2014. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Szám: /2015. MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Budapest, február. Dobson Tibor tű. dandártábornok elnök Cím: 1081 Budapest, Dologház u Telefon: ; Web: 1

2 A Magyar Tűzoltó Szövetség (továbbiakban: MTSZ) a megyei/budapesti tűzoltó szövetségeket képviselő társadalmi szervezet, amely tagszervezeteiben önállóan, illetve az elnökség, tagozatok és szakmai bizottságok által végzi tevékenységét. A szervezet tagozatai a október 09-én a Fővárosi Törvényszék 11.Pk /1990/49. számon elfogadott jogerős végzése alapján az Önkéntes Tűzoltó Egyesületi, Önkormányzati és a Létesítményi Tagozatok, szakmai bizottságai a Verseny, az Ifjúsági, a Hagyományőrző, továbbá a 2015-ben megalakuló Jogi, Kommunikációs, Kárpát-medencei, Képzési Bizottságok. A Magyar Tűzoltó Szövetség (továbbiakban: MTSz) a évi tevékenysége során is kiemelt figyelmet fordított a közbiztonság részét képező tűzmegelőzési, tűzoltási, műszakimentési, illetve katasztrófa-elhárítási feladatokban való minél hatékonyabb közreműködésre, illetve az együttműködés alapját közbiztonsági és környezetvédelmi célokat szolgáló széleskörű társadalmi összefogásra. A MTSz múltja, elődeink eredményei köteleznek arra, hogy szervezetünk a szakmai érdekképviseletben egyesítő, a közbiztonság részét képező tűzvédelemben, továbbá közösségerősítésben, az utánpótlás nevelésben hatékony, a lakosság, illetve a gazdaság védelmét szolgáló társadalmi kapcsolatainkban, kezdeményező és együttműködő legyen. A MTSz a lakosság védelme érdekében ebben az évben is fenntartotta a kölcsönösen előnyös szakmai együttműködéseit, illetve erősítette az európai, azon belül a Visegrádi, valamint a szomszédos országok partner szövetségeivel a kapcsolatot, különös figyelmet fordított a határon túli magyarlakta településeken az önkéntes tűzoltó egyesületek létrehozására, illetve fejlődésük, fejlesztésük elősegítésére. A fenti célok az esélyegyenlőség szempontjából összhangban voltak és vannak a hazai törekvésekkel, előtérbe helyeztük a határmenti szakmai kapcsolatok fontosságát, a lakosság bizalmának erősítését, az önkéntes társadalmi támogatás és a civil együttműködés fejlesztését. A tűzvédelmi célú nemzetközi szervezetekben tovább folytattuk tevékenységünket, egyben kiegyensúlyozott nemzetközi kapcsolatokra törekedtünk más országok tűzoltó szövetségeivel. Folytattuk a társszövetségekkel, oktatási intézményekkel való együttműködést, az ifjúság felkészítését az önkéntes feladatvállalásra történő motiváció, illetve a környezettudatos magatartás kialakítása és az utánpótlás érdekében. A nemzetközi kapcsolatok között ki kell emelni a CTIF-n belüli tagságunkat is, ahol a szakmai konferenciák egyik kiemelt témája a 2

3 hazánkat is érintő természeti katasztrófák (árvíz, villámárvíz, földcsuszamlás, erdőtüzek) számának növekedése, ami nagy kihívás elé állítja a tűzoltóságokat, de e mellett hangsúlyt kap a szakmai fejlődést is szolgáló tűzoltó versenyek megrendezése is. A CTIF évi Belgrádban megtartott Küldöttértekezleten többek között döntés született a nemzetközi tűzoltó ifjúsági verseny 2015-ben megrendezésre kerülő helyszínéről, amely Lengyelországban, Opole-ban július között kerül megrendezésre. A évi CTIF Küldöttértekezlet megrendezésére három ország pályázott: Magyarország, Bulgária és Finnország. A CTIF Önkéntes Tűzoltók Munkacsoportja 2014 februárjában (illetve azóta 2014 novemberében is) tartott ülést, melyen 10 ország vett részt. Hangsúlyozták, hogy az önkéntes tűzoltók körében is országok közötti összefogásra van szükség, amelyhez Magyarország a szeptemberében megrendezett Nemzetközi Tűzoltó Szövetségek Elnöki Találkozójával is hozzájárult. A források költség-hatékony felhasználására törekedtünk a minél szélesebb körű aktív, támogató társadalmi bázis megőrzése, illetve bővítése, valamint a működést és a fejlődést biztosító, a közösségépítés és erősítés, a mások érdekében vállalt önkéntes segítségnyújtás és az ehhez kapcsolódó utánpótlást biztosító fiatalok felkészítése, nem utolsó sorban pedig a hagyományok ápolása céljából. Hagyományaink megőrzése mellett további célunk volt, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek a vállalt tevékenység végzéséhez szükséges megfelelő feltételrendszerrel rendelkezzenek, amellyel az önkéntes tűzoltó egyesületek az eddiginél hatékonyabb támogatást, nagyobb nyilvánosságot és elismerést kapjanak, ezáltal növekedjen a közösséget összetartó erejük. 1) MTSZ elnökség tevékenysége 1.1. Elnökség általános tevékenysége A nem hivatásos tűzoltóságok szakmai érdekvédelmi képviselete egységessé vált a április 12-ei Közgyűlés határozata alapján, amelynek megfelelően az Alapszabályt módosítottuk. Az MTSZ elnöksége a BM OKF vezetésével történő együttműködés alapján kiemelten foglalkozott az önkéntes tűzoltó egyesületek anyagi, pénzügyi, technikai, szakmai fejlesztésének megvalósításával, amelyhez a Kormány a BM OKF főigazgatójának 3

4 javaslatára, a belügyminiszter egyetértésével évre 300 millió forint mértékűre emelte az állami támogatást. Az elnökség rendszeresen megkapta és véleményezte az ÖTE-k működésére vonatkozó jogszabálytervezeteket, valamint képviselte a MTSz-t a különböző pályázatok előkészítésében és lebonyolításában. Az elnökség a hatékony területi képviselettel a területi és helyi szintű kapcsolattartást tovább erősítette, szélesítette társadalmi és mélyítette szakmai kapcsolatainkat, továbbá részt vett országos szintű és szervezésű programokban, Erősítettük az MTSZ kormányzati és lakossági ismertségét, valamint elismertségét, rendszeresen aktualizáltuk a honlapot. Költség-hatékony módon biztosítottuk az országos rendezvények megtartását, illetve növeltük a tagozatok támogatását, továbbá kiemelt hangsúlyt helyeztünk a hagyományok őrzésére, valamint a kiemelkedő tevékenységet végző tagjaink munkájának elismerésére Elnökségi, OT ülések, küldöttgyűlés, országos, nemzetközi rendezvények Elnökségi ülést 3 alkalommal: január 31-én, október 16-án és december 16-án, míg OT ülést 2 alkalommal február 25-én és október 16-án tartottunk. Közgyűlésre ápr. 12-án került sor. Flórián Nap alkalmából május 03-án Pilisszentivánon Országos Tűzoltó Találkozó és Börze került megrendezésre. A szeptember án Balatonföldváron a Hotel Jogarban megrendezett Önkéntes Tűzoltó Szövetségek Elnökeinek Nemzetközi Találkozóján a szomszédos és a V4, valamint a partner országok tűzoltó szövetségeinek elnökeivel erősítettük az együttműködésünket, különös figyelmet fordítottunk a határontúli magyarlakta területek önkéntes tűzoltó egyesületeinek szakmai támogatására, ezáltal a nemzeti összefogásra. Az elnökségi, ill. OT üléseken többek között megvitatásra került az egységes szakmai érdekképviselet előkészítése, majd elfogadása, a határon túli kapcsolataink fejlesztése, a tűzoltó nap, országos tűzoltó találkozó és az ifjúsági és sportverseny előkészítése, a szövetség megnövekedett, különböző adminisztrációs feladatainak ellátása miatti finanszírozás. Kiemelt téma a határon túli önkéntes tűzoltó tagozat létrehozása, a magyarlakta területek önkéntes tűzoltóságainak szakmai fejlesztése érdekében történő, un. hálózatba szervezés Kárpátmedencei Önkéntes Tűzoltó Hálózat néven, valamint az Önkormányzati Tűzoltóságok Tagozat felvétele a MTSZ-be. 4

5 Döntés született a MTSz tagozatai, bizottságai, a határon túli önkéntes tűzoltóságok vezető képviselőinek részvételével 2015-ben a Szarvasra tervezett konferencia megtartásáról. 1.3.) Gazdasági tevékenység, ügyintézés, adminisztráció A MTSZ Iroda adminisztrátora feladatai közé tartozott továbbra is a BM OKF illetékes munkatársaival és a megyei tűzoltó szövetségekkel való kapcsolattartás, a támogatásokkal összefüggő levelezés, anyagok bekérése és kapcsolódó egyeztetések végzése, postai, és egyéb intézményekkel kapcsolatos ügyintézés. Segítettük és koordináltuk a évre vonatkozó hiánypótlások benyújtását, valamint az MTSZ képviselői részt vettek a pályázatok elbírálásain. A megyei/budapesti szövetségek évi állami támogatásához a szerződések megkötését, a támogatások átutalását és a kapcsolódó teljes körű ügyintézést számlák, beszámolók, összesítők bekérése a MTSZ elnöke által - a jelentősen megnövekedett munka, a többletfeladatok ellátására - megbízott gazdasági szakértő végezte. A szakértő így ellátta az év folyamán a támogatási elszámolások miatti egyeztetés lefolytatását, a kiegészítések bekérését a megyei/budapesti elnököktől, illetve a szükséges dokumentáció BM-be történő megküldésének előkészítését. A gazdasági vezető az anyagi, pénzügyi tevékenysége mellett elkészítette az előző évi költségvetési szakmai beszámolót, munkatervét. A feladata volt a megváltozott támogatási rendszer miatt a megyei/budapesti tűzoltó szövetségek felé, a támogatási szerződésben foglaltak szerint az átutalások végzése, a részbeszámolók, jelentési kötelezettségek elkészítése és a jövő évi költségvetés tervezése. A könyvelő iroda elkészített az MTSZ mérlegét, közhasznúsági jelentését. 1.4 Honlap-kezelés A honlap felületét ebben az évben lényegesen több tartalommal feltöltöttük, a lehetőségeket kihasználtuk, hogy a közel 1100 önkéntes tűzoltó egyesület, valamint a megyei/budapesti szövetségek részére a MTSZ tevékenységéről - rendezvények, versenyek, ülések, szakmai egyeztetések, stb. - megfelelő színvonalú tájékoztatást nyújtsunk, továbbá a MTSZ-ről szóló kiadványainkat is megjeleníttettük magyar és angol nyelven, pdf. formátumban. 5

6 2. ) Tagozatok, Bizottságok tevékenysége A MTSZ átalakulását követően október 9. után a korábban működő tagozatai közül csak a Létesítményi Tagozat maradt tagozatként, a többi tagozat bizottságként folytatta munkáját. Az Önkormányzati Tagozat munkájáról és költségvetéséről önállóan beszámol, míg a Létesítményi Tagozat MTSZ-en belül végzett tevékenységét a 2.5 pont tartalmazza. 2.1.) Nemzetközi, Határ-menti (Kárpát-medencei) Kapcsolatok A nemzetközi együttműködés szempontjából jelentős esemény volt a Magyar Tűzoltó Szövetség és a Szlovák Tűzoltó Szövetség által újonnan kötött Együttműködési Megállapodás, melynek aláírására július 4-én került sor a szlovákiai Komarnóban. A Nemzetstratégia Kutató Intézettel együttműködve és támogatásával Kárpátalján, Székelyföldön, és Délvidéken megszerveztük a helyi önkéntes tűzoltóságok egyetértésével a szakmai hálózatokat. Az év során Erdélyben és a Vajdaságban több alkalommal a MTSZ szervezésében továbbképzéseket tartottunk. Több esetben találkoztak a Magyar Tűzoltó Szövetség alelnökei a szomszédos országok önkéntes tűzoltóival, melyek közül kiemelést érdemel Erdélyben, júniusában a 3 napos képzés szervezése a helyi (Parajd, Korond, Rögös, Székelykeresztúr) önkéntes tűzoltóinak. Hasonló esemény volt a július között 2x3 napos továbbképzés Székelykeresztúron és Gyergyóújfaluban, amelyet a Békés megyei Tűzoltó Szövetség tartott. Az év során valamennyi országos rendezvényünkre meghívtuk a határon túli önkéntes tűzoltó hálózatok képviselőit. Jelentős esemény volt a CTIF, a Nemzetközi Tűzoltó Szövetség évi küldöttértekezlete, melynek megtartására szeptember között Belgrádban került sor a Szerb Tűzoltó Szövetség szervezésében. A rendezvényen 28 ország képviselője vett részt közel 100 küldöttel. A közgyűlésen Tore Eriksson, a CTIF elnöke felhívta a figyelmet a tűzoltói közösség előtt álló újabb kihívásokra, majd megemlékezett az Európát, köztük hazánkat is sújtó árvizekről, a szélsőséges időjárásról. A Magyar Nemzeti Bizottság 2010-től megújultan vesz részt a nemzetközi közösség életében, ma 6

7 már valamennyi szakmai bizottságban, munkacsoportban dolgozik magyar képviselő. Legújabb tagjai a múzeumi és orvosi bizottságokban tevékenykednek. Bekapcsolódik a,,nők a tűzoltóságoknál elnevezésű új szervezet munkájába, amely ezen a rendezvényen vált a CTIF tényleges munkabizottságává ben Magyarország részt vett a CTIF Veszélyes anyag Bizottság, a Tűzmegelőzési Bizottság, a Repülőtéri Bizottság, a Nemzetközi Verseny Bizottság és a Versenybírói Felkészítés Bizottság ülésein. Ante Sanader, a Horvát Tűzoltó Szövetség elnöke, a CTIF alelnöke október 29- én egynapos látogatást tett Magyarországon aki a magyar felsőfokú tűzoltó és katasztrófavédelmi képzésről tájékozódott. Magyarországi tartózkodása során találkozott és megbeszélést folytatott a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökével. A Burgenlandi Tűzoltó Szövetség november 8-án Eisenstadtban kiemelkedő munkája elismerésérül, melyet elsősorban a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése érdekében tett, Békés János ny. tű. ezredesnek a Burgenlandi Tűzoltó Szövetség Tűzoltósági Érdemérem arany fokozatát adományozta. 2.1.) Tűzoltóverseny Bizottság (2014. október 9. előtt Tagozat) Megtartotta az MTSZ TT ülését február 22.-én Budapesten és elfogadta a évi munkatervét és annak költségigényét. Az országos tűzoltóversenyekre a versenybírói felkészítést április között Zánkán megtartotta. A felkészítésen összesen 55 ifjúsági és hagyományos versenybíró vett részt. A felkészítésre a felszereléseket Pázmánd ÖTE és Kőszeg ÖT (időmérő berendezés), Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (szállítás) biztosította. Pázmánd ÖTE és Mór ÖTE ifjúsági és hagyományos (felnőtt) rajok segítették a gyakorlati foglalkozásokat. V. Országos Hagyományos és a VII. Országos Ifjúsági Tűzoltóverseny június 7-8. között végrehajtásra került. A versenyen 716 fő vett részt, amelyből 261 ifjúsági és 455 felnőtt tűzoltó versenyzett. A CTIF évi XX. Nemzetközi Ifjúsági versenyére az országos versenyünk egyben kvalifikáció is volt. A CTIF verseny Lengyelországban Opole városban lesz, erre a versenyre a versenykiírásunk szerint az országos versenyünk első helyezett lány és fiú csapatai utazhatnak, így Pázmánd ÖTE lány és Békéssámson ÖTE fiú csapatait kell neveznünk. 7

8 A CTIF évi XX. Nemzetközi Ifjúsági Tűzoltóversenye előkészítésére a CTIF által szervezett ifjúsági versenybírói felkészítésre (Ausztria, Linz) a magyar versenybírók delegálása megtörtént, amely alapján a MTSZ-től 3 fő nemzetközi versenybírót a évi CTIF versenyre is felkértek. A Magyar Tűzoltó Szövetséghez érkezett a Horvát Tűzoltószövetség meghívására Békéssámson ÖTE ifjúság fiú csapata Horvátországban vett részt ifjúsági versenyen. Cseh Tűzoltószövetség két hagyományos (felnőtt) versenyrajt hívott a CTIF szabályok szerinti országos versenyükre, amelyen Pázmánd ÖTE férfi és Ruzsa ÖTE férfi raja vett részt. Az LTSZ kérésére október 04-én Dunaújvárosba szervezett országos versenyhez versenybírókat biztosítottunk. Valamennyi MTSZ TT eseményről írásos anyagok és képek az MTSZ honlapján megjelentek. 2.2.) Hagyományőrző Bizottság (2014. október 9. előtt Tagozat) A Magyar Hagyományőrző Tűzoltók Találkozójára Hajdúszoboszlón került sor január 25-én, amelyen az előadók között volt az MTSZ elnöke, Kovács Ferenc tű. ddtb. a HBMKI Igazgatója, Berki Imre a Katasztrófavédelem Központi Múzeum igazgatója és Dr. Sóvágó László, Hajdúszoboszló Város Polgármestere. A rendezvényen a diák-tűzoltóság fontos szerepe, a hagyományőrzés fontossága, módszerei és a versenynaptár egyeztetése mellett kocsifecskendő-kiállításra is sor került. Az országos bajnokságról elmondható, hogy a nehéz anyagi helyzet ellenére szinte minden helyszínen megtalálhatók voltak más nemzetek csapatai. A versenyek helyszínei és időpontjai: Április 12. Mezőcsát, Április 26. Lajosmizse, Május 11. Székesfehérvár, Június 22. Ónod, Július 26. Vése, Augusztus 17. Balmazújváros, Augusztus 24. Szerencs, Szeptember 13. Berettyóújfalu, Szeptember 28. Budapest. Kiemelkedett a versenyek közül a budapesti, ahol 3 felvidéki csapat 1 erdélyi, 5 délvidéki, 1 Boszniai 1 szerbiai, 3 csehországi és 1 lengyel csapat nevezését fogadták el a szervezők és ezen a rendezvényen egy időben két gőzfecskendő működését tekinthették meg a rendezvény résztvevői. 8

9 2014-ban négy hagyományőrzésben részt vevő egyesület képviselte Magyarországot külföldön. A XIII. ker. ÖTE 7 alkalommal (Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Horvátország, Belgium, Bosznia-Hercegoviona és Szerbia), a Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány csapata Horvátországban, Mezőcsát ÖTE Szlovákiában, a Mosonmagyaróvár Csehországban. A Magyar Tűzoltó Szövetség felkérésére Magyarországot és a hagyományőrző tűzoltókat képviseltük a Csehországi június 6-7. Litomericei tűzoltó fesztiválon. ahol bemutatták a cseh gyártású tűzoltó járműveket a régmúlttól napjainkig, kocsifecskendőket, gőzfecskendőket, Prága személygépkocsi tűzoltóautókat és tűzoltógépjárműveket a régmúltról. Hatodik alkalommal vett részt Magyarországról csapat a lengyelországi Smiegelben augusztus án a Hagyományőrző Tűzoltók XI. Európai és a XIV. Országos Kocsifecskendő versenyén. Magyarországot és a hagyományőrző tűzoltókat képviseltük a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltó Szervezete, az Országos Tűzoltó Történelmi Bizottság által október án szervezett tűzoltó történészek és gyűjtők III Nemzetközi tűzoltó szemináriumán. 2.4.) Ifjúsági Bizottság (2014. október 9. előtt Tagozat) Ifjúsági Tagozat (MTSZ IT, október 9-től Ifjúsági Bizottság) évi munkaprogramja a következők szerint teljesült: Az országos tűzoltóverseny előtt megtartott bírói felkészítésen, továbbá a június 7-8. között megrendezett VII. Országos Ifjúsági Tűzoltóverseny lebonyolításában részt vettünk, amelyen 261 ifjúsági tűzoltó eredményesen szerepelt. Az ÖTOSZ Fonyódon rendezett IX. Ifjúsági tábor záróünnepségén az IT vezetője képviselte a MTSZ-t. A tábort július 6-13-a között tartották, amelyen 81 gyermek és 26 felnőtt vett részt. Az MTSZ tagozatai az elkövetkezendő időkben fokozottabban együttműködnek az ifjúsági tűzoltók oktatásában, nevelésében. Az MTSZ IT két ÖTE kérésére javasolt támogatást rendezvényeik lebonyolításához a tagozat költségvetésének terhére: DOHÖTE szervezésében Nemzetközi Ifjúsági Szaktábor, Bázakerettye településen, Vértestolnai ÖTE szervezésében gyermek ifjúsági tűzoltó verseny Vértestolnán. 9

10 2.5.) Létesítményi Tagozat Az MTSZ-szel társszövetségeként aktívan részt vett az elnökségi, OT üléseken és küldött-közgyűléseken. Közös, együttes szakmai munkát folytattak a létesítményi tagozattal, minden rendezvényükön a két szövetség együttes munkáját és a létesítményi tűzoltóságok egységét hangsúlyozták. Részt vettek a három szövetség bizottsági munkájában, mely a jövőbeni együttműködést készíti el. A közgyűlési határozatukkal kifejeztük szándékunkat a társszövetségekkel történő együttműködésre, ennek szellemében elkészült, bejegyzésre került október 9.-én jogerőre emelkedett a megújult MTSZ alapszabálya. Az előzmények figyelembevételével december 2-i levelében kérte az LTSZ tagfelvételét az MTSZ-be Udvardi Sándor elnök. Egyben tájékoztatást adott a 13/2014. (V.28), 1-2-3/2014 (10.31) határozatokban szereplő tisztségviselőkről. A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége (LTSZ) és a Magyar Tűzoltó Szövetség Létesítményi Tagozata Dunaújvárosban október 04.-én országos létesítményi tűzoltó versennyel egybekötött szakmai napot szervezett, amelynek célja volt az ország létesítményi tűzoltóságai közötti kapcsolatépítés és barátság elmélyítésének, lehetőségének biztosítása, a létesítményi tűzoltóságok tűzoltó rajainak színvonalas versenyzési lehetőséget biztosítani, a létesítményi tűzoltók fizikai erőnlétének fejlesztése, a szakmai felkészítés részeként az együttműködés képességének erősítése, a gyakorlati tudás gyarapítása. 10

MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Szám: /2014 Jegyzőkönyv a Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Küldöttgyűléséről Helyszín: a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság épületének II. emeleti Díszterme (cím: 1081 Budapest,

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Magyar Tűzoltó Szövetség 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Tisztelt Olvasónk! A MTSZ múltja, elődeink eredményei köteleznek arra minket, hogy szervezetünk élen járjon mindazon területeken, amely a

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról.

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. 1 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim! A beszámoló összeállításánál fontos

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről 86-3/2013/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2009 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Benye János pv. alezredes a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza Bojti Imre nyá. pv. alezredes, fôtanácsos, a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014. évről

HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014. évről HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014. évről Szervezet neve: HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (HOSOSZ). Székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 53. Bírósági bejegyzés

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2013 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai BESZÁMOLÓ A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÁGAZATI CIVIL CSELEKVÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (2008-2010) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK (2009 MÁJUS 1--2010 MÁRCIUS 31) EREDMÉNYEIVEL A beszámolási időszak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Város költségvetésében szereplő önkormányzati civil pályázati önerőalap 2007. évi

Részletesebben

Beszámoló a Vas megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vas megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség 2014. évi tevékenységéről VAS MEGYEI SZENT FLÓRIÁN TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 9700 Szombathely Ady tér 1. Web: www.vastuoszov.hu Beszámoló a Vas megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség 2014. évi tevékenységéről 1 Tartalom: Bevezető 2014.

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére 4. Tárgy: Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2014. 1-9 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség. 2012. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség. 2012. évi munkájáról BESZÁMOLÓ A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Elnök Urak! 2012. évi munkájáról A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség a 2012-ben a maga elé tűzött feladatait

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS Jóváhagyom! Budapest, 2015. -n... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató BESZÁMOLÓ a BM OKF Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

II.Az év legfontosabb célkitűzései

II.Az év legfontosabb célkitűzései I. BEVEZETŐ A katasztrófavédelem nemzeti ügy és a társadalom által elvárt szerepének betöltése az új Alaptörvénnyel összhangban megköveteli a különböző természeti-, és egyéb változásokhoz igazodó korrekciók

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2010-2014. ÉVEKBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2010-2014. ÉVEKBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség H-1052 Budapest, Városház u. 9-11. Tel.; Fax: 220-2043 www.fpvsz.hu Adószám: 18095269-1-41 Bankszámlaszám: OTP 11705008-20465377-00000000 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS 8. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről Ikt. sz{m: 298-19/2012. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/144-5/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat HÍRLEVÉL /42. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2007. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2007. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben