Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás tarifatáblázat kivonat 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás tarifatáblázat kivonat 2012"

Átírás

1 Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás tarifatáblázat kivonat 2012 Tájékoztatjuk, hogy a biztosító és a szerzõdõ között létrejövõ biztosítási jogviszonyra a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítást szabályozó mindenkor hatályos jogszabályok, így a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló évi LXII. törvény, a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NM rendelet, a gépjármû-kategóriákról szóló 20/2009. (X. 9.) PM rendelet, valamint a hivatkozott törvény felhatalmazása alapján kiadásra kerülõ alacsonyabb szintû jogszabályok az irányadóak. I. ogalmak iztosító enerali-providencia iztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító vagy társaság) Szerzõdõ A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdés szerzõdõje a gépjármû üzemben tartója lehet. A évi LXII. törvény hatálybalépését (2010. január 1.) követõen, a törvény szerint szerzõdéskötésre kötelezett személye és a törvény hatálybalépését megelõzõen megkötött határozatlan tartamú szerzõdésben szereplõ szerzõdõ személye eltér, az adott gépjármû vonatkozásában csak abban az esetben köteles a törvény szerinti szerzõdéskötésre kötelezett személy új szerzõdést kötni, ha akár a tulajdonos, akár az üzemben tartó személyében változás állt be. iztosítási kötelezettség Minden magyarországi telephelyû gépjármû üzemben tartója köteles a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló évi LXII. törvény szerinti biztosítóval a gépjármû üzemeltetése során okozott károk fedezetére, a törvényben meghatározott feltételek szerinti biztosítási szerzõdést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani (2009. évi LXII. törvény 4. (1) bek.). A biztosítási kötelezettség, ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a mindenkori üzemben tartót a gépjármû hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátásának idõpontjától a szünetelés kivételével a gépjármû forgalomból történõ kivonásáig, illetve a külön jogszabályban meghatározott forgalomba helyezésre nem kötelezett gépjármû esetében a forgalomban történõ részvétel kezdetétõl a részvétel végleges megszüntetéséig terheli (2009. évi LXII. törvény 4. (2) bek.). Üzemben tartó A gépjármû telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben tartó, ennek hiányában a tulajdonos (2009. évi LXII. törvény pont). A szerzõdés megkötésére vonatkozó kötelezettség tekintetében üzemben tartónak minõsül a gépjármû tulajdonosa által szerzõdés vagy más hitelt érdemlõen igazolt jogcím alapján üzemben tartóként megnevezett személy (2009. évi LXII. törvény 4. (3) bek.). A évi LXII. törvény, valamint a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NM rendelet alapján a bonus-malus elõzmény adatokat és az ezek alapján kalkulált kármentességi kedvezményt vagy károkozói pótdíjat a biztosító mindig a szerzõdõ adatai alapján (kártörténeti adatai) veszi figyelembe. Természetes személy Az ember, mint jogalany, aki fogamzásának idõpontjától kezdve jogképes (Ptk. 8., 9. ), azaz saját jogán, magánszemélyként jogok és kötelezettségek alanya lehet, így az a társadalmi-gazdasági szereplõ is, aki a rá vonatkozó jogi szabályozás szerint természetes személynek minõsül. Jelen díjtarifa vonatkozásában az egyéni vállalkozó tekintetében a természetes személyekre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. ég Mindazon gazdasági vagy társadalmi egység/szervezõdés, amely az azt alkotó természetes személy(ek)tõl elkülönült jogalanyisággal rendelkezik, tehát a benne részt vevõ ember(ek)tõl mint önálló jogalany(ok)tól függetlenül szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. Éves átlagos futásteljesítmény A biztosítani kívánt gépjármû elmúlt években elért futásteljesítményének éves átlagos értéke. lõzmény adat hiányában a szerzõdõ által becsült érték. II. A tarifálás folyamata 1. A Terület meghatározó táblából keresse ki a szerzõdõ állandó lakhelyét/telephelyét és olvassa le a mellette lévõ területi kódot. Amennyiben a Terület meghatározó táblában nem található a szerzõdõ állandó lakhelye/telephelye, úgy annak területi kódja I lesz. 2. Számítsa ki a szerzõdõ életkorát ( természetes személy) úgy, hogy 2012-bõl kivonja a szerzõdõ születési évszámát. 3. Válassza ki a forgalmi engedélyben szereplõ gépjármû kategória alapján a megfelelõ Alapdíjtáblát. 4. atározza meg a gépjármû forgalmi engedélyébõl személygépkocsi és motorkerékpár a biztosítandó gépjármû teljesítményét, tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi a megengedett legnagyobb össztömeget, autóbuszok a férõhelyek számát. Amennyiben 20kW alatti teljesítmény szerepel a személygépkocsijának forgalmi engedélyében vagy 10kW alatti teljesítmény szerepel a motorkerékpárjának forgalmi engedélyében, abban az esetben a Korrekciós táblából válassza ki, hogy a gépjármûvének lökettérfogata alapján melyik ccm kategóriába tartozik, majd a vele azonos sorban lévõ kw érték szerint sorolja be személygépkocsiját vagy motorkerékpárját az Alapdíjtáblába és az alapján számítsa ki alapdíját. 5. Minden gépjármû-kategória az Alapdíjtáblából a terület (II.1.), életkor (II.2.) és a gépjármû adatok (II.3., II.4.) alapján olvassa le a szerzõdéshez tartozó éves díjat. 6. Személygépkocsik válassza ki az Éves átlagos futásteljesítmény táblából az Ön által megadott éves átlagos futásteljesítmény alapján a megfelelõ díjfaktort, január 1. vagy azt követõ kockázatviselési kezdetû szerzõdést köt január 1-jét megelõzõ kockázatviselési kezdet társaságunk minden esetben a ezer km éves átlagos futásteljesítményhez megállapított díjfaktort veszi figyelembe a fizetendõ éves díj kiszámítása során. Amennyiben az így figyelembe vett éves átlagos futásteljesítménytõl a szerzõdõ megítélése szerint az éves átlagos futásteljesítmény eltér, úgy a szerzõdõ a biztosítóhoz legkésõbb az évforduló idõpontját megelõzõ idõpontban eljuttatott írásbeli nyilatkozatával jogosult nyilatkozni az éves átlagos futásteljesítményrõl. Az ajánlaton rögzíteni kell a gépjármû szerzõdéskötés idõpontjában aktuális kilométer óra állását. 7. A forgalmi engedélyben szereplõ gépjármû kategória alapján válassza ki a megfelelõ bonus-malus táblát és határozza meg, melyik bonus-malus osztályba tartozik a szerzõdés 2012-ben. 8. A bonus-malus díjfaktor táblából a megadott bonus-malus fokozat alapján válassza ki a szerzõdéshez tartozó bonus-malus díjfaktort. 9. A kiválasztott éves díjat (II.5.) az éves átlagos futásteljesítmény díjfaktort (II.6) és a bonus-malus díjfaktort (II.8.) szorozza össze, majd az így kapott eredményt szorozza össze a kiválasztott kedvezményekkel és pótdíjakkal (III.1-14.) a fizetendõ éves díj meghatározása bekezdésben leírt módon, így megkapja a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdésének 2012-es éves díját. Amennyiben kiegészítõ biztosítást is választott, úgy az így kapott éves díjhoz adja hozzá a kiválasztott kiegészítõ biztosítás éves díját, így megkapja a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdés és a kiegészítõ biztosítás együttesen fizetendõ 2012-es éves díját. elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a biztosító a szerzõdõ által tett nyilatkozatok alapján alkalmazott kedvezmények igénybevételére jogosító körülmények fennállását ellenõrzi. Amennyiben a biztosító utóbb azt állapítja meg, hogy a szerzõdõ a kedvezmény igénybevételére nem volt jogosult a biztosítási ajánlat aláírásának idõpontjában, úgy a szerzõdés kockázatviselésének kezdetétõl a kedvezményt visszavonja. III. Kedvezmények és pótdíjak egyedi, határozatlan idejû kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdések 1. Kármentességi kedvezmény 35% 1.1 Kármentességi kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelõzõ kockázatviselési kezdet, a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi össztömegû tehergépkocsi és a szerzõdés hatálya alatt, de legfeljebb január 1-jét követõ idõszakban nem történt bonus-malus besorolását érintõ kár. 1.2 Kármentességi kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követõ kockázatviselési kezdet, a szerzõdõ korábbi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdése az ajánlat aláírásának idõpontját megelõzõ 2 éven belül szûnt meg, vagy a szerzõdõ rendelkezik társaságunknál érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdéssel, és egy másik gépjármûre vonatkozóan kezdeményezi a biztosítóval a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdés megkötését (párhuzamos üzemeltetõk) és a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi a szerzõdés besorolása A00 vagy bármilyen bonus (01-10) fokozatba tartozik, és a szerzõdõ korábbi, vagy párhuzamos üzemeltetés a másik érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdése vonatkozásában nem történt károkozás január 1. és az új ajánlat aláírásának idõpontja közötti idõszakban. A díjfaktor mértéke: 0,65 2. Jogosítvány megszerzésének évétõl függõ kedvezmény vagy pótdíj 2.1 A január 1. vagy azt követõ kockázatviselési kezdetû szerzõdések, a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi a szerzõdõ természetes személy és a szerzõdõ a bonus-malus rendszerbe új belépõ és a szerzõdõ az ajánlaton feltünteti a jogosítványa megszerzésének évét és a jogosítvány azonosítóját, úgy 2.2 a kedvezmény/pótdíj az alábbiak szerint kerül alkalmazásra:

2 2.2.1 a a jogosítvány megszerzésének éve 2007 vagy az elõtti idõpont, abban az esetben 25% kedvezményt alkalmaz társaságunk. íjfaktor mértéke: 0, a a jogosítvány megszerzésének éve 2008 vagy az utáni idõpont, vagy a szerzõdõ nem rendelkezik jogosítvánnyal, abban az esetben 25% pótdíjat alkalmaz társaságunk. íjfaktor mértéke: 1,25 A Jogosítvány megszerzésének évétõl függõ kedvezmény/pótdíj a Kármentességi kedvezménnyel együtt nem vehetõ igénybe! 3. xtra kármentességi kedvezmény 10% 3.1 xtra kármentességi kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követõ kockázatviselési kezdet, a szerzõdõ Kármentességi kedvezmény igénybevételére jogosult és a szerzõdés megkötésének oka évfordulós biztosítóváltás, vagy a szerzõdõ december 30. napja és az új szerzõdésre vonatkozó ajánlat aláírásának idõpontja közötti idõszakban rendelkezett társaságunknál kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdéssel ( elõzmény szerzõdés ), kivéve, ha az elõzmény szerzõdés díjnemfizetés megszûnési okkal szûnt meg. bben az esetben a kedvezmény igénybevételéhez az ajánlaton fel kell tüntetni a másik gépjármû forgalmi rendszámát. 3.2 xtra kármentességi kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelõzõ kockázatviselési kezdet, a szerzõdés vonatkozásában a III.1.1 pontban meghatározott módon a Kármentességi kedvezmény alkalmazásra került. íjfaktor mértéke: 0,9 4. Kommunikációs kedvezmény 20% 4.1 Kommunikációs kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követõ kockázatviselési kezdet, a szerzõdõ a biztosítási ajánlat aláírásával egyidejûleg megadja saját cím elérhetõségét, mobil telefonszámát és a hozzájárulását ahhoz, hogy a enerali-providencia iztosító Zrt. a megadott elérhetõségeken keresztül biztosítási szerzõdései megkötésével, kezelésével és esetleges megszüntetésével, szolgáltatási, kárrendezési igényével, kármegelõzéssel kapcsolatban, valamint a következõ biztosítási idõszakra várható díjról elektronikus úton információkat küldjön részére és ebbõl a célból elérhetõségi adatait kezelje. 4.2 A kommunikációs kedvezményt a elõtti kockázatviselési kezdetû szerzõdések akkor alkalmazza társaságunk, ha a szerzõdõ a évre meghirdetett tarifa alapján -kommunikációs kedvezményt vett igénybe. íjfaktor mértéke: 0,8 5. íjfizetési ütem kedvezmény 15% íjfizetési ütem kedvezményt alkalmaz társaságunk, 5.1 a szerzõdõ a évre vonatkozóan a szerzõdéskötéskor éves díjfizetési ütemet választ, vagy 5.2 a társaságunknál lévõ szerzõdését a évben kezdõdõ biztosítási idõszakot megelõzõen ekként módosította. íjfaktor mértéke: 0,85 6. izetési mód kedvezmény 10% izetési mód kedvezményt alkalmaz társaságunk, 6.1 a szerzõdõ a évre vonatkozóan a szerzõdéskötéskor fizetési módként beszedési megbízást választ, vagy 6.2 a társaságunknál lévõ szerzõdését a évben kezdõdõ biztosítási idõszakot megelõzõen ekként módosította. íjfaktor mértéke: 0,9 7. asco kedvezmény 15% 7. 1 asco kedvezményt alkalmaz társaságunk, a január 1. vagy azt követõ kockázatviselési kezdet, a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi a biztosítani kívánt gépjármû vonatkozásában az ajánlat aláírásának idõpontjában társaságunknál érvényes, határozatlan idejû Komplett casco módozatú biztosítási szerzõdés van érvényben, vagy az ajánlat aláírásával egyidejûleg a szerzõdõ a biztosítani kívánt gépjármûre vonatkozóan ajánlatot tesz társaságunknál egy Komplett casco vagy Önvédelem kiegészítõ biztosítási szerzõdés megkötésére asco kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelõzõ kockázatviselési kezdet, a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi a biztosított gépjármû rendelkezik a szerzõdés i, vagy azt követõ évfordulójának idõpontjában érvényes Komplett casco biztosítási szerzõdéssel társaságunknál. 8. Több szerzõdéses kedvezmény 15% 8.1 Több szerzõdéses kedvezményt alkalmaz társaságunk, a január 1. vagy azt követõ kockázatviselési kezdet, a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi a szerzõdõ az ajánlat aláírásának idõpontjában rendelkezik társaságunknál érvényes határozatlan idejû és minimum 5000 t/év folyamatos díjfizetésû, nem kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdéssel, vagy a szerzõdõ az ajánlat aláírásával egyidejûleg ajánlatot tesz társaságunknál egy határozatlan idejû és minimum 5000 t/év folyamatos díjfizetésû, nem kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdés megkötésére vonatkozóan. 8.2 Több szerzõdéses kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelõzõ kockázatviselési kezdet, a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi a szerzõdõ már rendelkezik a szerzõdés i, vagy azt követõ évfordulójának idõpontjában érvényes határozatlan idejû és minimum 5000 t/év folyamatos díjfizetésû, nem kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdéssel társaságunknál. A kedvezmény igénybevételére jogosító szerzõdés/ajánlat kötvényszámát/ajánlatszámát a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási ajánlaton fel kell tüntetni! 9. saládi kedvezmény 15% 9.1 saládi kedvezményt alkalmaz társaságunk, a január 1 vagy azt követõ kockázatviselési kezdet, a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdésében rögzített szerzõdõ állandó lakcímével azonos lakcímen, telephelyen vagy székhelyen bejelentett másik szerzõdõ rendelkezik társaságunknál érvényes, határozatlan idejû és minimum 5000 t/év folyamatos díjfizetésû, nem kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási és nem casco módozatú szerzõdéssel, vagy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdésében rögzített szerzõdõ állandó lakcímével azonos lakcímen, telephelyen vagy székhelyen bejelentett, a szerzõdõ személyétõl eltérõ személy az ajánlat aláírásával egyidejûleg ajánlatot tesz társaságunknál egy határozatlan idejû és minimum 5000 t/év folyamatos díjfizetésû, nem kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási és nem casco biztosítási szerzõdés megkötésére vonatkozóan. 9.2 saládi kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelõzõ kockázatviselési kezdet, a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdésében rögzített szerzõdõ állandó lakcímével azonos lakcímen, telephelyen vagy székhelyen bejelentett, a szerzõdõ személyétõl eltérõ személy már rendelkezik a szerzõdés i, vagy azt követõ évfordulójának idõpontjában érvényes határozatlan idejû és minimum 5000 t/év folyamatos díjfizetésû, nem kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdéssel társaságunknál. A kedvezmény igénybevételére jogosító szerzõdés/ajánlat kötvényszámát/ajánlatszámát a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási ajánlaton fel kell tüntetni! 10. égcsoport kedvezmény 5% égcsoport kedvezményt alkalmaz társaságunk, 10.1 a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi 10.2 a szerzõdõ az ajánlat aláírásának idõpontjában rendelkezik a enertel iztosító Zrt-nél, vagy az urópai Utazási iztosító Zrt-nél érvényes határozatlan idejû és minimum 5000 t/év folyamatos díjfizetésû, nem kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdéssel. A kedvezmény igénybevételére jogosító szerzõdés kötvényszámát a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási ajánlaton fel kell tüntetni! 11. Porsche kedvezmény 5% Porsche kedvezményt alkalmaz társaságunk, 11.1 a biztosított gépjármû személygépkocsi 11.2 a szerzõdõ az ajánlat aláírásával egyidejûleg ajánlatot tesz a Porsche Versicherung A. Magyarországi ióktelepe által értékesített teljeskörû casco biztosítási szerzõdés megkötésére vonatkozóan, mely alapján a szerzõdés érvényesen létrejön. 12. Évközi évfordulós kedvezmény 5% Évközi évfordulós kedvezményt alkalmaz társaságunk, 12.1 a szerzõdõ társaságunknál az ajánlat aláírásának idõpontjában rendelkezik érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdéssel ( elõzmény szerzõdés ), mely alapján a biztosított gépjármû személygépkocsi 12.2 az elõzmény szerzõdés évfordulója , és

3 12.3. a felek az elõzmény szerzõdés közös megegyezéssel történõ megszüntetésérõl állapodnak meg, és közötti hatállyal, és az elõzmény szerzõdésben biztosított gépjármûre vonatkozó új szerzõdés kockázatviselési kezdete az elõzmény szerzõdés közös megegyezéssel történõ megszûnését követõ nap 00 óra 00 perc. íjfaktor mértéke: 0, Káros pótdíj 50% 13.1 Káros pótdíjat alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követõ kockázatviselési kezdet, a biztosítani kívánt gépjármû a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozó gépjármû, és a szerzõdõ korábbi, vagy párhuzamos üzemeltetés a másik érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdése vonatkozásában károkozás történt január 1. és az új ajánlat aláírásának idõpontja közötti idõszakban Káros pótdíjat alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelõzõ kockázatviselési kezdet, a biztosított gépjármû a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozó gépjármû, és a szerzõdés hatálya alatt, de legfeljebb január 1-jét követõ idõszakban kettõ vagy több bonus-malus besorolását érintõ károkozás történt. Amennyiben a 2012-ben kezdõdõ biztosítási idõszakban egy szerzõdés díjnemfizetés miatt megszûnik, majd ezt követõen a szerzõdõ a biztosítónál az adott biztosítási idõszakon belül új szerzõdést köt, az új szerzõdésen alkalmazza társaságunk a Káros pótdíjat, a megszûnt elõzmény szerzõdésen is alkalmazásra került a pótdíj. bben az esetben a Kármentességi kedvezmény és a Jogosítvány megszerzésének évétõl függõ kedvezmény/pótdíj nem alkalmazható. íjfaktor mértéke: 1,5 14. Üzemeltetési pótdíj 50% Üzemeltetési pótdíjat alkalmaz társaságunk a repülõtéri kiszolgáló-, nemzetközi közúti árufuvarozást végzõ, valamint a tûz- és robbanásveszélyes anyagot, veszélyes árut szállító gépjármûvek. íjfaktor mértéke: 1,5 INYNS utánfutó akció: a a szerzõdõ kockázatviselési kezdettel társaságunknál utánfutóra vagy lakókocsira (pótkocsira) kötött kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdést, amely azóta társaságunknál folyamatosan hatályban van, akkor 100% kedvezményt alkalmazunk. izetendõ éves díj kiszámítása gyedi, határozatlan idejû kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdések : kedvezmény1 (%): Amennyiben a III pontokban meghatározott kedvezmények közül egy kedvezmény kerül kiválasztásra, úgy a kedvezmény1 mértéke megegyezik kiválasztott kedvezmény mértékével. Amennyiben a III pontokban meghatározott kedvezmények közül a szerzõdõ több kedvezmény igénybevételére is jogosult, a kiválasztott kedvezményeket össze kell adni. A kedvezmény1 mértéke legfeljebb 20% lehet. A III.8-9. pontokban meghatározott kedvezmények együttesen nem vehetõk igénybe. izetendõ éves díj 100% kedvezmény1 Ad Vf M 100 Km Jé x Ko i m Éé Ká Üz ahol = fizetendõ éves díj Ad = Alapdíj (t/év) (II.5.) Vf = éves átlagos futásteljesítmény díjfaktor (II.6.) M = bonus-malus díjfaktor (II.8.) Km = kármentességi kedvezmény díjfaktor (III.1.) Jé = jogosítvány megszerzésének évétõl függõ díjfaktor (III.2.) x = extra kármentességi kedvezmény díjfaktor (III.3.) Ko = kommunikációs kedvezmény díjfaktor (III.4.) i = díjfizetési ütem kedvezmény díjfaktor (III.5.) m = izetési mód kedvezmény díjfaktor (III.6.) Éé = évközi évfordulós kedvezmény díjfaktor (III.12.) Ká = káros pótdíj díjfaktor (III.13.) Üz = Üzemeltetési pótdíj díjfaktor (III.14.) avi díjfizetési ütem nem alkalmazható! Település Területi kód Település Területi kód Település Területi kód Település Területi kód Abda Acsa Algyõ Alibánfa Alsógöd Alsónémedi Alsónemesapáti Alsóörs Andráshida Annavölgy Apátvarasd Áporka Aszód Áta abosdöbréte ag aglyasalja agod agola aj ajna ajót akonya alatonakarattya alatonaliga alatonalmádi alatonendréd alatonfõkajár alatonfûzfõ alatonkenese alatonszabadi alatonvilágos ánd ánk (ebrecen) eloiannisz erkesd ernecebaráti ezenye iatorbágy icske ocfölde ogád oncodfölde orbánya öde örcs örgönd õszénfa ucsuszentlászló udajenõ udakalász udakeszi udaörs udapest utykatelep ükkaranyos ükkszentlászló sabdi satár serénfa serkút sévharaszt sobánka solnok somád sopak söde sömör sörög sõvár abas ág ány ebrecen A élegyháza iósd obogókõ omony orog ömös ömsöd unaalmás unabogdány unaföldvár unaharaszti unakeszi unaszentmiklós unaújváros unavarsány unavecse bes cser ger gerág gervár gyetemváros plény pöl Érd Érdliget rdõkertes Érd-parkváros sztergom tyek elnémet elsõgöd elsõlajos elsõpakony elsõsima ót ûzfõgyártelep algagyörk algahévíz algamácsa esztenyés izellatelep omba öd ödöllõ örömböly õsfa yál yálarét yermely yirmót yód yón yömrõ yöngyös yõr yõrszentiván yõrújfalu yulafirátót agyárosbörönd ajdúhadház ajdúsámson ajmáskér aláp alásztelek egyeshalom ejõcsaba erceghalom éreg ernád évízgyörk ird orány osszúhetény

4 ottó Iklad Ikrény Inárcs Ipolydamásd Ipolytölgyes Isaszeg Iszkaszentgyörgy Józsa Juta Kádárta Kakucs Kaposfüred Kaposhomok Kaposmérõ Kaposújlak Kaposvár Kaposszerdahely Káptalanfüred Károlyháza Kartal Kékestetõ Kemence Kerepes Kesztölc Keszü Kimle Királyszentistván Kisapostag Kisbucsa Kisherend Kiskundorozsma Kiskunlacháza Kiskutas Kismaros Kisnémedi Kisoroszi Kispáli Kistarcsa Kóka Komló Kosd Kóspallag Kozármisleny Kökény Kõszárhegy Kõvágószõlõs Kõvágótõttõs Kunsziget Lábatlan Lajosmizse Lakhegy Leányfalu Leányvár Lébénymiklós Letkés Levél Liget Lillafüred Liszó Lothárd Lovászhetény Mád Maglód Magyaregregy Magyarsarlós Magyarszék Majosháza Mályi Mánfa Mány Máriahalom Máriakálnok Márianosztra Márkó Martonfa Mátrafüred Mátraháza Mecsekjánosi Mecsekpölöske Mende Ménfõcsanak Mikepércs Miklósfa Miskolc Miskolc-Mád Mogyoród Mogyorósbánya Moha Monor Monori erdõ Monorierdõ Mosonszentmiklós Mosonszolnok Mosonudvar Mosonújhely Nagybörzsöny Nagykanizsa Nagykanizsa-agola Nagykovácsi Nagykozár Nagykutas Nagylengyel Nagymacs Nagymaros Nagypáli Nagysáp Nagytarcsa Nemeshetés Nemessándorháza Nemesszentandrás Neszmély Nyékládháza Nyergesújfalu Nyíregyháza Nyírpazony Nyírszõlõs Óbarok Ócsa Orci Orfû Ormándlak Oros Õrbottyán Örkény Öttevény Pákozd Pálhalma Palin Paloznak Parkváros Páty Pécel Pécs Pécsudvard Pécsvárad Pellérd Penc Perbál Pereces Pereked Perõcsény Péteri Pethõhenye Pilisborosjenõ Piliscsaba Piliscsév Pilisjászfalu Pilismarót Pilisvörösvár Pilisszántó Pilisszentiván Pilisszentkereszt Pilisszentlászló Pilisszentlélek Pócsmegyer Pogány Pomáz Pusztazámor Püspökhatvan Püspökszilágy Rábapatona Rácalmás Ráckeresztúr Rád Rajka Rám Remeteszõlõs Romonya Salgóbánya Salgótarján Sánc Sántos Sárhida Sári Sárisáp Sárkeresztes Sárkeszi Sárpentele Sárszentmihály Simonfa Solymár Somoskõújfalu Sóskút Sóstófürdõ Sóstóhegy Sukoró Surány Sülysáp Süttõ Szada Szalkszentmárton Szandaszõlõs Szántód Szár Szárliget Szarvaskõ Százhalombatta Szeged Székesfehérvár Szekszárd Szemely Szentbalázs Szentendre Szentlõrinckáta Szentmártonkáta Szentmihály Szigetcsép Szigethalom Szigetmonostor Szigetszentmiklós Szilágy Szilasliget Szirma Szob Szokolya Szolnok Szomód Szomor Szõd Szõdliget Szõkéd Szõreg Táborfalva Tahi Tahitótfalu Taksony Tápé Tápiósáp Tápiósüly Tápiószecsõ Tapolcafürdõ Tardos Tarján Tárnok Tass Taszár Tát Tatabánya Telki Tésa Teskánd Tinnye Tóalmás Tokod Tokodaltáró Toponár Tök Tököl Törökbálint Tura Újbarok Újhartyán Újrónafõ Úny Úri Üllõ Üröm Üszögpuszta Vác Vácduka Vácegres Váchartyán Váckisújfalu Vácrátót Vácszentlászló Valkó Vámosmikola Vámosszabadi Vasad Vasas Vecsés Veresegyház Verõce Verseg Vértestolna Vértesszõlõs Veszprém Viscosa Visegrád Vörösberény Zagyvapálfalva Zagyvaróna Zalaboldogfa Zalaegerszeg Zalaszentiván Zalaszentlõrinc Zamárdi Zebegény Zengõvárkony Zsámbék Zsámbok Zselickislak Zselicszentpál Minden olyan település, amely nem került felsorolásra. I Település Területi kód Település Területi kód Település Területi kód Település Területi kód

5 Alapdíjtáblák 38 kw alatti személygépkocsi ég A ,, , , I kw-os személygépkocsi ég A ,, , , I kw-os személygépkocsi ég A ,, , , I kw-os személygépkocsi ég A ,, , , I kw-os személygépkocsi ég A ,, , , I kw-os személygépkocsi ég A ,, , , I kw-os személygépkocsi ég A ,, , , I kw feletti személygépkocsi ég A ,, , , I Tehergépkocsi (<=3,5 t) 29 év 30 év ég A ,, ,,, I Tehergépkocsi (>3,5 t és <=12t) Természetes személy ég A, ,,,,,, I Tehergépkocsi (>12t) Természetes személy ég A, ,,,,,, I Minden magyarországi terület Motorkerékpár Természetes személy életkora 29 év 30 év ég 0 12 kw-ig kw-ig kw-ig kw és felette Segédmotorkerékpár Autóbusz Minden magyarországi terület íj férõhely férõhely férõhely férõhelytõl trolibusz

6 Alapdíjtáblák gyéb Minden magyarországi terület íj lassú jármû, munkagép pótkocsi, félpótkocsi (<= 0,75 t) pótkocsi, félpótkocsi (>0,75tés<=10t) pótkocsi, félpótkocsi (> 10 t) mezõgazdasági vontató vontató atározott idõre szóló szerzõdések díjai ajta avi díj Személygépjármû Motorkerékpár Autóbusz, trolibusz Tehergépjármû Vontató Munkagép, M rendszám Pótkocsi, félpótkocsi Mezõgazdasági vontató Lassú jármû Próba P rendszám Négykerekû segédmotoros kerékpár Korrekciós tábla Személygépkocsi cm 3 táblázat kw táblázat 850 ccm lökettérfogatig 37 kw 851 ccm-tõl 1150 ccm-ig 50 kw 1151 ccm-tõl 1500 ccm-ig 63 kw 1501 ccm-tõl 2000 ccm-ig 79 kw 2001 ccm lökettérfogat és felette 101 kw Motorkerékpár cm 3 táblázat kw táblázat 150 ccm lökettérfogatig 12 kw 151 ccm-tõl 350 ccm-ig 35 kw 351ccm-tõl 550 ccm-ig 70 kw 551 ccm lökettérfogat és felette 71 kw Kiindulás 2011 onus-malus osztályba sorolás személygépkocsi Megfigyelési idõszak kártörténeti adata alapján 0 kár 1 kár 2 kár 3 kár 4 vagy több kár M M M M A00 M M01 M A00 M02 M M01 M03 M A00 M02 M04 M M01 M03 M04 M04 A00 01 M02 M04 M04 M04 M01 A00 M03 M04 M04 M04 M02 M01 M04 M04 M04 M04 M03 M02 M04 M04 M04 M04 M04 M03 M04 M04 M04 M04 Kiindulás 2011 Segédtáblák onus-malus osztályba sorolás motorkerékpár Megfigyelési idõszak kártörténeti adata alapján 0 kár 1 kár 2 kár 3 kár 4 vagy több kár M M M A00 M M01 M A00 M02 M M01 M03 M A00 M02 M04 M M01 M03 M04 M04 A00 01 M02 M04 M04 M04 M01 A00 M03 M04 M04 M04 M02 M01 M04 M04 M04 M04 M03 M02 M04 M04 M04 M04 M04 M03 M04 M04 M04 M04 Kiindulás 2011 Autóbusz, tehergépkocsi, vontató, mezõgazdasági vontató bonus-malus osztályba sorolása Megfigyelési idõszak kártörténeti adata alapján 0 kár 1 kár 2 kár 3 kár 4 vagy több kár A A00 M A00 M01 M A00 M01 M02 M03 A00 01 M01 M02 M03 M04 M01 A00 M02 M03 M04 M04 M02 M01 M03 M04 M04 M04 M03 M02 M04 M04 M04 M04 M04 M03 M04 M04 M04 M04 A táblázat segítségével ellenõrizni tudja a évre szóló bonus-malus besorolást. A táblázat Kiindulás 2011 oszlopa a 2011-re szóló besorolást tartalmazza. A 2 6. oszlopban a évre vonatkozó új besorolása látható az aktuális megfigyelési idõszakban okozott károk számát figyelembe véve. onus fokozat ONUS-MALUS díjfaktor tábla íjfaktor onus fokozat íjfaktor 10 0, , , , ,58 A00 1, ,62 M01 1, ,66 M02 1, ,71 M03 1, ,76 M04 2, ,81 Éves átlagos futásteljesítmény íjfaktor km 0, km 0, km 1, km vagy a szerzõdõ nem nyilatkozik 1, km 1, km 1,22

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2011. évi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos jognyilatkozataikat

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2013. január 1-jétõl érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos

Részletesebben

Pest megyei települések ABC sorrendben

Pest megyei települések ABC sorrendben Közép-magyarországi 1 / 7 Pest megyei települések ABC sorrendben Pest megye lakónépessége: 1 229 880 fı Pest megye területe: 6 390,72 km 2 Pest megye átlagos népsőrősége: 192 fı/km 2 Pest megye településeinek

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Pest megyei települések listája

Pest megyei települések listája 1 Abony 15 679 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 2 Acsa 1 501 fő ÁNTSZ Váci,Szobi,Dunakeszi i Intézete Váci 3 Albertirsa 11 280 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 4 Alsónémedi 4 829 fő ÁNTSZ Dabasi-,Gyáli

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2016. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tarifatáblázat kivonat 2011.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tarifatáblázat kivonat 2011. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tarifatáblázat kivonat 2011. Tájékoztatjuk, hogy a biztosító és a szerződő között létrejövő biztosítási jogviszonyra a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást szabályozó

Részletesebben

Házhoz szállítási díjaink!

Házhoz szállítási díjaink! Kiszállítás Magyarországon Fizethet készpénzzel vagy előre utalással. 50 000 Ft alatt 50 000 Ft felett Budapest 5 000 Ft ingyenes Pest megye Budapesthez közeli települései (lásd lentebb a teljes település

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK CSÍPŐSZŰRÉS TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea omerciala de sigurare-reasigurare stra S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012-es naptári évre vonatkozó díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2012. évi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos jognyilatkozataikat

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Abony Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 2740 Abony, Kálvin János u. 10. Acsa Jávorszky Ödön Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Albertirsa Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700 Cegléd, Törteli út

Részletesebben

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abony 1,9% 2007.01.01 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 2008.01.01 kerti építmény:

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK ORTOPÉDIAI TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,8% kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után 4000 Ft/év belterületi

Részletesebben

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes 1 / 24 Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Csömör 22804-0100 általános

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. február 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

A jelû díjtábla. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

A jelû díjtábla. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET Baranya megye ( kivételével) Fejér megye ( kivételével) Heves megye ( kivételével) Komárom-Esztergom megye ( kivételével) Nógrád megye ( kivételével) Vas megye ( kivételével) Zala megye ( kivételével)

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig 2010-es vagy azt megelôzô kockázatviselési kezdetû szerzôdéseire A jelû díjtábla Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória (természetes személyeknél lakóhely állandó lakcím alapján, nem természetes

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2014. június 25-étől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

Generali-Providencia Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: augusztus 1. Nysz.: 17802

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: augusztus 1. Nysz.: 17802 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2015. augusztus 1. Nysz.: 17802 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. augusztus 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: július 1. Nysz.: 17751

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: július 1. Nysz.: 17751 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2015. július 1. Nysz.: 17751 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. július 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2013. április 2-ától alkalmazandó kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási díjtarifája elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2014. február 2-ától érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: november 1. Nysz.: 17991

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: november 1. Nysz.: 17991 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2015. november 1. Nysz.: 17991 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. november 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Pest megye. 30 mft feletti nettó árbevétel esetén 3 Albertirsa 5000 Ft/év 2% építőipari tev.: 2000 Ft/nap

Pest megye. 30 mft feletti nettó árbevétel esetén 3 Albertirsa 5000 Ft/év 2% építőipari tev.: 2000 Ft/nap Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,9 % kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII.

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII. 1 / 7 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0803 nemibeteg-gondozás

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória Pest megye I. ( és Pest megye II. kivételével) Békés megye ( kivételével) Borsod-Abaúj-Zemplén megye ( kivételével) Fejér megye ( kivételével) Jász-Nagykun- megye ( kivételével) Komárom-Esztergom

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2012. naptári re elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: február 1. Nysz.: 19736

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: február 1. Nysz.: 19736 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2017. február 1. Nysz.: 19736 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2017. február 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: január 1. Nysz.: 19644

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: január 1. Nysz.: 19644 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2017. január 1. Nysz.: 19644 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2017. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

0100 általános belgyógyászat Budapest XVI. kerület angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest XIII.

0100 általános belgyógyászat Budapest XVI. kerület angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest XIII. 1 / 16 Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasutegészségügyi Központ) Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám)

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: május 1. Nysz.: 20013

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: május 1. Nysz.: 20013 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2017. május 1. Nysz.: 20013 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2017. május 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: április 1. Nysz.: 19860

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: április 1. Nysz.: 19860 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2017. április 1. Nysz.: 19860 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2017. április 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: szeptember 1. Nysz.: 19328

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: szeptember 1. Nysz.: 19328 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2016. szeptember 1. Nysz.: 19328 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2016. szeptember 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1. (péntek) 09.30-11.30 Budaörs, Farkasréti u. 73. 19.00-21.00

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Általános kérdések: Van-e a településnek hatályos: Környezetvédelmi programja Településrendezési

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: december 1. Nysz.: 19643

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: december 1. Nysz.: 19643 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv Hatályos: 2016. december 1. Nysz.: 19643 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2016. december 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6647/6/2015.ált. 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Július 1. (szerda) 10.00-12.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal

Pest Megyei Kormányhivatal 1. Aszódi járás Pest megyében az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területe 11 településre terjed ki. A megye lakosságának 3,1 %-a él ebben a járásban. Az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területéhez

Részletesebben

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Pest megye adattára Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Acsa 1 Szekeres Rezső 2683 Kossuth u. 97. 1 168 457 366 290 76 802 Bernecebaráti 1 Gyenes

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 201. március 21-i vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: március 1. Nysz.: 17536

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: március 1. Nysz.: 17536 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2015. március 1. Nysz.: 17536 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. március 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: június 1. Nysz.: 17729

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: június 1. Nysz.: 17729 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2015. június 1. Nysz.: 17729 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. június 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: május 1. Nysz.: 17625

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: május 1. Nysz.: 17625 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2015. május 1. Nysz.: 17625 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. május 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: április 1. Nysz.: 17571

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: április 1. Nysz.: 17571 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2015. április 1. Nysz.: 17571 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2015. április 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (a 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel módosított tervlapjaihoz) SZELVÉNYKIOSZTÁS Budapesti

Részletesebben

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/7512/7/2014.ált. 2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 1. (péntek) 14.00-21.00 10. sz.

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abony 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,9 % kerti építmény: piaci tev. után 1500

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki. Bonus-malus rendelet 19/2009. (X.9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló

Részletesebben

diktálást választották, Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település

diktálást választották, Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Azon bekötési vízmérővel valamint a locsolási (mellék)vízmérővel rendelkező felhasználóink, akik írásbeli nyilatkozatuk alapján a diktálást választották, az alábbi táblázatban szereplő, felhasználási helynek

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. február hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Február 01. (hétfő) 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 372. 14.00-16.00

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: április 1. Nysz.: 18336

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: április 1. Nysz.: 18336 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2016. április 1. Nysz.: 18336 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2016. április 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: május 1. Nysz.: 18415

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: május 1. Nysz.: 18415 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2016. május 1. Nysz.: 18415 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2016. május 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 a) Központi Összeíró és Választási Bizottságok iratai b) Névjegyzékek,, jegyzőkönyvek

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2014. március 18-án vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest IV. kerület

Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest IV. kerület 1 / 27 Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest IV.

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2017. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki. A pénzügyminiszter 19/2009. (X. 9.) PM rendelete a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2014. január 1-jétől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. január hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Január 1. (vasárnap) 15:00-18:00 Cegléd, Abony 4-es főút. 05.00-06.30

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 014. január 1-jétôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület azon 011-es és azt megelôzô szerzôdéseire, melyek következô biztosítási évfordulója

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft)

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 01. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület azon 011-es és azt megelôzô szerzôdéseire, melyek következô biztosítási évfordulója

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/8482/3/2014.ált. 2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Szeptember 1. (hétfő) 15:45-17:00 Taksony,

Részletesebben

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket Az előadás címe: A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály kiemelt és kiemelten kezelt ügyei Előadó: Sándor

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles biztosítójával a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási

Részletesebben

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2012. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása

A SIGNAL Biztosító Zrt. 2012. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása A SIGNAL Biztosító Zrt. 2012. évi gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja

Részletesebben

A Wabard Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012. január 1-től érvényes díjtarifája

A Wabard Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012. január 1-től érvényes díjtarifája A Wabard Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012. január 1-től érvényes díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. november hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye November 1. (szombat) 08.00-13.00 Nagykovácsi, Kossuth L. utca

Részletesebben

2016. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak

2016. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak 201. január 1-tôl érvényes kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási díjak a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület azon 2011-es és azt megelôzô kockázatviselési kezdetû szerzôdéseire, melyek következô

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6350/1/2014.ált. 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-20.00 Zsámbék, Etyeki út 08.00-10.00

Részletesebben

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6.

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6. 1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014 Település: Ellenőrzött intézmény/szolgáltató neve: Ellenőrzés ideje/negyedév Ellenőrzést végző munkatárs: Üröm Idősek Klubja

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 01. (hétfő) 06.45-08.45 Budaörs, Árok utca 18.00-20.00

Részletesebben

3 kw Napelemes rendszer

3 kw Napelemes rendszer 3 kw Napelemes rendszer Egy nagyobb háztartás villamos energiaigényét is kielégíti ez a 3kw-os napelem rendszer. Átlagosan havi 10.000Ft - 15.000Ft villanyszámláját tudja kiváltani ami jelentős spórolás.

Részletesebben

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A jogszabály2010. április 2. napon hatályos állapota 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi

Részletesebben

Építésrendészeti téren ő adott engedélyt új épületek emelésére, régiek javítására. Hatáskörébe tartozott a színielőadások, táncmulatságok

Építésrendészeti téren ő adott engedélyt új épületek emelésére, régiek javítására. Hatáskörébe tartozott a színielőadások, táncmulatságok IV. 421-449. A vármegyei törvényhatóság területe járásokra oszlik. Egy-egy járás több községből áll. A vármegye egy-egy járás kis és nagyközségeinek közvetlen felügyeletét és ellenőrzését a főszolgabíró

Részletesebben

11. rész-ajánlattételi terület Komárom-Esztergom megye

11. rész-ajánlattételi terület Komárom-Esztergom megye e terhek 1 1 PILISCSÉV kül 18 8 43889 16293 2 18 igen 0 6 1 1 0 ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATAL 1 4397 11844 1 1 PILISCSÉV kül 80 32 41627 4288 6 129 igen 0 42 3 2 1 ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATAL 1 8568 83178 1

Részletesebben

IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1888-1944 /-1950/

IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1888-1944 /-1950/ IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 888-944 /-950/ Magyarországon az egyesületi jogot korábban törvényben nem szabályozták pontosan, hanem rendeleti

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. március hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Március 01.(szombat) 07.00-09.00 Szada Pazsaki utca 09.30-12.00 Veresegyház Fő út 13.30-15.30 Galgamácsa

Részletesebben