2014. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Szám: /2015. MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Budapest, február. Dobson Tibor tű. dandártábornok elnök Cím: 1081 Budapest, Dologház u Telefon: ; Web: 1

2 A Magyar Tűzoltó Szövetség (továbbiakban: MTSZ) a megyei/budapesti tűzoltó szövetségeket képviselő társadalmi szervezet, amely tagszervezeteiben önállóan, illetve az elnökség, tagozatok és szakmai bizottságok által végzi tevékenységét. A szervezet tagozatai a október 09-én a Fővárosi Törvényszék 11.Pk /1990/49. számon elfogadott jogerős végzése alapján az Önkéntes Tűzoltó Egyesületi, Önkormányzati és a Létesítményi Tagozatok, szakmai bizottságai a Verseny, az Ifjúsági, a Hagyományőrző, továbbá a 2015-ben megalakuló Jogi, Kommunikációs, Kárpát-medencei, Képzési Bizottságok. A Magyar Tűzoltó Szövetség (továbbiakban: MTSz) a évi tevékenysége során is kiemelt figyelmet fordított a közbiztonság részét képező tűzmegelőzési, tűzoltási, műszakimentési, illetve katasztrófa-elhárítási feladatokban való minél hatékonyabb közreműködésre, illetve az együttműködés alapját közbiztonsági és környezetvédelmi célokat szolgáló széleskörű társadalmi összefogásra. A MTSz múltja, elődeink eredményei köteleznek arra, hogy szervezetünk a szakmai érdekképviseletben egyesítő, a közbiztonság részét képező tűzvédelemben, továbbá közösségerősítésben, az utánpótlás nevelésben hatékony, a lakosság, illetve a gazdaság védelmét szolgáló társadalmi kapcsolatainkban, kezdeményező és együttműködő legyen. A MTSz a lakosság védelme érdekében ebben az évben is fenntartotta a kölcsönösen előnyös szakmai együttműködéseit, illetve erősítette az európai, azon belül a Visegrádi, valamint a szomszédos országok partner szövetségeivel a kapcsolatot, különös figyelmet fordított a határon túli magyarlakta településeken az önkéntes tűzoltó egyesületek létrehozására, illetve fejlődésük, fejlesztésük elősegítésére. A fenti célok az esélyegyenlőség szempontjából összhangban voltak és vannak a hazai törekvésekkel, előtérbe helyeztük a határmenti szakmai kapcsolatok fontosságát, a lakosság bizalmának erősítését, az önkéntes társadalmi támogatás és a civil együttműködés fejlesztését. A tűzvédelmi célú nemzetközi szervezetekben tovább folytattuk tevékenységünket, egyben kiegyensúlyozott nemzetközi kapcsolatokra törekedtünk más országok tűzoltó szövetségeivel. Folytattuk a társszövetségekkel, oktatási intézményekkel való együttműködést, az ifjúság felkészítését az önkéntes feladatvállalásra történő motiváció, illetve a környezettudatos magatartás kialakítása és az utánpótlás érdekében. A nemzetközi kapcsolatok között ki kell emelni a CTIF-n belüli tagságunkat is, ahol a szakmai konferenciák egyik kiemelt témája a 2

3 hazánkat is érintő természeti katasztrófák (árvíz, villámárvíz, földcsuszamlás, erdőtüzek) számának növekedése, ami nagy kihívás elé állítja a tűzoltóságokat, de e mellett hangsúlyt kap a szakmai fejlődést is szolgáló tűzoltó versenyek megrendezése is. A CTIF évi Belgrádban megtartott Küldöttértekezleten többek között döntés született a nemzetközi tűzoltó ifjúsági verseny 2015-ben megrendezésre kerülő helyszínéről, amely Lengyelországban, Opole-ban július között kerül megrendezésre. A évi CTIF Küldöttértekezlet megrendezésére három ország pályázott: Magyarország, Bulgária és Finnország. A CTIF Önkéntes Tűzoltók Munkacsoportja 2014 februárjában (illetve azóta 2014 novemberében is) tartott ülést, melyen 10 ország vett részt. Hangsúlyozták, hogy az önkéntes tűzoltók körében is országok közötti összefogásra van szükség, amelyhez Magyarország a szeptemberében megrendezett Nemzetközi Tűzoltó Szövetségek Elnöki Találkozójával is hozzájárult. A források költség-hatékony felhasználására törekedtünk a minél szélesebb körű aktív, támogató társadalmi bázis megőrzése, illetve bővítése, valamint a működést és a fejlődést biztosító, a közösségépítés és erősítés, a mások érdekében vállalt önkéntes segítségnyújtás és az ehhez kapcsolódó utánpótlást biztosító fiatalok felkészítése, nem utolsó sorban pedig a hagyományok ápolása céljából. Hagyományaink megőrzése mellett további célunk volt, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek a vállalt tevékenység végzéséhez szükséges megfelelő feltételrendszerrel rendelkezzenek, amellyel az önkéntes tűzoltó egyesületek az eddiginél hatékonyabb támogatást, nagyobb nyilvánosságot és elismerést kapjanak, ezáltal növekedjen a közösséget összetartó erejük. 1) MTSZ elnökség tevékenysége 1.1. Elnökség általános tevékenysége A nem hivatásos tűzoltóságok szakmai érdekvédelmi képviselete egységessé vált a április 12-ei Közgyűlés határozata alapján, amelynek megfelelően az Alapszabályt módosítottuk. Az MTSZ elnöksége a BM OKF vezetésével történő együttműködés alapján kiemelten foglalkozott az önkéntes tűzoltó egyesületek anyagi, pénzügyi, technikai, szakmai fejlesztésének megvalósításával, amelyhez a Kormány a BM OKF főigazgatójának 3

4 javaslatára, a belügyminiszter egyetértésével évre 300 millió forint mértékűre emelte az állami támogatást. Az elnökség rendszeresen megkapta és véleményezte az ÖTE-k működésére vonatkozó jogszabálytervezeteket, valamint képviselte a MTSz-t a különböző pályázatok előkészítésében és lebonyolításában. Az elnökség a hatékony területi képviselettel a területi és helyi szintű kapcsolattartást tovább erősítette, szélesítette társadalmi és mélyítette szakmai kapcsolatainkat, továbbá részt vett országos szintű és szervezésű programokban, Erősítettük az MTSZ kormányzati és lakossági ismertségét, valamint elismertségét, rendszeresen aktualizáltuk a honlapot. Költség-hatékony módon biztosítottuk az országos rendezvények megtartását, illetve növeltük a tagozatok támogatását, továbbá kiemelt hangsúlyt helyeztünk a hagyományok őrzésére, valamint a kiemelkedő tevékenységet végző tagjaink munkájának elismerésére Elnökségi, OT ülések, küldöttgyűlés, országos, nemzetközi rendezvények Elnökségi ülést 3 alkalommal: január 31-én, október 16-án és december 16-án, míg OT ülést 2 alkalommal február 25-én és október 16-án tartottunk. Közgyűlésre ápr. 12-án került sor. Flórián Nap alkalmából május 03-án Pilisszentivánon Országos Tűzoltó Találkozó és Börze került megrendezésre. A szeptember án Balatonföldváron a Hotel Jogarban megrendezett Önkéntes Tűzoltó Szövetségek Elnökeinek Nemzetközi Találkozóján a szomszédos és a V4, valamint a partner országok tűzoltó szövetségeinek elnökeivel erősítettük az együttműködésünket, különös figyelmet fordítottunk a határontúli magyarlakta területek önkéntes tűzoltó egyesületeinek szakmai támogatására, ezáltal a nemzeti összefogásra. Az elnökségi, ill. OT üléseken többek között megvitatásra került az egységes szakmai érdekképviselet előkészítése, majd elfogadása, a határon túli kapcsolataink fejlesztése, a tűzoltó nap, országos tűzoltó találkozó és az ifjúsági és sportverseny előkészítése, a szövetség megnövekedett, különböző adminisztrációs feladatainak ellátása miatti finanszírozás. Kiemelt téma a határon túli önkéntes tűzoltó tagozat létrehozása, a magyarlakta területek önkéntes tűzoltóságainak szakmai fejlesztése érdekében történő, un. hálózatba szervezés Kárpátmedencei Önkéntes Tűzoltó Hálózat néven, valamint az Önkormányzati Tűzoltóságok Tagozat felvétele a MTSZ-be. 4

5 Döntés született a MTSz tagozatai, bizottságai, a határon túli önkéntes tűzoltóságok vezető képviselőinek részvételével 2015-ben a Szarvasra tervezett konferencia megtartásáról. 1.3.) Gazdasági tevékenység, ügyintézés, adminisztráció A MTSZ Iroda adminisztrátora feladatai közé tartozott továbbra is a BM OKF illetékes munkatársaival és a megyei tűzoltó szövetségekkel való kapcsolattartás, a támogatásokkal összefüggő levelezés, anyagok bekérése és kapcsolódó egyeztetések végzése, postai, és egyéb intézményekkel kapcsolatos ügyintézés. Segítettük és koordináltuk a évre vonatkozó hiánypótlások benyújtását, valamint az MTSZ képviselői részt vettek a pályázatok elbírálásain. A megyei/budapesti szövetségek évi állami támogatásához a szerződések megkötését, a támogatások átutalását és a kapcsolódó teljes körű ügyintézést számlák, beszámolók, összesítők bekérése a MTSZ elnöke által - a jelentősen megnövekedett munka, a többletfeladatok ellátására - megbízott gazdasági szakértő végezte. A szakértő így ellátta az év folyamán a támogatási elszámolások miatti egyeztetés lefolytatását, a kiegészítések bekérését a megyei/budapesti elnököktől, illetve a szükséges dokumentáció BM-be történő megküldésének előkészítését. A gazdasági vezető az anyagi, pénzügyi tevékenysége mellett elkészítette az előző évi költségvetési szakmai beszámolót, munkatervét. A feladata volt a megváltozott támogatási rendszer miatt a megyei/budapesti tűzoltó szövetségek felé, a támogatási szerződésben foglaltak szerint az átutalások végzése, a részbeszámolók, jelentési kötelezettségek elkészítése és a jövő évi költségvetés tervezése. A könyvelő iroda elkészített az MTSZ mérlegét, közhasznúsági jelentését. 1.4 Honlap-kezelés A honlap felületét ebben az évben lényegesen több tartalommal feltöltöttük, a lehetőségeket kihasználtuk, hogy a közel 1100 önkéntes tűzoltó egyesület, valamint a megyei/budapesti szövetségek részére a MTSZ tevékenységéről - rendezvények, versenyek, ülések, szakmai egyeztetések, stb. - megfelelő színvonalú tájékoztatást nyújtsunk, továbbá a MTSZ-ről szóló kiadványainkat is megjeleníttettük magyar és angol nyelven, pdf. formátumban. 5

6 2. ) Tagozatok, Bizottságok tevékenysége A MTSZ átalakulását követően október 9. után a korábban működő tagozatai közül csak a Létesítményi Tagozat maradt tagozatként, a többi tagozat bizottságként folytatta munkáját. Az Önkormányzati Tagozat munkájáról és költségvetéséről önállóan beszámol, míg a Létesítményi Tagozat MTSZ-en belül végzett tevékenységét a 2.5 pont tartalmazza. 2.1.) Nemzetközi, Határ-menti (Kárpát-medencei) Kapcsolatok A nemzetközi együttműködés szempontjából jelentős esemény volt a Magyar Tűzoltó Szövetség és a Szlovák Tűzoltó Szövetség által újonnan kötött Együttműködési Megállapodás, melynek aláírására július 4-én került sor a szlovákiai Komarnóban. A Nemzetstratégia Kutató Intézettel együttműködve és támogatásával Kárpátalján, Székelyföldön, és Délvidéken megszerveztük a helyi önkéntes tűzoltóságok egyetértésével a szakmai hálózatokat. Az év során Erdélyben és a Vajdaságban több alkalommal a MTSZ szervezésében továbbképzéseket tartottunk. Több esetben találkoztak a Magyar Tűzoltó Szövetség alelnökei a szomszédos országok önkéntes tűzoltóival, melyek közül kiemelést érdemel Erdélyben, júniusában a 3 napos képzés szervezése a helyi (Parajd, Korond, Rögös, Székelykeresztúr) önkéntes tűzoltóinak. Hasonló esemény volt a július között 2x3 napos továbbképzés Székelykeresztúron és Gyergyóújfaluban, amelyet a Békés megyei Tűzoltó Szövetség tartott. Az év során valamennyi országos rendezvényünkre meghívtuk a határon túli önkéntes tűzoltó hálózatok képviselőit. Jelentős esemény volt a CTIF, a Nemzetközi Tűzoltó Szövetség évi küldöttértekezlete, melynek megtartására szeptember között Belgrádban került sor a Szerb Tűzoltó Szövetség szervezésében. A rendezvényen 28 ország képviselője vett részt közel 100 küldöttel. A közgyűlésen Tore Eriksson, a CTIF elnöke felhívta a figyelmet a tűzoltói közösség előtt álló újabb kihívásokra, majd megemlékezett az Európát, köztük hazánkat is sújtó árvizekről, a szélsőséges időjárásról. A Magyar Nemzeti Bizottság 2010-től megújultan vesz részt a nemzetközi közösség életében, ma 6

7 már valamennyi szakmai bizottságban, munkacsoportban dolgozik magyar képviselő. Legújabb tagjai a múzeumi és orvosi bizottságokban tevékenykednek. Bekapcsolódik a,,nők a tűzoltóságoknál elnevezésű új szervezet munkájába, amely ezen a rendezvényen vált a CTIF tényleges munkabizottságává ben Magyarország részt vett a CTIF Veszélyes anyag Bizottság, a Tűzmegelőzési Bizottság, a Repülőtéri Bizottság, a Nemzetközi Verseny Bizottság és a Versenybírói Felkészítés Bizottság ülésein. Ante Sanader, a Horvát Tűzoltó Szövetség elnöke, a CTIF alelnöke október 29- én egynapos látogatást tett Magyarországon aki a magyar felsőfokú tűzoltó és katasztrófavédelmi képzésről tájékozódott. Magyarországi tartózkodása során találkozott és megbeszélést folytatott a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökével. A Burgenlandi Tűzoltó Szövetség november 8-án Eisenstadtban kiemelkedő munkája elismerésérül, melyet elsősorban a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése érdekében tett, Békés János ny. tű. ezredesnek a Burgenlandi Tűzoltó Szövetség Tűzoltósági Érdemérem arany fokozatát adományozta. 2.1.) Tűzoltóverseny Bizottság (2014. október 9. előtt Tagozat) Megtartotta az MTSZ TT ülését február 22.-én Budapesten és elfogadta a évi munkatervét és annak költségigényét. Az országos tűzoltóversenyekre a versenybírói felkészítést április között Zánkán megtartotta. A felkészítésen összesen 55 ifjúsági és hagyományos versenybíró vett részt. A felkészítésre a felszereléseket Pázmánd ÖTE és Kőszeg ÖT (időmérő berendezés), Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (szállítás) biztosította. Pázmánd ÖTE és Mór ÖTE ifjúsági és hagyományos (felnőtt) rajok segítették a gyakorlati foglalkozásokat. V. Országos Hagyományos és a VII. Országos Ifjúsági Tűzoltóverseny június 7-8. között végrehajtásra került. A versenyen 716 fő vett részt, amelyből 261 ifjúsági és 455 felnőtt tűzoltó versenyzett. A CTIF évi XX. Nemzetközi Ifjúsági versenyére az országos versenyünk egyben kvalifikáció is volt. A CTIF verseny Lengyelországban Opole városban lesz, erre a versenyre a versenykiírásunk szerint az országos versenyünk első helyezett lány és fiú csapatai utazhatnak, így Pázmánd ÖTE lány és Békéssámson ÖTE fiú csapatait kell neveznünk. 7

8 A CTIF évi XX. Nemzetközi Ifjúsági Tűzoltóversenye előkészítésére a CTIF által szervezett ifjúsági versenybírói felkészítésre (Ausztria, Linz) a magyar versenybírók delegálása megtörtént, amely alapján a MTSZ-től 3 fő nemzetközi versenybírót a évi CTIF versenyre is felkértek. A Magyar Tűzoltó Szövetséghez érkezett a Horvát Tűzoltószövetség meghívására Békéssámson ÖTE ifjúság fiú csapata Horvátországban vett részt ifjúsági versenyen. Cseh Tűzoltószövetség két hagyományos (felnőtt) versenyrajt hívott a CTIF szabályok szerinti országos versenyükre, amelyen Pázmánd ÖTE férfi és Ruzsa ÖTE férfi raja vett részt. Az LTSZ kérésére október 04-én Dunaújvárosba szervezett országos versenyhez versenybírókat biztosítottunk. Valamennyi MTSZ TT eseményről írásos anyagok és képek az MTSZ honlapján megjelentek. 2.2.) Hagyományőrző Bizottság (2014. október 9. előtt Tagozat) A Magyar Hagyományőrző Tűzoltók Találkozójára Hajdúszoboszlón került sor január 25-én, amelyen az előadók között volt az MTSZ elnöke, Kovács Ferenc tű. ddtb. a HBMKI Igazgatója, Berki Imre a Katasztrófavédelem Központi Múzeum igazgatója és Dr. Sóvágó László, Hajdúszoboszló Város Polgármestere. A rendezvényen a diák-tűzoltóság fontos szerepe, a hagyományőrzés fontossága, módszerei és a versenynaptár egyeztetése mellett kocsifecskendő-kiállításra is sor került. Az országos bajnokságról elmondható, hogy a nehéz anyagi helyzet ellenére szinte minden helyszínen megtalálhatók voltak más nemzetek csapatai. A versenyek helyszínei és időpontjai: Április 12. Mezőcsát, Április 26. Lajosmizse, Május 11. Székesfehérvár, Június 22. Ónod, Július 26. Vése, Augusztus 17. Balmazújváros, Augusztus 24. Szerencs, Szeptember 13. Berettyóújfalu, Szeptember 28. Budapest. Kiemelkedett a versenyek közül a budapesti, ahol 3 felvidéki csapat 1 erdélyi, 5 délvidéki, 1 Boszniai 1 szerbiai, 3 csehországi és 1 lengyel csapat nevezését fogadták el a szervezők és ezen a rendezvényen egy időben két gőzfecskendő működését tekinthették meg a rendezvény résztvevői. 8

9 2014-ban négy hagyományőrzésben részt vevő egyesület képviselte Magyarországot külföldön. A XIII. ker. ÖTE 7 alkalommal (Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Horvátország, Belgium, Bosznia-Hercegoviona és Szerbia), a Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány csapata Horvátországban, Mezőcsát ÖTE Szlovákiában, a Mosonmagyaróvár Csehországban. A Magyar Tűzoltó Szövetség felkérésére Magyarországot és a hagyományőrző tűzoltókat képviseltük a Csehországi június 6-7. Litomericei tűzoltó fesztiválon. ahol bemutatták a cseh gyártású tűzoltó járműveket a régmúlttól napjainkig, kocsifecskendőket, gőzfecskendőket, Prága személygépkocsi tűzoltóautókat és tűzoltógépjárműveket a régmúltról. Hatodik alkalommal vett részt Magyarországról csapat a lengyelországi Smiegelben augusztus án a Hagyományőrző Tűzoltók XI. Európai és a XIV. Országos Kocsifecskendő versenyén. Magyarországot és a hagyományőrző tűzoltókat képviseltük a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltó Szervezete, az Országos Tűzoltó Történelmi Bizottság által október án szervezett tűzoltó történészek és gyűjtők III Nemzetközi tűzoltó szemináriumán. 2.4.) Ifjúsági Bizottság (2014. október 9. előtt Tagozat) Ifjúsági Tagozat (MTSZ IT, október 9-től Ifjúsági Bizottság) évi munkaprogramja a következők szerint teljesült: Az országos tűzoltóverseny előtt megtartott bírói felkészítésen, továbbá a június 7-8. között megrendezett VII. Országos Ifjúsági Tűzoltóverseny lebonyolításában részt vettünk, amelyen 261 ifjúsági tűzoltó eredményesen szerepelt. Az ÖTOSZ Fonyódon rendezett IX. Ifjúsági tábor záróünnepségén az IT vezetője képviselte a MTSZ-t. A tábort július 6-13-a között tartották, amelyen 81 gyermek és 26 felnőtt vett részt. Az MTSZ tagozatai az elkövetkezendő időkben fokozottabban együttműködnek az ifjúsági tűzoltók oktatásában, nevelésében. Az MTSZ IT két ÖTE kérésére javasolt támogatást rendezvényeik lebonyolításához a tagozat költségvetésének terhére: DOHÖTE szervezésében Nemzetközi Ifjúsági Szaktábor, Bázakerettye településen, Vértestolnai ÖTE szervezésében gyermek ifjúsági tűzoltó verseny Vértestolnán. 9

10 2.5.) Létesítményi Tagozat Az MTSZ-szel társszövetségeként aktívan részt vett az elnökségi, OT üléseken és küldött-közgyűléseken. Közös, együttes szakmai munkát folytattak a létesítményi tagozattal, minden rendezvényükön a két szövetség együttes munkáját és a létesítményi tűzoltóságok egységét hangsúlyozták. Részt vettek a három szövetség bizottsági munkájában, mely a jövőbeni együttműködést készíti el. A közgyűlési határozatukkal kifejeztük szándékunkat a társszövetségekkel történő együttműködésre, ennek szellemében elkészült, bejegyzésre került október 9.-én jogerőre emelkedett a megújult MTSZ alapszabálya. Az előzmények figyelembevételével december 2-i levelében kérte az LTSZ tagfelvételét az MTSZ-be Udvardi Sándor elnök. Egyben tájékoztatást adott a 13/2014. (V.28), 1-2-3/2014 (10.31) határozatokban szereplő tisztségviselőkről. A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége (LTSZ) és a Magyar Tűzoltó Szövetség Létesítményi Tagozata Dunaújvárosban október 04.-én országos létesítményi tűzoltó versennyel egybekötött szakmai napot szervezett, amelynek célja volt az ország létesítményi tűzoltóságai közötti kapcsolatépítés és barátság elmélyítésének, lehetőségének biztosítása, a létesítményi tűzoltóságok tűzoltó rajainak színvonalas versenyzési lehetőséget biztosítani, a létesítményi tűzoltók fizikai erőnlétének fejlesztése, a szakmai felkészítés részeként az együttműködés képességének erősítése, a gyakorlati tudás gyarapítása. 10

Magyar Tűzoltó Szövetség évi. munkaterve

Magyar Tűzoltó Szövetség évi. munkaterve MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG H-1101. Budapest, Kerepesi út 47-49. Telefon: 00 36 1 433-4001; BM-telefon: 26217 Fax: 00 36 1 433-4002; BM-fax: 26246 Web: www.mtsz-firefa.hu ; E-mail: office@mtsz-firefa.hu Szám:

Részletesebben

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség Dobson Tibor ddtb., elnök Fő cél Egységes tűzoltó szövetség megteremtése Minta: Elődeink által lerakva! A közelmúlt Részérdekek akadályozták az egység megteremtését Szervezetei:

Részletesebben

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti.

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti. Elnökségi ülés: 2007. január 4. Határozatok tára 2007. Elnökségi ülések 8-1/2007 OEH.: Elnökség hozzájárul, hogy a MTSZ 2006. évben végzett munkájáról szóló beszámoló később kerüljön egyeztetésre. 8-2/2007

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Magyar Tűzoltó Szövetség 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Tisztelt Olvasónk! A MTSZ múltja, elődeink eredményei köteleznek arra minket, hogy szervezetünk élen járjon mindazon területeken, amely a

Részletesebben

Határozatok tára. 8-6/2008/OEH.: elnökség elfogadta, hogy a tagdíj mértéke a szövetségi támogatás 10 %-a.

Határozatok tára. 8-6/2008/OEH.: elnökség elfogadta, hogy a tagdíj mértéke a szövetségi támogatás 10 %-a. Határozatok tára Elnökségi ülések 2008. február 1.: 8-1/2008/OEH: Elnökség hozzájárul a Karcagon megrendezendő IV. Országos Hagyományos Tűzoltó Versenyre külföldi csapatok meghívásához. Határidő: következő

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Szám: /2014 Jegyzőkönyv a Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Küldöttgyűléséről Helyszín: a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság épületének II. emeleti Díszterme (cím: 1081 Budapest,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány 8000 Székesfehérvár Szent Flórián körút 2. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. március 14. Katczer László elnök 2 Havranek

Részletesebben

IV. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 2. forduló Berettyóújfalu

IV. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 2. forduló Berettyóújfalu Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. *: 4001 Debrecen, Pf.: 155 Tel: (52) 521-920; 521-912 Fax: (52) 521-945; 521923 e-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtbk., elnök

Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtbk., elnök Dobson Tibor ddtbk., elnök Az MTSZ bemutatása 146 éves múlt Az MTSZ jogelődje alapítva 1870-ben, gróf Széchenyi Ödön által A rendszerváltás után az Szövetség széttagozódott 2013-tól újra egységes Szövetség

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

V E R S E N Y K I Í R Á S

V E R S E N Y K I Í R Á S Magyar Tűzoltó Szövetség Békés Megyei Tűzoltó Szövetség Szám: 7-3/2012. V E R S E N Y K I Í R Á S A Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Tanácsa 2012. április 26-án megtartott ülése határozatának megfelelően

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség Szám: /2015. V E R S E N Y K I Í R Á S A ( továbbiakban: MTSZ ) a 2015. évi VI. Országos Hagyományos Tűzoltó Versenyt a Tolna Megyei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2013. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2013. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség H-1052 Budapest, Városház u. 9-11. Tel.; Fax: 220-2043 www.fpvsz.hu Adószám: 18095269-1-41 Bankszámlaszám: OTP 11705008-20465377-00000000 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. év Nyíregyháza, 2012.május 18. Losonczi László ügyvezető igazgató 1 AZ MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV A közgyűlés a jelentést elfogadta. A szervezet adatai: Elnevezés: Viharsarok Néptáncszövetség Képviselő: Dombi Ildikó Székhely: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év Kunszentmiklós, 2007. április 22. Tartalom I. A Puszta Hangja Egyesület alapadatai II. Számviteli beszámoló IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról V. A

Részletesebben

A VIII. ORSZÁGOS TŰZOLTÓ és IV. ORSZÁGOS VFCS SZAKMAI VETÉLKEDŐK DÖNTŐJÉNEK EREDMÉNYEI

A VIII. ORSZÁGOS TŰZOLTÓ és IV. ORSZÁGOS VFCS SZAKMAI VETÉLKEDŐK DÖNTŐJÉNEK EREDMÉNYEI PAGE 1 A VIII. ORSZÁGOS TŰZOLTÓ és IV. ORSZÁGOS VFCS SZAKMAI VETÉLKEDŐK DÖNTŐJÉNEK EREDMÉNYEI A LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGOK GÉPJÁRMŰVEZETŐ KATEGÓRIÁJÁBAN: 3. helyezett: Illés István (Tűzoltó és Műszaki Mentő

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA ELNÖKI BESZÁMOLÓ Szórád Gábor Miről is lesz szó... 1.) Beszámoló az elmúlt hat hónap munkájáról 2.) Jogi személyiségünk jelenlegi állapota 3.) Jogi személyiség elérésének végső

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Dátum: 2014. május 10. 10 óra Helyszín: Dunaújváros, Campus Aréna Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula Az Elnökségi ülés napirendi pontjai: 1. Női U19-es

Részletesebben

A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége támogatja dr. Varga Béla kandidálását az ITU technikai bizottságába.

A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége támogatja dr. Varga Béla kandidálását az ITU technikai bizottságába. 91/2016. (IX.23.) Elnökségi határozat A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége támogatja dr. Varga Béla kandidálását az ITU technikai bizottságába. 91-1/2016. (IX.23.) Elnökségi határozat A Magyar Triatlon

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer

Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer . Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer A Horvát Tűzoltó Szövetség előadása A Horvát Tűzoltó Szövetség a hivatásos és önkéntes tűzoltók ernyőszervezete 1999 óta. A tűzoltószövetségek

Részletesebben

2015. évi MUNKATERVE

2015. évi MUNKATERVE Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Tanácsadó Testület H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Szám: 5/2015.TTT Jóváhagyom: Dr. Bakondi György sk.

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

NKH JÁRMŰVES SZAKÁGVEZETŐI ÉRTEKEZLET Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete 2012.02.29

NKH JÁRMŰVES SZAKÁGVEZETŐI ÉRTEKEZLET Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete 2012.02.29 NKH JÁRMŰVES SZAKÁGVEZETŐI ÉRTEKEZLET Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete 2012.02.29 Nagy Zsolt Elnök Tartalom 1. BTE megalakulása, célok 2. BTE a weben 3. Veszélyes áru konferenciák 4.

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Üdvözöljük a évi. Küldöttközgyűlés résztvevőit!

Üdvözöljük a évi. Küldöttközgyűlés résztvevőit! Üdvözöljük a 2012. évi Küldöttközgyűlés résztvevőit! A PSZE ELNÖKSÉGÉNEK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2012. május 09. Dr. Horváth Sándor elnök Az elmúlt év értékelése A Postások Szakmai Egyesülete 2011. évet

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013- ban nyújtandó támogatások keretében

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS és lebonyolítási terv. VII. Rendvédelmi Sárkányhajó Magyar kupa június 12.

VERSENYKIÍRÁS és lebonyolítási terv. VII. Rendvédelmi Sárkányhajó Magyar kupa június 12. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (36-1) 469-4436 Fax: (36-1) 469-4203 e-mail: fkititkarsag@katved.gov.hu A 2015. évi Sportmunkaterv

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

KSHÍE. Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász Egyesület. /Szeghalmi kistérség/

KSHÍE. Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász Egyesület. /Szeghalmi kistérség/ KSHÍE Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász Egyesület /Szeghalmi kistérség/ 2011 Beszámoló a Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász Egyesület 2011 évi munkájáról, tevékenységéről, eredményeiről 2011 2 Tartalom

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2009. március 10. Főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda Szövetség 2008. évben

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK A 2013. ÉVI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS RÉSZTVEVŐIT!

ÜDVÖZÖLJÜK A 2013. ÉVI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS RÉSZTVEVŐIT! ÜDVÖZÖLJÜK A 2013. ÉVI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS RÉSZTVEVŐIT! Dr. Horváth Sándor elnök 2013. május 29. Az elmúlt év értékelése A Postások Szakmai Egyesülete a 2012-es évet tekintve programokban gazdag, sikeres

Részletesebben

a SZEF tagszervezeteibe tartózó 41 év alatti fiatal szakszervezeti tagok

a SZEF tagszervezeteibe tartózó 41 év alatti fiatal szakszervezeti tagok Mi is az a SZEFIT? A SZEFIT a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma tagszervezeteihez tartozó fiatalok önkéntesen létrehozott tagozata, amely nyitott a csatlakozni kívánó fiatalok számára további tagdíjfizetési

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI!

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI! Kitöltési útmutató Sz-Sz-B. Megyei Igazgatóság Bajnokságaira való nevezés feltételeinek teljesítéséhez (Hivatkozási szám a versenykiírásban szereplővel azonos) MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Az Egyesület bemutatása: 1.1. Egyesület neve: Pécsi Flamenco Egyesület 1.2. Egyesület székhelye: 7625 Pécs, Babits M. u. 6. fsz. 1/A. 1.3.

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

Klímaváltozás és katasztrófakockázatértékelés

Klímaváltozás és katasztrófakockázatértékelés Klímaváltozás és katasztrófakockázatértékelés A SEERISK projekt tapasztalatai Székely Miklós, Horváth Anikó; BM OKF Meteorológiai Tudományos Napok, MTA Budapest, 2014. november 21. SEERISK projekt Közös

Részletesebben

Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Közhasznú Szervezet

Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Közhasznú Szervezet Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek Község Önkéntes

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

2013. Szeged, 2014.május 13.

2013. Szeged, 2014.május 13. Soroptimist Club Szeged Közhasznúsági beszámoló 2013. Szeged, 2014.május 13. A szervezet alapadatai: eve: Soroptimist Club Szeged Képviselő: Baranyi Irén Székhely/ Levelezési cím: 6721 Szeged, Pusztaszeri

Részletesebben

NETPUBLICA Alapítvány

NETPUBLICA Alapítvány NETPUBLICA Alapítvány Székhely: 1237 Budapest, Hrivnyák Pál u. 154/b www.netpublica.hu e-mail: p.csery@netpublica.hu Adószám: 18262809-1-43 Bankszámlaszám: 10409015-50485557-55501016 A bírósági végzés

Részletesebben

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2.

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Sopron, 2011. május 6. Ifj. Schneider István elnök 1 A Fertő tavi Vitorlás Szövetség közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

Küldöttgyűlés

Küldöttgyűlés SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA FEJÉR MEGYEI SZERVEZETE Küldöttgyűlés 2016.05.12. Kárpáti Zoltán megyei elnök A napirendi pontok: 1./ Elnöki beszámoló az elnökség 2015.04.29 i küldöttgyűlés

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5.

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5. Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Budapest, 2013. március 5. Az Intézet munkájának rövid bemutatása Sokrétű és szerteágazó feladatok a vidékfejlesztés

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18689156-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK / / Nyilvántartási szám: 01/01/2898 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1085 Budapest, Horánszky utca 20. 2012 -1-1.

Részletesebben