24/2010. számú november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: / /2010. számú november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E /2010. (XI.24.sz. Kth.) 23/2010. (XI.25.) sz. rendelet

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: november 24-én Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Kelemen Márk polgármester Bodor József képviselő Domján István képviselő Forgó Gábor képviselő Gyurkovics Balázsné képviselő Hallai Tibor alpolgármester Kaldenekker Zoltán képviselő Szabó Sándor képviselő (8 fő) Igazoltan távol: Csertő Attila képviselő (1 fő) Polgármesteri Hivatal részéről tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi, adó és ktgv-i irodavezető Strobl Alajos műszaki és városüzemeltetési irodavezető Túróczi Miklósné pénzügyi főelőadó Meghívottak: Zvara Péter BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft részéről Németh Mariann művelődési ház vezetője Varga István Kábelkommunikációs Kft. ügyvezető igazgatója Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála ügyintéző Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel a képviselők több mint fele, 8 fő jelen van. A polgármester javasolta a kiküldött meghívóban szereplő napirendek elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy az egyebekben döntsenek a Kerekegyháza Város Önkormányzat képviselete a Kék-víz Észak-Bács- Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban való képviseletről szóló határozattervezetről is.. Mivel a napirenddel kapcsolatban más módosító indítvány nem volt, ezért dr. Kelemen Márk polgármester az általa ismertetett módosítással a napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 2

3 N a p i r e n d Közérdekű bejelentések 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 2. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 11.) sz. rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 3. Kerekegyháza Város Önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata Előadó: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető 4. Kerekegyháza Város Önkormányzata évi rendezvénytervének elfogadása Előadó: Németh Mariann intézményvezető 5. Katona József Művelődési Ház és Könyvtár évi célkitűzései, munkaterve Előadó: Németh Mariann intézményvezető 6. Az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről szóló 24/2008. (XI.27.) rendelet felülvizsgálata, 2011 évi lakbérek meghatározása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 7. Az Önkormányzat és a Városgazdasági Kft. között fennálló a helyi piac működtetésére megállapodás módosítása, a piaci helypénzek mértékének meghatározása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 8. Közterület használati díjak felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 9. Kerekegyháza Város Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának jóváhagyása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 10. Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát! programhoz való csatlakozás Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 11. Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. működéséről szóló beszámoló Előadó: Varga István ügyvezető 12. Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. társasági szerződésének módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 13. Kerekegyházi Városgazdasági Kft. társasági szerződésének módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 14. Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 15. A Kerekegyháza Kölcsey és Dózsa Gy. utcák részleges felújítása DAOP /B sz. pályázat fel nem használt részéről lemondás Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 3

4 16. Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a TÁMOP / számú pályázat támogatás fel nem használt részéről lemondás Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 17. Kerekegyháza Város Önkormányzat évi vagyon- és felelősségbiztosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 18. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében informatikai fejlesztési pályázat utólagos jóváhagyása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 19. Egyebek Közérdekű bejelentések Közérdekű bejelentés nem hangzott el. 1. Napirend tárgyalása Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester a napirenddel kapcsolatban megkérdezte a bizottságok véleményét. Gyurkovics Balázsné az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az utcanévtáblák készítésével kapcsolatos korábbi döntést nem ismeri pontosan. De a takarékosságra való tekintettel, a táblák megrendelését elhalasztaná későbbi időpontra, az új utcák kialakítása után kellene azt megrendelni. Ezért a döntést a testületnek megfontolásra ajánlja. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy az utcanévtáblák megrendeléséről szeptember 15-én érvényes testületi döntés született. Több éves probléma, hogy a városban nincsenek meg az utcanévtáblák, e miatt a lakosság részéről is folyamatosak az észrevételek. Ezzel a kérdéssel az elmúlt években már többször foglalkozott a Testület. Nem javasolja, hogy ne rendeljék meg a táblák elkészítését. Verosztáné Csorba Mónika aljegyző elmondta, hogy a jelenlegi határozati javaslat megerősítése a korábbi döntésnek. A Testület kérte, hogy a táblára az utcanév alá kerüljön fel a számozás is, utcatizedenként tól-ig. Amennyiben még ebben az évben megrendelik a táblákat, úgy a vállalkozás az ajánlati ár összegében vállalta az elkészítést. Domján István a Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy első számú igény a lakosság részéről a táblák kihelyezése. Akik nem ismerik a települést tájékozatlanok. Korábban már kértek árajánlatot, 3 évvel ezelőtt 4 millió forintért vállalták volna a táblák elkészítését. A beérkezett több árajánlat közül az AVF Kft. debreceni cég ajánlata úgy minőségben, mind árban is nagyon elfogadható. Amennyiben elhalasztják a megrendelést, úgy később sokkal többe fog kerülni. A táblák kihelyezésével a lakosságnak régi igénye teljesül. Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a lejárt határidejű határozatokról készült beszámoló és az utcanévtáblák készítésével kapcsolatos 177/2010.(IX.15.) sz. Kt. határozat módosításának elfogadását. Előbb a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót bocsátotta szavazásra. 4

5 A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett döntésével az alábbi határozatot hozta. 242/2010. (XI.24.) sz. Kth: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok elfogadásáról Határozat Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a 144/2010. (VI.30.), 171/2010. (IX.15.), 175/2010. (IX.15.),176/2010. (IX.15.) 178/2010. (IX.15.), 182/2010. (IX.15.), 183/2010. (IX.15.), 187/2010. (IX.15. ), 189/2010. (IX.15.), 191/2010. (IX.15.), 192/2010. (IX.15.), 208/2010. (X.14.), 211/2010. (X.14.), 214/2010. (X.14.), 215/2010. (X.27.), 224/2010. (X.27.), 225/2010. (X.27.), 227/2010. (X.27.), 240/2010. (X.27.) határozatok végrehajtásáról és a legfontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal Dr. Kelemen Márk polgármester szavazásra bocsátotta az utcanévtáblák készítésével kapcsolatos 177/2010.(IX.15.) sz. Kt. határozat módosításáról szóló javaslatot. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett döntésével az alábbi határozatot hozta. 243/2010. (XI.24.) sz. Kth. Utcanévtáblák készítésével kapcsolatos tájékoztatásról szóló határozat a 177/2010. (IX.15.) sz. Kth. módosítása Határozat 1./Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 177/2010. (IX.15.) sz. Kth. határozata 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 2./ A Képviselő-testület az AVF Kft. Debrecen, Tarányi József u. 2. sz. vállalkozás árajánlatát fogadja el bruttó Ft összegben azzal a kiegészítéssel, hogy az elfogadott árajánlat szerinti utcanévtáblái az utcanéven kívül, a számozást is tartalmazzák utcatizedenként tól-ig megjelöléssel. Az utcanévtáblák beszerzésének költségét a Képviselő-testület évi költségvetésében biztosítja. A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül:- Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda - Kerekegyházi Városgazdasági Kft. 2. Napirend tárgyalása Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 11.) sz. rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 5

6 Mivel a napirendhez hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester a költségvetési rendelet tervezetét szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.). évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) d) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bek. második fordulatában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. alapján meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) módosításával kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: (1) Az R. 3.. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban: Képviselő-testület / az önkormányzat 2010.évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban Ezen belül a Költségvetési bevételek összegét ezer Ft Költségvetési kiadások összegét ezer Ft Költségvetési hiány összegét ezer Ft Finanszírozási célú kiadások összegét ezer Ft Költségvetés összesített hiányát ezer Ft-ban állapítja meg. A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Belső finanszírozás 0 Ft - pénzmaradvány 0 Ft Külső finanszírozás ezer Ft. - működési célú hitel felvétel ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel ezer Ft Az önkormányzat tartaléka Működési céltartalék ezer Ft Felhalmozási céltartalék ezer Ft 2. (1) Az R. 1., 1.1.,1.2.,1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 4.,és a 11.mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1., 1.1.,1.2.,1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 4.,és a 11.mellékletei lépnek. 6

7 (2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.. Dr. Kelemen Márk Verosztáné Csorba Mónika polgármester aljegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet november 25-én kihirdetésre került. Kerekegyháza, november 25. Verosztáné Csorba Mónika aljegyző 1. melléklet a 23/2010. (XI.25.). számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti II.mód Változás III.mód ei. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók (1.2.sz.melléklet) Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) Gépjárműadó Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet)

8 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 0 0 Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hitel Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen Bevétel+Hitel összesen

9 1.1. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 1.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez ezer Ft Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti II.mód Változás III.mód ei. 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Szennyvíz Köztisztaság Lakásgazdálkodás Közutak üzemeltetése Kiseg.mg.szolg ÁROP Igazgatás Közvilágítás VKG Önkormányzatok elszámolása Bölcsőde létesítés Piac VG Kft Háziorvosi alapellátás Labor Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Sport Köztemető Móra Ferenc Általános Iskola

10 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi étkeztetés COMENIUS Iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés Humán Ellátó Szolgálat Helyettes szülő Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás Humán Szolgáltató Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár

11 1.2. melléklet a 23/2010. (XI.25) számú önkormányzati rendelethez 1.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti II.mód Változás III.mód ei. Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel

12 1.3. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 1.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti II.mód Változás III.mód ei. SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen

13 1.4. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 1.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei Jogcím eredeti eredeti Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Közösségi közlekedési feladatok - - Körzeti igazgatási feladatok - - Okmányiroda Gyámügy ig.feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok - - Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés és nappali ellátás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés Iskolai okt Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Összesen

14 1.5. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 1.5. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti II.mód Változás III.mód ei. Lakossági közműfejlesztési támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(prémiumévek) Összesen

15 1.6. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 1.6. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti II.mód Változás III.mód ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Óvodáztatási támogatás Szakmai fejlesztés 0 0 Közcélú foglalkoztatás Tankönyvtámogatás Minőségfejlesztési feladatok Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Gáz ellentételezés Szociális célú gyermek étkeztetés Keresetkiegészítés Egyes jövedelem pótló támogatások Belső ellenőrzési társulások Összesen

16 1.7. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 1.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti II.mód Változás III.mód ei. Céljellegű decentralizált támogatás Bajcsy Zs. TEUT támogatás Összesen

17 1.8. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 1.8. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti II.mód Változás III.mód ei. Szőlőtelepítési jog értékesítés Felhalmozási bevételek összesen

18 1.9. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 1.9. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti II.mód Változás III.mód ei. TÁMOP Ifjusági klub Gyermektartási díj megelőlegezése TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Tanyagondnoki szolgálat támogatása Könyvtár átvett pe Jelzőrendszeres szolgálat támogatása Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(szocális) Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés ÁROP Hivatal fejlesztés Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására Iskola alma fogyasztás támogatás Országgyűlési választások Működésre átvett bevételek összesen

19 1.10. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti II.mód Változás III.mód ei. RÉV működtetésére kapott támogatás Comenius pályázat Működésre átvett bevételek összesen

20 1.11. melléklet a 23/2010. (XI.25) számú önkormányzati rendelethez melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti II.mód Változás III.mód ei. Városi Örökség megőrzése "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog DAOP Bölcsőde létesítés Támogató szolgálat inf.eszköz beszerzés Összesen

21 1.12. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti II.mód Változás III.mód ei. Szennyvíz hozzájárulás Összesen

22 2. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti II.mód Változás III.mód ei. Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet) Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Működési céltartalék I Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen Kiadások mindösszesen

23 2.1. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 2.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez eft Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Eredeti II.mód Változás III.mód Eredeti II.mód Változás III.mód Eredeti II.mód Változás III.mód III.változat Eredeti II.mód Változás III.mód ei. ei. ei. ei. ei. 1. Kerekegyháza Város Önk #HIV! Polgármesteri Hivatal #HIV! Szennyvíz Köztisztaság Lakásgazdálkodás Közutak üzemeltetése #HIV! Kiseg.mg.szolg ÁROP Igazgatás Közvilágítás VKG Bölcsőde létesítés Vízgazdálkodás Piac Országgyűlési választások Háziorvosi alapellátás Labor Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Sport Köztemető Önkormányzati képviselőválasztás

24 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi étkeztetés COMENIUS Iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Kompetencia alapú oktatás Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés Humán Ellátó Szolgálat Helyettes szülő Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás Humán Szolgáltató Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár Ifjúsági klub

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6850-1/2009. 10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 88-114/2009. (V.27.) sz. Kth.) Kerekegyháza

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/8/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. június 24.

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/8/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. június 24. Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/8/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. június 24. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 14/2009.(

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 11/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-15/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 10/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. június 21. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. június 21. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 5/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. június 21. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356/11/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben