze el az értékek módosítását a / gombokkal. Utána mentse el a beállítást a Kioldó gombbal. Fényképezőgép beállítások Formázás Ha szeretne további részleteket megtudni a műveletről, olvassa el a "Memóriakártya megformázása" című részt (a 22. oldalon). Igen / Nem* Gyári beáll.(itás) Itt lehet visszaállítani a fényképezőgép minden értékét az alapértelmezett beállításra (*). Csak a dátum és idő marad változatlan. Igen / Nem* Verzió Itt jelenik meg a fényképezőgép belső vezérlőprogramjának verziószáma ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

14 A fényképezőgép használata A fényképezőgép használata Képek felvétele A fényképezőgép 2,7 -os színes LCD-TFT képernyővel van felszerelve, amely lehetővé teszi a képek beigazítását, a felvett képek, ill. videó klipek lejátszását, vagy a menükön végzett beállítások módosítását. Nyomja meg a BE/KIgombot, hogy bekapcsolja a kamerát. A kamera önműködően a fénykép módba [ ] lép. A tárgytól vett távolságot a Makro kapcsoló használatával állíthatja be helyesen. Ha közeli (11 cm - 18 cm-es) felvételt szeretne készíteni, válassza a [O] virág ikont. Ha a környezetről, vagy emberekről 0,5 m távolságból szeretne videót vagy fényképet felvenni, állítsa a makro kapcsolót a Normál üzemmódra[n]. Ha nem biztos benne, hogy a felvételhez elegendő a megvilágítás, kapcsolja be a [b] automata vakut a Vaku gomb segítségével. A vaku nem fog elvillanni, ha ahhoz nem elegendő az elemek töltése. Kérjük figyelembe venni, hogy sötét fényviszonyok mellett, vagy vakus felvételek készítésekor a mozgó jelenetek életlenek lehetnek. Ügyeljen arra, hogy felvétel közben a fényképezőgép ne mozduljon el, vagy használjon állványt. A fényképezőgép torzítva veheti fel a képet, ha pl. gyorsan haladó járműből készít felvételeket. A fényképezőgép használata A felvételt a hátsó képernyőn rendezze el. A fényképezőgép 4-szeres digitális zoom-mal van felszerelve. A Zoom gombbal közelebb hozhatja a tárgyakat. Nyomja meg a T Zoom gombot, ha a tárgyra rá szeretne közelíteni és a képet ki szeretné nagyítani. Nyomja meg a W Zoom gombot, ha a tárgyról el szeretne távolodni és a képet nagyobb látószöggel szeretné elkészíteni. Nyomja meg a kioldógombot és várja meg, amíg az LCD kijelző ismét működésbe nem lép. Önarckép készítése a kis monitorral Ha szeretné saját magát lefényképezni, ehhez egyszerűen felhasználhatja az elől lévő monitort. Végezze el az alábbi lépéseket: Kapcsoljon át az első monitorra az LCD váltógomb megnyomásával Az első monitort keresőként használva állítsa be önmagát. Készítse el a fényképét a kioldó gomb megnyomásával. Önkioldó Mind az önarcképek önkioldó műveletét, mind a vaku nélküli felvételkészítést használhatja. Kérjük, hogy ehhez használjon állványt. Az önkioldót a 25. oldalon ismertetett módon tudja beállítani. Rendezze el a felvételt az LCD monitor segítségével Készítse el a felvételt a kioldó gomb megnyomásával ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

15 A fényképezőgép használata A fényképezőgép használata A Felvétel gomb megnyomása után villogni kezd a lencse felett elhelyezett önkioldó LED. A felvétel előtti utolsó 2 másodpercben a villogás üteme nagyobb sebességre kapcsol. A fényképek lejátszása A fényképezőgép kétféle lehetőséget kínál a lejátszásra: képenként és előnézetben. Nyomja meg a [7] gombot, hogy megnyissa a lejátszási módot. Megjelenik az utolsó kép, vagy az utolsó videó klip. A felvételeken a / gombok megnyomásával tud egyenként végiglapozni. A képenkénti lejátszás alatt a W gomb megnyomásával nyithatja meg az előnézeti módot. Válassza ki a kívánt fényképet a / / / megnyomásával, és jelenítse meg a fényképet a Kioldó gomb működtetésével. A teli képes üzemmódban a kijelzett képet a T gomb megnyomásával tudja felnagyítani. Valamelyik fénykép színhatását úgy módosíthatja, hogy a lejátszási módban addig nyomva tartja a Menü [9] gombot, amíg meg nem nyílik a lejátszási menü. Válassza ki a "Fénykép effektus pontot és nyomja meg a Kioldó gombot. A / megnyomásával válassza ki a kívánt effektust, és hagyja jóvá a kiválasztást a Kioldó gomb megnyomásával. A kép a többitől elkülönítve kerül bele a memóriába. Videó klipek felvétele Ebben az üzemmódban rövid videó klipeket lehet felvenni hanggal együtt, 640 x 480 vagy 320 x 240 pixeles felbontásban. Az M (mód) gomb megnyomásával válassza meg a [ ] videó módot. Kezdje el a videó felvétel készítését a Kioldó gomb működtetésével, és a felvétel végén működtesse újból a Kioldó gombot. Videó felvétel közben a felvétel a [7] gomb megnyomásával állítható meg. A felbontást a 27. oldalon mondottak szerint tudja beállítani. A felnagyított képrészletet az M (mód) / Menü [9] / / gombokkal tudja eltolni. A W gombbal tud visszatérni a normál képméretre. Dia bemutatót úgy tud elindítani, hogy lejátszási módban megnyomja és addig nyomva tartja a Menu [9] gombot, amíg meg nem nyílik a lejátszási menü. Válassza meg a Dia bemutató módot, majd a kívánt időköz hosszát, valamint a két kép közötti átmenetet. A dia bemutatót a Start opcióval indíthatja el. Videó klipek lejátszása Nyomja meg a [7] gombot, hogy megnyissa a lejátszási módot. Megjelenik az utolsó kép, vagy az utolsó videó klip. A felvételek között a / gombok megnyomásával tud lapozni. Videó klipet a T gomb megnyomásával tud lejátszani. A gyors előretekerést a gomb, míg a gyors visszatekerést ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

16 A fényképezőgép használata a gomb megnyomásával tudja elindítani. A T gombbal tudja megállítani a lejátszást, és ugyanazzal is tudja folytatni. A videó lejátszást az M (mód) gomb megnyomásával tudja befejezni. Fényképek és videók levédése A memóriakártyán lévő fényképeket és videókat le tudja védeni véletlen törlés ellen. Nyomja meg a [7] gombot, hogy megnyissa a lejátszási módot. A levédeni kívánt fényképeket/videókat a / gombok megnyomásával tudja kiválasztani. Nyomja meg a Menü [9] gombot és tartsa nyomva addig, amíg meg nem jelennek a menü opciók. Válassza ki a "Levédés" pontot és nyomja meg a kioldó gombot. Válassza ki az "Egyes képek levédése" vagy "Minden levédése" pontot, és nyomja meg a ioldó gombot. A fényképek méretének megváltoztatása A felvett fényképeket le lehet kicsinyíteni és külön el lehet menteni. A fényképméretet az alábbi utasítások követésével lehet megváltoztatni. Nyomja meg a [7] gombot, hogy megnyissa a lejátszási módot. Megjelenik az utolsó kép, vagy az utolsó videó klip. A / gombok megnyomásával válassza ki azt a fényképet, ill. videót, amelynek méretét módosítani szeretné. A fényképezőgép használata Nyomja meg a Menü [9] gombot és tartsa nyomva addig, amíg meg nem jelennek a menü opciók. Válassza ki a Méret módosítása pontot és nyomja meg a kioldó gombot. Válassza ki az új méretet és fogadja el a kioldó gomb megnyomásával. A fénykép a többitől elkülönítve kerül bele a memóriába. Fényképek és videók törlése A memóriakártyán lévő fényképeket és videókat le tudja védeni véletlen törlés ellen. Nyomja meg a [7] gombot, hogy megnyissa a lejátszási módot. A törölni kívánt fényképet, ill. videót a / gombok megnyomásával tudja kiválasztani. Nyomja meg a Menü [9] gombot és válassza a Mindet töröl pontot, hogy az összes képet és videót, vagy az Egyet töröl pontot, hogy a kiválasztott képet, ill. videót törölje le. Nyomja meg a kioldó gombot és azután fogadja el az OK megnyomásával. Nyomja meg a Menü [9] gombot, hogy befejezze a folyamatot. A levédett felvételeket nem lehet csak úgy letörölni. Ezeknek a felvételeknek a törlése előtt fel kell oldani a törlésvédelmet (lásd a 34. oldalon) ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

17 Csatlakozás a számítógépre Csatlakozás a számítógépre A fényképezőgépet tömegtárként szolgáló számítógépre lehet csatlakoztatni az USB csatlakozón át. Így a fényképeket és videókat számítógépre lehet vinni. Az USB kábellel csatlakoztassa rá a fényképezőgépét a számítógépre. Kapcsolja be a fényképezőgépet. Ilyenkor a fényképezőgép az USB kábelen át kap áramot. A fényképezőgép másod-meghajtóként feltelepül a számítógépre, ahol a Cserélhető adathordozó név alatt lesz jelen. Miután kétszer rákattintott a meghajtóra, átmásolhatja, ill. áthelyezheti a fénykép- és videó fájljait a számítógép valamelyik mappájába. Rendszerkövetelmények Windows Csatlakozás a számítógépre Hardver: Pentium IV, 3.0 GHz vagy nagyobb Operációs rendszer: Windows XP/Vista/7/8 RAM memória: 2 GB RAM Memóriahely: 1 GB szabad tárhely a merevlemezen Meghajtó: CD vagy DVD Csatlakozók: Szabad USB csatlakozó Macintosh Hardver: PowerPC G3/G4/G5 Operációs rendszer: OS vagy frissebb RAM memória: 512 MB RAM Memóriahely: 1 GB szabad tárhely a merevlemezen Csatlakozók: Szabad USB csatlakozó ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

18 A szoftver telepítése A szoftver telepítése A mellékelt CD-ROM-on az alábbi, Windows XP, Vista, Windows 7 & 8 alatt futó szoftverek vannak rajta: MAGIX Photo Manager 10 - ezzel a programmal gyorsan archiválhatja, valamint feldolgozhatja és lejátszhatja fényképeit a számítógépen. MAGIX Video Easy SE - ezzel a programmal könnyen megvághatja és feldolgozhatja a videóit, valamint elkészítheti a videó CD-it, ill. DVD-it. Mielőtt telepítené a fényképezőgéphez adott szoftvert, mentse el az adatait. A gyártó nem felel az elveszett adatokért. A fényképezőgép a szoftver telepítése nélkül is összeköthető a számítógéppel, és a felvételek is átmásolhatók. 1. Tegye be a fényképezőgéppel együtt átadott CD-ROM-ot a számítógépének CD-/DVD meghajtójába. Megjelenik az üdvözlő ernyőkép. 2. Kattintson rá a kívánt szoftver nevére. Végezze el a telepítést olymódon, hogy végrehajtja a képernyőn megjelenő utasításokat. A szoftver alkalmazásával kapcsolatos további tudnivalókat a mindenkori program megfelelő Súgó funkciójával tudja megkeresni. Windows XP, Vista, 7 vagy 8 használatakor Rendszergazda módban telepítse és használja a szoftvert. Ha a CD telepítése netán nem indulna el önműködően, a szoftver telepítését kézzel is elvégezheti a munkaállomásról. Mac rendszerrel vagy Linux-szal futó számítógépeken a képfeldolgozó szoftver nem élvez támogatást. Elkészíthető felvételek darabszáma Elkészíthető felvételek darabszáma Az alábbi táblázat mutatja a fényképfelvételek darabszámát, amelyeket Ön a mindenkori beállítás és a microsd/sdhc memóriakártya kapacitása alapján el tud készíteni. Felbontás Minőség MicroSD/SDHC memóriakártya kapacitás 20M 5184 x M 4320 x M 3264 x M 2592 x M 2048 x GB 2GB 4GB SDHC 8GB SDHC 16GB SDHC 32GB SDHC Szuperfinom Finom Normál Szuper finom Finom Normál Szuper finom Finom Normál Szuper finom Finom Normál Szuper finom Finom Normál ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

19 Elkészíthető videó felvételek hossza Felbontás Minőség MicroSD/SDHC memóriakártya kapacitás VGA 640 x GB 2GB 4GB SDHC 8GB SDHC 16GB SDHC 32GB SDHC Szuper finom Finom Normál Elkészíthető videó felvételek hossza Az alábbi táblázat mutatja a videó felvételek közelítő maximális hosszát, amelyeket Ön a mindenkori beállítás és a microsd/sdhc memóriakártya kapacitása alapján el tud készíteni. Megfelelőségi nyilatkozat: Megfelelőségi nyilatkozat: Az EK szabvány-megfelelési nyilatkozatot a garancialevélen feltüntetett címen lehet kérni. A gyártó kijelenti, hogy a CE jelet az Európai Unió alábbi irányelveinek alapvető követelményeivel és egyéb vonatkozó rendelkezéseivel összhangban helyezte el a készüléken: 2011/65/EK jelű RoHS irányelv 2004/108/EK jelű EMC irányelv supra Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstraße 28A, Kaiserslautern, Németország Felbontás VGA 640 x 480 QVGA 320 x 240 MicroSD/SDHC memóriakártya kapacitás 1 GB 2GB 4GB SDHC 8GB SDHC 16GB SDHC 32GB SDHC 0:12:58 0:25:50 0:50:23 1:41:23 3:22:56 6:45:55 0:28:51 0:57:37 1:52:18 3:45:58 7:32:01 15:03:55 A fenti táblázat az összes videó teljes hosszát tartalmazza. A videó felvétel önműködően leáll, ha a videó klip 4 GBnál nagyobb, vagy 25 percnél hosszabb. Videó felvételekhez ajánlatos legalább 6-os osztályú memóriakártyát használni, mert így elkerülhető, hogy a fényképezőgép önműködően leálljon, vagy váratlan eredményeket produkáljon ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

20 Műszaki adatok Műszaki adatok Modell: Selfie Sport 14 Képérzékelő: 14.0 Megapixeles CMOS érzékelő Képfelbontás: Fénykép: 20M (5.184 x 3.888) interpolált, 14M (4320 x 3240), 8M (3264 x 2448), 5M (2592 x 1944), 3M (2048 x 1536), VGA (640 x 480) Videó: VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) Képernyő: 2,7".os (6,8 cm-es) és 1,8 -os (4,6 cm-es) színes TFT monitor Felvevő közeg: Max. 32 GB microsd/sdhc memóriakártya Fájlformátum: JPEG (EXIF 2.2), Motion-JPEG (AVI) Tárgylencse: F/2,8; f=8,5 mm; Fókuszálási tartomány: 0,5 m ~ végtelen; Makro üzemmód: 11 cm 18 cm Megvilágítási idő: Normál üzemmód: 1/4 ~ 1/8000 mp. Digitális zoom: 4-szeres digitális zoom IP szabvány: Az szabvány szerint vízálló Csatlakozók: USB 2.0 Áramellátás: 2 db 1,5 B-os, LR03 (AAA) típusú alkáli elem Környezeti hőmérséklet: 0 C és 45 C Környezeti légnedvesség: 0% és 90% Méretek: kb. 97,6 x 63 x 23 mm (kiálló részek nélkül) Tömeg: kb. 120 g (elemek és memóriakártya nélkül) A készülék megjelenése és műszaki adatai bejelentés nélkül változhatnak. A berendezés tárolása A berendezés tárolása Ha nem használja a digitális fényképezőgépet, válassza le az áramellátásról, és tegye tiszta és száraz helyre, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Tisztítás FIGYELEM! Égési sérülésveszély! Működés közben a digitális fényképezőgép felmelegszik! Mielőtt tisztítani kezdené, várja meg, hogy teljesen lehűljön! Zárlatveszély! FONTOS! A házba bejutott víz rövidzárlatot okozhat. Ügyeljen arra, hogy ne jusson be víz a házba. FONTOS! Téves kezelés veszélye! Ha szakszerűtlenül bánik a digitális fényképezőgépével, megrongálhatja azt. Tisztításkor ne használjon maró hatású tisztítószereket, fém- vagy nylon sörtéjű keféket, valamint éles vagy fém tisztító tárgyakat, így például késeket, kemény spaklikat és ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma* : *Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Használati útmutató DIGITÁLIS ÉJJELLÁTÓ KÉSZÜLÉK NV 400DC. QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni. Tartalom. Származási hely: Kina.

Használati útmutató DIGITÁLIS ÉJJELLÁTÓ KÉSZÜLÉK NV 400DC. QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni. Tartalom. Származási hely: Kina. Származási hely: Kina Gyártó: supra FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH DENISSTR. 28A 67663 KAISERSLAUTERN NÉMETORSZÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 00 36 20-244 10 48 A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: NV 400DC supszerviz@gmail.com

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER. Használati útmutató

OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER. Használati útmutató OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER Használati útmutató 1. ÜZEMBE HELYEZÉS Ez a játékgép tölthető elemekkel működik. Óvatosan helyezze be az elemeket az elemtartóba, és töltse a készüléket 12 órán át az első

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 OV-3WINNER Termék jellemzők ELEMMEL TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉS Elemek behelyezése Távolítsa el a készülék hátulján található elemtartó fedelet és helyezze be a tölthető elemeket.

Részletesebben

SJ5000 Felhasználói útmutató

SJ5000 Felhasználói útmutató SJ5000 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4, B u d a p e s t M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

OV-MAXIPLAYER 2. Használati útmutató

OV-MAXIPLAYER 2. Használati útmutató OV-MAXIPLAYER 2 Használati útmutató 1.1: Funkció gombok A gombok rövid áttekintése: D Irányító gomb A gomb Megerősítés gomb B gomb Speciális funkciók gomb AV kimenet TV-hez történő csatlakoztatás Fülhallgató

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Garancia. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail: A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: Aláírás:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Garancia. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail: A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: Aláírás: Garancia 25 JÓTÁLLÁSI ADATLAP Mini hűtőszekrény és autós hűtő A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail: A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott

Részletesebben

Kezelési útmutató. LED-es MENNYEZETI LÁMPA. Jobboldali felirat. 2016/10 Cikkszám: Típus: /12

Kezelési útmutató. LED-es MENNYEZETI LÁMPA. Jobboldali felirat. 2016/10 Cikkszám: Típus: /12 Kezelési útmutató Jobboldali felirat LED-es MENNYEZETI LÁMPA HU 2016/10 Cikkszám: 53836 Típus: 54454 1/12 Tartalomjegyzék HU Általános... 3 Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót... 3 Biztonsági

Részletesebben

Elállási/Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön

Részletesebben

Használati útmutató DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP FUN 8.0 MEGAPIXEL. Tartalom. Hitro in preprosto do cilja s kodami QR. Származási hely: Kina Gyártó:

Használati útmutató DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP FUN 8.0 MEGAPIXEL. Tartalom. Hitro in preprosto do cilja s kodami QR. Származási hely: Kina Gyártó: Származási hely: Kina Gyártó: supra FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH DENISSTRASSE 28A 67663 KAISERSLAUTERN NÉMETORSZÁG E-mail: supszerviz@gmail.com 3 + 36 20-244 10 48 supszerviz@gmail.com ÉV A FOGYASZTÁSI

Részletesebben

SJ4000 Felhasználói útmutató

SJ4000 Felhasználói útmutató SJ4000 Felhasználói útmutató Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje az

Részletesebben

Használati útmutató SHIATSU MASSZÁZS SZÉKBETÉT. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató SHIATSU MASSZÁZS SZÉKBETÉT. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató SHIATSU MASSZÁZS SZÉKBETÉT myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

Használati útmutató ÚTI VÍZFORRALÓ. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató ÚTI VÍZFORRALÓ. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató ÚTI VÍZFORRALÓ myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól, hogy

Részletesebben

Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót

Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót 7 HU Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót A használati útmutató hozzátartozik a LED spot mennyezeti lámpához. Fontos tudnivalókat tartalmaz a használattal és a szereléssel

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Medencetető www.wellis.hu Jótállási jegy Gyártási szám: Típus: Üzembe helyezést végző személy neve:. Az üzembe helyezés időpontja: Nagykereskedő A vásárlás napja: Aláírás:

Részletesebben

Rovarvéd alumínium ajtó

Rovarvéd alumínium ajtó Rovarvéd alumínium ajtó Szerelési útmutató Magyar Akció idtartama: 04/2012 Típus: 36112/36113 Eredeti kezelési útmutató QA137 Nagyonköszönjük,hogyarovarvédajtó megvásárlásamellettdöntött. Impresszum Akezelésiútmutatókiadója:

Részletesebben

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS Ha a szolgáltatott dolog minőségileg hibás, az szerződésszegést jelent és a hibás teljesítés következményeit, szavatossági, jótállási igényeket von maga után. A szavatosság és a

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 1 5 3, B u d a p e s t B o c s k a i u. 8 Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Használati útmutató. Gyermek elemes fogkefe. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Gyermek elemes fogkefe. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Gyermek elemes fogkefe myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

Használati útmutató XXL LED-ES MUNKALÁMPA. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató XXL LED-ES MUNKALÁMPA. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató XXL LED-ES MUNKALÁMPA myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

Használati. útmutató

Használati. útmutató NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Éjjeli LED-lámpa mozgásérzékelő funkcióval myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba

Részletesebben

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató FCE 79 H H Megvilágított kozmetikai tükör Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Németország) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de

Részletesebben

Használati útmutató. Kapufallal kiegészítheto futballkapu. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Kapufallal kiegészítheto futballkapu. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Gyors Kapufallal kiegészítheto futballkapu 50 50 25 10 25 myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Áttekintés...3 Felállítás...4

Részletesebben

SJM10 Felhasználói útmutató

SJM10 Felhasználói útmutató SJM10 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4 B u d a p e s t, M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

Használati. útmutató

Használati. útmutató NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató LED-ES ÁLLÓLÁMPA OLVASÓLÁMPÁVAL myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

HATÁROZAT. k ö t e l e z i,

HATÁROZAT. k ö t e l e z i, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00657-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Full Sunny KFT-t

Részletesebben

Használati. útmutató

Használati. útmutató Használati útmutató SZÁGBAN G OR nse om my ha A RTV YÁ NÉME T ELEKTRONIKUS ULTRAHANGOS PÓKRIASZTÓ c o n t ro l.c Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 GYORS QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Részletesebben

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Általános tudnivalók Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Ez a kezelési útmutató az MD 16371 indítássegítő funkcióval rendelkező autós akkumulátortöltőhöz tartozik. Fontos

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP VÉSZVILÁGÍTÁS/MENEKÜLÉSI ÚTVONAL LÁMPA

JÓTÁLLÁSI ADATLAP VÉSZVILÁGÍTÁS/MENEKÜLÉSI ÚTVONAL LÁMPA 47 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP VÉSZVILÁGÍTÁS/MENEKÜLÉSI ÚTVONAL LÁMPA Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás

Részletesebben

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER 2 MAGYAR EM4028 - PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 1.2 Mielőtt elkezdené... 2 2.0 A hardver

Részletesebben

Használati útmutató FELFÚJHATÓ MEDENCE. Bemutatópéldány. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató FELFÚJHATÓ MEDENCE. Bemutatópéldány. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA TM Használati útmutató FELFÚJHATÓ MEDENCE Bemutatópéldány myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Részletesebben

Használati útmutató EGYKAROS MOSDÓ CSAPTELEP. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002. c o n t ro A YÁ

Használati útmutató EGYKAROS MOSDÓ CSAPTELEP. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002. c o n t ro A YÁ Használati útmutató SZÁGBAN G OR nse om my ha A RTV YÁ NÉME T EGYKAROS MOSDÓ CSAPTELEP c o n t ro l.c Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Mini DV Használati útmutató

Mini DV Használati útmutató Mini DV Használati útmutató Készülék leírása 1: Akasztó furat 2: Bekapcsoló 3: Mód 4:Klipsz 5:Micro SD 6:Tartó 7: Mini USB 8: Kamera 9:Felvétel 10: Státusz indikátor 11: Mikrofon Tartozékok 12: Állvány

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció

Részletesebben

Használati útmutató TERMOSZTÁTOS ZUHANYCSAPTELEP. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató TERMOSZTÁTOS ZUHANYCSAPTELEP. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató TERMOSZTÁTOS ZUHANYCSAPTELEP myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Áttekintés...3 Használata...4 A csomag tartalma/a

Részletesebben

DATE OF PUTTING THE PRODUCT IN OPERATION (IF IT IS MADE BY SAMSUNG OR ITS SUB-CONTRACTOR)

DATE OF PUTTING THE PRODUCT IN OPERATION (IF IT IS MADE BY SAMSUNG OR ITS SUB-CONTRACTOR) HU / JÓTÁLLÁSI JEGY MODEL NAME (Termék megnevezése és típusszáma) SERIAL NO. (Gyártási száma) DATE OF PURCHASE (Vásárlás napja) DATE OF PUTTING THE PRODUCT IN OPERATION (IF IT IS MADE BY SAMSUNG OR ITS

Részletesebben

Használati. útmutató

Használati. útmutató Használati útmutató SZÁGBAN G OR nse om my ha A RTV YÁ NÉME T ULTRAHANGOS ELEKTROMOS EGÉR- ÉS PATKÁNYRIASZTÓ c o n t ro l.c Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP AUTÓS KIHANGOSÍTÓ

JÓTÁLLÁSI ADATLAP AUTÓS KIHANGOSÍTÓ MULTIPOINT SPEAKERPHONE Garancia HU 31 A fogyasztó adatai: JÓTÁLLÁSI ADATLAP AUTÓS KIHANGOSÍTÓ Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

Használati útmutató. Üveg dohányzóasztal. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Üveg dohányzóasztal. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Üveg dohányzóasztal myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

Használati útmutató EGYKAROS ZUHANY CSAPTELEP. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002. c o n t ro A YÁ

Használati útmutató EGYKAROS ZUHANY CSAPTELEP. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002. c o n t ro A YÁ Használati útmutató SZÁGBAN G OR nse om my ha A RTV YÁ NÉME T EGYKAROS ZUHANY CSAPTELEP c o n t ro l.c Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

Szerelési. útmutató SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA ALUKERETTEL. Felhasználóbarát. útmutató ID: #05002

Szerelési. útmutató SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA ALUKERETTEL. Felhasználóbarát. útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Szerelési útmutató SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA ALUKERETTEL myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #0500 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

T80 ventilátor használati útmutató

T80 ventilátor használati útmutató T80 ventilátor használati útmutató 1. Tápkábel és 2. Motor állvány 3. Kondenzátor 4. Motor dugvilla 5. Hátsó borítás 6. Légbefúvó 7. Csapágy 8. Áramköri lap 9. Kapcsolódoboz 10. Kapcsoló fedél 11. Kapcsológomb

Részletesebben

Használati Utasítás 0828H

Használati Utasítás 0828H Használati Utasítás 0828H Digitális heti időkapcsoló vízmenetes kivitel IP 44 0828H Rendeltetésszerű használat Lámpák és elektromos készülékek automatikus kapcsolására kül- és bel térben. Technikai adatok

Részletesebben

Kamera. Hálózati Bullet kamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.

Kamera. Hálózati Bullet kamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD. Kamera Hálózati Bullet kamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.6L001B170A01EU 0 Szabályozó információ EU megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

Használati. útmutató

Használati. útmutató NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Gyors TV szimulátor myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 WWTS-1 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

EW1051 USB Smart kártya olvasó

EW1051 USB Smart kártya olvasó EW1051 USB Smart kártya olvasó 2 MAGYAR EW1051 USB Smart kártya olvasó Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 Funkciók és jellemzők... 2 1.2 A csomag tartalma... 2 2.0 EW1051 telepítése Windows 2000 és

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

Szerelési. útmutató SZÚNYOGHÁLÓ-ROLÓ AJTÓRA. Felhasználóbarát. útmutató ID: #05002

Szerelési. útmutató SZÚNYOGHÁLÓ-ROLÓ AJTÓRA. Felhasználóbarát. útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Szerelési útmutató SZÚNYOGHÁLÓ-ROLÓ AJTÓRA myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

Kamera. Hálózati kocka kamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.

Kamera. Hálózati kocka kamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD. Kamera Hálózati kocka kamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.6L0201B1273A01EU 1 Szabályozó információ EU megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék

Részletesebben

D: A digitális fényképezőgép objektíve E: "Beállítás" gomb (exponálás) F: USB-csatlakozó

D: A digitális fényképezőgép objektíve E: Beállítás gomb (exponálás) F: USB-csatlakozó Termékinformáció A: Objektívgyűrű B: A távcső lencséi C: LCD-kijelző A távcső használata D: A digitális fényképezőgép objektíve E: "Beállítás" gomb (exponálás) F: USB-csatlakozó G: Üzemmód gomb H: Fókuszbeállító

Részletesebben

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz Kvalifik Kft. Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz 1. oldal, összesen: 5 Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz 1. Technikai adatok: Numerikus kijelző: 4 számjegyű folyadékkristályos

Részletesebben

MG 16. H Masszírozó-készülék. Használati útmutató

MG 16. H Masszírozó-készülék. Használati útmutató MG 16 H H Masszírozó-készülék Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de MAGYAR 1. Rendeltetésszerű

Részletesebben

Használati útmutató. Topline plus 60 ruhaszárító. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Topline plus 60 ruhaszárító. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Topline plus 60 ruhaszárító myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

Kamera. Hálózati kupolakamera. Gyors üzemelési útmutató magyar

Kamera. Hálózati kupolakamera. Gyors üzemelési útmutató magyar Kamera Hálózati kupolakamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4332FWD-(I)(Z)(H)(S)

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

D: A digitális fényképezőgép objektíve E: "Beállítás" gomb (exponálás) F: USB-csatlakozó

D: A digitális fényképezőgép objektíve E: Beállítás gomb (exponálás) F: USB-csatlakozó Termékinformáció A: Objektívgyűrű B: A távcső lencséi C: LCD-kijelző A távcső használata D: A digitális fényképezőgép objektíve E: "Beállítás" gomb (exponálás) F: USB-csatlakozó G: Üzemmód gomb H: Fókuszbeállító

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2 Nedvességmérő MD Használati útmutató... 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEVEZETÉS Ez a nedvesség mérő hasznos eszköz arra a célra, hogy a fa vagy építőanyagok (pl. beton, tégla, esztrich, gipszkarton, tapéta stb.)

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

Autó DVR Használati Útmutató

Autó DVR Használati Útmutató Autó DVR Használati Útmutató Használat előtt kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót. A termék jellemzői: A készülék kis kialakításával megkönnyíti a felvételt a legkülönfélébb helyzetekben 720 HD-s AVI

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

BS 99. Megvilágított kozmetikai tükör Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 www.beurer.com. 89077 Ulm (Germany)

BS 99. Megvilágított kozmetikai tükör Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 www.beurer.com. 89077 Ulm (Germany) BS 99 H Megvilágított kozmetikai tükör Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 www.beurer.com 89077 Ulm (Germany) H Tartalom 1. Rendeltetésszerű használat... 3 2. Biztonsági útmutatások... 3

Részletesebben

Használati. útmutató

Használati. útmutató NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató ÉJJELI LED-LÁMPA sötétedés-érzékelő és színváltó funkcióval myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

Használati útmutató IRATMEGSEMMISÍTŐ (KERESZTVÁGÓ) Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató IRATMEGSEMMISÍTŐ (KERESZTVÁGÓ) Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató IRATMEGSEMMISÍTŐ (KERESZTVÁGÓ) myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato

SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje

Részletesebben

Használati útmutató ULTRAHANGOS TISZTÍTÓKÉSZÜLÉK. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató ULTRAHANGOS TISZTÍTÓKÉSZÜLÉK. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató ULTRAHANGOS TISZTÍTÓKÉSZÜLÉK myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

OV-CAM-01 OV CAM-01 AUTÓS KAMERA. Használati útmutató

OV-CAM-01 OV CAM-01 AUTÓS KAMERA. Használati útmutató OV CAM-01 AUTÓS KAMERA Használati útmutató 1 Köszönjük, hogy megvásárolta a hordozható AUTÓS KAMERA készüléket cégünktől. Annak érdekében, hogy helyesen tudja működtetni, kérjük, olvassa el ezt a használati

Részletesebben

Felhasználói útmutató. kitvision.co.uk. JB. 3544 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Li-ion

Felhasználói útmutató. kitvision.co.uk. JB. 3544 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Li-ion Felhasználói útmutató kitvision.co.uk A k c i ó k a m e r a Li-ion Do not dispose of Lithium-ion batteries with general waste. Please return it to battery recycling collection point. JB. 3544 / Made in

Részletesebben

h Számítógép h Akkumulátor

h Számítógép h Akkumulátor Köszönjük, hogy IBM ThinkPad G40 sorozatú számítógépet vásárolt. Hasonlítsa összes azt itt felsorolt elemeket a dobozban lévőkkel. Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Digitális TV USB 2.0 dongle, VG0002A

Digitális TV USB 2.0 dongle, VG0002A Digitális TV USB 2.0 dongle, VG0002A Használati útmutató Tartalomjegyzék 1.0 Biztonsági előírások 2.0 Bevezetés 3.0 Felállítás 4.0 Total Media szoftver 5.0 CE Nyilatkozat 1.0 Biztonsági előírások Állítsa

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

Rövid útmutató DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP Z 1655. QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni. Tartalom

Rövid útmutató DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP Z 1655. QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni. Tartalom Forgalmazó: supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern GERMANY ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 3 + 36 20-244 10 48 supszerviz@gmail.com ÉV A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: Z 1655 GYÁRTÁSI SZÁM:

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

Használati. útmutató

Használati. útmutató NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató AUTÓS KIHANGOSÍTÓ myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól, hogy

Részletesebben

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni. A következő figyelmeztetés kizárólag

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

DC E800 Digitális fényképezőgép Használati utasítás. Üdvözöljük!

DC E800 Digitális fényképezőgép Használati utasítás. Üdvözöljük! DC E800 Digitális fényképezőgép Használati utasítás Üdvözöljük! i Előszó Előszó A használati utasításról Ez a kézikönyv segíteni fogja Önt az új digitális fényképezőgépe használata során. A dokumentumban

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

Távcsöves kamera HU HU 1

Távcsöves kamera HU HU 1 Távcsöves kamera HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, a használatba vétel előtt, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre

Részletesebben