BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI ARCULATÁNAK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE. Kvantitatív adatfelvétel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI ARCULATÁNAK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE. Kvantitatív adatfelvétel"

Átírás

1 BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI ARCULATÁNAK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE Kvantitatív adatfelvétel Kutatási jelentés július 1.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖSSZEFOGLALÁS... BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI ARCULATÁNAK ÁLTALÁNOS MEGÍTÉLÉSE... BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI ARCULATA, IMÁZSA ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN MÁS EURÓPAI NAGYVÁROSOKKAL... BUDAPEST EGYES VÁROSRÉSZEINEK ÉPÍTÉSZETI ARCULATA... 5 Zöld kerületek... 5 Történelmi kerületek... 5 Pesti külső kerültek... 6 BUDAPEST ÉPÜLETEINEK MEGÍTÉLÉSE... 6 Építészeti korszakok megítélése... 6 Modernitás... 7 A budapesti épületek imázsa... 8 Fiatalos, modern épületek... 9 Történelmi, polgári épületek... 9 Szocreál Modern, újépítésű épületek megítélése MILYEN LEGYEN EGY ÚJONNAN ÉPÜLŐ HÁZ BUDAPESTEN?... 1 AKTUÁLIS KÉRDÉSEK A BUDAPESTI ÉPITÉSZET TERÜLETÉN... 1 Zöldterületek... 1 Leromlott belvárosi házak... 1 Panelházak Toronyházak A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJAI A KUTATÁS MÓDSZERTANA KVALITATÍV FELTÁRÁS KVANTITATÍV KUTATÁS BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI ARCULATÁNAK ÁLTALÁNOS MEGÍTÉLÉSE BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI ARCULATA, IMÁZSA ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN MÁS EURÓPAI NAGYVÁROSOKKAL IGÉNYES VILÁGVÁROSOK... 1 PROBLEMATIKUS VÁROSOK BUDAPEST EGYES VÁROSRÉSZEINEK ÉPÍTÉSZETI ARCULATA... 7 ZÖLD KERÜLETEK... 0 TÖRTÉNELMI KERÜLETEK... 0 PESTI KÜLSŐ KERÜLTEK BUDAPEST ÉPÜLETEINEK MEGÍTÉLÉSE... 5 SPONTÁN TETSZÉS... 5 ÉPÍTÉSZETI KORSZAKOK MEGÍTÉLÉSE... 8 MODERNITÁS

3 AZ ÉPÜLETEK FUNKCIONÁLIS CSOPORTJAINAK KIALAKÍTÁSA, A KÉRDÉSFELTEVÉS MÓDJA ÉS AZ ELEMZÉS MÓDSZERE BUDAPEST LAKÓÉPÜLETEINEK MEGÍTÉLÉSE Fiatalos, modern épületek Történelmi, polgári épületek Lakótelep BUDAPEST IRODAHÁZAINAK MEGÍTÉLÉSE Modern, fiatalos irodaházak Történelmi, polgári irodaházak BUDAPEST KULTURÁLIS CÉLÚ ÉPÜLETEINEK MEGÍTÉLÉSE Történelmi épületek Modern, nyugatias épületek Szocreál BUDAPEST BEVÁSÁRLÓKÖZPONTJAINAK MEGÍTÉLÉSE Klasszikus bevásárlócsarnok Modern üzletközpontok Áruház BUDAPEST TEMPLOMAINAK MEGÍTÉLÉSE BUDAPEST SZÁLLODÁINAK MEGÍTÉLÉSE BUDAPEST OKTATÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYEINEK MEGÍTÉLÉSE BUDAPEST KÖZIGAZGATÁSI INTÉZMÉNYEINEK MEGÍTÉLÉSE BUDAPEST SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK MEGÍTÉLÉSE MILYEN LEGYEN EGY ÚJONNAN ÉPÜLŐ HÁZ BUDAPESTEN? SZEMPONTOK FONTOSSÁGA A HÁZ ILLESZKEDÉSE A KÖRNYEZETHEZ ÚJ LAKÓHÁZ KONKRÉT KÖRNYEZETBEN Pesti mellékutca a történelmi Belvárosban Zuglói társasházas övezet Budai hegyvidék AKTUÁLIS KÉRDÉSEK A BUDAPESTI ÉPÍTÉSZET TERÜLETÉN ZÖLDTERÜLETEK LEROMLOTT ÁLLAGÚ BELVÁROSI HÁZAK SORSA PANELLAKÓTELEPEK TORONYHÁZAK

4 1. Összefoglalás Budapest építészeti arculatának általános megítélése A fővárosi épített környezet megítélésekor az elsődleges problémát a házak, épületek állapota, leromlottsága jelenti. E problémát a fővárosiak nemtől, kortól, iskolai végzettségtől függetlenül - majdnem ugyanolyan súlyosnak érzékelik, mint a levegő szennyezettségét illetve a város tisztaságának hiányát. A házak, épületek rossz állapota erősíti, együtt hat a város piszkosságának, szemetességének érzetével együttesen azt eredményezik, hogy a fővárosiak rendetlen, leromlott város lakóinak érzik magukat. A város építészeti arculata viszont relatíve kedvező értékelést kapott, a válaszadók nem tekintik igazán problematikusnak ezt a területet. Budapest építészeti arculata, imázsa összehasonlításban más európai nagyvárosokkal A fővárosiak Rómát és Párizst találták a vizsgált európai nagyvárosok közül építészetileg leginkább értékesnek. Az átlagokat tekintve a harmadik helyre Prága került, s a legtöbbek által látogatott Bécs csak a negyedik helyen áll. Budapest (Londonnal együtt) a középmezőny végén kapott helyet. Építészeti szempontból a budapestiek által legkevésbé értékelt városoknak Varsó, Berlin illetve Isztambul bizonyultak.

5 Budapest egyes városrészeinek építészeti arculata A fővárosiak építészeti szempontból elsősorban a történelmi városrészeket kedvelik (Várnegyed, Belváros, stb.), és a leromlott állagú területeket, házakat valamint a lakótelepeket tekintik igazán problematikusnak. A vizsgált városrészek imázsuk alapján három csoportba sorolhatóak. Zöld kerületek E csoportba tartozik Zugló illetve a Budai hegyvidék. A két városrész alapvető megkülönböztető jellemzője, hogy zöld. A megfelelő mennyiségű zöldterület hiányát jelzi Budapesten az, hogy válaszadóink e területeket tekintik otthonosnak, olyan területnek, ahol az ott élők jól érzik magukat illetve ahol szívesen laknának. A főváros lakói tehát jellemzően olyan környezetbe vágynak, mely városias jellegű, de egyben zöld is. Zugló emellett fiatalos kerületként él a válaszadók gondolkodásában, s osztozik Angyalfölddel illetve a pesti külső kerületekkel az újító szellemű, modern, fejlődő tulajdonságokon. A zuglói új beépítések tehát a válaszadók percepciójában annak ellenére, hogy ez a zöldterületek csökkenéséhez vezet egyelőre fejlődésként, lendületként jelenik meg. Történelmi kerületek E csoporthoz tartozik a Várnegyed illetve a történelmi városrészek (a Nagykörút által határolt terület). Az építészet esztétikumát leíró szinte összes tulajdonság e területekhez rendelődik hozzá válaszadóink gondolkodásában. A Várnegyed illetve a történelmi városrészek egységesek, harmonikusak, különlegesek, kifinomultak, kimunkáltak. E területek egyszerre világvárosiak illetve magyarosak, monumentális, reprezentatív épületekkel ellátottak. E tulajdonság-együttest tekintve némiképp úgy érezhetjük, mintha a város XIX. századi fénykorát írnák le, amikor a dinamikusan fejlődő, eklektikus Pest és a történelmi Várnegyed valóban egy a kor színvonalán álló világvárost eredményezett. Mint később látni fogjuk, válaszadóink építészeti ízlése, értékstruktúrája is nagyjából ezen időszak által meghatározott. Az igényesség, értékesség, szépség, hangulatosság értékein a történelmi kerületek a zöld kerületekkel osztoznak. 5

6 Pesti külső kerültek E szegmensbe tartozik Angyalföld és általánosságban a pesti külső kerületek. E területek közös jellemzője a válaszadók percepciójában a szegényesség, elmaradottság, elhanyagoltság. Unalmasnak, s egyben zavarosnak látják e kerületeket. Ugyanakkor érzékelnek némi újítást, fejlődést, modernizálódást is. Erre utal, hogy e tulajdonságok a térképen Zugló és a pesti külső kerületek között helyezkednek el. A pesti külső kerületek alaphangulata azonban egyelőre az elmaradottság, lepusztultság. Budapest épületeinek megítélése Építészeti korszakok megítélése Válaszadóink számára a XVIII-XIX. századi épületek jelentik az etalont, e korok építményei tetszenek leginkább. A fővárosiak a XIX. század után folyamatos hanyatlást érzékelnek, a mélypontot az 1950-es, 1960-as illetve 1970-es évek építészete jelenti. A fókuszcsoportokon a válaszadók (főként a fiatalabb korosztályok) e három évtized építészetét tekintet nélkül a valójában erőteljes stílusbeli különbségekre szocreálként aposztrofálták, s lényegében az igénytelenséggel, a rossz minőséggel, az unalommal és szürkeséggel asszociálták. Az idősebb korosztályok az átlagosnál valamivel kedvezőbben ítélik meg a 70-es, 80- as évek építészetét, az ő életükben építészeti szempontból a 70-es évek nyilván fordulatot jelentettek a tényleges szocreálhoz képest, kortársként differenciáltabban látják e kort, mint a náluk fiatalabbak. Az 1980-as évek építészete már egy hajszállal kedvezőbb értékelést kapott a korábbi három évtized építményeiénél, az 1990-től napjainkig tartó korszak megítélése pedig már lényegesen kedvezőbb, bár napjaink építményének tetszése még mindig meg sem közelíti a XVIII-XIX. századi épületek tetszését. 6

7 Modernitás A modernitás a hétköznapi szóhasználatban nem egy jól behatárolt, egyértelmű fogalom. A modernitásban, a modernben a hétköznapi szóhasználatban mind az építészet terén, mind pedig más területeken nagyon sok jelentésárnyalat vegyül, s a válaszadók ezek különböző kombinációiként használják a kifejezést. A modernitás jelentésárnyalatainak illetve a kombinációk szociológiai vetületének felderítése mindenképpen önálló kutatást igényelne, jelen kutatásunk kvalitatív szakaszának volumene csak azt teszi lehetővé, hogy felvillantsunk néhányat a modernitás jelentéséből illetve ezek összefüggéseiből: o Új, haladó, a kornak megfelelő, jövőbe mutató A modern mindenképpen újat jelent, s ez az új, felülírja a régit. A modernitás a hétköznapi szóhasználatban a legújabb trendekhez, a kornak megfelelő építészethez, életmódhoz, stb. kapcsolódik. A fogalom meghatározásában ez okozza a legfőbb nehézséget, hiszen az új, korszerű minden korban illetve a fogalmat használó ember informáltságától, életkorától, világlátásától függően mást és mást jelenthet. o Tudományos, a legújabb technológiát használja A modernitás és a korszerű technológia használata alapvetően összefügg. Haladás, modernitás és tudomány egy a felvilágosodásban gyökerező gondolatkört alkot. Problematikus ugyanakkor, hogy posztmodernnek is nevezhető világunkban a tudományba, a haladásba vetett hit már nem annyira erőteljes, a tudományos eredmények, az új technológiák nem megkérdőjelezhetetlen értékek, akár ellenérzéseket, félelmeket is kiválthatnak. A következő a modernitáshoz kapcsolódó - ellentétpárok is erre utalnak. o Magas minőség, praktikum, funkcionalitás múlandóság, eldobhatóság A korszerű technológiák használata összefügg a magas minőség képzetével, a tárgyak, épületek prakticitásával, funkcionalitásával. Ugyanakkor ez a minőség nem jelent egyben értéket is, nem örök, nem megkérdőjelezhetetlen. A modern épületek (legjobb példát erre a válaszadók modern építészetről kialakított képét nyilvánvalóan befolyásoló - panelházak jelentik) praktikusak, jól ellátják funkciójukat, de unalmasak, egyformák, nem időtállóak, nem képviselnek értéket. 7

8 o Mesterségesség természetesség A tudományhoz, technológiához alapvetően kapcsolódik a mesterségesség, a természet leigázása, a korszerűséget azonban napjainkban az életmód területén a természetesség jelenti. (Ezt az ellentmondást legplasztikusabban az intenzív mezőgazdasági technológiák vagy a génmanipulált termékek iránti viszonyban lehet tetten érni.) Mint látni fogjuk az építészet területén ez a természetes anyagok iránti igényben is megmutatkozik. o Amerikából, Nyugatról, nálunk fejlettebb országokból beáramló A modernitáshoz gyakran kapcsolódik a válaszadók gondolkodásában, hogy idegen, nyugatos, máshonnan jött. Ennek okai nyilvánvalóan a történelemben keresendők. Hozzá kell tenni azonban, hogy a válaszadó világlátásától függően ez mind pozitív, mind negatív felhanggal megjelenhet. A kvantitatív fázisban megkérdeztük válaszadóinkat, hogy mely korszakok építészetét tekintik modernnek. Eredményeink azt mutatják, hogy nincs határozott választóvonal, lényegében minél régebbi egy épület, annál kevesebben tekintik modernnek. A budapesti épületek imázsa Kutatásunk során funkcionális csoportosításban ( Lakóépületek, kulturális célú épületek, szállodák, stb.) vizsgáltuk Budapest épületeit. Képpel segített módon hetvenegy épületről kérdeztük válaszadóinkat, s négy épületcsoportban részletes imázsvizsgálatot is végeztünk. Összefoglalónkban nem térünk ki az egyes épületek, épületcsoportok megítélésére, arra törekszünk, hogy az általánosságban levonható tendenciákat, következtetéseket azonosítsuk. Az imázsvizsgálatok alapján Budapest épületei szinte funkciótól függetlenül három csoportba oszthatók. 8

9 Fiatalos, modern épületek Ezeket az épületeket újító szellemű, modern, fiatalos épületekként érzékelik a fővárosiak. Mint arról a modernitás jelentésárnyalatainak taglalásakor már szóltunk, a modernnel asszociálják egyrészt a nyugatiasságot, másrészt pedig lakóépületek esetében - a praktikumot, azt, hogy az épületek, lakások jól használhatóak. A középületeknél jellemzően a monumentalitás, világvárosiasság is e szegmens jellemzője. Mindennek ellenére a fővárosiak legalábbis a történelmi épületekkel összehasonlítva nem kedvelik ezeket az épületeket, nem azonosulnak velük. Leginkább a fiatalok hajlamosak a modern építészet elfogadására, de nagyon gyakran a történelmi épületek körükben is népszerűbbek. E csoportba tartoznak korunk építészetének jellemző épületei (pl. Alkotás Point, a Beregszászi úti New Bauhaus lakóház, az új Nemzeti Színház, stb.), de néha kevéssé jellegzetes épületek (pl. alsórákosi beépített tetőterű ház) is ide sorolódnak. 1 Történelmi, polgári épületek Az e szegmensbe tartozó épületek közös megkülönböztető jellemzője a válaszadók percepciójában, hogy történelmiek, polgáriak, s szemben a modernként megélt házakkal magyarosak. Válaszadóink e házakat, épületeket tartják minden szempontból szépnek, esztétikusnak, a történelmi épületek értéket képviselnek, kifinomultak, kimunkáltak, s mindenképpen jó anyagokból vannak (szemben a modern épületekkel). Elsősorban az épületek e csoportjához kötődik az otthonosság, válaszadóink leginkább a történelmi házakról gondolják azt, hogy jó bennük élni, dolgozni.. E csoport jellemző épületei a belvárosi eklektikus házak, a történelmi épületek a Nemzeti Múzeumtól egészen a Postatakarékpénztárig vagy a Wekerle telepi házakig., sőt a pasaréti Bauhaus-villáig. 1 A vizsgált házak, épületek képeit a tanulmány megfelelő fejezetében közüljük. 9

10 Szocreál Az 1960-as, 1970-es, sőt némely esetben az 1980-as évek a modern stílusjegyeit magukon hordozó épületei taszítóak a válaszadók számára. Sok esetben úgy érzik, hogy már eljárt felettük az idő, mind stílusukat, mind pedig állagukat tekintve. Ezek a házak alapozzák meg a válaszadókban a modern épületek értéktelenségéről, silányságáról, múlandóságáról szóló elképzelést. Tipikus példái ennek a lakótelepi panelházak, de említhetjük akár a SOTE, akár a Pataky Művelődési Központ épületét is. Modern, újépítésű épületek megítélése A válaszadók építészeti ízlését tehát az eklektikus környezet alakította, a történelmi épületek preferenciája megkerülhetetlen. Fontosnak tartjuk ugyanakkor megvizsgálni, hogy melyek voltak a leginkább elfogadott modern vagy legalábbis újépítésű épületek, s melyeket utasítottak el szélsőségesen a válaszadók. A következő képeken olyan épületeket láthatunk, melyek modern, vagy legalábbis újépítésű létükre kedvező tetszési értéket értek el épületcsoportjukon belül: 10

11 A következő képeken viszont olyan épületeket láthatunk, melyeket modern házakként a válaszadók erőteljesen elutasítottak: 11

12 Melyek az alapvető különbségek a két épületcsoport között? Az elutasított épületek közé azok a házak kerültek be, melyek lakótelepeken állnak (panelház) vagy legalábbis lakótelepre emlékeztetnek (Újpesti újépítésű tömb). A fővárosiak jól láthatóan nem szeretik a kockaházakat, az teljesen szögletes üveg/beton konstrukciókat. Emiatt erős a SOTE illetve a kifejezetten nemrégiben épült Kálvin Center elutasítottsága. Hozzá kell tennünk ehhez, hogy az imázsvizsgálatokkor a letisztultság, egyszerűség lényegében soha nem volt megkülönböztető szempont. Az eklektikus környezetben élő, azt etalonnak tekintő fővárosi válaszadók gondolkodási struktúrájában az egyszerű, szögletes formák nem kaphatnak pozitív jelzőket. Elutasítottak emellett a modern épületek közül azok, melyek jól érzékelhetően divatjamúltak (pl. Pataky Művelődési Központ) illetve azok, amelyek már szintén nem korszerűek, s állaguk láthatóan a múlandóságot sugallja (Petőfi Csarnok). Nehezebb meghatározni azt, hogy mi a közös az elfogadott és relatíve népszerű modern épületekben. A négy bemutatott ház közül a budai villa illetve a Hattyúház nem tekinthető stílustörténeti értelemben modernnek. A Hattyúház a modernitást elvető hazai organikus építészet teljesítménye, a budai villa stílusa némiképp nehezen meghatározható (a fókuszcsoportok ironikus kedvű tagjai parasztbarokk-ként aposztrofálták). A budai villa díszítettsége némiképp az eklektikus, polgári stílust idézi (az imázsvizsgálat során az épület ebbe a szegmensbe is került), s ennek egyfajta leágazása. A Hattyúház különleges struktúrája szintén jól illeszkedik az eklektikus környezetbe. 12

13 Nehezebb megmagyarázni a Móricz Gimnázium, de különösen a Kempinski Szálló sikerét. Úgy véljük mindkét esetben szerepet játszhat ebben, hogy az épületek nem négyszögletes, tömbszerű formát mutatnak, ívek, kiegészítő elemek enyhítik a modernitás szigorát. Hatása lehet a modernitás elfogadásában az épület rendezett környezetének illetve az épület funkciójának is. Szállodák, bevásárlóközpontok esetében a modernitás elfogadottabb és érthetőbb, mint pl. lakóépületeknél. Milyen legyen egy újonnan épülő ház Budapesten? Válaszadóink jó anyagokból készülő (ez jellemzően téglát jelent) tartós házat építenének. Fontosnak tartják, hogy a ház praktikus, jól használható, de egyúttal otthonos, harmonikus és szép legyen. Az otthonos kifejezésben, úgy véljük, mindaz benne van, amit a modern épületekből válaszadóink hiányolnak. A fővárosiak fontosnak tartják azt is, hogy a házban épülő lakások olcsón megvásárolhatóak legyenek. (Természetesen annak ellenére, hogy jó anyagokból épülő, igényes házat hoznának létre.) Ez a szempont elsősorban az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező, s ennek megfelelően kedvezőtlenebb jövedelmi, anyagi körülmények között élők számára kiemelkedően fontos. A magas iskolai végzettségű, jobb egzisztenciális helyzetben élő csoportok ehelyett inkább a praktikumot, a jól használhatóságot állítják előtérbe. A megkérdezettek majdnem fele sorolta az öt legfontosabb szempont közé, hogy a ház energiatakarékos legyen, s több mint harmaduk tartotta fontosnak a környezetvédelmet is. (Az energiatakarékosság természetesen nemcsak környezettudatosságra utalhat. Az energiatakarékos lakások csökkentik az ott élők rezsiköltségeit is.) Nem elsődleges fontosságú szempont, de a megkérdezettek harmada sorolta a legfontosabb öt közé, hogy a ház jól illeszkedjen környezetébe. Ez elsősorban a magasabb iskolai végzettséggel, főként a főiskolai, egyetemi diplomával rendelkezők számára jelent releváns szempontot. Nem tűnik fontosnak a fővárosiak szemében, hogy az újonnan épülő épület modern, újító legyen. Válaszadóink inkább a történelmi épületeket kedvelik, voltaképpen nem lenne kifogásuk az ellen, hogy ezek utánzatai szülessenek meg. Ugyanakkor sem a díszességet, díszítettséget, sem pedig a magyaros, csak Magyarországra jellemző stílust nem tartják fontosnak, elengedhetetlennek a megkérdezettek. Nem ragaszkodnak ezekhez a stíluselemekhez tudatosan. 1

14 Válaszadóinkat megkértük arra, hogy három különböző helyszínre tervezzenek új lakóházat. Összességében azt mondhatjuk, hogy válaszadóink meglehetősen konzervatívak az új házak tervezése terén. Minden helyszínre lényegében olyan típusú házakat terveztek, melyek egyébként is jellemzőek az adott környéken. A legmodernebb megoldásokat jellemzően elkerülték. A házak anyagának megválasztása is konzervatív volt, minden helyszínen a téglát részesítették előnyben a fővárosiak, melyet fával és üveggel kombinálnának. A házak magasságát a területre jellemzőben, a környező épületekhez illeszkedően állapították meg. Általános tendencia a színek területén a világos színek illetve a pasztell árnyalatok preferálása. A legnépszerűbb színek területtől függetlenül a fehér, a sárga és a homok/krém/vajszínű. Ebben vélhetően szerepet játszik az is, hogy a világos árnyalatok a tisztaság, karbantartottság érzetét is keltik szemben az elhanyagolt belvárosi házak sötét- és a panel/betonépületek világosszürkéjével. A zöldterületek/felületek iránti igényt mutatja, hogy ahol csak lehetséges válaszadóink kerttel, parkkal vennék körül a házakat, s még a belvárosi helyszínen is, ahol erre nincsen mód, kertet telepítenének a ház udvarára, belső részére. Aktuális kérdések a budapesti épitészet területén Zöldterületek Válaszadóinkat megkérdeztük arról, hogy inkább a zöldterületek nagyságát kellene-e növelni vagy pedig új házakat építeni. A fővárosiak több mint fele egyértelműen a zöldterületek nagyságának növelése mellett döntött, s mindössze a megkérdezettek alig több mint tizede preferálja az új házakat a zöldterületekkel szemben. A zöldterületek növelése tehát alapvető igény a fővárosban. Leromlott belvárosi házak A fővárosiak több mint negyede teljes mértékben elzárkózik a leromlott állagú belvárosi házak lebontásától, további majdnem harmaduk pedig csak akkor tartja ezt elfogadhatónak, ha az épület felújítása aránytalanul sokba kerülne. Válaszadóink további harmada ebben az esetben úgy véli, hogy a lebontás elfogadható, de csak akkor, ha a olyan építészeti megoldást találnak, amely valamennyire megőrzi a régi házat (pl. beépíti a régi homlokzatot). A megkérdezettek mindössze 7%-a nem fogalmazott meg fenntartásokat, kikötéseket a lebontással kapcsolatosan. 1

15 Panelházak Válaszadóink meglehetősen megosztottak a panelházak további sorsának kérdésében. A megkérdezettek fele szerint le kellene bontani e házakat. Valamivel kevesebben vannak azok, akik megtartásokra és felújításukra szavaznak. Toronyházak Válaszadóink nagy többsége, háromnegyede a 60 év feletti korosztályban több mint négyötöde - ellenzi a toronyházak építését. 15

16 2. A kutatás háttere és céljai Kutatásunk alapvető célja az volt, hogy megismerjük Budapest lakóinak véleményét a város épületeiről, építészeti arculatáról, megvizsgáljuk azt, hogyan élik meg a budapestiek az őket körülvevő épített környezetet. A kutatás főbb témakörei ennek megfelelően a következők voltak A város építészeti arculatának, az épített környezet állapotának általános megítélése (más fontos városi problémákkal összehasonlítva) Budapest építészeti arculatának, imázsának megítélése más nagyvárosokkal összehasonlítva Budapest különböző városrészei építészeti arculatának, imázsának megítélése Korszakok, stílusok megítélése A modernitás fogalmának vizsgálata Különböző funkciókat ellátó (lakóépületek, kulturális létesítmények, bevásárlóközpontok, stb.) épületek tetszésének, imázsának mérése Annak vizsgálata, hogy új épületek építésekor milyen szempontokat tartanak fontosnak a válaszadók, különböző fővárosi környezetekbe milyen típusú épületeket képzelnek el a budapestiek Aktuális Budapesthez kapcsolódó építészeti problémák lakossági megítélésének vizsgálata (romló állagú belvárosi épületek és panellakótelepek problémája, toronyházak építésének kérdésköre, stb.) 16

17 . A kutatás módszertana Kvalitatív feltárás A kvantitatív kutatást kisebb volumenű kvalitatív feltáró fázis előzte meg. A kvalitatív feltárás célja a kérdőív tematikájának illetve a kérdésfeltevés módjának megalapozása volt. A kvalitatív feltárás során két fókuszcsoportot folytattunk le: egyet a éves, egyet pedig a 0-50 éves budapesti lakosok körében. A csoportokon 8 fő vett részt, időtartamuk egyenként két óra volt. A fókuszcsoportok június 20-án zajlottak le. A kvalitatív fázis eredményeit mint említettük elsősorban a kérdőív megalapozására használtuk fel, de egyes témakörökben - a tanulmányban is hivatkozunk e fázis eredményeire egyrészt magyarázó, másrészt illusztratív jelleggel. Kvantitatív kutatás Az adatfelvétel standard kérdőívvel, kérdezőbiztosok segítségével, személyesen, a válaszadók otthonában történt. A teljes, - a fővárosi 18 év feletti lakosságra - reprezentatív minta 500 főt tett ki. A mintába a 18 éves vagy ennél idősebb budapesti lakosok kerülhettek be. A megkérdezett háztartások kiválasztása ún. véletlen sétás eljárással, háztartáson belül Leslie-Kish-kulcs segítségével történt. A minta kisebb eltéréseit a fővárosi lakosságra jellemzőtől nem, életkor és iskolai végzettség tekintetében a KSH népszámlálási adatai alapján súlyozással korrigáltuk. A mintanagyságból fakadó statisztikai hibahatár a teljes mintára vonatkozóan ±,% A kutatás terepmunkája július 15-2-én zajlott le.

18 Útmutató a tanulmányban szereplő ábrák olvasásához: Ábráinkon leggyakrabban a megkérdezettek válaszainak megoszlását (%) illetve a jellemzően ötfokú skálák átlagait mutatjuk. Az ábrákon feltüntettük az egyes csoportok (pl. nők és férfiak) válaszai között mutatkozó statisztikailag szignifikáns különbségeket: (Az ábra típusától függően) az adat pirosra színezésével vagy fehér körrel jelöljük az átlagosnál magasabb értékeket. (Az ábra típusától függően) az adat kékre színezésével vagy fekete körrel jelöljük az átlagosnál alacsonyabb értékeket. A piros nyilak azt mutatják, ha egy-egy változó mentén tendenciaszerű növekedés vagy csökkenés tapasztalható. A tanulmányban szereplő táblázatok és diagramok celláinak összértéke egyes esetekben a 100%-ot ±1% eltéréssel adhatják ki, ami a kerekítés szabályainak természetes velejárója. A minta összetétele I. Nemek férfi 6% nő 5% Életkor 18- éves 20% 5-9 éves 25% 50-6 éves 0% 65 éves vagy idősebb 25% Iskolai végzettség 8 általános vagy kevesebb 25% szakmunkásképző 1% középiskola érettségivel 9% főiskola, egyetem 2% 18

19 A minta összetétele II. Kerület I. 2% II. 5% III. 7% IV. 5% V. 2% VI. 2% VII. % VIII. 5% IX. % X. % XI. 8% XII. % XIII. 6% XIV. 7% XV. 5% XVI. % XVII. 5% XVIII. 5% XIX. % XX. % XXI. % XXII. % XXIII. 1% 19

20 . Budapest építészeti arculatának általános megítélése Kérdőíves kutatásunk során először arra kívántunk választ kapni, hogy a főváros lakosai mennyire elégedettek városuk építészeti arculatával valamint az épített környezet állapotával illetve mennyire élik meg problémaként azt. Válaszadóinknak tizenkét különböző városi jellegű - problémát soroltunk fel, s arra kértük őket, hogy tízfokú, nem verbális skála segítségével mondjanak véleményt e problémák súlyosságáról. A budapestiek mint azt más kutatásokból is tudjuk a legsúlyosabb problémának a levegő szennyezettségét illetve a város köztisztasági állapotát tartják piszkosnak, szemetesnek érzik a város utcáit, tereit. Az épített környezet megítélésekor azt tapasztalhatjuk, hogy az elsődleges problémát a házak, épületek állapota, leromlottsága jelenti. E problémát a fővárosiak nemtől, kortól, iskolai végzettségtől függetlenül - majdnem ugyanolyan súlyosnak érzékelik, mint a levegő szennyezettségét illetve a város tisztaságának hiányát. Egy másik összehasonlításban a házak állapotának leromlottsága a parkolási helyzettel azonos szintű problémát jelen válaszadóink percepciójában. A házak, épületek rossz állapota erősíti, együtt hat a város piszkosságának, szemetességének érzetével együttesen azt eredményezik, hogy a fővárosiak rendetlen, leromlott város lakóinak érzik magukat. A város építészeti arculata a kulturális élet színvonalával együtt - viszont relatíve kedvező értékelést kapott, a válaszadók nem tekintik igazán problematikusnak ezt a területet. 20

21 Problémák Budapesttel kapcsolatban szennyezett a levegõ piszkos, szemetes a város a házak nagy része rossz állapotú rossz parkolási helyzet magas zajszint kevés a zöldterület rossz közbiztonság kevés munkalehetõség nem megfelelõ tömegközlekedés nem megfelelõ egészségügyi ellátás nem megfelelõ építészeti arculat nem megfelelõ színvonalú kulturális élet 0% 20% 0% 60% 80% 100% egyáltalán nem jelent problémát nagyon súlyos probléma NT Problémák Budapesttel kapcsolatban szennyezett a levegõ piszkos, szemetes a város 8 8 a házak nagy része rossz állapotú rossz parkolási helyzet magas zajszint kevés a zöldterület rossz közbiztonság kevés munkalehetõség nem megfelelõ tömegközlekedés nem megfelelõ egészségügyi ellátás 7, 7, 7,1 7,1 6,9 6,7 6,5 6,2 nem megfelelõ építészeti arculat 5,2 nem megfelelõ színvonalú kulturális élet, átlagok tízfokú skálán: 1 - egyáltalán nem jelent problémát 10 - nagyon súlyos probléma 21

22 Problémák Budapesttel kapcsolatban Nemek szerinti eltérések szennyezett a levegõ piszkos, szemetes a város a házak nagy része rossz állapotú rossz parkolási helyzet magas zajszint kevés a zöldterület rossz közbiztonság kevés munkalehetõség nem megfelelõ tömegközlekedés férfi nõ 7,8 8,2 7,8 8,2 7, 7,5 7, 7, 7 7,2 6,8 7, 6,6 7,2 6,8 6,6 6,2 6,8 nem megfelelõ egészségügyi ellátás 6 6, nem megfelelõ építészeti arculat 5,1 5, nem megfelelõ színvonalú, kulturális élet, átlagok tízfokú skálán: 1 - egyáltalán nem jelent problémát 10 - nagyon súlyos probléma szennyezett a levegõ piszkos, szemetes a város a házak nagy része rossz állapotú Problémák Budapesttel kapcsolatban rossz parkolási helyzet magas zajszint kevés a zöldterület Életkor szerinti eltérések I éves 0- éves 5-59 éves 60 éves vagy idõsebb 8,1 8,1 8 7,9 8 8,1 8,1 7,9 7,5 7, 7, 7,7 7, 8,1 7, 6,7 7 7, 7, 6,6 7,1 7,2 7 7, átlagok tízfokú skálán: 1 - egyáltalán nem jelent problémát 10 - nagyon súlyos probléma 22

23 Problémák Budapesttel kapcsolatban rossz közbiztonság kevés munkalehetõség nem megfelelõ tömegközlekedés nem megfelelõ egészségügyi ellátás nem megfelelõ építészeti arculat nem megfelelõ színvonalú kulturális élet Életkor szerinti eltérések II éves 0- éves 5-59 éves 60 éves vagy idõsebb,7 6,6 6,8 7,2 7,1 6,6 6, 6,9 7 6,7 7 6,5 5,9 6, 6, 6 6, 5, 5,,9 5,,9,6, átlagok tízfokú skálán: 1 - egyáltalán nem jelent problémát 10 - nagyon súlyos probléma Iskolai végzettség szerinti eltérések I. szennyezett a levegõ piszkos, szemetes a város a házak nagy része rossz állapotú Problémák Budapesttel kapcsolatban rossz parkolási helyzet magas zajszint kevés a zöldterület 8 általános vagy kevesebb szakmunkásképzõ középiskola érettségivel fõiskola, egyetem 7,6 8 8,1 8, 7,9 8 8,1 7,2 7,5 7,5 7,5 6,7 7,9 7, 7,7 6,7 6,9 7, 7, 7,1 7,2 7, átlagok tízfokú skálán: 1 - egyáltalán nem jelent problémát 10 - nagyon súlyos probléma 2

24 Iskolai végzettség szerinti eltérések II. rossz közbiztonság kevés munkalehetõség nem megfelelõ tömegközlekedés nem megfelelõ egészségügyi ellátás nem megfelelõ építészeti arculat Problémák Budapesttel kapcsolatban nem megfelelõ színvonalú kulturális élet 6,9 8 általános 7 vagy kevesebb 6,9 6,8 szakmunkásképzõ 6,8 középiskola érettségivel 7,5 6,7 fõiskola, egyetem 6,2 6,2 7,1 6,5 6,6 6, 5,9 6,5 5,9,9 5,1 5, 5,,,8,6, átlagok tízfokú skálán: 1 - egyáltalán nem jelent problémát 10 - nagyon súlyos probléma 2

SAJTÓANYAG 2005. szeptember 21.

SAJTÓANYAG 2005. szeptember 21. BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI ARCULATÁNAK MEGÍTÉLÉSE A STUDIO METROPOLITANA KHT. TANULMÁNYAI SAJTÓANYAG 2005. szeptember 21. A Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht. két tanulmányt tesz közzé Budapest

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

Kutatási jelentés 2006. január 22.

Kutatási jelentés 2006. január 22. FÖLDRAJZI MOBILITÁS BUDAPESTEN Kutatási jelentés 00. január. TARTALOMJEGYZÉK. ÖSSZEFOGLALÁS.... A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJAI.... A KUTATÁS MÓDSZERTANA.... MUNKAHELYRE MENET.... MUNKÁJUK SORÁN VIDÉKRE UTAZÓK

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Az észak-európai lakosság utazási szokásai és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Észak-Európában Összeállította: a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a Xellum

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor 2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor A kutatás célja A felmérés kérdéskörei: Kik vettek részt a rendezvényeken? Hogyan alakulnak borfogyasztási szokásaik? Milyen gyakran fogyasztanak bort? Hol fogyasztanak

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám

Alba Radar. 18. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám A székesfehérvári parkok megítélése a fehérváriak szerint 2013. június 17. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Budapest világváros, hallani sokszor. Pedig bár afelé halad nem az.

Budapest világváros, hallani sokszor. Pedig bár afelé halad nem az. 22 budapest BUDAPESTI OKTATÁSI ANZIKSZ Budapest, Budapest te csodás, te vagy nékünk a szívdobogás... Budapest világváros, hallani sokszor. Pedig bár afelé halad nem az. A globális városok (mint New York,

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Fiatalabbra cserélnéd a meglévőt? - Ezekben a kerületekben esélytelen!

Fiatalabbra cserélnéd a meglévőt? - Ezekben a kerületekben esélytelen! Fiatalabbra cserélnéd a meglévőt? - Ezekben a kerületekben esélytelen! 2016. május 31. 06:00 portfolio.hu A lakáspiac fellendülésével ismét egyre több új lakás épül, ennek ellenére az állomány megújulása

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság ORMB Jelentés 4/c. sz. melléklet Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek közalkalmazotti jogviszonyban

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

Alba Radar. 19. hullám

Alba Radar. 19. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Szent István Emlékév Székesfehérváron - ÁROP..4-202-202-0009 projekt keretén belül - 203. október 5. Készítette: Ruff Tamás

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002.

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002. TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Változás 2002 SPSS állomány neve: F54 Budapest, 2002. Változás 2002 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...

Részletesebben

Tóth József Emlékkonferencia Gálné Horváth Ildikó. Középiskolai tanár, Németh László Gimnázium, Általános Iskola, Hódmezővásárhely március 18.

Tóth József Emlékkonferencia Gálné Horváth Ildikó. Középiskolai tanár, Németh László Gimnázium, Általános Iskola, Hódmezővásárhely március 18. Tóth József Emlékkonferencia Gálné Horváth Ildikó PhD hallgató, PTE TTK. FDI Középiskolai tanár, Németh László Gimnázium, Általános Iskola, Hódmezővásárhely 2014. március 18. Bevezetés Elmúlt évtizedek

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból Budapest, 2010. június 1 Bevezetés Az alábbiakban közöljük a kérdőívben szereplő kérdéseket és a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL 2014 Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.) Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyész Tartalomjegyzék

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1

BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1 BERÉNYI B. ESZTER BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1 Budapest rendszerváltozás utáni fejlődésének legjellemzőbb vonása az 1980-as évek végén elinduló szuburbanizációs

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Reform. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Reform. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Reform SPSS állomány neve: D09 Budapest, 2002. október Reform 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ADATFELVÉTELRŐL...3 1. TÁBLÁZAT A REFORM KUTATÁS ELKÉSZÜLT KÉRDŐÍVEINEK SZÁMA

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621 I. ker Budavári Szolgáltatási II. ker. és III. ker Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Családok Átmeneti Otthona III. ker. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi I. III. ker.óbudai Családi Tanácsadó

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

A Kőbánya-Kispest metróvégállomás környezetében tervezett beruházás április

A Kőbánya-Kispest metróvégállomás környezetében tervezett beruházás április A Kőbánya-Kispest metróvégállomás környezetében tervezett beruházás 200. április 2 Vezetői összefoglaló A 19. kerületi lakosok több mint háromnegyede hallott a Kőbánya- Kispest metróvégállomás környezetében

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Omnibusz 2003/08 A kutatás dokumentációja Teljes kötet 2003 Tartalom BEVEZETÉS... 4 A MINTA... 6 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 8 TÁBLÁK A SÚLYVÁLTOZÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ...

Részletesebben

Egészségügy, szociális biztonság és bevándorlás: a magyar választók legfontosabb problémái A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE

Egészségügy, szociális biztonság és bevándorlás: a magyar választók legfontosabb problémái A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE Egészségügy, szociális biztonság és bevándorlás: a magyar választók legfontosabb problémái A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE Dacára annak, hogy a politikai napirendet az elmúlt időszakban nagyrészt a bevándorlás

Részletesebben

A Városliget parkhasználati vizsgálata

A Városliget parkhasználati vizsgálata varosliget---a_varosliget parkhasznalati_vizsgalata_layout 1 2015.11.13. 10:15 Page 1 A Városliget parkhasználati vizsgálata Vár-Város-Városliget Fórum 2014. Előzmények 2010 tavaszán a Corvinus Egyetem

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

a biztosítási piac komplex ügyfélelégedettség vizsgálata Budapest november 3.

a biztosítási piac komplex ügyfélelégedettség vizsgálata Budapest november 3. Nagy Népítélet Kutatás a biztosítási piac komplex ügyfélelégedettség vizsgálata Budapest Tartalomjegyzék A kutatás háttere, módszertan, mintaösszetétel A biztosítók tevékenységének általános megítélése

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével 2012. július 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet 2016. június 28. 09:17 portfolio.hu A budapesti irodapiac, összterületét nézve egyik jelentős központja a kelet-közép európai régiónak. Az utóbbi időben a bérlők

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Kutatás a lakosság körében a nem szociális célú bérlakás építés megítéléséről Készítette: Aktuális Kft. Készült: 2008. május

Kutatás a lakosság körében a nem szociális célú bérlakás építés megítéléséről Készítette: Aktuális Kft. Készült: 2008. május Kutatás a lakosság körében a nem szociális célú bérlakás építés megítéléséről Készítette: Aktuális Kft. Készült:. május A kutatás körülményei A Társaság a Lakásépítésért Egyesület megbízásából. májusában

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet 27/16 Összeállította: Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 16. szám 27. május 29. Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet A tartalomból 1 Lakásépítés 3 Lakásállomány használati

Részletesebben

Kerékpárhasználati adatok

Kerékpárhasználati adatok Kerékpárhasználati adatok Tartalom 1. Mit kellene mérni? 2. Mit mérünk mi? 3. Eredmények 4. Más mérések 5. Hogyan tovább? 1. Mit kellene mérni? a közlekedési módok arányát az infrastruktúra építés hatását

Részletesebben

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg:

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg: 180 III. STRATÉGIA 1. Szigetszentmiklós jövőképe (15-20 év múlva) Az IVS jövőképének kialakítását a meglévő dokumentumok és a helyzetelemzés során kialakult kép alapján kell szakmai szempontok szerint

Részletesebben

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Módszertan Kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA CSAPÓ TAMÁS LENNER TIBOR DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA PÉCS 2014. év lakosság 1949 3949 1960 30976 1970 44721 1980 59559 1990 58887 2001 53036 2011 46508 Dunaújváros

Részletesebben

Az ország harmada számol a hajléktalanná válással április 19.

Az ország harmada számol a hajléktalanná válással április 19. Az ország harmada számol a hajléktalanná válással 2017. április 19. Összefoglaló A hajléktalanság inkább egy életmódot, életvitelt mintsem egy tartós élethelyzetet jelent a magyar lakosság többsége számára,

Részletesebben

Validálás és bizonytalanságok a modellekben

Validálás és bizonytalanságok a modellekben Validálás és bizonytalanságok a modellekben Hálózattervezési Dr. Berki Zsolt Tel.: 06-20-3516879, E-mail: berki@fomterv.hu Miért modellezünk? Mert előírás Nem! "It is impossible to predict the future but

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók?

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Jelszavak 2011-ben Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Összefoglaló A legjellemzőbb jelszótípus e-mail fiókok esetében a betűk és számok (például: gabi34, ilrw12) kombinációjának

Részletesebben

A nemzeti parkok ismertsége és imázsa a magyar lakosság körében

A nemzeti parkok ismertsége és imázsa a magyar lakosság körében Magyar Turizmus Zrt. A nemzeti parkok ismertsége és imázsa a magyar lakosság körében Tanulmány 2006. 2007 www.itthon.hu Minden jog fenntartva. A Magyar Turizmus Zrt. jelen tanulmánya szerzői jog hatálya

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Lakáskultúra. A Lakáskultúra magazin kvalitatív vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Lakáskultúra. A Lakáskultúra magazin kvalitatív vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Lakáskultúra Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos kutatás keretében a lakberendezési lapokkal

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05 A kutatás dokumentációja 2004 Omnibusz 2004/05 Mellékletek Tartalom BEVEZETÉS... 3 A MINTA... 5 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 7 Bevezetés A kutatást

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

1. ábra: A foglalkoztatottság aránya a nemek függvényében (%)

1. ábra: A foglalkoztatottság aránya a nemek függvényében (%) Fábián Gergely: A gazdasági aktivitás jellemzői - 2008 Arra a kérdésre, hogy Dolgozik-e Ön jelenleg a válaszadók 54.9 százaléka válaszolt igennel, és 45.1 százaléka nemmel. Bár kutatásunk módszertanilag

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló

AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON 2002. augusztus Kutatási beszámoló Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA SPSS állomány neve: F63 Budapest, 2003. február 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...4 Nem szerinti

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10 SPSS állomány neve: F56 Budapest, 2002. október OMNIBUSZ 2002/10 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON Kutatási jelentés 9. ápril 1. Bevezető A Hamítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki: a hamításra vonatkozó statztikai adatok rendszerbe foglalása,

Részletesebben

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés Kvantitatív kutatás mire figyeljünk?. Tartalom Kutatási kérdés Mintaválasztás Kérdésfeltevés Elemzés Jánossy Ferenc Szakkollégium- TDK felkészítő előadások sorozat, 2016. február Óbudai Egyetem Mintavétel

Részletesebben

Városfejlesztés a Duna mentén az ingatlanfejlesztő szemszögéből

Városfejlesztés a Duna mentén az ingatlanfejlesztő szemszögéből Városfejlesztés a Duna mentén az ingatlanfejlesztő szemszögéből Noah M. Steinberg elnök-vezérigazgató VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA MENTÉN 2010. május 6. BEMUTATKOZÁS A WING Zrt. az egyik legnagyobb magyar ingatlanvállalkozás.

Részletesebben

Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés

Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés Karcag, 2011. április 4. Horváthné Pandur Tünde munkaközösség vezető Kiskulcsosi

Részletesebben

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata vizsgálata (országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008) Budapest, 2008. november, 29. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-3-7 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben