ZSOLT PÉTER A JEGYZŐI SZEREP VÁLTOZÁSA *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZSOLT PÉTER A JEGYZŐI SZEREP VÁLTOZÁSA *"

Átírás

1 Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR ZSOLT PÉTER A JEGYZŐI SZEREP VÁLTOZÁSA * Az alábbiakban bemutatott kutatás keretén belül a jegyző és a polgármester változóban lévő kapcsolatának szociálpszichológiai és játékelméleti modellezésére vállalkozunk. Vizsgálatunk célja, hogy az új önkormányzati törvény következtében megváltozott helyzetet elemezzük, összevessük a korábbi állapottal. A jelenlegi helyzet specifikuma, hogy a jegyzőt a polgármester nevezi ki 1. Hipotézisünk szerint a megváltozott jogviszony a jegyző munkájának autonómiájára mindenképp hatással lehet. A jegyző és a polgármester közti modellek elkészítéséhez három oldalról szereztünk adatokat. Egyrészt megvizsgáltuk a tömegkommunikációban is bemutatott konfliktusokat, másrészt gyűjtöttünk az interneten a témába vágó diskurzusokat, harmadrészt pedig támaszkodtunk az általunk készített két interjúra. A kutatás anyaggyűjtését nehezítette, hogy a témában erősnek találtuk az elhallgatási hajlamot. Oka lehetett ennek a szereplők egzisztenciális félelmei, de a korábbi időszak anyagait vizsgálva arra is találtunk példát, hogy az elmérgesedett helyzetről még a tájékozott lakosok sem nyilatkoztak. A lakos viselkedése ugyan nem, de az érintettek hallgatása érthető, hiszen ha a közigazgatásban szeretnének maradni, jobb, ha óvatosak. A helyi és országos médiába is ritkán kerülnek ilyen beszámolók, de néhány ügy visszhangja azért ismert 2. Ha az érdekeltek nem is szívesen teregetik ki a szennyest, arról viszont éveken keresztül élénk diskurzust folytatnak, hogy a jegyző az önkormányzat vagy az állam embere legyen-e? 3 Keresi a helyét a jegyzőszakma a múltban 4, illetve a jövőben. Ál- * Ez a tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem 4.2.1/B-09/1/KMR számú TÁMOP program Hatékony állam, szakértő közigazgatás, regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért alprojektjében, Az állam kapacitása szakértők, hivatalnokok, politikusok műhelyben készült. A műhely (kutatócsoport) vezetője Ilonszki Gabriella. A tanulmányt szakmai szempontból lektorálta Gyorgyevics Miklós és Jenei Ágnes (BCE) A szerző a BCE Közigazgatástudományi Kar adjunktusa, elérhetősége: 1 T/4864. sz. törvényjavaslat a helyi önkormányzatokról november. 2 Fót, Esztergom, vagy Dány esetei ismertek leginkább a nagy nyilvánosság számára. Utóbbi 2006-os jegyző-polgármester konfliktusáról például beszámolt az RTL Klub 3 Dr VINCE Ferenc: Járás jegyző nélkül? Jegyző és Közigazgatás 2011./2.

2 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR talánosságban megállapítható, hogy a jegyzők konform viselkedést követnek, igyekeznek jó közhivatalnokok lenni, és alkalmazkodni a mindenkori törvényekhez. A kutatás empirikus alapját a nyilvánosságból összeszedhető konfliktusos esetek, a szakmai fórumokon található viták, és két általunk készített interjú adta. Az interjú en keresztül készült, 12 levél elküldésével, melyek közül csak kettőre érkezett válasz. Központi témája a kérdéseknek az volt, hogy 1. mit szólnak az érintett jegyzők ahhoz, ha olyan zavaros jogi helyzetben kell dolgozniuk, melyben munkáltatójuk a polgármester, míg ők a képviselők szakmai munkájának irányítói, de egyúttal a képviselők által kinevezettek és felmenthetők is, valamint 2. mit szólnak ahhoz, ha ez megváltozik oly módon, hogy a jegyzők kinevezője is a polgármester lesz? 5 A polgármestereket erről nem tartottuk fontosnak megkérdezni, elegendő itt Gödöllő polgármesterének e témában tett nyilatkozataira utalni, annál is inkább, mert Gémesi György a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke. Szerinte a jegyző polgármester általi kinevezése üdvözlendő 6, s ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a polgármester számára a jegyző fontos munkatárs, és fontos az is, hogy ne kerüljön vele konfliktusba. Az érdekesség kedvéért azonban megjegyezzük, hogy a polgármestereket és a jegyzőket mediációs szituációba ha leültethetnénk, az a típusú ellentét, melyben az egyik fél az auhttp://www.jegyzo.hu/jaras-jegyzo-nelkul A feudalizmusig visszavezethető feladatokra hivatkozik BÁRDOS László A jegyző (jegyzői annotációk) c. írásában 2011 április 5 Az alábbi nyitott kérdéseket tettük fel: 1. Milyen volt a jegyzők jogi státusa a rendszerváltás után, és milyen most? (Kinevezés- munkáltatói jogok gyakorlása) 2. Milyen típusai szoktak lenni a jegyzőpolgármester konfliktusnak? (Az Ön által felsoroltak közül emeljen ki legyen kedves egyet a saját tapasztalataiból, és írja le.) 3. Mennyire jellemző Ön szerint, hogy a jegyzők politikai ambíciók is mozgatják a polgármesterrel szemben, és a konfliktus ebből származik? Van-e ötlete arra, hogy miként lehetne az ilyen típusú konfliktust elkerülni? 4. Mi a véleménye arról, hogyha a polgármester a jegyző kinevezője, akkor azok a típusú konfliktusok, melyek a jegyzők politikai ellenzéki szerepeiből jönnek létre, megszűnnek? 5. Továbbra is képesek lesznek Ön szerint a jegyzők a törvényesség ellenőrei lenni, vagy új szerepük inkább a polgármester céljainak jogi segítsége lesz? Nem ez volt-e már korábban is a feladatuk? 6. Kell-e Ön szerint az önkormányzatban egy belső ellenség (sajtó ombudsmanokat nevezik néha így, akiket egy médium azért fizet, hogy kritikákat fogalmazzon meg.) 7. Ismer-e olyan polgármestert, aki nem bánja, ha a jegyző jóindulatú-kekeckedő? Ha igen mi jellemző ennek a polgármesternek a személyiségére? 8. Milyen technikái vannak/voltak Önnek arra, hogy a polgármestert jobb belátásra bírja, mikor az nyilvánvalóan jogilag kifogásolható dolgot akar tenni (Pl. kikerülné a testületet, mikor nem teheti, szerződne valakivel, aki megbízhatatlan, közvagyont adna át pályáztatás nélkül stb.) 9. A jegyző milyen típusú státusát tartaná a legszerencsésebben az önkormányzatban? (Pl. lehetne a bírói hivatal része, kormánytisztviselő, képviselő testület kinevezettje stb.) Miért? 10. A mostani helyzetben, mikor a függetlensége csökkent milyen feladatoktól szabadítaná még meg a jegyzőket, mert úgy véli nem tud kontrollt gyakorolni vagy legalábbis egzisztenciálisan nagyon kockázatos? +1 A jegyző a jövőben a polgármester barátja lesz vagy a törvényé? 6 vagy a jegyző feladata, hogy szolgálja a polgármestert

3 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR tonómiáját tartja kívánatosnak a köz számára biztosítani, míg a másik a gördülékeny munkatársi kapcsolatot, egészen új fénybe kerülhetne. Egy ilyen egyeztetésben mindkét fél érvei jogosnak tekinthető, ezért mint oly sok hasonló esetben kölcsönös akceptálásra kerülhetnek, és olyan irányba indítja az érintetteket, amelyek megoldhatják a korábban felhalmozott konfliktusokat, és nem termelnek újakat. Az ilyen moderált események azonban e tárgyban elmaradtak, így nincs is módunk eredményeit valamint esetleges javaslatait sem megírni, szorítkoznunk kell szigorúan az elméleti kommunikációs modellezésre, és az összeszedhető empirikus anyagra. A nyitott kérdéseket tartalmazó kérdőívet ben olyan jegyzőknek küldtük el, akik valamilyen szakmai érdekvédelmi szervezetben funkciót töltöttek be, valamint egy olyan gyakorló jegyzőnek, aki oktatási feladatokat is ellát, és személyesen is ismertük szakmai rátermettségét. Mint korábban írtuk, mindössze két használható interjú készült el, az egyik a személyes ismerősé, a másik a szakmai érdekvédők csoportjából egy válaszadóé, aki kiegészítő anyagokat is mellékelt. Mivel a kutatás során a névtelenséget illetve a válaszadás önkéntességét garantáltuk, ezért többen az utóbbival éltek, és megköszönték a megkeresést, de nem kívántak reagálni. Ez tulajdonképp a félelemre utaló megnyilvánulás is lehet, hiszen amúgy egy érdekvédelmi szervezet munkatársainak épp annak kellene örülnie, ha tevékenységükre és véleményükre kíváncsiak. A két kérdőívet kitöltő válaszai viszont igen hasznosaknak bizonyultak, és beépültek a tanulmányba. A nagy válaszmegtagadási hajlandóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a kutató pozíciója igen kényelmes. Egy a jegyzői érdekképviseleten és szakmán kívül álló elemzőnek épp az a szabadsága van meg, ami az érintetteknek nincs. Nem szükséges az érdekérvényesítő tevékenységet sem támogatnia, mert hisz az utóbbi időben a köztisztviselők indoklás nélküli elbocsáthatósága a jegyzői szakmát is érintette, és szervezetileg az Alkotmánybírósághoz is fordultak 7, sem pedig például a polgármestereket, akik el nem ítélhető módon többnyire nekik tetsző jegyzőket kívánnak maguk mellé. 1. Kommunikációs helyzet A kommunikációs helyzet szűkebben véve három, tágabban öt-hat szereplős. A szűkebb helyzet a polgármester jegyző képviselőtestület háromszög (tágabb, ha ehhez hozzá vesszük a nyilvánosságot, azaz a választókat valamint az ügyészséget, és más különböző felügyelő szerveket). Ám még a legegyszerűbb hármas szereposztásban is a csoportlélektani viszonyok megannyi konfliktusa jöhet létre, hiszen különböző szövetségek képzelhetők el. Ha csak azt feltételezzük, hogy A, B és C szereplő egyforma erővel rendelkezik, ám X cél elérésében nézeteltéréseik támadnak, akkor a három közül bármelyik kettő képes együttes fellépésre, és ekkor igen valószínű, hogy ez a harmadikat meghátrálásra áprilisában az alkotmánybíróság a köztisztviselők indoklás nélküli elbocsátását alkotmányellenesnek nyilvánította, melyről itt számol be pl. a Jegyző és Közigazgatás lap:

4 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR fogja késztetni. 8 Ugyanakkor a három szereplő nem rendelkezik egyforma súllyal, de még így is érvényes az a kommunikációs szabály, hogy az alávetett helyzetben lévőnek lehetősége van szövetségest szerezni, s ezért kiszolgáltatottsága sohasem 100%-os. A szereplők társadalmi és egymáshoz viszonyított súlyukat részben maguk szerzik meg, megannyi interakción keresztül tesznek szert legitimációra, építik ki tekintélyüket, vagy épp játsszák el, részben pedig a törvényalkotó hozza létre. Igen lényeges tehát, hogy a jogszabály melyikük kezébe milyen fegyvert" ad. Ez utóbbi tette e kutatást is érdekessé, hiszen a változás ígérete történt meg a struktúrában, és ez változást eredményezhet a kommunikációs viszonyokban is. A rendszerváltás óta a jegyző státusa nem volt letisztult, mert munkáltatója volt napi szinten a polgármester, kinevezése vagy leváltása tekintetében viszont a képviselőtestület mondhatta ki a döntő szót. Ennélfogva, ha a jegyző maga mögött tudta a polgármesterrel szemben a képviselőtestületet, a polgármester munkáját teljes mértékben megbéníthatta 9. Hogy ez a konfliktus-formáció mennyire általános, avagy esetleges, az szociológiai kutatást kívánna, tény azonban, hogy kialakulhat, és ilyenkor igen heves szituációkat is hoz létre. A polgármester kiutasítása, szobájának lelakatolása, a kulcsok kicserélése, örző-védők ajtóhoz állítása mind egy extrém helyzetet sugall. Lehet az igazság az egyik vagy a másik oldalon, de az biztos, hogy ezekben az esetekben a jegyző és a testület valamilyen okból meg szeretné buktatni a polgármestert, és politikailag is szövetkezik 10. Az általam felkeresett jegyzők a politikai aktivitásra vonatkozó kérdésre viszont azt válaszolták, hogy a politizáló jegyző igen ritka eset. Lehet azonban az is, csak normatív választ adtak, hiszen valóban az volna a jó, ha a jegyző nem kívánna politizálni, ezt a szakma önmagára nézve etikátlannak minősíti. Ám nem feltétlenül kell előre elhatározott politikai aktivitást kifejtenie a jegyzőnek, hogy egzisztenciálisan nehéz helyzetbe kerülve belesodródjon a kívülről nézve politikai szerepbe. Mivel állása bizalmi, és mivel akár több cikluson keresztül is az előző politikai párthoz tartozó polgármesternek dolgozott, egy váltás esetén az új vezető szívesebben látna mást munkatársának. Ha pedig a régi jegyző iránti bizalom az új vezető részéről nincs meg, a jegyző csak a testülettől remélheti a támogatást, így ha akarja, ha nem, belesodródhat egy politikai vitába. Amíg a testület a kinevező, addig nem csak egyszerű kommunikációs szövetségesekre tesz szert, de biztos egzisztenciális védelemre is, és bo- 8 Newcomb interaktív modelljében már két szereplő X-ről alkotott közös állásfoglalásában is konfliktust látott. NEWCOMB, T.M. (1953): An Approach to the Study of Communicative, Psychological Review, Heider egyensúlyelmélete pedig a háromszereplős viszonyok dinamikáját tárta fel. HEIDER, F. (1958): The Psychology of Interpersonal Relations. New York, Wiley 9 Tétényi Éva Esztergom polgármestere tapasztalhatta meg példának okáért ezt a helyzetet. Ld. pl. 10 Etyek hozott példát ilyen állapotokra 2010 szeptemberében

5 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR rítékolva van azonnal a nulla összegű játszma, ahol nincs kompromisszumos megoldás: vagy a jegyző, vagy a polgármester kerül áldatlan állapotba. Más típusú erőviszony is kialakulhat azonban. Lehet problémája a képviselőtestületnek egy konkrét ügyben, vagy akár a polgármester egész tevékenységét illetően, és igyekezhet ehhez megszerezni a jegyző támogatását. Ha a polgármester és a jegyző összezár tekintve, hogy többnyire a képviselőtestület sem homogén nagy valószínűség szerint el tudják fogadtatni közös céljukat. Igen valószínű kommunikációs helyzet ez, ám azzal a sajnálatos következménnyel jár, hogy ennek eredménye jogi értelemben is kétségessé válhat. A jegyző és a polgármester hosszú távú kéz kezet mos tevékenysége a korrupció melegágyai, melyek végül úgy szoktak napvilágra kerülni, hogy a képviselőtestület valamely tagja teszi meg a feljelentést 11. A jegyző válhat magányos hőssé is. Ha a törvény szolgája kíván maradni, miközben a testület hajlamos fedezni a polgármester döntését, csak a hosszútávon érvényesülő jogorvoslatban bízhat, például egy kedvező kimenetelű munkaügyi, vagy becsületsértési magánjogi perben. Ezekben az esetekben valószínűleg nem az történik, hogy a polgármester sikkaszt és minden képviselőt lefizet a jegyzőn kívül, sokkal inkább arról van szó, hogy a lazán kezelt pénzügyek közcélt szolgálnak, de könyvelésük hiányos, és a testület morálisan is hajlamos kiállni a polgármester mellett, a jegyzőt pedig a kákán is csomót kereső bürokratának látja. Itt sem ritka, hogy a testület megosztott, és ez is politikai területre sodorja a jegyzőt. A testület kisebb része is politikai megoszlás alapján alul maradhat, és vele együtt alul marad a jegyző is 12. Miközben a jegyzők kényesen ügyelnek politikai kívülállásukra ezt támasztják alá az interjúválaszok valójában nagyon is könnyen belekerülnek a polgármestert, vagy a polgármester ellenzékét támogató vádba, amelyből örökös egyensúlyozással igyekeznek kikeveredni. Minél nagyobb a szakmai tekintélye egy jegyzőnek, és minél megosztottabb a testület, ahol hol az egyik fél, hol a másik fél érveit tudja jogilag megalapozni, annál könnyebb a dolga, de alapvetően kommunikációs helyzete folyamatosan feszült. A fentebbi leírás alapján az alábbi táblázat foglalható össze. 11 Egy ilyen helyzetre lehet példa Veresegyház, ahol a testület tudta nélkül halmozódott fel tetemes kötbér, amiből aztán ki is kellett fizetni 122 millió Ft-ot. Vádemelés csak a polgármester ellen történt, s az, hogy az egymást váltó testületnek az 1996-ban megkötött szerződésről fogalma sem volt 2003-ban hihető, de kevéssé hihető, hogy a folyamatos és jó munkakapcsolatban lévő jegyző is teljesen tudatlan volt. Feljelentést mindenesetre nem ő, hanem egy képviselő tett, s a bírósági döntés 2012-re várható. 12 Dány jegyzője lehet példa erre az esetre. Ld. 1-es lábjegyzet.

6 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Jegyzői autonómia lehetőségei a polgármester és testület közti viszony függvényében - a testületi kinevezés és felmondás esetében - Polgármester Erős Gyenge Polgármesterrel szembenálló testület Erős Jegyző nehezen, de lehet erős és független kizárólag szakmához ragaszkodó Jegyző szakmaisága a testület előtti tekintélyétől függ Gyenge Jegyző szakmaisága a polgármesteri habitustól függ Jegyző könynyen lehet erős és független, kizárólag szakmai Polgármester mellett kiálló testület Jegyző szakmaiságának lehetősége a polgármestertől függ A fenti táblázat csak a jegyzői szakmaiságra való törekvésének nehézségeit mutatja abban a helyzetben, ha nem kell attól tartania, hogy a testület elbocsáthatja, vagy másképp fogalmazva, ha reménykedhet abban, hogy a testület megvédi egy polgármesterrel szembeni konfliktusban. Minden aszimmetrikus konfliktus szövetségest igényel azonban, ami miatt vagy a testületre, vagy a polgármesterre kell támaszkodni, és ami legitimitás csökkenést eredményez, mert kétségbe vonják majd, hogy szakmai alapú a fellépése. Ha szimmetrikus helyzetben támad konfliktus, tehát ahol a polgármester és a testület is erős, vagy mindkettő gyenge, ott a függetlenség megteremtésének esélye kedvezőbb. Természetesen azonban nem csak kitűnő, szakmai függetlenségükre törekvő jegyzők léteznek. Mivel ők is emberek, és hibázhatnak, lehetnek nekik is hasznot remélő morális gyengeségeik, és lehetnek maguk is szakmailag kevésbé képzettek, a különböző konfliktus helyzetekben egyáltalán nem biztos, hogy függetlenek akarnak lenni. Lehetnek olyan hibáik is, hogy azt hiszik okosabbak a politikusoknál, és így nekik kell eldönteni hol és milyen fejlesztés legyen egy adott településen. Megpróbálhatják manipulálni saját fejlesztési elképzeléseiknek megfelelően is az önkormányzat vezetését. Állhatnak bármikor az erősebb mellé minden fajta aggály nélkül saját egzisztenciális biztonságuk érdekében, vagy akár őszinte hittel. Igyekezhetnek a polgármester kedvében járni, csak mert tisztelik és szeretik, bármit is akar a vezető megvalósítani. Rengeteg etikai kérdés merül fel a jegyző viselkedése tekintetében, amelyekkel nem is kívánunk itt foglalkozni. A kockázat az önkormányzatnak történő megfelelésben csak a törvényesség, de ahogy azt Dány volt jegyzője példáján látni, ez sem lehet ritka. Ő a következőt nyilatkozta egy olyan kommunikációs helyzetben, ahol magára maradt a testülettel és a polgármesterrel

7 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR szemben: a jegyzőt pusztán azért mert végzi a dolgát vagy a testület bocsátja el, vagy pedig az ügyészség, számvevőszék, stb. fogja felelősségre vonni. 13 Nem túl rózsás kilátás ez a törvény őre számára, ha nem kívánnak hallgatni rá. Egyik interjúalanyunk válasza szerint pedig a végső pont az, ha a testület vagy a polgármester nem akarja megérteni, hogy egy szerződés elvileg nem léphet életbe jegyzői ellenjegyzés nélkül. Ám mint mondta, ez az elmúlt években egyáltalán nem volt közismert feltétel, tehát a jegyző szakmaiságát is kikerülhetőnek tartották. A következőkben megnéznénk miként változik a jegyző függetlenségre törekvésének helyzete egy olyan kommunikációs struktúrában, ahol a jegyzőt a polgármester tetszés szerint nevezi ki vagy menti fel. Ez esetben olyan lényeges változás történik, ahol a jegyző testülettel való kooperációs lehetősége meggyöngül. Hiába támaszkodna a jegyző bármilyen vitakérdésben egy erős testületre akár egy politikailag gyenge polgármesterrel szemben, a polgármester első lépései közé tartozhatna a jegyző elbocsátása, hiszen saját pozícióját ezen az úton erősítheti. Ezért a jegyzőnek szövetségkötési stratégiai lehetőségei nem maradnak. Jegyzői autonómia lehetőségei a polgármester és testület közti viszony függvényében - a polgármesteri kinevezés és felmondás esetében - Polgármester Erős Gyenge Polgármesterrel szembenálló testület Erős Jegyző kénytelen a vitában a polgármesterhez igazodni Jegyző kénytelen a vitában a polgármesterhez igazodni Gyenge Jegyző kénytelen a vitában a polgármesterhez igazodni Jegyző kénytelen a vitában a polgármesterhez igazodni Polgármester mellett kiálló testület Jegyző szakmaiságának lehetősége a polgármestertől függ Ahogy az a két táblázatból látható, az elsőben voltak kommunikációs variációk. Nem voltak ezek konfliktusoktól mentesek és optimálisak, könnyen belesodródhatott a jó jegyző is a politizálás vádjába, nem beszélve a morálisan gyengébb kollégákról és a jegyzői hivatásra még nem szocializáltakról. A második esetben mindegyik konstellációban a jegyzőnek ugyan az a kommunikációs lehetősége maradt, minden szituációban a polgármestertől függ, hogy szakmai tudására kíváncsiak-e, és hogy azt optimálisan ki tudja bontakoztatni. 13 Ld. 2-es lábjegyzet

8 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Az interjú során rá is kérdeztem arra, hogy ismernek-e olyan polgármestereket, akik a jegyzőben elfogadják az ördög ügyvédjét, a belső ellenséget. Egyik alanyomnál ez túlságosan is kemény fogalmazásnak számított, ő visszautasította, hogy belső ellenzékinek kéne lennie a jegyzőnek, de nagyon is úgy vélte, hogy együtt lehet működni a polgármesterével, aki kíváncsi és figyelembe veszi a véleményét. Másik alanyom kiemelte, hogy a politikailag stabilabb polgármesterek esetében a jegyző belső kekeckedése egyáltalán nem válik sértővé, sőt ezért hálásak is a vezetők: Ha a polgármester politikai hatalma stabil, kifejezetten szeret,i ha a jegyző előzetesen felhívja a figyelmet a hibákra, a helytelen döntések esetleges következményeire. Van olyan polgármester, aki azt mondja arra tartjuk a jegyzőt, hogy működésünkben jogszabálysértés ne csúszhasson. S így a jogszabálysértő tevékenységért számon is kérheti a jegyzőt, ha ilyesmi mégis megtörténik. A kommunikációs viszonyokat elemző táblázatunk így azzal egészíthető ki, hogy bár a polgármester által kinevezett és felmenthető jegyző kiszolgáltatottabb, ám ha a polgármester ellenzéke a testületben gyenge, akkor valószínűleg a jegyző szakmai munkájára fog igényt tartani. Meglehetősen jóhiszemű, ám valószínűleg tapasztalatra alapozott megfigyelés ez. Nyilván megfelelő polgármesteri bölcsesség is fontos ehhez, illetve a szabályozás úgy válik ennek megfelelően finomabbá, ha csökken a polgármesterek döntési köre az államhoz képest. Nem szükséges az önkormányzatban a belső féket hatékonnyá tenni, ha az önkormányzat motorját kis teljesítményűre cseréljük. 2. A jegyző feladatai szerepelméleti megközelítésben A jegyzői feladatok ma még sokrétűek, de régen sem voltak egyszerűek. Közvetítők voltak a hatalom és a nép közt, akik írásba tudták átültetni a panaszokat. Hivatalosságot és törvényt képviseltek. Manapság gondoskodnak az önkormányzati munka formai és tartalmi törvényességéről, garantálják a nyilvános információkhoz való hozzáférés jogát, a működés transzparenciáját, felelősek a helyi tájékoztatásért, az internetes felületek elfogadhatóságáért, elvégzik azokat a feladatokat, amiket az állam közigazgatási szinten az önkormányzatokra testál, biztosítják a pályázatok, a közbeszerzések, a szerződéskötések törvényességét, tájékoztatják a polgármestert milyen engedélyek beszerzése szükséges céljai eléréséhez, levezénylik a választásokat stb. Megannyi feladatot látnak el, melyek egy kommunikációs elemzés szempontjából nem a feladatok teljes felsorolása miatt válnak fontossá, hanem amiatt, hogy ezek a feladatok sajátos szerepeket rónak a jegyzőre. Az egyik szerep, vagy pontosabban a szerep egyik szektora 14 a lakosság felé irányuló munka, a nyilvánosság tájékoztatása, a törvények szerinti észrevételeik testület elé vitele. Ez egy tájékoztató szerepkör, amely a nyilvánosság és a testület közti kommunikációt 14 MERTON, Robert K. (2002): Társadalomelmélet és társadalmi struktúra, Budapest, Osiris Kiadó

9 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR segíti. Másik szektora a szerepnek szintén a lakosság, de már hatósági, engedélyezési területként, a harmadik a képviselők felé történő szerep, amely szintén áll egy tájékoztató és egy felügyeleti részből, s végül a polgármesterrel is hasonlóképp kétarcú a viszony. De nem feledkezhetünk meg az önkormányzati dolgozók feletti irányításról sem. Ezek a szerepek, azaz a szerepszektorok egymással konfliktusba kerülhetnek, melynek részletes elemzése nem képezi e tanulmány feladatát. A szerepek csökkentését azonban egyáltalán nem bánják a jegyzők, mindkét interjúból az derül ki, hogy sokallják a felelősséget a megkérdezettek. Ami témánk alap szerepkonfliktusát illeti, mely szerint a polgármester ellenőre és alkalmazottja is a jegyző, valóban igazi konfliktus. Korábban, amikor a testület volt a kinevezője, akkor is szóvá tették ezt a nehéz szerepkonfliktust, ezen a mostani semmit sem változtat. Míg a jegyzők problémája identitásbeli, mely szerint nem kívánnak szolgái lenni senkinek, sem a polgármesternek, sem másnak, csak a törvénynek 15, addig a szerepszektorok konfliktusai megoldhatatlan helyzeteket teremtenek. Könnyebb lenne a helyzet mondták korábban -, ha a hatalommegosztás jobban érvényesülne, ha a jegyző kormányhivatalnokként államtól kapott legitimációval végezné ellenőrző tevékenységét, vagy pedig semmilyen ellenőrző tevékenységet nem végez, és csak menedzseli a település ügyeit, előkészíti a testületi üléseket. Németországban a rendszer úgy is néz ki, hogy a két feladat elválik egymástól. Stábdirektor végzi a menedzselést, a jegyző pedig a hatósági feladatokat látja el 16. A polgármestertől eredő kinevezés következményeit pedig egyik interjú alanyom ekképp jósolja: A jegyző törvényességi ellenőrzési szerepe csökkenni fog, kevesebb lesz a nyílt konfliktus, az önkormányzat működése gyorsabb és hatékonyabb lesz, viszont a rendszerben benne rejlik a problémák elkendőzése, és a nagyobb törvénysértés is, amely csak politikai változáskor derül ki. (Ebben az esetben a polgármester és a jegyző felelőssége közös lesz, és nem csak a polgármesteri felelősség lesz a média témája.) A válaszoló tehát úgy látja, hogy a polgármesteri kinevezés hatására, a polgármester és a jegyző közti harmónia megteremtődik, de ennek az az ára, hogy a szerepszektorok közül az egyik elsorvad. Másik interjúalanyom viszont úgy véli, épp mivel a jegyző politikai bizalmasává válik a polgármesternek erősödnek majd fel a politikai konfliktusok, hiszen a testület ellenzéki része számára a jegyző legitimitása állandó megkérdőjeleződik. Kétségtelen, hogy ez a veszély megvan, amennyiben nem vonják el a hatósági jogosítványokat a jegyzőtől. Vagyis ő úgy tekint a jegyzői hivatásra, mint hatósági szerepre, és ennek a szerepszektornak az elsorvadása fel sem merül a számára, viszont azonnal érzékeli, hogy legitimációs konfliktusba kerül. Valóban nehéz úgy a hatóságot képviselni és a tör- 15 Egyik interjúalanyom külön is felhívta a figyelmem a szolga identitással szembeni ígéretekre, melyek Magyary Zoltántól Tóth Zoltánig végigkísérhetők. Ld. BÁRDOS László írását 16 TÓTH Zoltán közlése:

10 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR vényesség őrének szerepében megjelenni, ha közben a politikai barátság válik a polgármester és a jegyző munkakapcsolatának alapjává. Előző interjúalanyunk - tehát aki nem bánja a polgármester és a jegyző közt szövődő szálak szorosabbá tételét - egy másik kérdésnél ki is fejti: A polgármesteri kinevezéssel azonosulni tudok, mert a működés hatékonyabb lehet. Szükségesnek tartom azonban a Kormányhivatal és/vagy az Állami Számvevőszék szerepének erősítését az önkormányzati működéssel kapcsolatban, megfelelő gyors és hatékony szankciórendszer kidolgozásával. 3. Játékelméleti modellezés A játékelméletek közül a korábbi állapotokat a nemek harca nevezetű helyzettel lehet a legjobban leírni. Ennek lényege, hogy két egyformán erős és egyensúlyban lévő személy viszonya akkor eredményezi a leghasznosabb kimenetelt, ha többmenetes játékokban hol az egyik, hol a másik enged. Közös térbe a férfit és a nőt az tereli (innen a nemek harca elnevezés), hogy leginkább együtt érzik jól magukat, még ha nem is saját preferenciáik érvényesülnek. A polgármester és a jegyző is közös helyzetbe kényszerül. Az alábbi játékelméleti táblázat ezt a szituációt írja le, ahol K betűvel a kooperációt, V -vel a versengést jelöljük. I. Polgármester K V II. jegyző K V Nézzük végig az egyes cellák szituációit. Amikor a jegyző hajlik kissé arra, hogy kiskapukat keressen a jogszabályok között annak érdekében, hogy a polgármester elképzelései megvalósuljanak, akkor a polgármester rendkívül elégedett, és 4 pontot ér el. A jegyzőnek maradhatnak aggályai, de szakmai etikája alapján ha elfogadhatónak tartja a megoldást, 3 pontot szerez. Nyilván a sok utánajárás, a jogszabályok közti útkeresések, s aggályainak legyőzése miatt nem teljesen elégedett. Fordított esetben a jegyző meggyőzi a polgármestert, hogy miként kell kompromisszumot kötnie, elképzeléseiből engednie. A polgármester emiatt lehet egy kicsit csalódott, ami miatt 3 pontot ér el, a jegyző viszont 4-et, mert szakmai kompetenciáját elismerték, és mert úgy érezheti, kihozta a helyzetből a legjobbat.

11 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A jobb alsó cella ennél sokkal rosszabb végeredménnyel szolgál, de nem a legrosszabbal. Itt mindketten versengenek, de elképzelhető, hogy mindkettőjüknek igaza is van. A polgármesternek politikai, a jegyzőnek jogi szempontból. Elképzelhető, hogy egy másik jogi környezetben a polgármester ötlete kivitelezhető volna, ezért a polgármester bosszankodása és ragaszkodása saját elképzeléséhez igazolható, kreativitásától a társadalom elismerését várhatja, és úgy dönt nem hajlandó engedni. Hasonlóképp a jegyző ragaszkodása is lehet elfogadható. Akár mindkettejük lelkiismerete tiszta is lehet, ez mégis kevés ahhoz, hogy az ügyek haladjanak. Együttműködés ebben a helyzetben nincs, és emiatt egymást akadályozzák a felek. Ha a játszma egymenetes, akkor csak egy projekt áll le, s remélhetőleg egy másik ügyben már találnak megoldást, mert ha állandósul kettejük között ez a viszony, álló háború alakulhat ki, ami valóban nem vezet sehová. A legrosszabb mégis a táblázat bal felső sarkában található cella. Itt a polgármester akarja meghatározni mi a jogos és jogtalan, mi engedélyezhető, mi az amiben nem kell odafigyelni a hatóságokra, és nem fogad el semmilyen kontrollt. Ilyenkor feudális állapot alakul ki, ahol a falu határáig terjed egyfajta irányítás, a polgármester irányítása, és ez elszakad a közigazgatás egészétől. (Jól magyarázható az önkormányzatok eladósodása azzal, hogy a polgármesterek feudális kiskirályi állapotba kerülve a különböző pénzügyi hatósági kontrolloktól tömegesen tudtak megszabadulni.) Hasonlóképp a legrosszabb a kimenetel, ha a jegyző politikusi teljesítményével maximálisan igazodik a polgármester politikusi vágyaihoz, és semmilyen jogi vagy közigazgatási kontrollt és tájékoztatást nem ad. Ha a jegyző a polgármester szerepével azonosul, a polgármester pedig a jegyzőével, akkor a professzionalitás minimálisra csökken. Ezért adja a legrosszabb kimenetelt, a kooperál-kooperál helyzet. A nemek harca játékelméleti modell azonban csak arra a helyzetre vonatkozik, amikor a törvényalkotó úgy véli, a két szereplőt egyforma erőssé kell tennie, és ki kell egyensúlyoznia. Ilyenkor számos tanulmányunk elején leírt konfliktus kibontakozhat, és az alapvető kérdés az, hogy a nemek harca helyzetét jól tudják-e a felek kezelni? Van-e ahhoz valamilyen együttműködési készségük, hogy odafigyeljenek egymás preferenciáira, és ne akarjanak a másikon uralkodni? S az is kérdés, bár jóval ritkábban fordult elő, hogy van-e ahhoz szakmai tudásuk politikai és jogi -, hogy ne akarjanak a másik szerepébe kerülni, avagy egymást minden aggályoskodás nélkül támogatni? Abban az esetben azonban, ha nem a kiegyensúlyozottság állapotát kívánjuk megteremteni a struktúrában és ilyen az, ha egyértelműen alárendeljük a jegyzőt a polgármesternek a játékelméletekkel való modellezés lehetősége megszűnik, a jegyző polgármesternek való megfelelése felerősödik, s a korábban ritkább eset általánossá válhat. Egyik interjúalanyom óvatos kritikával ezt az alábbiak szerint fogalmazta meg: Az önkormányzatnak, mint demokratikus intézményrendszernek a fékek és ellensúlyok rendszerére kell épülni. A jegyzők kinevezésének polgármesteri kézbe adásával egy

12 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR fék kikerült a rendszerből, mely miatt gyorsabban tud haladni az önkormányzat a fejlődés irányába, de a szakadék felé is. Összefoglalás Összefoglalásként megállapítható, hogy amennyiben a jegyzői hivatást a törvényesség szolgálataként fogjuk fel és a hivatás büszkesége, a szakmai identitás csak innen bontakozhat ki -, abban az esetben a polgármester hatalmának erősítése a jegyzővel szemben nem megoldja az elmúlt 20 évben megjelenő válságjelenségeket, hanem éppenséggel tovább mélyíti majd azokat. Nem szükséges azonban a szakmákhoz hivatás-szerűen közelíteni. A szociológiai kutatások azt mutatják, hogy a fiatalok számára egyre kisebb is annak az esélye, hogy hivatásuk legyen 17. Ezt okozza az egyéni életpályákra nehezedő változtatás kényszer, a kiszámíthatatlanság, a mobilitás szükségessége. A jegyzői pálya is elveszítheti polgármestereken átívelő korábbi hivatás-arculatát. 17 CSÍKSZENTMIHÁLYI Mihály SCHNEIDER Barbara: Életre hangolva, Budapest, Nyitott könyvműhely, 2011.

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

A szabadság motívuma

A szabadság motívuma Tartalom A szabadság és annak korlátai. Miért jó és miért lehet rossz a szabadság az egyénnek és a társadalomnak? Honnan erednek és milyen fajtái vannak a korlátainknak? Miért korlátozza a társadalom a

Részletesebben

Helyi nyilvánosság helyi sajtószóvivő

Helyi nyilvánosság helyi sajtószóvivő Zsolt Péter Helyi nyilvánosság helyi sajtószóvivő A helyi nyilvánosság a globális és lokális mechanizmusok egyik meghatározó területe. Általában az országos jelentőségű kérdésekkel, és azok jobb megértéséhez

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 STECNÉ DR. BARATI IZABELLA DR. HŐGYE MIHÁLY ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSI GYAKORLATA* 2000-ben a (az akkor még) Budapesti

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

kényszer kényszerrel alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el

kényszer kényszerrel alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága H-1015 Budapest, Donáti u. 35-45. Tárgy: Indítvány alkotmányellenesség megállapítására Tisztelt Alkotmánybíróság! Az alábbiakban indítványt terjesztek elő A munkaköri,

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Interaktív szeminárium 1. és 2. alkalom

Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Interaktív szeminárium 1. és 2. alkalom Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Dokumentum: Interaktív szeminárium 1. és 2. alkalom ÁROP-3.A.2-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

VALÓSÁG. Egyeztetési törekvések az iskolában

VALÓSÁG. Egyeztetési törekvések az iskolában VALÓSÁG Egyeztetési törekvések az iskolában Rovatunkban először a szakértő nézőpontjából, majd tanárok és diákok szemével láttatjuk az oktatás során felmerülő vitás helyzetek kezelésének gyakorlatait,

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL dr. Krizsai Anita Témavezető: Dr. Horváth M. Tamás, DSc,

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008.

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE A Kormány a közrendet és közbiztonságot, összességében a jogrendet

Részletesebben

TÁMOP A-13/

TÁMOP A-13/ 1 TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés Ágazati kollektív szerződés előkészítése című

Részletesebben

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK MÉDIAELEMZŐ MŰHELY AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK FÜZETEK. 1 MÉRTÉK FÜZETEK 7. szám 2016. március Szerző: Timár János AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZA- BADSÁG-KÉPE 2015-BEN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program Emberek, csoportok, közösség

Bejárható Magyarország Program Emberek, csoportok, közösség Bejárható Magyarország Program Emberek, csoportok, közösség Dr. Túri Viktória Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Bejárható Magyarország Keretprogram Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor

Részletesebben

Dr. Kovács Kázmér (a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese): Jogegység ügyvéd szemmel

Dr. Kovács Kázmér (a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese): Jogegység ügyvéd szemmel Dr. Kovács Kázmér (a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese): Jogegység ügyvéd szemmel A Kaposvári Tavaszi Fesztivál kulturális rendezvényei sorában most már hagyományszerûen szervezett kétnapos Jogi beszélgetések

Részletesebben

MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013

MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013 MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013 Tisztelt Hölgyem, Uram! MEDIÁCIÓ Magyarország 2013 A BKIK Mediációs- és Jogi Koordinációs Osztálya a Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központjával együttműködve

Részletesebben

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV ALAPÉRZELMEK MIMIKÁVAL: Mennyire ismered a nem verbális jeleket? (teszt) Tárgyalás, beszélgetés közben érdemes ezekre a jelekre is figyelnünk. Végezzétek el a tesztet, és értékeljétek ki az eredményt!

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés LEHETSÉGES-E A POLITIKAI KÖZÖSSÉG IGAZSÁGOS ÚJRAALKOTÁSA? ERKÖLCSI ÉRVELÉS A DEMOKRATIKUS POLITIKÁBAN.

Doktori (PhD) értekezés LEHETSÉGES-E A POLITIKAI KÖZÖSSÉG IGAZSÁGOS ÚJRAALKOTÁSA? ERKÖLCSI ÉRVELÉS A DEMOKRATIKUS POLITIKÁBAN. Doktori (PhD) értekezés LEHETSÉGES-E A POLITIKAI KÖZÖSSÉG IGAZSÁGOS ÚJRAALKOTÁSA? ERKÖLCSI ÉRVELÉS A DEMOKRATIKUS POLITIKÁBAN Rácz Sándor Debreceni Egyetem BTK 2014 LEHETSÉGES-E A POLITIKAI KÖZÖSSÉG IGAZSÁGOS

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan

Felelősen, egészségesen, biztonságosan Felelősen, egészségesen, biztonságosan Előadó: Geskó Sándor elnök Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete www.konszenzus.org e-mail cím: konszenzusbp@konszenzus.org Telefonszám: 1/335-6463 Cselekedeteink

Részletesebben

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL ÖSSZEFOGLALÁS! Továbbra is igen magas a kvótareferendummal kapcsolatos

Részletesebben

2015. ÉVI STARTMUNKAPROGRAM PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő testület 2015. január 23 i ülésére

2015. ÉVI STARTMUNKAPROGRAM PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő testület 2015. január 23 i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Mátrixjátékok tiszta nyeregponttal

Mátrixjátékok tiszta nyeregponttal 1 Mátrixjátékok tiszta nyeregponttal 1. Példa. Két játékos Aladár és Bendegúz rendelkeznek egy-egy tetraéderrel, melyek lapjaira rendre az 1, 2, 3, 4 számokat írták. Egy megadott jelre egyszerre felmutatják

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Szatmári János Kakatics Lili Szabó Zoltán Gyula A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék 2013-ban már harmadik alkalommal mérte fel a

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

Dr. Piskóti István intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Turizmus Tanszék

Dr. Piskóti István intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Turizmus Tanszék A FELSŐOKTATÁS PIACA ÉS MARKETINGJE Dr. Piskóti István intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Turizmus Tanszék Jelen tanulmányban nemzetközi és hazai szakmai

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN A MEDÁCIÓ ÉS A HELYREÁLLÍTÓ SZEMLÉLET

ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN A MEDÁCIÓ ÉS A HELYREÁLLÍTÓ SZEMLÉLET ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN A MEDÁCIÓ ÉS A HELYREÁLLÍTÓ SZEMLÉLET 9 ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN A MEDÁCIÓ ÉS A HELYREÁLLÍTÓ SZEMLÉLET A demokratikus társadalom

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

A coaching szemléletű vezetés

A coaching szemléletű vezetés A coaching szemléletű vezetés 2013. 04. 17. "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. ISBN: 978-963-9559-51-6 A Carnegie Technológiai Intézet

Részletesebben

"Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni"

Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni "Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni" (Hírszerző, 2008 december 9.) Az Út a munkához program biztosan kielégíti majd a tömegigényt, hogy az ingyenélőket most jól megregulázzuk, az

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindulása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mivel sérelmezte, hogy a közfoglalkoztatás

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Konkurencia figyelés a közösségi média támogatásával.

Konkurencia figyelés a közösségi média támogatásával. Konkurencia figyelés a közösségi média támogatásával orsolya@zoomsphere.com Közösségi megjelenés A közösségi oldalak lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy egy olyan interaktív felületen jelenjenek

Részletesebben

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Alapítva: 1989 A múlt - TÖOSZ A szövetségek közül elsőként alakult meg a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) - 1989. március a települési

Részletesebben

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március Az ügyészi szervezet és feladatok Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. március Az ügyészség alkotmányjogi helyzete Elhelyezkedése, szabályozása - az állami szervek rendszerében található - nem önálló

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON

MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON Betegjogi képviselők képzése 2013 Popovics Edit előadása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A konfliktus olyan, egyének vagy csoportok közötti eszkalálódott versengés, ahol mindenki

Részletesebben

Tudnivalók az EthicsPoint rendszerről

Tudnivalók az EthicsPoint rendszerről Tudnivalók az EthicsPoint rendszerről Bejelentés általános információk A bejelentések biztonságos és bizalmas jellege Tippek és bevett gyakorlat Tudnivalók az EthicsPoint rendszerről Mi az az EthicsPoint?

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Második esély típusú intézmények és programjaik Az Equal program keretén belül szervezett Fiatalok Tematikus Hálózat megbízásából a tanulmány szerzői arra vállalkoztak, hogy átfogó

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Magyarországi vitakultúra és deliberatív demokrácia fejlesztése - Szükségletfelmérés civil szervezetek között

Magyarországi vitakultúra és deliberatív demokrácia fejlesztése - Szükségletfelmérés civil szervezetek között Magyarországi vitakultúra és deliberatív demokrácia fejlesztése Szükségletfelmérés civil szervezetek között Kitöltők száma: 58 Kitöltői adatok statisztikái: 1. A kitöltő neme 1. Nő 74.1 % 43 2. Férfi 25.9

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 12/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉSI MÓDOZATOK BEHOZATALA AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Így változtass az életeden Lendvai Norbert 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Egy könyv születése 2011 nyarán írni kezdtem egy könyvet, melynek (több munkacím után) az Így változtass az életeden

Részletesebben

A WWF MAGYARORSZÁG ÉRTÉKELÉSE A VÍZGYŰJTŐ-

A WWF MAGYARORSZÁG ÉRTÉKELÉSE A VÍZGYŰJTŐ- A WWF MAGYARORSZÁG ÉRTÉKELÉSE A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV 2015, VITAANYAG CÍMŰ DOKUMENTUMRÓL 2015.08.31-ei határidővel közzétett vitaanyag Tisztelt kollégák! Az országos VGT2 vitaanyag véleményezésében

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 13. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 13. napi ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 239/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. december 13. napi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

A választók és a körzetek feltérképezése

A választók és a körzetek feltérképezése A választók és a körzetek feltérképezése Lendvay Endre Responsum Kft., ügyvezető igazgató Ha nem tévedek, Oliver Cromwell mondta egyszer, hogy az nyeri a csatát, aki előbb tudja meg, hogy mi van a domb

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

A hatékony kintlévőség kezelés eszközei - a gazdasági mediáció lehetőségei. 2010. november 11.

A hatékony kintlévőség kezelés eszközei - a gazdasági mediáció lehetőségei. 2010. november 11. A hatékony kintlévőség kezelés eszközei - a gazdasági mediáció lehetőségei. 2010. november 11. Faktoring Magyarországon, ezen belül Global Faktor Zrt (Felhasznált forrás: dr. Molnár Tamás) 100% 90% 80%

Részletesebben

A HATALOM ÉS AZ URALOM FOGALMA

A HATALOM ÉS AZ URALOM FOGALMA Farkas Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Szociológiai Intézet) ÖSSZEFOGLALÓ A tanulmány első részében a szerző először röviden utal a hatalom fogalmának jellemző felfogásaira, majd a hatalmat

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával Részben akadálymentes?! Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézetről röviden Kik vagyunk? Az Intézetet két fogyatékos

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének december 16-i és december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének december 16-i és december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: A Dalkia Energia Zrt.-vel gázmotor üzemeltetésére kötött

Részletesebben

Tárgyalástechnika. www.gordio.hu

Tárgyalástechnika. www.gordio.hu Tárgyalástechnika 1 A TÁRGYALÁSRÓL ÁLTALÁBAN A tárgyalás során kell elérnünk, hogy a kezdetben meglévő szembenállás, a talán egymásnak ellentmondó elvárások ellenére sikerüljön közös megoldást találni

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

2012. Siklósi Máté 2012.03.30. A kutatás és a tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal és annak Versenykultúra Központja támogatásával jött létre.

2012. Siklósi Máté 2012.03.30. A kutatás és a tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal és annak Versenykultúra Központja támogatásával jött létre. 2012. A bevásárlóközpontok önszabályozási lehetőségei, illetve ennek hatásai a fogyasztói viselkedésre, és a fogyasztókkal szembeni tisztességes kereskedelmi magatartás fejlődésére. Siklósi Máté A kutatás

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Mark Walker brit állampolgár által benyújtott 0436/2012. sz. petíció a határon átnyúló jogi képviselet biztosításáról

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

Csontos László A politika tanulmányozása és a közgazdaságtan

Csontos László A politika tanulmányozása és a közgazdaságtan Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 1997. július augusztus (557 568. o.) Csontos László A politika tanulmányozása és a közgazdaságtan Egy olyan kéziratot adunk most közre, amelynek anyagát Csontos László

Részletesebben

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban...

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... 11 1 A projekt szakmai értékeléséhez készítettünk egy olyan

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Universität M Mis is k k olol ci c, F Eg a y kultä etem t, für Wi Gazda rts ságcha tudft o sw máis n s yen i scha Kar, ften,

Universität M Mis is k k olol ci c, F Eg a y kultä etem t, für Wi Gazda rts ságcha tudft o sw máis n s yen i scha Kar, ften, 6. Előadás Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével 1994: Neumann János és Oskar Morgenstern Theory of Games and Economic Behavior. A játékelmélet segítségével egzakt matematikai

Részletesebben

SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT

SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT AZ EGYÜTT MÉDIAPOLITIKAI JAVASLATAI E javaslatcsomag az Együtt szakpolitikai sorozatának a részét képezi. Részben a Váradi András Alapítványban, részben az Együtt

Részletesebben