Korszer eszköz az eml sz réshez. Kórházunkban a jöv ben modern, digitális radiológia szolgáltatja a betegellátás diagnosztikai hátterét.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korszer eszköz az eml sz réshez. Kórházunkban a jöv ben modern, digitális radiológia szolgáltatja a betegellátás diagnosztikai hátterét."

Átírás

1 Korszer eszköz az eml sz réshez Kórházunkban a jöv ben modern, digitális radiológia szolgáltatja a betegellátás diagnosztikai hátterét. Intézetünkben beszerzésre került - a már meglév mellé - egy új digitális mammográf, 3 röntgendigitalizáló berendezés, a hozzá szükséges informatikai eszközökkel és a szerverpark vítésével. Az így kialakított rendszer a kor követelményeinek megfelel modern megoldás, mely intézményünk számára komoly segítséget nyújt a betegellátásban, növeli a gyógyulás esélyeit és csökkenti a betegek orvosi sugárterhelését november 17-én az ünnepélyes átadást jelenlétével megtisztelte dr. Ódor Ferenc a Borsod-A.-Z. Megyei Közgy lés elnöke, aki üdvözl szavai mellett felhívta a n k figyelmét az eml sz résre és kérte, hogy ne csak maguk,de családjuk érdekében is, minél nagyobb számban éljenek a lehet séggel. Az esemény helyszíne a Központi Sz centrum volt. A röntgen diagnosztika képanyagának digitális formában történ létrehozása hasonló a fényképezés terén létrejött változásokkal. A digitális fényképezés el nyeit a hagyományos filmre történ képalkotással szemben mindenki ismerheti. A fényképezéssel szemben viszont alapvet különbség, hogy a kórházi képalkotás dönt en röntgensugárzás, azaz egészségre nagy mennyiségben ártalmas sugárzás segítségével történik. E digitalizált rendszerben nincs, vagy csak rendkívül ritkán van szükség a röntgenfelvételek ismétlésére, ezzel csökken a vizsgáltak sugárterhelése. A digitalizálás révén a sürg sségi ellátásban is sok id t lehet nyerni azzal, hogy a felvételeket nem kell el hívni, illetve, hogy az elkészült képeket a m ben, a baleseti ambulancián, vagy az intenzív osztályon csaknem azonnal megtekintheti a beteget közvetlenül ellátó orvos. A beteg el felvételeit az összehasonlító értékeléshez nem kell többé egy archívumból el keresni, egy gombnyomásra a leletez orvos rendelkezésére állhatnak. További el nye a digitális technika alkalmazásának, hogy a tavaly elkészült, az egészségügyi intézményeket összekapcsoló informatikai rendszer segítségével a felvételek elérhet k és megtekinthet k az összes, rendszerbe bekapcsolt kórházban, biztosítva ezzel a szakorvosi konzultáció lehet ségét a betegellátásban. Ez a megoldás csökkenti a felvételek ismétlésének szükségességét, ezzel ugyancsak minimalizálja a betegek sugárterhelését és gyorsabb diagnózist tesz lehet vé. Az így kialakított rendszer a kor színvonalának megfelel legmodernebb megoldás, mely komoly segítséget nyújt a gyógyító munkában és jelent sen megnöveli a betegek a gyógyulás esélyeit.

2 - - - O Könyvadomány a Gyermekegészségügyi Központban fekv gyermekek részére A Csodalámpa Alapítvány a Gyermekegészségügyi Központban fekv gyermekek részére 1600 kötetb l álló könyvadományt adott át október 29-én. A Csodalámpa Alapítványnak immár 4 budapesti, illetve néhány megyei kórházban már sikerült a Libri Kft. finanszírozásával könyvsarkot nyitnia, ami azt jelenti, hogy az oda kitett könyveket a gyerekek minden ellenszolgáltatás nélkül levehetik és olvashatják. Ezen az átadáson 1600 darab vadonatúj és min ségi tartalmú ismeretterjeszt, regény, képes-, mesekönyv kerülhetett a Gyermekegészségügyi Központba, 800 darab a Gyermekrehabilitációs osztályra, pedig a többi 4 osztályra. A Csodalámpa-könyvsarok tartalmas kialakításában az önkéntes segít k és támogatók mellett az alapítvány védnöke Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter közrem ködött. A polcokra került 1600 könyv között a kicsik képes mesekönyvekb l, leporellókból, kifest könyvekb l, illetve kézügyességet fejleszt füzetekb l válogathatnak, de a magyar irodalom meseíróinak alkotásai,

3 a nagyobbaknak szóló regények és gyermekújságok is helyet kaptak a kuckóban. A folyamatos feltöltéséhez és karbantartásához a Libri könyvhálózat ajánlotta a forgalmazott kiadványait, illetve már csatlakoztak a programhoz magánadományozók is. A Csodalámpa Alapítvány önkéntesinek és támogatóinak segítségével az alapítás óta (2003) eddig több mint 1000 kisbeteg álma válhatott valóra, Miskolcon több mint 100 a kívánságtulajdonos kicsik száma. A 3-18 év közötti gyerekek találkozhattak kedvenc vészeikkel, sportolókkal, hírességekkel Flatley, Schumacher, Talmácsi Gábor, Irigy Hónaljmirigy, Koko -, ellátogathattak azokra a helyekre, ahova eddig csak álmukban juthattak el Legoland, Harry Potter-túra, Eurodisney. Olyan tárgyakat, játékokat kaphattak mobiltelefon, playstation, kerékpár, csúszda -, amire a család anyagi helyzete miatt eddig nem is gondolhattak, és azt is megtehették, amire korábban csak vágyakoztak repülhettek, légballonozhattak. Az alapítvány a könyvsarkok kialakításával szeretne továbbra is örömet okozni azoknak a kicsiknek, akik már egyszer kértek a Csodalámpától és azoknak is, akik kívánsága még nem érkezett el a lelkes feln tt csapathoz, amelyben többek között grafikusok, pedagógusok, taxisok, banki szakemberek és sok-sok cég képvisel iként és magánemberként is próbálják jobbá tenni a kisbetegek körülményeit O Épül a Csillagpont Kórház október 16-án írták alá kórházunkban a Csillagpont Kórház támogatási szerz dést. A pályázat eredményeként az intézményünk amely jelenleg az ország harmadik legnagyobb aktív ágyszámú fekv beteg ellátó intézménye az észak-magyarországi régió progresszív ellátási centrumává válik. Az ünnepélyes eseményen dr. Ódor Ferenc, a megyei közgy lés elnöke, a fenntartó önkormányzat vezet je mellett részt vett dr. Molnár Csaba kancellária miniszter, dr. Vojnik Mária,

4 az egészségügyi minisztérium államtitkára és a Strukturális Alapok Programiroda igazgatója, vári Attila. A projekt: A Csillagpont projekt egy komplex térségi betegellátó-irányító rendszer, amelynek csak eszköze, és nem célja a kórházon belüli építkezés, rekonstrukció. A cél érdekében megállapodott a megye és a város vezetése a Miskolc városban található kórházak szakmai koncentrációjáról, harmonizációjáról és a párhuzamos ellátások megszüntetésér l. A Csillagpont elnevezés a térségi ellátásban a progresszív centrum irányában történ betegáramlást, az elmúlt évek informatikai fejlesztése (HEFOP 4.4.1) eredményeként egy térségi informatikai együttm ködés központját, és a felépítend épület épületkapcsolatai révén csillag alakú elrendezést szimbolizál. A pályázati kiírással összhangban projektünk: v a sürg sségi betegellátást, ezen belül a traumatológiai, neurotraumatológiai feln tt- és gyermekellátást v a központi diagnosztika létrejöttét Képalkotó diagnosztika Központi klinikai diagnosztikai laboratórium v a központi m egység, központi intenzív- égési sérültek kezelését v a perinatális intenzív centrum szülészet fizikai egységét v az onko-sebészet (sebészet, fül-orr-gégészet, szájsebészet, idegsebészet, n gyógyászat) fejlesztését v a szív- és érrendszeri megbetegedések (stroke, angiológia) gyógyítását v a cadaver szervdonációt szolgálja majd. A Csillagpont projekt építészeti tartalma: - Létrejön egy új épület (Csillagpont épület) ( m 2 ), - átalakításra kerül az ideg-gyógyászati tömb (9.016 m 2 ) és átépítésre kerül a sebészeti épület egy része (3.836 m 2 ) - a Csillagpont épületet zárt és nyitott folyosós rendszer kapcsolja össze a környez további gyógyítás céljait szolgáló épületekkel. A pályázati célnak megfelel en tömbösítés, centralizáció és mátrix jelleg üzemeltetés és sürg sségi ellátás jön létre a Csillagpont épületben m2-en. Mindezek mellett megvalósul a Központi M (8 + 1 db) és intenzív (24 ágy) egysége fizikailag kapcsolódva a jelenlegi sebészeti tömbben lév, tovább üzemel m kkel, egyetlen m egységet képezve. Az épület tetején elhelyezett heliporttól egy közvetlen vertikális kapcsolat révén biztosított a betegek azonnali ellátása a sürg sségi betegellátó osztályon és központ intenzíven egyaránt.

5 A fejlesztés által az országban egyedüliként olyan sürg sségi központ valósul meg, amely magában foglalja az általános feln tt és gyermek sürg sségi betegellátó osztályt a traumatológiával és a neurotraumatológiával, hozzá kapcsolva a helikopter leszállót és az intenzív ellátást. Az ideggyógyászati épületben a fejlesztésben érintett klinikai szakmák járóbeteg ellátása, és a Stroke Vasculáris és Általános Neurológiai Egység, a Perifériás Vasculáris Angiológiai Egység, és a Klinikai Onkológiai Egység hotel belgyógyászati mátrix jelleg fekv beteg ellátása valósul meg. Itt kerülnek elhelyezésre továbbá a fejlesztésben érintett szakmák orvosi szobái, orvosi tanácskozói, dolgozói öltöz i, továbbá az intézményt kiszolgáló logisztikai központ. A sebészeti épületbe kerül a Szülészet- N gyógyászat és Perinatális Intenzív Centrum, és a gynecoonkológiai sebészetet kiszolgáló n gyógyászat. A fejlesztés megvalósulása esetén nagyrészt megsz nik a kórház pavilon jellege, tömbrendszer vé válik az intézmény, az eddig hét épületben, szétszórtan m köd radiológia háromközpontú lesz. Csökken és koncentrálódik a betegellátó helyek száma, rövidülnek a betegutak, megvalósul a lelet utazik nem a beteg elv. Jelent sen lecsökken a kórházi szállító szolgálat feladata, lerövidülnek a beteg- és anyagtranszport útvonalak. Fentiek ismertetése mellett átalakul a kórház szervezeti, m ködési struktúrája is. A jelenlegi vertikális szervezet egy divízionális szervezetté alakul át. A fejlesztés többletfinanszírozási kapacitást nem igényel, saját szakmai struktúrán belüli átcsoportosítások révén hatékonyabb ellátást eredményez. Koncentrálódik a betegellátás, csökken a telephelyek száma, csökken a kórház betegellátó épületeinek alapterülete (2.057 m 2 ). Az építkezés megkezdése márciusában, a projekt befejezése augusztusában várható. Tervünk összértéke , Ft, amelyhez a TIOP pályázat keretében 90%-os, , Ft érték támogatást biztosítottak. A terv megvalósításához szükséges , Ft öner t (10%) kórházunk tulajdonosa és fenntartója, a Borsod-A-Z. Megyei Önkormányzat biztosítja. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Pólusprogramjának közrem ködésével az Észak- magyarországi Régió sürg sségi, progresszív betegellátást biztosító, kiemelt fontosságú, és a XXI. századi igényeket kielégít színvonalú feltételekkel bíró betegellátó struktúra jön létre O - - -

6 Óvodát, bölcs dét, napközit avattunk szeptember 7-én Intézetünk területén az egykori Koraszülött Osztály épületében - ünnepélyesen átadásra került a Szent Miklós Óvoda, Kórházi Tagóvoda, Bölcs de és Családi Napközi. Az oktatási intézménykomplexumot a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus hozta létre. Az intézményben 1-14 éves korig válik lehet vé a gyermekek keresztény szellemben történ gondozása, nevelése és oktatása. Több olyan speciális szolgáltatást lehet igénybe venni, amelynek feltételeit maga a kórház adja. (Diétás étkeztetés, gyógytorna, úszás, sóbarlang használata, stb.) Mivel els sorban kórházi dolgozók gyermekei számára jött létre ez az intézmény, nyitva tartása igazodik a dolgozók munkarendjéhez. Fér helyek az intézménykomplexumban: 4 bölcs dei csoport: 56 f 4 óvodai csoport: 100 f 2 családi napközis csoport: 15 f

7 -- O -- A Gyermekrák Alapítvány július 9-én 14,5 millió forint érték szert adományozott kórházunknak. Az új készülék a Gyermekegészségügyi Központ Gyermeksebészeti Osztályára került. A most átadásra került, hiánypótló ultrahangos vágó és vérzéscsillapító készüléket a Kórház vezetése több mint tíz évig folyamatosan próbálta beszerezni, pénzügyi lehet ségeink azonban nem tették lehet vé a nagy érték eszköz megvásárlását, segítséget pedig ez idáig e szer beszerzéséhez sehonnan sem kaptunk. Az új készülék el nyei leginkább a daganatsebészetben mutatkoznak. tét során a jelent s vérvesztés gátlásával olyan daganatok eltávolítását is lehet vé teszi, melyek egyéb eszközökkel nem, vagy csak nagy kockázat vállalásával végezhet k el. Ezen túlmen en a nyirok- és vérerek lezárásával a daganatos áttétek kialakulását is jelent sen csökkenti, használatával elkerülhet a vérátömlesztés, annak minden szöv dményével együtt. A készülék évente mintegy 500 gyermek tétjét teszi biztonságosabbá, illetve elvégezhet vé, sokkal kisebb kockázattal, mint a korábban. A XXI. század igényeinek mindenben megfelel ultrahangos vérzéscsillapító és vágó készülék tartozékai sterilizálhatóak, így üzemeltetési költsége rendkívül kedvez. A 14.5 millió forint érték készüléket a Gyermekrák Alapítvány a személyi jövedelemadó egy százalékából befolyt támogatásból tudta megvásárolni. Köszönjük!

8 - - O - - Adomány a GYEK-nek Kórházunk Gyermekegészségügyi Központjának eszközparkja 2 db életment m szerrel gazdagodott március 11-én átadásra került 1 db légúti váladékürít készülék, mellényekkel és 1 db inkubátor. A közel, 7,4 M Ft érték eszközöket a 77 Elektonikai Kft, az Inno-Comp Kft és a Bársonyszív Alapítvány támogatásával került Kórházunkba. Az ünnepélyes átadáson részt vett az Egészségügyi Minisztérium részér l dr. Sólyom Olimpia osztályvezet asszony, a Bársonyszív Alapítvány elnöke Matyasi Edit, a 77 Elektronika Kft-t Zettwitz Sándor ügyvezet igazgató és munkatársai, az Inno-Comp Kft-t Günther Went tulajdonos és munkatársai képviselték.

9 A légúti váladékürít készülékr l: Els sorban a krónikus légúti váladéktól szenved Cystás Fibrosisos gyerekek kezeléséhez elengedhetetlen. Olyan speciális készülékr l van szó, amely a pár perces kezelés során az alsó légutakból kiüríti a váladékot azáltal, hogy változó, pozitív vagy negatív nyomást gyakorol a mellkasra, és annak gyors rezegtetésével a beteg a fellazított váladékot könnyen kiköhögi. A váladékürítés nélkül a légúti váladék betömörül a légutakban, megakadályozza a légcserét tönkreteszi a tüd szövetet. A rendszer megkönnyíti a beteg gyerekek életét, akik a kezelések alatt rajzolhatnak, tanulhatnak, akár zenét is hallgathatnak. A készülék egyik része a különböz méret mellény, amely összeköttetésben áll egy leveg impulzus generátorral, amely felfújja, majd leengedi a mellényt. A gyerekek szívesen viselik a mellényt, és a kezelést sem kísérik köhögési rohamok. Borsod-A-Z megyében közel 100-ra tehet azoknak a beteg gyerekeknek a száma akik krónikus légúti váladéktól szenvednek. Állapotukat csak úgy lehet fenntartani, ha só és gyógyszerek inhalálásával köhögés útján a váladék távozik a szervezetükb l. Ehhez legtöbbször kézzel kell összenyomni, ütögetni a gyerekek mellkasát, majd egy speciális légzési technikával köhögtetni ket azért, hogy folyamatosan lélegezni tudjanak. Ez a speciális készülék megkímélheti a gyermekeket a kínzó és fárasztó procedúrától. A Bársonyszív Alapítványról: Az alapítvány rendszeresen támogatja a Gyermekegészségügyi Központot.

10 Az alapítvány céljai: - csecsem ket és gyermekeket ellátó intézmények egészségügyi intézmények szerezettségének javítása, életment m szerek megvásárlásával, - rákos, daganatos betegségben szenved gyermekek, illetve családjaik anyagi támogatása. Gyógyszereik beszerzésének anyagi segítése, - id skorú, els sorban egyedülálló emberek anyagi támogatása, gyógyszerköltségeik egészben vagy részben való átvállalása, - koraszülöttek, genetikai rendellenességgel született gyermekek kezelésének, rehabilitációjának, szállításának segítése, - krízis segély: alkalomszer támogatás, olyan nagycsaládosok részére, akik a segélyt létszükségletük fenntartására fordítják (beiskolázás, tüzel vásárlás, rezsiköltség, napi élelmiszer, Karácsony, Húsvét, stb.) A Bársonyszív Alapítványt évt l támogatja rendszeresen az INNO-COMP Kft ig évi 2 millió Ft-tal támogatta az Alapítvány munkáját. Megállapodásunk alapján a Borsod-A-Z. Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központjának vásároltunk életment szereket évben 5,5 millió Ft érték speciális készülék vásárlásához nyújtottak segítséget. Az Inno-Comp Kft szívügyének tekinti, hogy els sorban a régióban nyújtson segítséget, ezért döntött a Borsod-.A.-Z. Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központja mellett. INNO-COMP Kft cégtörténete: Az Inno-Comp Kft január 1-jén kezdte meg m ködését. A cég Kelet-Magyarországon, Budapestt l mintegy 200 kilométerre, Tiszaújvárosban található. Jelenleg 85 alkalmazottal, 4 szakban, 7 gyártósoron folyamatos üzemelés mellett zajlik a termelés. Alapanyagellátásukat hosszú távú szerz dés biztosítja Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb poliolefineket gyártó vállalatával. 77 Elektonikai Kft cégtörténete: Garzonból a világpiacra Okos készülékekkel a betegekért Manapság, amikor meglehet sen sok szó esik a magyar tudósok, kutatók, fejleszt mérnökök szellemi termékeinek megbecsülésér l, és a magyar találmányok itthoni hasznosíthatóságáról, alkalmazási esélyeir l, talán némi optimizmusra adhat okot a 77 Elektronika Kft története. A több, mint két évtizeddel ezel tt, családi vállalkozásként indult (egy mindössze 22 négyzetméteres lakásból), mára pedig már 6600 négyzetméteren m köd, 260 dolgozót foglalkoztató vállalattá n tte ki magát. A ma is magyar családi vállalkozásként m köd cég gyártó és fejleszt tevékenységének egyik területe az orvosi diagnosztika, a másik a telekommunikáció. Az általuk kifejlesztett egyéni vércukormér vel, a cukorbetegek otthon, 5-10 másodperc alatt megmérhetik vércukorszintjüket.

11 A vállalat egyik fejlesztése, a beszél vércukormér. E találmány jelent ségét akkor érthetjük meg, ha tudjuk: a diabétesz egyik súlyos szöv dménye a látás csökkenése, illetve annak elvesztése. A gyengén látó vagy vak cukorbetegeknek akik napi többszöri vércukormérésre szorulnak a jelenleg forgalomban lév vércukormér k használatához segítségre van szükségük, mivel nem látják a készülék kijelz jét. A 77 Elektronika Kft. által kifejlesztett és gyártott, világújdonságnak számító készülék nemcsak mutatja a vércukoreredményt, de a beleépített beszél egysége instrukciókat is ad a mérés elvégzéséhez, a mérés végén pedig megmondja az eredményt. Az újabb fejlesztésnek köszönhet en ugyanez a vércukormér már arra is alkalmas, hogy a mérési eredményeket telefonon vagy interneten keresztül egy olyan központi szerverre továbbítsa, ahol az orvos könnyen leolvashatja. A nyolc nyelven beszél vércukormér t a világ számos országába exportálják. A készülékekre a cég örök garanciát vállal és szerviz hátteret biztosít. A cég másik termékcsoportjába tartozó készülékek, a vizelet vizsgálatára szolgálnak. E speciális készülékkel a háziorvos laboratóriumi körülmények nélkül szintén néhány perc alatt és egyszer módszerrel tudja meghatározni a vizelet 10 legfontosabb paraméterét. A vizeletvizsgáló készülékek folyamatos fejlesztésének köszönhet en, ma már vizeletmér k széles választékát kínálja a cég az egyszer asztali készülékekt l a félautomatákon át egészen az automatikus labor-automatákig. A készülékek különböz verziói saját név alatt illetve komoly OEM partnerek részére egyedi design-nal és m szaki tartalommal is forgalomban vannak. A legújabb automata fejlesztés, mely a világon egyedülálló, szabadalmaztatott, vizeletüledék mérési technológiát valósít meg, már az els évben nagy nemzetközi sikert ért el és Magyarországon Innovációs Díjat nyert. Minthogy a vállalkozás magasan képzett szakembergárdával (mérnökök, matematikusok, fizikusok, orvosi tanácsadó team), csúcsszint gyártástechnológiával, s igen szigorú min ségbiztosítási rendszer mentén (ISO 9001) dolgozik. A világ vezet nagyvállalatai is szívesen fogadják a 77Elektronika Kft. által kifejlesztett és gyártott készülékeket. A vállalkozás tevékenységének elismerése, hogy a D Cont Personal vércukormér készülékért a 77 Elektronika Kft 2000-ben elnyerte az Innovációs Nagydíjat, amely a legrangosabb elismerésnek számít e területen. Magyarországon a cég diagnosztikai termékei patikákban, gyógyászati segédeszköz üzletekben kaphatóak. A 77 Elektronika Kft. lehet vé teszi, hogy a rászorulók mind szélesebb köre férhessen hozzá a betegsége menedzselésében, állapotromlása megfékezésben oly fontos szerepet betölt okos kis készülékekhez. Termékeiket Magyarországon, és külföldön, mintegy 42 országban értékesítik. -- O --

12 A nyilvánosság betört az egészségügy életébe Mellékhatás.hu - Balogh Attila , 09:20 Címkék: Miskolc, szavazás, Év, kórháza, borsod-abaúj-zemplén_megye Ma a beteg, ha elhagyja gyógyultan vagy sem, elégedetten vagy csalódottan a kórházat, már véleményt is nyilváníthat a tapasztaltakról. Egy kattintás az interneten. Az Év kórháza voksolás gy ztese fontosnak tartja a nyilvánosságot. A HáziPatika.com által meghirdetett szavazás alapján a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház számít a most következ esztend ben az év kórházának - a tavalyi második helyezés után. A miskolci intézmény f igazgató-f orvosával beszélgettünk err l. - Negyedik éve létezik ez az internetes szavazás, mindenki voksolhat, megkötések nélkül, nem is volna máshogy értelme. Tavaly másodikok lettünk, idén az abszolút els helyre kerültünk a szavazatszámlálás nyomán. Több mint kilencven ezer voks eredménye ez, ha azt veszem, hogy a hivatalos közvélemény- kutatásokat 1500 f s mintán szokták végezni, akkor ennek az eredménye is kell, hogy mondjon valamit. Még ha a fele netán fals volna, vagy manipulált, amit nem gondolok, akkor is van érdemi tanulsága az egésznek. - Tehát nem veszi félvállról a sikert? Dr. Csiba Gábor és saját fája a kórház parkjában - Komolyan veszem, már csak azért is, hiszen ez itt kivételesen nem a szakma véleménye, hanem els sorban azoké, akik betegként, látogatóként, családtagként, továbbá dolgozóként ismerik az intézményünket, fordulnak meg benne, szereznek tapasztalatokat. És hozzátehetem: a szavazás mellett a résztvev k szöveges véleményt is nyilváníthattak, s míg más kórházaknál an éltek a lehet séggel, a mi esetünkben 85-en; ez is fontos. Jó is, rossz is szóba került, de értékelend, hogy az illet vette a fáradságot és véleményével megismertetett minket. - Tehát az ilyen-olyan véleményekre is adnak? - Azokat is komolyan vesszük, ami rossz, annak különösképp utánanézünk: mindennek, aminek objektív nyoma megtalálható. Például, hogy valaki behozta az anyukáját a sebészetre, és a n vér, mint panaszolja, be sem mutatkozott nekik... Utánanézek, noha természetesen nem tudok olyat parancsba adni, hogy tessék bemutatkozni. Összesen 2300 dolgozónk van, azaz 2300-féle identitás. Egy bizonyos szinten túl az ilyesmi intelligencia kérdése, azt pedig nem lehet igazgatói felhívásként el írni. Ne feledjük, ez az ország harmadik legnagyobb gyógyító intézménye, 1600 ággyal. Hatvanezer fekv beteget, és egymillió járóbeteget fogadunk évente. Így aztán a konkrét panaszoknál sokszor nem tudom, honnan is tudhatnám, mi történt, kinek van igaza. Nem ismerhetek mindenkit még házon belül sem. Viszont ott vannak a részlegvezet k, nekik ismerniük kell a munkatársaikat is, a gondokat is. A kirívó problémákat, persze, tudjuk, és én is tudom. - Szakmailag is jelent valamit az effajta elismerés? - Azt mindenképpen, hogy 168 kórházból 167 nem az els nek járó oklevelet kapta. És az eredmény az egészségügyi szolgáltatók között ismertté válik. Ez a szavazás, mint említettem, a nagyközönségé, tehát mentes az esetleges bels érdekviszonyok kihatásaitól... Vannak szakmai rangsorok is, minisztériumi pályázatok, de azoknál el fordul, hogy el re kiszivárog: idén ez és ez fog nyerni... Hogy tehát rangot jelent-e? Igen. A díjátadó ünnepségen is kiemelték, hogy a tavalyi második helyet követte az idei els ség. Természetesen a korábbi jó szereplés miatt már mi is nagyobb figyelemmel követtük a legutóbbi kiírás fejleményeit, nem tagadom, bizonyos bels propagandát is kifejtettünk: plakátokon jeleztük az itt járóknak, hogy ismét lehet szavazni. Nem azt mondtuk, hogy ránk szavazzanak...

13 - Mik a tanulságai az egy év különbséggel született eredményeknek? - Tavaly a legrosszabb osztályzatot - mert az összesítés mellett öt kategóriában külön is értékelnek - a környezet és tisztaság témájában kaptuk. Most meg a második legjobb pontszámot. Sokat is tettünk érte: parkosítottunk, utat aszfaltoztunk, padokat helyeztünk ki, új forgalmi rendet léptettünk életbe. - Továbblépve: ha a betegek, azaz a civilek online voksolással mondhatnak ítéletet az ket kiszolgáló intézmények munkájáról, az talán el relépést hozhat egy másik ügyben is. A kórházak objektív, szakmai mutatóit, statisztikáit nyilvánossá tenni igyekv kezdeményezések ugyanis komoly vitákon akadtak el a legutóbbi években. - A nyilvánosság betört az egészségügy életébe. Amivel magam is egyetértek. Hozzáteszem: egy bizonyos határig tud csak. Vannak olyan adatok, amik nem kerülhetnek ki a nagyközönség elé. De sok más információ igen. Csak azért nem kerül mégsem, mert nem szokás. Ezen túl kell lépni. Ami nem sérti a betegek jogait, vagy nem sérti a kórház gazdasági érdekeit Ha akarom, minden sérti... "Parkosítottunk, utat aszfaltoztunk, padokat helyeztünk ki, új forgalmi rendet léptettünk életbe" -... sz ken vett értelemben nem sérti, akkor a nyilvánosságnak joga van megismerni. - A legnagyobb vita például a halálozási ráta megismerhet ségének kérdésében támadt. - Ez pont egy nagyon kényes kérdés. Ahol van intenzív osztály, ott a laikusnak pusztán a statisztikákból úgy t nhet, mintha rosszabbak volnának a számok, azaz rosszabb az általuk leírt szakmai munka. Holott nyilvánvaló, inkább arról van szó, hogy nagyobb, komolyabb szakmai értéket megjelenít intézményr l van szó, ahhoz képest, ahol nincs például intenzív részleg. Almával csakis almát kell és lehet összehasonlítani. - Nos, nézzünk akkor a jöv be. A 2008-as Év kórháza szavazáson túl vagyunk. Apropó, mivel járt ez, milyen kézzelfogható eredménnyel? - A Magyar Tudományos Akadémia székházában, Budapesten, ünnepélyes körülmények között vehettük át az összetett els helyért az oklevelet, és egy réztáblát, amit majd a f épületünk megfelel helyére teszünk ki, a bejárathoz, a többi tábla közé. És kaptunk öt darab számítógépet. - Tehát: hogyan tovább? Ezek után, ha lesz 2009-ben is szavazás... - A név kötelez, most már nem akarunk 157-dikek lenni... Persze, azt szeretnénk, hogy legközelebb is minél többen szavazzanak ránk, minél több pozitív visszajelzést kaphassunk. - Felteszem, ezt nem várja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház vezetése ölbe tett kézzel. - Nem, komoly, a betegek és látogatók, valamint a dolgozóink számára is érzékelhet fejlesztésekre készülünk ebben az évben. Parkosítási programot indítunk, szabadid parkot adunk át, amely egyaránt szolgálja az esztétikai élményt, és a munkatársak kényelmét, pihenését. A létesítmény bels úthálózatának nagy része új aszfaltsz nyeget kap. És ugyancsak a jobb egészségügyi szolgáltató munkát hivatott el segíteni az a kezdeményezés, amir l máshol még nem hallottam: a dolgozókkal kapcsolatos panaszok feldolgozása, illetve megel zése végett a kórház nyolc pszichológusát úgy akarjuk beosztani, hogy mindennap legyen idejük a saját dolgozókkal foglalkozni. És hadd említsem meg végül: a következ két esztend nagy programja Miskolcon az úgynevezett pólus-pályázat, amit mi Csillagpont kórháznak hívunk. Évek óta zajlik az el készítése, hamarosan végleges kormányzati döntés születhet a támogatásáról. --- O ---

14

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése TIOp-2.2.6-12/1a-2013-0002 A megvalósult Fejlesztés célja: olyan komprehenzív Regionális Onkológiai

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

In memoriam prof. Dr Velkey László ( ).

In memoriam prof. Dr Velkey László ( ). In memoriam prof. Dr Velkey László (1927-2010). Nem hal meg az, ki milliókra költi Dús élte kincsét, ámbár napja múlt; Hanem lezárván, ami benne földi, Egy éltet eszmévé finomul, Mely fenn marad s n ttön

Részletesebben

KEOP-5.6.0/E/ Energia-megtakarítást célzó röntgen készülékek beszerzése a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban

KEOP-5.6.0/E/ Energia-megtakarítást célzó röntgen készülékek beszerzése a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Energia-megtakarítást célzó röntgen készülékek beszerzése a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Kedvezményezett: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr A megvalósult projekt elért eredményei, fejlesztései

Részletesebben

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez!

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA HUMÁN INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! HIOP 1.3. 2006. március 17. Fájl neve: HIOP 1.3. 060317 Oldalszám összesen: 49 oldal

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 136/2010. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata Mohács Város Önkormányzata

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház Helyzetelemzés - Az egészségügyi ágazat az elmúlt évtizedben

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008. CÍM: SŰRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

Szakma és a menedzsment : 2-in-1

Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Dr. Péter Lívia JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet EGVE Debrecen, 2014. október 09. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Év Kórháza

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-i ülésére Tárgy: Döntés a KEMÖ Szt. Borbála Kórház

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2014.07.01-2014.07.02 Tartalom: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár

Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Dr. Benedek Zoltán 2007 április 01 2007 2011 Lejárt szállítói adósság alakulása E Ft 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Fekvőbeteg

Részletesebben

Gyógyulj Velünk Egyesület KÖZGYŰLÉS 2016/2

Gyógyulj Velünk Egyesület KÖZGYŰLÉS 2016/2 Gyógyulj Velünk Egyesület KÖZGYŰLÉS 2016/2 1 JAVASLAT A Gyógyulj Velünk Egyesület Közgyűlésének napirendjére Helyszín: 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7, Egyesített Szent István és Szent László Kórház

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képviseltestület 2010. március 4-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képviseltestület 2010. március 4-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, F utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 Tárgy: E L T E R J E S Z T É S a Képviseltestület 2010. március 4-i ülésére Gróf Esterházy Kórház és Rendelintézeti Szakrendelt

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség XX. kongresszusának elnöki köszöntője

A Magyar Kórházszövetség XX. kongresszusának elnöki köszöntője A Magyar Kórházszövetség XX. kongresszusának elnöki köszöntője Dr. Varga Ferenc, a Magyar Kórházszövetség elnökének a szervezet XX. kongresszusán, az ünnepi közgyűlésen elmondott beszámolóját adjuk közre.

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2014-05-28 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről Készítette: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-2/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.272/2006. Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház valamint a Diósgyőri Kórház - Rendelőintézet struktúrájának átalakítására,

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 2 MISSZIÓNK... 2 SZOLGÁLTATÁSAINK... 2 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA...

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN. HEFOP-4.3.3 Projekt Esettanulmány

REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN. HEFOP-4.3.3 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY HEFOP-2004-4.3.3 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése a hátrányos helyzetű régiókban REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN HEFOP-4.3.3 Projekt Esettanulmány

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKÓRHÁZA STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2014-2020.

A CSONGRÁD MEGYEI MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKÓRHÁZA STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2014-2020. Csongrád Megyei Mellkasi igazgató: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány utca 36. Tel: (62)571-511, Fax: (62)571-551 www.deszkikorhaz.hu Ikt. sz.: 2/3/97/2013 Képet rakni SZAKMAI TERV A CSONGRÁD

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA

ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA 2010/2011 TANÉV Készítette: Bacsó Ágnes Igazgató Tartalomjegyzék

Részletesebben

Téma: Kórházmenedzsment/ orvostechnika Ország: Magyarország

Téma: Kórházmenedzsment/ orvostechnika Ország: Magyarország Téma: Kórházmenedzsment/ orvostechnika Ország: Magyarország Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! A Bajorország a megfelelő partner" (Bayern Fit for Partnership) projekt magyarországi programjának optimális

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

A MUNKAVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI

A MUNKAVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI A MUNKAVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Tisztelettel üdvözlök minden jelenlévőt! Mint az a programban is szerepel az EU-Synchronic Környezetbiztonsági Kft ügyvezetője vagyok. A cégünk éppen 16 éves, úgy hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Csíkszereda központjának egyirányúsítási terve

Csíkszereda központjának egyirányúsítási terve Csíkszereda központjának egyirányúsítási terve A projekt kezdeményez i: Az Úttör k csapata, a Polgármesteri Hivatal javaslatai alapján kidolgozta Csíkszereda központjának az egyirányúsítási tervezetét.

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Beszámoló a Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény 2012. évi munkájáról Intézményi alapadatok Az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási

Részletesebben

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - -

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - - 4 5 6 7 8 9 Ágykihasználtság Átlagos ápolási idő I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 6 - - - - IDEG Ideggyógyászat 78

Részletesebben

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02.

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02. Balatonföldvár, 2014. augusztus 29. "Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is - valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted."

Részletesebben

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN 2016.06.20 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED SAJTÓKÖZLEMÉNY KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN Az Európai Unió és a Magyar Állam által

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.4. sz. melléklete 2013.november Oldal: 1 / 17 TARTALOM PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház struktúraátalakítási programja Európai Uniós támogatással Célkitűzés A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház

Részletesebben

Uniós támogatással újul meg intézetünk

Uniós támogatással újul meg intézetünk Uniós támogatással újul meg intézetünk A fejlesztés megalapozása A daganatos betegség megelőzése és a betegek ellátása napjaink egyik központi egészségügyi kérdése világszerte. A daganatos betegek ellátása

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet. a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet. a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről 1. oldal 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a (2)

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

& BESZÁMOLÓ&A&HOSSZÚPÁLYI&KÖZPONTI&ORVOSI&ÜGYELET& &2014.&ÉVI&MŰKÖDÉSÉRŐL&

& BESZÁMOLÓ&A&HOSSZÚPÁLYI&KÖZPONTI&ORVOSI&ÜGYELET& &2014.&ÉVI&MŰKÖDÉSÉRŐL& & BESZÁMOLÓ&A&HOSSZÚPÁLYI&KÖZPONTI&ORVOSI&ÜGYELET& &2014.&ÉVI&MŰKÖDÉSÉRŐL& 1. Az&Orvosi&Ügyelet&Nonprofit&Kft.&rövid&bemutatása& Társaságunk illetve annak jogelődje 19997ben kezdte meg tevékenységét a

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

Erzsébet Hospice Otthon és Alapítvány - Misek Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Erzsébet Hospice Otthon és Alapítvány - Misek Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház Erzsébet Hospice Otthon és Alapítvány Dr. Simkó Csaba osztályvezető főorvos A hospice ellátás lényege Hospice (menedék) néven illetik szerte a világon azon intézményeket, ahol aktív, gyógyító célú onkológiai

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Alapfokú Művészetoktatási Intézménye által szervezett értékteremtő kulturális rendezvények

Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Alapfokú Művészetoktatási Intézménye által szervezett értékteremtő kulturális rendezvények Az igazi tanítás nem a tudás átadását jelenti. Az igazi tanítás arra ösztönzi a tanulót, hogy maga tegyen szert az ismeretekre. John Milton Gregory Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Hivatalomhoz állampolgári bejelentés érkezett a Baranya Megyei Gyermekvédelmi

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára Nógrád megye egészségi helyzetérıl Készült: 2013. május Összeállította: Dr. Surján Orsolya megyei tisztifıorvos Feketéné Dr. Zeke Ildikó megyei tisztiorvos Bertókné

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015.

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. 1 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal és gyermekük számára a Kópévár óvodát választották. Kérjük, hogy a sikeres és eredményes együttműködés érdekében,

Részletesebben

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008)

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) Beszámoló (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) A LEONARDO által támogatott gyakorlatomat Barcelonában, az Ars veterinaria (Calle Cardedeu, 3 08023 Barcelona) magánkórházban töltöttem el Artur Font Dipl.

Részletesebben

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítette:

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítette: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJA, KÖZPONTI ÉS TERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉSI KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE, SZOCIÁLPOLITIKAI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT IV. Pillér Kábítószer probléma

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI ÁTMENETI GONDOZÓHÁZ 2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI ÁTMENETI GONDOZÓHÁZ 2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI ÁTMENETI GONDOZÓHÁZ 2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ I. Intézmény bemutatása A BMSZKI Kálvária utcai Gondozóháza 2004 augusztus 1-én kezdte meg működését.

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63789-3/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63789-3/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63789-3/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A PERINATÁLIS INTENZÍV CENTRUMOK ÉS AZ INTENZÍV NEONATOLÓGIAI OSZTÁLYOK MŰSZAKI FEJLESZTÉSE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. április 23-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. április 23-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 8/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol volt: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Gyarmati Andrea: A tevékenységadminisztráció informatizálásának lehetőségei a gyermekvédelemben

Gyarmati Andrea: A tevékenységadminisztráció informatizálásának lehetőségei a gyermekvédelemben Gyarmati Andrea: A tevékenységadminisztráció informatizálásának lehetőségei a gyermekvédelemben A szociális ágazat információs fejlesztéseit tekintve évtizedes lemaradásban van az egyéb humán ágazatokhoz

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009/III. Szakmai Hírlevél

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009/III. Szakmai Hírlevél Szakmai Hírlevél 2009/III. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. október IX. évfolyam 3. szám Tartalom FÓKUSZBAN: A költségvetési törvény tervezete...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2010.

SZAKMAI PROGRAM 2010. Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló Gondozó Otthona 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

5. Közbeszerzési eljárások ismertetése

5. Közbeszerzési eljárások ismertetése 5. Közbeszerzési eljárások ismertetése Folyamatban lévő eljárások bemutatása sorszám 1. 2. Az Országos Onkológiai Intézet részére izotópok beszerzése a 2010. évre. Kutatási gép-műszerek beszerzése és üzembe

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KÜLDETÉSNYILATKOZATA A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara a hazai, illetve főként az észak-magyarországi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program Hírlevél 1 Mozgó Tüdőszűrő Program 1995-ben indult, és máig egyedülálló programként működik a hajléktalan emberek TBC szűrése és az ehhez kapcsolódó gyógyítás, utógondozás, illetve a nyomon követés megszervezése.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Il. RÉSZ Törvények, országgyűlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok. V. RÉSZ Közlemények

Il. RÉSZ Törvények, országgyűlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok. V. RÉSZ Közlemények '' 245 8 EGÉSZSÉGÜGY1 KÖZLÖNY 19. szám I. RÉSZ Személyi rész pályázatot más szolgáltatóval (szolgáltatókkal) együtt. A pályázatokban utalni szükséges arra, hogy az intézmény egyidejűleg további pályázatot

Részletesebben

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről Jogszabálykereső A jogszabály mai napon (2013.I.11.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI "Malomvölgy Centrum" Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Malomvölgy Centrum Kft.

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE MISKOLC, 2015. 1.1.12. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE A SZENÁTUS 44/2015.

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30.

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30. BESZÁMOLÓ A HEGYHÁT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató Gyönk, 2012. március 30. 1. Bevezetés A fenntartó továbbra is a Tamási és Simontornya Városkörnyéki

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben