határozatot. jóváhagyja. állapítja meg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "határozatot. jóváhagyja. állapítja meg:"

Átírás

1 Ügyiratszám: DH /2004. Tárgy: a Monortel Rt. referencia összekapcsolási ajánlata A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa a dr. Lakatos Péter ügyvéd (Köves &Társai Ügyvédi Iroda, 1075 Budapest, Madách Imre út 14.) által képviselt Monor Telefon Társaság Rt. (2377 Örkény, Kossuth Lajos u. 2., cg.: ) március 5-én jóváhagyás végett benyújtott referencia összekapcsolási ajánlatának jóváhagyása tárgyában meghozta a következő határozatot. A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa a benyújtott referenciaajánlatot, annak az alábbiakban megállapított részei kivételével jóváhagyja. A jóvá nem hagyott részeket a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa az alábbiak szerint állapítja meg: I./ A Törzsszöveg pont 3. e szerinti A jelen RÖA nem terjed ki az Eht. szerinti távoli és virtuális helymegosztásra. mondat helyébe a következő szövegrész kerül: A Monortel távoli és virtuális helymegosztást nem nyújt. II.1./ A Törzsszöveg 1.4. Meghatározások fejezet Hibaelhárítási idő fogalmának meghatározása az alábbi mondattal egészül ki: A hiteles hivatkozás: ITU-T E. 800-as ajánlás 5611-es fogalma. II.2./ A Törzsszöveg 1.4. Meghatározások fejezet Súlyosan Hibás Másodperc fogalmának meghatározása helyébe az alábbi szövegrész kerül: Súlyosan Hibás Másodperc: egy olyan egy másodperc hosszúságú intervallum, amelyben a bit hiba arány > ill. = 1.10exp(-3). A hiteles hivatkozás: ITU-T G. 821 ajánlás 4.2. pont. II.3. A Törzsszöveg 1.4. Meghatározások fejezet Szolgáltatás rendelkezésre állás fogalmának meghatározása az alábbi mondattal kiegészül: A hiteles hivatkozás: ITU-T E. 800 ajánlás, 4211 fogalom. III.1./ A Törzsszöveg Híváskezdeményezés Forgalmi Szolgáltatás pont szövege helyébe az alábbi szövegrész kerül:

2 2 A Híváskezdeményezés Forgalmi Szolgáltatás igénybevételekor a Monortel (Szolgáltató) a hálózatának egy Előfizetői Hozzáférési Pontjáról kezdeményezett előfizetői hívást továbbít forgalmi díj ellenében a Szolgáltatóval szerződés alapján összekapcsolt közvetítő szolgáltatóval közös összekapcsolási pontig. Az előfizetői hívások közvetítőválasztással vagy közvetítőválasztás nélkül történnek. Az összekapcsolási pont a Monortel műszaki épület digitális rendezőjén (DDF) van. Az összekapcsolási pont forgalmi kapacitása Nx2 Mbit/s. A híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatást a közvetítő szolgáltató belföldi és nemzetközi telefonszolgáltatás nyújtásához veszi igénybe. III.2./ A Törzsszöveg pont szövege helyébe az alábbi szövegrész kerül: Forgalmidíjas Internet Híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatás A Forgalmidíjas Internet Híváskezdeményezés Forgalmi Szolgáltatás igénybevételekor a Monortel (Szolgáltató) a hálózatának egy Előfizetői Hozzáférési Pontjáról kezdeményezett előfizetői Internet hívást továbbít forgalmi díj ellenében a Szolgáltatóval szerződés alapján összekapcsolt, és az Internet szolgáltatóval előfizetői Internet hívások továbbítására szerződéses jogviszonyban álló közvetítő szolgáltatóval közös összekapcsolási pontig. Az előfizetői hívások közvetítőválasztással történnek. Az Internet szolgáltató hívószáma megfelel a 10/2001. (III. 27) MeHVM rendelet 2. Függelékében előírt hívószám formátumnak. Az összekapcsolási pont a Monortel műszaki épület digitális rendezőjén (DDF) van. III.3./ A Törzsszöveg pont szövege helyébe az alábbi szövegrész kerül: Forgalmidíjas Számfordításos Internet Híváskezdeményezés Forgalmi Szolgáltatás A Forgalmidíjas Számfordításos Internet Helyi Híváskezdeményezés Forgalmi Szolgáltatás igénybevételekor a Monortel (Szolgáltató) a hálózatának egy Előfizetői Hozzáférési Pontjáról kezdeményezett előfizetői Internet hívást továbbít forgalmi díj ellenében a Szolgáltatóval szerződés alapján összekapcsolt, és az Internet szolgáltatóval előfizetői Internet hívások továbbítására szerződéses jogviszonyban álló közvetítő szolgáltatóval közös összekapcsolási pontig. Az előfizetői hívások nem közvetítőválasztással történnek. Az Internet szolgáltató hívószáma megfelel a 10/2001. (III. 27) MeHVM rendelet 2. Függelékében előírt hívószám formátumnak. Az összekapcsolási pont a Monortel műszaki épület digitális rendezőjén (DDF) van. III.4./ A Törzsszöveg Átalánydíjas Internet Híváskezdeményezés Forgalmi Szolgáltatás pont szövege helyébe az alábbi szövegrész kerül: Az Átalánydíjas Internet Híváskezdeményezés Szolgáltatás igénybevételekor a Monortel (Szolgáltató) a hálózatának egy Előfizetői Hozzáférési Pontjáról kezdeményezett előfizetői Internet hívást továbbít átalánydíj ellenében a Szolgáltatóval szerződés alapján összekapcsolt, és az Internet szolgáltatóval előfizetői Internet hívások továbbítására szerződéses jogviszonyban álló közvetítő szolgáltatóval közös helyi összekapcsolási pontig. A hívások továbbítására a Szolgáltató meghatározott forgalmi kapacitást bocsát a jogosult szolgáltató rendelkezésére. Az előfizetői hívások közvetítőválasztással történnek. Az Internet szolgáltató hívószáma megfelel a 10/2001. (III. 27) MeHVM rendelet 2. Függelékében előírt hívószám formátumnak. Az Átalánydíjas Internet Híváskezdeményezés Forgalmi Szolgáltatást a Monortel csak azon helyeken, és csak addig az időpontig biztosítja, ahol és amíg az előfizetők részére a szélessávú hozzáférést nem tudja biztosítani. Az összekapcsolási pont a Monortel műszaki épület digitális rendezőjén (DDF) van.

3 3 III.5./ A Törzsszöveg Internet közvetlen hozzáférés forgalmi szolgáltatás pont szövege helyébe az alábbi szövegrész kerül: Internet szolgáltatás elérésére irányuló előfizetői hívás továbbítása a Monortel (Szolgáltató) hálózatának egy Előfizetői Hozzáférési Pontjáról az Internet szolgáltató hálózati hozzáférési pontjáig közvetítő szolgáltató közreműködése nélkül. Az Internet szolgáltató hívószáma megfelel a 10/2001. (III. 27) MeHVM rendelet 2. Függelékében előírt hívószám formátumnak. Az összekapcsolási pont a Monortel műszaki épület digitális rendezőjén (DDF) van. IV.1./ A Törzsszöveg 3.7. pontja, amely a Számhordozhatósággal kapcsolatos szolgáltatás címet viseli a következő szövegrésszel egészül ki: Az átadó szolgáltató a számhordozási igényt csak abban az esetben tagadhatja meg, ha az előfizetőnek lejárt számlatartozása áll fenn. Abban az esetben, ha az átadást követően keletkezik ilyen követelés, az átvevő szolgáltató köteles együttműködni az átadó szolgáltatóval a számlatartozás kiegyenlítése érdekében. IV.2./ A Törzsszöveg a) alpontja első e szövegének helyébe az alábbi szövegrész kerül: Az Összekapcsolási célú hálózati végponton a Monortel a jelenleg rendelkezésre álló berendezései Kapacitását figyelembe véve összesen az érvényes kezdeményezés sorrendjében - 5x2 Mbit/s átviteli Kapacitást tud felajánlani az ócsai műszaki épület és a monori központ között. A jelzésátvitel az adott 2 Mbit/s-os csatlakozás 16. időrésén történik. Az Összekapcsolásra használt áramkörök számának meghatározását a Jogosult végzi, melyet a Monortel a 4. számú melléklet 4.1. pontjában foglaltak alapján ellenőriz és mely ellenőrzésnek az ellenértéke benne foglaltatik a pont szerinti alkalmasságivizsgálati díjban. IV.3./ A Törzsszöveg pontja harmadik e szövegének helyébe az alábbi szövegrész kerül: A bevezető aknától a Jogosult keretéig az épületen belüli kábelvezetés a Monortel feladata, mely munka megtérítése a Jogosultat terheli a pont szerinti díj ellenében. V./ A Törzsszöveg b) (iv) pont szerinti szövegrész törlésre kerül, helyébe a következő szövegrész lép: dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a Jogosult jogszerűen rendelkezik elektronikus hírközlési hálózat tulajdon vagy használati jogával; VI./ A Törzsszöveg b) (vii) pont szövege törlésre kerül. Ezzel egyidejűleg a (viii) jelölése (vii)-re változik. VII.1./ A Törzsszöveg 7.1. pontban szereplő díjak helyébe az alábbi díjak lépnek: Végződtetés forgalmi szolgáltatás Nappali időszak (munkanapokon: ) 3,94 Ft/perc Kedvezményes időszak (munkanapokon: , munkaszüneti és ünnepnapokon: ) 1,83 Ft/perc Híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatás Nappali időszak (munkanapokon: ) 4,14 Ft/perc

4 4 Kedvezményes időszak (munkanapokon: , munkaszüneti és ünnepnapokon: ) 1,93 Ft/perc VII.2./ A Törzsszöveg 7.2. pontban szereplő díjak helyébe az alábbi díjak lépnek: Internet híváskezdeményezési forgalmi szolgáltatás Nappali időszak (munkanapokon: ) Kedvezményes időszak (munkanapokon: , munkaszüneti és ünnepnapokon: ) 3,73 Ft/perc 1,74 Ft/perc Internet számfordítás hozzáférés forgalmi szolgáltatás Nappali időszak (munkanapokon ) 3,73 Ft/perc Kedvezményes időszak (munkanapokon: , munkaszüneti és ünnepnapokon: ) 1,74 Ft/perc Átalánydíjas Internet Híváskezdeményezési forgalmi szolgáltatás Ft/hó/2Mbps csatlakozás Internet közvetlen hozzáférés forgalmi szolgáltatás Nappali időszak (munkanapokon: ) 3,73 Ft/perc Kedvezményes időszak (munkanapokon: , munkaszüneti és ünnepnapokon: ) 1,74 Ft/perc VII.3./ A pont (Műszaki vizsgálatok díjai) b) és d) alpontja törlésre kerül, egyúttal a c) alpont megjelölése b)-re, az e) alpont megjelölése c)-re változik. VII.4./ A pont (Az Átviteli út díja) b) alpont második e törlésre kerül. VII.5./ A pont helyébe az alábbi szövegrész kerül, míg a pont törlésre kerül: Közvetítőválasztással kapcsolatos egyszeri díj 3958 Ft/előfizető VII.6./ A 7.7 pont (A számhordozhatóság egyszeri díja) szövege helyébe az alábbi szöveg kerül A Jogosult által elhordozott szám egyszeri díja: 3929 Ft/hordozott szám. Amennyiben az előfizető által ISDN2 ISDN 30 előfizetés keretében használt számblokk hordozására kerül sor, a díjat számblokkonként kell megfizetni. VII.7./ A (Egyéb díjak) pont, a pontban szereplő összes díjelemmel együtt törlésre kerül. VIII./ A 2. Melléklet Hívásonkénti Közvetítőválasztás fejezetének a) alpontja szövegének helyébe az alábbi szövegrész kerül: (a) Belföldi hívás esetén: SVS-BE-BRS-ES SVS-ES ahol BE a belföldi előtét (06), BRS a belföldi rendeltetési szám, amely vagy egy földrajzi számozási területet határoz meg, vagy egy távközlő hálózatot (pl. mobil) azonosít, lehet

5 5 egyjegyű (Budapest körzetszáma=1), vagy kétjegyű. Az ES az előfizetői szám, amely szolgáltatótól függően lehet hat, vagy hétjegyű. A referenciaajánlat június 15-én lép hatályba. A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa kötelezi a Monor Telefon Társaság Rt.-t, hogy hálózati szerződéseiben a jelen határozattal jóváhagyott, illetve megállapított referenciaajánlatban foglaltakat ettől az időponttól alkalmazza. A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa felhívja a Monor Telefon Társaság Rt. figyelmét, hogy a jelen határozattal jóváhagyott, illetve megállapított referenciaajánlatot a határozat kézbesítésétől számított öt napon belül internetes honlapján közzé kell tennie. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat felülvizsgálatát a kézbesítést követő 15 napon belül - a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsához három példányban benyújtott keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. Indokolás A Monor Telefon Társaság Rt. (a továbbiakban: Kötelezett) az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 172. (1) e, továbbá a referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 38. (3) e rendelkezéseinek eleget téve január 15-én jóváhagyás céljából a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsához (a továbbiakban: Tanács) benyújtotta referencia összekapcsolási ajánlatát (a továbbiakban: referenciaajánlat). Kötelezett beadványa a január 15-én kelt jóváhagyást kérő leveléből, az ügyvédi meghatalmazásból, a referenciaajánlatból, a költségmodellből és a költségmodellhez kapcsolódó elektronikus adathordozón benyújtott adatokból állt. Kötelezett a Nemzeti Hírközlési Hatóság egyes eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2003. (XII. 27.) IHM rendelet 1. (2) ében meghatározott Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a január 23-án küldött fax levelével igazolta. Kötelezett kérte, hogy a referenciaajánlathoz csatolt, illetve az azokban meghatározott adatok és információk közül azokat, amelyek nem esnek az Eht. 30. (4) hatálya alá, így különösen a költségmodellt és annak csatolt dokumentumait a Tanács kezelje üzleti titokként. A Tanács a február 18-án kelt, DH-336-3/2004. sz. levelében felhívta Kötelezett figyelmét, hogy az eljárás során kötelezően megtartandó egyeztetés, illetve az iratbetekintési jog gyakorlásának biztosítása miatt szükségesnek tartja, hogy Kötelezett nevesítse a benyújtott iratok közül azokat, melyek üzleti titokként történő kezelését az eljárás során kéri. A Tanács a benyújtott iratokat az Eht. 45. (1) f) pontja szerinti hatáskörében, az Eht. 44. (1) ben rögzített törvényes határidőn belül, az Eht. 59. (1) e szerint megvizsgálta, és a február 18-án kelt, DH-336-2/2004. számú határozatában a benyújtott referenciaajánlatot nem hagyta jóvá. Az Eht. 59. (5) e alapján előírta

6 6 Kötelezett számára, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül új referenciaajánlatot terjesszen be a Tanácshoz jóváhagyásra. Kötelezett a határozatot február 19-én vette át. A Tanács a Kötelezett képviselőivel március 1-jén konzultációt tartott, melyen a fenti határozat részletes indokolásában felsorolt hiányosságok tárgyalására került sor. Ezen túlmenően a Tanács szakértői bázisa az FD /2004. számú, február 26-án kelt levelében a referenciaajánlat átdolgozásához további iránymutatásokat adott. Kötelezett a február 24-én kelt levelében a módosított referenciaajánlat benyújtására nyitva álló 15 napos határidő meghosszabbítását kérte, hivatkozva arra, hogy az új tervezetek elkészítéséhez a 15 napos határidő nem elegendő. A Tanács a március 4-én kelt, DH-336-6/2004. számú levelében tájékoztatta Kötelezettet, hogy az Eht. szabályozásának megfelelő érvényesülésére tekintettel a határidő hosszabbítást nem tartotta indokoltnak. Kötelezett a határozatban foglaltaknak eleget téve március 5-én ismételten benyújtotta referenciaajánlatát a Tanácshoz. Beadványa a jóváhagyást kérő levélből, a referenciaajánlatból, a referenciaajánlathoz kapcsolódó mintaszerződésből, a költségmodellből, valamint a költségmodellhez tartozó adatokat és a teljes beadványt tartalmazó elektronikus adathordozókból állt. Kötelezett kérte, hogy a referenciaajánlathoz csatolt, illetve az azokban meghatározott adatok és információk közül azokat, amelyek nem esnek az Eht. 30. (4) hatálya alá, így különösen a költségmodellt és annak csatolt dokumentumait a Tanács kezelje üzleti titokként. Kötelezett a könyvvizsgálói nyilatkozatot március 22-én nyújtotta be. A Tanács április 1-jén kelt hiánypótlási felhívásában a április 1-jén hatályba lépő, a folyamatban lévő ügyekben alkalmazandó 4/2004. (III. 24.) IHM rendelet által módosított tőkeköltség-szorzó értékekre tekintettel felhívta Kötelezettet, hogy április 5- ig nyújtsa be a Tanácshoz a költségmodell jogszabálynak megfelelően módosított részeit. Kötelezett a hiánypótlási felhívást április 1-jén átvette. Kötelezett a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőben benyújtotta a referenciaajánlat díjakat tartalmazó, módosított részét, a költségmodell módosult részeit, valamint a költségmodellhez tartozó adatokat tartalmazó elektronikus adathordozót. A Tanács az Eht. 36. (1) ében megszabott kötelezettségének eleget téve április 21-én egyeztetési eljárás keretében közzétette a határozat tervezetét az üzleti titok kitakarásával, a Kötelezett által jóváhagyásra benyújtott referenciaajánlatot, valamint az elbírálás szempontjait tartalmazó Összefoglalót. Az Eht. 36. (2) ben meghatározott határidőn belül - jogi képviselője útján a Kötelezett, - a Magyar Távközlési Rt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55., a továbbiakban: Matáv), - az Emitel Távközlési Rt. (6720 Szeged, Tisza L. krt. 41., a továbbiakban: Emitel), - a TELE2 Magyarország Kommunikációs és Szolgáltató Egyszemélyes Kft. (1054 Budapest, Aulich u. 3., a továbbiakban: TELE2) képviseletében dr. Bozzay Gyöngyi ügyvéd (Bozzay Ügyvédi Iroda, 1123 Budapest, Kékgolyó u. 4., III/1.),

7 7 - az Alternatív Távközlési Szolgáltatók Egyesülete ( 2040 Budaörs, Ipartelep u , a továbbiakban: ATSZE) tettek észrevételt. Kötelezett a határozat-tervezetre tett észrevételében az Eht. 36. (3) ére hivatkozással kérte szóbeli meghallgatás tartását, a Tanács azonban az erre irányuló kérelmet tekintettel a már korábban biztosított konzultációra, valamint az egyeztetési eljárásban Kötelezett által írásban tett észrevételére nem tartotta indokoltnak. Az egyeztetési eljárás lehetőséget teremt arra, hogy a referenciaajánlat jóváhagyásához kapcsolódó eljárásokban, akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat érintheti, a határozattervezethez, annak előkészítő anyagaihoz észrevételt téve, új szempontok bemutatásával befolyásolják, és egyben segítsék a Tanács érdemi döntéshozatalát. Az érdekelt szolgáltatók és a Kötelezett e jogosultságának érvényesülése érdekében a Tanács valamennyi határidőben beérkezett észrevételt az Eht. 36. (3) ében meghatározott kötelezettségének teljesítése során érdemben megvizsgált, a döntéshozatal során lehetőség szerint figyelembe vett. A határozat-tervezetre, a referenciaajánlatra, valamint az Összefoglalóra tett észrevételek közül azokat hagyta figyelmen kívül, melyek a) alapvetően hibásak voltak, olyan hiányosságokat jeleztek a referenciaajánlat egyes részeinél, melyek a referenciaajánlat más szövegrészében szabályozottak, vagy logikai ellentmondást tartalmaztak; b) ellentmondtak a vonatkozó jogszabályok, úgymint az Eht., a Korm. rendelet, az elektronikus hírközlési szolgáltatások költségszámítási szabályaira vonatkozó szabályokról szóló 18/2003. (XII. 27.) IHM rendelet (a továbbiakban: IHM rendelet), a 4/2004. (III. 24.) IHM rendelet, a 18/2003. (XII. 27.) IHM rendelet, a 23/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet és a 30/2001. (XII. 23.) MeHVM rendelet rendelkezéseinek; c) olyan jogosultságot, kötelezettséget, műszaki előírást vagy feltételt igényeltek, melyeket a fentiekben felsorolt jogszabály a jelentős piaci erővel rendelkező, referenciaajánlat készítésére kötelezett szolgáltató számára nem ír elő; d) illetve a referenciaajánlat érdemi elbírálásához a Tanács számára új szempontot, információt nem nyújtottak. Számos olyan észrevétel érkezett, amely a Tanács általános ármegállapítási elveivel, illetve az ezek alkalmazása révén kialakuló díjak mértékével volt kapcsolatos. Ezek az észrevételek a figyelmen kívül hagyott észrevételek között a d, pont szerinti csoportba lettek besorolva. A Tanács által kialakított ármegállapítási elveket a jelen határozat tervezetével egyidejűleg közzétett Összefoglaló tartalmazta, a következő szempontok alapján: a megállapított díjak segítsék elő a verseny élénkülését és a hatékony verseny fennmaradását az elektronikus hírközlési szektorban, a megállapított díjak továbbgyűrűzve segítsék elő a kiskereskedelmi díjak csökkenését, szolgálva ezzel a fogyasztói érdekek védelmét, a díjak megállapítása az elektronikus hírközlési piac zavartalan működése mellett valósuljon meg, szolgálva a tisztességes és hatékony piaci versenyt. Az Összefoglalóban bemutatott, és utolsó oldalán összefoglalva felsorolt ármegállapítási elvek az alábbiak:

8 8 - a költségmodellek kidolgozottsága, részletei adott körülmények között nem teszik lehetővé azok változatlan formában történő jóváhagyását, és az azok alapján számított szolgáltatási díjak megállapítását; - a költségmodelleken túlmenően indokolt és szükséges összehasonlító árak figyelembevétele. Ebben a körben tendenciaként - figyelembe véve a csatlakozó országok távközlési szolgáltatóinak díjait is - az EU-s tagországok átlagához való közelítés tűzhető ki célul; - a MATÁV Rt., mint legnagyobb hazai szolgáltató díjainak megállapítása során a beadott költségmodell figyelembevételével indokolt a díjak EU országok átlagával való összehasonlítása alapján történő meghatározása; - a Hatóság a helyi szolgáltatókat működési körülményeiket tekintve egymással összemérhetőnek tekinti, ezért élt a belső összehasonlítás lehetőségével; - az LTO-k egymás viszonyított díjainak meghatározása során célszerű figyelembe venni egy meghatározott ütemű fokozatosságot, ami figyelembevételével a díjakat azok változásának jelenlegi fázisában célszerű egy referenciaszintnek megválasztotthoz közeli, de attól érezhető mértékben különböző színvonalon meghatározni; - kiegészítő szolgáltatások tekintetében a 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendeletben adott felsorolást kell mérvadónak tekinteni, a díjmértékek vonatkozásában pedig a minimum szolgáltatás elvét kell figyelembe venni; - Internet elérést biztosító nagykereskedelmi jellegű szolgáltatások esetében a szolgáltatások tartalmának egységes megközelítése mellett alapvető követelmény az árpréses helyzet elkerülése. Az észrevételek vizsgálata és megfontolása után ezen elvek, illetve a belőlük fakadó díjmértékek módosítását a Tanács nem látta szükségesnek, illetve megalapozottnak. Az alábbi táblázatban megjelölésre került valamennyi figyelembe vett, illetve figyelembe nem vett észrevétel, valamint azok figyelmen kívül hagyásának indoka. A figyelembe vett észrevételeket a Tanács beépítette a április 21-én közzétett határozat-tervezet rendelkező részébe, valamint az egyes rendelkező részekhez tartozó indokolásokba. A táblázatban a figyelembe vett észrevételek megjelölése F betűvel, a figyelmen kívül hagyott észrevételek megjelölése N betűvel, a figyelmen kívül hagyás indokának megjelölése a, b, c, d betűkkel a fenti pontok szerinti csoportosításban történik. Minősítés megjelölése Határozatra hivatkozás RIO-ra hivatkozás Törzsszöveg Határozat része Észrevétel része RIO része Észrevétel része N, c II.1-II.3. TELE2 (V.1.) 1.4. TELE2 (V.1.) F a) TELE2 (V.2.) N, c b) TELE2 (V.3.) F TELE2 (V.4.) N, b 7. pont Matáv (336-15) 2. Mell. 2. oldal utolsó

9 9 2. Melléklet N, d VII.1. TELE2 (III. fejezet) TELE2 (III. fejezet) N, d 7. pont TELE2 (4-5. pontok) N, c TELE2 (V.5.) a) TELE2 (V.5.) N, c VII.4. TELE2 (V.6.) b) TELE2 (V.6.) F TELE2 (II. fejezet) TELE2 (II. fejezet) F Matáv (336-15) F TELE2 (6. pont és V.7.) N, c Matáv (336-15) N, c 9.8. Matáv (336-15) Általános észrevételek F teljes melléklet Matáv (336-15) N, d Matáv (336-18) N, d TELE2 (1. és 2. pont) N, c TELE2 (3. pont) N, c N, d N, c N, c N, d N, c N, d N, c TELE2 (7. pont pont és IV: fejezet) ATSZE levél 1. és 2. oldal ATSZE levél 1. oldal. 1. ATSZE levél 1. oldal 2. ATSZE 2. oldal 1. ATSZE 2. oldal 2. ATSZE levél 2. oldal 3. ATSZE levél 2. oldal 4. N, d Monortel 1-7. oldal. N, d EMITEL (1-7. oldal) N, d EMITEL (8. oldal) N, d EMITEL (8. oldal) N, d teljes határozat N, d teljes határozat Monortel (3. b) (ii) pont) Monortel (3. b) (iii) pont)

10 10 Költségmodell VII. pont, 3. N, d VII. pont 4. F VII. pont 5. N, d VII. pont 6. N, d VII. pont 7-8. F VII. pont 10. N, d VII. pont 9. és 11. F Monortel 4. b) pont Monortel 4. c) pont Monortel 4. d) pont Monortel 4. e) pont Monortel 4. f) pont Monortel 4.g) pont Monortel 4.h) pont A Tanács az iratokat az Eht. 45. (1) f) pontja szerinti hatáskörében, az Eht. 59. (1) e szerint megvizsgálta és megállapította, hogy a referenciaajánlatnak melynek részét képezi az Eht. 58. (2) b) és c) pontja szerinti mintaszerződés és adatlap is - a jelen határozat rendelkező része szerint jóváhagyott része megfelel a hatályos jogszabályoknak, rendelkezik a szükséges tartalmai elemekkel, az összekapcsolást bármely igénylő részére azonos műszaki feltételek mellett, azonos jogi és gazdasági feltételekkel biztosítja. E tekintetben Kötelezett a DH-336-2/2004. számú határozatban felsorolt, a jóváhagyás megtagadására vonatkozó okokat megszüntette. Ezért a Tanács a referenciaajánlat ezen részét az Eht. 45. (1) ének f) pontjában biztosított hatáskörében jóváhagyta. A referenciaajánlat rendelkező részében foglaltak szerinti tartalmát, amelyek nem felelnek meg a jogszabályokban előírt követelményeknek, a Tanács az Eht. 45. (1) f) pontja alapján a rendelkező részben írtak szerint megállapította, az alábbi indokok alapján: I. ponthoz: A referenciaajánlat Törzsszövegének pontja a tárgyi hatályt határozza meg. A megállapítás indoka, hogy a határozattal törölt rész megfogalmazása nem felel meg az Eht (2) b) pontjának, amely kimondja, hogy a helymegosztás keretében meg kell határozni a helymegosztási lehetőségekre vonatkozó adatokat a kötelezett szolgáltató érintett hálózati helyein, beleértve a fizikai, távoli és a virtuális helymegosztást. Az Eht (7) e alapján amennyiben a szolgáltató referenciaajánlat készítésére köteles, a fent hivatkozott jogszabályhely által meghatározott információkat a referenciaajánlatában köteles feltüntetni, azaz a szolgáltató által megjelölt helymegosztási szolgáltatások nem vehetők ki a referenciaajánlat hatálya alól. II. ponthoz: A szolgáltatásminőségre illetve a hibajavításra vonatkozó definíciók részben pontosításra szorulnak, részben hiányzik a hiteles hivatkozás megjelölése. Ezek a szerződés terminológiája szempontjából kiemelt fontossággal bírnak, ezért megadásuk szükséges. III. ponthoz:

11 11 A távbeszélő híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatást a Korm. rendelet 3. (2) 1.2. pontban rögzített definíciója, az Internet híváskezdeményezések egyes típusait és ezek alapvető jellemzőit az Eht ai és ennek alapján a Korm. rendelet 3. (2) pontok definíciói határozzák meg. Kötelezett megnevezi és meghatározza az általa felajánlott híváskezdeményezési szolgáltatásokat, de hiányosan vagy pontatlanul, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint javítani kellett a meghatározásokat. IV.1. ponthoz: A megállapítás indoka az, hogy a referenciaajánlatban megfogalmazott azon kitétel, miszerint a számhordozás beállítás feltétele, hogy a Monortel pozitív módon bírálja el az adott előfizető számhordozási igényét nem tartalmazza teljeskörűen és egyértelműen a számhordozhatóság szabályainak alkalmazásáról szóló 125/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 5. (3) ében foglalt, a számhordozási igény elutasítására vonatkozó kritériumokat. Tekintettel arra, hogy a jogszabályban meghatározott indokok a kötelezett szolgáltató mérlegelési, teljesítés-megtagadási lehetőségeit is korlátozza, szükséges a referenciaajánlat jelen pont szerinti szövegének kiegészítse a rendelkező részben foglaltak szerint. IV.2. ponthoz: Az alkalmassági-vizsgálati díj helyesen a pontban található. IV.3. ponthoz: A kábelvezetési díjat a pont tartalmazza. V. ponthoz: A megállapítás indoka, hogy a referenciaajánlatnak a határozat rendelkező része szerint módosított szövege nem felelt meg egyértelműen az Eht. 76. (2) d) pontjának, valamint az Eht és 89. pontjának. VI. ponthoz: A referenciaajánlat jelen pontjában feltüntetett kitétel alapján a hálózati szerződés megkötését kezdeményező ajánlat benyújtásának feltétele a felelősségbiztosítás megléte, mely vagyoni biztosíték fenntartását a jogosult szolgáltatótól a szerződéses jogviszony fennállásának teljes időtartamára megkövetelné a kötelezett, már akkor, amikor még nem biztos, hogy a felek egymással szerződést fognak kötni, de a jogosult már köteles olyan felelősségbiztosítást kötni, amelynek a kedvezményezettje a kötelezett szolgáltató. Tekintettel arra, hogy a kötelezett számára több, a jogszabály által biztosított lehetőség is rendelkezésére áll atekintetben, hogy hálózata egységének, berendezéseinek épségének védelme érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket, és azokat a referenciaajánlat alapján alkalmazza is (lásd a kezdeményező ajánlat elutasításának objektív műszaki indokai, a hálózat egységének, épségének veszélyeztetése mint rendkívüli felmondási ok, minőségi kötbér kikötése), indokolatlan és a jogosult számára túlzottan hátrányos következményekkel járó feltétel fenti kötelezettség előírása. VII. ponthoz: Kötelezett által az alapszolgáltatások díjainak kalkulációjához használt költségmodell több ponton nem felel meg az IHM rendeletnek ezért az e modell által számított díjak nem tekinthetők megalapozottnak. A díjak megállapítására az alábbiakban részletezett LRIC alkalmazásbeli és egyéb felsorolt ok miatt került sor:

12 12 Kötelezett késve csatolta beadványához az IHM rendelet mellékletének 74. pontjában előírt könyvvizsgálói nyilatkozatokat. A könyvvizsgálói nyilatkozat csak költség és eszközérték kérdésekkel foglalkozik, nem tartalmaz megállapításokat a működő tőkével, mint modellben használt értékkel kapcsolatban. A MEA átértékelésbe bevont eszközök vizsgálatának eredménye mennyiségi egyezőséget állapít csak meg. Ilyen módon a könyvvizsgálói nyilatkozat csak részlegesen elégíti ki az IHM rendelet melléklet 74. b) és c) pontjában szereplő előírásokat. A dokumentációban hiányos a lineáris költség-mennyiség függvények magyarázata, ami megkérdőjelezi a lineáris költség-mennyiség függvények megalapozottságát. A leírás nem részletezi, hogy a modellben milyen (pótló vagy bővítő vagy mindkettő) beruházások lettek figyelembe véve, így megkérdőjelezhető a figyelembe vett beruházások összegének helyessége. A tartási nyereség számítása eltér az IHM rendelet Melléklet 34. h) pontjában foglaltaktól. Tárgyévi (=2004) év eleji NRC-ből levonandó az év végi. Az év eleji értéket helyettesíti a év végi érték. A következő üzleti titkot tartalmazó, az alkalmazott képletre vonatkozó mondat a DH- 336/2004. sz. ügyiratban lévő DH /2004. sz. határozatban szerepel. Nem ismert továbbá, hogy a jelölt eszközmutatók (NKÉ, BLÉ, BHÉ) időszakai év végére vonatkoznak vagy már maguk is éves átlagok. A Tanács a Kötelezett által tett észrevételek alapján módosította a közzétett határozattervezet indokolási részében a VII. ponthoz írt, a költségmodell meg nem felelőségére vonatkozó szövegrészeket. Mivel a szolgáltató által kidolgozott LRIC módszertant, és ezért a módszertan alapján kiszámított árakat a fenti indokok miatt nem lehetett elfogadni, a forgalmi alapszolgáltatások díjait a Tanács a magyarországi távközlési piaci viszonyokat alapul véve, ún. belső árösszehasonlítás alapján határozta meg. Az árösszehasonlítás alapja, hogy a hazai vezetékes távközlési piac szerkezete lehetőséget ad arra, hogy a vezetékes távközlési szolgáltatókat egymáshoz viszonyítsuk, mivel a piaci környezet, a hálózat, a költségviszonyokat befolyásoló paraméterek a hazai piacon összevethetőek. A Tanács a legjobban kidolgozott költségmodellel rendelkező és ennek alapján korrekcióval elfogadható árakat előterjesztő EMITEL Rt. korrigált árait tekintette összehasonlítási alapként, mivel a két szolgáltató esetében a jogszabályban előírt összehasonlítás feltételei adottak, mindkét szolgáltató összevethető piaci környezetben működik, hasonló fejlettséggel rendelkezik, hasonló tevékenységet végez és az általuk nyújtott szolgáltatások is azonosak. Az Emitel Rt. díjait alapul véve a Monortel Rt. szolgáltatásainak ellenértékét a Tanács - a díjcsökkentés megvalósulásának fokozatosságát célul tűzve - az Emitel Rt. áraihoz képest 10 %-kal magasabban állapította meg, figyelemmel arra, hogy a Monortel Rt. árai vonatkozásában a szolgáltató által javasolthoz viszonyítva még így is lényeges csökkenés következik be.

13 13 VII.2. ponthoz: Az Internet forgalmi szolgáltatások díjai az IHM rendelet 3. (3) szerinti árösszehasonlítás módszerének felhasználásával kerültek meghatározásra, amelynek során a hasonló piaci környezetben működő, hasonló fejlettséggel rendelkező és tevékenységet végző szolgáltató által nyújtott összehasonlítható szolgáltatások áraiként a Kötelezett által nyújtott beszédcélú híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatás jelen határozatban megállapított díjai kerültek figyelembe vételre. A díjmegállapítás során a Tanács figyelembe vette a két összehasonlított szolgáltatás némileg eltérő jellegét, amely elsősorban az Internet hozzáférést megvalósító hívások átlagosan hosszabb tartásidejéből származik. A Tanács ennélfogva indokoltnak látta az Internet forgalmi szolgáltatások díjait a rendelkező részben foglaltak szerint, a megfelelő beszédcélú híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatások díjainál 10%-kal alacsonyabb mértékben megállapítani. A Tanács az IHM rendelet 3. (3) ben foglaltak szerint mérlegelte továbbá az érintett szolgáltató által megajánlott hálózati szolgáltatások díjai és az előfizetői díjak közötti összefüggéseket. Ennek során megállapította, hogy a fentiek szerint megállapított Internet forgalmi díjak alatta maradnak a 30/2001. (XII. 23.) MeHVM rendeletben meghatározott előfizetői díjaknak, így emiatti módosításuk nem szükséges. Az Átalánydíjas Internet híváskezdeményezési forgalmi szolgáltatás díja az IHM rendelet 3. (3) szerinti árösszehasonlítás módszerének felhasználásával került meghatározásra, amelynek során a Tanács mérlegelte egy hazai szolgáltató összehasonlítható szolgáltatásának árát, figyelembe vette továbbá e szolgáltató és Kötelezett között az Internet forgalmi szolgáltatások esetében kialakult árarányokat. VII.3-4. ponthoz: A Kötelezett által alkalmazni kívánt díjak nem felelnek meg a Korm. rendelet 30. -ában és 34. -ában foglalt követelményeknek. VII.5. ponthoz: A Korm. rendelet 37.. (6) e nem teszi lehetővé a Kötelezett által a referenciaajánlatban szerepeltetett szolgáltatásokat és díjakat. VII.6. ponthoz: A számhordozás díjkalkulációja során a Kötelezett által alkalmazni kívánt módszer nem releváns költségtételeket is tartalmaz. A ténylegesen elvégzendő és a költségmodellben rögzített munkafolyamat függetlenül attól, hogy egy szám, vagy egy számblokk kerül hordozásra azonos elemeket tartalmaz, a költségmodell alapján az e két esetben fizetendő díj mértékének megkülönböztetése nem indokolható. Az előbbiekre figyelemmel megállapítható, hogy egy számblokk hordozása esetében amikor is az előfizető ISDN2 vagy ISDN30 előfizetéssel rendelkezik az egy szám hordozásakor felmerülő díjjal azonos mértékű díj kerülhet megállapításra. VII.7. ponthoz: A Kötelezett által alkalmazni kívánt díjak nem felelnek meg a Korm. rendelet 30. -ban és 34. -ban foglalt követelményeknek.

14 14 VIII. ponthoz: A helyi hívások esetén a belföldi előtét és belföldi rendeltetési szám tárcsázása nem szükséges. A Kötelezett által megajánlott tárcsázási folyamat miatt az előfizetőknek meg kellene változtatnia a tárcsázási szokásaikat, ha közvetítőválasztást akarnak a helyi hívásokra is igénybe venni. Ez kényelmetlenséget okoz, valamint hibákat generál. A Tanács az Eht. 59. (7) e alapján rendelkezett a referenciaajánlat hatálybalépéséről, valamint felhívta Kötelezett figyelmét, hogy a referenciaajánlatot internetes honlapján a határozat kézbesítését követő öt napon belül közzé kell tennie. Az Eht. 59. (7) e alapján a Tanács a határozatot hivatalos lapjában és internetes oldalán, a referenciaajánlatot internetes oldalán közzéteszi. A Tanács döntését az Eht. 39. (1)-(2) ének megfelelően teljes ülés keretében hozta meg. A határozat elleni jogorvoslati lehetőség az Eht. 46. (1)-(2) és a 47. (1) rendelkezésein alapul. Budapest, június " " P.H. Bánhidi Ferenc sk. tanácstag Debreczeni Sándor sk. tanácstag Hidasi István sk. tanácstag Dr. Nyevrikel Emilia sk. tanácstag Pataki Dániel sk. tanácstag elnök dr. Rozgonyi Krisztina sk. tanácstag A határozatot kapják: 1./ a Monor Telefon Társaság Rt. jogi képviselője, dr. Lakatos Péter ügyvéd (Köves és Társai Ügyvédi Iroda, 1075 Budapest, Madách Imre út 14.) 2./ Irattár

HATÁROZAT. jóváhagyja. Az Elnök a jogszabályból eredő módosítási kötelezettséggel összefüggésben a referenciaajánlat tartalmát az alábbiak szerint

HATÁROZAT. jóváhagyja. Az Elnök a jogszabályból eredő módosítási kötelezettséggel összefüggésben a referenciaajánlat tartalmát az alábbiak szerint Ügyiratszám: HF/33018-2/2012. Tárgy: a UPC Magyarország Kft. átengedési referenciaajánlatának jogszabályi kötelezettségből eredő módosítása Ügyintéző: dr. Nagy Attila Melléklet: - HATÁROZAT A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2007. DECEMBER 28. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

HATÁROZAT. 1. A MARIO Törzsrész V pontja az alábbi első bekezdéssel egészül ki:

HATÁROZAT. 1. A MARIO Törzsrész V pontja az alábbi első bekezdéssel egészül ki: Ügyiratszám: BI/37131-3/2015. Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. összekapcsolási referencia ajánlat hivatalbóli módosítása Ügyintéző: dr. Bene Emese Melléklet: referenciaajánlat és a módosításokkal érintett mellékletei

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2006. MÁRCIUS 13. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7405 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyiratszám: KS/ /2016.

HATÁROZAT. Ügyiratszám: KS/ /2016. HATÁROZAT Ügyiratszám: KS/24096-6/2016. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás díjának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM23) Ügyintéző: Szombati Attila,

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. ÁPRILIS 7. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7405 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja: Havi és egyszeri díjak Optikai hálózaton nyújtott szolgáltatás (nettó Ft): Forgalmi korlát (GB)

HATÁROZAT. megállapítja: Havi és egyszeri díjak Optikai hálózaton nyújtott szolgáltatás (nettó Ft): Forgalmi korlát (GB) HATÁROZAT Ügyiratszám: KS/29049-6/2016. Tárgy: a Magyar Telekom országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatása legmagasabb díjának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával új kiskereskedelmi

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2008. DECEMBER 30. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

HATÁROZAT. 1. Az INRIO 2. számú melléklete bevezetőjének második bekezdése törlésre kerül, és helyébe az alábbi szövegrész lép:

HATÁROZAT. 1. Az INRIO 2. számú melléklete bevezetőjének második bekezdése törlésre kerül, és helyébe az alábbi szövegrész lép: Ügyiratszám: BI/37130-3/2015. Tárgy: INVITEL Zrt. összekapcsolási referencia ajánlat hivatalbóli módosítása Ügyintéző: dr. Bene Emese Melléklet: referenciaajánlat és a módosításokkal érintett mellékletei

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. A jóvá nem hagyott pontokat a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa az alábbiak szerint. állapítja meg:

HATÁROZAT. jóváhagyja. A jóvá nem hagyott pontokat a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa az alábbiak szerint. állapítja meg: Ügyiratszám: DH-25405-26/2008 Tárgy: Az Invitel Zrt. előfizetői helyi hurok átengedési és helyi bitfolyam hozzáférési szolgáltatáshoz kapcsolódó referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás HATÁROZAT

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyiratszám: KS/3650-7/2017.

HATÁROZAT. Ügyiratszám: KS/3650-7/2017. Ügyiratszám: KS/3650-7/2017. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás díjának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM24) Ügyintéző: Szombati Attila, dr. Kobl

Részletesebben

határozatot. erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (9. piac)

határozatot. erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (9. piac) Ügyiratszám: DH-26154-29/2007. Tárgy: Piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (9. piac) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök Ügyiratszám: BI/1284-5/2014. Tárgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölése telefonhálózathoz való hozzáférés vonatkozásában Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2006. JÚLIUS 21. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7405 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja.

HATÁROZAT. jóváhagyja. Ügyiratszám: DH-387-18/2006. Tárgy: A Monor Telefon Társaság zrt. nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referencia ajánlatának jóváhagyására

Részletesebben

Hungarotel nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása

Hungarotel nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása Törzsszöveg: Hungarotel nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása 1.4. Meghatározások Hordozott Szám : az előfizetői

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (...) NMHH rendelete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (...) NMHH rendelete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének /. (......) NMHH rendelete a számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003.

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (11. piac)

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (11. piac) Ügyiratszám: DH-26600-26/2007. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (11. piac) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja: Tartam

HATÁROZAT. megállapítja: Tartam HATÁROZAT Ügyiratszám: KS/27142-8/2016. Tárgy: A UPC 35 db új FTTH kiskereskedelmi díjcsomagjához kapcsolódó nagykereskedelmi retail minus díj megállapítása Ügyintéző: Pávó Katalin, dr. Kobl Tamás Melléklet:

Részletesebben

A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. REFERENCIA AJÁNLATA NAGYKERESKEDELMI BARANGOLÁSI HOZZÁFÉRÉS TÁRGYÁBAN. Tartalomjegyzék

A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. REFERENCIA AJÁNLATA NAGYKERESKEDELMI BARANGOLÁSI HOZZÁFÉRÉS TÁRGYÁBAN. Tartalomjegyzék A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. REFERENCIA AJÁNLATA NAGYKERESKEDELMI BARANGOLÁSI HOZZÁFÉRÉS TÁRGYÁBAN Tartalomjegyzék 1. A Referencia Ajánlat kibocsátási kötelezettség... 1 2. A Referencia Ajánlat szempontjából

Részletesebben

A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban nagykereskedelmi piacról az 1. piacelemzési körben hozott határozat összefoglalása

A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban nagykereskedelmi piacról az 1. piacelemzési körben hozott határozat összefoglalása 16/2003. számú piac 1 A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban nagykereskedelmi piacról az 1. piacelemzési körben hozott határozat összefoglalása A határozat száma: DH-664-33/2005.

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2007. OKTÓBER 31. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Változások a 2013-as HomeZone kérdőívhez képest: A korábban külön dokumentumként szereplő Nyilatkozat rész külön

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A kérdőív kitöltésének menete Az 1.HZ_Kapcsolat munkalap

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja: Forgalom függő. Tartam

HATÁROZAT. megállapítja: Forgalom függő. Tartam HATÁROZAT Ügyiratszám: KS/23704-6/2016. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés szolgáltatás díjának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (INVITEL RM23) Ügyintéző: Pávó Katalin, dr. Kobl Tamás

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2008. SZEPTEMBER 29. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja.

HATÁROZAT. jóváhagyja. Ügyiratszám: HF/22231-18/2011. Tárgy: INVITEL Távközlési Zrt. átengedési referenciaajánlatának jóváhagyása és tartalmának megállapítása (Invitel RUO) Ügyintéző: dr. Lukácsi Linda Melléklet: HATÁROZAT A

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. AUGUSZTUS 24. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2007. JÚLIUS 31. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban nagykereskedelmi piacról a 2. piacelemzési körben hozott határozat összefoglalása

A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban nagykereskedelmi piacról a 2. piacelemzési körben hozott határozat összefoglalása 16/2003. számú piac 1 A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban nagykereskedelmi piacról a 2. piacelemzési körben hozott határozat összefoglalása A határozat száma: DH-9549-54/2006.

Részletesebben

Magyar Telekom nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása

Magyar Telekom nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása Magyar Telekom nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása Törzsszöveg V.3.4.1.2 Az Számhordozási Igénybejelentés kézhezvételétől

Részletesebben

A UPC MAGYARORSZÁG TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ELJÁRÁSA ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉS KÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉSHEZ

A UPC MAGYARORSZÁG TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ELJÁRÁSA ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉS KÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉSHEZ A UPC MAGYARORSZÁG TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ELJÁRÁSA ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉS KÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉSHEZ Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére Érvényes: visszavonásig 2008. január 11. 1.

Részletesebben

Melléklet: - HATÁROZAT

Melléklet: - HATÁROZAT Ügyiratszám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: - EP/23795-5/2016. INVITEL Zrt. átengedési referenciaajánlat hivatalbóli módosítása dr. Kobl Tamás HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

Helyi Összekapcsolási Pont

Helyi Összekapcsolási Pont 7/A. SZ. MELLÉKLET TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA Segélyhívó Hozzáférési Szolgáltatás 1. Szolgáltatás rövid leírása A Segélyhívó Hozzáférési Szolgáltatás a Jogosult Szolgáltató Hálózatából a Kötelezett

Részletesebben

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma az illetékességi területéhez

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. állapítja meg:

HATÁROZAT. jóváhagyja. állapítja meg: Ügyiratszám: DH-25198-19/2008. Tárgy: A Magyar Telekom Nyrt. helyi hurok és helyi bitfolyam átengedésére vonatkozó referenciaajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás HATÁROZAT A Nemzeti Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 21. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7405 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

A számhordozással kapcsolatos eljárások részletes szabályai

A számhordozással kapcsolatos eljárások részletes szabályai A számhordozással kapcsolatos eljárások részletes szabályai A számhordozásra vonatkozó jogszabályok és a számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. AUGUSZTUS 15. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja.

HATÁROZAT. jóváhagyja. Ügyiratszám: HF/22231-20/2011. Tárgy: INVITEL Távközlési Zrt. átengedési referenciaajánlatának jóváhagyása és tartalmának megállapítása (Invitel RUO) Ügyintéző: dr. Lukácsi Linda Melléklet: HATÁROZAT A

Részletesebben

2040 Budaörs, Edison u. 4.

2040 Budaörs, Edison u. 4. Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. Általános Szerződési Feltételek közép- és nagyvállalati üzleti, valamint intézményi előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. Az Elnök a referenciaajánlat jelen határozattal jóvá nem hagyott rendelkezései vonatkozásában annak tartalmát az alábbiak szerint

HATÁROZAT. Az Elnök a referenciaajánlat jelen határozattal jóvá nem hagyott rendelkezései vonatkozásában annak tartalmát az alábbiak szerint Ügyiratszám: BI/600-12/2014. Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. összekapcsolási referenciaajánlatának jóváhagyása és tartalmának megállapítása (Magyar Telekom RIO) Ügyintéző: dr. Kun István, Zágonyi László Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Bene Emese, Pávó Katalin Melléklet:-

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Bene Emese, Pávó Katalin Melléklet:- Ügyiratszám: KS/24034-11/2015. Tárgy: az Invitel országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatása legmagasabb díjának megállapítása 8 db új, 100 Mbit/s sávszélességű kiskereskedelmi díjcsomag

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. FEBRUÁR 26. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉS

ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC vagy Szolgáltató

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítottam, hogy a fenti piacon harminchét elkülönült érintett piac azonosítható:

HATÁROZAT. megállapítottam, hogy a fenti piacon harminchét elkülönült érintett piac azonosítható: Ügyiratszám: HF/1948-28/2011. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (3. piac) HATÁROZAT A Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

Telefon:

Telefon: F 3 Ugyiratszám: FVFO 02 20131446- Ugyintező: dr Csőreg Anko Fogyasztóvédelmi Főosztály Telefon: 06-1-459-7841 1111111 111111111 11111 Fax: 06-1-459-7739 O O O 4 7 7 6 I 2 O I 3 9 E-mail: csoregaeh.gov.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja.

HATÁROZAT. jóváhagyja. Ügyiratszám: BI/766-7/2014. Tárgy: UPC Magyarország Kft. összekapcsolási referenciaajánlatának jóváhagyása és tartalmának megállapítása (UPC RIO) Ügyintéző: dr. Nagy Attila, Zágonyi László Melléklet: HATÁROZAT

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/26126-18/2011. Tárgy: a Debrecen 92,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. DECEMBER 1. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. ÁPRILIS 27. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t E-szolgáltatás Felügyeleti Osztály Iktatószám: EF/22673-5/2013 Tárgy: felügyeleti eljárás Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: 1 db. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. JANUÁR 31. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. REFERENCIA ÖSSZEKAPCSOLÁSI AJÁNLATA. Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. REFERENCIA ÖSSZEKAPCSOLÁSI AJÁNLATA. Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére A UPC MAGYARORSZÁG KFT. REFERENCIA ÖSSZEKAPCSOLÁSI AJÁNLATA Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére Érvényes: A UPCRIO-t jóváhagyó Elnök által hozott határozatban foglalt időponttól (i) a módosított

Részletesebben

határozatot. piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (8. piac)

határozatot. piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (8. piac) Ügyiratszám: DH-26149-19/2007. Tárgy: Piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (8. piac) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban:

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye 151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN (A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja a forintban kifejezett követelésre

Részletesebben

RF modositas - Bp-Tirana 2ME1 szerződés optikai kapcsolat kialakítása a HungaroControl Zrt. részére.

RF modositas - Bp-Tirana 2ME1 szerződés optikai kapcsolat kialakítása a HungaroControl Zrt. részére. RF modositas - Bp-Tirana 2ME1 szerződés optikai kapcsolat kialakítása a HungaroControl Zrt. részére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 BpTirana 2ME1 szerződés optikai kapcsolat kialakítása a HungaroControl

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

határozatot. társszolgáltatókkal szemben történő érvényesítése tárgyú jogvita

határozatot. társszolgáltatókkal szemben történő érvényesítése tárgyú jogvita HÍRKÖZLÉSI FELÜGYELET HÍRKÖZLÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1123 Budapest Alkotás u. 53. Levélcím:1525 Budapest Pf.: 75 Telefon: (1) 457-7470 Telefax: (1) 457-7471 Internet www.hif.hu Ügyiratszám: DB-2445-81/2003.

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

határozatot. erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (1-2. piac)

határozatot. erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (1-2. piac) Ügyiratszám: DH-16173-1/2007. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (1-2. piac) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban:

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-366/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: SLENKER ENDRE; BAGI ATTILA; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7773; 06-1-459-7711; 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

4.A MELLÉKLET: HELYI HUROK TELJES ÁTENGEDÉSE ÉS KÁBELKIFEJTÉSI ELEMEK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.A MELLÉKLET: HELYI HUROK TELJES ÁTENGEDÉSE ÉS KÁBELKIFEJTÉSI ELEMEK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.A MELLÉKLET: HELYI HUROK TELJES ÁTENGEDÉSE ÉS KÁBELKIFEJTÉSI ELEMEK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A szolgáltatás leírása... 2 2. A szolgáltatás elemei... 3 2.1 A Helyi Hurok Teljes Átengedés szolgáltatás

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben