Hk Változat: 1. Sorszám: 4. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület február 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hk-2010-02-24. Változat: 1. Sorszám: 4. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. február 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk Változat: 1. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület február 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből 80/2010. (II. 24.) sz. határozat 24 igen szavazat és 1 ellenszavazat mellett egyetért az S1. sorszámmal az Ünnepi szónok kijelölése című sürgősségi előterjesztés napirendre vételével. 81/2010. (II. 24.) sz. határozat 24 igen szavazat és 1 ellenszavazat mellett egyetért az S2. sorszámnal a Tehetségsegítő Tanács megalakulása című sürgősségi előterjesztés napirendre vételével. 82/2010. (II. 24.) sz. határozat 22 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett egyetért az S3. sorszámmal a Bizottsági tag változás című sürgősségi előterjesztés napirendre vételével. 83/2010. (II. 24.) sz. határozat 26 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, a tárgyalás módjára és időrendjére vonatkozó javaslatokat az alábbiak szerint: 1. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 24. rendkívüli eljárással! 2. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének rendelettervezete a évi költségvetésről 25. rendkívüli eljárással! +25. kieg. (Könyvvizsgálói vélemény) 3. A helyi kitüntetésekről szóló, többször módosított 4/2007.(II.06.) önkormányzati rendelet módosítása Rendeletalkotás a szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló, többször módosított 2/2004.(II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról 27. rendkívüli eljárással! 5. Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 7/2008. (II.26.) számú rendelet módosításárára javaslat 28. rendkívüli eljárással! 6. Rendeletalkotás a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 60/2006 (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról 29. rendkívüli eljárással! 7.../2010. (II. 25.) Budapest, XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 26/2007. (VI. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosítása 30. rendkívüli eljárással! 8. Javaslat a vis major károk bekövetkezte esetén a közterületen magántulajdonban keletkező károk térítési szabályozására ( 1257/2009. (X. 15.) sz. határozat) 31. rendkívüli eljárással! (előterjesztő visszavonta!) 1184 Budapest XVIII., Üllői út 400.

2 Hk Változat: A július 18-i viharkárok méltányossági alapon történő kárrendezése ügyében hozott 1256/2009 (X. 15.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása 32. rendkívüli eljárással! 10. A Budapest XVIII. kerület Helyi Építészeti-műszaki Tervtanács létrehozása 33. rendkívüli eljárással! 11. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő - testületének 1449/2009. (XI. 12.) számú határozatának módosítása (Bölcsődei Óvodai Közösségi Központ létrehozására irányuló tervpályázat) 34. rendkívüli eljárással! 12. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Pestszentlőrinci városrész-központ fejlesztése 35. rendkívüli eljárással! 13. 1/2010 (I. 19.) ÖM rendelet A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése című pályázaton való önkormányzati részvétel 36. rendkívüli eljárással! 14. A Bambi Bölcsőde bővítése, a KMOP Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című pályázat módosítása 37. rendkívüli eljárással! 15. Lemondás a HÖF-CÉDE pályázat során fel nem használt támogatási összegről 38. rendkívüli eljárással! 16. A Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közmunka Egyesülettel kötött Közszolgáltatási szerződés módosítása 39. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 17. A Tiszta Forrás Alapítvánnyal kötött Ellátási Szerződések módosítása az utcai szociális munka feladatellátás és a hajléktalanok nappali ellátásának biztosítására 40. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 18. Döntés tűzoltó autó adományozásáról Budapest, XVIII. Kerület Üllői 711. sz. alatti hrsz. ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításra vonatkozó pályázat elbírálása 42. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 20. Budapest, XVIII. kerület Bókay Kert területén lévő 8 darab teniszpálya és a hozzá tartozó büfé-étterem bérbe adás útján történő hasznosítása 43. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 21. Gyöngyvirág 6-8. számú ingatlan használatára vonatkozó szerződés módosítása 50. rendkívüli eljárással! órára tervezve!! (előterjesztő visszavonta!) 22. Az egyházügyi tanácsnok évi beszámolója, évi feladatterve 51. rendkívüli eljárással! 23. A Budapest, XVIII. kerületi lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása 45. rendkívüli eljárással! 24. Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 44/Z Zárt ülés! 25. Szavazatszámláló Bizottság tagok választása 46/Z Zárt ülés! 26. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális- és gyermekvédelmi segélyhatározatok elbírálása 47/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! 27. Krízis helyzet alapján lakás bérbe adás 48/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! 28. Interpellációk: Int1: Dámsa József interpellációja dr. Mester László polgármesterhez Virágok helyett csak dr. Mester László választási plakátjai jutnak a Ganz-telepnek! címmel Int2: Dámsa József interpellációja Sándor László alpolgármesterhez úrrá lenni a szemeten! címmel Int3: Galgóczy Zoltán és Ughy Attila interpellációja dr. Mester László polgármesterhez Péterhalmi erdő, mint illegális szemétlerakóhely címmel Int4: Lévai István Zoltán interpellációja dr. Mester László polgármesterhez Létszámleépítés a Polgármesteri Hivatalban címmel. Int5: Lévai István Zoltán interpellációja dr. Mester László polgármesterhez Személyi összefonódások a Vagyonkezelőnél! címmel. 29. Kérdések, bejelentések S1. Ünnepi szónok kijelölése S2. Tehetségsegítő Tanács megalakulása S3. Bizottsági tag változás Zárt ülés!

3 Hk Változat: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 24. rendkívüli eljárással! 17 igen szavazat és 9 ellenszavazat mellett megalkotja 5/2010. (III. 01.) sz. rendeletét. 5/2010. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló - 37/2009. (X.20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 28/2009. (IX. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 25/2009. (VI. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 13/2009. (III. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosítása A többször módosított évi LXV. törvény 10. d) pontja alapján Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja: 1. A helyi önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 13/2009. (III. 10.) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 2. a), b) c) pontjainak helyébe az alábbiak lépnek: a) bevételeinek főösszegét millió Ft-ban b) kiadási főösszegét millió Ft-ban; c) hiányát millió Ft-ban határozta meg A költségvetési hiányt átlagosan millió forint rövidlejáratú, illetve rulírozó hitel felvételével finanszíroztuk.. 2. A 13/2009. (III. 10.) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1., 2., 2.2., 3., 3.1., 5., 6.1., 6.1.a, 6.2., 6.2.a, 10., 11. sz. táblái, valamint a tájékoztató jellegű 1.2.a., , , , , 5.1., 5.2., 6., 9.a, 9.b, 9.c sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak. 3. Az Önkormányzat évi költségvetésről szóló 13/2009. (III.10.) sz. Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak. 4. A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseinek megfelelően kell összeállítani az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Budapest, február 24. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester

4 Hk Változat: 1. 4 Általános indokolás Az államháztartásról szóló, többször módosított XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet 53. (6) bek. szerint a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kell módosítani a költségvetési rendeletet. A 13/2009. (III. 10.) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzati költségvetési rendelet jelen módosítását a évi utolsó költségvetés módosítás időpontja, illetve az év vége között bekövetkezett események indokolják. Részletes indokolás 1. A rendelet a 2009.évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza. 2. A jelzett módosításokat a felsorolt táblázatok tartalmazzák. 3. A 13/2009.(III.10.) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzati költségvetési rendelet korlátozott hatályban maradását tartalmazza. 4. A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A költségvetés módosítását az előző költségvetés módosítás elfogadása óta bekövetkezett változások, ezen belül az I-XII. havi teljesítések indokolják. A MÁK Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága Államháztartási Iroda felé az államháztartás információs rendszere szerinti beszámolót jelen költségvetési rendelet módosítás alapján, annak előírásai szerint kell elkészíteni. Budapest, február 24. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester 84/2010. (II. 24.) sz. határozat 17 igen szavazat és 9 ellenszavazat mellett felkéri a polgármestert a Pestszentlőrinc- Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. támogatási szerződésének módosítására az Igazgatási szakfeladat pénzeszközátadások táblában tervezett ,-eFt-nak megfelelően. Határidő: március /2010. (II. 24.) sz. határozat 17 igen szavazat és 9 ellenszavazat mellett felkéri a polgármestert a Budapest, XVIII. kerület Bókay Klert Szabadidő és Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. támogatási szerződésének módosítására, az Igazgatási szakfeladat pénzeszközátadások táblában tervezett ,-eFt-nak megfelelően. Határidő: március 10.

5 Hk Változat: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete a évi költségvetésről 25. rendkívüli eljárással! +25. kieg. (Könyvvizsgálói vélemény) 86/2010. (II. 24.) sz. határozat 11 igen szavazat, 11 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett nem fogadja el a következő javaslatot: A Képviselő-testület a évi költségvetésbe terveztesse be a Hunyadi Mátyás Gimnázium fűtéskorszerűsítését (fűtőtestek, és csövek cseréjét) a Vagyonkezelő által készített részletes műszaki felmérés alapján. Határidő: a évi költségvetés elfogadása 17 igen szavazat, 10 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett megalkotja 6/2010. (III. 01.) sz. rendeletét. 6/2010. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről A Magyar Köztársaság évi költségvetését a évi CXXX. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) szabályozza. Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. -a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 10. d) pontja értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési rendeletben állapítja meg. 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a helyi kisebbségi önkormányzatokra a számukra biztosított támogatások tekintetében valamint az önkormányzat intézményeire terjed ki. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetési a) bevételeinek főösszegét millió forintban b) kiadási főösszegét millió forintban, c) hiányát millió forintban határozza meg. A költségvetési hiányt átlagosan millió forint rövid lejáratú, ill. rulírozó hitel felvételével kell finanszírozni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen rendeletben jóváhagyott folyó évi költségvetési hiány finanszírozásának céljából hitel felvételére, vagy azzal egyenértékű pénzügyi művelet lebonyolítására.

6 Hk Változat: Jelen költségvetési rendelet az Önkormányzat szervezeti felépítésének és szakfeladati struktúrájának megfelelően tartalmazza a címrendet. 4. A költségvetési alapokmányokat a Polgármesteri Hivatalnak és az önállóan működő gazdálkodó intézményeknek kell elkészíteniük. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) A Képviselő-testület - tekintettel a feszített bevételi tervre, és a költségtakarékos kiadási előirányzatokra - a polgármestert indemnitási joggal ruházza fel arra az esetre, ha a költségvetési gazdálkodás során bármely kényszermegoldás alkalmazására lenne szükség. Az indemnitási jog egy-egy alkalomra az adott költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig, de legfeljebb 50 millió forint keretösszegig érvényesíthető. A polgármester intézkedéseiről tájékoztatja a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság elnökét és a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. (2) A polgármester előirányzat átcsoportosítási joga kizárólag az (1) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyről a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni. (3) A Képviselő-testület a jelen költségvetési rendeletben nem számszerűsíthető vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetéül általános tartalékot hoz létre. (4) A Képviselő-testület a jelen költségvetési rendeletben elkülönített céltartalékokat hoz létre. 6. Az intézményeknél és a szakfeladatoknál a tervezett bevétel elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők. 7. Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői az intézményi saját bevételeiket előirányzatosíthatják, ill. a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzatok átcsoportosítását saját hatáskörben végrehajthatják. 8. (1) A fejlesztések, felújítások finanszírozását a tényleges bevételi teljesítések arányában kell megvalósítani. Az alapítványok és a nem önkormányzati szervezetek részére jóváhagyott támogatásokat a testületi határozatok alapján kell teljesíteni, az utalások tényleges ütemezése a polgármester hatáskörébe tartozik. (2) Az önkormányzat intézményei a évi pénzmaradványt csak jelen rendelet módosítása útján, az előirányzat módosítását követően használhatják fel. (3) Az önkormányzat intézményeinek évi támogatási előirányzat maradványait a Képviselő-testület zárolja, felhasználásáról a zárszámadással egyidejűleg dönt. 9. A XVIII. kerületi Önkormányzat költségvetési intézményei kezességet nem vállalhatnak, és hitelt nem vehetnek fel. Pénzeszközeiket betétként csak a számlavezető pénzintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik esedékes kiadásaik teljesítését. Központi költségvetési támogatás sem értékpapír vásárlásra, sem betételhelyezésre nem fordítható. Az Áht. 100/E. (1) c.) pontja szerint a lekötés csak állampapírra terjedhet ki. 10. Új kötelezettségvállalás a költségvetési előirányzatokon belül is csak a pénzügyi források realizálódása után tehető.

7 Hk Változat: A évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket terhelő - összesen 100 millió forintot meghaladó - kötelezettségvállalás csak külön testületi döntés alapján tehető. (Figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 29/1997.(X.21.) sz. rendeletben foglaltakat.) 12. (1) A Képviselő-testület saját hatáskörben megtartja az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvételére ill. a kötvény kibocsátására vonatkozó döntési jogát. (2) Rövidlejáratú-, ill. rulírozó hitel vonatkozásában az általános kötelezettségvállalási szabályokkal összhangban a Képviselő-testület a polgármester részére biztosít döntési és intézkedési jogot, melynek alkalmazásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen számol be. 13. A beszerzések, felújítások, beruházások, szolgáltatások tekintetében a közbeszerzésekről szóló többször módosított évi CXXIX. törvény, valamint 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendelet (továbbiakban Ámr.), továbbá az önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 5/2009. (III. 01.) sz. rendelettel módosított 8/2008. (II. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet rendelkezései alkalmazandók. 14. (1) Az általános tartalék felhasználásáról figyelemmel az 5. (1) bekezdésben foglaltakra - 50 millió forintos értékhatárig a polgármester, e felett a Képviselő-testület jogosult dönteni. Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester minden testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. 15. (1) Az önkormányzati intézmények főfoglalkozású dolgozói részére január 1- jétől bevezetésre kerül a cafetéria rendszer. (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv..) módosítása következtében cafetéria rendszer kerül bevezetésre. A cafetéria juttatást a Ktv. 49/F. -a, valamint a köztisztviselők cafetériajuttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) sz. Korm. rendelet szabályozza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó cafetéria elemeket polgármesterijegyzői közös utasításban kell szabályozni. Az Ámr. 86. (3) bekezdése alapján a jutalom mértéke eft, ebből a céljutalom összege eft. 16. A költségvetési törvény 71. alapján a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja Ft. Az illetménykiegészítés mértéke 15%. Az egészségügyi támogatás juttatások kiszámításának alapja a Ft-os illetményalap. 17. Az 5. (4) bekezdés szerint jóváhagyott előirányzatok felhasználását a polgármester év közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésébe vonhatja. 18. (1) Az Ámr alapján január 1-jétől új szakfeladat rend lépett hatályba. Jelen költségvetési rendeletet, mind a Polgármesteri Hivatal, mind az önkormányzat intézményei tekintetében ez alapján kell összeállítani. (2) Jelen költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a többször módosított 1/2004. (II. 3) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról, felépítéséről szóló önkormányzati rendelet hatályát veszti.

8 Hk Változat: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet XII. fejezete (Az önkormányzat vagyona és költségvetése) az alábbiakkal egészül ki: Az önkormányzat feladatait kötelezően ellátandó ill. önként vállalt bontásban jeleníti meg a költségvetési rendeletben, a módosítások során és a beszámolóban egyaránt. Ennek megfelelően az önkormányzat intézményei a gazdálkodás során kötelesek szakfeladataikat kötelező ill. önként vállalt feladati bontásban elkülöníteni. A Hivatalban a szakmai teljesítés igazolásakor kötelesek a szakirodák a kötelező és önként vállalt feladatok szétbontását végrehajtani. A végrehajtást az önkormányzat intézményeire illetve a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan Polgármesteri és Jegyzői együttes utasításban kell szabályozni, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai minden tekintetben prioritást élveznek. 20. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kisebbségi önkormányzatok e rendeletben meghatározott támogatásának folyósítására. 21. A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 22. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a évi gazdálkodás során kell alkalmazni. A évi átmeneti gazdálkodásról szóló 41/2009. (XII.19.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet a évi költségvetési gazdálkodás részét képezi. B u d a p e s t, február 24. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Általános indokolás Dr. Mester László s.k. polgármester Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -ában biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a évi költségvetési rendeletét. A rendelet és mellékletei az Áht, valamint annak végrehajtására kiadott hatályos kormányrendeletek előírásainak megfelelően kerültek összeállításra. Részletes indokolás A rendelet első része, az ok és a hozzá kapcsolódó táblázatok a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. Az 1. határozza meg a rendelet hatályát, melynek értelmében a költségvetési rendeletben foglaltakat a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a helyi kisebbségi önkormányzatokra a számukra biztosított támogatástok tekintetében -, valamint az önkormányzat intézményeire kell alkalmazni. A 2. rögzíti az Önkormányzat évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hozzá kapcsolódó táblázatok, pedig meghatározzák a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

9 Hk Változat: 1. 9 A részletező táblázatok között - a törvényi előírásoknak megfelelően - szerepel a kisebbségi önkormányzatok támogatására felhasználható pénzeszközök kimutatása. A rendelet 20. -a felhatalmazza a polgármestert a támogatás kisebbségi önkormányzatok részére történő folyósítására. A bevételek bontása során elkülönítetten jeleníti meg az intézményi működési bevételeket, az önkormányzatok sajátos működési bevételeit, ezen belül a különböző jogcímeken befolyó adóbevételeket, a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket, a támogatásokat, kiegészítéseket és átvett pénzeszközöket, és a hiteleket valamint a pénzforgalom nélküli bevételeket. A rendelet tételesen tartalmazza, hogy 2010-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány. A hitel felvételét biztosító hitelszerződés megkötésére a polgármester részére ad felhatalmazást. A 3. rögzíti, hogy az Áht 67. (3) bekezdésének megfelelően a évi költségvetés az önkormányzati struktúrával összhangban tartalmazza a címrendet. A rendelet 4. -a rögzíti, hogy a költségvetési alapokmányok elkészítése és továbbítása a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő gazdálkodó intézmények feladata. A rendelet második része, az ok Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik. A polgármesternek előirányzat átcsoportosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási kötelezettséget is előír a Képviselő-testület felé. A polgármester részére az 5. (1) bekezdésében biztosított indemnitási jog a már meglévő előirányzatok közötti átcsoportosítást jelenti költségvetési kényszerhelyzet esetén, a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig, de legfeljebb 50 mft keretösszegig. A rendelet az Áht 73. (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait. Az általános tartalék és a céltartalékok képzéséről illetve felhasználásáról külön rendelkezik. Fontos garanciális szabályként rögzíti a rendelet 6. -a azt, hogy az intézmények felelősek a tervezett bevétel befolyásáért. Ha a tervezett bevételnél kevesebb bevétel realizálódik az adott intézménynél, erre hivatkozással nem lehet a költségvetési támogatást növelni. Ebben az esetben a kiadási előirányzatokat is a bevételeknek megfelelően arányosan csökkenteni kell. Természetesen a rendelet lehetőséget biztosít az intézményeknek arra, hogy saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajtsanak végre, de ez csak a saját bevételekre, ill. a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra vonatkozik. A rendelet a kifizetések feletti rendelkezési jogot meghatározott költségvetési keret összegéig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az eljárása során köteles a bizottságok javaslatait figyelembe venni. Amennyiben az adott kifizetés nem tartozik bele a meghatározott költségvetési keretösszegbe, a rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg. A beszerzések, fejlesztések, felújítások finanszírozását a bevételi teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit. Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. A évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket is terhelő kötelezettségvállalás csak abban az esetben tehető, ha arra vonatkozóan a Képviselő- testület külön döntést hoz. Ezt az előírást minden, 100 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetében alkalmazni kell. Ugyancsak alkalmazni kell a közbeszerzési törvény, illetve a közbeszerzési eljárás bonyolítására vonatkozó kormányrendelet, és a 5/2009. (III.01.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 8/2008.(II.26.) sz. önkormányzati rendelet előírásait, illetve az előkészítő szervezet működésére vonatkozó szabályzatban foglalt rendelkezéseket.

10 Hk Változat: A évi pénzmaradvány felhasználást akként rögzíti a költségvetési szervek vonatkozásában, hogy arra csak rendelet módosítás keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor. A rendelet 9. -a az önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetéssel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Igen fontos előírás, hogy az Önkormányzat költségvetési intézményei saját jogkörükben eljárva hitelt nem vehetnek fel és kezességet nem vállalhatnak. Az előírás összhangban van az Áht 100/E. (1) a) b) pontjaival. Ez a szabály elősegíti az átlátható gazdálkodás megteremtését, illetve biztosítja az intézmények kiszámítható működését. A rendelet ugyancsak garanciális szabályként tartalmazza azt, hogy milyen módon van lehetőség az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, kamatoztatására. A költségvetési intézmények vonatkozásában megtiltja a kezességvállalást és csak abban az esetben engedélyezi az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, ha az nem veszélyezteti az intézmény esedékes kiadásainak teljesítését. A Képviselő-testület döntési kompetenciáját fenntartotta az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvétele tekintetében, valamint a kötvénykibocsátásra vonatkozóan. A likviditási, illetve rulírozó hitel felvételére feljogosítja a polgármestert azzal, hogy be kell tartania az általános kötelezettségvállalási szabályokat. Az e jogkörben tett intézkedésekről a polgármesternek az intézkedés utáni soron következő ülésen kell tájékoztatnia a Képviselő-testületet. A köztisztviselők illetményalapja a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. tv. 71. szerint Ft. A köztisztviselőket megillető további juttatásokra tesz utalást a 15. (2) bekezdése. A 30/2002. (V.28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 32/2001. (X. 16.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelet rendelkezik a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munka és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól. A rendelet harmadik része, a ok a vegyes és záró rendelkezéseket tartalmazza. A 21. rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A 22. a rendelet hatályba lépéséről intézkedik. B u d a p e s t, február 24. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester

11 Hk Változat: A helyi kitüntetésekről szóló, többször módosított 4/2007.(II.06.) önkormányzati rendelet módosítása igen szavazattal egyhangúlag megalkotja 7/2010. (III. 01.) sz. rendeletét. 7/2010. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet A helyi kitüntetésekről szóló 35/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 36/2007. (XI. 6.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 4/2007. (II. 06.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 51/2006. (VII. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 52/2005. (XII. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 13/2005. (III.01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 20/2004. (IV. 30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 46/2002. (XII. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 5/2002. (II. 5.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 16/2001. (V. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 4/2001. (I. 30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 42/2000. (XII. 19.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 49/1998. (XII. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel és a 11/1996. (V. 09.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 30/1995. (X. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított, az önkormányzatokról szóló LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint kívánja módosítani a többször módosított 30/1995.(X.12.) a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletet. 1. Az I. fejezet 1. (3) bekezdés szövege az alábbiak szerint módosul: (3) A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára kitüntetésből évente 2 db adható, amelyből az egyik posztumusz kitüntetés is lehet. 2. Az V. fejezet 5. (1) bekezdése és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kerület szociális ellátásában a kerületben élő lakosokért kiemelkedő tevékenységet végző, vagy e tevékenységet kiemelkedő módon elősegítő, támogató személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj. (5) A Gondoskodás az emberért díj odaítélésére a beérkezett anyagok alapján a Szociális és Lakásügyi Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testület ülésére. 3. A VII. fejezet 8. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Kerületért Polgármesteri Elismerő Oklevél odaítélésről a kerület Polgármestere dönt a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság javaslatának, a nevelő-oktató intézmények segítő szakmai és szakszolgálat szakemberei vonatkozásában az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság javaslatának figyelembevételével, a hozzá eljuttatott javaslatok alapján.

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. február 28. 3. szám R E N D E L E T E K 7/2008. (II.29.) sz. önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete a

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április 2014. december 18-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete 1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 938. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 3985. oldal

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. február 23. 2. szám R E N D E L E T E K 4/2012. (II.24.) önk. rendelet a tervezett beruházások felülvizsgálatáról, 2011. évi elmaradt hitelfelvétellel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 921 Győr, Városház tér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 214. évi költségvetésére Győr, 214. január 29.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIX. (XLVII.) évfolyam 3. szám 2009.március 27. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 6/2009. (III. 27.) rendelet: A Veszprém

Részletesebben

XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ

XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI Szám Tárgy Oldalszám 1/2009.( I. 30.) rendelet az

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésére Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésére Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. február 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát.

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát. Módosításokkal egységes szerkezetű, hatályos rendelet. Mórahalom, 2014. augusztus 1. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelete

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Salgótarján, 2009. február 5. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben