2014. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Szám: /2015. MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Budapest, február. Dobson Tibor tű. dandártábornok elnök Cím: 1081 Budapest, Dologház u Telefon: ; Web: 1

2 A Magyar Tűzoltó Szövetség (továbbiakban: MTSZ) a megyei/budapesti tűzoltó szövetségeket képviselő társadalmi szervezet, amely tagszervezeteiben önállóan, illetve az elnökség, tagozatok és szakmai bizottságok által végzi tevékenységét. A szervezet tagozatai a október 09-én a Fővárosi Törvényszék 11.Pk /1990/49. számon elfogadott jogerős végzése alapján az Önkéntes Tűzoltó Egyesületi, Önkormányzati és a Létesítményi Tagozatok, szakmai bizottságai a Verseny, az Ifjúsági, a Hagyományőrző, továbbá a 2015-ben megalakuló Jogi, Kommunikációs, Kárpát-medencei, Képzési Bizottságok. A Magyar Tűzoltó Szövetség (továbbiakban: MTSz) a évi tevékenysége során is kiemelt figyelmet fordított a közbiztonság részét képező tűzmegelőzési, tűzoltási, műszakimentési, illetve katasztrófa-elhárítási feladatokban való minél hatékonyabb közreműködésre, illetve az együttműködés alapját közbiztonsági és környezetvédelmi célokat szolgáló széleskörű társadalmi összefogásra. A MTSz múltja, elődeink eredményei köteleznek arra, hogy szervezetünk a szakmai érdekképviseletben egyesítő, a közbiztonság részét képező tűzvédelemben, továbbá közösségerősítésben, az utánpótlás nevelésben hatékony, a lakosság, illetve a gazdaság védelmét szolgáló társadalmi kapcsolatainkban, kezdeményező és együttműködő legyen. A MTSz a lakosság védelme érdekében ebben az évben is fenntartotta a kölcsönösen előnyös szakmai együttműködéseit, illetve erősítette az európai, azon belül a Visegrádi, valamint a szomszédos országok partner szövetségeivel a kapcsolatot, különös figyelmet fordított a határon túli magyarlakta településeken az önkéntes tűzoltó egyesületek létrehozására, illetve fejlődésük, fejlesztésük elősegítésére. A fenti célok az esélyegyenlőség szempontjából összhangban voltak és vannak a hazai törekvésekkel, előtérbe helyeztük a határmenti szakmai kapcsolatok fontosságát, a lakosság bizalmának erősítését, az önkéntes társadalmi támogatás és a civil együttműködés fejlesztését. A tűzvédelmi célú nemzetközi szervezetekben tovább folytattuk tevékenységünket, egyben kiegyensúlyozott nemzetközi kapcsolatokra törekedtünk más országok tűzoltó szövetségeivel. Folytattuk a társszövetségekkel, oktatási intézményekkel való együttműködést, az ifjúság felkészítését az önkéntes feladatvállalásra történő motiváció, illetve a környezettudatos magatartás kialakítása és az utánpótlás érdekében. A nemzetközi kapcsolatok között ki kell emelni a CTIF-n belüli tagságunkat is, ahol a szakmai konferenciák egyik kiemelt témája a 2

3 hazánkat is érintő természeti katasztrófák (árvíz, villámárvíz, földcsuszamlás, erdőtüzek) számának növekedése, ami nagy kihívás elé állítja a tűzoltóságokat, de e mellett hangsúlyt kap a szakmai fejlődést is szolgáló tűzoltó versenyek megrendezése is. A CTIF évi Belgrádban megtartott Küldöttértekezleten többek között döntés született a nemzetközi tűzoltó ifjúsági verseny 2015-ben megrendezésre kerülő helyszínéről, amely Lengyelországban, Opole-ban július között kerül megrendezésre. A évi CTIF Küldöttértekezlet megrendezésére három ország pályázott: Magyarország, Bulgária és Finnország. A CTIF Önkéntes Tűzoltók Munkacsoportja 2014 februárjában (illetve azóta 2014 novemberében is) tartott ülést, melyen 10 ország vett részt. Hangsúlyozták, hogy az önkéntes tűzoltók körében is országok közötti összefogásra van szükség, amelyhez Magyarország a szeptemberében megrendezett Nemzetközi Tűzoltó Szövetségek Elnöki Találkozójával is hozzájárult. A források költség-hatékony felhasználására törekedtünk a minél szélesebb körű aktív, támogató társadalmi bázis megőrzése, illetve bővítése, valamint a működést és a fejlődést biztosító, a közösségépítés és erősítés, a mások érdekében vállalt önkéntes segítségnyújtás és az ehhez kapcsolódó utánpótlást biztosító fiatalok felkészítése, nem utolsó sorban pedig a hagyományok ápolása céljából. Hagyományaink megőrzése mellett további célunk volt, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek a vállalt tevékenység végzéséhez szükséges megfelelő feltételrendszerrel rendelkezzenek, amellyel az önkéntes tűzoltó egyesületek az eddiginél hatékonyabb támogatást, nagyobb nyilvánosságot és elismerést kapjanak, ezáltal növekedjen a közösséget összetartó erejük. 1) MTSZ elnökség tevékenysége 1.1. Elnökség általános tevékenysége A nem hivatásos tűzoltóságok szakmai érdekvédelmi képviselete egységessé vált a április 12-ei Közgyűlés határozata alapján, amelynek megfelelően az Alapszabályt módosítottuk. Az MTSZ elnöksége a BM OKF vezetésével történő együttműködés alapján kiemelten foglalkozott az önkéntes tűzoltó egyesületek anyagi, pénzügyi, technikai, szakmai fejlesztésének megvalósításával, amelyhez a Kormány a BM OKF főigazgatójának 3

4 javaslatára, a belügyminiszter egyetértésével évre 300 millió forint mértékűre emelte az állami támogatást. Az elnökség rendszeresen megkapta és véleményezte az ÖTE-k működésére vonatkozó jogszabálytervezeteket, valamint képviselte a MTSz-t a különböző pályázatok előkészítésében és lebonyolításában. Az elnökség a hatékony területi képviselettel a területi és helyi szintű kapcsolattartást tovább erősítette, szélesítette társadalmi és mélyítette szakmai kapcsolatainkat, továbbá részt vett országos szintű és szervezésű programokban, Erősítettük az MTSZ kormányzati és lakossági ismertségét, valamint elismertségét, rendszeresen aktualizáltuk a honlapot. Költség-hatékony módon biztosítottuk az országos rendezvények megtartását, illetve növeltük a tagozatok támogatását, továbbá kiemelt hangsúlyt helyeztünk a hagyományok őrzésére, valamint a kiemelkedő tevékenységet végző tagjaink munkájának elismerésére Elnökségi, OT ülések, küldöttgyűlés, országos, nemzetközi rendezvények Elnökségi ülést 3 alkalommal: január 31-én, október 16-án és december 16-án, míg OT ülést 2 alkalommal február 25-én és október 16-án tartottunk. Közgyűlésre ápr. 12-án került sor. Flórián Nap alkalmából május 03-án Pilisszentivánon Országos Tűzoltó Találkozó és Börze került megrendezésre. A szeptember án Balatonföldváron a Hotel Jogarban megrendezett Önkéntes Tűzoltó Szövetségek Elnökeinek Nemzetközi Találkozóján a szomszédos és a V4, valamint a partner országok tűzoltó szövetségeinek elnökeivel erősítettük az együttműködésünket, különös figyelmet fordítottunk a határontúli magyarlakta területek önkéntes tűzoltó egyesületeinek szakmai támogatására, ezáltal a nemzeti összefogásra. Az elnökségi, ill. OT üléseken többek között megvitatásra került az egységes szakmai érdekképviselet előkészítése, majd elfogadása, a határon túli kapcsolataink fejlesztése, a tűzoltó nap, országos tűzoltó találkozó és az ifjúsági és sportverseny előkészítése, a szövetség megnövekedett, különböző adminisztrációs feladatainak ellátása miatti finanszírozás. Kiemelt téma a határon túli önkéntes tűzoltó tagozat létrehozása, a magyarlakta területek önkéntes tűzoltóságainak szakmai fejlesztése érdekében történő, un. hálózatba szervezés Kárpátmedencei Önkéntes Tűzoltó Hálózat néven, valamint az Önkormányzati Tűzoltóságok Tagozat felvétele a MTSZ-be. 4

5 Döntés született a MTSz tagozatai, bizottságai, a határon túli önkéntes tűzoltóságok vezető képviselőinek részvételével 2015-ben a Szarvasra tervezett konferencia megtartásáról. 1.3.) Gazdasági tevékenység, ügyintézés, adminisztráció A MTSZ Iroda adminisztrátora feladatai közé tartozott továbbra is a BM OKF illetékes munkatársaival és a megyei tűzoltó szövetségekkel való kapcsolattartás, a támogatásokkal összefüggő levelezés, anyagok bekérése és kapcsolódó egyeztetések végzése, postai, és egyéb intézményekkel kapcsolatos ügyintézés. Segítettük és koordináltuk a évre vonatkozó hiánypótlások benyújtását, valamint az MTSZ képviselői részt vettek a pályázatok elbírálásain. A megyei/budapesti szövetségek évi állami támogatásához a szerződések megkötését, a támogatások átutalását és a kapcsolódó teljes körű ügyintézést számlák, beszámolók, összesítők bekérése a MTSZ elnöke által - a jelentősen megnövekedett munka, a többletfeladatok ellátására - megbízott gazdasági szakértő végezte. A szakértő így ellátta az év folyamán a támogatási elszámolások miatti egyeztetés lefolytatását, a kiegészítések bekérését a megyei/budapesti elnököktől, illetve a szükséges dokumentáció BM-be történő megküldésének előkészítését. A gazdasági vezető az anyagi, pénzügyi tevékenysége mellett elkészítette az előző évi költségvetési szakmai beszámolót, munkatervét. A feladata volt a megváltozott támogatási rendszer miatt a megyei/budapesti tűzoltó szövetségek felé, a támogatási szerződésben foglaltak szerint az átutalások végzése, a részbeszámolók, jelentési kötelezettségek elkészítése és a jövő évi költségvetés tervezése. A könyvelő iroda elkészített az MTSZ mérlegét, közhasznúsági jelentését. 1.4 Honlap-kezelés A honlap felületét ebben az évben lényegesen több tartalommal feltöltöttük, a lehetőségeket kihasználtuk, hogy a közel 1100 önkéntes tűzoltó egyesület, valamint a megyei/budapesti szövetségek részére a MTSZ tevékenységéről - rendezvények, versenyek, ülések, szakmai egyeztetések, stb. - megfelelő színvonalú tájékoztatást nyújtsunk, továbbá a MTSZ-ről szóló kiadványainkat is megjeleníttettük magyar és angol nyelven, pdf. formátumban. 5

6 2. ) Tagozatok, Bizottságok tevékenysége A MTSZ átalakulását követően október 9. után a korábban működő tagozatai közül csak a Létesítményi Tagozat maradt tagozatként, a többi tagozat bizottságként folytatta munkáját. Az Önkormányzati Tagozat munkájáról és költségvetéséről önállóan beszámol, míg a Létesítményi Tagozat MTSZ-en belül végzett tevékenységét a 2.5 pont tartalmazza. 2.1.) Nemzetközi, Határ-menti (Kárpát-medencei) Kapcsolatok A nemzetközi együttműködés szempontjából jelentős esemény volt a Magyar Tűzoltó Szövetség és a Szlovák Tűzoltó Szövetség által újonnan kötött Együttműködési Megállapodás, melynek aláírására július 4-én került sor a szlovákiai Komarnóban. A Nemzetstratégia Kutató Intézettel együttműködve és támogatásával Kárpátalján, Székelyföldön, és Délvidéken megszerveztük a helyi önkéntes tűzoltóságok egyetértésével a szakmai hálózatokat. Az év során Erdélyben és a Vajdaságban több alkalommal a MTSZ szervezésében továbbképzéseket tartottunk. Több esetben találkoztak a Magyar Tűzoltó Szövetség alelnökei a szomszédos országok önkéntes tűzoltóival, melyek közül kiemelést érdemel Erdélyben, júniusában a 3 napos képzés szervezése a helyi (Parajd, Korond, Rögös, Székelykeresztúr) önkéntes tűzoltóinak. Hasonló esemény volt a július között 2x3 napos továbbképzés Székelykeresztúron és Gyergyóújfaluban, amelyet a Békés megyei Tűzoltó Szövetség tartott. Az év során valamennyi országos rendezvényünkre meghívtuk a határon túli önkéntes tűzoltó hálózatok képviselőit. Jelentős esemény volt a CTIF, a Nemzetközi Tűzoltó Szövetség évi küldöttértekezlete, melynek megtartására szeptember között Belgrádban került sor a Szerb Tűzoltó Szövetség szervezésében. A rendezvényen 28 ország képviselője vett részt közel 100 küldöttel. A közgyűlésen Tore Eriksson, a CTIF elnöke felhívta a figyelmet a tűzoltói közösség előtt álló újabb kihívásokra, majd megemlékezett az Európát, köztük hazánkat is sújtó árvizekről, a szélsőséges időjárásról. A Magyar Nemzeti Bizottság 2010-től megújultan vesz részt a nemzetközi közösség életében, ma 6

7 már valamennyi szakmai bizottságban, munkacsoportban dolgozik magyar képviselő. Legújabb tagjai a múzeumi és orvosi bizottságokban tevékenykednek. Bekapcsolódik a,,nők a tűzoltóságoknál elnevezésű új szervezet munkájába, amely ezen a rendezvényen vált a CTIF tényleges munkabizottságává ben Magyarország részt vett a CTIF Veszélyes anyag Bizottság, a Tűzmegelőzési Bizottság, a Repülőtéri Bizottság, a Nemzetközi Verseny Bizottság és a Versenybírói Felkészítés Bizottság ülésein. Ante Sanader, a Horvát Tűzoltó Szövetség elnöke, a CTIF alelnöke október 29- én egynapos látogatást tett Magyarországon aki a magyar felsőfokú tűzoltó és katasztrófavédelmi képzésről tájékozódott. Magyarországi tartózkodása során találkozott és megbeszélést folytatott a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökével. A Burgenlandi Tűzoltó Szövetség november 8-án Eisenstadtban kiemelkedő munkája elismerésérül, melyet elsősorban a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése érdekében tett, Békés János ny. tű. ezredesnek a Burgenlandi Tűzoltó Szövetség Tűzoltósági Érdemérem arany fokozatát adományozta. 2.1.) Tűzoltóverseny Bizottság (2014. október 9. előtt Tagozat) Megtartotta az MTSZ TT ülését február 22.-én Budapesten és elfogadta a évi munkatervét és annak költségigényét. Az országos tűzoltóversenyekre a versenybírói felkészítést április között Zánkán megtartotta. A felkészítésen összesen 55 ifjúsági és hagyományos versenybíró vett részt. A felkészítésre a felszereléseket Pázmánd ÖTE és Kőszeg ÖT (időmérő berendezés), Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (szállítás) biztosította. Pázmánd ÖTE és Mór ÖTE ifjúsági és hagyományos (felnőtt) rajok segítették a gyakorlati foglalkozásokat. V. Országos Hagyományos és a VII. Országos Ifjúsági Tűzoltóverseny június 7-8. között végrehajtásra került. A versenyen 716 fő vett részt, amelyből 261 ifjúsági és 455 felnőtt tűzoltó versenyzett. A CTIF évi XX. Nemzetközi Ifjúsági versenyére az országos versenyünk egyben kvalifikáció is volt. A CTIF verseny Lengyelországban Opole városban lesz, erre a versenyre a versenykiírásunk szerint az országos versenyünk első helyezett lány és fiú csapatai utazhatnak, így Pázmánd ÖTE lány és Békéssámson ÖTE fiú csapatait kell neveznünk. 7

8 A CTIF évi XX. Nemzetközi Ifjúsági Tűzoltóversenye előkészítésére a CTIF által szervezett ifjúsági versenybírói felkészítésre (Ausztria, Linz) a magyar versenybírók delegálása megtörtént, amely alapján a MTSZ-től 3 fő nemzetközi versenybírót a évi CTIF versenyre is felkértek. A Magyar Tűzoltó Szövetséghez érkezett a Horvát Tűzoltószövetség meghívására Békéssámson ÖTE ifjúság fiú csapata Horvátországban vett részt ifjúsági versenyen. Cseh Tűzoltószövetség két hagyományos (felnőtt) versenyrajt hívott a CTIF szabályok szerinti országos versenyükre, amelyen Pázmánd ÖTE férfi és Ruzsa ÖTE férfi raja vett részt. Az LTSZ kérésére október 04-én Dunaújvárosba szervezett országos versenyhez versenybírókat biztosítottunk. Valamennyi MTSZ TT eseményről írásos anyagok és képek az MTSZ honlapján megjelentek. 2.2.) Hagyományőrző Bizottság (2014. október 9. előtt Tagozat) A Magyar Hagyományőrző Tűzoltók Találkozójára Hajdúszoboszlón került sor január 25-én, amelyen az előadók között volt az MTSZ elnöke, Kovács Ferenc tű. ddtb. a HBMKI Igazgatója, Berki Imre a Katasztrófavédelem Központi Múzeum igazgatója és Dr. Sóvágó László, Hajdúszoboszló Város Polgármestere. A rendezvényen a diák-tűzoltóság fontos szerepe, a hagyományőrzés fontossága, módszerei és a versenynaptár egyeztetése mellett kocsifecskendő-kiállításra is sor került. Az országos bajnokságról elmondható, hogy a nehéz anyagi helyzet ellenére szinte minden helyszínen megtalálhatók voltak más nemzetek csapatai. A versenyek helyszínei és időpontjai: Április 12. Mezőcsát, Április 26. Lajosmizse, Május 11. Székesfehérvár, Június 22. Ónod, Július 26. Vése, Augusztus 17. Balmazújváros, Augusztus 24. Szerencs, Szeptember 13. Berettyóújfalu, Szeptember 28. Budapest. Kiemelkedett a versenyek közül a budapesti, ahol 3 felvidéki csapat 1 erdélyi, 5 délvidéki, 1 Boszniai 1 szerbiai, 3 csehországi és 1 lengyel csapat nevezését fogadták el a szervezők és ezen a rendezvényen egy időben két gőzfecskendő működését tekinthették meg a rendezvény résztvevői. 8

9 2014-ban négy hagyományőrzésben részt vevő egyesület képviselte Magyarországot külföldön. A XIII. ker. ÖTE 7 alkalommal (Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Horvátország, Belgium, Bosznia-Hercegoviona és Szerbia), a Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány csapata Horvátországban, Mezőcsát ÖTE Szlovákiában, a Mosonmagyaróvár Csehországban. A Magyar Tűzoltó Szövetség felkérésére Magyarországot és a hagyományőrző tűzoltókat képviseltük a Csehországi június 6-7. Litomericei tűzoltó fesztiválon. ahol bemutatták a cseh gyártású tűzoltó járműveket a régmúlttól napjainkig, kocsifecskendőket, gőzfecskendőket, Prága személygépkocsi tűzoltóautókat és tűzoltógépjárműveket a régmúltról. Hatodik alkalommal vett részt Magyarországról csapat a lengyelországi Smiegelben augusztus án a Hagyományőrző Tűzoltók XI. Európai és a XIV. Országos Kocsifecskendő versenyén. Magyarországot és a hagyományőrző tűzoltókat képviseltük a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltó Szervezete, az Országos Tűzoltó Történelmi Bizottság által október án szervezett tűzoltó történészek és gyűjtők III Nemzetközi tűzoltó szemináriumán. 2.4.) Ifjúsági Bizottság (2014. október 9. előtt Tagozat) Ifjúsági Tagozat (MTSZ IT, október 9-től Ifjúsági Bizottság) évi munkaprogramja a következők szerint teljesült: Az országos tűzoltóverseny előtt megtartott bírói felkészítésen, továbbá a június 7-8. között megrendezett VII. Országos Ifjúsági Tűzoltóverseny lebonyolításában részt vettünk, amelyen 261 ifjúsági tűzoltó eredményesen szerepelt. Az ÖTOSZ Fonyódon rendezett IX. Ifjúsági tábor záróünnepségén az IT vezetője képviselte a MTSZ-t. A tábort július 6-13-a között tartották, amelyen 81 gyermek és 26 felnőtt vett részt. Az MTSZ tagozatai az elkövetkezendő időkben fokozottabban együttműködnek az ifjúsági tűzoltók oktatásában, nevelésében. Az MTSZ IT két ÖTE kérésére javasolt támogatást rendezvényeik lebonyolításához a tagozat költségvetésének terhére: DOHÖTE szervezésében Nemzetközi Ifjúsági Szaktábor, Bázakerettye településen, Vértestolnai ÖTE szervezésében gyermek ifjúsági tűzoltó verseny Vértestolnán. 9

10 2.5.) Létesítményi Tagozat Az MTSZ-szel társszövetségeként aktívan részt vett az elnökségi, OT üléseken és küldött-közgyűléseken. Közös, együttes szakmai munkát folytattak a létesítményi tagozattal, minden rendezvényükön a két szövetség együttes munkáját és a létesítményi tűzoltóságok egységét hangsúlyozták. Részt vettek a három szövetség bizottsági munkájában, mely a jövőbeni együttműködést készíti el. A közgyűlési határozatukkal kifejeztük szándékunkat a társszövetségekkel történő együttműködésre, ennek szellemében elkészült, bejegyzésre került október 9.-én jogerőre emelkedett a megújult MTSZ alapszabálya. Az előzmények figyelembevételével december 2-i levelében kérte az LTSZ tagfelvételét az MTSZ-be Udvardi Sándor elnök. Egyben tájékoztatást adott a 13/2014. (V.28), 1-2-3/2014 (10.31) határozatokban szereplő tisztségviselőkről. A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége (LTSZ) és a Magyar Tűzoltó Szövetség Létesítményi Tagozata Dunaújvárosban október 04.-én országos létesítményi tűzoltó versennyel egybekötött szakmai napot szervezett, amelynek célja volt az ország létesítményi tűzoltóságai közötti kapcsolatépítés és barátság elmélyítésének, lehetőségének biztosítása, a létesítményi tűzoltóságok tűzoltó rajainak színvonalas versenyzési lehetőséget biztosítani, a létesítményi tűzoltók fizikai erőnlétének fejlesztése, a szakmai felkészítés részeként az együttműködés képességének erősítése, a gyakorlati tudás gyarapítása. 10

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség Dobson Tibor ddtb., elnök Fő cél Egységes tűzoltó szövetség megteremtése Minta: Elődeink által lerakva! A közelmúlt Részérdekek akadályozták az egység megteremtését Szervezetei:

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Magyar Tűzoltó Szövetség 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Tisztelt Olvasónk! A MTSZ múltja, elődeink eredményei köteleznek arra minket, hogy szervezetünk élen járjon mindazon területeken, amely a

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Szám: /2014 Jegyzőkönyv a Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Küldöttgyűléséről Helyszín: a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság épületének II. emeleti Díszterme (cím: 1081 Budapest,

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

IV. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 2. forduló Berettyóújfalu

IV. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 2. forduló Berettyóújfalu Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. *: 4001 Debrecen, Pf.: 155 Tel: (52) 521-920; 521-912 Fax: (52) 521-945; 521923 e-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány 8000 Székesfehérvár Szent Flórián körút 2. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. március 14. Katczer László elnök 2 Havranek

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

V E R S E N Y K I Í R Á S

V E R S E N Y K I Í R Á S Magyar Tűzoltó Szövetség Békés Megyei Tűzoltó Szövetség Szám: 7-3/2012. V E R S E N Y K I Í R Á S A Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Tanácsa 2012. április 26-án megtartott ülése határozatának megfelelően

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év Kunszentmiklós, 2007. április 22. Tartalom I. A Puszta Hangja Egyesület alapadatai II. Számviteli beszámoló IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról V. A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Dátum: 2014. május 10. 10 óra Helyszín: Dunaújváros, Campus Aréna Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula Az Elnökségi ülés napirendi pontjai: 1. Női U19-es

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség Szám: /2015. V E R S E N Y K I Í R Á S A ( továbbiakban: MTSZ ) a 2015. évi VI. Országos Hagyományos Tűzoltó Versenyt a Tolna Megyei

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

A VIII. ORSZÁGOS TŰZOLTÓ és IV. ORSZÁGOS VFCS SZAKMAI VETÉLKEDŐK DÖNTŐJÉNEK EREDMÉNYEI

A VIII. ORSZÁGOS TŰZOLTÓ és IV. ORSZÁGOS VFCS SZAKMAI VETÉLKEDŐK DÖNTŐJÉNEK EREDMÉNYEI PAGE 1 A VIII. ORSZÁGOS TŰZOLTÓ és IV. ORSZÁGOS VFCS SZAKMAI VETÉLKEDŐK DÖNTŐJÉNEK EREDMÉNYEI A LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGOK GÉPJÁRMŰVEZETŐ KATEGÓRIÁJÁBAN: 3. helyezett: Illés István (Tűzoltó és Műszaki Mentő

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2013. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2013. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség H-1052 Budapest, Városház u. 9-11. Tel.; Fax: 220-2043 www.fpvsz.hu Adószám: 18095269-1-41 Bankszámlaszám: OTP 11705008-20465377-00000000 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

NKH JÁRMŰVES SZAKÁGVEZETŐI ÉRTEKEZLET Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete 2012.02.29

NKH JÁRMŰVES SZAKÁGVEZETŐI ÉRTEKEZLET Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete 2012.02.29 NKH JÁRMŰVES SZAKÁGVEZETŐI ÉRTEKEZLET Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete 2012.02.29 Nagy Zsolt Elnök Tartalom 1. BTE megalakulása, célok 2. BTE a weben 3. Veszélyes áru konferenciák 4.

Részletesebben

Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer

Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer . Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer A Horvát Tűzoltó Szövetség előadása A Horvát Tűzoltó Szövetség a hivatásos és önkéntes tűzoltók ernyőszervezete 1999 óta. A tűzoltószövetségek

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK A 2013. ÉVI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS RÉSZTVEVŐIT!

ÜDVÖZÖLJÜK A 2013. ÉVI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS RÉSZTVEVŐIT! ÜDVÖZÖLJÜK A 2013. ÉVI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS RÉSZTVEVŐIT! Dr. Horváth Sándor elnök 2013. május 29. Az elmúlt év értékelése A Postások Szakmai Egyesülete a 2012-es évet tekintve programokban gazdag, sikeres

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

A Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozatala és célkitűzései Farkas Szabolcs

A Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozatala és célkitűzései Farkas Szabolcs A Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozatala és célkitűzései Farkas Szabolcs műszaki elnökhelyettes Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala MIE konferencia - 2015. november 25-26. 680 évvel ezelőtt Visegrádon

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ)

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Ikt.szám.: 18-1/8/2012. JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) Készült a Lengyel Nemzetiségi

Részletesebben

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI!

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI! Kitöltési útmutató Sz-Sz-B. Megyei Igazgatóság Bajnokságaira való nevezés feltételeinek teljesítéséhez (Hivatkozási szám a versenykiírásban szereplővel azonos) MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A 2010. május 27.én 16:00 órára meghirdetett megismételt rendkívüli

JEGYZŐKÖNYV. A 2010. május 27.én 16:00 órára meghirdetett megismételt rendkívüli 2010.Május27.15:00óra AMagyarFallabda(Squash)Szövetség 2009éviközgyűlése GriffSportcentrumHotelGrifftárgyalótermében (BudapestXI.,BartókBélaút152.) JEGYZŐKÖNYV A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség 2010.

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) Békés Megyei Lovas Szövetség JEGYZŐKÖNYV a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről Időpont: 2012. június 18. 17 00 óra Helye: Békéscsaba, Pásztor u. 34. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. számú

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013- ban nyújtandó támogatások keretében

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április

Részletesebben

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlésnek az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről Budapest, 2013. március ELŐTERJESZTÉS az Ellenőrző Bizottság

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 1-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 1-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 1/2012. (II. 1.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 1-ei ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

KSHÍE. Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász Egyesület. /Szeghalmi kistérség/

KSHÍE. Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász Egyesület. /Szeghalmi kistérség/ KSHÍE Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász Egyesület /Szeghalmi kistérség/ 2011 Beszámoló a Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász Egyesület 2011 évi munkájáról, tevékenységéről, eredményeiről 2011 2 Tartalom

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2009. március 10. Főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda Szövetség 2008. évben

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2.

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Sopron, 2011. május 6. Ifj. Schneider István elnök 1 A Fertő tavi Vitorlás Szövetség közhasznúsági jelentése

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS TŰZOLTÓ KIKÉPZŐKÖZPONT LÉTREHOZÁSA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TŰZOLTÓKÉPZÉSÉRT PÁLYÁZATRÓL

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS TŰZOLTÓ KIKÉPZŐKÖZPONT LÉTREHOZÁSA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TŰZOLTÓKÉPZÉSÉRT PÁLYÁZATRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 62127-3/2008. CÍM: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS TŰZOLTÓ KIKÉPZŐKÖZPONT LÉTREHOZÁSA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TŰZOLTÓKÉPZÉSÉRT PÁLYÁZATRÓL

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18689156-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK / / Nyilvántartási szám: 01/01/2898 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1085 Budapest, Horánszky utca 20. 2012 -1-1.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Iskolaszanatórium Alapítvány 1118. Budapest, Rimaszombati u. 2-4. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Iskolaszanatórium Alapítvány 1118. Budapest, Rimaszombati u. 2-4. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Iskolaszanatórium Alapítvány 1118. Budapest, Rimaszombati u. 2-4. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 07. Az alapítvány vezetője 1 Az Iskolaszanatórium Alapítvány Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Jegyzőkönyv Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Az ülés helye: Budapest IV ker. Berlini u. 47-49. (volt gyógyszerkutató) Az ülés időpontja: 2014. március 1. 10 óra Ferinc Vince, az

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. I. 19-én, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor- Elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2008 Budapest, 2009.május 22. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója. A Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft. a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben