határozatot. jóváhagyja. állapítja meg:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "határozatot. jóváhagyja. állapítja meg:"

Átírás

1 Ügyiratszám: DH /2004. Tárgy: a Monortel Rt. referencia összekapcsolási ajánlata A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa a dr. Lakatos Péter ügyvéd (Köves &Társai Ügyvédi Iroda, 1075 Budapest, Madách Imre út 14.) által képviselt Monor Telefon Társaság Rt. (2377 Örkény, Kossuth Lajos u. 2., cg.: ) március 5-én jóváhagyás végett benyújtott referencia összekapcsolási ajánlatának jóváhagyása tárgyában meghozta a következő határozatot. A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa a benyújtott referenciaajánlatot, annak az alábbiakban megállapított részei kivételével jóváhagyja. A jóvá nem hagyott részeket a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa az alábbiak szerint állapítja meg: I./ A Törzsszöveg pont 3. e szerinti A jelen RÖA nem terjed ki az Eht. szerinti távoli és virtuális helymegosztásra. mondat helyébe a következő szövegrész kerül: A Monortel távoli és virtuális helymegosztást nem nyújt. II.1./ A Törzsszöveg 1.4. Meghatározások fejezet Hibaelhárítási idő fogalmának meghatározása az alábbi mondattal egészül ki: A hiteles hivatkozás: ITU-T E. 800-as ajánlás 5611-es fogalma. II.2./ A Törzsszöveg 1.4. Meghatározások fejezet Súlyosan Hibás Másodperc fogalmának meghatározása helyébe az alábbi szövegrész kerül: Súlyosan Hibás Másodperc: egy olyan egy másodperc hosszúságú intervallum, amelyben a bit hiba arány > ill. = 1.10exp(-3). A hiteles hivatkozás: ITU-T G. 821 ajánlás 4.2. pont. II.3. A Törzsszöveg 1.4. Meghatározások fejezet Szolgáltatás rendelkezésre állás fogalmának meghatározása az alábbi mondattal kiegészül: A hiteles hivatkozás: ITU-T E. 800 ajánlás, 4211 fogalom. III.1./ A Törzsszöveg Híváskezdeményezés Forgalmi Szolgáltatás pont szövege helyébe az alábbi szövegrész kerül:

2 2 A Híváskezdeményezés Forgalmi Szolgáltatás igénybevételekor a Monortel (Szolgáltató) a hálózatának egy Előfizetői Hozzáférési Pontjáról kezdeményezett előfizetői hívást továbbít forgalmi díj ellenében a Szolgáltatóval szerződés alapján összekapcsolt közvetítő szolgáltatóval közös összekapcsolási pontig. Az előfizetői hívások közvetítőválasztással vagy közvetítőválasztás nélkül történnek. Az összekapcsolási pont a Monortel műszaki épület digitális rendezőjén (DDF) van. Az összekapcsolási pont forgalmi kapacitása Nx2 Mbit/s. A híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatást a közvetítő szolgáltató belföldi és nemzetközi telefonszolgáltatás nyújtásához veszi igénybe. III.2./ A Törzsszöveg pont szövege helyébe az alábbi szövegrész kerül: Forgalmidíjas Internet Híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatás A Forgalmidíjas Internet Híváskezdeményezés Forgalmi Szolgáltatás igénybevételekor a Monortel (Szolgáltató) a hálózatának egy Előfizetői Hozzáférési Pontjáról kezdeményezett előfizetői Internet hívást továbbít forgalmi díj ellenében a Szolgáltatóval szerződés alapján összekapcsolt, és az Internet szolgáltatóval előfizetői Internet hívások továbbítására szerződéses jogviszonyban álló közvetítő szolgáltatóval közös összekapcsolási pontig. Az előfizetői hívások közvetítőválasztással történnek. Az Internet szolgáltató hívószáma megfelel a 10/2001. (III. 27) MeHVM rendelet 2. Függelékében előírt hívószám formátumnak. Az összekapcsolási pont a Monortel műszaki épület digitális rendezőjén (DDF) van. III.3./ A Törzsszöveg pont szövege helyébe az alábbi szövegrész kerül: Forgalmidíjas Számfordításos Internet Híváskezdeményezés Forgalmi Szolgáltatás A Forgalmidíjas Számfordításos Internet Helyi Híváskezdeményezés Forgalmi Szolgáltatás igénybevételekor a Monortel (Szolgáltató) a hálózatának egy Előfizetői Hozzáférési Pontjáról kezdeményezett előfizetői Internet hívást továbbít forgalmi díj ellenében a Szolgáltatóval szerződés alapján összekapcsolt, és az Internet szolgáltatóval előfizetői Internet hívások továbbítására szerződéses jogviszonyban álló közvetítő szolgáltatóval közös összekapcsolási pontig. Az előfizetői hívások nem közvetítőválasztással történnek. Az Internet szolgáltató hívószáma megfelel a 10/2001. (III. 27) MeHVM rendelet 2. Függelékében előírt hívószám formátumnak. Az összekapcsolási pont a Monortel műszaki épület digitális rendezőjén (DDF) van. III.4./ A Törzsszöveg Átalánydíjas Internet Híváskezdeményezés Forgalmi Szolgáltatás pont szövege helyébe az alábbi szövegrész kerül: Az Átalánydíjas Internet Híváskezdeményezés Szolgáltatás igénybevételekor a Monortel (Szolgáltató) a hálózatának egy Előfizetői Hozzáférési Pontjáról kezdeményezett előfizetői Internet hívást továbbít átalánydíj ellenében a Szolgáltatóval szerződés alapján összekapcsolt, és az Internet szolgáltatóval előfizetői Internet hívások továbbítására szerződéses jogviszonyban álló közvetítő szolgáltatóval közös helyi összekapcsolási pontig. A hívások továbbítására a Szolgáltató meghatározott forgalmi kapacitást bocsát a jogosult szolgáltató rendelkezésére. Az előfizetői hívások közvetítőválasztással történnek. Az Internet szolgáltató hívószáma megfelel a 10/2001. (III. 27) MeHVM rendelet 2. Függelékében előírt hívószám formátumnak. Az Átalánydíjas Internet Híváskezdeményezés Forgalmi Szolgáltatást a Monortel csak azon helyeken, és csak addig az időpontig biztosítja, ahol és amíg az előfizetők részére a szélessávú hozzáférést nem tudja biztosítani. Az összekapcsolási pont a Monortel műszaki épület digitális rendezőjén (DDF) van.

3 3 III.5./ A Törzsszöveg Internet közvetlen hozzáférés forgalmi szolgáltatás pont szövege helyébe az alábbi szövegrész kerül: Internet szolgáltatás elérésére irányuló előfizetői hívás továbbítása a Monortel (Szolgáltató) hálózatának egy Előfizetői Hozzáférési Pontjáról az Internet szolgáltató hálózati hozzáférési pontjáig közvetítő szolgáltató közreműködése nélkül. Az Internet szolgáltató hívószáma megfelel a 10/2001. (III. 27) MeHVM rendelet 2. Függelékében előírt hívószám formátumnak. Az összekapcsolási pont a Monortel műszaki épület digitális rendezőjén (DDF) van. IV.1./ A Törzsszöveg 3.7. pontja, amely a Számhordozhatósággal kapcsolatos szolgáltatás címet viseli a következő szövegrésszel egészül ki: Az átadó szolgáltató a számhordozási igényt csak abban az esetben tagadhatja meg, ha az előfizetőnek lejárt számlatartozása áll fenn. Abban az esetben, ha az átadást követően keletkezik ilyen követelés, az átvevő szolgáltató köteles együttműködni az átadó szolgáltatóval a számlatartozás kiegyenlítése érdekében. IV.2./ A Törzsszöveg a) alpontja első e szövegének helyébe az alábbi szövegrész kerül: Az Összekapcsolási célú hálózati végponton a Monortel a jelenleg rendelkezésre álló berendezései Kapacitását figyelembe véve összesen az érvényes kezdeményezés sorrendjében - 5x2 Mbit/s átviteli Kapacitást tud felajánlani az ócsai műszaki épület és a monori központ között. A jelzésátvitel az adott 2 Mbit/s-os csatlakozás 16. időrésén történik. Az Összekapcsolásra használt áramkörök számának meghatározását a Jogosult végzi, melyet a Monortel a 4. számú melléklet 4.1. pontjában foglaltak alapján ellenőriz és mely ellenőrzésnek az ellenértéke benne foglaltatik a pont szerinti alkalmasságivizsgálati díjban. IV.3./ A Törzsszöveg pontja harmadik e szövegének helyébe az alábbi szövegrész kerül: A bevezető aknától a Jogosult keretéig az épületen belüli kábelvezetés a Monortel feladata, mely munka megtérítése a Jogosultat terheli a pont szerinti díj ellenében. V./ A Törzsszöveg b) (iv) pont szerinti szövegrész törlésre kerül, helyébe a következő szövegrész lép: dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a Jogosult jogszerűen rendelkezik elektronikus hírközlési hálózat tulajdon vagy használati jogával; VI./ A Törzsszöveg b) (vii) pont szövege törlésre kerül. Ezzel egyidejűleg a (viii) jelölése (vii)-re változik. VII.1./ A Törzsszöveg 7.1. pontban szereplő díjak helyébe az alábbi díjak lépnek: Végződtetés forgalmi szolgáltatás Nappali időszak (munkanapokon: ) 3,94 Ft/perc Kedvezményes időszak (munkanapokon: , munkaszüneti és ünnepnapokon: ) 1,83 Ft/perc Híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatás Nappali időszak (munkanapokon: ) 4,14 Ft/perc

4 4 Kedvezményes időszak (munkanapokon: , munkaszüneti és ünnepnapokon: ) 1,93 Ft/perc VII.2./ A Törzsszöveg 7.2. pontban szereplő díjak helyébe az alábbi díjak lépnek: Internet híváskezdeményezési forgalmi szolgáltatás Nappali időszak (munkanapokon: ) Kedvezményes időszak (munkanapokon: , munkaszüneti és ünnepnapokon: ) 3,73 Ft/perc 1,74 Ft/perc Internet számfordítás hozzáférés forgalmi szolgáltatás Nappali időszak (munkanapokon ) 3,73 Ft/perc Kedvezményes időszak (munkanapokon: , munkaszüneti és ünnepnapokon: ) 1,74 Ft/perc Átalánydíjas Internet Híváskezdeményezési forgalmi szolgáltatás Ft/hó/2Mbps csatlakozás Internet közvetlen hozzáférés forgalmi szolgáltatás Nappali időszak (munkanapokon: ) 3,73 Ft/perc Kedvezményes időszak (munkanapokon: , munkaszüneti és ünnepnapokon: ) 1,74 Ft/perc VII.3./ A pont (Műszaki vizsgálatok díjai) b) és d) alpontja törlésre kerül, egyúttal a c) alpont megjelölése b)-re, az e) alpont megjelölése c)-re változik. VII.4./ A pont (Az Átviteli út díja) b) alpont második e törlésre kerül. VII.5./ A pont helyébe az alábbi szövegrész kerül, míg a pont törlésre kerül: Közvetítőválasztással kapcsolatos egyszeri díj 3958 Ft/előfizető VII.6./ A 7.7 pont (A számhordozhatóság egyszeri díja) szövege helyébe az alábbi szöveg kerül A Jogosult által elhordozott szám egyszeri díja: 3929 Ft/hordozott szám. Amennyiben az előfizető által ISDN2 ISDN 30 előfizetés keretében használt számblokk hordozására kerül sor, a díjat számblokkonként kell megfizetni. VII.7./ A (Egyéb díjak) pont, a pontban szereplő összes díjelemmel együtt törlésre kerül. VIII./ A 2. Melléklet Hívásonkénti Közvetítőválasztás fejezetének a) alpontja szövegének helyébe az alábbi szövegrész kerül: (a) Belföldi hívás esetén: SVS-BE-BRS-ES SVS-ES ahol BE a belföldi előtét (06), BRS a belföldi rendeltetési szám, amely vagy egy földrajzi számozási területet határoz meg, vagy egy távközlő hálózatot (pl. mobil) azonosít, lehet

5 5 egyjegyű (Budapest körzetszáma=1), vagy kétjegyű. Az ES az előfizetői szám, amely szolgáltatótól függően lehet hat, vagy hétjegyű. A referenciaajánlat június 15-én lép hatályba. A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa kötelezi a Monor Telefon Társaság Rt.-t, hogy hálózati szerződéseiben a jelen határozattal jóváhagyott, illetve megállapított referenciaajánlatban foglaltakat ettől az időponttól alkalmazza. A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa felhívja a Monor Telefon Társaság Rt. figyelmét, hogy a jelen határozattal jóváhagyott, illetve megállapított referenciaajánlatot a határozat kézbesítésétől számított öt napon belül internetes honlapján közzé kell tennie. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat felülvizsgálatát a kézbesítést követő 15 napon belül - a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsához három példányban benyújtott keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. Indokolás A Monor Telefon Társaság Rt. (a továbbiakban: Kötelezett) az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 172. (1) e, továbbá a referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 38. (3) e rendelkezéseinek eleget téve január 15-én jóváhagyás céljából a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsához (a továbbiakban: Tanács) benyújtotta referencia összekapcsolási ajánlatát (a továbbiakban: referenciaajánlat). Kötelezett beadványa a január 15-én kelt jóváhagyást kérő leveléből, az ügyvédi meghatalmazásból, a referenciaajánlatból, a költségmodellből és a költségmodellhez kapcsolódó elektronikus adathordozón benyújtott adatokból állt. Kötelezett a Nemzeti Hírközlési Hatóság egyes eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2003. (XII. 27.) IHM rendelet 1. (2) ében meghatározott Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a január 23-án küldött fax levelével igazolta. Kötelezett kérte, hogy a referenciaajánlathoz csatolt, illetve az azokban meghatározott adatok és információk közül azokat, amelyek nem esnek az Eht. 30. (4) hatálya alá, így különösen a költségmodellt és annak csatolt dokumentumait a Tanács kezelje üzleti titokként. A Tanács a február 18-án kelt, DH-336-3/2004. sz. levelében felhívta Kötelezett figyelmét, hogy az eljárás során kötelezően megtartandó egyeztetés, illetve az iratbetekintési jog gyakorlásának biztosítása miatt szükségesnek tartja, hogy Kötelezett nevesítse a benyújtott iratok közül azokat, melyek üzleti titokként történő kezelését az eljárás során kéri. A Tanács a benyújtott iratokat az Eht. 45. (1) f) pontja szerinti hatáskörében, az Eht. 44. (1) ben rögzített törvényes határidőn belül, az Eht. 59. (1) e szerint megvizsgálta, és a február 18-án kelt, DH-336-2/2004. számú határozatában a benyújtott referenciaajánlatot nem hagyta jóvá. Az Eht. 59. (5) e alapján előírta

6 6 Kötelezett számára, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül új referenciaajánlatot terjesszen be a Tanácshoz jóváhagyásra. Kötelezett a határozatot február 19-én vette át. A Tanács a Kötelezett képviselőivel március 1-jén konzultációt tartott, melyen a fenti határozat részletes indokolásában felsorolt hiányosságok tárgyalására került sor. Ezen túlmenően a Tanács szakértői bázisa az FD /2004. számú, február 26-án kelt levelében a referenciaajánlat átdolgozásához további iránymutatásokat adott. Kötelezett a február 24-én kelt levelében a módosított referenciaajánlat benyújtására nyitva álló 15 napos határidő meghosszabbítását kérte, hivatkozva arra, hogy az új tervezetek elkészítéséhez a 15 napos határidő nem elegendő. A Tanács a március 4-én kelt, DH-336-6/2004. számú levelében tájékoztatta Kötelezettet, hogy az Eht. szabályozásának megfelelő érvényesülésére tekintettel a határidő hosszabbítást nem tartotta indokoltnak. Kötelezett a határozatban foglaltaknak eleget téve március 5-én ismételten benyújtotta referenciaajánlatát a Tanácshoz. Beadványa a jóváhagyást kérő levélből, a referenciaajánlatból, a referenciaajánlathoz kapcsolódó mintaszerződésből, a költségmodellből, valamint a költségmodellhez tartozó adatokat és a teljes beadványt tartalmazó elektronikus adathordozókból állt. Kötelezett kérte, hogy a referenciaajánlathoz csatolt, illetve az azokban meghatározott adatok és információk közül azokat, amelyek nem esnek az Eht. 30. (4) hatálya alá, így különösen a költségmodellt és annak csatolt dokumentumait a Tanács kezelje üzleti titokként. Kötelezett a könyvvizsgálói nyilatkozatot március 22-én nyújtotta be. A Tanács április 1-jén kelt hiánypótlási felhívásában a április 1-jén hatályba lépő, a folyamatban lévő ügyekben alkalmazandó 4/2004. (III. 24.) IHM rendelet által módosított tőkeköltség-szorzó értékekre tekintettel felhívta Kötelezettet, hogy április 5- ig nyújtsa be a Tanácshoz a költségmodell jogszabálynak megfelelően módosított részeit. Kötelezett a hiánypótlási felhívást április 1-jén átvette. Kötelezett a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőben benyújtotta a referenciaajánlat díjakat tartalmazó, módosított részét, a költségmodell módosult részeit, valamint a költségmodellhez tartozó adatokat tartalmazó elektronikus adathordozót. A Tanács az Eht. 36. (1) ében megszabott kötelezettségének eleget téve április 21-én egyeztetési eljárás keretében közzétette a határozat tervezetét az üzleti titok kitakarásával, a Kötelezett által jóváhagyásra benyújtott referenciaajánlatot, valamint az elbírálás szempontjait tartalmazó Összefoglalót. Az Eht. 36. (2) ben meghatározott határidőn belül - jogi képviselője útján a Kötelezett, - a Magyar Távközlési Rt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55., a továbbiakban: Matáv), - az Emitel Távközlési Rt. (6720 Szeged, Tisza L. krt. 41., a továbbiakban: Emitel), - a TELE2 Magyarország Kommunikációs és Szolgáltató Egyszemélyes Kft. (1054 Budapest, Aulich u. 3., a továbbiakban: TELE2) képviseletében dr. Bozzay Gyöngyi ügyvéd (Bozzay Ügyvédi Iroda, 1123 Budapest, Kékgolyó u. 4., III/1.),

7 7 - az Alternatív Távközlési Szolgáltatók Egyesülete ( 2040 Budaörs, Ipartelep u , a továbbiakban: ATSZE) tettek észrevételt. Kötelezett a határozat-tervezetre tett észrevételében az Eht. 36. (3) ére hivatkozással kérte szóbeli meghallgatás tartását, a Tanács azonban az erre irányuló kérelmet tekintettel a már korábban biztosított konzultációra, valamint az egyeztetési eljárásban Kötelezett által írásban tett észrevételére nem tartotta indokoltnak. Az egyeztetési eljárás lehetőséget teremt arra, hogy a referenciaajánlat jóváhagyásához kapcsolódó eljárásokban, akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat érintheti, a határozattervezethez, annak előkészítő anyagaihoz észrevételt téve, új szempontok bemutatásával befolyásolják, és egyben segítsék a Tanács érdemi döntéshozatalát. Az érdekelt szolgáltatók és a Kötelezett e jogosultságának érvényesülése érdekében a Tanács valamennyi határidőben beérkezett észrevételt az Eht. 36. (3) ében meghatározott kötelezettségének teljesítése során érdemben megvizsgált, a döntéshozatal során lehetőség szerint figyelembe vett. A határozat-tervezetre, a referenciaajánlatra, valamint az Összefoglalóra tett észrevételek közül azokat hagyta figyelmen kívül, melyek a) alapvetően hibásak voltak, olyan hiányosságokat jeleztek a referenciaajánlat egyes részeinél, melyek a referenciaajánlat más szövegrészében szabályozottak, vagy logikai ellentmondást tartalmaztak; b) ellentmondtak a vonatkozó jogszabályok, úgymint az Eht., a Korm. rendelet, az elektronikus hírközlési szolgáltatások költségszámítási szabályaira vonatkozó szabályokról szóló 18/2003. (XII. 27.) IHM rendelet (a továbbiakban: IHM rendelet), a 4/2004. (III. 24.) IHM rendelet, a 18/2003. (XII. 27.) IHM rendelet, a 23/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet és a 30/2001. (XII. 23.) MeHVM rendelet rendelkezéseinek; c) olyan jogosultságot, kötelezettséget, műszaki előírást vagy feltételt igényeltek, melyeket a fentiekben felsorolt jogszabály a jelentős piaci erővel rendelkező, referenciaajánlat készítésére kötelezett szolgáltató számára nem ír elő; d) illetve a referenciaajánlat érdemi elbírálásához a Tanács számára új szempontot, információt nem nyújtottak. Számos olyan észrevétel érkezett, amely a Tanács általános ármegállapítási elveivel, illetve az ezek alkalmazása révén kialakuló díjak mértékével volt kapcsolatos. Ezek az észrevételek a figyelmen kívül hagyott észrevételek között a d, pont szerinti csoportba lettek besorolva. A Tanács által kialakított ármegállapítási elveket a jelen határozat tervezetével egyidejűleg közzétett Összefoglaló tartalmazta, a következő szempontok alapján: a megállapított díjak segítsék elő a verseny élénkülését és a hatékony verseny fennmaradását az elektronikus hírközlési szektorban, a megállapított díjak továbbgyűrűzve segítsék elő a kiskereskedelmi díjak csökkenését, szolgálva ezzel a fogyasztói érdekek védelmét, a díjak megállapítása az elektronikus hírközlési piac zavartalan működése mellett valósuljon meg, szolgálva a tisztességes és hatékony piaci versenyt. Az Összefoglalóban bemutatott, és utolsó oldalán összefoglalva felsorolt ármegállapítási elvek az alábbiak:

8 8 - a költségmodellek kidolgozottsága, részletei adott körülmények között nem teszik lehetővé azok változatlan formában történő jóváhagyását, és az azok alapján számított szolgáltatási díjak megállapítását; - a költségmodelleken túlmenően indokolt és szükséges összehasonlító árak figyelembevétele. Ebben a körben tendenciaként - figyelembe véve a csatlakozó országok távközlési szolgáltatóinak díjait is - az EU-s tagországok átlagához való közelítés tűzhető ki célul; - a MATÁV Rt., mint legnagyobb hazai szolgáltató díjainak megállapítása során a beadott költségmodell figyelembevételével indokolt a díjak EU országok átlagával való összehasonlítása alapján történő meghatározása; - a Hatóság a helyi szolgáltatókat működési körülményeiket tekintve egymással összemérhetőnek tekinti, ezért élt a belső összehasonlítás lehetőségével; - az LTO-k egymás viszonyított díjainak meghatározása során célszerű figyelembe venni egy meghatározott ütemű fokozatosságot, ami figyelembevételével a díjakat azok változásának jelenlegi fázisában célszerű egy referenciaszintnek megválasztotthoz közeli, de attól érezhető mértékben különböző színvonalon meghatározni; - kiegészítő szolgáltatások tekintetében a 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendeletben adott felsorolást kell mérvadónak tekinteni, a díjmértékek vonatkozásában pedig a minimum szolgáltatás elvét kell figyelembe venni; - Internet elérést biztosító nagykereskedelmi jellegű szolgáltatások esetében a szolgáltatások tartalmának egységes megközelítése mellett alapvető követelmény az árpréses helyzet elkerülése. Az észrevételek vizsgálata és megfontolása után ezen elvek, illetve a belőlük fakadó díjmértékek módosítását a Tanács nem látta szükségesnek, illetve megalapozottnak. Az alábbi táblázatban megjelölésre került valamennyi figyelembe vett, illetve figyelembe nem vett észrevétel, valamint azok figyelmen kívül hagyásának indoka. A figyelembe vett észrevételeket a Tanács beépítette a április 21-én közzétett határozat-tervezet rendelkező részébe, valamint az egyes rendelkező részekhez tartozó indokolásokba. A táblázatban a figyelembe vett észrevételek megjelölése F betűvel, a figyelmen kívül hagyott észrevételek megjelölése N betűvel, a figyelmen kívül hagyás indokának megjelölése a, b, c, d betűkkel a fenti pontok szerinti csoportosításban történik. Minősítés megjelölése Határozatra hivatkozás RIO-ra hivatkozás Törzsszöveg Határozat része Észrevétel része RIO része Észrevétel része N, c II.1-II.3. TELE2 (V.1.) 1.4. TELE2 (V.1.) F a) TELE2 (V.2.) N, c b) TELE2 (V.3.) F TELE2 (V.4.) N, b 7. pont Matáv (336-15) 2. Mell. 2. oldal utolsó

9 9 2. Melléklet N, d VII.1. TELE2 (III. fejezet) TELE2 (III. fejezet) N, d 7. pont TELE2 (4-5. pontok) N, c TELE2 (V.5.) a) TELE2 (V.5.) N, c VII.4. TELE2 (V.6.) b) TELE2 (V.6.) F TELE2 (II. fejezet) TELE2 (II. fejezet) F Matáv (336-15) F TELE2 (6. pont és V.7.) N, c Matáv (336-15) N, c 9.8. Matáv (336-15) Általános észrevételek F teljes melléklet Matáv (336-15) N, d Matáv (336-18) N, d TELE2 (1. és 2. pont) N, c TELE2 (3. pont) N, c N, d N, c N, c N, d N, c N, d N, c TELE2 (7. pont pont és IV: fejezet) ATSZE levél 1. és 2. oldal ATSZE levél 1. oldal. 1. ATSZE levél 1. oldal 2. ATSZE 2. oldal 1. ATSZE 2. oldal 2. ATSZE levél 2. oldal 3. ATSZE levél 2. oldal 4. N, d Monortel 1-7. oldal. N, d EMITEL (1-7. oldal) N, d EMITEL (8. oldal) N, d EMITEL (8. oldal) N, d teljes határozat N, d teljes határozat Monortel (3. b) (ii) pont) Monortel (3. b) (iii) pont)

10 10 Költségmodell VII. pont, 3. N, d VII. pont 4. F VII. pont 5. N, d VII. pont 6. N, d VII. pont 7-8. F VII. pont 10. N, d VII. pont 9. és 11. F Monortel 4. b) pont Monortel 4. c) pont Monortel 4. d) pont Monortel 4. e) pont Monortel 4. f) pont Monortel 4.g) pont Monortel 4.h) pont A Tanács az iratokat az Eht. 45. (1) f) pontja szerinti hatáskörében, az Eht. 59. (1) e szerint megvizsgálta és megállapította, hogy a referenciaajánlatnak melynek részét képezi az Eht. 58. (2) b) és c) pontja szerinti mintaszerződés és adatlap is - a jelen határozat rendelkező része szerint jóváhagyott része megfelel a hatályos jogszabályoknak, rendelkezik a szükséges tartalmai elemekkel, az összekapcsolást bármely igénylő részére azonos műszaki feltételek mellett, azonos jogi és gazdasági feltételekkel biztosítja. E tekintetben Kötelezett a DH-336-2/2004. számú határozatban felsorolt, a jóváhagyás megtagadására vonatkozó okokat megszüntette. Ezért a Tanács a referenciaajánlat ezen részét az Eht. 45. (1) ének f) pontjában biztosított hatáskörében jóváhagyta. A referenciaajánlat rendelkező részében foglaltak szerinti tartalmát, amelyek nem felelnek meg a jogszabályokban előírt követelményeknek, a Tanács az Eht. 45. (1) f) pontja alapján a rendelkező részben írtak szerint megállapította, az alábbi indokok alapján: I. ponthoz: A referenciaajánlat Törzsszövegének pontja a tárgyi hatályt határozza meg. A megállapítás indoka, hogy a határozattal törölt rész megfogalmazása nem felel meg az Eht (2) b) pontjának, amely kimondja, hogy a helymegosztás keretében meg kell határozni a helymegosztási lehetőségekre vonatkozó adatokat a kötelezett szolgáltató érintett hálózati helyein, beleértve a fizikai, távoli és a virtuális helymegosztást. Az Eht (7) e alapján amennyiben a szolgáltató referenciaajánlat készítésére köteles, a fent hivatkozott jogszabályhely által meghatározott információkat a referenciaajánlatában köteles feltüntetni, azaz a szolgáltató által megjelölt helymegosztási szolgáltatások nem vehetők ki a referenciaajánlat hatálya alól. II. ponthoz: A szolgáltatásminőségre illetve a hibajavításra vonatkozó definíciók részben pontosításra szorulnak, részben hiányzik a hiteles hivatkozás megjelölése. Ezek a szerződés terminológiája szempontjából kiemelt fontossággal bírnak, ezért megadásuk szükséges. III. ponthoz:

11 11 A távbeszélő híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatást a Korm. rendelet 3. (2) 1.2. pontban rögzített definíciója, az Internet híváskezdeményezések egyes típusait és ezek alapvető jellemzőit az Eht ai és ennek alapján a Korm. rendelet 3. (2) pontok definíciói határozzák meg. Kötelezett megnevezi és meghatározza az általa felajánlott híváskezdeményezési szolgáltatásokat, de hiányosan vagy pontatlanul, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint javítani kellett a meghatározásokat. IV.1. ponthoz: A megállapítás indoka az, hogy a referenciaajánlatban megfogalmazott azon kitétel, miszerint a számhordozás beállítás feltétele, hogy a Monortel pozitív módon bírálja el az adott előfizető számhordozási igényét nem tartalmazza teljeskörűen és egyértelműen a számhordozhatóság szabályainak alkalmazásáról szóló 125/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 5. (3) ében foglalt, a számhordozási igény elutasítására vonatkozó kritériumokat. Tekintettel arra, hogy a jogszabályban meghatározott indokok a kötelezett szolgáltató mérlegelési, teljesítés-megtagadási lehetőségeit is korlátozza, szükséges a referenciaajánlat jelen pont szerinti szövegének kiegészítse a rendelkező részben foglaltak szerint. IV.2. ponthoz: Az alkalmassági-vizsgálati díj helyesen a pontban található. IV.3. ponthoz: A kábelvezetési díjat a pont tartalmazza. V. ponthoz: A megállapítás indoka, hogy a referenciaajánlatnak a határozat rendelkező része szerint módosított szövege nem felelt meg egyértelműen az Eht. 76. (2) d) pontjának, valamint az Eht és 89. pontjának. VI. ponthoz: A referenciaajánlat jelen pontjában feltüntetett kitétel alapján a hálózati szerződés megkötését kezdeményező ajánlat benyújtásának feltétele a felelősségbiztosítás megléte, mely vagyoni biztosíték fenntartását a jogosult szolgáltatótól a szerződéses jogviszony fennállásának teljes időtartamára megkövetelné a kötelezett, már akkor, amikor még nem biztos, hogy a felek egymással szerződést fognak kötni, de a jogosult már köteles olyan felelősségbiztosítást kötni, amelynek a kedvezményezettje a kötelezett szolgáltató. Tekintettel arra, hogy a kötelezett számára több, a jogszabály által biztosított lehetőség is rendelkezésére áll atekintetben, hogy hálózata egységének, berendezéseinek épségének védelme érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket, és azokat a referenciaajánlat alapján alkalmazza is (lásd a kezdeményező ajánlat elutasításának objektív műszaki indokai, a hálózat egységének, épségének veszélyeztetése mint rendkívüli felmondási ok, minőségi kötbér kikötése), indokolatlan és a jogosult számára túlzottan hátrányos következményekkel járó feltétel fenti kötelezettség előírása. VII. ponthoz: Kötelezett által az alapszolgáltatások díjainak kalkulációjához használt költségmodell több ponton nem felel meg az IHM rendeletnek ezért az e modell által számított díjak nem tekinthetők megalapozottnak. A díjak megállapítására az alábbiakban részletezett LRIC alkalmazásbeli és egyéb felsorolt ok miatt került sor:

12 12 Kötelezett késve csatolta beadványához az IHM rendelet mellékletének 74. pontjában előírt könyvvizsgálói nyilatkozatokat. A könyvvizsgálói nyilatkozat csak költség és eszközérték kérdésekkel foglalkozik, nem tartalmaz megállapításokat a működő tőkével, mint modellben használt értékkel kapcsolatban. A MEA átértékelésbe bevont eszközök vizsgálatának eredménye mennyiségi egyezőséget állapít csak meg. Ilyen módon a könyvvizsgálói nyilatkozat csak részlegesen elégíti ki az IHM rendelet melléklet 74. b) és c) pontjában szereplő előírásokat. A dokumentációban hiányos a lineáris költség-mennyiség függvények magyarázata, ami megkérdőjelezi a lineáris költség-mennyiség függvények megalapozottságát. A leírás nem részletezi, hogy a modellben milyen (pótló vagy bővítő vagy mindkettő) beruházások lettek figyelembe véve, így megkérdőjelezhető a figyelembe vett beruházások összegének helyessége. A tartási nyereség számítása eltér az IHM rendelet Melléklet 34. h) pontjában foglaltaktól. Tárgyévi (=2004) év eleji NRC-ből levonandó az év végi. Az év eleji értéket helyettesíti a év végi érték. A következő üzleti titkot tartalmazó, az alkalmazott képletre vonatkozó mondat a DH- 336/2004. sz. ügyiratban lévő DH /2004. sz. határozatban szerepel. Nem ismert továbbá, hogy a jelölt eszközmutatók (NKÉ, BLÉ, BHÉ) időszakai év végére vonatkoznak vagy már maguk is éves átlagok. A Tanács a Kötelezett által tett észrevételek alapján módosította a közzétett határozattervezet indokolási részében a VII. ponthoz írt, a költségmodell meg nem felelőségére vonatkozó szövegrészeket. Mivel a szolgáltató által kidolgozott LRIC módszertant, és ezért a módszertan alapján kiszámított árakat a fenti indokok miatt nem lehetett elfogadni, a forgalmi alapszolgáltatások díjait a Tanács a magyarországi távközlési piaci viszonyokat alapul véve, ún. belső árösszehasonlítás alapján határozta meg. Az árösszehasonlítás alapja, hogy a hazai vezetékes távközlési piac szerkezete lehetőséget ad arra, hogy a vezetékes távközlési szolgáltatókat egymáshoz viszonyítsuk, mivel a piaci környezet, a hálózat, a költségviszonyokat befolyásoló paraméterek a hazai piacon összevethetőek. A Tanács a legjobban kidolgozott költségmodellel rendelkező és ennek alapján korrekcióval elfogadható árakat előterjesztő EMITEL Rt. korrigált árait tekintette összehasonlítási alapként, mivel a két szolgáltató esetében a jogszabályban előírt összehasonlítás feltételei adottak, mindkét szolgáltató összevethető piaci környezetben működik, hasonló fejlettséggel rendelkezik, hasonló tevékenységet végez és az általuk nyújtott szolgáltatások is azonosak. Az Emitel Rt. díjait alapul véve a Monortel Rt. szolgáltatásainak ellenértékét a Tanács - a díjcsökkentés megvalósulásának fokozatosságát célul tűzve - az Emitel Rt. áraihoz képest 10 %-kal magasabban állapította meg, figyelemmel arra, hogy a Monortel Rt. árai vonatkozásában a szolgáltató által javasolthoz viszonyítva még így is lényeges csökkenés következik be.

határozatot. erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása

határozatot. erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása Ügyiratszám: DH-664-33/2005. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)

Részletesebben

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása Ügyiratszám: DH-664-79/2005. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2007. OKTÓBER 31. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

határozatot. A Tanács az érintett piacon jelentős piaci erejűként azonosított szolgáltatóra az alábbi kötelezettségeket rója ki:

határozatot. A Tanács az érintett piacon jelentős piaci erejűként azonosított szolgáltatóra az alábbi kötelezettségeket rója ki: Ügyiratszám: DH-664-174/2005. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)

Részletesebben

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. REFERENCIA ÖSSZEKAPCSOLÁSI AJÁNLATA. Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. REFERENCIA ÖSSZEKAPCSOLÁSI AJÁNLATA. Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére A UPC MAGYARORSZÁG KFT. REFERENCIA ÖSSZEKAPCSOLÁSI AJÁNLATA Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére Érvényes: A UPCRIO-t jóváhagyó Elnök által hozott határozatban foglalt időponttól (i) a módosított

Részletesebben

határozatot. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

határozatot. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. Ügyiratszám: DH-664-31/2005. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa az érintett piacok azonosítására,

Részletesebben

határozatot. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja.

határozatot. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja. HÍRKÖZLÉSI FELÜGYELET HÍRKÖZLÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1123 Budapest Alkotás u. 53. Levélcím:1525 Budapest Pf.: 75 Telefon: (1) 457-7470 Telefax: (1) 457-7471 Internet www.hif.hu Ügyiratszám: DB-2589-21/2002.

Részletesebben

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. NAGYKERESKEDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. NAGYKERESKEDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA Törzsszöveg A UPC MAGYARORSZÁG KFT. NAGYKERESKEDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE Érvényes: A UPCRUO-t jóváhagyó

Részletesebben

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac)

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac) Ügyiratszám: DH-10903-2 /2007. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a

Részletesebben

1. MELLÉKLET DEFFINÍCÓK ÉS ÉRTELMEZÉS

1. MELLÉKLET DEFFINÍCÓK ÉS ÉRTELMEZÉS 1. MELLÉKLET DEFFINÍCÓK ÉS ÉRTELMEZÉS A Magyar Telekom Egyetemes Szolgáltatási Területe: A MARIO alapján megajánlott Híváskezdeményezés Szolgáltatás vonatkozásában a MARIO hatálya a Magyar Telekom-nak

Részletesebben

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához dr. Verebics János: Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához I. Az Internet-szolgáltatások a hatályos hírközlési jogi szabályozása I.1 Az Internet-szolgáltatás, mint hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. AUGUSZTUS 14. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Szerződésszám: [ ] HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI amely létrejött egyrészről a másrészről a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Digitális és Internet Alapú Helyhez kötött távközlési szolgáltatásokra Hatályos: 2013. szeptember 6. Utolsó módosítás: 2013.09.01. CBN Telekom Kft. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2015. április 1. 1/94

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2015. április 1. 1/94 A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2015. április 1.

Részletesebben

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozata KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Készítette: Németh József Kamarai nyilvántartási szám: 09-1072 A kézirat lezárásának időpontja:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.305/27/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D. 952/ 13 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. JANUÁR 01. (ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN: 2010. DECEMBER 01.) KÉSZÜLT: 2004. ÁPRILIS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Vital-Comp Ügyvitelszervező és Kereskedelmi Kft Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Vital-Comp Kft 1037 Budapest, Laborc köz 9. Kék szám: 06-40-200-941 Telefon: 06-1-453-0749

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítottam,

HATÁROZAT. megállapítottam, Ügyiratszám: HF/1595-34/2011. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (7. piac) HATÁROZAT A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01.

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01. EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01. KÉSZÜLT: 2004. ÁPRILIS 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2011. ÁPRILIS 01. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft.

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft. SysCorp Kft. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Internet ÁSZF) Oldal 1 / 58 Tartalom 1 Általános adatok, elérhetőség... 5 1.1 A szolgáltató neve és címe... 5 1.2 Az ügyfélszolgálat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

SMA Rendszerház Szolgáltató és kereskedelmi ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

SMA Rendszerház Szolgáltató és kereskedelmi ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) SMA Rendszerház Szolgáltató és kereskedelmi ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata hozzáférhető a http://www.sma.hu/ weblapon, illetve az SMA Rendszerház

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2010.11.30 szolgáltató cégszerű aláírása 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Vezetékes telefon ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Vezetékes telefon ÁSZF) A Magyar Telekom Nyrt. vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2012. november 1. 1/86 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben