Korszer eszköz az eml sz réshez. Kórházunkban a jöv ben modern, digitális radiológia szolgáltatja a betegellátás diagnosztikai hátterét.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korszer eszköz az eml sz réshez. Kórházunkban a jöv ben modern, digitális radiológia szolgáltatja a betegellátás diagnosztikai hátterét."

Átírás

1 Korszer eszköz az eml sz réshez Kórházunkban a jöv ben modern, digitális radiológia szolgáltatja a betegellátás diagnosztikai hátterét. Intézetünkben beszerzésre került - a már meglév mellé - egy új digitális mammográf, 3 röntgendigitalizáló berendezés, a hozzá szükséges informatikai eszközökkel és a szerverpark vítésével. Az így kialakított rendszer a kor követelményeinek megfelel modern megoldás, mely intézményünk számára komoly segítséget nyújt a betegellátásban, növeli a gyógyulás esélyeit és csökkenti a betegek orvosi sugárterhelését november 17-én az ünnepélyes átadást jelenlétével megtisztelte dr. Ódor Ferenc a Borsod-A.-Z. Megyei Közgy lés elnöke, aki üdvözl szavai mellett felhívta a n k figyelmét az eml sz résre és kérte, hogy ne csak maguk,de családjuk érdekében is, minél nagyobb számban éljenek a lehet séggel. Az esemény helyszíne a Központi Sz centrum volt. A röntgen diagnosztika képanyagának digitális formában történ létrehozása hasonló a fényképezés terén létrejött változásokkal. A digitális fényképezés el nyeit a hagyományos filmre történ képalkotással szemben mindenki ismerheti. A fényképezéssel szemben viszont alapvet különbség, hogy a kórházi képalkotás dönt en röntgensugárzás, azaz egészségre nagy mennyiségben ártalmas sugárzás segítségével történik. E digitalizált rendszerben nincs, vagy csak rendkívül ritkán van szükség a röntgenfelvételek ismétlésére, ezzel csökken a vizsgáltak sugárterhelése. A digitalizálás révén a sürg sségi ellátásban is sok id t lehet nyerni azzal, hogy a felvételeket nem kell el hívni, illetve, hogy az elkészült képeket a m ben, a baleseti ambulancián, vagy az intenzív osztályon csaknem azonnal megtekintheti a beteget közvetlenül ellátó orvos. A beteg el felvételeit az összehasonlító értékeléshez nem kell többé egy archívumból el keresni, egy gombnyomásra a leletez orvos rendelkezésére állhatnak. További el nye a digitális technika alkalmazásának, hogy a tavaly elkészült, az egészségügyi intézményeket összekapcsoló informatikai rendszer segítségével a felvételek elérhet k és megtekinthet k az összes, rendszerbe bekapcsolt kórházban, biztosítva ezzel a szakorvosi konzultáció lehet ségét a betegellátásban. Ez a megoldás csökkenti a felvételek ismétlésének szükségességét, ezzel ugyancsak minimalizálja a betegek sugárterhelését és gyorsabb diagnózist tesz lehet vé. Az így kialakított rendszer a kor színvonalának megfelel legmodernebb megoldás, mely komoly segítséget nyújt a gyógyító munkában és jelent sen megnöveli a betegek a gyógyulás esélyeit.

2 - - - O Könyvadomány a Gyermekegészségügyi Központban fekv gyermekek részére A Csodalámpa Alapítvány a Gyermekegészségügyi Központban fekv gyermekek részére 1600 kötetb l álló könyvadományt adott át október 29-én. A Csodalámpa Alapítványnak immár 4 budapesti, illetve néhány megyei kórházban már sikerült a Libri Kft. finanszírozásával könyvsarkot nyitnia, ami azt jelenti, hogy az oda kitett könyveket a gyerekek minden ellenszolgáltatás nélkül levehetik és olvashatják. Ezen az átadáson 1600 darab vadonatúj és min ségi tartalmú ismeretterjeszt, regény, képes-, mesekönyv kerülhetett a Gyermekegészségügyi Központba, 800 darab a Gyermekrehabilitációs osztályra, pedig a többi 4 osztályra. A Csodalámpa-könyvsarok tartalmas kialakításában az önkéntes segít k és támogatók mellett az alapítvány védnöke Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter közrem ködött. A polcokra került 1600 könyv között a kicsik képes mesekönyvekb l, leporellókból, kifest könyvekb l, illetve kézügyességet fejleszt füzetekb l válogathatnak, de a magyar irodalom meseíróinak alkotásai,

3 a nagyobbaknak szóló regények és gyermekújságok is helyet kaptak a kuckóban. A folyamatos feltöltéséhez és karbantartásához a Libri könyvhálózat ajánlotta a forgalmazott kiadványait, illetve már csatlakoztak a programhoz magánadományozók is. A Csodalámpa Alapítvány önkéntesinek és támogatóinak segítségével az alapítás óta (2003) eddig több mint 1000 kisbeteg álma válhatott valóra, Miskolcon több mint 100 a kívánságtulajdonos kicsik száma. A 3-18 év közötti gyerekek találkozhattak kedvenc vészeikkel, sportolókkal, hírességekkel Flatley, Schumacher, Talmácsi Gábor, Irigy Hónaljmirigy, Koko -, ellátogathattak azokra a helyekre, ahova eddig csak álmukban juthattak el Legoland, Harry Potter-túra, Eurodisney. Olyan tárgyakat, játékokat kaphattak mobiltelefon, playstation, kerékpár, csúszda -, amire a család anyagi helyzete miatt eddig nem is gondolhattak, és azt is megtehették, amire korábban csak vágyakoztak repülhettek, légballonozhattak. Az alapítvány a könyvsarkok kialakításával szeretne továbbra is örömet okozni azoknak a kicsiknek, akik már egyszer kértek a Csodalámpától és azoknak is, akik kívánsága még nem érkezett el a lelkes feln tt csapathoz, amelyben többek között grafikusok, pedagógusok, taxisok, banki szakemberek és sok-sok cég képvisel iként és magánemberként is próbálják jobbá tenni a kisbetegek körülményeit O Épül a Csillagpont Kórház október 16-án írták alá kórházunkban a Csillagpont Kórház támogatási szerz dést. A pályázat eredményeként az intézményünk amely jelenleg az ország harmadik legnagyobb aktív ágyszámú fekv beteg ellátó intézménye az észak-magyarországi régió progresszív ellátási centrumává válik. Az ünnepélyes eseményen dr. Ódor Ferenc, a megyei közgy lés elnöke, a fenntartó önkormányzat vezet je mellett részt vett dr. Molnár Csaba kancellária miniszter, dr. Vojnik Mária,

4 az egészségügyi minisztérium államtitkára és a Strukturális Alapok Programiroda igazgatója, vári Attila. A projekt: A Csillagpont projekt egy komplex térségi betegellátó-irányító rendszer, amelynek csak eszköze, és nem célja a kórházon belüli építkezés, rekonstrukció. A cél érdekében megállapodott a megye és a város vezetése a Miskolc városban található kórházak szakmai koncentrációjáról, harmonizációjáról és a párhuzamos ellátások megszüntetésér l. A Csillagpont elnevezés a térségi ellátásban a progresszív centrum irányában történ betegáramlást, az elmúlt évek informatikai fejlesztése (HEFOP 4.4.1) eredményeként egy térségi informatikai együttm ködés központját, és a felépítend épület épületkapcsolatai révén csillag alakú elrendezést szimbolizál. A pályázati kiírással összhangban projektünk: v a sürg sségi betegellátást, ezen belül a traumatológiai, neurotraumatológiai feln tt- és gyermekellátást v a központi diagnosztika létrejöttét Képalkotó diagnosztika Központi klinikai diagnosztikai laboratórium v a központi m egység, központi intenzív- égési sérültek kezelését v a perinatális intenzív centrum szülészet fizikai egységét v az onko-sebészet (sebészet, fül-orr-gégészet, szájsebészet, idegsebészet, n gyógyászat) fejlesztését v a szív- és érrendszeri megbetegedések (stroke, angiológia) gyógyítását v a cadaver szervdonációt szolgálja majd. A Csillagpont projekt építészeti tartalma: - Létrejön egy új épület (Csillagpont épület) ( m 2 ), - átalakításra kerül az ideg-gyógyászati tömb (9.016 m 2 ) és átépítésre kerül a sebészeti épület egy része (3.836 m 2 ) - a Csillagpont épületet zárt és nyitott folyosós rendszer kapcsolja össze a környez további gyógyítás céljait szolgáló épületekkel. A pályázati célnak megfelel en tömbösítés, centralizáció és mátrix jelleg üzemeltetés és sürg sségi ellátás jön létre a Csillagpont épületben m2-en. Mindezek mellett megvalósul a Központi M (8 + 1 db) és intenzív (24 ágy) egysége fizikailag kapcsolódva a jelenlegi sebészeti tömbben lév, tovább üzemel m kkel, egyetlen m egységet képezve. Az épület tetején elhelyezett heliporttól egy közvetlen vertikális kapcsolat révén biztosított a betegek azonnali ellátása a sürg sségi betegellátó osztályon és központ intenzíven egyaránt.

5 A fejlesztés által az országban egyedüliként olyan sürg sségi központ valósul meg, amely magában foglalja az általános feln tt és gyermek sürg sségi betegellátó osztályt a traumatológiával és a neurotraumatológiával, hozzá kapcsolva a helikopter leszállót és az intenzív ellátást. Az ideggyógyászati épületben a fejlesztésben érintett klinikai szakmák járóbeteg ellátása, és a Stroke Vasculáris és Általános Neurológiai Egység, a Perifériás Vasculáris Angiológiai Egység, és a Klinikai Onkológiai Egység hotel belgyógyászati mátrix jelleg fekv beteg ellátása valósul meg. Itt kerülnek elhelyezésre továbbá a fejlesztésben érintett szakmák orvosi szobái, orvosi tanácskozói, dolgozói öltöz i, továbbá az intézményt kiszolgáló logisztikai központ. A sebészeti épületbe kerül a Szülészet- N gyógyászat és Perinatális Intenzív Centrum, és a gynecoonkológiai sebészetet kiszolgáló n gyógyászat. A fejlesztés megvalósulása esetén nagyrészt megsz nik a kórház pavilon jellege, tömbrendszer vé válik az intézmény, az eddig hét épületben, szétszórtan m köd radiológia háromközpontú lesz. Csökken és koncentrálódik a betegellátó helyek száma, rövidülnek a betegutak, megvalósul a lelet utazik nem a beteg elv. Jelent sen lecsökken a kórházi szállító szolgálat feladata, lerövidülnek a beteg- és anyagtranszport útvonalak. Fentiek ismertetése mellett átalakul a kórház szervezeti, m ködési struktúrája is. A jelenlegi vertikális szervezet egy divízionális szervezetté alakul át. A fejlesztés többletfinanszírozási kapacitást nem igényel, saját szakmai struktúrán belüli átcsoportosítások révén hatékonyabb ellátást eredményez. Koncentrálódik a betegellátás, csökken a telephelyek száma, csökken a kórház betegellátó épületeinek alapterülete (2.057 m 2 ). Az építkezés megkezdése márciusában, a projekt befejezése augusztusában várható. Tervünk összértéke , Ft, amelyhez a TIOP pályázat keretében 90%-os, , Ft érték támogatást biztosítottak. A terv megvalósításához szükséges , Ft öner t (10%) kórházunk tulajdonosa és fenntartója, a Borsod-A-Z. Megyei Önkormányzat biztosítja. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Pólusprogramjának közrem ködésével az Észak- magyarországi Régió sürg sségi, progresszív betegellátást biztosító, kiemelt fontosságú, és a XXI. századi igényeket kielégít színvonalú feltételekkel bíró betegellátó struktúra jön létre O - - -

6 Óvodát, bölcs dét, napközit avattunk szeptember 7-én Intézetünk területén az egykori Koraszülött Osztály épületében - ünnepélyesen átadásra került a Szent Miklós Óvoda, Kórházi Tagóvoda, Bölcs de és Családi Napközi. Az oktatási intézménykomplexumot a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus hozta létre. Az intézményben 1-14 éves korig válik lehet vé a gyermekek keresztény szellemben történ gondozása, nevelése és oktatása. Több olyan speciális szolgáltatást lehet igénybe venni, amelynek feltételeit maga a kórház adja. (Diétás étkeztetés, gyógytorna, úszás, sóbarlang használata, stb.) Mivel els sorban kórházi dolgozók gyermekei számára jött létre ez az intézmény, nyitva tartása igazodik a dolgozók munkarendjéhez. Fér helyek az intézménykomplexumban: 4 bölcs dei csoport: 56 f 4 óvodai csoport: 100 f 2 családi napközis csoport: 15 f

7 -- O -- A Gyermekrák Alapítvány július 9-én 14,5 millió forint érték szert adományozott kórházunknak. Az új készülék a Gyermekegészségügyi Központ Gyermeksebészeti Osztályára került. A most átadásra került, hiánypótló ultrahangos vágó és vérzéscsillapító készüléket a Kórház vezetése több mint tíz évig folyamatosan próbálta beszerezni, pénzügyi lehet ségeink azonban nem tették lehet vé a nagy érték eszköz megvásárlását, segítséget pedig ez idáig e szer beszerzéséhez sehonnan sem kaptunk. Az új készülék el nyei leginkább a daganatsebészetben mutatkoznak. tét során a jelent s vérvesztés gátlásával olyan daganatok eltávolítását is lehet vé teszi, melyek egyéb eszközökkel nem, vagy csak nagy kockázat vállalásával végezhet k el. Ezen túlmen en a nyirok- és vérerek lezárásával a daganatos áttétek kialakulását is jelent sen csökkenti, használatával elkerülhet a vérátömlesztés, annak minden szöv dményével együtt. A készülék évente mintegy 500 gyermek tétjét teszi biztonságosabbá, illetve elvégezhet vé, sokkal kisebb kockázattal, mint a korábban. A XXI. század igényeinek mindenben megfelel ultrahangos vérzéscsillapító és vágó készülék tartozékai sterilizálhatóak, így üzemeltetési költsége rendkívül kedvez. A 14.5 millió forint érték készüléket a Gyermekrák Alapítvány a személyi jövedelemadó egy százalékából befolyt támogatásból tudta megvásárolni. Köszönjük!

8 - - O - - Adomány a GYEK-nek Kórházunk Gyermekegészségügyi Központjának eszközparkja 2 db életment m szerrel gazdagodott március 11-én átadásra került 1 db légúti váladékürít készülék, mellényekkel és 1 db inkubátor. A közel, 7,4 M Ft érték eszközöket a 77 Elektonikai Kft, az Inno-Comp Kft és a Bársonyszív Alapítvány támogatásával került Kórházunkba. Az ünnepélyes átadáson részt vett az Egészségügyi Minisztérium részér l dr. Sólyom Olimpia osztályvezet asszony, a Bársonyszív Alapítvány elnöke Matyasi Edit, a 77 Elektronika Kft-t Zettwitz Sándor ügyvezet igazgató és munkatársai, az Inno-Comp Kft-t Günther Went tulajdonos és munkatársai képviselték.

9 A légúti váladékürít készülékr l: Els sorban a krónikus légúti váladéktól szenved Cystás Fibrosisos gyerekek kezeléséhez elengedhetetlen. Olyan speciális készülékr l van szó, amely a pár perces kezelés során az alsó légutakból kiüríti a váladékot azáltal, hogy változó, pozitív vagy negatív nyomást gyakorol a mellkasra, és annak gyors rezegtetésével a beteg a fellazított váladékot könnyen kiköhögi. A váladékürítés nélkül a légúti váladék betömörül a légutakban, megakadályozza a légcserét tönkreteszi a tüd szövetet. A rendszer megkönnyíti a beteg gyerekek életét, akik a kezelések alatt rajzolhatnak, tanulhatnak, akár zenét is hallgathatnak. A készülék egyik része a különböz méret mellény, amely összeköttetésben áll egy leveg impulzus generátorral, amely felfújja, majd leengedi a mellényt. A gyerekek szívesen viselik a mellényt, és a kezelést sem kísérik köhögési rohamok. Borsod-A-Z megyében közel 100-ra tehet azoknak a beteg gyerekeknek a száma akik krónikus légúti váladéktól szenvednek. Állapotukat csak úgy lehet fenntartani, ha só és gyógyszerek inhalálásával köhögés útján a váladék távozik a szervezetükb l. Ehhez legtöbbször kézzel kell összenyomni, ütögetni a gyerekek mellkasát, majd egy speciális légzési technikával köhögtetni ket azért, hogy folyamatosan lélegezni tudjanak. Ez a speciális készülék megkímélheti a gyermekeket a kínzó és fárasztó procedúrától. A Bársonyszív Alapítványról: Az alapítvány rendszeresen támogatja a Gyermekegészségügyi Központot.

10 Az alapítvány céljai: - csecsem ket és gyermekeket ellátó intézmények egészségügyi intézmények szerezettségének javítása, életment m szerek megvásárlásával, - rákos, daganatos betegségben szenved gyermekek, illetve családjaik anyagi támogatása. Gyógyszereik beszerzésének anyagi segítése, - id skorú, els sorban egyedülálló emberek anyagi támogatása, gyógyszerköltségeik egészben vagy részben való átvállalása, - koraszülöttek, genetikai rendellenességgel született gyermekek kezelésének, rehabilitációjának, szállításának segítése, - krízis segély: alkalomszer támogatás, olyan nagycsaládosok részére, akik a segélyt létszükségletük fenntartására fordítják (beiskolázás, tüzel vásárlás, rezsiköltség, napi élelmiszer, Karácsony, Húsvét, stb.) A Bársonyszív Alapítványt évt l támogatja rendszeresen az INNO-COMP Kft ig évi 2 millió Ft-tal támogatta az Alapítvány munkáját. Megállapodásunk alapján a Borsod-A-Z. Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központjának vásároltunk életment szereket évben 5,5 millió Ft érték speciális készülék vásárlásához nyújtottak segítséget. Az Inno-Comp Kft szívügyének tekinti, hogy els sorban a régióban nyújtson segítséget, ezért döntött a Borsod-.A.-Z. Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központja mellett. INNO-COMP Kft cégtörténete: Az Inno-Comp Kft január 1-jén kezdte meg m ködését. A cég Kelet-Magyarországon, Budapestt l mintegy 200 kilométerre, Tiszaújvárosban található. Jelenleg 85 alkalmazottal, 4 szakban, 7 gyártósoron folyamatos üzemelés mellett zajlik a termelés. Alapanyagellátásukat hosszú távú szerz dés biztosítja Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb poliolefineket gyártó vállalatával. 77 Elektonikai Kft cégtörténete: Garzonból a világpiacra Okos készülékekkel a betegekért Manapság, amikor meglehet sen sok szó esik a magyar tudósok, kutatók, fejleszt mérnökök szellemi termékeinek megbecsülésér l, és a magyar találmányok itthoni hasznosíthatóságáról, alkalmazási esélyeir l, talán némi optimizmusra adhat okot a 77 Elektronika Kft története. A több, mint két évtizeddel ezel tt, családi vállalkozásként indult (egy mindössze 22 négyzetméteres lakásból), mára pedig már 6600 négyzetméteren m köd, 260 dolgozót foglalkoztató vállalattá n tte ki magát. A ma is magyar családi vállalkozásként m köd cég gyártó és fejleszt tevékenységének egyik területe az orvosi diagnosztika, a másik a telekommunikáció. Az általuk kifejlesztett egyéni vércukormér vel, a cukorbetegek otthon, 5-10 másodperc alatt megmérhetik vércukorszintjüket.

11 A vállalat egyik fejlesztése, a beszél vércukormér. E találmány jelent ségét akkor érthetjük meg, ha tudjuk: a diabétesz egyik súlyos szöv dménye a látás csökkenése, illetve annak elvesztése. A gyengén látó vagy vak cukorbetegeknek akik napi többszöri vércukormérésre szorulnak a jelenleg forgalomban lév vércukormér k használatához segítségre van szükségük, mivel nem látják a készülék kijelz jét. A 77 Elektronika Kft. által kifejlesztett és gyártott, világújdonságnak számító készülék nemcsak mutatja a vércukoreredményt, de a beleépített beszél egysége instrukciókat is ad a mérés elvégzéséhez, a mérés végén pedig megmondja az eredményt. Az újabb fejlesztésnek köszönhet en ugyanez a vércukormér már arra is alkalmas, hogy a mérési eredményeket telefonon vagy interneten keresztül egy olyan központi szerverre továbbítsa, ahol az orvos könnyen leolvashatja. A nyolc nyelven beszél vércukormér t a világ számos országába exportálják. A készülékekre a cég örök garanciát vállal és szerviz hátteret biztosít. A cég másik termékcsoportjába tartozó készülékek, a vizelet vizsgálatára szolgálnak. E speciális készülékkel a háziorvos laboratóriumi körülmények nélkül szintén néhány perc alatt és egyszer módszerrel tudja meghatározni a vizelet 10 legfontosabb paraméterét. A vizeletvizsgáló készülékek folyamatos fejlesztésének köszönhet en, ma már vizeletmér k széles választékát kínálja a cég az egyszer asztali készülékekt l a félautomatákon át egészen az automatikus labor-automatákig. A készülékek különböz verziói saját név alatt illetve komoly OEM partnerek részére egyedi design-nal és m szaki tartalommal is forgalomban vannak. A legújabb automata fejlesztés, mely a világon egyedülálló, szabadalmaztatott, vizeletüledék mérési technológiát valósít meg, már az els évben nagy nemzetközi sikert ért el és Magyarországon Innovációs Díjat nyert. Minthogy a vállalkozás magasan képzett szakembergárdával (mérnökök, matematikusok, fizikusok, orvosi tanácsadó team), csúcsszint gyártástechnológiával, s igen szigorú min ségbiztosítási rendszer mentén (ISO 9001) dolgozik. A világ vezet nagyvállalatai is szívesen fogadják a 77Elektronika Kft. által kifejlesztett és gyártott készülékeket. A vállalkozás tevékenységének elismerése, hogy a D Cont Personal vércukormér készülékért a 77 Elektronika Kft 2000-ben elnyerte az Innovációs Nagydíjat, amely a legrangosabb elismerésnek számít e területen. Magyarországon a cég diagnosztikai termékei patikákban, gyógyászati segédeszköz üzletekben kaphatóak. A 77 Elektronika Kft. lehet vé teszi, hogy a rászorulók mind szélesebb köre férhessen hozzá a betegsége menedzselésében, állapotromlása megfékezésben oly fontos szerepet betölt okos kis készülékekhez. Termékeiket Magyarországon, és külföldön, mintegy 42 országban értékesítik. -- O --

12 A nyilvánosság betört az egészségügy életébe Mellékhatás.hu - Balogh Attila , 09:20 Címkék: Miskolc, szavazás, Év, kórháza, borsod-abaúj-zemplén_megye Ma a beteg, ha elhagyja gyógyultan vagy sem, elégedetten vagy csalódottan a kórházat, már véleményt is nyilváníthat a tapasztaltakról. Egy kattintás az interneten. Az Év kórháza voksolás gy ztese fontosnak tartja a nyilvánosságot. A HáziPatika.com által meghirdetett szavazás alapján a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház számít a most következ esztend ben az év kórházának - a tavalyi második helyezés után. A miskolci intézmény f igazgató-f orvosával beszélgettünk err l. - Negyedik éve létezik ez az internetes szavazás, mindenki voksolhat, megkötések nélkül, nem is volna máshogy értelme. Tavaly másodikok lettünk, idén az abszolút els helyre kerültünk a szavazatszámlálás nyomán. Több mint kilencven ezer voks eredménye ez, ha azt veszem, hogy a hivatalos közvélemény- kutatásokat 1500 f s mintán szokták végezni, akkor ennek az eredménye is kell, hogy mondjon valamit. Még ha a fele netán fals volna, vagy manipulált, amit nem gondolok, akkor is van érdemi tanulsága az egésznek. - Tehát nem veszi félvállról a sikert? Dr. Csiba Gábor és saját fája a kórház parkjában - Komolyan veszem, már csak azért is, hiszen ez itt kivételesen nem a szakma véleménye, hanem els sorban azoké, akik betegként, látogatóként, családtagként, továbbá dolgozóként ismerik az intézményünket, fordulnak meg benne, szereznek tapasztalatokat. És hozzátehetem: a szavazás mellett a résztvev k szöveges véleményt is nyilváníthattak, s míg más kórházaknál an éltek a lehet séggel, a mi esetünkben 85-en; ez is fontos. Jó is, rossz is szóba került, de értékelend, hogy az illet vette a fáradságot és véleményével megismertetett minket. - Tehát az ilyen-olyan véleményekre is adnak? - Azokat is komolyan vesszük, ami rossz, annak különösképp utánanézünk: mindennek, aminek objektív nyoma megtalálható. Például, hogy valaki behozta az anyukáját a sebészetre, és a n vér, mint panaszolja, be sem mutatkozott nekik... Utánanézek, noha természetesen nem tudok olyat parancsba adni, hogy tessék bemutatkozni. Összesen 2300 dolgozónk van, azaz 2300-féle identitás. Egy bizonyos szinten túl az ilyesmi intelligencia kérdése, azt pedig nem lehet igazgatói felhívásként el írni. Ne feledjük, ez az ország harmadik legnagyobb gyógyító intézménye, 1600 ággyal. Hatvanezer fekv beteget, és egymillió járóbeteget fogadunk évente. Így aztán a konkrét panaszoknál sokszor nem tudom, honnan is tudhatnám, mi történt, kinek van igaza. Nem ismerhetek mindenkit még házon belül sem. Viszont ott vannak a részlegvezet k, nekik ismerniük kell a munkatársaikat is, a gondokat is. A kirívó problémákat, persze, tudjuk, és én is tudom. - Szakmailag is jelent valamit az effajta elismerés? - Azt mindenképpen, hogy 168 kórházból 167 nem az els nek járó oklevelet kapta. És az eredmény az egészségügyi szolgáltatók között ismertté válik. Ez a szavazás, mint említettem, a nagyközönségé, tehát mentes az esetleges bels érdekviszonyok kihatásaitól... Vannak szakmai rangsorok is, minisztériumi pályázatok, de azoknál el fordul, hogy el re kiszivárog: idén ez és ez fog nyerni... Hogy tehát rangot jelent-e? Igen. A díjátadó ünnepségen is kiemelték, hogy a tavalyi második helyet követte az idei els ség. Természetesen a korábbi jó szereplés miatt már mi is nagyobb figyelemmel követtük a legutóbbi kiírás fejleményeit, nem tagadom, bizonyos bels propagandát is kifejtettünk: plakátokon jeleztük az itt járóknak, hogy ismét lehet szavazni. Nem azt mondtuk, hogy ránk szavazzanak...

13 - Mik a tanulságai az egy év különbséggel született eredményeknek? - Tavaly a legrosszabb osztályzatot - mert az összesítés mellett öt kategóriában külön is értékelnek - a környezet és tisztaság témájában kaptuk. Most meg a második legjobb pontszámot. Sokat is tettünk érte: parkosítottunk, utat aszfaltoztunk, padokat helyeztünk ki, új forgalmi rendet léptettünk életbe. - Továbblépve: ha a betegek, azaz a civilek online voksolással mondhatnak ítéletet az ket kiszolgáló intézmények munkájáról, az talán el relépést hozhat egy másik ügyben is. A kórházak objektív, szakmai mutatóit, statisztikáit nyilvánossá tenni igyekv kezdeményezések ugyanis komoly vitákon akadtak el a legutóbbi években. - A nyilvánosság betört az egészségügy életébe. Amivel magam is egyetértek. Hozzáteszem: egy bizonyos határig tud csak. Vannak olyan adatok, amik nem kerülhetnek ki a nagyközönség elé. De sok más információ igen. Csak azért nem kerül mégsem, mert nem szokás. Ezen túl kell lépni. Ami nem sérti a betegek jogait, vagy nem sérti a kórház gazdasági érdekeit Ha akarom, minden sérti... "Parkosítottunk, utat aszfaltoztunk, padokat helyeztünk ki, új forgalmi rendet léptettünk életbe" -... sz ken vett értelemben nem sérti, akkor a nyilvánosságnak joga van megismerni. - A legnagyobb vita például a halálozási ráta megismerhet ségének kérdésében támadt. - Ez pont egy nagyon kényes kérdés. Ahol van intenzív osztály, ott a laikusnak pusztán a statisztikákból úgy t nhet, mintha rosszabbak volnának a számok, azaz rosszabb az általuk leírt szakmai munka. Holott nyilvánvaló, inkább arról van szó, hogy nagyobb, komolyabb szakmai értéket megjelenít intézményr l van szó, ahhoz képest, ahol nincs például intenzív részleg. Almával csakis almát kell és lehet összehasonlítani. - Nos, nézzünk akkor a jöv be. A 2008-as Év kórháza szavazáson túl vagyunk. Apropó, mivel járt ez, milyen kézzelfogható eredménnyel? - A Magyar Tudományos Akadémia székházában, Budapesten, ünnepélyes körülmények között vehettük át az összetett els helyért az oklevelet, és egy réztáblát, amit majd a f épületünk megfelel helyére teszünk ki, a bejárathoz, a többi tábla közé. És kaptunk öt darab számítógépet. - Tehát: hogyan tovább? Ezek után, ha lesz 2009-ben is szavazás... - A név kötelez, most már nem akarunk 157-dikek lenni... Persze, azt szeretnénk, hogy legközelebb is minél többen szavazzanak ránk, minél több pozitív visszajelzést kaphassunk. - Felteszem, ezt nem várja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház vezetése ölbe tett kézzel. - Nem, komoly, a betegek és látogatók, valamint a dolgozóink számára is érzékelhet fejlesztésekre készülünk ebben az évben. Parkosítási programot indítunk, szabadid parkot adunk át, amely egyaránt szolgálja az esztétikai élményt, és a munkatársak kényelmét, pihenését. A létesítmény bels úthálózatának nagy része új aszfaltsz nyeget kap. És ugyancsak a jobb egészségügyi szolgáltató munkát hivatott el segíteni az a kezdeményezés, amir l máshol még nem hallottam: a dolgozókkal kapcsolatos panaszok feldolgozása, illetve megel zése végett a kórház nyolc pszichológusát úgy akarjuk beosztani, hogy mindennap legyen idejük a saját dolgozókkal foglalkozni. És hadd említsem meg végül: a következ két esztend nagy programja Miskolcon az úgynevezett pólus-pályázat, amit mi Csillagpont kórháznak hívunk. Évek óta zajlik az el készítése, hamarosan végleges kormányzati döntés születhet a támogatásáról. --- O ---

14

Mikulás a daganatos gyermekeknél Miskolcon

Mikulás a daganatos gyermekeknél Miskolcon Mikulás a daganatos gyermekeknél Miskolcon Miskolc - Leukémiás gyermekek szüleib l alakult alapítvány Mikulása járt a B.-A.-Z. Megyei Kórház Gyermek Onkohaematológiai és Csontvel -transzplantációs Osztályán

Részletesebben

XV. évfolyam 1. szám 2014. április. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja

XV. évfolyam 1. szám 2014. április. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja XV. évfolyam 1. szám 2014. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: - Bemutatkozik a szikszói Geriátriai

Részletesebben

Újabb együttm ködés - - - O - - -

Újabb együttm ködés - - - O - - - Újabb együttm ködés 2011.december 29-én a Megyei Önkormányzat, a Miskolci Egyetem és a Megyei Kórház közös Orvos Egészségtudományi Centrum kialakítására megállapodást írt alá. Ez az együttm ködés versenyképessé

Részletesebben

A MAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA. Tizenöt év az informatikában. Szőke N. István és Lucz Zoltán

A MAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA. Tizenöt év az informatikában. Szőke N. István és Lucz Zoltán 15 ÉVES A BÉKER-SOFT KÓRHÁZ 2011/9. A MAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA Tizenöt év az informatikában Az 1996-ban alapított, 15 éves Béker- Soft történetéről Szőke N. István ügyvezető igazgatót és

Részletesebben

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 1. szám 2012. április Lapunk T A R T A L O M Körképek telephelyeinkrõl: A mezõkövesdi Mozgásszervi

Részletesebben

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja.

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. A mi Lapunk Borsod-Abaúj Z - emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 3. szám 2012. december Lapunk TARTALOM Kitüntetettjeink 5 évtized példamutató munkássága Beszélgetés

Részletesebben

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket!

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! LAPUNK XVI. évfolyam 1. szám 2015. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! Kitüntetettjeink

Részletesebben

Szociális. Szolgáltatástervezési Koncepció

Szociális. Szolgáltatástervezési Koncepció Tát Nagyközség Önkormányzata 2534 T Á T Kossuth Lajos u. 15. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2 0 0 8 Tát Nagyközség Önkormányzat Képvisel -testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben,

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben, LAPUNK XV. évfolyam 3. szám 2014. december Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM Ünnepi köszöntő Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: Bemutatkozik

Részletesebben

Tagintézmény-vezet i pályázat- Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézmény

Tagintézmény-vezet i pályázat- Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézmény Tartalom I. Helyzetelemzés 1 II. Pályázatok...6 III. Az iskola bels m ködési rendje..8 IV. Fejlesztési területek, vezet i program 28 V. Vezet i hitvallomásom...29 VI. Összefoglalás..29 VII. Szakmai önéletrajz..30

Részletesebben

Cs. Plank Ibolya: Tartalom

Cs. Plank Ibolya: Tartalom Cs. Plank Ibolya: Fotográfiai helyzetkép és értékelés, 2007 A fotográfia, az állóképes vizuális nemzeti örökség meg rzésének, archiválásának, nyilvánosságra hozásának és oktatásának céljai, módszerei,

Részletesebben

Tartalom. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Emberségbõl példát Kitüntetettjeink. Interjú:

Tartalom. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Emberségbõl példát Kitüntetettjeink. Interjú: XVII. évfolyam 1. szám 2011 ÁPRILIS Tartalom Emberségbõl példát Kitüntetettjeink Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Interjú: Dr. Szûcs Ildikó osztályvezetõ fõorvos Csillagpont Rádió

Részletesebben

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja

A mi. Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 2. szám 2012. július Lapunk T A R T A L O M Semmelweis Nap 2012 Kitüntetések Miskolc város kitüntetettjei

Részletesebben

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XV. Jen -nap 2013. július 13-án megrendezésre került a XV. Jen -nap. Mint minden alkalommal, így most is hoszszas el készület el zte meg

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 4. szám 2011. tél Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 4. szám 2011. tél Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 4. szám 2011. tél Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Élettudósé a Debrecen-díj Protonterápiás centrum Debrecenben

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2009 Tartalom Anders Jensen Köszönt 3 Cégbemutatás 5 A Pannonról 5 A Telenor Csoportról 5 Irányító testületek, szervezeti felépítés 6 Díjak és elismerések

Részletesebben

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05.

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05. I V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. MÁRCIUS 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA SZENTGOTTHÁRDON JÁRT AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETE NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS A

Részletesebben

HEILIGENKREUZ 100 MÉTERES SZÖRNYE

HEILIGENKREUZ 100 MÉTERES SZÖRNYE I II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS 3. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre

Részletesebben

GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010

GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010 GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010 II. rész - Számok a Magyar Egészségügyr l A GYEMSZI IRF sorozata Szerkeszt k: Borbás Ilona, Mihalicza Péter 2011. december ISBN 963 86852 2 0 Felel s kiadó: GYEMSZI

Részletesebben

XV. évfolyam 2. szám 2014. július. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja

XV. évfolyam 2. szám 2014. július. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja XV. évfolyam 2. szám 2014. július Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM: Kitüntetett munkatársaink Semmelweis Nap 2014 Telephelyek bemutatkozása Intézményünk

Részletesebben

8 ÓRA MUNKA, 8 ÓRA PIHENÉS

8 ÓRA MUNKA, 8 ÓRA PIHENÉS MINDEN SZENTGOTTHÁRDI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN 5éves az 2011. május 21., szombat, 17 óra Foglaljon most, nehogy lemaradjon! Részletek a 2. oldalon SZENTGOTTHÁRD KISVÍZI ER M LÉTESÜLHET

Részletesebben

Egyre nagyobb bajban az állam - rekordon a tartozás

Egyre nagyobb bajban az állam - rekordon a tartozás Sajtószemle 2015. május 27. Napi.hu Egyre nagyobb bajban az állam - rekordon a tartozás Újabb 3,7 milliárd forinttal 116,1 milliárd forintra nőtt áprilisban a közintézmények tartozása, ami megközelíti

Részletesebben

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS I II. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 4. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: Új agyi sugársebészeti eljárás Jó- és rosszindulatú daganatok A prosztata betegségei

A TARTALOMBÓL: Új agyi sugársebészeti eljárás Jó- és rosszindulatú daganatok A prosztata betegségei A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja IV. évfolyam 2. szám 2007. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Új agyi sugársebészeti eljárás Jó- és rosszindulatú daganatok

Részletesebben

Értékteremtés felelősséggel

Értékteremtés felelősséggel B. Braun Magyarország Értékteremtés felelősséggel CSR-beszámoló 2012 Bevezető Bevezető Cégcsoportunk 174 éves múltja úgy hisszük, önmagáért beszél. E közel két évszázad alatt a B. Braun egy német kisvárosi

Részletesebben

A kormány nem teketóriázhat tovább A hazai egészségügy helyzetéről tartott négyórás vitanapot hétfőn az Országgyűlés.

A kormány nem teketóriázhat tovább A hazai egészségügy helyzetéről tartott négyórás vitanapot hétfőn az Országgyűlés. Sajtószemle 2015. június 16. weborvos.hu A kormány nem teketóriázhat tovább A hazai egészségügy helyzetéről tartott négyórás vitanapot hétfőn az Országgyűlés. Az egészségügyért felelős államtitkár az ágazati

Részletesebben

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN I V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. JÚLIUS 1. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA A KORABELI NAPILAPOK SZERINT JÚNIUS 4-ÉN MEGÁLLT A NEMZET SZÍVVERÉSE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS

Részletesebben

Tájékoztatás a Glivec ellátásról

Tájékoztatás a Glivec ellátásról Tájékoztatás a Glivec ellátásról Az OEP március végén levélben tájékoztatta egyesületünket a Glivec további TB támogatásáról. Eszerint az OEP és a gyógyszergyártó megállapodásának köszönhet en a Glivec

Részletesebben

Hírlevél. Szilágyi Domokos: Karácsony. II. évfolyam 4. szám / 2005. december

Hírlevél. Szilágyi Domokos: Karácsony. II. évfolyam 4. szám / 2005. december II. évfolyam 4. szám / 2005. december Hírlevél Tartalom Kuratóriumi döntések Színházi est az értelmi sérültekért Fájdalomcsillapító készülék a daganatos betegeknek EEG készülék a debreceni gyermekklinikának

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben