George M. Jacobs Pramaranee M. Kumarasamy Payomrat Nopparat Susan Amy ZÖLD ANGOL. Tanári óravázlatok: környezeti nevelés az angolórán AKADÉMIAI KIADÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "George M. Jacobs Pramaranee M. Kumarasamy Payomrat Nopparat Susan Amy ZÖLD ANGOL. Tanári óravázlatok: környezeti nevelés az angolórán AKADÉMIAI KIADÓ"

Átírás

1 George M. Jacobs Pramaranee M. Kumarasamy Payomrat Nopparat Susan Amy ZÖLD ANGOL Tanári óravázlatok: környezeti nevelés az angolórán AKADÉMIAI KIADÓ

2 Az eredeti mű: George M. Jacobs, Pramaranee M. Kumarasamy, Payomrat Nopparat and Susan Amy Linking Language and the Enviroment Greening the ESL Classroom English language edition published by Pippin Publishing, Suite 232, 85 Ellesmere Road, Toronto, Ontario, M1R 4B9 Fordító: Márton Róza Krisztina Szerkesztő: Szala Boglárka ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Első magyar nyelvű kiadás: 2014 Márton Róza Krisztina, 2014 Akadémiai Kiadó, 2014 A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója Projektvezető szerkesztő: Molnár Anna A szerkesztésért felelős: Kácsor Lóránt Termékmenedzser: Kiss Zsuzsa Tördelés: CompLex Kiadó Kft., DTP-csoport A fedélterv Harsányi Tamás munkája Nyomdai előállítás: Akadémiai Nyomda, Martonvásár Felelős vezető: Répászky Gábor igazgató Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Printed in Hungary

3 Zöld angol Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás... 7 Bevezetés... 9 Módszertani összefoglaló Környezeti nevelés és nyelvoktatás...15 A környezeti nevelés és a nyelvoktatás jelenlegi trendjei...18 A nyelvtanulásba ágyazott környezeti neveléssel kapcsolatos általános kérdések...30 A feladatok felépítése...37 Ötletek a csoportos munka ösztönzésére...39 Feladatsorok a környezeti nevelés témaköréből Sounds in the Environment...45 Green Gifts...49 Dialogue Journals...52 What s in the Packaging? Do an Energy Audit!...61 Conduct an Environmental Survey! Understanding Diagrams...75 Haiku...84 Write Persuasive Letters!...88 AKADÉMIAI KIADÓ 5

4 ZÖLD ANGOL Analyze Data about the Environment...95 Experiment with Mind Maps Communicate Your Point of View Rights and Responsibilities Cooperative Controversies Learn from Lectures Greening Your Diet Ajánlott irodalom AKADÉMIAI KIADÓ

5 Zöld angol Bevezetés Bevezetés Ez a könyv arról szól, hogyan emelhetnénk be a környezeti nevelést a nyelvoktatásba. Mi, nyelvtanárok is tisztában vagyunk a körülöttünk zajló, és egyre nagyobb méreteket öltő környezetszennyezéssel. Legyen bár a probléma több ezer kilométernyire, vagy oly közeli, mint a levegő, amelyet belélegzünk, mindannyiunkat frusztrál a látszólagos képtelenségünk arra, hogy kivegyük a részünket a környezetvédelemből. Szerencsére a szakmánk lehetővé teszi, hogy a nyelvtanítás során diákjainknak és kollégáinknak környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteket is átadhassunk. Ez a könyv ötleteket ad e cél megvalósításához. Kétségtelen, hogy akár magunknak, akár a kollégáinknak vagy tanítványaiknak is számtalan jó felvetése lehet még. A környezettudatos ismeretek játékos tanításához egyáltalán nincs szükség biológiatanári végzettségre. Ezeket a feladatokat bárki képes beilleszteni a nyelvtanítási gyakorlatába, aki érdeklődik a környezetvédelem eszméje iránt. Még jobb, ha a kötelező tananyag részévé teszik. Miért illesszük be a nyelvoktatásba a környezeti nevelést? Mi, mindnyájan elképesztő sebességgel pusztítjuk gyönyörű bolygónkat, a Földet. A környezeti károk legjavát képzett emberek okozzák, akik képesek megérteni az általuk okozott ártalmak jellegét. Ironikus, hogy azok, akik békében élnek a Földdel, a természeti népek, nem részesültek formális oktatás- AKADÉMIAI KIADÓ 9

6 ZÖLD ANGOL ban, és sokszor se írni, se olvasni nem tudnak. Ez azt mutatja, hogy az oktatás nem jelent garanciát a környezettudatosságra és a környezet védelmére. A kulcs talán nem is a tudományos ismeretekben rejlik, vagy abban, hogy az illető tud-e több idegen nyelven olvasni és nyelvtani hibák nélkül írni, hanem abban, hogy az oktatás eredményeit jól alkalmazza-e. E könyv szándéka az, hogy megfelelő ismereteket nyújtson a diákok számára, és megmutassa nekik, hogyan használhatják jól ezt a tudást. A kötet két fő részből áll. Az első címe Környezeti nevelés és nyelvoktatás itt a háttér-információkat adjuk közre. A második rész a Feladatsorok a környezeti neveléshez címet viseli, és óravázlatok gyűjteményét tartalmazza, amelyek segítségével a tanárok úgy taníthatják az angolt, hogy a gyakorlatok során a környezettel kapcsolatos ismereteket és a lehetséges viselkedési mintákat is bemutatják. Az első rész egy vázlatos ismertető után, hogy mi is az a környezeti nevelés négy blokkból áll. Az elsőben bemutatjuk, milyen remekül illeszkedik a környezeti nevelés a nyelvtanulás jelenlegi trendjeihez. A második blokkban válaszokat adunk azokra a gyakran ismételt kérdésekre, amelyek a környezeti nevelés és a nyelvoktatás egyesítésével kapcsolatban merülnek fel. A harmadikban áttekintést adunk a könyvben található óravázlatok elemeiről. Mivel számos gyakorlat a diákok aktív részvételét igényli, az utolsó blokkban bemutatunk néhány technikát, amelyekkel megkönnyíthetjük a csoportmunkát. 10 AKADÉMIAI KIADÓ

7 BEVEZETÉS A második részben számos órai feladatsort írunk le, amely a környezettel kapcsolatos ismereteket közvetíti az angolul tanuló diákoknak. Ezek a feladatsorok könnyedén alkalmazhatóak más nyelvek oktatásában is. A feladatsorokat tizenkét tizenkilenc éves tanulóknak szántuk, akik legalább középhaladó szinten vannak, de természetesen felnőtt diákok esetében is használhatóak. A középhaladó szint alatt azt értjük, hogy a diák képes társ lenni egy egyszerű beszélgetésben, meg tud írni egy rövid fogalmazást, és megért egy egyszerű írott vagy hallott szöveget. Általában minimum nyolcszáz szavas szókinccsel rendelkezik. Ezen a szinten még szüksége van némi támogatásra, hogy megoldhassa az itt bemutatott feladatsorokat. A szókincs fejlesztését támogathatják képek, gesztusok és magyarázatok is. Reméljük, hogy a könyvünket olvasmányosnak, a feladatsorokat pedig élvezetesnek találják majd. Olyan ötleteket mutatunk be, amelyek a pályakezdő és a tapasztalt tanároknak egyaránt segítenek abban, hogy beillesszék a környezeti nevelést az angolórák keretébe. Ezek az ötletek, illetve a kapcsolódó módszertan szorosan illeszkednek a jelenlegi elképzelésekhez, amelyek az idegen nyelvi tananyagra vonatkoznak, és a modern nyelvoktatási módszerekhez. Úgy véljük, hogy az alábbi, az Egyesült Nemzetek Szervezete Környezetvédelmi Sabbath Programjának keretei között született vers tükrözi legjobban a céljainkat, amelyeket mind a feladatsorokban, mind a könyvben követni próbálunk: AKADÉMIAI KIADÓ 11

8 ZÖLD ANGOL Ima a gyógyulásért Miénk a Föld, fogjunk össze érte mind. Hozzunk új életet a földre, Óvjuk meg a vizeket, és Frissítsük fel a levegőt, Miénk a Föld, fogjunk össze érte mind. Fiatalítsuk meg az erdőt, Óvjuk a növényeket, és Védjük a teremtményeket, Miénk a Föld, fogjunk össze érte mind. Ünnepeljük a tengereket, Mosolyogjunk a napfényre, és Énekeljük a csillagok dalát, Miénk a Föld, fogjunk össze érte mind. Teremtsünk új emberi közösségeket, Védjük az igazságot és a békét, Emlékezzünk a gyermekeinkre, Miénk a Föld, fogjunk össze érte mind. Fogjunk össze érte mind, akik különbözünk, de ugyanazon csoda rejtélyének részesei vagyunk: gyógyítsuk meg a Földet, és teremtsünk új életet. 1 1 Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának engedélyével. 12 AKADÉMIAI KIADÓ

9 Green Gifts Feladatsorok a környezeti nevelés témaköréből Green Gifts Környezeti fókusz: készségek és részvétel eszközök újrafelhasználása. Nyelvi fókusz: határozói igenevek (gerunds). Nyelvi készségek: beszéd, írás. Idő: 40 perc. Kellékek: bármely hasznos hulladék, amelyből ajándékok készíthetők. Bevezetés Ez a feladat fejleszti és erősíti a csoportkohéziót és az együttműködést. A feladat során a diákok azt beszélik meg, illetve arra reflektálnak, hogy milyen hatékonyan dolgoznak össze. A cél elérése érdekében a tanulók ajándékokat készítenek egymásnak újrahasznosított anyagokból, hozzákapcsolva egy kis cetlire írt megjegyzést is, amelyben köszönetet mondanak az egyik csoporttársuknak. Felkészülés A tanár hozzon be néhány hulladékanyagot, amelyből ajándékot lehet készíteni, például üres műanyag palackokat, üdítősdobozokat, szívószálakat és újságpapírt. Soroljon példákat arra, miként lehet ajándékot készíteni belőlük, vagy mutasson be ezekből alkotott ajándéktárgyakat. Az óra menete 1. (Az egész osztály) A diákok megbeszélik, hogy milyen ajándékokat lehet készíteni a kidobásra szánt tárgyakból. Való- AKADÉMIAI KIADÓ 49

10 ZÖLD ANGOL színűleg nagyon sok jó ötletük lesz. Például madarakat vagy más, különböző formákat hajtogathatnak a műanyag palackokból. A szívószálakból szobrokat vagy kulcstartót készíthetnek. A használt újságpapírból borítékot lehet gyártani, az üdítősdobozt pedig be lehet festeni, hogy szép tárolóedényke legyen belőle. 2. (Egyénileg) A diákok megkapják annak a társuknak a nevét, akit meg kell ajándékozniuk. A nevet titokban kell tarta niuk. 3. (Egyénileg) Otthon vagy technikaórán a diákok elkészítik az ajándékot a választott anyagból. 4. (Az egész osztály) A tanár elmondja, mik azok a határozói igenevek (gerunds), és közösen összeállít a diákokkal egy listát, amelyet felhasználhatnak a köszönetnyilvánítási kártyákon álló szöveghez (lásd Nyelvi sarok). Ezután a tanár a diákokkal létrehoz egy másik listát is a köszönetet kifejező mondatokból és szókapcsolatokból, amelyet a tanulók átalakíthatnak a kártyákra írt szövegekhez. Alább néhány példamondat olvasható: You listened carefully when I talked. Thanks. (Past tense, múlt idő.) You made sure our team didn t waste time. (Past tense, múlt idő.) What a great teammate you are! (Present tense, jelen idő.) You re terrific! You helped me understand. (Present tense, jelen idő.) 5. (Egyénileg) A diákok elkészítik a köszönőkártyákat a 2. pontban említett társuk részére, megemlítve benne valamilyen, az együttműködő magatartással kapcsolatos mozzanatot. 6. (Csoportokban) Végül a tanulók átadják egymásnak az ajándékot és a kártyát. 50 AKADÉMIAI KIADÓ

11 FELADATSoRoK A KöRNYEZETi NEVELÉS TÉMAKöRÉBőL Variációk 1. Ha valamelyik diák valami egészen egyedi ajándékot készített, akkor mutassa be, hogyan csinálta. 2. Ha közeleg a szünidő, akkor a diákok beszéljék meg, milyen ajándékokat fognak készíteni a hulladék anyagokból. Az órán írják fel egy kis cetlire, hogy az ajándék miből készült, és az a célja, hogy ezzel is óvják a környezetet. A cetlit később mellékeljék az ajándékhoz. 3. A diákok készítsenek szokatlan tárgyakat, amelyeket majd eladhatnak egy iskolai rendezvényen. Alapíthatnak környezetvédelmi klubot vagy szervezetet is. Nyelvi sarok: határozói igenevek A határozói igenevek (gerunds) olyan igék, amelyek főnévként viselkednek. Általában valamilyen cselekvésre vagy történésre utalnak, amely már egy ideje zajlik vagy nemrég fejeződött be. Azt is sugallják, hogy a cselekvés folyamatos. A határozói igeneveket úgy képezzük, hogy hozzáadunk egy -ing képzőt az ige főnévi igenévi alakjához: listen + ing. Szerkezet: főnévi igenév (infinitive) + -ing. Példa: Studying with you has been great fun. I enjoy hearing your jokes. Thank you for asking me questions about my composition. Thank you for listening to me when I gave my point of view. Working with you was really great because you are a good listener. I enjoyed listening to your ideas. AKADÉMiAi KiADó 51

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés 2010 Harmadik, javított kiadás Szerkesztette: Vásárhelyi Judit Magyar Környezeti

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A CSALÁDI KÖRNYEZET HATÁSA AZ IDEGEN NYELVI MOTIVÁCIÓRA: EGY KVALITATÍV MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ KUTATÁS TANULSÁGAI

A CSALÁDI KÖRNYEZET HATÁSA AZ IDEGEN NYELVI MOTIVÁCIÓRA: EGY KVALITATÍV MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ KUTATÁS TANULSÁGAI MAGYAR PEDAGÓGIA 105. évf. 1. szám 29 40. (2005) A CSALÁDI KÖRNYEZET HATÁSA AZ IDEGEN NYELVI MOTIVÁCIÓRA: EGY KVALITATÍV MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ KUTATÁS TANULSÁGAI Kormos Judit és Csizér Kata ELTE, Angol

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Tanulási tevékenység / tanulói munka 21. századi képességek

Tanulási tevékenység / tanulói munka 21. századi képességek Tanulási tevékenység / tanulói munka 21. századi képességek 1. Tudásépítés Minden tudás és ámulat (ami a tudás magja) magában is gyönyörűség. - Francis Bacon Kérdés: milyen mértékben ösztönözte a feladat

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Idősen is fitten és szellemileg frissen - lépések az aktív időskorért. MENTA50+ Kézikönyv

Idősen is fitten és szellemileg frissen - lépések az aktív időskorért. MENTA50+ Kézikönyv Idősen is fitten és szellemileg frissen - lépések az aktív időskorért MENTA50+ Kézikönyv A 2014-es kiadás a MENTA50+ Konzorcium gondozásában Aktívan a szellemi frissesség és mentális jóllét megőrzéséért

Részletesebben

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: BAKSAY LÁSZLÓNÉ HORVÁTH H. ATTILA SCHMEHL JÚLIA KÖZREMÛKÖDTEK: HORVÁTHNÉ VALKÓ SZILVIA JUHÁSZ ORCHIDEA MURVAINÉ ÁDÁM ANETTA KÉSZÜLT

Részletesebben

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY:

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY: http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) M I T AVAGY: T A N U L H A T U N K A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI RENDSZERÉBŐL???

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Szerkesztette: Csapó Benő és Zsolnai Anikó Kognitív és affektív fejlõdési folyamatok diagnosztikus

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

12. Az innovációhoz szükséges interkulturális és idegen nyelvi kompetenciák

12. Az innovációhoz szükséges interkulturális és idegen nyelvi kompetenciák 12. Az innovációhoz szükséges interkulturális és idegen nyelvi kompetenciák Kulcsszavak: Kulturális háttér, kulturális azonosulás, interkulturális kompetencia, idegen nyelvi kompetencia Tanulási cél: Mire

Részletesebben

THE HUNGARIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE A MAGYAR NYELV A DIGITÁLIS KORBAN. Simon Eszter Lendvai Piroska Németh Géza Olaszy Gábor Vicsi Klára

THE HUNGARIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE A MAGYAR NYELV A DIGITÁLIS KORBAN. Simon Eszter Lendvai Piroska Németh Géza Olaszy Gábor Vicsi Klára White Paper Series Fehér könyvek sorozat THE HUNGARIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE A MAGYAR NYELV A DIGITÁLIS KORBAN Simon Eszter Lendvai Piroska Németh Géza Olaszy Gábor Vicsi Klára White Paper Series

Részletesebben

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben

Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos

Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos Szabó Tamás Péter Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében Dunaszerdahely, 2012 SZABÓ TAMÁS PÉTER KIRAKUNK TÁBLÁKAT, HOGY CSÚNYÁN

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben