Környezetgazdálkodás tantárgyi kalauz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetgazdálkodás tantárgyi kalauz"

Átírás

1 Miskolczi Ildikó Környezetgazdálkodás tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005.

2 Környezetgazdálkodás tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz a Medvéné Dr. Szabad Katalin szerkesztette tankönyvhöz készült: A környezet-gazdaságtan alapjai. Perfekt, Budapest, Tananyagíró: Miskolczi Ildikó Távoktatási szerkesztő: Pogány Éva Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Nyomdai kivitelezés: Mpress Kft. Kiadja a Szolnoki Főiskola Felelős kiadó: Dr. Törzsök Éva főigazgató Szolnoki Főiskola, Minden jog fenntartva. A kalauzt, vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül

3 Tartalom Tartalom... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 A környezetgazdálkodás kialakulása, a környezeti gondolkodás fejlődése... 8 A globális problémák fogalma, értelmezése, felosztása A globális problémák kialakulásának okai A légkör környezeti problémái A hidroszféra környezeti problémái A litoszféra környezeti problémái A hulladékok Beküldendő feladat A környezetszennyezés gazdaságtana A környezetpolitika szabályozóeszközei A fenntartható fejlődés Beküldendő feladat Az EU környezetpolitikájának alapjai és az akcióprogramok Környezetvédelmi célkitűzések és tendenciák. Az EU környezeti joganyaga

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Így adjuk meg, hogy mennyi ideig tart egy lecke feldolgozása. Célkitűzés: Így jelöljük, ha a tantárgy, vagy lecke célkitűzését adjuk meg. Ha ezt az ikont látja, a tankönyvet kell fellapoznia. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Beküldendő feladat Ha ezt az ikont látja, a megoldást nem találja meg, feladatát be kell küldenie a Főiskolára tutorának. 4

5 Bevezetés Kedves Hallgatónk! Örömmel vettük, hogy a környezetgazdálkodás című tárgyat felvette tanulmányai közé. Reméljük, hasznos ismeretekhez jut majd a tárgy tanulása során. Mi a magunk részéről igyekeztünk az Ön számára könnyen feldolgozhatóvá tenni a tananyagot, amelyet a tantárgyi kalauz segítségével, kevesebb energiával és időráfordítással végezhet el. Reméljük hasznos és érdekes gyakorlati feladatokat tudtunk összeállítani ahhoz, hogy önállóan is lemérje megszerzett ismereteit egy-egy témakörben. Bízunk benne, hogy a kurzus végeztével, könnyedén teljesíti a tárgy követelményeit, és sikeres vizsgát tesz majd. Hogyan használja a tantárgyi kalauzt? A kalauz célja, hogy megkönnyítse elsajátítani Önnek a tárgyat, és teljesíteni a követelményeket, ugyanakkor segíti Önt a vizsgára való eredményes felkészülésben. Ehhez a tárgyat leckékre bontottuk, és minden leckében megadtuk, hogy mely tananyagrészeket kell feldolgoznia. Ehhez megadtuk a lecke célját, és feladatokat is, hogy irányítsuk a figyelmét, érdekesebbé tegyük a feldolgozást. A tantárgy 3 kredites, tehát összesen 90 tanulási óra szükséges a feldolgozásához. Az egyes leckéknél jelezzük, hogy kb. mekkora időráfordítást igényel Öntől. A tárgy tanulásának célja, hogy a kurzus végére Ön képes legyen: felsorolni a környezetgazdálkodás, mint új tudományterület kialakulásának okait; elhelyezni az új tudományterületet a tudományok rendszerében; felvázolni a tudományterület fejlődésének állomásait; megfogalmazni a tudományterület mai fejlődésének fontosságát; érveket felsorakoztatni a természeti erőforrások fenntartható használatának szükségessége mellett; levezetni a környezeti szférák szennyezését előidéző folyamatokat, valamint elemezni az ezzel kapcsolatosan ábrákat, grafikonokat; példákat hozni a környezeti károk elhárításának lehetőségeire; rendszerbe foglalni a környezet és a gazdaság kapcsolatának makro- és mikroökonómiai összefüggéseit; bemutatni a környezetgazdálkodás gyakorlati módszereit és azok elméleti alapjait; tájékozódni a környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozórendszerben; csoportosítani a szabályozórendszer elemeit; felsorolni az uniós szabályozás kialakulásának állomásait; indokolni, hogy miért fontos fenntartható gazdasági fejlődést elősegítő gazdasági szemlélet kialakítása. 5

6 A tantárgy lezárása A félév végi aláírás feltétele, azaz a vizsgára bocsátás feltétele a két beküldendő feladat időre történő beküldése a tanszék címére. A tárgyat kollokviummal zárjuk. Jellege írásbeli dolgozat. A vizsga időtartama: másfél óra. Az ismereteket számon kérő kérdések: fogalom-meghatározások, elemző, esszé jellegű kérdések, valamint teszt, kiválasztó, kakukktojás keresés, párba állítás, rajzolás, felsorolás, ábraelemzés. A vizsga pontozása, a vizsga teljesítésének feltételei, az osztályozás módja: Értékelés 5 fokozatú jeggyel az alábbiak szerint: 0-50% elégtelen 51-65% elégséges 66-80% közepes 81-90% jó % jeles Hogyan tanuljon? Mindenekelőtt rendszeresen és alaposan. Ehhez a kalauzban sok segítséget nyújtunk. A bevezető rész végén talál egy táblázatot, ennek alapján készítsen magának egy tanulási ütemtervet! Az ütemtervet készítheti a saját füzetébe, vagy a Főiskolától kapott naptárba. Fontos, hogy az Ön által választott tempó szerint a tervezett vizsgaidőpontra minden leckét befejezzen, és a beküldendő feladatokat időben elküldje a Főiskolára. Javasoljuk, egyenletesen ossza el az anyagot: ha valamelyik napra, hétre torlódnak a feladatai (akár magánéleti, akár más tantárgyi kötelezettségek miatt), inkább a korábbi időszakban vállaljon többet. Az a tapasztalat, hogy a vizsgához közeledve vészesen fogy az idő, és ilyenkor az oktatók is leterheltebbek. A leckékben nagyon sok önellenőrző feladat van. Ezeket nem ellenőrzi Önön kívül senki, de nem is az a céljuk, hanem az, hogy a feladatok elvégzése által a mélyére hatoljon a kijelölt tananyagnak. Ne csapja be magát! Ha egy önellenőrző feladatot nem tud megoldani, akkor érdemes azzal az anyagrésszel tovább foglalkozni, nehogy a vizsgáztató hívja fel a hiányosságaira a figyelmet! Ha úgy érzi, hogy semmiképpen nem tud megoldani egy feladatot, próbálja megkeresni tanulótársait, bizonyára tudnak segíteni. Ha ez sem megy, írjon, vagy telefonáljon a Főiskola megadott címére és mi segítünk Önnek. A beküldendő feladatot mindenképpen oldja meg! Ezzel egyrészt - gyakorol, másrészt még a vizsga előtt egy oktatónk értékeli munkáját, és időben segít helyre tenni bizonyos félreértéseket, feltárni olyan hiányosságokat, melyek a vizsgát veszélyeztethetik. Tanácsokat is ad, hogy miként javíthatja teljesítményét. A két beküldendő esszé jellegű dolgozat formai követelményei: Terjedelem 7-10 oldal, Word formátumban, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1.5 sortávolság éssorkizárás alkalmazásával,.doc kiterjesztéssel mentse el, és ben küldje el a tárgy felvételekor megállapodott ütemezés szerint. A dolgozat megérkezése napján (legkésőbb másnap) ben visszajelzést kap arról, hogy az írásművet megkaptuk. Szöveges értékelésre egy héten belül számíthat. 6

7 Tankönyv Ez a tantárgyat a Medvéné Dr. Szabad Katalin szerkesztette A környezet-gazdaságtan alapjai. (Perfekt, Budapest, 2004.) című tankönyve alapján sajátíthatja el. Ajánlott irodalomként javasoljuk: Láng István Környezetvédelmi lexikon című munkáját I.- II., Akadémiai Kiadó és Nyomda Bp A tantárgy tanulás-támogatása, azaz milyen segítséget vehet igénybe a tantárgy tanulmányozásakor? A tantárgyat alapvetően önállóan kell elsajátítania, hagyományos előadást, vagy gyakorlatot nem terveztünk a képzéshez. A tantárgy feldolgozása - során egy alkalommal lehetősége lesz személyesen konzultálni szaktutorával. Ennek részleteiről a tantárgy felvételekor tájékoztattuk Önt. Tanulási ütemterv Munkája megkönnyítésére az alábbi tanulási ütemtervet állítottuk össze Önnek: Lecke Időigény Típus Mikor tanulom? 1. A környezetgazdálkodás kialakulása, a környezeti gondolkodás fejlődése 2. A globális problémák fogalma, értelmezése, felosztása 3. A globális problémák kialakulásának okai 6 óra feldolgozó 6 óra feldolgozó 6 óra feldolgozó 4. A légkör környezeti problémái 6 óra feldolgozó 5. A hidroszféra környezeti problémái 6 óra feldolgozó 6. A litoszféra környezeti problémái 6 óra feldolgozó 7. A hulladékok 8 óra feldolgozó 8. Beküldendő feladat 8 óra beküldendő 9. A környezetszennyezés gazdaságtana 6 óra feldolgozó 10. A környezetpolitika szabályozóeszközei 8 óra feldolgozó 11. A fenntartható fejlődés 6 óra feldolgozó 12. Beküldendő feladat 8 óra beküldendő 13. Az EU környezetpolitikájának alapjai és az akcióprogramok 14. Környezetvédelmi célkitűzések és tendenciák. Az EU környezeti joganyaga 8 óra feldolgozó 6 óra feldolgozó Ha elkészült saját terve, nincs más hátra, kezdődhet az ismerkedés magával a tananyaggal. Készítse ki tankönyvét, kalauzát, jegyzetfüzetét, és kezdje meg a tantárgy feldolgozását! Sok sikert kívánunk! 7

8 1. lecke A környezetgazdálkodás kialakulása, a környezeti gondolkodás fejlődése Tanulási idő: 6 óra Bevezetés Kedves Hallgatónk! A tantárgy bevezető témakörében megismerkedhet ezzel a viszonylag új tudományterülettel, és annak tartalmi elemeivel. Elhelyezzük a környezetgazdálkodást a tudományok rendszerében, és meghatározzuk azokat az alapfogalmakat, amelyek a tárgy tanulása során elengedhetetlenül szükségesek a pontos ismeretek megszerzéséhez. A lecke célja, hogy Ön képes legyen: felvázolni, hogy milyen szerepet töltött be a történelem folyamán az emberiség gondolkodásában a környezet; meghatározni a tudományterület olyan alapvető fogalmait, mint a környezettudatosság, környezeti etika, környezeti kultúra és minőség; rendszerbe foglalni a környezetgazdálkodást, mint új tudományterületet. Kezdjünk bele ebbe az igen érdekes témába! Olvassa el a tankönyv oldalán Az ember és környezete című fejezetet. Figyelje meg, hogyan alakult és változott a történelem folyamán az ember és a környezet kapcsolata, viszonya. Nézze át a 17. oldalon található 1.3. ábrát. Az olvasottak és a látottak alapján oldja meg a következő feladatot! 8

9 1. önellenőrző feladat Az alább felsoroltak közül válassza ki azokat a tényezőket, amelyek az embernek, mint társadalmi lénynek a létét meghatározzák: a. táj, b. az ember, mint biológiai lény, c. lakóhely, d. élettelen természeti környezet, e. élővilág (élő természeti környezet), f. épített környezet, g. munkahely. Ha ellenőrizte a megoldást, most egy újabb feladat elvégzését javasoljuk. 2. önellenőrző feladat Párosítsa a következő fogalmakat a meghatározásokkal! a. környezet-tudatosság, b. környezeti etika, c. környezeti kultúra, d. környezeti minőség, 1. a környezeti értékek ismerése, megtartása környezetorientált magatartás, 2. a természeti és az épített környezet értékeinek megőrzését jelentő műveltség, 3. erkölcsi kérdéseket vizsgál az ember és a környezet viszonyában, 4. felelős viselkedés, speciális magatartásforma. Most nézzük meg a környezetgazdálkodást, mint klasszikus tudományt, tudományterületet! Olvassa el a tankönyvben a oldalakat. Bár rövid ez az egység a leckén belül, de nagyon fontos több szempontból is. Jegyezze meg mindenképpen a környezetgazdálkodás fogalmát, a későbbiekben még szükség lesz rá! Alaposan tanulmányozza a 20. oldalon az 1.4. ábrát, valamint a 21. oldalon az 1.5. ábrát. A két ábrát áttekintve teljes bizonyossággal különbséget tud majd tenni a környzetgazdálkodás és a könyezetvédelem fogalmak között. Ezt ellenőrizheti a következő feladat megoldásával. 9

10 3. önellenőrző feladat Kapcsolja össze a fogalmakat a jellemzőjükkel! 1. extenzív környezetvédelem, 2. intenzív környezetvédelem, a. kármegelőzés és megszüntetés, b. a környezetszennyezés utólagos megszüntetése. Reméljük sikerrel vette ezt az akadályt! A lecke utolsó egységében arról olvashat, hogyan változott az elmúlt időszakokban a környezeti gondolkodás, hogyan vélekednek, milyen nézeteket vallanak ezzel kapcsolatosan az egyes kutatók, gondolkodók. Tanulmányozza tehát a oldalakat. Végül: gondolja át, mi volt ennek a leckének a témája? 4. önellenőrző feladat Határozza meg a környezet gazdaságtan fogalmának jelentését a mondatban üresen hagyott részek kitöltésével! A gazdasági tevékenységnek 1... a környezet minőségére gyakorolt hatását feltáró, a 2... alapelveit szem előtt tartó, a környezeti problémák 3... szempontú vizsgálatát előtérbe helyező tudományág. Ha ellenőrizte megoldását, elérkezett az első lecke végére. Befejezés Reméljük kedvet kapott a tárgy tanulásához. A következő témánk a globális problémák sora, szintén igen érdekfeszítőnek ígérkezik. 10

11 Megoldások 1. megoldás: a b, d, e, f, mert az embernek, mint társadalmi lénynek a létét meghatározzák: az ember, mint biológiai lény, élettelen természeti környezet, az élővilág (élő természeti környezet) és az épített környezet. 2. megoldás: a - 4, b - 3, c - 2, d - 1, mert a környezettudatosság felelős viselkedés, speciális magatartásforma; a környezeti etika erkölcsi kérdéseket vizsgál az ember és a környezet viszonyában; a környezeti kultúra a természeti és az épített környezet értékeinek megőrzését jelentő műveltség; a környezeti minőség a környezeti értékek ismerése, megtartása környezetorientált magatartás. 3. megoldás 1 - b, 2 - a, mert 1. az extenzív környezetvédelem a környezetszennyezés utólagos megszüntetése; 2. az intenzív környezetvédelem a kármegelőzés és megszüntetés. 4. megoldás 1. természeti, 2. fenntarthatóság, 3. közgazdasági, mert a környezet gazdaságtan a gazdasági tevékenységnek a természeti környezet minőségére gyakorolt hatását feltáró, a fenntarthatóság alapelveit szem előtt tartó, a környezeti problémák közgazdasági szempontú vizsgálatát előtérbe helyező tudományág. 11

12 2. lecke A globális problémák fogalma, értelmezése, felosztása Tanulási idő: 6 óra Bevezetés Miután az előzőekben megismerte a tudományterület kialakulását és fejlődését, most megtudhatja, melyek azok az okok, amelyek miatt szükséges, hogy mindezen folyamatokról beszéljünk. A lecke célja, hogy Ön képes legyen: felsorolni a globális problémák kialakulásának okait; definiálni a következő fogalmakat: humán és ökológiai világkrízis, és felsorolni azok elemeit; megnevezni és értelmezni a legfontosabb globális problémákat; elemezni a témához kapcsolódó egyszerű grafikonokat és táblázatokat. Rögtön a téma elején megismerheti a globális problémák értelmezésével és felosztásával kapcsolatos álláspontot. Olvassa el a tankönyvben a oldalakat. Fontos, hogy lássa: mind minőségi, mind pedig mennyiségi tényezők szerepet játszanak ezeknek a folyamatoknak a kialakulásában. Itt ismerheti meg azt a két nagy csoportot, amelyek valamelyikébe a globális problémák besorolhatók. 1. önellenőrző feladat Döntse el az alábbi két meghatározásról, melyik fogalmat takarják! 1. Azon jelenségek, amelyek a környezeti hatások kedvezőtlen változásai miatt az élőlényközösségeket veszélyeztetik. 2. Azon jelenségek, amelyek főként kedvezőtlen társadalmi változások miatt alakulnak ki: A. humán világkrízis, B. ökológiai világkrízis. Hogy Ön is lássa, el tudja-e különíteni ezt a két csoportot, most újabb feladat megoldását javasoljuk! 12

13 2. önellenőrző feladat Csoportosítsa az alábbi jellemzőket: A. humán világkrízis elemei, B. ökológiai világkrízis elemei, 1. túlnépesedés, 2. savas esők, 3. felhasználható vízkészletek korlátozottsága és szennyezése, 4. éhezés, 5. szegénység, 6. hulladékok mennyisége, 7. éhezés, 8. iskolázatlanság, 9. biológiai sokféleség veszélyeztetettsége, 10. megújuló természeti erőforrások szennyezése, 11. szakadék a gazdag és szegény országok között, 12. egészségügyi ellátás helyi hiánya, 13. egyenlőtlen jövedelemelosztás, 14. meg nem újuló energiaforrások kimerülése. Nézze meg a megoldást! Ha ez a feladat is sikerül, akkor tulajdonképpen már fel tudja sorolni a globális problémák okait is! Gratulálunk! Ezek után a tankönyv az egyes problémákat tárgyalja részleteiben. Az ismereteit a oldalakon bővítheti. Felhívjuk figyelmét, hogy tanulmányozza a résztémában megjelenő grafikonokat is, és egyegy mondatban igyekezzen rögzíteni, milyen tendenciák mutatkoznak az egyes ábrákon. (Pl.: 54. oldalon 2.8. ábra az energiaintenzitás /azaz az egységnyi termelésre jutó felhasználás/ a fejlett országokban között némileg csökken, de 1985-től közel azonos szinten stagnál.) 13

14 3. önellenőrző feladat Foglalja össze néhány szóban az alábbi globális problémák jellemzőit: A. túlnépesedés, szegénység, éhezés; B. az élelmiszertermelés növekedésének lassuló üteme; C. vízkészletek szűkössége és szennyezettsége; D. biológiai változatosság veszélyeztetettsége; E. változó légkör; F. meg nem újuló természeti erőforrások kimerülése; G. az emberiség egészségi állapota. Amint összehasonlította a saját megoldását a mienkkel, egy kicsit hosszú és szerteágazó a lecke végére érkezett. Ha még az utolsó feladatot is helyesen oldja meg, megértette a globális problémák lényegét. 4. önellenőrző feladat Döntse el az alábbi megállapításról, hogy igaz-e? A globális problémák többek között azért jelentősek és figyelmet érdemlőek, mert az egész világon problémát jelentenek, és orvoslást igényelnek. Az első tagmondat igaz: igen - nem A második tagmondat igaz: igen - nem A két tagmondat között van ok-okozati összefüggés: igen - nem Befejezés Reméljük érdekesnek találta a témát, hiszen a világ minden országának helyzetét érintő kérdések ezek. A következő alkalommal a most megismert globális problémák kialakulásának okaival és típusaival foglalkozunk. 14

15 Megoldások 1. megoldás: 1 - B, 2 - A, mert 1. azon jelenségek, amelyek a környezeti hatások kedvezőtlen változásai miatt az élőlényközösségeket veszélyeztetik - eredményezik az ökológiai világkrízist. 2. Azon jelenségek, amelyek főként kedvezőtlen társadalmi változások miatt alakulnak ki - okozzák a humán világkrízist. 2. megoldás: A: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13., B: 2, 3, 6, 9, 10, 14., mert a humán világkrízis elemei: túlnépesedés, éhezés, szegénység, éhezés, iskolázatlanság, szakadék a gazdag és szegény országok között, egészségügyi ellátás helyi hiánya, egyenlőtlen jövedelemelosztás; az ökológiai világkrízis elemei: savas esők, felhasználható vízkészletek korlátozottsága és szennyezése, hulladékok mennyisége, biológiai sokféleség veszélyeztetettsége, megújuló természeti erőforrások szennyezése, meg nem újuló energiaforrások kimerülése. 3. megoldása jó, ha szerepelnek a leírásában a következő kulcsszavak: A. A Föld túlterhelése, a szükséges mennyiségű élelmiszer előállítására való képtelenség, a fogyasztás szintjének emelkedése, fejlődő országok problémája, születésszabályozás. B. Az agrártechnológiák csökkenő tartalékai, a természeti erőforrások romló minősége, a termőföld eróziója, elsivatagosodás. C. A felhasználható édesvízkészlet elenyésző mennyiségű a Földön található vízkészlethez viszonyítva, a felszín alatti vizek szennyezése, talajvízszint csökkenése. D. Az élőhelyek csökkenése, pusztítása, a flóra, fauna génállományának átalakulása. E. Az alapvető jelenségcsoportok összefüggése, emberi tevékenységek hatása, globális felmelegedés. F. A fosszilis energiahordozók véges készletei, ezek felhasználásának, kitermelésének környezetkárosító hatásai. G. Egészségügyi szakadék, fertőző betegségek, járványok, s megelőzésük. 4. megoldás: igen, igen, igen, mert a megállapítás igaz. 15

16 3. lecke A globális problémák kialakulásának okai Tanulási idő: 6 óra Bevezetés Ebben a leckében megismerheti azokat az okokat, kényszerítő folyamatokat, amelyek az eddig tanulmányozott folyamatok kiváltóiként szerepelnek, és amelyek kezelése a felismert hátrányok ellenére sem könnyű az emberiség számára. Nem száraz tudományról, hanem eleven napi problémáinkról lesz szó. A lecke célja, hogy Ön képes legyen: felidézni olyan fogalmakat, mint a technológiai kötöttség, növekedési kényszer vagy pazarló fogyasztás; felsorolni a globális problémák kialakulásának legfőbb okait, és példákat hozni az okok főbb csoportjaira; rangsorolni azokat a tényezőket, amelyek a problémák kialakulásában alapvető szereppel bírnak; különbséget tenni a pazarló fogyasztás megjelenési formái között, és megoldási alternatívákat adni annak orvoslására. Először nézzük át a témakörhöz tartozó legfontosabb fogalmakat és azt a három tényezőt, amelyek szerepet játszanak a globális problémák kialakulásában. Olvassa el a téma bevezető szövegét a tankönyv 61. oldalán! Már ennek a néhány sornak az alapján is fontos információkhoz jutott. 1. önellenőrző feladat Az olvasottak alapján válassza ki az alábbiak közül azokat a tényezőket, amelyek a globális problémák kialakulásában a legfőbb szerepet játsszák: 1. technológiai kötöttség, 2. erdőirtás, 3. meg nem újuló energiaforrások kimerülése, 4. pazarló fogyasztás, 5. vízkészletek szennyezése, 6. növekedési kényszer, 7. túlnépesedés. 16

17 Ha ellenőrizte a megoldást, térjen vissza a tankönyvhöz! A bevezetőben említett három tényezőt nevezhetjük okcsoportoknak is, hiszen a legfontosabb okok e három csoport valamelyikébe sorolhatók. Az első okcsoport a technológiai kötöttség. Erről a 61. és 62. oldalon olvashat. A második okcsoport a pazarló fogyasztás. Ennek részleteit a oldalakon találja. A harmadik okcsoport a növekedési kényszer. Ehhez a 65. oldalon található fejezetet nézze át. Lehet, hogy most túl sokat kellett olvasnia egyszerre. Ezek a témák azonban szorosan összefüggenek egymással. Hogy elmélyítse tudását, javasoljuk: oldja meg a következő feladatokat: 2. önellenőrző feladat Párosítsa a következő fogalmakat! Kösse össze az okokat 2-2 jellemzővel! A. Technológiai kötöttség B. Pazarló fogyasztás C. Növekedési kényszer 1. reklámok hatására kialakuló un. presztízsfogyasztás 2. célok folyamatos újraértékelésének szükségessége 3. állandó és fokozott igény a gazdasági és társadalmi változások tekintetében 4. a társadalmi célok alárendelése a gazdasági növekedés ütemének 5. a leggazdaságosabb technológia alkalmazása 6. rövid használatú, eldobható, silány minőségű termékek Ha ezt sikerült megoldania, nem fog gondot okozni a következő feladat sem. 17

18 3. önellenőrző feladat Rangsorolja az adott probléma kialakulásában szerepet játszó tényezőket! Kezdje a felsorolást az Ön által legfontosabbnak ítélttel! 1. Technológiai kötöttség a. A technológia egyeduralkodóvá válik b. Hulladékok mennyisége nő c. Életszínvonal emelkedése 2: Pazarló fogyasztás a. Adott időpontban leggazdaságosabb technológia b. Divat, reklámok szerepe (is) meghatározó c. Fokozódó igények 3: Növekedési kényszer a. Más technológiákat kiszorít a választott technológia b. Növekedés sajátos módja c. Mindent a növekedés üteme alá rendelnek Ellenőrizte a megoldást? Ha sikerült a rangsorolás, elmondhatja magáról, hogy megértette azt a három tényezőt, amelyek a globális problémák kialakulásában alapvető szerepet játszanak. A megismert okok alapján több típusba sorolhatók a globális változások. Ezeket a tankönyv a 66. oldalán találja. Az olvasottak alapján következzen egy újabb feladat. 18

19 4. önellenőrző feladat Alkosson csoportokat az alább felsorolt jellemzőkből a pazarló fogyasztás megjelenési formái szerint! 1. csoport: reklámok hatására kialakuló pazarló fogyasztás; 2. csoport: más országok példájának átvétele; a. silány minőség, b. rövid használat, c. tömegtermék, d. eldobhatóság, e. nagy energiaigényű gépek, f. anyagigényesség, g. presztízsfogyasztás, h. környezeti károk, i. növekedési spirál, j. fogyasztói szokások negatív irányú megváltozása, k. márkahűség. Máris a lecke végére értünk. Ugye nem volt bonyolult? Az utolsó feladat célja az, hogy végiggondolja még egyszer, mi mindenről szerzett ismereteket a leckében. 5. önellenőrző feladat Döntse el, hogy igaz-e a következő megállapítás! Az ökológiai lábnyom megmutatja egy adott terület igénybevételének mértékét, mert a technológiai kötöttség, a pazarló fogyasztás és a növekedési kényszer olyan folyamatok, amelyek egymással kapcsolódva szerepet játszanak a globális problémák kialakulásában. Az első tagmondat igaz: igen - nem A második tagmondat igaz: igen - nem A két tagmondat között van ok-okozati összefüggés: igen - nem Befejezés A következő alkalommal megvizsgáljuk a környezeti problémákat, ezek közül először a légkörről szerezhet majd ismereteket. 19

20 Megoldások 1. megoldása jó, ha az 1., 4., 6. fogalmakat választotta, mert a technológiai kötöttség, a pazarló fogyasztás és a növekedési kényszer az a három tényező, amely a legfőbb szerepet játssza a globális problémák kialakulásában. A többi válasz bármelyike a globális problémák csoportjaira, nem pedig azok kialakulásának okaira vonatkozik. 2. megoldása jó, ha az A - 5, A - 2, B - 1, B - 6, C - 3, C - 4 párosításokat választotta, mert a technológiai kötöttség: a leggazdaságosabb technológia alkalmazása, a célok folyamatos újraértékelésének szükségessége; a pazarló fogyasztás: a reklámok hatására kialakuló ún. presztízsfogyasztás, a rövid használatú, eldobható, silány minőségű termékek; a növekedési kényszer: állandó és fokozott igény a gazdasági és társadalmi változások tekintetében, a társadalmi célok alárendelése a gazdasági növekedés ütemének. 3. megoldása helyes, ha: 1: b. a. c., 2: c. b. a., 3: a. b. c., mert a technológiai kötöttség: a hulladékok mennyisége nő, a technológia egyeduralkodóvá válik, az életszínvonal emelkedése; a pazarló fogyasztás: fokozódó igények, divat, a reklámok szerepe (is) meghatározó, az adott időpontban leggazdaságosabb technológia; a növekedési kényszer: más technológiákat kiszorít a választott technológia, a növekedés sajátos módja, mindent a növekedés üteme alá rendelnek. 4. megoldás: 1. csoport: a. b. c. g. h. j. k., 2. csoport: c. d. e. f. h. i. j., mert 1. csoport: a reklámok hatására kialakuló pazarló fogyasztás, silány minőség, rövid használat, tömegtermék, presztízsfogyasztás, környezeti károk, fogyasztói szokások negatív irányú megváltozása, márkahűség; 2. csoport: más országok példájának átvétele, tömegtermék, eldobhatóság, nagy energiaigényű gépek, anyagigényesség, környezeti károk, növekedési spirál, fogyasztói szokások negatív irányú megváltozása. 5. megoldás: igen, igen, nem, mert önmagában mindkét tagmondat igaz, de a két tagmondat között nincs ok-okozati összefüggés. 20

21 4. lecke A légkör környezeti problémái Tanulási idő: 6 óra Bevezetés A következő 3 alkalommal megismerkedünk a 3 legfontosabb környezeti tényezővel: a légkörrel, a hidroszférával és a litoszférával. Ennek a leckének a témája a légkör lesz. Az egész emberiség - sőt élővilág - számára lényeges környezeti elem, hiszen minden élőlény alapvető életfolyamataihoz szükséges a levegő. A lecke célja, hogy Ön képes legyen: felvázolni a légkör szerkezetét, és megnevezni összetevőit; elemezni a légkör szerkezeti ábráját, és jellemezni az egyes rétegeket; ismertetni a légszennyezés folyamatát; csoportosítani és rendszerezni a különböző légszennyező anyagokat; felismerni a különbséget a globális és a regionális szennyezés között, elemezni ehhez kapcsolódó grafikonokat; összehasonlítani és jellemezni a levegőszennyezés elleni védekezés egyes módszereit, meghatározni a témával összefüggő néhány fogalmat, mint pl.: üvegházhatás, szmog, öntisztulás, emisszió, transzmisszió, imisszió. Először nézzük az alapokat, amelyeket, ha figyelmesen elolvas és elemez, a későbbiekben könnyen építhet rá. A légkör szerkezetéről és összetételéről van szó. Olvassa el a tankönyvben a oldalakat! Figyelmébe ajánljuk a 76. oldalon a légkör szerkezetét bemutató ábrát. Ha áttanulmányozta a szöveget és az ábrát is, oldja meg a következő feladatot. 21

22 1. önellenőrző feladat Először alakítsa ki az alább felsoroltakból a légkör szerkezetét (alulról fölfelé haladva), majd rendelje hozzájuk azt a számértékeket, amely jelzi, hogy milyen magasságban találhatók! A. sztratoszféra B. exoszféra C. mezoszféra D. troposzféra E. termoszféra a. 500 km felett b km c km d (55) km e. 11 km-ig A következő feladat a légkör összetételére vonatkozik. 2. önellenőrző feladat Válogassa szét, melyek a légkör állandó és melyek időleges, változó összetevői! 1. CO 2 2. N 2 3. O 2 4. NO 2 5. SO 2 6. He 7. Kr 8. O 3 9. N 2 O 10. CH Xe 12. Ar Ha ellenőrizte a megoldást, haladhat is tovább az ismeretszerzésben. A légszennyezés folyamata 3 lépcsőre tagolható. Olvassa el a oldalakat. Az Önre váró feladat célja, hogy ellenőrizze: sikerült-e pontosan értelmeznie az idegen szavakat. 22

23 3. önellenőrző feladat Párosítsa a fogalmakat és a jelentéseiket! A. emisszió B. transzmisszió C. imisszió 1. kiülepedés 2. terjedés 3. kibocsátás Haladjon tovább a tankönyvben és figyelje meg: nagyon sokféle szempont alapján csoportosíthatjuk a szennyező anyagokat. Olvassa el a oldalakat. Ezek voltak a leggyakoribb csoportosítási lehetőségek. Tanulmányozza a 81. oldal sz. táblázatát. Ebben nemcsak a forrás, de a környezeti hatás alapján is rendszerezi a leggyakoribb szennyező anyagokat. Így talán nem lesz nehéz megoldania a következő feladatot. 4. önellenőrző feladat Jelölje meg azokat a szennyező anyagokat, amelyeknek nem a közlekedés a forrása! 1. NO x 2. SO 2 3. CH 4 4. CO 2 5. O 3. A folytatásból megtudhatja, hogy 3 módja van a levegő öntisztulási folyamatának: ezek az eltávozás, a közömbös anyaggá alakulás, illetve a felhígulás. Olvassa el ezt a témát részletesen a 82. oldalon. Ezek után a levegő szennyeződéseit tekintheti át. Külön fejezetekben ismerkedhet meg a globális, a helyi és a regionális szennyezésekkel. 23

24 Folytassa az ismeretszerzést a oldalakon! Ha befejezte az olvasást, javasoljuk, ellenőrizze tudását! 5. önellenőrző feladat Csoportosítsa, melyek a jellemzői az alábbi szmogtípusnak! A. londoni B. Los Angeles-i 1. téli típusú, 2. nyári típusú, 3. magas relatív nedvességtartalom, 4. a szennyezés okai: SO 2, CO, korom, 5. a szennyezés oka a nagy gépjárműforgalom és a napsugárzás, 6. a szennyező vegyületek átalakulnak a légkörben mérgező anyagokká. Ugye nem volt túl bonyolult?! A következő tananyagrész a hazai légszennyezettséggel foglalkozik. (A könyvben szereplő adatok a évet megelőző időszakot jellemezték, ezek azóta folyamatosan változnak.) Térjen vissza tehát a tankönyv oldalaihoz. A lecke záró témájához, az egyik legfontosabb gondolatkörhöz érkezett: megismerheti a levegőszennyezés elleni védekezés lehetséges módjait. Olvassa el a tankönyvben a oldalakat. 6. önellenőrző feladat Döntse el, helyes-e a következő fogalompár! A. aktív védekezés megelőzés B. passzív módszer jogi szabályozórendszer. Ha ellenőrizte e megoldást, befejezte ezt a leckét is. Végezetül a szokásos leckevégi ellenőrzés. 24

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA tantárgyi kalauz

BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA tantárgyi kalauz Dr. Székely Péter BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA tantárgyi kalauz Ez a kalauz 2 tankönyvhöz és egy munkafüzethez készült: Andorka Rudolf:

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.

dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. KÖRNYEZETVÉDELEM 3. Előadás 2011.09.22. dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Környezetmérnöki Tanszék, Dr. Torma A. Készült: 13.09.2008.

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak

Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak XIX. század Kialakul a vegyipar: Szerves: első műanyag Chardonne-műselyem Szervetlen: elektrolízis alumíniumgyártás Robbanómotorok megalkotása:

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nemzetközi gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nemzetközi gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszéki

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

Üzleti kommunikáció tantárgyi kalauz

Üzleti kommunikáció tantárgyi kalauz Boda Tímea Üzleti kommunikáció tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Üzleti kommunikáció Tantárgyi kalauz Ez a kalauz Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon, Kossuth Kiadó, Budapest 2002., és

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

A «mindent-a-szennyvízcsatornába» rendszer vége VÍZGAZDA [ ÚJ VÁLTOZAT ] KÁR... ÉN ÉLVEZTEM... www.eautarcie.org

A «mindent-a-szennyvízcsatornába» rendszer vége VÍZGAZDA [ ÚJ VÁLTOZAT ] KÁR... ÉN ÉLVEZTEM... www.eautarcie.org A «mindent-a-szennyvízcsatornába» rendszer vége VÍZGAZDA [ ÚJ VÁLTOZAT ]??? KÁR...... ÉN ÉLVEZTEM... A «mindent-a-szennyvízcsatornába» rendszer vége A MINDENT-AKUKÁBA RENDSZER A HULLADÉKOK SZELEKTÍV BEGYŰJTÉSE

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

Környezetgazdaságtan alapjai

Környezetgazdaságtan alapjai Környezetgazdaságtan alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék kiss.tibor.pmmik@collect.hu A FÖLD HÉJSZERKEZETE Földünk 4,6 milliárd

Részletesebben

PROSZEMINÁRIUM tantárgyi kalauz

PROSZEMINÁRIUM tantárgyi kalauz Boda Tímea PROSZEMINÁRIUM tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. PROSZEMINÁRIUM tantárgyi kalauz Ez a kalauz Fülöp Tamás: Útmutató írásbeli dolgozatok készítéséhez, Szolnoki Főiskola, Szolnok

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti etika. 2008/2009. I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti etika. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

A természeti erőforrás kvóta

A természeti erőforrás kvóta A természeti erőforrás kvóta Gyulai Iván Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 2011. május 17. A környezetet három módon terheljük Kibocsátásokkal terheljük Erőforrásokat veszünk el Teret,

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az azt megismerni

Részletesebben

Készítette: Szerényi Júlia Eszter

Készítette: Szerényi Júlia Eszter Nem beszélni, kiabálni kellene, hogy az emberek felfogják: a mezőgazdaság óriási válságban van. A mostani gazdálkodás nem természeti törvényeken alapul-végképp nem Istentől eredően ilyen-, azt emberek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

A változat (1,5+1,5 óra)

A változat (1,5+1,5 óra) Biológia egészségtan 7 8. évfolyam számára A változat (1,5+1,5 óra) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Bio Energy System Technics Europe Ltd Europe Ltd Kommunális szennyviziszap 1. Dr. F. J. Gergely 2006.02.07. Mi legyen a kommunális iszappal!??? A kommunális szennyvíziszap (Derítőiszap) a kommunális szennyvíz tisztításánál keletkezik. A szennyvíziszap

Részletesebben

A TALAJ A TALAJ. TALAJPUSZTULÁS, TALAJSZENNYEZÉS A talaj szerepe: Talajdegradáció

A TALAJ A TALAJ. TALAJPUSZTULÁS, TALAJSZENNYEZÉS A talaj szerepe: Talajdegradáció A TALAJ A TALAJ a földkéreg legfelső, laza, termékeny takarója kőzetek + elhalt szerves maradékok mállási folyamatok legértékesebb rész: humusz jellemzők: szemcsézettség, pórusméret, vízfelvevő képesség,

Részletesebben

Zöld Út gazdasági nyelvvizsga

Zöld Út gazdasági nyelvvizsga Zöld Út gazdasági nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK (0 + kb. 12 ) FÕ NYELVI KÉSZSÉG olvasott értése: 1 gazdasági illetve mezőgazdasági + 1 közös (környezet) SZÖVEGFAJTA, MÛFAJ funkcionális, informatív,

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Környezetgazdálkodás előadás sorozat A környezet gazdálkodás kialakulása Világkonferenciák Az ember és környezete (bioszféra,

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Szennyvíziszap + kommunális hulladék zöld energia. Komposztálás? Lerakás? Vagy netalán égetés?

Szennyvíziszap + kommunális hulladék zöld energia. Komposztálás? Lerakás? Vagy netalán égetés? Szennyvíziszap + kommunális hulladék zöld energia Komposztálás? Lerakás? Vagy netalán égetés? A fejlődés civilizáció mellékhatásai És mi ezeknek a hulladékoknak a beltartalma? Álláspontok a szennyvíziszap

Részletesebben

Mikroökonómia NGB_AK005_1

Mikroökonómia NGB_AK005_1 Mikroökonómia NGB_AK00_ Általános tudnivalók, követelmények Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Közszolgálati, Műszaki menedzser, Logisztikai mérnök, Nemzetközi tanulmányok és Egészségügyi

Részletesebben

A víz, mint környezetpolitikai tényező. Dr. Domokos Endre. Pannon Egyetem - Környezetmérnöki Intézet ÖkoRET. domokose@uni-pannon.

A víz, mint környezetpolitikai tényező. Dr. Domokos Endre. Pannon Egyetem - Környezetmérnöki Intézet ÖkoRET. domokose@uni-pannon. A víz, mint környezetpolitikai tényező Dr. Domokos Endre Pannon Egyetem - Környezetmérnöki Intézet ÖkoRET domokose@uni-pannon.hu 8200 Veszprém, Egyetem út 10. Jelen írás célja, hogy néhány szemléletes

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

Biológia 7 8. évfolyam számára

Biológia 7 8. évfolyam számára Biológia 7 8. évfolyam számára A változat (A kiadó honlapjáról letölthető az ajánlás 2+1 órás változata is) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és

Részletesebben

Tevékenység: Követelmények:

Tevékenység: Követelmények: 3.1. Szíjhajtások Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 146-162 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 10. és 10.1. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait! A tananyag tanulmányozása közben

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK 9 10. ÉVFOLYAM 2007

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK 9 10. ÉVFOLYAM 2007 Csapat száma: Elért pontszám: KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK 9 10. ÉVFOLYAM 2007 Megoldási időtartam: 75 perc Összes pontszám: 40 pont FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2006 2007 I. Írjátok

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A tárgy oktatásának célja

A tárgy oktatásának célja 1 A tárgy oktatásának célja Elérni azt, hogy a hallgatók képesek legyenek a településüzemeltetési ismeretek felsőfokú elsajátítására, logikus összefüggésekben és nagy rendszerekben gondolkodjanak, és tudják

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben