Vasárnaponként gazdapiac Zsámbékon március zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vasárnaponként gazdapiac Zsámbékon. 2015. március www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja"

Átírás

1 zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja március interjú Zombori László képviselôvel Önkormányzati döntések A mi farsangunk farsangi kavalkád Farsang a köznevelési intézményekben a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat éves programajánlója simon M. Veronika kiállítása Zsámbékon Elindult a zsámbéki jazz évad buda vidéki borosgazdák és borkedvelôk találkozója Zsámbéki Sport Klub hírei Vasárnaponként gazdapiac Zsámbékon

2 Beharangozó Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is elvehetik mások. De nincsen olyan hatalma a földnek, amelyik elvehetné tôled azt, hogy a pillangónak tarka szárnya van, s hogy a rigófütty olyan az erdôn, mintha egy nagy kék virág nyílna ki benned. Nem veheti el senki tôled azt, hogy a tavaszi szellônek édes nyírfaillata van, és selymes puha keze, mint a jó tündéreknek. Milyen igazak Wass Albert szavai. Hát nem? De. A napi örömök a mieink. A szépet csak mi vehetjük észre. A boldogságot csak mi élhetjük át. Az ünnepnek csak mi tudunk örülni. A gonoszságot csak magunk tudjuk elhessegetni. A jót csak mi cselekedhetjük meg. A rossz magatartást is csak mindenki maga tudja helyrehozni. A szabadság szívdobbanását is csak egyénileg élhetjük meg, de közösen élhetjük át. Dobbanjon sok szív együtt! Ünnepelni és emlékezni tudni kell. Ünnepelni jó! Az ünnep mindig valami magasztos érzéssel tölti meg lelkünket. Összejövünk, együtt vagyunk, emlékezünk múltra, álmodjuk a jövôt. Hitet merítünk a nagy elôdök eszmeiségébôl, akik mertek dönteni, mertek a szívükre hallgatni, mertek cselekedni. Ez az érzés nem más, mint a szabadság akarása. A szabadságszeretet. A szabadság fuvallata Áprily Lajos Mennék eléd címû verse már nagyon aktuális. Várjuk a tavaszt, már valóban elébe mennénk. Gyorsított léptekkel indulunk, hátha elôbb érkezik! Mennék eléd, mert itt vagy már közel. A déli oldalon leselkedel. Gyökerek hallják könnyû léptedet, átküldesz egy-egy halk leheletet, mely szûzies még és illattalan, de sejtetô, jó langyossága van. Csak arcom érzi még, nem sejti más, varázs van benne, keltetô varázs. Ahol jársz, néma éberség fogad, keresed a rügyes sombokrokat, hogy langyosságoddal rájuk lehelj s kipattanjon a sárga kis kehely. Feljössz az élre, melyet hó erez, íj válladon, a hátadon tegez, benne az arany nyílakat hozod, melyekkel a telet megnyilazod. Mennék eléd, s mint fényváró anyám, még utoljára elkiáltanám nevedet, melybôl napfény sugaraz: Tavasz, tavasz! Tavasz, tavasz, tavasz! ZSÁMBÉKI POLGÁR Reméljük, március 15-re megérkezik, a tavasz fuvallata átsuhan rajtunk feltöltôdünk. Ismét emlékezünk az évi forradalom és szabadságharc hôseire, azokra a bátor emberekre, akik tudták, mi a dolguk. Érezték, mi kell nekik és a népnek. Hazában, nemzetben gondolkodtak. Ezen a nemes napon a hôsök elôtti fôhajtásunkkal teszünk ígéretet, hogy emléküket, bátor helytállásukat soha nem felejtjük el. Eszmeiségüket továbbvisszük, fáklyaként hordozzuk. Így alakul ki az örök körforgás, ahogy Dutka Ákos Március 15. címû versében megfogalmazta: A rög alatt most megmozdul a mag S a szív alatt az örök gondolat, Hogy itt e rögbôl egy darab vagyunk, Rajta nôttünk és általa vagyunk. Száz titka, nedve még bennünk kering, Daloltunk, sírtunk s rög leszünk megint, Magyar mezôn egy múló kis halom, De repülünk egy bátor dallamon, Mit zengve hoz a márciusi szél És vele dobban szívünkben a vér, A vér, amelyet érlelt annyi nyár, Kalászba szökkent magyar napsugár. Anyád porában most mozdul a vér S indul feléd az új magyar kenyér. Lélekké válik benned majd a rög, Mely véred, hazád, sírod, börtönöd, S benned dalolja örök dallamát Anyád a rög, hogy ez a föld hazád. Az örök érvényû, Mit kíván a magyar nemzet Legyen béke, szabadság és egyetértés gondolatok szellemiségében, Zsámbékon ismét lesz a nemzeti ünnep elôestéjén fáklyás felvonulás, március 15-én pedig megemlékezés a Romtemplomnál. Találkozzunk a rendezvényeken és ünnepeljünk együtt! Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! Klotz Mária fôszerkesztô A mi farsangunk (Cikk a 8. oldalon olvasható)

3 ZSÁMBÉKI POLGÁR A hiteles ember Keramikus, hagyományôrzô és képviselô Az általa és barátai által szervezett napfordulós rendezvények mindig teltházasak. A szintén általa rendezett borosgazdák és borbarátok találkozóin egyre több borosgazda vesz részt. A magyarsággal kapcsolatos ünnepek kiemelkedô jelentôségûek számára. Hivatása alkotó, mégpedig keramikus. Felesége, Varga Zsuzsanna szintén szakmabeli, akivel együtt alkot. Családjával a város közepén a Cserepeskertben lakik, amelynek udvara egy-egy összejövetel alkalmával mindenki számára nyitva áll. Sokoldalúsága mellett képviselôi munkát is végez. Zombori Lászlót kérdezte lapunk életérôl, tevékenységérôl, közéletiségérôl. Zsámbékon Zombori László már évek óta aktív közösségi életet él. A Zsámbéki Hagyományôrzô Baráti Kör elnökeként a tagokkal együtt számos napforduló ünnepet szervezett, amelyeknek mindig óriási a látogatottsága. Mikor és milyen céllal hozták létre a baráti kört? A Zsámbéki Hagyományôrzô Baráti Kör ben, hasonló gondolkodású emberekbôl, egy önszervezôdô társaságból alakult. Az Ismerjük meg világunkat, ismerjük meg történelmünket elôadássorozattal kezdôdött, ahova különbözô elôadókat, írókat, mûvészeket, a magyarok múltjával foglalkozó történészeket hívtunk. Elôször csak ültünk az elôadásokon, magunkba szívtuk, elraktároztuk az ott hallott ismereteket, majd szépen hazamentünk. Rájöttem, hogy a felhalmozott tudás akkor lesz életszerû, ha azt a gyakorlatba is átültetjük: a magyar hagyományokat, a beszédet, a viseletet, a táncot, a zenét életszerûvé tesszük. Arra gondoltam, hogy hozzunk létre napfordulós rendezvényeket, ezáltal is a tradíciókat, a nagy ünnepeinket elevenítjük fel, amelyeket méltánytalanul elfelejtettünk. Azért is fontosak ezek, mert az elfeledett történelmünk, szakrális kultúránk, a régi faluközösség élete a multikultúra megjelenésével erôsen háttérbe szorult. Tehát abból a közösségbôl alakult ki egy kemény mag, akikkel aztán az egyesületet megalakítottuk, és a mai napig együtt tesszük a dolgunkat. Pár év múlva a Mátyás Íjászai Egyesületet is létrehoztam, amely misszióba és a közös munkába a fiatalokat is bevonjuk. A már említett napforduló ünnepségek erôsen kötôdnek a hagyományokhoz. A hagyományápolás, hagyományôrzés milyen szerepet töltött/tölt be az életében? Tudat alatt már gyermekként a hagyományôrzés jegyeit magamba szívhattam, ugyanis nagyszüleim és apám részérôl is körbevettek olyan tárgyak, viselkedésformák, amelyek elültették bennem a hagyományôrzés egy-egy részletét. Fôleg édesapám, Zombori Imre kötôdött a hagyományokhoz, gyûjtötte a régi tárgyakat. Aztán én is összeszedtem a régi krumplinyomókat, vászonfazekakat, sôt használom a mai napig nagyapám sarlóját vagy kaszáját. Egyébként apám helyi történetíró volt Zsámbékon, a könyvtárat vezette több évtizedig, sôt édesanyámmal együtt tanítottak is az iskolában. Gyerekként felismertették velem a jót, rosszat, hamisat, igazat, de mindezek a fogalmak már felnôttként tudatosodtak inkább bennem. A helyi polgároktól hallottam, hogy önnek van régi zsámbéki sváb festett szekrénye. Igaz ez? Anyai ágon svábok az ôseim. Dédnagymamám Tafferner Terézia, nagyanyám Jelli Katalin volt. Egyébként a két sváb család meghatározó a Zombori László keramikus környéken, Piliscsabától Etyekig élnek rokonaim. Valóban vannak gyönyörû sárga festett bútoraim, ezeket ôrzöm. Egy ágyat oda is ajándékoztam a Sváb Tájháznak, sôt édesapám által gyûjtött használati tárgyakat is. A szekrénytôl nem válok meg, ez egy ôrzött, nagy becsben tartott családi emlék. Édesapja ezek szerint magyar származású volt? Igen, ô Szegedrôl származik, sokáig dolgozott azon a környéken, mint kántortanító. Költôi vénája is volt, munkásságáért Egressy-díjat kapott. Én is csak késôbb tudtam meg, hogy verseket írt, mégpedig egy szavalóversenyen mint a költô fiát mutattak be, amelyen akkor jót mulattam, de igaz volt. A legutóbbi Buda vidéki borosgazdák és borkedvelôk VI. találkozója óriási sikert aratott, mind a borászok, mind pedig az érdeklôdôk körében. Miért tartja fontosnak az ilyen jellegû rendezvények szervezését? A Buda vidéki borosgazdák és borkedvelôk találkozóját rendkívül fontosnak tartom, amióta a hagyományôrzésbe belecsöppentem. A helyi közösségek, ezen belül is a helyi termékek megismerésének nagy szerepet tulajdonítok. Korábban a budai borvidék nagyon híres, sôt a borkultúra része volt, mind a vörös, mind pedig a fehér rozé borai által. Látni lehetett, hogy évrôl-évre szûntek meg a hegyoldalban a szôlôk, de szerencsére ez a folyamat megállt. Ezért érdemes erôsíteni a bortermelôket azáltal is, hogy elhívjuk ôket találkozóinkra, ahol leülnek egy asztalhoz, megismerik egymást, és kicserélik tapasztalataikat. Aki pedig jó bort szeretne vásárolni, annak nem kell elutaznia Egerbe, Sopronba, Villányba, hanem kiváló minôségû bort kaphat Tökön, Zsámbékon, Biatorbágyon és a környéken is. Szívem csücske és egyben egy mesebeli történet, hogy egyre több pince nyílik Zsámbékon, amelyre a Szuszogó nevû pincesor ragyogóan alkalmas. Sokan vesznek szôlôterületet, vagy kész szôlôt, készítenek bort, ezáltal a finom itallal újra megtelnek a pincék. A turizmusba is be tudnánk építeni ezeket az újjá alakult Idegenforgalmi Egyesületen keresztül, amelynek egyébként alapítója voltam. Fókusz Önnek van szôlôje? Nincs, de nagyapámnak volt a Mányi úton, présházzal együtt. A 70-es években sajnos eladta, mert már idôs volt és nem volt türelme mûvelni. A kézmûvesség az ön életében rendkívül fontos szerepet tölt be, ugyanis keramikus a mestersége. Miért választotta ezt a hivatást, mi motiválta erre? Sok minden ötvözôdik az én hivatásomban. Pedagógus szülôk gyermekeként vonzott a pedagógus pálya, így húsz évig a budapesti, elôször szakmunkásképzôben, aztán a Kézmûipari Szakközépiskolában keramikusokat tanítottam. Egyébként mûszaki szakoktatói végzettségem van keramikus területen, és gipszminta készítô végzettséget is szereztem. Felnôttként és pedagógusként elvégeztem a Mûszaki Egyetem vegyészeti szakát is, mert érdekelt ez a terület. Az új oktatási rendszer megjelenésével a korábban jelentkezô közül kiválasztott tanuló még inkább csökkent, ahogyan a színvonal is. Szüleim betegsége és saját elhatározásom vitt arra, hogy otthon dolgozzam keramikusként. Mai napig kerámiakészítéssel és oktatással is foglalkozunk feleségemmel, Varga Zsuzsannával. A 15 évestôl a 105 évesig szeretettel várjuk a jelentkezôket, akiket korongolni, díszíteni, festeni tanítunk, vagy akár szakirányú anyagismeret, szakismeret, szakrajz, néprajz oktatását vállaljuk. Szakmunkás, vagy mestervizsga letételére is felkészítünk felnôtteket. Legutóbb Újvidéken jártam a magyar folklór központban, ahol az ottani keramikusok mestervizsgáján vizsgáztattam. Hogyan készülnek a fazekas termékei? Milyen tárgyakat készít? Mi a hivatásbeli ars poétikája? Hosszú évek múltak el, amíg kikísérleteztem azokat a tárgyakat, formákat, amelyeket magaménak mondhatok, amelyek az én stílusomra jellemzôek. Tûzálló és használati edényeket, virágcserepeket készítünk. A szakma turpissága, hogy kapcsolatban áll hagyományôrzéssel. A gyakorlati tudás hamarabb jut el a csúcsig, mint ameddig a hivatás szellemi tudása megérik. Amikor a technikai és szellemi tudás letisztul, összhangban van egymással, csak akkor mutatkozik meg a tökéletesség a tárgyakban. Korábban figurális dolgokat is készítettem, de rájöttem, nem ez a keramikus feladata, ez egy másik szakma. TARTALOM A szabadság fuvallata 2 Interjú Zombori László képviselôvel 3-4 Önkormányzati döntések, hírek 5-6 Közbiztonság 7 Farsangi rendezvény 8 Farsang a bölcsôdében 9 Oviparádé volt a Tündérkertben 9 Zichy-hírek 10 Premosok a III. Farsangi Gasztro Versenyen 11 Disznótor a KSZJ-ben 11 A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015-ös rendezvényei 12 Vízkereszttôl húshagyó keddig 13 Kultúra-túra 13 Interjú Simon M. Veronikával 14 Elindult a zsámbéki jazz évad 15 Programajánlók 15 Nyugdíjas találkozó és farsangi bál 16 Buda vidéki borosgazdák és borkedvelôk találkozója 17 Zsámbéki Sport Klub hírei 18 Családi Egészség Klub beszámolója 19 Menza beszámoló 20 Hirdetés Eseménytükör MÁRCIUS 3

4 FÓKUSZ Hogy mi a hitvallásom? A kerámiaszakma (fazekasság) feladata: a hagyományôrzés, a múltbéli emlékek, formák ébren tartása, közvetítése, ápolása, továbbfejlesztése, étékelése. Az új létrehozása, sajátos formavilág, díszítmények elôállítása, fontos és elidegeníthetetlen joga minden alkotónak, de kötelessége látni is a formailag, esztétikailag helyes irányt. E nehéz feladat megoldásához sok tapasztalat, évtizedes-évezredes emlékek megemésztése, feldolgozása és ezáltal a kitapintott hiány biztos ismerete szükséges. Ugyanakkor tudni kell, mi az új, amivel a társadalmi, biológiai fejlôdéssel létrejött hiányt pótolni lehet. Nem lehet találgatni, pontosan tudni kell, mi az, ami még nincs. Az a nincs úgy jelenjen meg a következô nemzedékek életében, mint az évezredes hagyományok továbbadója, mely a következô idô szellemét is magába tudja még fogni. Édesapám által gyûjtött régi népi cserépedények vonzanak, azok alapján tökéletesítem a sajátjaimat a célszerûség, a használhatóság irányába. Az a célom, hogy ha valaki leteszi maga mellé, az melegséget sugározzon, sôt szeretném, ha engem is belelátna majd a használója, mert az én stílusom, én készítettem. Remélem az élmény, amit egy jól elkészített edény adhat, kellemes érzéssel tölti el a felhasználót. Ezt az élményt, érzést alá tudom támasztani, mert én is az ön által készített zöld bögrébôl iszom reggelenként a kávémat. A legújabb dizájn, a bordó-zöld kerámia, amit karácsony tájékán dobott piacra, nagyon impozáns és tükrözi a minden darabon megjelenô, Zombori-stílust. Milyen az ön egyéni stílusa? Úgy érzem mára már kialakult az a forma- és mintakincs, ami csak engem jellemez. Ha valaki ránéz a kerámiáimra, megállapíthatja, hogy ez egy Zombori-féle edény. Egy kedves barátom, aki a szakrális kultúráról tartott elôadást, nézegette tárgyaimat, majd megmagyarázta: az ôsi napmotívum, az ôsszentháromság a három pöttyel stb. látható rajtuk. Magam nem tudtam, mit jelentenek ezek a díszítmények, de általuk tudat alatt, egy ôsi tudás tört felszínre nálam. A régebbi díszítményeim mellé, plusz jelentéstartalmú motívumokat is beleteszek már. Van-e olyan mestere, akire szívesen emlékezik vissza, akitôl a szakma csínját-bínját elsajátította? Szentendrén tanultam, ahol Borsodi László és felesége voltak az oktatóim. A keramikusi tudás tôlük ered, sok tapasztalatot szereztem náluk. Az igazi fazekas tevékenységet azonban Bajnán, Katona Istvántól, egy korondi fazekas mestertôl tanultam. ô egyébként miután áttelepült Erdélybôl bányászként dolgozott, majd nyugdíjba vonulása után kezdett el ismét eredeti korondi formákat és mintákat készíteni. Engem Mózer Zoltán vitt el hozzá, aki felfedezte, hogy olyan régi dolgokat készít, ami hiányzott a Néprajzi Múzeum gyûjteményébôl. ô tanította meg nekem a régi kemencés égetést és mindent, amit a fazekasságról tudni kell. Nagyon hálás vagyok neki a mai napig is. Önállóan, vagy segítséggel dolgozik? Feleségem, Zsuzsi is sokat tesz hozzá az edényekhez: övé a festés-mázadás, a rátétes díszítés, enyém a korongozás és fülezés. Korábban a fülezést is ô csinálta, de a munkahelyi elfoglaltsága ezt már nem teszi lehetôvé. Egyébként ô is szakmabeli, keramikus. Jelenleg a biatorbágyi Fészek Fogyatékos Nappali Ellátóban egy kerámiamûhelyben A házaspár: Zombori László és Varga Zsuzsanna dolgozik, ahol a megváltozott munkaképességû embereket segíti alkotómunkájukban. Mi a hobbija és még érdekelne, hogy ki a kedvenc költôje? Gimnazista koromban grafikával foglalkoztam, az iskolában önképzô körben rajzot oktattam gyerekeknek. Egyszer lerajzoltam a zsámbéki pincesort. A 70-es években színjátszó kört is vezettem a mûvelôdési házban. Akkoriban sok helyen felléptünk, számos helyen vendégszerepeltünk. Utazások alkalmával beszélgetés során, verssorokkal válaszoltunk egymásnak. És akkor most jön a kedvenc költôm, több is van: Farkas Árpád közel áll hozzám, Ady Endrébôl építkeztem, aki zseni volt. József Attilát is kedvelem. A magyar irodalom egyébként is fontos számomra. Több ezer kötetes könyvtáram van otthon, ami részben édesapámtól rám öröklôdött, részben én is folytatom a gyûjtést. Jobbára versesköteteim, néprajzi és szakrális könyveim vannak. A Biblia mellett egy másik bibliám, Bálint Sándor Ünnepi kalendárium címû kétkötetes munkája, amit szinte minden nap olvasok. Egyébként édesapám legkedvesebb tanára volt és egy csoda folytán én is kedvelem. Közösségi tevékenysége nemcsak a Zsámbéki Hagyományôrzô Baráti Kör munkájában bontakozik ki, hiszen önt Zsámbék polgárai a október 14-i helyhatósági választáson képviselônek is megválasztották. Hogyan fogadta a választópolgárok bizalmát és mi a szerepe a képviselô-testületben? Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen sokan szavaztak rám, ezáltal a képviselô-testület tagja lehetek. Nagyon köszönöm Zsámbék polgárainak a bizalmat, igyekszem tudásom legjavával szolgálni ôket. Tudvalevô, hogy én vagyok az egyetlen független képviselô, ezáltal még inkább köszönöm, hogy nemcsak a pártokat, hanem személyemet is preferálták. Egyébként nem zavar, hogy a többi képviselô párthoz tartozik, hiszen sok kedves ismerôsöm van köztük, sôt vannak, akik a hagyományôrzô kör tagjai, vagy támogatói. Már sok civil munkát végeztünk együtt, jól ismerjük egymást. Törekszem arra, hogy a testületben hallatsszon a szavam, hiszen kutya kötelességem, hogy utolsó szolgája legyek annak a közösségnek, amely azért választott meg, hogy képviseljem azt. A polgárok által felvetett problémákat a testületben elmondjam, orvosoljam, a döntéshozatal során figyelembe vegyem. A Humán Bizottság elnökhelyetteseként milyen konkrét feladatai vannak? Az elnök távollétében ôt helyettesítem, intézem a bizottság ügyeit. A bizottságban vannak ZSÁMBÉKI POLGÁR képviselôk, külsôs civil tagok, és elmondható, hogy közös gondolkodás során születnek a döntések. Zsámbék polgárainak felhatalmazásából ott lévén, a bizottságban is az ô kéréseiket tolmácsolom, képviselem. Zsámbék Város fejlesztésében mi a legégetôbb, a leginkább megoldandó feladat? Egy újonnan felállt testületben ahol a polgármester is tôsgyökeres zsámbéki, rengeteg feladat vár megoldásra: vízelvezetés, csatornahálózat, utak, köztisztaság, közbiztonság és még sorolhatnám. A közbiztonság mostanra érett be, hiszen tudatosodott a lakosokban, hogy van rendôr, vannak polgárôrök és városôrök. Lépten-nyomon látom autóikat, tagjaikat a városban és ez megnyugtató. A megoldandó problémák mellett fontos, hogy jó közérzet alakuljon ki Zsámbékon és olyan közösségek legyenek, amelyekbôl építkezni lehet. A polgárokat jobban be kell vonni a döntéshozatalba, pl. civil fórumok tartásával, tôlük való információszerzéssel, hogy egyáltalán milyen problémáik vannak. Ha érzik, hogy számítanak a véleményükre, akkor aktivizálhatóbbak. Ezt már megtapasztaltam az eddigi tevékenységem során, hiszen amikor létrehoztuk a baráti körrel a Trianoni emlékhelyet, vagy a Boldogasszony Kemencét, akkor nagyon sokan részt vettek a munkában. Ha a megszólítások felerôsödnek, akkor bekapcsolhatóak lesznek a közös építkezésbe. A képviselôtársaimat is jó szándék és a közösségért való tevés vezeti. Megváltozott, amióta képviselô lett? Amióta képviselô lettem, semmi nem változott bennem. Annyi, hogy nagyobb a felelôsségem, de továbbra is teszem a civil dolgomat, mint eddig. Ugyanúgy lesznek Zsámbéki Hazatérô Klubjaink, tavasszal ismét tanítom a fiatal íjászokat stb. Minden szombaton összejövünk, megsütjük a kenyeret, süteményt, kalácsot, beszélgetünk, közösségi életet élünk. Az asszonyok, rendezvényeken segédkeznek. Melyik a közéleti ember legfontosabb tulajdonsága? A közösség a kiindulási alap. Mindenképpen hiteles közéleti ember legyen. Segítse a közösséget. Láthattuk az elmúlt 50 évben, hogy egy hatalom úgy tudja fenntartani magát, ha szétveri a közösséget. Az emberek gyanakvóak lettek, ezt kell helyreállítani. Nálunk ez sikeres volt több egyesületünkben is, köszönhetôen annak a magnak, amely kölcsönös szeretet és feltétel nélküli bizalom alapján közelít egymáshoz. A közéleti embernek is ez a feladata: sugározzon szeretet, legyen bizalma mások iránt. A közéletiséghez tartozik még: a lelkiismeret, sôt a képviselô tartsa magát folyamatosan kontroll alatt, és maradjon hiteles. A már említett közösségi és közéleti tevékenységei mellett marad ideje a családjára is? Szerencsés vagyok, mert otthon dolgozhatom, ezáltal sokat lehetünk együtt. Reggel viszem a lányomat iskolába, sôt haza is hozom. A közös rendezvényeken részt vesz a feleségem és a gyermekem is. Ha elôadásra, koncertre, vagy kézmûves vásárra megyünk, akkor is együtt tesszük azt. Boldognak érzi magát? Ezen még nem is gondolkoztam. Jelenleg nagyon jól érzem magam a bôrömben. Mind a képviselôi, mind pedig a civil tevékenységem teljesítéséhez tele vagyok ötlettel, energiával. Klotz Mária MÁRCIUS

5 önkormányzat Önkormányzati döntések február Február 16-án rendkívüli ülést tartott a képviselô-testület. Az ülésen a Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola komplex energetikai felújítása kapcsán a 241/2014.(XII.11.) számon meghozott határozatban elfogadott építési, kivitelezési tevékenységek mennyiségi adatai kerültek módosításra a 17/2015.(II.16.) számon elfogadott határozattal, majd a munkákhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásához választottak bíráló bizottsági tagokat a 18/2015.(II.16.) számú határozattal. A 18/2015.(II.16.) számú határozattal pedig azt a három céget választotta ki a képviselôtestület, amelyeknek a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívás megküldésre került. A február 26-án tartott ülésen a 20/2015. (II.26.) számú határozattal döntött a képviselô-testület a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történô csatlakozásról, amelyben az önkormányzat teljes körû képviseletére, Horváth László polgármestert jelölte ki. A 21/2015. (II.26.) számú határozattal az hrsz-ú pinceingatlan nyilvános pályázat útján történô értékesítésérôl született döntés. A március 14-i fáklyás felvonulás és a március 15-i ünnepi mûsor programjáról és költségeirôl döntött a testület a 22/2015. (II.26.) számon elfogadott határozattal. A Nyakas-hegyen az egykori Szomorra vezetô úton található településhatárát jelzô képoszlop felújításához , Ft biztosított a képviselôtestület, egyúttal a felújítás koordinálásával megbízta a Keresztelô Szent János Iskolaközpontot. 23/2015.(II.26.) számú határozat. A 24/2015.(II.26.) számú határozattal március 15-tôl március 31-ig terjedô idôszakra, dr. Kocsis Tamás ügyeletvezetô tanulmányútja idôtartamára, dr. Androsits Bertalan Képek a február 26-i képviselô-testületi ülésrôl ügyeletvezetôi helyettesítési megbízását hagyta jóvá a testület. A 25/2016.(II.26.) határozattal a január 31-ig lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolót fogadták el képviselôink. A 26/2015. (II.26.) számú határozattal dr. Malik Dean jogi tanácsadói közremûködési megbízását hagyta jóvá a képviselô-testület. Zsámbék úthibáinak javítási feladataival a BAJ-NA Kft.-t bízta meg a képviselô-testület a 27/2015.(II.26.) számú határozattal, és egyúttal határozott a feladatellátás fedezetének biztosításáról is. A Zsámbéki Sürgôsségi Betegellátó Központ Központi Orvosi Ügyeletének kérelmére döntött a testület egy Dacia Duster 4x4 típusú gépkocsi beszerzésérôl, valamint a beszerzés fedezetének és fizetési konstrukciójának részleteirôl a 28/2015. (II.26.) számú határozattal. Rendeletalkotás A pénzbeli, természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól alkotott rendeletet a képviselô-testület, 6/2015. (II.27.) számon. A rendelet szabályozza az önkormányzat által biztosított szociális ellátások formáit és szervezeti kereteit. A rendelet a települési támogatások keretében a lakhatási, a rendkívüli, a létfenntartási, gyógyszer támogatási, valamint a temetési támogatás feltételeit és részletszabályait. A képviselô-testület a helyi támogatásokkal kapcsolatos I. fokú hatáskört a polgármesterre ruházta át. (A határozatok és a rendeletek teljes szövege tájékoztatás céljából a weboldalon és a Polgármesteri Hivatalban tekinthetôk meg. Az önkormányzati döntésekrôl hivatalos felhasználásra az erre rendszeresített nyomtatványon költségtérítés mellett a Polgármesteri Hivatalban kérhetô másolat vagy kivonat.) dr. Malik Dean jegyzô Változás a Polgármesteri Hivatalnál Horváth László polgármester és dr. Malik Dean jegyzô az egymás iránti tisztelet kinyilvánítása és a nyolcévi közös munkavégzés eredményeinek elismerése mellett megállapodtak abban, hogy dr. Malik Dean jegyzô Zsámbéki Polgármesteri Hivatalnál fennálló jogviszonya, április 30-án közös megegyezéssel megszûnik. Az önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalban a folyamatos, zökkenômentes munkavégzés és a jövôre vonatkozó együttmûködés biztosításáról gondoskodtak. FELHÍVÁS Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át a ZSÁMBÉKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY javára! Számlaszám: A Zsámbékért Közalapítvány adószáma: A befolyó összeggel Zsámbék város fejlôdését támogatja! Köszönjük! ZSÁMBÉKI POLGÁR Átalakul a szociális támogatási rendszer Tájékoztató a szociális ellátásokat érintô március 1-jétôl hatályos változásokról A szociális biztonságot erôsíti, hogy márciustól járási szintre kerül valamennyi jövedelemkompenzáló támogatás, köztük az aktív korúak ellátása, az idôskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátások, valamint az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság. Március 1-jével átalakul a szociális támogatási rendszer. A változtatás lényege, hogy a jövedelemkompenzációt biztosító támogatások a járásokhoz, míg a kiadáskompenzáló segélyek az önkormányzatokhoz kerülnek. Utóbbiak maguk dönthetnek, milyen települési támogatási formákat biztosítanak és milyen összegben. A változtatások célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az ôket megilletô támogatási formákhoz. A szociális támogatásoknak ennek megfelelôen két formája lesz: a járásoknál az úgynevezett jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetôk. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot, ha nincs más jövedelmük. Kiadáskompenzáló támogatást pedig azok kérhetnek, akiknek nehézséget jelent a rezsi vagy más családi kiadás kifizetése. Az önkormányzatoktól kérhetô kiadáskompenzáló támogatások elnevezése márciustól egységesen települési támogatás lesz, ebbe tartoznak majd bele a korábbi átmeneti, családi krízis-, lakásfenntartási- vagy más címen kifizetett segélyek. A járásoktól kérhetô jövedelemkompenzáló támogatások közé tartozik a közgyógyellátás, az ápolási díj, az idôskorúak járadéka, valamint a munkaképeseknek nyújtandó foglalkozást helyettesítô támogatás (fht), és a nem munkaképeseknek nyújtandó egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (korábbi nevén rendszeres szociális segély). A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól teljes egészében a központi költségvetésbôl finanszírozzák, az önkormányzatoknak ebben már nem lesz szerepük. A jogosultságot ezekhez a támogatásokhoz a járási hatóságok állapítják meg, országosan egységes elvek alapján. A március hónapra járó április 5-ig esedékes támogatási összegek utalásáról már a kormányhivatalok gondoskodnak majd március 1-jétôl kezdôdôen az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási hivatal jogosult. A kérelmeket be lehet nyújtani: - a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek továbbítják a járási hivatalok részére, - járási hivataloknál ügyfélfogadási idôben, - a kormányablakokban, - a járási hivatalok kirendeltségein, - a járási hivatalok települési ügysegédeinél. PMKH BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fô u MÁRCIUS 5

6 ZSÁMBÉKI POLGÁR önkormányzat közbiztonság Jó hír Tisztelt Kedvezményezett! Ezúton tájékoztatom, hogy a(z) KEOP-5.5.0/A/ számú projekthez kapcsolódóan elôterjesztett önerô-támogatás iránti kérelmét és annak mellékleteit a Miniszterelnökséget vezetô miniszter megvizsgálta és a december 31-ig benyújtható elszámolására vonatkozó adatszolgáltatása alapján a én hozott döntésével Ft vissza nem térítendô önerô-támogatásban részesítette. Ez azt jelenti, hogy az idei elfogadott költségvetésünk bevételi oldalán felül érkezett ez az összeg. Így ennyivel nagyobb összeggel tudunk a 2015-ös évben gazdálkodni. Köszönet mindenkinek, aki kivette a részét az eredményes pályázatból: Csenger-Zalán Zsolt országgyûlési képviselônknek, hivatali kollégáknak és a pályázat megírójának. Horváth László polgármester MÁRCIUS 16. A MAGYAR ZÁSZLÓ ÉS CÍMER ÜNNEPE Új dátummal gyarapodott jeles napjaink sora. Az Országgyûlés 45/2014. (XII. 17.) határozata értelmében 2015-tôl március 16. a magyar zászló és címer napja. Az új jeles dátum méltó keretet ad mindazon emberek, közösségek és emlékük elôtt való fôhajtásnak, akik e zászló és címer alatt harcolva életüket, szabadságukat adták a magyar nemzetért, vagy e zászló és címer tisztelete miatt szenvedtek bármilyen sérelmet vagy hátrányt. A határozat a nemzeti színrôl és ország címerérôl szóló évi XXI. törvénycikk elfogadásának emlékére és Magyarország zászlaja és címere iránti tisztelettôl vezérelve, megbecsülésének kifejezése érdekében, nyilvánítja március 16. napját a magyar zászló és címer napjává. Az Országgyûlés felhívja az intézményeket, szervezeteket, és egyúttal felkéri a polgárokat, hogy a nemzeti kulturális örökségünk részét képezô magyar zászló és címer megbecsülésének kinyilvánításaként március 16. napjától kezdve ezt a napot közösen, méltó keretek között ünnepeljék meg. Településüzemelés ügyeleti telefonszám önkormányzati feladatkörbe tartozó, közterületen észlelt balesetvagy kármegelôzés jelzése céljából hívható ügyeleti telefons zám naponta 8 órától 22 óráig / Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ZSÁMBÉK városban április 15-tôl április 28-ig TÜDÔSZÛRÉST TARTUNK! A vizsgálat ideje naponta: Hétfôn: 12: óráig Kedden: 8: óráig Szerdán: 12: óráig Csütörtökön: 8: óráig Pénteken: 8: óráig A tüdôszûrés helye: Zsámbéki Mûvelôdési Ház (Zsámbék, Etyeki u. 2.) A tüdôszûrés a felnôtt lakosság számára ajánlott vizsgálat. A szûrôvizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szûrôállomásokon kapható csekken történik. A év közötti gyermekek szûrése ingyenes, de beutaló és szülôi beleegyezô nyilatkozat szükséges. A tör-vény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idôsebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt elôírja, a vizsgálat ingyenes. Panasz nélkül is lehet beteg. Kérjük, hogy a személyi igazolványát, TAJ kártyáját, valamint az elôzô évben kapott tüdôszûrô igazolást hozza magával. Anyakönyvi hírek Gólyahír Szeretettel köszöntjük Zsámbék új polgárait! Jónás Mia Sofia Imre Nimród Tokodi Péter Babits Péter Ernstheim Elizabeth Horváth István Nász Sok boldogságot kívánunk az ifjú pároknak! Fabók Mariann és Keresztes-Nagy Árpád Lukácsy Krisztina és Szigeti Viktor Gyász Ôszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak! Gulyás József Püspöki Albert Varga Lajos FELHÍVÁS április 02-án ismét VÉRADÁST szervez a Vöröskereszt Zsámbékon. SEGÍTSÉGET KÉRÜNK! Az április 02-i VÉRADÁSON, aki úgy gondolja, jelezheti irányított véradási szándékát. Az irányított vérrel TÖRÖK TAMÁS, 29 éves zsámbéki fiatalember gyógyulását segíthetjük. SEGÍTSÜK! SEGÍTSÜNK! Köszönettel: Zsámbék Vöröskereszt A Zsámbéki Városôrség telefonszáma: / (Az informácókat természetesen bizalmasan kezelik.) A Városôrség Zsámbék Facebook csoporthoz csatlakozva is megtehetik bejelentéseiket. Dudás István r. fôtörzszászlós, zsámbéki körzeti megbízott telefonszáma: / Gyepmester telefonszáma: / KÖSZÖNET ÉS ELISMERÉS február 15-én a kora délutáni órákban, miközben a MI FARSANGUNK rendezvényre készülôdtem a mûvelôdési házban, egy besurranó tolvaj az irodámban néhány perc leforgása alatt kiemelte táskámból a tárcámat, benne volt valamennyi iratom és Ft készpénz. Mindezzel néhány órával késôbb, az eseményt követôen szembesültem, és kétségbeesett tanácstalanságomban az egyik zsámbéki városôrhöz, Bittó Róberthez fordultam segítségért. Ô miután tájékozódott a pillanatnyi lehetôségekrôl, a Budaörsi Rendôrkapitányságra irányított, hogy mihamarabb elindulhasson a nyomozás. Másnap reggel már a Zsámbéki Rendôrôrsrôl hívott, ahol Aubéli Ákos és a városôrök az általam adott személyleírás és a mûvelôdési ház térfigyelô kamerája által rögzített felvételek alapján beazonosították az autó rendszámát, melybe a tettes beszállt, majd az autó gazdáját és társait. Újabb jegyzôkönyv és a rendôrségi nyilvántartásból már többszörös visszaesôként ismert elkövetô arcképes azonosítása következett. Még aznap este bevitték és elôzetes letartóztatásba helyezték ôket, akik be is vallották a lopást és hogy a tárcát, miután a pénzt kivették belôle, az iratokkal együtt kidobták az autó ablakán. A helyi rendôrök és városôreink több órán keresztül keresték a megadott helyen, de sajnos nem került meg. Ezúton szeretném hálámat és elismerésemet kifejezni a gyors, határozott, szakszerû és sikeres akcióért, melyben tapasztalhattam a zsámbéki rendôrök és városôrök önzetlenségét, emberségét és példaszerû együttmûködését. Bízom benne, hogy az ilyen és ehhez hasonló eseteknek híre megy és a bûnözôk levonják a tanulságot: nem éri meg Zsámbékon próbálkozni! Balázs Mónika Csilla Zsámbéki tûzoltók elérhetôségei: Csepilek István (elnök): / Nyírô Tibor (titkár): / MÁRCIUS

2015. február www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

2015. február www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. február www.zsambek.hu interjú Horváth László polgármesterrel önkormányzati döntések a magyar kultúra napja gálamûsor Zsámbékon Félévzáró kiállítás

Részletesebben

Adventi pillanatképek. Zsámbékon

Adventi pillanatképek. Zsámbékon zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2014. december www.zsambek.hu exkluzív interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Horgos Zsolt alpolgármesterrel elsô adventi gyertyagyújtás és

Részletesebben

Lehet újra igazi magyar foci. 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Lehet újra igazi magyar foci. 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Meghívó a március 15-i megemlékezésekre Csenger-Zalán Zsolt polgármester írása Urr Gábor települési fôépítész bemutatkozása

Részletesebben

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. január www.zsambek.hu interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Jakosáné Palkó Petra képviselôvel Interjú Bottlik Zoltán igazgatóval tízéves

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2015. május www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Elballagtak diákjaink. 2015. május www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. május www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja interjú Horváth László polgármesterrel Önkormányzati döntések szolgálnak és védenek beszélgetés a körzeti megbízottakkal Nevelési-oktatási

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Elballagtak diákjaink Zsámbéki Városôrség hírei Búzaszentelés a Szentháromság kápolnánál Harmatszedés a Nyakas-hegyen Szabír

Részletesebben

2014. november www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. november www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. november www.zsambek.hu Interjú Horváth László alpolgármesterrel Választási körkép Megalakult Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselô-testülete

Részletesebben

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. április www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja melocco Miklós 80 éves beszélgetés Horváth László polgármesterrel önkormányzati hírek, Közbiztonság Március 15-i megemlékezések

Részletesebben

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu 2013. április www.zsambek.hu Önkormányzati döntések Húsvéti körkép Budaházi Anikó fotókiállítása Meggyes Gábor nekrológja A Zsámbéki Sport Klub hírei ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Zsámbék Wettenberg partnerkapcsolat huszonöt éves jubileuma

Zsámbék Wettenberg partnerkapcsolat huszonöt éves jubileuma 2013. június www.zsambek.hu Elhunyt Mátyás Irén Önkormányzati döntések Harminckettedik Csillagerdei Gyermeknapi Majális ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Trianoni megemlékezés Interjú

Részletesebben

2013. november www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2013. november www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2013. november www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Október 23-i események Polgármesteri napló Munkában a Zsámbéki Városôrség Interjú Illés Richárddal Zsámbéki Sport Klub hírei

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Várakozás

Mindenki Karácsonya. Várakozás Mindenki Karácsonya December 15-én a csúnya, esôs idô ellenére megtelt a Forrás Mûvelôdési Ház színházterme a közös ünneplésre érkezôkkel. Franka Tibor polgármester köszöntôje után Koncz Zoltán helyi refomátus

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Nádudvari. Városi kitüntetések március idusán

Nádudvari. Városi kitüntetések március idusán Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2012. március XVII. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK Szabadság Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom Az életet, Szabadságért föláldozom Szerelmemet.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. ÁPRILIS. csoportja képviselte. Felléptek egyegy

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. ÁPRILIS. csoportja képviselte. Felléptek egyegy RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. ÁPRILIS Az óvoda jótékonysági gálamúsora Hatodízben hívta meg támogatóit a rétsági óvoda, hogy egy gálamúsor keretében gyújtsön némi támogatást az intézmény

Részletesebben

1848. március 15. Jánoshidai Híradó

1848. március 15. Jánoshidai Híradó Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 1. szám 2009. március 1848. március 15. Gyulai Pál: Hazám Sokszor valál

Részletesebben

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók!

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók! Tanévnyitó Széchenyi teljesítménytúra az alsó tagozaton Immár hagyománnyá vált a szeptember elsõ felében megrendezésre kerülõ Széchenyi-emléktúra, melyen évrõl évre az iskola is képviselteti magát. Az

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja XII. évf. 2. szám 2013. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Testületi ülés 3. oldal Búcsú Emődy Dániel tanár úrtól 4. oldal Tájékoztató fórumot

Részletesebben

Nádudvari. Képviselői értékelő Fogadóórát tartott városunkban január utolsó napján térségünk országgyűlési. Kezdődik a várt városközpont-fejlesztés

Nádudvari. Képviselői értékelő Fogadóórát tartott városunkban január utolsó napján térségünk országgyűlési. Kezdődik a várt városközpont-fejlesztés Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. február XVIII. évfolyam 2. szám Ára: 99 Ft Kezdődik a várt városközpont-fejlesztés Az előkészületek már folynak a városközpont-fejlesztés terén. Ehhez kapcsolódóan pedig

Részletesebben

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15.

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15. HALÁSZTELKI felelős kormány illetve felelős A kormányzás nem magától értetődően jött létre 1848-ban. Nem bizonyulhatott elégségesnek március 14- én a pesti Pilvax kávéházban a 12 pont megfogalmazása, vagy

Részletesebben

Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István)

Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István) ZSÁMBÉKI POLGÁR ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2012. szeptember www.zsambek.hu - Szeptemberi becsengetés - Szent István ünnepén - Tanév eleji körkép - Beszélgetés Kungl György intézményvezetôvel

Részletesebben

Választási tájékoztató... 2. DK MSZP jelöltbemutató

Választási tájékoztató... 2. DK MSZP jelöltbemutató A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. szeptember 11. - XXV. évf. 37. szám 20 oldal, 200 Ft Választási tájékoztató...... 2 DK MSZP jelöltbemutató.... 3 Polgárõrök együtt a két csapat..

Részletesebben

www.hajdunanas.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 2. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. JANUÁR 23. (847. SZÁM) Erzsébet program 5. oldal

www.hajdunanas.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 2. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. JANUÁR 23. (847. SZÁM) Erzsébet program 5. oldal www.hajdunanas.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 2. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. JANUÁR 23. (847. SZÁM) Galambkiállítás A hegycsúcs messze van Erzsébet program Újabb sikerek ifjú birkózóinknál 2. oldal

Részletesebben

Kodály Zoltán: A magyar népdal művészi jelentősége (részlet)

Kodály Zoltán: A magyar népdal művészi jelentősége (részlet) XX. évf. 217. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2013. január Mint egy nagy gyüjtőmedencébe, századokon át belefolyt a magyar érzelmi élet minden patakja, nyomot hagyott benne a

Részletesebben

2013.március. Nőnapi köszöntő

2013.március. Nőnapi köszöntő Ó L P ÁGASEGYHÁZA NA 2013/3 2013.március Ára: 100 Ft Nőnapi köszöntő Kedves ágasegyházi Nők, Lányok, Asszonyok, Nagymamák, Déd mamák! Nagy szeretettel és a legnagyobb Tisztelettel köszöntöm Önöket és minden

Részletesebben

Falukarácsony ÉV VÉGÉN. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa. Pálfalvi Nándor: Karácsony. Szeretettel várunk mindenkit aranyvasárnap,

Falukarácsony ÉV VÉGÉN. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa. Pálfalvi Nándor: Karácsony. Szeretettel várunk mindenkit aranyvasárnap, XVIII. évf. 207. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2011. december ÉV VÉGÉN Az elmúlt év ismét a súlyos gazdasági válság éve volt, mely nemcsak a családokat hozta nehéz helyzetbe,

Részletesebben

Tájékoztatás a tájékozatlanságról

Tájékoztatás a tájékozatlanságról 2012 A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA MÁRCIUS 150 Ft Tájékoztatás a tájékozatlanságról Tisztelt Jászkiséri Lakosok! Ezt a lehetõséget csak a lakos, csak a saját lakás célú felhasználására igényelheti. Amennyiben

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben