Ludwig Polzer-Hoditz katonatiszt, politikus, író *1869. április 23., Prága október 13., Bécs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ludwig Polzer-Hoditz katonatiszt, politikus, író *1869. április 23., Prága 1945. október 13., Bécs"

Átírás

1 Julius Polzer katonatiszt * Ludwig Polzer-Hoditz katonatiszt, politikus, író *1869. április 23., Prága október 13., Bécs Arthur Polzer- Hoditz politikus * Julius Ritter von Polzer, ősi sziléziai nemzetségből való lovag, katonatiszt és Maria Christine von Hoditz und Wolframitz grófnő ( ) gyermekei voltak Ludwig és Arthur Polzer. Ludwig születése után a család Lembergbe költözik, ahol 1870-ben megszületik öccse, Arthur ig Bécsben élnek, majd Plzen, Graz, és megint Bécs következik ben születik húguk, Marie-Sefine től Ludwig a grazi állami gimnázium tanulója. Nem volt igazán jó tanuló, ritkán állt jobban közepesnél; hittanból volt csak jó jegye, valamint földrajzból és történelemből. 14 éves korában, 1883-ban lép először magyar földre: Modorban tölti szünidejét, és ez a hely lesz évtizedekig a család kedves nyaralóhelye.

2 A gimnázium elvégzése után lovassági kadétiskolán tanul tovább Weißkirchenben, ahol aztán évfolyamelső lesz tól a bécsi huszárezrednél szolgál, majd hadnaggyá léptetik elő. 21 évesen az első szerelem: Blanche Tollemanche, ősi kelta családból származó hölgy, aki aztán visszaköltözik Angliába től a szombathelyi huszárezredben szolgál Arthur öcscsével (akinek kiképzőtisztje lesz), és későbbi barátjával, Széchenyi Emánuel gróffal. Széchenyi húga, Jenny a következő nagy szerelem, Ludwig az ő kedvéért tanult meg magyarul. A fiatal lány azonban két év múlva meghal. 28 éves kora körül megismerkedik Bertha Kotz von Dobrz bárónővel ( ) áprilisában eljegyzi, majd szeptember 12-én összeházasodnak június 22. Megszületik első fiuk: Josef Wlasko. Ludwig megelégeli a katona-életet, a sok költözést, nyugalomba vonul. Peggauba költöznek június 4. Megszületik második fiuk: Julius. 35 éves korában, 1904-ben, Ludwig Polzert nagynénje, Mathilde Hoditz örökbe fogadja. Ekkor veszi fel a Hoditz nevet: Ritter von Polzer-Hoditz und Wolframitz ban eladják peggau-i birtokukat, a Tannbach-i kastélyba költöznek (Felső-Ausztria) november 23., Bécs. Ludwig Polzer-Hoditz először hallgatja Rudolf Steiner előadását ben látogatást tesz magyar barátainál, Pálffy Vilmos és Széchenyi Gábor grófoknál; augusztusban először utazik Angliába. 42 évesen, 1911-ben lép a politikai élet küszöbére. Birtoka, illetve Felső-Ausztria mezőgazdaságának érdekében, az első birodalmi választások idején röpiratot tesz közzé Választási szemlélődés címmel. Megalapítja a Független Vidék Pártot. Feleségével ugyanebben az évben intenzíven tanulmányozzák Steiner János evangéliumát. Júniusban Ludwig személyesen is találkozik Rudolf Steinerrel, és ezután lép be a Teozófiai Társaság német szekciójába, melynek akkor még Steiner volt a vezetője.

3 1912 júliusában meghal Julius Polzer, aki szintén foglalkozott az antropozófiával, így akaratlanul is inspirálta fiát annak megismerésére. Modorban, magyar földben helyezték végső nyugalomra. Ugyanabban az évben Ludwig belép a Rudolf Steiner által alapított Antropozófiai Társaságba ban Linzbe költöznek. Ludwig Münchenben megismerkedik Walter Johannes Steinnel. Vele és Otto von Lerchenfeld gróffal az elsők voltak, akik megértették Steinernek a szociális organizmus hármas tagozódásának eszméjét szeptember 20-án Ludwig is ott van Dornachban, a Goetheanum alapkőletételénél. A világháború kitöréskor Steiner utalt Ludwignak arra a különös hasonlatra, amely a harmincéves háború és a kezdődő világégés között fellelhető: amennyiben a most kitört, és a következő, csak szellemi látással észlelhető háború egy ( ), közte csupán szünet van októberétől Ludwig Prágában tart antropozófiai kurzusokat december 30. IV. Károly császár magyar királlyá koronázása. Ez, Ludwig öccse, Arthur szerint (aki ekkor már a császár kabinetfőnöke), túl korai lépés volt; behatárolta a császár későbbi mozgásterét júliusában a császár felajánlotta Arthurnak az osztrák miniszterelnöki címet. Ő azonban ezt nem fogadta el, ami az események későbbi ismeretében sorsdöntőnek és visszafordíthatatlannak bizonyult. Rudolf Steiner ugyanekkor írta két Memorandumát. Ezeket W.J. Stein segítségével juttatták el a császárnak, és Közép- Európa számos politikusának: többek között a Monarchia miniszterelnökének, Németország külügyminiszterének. Ám az még nem válthatta be a hozzá főzött reményeket, annak ellenére, hogy a császárt személyesen érdekelte a hármas tagozódás intézménye, ám evvel közéleti emberként egyedül maradt októberében Ludwigot és Arthurt a császár grófi rangra emelte. Novemberben Arthurt, egy összeesküvés következményeképpen lemondatták kabinetfőnöki posztjáról.

4 1919-től Ludwig nagy erővel dolgozik a társadalmi hármas tagozódás elterjesztésén, rendszeresen publikál. Ennek folyamánya volt első nyilvános előadása is, Bécsben: A német szellemi élet szükségessége Európa számára augusztus 23. Ekkor tartotta első előadását a háború alatt felépült Goetheanumban: Nagy Péter cár testamentuma; majd ennek folytatása 1922 áprilisában A szellem elleni harc és Nagy Péter cár testamentuma június 1-12 között Bécsben Ludwig szervezte a második nemzetközi antropozófiai világkongresszust: a Nyugat- Kelet Konferenciát (Westliche und Östliche Weltgegensätzlichkeit), amit ő nyitott meg. Ezen naponta kétezer európai küldött vett részt ben megszületik unokája, Christward Johannes Mihály-nap. Ludwig első főiskolai órája Bécsben, az Osztrák Antropozófiai Társaságban ban 56 éves, amikor mestere, Rudolf Steiner meghal. Ludwig azon kevesek közé tartozott, akik ott lehettek betegágyánál. Gazdasága vezetését átadja Julius fiának, hogy ő teljes mértékben az antropozófiai munkának szentelhesse életét szeptemberében, Budapesten találkozik először Nagy Emilné Göllner Máriával. Ludwig Karácsonykor Dornachban tart három előadást Az európai Közép misztériuma címmel nyarán a Dunán lefelé hajózva olvassa T.G. Schröer Thököly c. drámáját. Az év végén - egymás munkájáról nem is tudván -, csaknem egyidőben jelenik meg Arthur Polzer-Hoditz Kaiser Karl. Aus der Geheimmappe seines Kabinettschefs, valamint Ludwig Polzer- Hoditz Das Mysterium der europäischen Mitte c. könyve. Két figyelemre méltó momentum: Arthurnak Károly császárról írott könyve 1930-ban kiadott angol fordításából kimaradtak a hármas tagozódásról szóló részek, és Steiner Memorandumainak szövegei is, Ludwig könyve pedig az első német kiadást leszámítva, csak 2006-ban, magyar nyelven olvasható újra januárjában Ludwig Budapesten találkozik Nagy Emillel.

5 Júniusban Ludwig Polzer-Hoditz is megfogalmazott egy memorandumot, amellyel emlékeztetni akarta Európa vezető politikusait Steiner felhívására és javaslatára. Memorandumom abból a mélységes törekvésből és szükségletből született, hogy Rudolf Steiner figyelmeztetését még egyszer megkíséreljem vezető személyiségek emlékezetébe idézni. Úgy érzem, apokaliptikus idők előtt állunk. Pár hónap múlva a németországi választásokon a nemzeti szocialista párt győzött, a folytatás ismert áprilisában Ludwig ismét Budapesten járt, ahol a Mátyás-templomban olyan inspiráció érte, ami után intenzíven foglalkozni kezd Mátyás király életével, szellemtudományi szempontból novemberében két előadást tart Budapesten, a Bristol Hotelban: 15-én A XV. század és a jelenkor, az antropozófia megvilágításában, majd 19-én Thüringiai Erzsébet és Erzsébet királyné. Ez utóbbin részt vesz Andrássy Géza és Pálffy grófok családja is április 14. Badenben meghal húga, Marie-Sefine szeptember 21-én hajnalban Ludwig egy különös hangra ébredt: A szerb királyt meg fogják gyilkolni! Ehhez tudni kell, hogy a szerb király, I. Sándor, érdeklődött az antropozófia iránt, Steiner könyveiből is olvasott. Független akart maradni mind a nyugati, mind a keleti politikai erőktől. Ludwig ekkor levelet írt az udvartartás megfelelő helyeire, hogy mondják le a király következő külföldi útját. Figyelmeztetéseit Ludwig Polzer-Hoditz addigi politikai tevékenysége és ismertsége ellenére sem vették komolyan. A királyt október 9- én Marseille-ben meggyilkolták. A gróf később ezt írta emlékirataiban: A király meggyilkolásánál ugyanazok az erők működtek, mint Ferenc Ferdinánd esetében évének elején újabb memorandumot fogalmazott meg, ismét Közép-Európa államférfiúi részére. A memorandum szerint (röviden) két hatalom van jezsuiták és szabadkőművesek, mely minden emberi haladást megakadályoz. Az egyik szellemi, a másik gazdasági téren hat április. Az említett szellemi nyomás az Általános Antropozófiai Társaságot sem kímélte. Több tagot, köztük országos vezetőket akartak kizárni; Dunlopot, az angol főtitkárt, Emmichovent a holland főtitkárt, Koliskot, Ita Wegmant.

6 Ludwig nagyhatású beszédet tartott társai érdekében, ám ennek nem lett hatása; a kizárások visszavonhatatlanul megtörténtek. Májusban Ludwig Pardubicében újraszervezte a csehországi antropozófiai mozgalmat. Több csoport is csatlakozott hozzájuk, melyek a központtól függetlenül dolgoztak tovább. Júliusban 12 évi vezetőségi tagság után Ludwig Polzer- Hoditz önként kilép az Osztrák Antropozófiai Társaságból. (Majd egy év múlva az Általános Antropozófiai Társaságból is.) Augusztusban Hévízen kezelteti magát, és élénk levelezést folytat W.J. Steinnel, többek között Christian Rosenkreutz és Corvin Mátyás életéről november 1. Németországban a Gestapo betiltja az Antropozófiai Társaság működését. Ennek hatására még ugyanebben a hónapban Prágában előadást tart a templomosokról tól Prágában él márciusában újabb, utolsó memorandumot készít: Csehország kulcspozíciója Európában, aminek középpontjában a jezsuiták és a szabadkőművesek együttműködése áll, Közép-Európa gazdasági és szellemi életében karácsonyára könyvet kap ajándékba Rákóczi fejedelemről, ezután az ő életét is behatóan tanulmányozza június. Megszületik unokája, Berta-Beata. 70 éves korában, 1939-ban itáliai körutat tesz; ez volt utolsó nagy útja. És jönnek a személyi tragédiák júniusában Josef fia, majd 1945 áprilisában Julius fia esik el a fronton július 24-én meghal felesége, Bertha, és ugyanazon a napon Arthur öccse is, Bécsben. Az egyedül maradt gróf kastélyát, birtokát a szovjet hadsereg kifosztja, majd kisajátítja. Emlékiratainak utolsó megírt, hatodik kötete az enyészeté lesz szeptemberében Bécsben lakik, amikor vakbélgyulladással kórházba szállítják. Megműtik, négy hétig fekszik, idővel keringési zavarok lépnek fel nála október 13., reggel 6 óra. Ludwig Polzer-Hoditz szívgyengeségben elhalálozik. Életének utolsó óráit teljesen világos tudattal, folyamatos meditációban töltötte.

7 Ludwig Polzer-Hoditz grófja Ludwig Polzer-Hoditz főbb művei: Der Kampf gegen den Geist und das Testament Peters des Grossen (1922) Das Mysterium der europäischen Mitte (1928); Az európai Közép misztériuma (Ita Wegman Alapítvány, 2006) Erinnerungen (1937) Rudolf (1942) In memoriam Frau Dr. Ita Wegman (1943) Schicksalsbilder aus der Zeit meiner Geistesschülerschaft (2000) Arthur Polzer-Hoditz főbb művei: Kaiser Karl (1929) Irodalom: Thomas Meyer: Ludwig Polzer-Hoditz Ein Europäer (1994); Ludwig Polzer-Hoditz Egy európai szellem (Arkánum Szellemi Iskola, 2006)

Szabad Gondolat. 2009. december 12/4. Antropozófia. Világhelyzet. Gyógyászat. Környezet ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET

Szabad Gondolat. 2009. december 12/4. Antropozófia. Világhelyzet. Gyógyászat. Környezet ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Kilencvenéves a WALDORF-mozgalom Világhelyzet Boris Bernstein: Sertésinfluenza, a hazugság bajnokai és Rudolf Steiner Gyógyászat

Részletesebben

14/3 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A

14/3 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A 2011. SZEPTEMBER 14/3 Antropozófia Rudolf Steiner legsajátabb küldetése Szociális kérdés hármas tagozódás Kálmán István: A földkérdésrõl Világhelyzet Guido

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Világhelyzet Andreas Flörsheimer: Amerika és Közép-Európa viszonyáról Pedagógia

Részletesebben

Szabad Gondolat MELLÉKLET 6/3. 2003. szeptember A PLATÓN-LÉLEK A TÖRTÉNELEMBEN I-II. EUGEN KOLISKO 1925. NOVEMBER 8-ÁN TARTOTT ELÕADÁSA

Szabad Gondolat MELLÉKLET 6/3. 2003. szeptember A PLATÓN-LÉLEK A TÖRTÉNELEMBEN I-II. EUGEN KOLISKO 1925. NOVEMBER 8-ÁN TARTOTT ELÕADÁSA Szabad Gondolat A PLATÓN-LÉLEK A TÖRTÉNELEMBEN I-II. EUGEN KOLISKO 1925. NOVEMBER 8-ÁN TARTOTT ELÕADÁSA 2003. szeptember 6/3 MELLÉKLET SZABAD GONDOLAT Az antropozófia, nevelésmûvészet és szociális élet

Részletesebben

A lélek megmentésér61

A lélek megmentésér61 A lélek megmentésér61 BERNARD J. LIEVEGOED : A lélek megmentéséröl 1992 1. oldal Előszó Amikor Bernard Lievegoed 1992 december 12-én nyolcvanhét éves korában elhunyt, éppen csak hogy lekerekíthette munkáját

Részletesebben

MICHAELITÁK. A magyar népszellem és az antropozófia kapcsolata SZERKESZTŐ JUHÁSZ JÓZSEF

MICHAELITÁK. A magyar népszellem és az antropozófia kapcsolata SZERKESZTŐ JUHÁSZ JÓZSEF MICHAELITÁK A magyar népszellem és az antropozófia kapcsolata SZERKESZTŐ JUHÁSZ JÓZSEF ARKÁNUM SZELLEMI ISKOLA KIADÓ 2000 NAQY MÁRIA (1894-1982) BEVEZETÉS!yA magyar nép tanítóinak szeretetébe ajánlom könyvemet"

Részletesebben

Karácsony Sándor szerepe az ifjúsági mozgalomban

Karácsony Sándor szerepe az ifjúsági mozgalomban KARACS ZSIGMOND Karácsony Sándor szerepe az ifjúsági mozgalomban Mágnesember, így nevezte Karácsony Sándort Németh László. Lankadatlan munkakedve, szervezõkészsége, mozgékonysága /világháborús sebesülése

Részletesebben

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A 2012. JÚNIUS 15/2 Antropozófia Sorsközösség - Keresztény Közösség Világhelyzet Ertsey Atila: Harc a földért Gyógyászat Sárközy Ágota: Fémbõl és fénybõl

Részletesebben

Általános Antropozófiai Társaság 2005/2006. Goetheanum

Általános Antropozófiai Társaság 2005/2006. Goetheanum Általános Antropozófiai Társaság 2005/2006 Goetheanum Inhalt 3 Bevezetés Antropozófiai Társaság 4 A 2006 / 2007-es év témája 4 A Romániai Antropozófiai Társaság 5 Tagsági tükör A Szellemtudományi Szabad

Részletesebben

Szülıföldünk nagyjai a múlt századfordulón

Szülıföldünk nagyjai a múlt századfordulón Szülıföldünk nagyjai a múlt századfordulón Tudomány és kultúra az Osztrák-Magyar Monarchiában c. kárpát-medencei nyári egyetem Burgenland, 2008. július 9-16. Kiadó: Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány,

Részletesebben

Fehér. Lova. vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA

Fehér. Lova. vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA Fehér Lova vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS X. szám 2006. Szent Mihály napjára J. JÓZSEF DÁNIEL MIHÁLY PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA XIX XXI.

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2004. június 7/2 AZ ANTROPOZÓFIA, Antropozófia. Pedagógia - Gyógyászat. Környezet Élõ építmények

Szabad Gondolat. 2004. június 7/2 AZ ANTROPOZÓFIA, Antropozófia. Pedagógia - Gyógyászat. Környezet Élõ építmények Szabad Gondolat AZ ANTROPOZÓFIA, NEVELÉSMÛVÉSZET ÉS SZOCIÁLIS ÉLET FOLYÓIRATA Antropozófia Ramon Brüll: Az elszalasztott lehetõség Az Antropozófiai Társaság (újra)konstituálásához Pedagógia - Gyógyászat

Részletesebben

ÉLETRAJZ: MATOLCSY MÁTYÁS PÁLYAFUTÁSA (1905 1953)

ÉLETRAJZ: MATOLCSY MÁTYÁS PÁLYAFUTÁSA (1905 1953) ÉLETRAJZ: MATOLCSY MÁTYÁS PÁLYAFUTÁSA (1905 1953) ELŐSZÓ Az, hogy Matolcsy Mátyás neve és tevékenysége 60 évvel halála és 70 évvel munkássága után is folyamatosan szerepel a történészek, politológusok,

Részletesebben

MAGYAR GORDONKÁSOK A 20. SZÁZADBAN

MAGYAR GORDONKÁSOK A 20. SZÁZADBAN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola MAGYAR GORDONKÁSOK A 20. SZÁZADBAN DÉNES VERA ÉS BANDA EDE ÉLETMŰVE A POPPER ISKOLA TÜKRÉBEN

Részletesebben

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével Thalassa (20) 2009, 4: 45 74 A VÖRÖS RÓHEIM Hárs György Péter Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével ritkán egyetértõ, támadásra mindig kész és magabiztos (és csalódott),

Részletesebben

a tűzből; Magyar feltámadás. A második nemzetgyűlésen a hajdúnánási kerületet A legutóbbi képviselőválasztáson meg egységespárti programmal.

a tűzből; Magyar feltámadás. A második nemzetgyűlésen a hajdúnánási kerületet A legutóbbi képviselőválasztáson meg egységespárti programmal. M Maczky Emil, volt országgyűlési képviselő. 1856 jan. 16-án született Hevesen. Tanulmányai elvégzése után közigazgatási pályára lépett s 1896-ban Heves város főjegyzőjévé választották meg. Ε minőségében

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

Szabad Gondolat MELLÉKLET 10/4 REPERTÓRIUM 1998-2007. 2007. december ÖSSZEÁLLÍTOTTA: STRÁMA ÉVA ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET

Szabad Gondolat MELLÉKLET 10/4 REPERTÓRIUM 1998-2007. 2007. december ÖSSZEÁLLÍTOTTA: STRÁMA ÉVA ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET REPERTÓRIUM 1998-2007 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: STRÁMA ÉVA 2007. december MELLÉKLET 10/4 SZABAD GONDOLAT 10/4 Az antropozófia, nevelésmûvészet és szociális

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 19. 3.

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 19. 3. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Oldal Előszó. 2 1. Nyugat-Európa.. 4 2. Észak-Amerika 19 3. Dél-Amerika

Részletesebben

Apák és fiúk gazdasági stratégiái: egy magyar család a 19. és 20. században

Apák és fiúk gazdasági stratégiái: egy magyar család a 19. és 20. században KLEMENT JUDIT Apák és fiúk gazdasági stratégiái: egy magyar család a 19. és 20. században A Pesti Hengermalom Társaság története a magyar iparosodás történetével párhuzamosan kezdődött. Minden gazdaságtörténeti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Ifj. gróf Andrássy Gyula és az I. világháború. c. konferencia összefoglalója

BESZÁMOLÓ. Ifj. gróf Andrássy Gyula és az I. világháború. c. konferencia összefoglalója BESZÁMOLÓ Ifj. gróf Andrássy Gyula és az I. világháború c. konferencia összefoglalója 1 Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az első nagy világégésre való emlékezéssel

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VIRRADAT SZABADKŐMŰVES PÁHOLY MEGALAKULÁSA

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VIRRADAT SZABADKŐMŰVES PÁHOLY MEGALAKULÁSA VARSÁNYI ATTILA A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VIRRADAT SZABADKŐMŰVES PÁHOLY MEGALAKULÁSA Az első vásárhelyi szabadkőművesek A modern kori szabadkőművesség magyarországi terjedése a 18. században két szálon indult

Részletesebben

Választási képeskönyv elsõ választóknak

Választási képeskönyv elsõ választóknak Választási füzetek 115. Választási képeskönyv elsõ választóknak 2004 Európai parlamenti képviselõ választás Országos Választási Iroda Alapítvány a Választásokért A Választási füzetek címû sorozat szerkesztõje

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László (1870 1931) Kapronczay Károly. Forrás: http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=116&lap=0

Batthyány-Strattmann László (1870 1931) Kapronczay Károly. Forrás: http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=116&lap=0 Forrás: http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=116&lap=0 Batthyány-Strattmann László (1870 1931) Kapronczay Károly Batthyány-Strattmann László abból a Batthyány családból származott, amely

Részletesebben

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Érettségi témakörök TÉMÁK 7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 7.2. A reformkori művelődés, kultúra 7.3. A polgári

Részletesebben

Victor István. Hamburgban volt egy belmissziói otthon lényegében árvaház a Rauhes Haus; a vezetője Johann Hinrich Wichern 1

Victor István. Hamburgban volt egy belmissziói otthon lényegében árvaház a Rauhes Haus; a vezetője Johann Hinrich Wichern 1 Victor István Az interjút készítette: Hosszú Gyula 2011. augusztus-november, Hejce Szerkesztette: Kádár Judit Apai felmenők Ópapa Homályba vész a család eredete. Fix adat a dédapám édesapjáról van Gdanskban,

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság. T a r t a l o m: Előszó.. 2. 1. Nyugat-Európa 5. 2. Észak-Amerika.

Határon Túli Magyarok Hivatala. A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság. T a r t a l o m: Előszó.. 2. 1. Nyugat-Európa 5. 2. Észak-Amerika. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2005 T a r t a l o m: Oldal Előszó.. 2 1. Nyugat-Európa 5 2. Észak-Amerika. 24 3. Dél-Amerika.

Részletesebben