Hk Változat: 1. Sorszám: 4. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület február 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hk-2010-02-24. Változat: 1. Sorszám: 4. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. február 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk Változat: 1. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület február 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből 80/2010. (II. 24.) sz. határozat 24 igen szavazat és 1 ellenszavazat mellett egyetért az S1. sorszámmal az Ünnepi szónok kijelölése című sürgősségi előterjesztés napirendre vételével. 81/2010. (II. 24.) sz. határozat 24 igen szavazat és 1 ellenszavazat mellett egyetért az S2. sorszámnal a Tehetségsegítő Tanács megalakulása című sürgősségi előterjesztés napirendre vételével. 82/2010. (II. 24.) sz. határozat 22 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett egyetért az S3. sorszámmal a Bizottsági tag változás című sürgősségi előterjesztés napirendre vételével. 83/2010. (II. 24.) sz. határozat 26 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, a tárgyalás módjára és időrendjére vonatkozó javaslatokat az alábbiak szerint: 1. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 24. rendkívüli eljárással! 2. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének rendelettervezete a évi költségvetésről 25. rendkívüli eljárással! +25. kieg. (Könyvvizsgálói vélemény) 3. A helyi kitüntetésekről szóló, többször módosított 4/2007.(II.06.) önkormányzati rendelet módosítása Rendeletalkotás a szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló, többször módosított 2/2004.(II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról 27. rendkívüli eljárással! 5. Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 7/2008. (II.26.) számú rendelet módosításárára javaslat 28. rendkívüli eljárással! 6. Rendeletalkotás a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 60/2006 (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról 29. rendkívüli eljárással! 7.../2010. (II. 25.) Budapest, XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 26/2007. (VI. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosítása 30. rendkívüli eljárással! 8. Javaslat a vis major károk bekövetkezte esetén a közterületen magántulajdonban keletkező károk térítési szabályozására ( 1257/2009. (X. 15.) sz. határozat) 31. rendkívüli eljárással! (előterjesztő visszavonta!) 1184 Budapest XVIII., Üllői út 400.

2 Hk Változat: A július 18-i viharkárok méltányossági alapon történő kárrendezése ügyében hozott 1256/2009 (X. 15.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása 32. rendkívüli eljárással! 10. A Budapest XVIII. kerület Helyi Építészeti-műszaki Tervtanács létrehozása 33. rendkívüli eljárással! 11. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő - testületének 1449/2009. (XI. 12.) számú határozatának módosítása (Bölcsődei Óvodai Közösségi Központ létrehozására irányuló tervpályázat) 34. rendkívüli eljárással! 12. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Pestszentlőrinci városrész-központ fejlesztése 35. rendkívüli eljárással! 13. 1/2010 (I. 19.) ÖM rendelet A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése című pályázaton való önkormányzati részvétel 36. rendkívüli eljárással! 14. A Bambi Bölcsőde bővítése, a KMOP Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című pályázat módosítása 37. rendkívüli eljárással! 15. Lemondás a HÖF-CÉDE pályázat során fel nem használt támogatási összegről 38. rendkívüli eljárással! 16. A Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közmunka Egyesülettel kötött Közszolgáltatási szerződés módosítása 39. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 17. A Tiszta Forrás Alapítvánnyal kötött Ellátási Szerződések módosítása az utcai szociális munka feladatellátás és a hajléktalanok nappali ellátásának biztosítására 40. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 18. Döntés tűzoltó autó adományozásáról Budapest, XVIII. Kerület Üllői 711. sz. alatti hrsz. ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításra vonatkozó pályázat elbírálása 42. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 20. Budapest, XVIII. kerület Bókay Kert területén lévő 8 darab teniszpálya és a hozzá tartozó büfé-étterem bérbe adás útján történő hasznosítása 43. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 21. Gyöngyvirág 6-8. számú ingatlan használatára vonatkozó szerződés módosítása 50. rendkívüli eljárással! órára tervezve!! (előterjesztő visszavonta!) 22. Az egyházügyi tanácsnok évi beszámolója, évi feladatterve 51. rendkívüli eljárással! 23. A Budapest, XVIII. kerületi lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása 45. rendkívüli eljárással! 24. Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 44/Z Zárt ülés! 25. Szavazatszámláló Bizottság tagok választása 46/Z Zárt ülés! 26. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális- és gyermekvédelmi segélyhatározatok elbírálása 47/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! 27. Krízis helyzet alapján lakás bérbe adás 48/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! 28. Interpellációk: Int1: Dámsa József interpellációja dr. Mester László polgármesterhez Virágok helyett csak dr. Mester László választási plakátjai jutnak a Ganz-telepnek! címmel Int2: Dámsa József interpellációja Sándor László alpolgármesterhez úrrá lenni a szemeten! címmel Int3: Galgóczy Zoltán és Ughy Attila interpellációja dr. Mester László polgármesterhez Péterhalmi erdő, mint illegális szemétlerakóhely címmel Int4: Lévai István Zoltán interpellációja dr. Mester László polgármesterhez Létszámleépítés a Polgármesteri Hivatalban címmel. Int5: Lévai István Zoltán interpellációja dr. Mester László polgármesterhez Személyi összefonódások a Vagyonkezelőnél! címmel. 29. Kérdések, bejelentések S1. Ünnepi szónok kijelölése S2. Tehetségsegítő Tanács megalakulása S3. Bizottsági tag változás Zárt ülés!

3 Hk Változat: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 24. rendkívüli eljárással! 17 igen szavazat és 9 ellenszavazat mellett megalkotja 5/2010. (III. 01.) sz. rendeletét. 5/2010. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló - 37/2009. (X.20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 28/2009. (IX. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 25/2009. (VI. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 13/2009. (III. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosítása A többször módosított évi LXV. törvény 10. d) pontja alapján Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja: 1. A helyi önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 13/2009. (III. 10.) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 2. a), b) c) pontjainak helyébe az alábbiak lépnek: a) bevételeinek főösszegét millió Ft-ban b) kiadási főösszegét millió Ft-ban; c) hiányát millió Ft-ban határozta meg A költségvetési hiányt átlagosan millió forint rövidlejáratú, illetve rulírozó hitel felvételével finanszíroztuk.. 2. A 13/2009. (III. 10.) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1., 2., 2.2., 3., 3.1., 5., 6.1., 6.1.a, 6.2., 6.2.a, 10., 11. sz. táblái, valamint a tájékoztató jellegű 1.2.a., , , , , 5.1., 5.2., 6., 9.a, 9.b, 9.c sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak. 3. Az Önkormányzat évi költségvetésről szóló 13/2009. (III.10.) sz. Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak. 4. A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseinek megfelelően kell összeállítani az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Budapest, február 24. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester

4 Hk Változat: 1. 4 Általános indokolás Az államháztartásról szóló, többször módosított XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet 53. (6) bek. szerint a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kell módosítani a költségvetési rendeletet. A 13/2009. (III. 10.) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzati költségvetési rendelet jelen módosítását a évi utolsó költségvetés módosítás időpontja, illetve az év vége között bekövetkezett események indokolják. Részletes indokolás 1. A rendelet a 2009.évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza. 2. A jelzett módosításokat a felsorolt táblázatok tartalmazzák. 3. A 13/2009.(III.10.) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzati költségvetési rendelet korlátozott hatályban maradását tartalmazza. 4. A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A költségvetés módosítását az előző költségvetés módosítás elfogadása óta bekövetkezett változások, ezen belül az I-XII. havi teljesítések indokolják. A MÁK Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága Államháztartási Iroda felé az államháztartás információs rendszere szerinti beszámolót jelen költségvetési rendelet módosítás alapján, annak előírásai szerint kell elkészíteni. Budapest, február 24. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester 84/2010. (II. 24.) sz. határozat 17 igen szavazat és 9 ellenszavazat mellett felkéri a polgármestert a Pestszentlőrinc- Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. támogatási szerződésének módosítására az Igazgatási szakfeladat pénzeszközátadások táblában tervezett ,-eFt-nak megfelelően. Határidő: március /2010. (II. 24.) sz. határozat 17 igen szavazat és 9 ellenszavazat mellett felkéri a polgármestert a Budapest, XVIII. kerület Bókay Klert Szabadidő és Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. támogatási szerződésének módosítására, az Igazgatási szakfeladat pénzeszközátadások táblában tervezett ,-eFt-nak megfelelően. Határidő: március 10.

5 Hk Változat: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete a évi költségvetésről 25. rendkívüli eljárással! +25. kieg. (Könyvvizsgálói vélemény) 86/2010. (II. 24.) sz. határozat 11 igen szavazat, 11 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett nem fogadja el a következő javaslatot: A Képviselő-testület a évi költségvetésbe terveztesse be a Hunyadi Mátyás Gimnázium fűtéskorszerűsítését (fűtőtestek, és csövek cseréjét) a Vagyonkezelő által készített részletes műszaki felmérés alapján. Határidő: a évi költségvetés elfogadása 17 igen szavazat, 10 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett megalkotja 6/2010. (III. 01.) sz. rendeletét. 6/2010. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről A Magyar Köztársaság évi költségvetését a évi CXXX. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) szabályozza. Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. -a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 10. d) pontja értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési rendeletben állapítja meg. 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a helyi kisebbségi önkormányzatokra a számukra biztosított támogatások tekintetében valamint az önkormányzat intézményeire terjed ki. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetési a) bevételeinek főösszegét millió forintban b) kiadási főösszegét millió forintban, c) hiányát millió forintban határozza meg. A költségvetési hiányt átlagosan millió forint rövid lejáratú, ill. rulírozó hitel felvételével kell finanszírozni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen rendeletben jóváhagyott folyó évi költségvetési hiány finanszírozásának céljából hitel felvételére, vagy azzal egyenértékű pénzügyi művelet lebonyolítására.

6 Hk Változat: Jelen költségvetési rendelet az Önkormányzat szervezeti felépítésének és szakfeladati struktúrájának megfelelően tartalmazza a címrendet. 4. A költségvetési alapokmányokat a Polgármesteri Hivatalnak és az önállóan működő gazdálkodó intézményeknek kell elkészíteniük. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) A Képviselő-testület - tekintettel a feszített bevételi tervre, és a költségtakarékos kiadási előirányzatokra - a polgármestert indemnitási joggal ruházza fel arra az esetre, ha a költségvetési gazdálkodás során bármely kényszermegoldás alkalmazására lenne szükség. Az indemnitási jog egy-egy alkalomra az adott költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig, de legfeljebb 50 millió forint keretösszegig érvényesíthető. A polgármester intézkedéseiről tájékoztatja a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság elnökét és a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. (2) A polgármester előirányzat átcsoportosítási joga kizárólag az (1) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyről a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni. (3) A Képviselő-testület a jelen költségvetési rendeletben nem számszerűsíthető vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetéül általános tartalékot hoz létre. (4) A Képviselő-testület a jelen költségvetési rendeletben elkülönített céltartalékokat hoz létre. 6. Az intézményeknél és a szakfeladatoknál a tervezett bevétel elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők. 7. Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői az intézményi saját bevételeiket előirányzatosíthatják, ill. a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzatok átcsoportosítását saját hatáskörben végrehajthatják. 8. (1) A fejlesztések, felújítások finanszírozását a tényleges bevételi teljesítések arányában kell megvalósítani. Az alapítványok és a nem önkormányzati szervezetek részére jóváhagyott támogatásokat a testületi határozatok alapján kell teljesíteni, az utalások tényleges ütemezése a polgármester hatáskörébe tartozik. (2) Az önkormányzat intézményei a évi pénzmaradványt csak jelen rendelet módosítása útján, az előirányzat módosítását követően használhatják fel. (3) Az önkormányzat intézményeinek évi támogatási előirányzat maradványait a Képviselő-testület zárolja, felhasználásáról a zárszámadással egyidejűleg dönt. 9. A XVIII. kerületi Önkormányzat költségvetési intézményei kezességet nem vállalhatnak, és hitelt nem vehetnek fel. Pénzeszközeiket betétként csak a számlavezető pénzintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik esedékes kiadásaik teljesítését. Központi költségvetési támogatás sem értékpapír vásárlásra, sem betételhelyezésre nem fordítható. Az Áht. 100/E. (1) c.) pontja szerint a lekötés csak állampapírra terjedhet ki. 10. Új kötelezettségvállalás a költségvetési előirányzatokon belül is csak a pénzügyi források realizálódása után tehető.

7 Hk Változat: A évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket terhelő - összesen 100 millió forintot meghaladó - kötelezettségvállalás csak külön testületi döntés alapján tehető. (Figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 29/1997.(X.21.) sz. rendeletben foglaltakat.) 12. (1) A Képviselő-testület saját hatáskörben megtartja az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvételére ill. a kötvény kibocsátására vonatkozó döntési jogát. (2) Rövidlejáratú-, ill. rulírozó hitel vonatkozásában az általános kötelezettségvállalási szabályokkal összhangban a Képviselő-testület a polgármester részére biztosít döntési és intézkedési jogot, melynek alkalmazásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen számol be. 13. A beszerzések, felújítások, beruházások, szolgáltatások tekintetében a közbeszerzésekről szóló többször módosított évi CXXIX. törvény, valamint 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendelet (továbbiakban Ámr.), továbbá az önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 5/2009. (III. 01.) sz. rendelettel módosított 8/2008. (II. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet rendelkezései alkalmazandók. 14. (1) Az általános tartalék felhasználásáról figyelemmel az 5. (1) bekezdésben foglaltakra - 50 millió forintos értékhatárig a polgármester, e felett a Képviselő-testület jogosult dönteni. Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester minden testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. 15. (1) Az önkormányzati intézmények főfoglalkozású dolgozói részére január 1- jétől bevezetésre kerül a cafetéria rendszer. (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv..) módosítása következtében cafetéria rendszer kerül bevezetésre. A cafetéria juttatást a Ktv. 49/F. -a, valamint a köztisztviselők cafetériajuttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) sz. Korm. rendelet szabályozza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó cafetéria elemeket polgármesterijegyzői közös utasításban kell szabályozni. Az Ámr. 86. (3) bekezdése alapján a jutalom mértéke eft, ebből a céljutalom összege eft. 16. A költségvetési törvény 71. alapján a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja Ft. Az illetménykiegészítés mértéke 15%. Az egészségügyi támogatás juttatások kiszámításának alapja a Ft-os illetményalap. 17. Az 5. (4) bekezdés szerint jóváhagyott előirányzatok felhasználását a polgármester év közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésébe vonhatja. 18. (1) Az Ámr alapján január 1-jétől új szakfeladat rend lépett hatályba. Jelen költségvetési rendeletet, mind a Polgármesteri Hivatal, mind az önkormányzat intézményei tekintetében ez alapján kell összeállítani. (2) Jelen költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a többször módosított 1/2004. (II. 3) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról, felépítéséről szóló önkormányzati rendelet hatályát veszti.

8 Hk Változat: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet XII. fejezete (Az önkormányzat vagyona és költségvetése) az alábbiakkal egészül ki: Az önkormányzat feladatait kötelezően ellátandó ill. önként vállalt bontásban jeleníti meg a költségvetési rendeletben, a módosítások során és a beszámolóban egyaránt. Ennek megfelelően az önkormányzat intézményei a gazdálkodás során kötelesek szakfeladataikat kötelező ill. önként vállalt feladati bontásban elkülöníteni. A Hivatalban a szakmai teljesítés igazolásakor kötelesek a szakirodák a kötelező és önként vállalt feladatok szétbontását végrehajtani. A végrehajtást az önkormányzat intézményeire illetve a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan Polgármesteri és Jegyzői együttes utasításban kell szabályozni, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai minden tekintetben prioritást élveznek. 20. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kisebbségi önkormányzatok e rendeletben meghatározott támogatásának folyósítására. 21. A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 22. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a évi gazdálkodás során kell alkalmazni. A évi átmeneti gazdálkodásról szóló 41/2009. (XII.19.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet a évi költségvetési gazdálkodás részét képezi. B u d a p e s t, február 24. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Általános indokolás Dr. Mester László s.k. polgármester Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -ában biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a évi költségvetési rendeletét. A rendelet és mellékletei az Áht, valamint annak végrehajtására kiadott hatályos kormányrendeletek előírásainak megfelelően kerültek összeállításra. Részletes indokolás A rendelet első része, az ok és a hozzá kapcsolódó táblázatok a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. Az 1. határozza meg a rendelet hatályát, melynek értelmében a költségvetési rendeletben foglaltakat a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a helyi kisebbségi önkormányzatokra a számukra biztosított támogatástok tekintetében -, valamint az önkormányzat intézményeire kell alkalmazni. A 2. rögzíti az Önkormányzat évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hozzá kapcsolódó táblázatok, pedig meghatározzák a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

9 Hk Változat: 1. 9 A részletező táblázatok között - a törvényi előírásoknak megfelelően - szerepel a kisebbségi önkormányzatok támogatására felhasználható pénzeszközök kimutatása. A rendelet 20. -a felhatalmazza a polgármestert a támogatás kisebbségi önkormányzatok részére történő folyósítására. A bevételek bontása során elkülönítetten jeleníti meg az intézményi működési bevételeket, az önkormányzatok sajátos működési bevételeit, ezen belül a különböző jogcímeken befolyó adóbevételeket, a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket, a támogatásokat, kiegészítéseket és átvett pénzeszközöket, és a hiteleket valamint a pénzforgalom nélküli bevételeket. A rendelet tételesen tartalmazza, hogy 2010-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány. A hitel felvételét biztosító hitelszerződés megkötésére a polgármester részére ad felhatalmazást. A 3. rögzíti, hogy az Áht 67. (3) bekezdésének megfelelően a évi költségvetés az önkormányzati struktúrával összhangban tartalmazza a címrendet. A rendelet 4. -a rögzíti, hogy a költségvetési alapokmányok elkészítése és továbbítása a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő gazdálkodó intézmények feladata. A rendelet második része, az ok Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik. A polgármesternek előirányzat átcsoportosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási kötelezettséget is előír a Képviselő-testület felé. A polgármester részére az 5. (1) bekezdésében biztosított indemnitási jog a már meglévő előirányzatok közötti átcsoportosítást jelenti költségvetési kényszerhelyzet esetén, a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig, de legfeljebb 50 mft keretösszegig. A rendelet az Áht 73. (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait. Az általános tartalék és a céltartalékok képzéséről illetve felhasználásáról külön rendelkezik. Fontos garanciális szabályként rögzíti a rendelet 6. -a azt, hogy az intézmények felelősek a tervezett bevétel befolyásáért. Ha a tervezett bevételnél kevesebb bevétel realizálódik az adott intézménynél, erre hivatkozással nem lehet a költségvetési támogatást növelni. Ebben az esetben a kiadási előirányzatokat is a bevételeknek megfelelően arányosan csökkenteni kell. Természetesen a rendelet lehetőséget biztosít az intézményeknek arra, hogy saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajtsanak végre, de ez csak a saját bevételekre, ill. a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra vonatkozik. A rendelet a kifizetések feletti rendelkezési jogot meghatározott költségvetési keret összegéig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az eljárása során köteles a bizottságok javaslatait figyelembe venni. Amennyiben az adott kifizetés nem tartozik bele a meghatározott költségvetési keretösszegbe, a rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg. A beszerzések, fejlesztések, felújítások finanszírozását a bevételi teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit. Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. A évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket is terhelő kötelezettségvállalás csak abban az esetben tehető, ha arra vonatkozóan a Képviselő- testület külön döntést hoz. Ezt az előírást minden, 100 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetében alkalmazni kell. Ugyancsak alkalmazni kell a közbeszerzési törvény, illetve a közbeszerzési eljárás bonyolítására vonatkozó kormányrendelet, és a 5/2009. (III.01.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 8/2008.(II.26.) sz. önkormányzati rendelet előírásait, illetve az előkészítő szervezet működésére vonatkozó szabályzatban foglalt rendelkezéseket.

10 Hk Változat: A évi pénzmaradvány felhasználást akként rögzíti a költségvetési szervek vonatkozásában, hogy arra csak rendelet módosítás keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor. A rendelet 9. -a az önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetéssel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Igen fontos előírás, hogy az Önkormányzat költségvetési intézményei saját jogkörükben eljárva hitelt nem vehetnek fel és kezességet nem vállalhatnak. Az előírás összhangban van az Áht 100/E. (1) a) b) pontjaival. Ez a szabály elősegíti az átlátható gazdálkodás megteremtését, illetve biztosítja az intézmények kiszámítható működését. A rendelet ugyancsak garanciális szabályként tartalmazza azt, hogy milyen módon van lehetőség az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, kamatoztatására. A költségvetési intézmények vonatkozásában megtiltja a kezességvállalást és csak abban az esetben engedélyezi az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, ha az nem veszélyezteti az intézmény esedékes kiadásainak teljesítését. A Képviselő-testület döntési kompetenciáját fenntartotta az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvétele tekintetében, valamint a kötvénykibocsátásra vonatkozóan. A likviditási, illetve rulírozó hitel felvételére feljogosítja a polgármestert azzal, hogy be kell tartania az általános kötelezettségvállalási szabályokat. Az e jogkörben tett intézkedésekről a polgármesternek az intézkedés utáni soron következő ülésen kell tájékoztatnia a Képviselő-testületet. A köztisztviselők illetményalapja a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. tv. 71. szerint Ft. A köztisztviselőket megillető további juttatásokra tesz utalást a 15. (2) bekezdése. A 30/2002. (V.28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 32/2001. (X. 16.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelet rendelkezik a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munka és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól. A rendelet harmadik része, a ok a vegyes és záró rendelkezéseket tartalmazza. A 21. rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A 22. a rendelet hatályba lépéséről intézkedik. B u d a p e s t, február 24. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester

11 Hk Változat: A helyi kitüntetésekről szóló, többször módosított 4/2007.(II.06.) önkormányzati rendelet módosítása igen szavazattal egyhangúlag megalkotja 7/2010. (III. 01.) sz. rendeletét. 7/2010. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet A helyi kitüntetésekről szóló 35/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 36/2007. (XI. 6.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 4/2007. (II. 06.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 51/2006. (VII. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 52/2005. (XII. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 13/2005. (III.01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 20/2004. (IV. 30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 46/2002. (XII. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 5/2002. (II. 5.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 16/2001. (V. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 4/2001. (I. 30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 42/2000. (XII. 19.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 49/1998. (XII. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel és a 11/1996. (V. 09.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 30/1995. (X. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított, az önkormányzatokról szóló LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint kívánja módosítani a többször módosított 30/1995.(X.12.) a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletet. 1. Az I. fejezet 1. (3) bekezdés szövege az alábbiak szerint módosul: (3) A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára kitüntetésből évente 2 db adható, amelyből az egyik posztumusz kitüntetés is lehet. 2. Az V. fejezet 5. (1) bekezdése és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kerület szociális ellátásában a kerületben élő lakosokért kiemelkedő tevékenységet végző, vagy e tevékenységet kiemelkedő módon elősegítő, támogató személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj. (5) A Gondoskodás az emberért díj odaítélésére a beérkezett anyagok alapján a Szociális és Lakásügyi Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testület ülésére. 3. A VII. fejezet 8. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Kerületért Polgármesteri Elismerő Oklevél odaítélésről a kerület Polgármestere dönt a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság javaslatának, a nevelő-oktató intézmények segítő szakmai és szakszolgálat szakemberei vonatkozásában az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság javaslatának figyelembevételével, a hozzá eljuttatott javaslatok alapján.

12 Hk Változat: A IX. fejezet címe, valamint a 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint változik IX. fejezet A kerület Tanítója elismerő cím A Kerület Tanára elismerő cím A Kerület Óvónője elismerő cím A Kerület Fiatal Pedagógusa elismerő cím 10. (1) A Kerület Tanítója, a Kerület Tanára, a Kerület Óvónője, a Kerület Fiatal Pedagógusa elismerő cím a gyermekek, a tanulóifjúság nevelése-oktatása terén és a kerület érdekében legalább 10 éven át a kerületben végzett, 35 év alatti pályakezdők esetén legalább egy intézményben öt évet eltöltött, elismerésre méltó tanítói, tanári, óvodapedagógusi szakmai tevékenységért dolgozó személyek részére alapított díj. 5. A XIV. fejezet 20. (1) bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: (1) Az Önkormányzat által alapított valamennyi kitüntetésre javaslatot tehetnek részletes indoklással: - a kerületben megválasztott országgyűlési képviselők - valamennyi önkormányzati képviselő - a kerületi képviselő-testület bizottságai - a kerületi székhelyű és bejegyzett társaság, szervezet, egyesület, bejegyzett párt helyi szervezete - intézmények - a Polgármesteri Hivatal tisztségviselői és irodavezetői - az intézmények szakmai munkaközösségei A javaslatokat a Polgármesteri Titkárságon kell leadni a kitüntetés átadása előtt legalább 60 nappal, kivétel a VII. és a VIII. fejezetben szabályozott kitüntetés, ahol a határidő 30. nap. 6. A 23. (1) bekezdése az alábbiak szerint változik: (1) A kitüntettek névsorát a Városkép újságban, a helyi televízió műsorában és az önkormányzat internetes honlapján közzé kell tenni és gondoskodni kell az esemény megfelelő dokumentálásáról és archiválásáról. Záró rendelkezések 7. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján léphatályba. (2)Az alaprendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban vannak. Budapest, február 24. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester

13 Hk Változat: Indokolás 1. -hoz: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára kitüntetés a továbbiakban nem szabályozza azt, hogy az egyik kizárólag posztumusz lehet. 2. -hoz: Mivel a rendelet XII. fejezetében szereplő Semmelweis díj az egészségügyi dolgozók elismerésére ad külön lehetőséget, így a Gondoskodás az emberért díj odaítélése kizárólag az idősellátás és a bölcsődei gondoskodás területén dolgozókra terjed ki. Így a díjak odaítélésében a Szociális és Lakásügyi Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testületnek. 3. -hoz: A kerületi-nevelő oktató intézményeket segítő szakmai szolgálatok szakembereinek a megbecsülését is lehetővé teszi a módosítás. 4. -hoz: A kiadható címek kibővülnek a Kerület Fiatal Pedagógusa elismeréssel. 5. -hoz: A javaslatot tevők köre kibővül az intézmények szakmai munkaközösségeivel, illetve a Kerületi Idősekért Oklevél kitüntetés javaslatainak leadási határideje 30napra módosul. 6. -hoz: A helyi televízió nevének módosulása miatt szükséges a szöveg változtatása. 7. -hoz: A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. Budapest, február 24. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester 4. Rendeletalkotás a szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló, többször módosított 2/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról 27. rendkívüli eljárással! 27 igen szavazattal egyhangúlag megalkotja 8/2010. (III. 01.) sz. rendeletét. 8/2010. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet A szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló 11/2009. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 69/2006.(XI. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 23/2004.(V. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 2/2004.(II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 58/B. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,

14 Hk Változat: gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15. (7) (8) bekezdései alapján az alábbiak szerint módosítja a szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló 2/2004. (II.03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: a rendelet). 1. A rendelet 4. (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Szociálpolitikai Kerekasztal résztvevői Tanácskozási joggal résztvevők köréből:) c) Egyesített Szociális Központ vezetője vagy az általa megbízott személy, 2. A rendelet 6. (3) bekezdés j)-l) pontjának, valamint q) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: (A Tanácskozásra meg kell hívni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 17. (1) bekezdésével összhangban a:) j) Budapest XVIII. kerületi Védőnői Szolgálat vezetőjét, Budapest XVIII. kerületi Házi Gyermekorvosi Szolgálat vezetőjét, k) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Egyesített Szociális Központ Családsegítő Szolgálatának vezetőjét, l) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Egyesített Bölcsődék vezetőjét, q) a témában érintett társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok képviselőit, 3. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a rendelet 4. (2) bekezdésének f) pontja hatályát veszti. (3) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. Budapest, február 24. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főj e g y z ő INDOKOLÁS dr. Mester László s.k. polgármester Általános indokolás Jelen rendelet módosítását a szociális intézmények integrációja, valamint a Helyi Gyermekvédelmi Tanácskozáson résztvevők körének kiegészítése, pontosítása tette indokolttá. Részletes indokolás 1. -hoz: a Szociális Szolgáltató Intézmény és a Családsegítő Szolgálat integrációjával január 1. napjától működő Egyesített Szociális Központ létrehozásával szükségessé vált az intézmény megnevezésének módosítása a Szociálpolitikai Kerekasztal ülésén résztvevők körének meghatározásánál. 2. -hoz: a Helyi Gyermekvédelmi Tanácskozáson résztvevők megjelölésének pontosítására, a felsorolásuk kiegészítésére került sor, mely szerint a Tanácskozásra meg kell hívni Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Egyesített Bölcsődék vezetőjét is.

15 Hk Változat: hoz: jelen rendelet hatályba lépéséről, valamint a hatályon kívül helyezett jogszabályhelyről rendelkezik. Budapest, február 24. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester 5. Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 7/2008. (II.26.) számú rendelet módosításárára javaslat 28. rendkívüli eljárással! 18 igen szavazat és 9 ellenszavazat mellett megalkotja 9/2010. (III. 01) sz. rendeletét. 9/2010. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak, lakás-szövetkezeti épületek részére juttatható felújítási, korszerűsítési támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló 17/ III.24.) számú rendelettel módosított, 14/2008. (IV.22.) számú rendelettel módosított, 7/2008. (II. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosítása Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdés felhatalmazása alapján biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 4. -a az alábbiak szerint módosul: 4. (1) A pályázaton elnyerhető támogatás formája kamatmentes kölcsön. (2) Az Önkormányzat a lakóépület felújítása, korszerűsítése céljából a lakóközösség által felvett pénzintézeti hitel fedezetéül sortartó kezességet vállalhat, mely nem haladhatja meg a teljes beruházási költség 20%-át és legfeljebb a 30 M Ft összértéket. 2. A Rendelet 5. (1) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul: c) a lakóközösségnek a tervezett felújítás költségfedezet legalább 50%-ával kell rendelkeznie. 3. A Rendelet 7. -a az alábbiak szerint módosul: 7. (1) Az Önkormányzat a lakóközösség által több benyújtott pályázatára is adhat támogatást, de a támogatás(ok) mértéke a következők szerint alakul: a) Az Önkormányzat által kamatmentes kölcsön mértéke pályázatonként a felújítás tervezett összköltségének legfeljebb 50%-a lehet. b) Az Önkormányzat által külső pályázathoz nyújtott, illetve külső támogató közös pályázatához nyújtott kamatmentes kölcsön mértéke nem haladhatja meg a lakóközösség által vállalt önrész mértékét.

16 Hk Változat: (2) Az önkormányzati által biztosított támogatások a) együttes összege nem haladhatja meg lakásonként az Ft-ot, és b) felhasználásának időtartama maximum 5 év lehet. (3) A már elbírált és támogatott pályázatokhoz pótköltségvetés benyújtásával újabb támogatás nem igényelhető. 4. A Rendelet 8. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A benyújtott pályázatokat a Szociális és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el, amennyiben a kiíró máshogy nem rendelkezik, a benyújtástól számított 90 napon belül dönt a kamatmentes támogatás összegéről. 5. A Rendelet 8. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (4) A rendelet, illetve a pályázati kiírás előírásainak nem megfelelő pályázatokat a polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, és erről értesíti a pályázókat. 6. A Rendelet 9. (1) bekezdés j) pontja az alábbiak szerint módosul: j) azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat 3 db eredeti példányban a rendelet 1. számú melléklete szerint, és 30 napnál nem régebbi bankszámla igazolás. 7. A Rendelet 10. (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: (2) A megállapodásban meghatározott munkák műszaki átadás-átvételi eljárását követő 15 munkanapon belül kerül sor a támogatás összegének átutalására, a lakóközösség által megbízott műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, illetve a kedvezményezett képviseletére jogosult nyilatkozatai alapján. 8. A Rendelet 10. (4) bekezdés az alábbiak szerint módosul: (4) A pályázónak az elnyert támogatás felhasználásáról a munka befejezését követő 90 napon belül el kell számolnia. Az elnyert, de fel nem használt támogatást ideértve a megállapodásban megjelölt határidőig szerződéssel le nem kötött támogatást is a pályázó elveszti. 9. A Rendelet 10. (5) bekezdése hatályát veszti. 10. A Rendelet 11. (1) az alábbiak szerint módosul: 11. (1) A kamatmentes hitelt eltérő rendelkezés hiányában az Önkormányzat maximum 5 éves időtartamra nyújtja, amelynek visszafizetése a felújítási munkák elkészülte utáni negyedév első hónapjától indul, havonkénti egyenlő részletekben az alábbi feltételekkel: a) ,-Ft alatti támogatásnál a visszafizetés határideje 1,5 év, b) ,-Ft ,-Ft közötti támogatásnál a visszafizetés határideje 3 év, c) ,-Ft feletti támogatásnál a visszafizetés határideje 5 év. 11. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Budapest, február 24. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester

17 Hk Változat: Indokolás 1. -hoz: Jelen Rendelet módosításával az önkormányzat a lakóközösségeket kamatmentes kölcsön, illetve meghatározott garanciával támogatja a lakóépületek felújítása, korszerűsítése érdekében. 2. -hoz: A lakóközösségek támogatásának feltétele, hogy a felújítási költség legalább 50%-ával rendelkezzenek. 3. -hoz: Az önkormányzat a Rendelet módosításával szabályozza a támogatás mértékét hoz: A Rendelet módosítása pontosítja a támogatás nyújtásának feltételeit hoz: A Rendelet módosítása a támogatás kifizetésének módját szabályozza hoz: A Rendelet módosítása a támogatás biztosításának pénzügyi feltételeit szabályozza hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. Budapest, február 24. dr. Váczi - Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester

18 Hk Változat: Rendeletalkotás a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 60/2006 (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról 29. rendkívüli eljárással! 26 igen szavazattal egyhangúlag megalkotja 10/2010. (III.1.) sz. rendeletét. 10/2010. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló - 40/2009. (XI. 17.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 29/2009. (IX. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 24/2009. (V. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 20/2009. (IV. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 15/2009. (III. 24.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 6/2009. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 44/2008.(XII. 20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 43/2008. (X.II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 36/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 31/2008. (IX. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 29/2008. (IX. 09.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 22/2008. (V. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 16/2008. (IV. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 11/2008. (III. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 6/2008. (II. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 45/2007. (XII. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 40/2007. (XI. 6.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 31/2007. (IX. 11.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 27/2007. (VII. 9.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 19/2007. (V. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 18/2007. (V. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 12/2007. (III. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 10/2007. (III. 05.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 9/2007. (III. 05.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 67/2006. (XI. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 60/2006. (IX.12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdés, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 60/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 24. -a helyére az alábbi rendelkezés lép: 24. Tervtanácsi véleményezéshez kötött tervek (1) a) műemléki, helyi érték-, valamint városképi védelem alatt álló területen új épület elhelyezése, illetve a meglévő épület külső megjelenésének változtatását eredményező átalakítása, bővítése esetén,

19 Hk Változat: b) intézményi épületek elhelyezéséhez, a meglévők külső megjelenésének változtatásával járó átalakításához, c) jelentős átépítésre előirányzott területen új létesítmény elhelyezése esetén városképformáló szerepére tekintettel, d) ha a beépíteni kívánt telek nagysága a környezetben kialakult jellemző teleknagyságot, illetve az elhelyezni kívánt épülettömeg a környezetben kialakult és jelentős átépítésre nem szánt épülettömegeket legalább 25%-kal meghaladja, e) munkahelyi területen új üzemi épület elhelyezéséhez, ha az a közterület mentén vagy a közterületről látható helyen kerül elhelyezésre, f) az egységes elvek alapján kialakított csoportos vagy telepszerű lakóterületeken új épület elhelyezéséhez, a meglévők külső megjelenésének változtatásával járó átalakításához, g) az építési helynek a PPVSZ-ben meghatározott feltételek között történő kiegészítésével megvalósítható építmény (pl. az előkert terhére kiegészített építési helyen gépjárműtároló) elhelyezéséhez, h) a közterületi építmények, köztárgyak elhelyezéséhez, i) túlnyomórészt kialakult beépítésű lakóterületen új épület elhelyezéséhez, ha az építési helyen belül nem a környezetben kialakult beépítés által meghatározott építési vonalon kerül megvalósításra, j) a városszerkezetben kiemelt pozíciójú ingatlanokon építendő, ezért a településkép alakításában domináns épületek elhelyezéséhez, k) a 7. (2) bekezdés szerinti eltérés alkalmazásával történő építmény-elhelyezéshez, l) 2 m 2 -t meghaladó méretű reklámhordozó elhelyezéséhez, továbbá m) a 9. (2) és (4) bekezdés szerinti esetben a mérnöki létesítmények elhelyezéséhez. (2) A városképi illeszkedés biztosítása érdekében, ahol az építési övezetben előírt maximális építménymagasság értékét a tömb épületeinek jellemző építménymagassága nem éri el, és/vagy a szomszédos épületek csatlakozó párkánymagassága jelentősen (4,5 méterrel) kisebb mint az előírás, a meglévő beépítéshez való illeszkedést tömegvázlattal kell igazolni. Ha a beépítési előírás zártsorú beépítésre vonatkozik és az adott tömbben a jellemző beépítés (a tömb több mint 50%-án) szabadon álló akkor az előírt maximális építmény magasságot, mint a maximális tetőgerinc magasságot kell figyelembe venni és a minimális építménymagasságot a készítendő tömegvázlat alapján kell kialakítani. Az L2/A- XVIII/Ü-3 övezetben az építmények legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 10,5 m-t. Az illeszkedéssel kapcsolatos szakértői állásfoglalást a Tervtanácstól kell beszerezni az építési engedély kérelem benyújtása előtt. (3) A Tervtanácsi állásfoglalást az építési engedély kérelemhez csatolni kell. 2. A Rendelet 26. (18) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi bekezdés lép: (18) a) L4 és L7 keretövezetekben bejelentés köteles illetve működési engedélyhez kötött tevékenység céljára szolgáló rendeltetési egység az 5. sz. mellékletben foglalt korlátozások figyelembevételével helyezhető el. 3. A Rendelet 66. (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 66. I-XVIII/KI, I-XVIII/KI-2, I-XVIII/KI-3 építési övezet (2) Az építési övezetekben az alábbi határértékeket kell figyelembe venni: Építési övezet Kialakítható legkisebb telek Beépítési mód Terepszint alatti beépítés Legnagyobb beépítettség Legkisebb építménymagasság Legnagyobb építménymagasság Legkisebb zöldfelület Legnagyobb szintterületi mutató I-XVIII/KI 2000 m 2 Szabadon álló 50 % 45 % 4,5 m 12,0 m 40% 1,5 m 2 / m 2 I-XVIII/KI m 2 Szabadon álló 50 % 25 % 4,5 m 10,5 m 50% 0,8 m 2 /m 2 I-XVIII/KI m 2 Szabadonálló 45% 40% 4,5 m 10,5 m 40% 2,0 m 2 / m 2

20 Hk Változat: A Rendelet 5. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 5. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Budapest, február 24. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Általános indokolás Dr. Mester László s.k. polgármester Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Képviselő - testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdés felhatalmazása alapján alkot rendelkezést a szabályozási tervekről és módosíthatja azokat. Jelen módosításokat részben az időközi jogszabályi módosulások, részben a gyakorlati alkalmazás során felmerült tapasztalatok indokolják. Részletes indokolás Az 1. -hoz: A 252/2006. (XII. 7.) számú Korm. rendelet szabályozza az önkormányzatoknál a helyi tervtanácsok müködését. Jelen paragrafust kiegészítő (2), (3) bekezdések a Tervtanács helyi feladatait határozzák meg. A 2. -hoz: A Rendelet 5. számú mellékletének módosulása indokolta a bekezdésen belüli szöveg igazítását. A 3. -hoz: A paragrafus az építési övezetekben alkalmazandó paramétereket pontosítja. A 4. -hoz: A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 359/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletnek megfeleltetés indokolja a táblázat jelen tartalmú módosítását. Az 5. -hoz: A hatálybalépés időpontjáról rendelkezik. Budapest, február 24. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 Budapest XVIII. Kerület

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 1.) rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 1.) rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 1.) rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben!) Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Nagybörzsöny Község Önkormányzat 2/2013.( II.13. ) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről

Nagybörzsöny Község Önkormányzat 2/2013.( II.13. ) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről Nagybörzsöny Község Önkormányzat 2/2013.( II.13. ) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetéséről Nagybörzsöny Község Önkormányzat 2/2013.( II.13. ) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2004.évi pénzmaradvány felhasználásról, valamint a 2005.évi költségvetés és végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosításáról A Budapest

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. 1. A rendelet hatálya Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2012.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 15/2012. (IX.13.), 18/2012. (XI.14.), 1/2013. (I.31.) és a 6/2013.(IV.25.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2012. (XII. 13.) önkormányzati

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz r e n d e l e t e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 1 Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 1/2013. ( II. 18.) rendelete az Önkorm nkormányzat nyzat 2013. évi költs gvetéséről Fábiánsebestyén

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben