S Z A K D O L G O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z A K D O L G O Z A T"

Átírás

1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés 2012.

2 Intézményértékelés önértékelés pedagógiai értékelés Fontos, hogy mindent mérjünk, ami mérhető, és megpróbáljuk mérhetővé tenni, ami még nem az. (Galileo Galilei)

3 Tartalom I. Fejezet Bevezetés..5. oldal 1. Történelmi áttekintés. 5. oldal 1.1 Törvényi szabályozás 7. oldal 2. Intézetünk bemutatása..9. oldal 2.1 Szerkezeti felépítés 9. oldal 2.2 Humán erőforrás 9. oldal 2.3 Feladataink oldal 2.4 Minőségirányításunk kezdete..14. oldal II. Fejezet Így minősítünk mi a teljes programunk bemutatása 15. oldal 1. Minőségpolitikánk, minőségirányítási rendszerünk bemutatása 1.1 Minőségpolitikánk.15. oldal 1.2 Céljaink, feladataink..15. oldal 1.3 A vezetés felelőssége.17. oldal 1.4 A jogszabályok figyelembevétele.18. oldal 2. Intézményértékelés oldal 2.1 Intézményi önértékelésünk..20. oldal Int.önért. periódusa..22. oldal Int.önért. rendszerünk és módszereink 22. oldal Teljeskörű int.önért.szempontjai/területei/módszerei oldal /11-es vizsgálataink oldal Az önért. eredményeinek beépülése a fejlesztési folyamatokba.25. oldal 2.2 Tapasztalataink..26. oldal 3. Önértékelés 28. oldal 3.1 A pedagógusok önértékelése 28. oldal 3.2 Önértékelés az intézetünkben oldal Az adatok kezelése oldal Az információk visszacsatolása oldal 3.3 Tapasztalataink.33. oldal 3

4 4. Pedagógiai értékelés nálunk.38. oldal 4.1 Intézetünk Pedagógiai Értékelése oldal Formai értékelés..39. oldal A folyamatok értékelése..39. oldal A szervezeti klíma felmérés és a vezetői munkával kapcsolatos elégedettség-mérés eredményei 40. oldal 4.2 Tapasztalataink..43. oldal III. Fejezet Befejezés 1. Tapasztalataink összegzése 45. oldal 2. Külső kapcsolataink alakulása..46. oldal Felhasznált irodalom 49. oldal Melléklet..52. oldal táblázatok az értékelési szempontjaink 4

5 I. Fejezet Bevezetés 1. Történelmi áttekintés A köznyelv szerint a "minőség" valami jót jelent, legalábbis jobbat az átlagnál, megszokottnál. Ez a valami lehet egy termék, szolgáltatás, vagy folyamat, vagy ezek együttes fellépése, kombinációja. (Mojzes, p.) A második világháborút követő időszakban megtorpant a gazdasági növekedés és megszűnt a korábbi költségvetési bőség. A szigor hatása nemcsak abban érződött, hogy visszafogták a forrásokat, hanem abban is, hogy az államok jobban kezdtek figyelni arra, vajon a szolgáltatások mit nyújtanak a rájuk fordított pénzért. A value for money kifejezés ebben az időszakban jelent meg a politikusok szótárában, beleértve ebbe az oktatáspolitikusokat is. Ez a váltás a leghatározottabb és legkövetkezetesebb - a válság által különösen sújtott - Egyesült Királyságban volt, ahol korábban az oktatás túlságosan a szolgáltatók a tanárok ellenőrzése alá került, akik saját hivatásbeli értékeiket fontosabbnak tartották a fogyasztók a társadalom különböző csoportjai, elsősorban szülők és munkáltatók igényeinél. Az oktatás minőségének és értékelésének a kérdése Kelet-Európában jóval később lett fontos oktatáspolitikai téma. Az esélyegyenlőség, a minőség és a szabadság triászából a politikai demokrácia megteremtésének az időszakában érthetően a szabadság került előtérbe. A legfontosabb cél az iskolai oktatásnak a politikai gyámkodás alól való felszabadítása, a tanárok és a helyi közösségek autonómiájának az újraépítése lett, ami sajnos kiszorította az esélyegyenlőségre, illetve a szolgáltatások hatékonyságára és minőségére való odafigyelést. (Halász,1998) A minőség és az értékelés témája a hetvenes évek közepe óta a legtöbb fejlett országban folyamatosan az állami oktatáspolitika figyelmének előterében van. Az azóta eltelt időszakban az oktatás értékelése és minőségének a javítása rövidebb vagy hosszabb időszakokra több országban kiemelt oktatáspolitikai prioritássá vált. Ez egyfajta korszakváltást jelentett a korábbi időszakhoz képest, amikor a figyelem elsősorban az esélyek egyenlőségének a biztosítására, az oktatás demokratizálására és kiterjesztésére irányult. 5

6 A kilencvenes években, hazánkban a helyi és intézményi önállóság nagymértékű növekedése, az iskolák önálló programalkotó felelősségének a kibontakozása nyomán egyre erősebben vetődött föl az a kérdés, vajon az új irányítási környezetben milyen módon lehet garantálni az oktatás minőségét. (Halász,1998) Látványos fejlődés indult el a más országokban már elterjedt minőségbiztosítási és értékelési eszközök hazai adaptálása, továbbfejlesztése és gyakorlati iskolai alkalmazása területén. Megnőtt a szakmai és társadalmi érdeklődés e téma iránt: gyakoribbá váltak az ezzel foglalkozó cikkek, előadások, az ennek szentelt szakmai konferenciák, viták, kutatások. A legtöbb vita talán ezzel kapcsolatban, hogy vajon ki és milyen szempontok alapján ítélheti meg az iskolai oktatás minőségét. Vajon milyen szerepe lehet ebben a nemzeti szinten megfogalmazott általános standardoknak, és milyen az iskolák szolgáltatásait közvetlenül igénybe vevő iskolahasználóknak, azaz a szülőknek, a helyi közösségnek, a tanulóknak és másoknak. E viták általában azt az eredményt hozták, hogy az átfogó nemzeti standardokkal való összevetés mellett jelentős és növekvő szerepe lehet két másik szempontnak: egyfelől az iskola és környezete közötti megállapodások betartásának (sokan ilyen megállapodásnak tekintik magát a pedagógiai programot), másfelől az adott iskolát igénybe vevők elégedettségének. Az oktatás minőségfogalma ily módon a minőség megítélésében legfontosabbnak a fogyasztói elégedettséget tartja. (http://oktatas.gallup.hu/opinion/pg_educatio2000_ htm ) Az Európai Tanács 2000 márciusában Lisszabonban elfogadta az EU stratégiai céljait, mely szerint 2010-re az EU-nak a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú társadalmává kell válnia. Ebben az átalakulási folyamatban az oktatásnak kulcsszerepet szántak, ugyanakkor biztosították, hogy a tagállamok saját fejlesztési céljaikkal megegyező oktatási tervet dolgozzanak ki. (Derényi at al p.) A döntés értelmében a miniszterek tanácsának ki kellett dolgoznia egy közös oktatás politikai célrendszert. Következő lépésként megszületett 2001-ben a stockholmi csúcs egyik dokumentuma: Az oktatási és képzési rendszerek konkrét jövőbeni célkitűzései címmel. Ezt egy részletes munkaprogram kidolgozása követett, melyben stratégiai célként fogalmazódik meg: az EU oktatási és képzési rendszer minőségének és hatékonyságának fokozása az oktatási rendszer mindenki számára elérhető kell hogy legyen Az oktatás minőségével kapcsolatban kimondják ( 166/2001 EC), hogy: 6

7 A minőségbiztosításra kidolgozott rendszereknek rugalmasoknak kell lenniük, hogy adaptálhatóak legyenek (http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/kozoktatasi/europai-egyuttmukodes ) 1.1 Törvényi szabályozás A 2000/2001-es tanévben az Oktatási Minisztérium döntése alapján - központi erőforrások felhasználásával - közel 500 intézményben megkezdődött a Comenius 2000 I.-II. minőségfejlesztési program megvalósítása. A módosított közoktatási törvény 40. -ának (12) bekezdése alapján: (12) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid= tv#lbj318param) 3/2002 (II.15) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről: 4. (1) A minőségfejlesztés célja annak garantálása, hogy a közoktatási intézmények a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak. A közoktatási 7

8 intézmény ennek érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat. Az önértékelés keretében a közoktatási intézmény azonosítja partnereit, folyamatosan méri azok igényeit, illetve elégedettségét. A mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a om&celpara=#xcelparam) A közoktatásról szóló törvényekkel (2003 évi módosításában) meghatározzák pl.: a A fenntartó önkormányzatok feladatát (7) Az IMIP elfogadásának módját 103. (1) 8

9 2. Intézetünk bemutatása 2.1 Szervezeti felépítés Az intézmény, melyet a szakdolgozatomban bemutatok egy budapesti Logopédiai és Pedagógiai Szakszolgálat. Nevünkbe ebben a tanévben került a szakszolgálat elnevezés. Hosszú utat jártunk be, amíg önálló intézménnyé válhattunk, de azt gondolom, az ügy mindenképpen megérte a nagy csatákat, hiszen egy nagyon jól működő, széles spektrumú intézménnyé váltunk ig egy gyógypedagógiai intézmény, majd 96-tól egy általános iskola részintézményeként működtünk, 2001-ben azonban sikerült kiválnunk. A feladatunk természetesen maradt ugyanaz, mint korábban: a kerület önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeibe járó, vagy a kerületünkkel kötött közoktatási megállapodással rendelkező egyházi, illetve alapítványi nevelési, oktatási intézményekbe járó, valamint a kerületben lakó logopédiai ellátásra szoruló gyermekek ellátása. Az intézmény típusa: pedagógiai szakszolgálat. Intézetünk önkormányzati fenntartású, gazdaságilag részben önállóan működő intézmény. A pénzügyi folyamataink a számviteli törvények által szabályozottak. A GAMESZ-szel februárban kötött megállapodás szabályozza a bérgazdálkodást, a tervezést, a pénz kezelésének, felhasználásának módját, a vagyonkezelést, a tárgyi eszközök felújítását. Beruházásainkat, vásárlásainkat a GAMESZ pénz-és értékkezelési szabályzata szerint végezzük. Az intézetünk tárgyi feltételei szerencsére még igen jók, optimálisan szolgálják ki a napi működést, nem csak a központunkban, hanem azokban az óvodákban és általános iskolákban is, ahol helyben látjuk el a gyerekeket. A megfelelő minőség biztosítása érdekében anyagi forrásainkból rendszeresen, és folyamatosan tudjuk biztosítani tárgyi feltételeink, szakmai eszközeink újítását, bővítését. A körzeteink egyenletes eszközellátása érdekében folyamatos igényfelmérést végzünk a kollégák körében. 2.2 Humán erőforrás Az intézetünk vezetői állásának betöltésére az Önkormányzat írt ki pályázatot, s a vezetőnk e pályázat nyertese, akit a kollégák is egyhangúlag támogattak. További vezetők: az igazgatóhelyettes, a minőségirányítási csoport vezetője, a közalkalmazotti tanács vezetője és a 9

10 három munkaközösség vezető. Összesen huszonkét kolléga dolgozik nálunk, egy gazdasági ügyintézőnk és egy fő takarító személyzetünk van. Minőségirányítási csoportunk háromtagú, a vezető megbízása egy évre szól, utána szavazással döntenek a tagok, hogy ismét megválasztják-e vagy új vezetőt szeretnének. Három munkaközösségünk van, a kollégák maguk döntik el, hogy melyik munkaközösségnek vagy munkaközösségeknek szeretnének a tagjai lenni. A közösségek a vezetőjüket évente választják. Intézményünk működése szempontjából meghatározó a pedagógusok továbbképzése, melyet az öt éves továbbképzési program szabályoz. A 277/ kormányrendelet figyelembevételével rendszeresen elkészítjük az éves beiskolázási tervet, melyben a partneri és dolgozói igényeket is figyelembe vesszük. A pénzügyi fedezet egy részét a központi költségvetési keret biztosítja. A nem pedagógus dolgozók továbbképzése a helyi szükségletek és lehetőségek figyelembevételével történik. Az új kollégák felvétele mindig az érvényes jogszabályok alapján történik. A gyakornok és mentorának feladatait, kötelezettségeit a Gyakornoki szabályzat tartalmazza. Az új munkatársat munkájában, kapcsolatai kialakításában azonban nem csak a mentor, hanem az összes kolléga segíti. Végzettségeinket tekintve, az intézetben jelenleg 20 logopédus és egy félállású pszichológus dolgozik. A szakmán belül széleskörű a specializáció, vannak mozgásterápiával (TSMT, Ayres, Alpozó terápia, INPP) is foglalkozó kollégák, vannak grafomotos terápiára, nyelvlökéses nyelésre, diszfóniára, megkésett beszédfejlődésre, dadogásra szakosodottak is. Természetesen az alapellátással- pösze terápia, diszlexia prevenció, diszlexia terápia valamennyi kollégánk foglalkozik. Az év végi értékelések alapján, minden logopédus kolléga kiemelkedő teljesítményt (80% fölötti) nyújt a munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka, a szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség és a munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat területén. A kollégák többsége megfelelő szintet ér el a munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek, a munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet és a végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok területein. 10

11 2.3 Feladataink Kerületünkben 23 önkormányzati és 3 egyéb fenntartású óvoda, 15 önkormányzati és 2 egyéb fenntartású iskola működik. A kerületünk összes óvodájában ott vagyunk, és az iskolák jelentős részében is. Csak azokban az oktatási intézményekben nincs állandó logopédus, amelyek nem igénylik ezt a szolgáltatást, mivel náluk nincsenek problémás gyerekek. Sajnos az élet eddig még nem ezt igazolta, ezekből az intézményekből bizony gyakran későn kerülnek hozzánk a gyerekek a komoly problémáikkal. Nem csak terápiát, hanem szűrővizsgálatokat is biztosítunk a kerületi gyermekek számára. Az óvodákban a középsősöknél minden év májusában pöszeség vizsgálatot, majd nagycsoportba kerülvén, ősszel részképesség vizsgálatot végzünk. Ezen vizsgálati eredmények alapján kerülnek a gyerekek pöszeség, diszlexia prevenciós, vagy egyéb terápiás csoportokba. (A súlyos gyermekek egyszerre több terápiában is részesülhetnek.) Az iskolások (elsősök) artikulációs vizsgálatát ősszel végezzük, de ilyenkor végezzük a pedagógus kollégák által problémásnak vélt olvasás-írás gyönge gyerekek szűrését és esetleges terápiás csoportokba való beosztását is. Az elsősök olvasás vizsgálatát májusban végezzük. A kollégák érdeklődési körének, teherbírásának és lelkes munkájának köszönhetően változatos terápiákat biztosítunk a rászoruló gyermekeknek. A pöszeség és az olvasás írás gyöngeség terápiája mellett foglalkozunk a dadogó, a megkésett beszédfejlődésű, a nyelvlökéses nyelő, a diszfóniás, valamint a grafomotoros, szenzomotoros, vagy alapozó terápiás fejlesztésre szoruló, valamint a sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos gyerekekkel is. A kötelező óvodai és iskolai szűréseken kívül egész évben, folyamatosan végezzük a nevelési /oktatási intézményekből vagy a Nevelési Tanácsadóból hozzánk küldött gyermekek beszédészlelés és beszédértés, olvasás és írás, alsós diszkalkulia, és egyéb vizsgálatát. A vizsgálatok során szorosan együttműködünk a kerületünk egyéb szak-, és egészségügyi szolgáltatóival, mint például a Nevelési Tanácsadóval, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, a Korai Fejlesztőközponttal, a Védőnői szolgálattal épp úgy, mint a gyermek fül-orr-gégészettel és audiológiával is. Intézetünkben évente sajnos egyre több és több gyermek fordul meg, s bár valóban sok, egymás munkáját megsegítő terápiát végzünk, mégis vannak ellátatlan gyermekek, akik 11

12 vagy nem férnek be a csoportba a náluk súlyosabb gyermekek miatt, vagy a szüleik nem igénylik a terápiát(!?) A 2010/11-es tanévben: az óvodákban szűrt gyermekek száma: 1298 fő beszédhibás óvodások száma: 597 fő diszlexia veszélyeztetett óvodások száma: 168 fő fölvett óvodások száma szeptemberben: 523 fő az iskolában szűrt gyermekek száma: 1118 fő terápiát igénylő gyermekek száma: 324 fő fölvett tanulók száma szeptemberben: 183 fő speciális terápiákra jelentkezők száma 251 fő Szeptemberben összesen 706 óvodással és iskolással kezdtük meg a foglalkozásokat, ami az októberben induló speciális terápiák megkezdésével jelentősen emelkedett. A tanévben összesen 1020 gyermek logopédiai terápiáját végeztük el, és 433 szakvéleményt írtunk, mely közel 100-zal több az előző évinél. a szeptemberben szűrt óvodások száma 1212 a szűrtből a beszédhibások száma 635 a fölvett beszédhibások száma 492 a foglalkozásra helyhiány miatt föl nem vettek 108 száma a szűrtből a diszlexia-veszélyeztetettek száma 153 a foglalkozásra fölvett diszl.-veszélyeztetettek száma 58 a májusban szűrt óvodások száma 1283 ebből beszédhibások 709 a tanévben szűrt iskolások száma 867 a beszédhibás iskolások száma 213 a fölvett beszédhibás iskolások száma 173 az áprilisban szűrt 1. osztályosok száma

13 a diszlexiások száma 109 a fölvett diszlexiások száma 72 a tanévben megírt óvodai szakvélemények száma 218 a tanévben megírt iskolai szakvélemények száma ábra: az intézetünk által szűrt gyerekek száma és logopédiai szempont szerinti csoportosítása A logopédiai ellátásban részesültek száma a beszéd-fogyatékosság típusa szerint ÓVODÁS ISKOLÁS dadogó 25 - beszédfogyatékos 3 1 nyelvlökéses nyelő megkésett és akadályozott beszédfejlődésű 28 - általános pösze 73 1 részleges pösze orrhangzós 2 - diszlexiás/diszgráfiás szenzomotoros tréningre járó 12 - diszfáziás 1 - grafomotoros zavaros 20 1 diszfóniás 10 4 alapozó terápiára járó 7 9 Ayres terápiára járó 26 1 összesen: ábra: az ellátottak száma beszéd-fogyatékossági típusok szerint 13

14 2.4 Minőségirányításunk kezdete Első minőségirányítási programunkat 2004 áprilisában nyújtottuk be a fenntartónak. Ekkor még nagyon keveset tudtunk az egész rendszerről és alig értettük, miről is szól a dolog. Külső szakember segítette a munkánkat, ami azért sem volt könnyűnek nevezhető, mert nem találtunk a programunk megíráshoz, megtervezéshez semmilyen sablont. Mi logopédiai intézményként működtünk, így sem az óvodai, sem az iskolai sem pedig a szakszolgálatokra, Nevelési Tanácsadókra megírt sablonok, példa programok nem rólunk szóltak, nem voltak alkalmazhatók a mi munkarendünkre működésünkre. Komoly és határozott ellenállás fogadta a rendszer kidolgozásának tervét a kollégák részéről, de a minőségirányítási csoport tagjai sem látták még át teljesen a dolog lényegét és nem tudták, hol és hogyan lehet belenyúlni a sablonokba és hogyan formálhatnánk az egészet a saját formánkra. Az önkormányzathoz leadott anyagunk azért elkészült, sok elemet kiemelve más, tőlünk eltérően működő, de mégis némi hasonlóságot mutató intézmény már elfogadott minőségirányítási programjából. Mivel a rendszer még csak kialakulóban volt, a kollégák a legtöbb újítást azzal a megjegyzéssel fogadták el, hogy majd ha élesben megy a dolog, akkor újra szavazunk, újra írjuk a dolgokat, hiszen ez a lehetőség biztosított a számunkra. A legnagyobb hibánk így utólag már könnyen teszem szóvá -, hogy a saját értékelésünkhöz is átvettük, a mások által megírt szempontokat, amik alapján aztán igen kemény és bonyolult munka és főleg nem egyértelmű, nem rólunk szóló volt a teljesítményértékelésünk. A leadott anyagunkat azonban elfogadták, így ezt a feladatot kipipáltnak tekintettük és továbbra is bíztunk abban, hogy valójában nem kerül sor a minőségbiztosítás bevezetésére. Később, vezetőváltás illetve a minőségirányításban való komolyabb elmélyülésnek köszönhetően először 2007-ben, majd 2008-ban és 2009-ben is felülvizsgálatok illetve módosítások következtek. Ebben a munkában aktív része volt az intézményünk aktuális vezetőjének, a minőségirányítási csoport tagjainak és az alkalmazotti közösségnek egyaránt. Aktuális programunk a névváltoztatásunk következményeként 2011-es dátumot visel. 14

15 II. Fejezet Így minősítünk mi a teljes programunk bemutatása 1. Minőségirányítási rendszerünk A minőségpolitika, az intézményvezetés részéről nyilvánított szándék az intézmény működése során a minőségi szolgáltatások nyújtása és az ehhez szükséges tudatos, átgondolt és szabályozott intézményi működtetés iránt. 1.1 Minőségpolitikánk Intézményünk vezetősége és összes dolgozója számára a minőség folyamatos, tudatos megfelelés egyedi céljainknak és értékeinknek, amelyek összhangban állnak a gyerekek, a szülők, az intézet dolgozói, és a fenntartó elvárásaival. Az intézet cél- és feladatrendszeréből adódóan igyekszünk az ellátásra szorulók és szüleik igényeit mennyiségileg és minőségileg folyamatosan kiszolgálni. Célunk, hogy külső partnereink elégedettek legyenek az intézmény szolgáltatásaival, és biztosítsuk dolgozóink megfelelő munkakörülményeit. A gyerekek sikeres beilleszkedéséhez a partnerek összhangjára van szükség. A minőség elérése érdekében biztosítjuk: a kerületben lakó vagy a kerület nevelési és oktatási intézményeibe járó gyermekek és szüleik igényeinek magas szintű kielégítését, a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását, a munkaközösség önismeretének fejlesztését, a partneri igények szakmai munkánk középpontjába helyezését, az innovatív szemléletet, hatékony, költségkímélő működést. (IMIP p.) Minőségpolitikánk meghatározza intézményünk cél és feladatrendszerét. 1.2 Céljaink és feladataink Mivel Intézetünk fontosnak tartja a lehető legszélesebb körű ellátás biztosítását, ezért rendszerint bővítjük a terápiák körét és növeljük az ellátási helyszínek számát. Folyamatos 15

16 továbbképzésekkel igyekszünk biztosítani a kollégák szakmai naprakészségét, partnereink érdekében pedig folyamatosan vizsgáljuk a kapcsolattartás minőségét. Igyekszünk az ellátásra szorulók és szüleik igényeit mennyiségileg és minőségileg folyamatosan kiszolgálni. Fontos számunkra, hogy külső partnereink elégedettek legyenek az intézmény szolgáltatásaival, a kollégáknak pedig biztosítsuk a megfelelő munkakörülményeket. (IMIP p.) Az Intézményünk minőségirányítási programjában meghatározottak szoros, kétirányú kapcsolatban vannak a fenntartói minőségirányítási programmal. az önkormányzat minőségirányítási programja határozza meg azokat a főbb minőségcélokat, célkitűzéseket, amelyeket az intézményi minőségirányítási program meghatározásakor figyelembe veszünk az intézményi önértékelés, és a minőségirányítási program éves értékelése alapján a fenntartó áttekinti a minőségirányítási programját, és a helyzetnek megfelelően új célokat fogalmaz meg A következő táblázatok azt mutatják, hogyan kapcsolódik össze a cél és feladatrendszerünk, valamint, hogy hogyan soroljuk a két nagy csoportba a feladatainkat. a) fenntartói elvárásokból adódó célok és feladatok (részlet) Fenntartói elvárás az intézmény felé Minőségpolitikájára építve dolgozza ki és működtesse minőségirányítási rendszerét Végezze el a kerületi fenntartású intézményekben tanuló 3-18 éves korosztály logopédiai ellátását Fordítson fokozott figyelmet a kisgyermekek, tanulók beszédfejlesztésére A fenntartói elvárásból adódó intézményi célok - minőségpolitika kidolgozása - minőségirányítási rendszer folyamatos működtetése - a beszédhiba súlyossága szerinti felvétel elvének figyelembevétele mellett, lehetőleg minden rászoruló 3-18 éves gyermek részesüljön logopédiai ellátásban - az iskolába lépésig szüntessük meg a gyermek beszédhibáját - valósítsunk meg komplex nyelvi fejlesztést A célok teljesítéséhez kapcsolódó feladatok - a minőségfejlesztési szervezet létrehozása - folyamatos önértékelés - PDCA elvei alapján való építkezés - szűrési rendszer minőségének fejlesztése - a kapcsolatok fejlesztése a partner intézményekkel - orvosok, védőnők, nevelőkoktatók folyamatos tájékoztatása, prevenciós program keretében 3. ábra: részlet intézetünk - a fenntartó elvárásaiból következő - céljaiból és feladataiból 16

17 b) nem közvetlenül a fenntartó elvárásaiból adódó célok és feladatok (részlet) További intézményi célok, amelyek nem közvetlenül a fenntartó elvárásaiból következnek Partnerkapcsolatok kiszélesítése Munkahelyi légkör javítása Technikai fejlődés Ezen célok eléréséhez kapcsolódó intézményi feladatok - az intézmény honlapjának bővítése - a munkánkról készült tájékoztató füzet bővítése, eljuttatása több partnerhez - szakmai konzultációk szervezése a partnerintézményeknek - klímateszt elvégzése, - a szükséges változtatások bevezetése a teszt kiértékelésének tapasztalatai alapján - újabb szoftverek beszerzése a fejlesztéshez - a munkatársak számítógépes ismereteinek bővítése 4.ábra: részlet intézetünk - nem a fenntartó elvárásaiból következő - céljaiból és feladataiból Intézetünk részletes cél és feladatrendszerét az 1. számú melléklet mutatja be. A minőségirányítási programunk működtetéséért az igazgató a felelős. A minőségfejlesztési csoport feladata az IMIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete. Folyamatainkat a PDCA-ciklusnak megfelelően működtetjük. Az eljárásainkat, szabályozási folyamatainkat kétévente rendszeresen felülvizsgáljuk, illetve a törvények, szabályozások változása esetén aktualizáljuk. A felülvizsgálatért az intézmény vezetője a felelős, az előkészítés, valamint az előírásnak megfelelő lebonyolítás már a minőségfejlesztési csoport vezetőjének a feladata. 1.3 A vezetés felelőssége Mint minden folyamatban, így a minőségirányítási rendszer működtetésében is jelentős szerep hárul a vezetőre. Elhivatottsága, a folyamatos fejlesztéshez szükséges, a partneri elvárásoknak megfelelő erőforrások biztosítása pozitív hatással van az intézetünkre. A külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak ismerete és betartása, az éves munkaterv készítése, a négyévenkénti irányított intézményi önértékelés illetve a két évenkénti pedagógusértékelés lebonyolításának biztosítása is fontos feladatai közé tartoznak. 17

18 Intézményünk vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. A jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése szintén a vezetői ellenőrzés feladatai közé tartozik. 1.4 A jogszabályok figyelembevétele A minőségirányítási rendszer egy szervezet vezetésére és szabályozására szolgáló irányítási rendszer, a minőség érdekében. A minőségirányítási rendszerek biztosítják a minőségre vonatkozó célkitűzések teljesítését, folyamatosan fejlesztik a minőséget. (Czibere 2009) Intézményünkben az intézményi működést szabályozó törvények és a különböző szintű rendeletek hozzáférhetők, megtekinthetők. Mivel a Minőségirányítási Program nyilvános dokumentum, ezért honlapunkon vagy intézetünkben mindenki számára biztosítjuk a hozzáférhetőséget. 18

19 2. Intézményértékelés Az intézményértékelés a szervezet önmagáról való tudásának szervezett, tervszerű bővítése, melyet követően az összegyűjtött információk birtokában megtervezhetőek a szükséges fejlesztések és azok végrehajtása az eredményes, hatékony, minőségi munka érdekében. (Cseh 2001) Lényege, hogy a rendszer egészéről, annak egyes elemiről vagy egyes funkcióiról biztosítja azokat az információkat, amelyek révén a rendszer problémái azonosíthatók és kijavíthatók. Másfelől az értékelés konkrét tevékenység, amely a fenti funkció biztosítására irányul, s amelyet meghatározott faktorok folytatnak, vagy amely meghatározott mechanizmusok révén valósul meg. (Halász, 1997) Napjainkban a pedagógiai értékeléssel kapcsolatban egyre inkább előtérbe kerül az az elvárás, hogy a gazdasági fejlődés érdekében segítse az országok oktatási rendszerének az átalakítását. A pedagógiai értékelés korábban a tanulók teljesítményének és az iskolai programok színvonalának mérésére koncentrált, az új elvárások azonban módosítják ezt a hagyományos értékelési orientációt. Ennek hatására egy új értékelési kultúra bontakozik ki, melyben új tendenciák jelennek meg, mint az eredményesség, a minőség és a hatékonyság, melyek napjainkra kulcskategóriává váltak az oktatási rendszerek megítélésében, felvetve az intézményekhez és a pedagógusokhoz kötődő elszámoltathatóság és a felelősségvállalás szükségességét, és fontosságát. A különböző nemzetközi szervezetek, így az EU és az OECD által támogatott oktatásról készült elemzésekben rendre visszatérő közös gondolat, hogy az értékelés szerves része az oktatási rendszereknek. Az új értékelési kultúra kialakulásának a legtöbb országban a gyakorlatban megnyilvánuló jellegzetességei a következők: nő az értékeléssel kapcsolatos tudatosság, megjelenik az értékelési stratégiák iránti igény, bővül az értékelők köre, a nyilvánosság nagyobb szerepet kap, emelkedik a szakmaiság szintje, 19

20 megjelenik a több információ alapján történő értékelés, megjelenik a felelősségvállalás és az elszámoltathatóság igénye. (Cseh 2001) A különböző nevelési-oktatási intézmények más-más értékelési fajtát alkalmaznak. A legismertebbek: spontán értékelés (az intézmény szándékaitól független, a szülők, a tanulók, a közvélemény megítélése az adott iskoláról) (Cseh 2001) győzelmi rangsor (A középiskolákat állítja sorba, a felsőoktatásba felvettek és a 12. osztályt befejezők aránya szerint. A rangsor fontos információt ad, de csupán egyetlen szempontból értékeli az iskola teljesítményét. Nem mond semmit az iskola egyéb tevékenységeiről, de talán a legnagyobb probléma az, hogy semmit nem mond a pedagógiai hozzáadott értékről.) (Cseh 2001) audit (Külső értékelők által végzett tevékenység. Meghatározott intézményi funkciók elemzése pontosan meghatározott szempontok szerint, megadott mutatók segítségével. )(Kovács, 1994) felügyeleti értékelés (Az intézmény előírt normákhoz való alkalmazkodását vizsgálják. A centralizált oktatási rendszerekben gyakori jelenség.) (Kovács, 1994) önértékelés (Az önértékelés célja minden esetben a működés eredményesebbé, hatékonyabbá tétele. Az intézményi önértékelés során növekszik az intézmény önmagára vonatkozó tudása. Az önértékelés során jobban megérthetjük, mi és miért történik. Közösen gondolkodhatunk arról, hogy milyen hatással vannak egymásra a feltételek, a folyamatok és az eredmények.) (Cseh 2001) Az értékelési rendszert akkor tekinthetjük kidolgozottnak, ha peremfeltételei biztosítottak, a rendszert az értékeltek és az értékelők egyaránt elfogadták, és megvannak az eszközei is. 2.1 Intézményi önértékelésünk Az önértékelésre kiemelt figyelem irányul. Ennek oka, hogy az önértékelés minden érintettre kiterjedő eljárásáról és módszereiről viszonylag keveset tudunk, erről van a legkevesebb tapasztalatunk; miközben egy szervezet minden területen eredményes és hatékony működése hosszú távon e nélkül szinte lehetetlen. 20

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban MLSZSZ Konferencia, 213.nov.16. Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban Mosányi Emőke megbízott főigazgató Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat JOGSZABÁLYOK 211. évi CXC. tv. a nemzeti

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23.

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Intézményértékelés, de miért? Mitől jó, milyen a jó iskola? A mi iskolánk jó iskola? Hogyan,

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Logopédiai ellátás a Hegyvidéken

Logopédiai ellátás a Hegyvidéken Logopédiai ellátás a Hegyvidéken Kezdetek Törvényi mérföldkövek 1969. Főv. VB. utasítása minden kerületre kiterjedő log. ellátás megszervezése 1972. Miniszteri rendelet szakmai irányelvek a log. csoportok

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8)

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS - ELŐZMÉNYEK COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program (2000 2004) - COM I. Intézményi modell: partnerközpontú

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK ÉRTEKEZLETE 2. 2015. május 05.

NÓGRÁD MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK ÉRTEKEZLETE 2. 2015. május 05. NÓGRÁD MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK ÉRTEKEZLETE 2. 2015. május 05. Ha elindul egy folyamat annak útját, megvalósulását, a résztvevők munkáját, sikerét, a cél megvalósításának milyenségét nagyban befolyásolják

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Pedagógustovábbképzés

Pedagógustovábbképzés Pedagógustovábbképzés 2016 Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene.(Fil.4.9.) Idevonatkozó jogszabályok: 277/1997. (XII.22.) Korm.rend.

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6021/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nevelési Tanácsadója (Kiskunhalas)

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben