Előszó Impresszum ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előszó Impresszum ÜGYFÉLSZOLGÁLAT"

Átírás

1 Előszó Előszó Kedves vásárlónk! Szívből gratulálunk ennek a kiváló minőségű, értékes MA- GINON terméknek a megvásárlásához. Ön egy olyan modern digitális fényképezőgép mellett döntött, amely gazdag műszaki felszereltséggel és megfelelő tartozékokkal van ellátva, és amely különösen egyszerű módon kezelhető. A digitális fényképezőgépre három év jótállást adunk. Amennyiben a digitális fényképezőgép egyszer netán meghibásodna, szükség lesz a mellékelt jótállási tájékoztatóra és a pénztári bizonylatra. Őrizze meg ezeket gondosan. Impresszum Kiadó: supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A Kaiserslautern Németország ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

2 Általános tudnivalók Általános tudnivalók Az utasítás elolvasása és megőrzése Ez a használati utasítás a digitális fényképezőgép része. A beüzemeléssel és kezeléssel kapcsolatos fontos tudnivalókat tartalmazza. Mielőtt használni kezdené a digitális fényképezőgépet, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és különösen a benne szereplő biztonsági útmutatásokat. Ha nem tartja be az utasításban mondottakat, sérülések keletkezhetnek a digitális fényképezőgépén. A kezelési útmutató az Európai Unióban hatályos szabványok és szabályzatok alapján készült. Külföldön az illető ország irányelveit és törvényeit is be kell tartani! Őrizze meg a használati útmutatót, hogy később is használhassa. Ha másnak adja a digitális fényképezőgépet, okvetlenül adja oda ezt a kezelési utasítást is. Jelmagyarázat A használati utasításban, a készüléken vagy a csomagoláson a következő jelképeket és jelzőszavakat használjuk. VESZÉLY! Ez a jelzőszó olyan veszélyt jelöl, amelyhez nagyfokú kockázat társul. Ha nem védekezik ellene, annak halálos baleset vagy súlyos sérülés lehet a következménye. FIGYELEM! Általános tudnivalók FIGYELMEZTETÉS!Ez a jelzőszó olyan veszélyt jelöl, amelyhez közepes fokú kockázat társul. Ha nem védekezik ellene, annak halálos baleset vagy súlyos sérülés lehet a következménye. VIGYÁZAT! VIGYÁZAT!Ez a jelzőszó olyan veszélyt jelöl, amelyhez kisfokú kockázat társul. Ha nem védekezik ellene, annak könnyű, vagy mérsékleten súlyos sérülés lehet a következménye. FONTOS! FONTOS! Ez a jelzőszó anyagi károk lehetőségére figyelmeztet. Ez a jelkép az összeszereléssel és működtetéssel kapcsolatos további hasznos tudnivalókra utal. Szabvány megfelelési nyilatkozat (lásd a "Szabvány megfelelési nyilatkozat" című fejezetet): Az e jelképpel jelölt termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térségben alkalmazandó közösségi előírásokat ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

3 Biztonság Biztonság Rendeltetés szerinti használat A digitális fényképezőgépet kizárólag digitális fényképezőgép szerepének ellátására terveztük. Kizárólag magáncélú felhasználásra szántuk, ezért a kereskedelmi szektorban nem használható. Csak úgy használja a digitális fényképezőgépet, ahogyan a használati utasítás előírja. Minden más használt rendellenesnek számít és anyagi károkhoz vagy adatvesztésekhez vezethet. Sem a gyártó, sem a kereskedő nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek a rendellenes vagy helytelen használat miatt következtek be. Biztonsági útmutatások FIGYELEM! Biztonság munka végzésére szakosodott szervizhez. Önhatalmúlag végzett javítások, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy helytelen kezelés eleve kizárja a felelősségi és jótállási igények érvényre juttatását. A fényképezőgépet csak olyan alkatrészekkel szabad javítani, amelyek megfelelnek a készülék eredeti adatainak. A készülékben elektromos és mechanikus alkatrészek találhatók, amelyek nélkül nem lehetne védekezni a veszélyforrások ellen. Nem szabad a megfigyelő kamerát külső időkapcsoló órával vagy különálló távvezérlő rendszerrel működtetni. Ne merítse a digitális fényképezőgépét, sem a kábelét vagy a csatlakozó dugóját vízbe vagy más folyadékba. Ne vigye a digitális fényképezőgépét és tartozékait tűz vagy forró felületek közelébe. Vezesse úgy az USB kábelt, hogy ne lehessen elbotlani benne. Ne törje meg az USB kábelt, és ne vezesse át éles széleken. FIGYELEM! Áramütés veszélye!a helytelenül szerelt elektromos eszközök, vagy a túl nagy hálózati feszültség áramütéshez vezethet. Ne működtesse a digitális fényképezőgépét, ha azon sérülések láthatók. Ha a digitális fényképezőgép USB kábele megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, vagy annak vevőszolgálatával, illetve hasonló képzettséggel bíró egyénnel. Ne nyissa fel a fényképezőgép házát. Inkább bízza a javítást szakemberre. Javítási igényével forduljon ilyen Figyelmeztetés!Az elemek szakszerűtlen cseréje robbanásveszéllyel fenyeget. Őrizze az elemeket gyermekektől és háziállatoktól elzárt helyen. Az elemek behelyezésekor ügyeljen azok helyes polaritására (+/ ). Ha nem figyel a polaritásra, sérülések és/ vagy anyagi károk keletkezhetnek. A régi vagy lemerült elemeket vegye ki a termékből. A kamerában lévő összes elemet egyszerre cserélje ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

4 Biztonság Mielőtt betenné az elemeket, vizsgálja meg, hogy tiszták-e az érintkezők a készülékben és magán az elemen is. Vegye ki akkor is az elemeket, ha hosszabb ideig nem fogja használni a terméket. Ezzel megakadályozhatja, hogy az elrozsdásodott vagy korrodált elemek károkat okozzanak. Soha ne dobja az elemeket tűzbe, és ne tegye ki őket tűz, vagy egyéb hőforrás hatásának sem. Az elemek ártalmatlanítása: Az elhasználódott, vagy lemerült elemeket a vonatkozó összes, hatályban lévő jogszabállyal egyetértésben, előírásszerűen kell ártalmatlanítani. Részletes tájékoztatásért forduljon az önkormányzat hulladékkezelési osztályához. Gyermekektől tartsa távol az elemeket. Ha a gyermeke gyaníthatóan lenyelte az elemet, forduljon azonnal orvoshoz. Kövesse az elem gyártója által adott biztonsági-, felhasználási- és ártalmatlanítási utasításokat. Ha nem használja a digitális fényképezőgépét, meg akarja tisztítani, vagy ha zavar jelentkezett a működésében, mindig kapcsolja ki a digitális fényképezőgépet és vegye ki belőle az elemeket. Megfelelő védelem nélkül soha ne vegye kézbe a kifolyt elemeket. Ha az elemből kifolyt sav a bőrére került, mossa le az érintett helyet bő szappanos vízzel. Az ártalmatlanítás előtt előbb vegye ki az elemeket, és a készüléktől elkülönítve ártalmatlanítsa őket. Vigyázzon, nehogy az elemből kifolyt sav a szemébe jusson. Ha a kifolyt sav netán mégis a szemébe jutott volna, öblítse ki bő vízzel és haladéktalanul menjen a szemészetre. Gondoskodjon róla, hogy gyermekek semmilyen tárgyat ne dughassanak bele a megfigyelő kamerába FIGYELEM! Biztonság Figyelmeztetés! A gyermekeket és a csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességű egyéneket (így például a részben fogyatékkal élőket, a korlátozott testi vagy szellemi képességű időseket), vagy a kellő gyakorlat és tudás híján lévőket (például a nagyobb gyermekeket) veszély fenyegeti. Nyolc éven felüli gyermekek és korlátozott testi, szellemi vagy érzékelő képességekkel rendelkező, illetve a szükséges tapasztalat és tudás híján lévő személyek csak akkor használhatják a digitális fényképezőgépet, ha a készülék használata közben felügyelet alatt állnak, vagy ismertették velük a digitális fényképezőgép biztonságos használatát, és megértették a benne rejlő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a digitális fényképezőgéppel. A tisztítást és saját kezű karbantartást gyermekek csak akkor végezhetik, ha felnőtt felügyeli őket. Ne hagyja, hogy a csomagolófóliával gyermekek játsszanak. A játék során belegabalyodhatnak és megfulladhatnak. FONTOS! Rongálódás veszélye! A digitális fényképezőgép szakszerűtlen kezelése a digitális fényképezőgép megrongálódásához vezethet. Mindig tartsa rajta a szemét a digitális fényképezőgépen, ha működik. Soha ne öntsön bele folyadékot a digitális fényképezőgépébe ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

5 Elindítás Tisztításkor soha ne merítse vízbe a digitális fényképezőgépét, és a tisztításhoz ne használjon gőzsugaras készüléket. Különben megrongálódhat a digitális fényképezőgép. Ha az elektronika, a lencse, vagy a tartozékok külső hatások, így pl. ütés, leesés vagy egyéb ok miatt megrongálódtak, az ilyen károk nem számítanak garanciális esetnek, és javításukért fizetni kell. Mivel a digitális fényképezőgép az IPX8 jelű szabvány értelmében vízálló, legfeljebb 3 m mélységig víz alatt is használható. Elindítás A csomag tartalma Elindítás és ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a készüléken vagy egyes részein. Ha vannak, ne használja a digitális fényképezőgépet. Forduljon a gyártó szervizéhez, amelynek címe a jótállási okmányon található. FIGYELEM! Figyelmeztetés! Csecsemők és kisgyermekek elől zárja el a műanyag fóliákat és -zacskókat. Fulladásveszély! FONTOS! Anyagi károk veszélye! Ha a csomagolást gondatlanul, éles késsel vagy egyéb hegyes tárgyakkal nyitja fel, megrongálódhat a termék. Kérjük, hogy óvatosan nyissa fel a csomagot. 1. Vizsgálja át, hogy a szállítmány nem hiányos-e (lásd a 4. oldali A ábrát). 2. Vegye ki a digitális fényképezőgépet a csomagolásból, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

6 A fényképezőgép leírása A fényképezőgép leírása A fényképezőgép egyes részeinek és a gomboknak leírása. A részek azonosításához használja az alábbi leírást (lásd a B, C és D ábrát az 5. oldalon). Sz. Elem Megnevezés 7 Csuklószíj akasztófül Akasztófül a csuklószíj fényképezőgépre történő erősítéséhez. 8 Kioldó gomb E gomb megnyomásával tud fényképeket készíteni, videó felvételeket elindítani és leállítani, vagy a menüben módosításokat végezni. 9 Első monitor Első monitor önarcképek felvételéhez. 10 Vaku A beépített vakuval sötétben jobban megvilágíthatja a felveendő tárgyat (a vaku kb. max. 1,5 m-en belül fejti ki a legjobb hatást). 11 Tárgylencse Fényképek és rövidfilmek felvételére szolgál. Utalás: Tartsa mindig tisztán a lencsét. A kosz és az ujjlenyomatok hátrányosan befolyásolhatják a felvétel minőségét. 12 Működésjelző LED A LED villog, amikor a kamera valamilyen művelet végzése előtt áll (a vaku feltöltése, adatmentés stb...). 13 Hátsó monitor A fényképezőgép leírása Fényképfelvételek és videók megjelenítésére, valamint a beállítások átnézésére és módosítására használható. 14 Tele Menü mód: Fel Fénykép/videó/lejátszási mód: Digitális zoom kisebb Videó lejátszás: Lejátszás elindítása/ megszakítása 15 Nagy látószögű Menü mód:le Fénykép/videó/lejátszási mód: Digitális zoom nagyobb Lejátszási mód: Elindítja a mozaik módot. 16 Balra: vaku Menü mód balra Lejátszási mód:előző felvétel Fénykép mód:a vakus működés kiválasztása Fénykép lejátszás:lépegetés balra a nagyított képen Videó lejátszás:gyors visszatekerés 17 Jobbra: Lejátszás Menü mód:jobb oldali Lejátszási mód:következő felvétel A lejátszási mód megválasztása Fénykép lejátszás:lépegetés jobbra a nagyított képen Videó lejátszás: Gyors előretekerés 18 Üzemmód Üzemmód gomb:a FÉNYKÉP vagy VIDEÓ felvételi mód kiválasztásához Lejátszási mód:befejezés Fénykép lejátszás:lépegetés felfelé a nagyított képen Videó lejátszás: A lejátszás befejezése ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

7 A fényképezőgép leírása 19 Menü/Törlés Felvételi/lejátszási mód: Menü megnyitása Lejátszási mód:fényképek/videók törlése Fénykép lejátszás:lépegetés lefelé a nagyított képen Lejátszási mód:fájlkezelő (megnyomás rövid ideig) 20 Makro kapcsoló 21 Be/Ki kapcsoló 22 LCD kijelzés átkapcsoló gombja 23 Állványfogadó menet 24 SD kártya-fogadó hely 25 USB scatlakozófelület 26 Elemtartó rekesz O Makro mód: Ezzel a móddal lehet készíteni közeli felvételeket (11 cm - 18 cm távolságból). N Normál mód: Ezzel az üzemmóddal lehet készíteni felvételeket 0,5 m és végtelen közötti távolságból. A gomb 2 másodperces lenyomása bekapcsolja, ismételt 2 másodperces lenyomása pedig kikapcsolja a kamerát. A gomb rövid idejű megnyomása megjeleníti, vagy elrejti a hátsó képernyőn látható képernyő ikont. Ezzel a gombbal lehet a hátsóról az első, és az elsőről a hátsó monitorra kapcsolni. Itt lehet ráerősíteni a fényképezőgépet az állványra. Ide lehet bedugni a microsd/shc kártyát. Ennek az összeköttetésnek a segítségével lehet letölteni fényképeket és videó klipeket a számítógépre. Elemtartó rekesz 2 db LR03 (AAA) elem részére A fényképezőgép leírása Az állapot kijelzések magyarázata Az állapot kijelzések csak a hátsó monitoron jelennek meg. Sz. Művelet Megnevezés 1 Felvételi üzemmód Fénykép üzemmód Videó Üzemmód 2 Vaku a Vaku mindig Be: A vaku minden megvilágítási helyzetben működik b Auto vaku:a kamera önműködően rögzíti, hogy működjön-e, vagy sem a vaku. Vaku nélkül: A vaku ki van kapcsolva. 3 Önkioldó Az önkioldási művelet kijelzése 4 Felbontás Fénykép: [14M] 4,320 x 3,240 (interpolált); [8M] 3,264 x 2,448; [5M] 2,592 x 1,944; [3M] 2,048 x 1,536; [VGA] 640 x 480 Videó:VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

8 Előkészület 5 Képminőség Szuper finom Finom Normális 6 Elemállapot kijelzés [ ] Az elem teljesen fel van töltve. [ ] Az elem lemerült. 7 Zoom kijelzés: Zoom beállítás kijelzése 8 Memóriakártya 9 Fehérszint kiegyenlítés 10 Fénykép / videó felvétel számláló microsd kártya van behelyezve, amellyel fényképeket és videókat lehet eltárolni. A kiválasztott fehér egyensúly kijelzése Fénykép üzemmód:felvételek lehetséges száma. Videó üzemmód:felvételi idő másodpercben. Az elemek berakása Nyissa fel az elemtartót a fenn leírt módon. Előkészület Tegye be a 2 darab LR03 (AAA) típusú elemet vagy azonos jellemzőkkel bíró akkut a fényképezőgépbe. Ügyeljen az elemek helyes polaritására, ami az elemtartó rekesz fedelén lévő érintkezőkön van jelölve. Az elemek behelyezése után csukja le a borítást és gyengéd nyomással tolja el az állványfogadó menet irányában. A rekeszfedő helyére pattan és immár szorosan zár. Előkészület Távolítsa el a védőfóliákat a színes kijelzőkről és a lencséről, és erősítse rá a hordozópántot. A hordozópántot a fényképezőgép oldalán található megfelelő tartóra erősítjük rá. Először a pánt rövidebb hurkát húzza át az akasztófülön, majd magát a pántot húzza keresztül a hurkon. Az elemek és a memóriakártya fogadására szolgáló rekesz a fényképezőgép alján található. Nyissa fel a rekeszt oly módon, hogy oldalra nyomja és ott tartja a reteszt, és közben kifelé letolja a rekeszfedőt. Ekkor a fedél önműködően felnyílik. Vizsgálja át rendszeresen az elemeket. Az elhasználódott, vagy lemerült elemeket célszerű lecserélni. Ha nem kívánja hosszabb ideig használni a fényképezőgépet, vegye ki belőle az elemeket, nehogy kifolyjanak ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

9 Előkészület Memóriakártya berakása Először kapcsolja ki a fényképezőgépet, és nyissa fel az elemtartó rekeszt az előzőleg ismertetett módon. A (microsd/sdhc) memóriakártya az elemek mellett található kis rekeszbe kerül. Tolja be a memóriakártyát a kártyafogadó rekeszbe úgy, hogy az arany érintkezők legyenek elől és a hátsó monitor felé mutassanak, és pattintsa a helyére. Ha a kártya akadna, ne erőltesse tovább, máskülönben a kártya és a kártyafogadó rekesz megrongálódhat. A memóriakártyát minden esetben formázza meg a kamerával, és csak utána kezdje el használni. Olvassa el a memóriakártya formázásával kapcsolatos szakaszt. A memóriakártya behelyezése után csukja le a rekeszfedőt, és gyengéd nyomással tolja el az állványfogadó menet irányában. A rekeszfedő helyére pattan és immár szorosan zár. Előkészület A memóriakártya megformázása Ez a művelet megformázza a memóriakártyát, miközben letörli a rajta lévő összes képet és adatot. Ne feledje: A formázás visszavonhatatlanul letörli a fényképeket és filmeket a microsd/sdhc memóriakártyáról! Ezért a memóriakártya megformázása előtt mentse el a fontos adatait a számítógépére. Nyomja meg a következő gombot Menü [9] a fényképvagy videó módban. Válassza ki a [ ] Setup menüt a gomb megnyomásával. A / gombokkal válassza ki a "Formázás" opciót, és a [ / ] Kioldó gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást. Válassza az Igen pontot és fogadja el a kiválasztást a [ / ] Kioldó gombbal. Mielőtt berakná vagy kivenné a memóriakártyát, kapcsolja ki a fényképezőgépet, nehogy megrongálódjon a kártya. Ha a fényképezőgép bekapcsolt állapotában rakja be vagy veszi ki a microsd/sdhc memóriakártyát, a fényképezőgép önműködően kikapcsol ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

10 Fényképezőgép beállítások Fényképezőgép beállítások A menü beállításokat kizárólag bekapcsolt hátsó monitornál lehet elvégezni. Ha az első monitor van bekapcsolva, a beállításokat nem lehet módosítani. Fénykép üzemmód A fénykép üzemmód beállító menüjében lehet elvégezni a fényképek felvételéhez szükséges beállításokat. Nyomja meg az M (mód) gombot és válassza a fénykép módot [ ]. A beállító menüt a Menü[9] gomb megnyomásával hívhatja be. A [ ] Fénykép menü / gombjaival válassza ki a kívánt opciót, és menjen az almenübe a Kioldó gomb megnyomásával. A / gombokkal válassza ki a kívánt beállítást, és hagyja jóvá a kiválasztást a Kioldó gomb megnyomásával. A menüt a Menü [9] gomb megnyomásával tudja elhagyni. Ha nem módosította a beállításokat, az almenüt ekkor is a 9 gomb megnyomásával tudja elhagyni. A kiválasztott mindenkori menüpont zöld alapon látszik. Az adott opció mindenkor érvényes beállítása be van jelölve. A menü valamennyi beállítása a fényképezőgép kikapcsolása után is megmarad. Fényképezőgép beállítások Az alábbi felsorolásban csillaggal [*] jelöltük a gyári beállítás értékeit. Felbontás Ez az opció állítja be a kép felvételekor használandó felbontást. 14M (4320 x 3240), 8M* (3264 x 2448), 5M (2592 x 1944), 3M (2048 x 1536), VGA (640 x 480) Minőség Itt adható meg, hogy a felvételek milyen minőségben (milyen tömörítéssel) kerüljenek bele a memóriába. Szuper finom / Finom* / Normál Mérés Itt rögzítjük le a megvilágítás számításához szükséges mérési módszert. Közép: Veszi az egész keretben mért fény átlagát, de erősebben kiemeli a középen lévő tárgyakat. Többszöri:* A megvilágítást az egész képterületen méri. Pont: A kép közepén egy nagyon kis területen mér, és annak segítségével számítja ki a megvilágítás helyes értékét. Fehérszint kiegyenlítés Itt rögzítjük le a különböző fényviszonyok mellett készítendő fényképek fehérszint kiegyenlítését. Ilyenkor a színösszeállítás az emberi szem érzékenységéhez igazodik. Auto* / Nappali fény / Felhős / Izzólámpa / Fluoreszkáló ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

11 Fényképezőgép beállítások ISO Lerögzíti a felvételekre alkalmazandó fényérzékenységet. Ha megnő az érzékenység (és az ISO érték is nagyobb lesz), sötét helyeken is lehet fényképezni, persze ilyenkor a kép szemcsésebb (zajosabb) lesz. Autom.* / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 Megvilágítás A megvilágítási korrekció segítségével kézzel lehet beállítani a megvilágítási értéket a -2,0EV - +2,0EV tartományban. Minél nagyobb ez az érték, annál világosabbak lesznek a felvételek / +1.7 / +1.3 / +1.0 / +0.7 / +0.3 / +0.0* / -0.3 / -0.7 / -1.0 / -1.3 / -1.7 / -2.0 Önkioldó Az önkioldó művelettel a kioldástól számítva 10 másodperc késleltetésű fényképfelvételeket lehet készíteni. Bekapcsolt önkioldónál a felvevő gomb megnyomása után villogni kezd a lencse felett elhelyezett önkioldó LED. A felvétel előtti utolsó 2 másodpercben a villogás üteme nagyobb sebességre kapcsol. Azon kívül, a monitoron látni lehet a 10 másodperc visszaszámlálását. Ki* / Be Képélesség Itt rögzítjük le a felvétel képélességét a szélek élességének beállításával. Nagyon éles / Normál* / Lágy Fényképezőgép beállítások Effektus Itt lehet megadni a felvételeken alkalmazandó effektust. Normál* / Fekete-fehér (SW) / Szépia / Negatív / Elegáns / Ceruzarajz / Piros / Zöld /Kék / Eleven Dátumnyomt.(atás) A felvétel dátumát közvetlenül a képekre lehet rányomtatni. Ehhez a kép felvétele előtt be kell kapcsolni ezt a műveletet. Ki* / Be Előnézet Itt állítjuk be, hogy a kép közvetlenül a felvétel után rövid időre megjelenjen-e a képernyőn. Ki / Be* ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

12 Fényképezőgép beállítások Videó üzemmód A videó üzemmód beállító menüjében rögzítjük le a videó felvételek beállításait. Nyomja meg az M (mód) gombot és válassza a fénykép módot [ ]. A beállító menüt a Menü [9] gomb megnyomásával hívhatja be. A [ ] videó menü / gombjaival válassza meg a kívánt opciót és nyomja meg a Kioldó gombot, hogy belépjen az almenübe. A / gombokkal válassza ki a kívánt beállítást, és hagyja jóvá a kiválasztást a Kioldó gomb megnyomásával. A menüt a Menü [9] gomb megnyomásával tudja elhagyni. Ha nem módosította a beállításokat, az almenüt ekkor is a 9 gomb megnyomásával tudja elhagyni. A kiválasztott mindenkori menüpont zöld alapon látszik. Az adott opció mindenkor érvényes beállítása be van jelölve. A menü valamennyi beállítása a fényképezőgép kikapcsolása után is megmarad. Az alábbi felsorolásban csillaggal [*] jelöltük a gyári beállítás értékeit. Fényképezőgép beállítások Felbontás Ez az opció állítja be a videó felvételekor használandó felbontást. VGA* (640 x 480), QVGA (320 x 240) Fehérszint kiegyenlítés Lásd a fénykép módban követendő fehérszint kiegyenlítést (24. oldalon). Auto* / Nappali fény / Felhős / Izzólámpa / Fluoreszkáló Setup menü A Setup menüben lehet elvégezni a fényképezőgép alapvető beállításait. Nyomja meg a Menü [9] gombot a [ ] fénykép vagy a [ ] videó módban, ha be szeretné hívni a beállító menüt. Válassza ki a [ ] Setup menüt a gomb megnyomásával. A Setup menüben [ ] válassza meg a kívánt opciót a / gombokkal, és nyomja meg a Kioldó gombot, hogy belépjen az almenübe. A / gombokkal válassza ki a kívánt beállítást, és hagyja jóvá a kiválasztást a Kioldó gomb megnyomásával. A menüt a Menü [9] gomb megnyomásával tudja elhagyni. Ha a beállítás módosítása nélkül szeretné elhagyni az almenüt, nyomja meg a [9] gombot. A gyári beállítás értékeit csillaggal [*] jelöltük meg ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

13 Fényképezőgép beállítások Jelzőhangok Itt tudja beállítani, hogy bekapcsoláskor és a gombok működtetésekor a fényképezőgép hallasson-e jelzőhangot. Ki / Be* Fényfrek.(vencia ) A fényképezőgép támogatja az 50 Hz-es és a 60 Hz-es megvilágítási frekvenciát. Ha neonfénynél készít fényképeket, válasszon az Ön lakhelyén használt hálózati feszültséghez igazodó frekvenciát. Ez a művelet csak akkor működik, ha a fehérszint kiegyenlítésére fluoreszkáló módot állít be. 50 Hz* / 60 Hz Energiatakarékossági funk. Ha az itt rögzítendő időszak alatt egyetlen gombot sem nyom meg, a fényképezőgép önműködően kikapcsol. Ez a funkció az elemek áramleadásának csökkentésére szolgál. Ki / 1 perc. / 3 perc.* Nyelv Itt tudja lerögzíteni, hogy a menük és üzenetek mely nyelven jelenjenek meg az LCD képernyőn. 7 nyelv közül választhat. Német* / Angol / Francia / Olasz / Spanyol / Magyar / Szlovén Dátum idő Itt tudja beállítani a dátumot és a pontos időt. A / gombokkal válassza ki a módosítandó értéket. Végezze el az értékek módosítását a / gombokkal. Utána mentse el a beállítást a Kioldó gombbal. Fényképezőgép beállítások Formázás Ha szeretne további részleteket megtudni a műveletről, olvassa el a "Memóriakártya megformázása" című részt (a 22. oldalon). Igen / Nem* Gyári beáll.(itás) Itt lehet visszaállítani a fényképezőgép minden értékét az alapértelmezett beállításra (*). Csak a dátum és idő marad változatlan. Igen / Nem* Verzió Itt jelenik meg a fényképezőgép belső vezérlőprogramjának verziószáma ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

14 A fényképezőgép használata A fényképezőgép használata Képek felvétele A fényképezőgép 2,7 -os színes LCD-TFT képernyővel van felszerelve, amely lehetővé teszi a képek beigazítását, a felvett képek, ill. videó klipek lejátszását, vagy a menükön végzett beállítások módosítását. Nyomja meg a BE/KIgombot, hogy bekapcsolja a kamerát. A kamera önműködően a fénykép módba [ ] lép. A tárgytól vett távolságot a Makro kapcsoló használatával állíthatja be helyesen. Ha közeli (11 cm - 18 cm-es) felvételt szeretne készíteni, válassza a [O] virág ikont. Ha a környezetről, vagy emberekről 0,5 m távolságból szeretne videót vagy fényképet felvenni, állítsa a makro kapcsolót a Normál üzemmódra[n]. Ha nem biztos benne, hogy a felvételhez elegendő a megvilágítás, kapcsolja be a [b] automata vakut a Vaku gomb segítségével. A vaku nem fog elvillanni, ha ahhoz nem elegendő az elemek töltése. Kérjük figyelembe venni, hogy sötét fényviszonyok mellett, vagy vakus felvételek készítésekor a mozgó jelenetek életlenek lehetnek. Ügyeljen arra, hogy felvétel közben a fényképezőgép ne mozduljon el, vagy használjon állványt. A fényképezőgép torzítva veheti fel a képet, ha pl. gyorsan haladó járműből készít felvételeket. A fényképezőgép használata A felvételt a hátsó képernyőn rendezze el. A fényképezőgép 4-szeres digitális zoom-mal van felszerelve. A Zoom gombbal közelebb hozhatja a tárgyakat. Nyomja meg a T Zoom gombot, ha a tárgyra rá szeretne közelíteni és a képet ki szeretné nagyítani. Nyomja meg a W Zoom gombot, ha a tárgyról el szeretne távolodni és a képet nagyobb látószöggel szeretné elkészíteni. Nyomja meg a kioldógombot és várja meg, amíg az LCD kijelző ismét működésbe nem lép. Önarckép készítése a kis monitorral Ha szeretné saját magát lefényképezni, ehhez egyszerűen felhasználhatja az elől lévő monitort. Végezze el az alábbi lépéseket: Kapcsoljon át az első monitorra az LCD váltógomb megnyomásával Az első monitort keresőként használva állítsa be önmagát. Készítse el a fényképét a kioldó gomb megnyomásával. Önkioldó Mind az önarcképek önkioldó műveletét, mind a vaku nélküli felvételkészítést használhatja. Kérjük, hogy ehhez használjon állványt. Az önkioldót a 25. oldalon ismertetett módon tudja beállítani. Rendezze el a felvételt az LCD monitor segítségével Készítse el a felvételt a kioldó gomb megnyomásával ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

15 A fényképezőgép használata A fényképezőgép használata A Felvétel gomb megnyomása után villogni kezd a lencse felett elhelyezett önkioldó LED. A felvétel előtti utolsó 2 másodpercben a villogás üteme nagyobb sebességre kapcsol. A fényképek lejátszása A fényképezőgép kétféle lehetőséget kínál a lejátszásra: képenként és előnézetben. Nyomja meg a [7] gombot, hogy megnyissa a lejátszási módot. Megjelenik az utolsó kép, vagy az utolsó videó klip. A felvételeken a / gombok megnyomásával tud egyenként végiglapozni. A képenkénti lejátszás alatt a W gomb megnyomásával nyithatja meg az előnézeti módot. Válassza ki a kívánt fényképet a / / / megnyomásával, és jelenítse meg a fényképet a Kioldó gomb működtetésével. A teli képes üzemmódban a kijelzett képet a T gomb megnyomásával tudja felnagyítani. Valamelyik fénykép színhatását úgy módosíthatja, hogy a lejátszási módban addig nyomva tartja a Menü [9] gombot, amíg meg nem nyílik a lejátszási menü. Válassza ki a "Fénykép effektus pontot és nyomja meg a Kioldó gombot. A / megnyomásával válassza ki a kívánt effektust, és hagyja jóvá a kiválasztást a Kioldó gomb megnyomásával. A kép a többitől elkülönítve kerül bele a memóriába. Videó klipek felvétele Ebben az üzemmódban rövid videó klipeket lehet felvenni hanggal együtt, 640 x 480 vagy 320 x 240 pixeles felbontásban. Az M (mód) gomb megnyomásával válassza meg a [ ] videó módot. Kezdje el a videó felvétel készítését a Kioldó gomb működtetésével, és a felvétel végén működtesse újból a Kioldó gombot. Videó felvétel közben a felvétel a [7] gomb megnyomásával állítható meg. A felbontást a 27. oldalon mondottak szerint tudja beállítani. A felnagyított képrészletet az M (mód) / Menü [9] / / gombokkal tudja eltolni. A W gombbal tud visszatérni a normál képméretre. Dia bemutatót úgy tud elindítani, hogy lejátszási módban megnyomja és addig nyomva tartja a Menu [9] gombot, amíg meg nem nyílik a lejátszási menü. Válassza meg a Dia bemutató módot, majd a kívánt időköz hosszát, valamint a két kép közötti átmenetet. A dia bemutatót a Start opcióval indíthatja el. Videó klipek lejátszása Nyomja meg a [7] gombot, hogy megnyissa a lejátszási módot. Megjelenik az utolsó kép, vagy az utolsó videó klip. A felvételek között a / gombok megnyomásával tud lapozni. Videó klipet a T gomb megnyomásával tud lejátszani. A gyors előretekerést a gomb, míg a gyors visszatekerést ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

16 A fényképezőgép használata a gomb megnyomásával tudja elindítani. A T gombbal tudja megállítani a lejátszást, és ugyanazzal is tudja folytatni. A videó lejátszást az M (mód) gomb megnyomásával tudja befejezni. Fényképek és videók levédése A memóriakártyán lévő fényképeket és videókat le tudja védeni véletlen törlés ellen. Nyomja meg a [7] gombot, hogy megnyissa a lejátszási módot. A levédeni kívánt fényképeket/videókat a / gombok megnyomásával tudja kiválasztani. Nyomja meg a Menü [9] gombot és tartsa nyomva addig, amíg meg nem jelennek a menü opciók. Válassza ki a "Levédés" pontot és nyomja meg a kioldó gombot. Válassza ki az "Egyes képek levédése" vagy "Minden levédése" pontot, és nyomja meg a ioldó gombot. A fényképek méretének megváltoztatása A felvett fényképeket le lehet kicsinyíteni és külön el lehet menteni. A fényképméretet az alábbi utasítások követésével lehet megváltoztatni. Nyomja meg a [7] gombot, hogy megnyissa a lejátszási módot. Megjelenik az utolsó kép, vagy az utolsó videó klip. A / gombok megnyomásával válassza ki azt a fényképet, ill. videót, amelynek méretét módosítani szeretné. A fényképezőgép használata Nyomja meg a Menü [9] gombot és tartsa nyomva addig, amíg meg nem jelennek a menü opciók. Válassza ki a Méret módosítása pontot és nyomja meg a kioldó gombot. Válassza ki az új méretet és fogadja el a kioldó gomb megnyomásával. A fénykép a többitől elkülönítve kerül bele a memóriába. Fényképek és videók törlése A memóriakártyán lévő fényképeket és videókat le tudja védeni véletlen törlés ellen. Nyomja meg a [7] gombot, hogy megnyissa a lejátszási módot. A törölni kívánt fényképet, ill. videót a / gombok megnyomásával tudja kiválasztani. Nyomja meg a Menü [9] gombot és válassza a Mindet töröl pontot, hogy az összes képet és videót, vagy az Egyet töröl pontot, hogy a kiválasztott képet, ill. videót törölje le. Nyomja meg a kioldó gombot és azután fogadja el az OK megnyomásával. Nyomja meg a Menü [9] gombot, hogy befejezze a folyamatot. A levédett felvételeket nem lehet csak úgy letörölni. Ezeknek a felvételeknek a törlése előtt fel kell oldani a törlésvédelmet (lásd a 34. oldalon) ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Használati útmutató. Testzsír mértéke. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Testzsír mértéke. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Testzsír mértéke myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Áttekintés...3 Használata...4 A csomag tartalma/a készülék

Részletesebben

Tartalom Áttekintés... 4 Használata... 5 A csomag tartalma/a készülék részei... 6 Általános tudnivalók... 9

Tartalom Áttekintés... 4 Használata... 5 A csomag tartalma/a készülék részei... 6 Általános tudnivalók... 9 Tartalom Tartalom Áttekintés... 4 Használata... 5 A csomag tartalma/a készülék részei... 6 Általános tudnivalók... 9 Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást... 9 Jelmagyarázat...10 A csomag tartalma...

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben

Használati útmutató. Digitális multiméter. Termékinformáció + VIDEÓ. www.aldi-service.hu. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Digitális multiméter. Termékinformáció + VIDEÓ. www.aldi-service.hu. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Digitális multiméter Termékinformáció myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 www.aldi-service.hu + VIDEÓ QR kódokkal gyorsan

Részletesebben

Használati útmutató. Inhalátor. útmutatóval. Termékinformáció. Felhasználóbarát útmutató. www.aldi-service.hu ID: #05002

Használati útmutató. Inhalátor. útmutatóval. Termékinformáció. Felhasználóbarát útmutató. www.aldi-service.hu ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Gyors útmutatóval Inhalátor Termékinformáció myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 www.aldi-service.hu QR kódokkal gyorsan

Részletesebben

Ultrahangos tisztítókészülék

Ultrahangos tisztítókészülék Ultrahangos tisztítókészülék HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Magyar... 2 00800 / 456 22 000 (díjmentesen hívható szám) MODEL: GT-7910A, GYÁRTÁSI SZÁM: 91960, 01/2015 MODELL: GT-7910A Tartalomjegyzék 03 Bevezetés 04

Részletesebben

Magyar FCC TANÚSÍTVÁNY. Termékinformációk. Megjegyzés: -1-

Magyar FCC TANÚSÍTVÁNY. Termékinformációk. Megjegyzés: -1- FCC TANÚSÍTVÁNY Jelen készülék megfelel az FCC direktívák 15. pontjának. A működésre az alábbi két feltétel vonatkozik: (1). A készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2). A készüléknek minden interferenciát

Részletesebben

SeaLife. ECOshot víz- és ütésálló digitális fényképezőgép

SeaLife. ECOshot víz- és ütésálló digitális fényképezőgép SeaLife ECOshot víz- és ütésálló digitális fényképezőgép SeaLife ECOshot Víz alatti fényképezőgép www.sealifecameras.com/service/firmware.html - további letölthető állományok Használati útmutató FCC Nyilatkozat

Részletesebben

ConCorde SmartPhone 4000 Használati útmutató

ConCorde SmartPhone 4000 Használati útmutató ConCorde SmartPhone 4000 Használati útmutató 1 Fontos tudnivalók: A termék bármely jellemzője minden előzetes bejelentés nélkül változhat. Készítsen biztonsági mentést az adatairól, azok adatvesztéséért,

Részletesebben

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató GameCamera Vadfigyelő kamera HU Használati útmutató Általános információk Használati útmutató Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Csak a használati útmutatónak megfelelő módon használja ezt

Részletesebben

DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP. Használati útmutató

DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP. Használati útmutató DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP Használati útmutató Védjegyekkel kapcsolatos megjegyzések A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Amerikai Egyesült

Részletesebben

A készülék áttekintése

A készülék áttekintése A készülék áttekintése LCD TV A készülék eleje DE CODES / KOD 1. TFT képernyő: 2. Üzemjelző: Világít, ha a készülék készenléti üzemmódban van. Kialszik, amikor a készüléket bekapcsolják: Infravörös érzékelő:

Részletesebben

OV-Solution10 OV SOLUTION 10. Használati útmutató

OV-Solution10 OV SOLUTION 10. Használati útmutató OV SOLUTION 10 Használati útmutató 1 Köszönjük, hogy ezt a táblagépet választotta. Annak érdekében, hogy gyorsan megismerkedjen ezzel a termékkel, kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt

Részletesebben

DC E1050t Digitális fényképezőgép használati utasítás. Üdvözöljük!

DC E1050t Digitális fényképezőgép használati utasítás. Üdvözöljük! DC E1050t Digitális fényképezőgép használati utasítás Üdvözöljük! Szerzői jog Copyright 2008 BenQ Corporation. Minden jog fenntartva! A cég előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen

Részletesebben

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA 43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA Kezelési útmutató Akciós időszak: 01/2012, Típus: P7624 (MD 98920) Eredeti kezelési útmutató Kapcsolat Magyarország Medion Service Center RA TRADE Kft. H-2040 Budaörs

Részletesebben

Részletes. használati útmutató a fényképezőgéphez MAGYAR. Tudnivalók a fényképezőgép használata előtt. Felvétel készítése

Részletes. használati útmutató a fényképezőgéphez MAGYAR. Tudnivalók a fényképezőgép használata előtt. Felvétel készítése MAGYAR Tudnivalók a fényképezőgép használata előtt Felvétel készítése A módválasztó tárcsa használata Speciális felvételi funkciók Lejátszás és törlés Nyomtatási és átviteli beállítások A fényképezőgép

Részletesebben

Digitális Kamera. Használati útmutató. A legjobb teljesítmény elérése érdekében a fényképezőgép használata előtt olvassa el a használati útmutatót.

Digitális Kamera. Használati útmutató. A legjobb teljesítmény elérése érdekében a fényképezőgép használata előtt olvassa el a használati útmutatót. Digitális Kamera Használati útmutató A legjobb teljesítmény elérése érdekében a fényképezőgép használata előtt olvassa el a használati útmutatót. Köszönjük, hogy ezt a RICOH WG-M1 fényképezőgépet választotta!

Részletesebben

Fényképezőgép használati útmutató

Fényképezőgép használati útmutató Fényképezőgép használati útmutató Mielőtt használatba venné a fényképezőgépet, olvassa el ezt az útmutatót, beleértve a Biztonsági óvintézkedések fejezetet is. Őrizze meg ezt a dokumentumot, hogy később

Részletesebben

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-92(1) Digital Video Camera Recorder A kamera használati útmutatója Návod na používanie SK DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Először ezt olvassa el Mielőtt használatba venné

Részletesebben

DVD kamera Használati útmutató. Magyar. Kérjük, olvassa el a Digital Video szoftver használati útmutatóját is (PDF fájl).

DVD kamera Használati útmutató. Magyar. Kérjük, olvassa el a Digital Video szoftver használati útmutatóját is (PDF fájl). DVD kamera Használati útmutató Magyar Kérjük, olvassa el a Digital Video szoftver használati útmutatóját is (PDF fájl). PAL CEL-SH7XA2M0 Bevezetés Fontos tudnivalók a használatról FIGYELEM! AZ ÁRAMÜTÉS

Részletesebben

106,7 cm/42 LCD-TV integrált HD DVB-T/-C tunerrel

106,7 cm/42 LCD-TV integrált HD DVB-T/-C tunerrel 106,7 cm/42 LCD-TV integrált HD DVB-T/-C tunerrel Kezelési útmutató Promóciós időszak: 12/2012, Típus: P17078 (MD 30508) Eredeti kezelési útmutató Kapcsolat Medion Service Center R.A. Trade Kft. 2040 Budaörs

Részletesebben

Felhasználói Útmutató

Felhasználói Útmutató Digitális fényképezőgép Hg Felhasználói Útmutató Köszönjük, hogy ezt a CASIO terméket vásárolta. Mielőtt használni kezdi, kérjük, olvassa el a jelen felhasználói útmutatóban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus U 87 PL 111 02mf4_ManuelAC601_multi6_12008.indd 87 TARTALOMJEGYZÉK VIGYÁZAT...89 A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE AC601...

Részletesebben

533222-03 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCT414

533222-03 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCT414 533222-03 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCT414 1A ábra 2 1B ábra 2. ábra 3. ábra 3 4. ábra 4 10,8 V-OS, VEZETÉK NÉLKÜLI INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ DCT414 Gratulálunk! Köszönjük, hogy DEWALT

Részletesebben

A kamera használati útmutatója Návod na používanie

A kamera használati útmutatója Návod na používanie 3-285-370-81(1) Digital Video Camera Recorder A kamera használati útmutatója Návod na používanie HU SK DCR-DVD510E/DVD910E E termékkel kapcsolatos további információk és válaszok a gyakran feltett kérdésekre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (Érvényes: 2014. június 26.-tól visszavonásig)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (Érvényes: 2014. június 26.-tól visszavonásig) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (Érvényes: 2014. június 26.-tól visszavonásig) 1. Fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. Vonatkozó törvények, jogszabályok 4. Üzemeltetői adatok 5. Megvásárolható

Részletesebben

GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ H500 A P-touch készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót. Mindig tartsa kéznél ezt az útmutatót, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá. Látogassa meg honlapunkat

Részletesebben

A NYUGODT ÁLOMÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK AC300 TÍPUS

A NYUGODT ÁLOMÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK AC300 TÍPUS A NYUGODT ÁLOMÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK AC300 TÍPUS HU 57 PL 75 02mf11_Manuel_AC300_INT_12010.indd 57 TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉSEK...59 AC300 ÜZEMBEHELYEZÉSI ELŐKÉSZÜLETEK...62

Részletesebben

PrintJet ADVANCED. Felhasználói kézikönyv

PrintJet ADVANCED. Felhasználói kézikönyv PrintJet ADVANCED Felhasználói kézikönyv Előszó Előszó Verziótörténet Verzió Dátum Változás 1.0 01/13 Első kiadás 1.1 03/13 Első javított kiadás Kapcsolat Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach 3030

Részletesebben

Asztali személyi számítógép MEDION AKOYA

Asztali személyi számítógép MEDION AKOYA Asztali személyi számítógép MEDION AKOYA Kezelési útmutató Akciós időszak: 03/2012, Típus: P5350 D (MD 8895) Eredeti kezelési útmutató: DE Csatlakozók a hátoldalon Előlap A B C D O N E F G H P I M R T

Részletesebben