HÍREK A KÖNYVTÁROS TANÁROK EGYESÜLETÉNEK ÉLETÉBL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍREK A KÖNYVTÁROS TANÁROK EGYESÜLETÉNEK ÉLETÉBL"

Átírás

1 A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA V. évf. 2. sz április HÍREK A KÖNYVTÁROS TANÁROK EGYESÜLETÉNEK ÉLETÉBL február 16-án megbeszélést tartottak a listás könyvtári szakértk. A program egy kellemes dologgal kezddött, amikor dr. Egressy Erna, a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója átadta a PSZM tanúsítványt azoknak a könyvtári szakértknek, akik eredményesen végezték el az májustól októberig tartó intenzív szakérti tanfolyamot. A szakértk közül Moczik Andrásné, Kristófné Szabó Szerafina, Halmi Erzsébet és Tanczerné Jakus Emke mondhatja magáénak ezt a tanúsítványt Ezek után az elmúlt idszak eseményeit tekintették át, majd a tanév hátralév' részének feladatait beszélték meg. A tervek szerint Veszprém megyébe látogatnának a szakértk, ahol több forrásközpont megtekintésére van lehetség. Áprilisban a József Attila Megyei Könyvtár irodalmi konferenciát tervez, melynek témája a mai magyar gyermek- és ifjúsági irodalom. Ugyanebben a hónapban, 12-én az OPKM iskolatörténeti konferenciára hívja az érdekldket. Bizonyára sokan kíváncsiak a március ig tartó nemzetközi könyvkiállításra is, amelyet a Vigadóban rendeznek. Március 9-én a K-EMPI szervezett iskolaigazgatóknak, iskolai könyvtárosoknak és az informatika-számítástechnika tanárainak, valamint óvodapedagógusoknak továbbképzést. Dr. Kovács György Zoltán, a Megyei Közgylés elnöke megnyitó szavai után dr. Vámos Tibor akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet igazgatója tartotta meg eladását Egy informatika-tanítási kísérlet tapasztalatai" címmel. Eladását egy 188l-es írástudatlansági listával kezdte, amelyen Magyarország 50,80 %-os arányban szerepelt. Elmondta, hogy az iskola az a periódus, amikor meghatározódik egy ember gondolkodórendszere, rögzdnek a gondolkodás struktúrái, az a szociális mez, amiben gondolkodunk. Kiemelte annak fontosságát, hogy a számítástechnikával való elemi írástudási készség minden tanulóban meglegyen, tudják kezelni a számítógépet, tudjanak táblázatot készíteni, bejelentkezni, kapcsolatot teremteni, adatbázist felépíteni. A számítógép okos használata tehát nem elválasztja, hanem összeköti az embereket. A számítógép alkalmassá teszi a gyerekeket, hogy felhasználóként és nem kiszolgáltatottként tudjanak gondolkodni, statisztikákat értékelni. Létrejönnek az elektronikus hálózaton keresztül szabad, ellenrizetlen és célirányos kapcsolódások. A számítógép segítségével megtanulják a gyerekek, hogy adatoknak, információknak utánanézzenek, azokat kikeressék egy adatbázisból. A pedagógusoknak viszont igen nagy a felelssége abban, hogy ezeket a készségeket elsajátítsák a tanulók. Dr. Vámos Tibor eladásának befejez gondolataiban elmondta, hogy örömmel várják a különböz pedagógiai programokat, tapasztalatokat a témakörbl, amelyek közül a legjobbakat természetesen díjazzák és terjesztik. Pedagógus kollégák közül sokan dolgoznak új módszereken, érdemes ezeket továbbadni, közkinccsé tenni! A következ eladó Dán Krisztina volt, a Fvárosi Pedagógiai Intézet vezet szaktanácsadója, aki A könyv- és könyvtárhasználat tanítása, a könyvtári informatika fogalma" cím eladásában a korszer, fejlett információs technika alkalmazásáról, az informatikai szemlélet kialakításáról beszélt. Mindnyájan tapasztaljuk, hogy egyre gyorsabb az ismeretek avulása, s ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a legújabb információkkal, szükségünk van a számítógép alkalmazására. A 80-as években megjelent az iskolákban is a számítógép és annak az oktatása. A könyvtári szervezetekre támaszkodva pedig létrejött az egységes informatikaképzés. A könyvtári informatika mint önálló tudományág is él. Milyen alapvet ismereteket kell elsajátítani a tanulóknak az informatika területén? - tette fel a kérdést Dán Krisztina. A válasz a következ: nagyon fontos az információs források ismerete készségszinten; melyik forrásból mit nyerhet; tudjon keresni, akár levéltári anyagból is; ismerje a könyvtár informatikai segédeszközeit (kézikönyvtár, bibliográfia, katalógus, számítógépes adatbázisok); külföldi on-line adatbázisok használata. Ezekkel az ismeretekkel akkor is tisztában kell lenniük a tanulóknak, ha az iskolájukban esetleg ezek a feltételek még nem adottak. Az ideális az lenne, ha az iskolai könyvtárak képesek lennének a forrásközpont szerepének a betöltésére. A továbbképzési nap harmadik eladója Krösné dr. Mikis Márta, az Országos Közoktatási Intézet tudományos fmunkatársa volt, Az informatika kisgyerekkori alkalmazása" címmel tartott érdekes eladást. Mindannyian tudjuk, tapasztaljuk, hogy a szület gyermekek ebben a környezetben nnek fel. A tanulóknak az iskolában lehetséget kell teremteni, hogy képesek legyenek többféle forrásból információt gyjteni, és használni tudják a számítógépet hangkeltésre, animáció megjelenítésre játékok, modellek irányítására segítséggel. Eladását rendkívül érdekes számítógépes bemutatóval és videofilm lejátszásával illusztrálta. A továbbképzési nap színvonalas és érdekes eladásait az immár hagyománnyá vált könyvkiadói kiállítás és vásár egészítette ki. A meghívott vendégek éltek is a lehetséggel, s örömmel válogattak a legújabb kiadványok között. Tanczerné Jakus Emke /

2 HUMOR A KÖNYVTÁRBAN Nemrég egy fiók rakodása közben került el egy majd 20 éves boríték, amelyben egy hamvába holt könyvtárosi humorpályázat dokumentumai voltak. Ebbl közlünk válogatást ketts céllal: látni fogjuk, hogy a régi dolgok ma is aktuálisak, másrészt szeretnénk a felhívást megismételni. Kedves Kollégák! Mindennapi életünkre most is ráfér egy kis vidámság, egy kis mosoly. Küldjenek hasonlókat (vagy jobbakat) a szerkesztségnek, hogy folyamatosan közölhessük. Pályadíjat nem tudunk kínálni, csupán az olvasók elismerését. Rajta hát! Most pedig a régi sziporkák. Egy olvasó: Mostanában ritkábban jövök, mióta szegény feleségem meghalt. Egy könyvtáros Az olvasóvá nevelés csúcspontja, ha az olvasó bels szükséglettl, lelki kényszertl indíttatva bibliográfiát lop. Egy sztori: Köszönésébl ítélve sváb néni lépeget polctól polcig. Végül odalép az ügyeleteshez: Tessék mondani, merre van a p bet? Megmutatom. Ez mind az. Kitl tetszik könyvet keresni? Hát a Palzactól. Egy könyvtáros: Lélegzethez jutok, kezemben egy könyvtárközis nyomtatványt forgatok, rajta a kérés imigyen áll: Statisztikai Kiadó, Kedves kolléga! Kiadókat még könyvtárközire sem. Üdvözlettel... Nekem is úgy mesélték... Megtermett, nagydarab olvasó téblábol a könyvtár katalógusai eltt. Láthatóan bizonytalankodik. Kistermet kollégannk éppen ügyeletes szolgálatkészen odaáll a szép nagydarab stb. elé és megkérdezi: Segíthetek valamiben? Olvasónk lenéz, mérlegel, majd azt mondja: Nem hiszem. Gyerekszáj... Általános iskolások Jókairól szóló vetélkedjében született az alábbi írásm: "Jókai 1848-banPetfi és Vasvári társaságában állt a forradalom élén. Mikor annak a forradalomnak vége lett, akkor kötött házasságot Laborfalvi Rózával. Majd folytatta írói pályáját" Ugyanez Csokonairól: Csokonai 1773-ban született Debrecenben, 1805-ben halt meg Tüdgyulladásban." Egy könyvtáros: Nyitáskor egyszerre többen állnak a pult eltt. Elkél a segítség. Férfi szakreferensünk is látja ezt beáll, segít. Ids néni könyveit veszi sorra. A néni közben beszél. Dicséri a kapott könyvet, az idt, panaszolja reumáját, férjét majd megjegyzi: Azér' az is megnyugtató, hogy a férfiak is értik ezt a munkát pedig ez direkt nknek való, és mveltséget igényel. Rejt-sztori: Az egyik olvasó Rejt-könyveket kér, és hozzáteszi, hogy már sokat olvasott tle. Javasoltam, menjünk oda a polchoz, és nézzük meg, mi található bent. Mivel nem követett egy kicsit távolabbról kezdtem sorolni a címeket: Csontbrigád. Olvastam válaszolta. Egy bolond száz bajt csinál. Olvastam. Még soroltam tovább, de azokat is olvasta. A felsorolást befejezve kissé bizalmaskodva mondom:... és mintha elvágták volna. Azt még nem olvastam vágta rá nagy örömmel az olvasó. Referensz-kérés: Apróhirdetés izgatta fel sikamlós olvasmányokat keres néhány olvasónk figyelmét: Kétéves, sodrott pej csikó eladó." Ugyan milyen lehet ez? Az, hogy kétéves, egy lónak mindenesetre elnyére válik, még eltte az élet Csikónak már egy kicsit felstagozatos." De mi az, hogy sodrott? Rúd mellé, iga mellé törték, vagy még csak most szoktatják? Netán már uram bocsá' megsodratták? No de kérem! akkor már csikós-csikó lenne, anyányi, túl a dolgok nehezén. Mert ugye milyen szemérmes az állattenyésztk nyelve! A disznó begörög búgatják. A szamár vemhes. Ha elször az elhasi. A lovakat fedeztetik. Ennek már fele se tréfa! Nézzünk utána, mit rejt a földi halandók ell ez a csiklandósan érdekes, új és karámtitkokat sejtet állapotjelz? Mezgazdasági Lexikon: SODROTT LÓ. A melegvér és hidegvér lovak keresztezésébl származott utódok népies fleg a Dunántúlon használt elnevezése. Micsoda csalódás! De hogyan lehet szexre bírni a hidegvér lovat?! AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖNYVTARAK ÉVI STATISZTIKÁJA A minisztérium, a KMK és a Statisztikai Hivatal részére megbízásból a megyei könyvtár összesíti a városi és községi könyvtárak adatait minden évben. Mivel az önkormányzatok gondolom inkább csak a saját számaikat ismerik, talán nem haszontalan lényegében kommentár nélkül közölni a statisztikai táblázatokat; így ugyanis összehasonlítási lehetség adódik az azonos nagyságú települések között Ha maximalisták vagyunk, talán pozitív következmények is elképzelhetk ezekbl az összevetésekbl. Néhány megjegyzés mégis elkerülhetetlen: Tatabányán az általános iskolák a városi ellátórendszerhez tartoznak, ez a magyarázata a nagyszámú megyeszékhelyi könyvtárnak (így persze átfedések keletkeznek az iskolai könyvtárakkal, amelyek adatait következ számukban kívánjuk bemutatni), az állománygyarapításra fordított összegek rovataiban gyakran szerepel 0; ennek nem feltétlenül az a magyarázata, hogy az illet könyvtár semmit sem fordított beszerzésre: ha egy ellátórendszer tagja, akkor a beszerzési keret az ellátórendszer központjában jelentkezik, hiszen k költötték el" azt, a 35. számú tatabányai könyvtár szaporulat": a Népházban mköd volt szakszervezeti intézmény átkerült önkormányzati fenntartásba. 2

3

4

5

6 VÁLOGATÁS A MEGYEI ÉVFORDULÓNAPTÁRBAN május 2. május éve halt meg CSANÁDY László. Bányamérnök, bányaigazgató volt a MÁK Rt üzemeiben. 130 éve halt meg ÁGOSTON Miklós. Gazdasági tanár volt, a Komáromi Lapok szerkesztje. 90 éve született JÓKAI Mór. Egy mondatos összefoglalóra alig van szükség. május 7. május 10. május éve halt meg VÁLINÉ Jókai Eszter. Cikkeket írt Komáromról az Igazmondó számaiba. 555 éve halt meg PÁLÓCZI György. Esztergomi érsek, fkancellár volt 110 éve született MAG János. A munkásmozgalom résztvevje Tatabányán. 105 éve született BENEDEK József. Református lelkész volt, munkája jelent meg Komáromban. május 15. május 20. május 22. május 28. május 30. június 3. június 11. június 12. június 19. június 23. június éve halt meg JÉKELFALUSY Vince. Esztergomi kanonok volt, majd Rómába került 105 éve halt meg FEICHTINGER János. Kanonok és könyvtáros volt Esztergomban. 110 éve halt meg FERENCZY Jakab Zsigmond. Gimnáziumi igazgató, majd fapát volt Esztergomban. 155 éve született KOCA Adolf. Környei plébános volt írt a Tata-Tóváros c. lapba. 130 éve született BARBAY István. Banán volt iskolamester, majd Kocson és Szenden jegyz. Írt Szend történetérl. 105 éve született BÜRCHNER László. Egy ideig Tatán volt káplán. Egyházi témájú írásai jelentek meg. 40 éve halt meg GEREVICH Tibor. Mvészettörténész, igazgatta az esztergomi Keresztény Múzeumot 145 éve halt meg BARBÉLY Asztrik János. Bencés pap, tanár volt Komáromban. 160 éve született FELISCHMANN Jen. Bencés pap, az esztergomi gimnáziumban tanított 85 éve született ANTAL Károly. Szobrász, 1938-ban Szt. István koronázása c. dombormvét Esztergomban helyezték el. 210 éve született SZEDER Fábián. Bencés pap és tanár Komáromban és Esztergomban. 6

7 KÖNYVTÁRAINK ÉLETÉBL Esztergom, Városi Könyvtár Megyénkben az esztergomi Városi Könyvtár forgalmazza a békéscsabai Megyei Könyvtár leltározó programját. E program az állományellenrzést a dokumentumok leltári száma alapján végzi. A munkához szükséges minimális számítógép konfiguráció egy darab IBM PC XT/AT és egy Epson FX nyomtató. A program bvebb leírása olvasható a Könyvtáros számában, a oldalon. Kovátsné Várady Eszter helyett, akinek február 28-án megszületett Dénes Sándor nev gyermeke, most én írom le könyvtárunk idei rendezvényeit. Január 10-én gyermekkönyvtárunkban Világnézetünk kérdései címmel városunk iskolai könyvtárosai és történelem tanárai vettek részt egy eszmecserén. Március 7-én kerül sor a Sziget" Olvasóköri Egyesület szokásos éves közgylésére. A Liberális Klub vendégei voltak: Március 14-én: Ráday Mihály, az SZDSZ országgylési képviselje Március 21-én: Dr Nehéz-Posony István jogász Március 28-án: Dr Hack Péter, az SZDSZ országgylési képviselje dr. Bárdos Istvánné RÓLUNK ÍRTÁK Videofilmek a könyvtárban A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új igazgatójával, ifj. Gyüszi Lászlóval beszélgetünk az intézmény helyzetérl, annak apropóján, hogy tevékenységüket hamarosan az önkormányzat is értékelni fogja. Kérdés helyett hadd kezdjem annak megállapításával, hogy vezetként nem lehet könny helyzetben fiatalember létére egy olyan eld után, akit mindenki kiváló szakemberként ismert és szeretett Való igaz, ezért Kocsis Lászlónéhoz hasonlóan magam is igyekszem a maximumra törekedni, s ebben valamennyi kollegám segít, hiszen munkánkat szívügyünknek tekintjük. Gondolom, a jó szándék itt is kevés, több kell, méghozzá pénz pénz és pénz. Sajnos, a forintokból egyre kevesebb jut Beszerzési keretünk öt év alatt alig emelkedett a kétszeresére, ugyanakkor a megvásárlandó dokumentumoké majd a hatszorosára szökött Ám ennél is nagyobb gond, hogy szakmai, módszertani központként az egyik legnagyobb problémánk ma is a megfelel raktározás hiánya, s még mindig nem kezdhettük el a számítógépes információs rendszer kiépítését. Elbbi megoldható lenne a jelenlegi könyvtár bvítésével vagy új helyre való költözéssel, de az egyik variációra nincs fedezet a másikra meg kedvez lehetség. Így valószín, hogy még sokáig, a VMIK-ban maradunk. Kár is volna elköltözni, hiszen itt jó helyen vannak. Magam is így gondolom, elvégre a tartalmi munka csak részben függ a körülményektl, sokkal fontosabb a munkatársak felkészültsége, ami nálunk kifejezetten jónak értékelhet. Nagy tapasztalatú és sokoldalú kollegank vesznek körül, akikre minden olvasónk maximálisan számíthat öröm számunkra, hogy látogatóink száma csaknem kétezer fvel gyarapodott tavaly, ami bizonyára összefüggésben van új szolgáltatásainkkal, melyek közül a videokazetták kölcsönzése a legnépszerbb, mivel rendkívül kedvez áron biztosítjuk a rajz- és játékfilmeket a gyerekeknek, köztük sok olyat ami a felntteknek is élményt biztosít Itt szeretném elmondani, hogy ha sikerülne rövid idn belül indítani a számítógépes programot, az eddiginél is több szolgáltatást nyújthatnánk. Tisztában vagyok azzal, hogy a fentebb jelzett problémák megoldása csak jelents anyagi segítséggel oldható meg, ezért úgy gondolom, hogy a város intézményeinek és gazdálkodó szervezeteinek mind szorosabb összefogására van szükség. Konkrétabban. Remélem, hogy ezután is lesznek pályázatok, s bízom abban is, hogy a cégek vezeti minket is szponzorálnak majd, mert a nehéz helyzetben lév önkormányzat egymaga nem képes megoldani anyagi gondjainkat bár igyekszik minden segítséget megadni a várost eredményesen szolgáló munkánkhoz. (24 ÓRA, márc ) Könyvtárkering A nyergesújfalui önkormányzati képviseltestület döntése szerint a városi tömegszervezeti székházban mköd könyvtár átköltözik az Ady Endre Mveldési Ház könyvtárába. Nem ilyen finoman fogalmazva: Duna-parti városunkban bezárnak egy könyvtárat. A leltározási, összevonási munkák miatt mindkét helyen kitették a zárva táblát a tervek szerint május 2-án nyitnak. A betk barátai hétftl péntekig, reggel kilenctl délután ötig böngészhetik és kölcsönözhetik majd a könyveket a mveldési házban. Az Adyban eddig mköd Gyermekkuckó berendezési tárgyai" átkerülnek a város elhunyt, ismert festmvésze, Nyergesi János házába. A Munkácsy ligeti Nyergesi Emlékházban hétftl péntekig délután egytl ötig várják a gyerekeket (24 Óra, ápr ) 7

8 Tokod könyvtára Tokodon, a volt pártház épületében, csodálatos körülmények között helyezkedik el a könyvtár épülete. Papp Antalné és Martonné Horváth Erika könyvtárosok vezetésével mködik az intézmény, amely 15 ezer kötettel büszkélkedik. Az olvasóteremben 39 féle folyóiratot lehet böngészgetni, amely mellé hanglemezrl vagy kazettáról zene is szólhat De nemcsak kölcsönöznek. Könyvet, lemezt, kazettát vásárolni is lehet a könyvtárban. Ez azért is jó, mert a faluban amúgy nincsen könyvesbolt. Egy különlegességgel is büszkélkedhetnek. A megyében ez a falu a második, ahol videokazettákat is lehet kölcsönözni, valamint nézni. Azaz csak lehetne nézni, mivel a videót tavaly ellopták, és a költségvetésbl csak a jövó év folyamán tudják kikalkulálni az újat. A könyvtár egyben kultúrházként is szolgál. Kiállítások díszítik az olvasótermeket A pedagógusklub foglalkozásai is rendszeresek. Az iskolával és az óvodával a könyvtárosok állandó kapcsolatot tartanak. A könyvtárosok elmondták még azt is, hogy tavaly összesen 400-an iratkoztak be hozzájuk, míg a könyvtárat an látogatták meg. (24 Óra, ápr ) Könyvtárosok vándorgylése A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 26. vándorgylését Körmenden rendezi, augusztus 3-a és 6-a között A MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 1500 forinttal járul hozzá tagjai részvételi költségeihez. Jelentkezési határid: április 20. Bvebb felvilágosítás a megye valamennyi könyvtárában. (24 Óra, ápr l.) Kedves Egyesületi Tagok! Kérem, hogy az évi tagdíjakat (a januári fizetés 2%-a kerekítve) mihamarabb juttassátok el a megyei könyvtárba Pappné Németh Erikához! Szerkeszti levél a városi könyvtári tudósítókhoz Kedves Kollégák! A szerkeszt eléggé el nem ítélhet módon elvégzett egy kísérletet". Minden számnak végén olvasható, hogy a kéziratokat, híreket, eseményeket minden páros hónap 1. napjáig kérjük és várjuk." Fogta magát és eltéren az elz évek gyakorlatától senkinek sem telefonált, jelezve a határidt. Mert kíváncsi volt hány írást, mennyi hírt kap. A kísérlet eredménye ez a lapszám. Mindenki ellenrizheti. Ugye nem kell hozzá magyarázat? A kéziratokat híreket, eseményeket továbbra is minden páros hónap 1. napjáig kérjük és várjuk! Mindenkitl elnézést kér a szerkeszt. Tudósítóink: Cserdi Attiláné Arany János Városi Könyvtár, Dorog György Károlyné Jókai Mór Városi Könyvtár, Komárom Kovátsné Várady Eszter Babits Mihály Városi Könyvtár, Esztergom Schenk Lászlóné Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. Tata Sütné Lohner Kornélia Városi Könyvtár, Nyergesújfalu Szabolcsné Mészáros Éva Városi Könyvtár, Oroszlány Takács Anna Városi Könyvtár, Tatabánya A kéziratokat, híreket, eseményeket minden páros hónap 1. napjáig kérjük és várjuk! Köszönettel: a szerk. Kiadja: a József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya. V., F tér 2. sz. Felels kiadó: dr. Monostori Imre igazgató. Felels szerkeszt: Schmidt József Tb.MK.S-30/94. 8

SZEMELVÉNYEK A JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR 1994. ÉVI MUNKATERVÉBL

SZEMELVÉNYEK A JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR 1994. ÉVI MUNKATERVÉBL A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA V. évf. 1. sz. 1994. február SZEMELVÉNYEK A JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR 1994. ÉVI MUNKATERVÉBL "Megyei" f e l a d a t o k Komárom-Esztergom megye önkormányzati

Részletesebben

ÉRTED VAGYUNK, POLGÁR! A Magyar Könyvtárosok Egyesületének felhívása

ÉRTED VAGYUNK, POLGÁR! A Magyar Könyvtárosok Egyesületének felhívása A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA VI. évf. 5. sz. 1995. október ÉRTED VAGYUNK, POLGÁR! A Magyar Könyvtárosok Egyesületének felhívása Eger, 1995. 08. 10. A könyvtárak jelen vannak mindennapi

Részletesebben

Eredmények, tervek a József Attila Megyei Könyvtárban

Eredmények, tervek a József Attila Megyei Könyvtárban A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA XII. évf. 1. sz. 2001. február Eredmények, tervek a József Attila Megyei Könyvtárban A 2000. év a megyei könyvtár életében és mködésében a stabilizáció,

Részletesebben

Költészet Napja A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA. X. évf. 2. sz. 1999. április

Költészet Napja A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA. X. évf. 2. sz. 1999. április A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA X. évf. 2. sz. 1999. április Költészet Napja Ha elsorvad az irodalom, elsorvad a nyelv is..., az irodalom és a nyelv elszegényedésével párhuzamosan azonnal

Részletesebben

KA MA. Könyvtári Napok Komárom-Esztergom megyében 1998. szeptember 21-25. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA. 1998.

KA MA. Könyvtári Napok Komárom-Esztergom megyében 1998. szeptember 21-25. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA. 1998. TÉ KA MA A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA IX. évf. 5. sz. 1998. október Könyvtári Napok Komárom-Esztergom megyében 1998. szeptember 21-25. Immáron 27. alkalommal került sor a rendezvénysorozatra,

Részletesebben

VIII. évf. 4. sz. 1997. augusztus

VIII. évf. 4. sz. 1997. augusztus TÉ KA A KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA MA VIII. évf. 4. sz. 1997. augusztus Az iskolai könyvtárak 1995/96 tanévi munkájáról Az 1995-96 tanévben 107 általános iskola, 9 gimnázium, 14 gimnázium

Részletesebben

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim!

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! KAPTÁR XV. évf. 2. (102.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2006. Tokajiné Demecs Katalin ÜNNEPI KÖNYVHÉT MEGNYITÁSA 2006. JÚNIUS 7. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! 77. Ünnepi

Részletesebben

Tartalom: I. évf. 3. szám 2011. március

Tartalom: I. évf. 3. szám 2011. március A Téka Téma online utóda I. évf. 3. szám 2011. március http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Tartalom: Megyei kö(nyvtá)rkép...1 Gyereksarok...11 Egyesületi élet...14 Kistérségi hírek...19 Honismeret, helyismeret...20

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

Mûhely. Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége. Egy felmérés eredményei. Bevezetés. Orbis

Mûhely. Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége. Egy felmérés eredményei. Bevezetés. Orbis Mûhely Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége Egy felmérés eredményei Bevezetés Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2004-ben ünnepelte alapításának tízéves évfordulóját. Az eltelt idõ lehetõséget

Részletesebben

Salgótarján, 2000. december STATISZTIKA 2000

Salgótarján, 2000. december STATISZTIKA 2000 Salgótarján, 2000. december Már előzetesen is hírt adtunk róla, hogy megváltozik a könyvtárak statisztikai jelentőlapja. A különböző könyvtártípusok szántára - az iskolai könyvtárak kivételével - egységes

Részletesebben

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat!

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat! XXV. évfolyam 5. szám Meghívó Örömmel tájékoztatjuk, hogy iskolánk a 2008/2009-es tanévben megkezdte a 300. tanévét, melyre rendezvénysorozattal készülünk. A jubileumi ünnepség minden eseményére szeretettel

Részletesebben

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2004/2 2004. szeptember 27-én közel száz könyvtáros vett részt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezetének szlovéniai kirándulásán. Képünk a muraszombati Szapáry-kastély

Részletesebben

Tartalom: II. évf. 5 szám 2012. május

Tartalom: II. évf. 5 szám 2012. május II. évf. 5 szám. május A Téka Téma online utóda http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Tartalom: Meg yei kö(nyvtá)rkép............................................................... 2 Színes hétkö znapjaink...11

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. évfolyam 1. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. január Január 22-én a magyar kultúra napjára emlékezünk. Kölcsey Ferenc versét 1823. január 22-én vetette papírra, akkor még nem gondolva,

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2008 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. VÁLTOZÁSOK KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBEN A 2007. ÉVBEN... 2 2. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2008-RA

Részletesebben

TÉKA TÉMA. TÁMOP projektnyitó a József Attila Megyei Könyvtárban. A vállalások között szerepel továbbá a tatabányai

TÉKA TÉMA. TÁMOP projektnyitó a József Attila Megyei Könyvtárban. A vállalások között szerepel továbbá a tatabányai TÉKA TÉMA TÁMOP projektnyitó a József Attila Megyei Könyvtárban 2010. október 4-én, a 39. Komárom-Esztergom megyei könyvtári hét programjait megelőzően került sor a József Attila Megyei Könyvtár TÁMOP

Részletesebben

V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A

V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XXV. évfolyam 2. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2009. február Január 22-én egy ünnepi megnyitó keretében, Papp János színmvész és a Szentendrei Csellótrió emlékezetes

Részletesebben

V. évfolyam 1. szám. 2015. január

V. évfolyam 1. szám. 2015. január V. évfolyam 1. szám 2015. január Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat (A Téka Téma utódja) http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Kiadja a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2800 Tatabánya,

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2009 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2009-RE TERVEZETT ÁLLOMÁNY SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA...

Részletesebben

KÖNYVTÁRI NAPOK A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója & Dunakeszi, 2003 KÖSZÖNTÕ A 74 Ünnepi Könyvhét megrendezésére készül az egész ország Ez a páratlan irodalmi eseménysorozat hagyományosan

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Tartalom: II. évf. 3. szám 2012. március

Tartalom: II. évf. 3. szám 2012. március II. évf. 3. szám 2012. március A Téka Téma online utóda http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Tartalom: Megyei kö(nyvtá)rkép... 2 Honismeret, helyismeret...12 Egyesületi élet... 14 IT-mazsolák...20 Tanfolyamok,

Részletesebben

Visegrád millenniumi éve elé

Visegrád millenniumi éve elé VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2009. január Visegrád millenniumi éve elé A nagyvilág történései nincsenek igazán tekintettel egy kis közösség ünnepeire. 2009 januárja nemcsak

Részletesebben

A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat

A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat XVII. Évfolyam 4. szám A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat Az Országos Mérésügyi Hivatal három fs küldöttsége: Dr. Pataki Péter elnökhelyettes, Mónos Ferenc fosztályvezet és Krizsán Istvánné ftanácsos

Részletesebben

Az elhasznált víz útja

Az elhasznált víz útja XVIII. Évfolyam 3. szám Az elhasznált víz útja A Vízmondó címre keresztelt lakossági tájékoztató kiadványunk immár a harmadik számához érkezett. A március, április, május hónapban kiküldött els számban

Részletesebben

A KIT szerepe az oktatásban Diákok, tanárok, szülők az olvasásról 1A betű szeretetére nevel

A KIT szerepe az oktatásban Diákok, tanárok, szülők az olvasásról 1A betű szeretetére nevel 5. évfolyam 2-3. szám 19. 2001. A KIT szerepe az oktatásban Diákok, tanárok, szülők az olvasásról 1A betű szeretetére nevel Könyvtárostanárok Levelező Fóruma Könyvtárfejlesztés közalapítvá támogatással

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM, 2003 -

XII. ÉVFOLYAM, 2003 - XII. ÉVFOLYAM, 2003 - KÖNYVESHÁZ XII. évfolyam, 2003. 1 2. szám A MÛVELÔDÉS MELLÉKLETE A szerkesztôség: SZABÓ ZSOLT (fôszerkesztô) GÁBOR DÉNES MURAD BETTY SÜTÔ FERENC Postacím: 3400 Cluj-Napoca P-øa Unirii

Részletesebben

Tartalom: II. évf. 4. szám 2012. április

Tartalom: II. évf. 4. szám 2012. április II. évf. 4. szám 2012. április A Téka Téma online utóda http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Tartalom: Megyei kö(nyvtá)rkép... 2 Színes hétköznapjaink...9 Gyereksarok...12 Honismeret, helyismeret...13

Részletesebben

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november Kedves Olvasók! Terjedelmes lapszámot tarthat kezében a kiadványunk kedves olvasója, melyet az augusztus végétől november elejéig a sűrűn

Részletesebben