BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI ARCULATÁNAK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE. Kvantitatív adatfelvétel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI ARCULATÁNAK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE. Kvantitatív adatfelvétel"

Átírás

1 BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI ARCULATÁNAK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE Kvantitatív adatfelvétel Kutatási jelentés július 1.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖSSZEFOGLALÁS... BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI ARCULATÁNAK ÁLTALÁNOS MEGÍTÉLÉSE... BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI ARCULATA, IMÁZSA ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN MÁS EURÓPAI NAGYVÁROSOKKAL... BUDAPEST EGYES VÁROSRÉSZEINEK ÉPÍTÉSZETI ARCULATA... 5 Zöld kerületek... 5 Történelmi kerületek... 5 Pesti külső kerültek... 6 BUDAPEST ÉPÜLETEINEK MEGÍTÉLÉSE... 6 Építészeti korszakok megítélése... 6 Modernitás... 7 A budapesti épületek imázsa... 8 Fiatalos, modern épületek... 9 Történelmi, polgári épületek... 9 Szocreál Modern, újépítésű épületek megítélése MILYEN LEGYEN EGY ÚJONNAN ÉPÜLŐ HÁZ BUDAPESTEN?... 1 AKTUÁLIS KÉRDÉSEK A BUDAPESTI ÉPITÉSZET TERÜLETÉN... 1 Zöldterületek... 1 Leromlott belvárosi házak... 1 Panelházak Toronyházak A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJAI A KUTATÁS MÓDSZERTANA KVALITATÍV FELTÁRÁS KVANTITATÍV KUTATÁS BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI ARCULATÁNAK ÁLTALÁNOS MEGÍTÉLÉSE BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI ARCULATA, IMÁZSA ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN MÁS EURÓPAI NAGYVÁROSOKKAL IGÉNYES VILÁGVÁROSOK... 1 PROBLEMATIKUS VÁROSOK BUDAPEST EGYES VÁROSRÉSZEINEK ÉPÍTÉSZETI ARCULATA... 7 ZÖLD KERÜLETEK... 0 TÖRTÉNELMI KERÜLETEK... 0 PESTI KÜLSŐ KERÜLTEK BUDAPEST ÉPÜLETEINEK MEGÍTÉLÉSE... 5 SPONTÁN TETSZÉS... 5 ÉPÍTÉSZETI KORSZAKOK MEGÍTÉLÉSE... 8 MODERNITÁS

3 AZ ÉPÜLETEK FUNKCIONÁLIS CSOPORTJAINAK KIALAKÍTÁSA, A KÉRDÉSFELTEVÉS MÓDJA ÉS AZ ELEMZÉS MÓDSZERE BUDAPEST LAKÓÉPÜLETEINEK MEGÍTÉLÉSE Fiatalos, modern épületek Történelmi, polgári épületek Lakótelep BUDAPEST IRODAHÁZAINAK MEGÍTÉLÉSE Modern, fiatalos irodaházak Történelmi, polgári irodaházak BUDAPEST KULTURÁLIS CÉLÚ ÉPÜLETEINEK MEGÍTÉLÉSE Történelmi épületek Modern, nyugatias épületek Szocreál BUDAPEST BEVÁSÁRLÓKÖZPONTJAINAK MEGÍTÉLÉSE Klasszikus bevásárlócsarnok Modern üzletközpontok Áruház BUDAPEST TEMPLOMAINAK MEGÍTÉLÉSE BUDAPEST SZÁLLODÁINAK MEGÍTÉLÉSE BUDAPEST OKTATÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYEINEK MEGÍTÉLÉSE BUDAPEST KÖZIGAZGATÁSI INTÉZMÉNYEINEK MEGÍTÉLÉSE BUDAPEST SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK MEGÍTÉLÉSE MILYEN LEGYEN EGY ÚJONNAN ÉPÜLŐ HÁZ BUDAPESTEN? SZEMPONTOK FONTOSSÁGA A HÁZ ILLESZKEDÉSE A KÖRNYEZETHEZ ÚJ LAKÓHÁZ KONKRÉT KÖRNYEZETBEN Pesti mellékutca a történelmi Belvárosban Zuglói társasházas övezet Budai hegyvidék AKTUÁLIS KÉRDÉSEK A BUDAPESTI ÉPÍTÉSZET TERÜLETÉN ZÖLDTERÜLETEK LEROMLOTT ÁLLAGÚ BELVÁROSI HÁZAK SORSA PANELLAKÓTELEPEK TORONYHÁZAK

4 1. Összefoglalás Budapest építészeti arculatának általános megítélése A fővárosi épített környezet megítélésekor az elsődleges problémát a házak, épületek állapota, leromlottsága jelenti. E problémát a fővárosiak nemtől, kortól, iskolai végzettségtől függetlenül - majdnem ugyanolyan súlyosnak érzékelik, mint a levegő szennyezettségét illetve a város tisztaságának hiányát. A házak, épületek rossz állapota erősíti, együtt hat a város piszkosságának, szemetességének érzetével együttesen azt eredményezik, hogy a fővárosiak rendetlen, leromlott város lakóinak érzik magukat. A város építészeti arculata viszont relatíve kedvező értékelést kapott, a válaszadók nem tekintik igazán problematikusnak ezt a területet. Budapest építészeti arculata, imázsa összehasonlításban más európai nagyvárosokkal A fővárosiak Rómát és Párizst találták a vizsgált európai nagyvárosok közül építészetileg leginkább értékesnek. Az átlagokat tekintve a harmadik helyre Prága került, s a legtöbbek által látogatott Bécs csak a negyedik helyen áll. Budapest (Londonnal együtt) a középmezőny végén kapott helyet. Építészeti szempontból a budapestiek által legkevésbé értékelt városoknak Varsó, Berlin illetve Isztambul bizonyultak.

5 Budapest egyes városrészeinek építészeti arculata A fővárosiak építészeti szempontból elsősorban a történelmi városrészeket kedvelik (Várnegyed, Belváros, stb.), és a leromlott állagú területeket, házakat valamint a lakótelepeket tekintik igazán problematikusnak. A vizsgált városrészek imázsuk alapján három csoportba sorolhatóak. Zöld kerületek E csoportba tartozik Zugló illetve a Budai hegyvidék. A két városrész alapvető megkülönböztető jellemzője, hogy zöld. A megfelelő mennyiségű zöldterület hiányát jelzi Budapesten az, hogy válaszadóink e területeket tekintik otthonosnak, olyan területnek, ahol az ott élők jól érzik magukat illetve ahol szívesen laknának. A főváros lakói tehát jellemzően olyan környezetbe vágynak, mely városias jellegű, de egyben zöld is. Zugló emellett fiatalos kerületként él a válaszadók gondolkodásában, s osztozik Angyalfölddel illetve a pesti külső kerületekkel az újító szellemű, modern, fejlődő tulajdonságokon. A zuglói új beépítések tehát a válaszadók percepciójában annak ellenére, hogy ez a zöldterületek csökkenéséhez vezet egyelőre fejlődésként, lendületként jelenik meg. Történelmi kerületek E csoporthoz tartozik a Várnegyed illetve a történelmi városrészek (a Nagykörút által határolt terület). Az építészet esztétikumát leíró szinte összes tulajdonság e területekhez rendelődik hozzá válaszadóink gondolkodásában. A Várnegyed illetve a történelmi városrészek egységesek, harmonikusak, különlegesek, kifinomultak, kimunkáltak. E területek egyszerre világvárosiak illetve magyarosak, monumentális, reprezentatív épületekkel ellátottak. E tulajdonság-együttest tekintve némiképp úgy érezhetjük, mintha a város XIX. századi fénykorát írnák le, amikor a dinamikusan fejlődő, eklektikus Pest és a történelmi Várnegyed valóban egy a kor színvonalán álló világvárost eredményezett. Mint később látni fogjuk, válaszadóink építészeti ízlése, értékstruktúrája is nagyjából ezen időszak által meghatározott. Az igényesség, értékesség, szépség, hangulatosság értékein a történelmi kerületek a zöld kerületekkel osztoznak. 5

6 Pesti külső kerültek E szegmensbe tartozik Angyalföld és általánosságban a pesti külső kerületek. E területek közös jellemzője a válaszadók percepciójában a szegényesség, elmaradottság, elhanyagoltság. Unalmasnak, s egyben zavarosnak látják e kerületeket. Ugyanakkor érzékelnek némi újítást, fejlődést, modernizálódást is. Erre utal, hogy e tulajdonságok a térképen Zugló és a pesti külső kerületek között helyezkednek el. A pesti külső kerületek alaphangulata azonban egyelőre az elmaradottság, lepusztultság. Budapest épületeinek megítélése Építészeti korszakok megítélése Válaszadóink számára a XVIII-XIX. századi épületek jelentik az etalont, e korok építményei tetszenek leginkább. A fővárosiak a XIX. század után folyamatos hanyatlást érzékelnek, a mélypontot az 1950-es, 1960-as illetve 1970-es évek építészete jelenti. A fókuszcsoportokon a válaszadók (főként a fiatalabb korosztályok) e három évtized építészetét tekintet nélkül a valójában erőteljes stílusbeli különbségekre szocreálként aposztrofálták, s lényegében az igénytelenséggel, a rossz minőséggel, az unalommal és szürkeséggel asszociálták. Az idősebb korosztályok az átlagosnál valamivel kedvezőbben ítélik meg a 70-es, 80- as évek építészetét, az ő életükben építészeti szempontból a 70-es évek nyilván fordulatot jelentettek a tényleges szocreálhoz képest, kortársként differenciáltabban látják e kort, mint a náluk fiatalabbak. Az 1980-as évek építészete már egy hajszállal kedvezőbb értékelést kapott a korábbi három évtized építményeiénél, az 1990-től napjainkig tartó korszak megítélése pedig már lényegesen kedvezőbb, bár napjaink építményének tetszése még mindig meg sem közelíti a XVIII-XIX. századi épületek tetszését. 6

7 Modernitás A modernitás a hétköznapi szóhasználatban nem egy jól behatárolt, egyértelmű fogalom. A modernitásban, a modernben a hétköznapi szóhasználatban mind az építészet terén, mind pedig más területeken nagyon sok jelentésárnyalat vegyül, s a válaszadók ezek különböző kombinációiként használják a kifejezést. A modernitás jelentésárnyalatainak illetve a kombinációk szociológiai vetületének felderítése mindenképpen önálló kutatást igényelne, jelen kutatásunk kvalitatív szakaszának volumene csak azt teszi lehetővé, hogy felvillantsunk néhányat a modernitás jelentéséből illetve ezek összefüggéseiből: o Új, haladó, a kornak megfelelő, jövőbe mutató A modern mindenképpen újat jelent, s ez az új, felülírja a régit. A modernitás a hétköznapi szóhasználatban a legújabb trendekhez, a kornak megfelelő építészethez, életmódhoz, stb. kapcsolódik. A fogalom meghatározásában ez okozza a legfőbb nehézséget, hiszen az új, korszerű minden korban illetve a fogalmat használó ember informáltságától, életkorától, világlátásától függően mást és mást jelenthet. o Tudományos, a legújabb technológiát használja A modernitás és a korszerű technológia használata alapvetően összefügg. Haladás, modernitás és tudomány egy a felvilágosodásban gyökerező gondolatkört alkot. Problematikus ugyanakkor, hogy posztmodernnek is nevezhető világunkban a tudományba, a haladásba vetett hit már nem annyira erőteljes, a tudományos eredmények, az új technológiák nem megkérdőjelezhetetlen értékek, akár ellenérzéseket, félelmeket is kiválthatnak. A következő a modernitáshoz kapcsolódó - ellentétpárok is erre utalnak. o Magas minőség, praktikum, funkcionalitás múlandóság, eldobhatóság A korszerű technológiák használata összefügg a magas minőség képzetével, a tárgyak, épületek prakticitásával, funkcionalitásával. Ugyanakkor ez a minőség nem jelent egyben értéket is, nem örök, nem megkérdőjelezhetetlen. A modern épületek (legjobb példát erre a válaszadók modern építészetről kialakított képét nyilvánvalóan befolyásoló - panelházak jelentik) praktikusak, jól ellátják funkciójukat, de unalmasak, egyformák, nem időtállóak, nem képviselnek értéket. 7

8 o Mesterségesség természetesség A tudományhoz, technológiához alapvetően kapcsolódik a mesterségesség, a természet leigázása, a korszerűséget azonban napjainkban az életmód területén a természetesség jelenti. (Ezt az ellentmondást legplasztikusabban az intenzív mezőgazdasági technológiák vagy a génmanipulált termékek iránti viszonyban lehet tetten érni.) Mint látni fogjuk az építészet területén ez a természetes anyagok iránti igényben is megmutatkozik. o Amerikából, Nyugatról, nálunk fejlettebb országokból beáramló A modernitáshoz gyakran kapcsolódik a válaszadók gondolkodásában, hogy idegen, nyugatos, máshonnan jött. Ennek okai nyilvánvalóan a történelemben keresendők. Hozzá kell tenni azonban, hogy a válaszadó világlátásától függően ez mind pozitív, mind negatív felhanggal megjelenhet. A kvantitatív fázisban megkérdeztük válaszadóinkat, hogy mely korszakok építészetét tekintik modernnek. Eredményeink azt mutatják, hogy nincs határozott választóvonal, lényegében minél régebbi egy épület, annál kevesebben tekintik modernnek. A budapesti épületek imázsa Kutatásunk során funkcionális csoportosításban ( Lakóépületek, kulturális célú épületek, szállodák, stb.) vizsgáltuk Budapest épületeit. Képpel segített módon hetvenegy épületről kérdeztük válaszadóinkat, s négy épületcsoportban részletes imázsvizsgálatot is végeztünk. Összefoglalónkban nem térünk ki az egyes épületek, épületcsoportok megítélésére, arra törekszünk, hogy az általánosságban levonható tendenciákat, következtetéseket azonosítsuk. Az imázsvizsgálatok alapján Budapest épületei szinte funkciótól függetlenül három csoportba oszthatók. 8

9 Fiatalos, modern épületek Ezeket az épületeket újító szellemű, modern, fiatalos épületekként érzékelik a fővárosiak. Mint arról a modernitás jelentésárnyalatainak taglalásakor már szóltunk, a modernnel asszociálják egyrészt a nyugatiasságot, másrészt pedig lakóépületek esetében - a praktikumot, azt, hogy az épületek, lakások jól használhatóak. A középületeknél jellemzően a monumentalitás, világvárosiasság is e szegmens jellemzője. Mindennek ellenére a fővárosiak legalábbis a történelmi épületekkel összehasonlítva nem kedvelik ezeket az épületeket, nem azonosulnak velük. Leginkább a fiatalok hajlamosak a modern építészet elfogadására, de nagyon gyakran a történelmi épületek körükben is népszerűbbek. E csoportba tartoznak korunk építészetének jellemző épületei (pl. Alkotás Point, a Beregszászi úti New Bauhaus lakóház, az új Nemzeti Színház, stb.), de néha kevéssé jellegzetes épületek (pl. alsórákosi beépített tetőterű ház) is ide sorolódnak. 1 Történelmi, polgári épületek Az e szegmensbe tartozó épületek közös megkülönböztető jellemzője a válaszadók percepciójában, hogy történelmiek, polgáriak, s szemben a modernként megélt házakkal magyarosak. Válaszadóink e házakat, épületeket tartják minden szempontból szépnek, esztétikusnak, a történelmi épületek értéket képviselnek, kifinomultak, kimunkáltak, s mindenképpen jó anyagokból vannak (szemben a modern épületekkel). Elsősorban az épületek e csoportjához kötődik az otthonosság, válaszadóink leginkább a történelmi házakról gondolják azt, hogy jó bennük élni, dolgozni.. E csoport jellemző épületei a belvárosi eklektikus házak, a történelmi épületek a Nemzeti Múzeumtól egészen a Postatakarékpénztárig vagy a Wekerle telepi házakig., sőt a pasaréti Bauhaus-villáig. 1 A vizsgált házak, épületek képeit a tanulmány megfelelő fejezetében közüljük. 9

10 Szocreál Az 1960-as, 1970-es, sőt némely esetben az 1980-as évek a modern stílusjegyeit magukon hordozó épületei taszítóak a válaszadók számára. Sok esetben úgy érzik, hogy már eljárt felettük az idő, mind stílusukat, mind pedig állagukat tekintve. Ezek a házak alapozzák meg a válaszadókban a modern épületek értéktelenségéről, silányságáról, múlandóságáról szóló elképzelést. Tipikus példái ennek a lakótelepi panelházak, de említhetjük akár a SOTE, akár a Pataky Művelődési Központ épületét is. Modern, újépítésű épületek megítélése A válaszadók építészeti ízlését tehát az eklektikus környezet alakította, a történelmi épületek preferenciája megkerülhetetlen. Fontosnak tartjuk ugyanakkor megvizsgálni, hogy melyek voltak a leginkább elfogadott modern vagy legalábbis újépítésű épületek, s melyeket utasítottak el szélsőségesen a válaszadók. A következő képeken olyan épületeket láthatunk, melyek modern, vagy legalábbis újépítésű létükre kedvező tetszési értéket értek el épületcsoportjukon belül: 10

11 A következő képeken viszont olyan épületeket láthatunk, melyeket modern házakként a válaszadók erőteljesen elutasítottak: 11

12 Melyek az alapvető különbségek a két épületcsoport között? Az elutasított épületek közé azok a házak kerültek be, melyek lakótelepeken állnak (panelház) vagy legalábbis lakótelepre emlékeztetnek (Újpesti újépítésű tömb). A fővárosiak jól láthatóan nem szeretik a kockaházakat, az teljesen szögletes üveg/beton konstrukciókat. Emiatt erős a SOTE illetve a kifejezetten nemrégiben épült Kálvin Center elutasítottsága. Hozzá kell tennünk ehhez, hogy az imázsvizsgálatokkor a letisztultság, egyszerűség lényegében soha nem volt megkülönböztető szempont. Az eklektikus környezetben élő, azt etalonnak tekintő fővárosi válaszadók gondolkodási struktúrájában az egyszerű, szögletes formák nem kaphatnak pozitív jelzőket. Elutasítottak emellett a modern épületek közül azok, melyek jól érzékelhetően divatjamúltak (pl. Pataky Művelődési Központ) illetve azok, amelyek már szintén nem korszerűek, s állaguk láthatóan a múlandóságot sugallja (Petőfi Csarnok). Nehezebb meghatározni azt, hogy mi a közös az elfogadott és relatíve népszerű modern épületekben. A négy bemutatott ház közül a budai villa illetve a Hattyúház nem tekinthető stílustörténeti értelemben modernnek. A Hattyúház a modernitást elvető hazai organikus építészet teljesítménye, a budai villa stílusa némiképp nehezen meghatározható (a fókuszcsoportok ironikus kedvű tagjai parasztbarokk-ként aposztrofálták). A budai villa díszítettsége némiképp az eklektikus, polgári stílust idézi (az imázsvizsgálat során az épület ebbe a szegmensbe is került), s ennek egyfajta leágazása. A Hattyúház különleges struktúrája szintén jól illeszkedik az eklektikus környezetbe. 12

13 Nehezebb megmagyarázni a Móricz Gimnázium, de különösen a Kempinski Szálló sikerét. Úgy véljük mindkét esetben szerepet játszhat ebben, hogy az épületek nem négyszögletes, tömbszerű formát mutatnak, ívek, kiegészítő elemek enyhítik a modernitás szigorát. Hatása lehet a modernitás elfogadásában az épület rendezett környezetének illetve az épület funkciójának is. Szállodák, bevásárlóközpontok esetében a modernitás elfogadottabb és érthetőbb, mint pl. lakóépületeknél. Milyen legyen egy újonnan épülő ház Budapesten? Válaszadóink jó anyagokból készülő (ez jellemzően téglát jelent) tartós házat építenének. Fontosnak tartják, hogy a ház praktikus, jól használható, de egyúttal otthonos, harmonikus és szép legyen. Az otthonos kifejezésben, úgy véljük, mindaz benne van, amit a modern épületekből válaszadóink hiányolnak. A fővárosiak fontosnak tartják azt is, hogy a házban épülő lakások olcsón megvásárolhatóak legyenek. (Természetesen annak ellenére, hogy jó anyagokból épülő, igényes házat hoznának létre.) Ez a szempont elsősorban az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező, s ennek megfelelően kedvezőtlenebb jövedelmi, anyagi körülmények között élők számára kiemelkedően fontos. A magas iskolai végzettségű, jobb egzisztenciális helyzetben élő csoportok ehelyett inkább a praktikumot, a jól használhatóságot állítják előtérbe. A megkérdezettek majdnem fele sorolta az öt legfontosabb szempont közé, hogy a ház energiatakarékos legyen, s több mint harmaduk tartotta fontosnak a környezetvédelmet is. (Az energiatakarékosság természetesen nemcsak környezettudatosságra utalhat. Az energiatakarékos lakások csökkentik az ott élők rezsiköltségeit is.) Nem elsődleges fontosságú szempont, de a megkérdezettek harmada sorolta a legfontosabb öt közé, hogy a ház jól illeszkedjen környezetébe. Ez elsősorban a magasabb iskolai végzettséggel, főként a főiskolai, egyetemi diplomával rendelkezők számára jelent releváns szempontot. Nem tűnik fontosnak a fővárosiak szemében, hogy az újonnan épülő épület modern, újító legyen. Válaszadóink inkább a történelmi épületeket kedvelik, voltaképpen nem lenne kifogásuk az ellen, hogy ezek utánzatai szülessenek meg. Ugyanakkor sem a díszességet, díszítettséget, sem pedig a magyaros, csak Magyarországra jellemző stílust nem tartják fontosnak, elengedhetetlennek a megkérdezettek. Nem ragaszkodnak ezekhez a stíluselemekhez tudatosan. 1

14 Válaszadóinkat megkértük arra, hogy három különböző helyszínre tervezzenek új lakóházat. Összességében azt mondhatjuk, hogy válaszadóink meglehetősen konzervatívak az új házak tervezése terén. Minden helyszínre lényegében olyan típusú házakat terveztek, melyek egyébként is jellemzőek az adott környéken. A legmodernebb megoldásokat jellemzően elkerülték. A házak anyagának megválasztása is konzervatív volt, minden helyszínen a téglát részesítették előnyben a fővárosiak, melyet fával és üveggel kombinálnának. A házak magasságát a területre jellemzőben, a környező épületekhez illeszkedően állapították meg. Általános tendencia a színek területén a világos színek illetve a pasztell árnyalatok preferálása. A legnépszerűbb színek területtől függetlenül a fehér, a sárga és a homok/krém/vajszínű. Ebben vélhetően szerepet játszik az is, hogy a világos árnyalatok a tisztaság, karbantartottság érzetét is keltik szemben az elhanyagolt belvárosi házak sötét- és a panel/betonépületek világosszürkéjével. A zöldterületek/felületek iránti igényt mutatja, hogy ahol csak lehetséges válaszadóink kerttel, parkkal vennék körül a házakat, s még a belvárosi helyszínen is, ahol erre nincsen mód, kertet telepítenének a ház udvarára, belső részére. Aktuális kérdések a budapesti épitészet területén Zöldterületek Válaszadóinkat megkérdeztük arról, hogy inkább a zöldterületek nagyságát kellene-e növelni vagy pedig új házakat építeni. A fővárosiak több mint fele egyértelműen a zöldterületek nagyságának növelése mellett döntött, s mindössze a megkérdezettek alig több mint tizede preferálja az új házakat a zöldterületekkel szemben. A zöldterületek növelése tehát alapvető igény a fővárosban. Leromlott belvárosi házak A fővárosiak több mint negyede teljes mértékben elzárkózik a leromlott állagú belvárosi házak lebontásától, további majdnem harmaduk pedig csak akkor tartja ezt elfogadhatónak, ha az épület felújítása aránytalanul sokba kerülne. Válaszadóink további harmada ebben az esetben úgy véli, hogy a lebontás elfogadható, de csak akkor, ha a olyan építészeti megoldást találnak, amely valamennyire megőrzi a régi házat (pl. beépíti a régi homlokzatot). A megkérdezettek mindössze 7%-a nem fogalmazott meg fenntartásokat, kikötéseket a lebontással kapcsolatosan. 1

15 Panelházak Válaszadóink meglehetősen megosztottak a panelházak további sorsának kérdésében. A megkérdezettek fele szerint le kellene bontani e házakat. Valamivel kevesebben vannak azok, akik megtartásokra és felújításukra szavaznak. Toronyházak Válaszadóink nagy többsége, háromnegyede a 60 év feletti korosztályban több mint négyötöde - ellenzi a toronyházak építését. 15

16 2. A kutatás háttere és céljai Kutatásunk alapvető célja az volt, hogy megismerjük Budapest lakóinak véleményét a város épületeiről, építészeti arculatáról, megvizsgáljuk azt, hogyan élik meg a budapestiek az őket körülvevő épített környezetet. A kutatás főbb témakörei ennek megfelelően a következők voltak A város építészeti arculatának, az épített környezet állapotának általános megítélése (más fontos városi problémákkal összehasonlítva) Budapest építészeti arculatának, imázsának megítélése más nagyvárosokkal összehasonlítva Budapest különböző városrészei építészeti arculatának, imázsának megítélése Korszakok, stílusok megítélése A modernitás fogalmának vizsgálata Különböző funkciókat ellátó (lakóépületek, kulturális létesítmények, bevásárlóközpontok, stb.) épületek tetszésének, imázsának mérése Annak vizsgálata, hogy új épületek építésekor milyen szempontokat tartanak fontosnak a válaszadók, különböző fővárosi környezetekbe milyen típusú épületeket képzelnek el a budapestiek Aktuális Budapesthez kapcsolódó építészeti problémák lakossági megítélésének vizsgálata (romló állagú belvárosi épületek és panellakótelepek problémája, toronyházak építésének kérdésköre, stb.) 16

17 . A kutatás módszertana Kvalitatív feltárás A kvantitatív kutatást kisebb volumenű kvalitatív feltáró fázis előzte meg. A kvalitatív feltárás célja a kérdőív tematikájának illetve a kérdésfeltevés módjának megalapozása volt. A kvalitatív feltárás során két fókuszcsoportot folytattunk le: egyet a éves, egyet pedig a 0-50 éves budapesti lakosok körében. A csoportokon 8 fő vett részt, időtartamuk egyenként két óra volt. A fókuszcsoportok június 20-án zajlottak le. A kvalitatív fázis eredményeit mint említettük elsősorban a kérdőív megalapozására használtuk fel, de egyes témakörökben - a tanulmányban is hivatkozunk e fázis eredményeire egyrészt magyarázó, másrészt illusztratív jelleggel. Kvantitatív kutatás Az adatfelvétel standard kérdőívvel, kérdezőbiztosok segítségével, személyesen, a válaszadók otthonában történt. A teljes, - a fővárosi 18 év feletti lakosságra - reprezentatív minta 500 főt tett ki. A mintába a 18 éves vagy ennél idősebb budapesti lakosok kerülhettek be. A megkérdezett háztartások kiválasztása ún. véletlen sétás eljárással, háztartáson belül Leslie-Kish-kulcs segítségével történt. A minta kisebb eltéréseit a fővárosi lakosságra jellemzőtől nem, életkor és iskolai végzettség tekintetében a KSH népszámlálási adatai alapján súlyozással korrigáltuk. A mintanagyságból fakadó statisztikai hibahatár a teljes mintára vonatkozóan ±,% A kutatás terepmunkája július 15-2-én zajlott le.

18 Útmutató a tanulmányban szereplő ábrák olvasásához: Ábráinkon leggyakrabban a megkérdezettek válaszainak megoszlását (%) illetve a jellemzően ötfokú skálák átlagait mutatjuk. Az ábrákon feltüntettük az egyes csoportok (pl. nők és férfiak) válaszai között mutatkozó statisztikailag szignifikáns különbségeket: (Az ábra típusától függően) az adat pirosra színezésével vagy fehér körrel jelöljük az átlagosnál magasabb értékeket. (Az ábra típusától függően) az adat kékre színezésével vagy fekete körrel jelöljük az átlagosnál alacsonyabb értékeket. A piros nyilak azt mutatják, ha egy-egy változó mentén tendenciaszerű növekedés vagy csökkenés tapasztalható. A tanulmányban szereplő táblázatok és diagramok celláinak összértéke egyes esetekben a 100%-ot ±1% eltéréssel adhatják ki, ami a kerekítés szabályainak természetes velejárója. A minta összetétele I. Nemek férfi 6% nő 5% Életkor 18- éves 20% 5-9 éves 25% 50-6 éves 0% 65 éves vagy idősebb 25% Iskolai végzettség 8 általános vagy kevesebb 25% szakmunkásképző 1% középiskola érettségivel 9% főiskola, egyetem 2% 18

19 A minta összetétele II. Kerület I. 2% II. 5% III. 7% IV. 5% V. 2% VI. 2% VII. % VIII. 5% IX. % X. % XI. 8% XII. % XIII. 6% XIV. 7% XV. 5% XVI. % XVII. 5% XVIII. 5% XIX. % XX. % XXI. % XXII. % XXIII. 1% 19

20 . Budapest építészeti arculatának általános megítélése Kérdőíves kutatásunk során először arra kívántunk választ kapni, hogy a főváros lakosai mennyire elégedettek városuk építészeti arculatával valamint az épített környezet állapotával illetve mennyire élik meg problémaként azt. Válaszadóinknak tizenkét különböző városi jellegű - problémát soroltunk fel, s arra kértük őket, hogy tízfokú, nem verbális skála segítségével mondjanak véleményt e problémák súlyosságáról. A budapestiek mint azt más kutatásokból is tudjuk a legsúlyosabb problémának a levegő szennyezettségét illetve a város köztisztasági állapotát tartják piszkosnak, szemetesnek érzik a város utcáit, tereit. Az épített környezet megítélésekor azt tapasztalhatjuk, hogy az elsődleges problémát a házak, épületek állapota, leromlottsága jelenti. E problémát a fővárosiak nemtől, kortól, iskolai végzettségtől függetlenül - majdnem ugyanolyan súlyosnak érzékelik, mint a levegő szennyezettségét illetve a város tisztaságának hiányát. Egy másik összehasonlításban a házak állapotának leromlottsága a parkolási helyzettel azonos szintű problémát jelen válaszadóink percepciójában. A házak, épületek rossz állapota erősíti, együtt hat a város piszkosságának, szemetességének érzetével együttesen azt eredményezik, hogy a fővárosiak rendetlen, leromlott város lakóinak érzik magukat. A város építészeti arculata a kulturális élet színvonalával együtt - viszont relatíve kedvező értékelést kapott, a válaszadók nem tekintik igazán problematikusnak ezt a területet. 20

21 Problémák Budapesttel kapcsolatban szennyezett a levegõ piszkos, szemetes a város a házak nagy része rossz állapotú rossz parkolási helyzet magas zajszint kevés a zöldterület rossz közbiztonság kevés munkalehetõség nem megfelelõ tömegközlekedés nem megfelelõ egészségügyi ellátás nem megfelelõ építészeti arculat nem megfelelõ színvonalú kulturális élet 0% 20% 0% 60% 80% 100% egyáltalán nem jelent problémát nagyon súlyos probléma NT Problémák Budapesttel kapcsolatban szennyezett a levegõ piszkos, szemetes a város 8 8 a házak nagy része rossz állapotú rossz parkolási helyzet magas zajszint kevés a zöldterület rossz közbiztonság kevés munkalehetõség nem megfelelõ tömegközlekedés nem megfelelõ egészségügyi ellátás 7, 7, 7,1 7,1 6,9 6,7 6,5 6,2 nem megfelelõ építészeti arculat 5,2 nem megfelelõ színvonalú kulturális élet, átlagok tízfokú skálán: 1 - egyáltalán nem jelent problémát 10 - nagyon súlyos probléma 21

22 Problémák Budapesttel kapcsolatban Nemek szerinti eltérések szennyezett a levegõ piszkos, szemetes a város a házak nagy része rossz állapotú rossz parkolási helyzet magas zajszint kevés a zöldterület rossz közbiztonság kevés munkalehetõség nem megfelelõ tömegközlekedés férfi nõ 7,8 8,2 7,8 8,2 7, 7,5 7, 7, 7 7,2 6,8 7, 6,6 7,2 6,8 6,6 6,2 6,8 nem megfelelõ egészségügyi ellátás 6 6, nem megfelelõ építészeti arculat 5,1 5, nem megfelelõ színvonalú, kulturális élet, átlagok tízfokú skálán: 1 - egyáltalán nem jelent problémát 10 - nagyon súlyos probléma szennyezett a levegõ piszkos, szemetes a város a házak nagy része rossz állapotú Problémák Budapesttel kapcsolatban rossz parkolási helyzet magas zajszint kevés a zöldterület Életkor szerinti eltérések I éves 0- éves 5-59 éves 60 éves vagy idõsebb 8,1 8,1 8 7,9 8 8,1 8,1 7,9 7,5 7, 7, 7,7 7, 8,1 7, 6,7 7 7, 7, 6,6 7,1 7,2 7 7, átlagok tízfokú skálán: 1 - egyáltalán nem jelent problémát 10 - nagyon súlyos probléma 22

23 Problémák Budapesttel kapcsolatban rossz közbiztonság kevés munkalehetõség nem megfelelõ tömegközlekedés nem megfelelõ egészségügyi ellátás nem megfelelõ építészeti arculat nem megfelelõ színvonalú kulturális élet Életkor szerinti eltérések II éves 0- éves 5-59 éves 60 éves vagy idõsebb,7 6,6 6,8 7,2 7,1 6,6 6, 6,9 7 6,7 7 6,5 5,9 6, 6, 6 6, 5, 5,,9 5,,9,6, átlagok tízfokú skálán: 1 - egyáltalán nem jelent problémát 10 - nagyon súlyos probléma Iskolai végzettség szerinti eltérések I. szennyezett a levegõ piszkos, szemetes a város a házak nagy része rossz állapotú Problémák Budapesttel kapcsolatban rossz parkolási helyzet magas zajszint kevés a zöldterület 8 általános vagy kevesebb szakmunkásképzõ középiskola érettségivel fõiskola, egyetem 7,6 8 8,1 8, 7,9 8 8,1 7,2 7,5 7,5 7,5 6,7 7,9 7, 7,7 6,7 6,9 7, 7, 7,1 7,2 7, átlagok tízfokú skálán: 1 - egyáltalán nem jelent problémát 10 - nagyon súlyos probléma 2

24 Iskolai végzettség szerinti eltérések II. rossz közbiztonság kevés munkalehetõség nem megfelelõ tömegközlekedés nem megfelelõ egészségügyi ellátás nem megfelelõ építészeti arculat Problémák Budapesttel kapcsolatban nem megfelelõ színvonalú kulturális élet 6,9 8 általános 7 vagy kevesebb 6,9 6,8 szakmunkásképzõ 6,8 középiskola érettségivel 7,5 6,7 fõiskola, egyetem 6,2 6,2 7,1 6,5 6,6 6, 5,9 6,5 5,9,9 5,1 5, 5,,,8,6, átlagok tízfokú skálán: 1 - egyáltalán nem jelent problémát 10 - nagyon súlyos probléma 2

SAJTÓANYAG 2005. szeptember 21.

SAJTÓANYAG 2005. szeptember 21. BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI ARCULATÁNAK MEGÍTÉLÉSE A STUDIO METROPOLITANA KHT. TANULMÁNYAI SAJTÓANYAG 2005. szeptember 21. A Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht. két tanulmányt tesz közzé Budapest

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Kutatási jelentés 2006. január 22.

Kutatási jelentés 2006. január 22. FÖLDRAJZI MOBILITÁS BUDAPESTEN Kutatási jelentés 00. január. TARTALOMJEGYZÉK. ÖSSZEFOGLALÁS.... A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJAI.... A KUTATÁS MÓDSZERTANA.... MUNKAHELYRE MENET.... MUNKÁJUK SORÁN VIDÉKRE UTAZÓK

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Az észak-európai lakosság utazási szokásai és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Észak-Európában Összeállította: a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a Xellum

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor 2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor A kutatás célja A felmérés kérdéskörei: Kik vettek részt a rendezvényeken? Hogyan alakulnak borfogyasztási szokásaik? Milyen gyakran fogyasztanak bort? Hol fogyasztanak

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Budapest világváros, hallani sokszor. Pedig bár afelé halad nem az.

Budapest világváros, hallani sokszor. Pedig bár afelé halad nem az. 22 budapest BUDAPESTI OKTATÁSI ANZIKSZ Budapest, Budapest te csodás, te vagy nékünk a szívdobogás... Budapest világváros, hallani sokszor. Pedig bár afelé halad nem az. A globális városok (mint New York,

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság ORMB Jelentés 4/c. sz. melléklet Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek közalkalmazotti jogviszonyban

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 19. hullám

Alba Radar. 19. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Szent István Emlékév Székesfehérváron - ÁROP..4-202-202-0009 projekt keretén belül - 203. október 5. Készítette: Ruff Tamás

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621 I. ker Budavári Szolgáltatási II. ker. és III. ker Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Családok Átmeneti Otthona III. ker. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi I. III. ker.óbudai Családi Tanácsadó

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1

BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1 BERÉNYI B. ESZTER BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1 Budapest rendszerváltozás utáni fejlődésének legjellemzőbb vonása az 1980-as évek végén elinduló szuburbanizációs

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL 2014 Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.) Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyész Tartalomjegyzék

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

Kutatás a lakosság körében a nem szociális célú bérlakás építés megítéléséről Készítette: Aktuális Kft. Készült: 2008. május

Kutatás a lakosság körében a nem szociális célú bérlakás építés megítéléséről Készítette: Aktuális Kft. Készült: 2008. május Kutatás a lakosság körében a nem szociális célú bérlakás építés megítéléséről Készítette: Aktuális Kft. Készült:. május A kutatás körülményei A Társaság a Lakásépítésért Egyesület megbízásából. májusában

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével 2012. július 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet 27/16 Összeállította: Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 16. szám 27. május 29. Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet A tartalomból 1 Lakásépítés 3 Lakásállomány használati

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók?

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Jelszavak 2011-ben Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Összefoglaló A legjellemzőbb jelszótípus e-mail fiókok esetében a betűk és számok (például: gabi34, ilrw12) kombinációjának

Részletesebben

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg:

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg: 180 III. STRATÉGIA 1. Szigetszentmiklós jövőképe (15-20 év múlva) Az IVS jövőképének kialakítását a meglévő dokumentumok és a helyzetelemzés során kialakult kép alapján kell szakmai szempontok szerint

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON Kutatási jelentés 9. ápril 1. Bevezető A Hamítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki: a hamításra vonatkozó statztikai adatok rendszerbe foglalása,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA CSAPÓ TAMÁS LENNER TIBOR DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA PÉCS 2014. év lakosság 1949 3949 1960 30976 1970 44721 1980 59559 1990 58887 2001 53036 2011 46508 Dunaújváros

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Validálás és bizonytalanságok a modellekben

Validálás és bizonytalanságok a modellekben Validálás és bizonytalanságok a modellekben Hálózattervezési Dr. Berki Zsolt Tel.: 06-20-3516879, E-mail: berki@fomterv.hu Miért modellezünk? Mert előírás Nem! "It is impossible to predict the future but

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Városfejlesztés a Duna mentén az ingatlanfejlesztő szemszögéből

Városfejlesztés a Duna mentén az ingatlanfejlesztő szemszögéből Városfejlesztés a Duna mentén az ingatlanfejlesztő szemszögéből Noah M. Steinberg elnök-vezérigazgató VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA MENTÉN 2010. május 6. BEMUTATKOZÁS A WING Zrt. az egyik legnagyobb magyar ingatlanvállalkozás.

Részletesebben

1. ábra: A foglalkoztatottság aránya a nemek függvényében (%)

1. ábra: A foglalkoztatottság aránya a nemek függvényében (%) Fábián Gergely: A gazdasági aktivitás jellemzői - 2008 Arra a kérdésre, hogy Dolgozik-e Ön jelenleg a válaszadók 54.9 százaléka válaszolt igennel, és 45.1 százaléka nemmel. Bár kutatásunk módszertanilag

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló

AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON 2002. augusztus Kutatási beszámoló Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését A fővárosiak többsége nem ért egyet a Fidesz szimbolikus intézkedéseivel. Az ingatlanadó több kerületben történt bevezetése a legnépszerűtlenebb, a dohányzási

Részletesebben

Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés

Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés Karcag, 2011. április 4. Horváthné Pandur Tünde munkaközösség vezető Kiskulcsosi

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. A BOM Alapítvány számára Az olimpia hazai megrendezésével kapcsolatos telefonos közvélemény-kutatásból. 2015.

KUTATÁSI JELENTÉS. A BOM Alapítvány számára Az olimpia hazai megrendezésével kapcsolatos telefonos közvélemény-kutatásból. 2015. KUTATÁSI JELENTÉS A BOM Alapítvány számára Az olimpia hazai megrendezésével kapcsolatos telefonos közvélemény-kutatásból TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 BEVEZETÉS 4 A MINTA ÖSSZETÉTELE 5 1. SPORT VILÁGVERSENYEK

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Összefoglaló... 2 Bevezető... 2 Az Európai Unió munkaerőpiaca a válság után... 2 A válság

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakossági elégedettség és igényfelmérés kiértékelése II. kör, összefoglaló elemzés (Grafikonos elemzés, és szöveges értelmezése) ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 2014.

Részletesebben

EGYENMEGOLDÁSOK HELYETT Építész: Bagoly Lajos

EGYENMEGOLDÁSOK HELYETT Építész: Bagoly Lajos EGYENMEGOLDÁSOK HELYETT Építész: Bagoly Lajos LAKÓPARKBA TERVEZNI MINDIG IS KÜLÖNLEGES KIHÍVÁST JELENT AZ ÉPÍTÉSZ SZÁMÁRA, UGYANIS ILYENKOR A HELY SZELLEME EBBEN AZ ESETBEN ÁTLAGOS, PEST MEGYEI KISVÁROSI

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata vizsgálata (országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008) Budapest, 2008. november, 29. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-3-7 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN (Babbie) 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás 3. Mérés 4. Adatfeldolgozás 5. Elemzés 6. Felhasználás KUTATÁS LÉPÉSEI 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás

Részletesebben

Gazdaság. Infrastruktúra

Gazdaság. Infrastruktúra Gazdaság A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás DRV Rt., Dráva-Tej Kft., Drávacoop Zrt., Averman- Horvát Kft., B és Z Beton Kft., Barcs Metál Kft., Magyarplán Kft., QUATRO Kft. A.L.M Kft.,

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja 2014 1 Bevezetés A Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér a városrész szívében található, a Baross utca tengelyében,

Részletesebben

Jogok Világnapja. Kutatás az Emberi. alkalmából. Tartalomjegyzék

Jogok Világnapja. Kutatás az Emberi. alkalmából. Tartalomjegyzék Kutatás az Emberi Jogok Világnapja alkalmából Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 2 Előzmény... 2 A kutatás célja és módszertana... 3 Közvélemény-kutatás eredményei... 3 Közvélemény-kutatás ábrái...

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Berki Márton Halász Levente. MRTT Vándorgyűlés Veszprém, 2014. november 27-28.

Berki Márton Halász Levente. MRTT Vándorgyűlés Veszprém, 2014. november 27-28. Berki Márton Halász Levente MRTT Vándorgyűlés Veszprém, 2014. november 27-28. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés (TÁMOP-4.2.2.A- 11/1/KONV-2012-0069)

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. MONITORING ÉS FELÜLVIZSGÁLAT (Tervezet) Készítette: Városkutatás Kft. Ekés András Horváth Vera Petrovácz Rózsa Rita Sipos Zsófia Somogyi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól Budapest, 0. április 4. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET POB, BUDAPEST, H- TELEFON: 0 4 FAX: 0 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Free-Mail User Report 1 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Kutatási ismertető 01. január KutatóCentrum Online Piackutató 1036 Budapest, Lajos utca 103. I. emelet Tel.:+36

Részletesebben

A lakáspiac alakulása

A lakáspiac alakulása A lakáspiac alakulása 2010. november 10. szerda A magyarországi lakáspiacra vonatkozó helyzetértékelések 2008 és 2009 júliusa között felmérésről-felmérésre romlottak, azóta a megítélés hullámvasútra ült.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában 1. Létszámadatok: A 2011-es kompetenciamérésben, a 6.évfolyamosok közül 64, míg a nyolcadik évfolyamosok közül 76 tanuló

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben