fordította: Pintér András translated by András Pintér Por, paták dübögése, rohamra szállni most tanul meg a ló!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "fordította: Pintér András translated by András Pintér Por, paták dübögése, rohamra szállni most tanul meg a ló!"

Átírás

1 fordította: Pintér András translated by András Pintér Por, paták dübögése, rohamra szállni most tanul meg a ló! A gyáva ösvényeknek arcába vágjuk a lódobogást! Olzsasz Szulejmen, Töretlen csikó Számadó volt törzsökös pásztorcsaládból, ahol a foglalkozás apáról fiúra szállt. Maga szilaj pásztorrá, rideglegénnyé lett: nôtlen férfiúvá, aki élete legnagyobb részét lakott településektôl távol töltötte. Családja, háza, vagyona nem volt legfeljebb szeretôt tartott; néha a csárdákban talált egy-két könnyûvérû nôszemélyt, akinek képét a tükrösére, sótartójára faragta. Dust, Roar of hooves, To storm charging on The horse is learning now In the face of craven paths we cast the rumble of steeds! Olzhas Suleimenov, Unbroken colt He was a head-sheperd from a true-born herding family, where the trade was passed on from father to son. He himself became a reckless sheperd, a dour lad: a bachelor, who spent the best of his life far away from peopled settlements. He had no family, house or fortune only a lover maybe; sometimes in the taverns he found one or two loose women whose pictures he carved into his mirror-case, his salt-cellar. Én vagyok, én vagyok, én, a legkisebb fiú, az egyszerû, a halk szavú, a napszemû, a lánghajú, tarka ménes tarka ménje, apám, anyám szeme fénye Énekli Kerény Csida Mártának, míg számolják a bárányfelhôket. Mert barkás az ég, mintha a kunok terelnék azokat is. Hajtják a kunok a fellegeket, kergetik a balga ábrándot, ami oly rútul rászedte s megcsalta ôket; ôket meg a bánat, nyakukon a keserûség ül. Az ösztökéli ôket, sarkát kíméletlenül oldalukba vájva. Mert amint mondják, s jól mondják, Szent László kardjával a hátukban mást se kergethetnek. Levágta már László a kun vitézt, ahogy Tang Márton kiáltott oda a besenyônek, aki elrabolta Csida Mártát: It is I, It is I I, the youngest son, the modest, the soft-spoken with eyes of the Sun and hair of flame Patched stallion of motley herd My father s, my mother s dearest treasure Sings it Pole to Martha Filly as they count the fleecy clouds. Because a mare s tail streaks the sky as if it too was driven by the Cumanians. The Cumanians are herding the clouds, chasing the foolish dream which so hideously cheated and deceived them, while they themselves are hounded by sorrow; bitterness sitting on their shoulders. It is what goads them on digging its heels ruthlessly into their sides.

2 Because as they say, and it is very true, they can chase nothing else having the sword of St Ladislaus in their trail. He has slain the doughty Cumanian as Martin Staid shouted over to the Pecheng who had seized Martha Filly: Fair sister, break the wings of the black bird! Szép húgom, törd el a fekete madár szárnyát! S a lány lerántotta a besenyôt a nyeregbôl. Mert megmarta a ménest a farkas, más kancával szoptatják már az árván maradt csikót. Tang Márton hol nyeregterítôvel bíbelôdik, majd meg csikóvesztett kancát izzaszt, hogy a verejtéktôl átitatott alátétet egy árván maradt csikóra teríthesse, hadd érezze a dajka a saját szagát az árván maradt kis csidun, mikor alája eresztik. Rákász Palkó és Taksány Gregory a besenyôt kötözik. Feszítik s várják, hogy Szent Illés megtérjen a lármafa alól. Dorvatt László egy döglött csikó lenyúzott bôrével pepecsel, azt egy más csidu hátára kötik. Mikor Szent Illés megérkezik, nem sok szó esik, László király egészségére koccintanak illôn. Aztán Taksány Gregory fogja a kun karját pajzs felôl, Dorvatt László kard felôl. Tang Márton levágja annak a bal szemhéját. Aztán Szent Illés fogja a bicskáját, s megvágja a vitéz jobb szemét. A lemetszett bôröket a besenyô szájába rakják. Közben Csida Márta énekével bûvöli László királyt. Serceg-pattog a tûz lángja, virraszt a csikósnép, éberen várják a napfelkeltét. Hallgatják a besenyô hörgését. S mikor felkel a nap, Csida Márta újra dalba fog. Én vagyok, én vagyok, én, a legkisebb fiú, az egyszerû, a halk szavú, a napszemû, a lánghajú, tarka ménes tarka ménje, apám, anyám szeme fénye Én vagyok, én vagyok, én, a legkisebb fiú! And the damsel pulled the Pecheng off the saddle. Because wolf set upon the herd, another mare feeds the orphaned foal now. Martin Staid twiddles with the saddlecloth, then strains a coltless mare until she breaks a sweat so he can lay the soaked blanket onto an orphaned foal. Let the mare smell her own scent on the little foal when he is lead under her. Palkó Rákász and Gregory Taksány are tying up the Pecheng. They stretch him out and wait for Saint Elias to return from the beacon-tree. Laszlo the Headstrong fiddles with the flayed skin of a dead colt; it will be strapped onto the back of another. Few words are said when Saint Elias arrives. They duly drink to King Ladislau s health. Gregory Taksány grabs the Cumanian s arm from the shield s side and László the Headstrong does so from the sword s. Martin Staid cuts off his left eyelid, then St Elias presents his knife and slits the valiant s right eye. The skins are put in the Pecheng s mouth. Meanwhile, Martha Filly enchants King Ladislaus with her singing. The fire crackles and sizzles, the herdsmen are keeping vigil, waiting wakeful on the daybreak, listening to the rasping breath of the Pecheng. And when the Sun rises Martha Filly begins to sing again. It is I, It is I I, the youngest son, the modest, the soft-spoken with eyes of the Sun and hair of flame Patched stallion of motley herd My father s, my mother s dearest treasure It is I, It is I I, the youngest son!

3 A Nap lángja barnítja a lombot, és még dús legelôn hizlalja a jószágot. Az erdôn a szél Izsó fia Farkas énekét hordozza, arról a zabolátlan kancáról, mintha a lány maga is botos pányvába hajtotta volna a fejét. Faggatom a favágókat, de senki se látta, csak a hangjából hallja ki mindenki, hogy a lány a nyakán érzi a hurkot, amikor hajlítgatja: A vad kanca, a szél fejû a vágtáját meddig bírja a vágtáját meddig bírja ha csikósok, ha csikósok kemény szájú elragadók akaszkodnak a nyomába? kemény szájú elragadók A szénégetôhöz érve ni-ni: a kis Kerény érti is a dalt, meg nem is, hát csak megkérdezi: A szabad kanca meddig bírja a vágtát a csikósok ellen? S Rákász Palkó felel néki: Hát mit mondott errôl a Gorondi Vén az Öreg Buddhának, Kerény fiam? Mit mondott, bátyám? firtatja erre tágra nyílt szemmel a gyerek. Amikor az Öreg Buddha erre járt, találkozott a Gorondi Vénnel. Hanem akkor nem volt még olyan vén, mint most, bár már akkor is ott élt, a kígyók, madarak s férgek közt a Gorondon Épp olyan idôs lehetett, mint te mostanság, Kerény fiam: talán ha hét nyarat látott. S még úgy hallottam a nagyapámtól, hogy az Öreg Buddha leejtette a pipáját az égbôl, de egy gólya a levegôben elkapta, s egyenest a Gorondi Vénhez vitte. Ám az Öreg Buddha is alászállott, hogy megkeresse a csibukot, s a rókák és vidrák elmondták neki, merre leli, így hát betért a Gorondi Vénhez vendégségbe S amint betér, látja ám, hogy a Gorondi Vén csibakol az ô szárával. Kérte is vissza szépen, hanem a Gorondi Vén, a Vénséges Vén Gyermek nem adta. Megegyeztek hát, hogy találós kérdéseket tesznek fel egymásnak, s aki nyer, azé lehet a csibuk. Ezen a vetélkedôn hangzott el az a kérdés is, amelyet te az imént feltettél simogatja meg vidáman a kis Kerény fejét Rákász Palkó, és füst bodorodik elô a pipánkból. Úgy tartják szólt a Gorondi Vén, nincs olyan csikó, amit meg ne fognának. Mégis sok ló éli le életét anélkül, hogy emberi kéz érintené. A gyerek elkeni arcán a kormot, mintha a szemébôl akarná kitörölni a ködöt, hogy meglássa a tisztaságot a szavak mögött. A paripa nem ismeri a megállást, az irigy nem ismeri a hiányt felelte az Öreg Buddha fejezem be a történetet és csókot nyomok a paripám orrára, mert az meg hátulról böködi a vállam aztán szívok még a csibukból. Sokáig hallgatunk így, s a The blaze of the Sun turns the leafy boughs tawny brown feeding up the herd on fertile pasturelands still. In the forest, wind carries the song of Farkas son of Izso, about that unbridled mare, as though the maiden herself had bowed her head into the tether too. I hound the woodmen with the question but no man has seen her, only from her voice can everyone hear that the girl feels the knot around her neck when she keeps on repeating: The wild mare, head of wind how long can she run how far can she run when the riders, the riders hard mouthed, self-willed pursue her trail? hard mouthed, self-willed Upon arriving to the charcoal burner lo! Little Pole does and does not understand the song, so he asks in the end: How long can the wild mare escape the riders? And Palkó Rákász replies to him: Well, what did the Elder of the Mound say to the Old Buddha about that, son? What did he say, brother? demands the child with eyes wide open. When the Old Buddha was here, he met the Elder of the Mound. At the time he was not so elderly, however, as he is now, although he was already living there among the serpents, birds and worms at the Mound... He may have been your age now, son: he had seen seven summers, perhaps. And the way I heard it from my grandfather was that the Old Buddha had dropped his pipe from the skies but a stork had caught it in the air and taken it straight to the Elder. However, the Old Buddha descended too, to search for the chibouk and the foxes and otters told him where he would find it, so he went to visit the Elder of the Mound... And as he entered, he saw that the Elder was puffing away on his pipe. He asked for it nicely but the Elder of the Mound, the Ancient Child would not return it to him. So they agreed to put forth riddles unto each other and whosoever won might keep the chibouk. The question you have just asked was posed in that contest, too Palkó Rákász cheerfully strokes Little Pole s head, and smoke curls up from our pipes. It is held said the Elder of the Mound there isn t a colt or filly that cannot be caught. And yet a lot of horses go through their lives without ever being touched by the hand of man. The child smears the soot on his face as though he meant to drive the fog out his eyes to see clear behind the words.

4 gyerek csak néz néz még akkor is, amikor Rákász Palkó a nyeregbe pattan. Akkor észbe kap, s még szaladna. Ki nyerte a találóskérdés-versenyt, bátyámuram? kiáltja utána, hogy csak úgy visszhangzik a völgyben, s Palkó még meghallja, mert visszafogja, s körbetáncoltatja szép kenderfarkú sárgáját. Az, fiam, már másik történet kiáltja, azzal, Gyí te, Tündér! elvágtat a szénégetôrôl. A gyerek most az én sárga párduc-tarka hókámhoz lép, annak a homlokát simogatja, vakargatja a fakóezüst félholdat. Hát maga, Illés bátyám, tudja-e? kérdi kíváncsian, mint aki biztos benne, hogy a válasz csak elôle rejti magát. Találd ki, fiam nyomom a kezébe a pipámat, s mélyen a szemébe nézek, az egyedüli legénynek mindnek sok a sütnivalója! Vagy: találd meg nekem azt az Izsófi Farkasleányt, itt énekel valahol az erdôn. Ha megtalálod, megtudod a választ. Aztán mikor a lovak fekete nyelvûek lettek, megjelent az az öregember. Tang Márton botlott belé a mezôn, messzirôl feltûnt neki, olyan tajgós volt az, mint hét határba senki fia. Összevissza csámpázott, más így nem járt. Bevárta hát, mert kíváncsi volt Tang Márton, a tajgós öreg meg mondta, hogy ô bizony a Szent Illést keresi. Tang Márton meg nem szólt egy szót se, csak jól megnézte magának, aztán megfordította a lova fejét, az ember meg követte. Ha napok óta nem hallott felôle, akkor is tudta, hol találja a komáját. Összerúgtak, mint a másodfû-, harmadfû-csikók, kengyel-társak voltak, kiszagolták egymást hetedhét határból, s ha ôk maguk nem, a lovaik bizonyosan. Oszt mi kéne, tata? Kérdezte Szent Illés, mert hamar túlestek a fogadj istenen. Ismerlek, öcsém, ha te nem is. Szólt az öreg, és kezdett turkászni a gesznyegusznyájában, mindenfélét elôhalászott, ügyetlenül, lassan szuszogva, pálinkát kortyolva, de addig maszókolt, míg a cókmók alján meg nem lelte, amit keresett. The steed does not know to halt, the covetous does not know need replied the Old Buddha I conclude the tale... and kiss the nose of my steed because it is nudging my shoulder from behind... then I draw on the chibouk once more. We stay silent like this for a long time and the child just looks looks even when Palkó Rákász hops in the saddle. Then he awakens from his ponderings and he would now run after him. Who won the riddle contest, brother? shouts after him so loud it echoes in the valley, and Palkó can hear it still, because he reins and rears up his wisp-tailed dun. That, my son, is another story he shouts, and Gee, Fay! he rides away from the charcoal burner. The child now steps to my yellow spotted buckskin blaze, stroking her forehead, scratching the pale silver crescent. How about you, brother Elias, do you know? he inquires curiously, as though he was certain that the answer is hiding itself only from him. You work it out, son I stick my pipe into his hand, and look him deep in the eye all lone lads are wise! Otherwise: find me son of Izso s shewolf. She is singing somewhere around here in the forest. If you do, you will know the answer. Then at the time when the tongues of the horses turned black, that old man appeared. Martin Staid stumbled on him in the meadow. He could see it from far away that the old man was so lame like no other in the whole wide world. He teeter-tottered to and fro, nobody else had such a gait. So Martin Staid waited upon him, because his curiosity was aroused. The limping old man said he was looking for Saint Elias. Martin Staid did not say a word, he only looked him thoroughly up and down, turned the head of his horse and the man followed him. Even when he had not heard from him for days, he knew where to find his fellow. They were akin, like two colts from the same stock. Old pals, they sniffed each other out from miles and miles, and if they didn t, their horses certainly did. So what is your business, old man? asked Saint Elias, as they were swiftly through the greetings. I know you, brother, even if you don t know me said the old man and began rummaging in his pouch. Clumsily, between slow, heavy breaths and sips of palinka, he fished out all sorts of things, but he kept on fumbling around until he recovered what he was seeking. Do you know the grandfather of your greatgreat grandfather? He asked. Well Well, this is yours then, brother. he said and offered the handkerchief he had found.

5 Ismered-e a nagyapád nagyapjának nagyapját? Így kérdezte. Hát! No akkor ez a tiéd, öcsém szólt, s nyújtotta a keszkenôt, amit talált. Mi ez, bátyám? Az örökséged. Nincsen nekem örökségem. Hátha mégis. Szent Illés elvette, s ahogy két tenyerébe kapta, egy szelence pottyan a markába. Akkorka se volt, mint egy ökörszem. Szent Illés kérdôn nézett az öregre. A nagyapád nagyapjának a nagyapja hagyta rád, öcsém. Honnét ismersz te engem, tata nyújtotta volna vissza a ládikát, de az öreg tiltakozott: Jó anyád nemzetes velem, szegrôl-végrôl, az ô révén ismerlek. Az én apám pásztor volt, öreg. Az ô apja is. Az ô apja is, ahogy mindenki, egész a kvádok idejéig Mióta csak az Isten egy marék déli szélbôl megteremtette a lovat, és a jóságot a sörényébe csomózta No hát, öcsém, aki ezt a Teremtô jóvoltából rád hagyta, az nem pásztor volt, hanem arkulárius. Annyi szent. Így Szent Illés. Osztán miféle zákányos mesterség az? Kérdezte késôbb, mikor már az ebéd utolját fogyasztották, mert nem hagyta nyugodni a szó. Mi mesterség? Hát az arkulárius. Aztat én nem tudhatom, de a mesterlevelében ez áll, és azt is tudom, hogy ilyen ékszerdobozokat készített. Szent Illés köszönt, s ment dolgára. Nôi holmi. Mondta aztán a csikós. Csida Márta meg már bújt is az ölébe, amint meglátta a szelencét. Adja nekem! A tied. Úgy nézte naphosszat Csida Márta Szent Illés örökségét, mint emez Csida Mártát, mikor elôször meglátta a mezôn. Mert csupa gyöngy volt az a ládika, What is this, brother? Your inheritance. I do not have one. Maybe you do Saint Elias accepted it and, as he held it in his two palms, a casket dropped in his hand. It was smaller than a winter wren. Saint Elias looked at the old man questioningly. The grandfather of your great-great grandfather devised it unto you, brother How do you know me, old man? he would have handed the casket back but the old man protested. Your good mother is akin to me, you and I are distant relations through her. My father was a shepherd, old man. And so was his father. And his father, just like everyone all the way back to the time of the Kvads From the moment when God created the horse from a handful of Southern Wind and tied all that is good into his forelock. Well, brother, the man who, by God s good grace, left this unto you, was not a shepherd but an arcularius. That is certain. said Saint Elias. So, what kind of a queer trade is that? He asked later, when they were finishing the midday meal, because the word would not leave him in peace. What trade? Arcularius. I would not know, but that is what it says in his testimonium, and I know as well he used to make caskets like this. Saint Elias said farewell and went about his business. Women s chattels. said the rider then. And Martha Filly went straight to sit in his lap as soon as she laid her eyes on the casket. Give it to me. It s yours. Martha Filly gazed at the inheritance of Saint Elias all day long the same way as he had looked at her the first time he caught a glimpse of her in the meadow. Because the casket was covered with pearls all over, gleaming with crystal-clear gems, dazzling one s eyes, it was almost like a splendid peacock head. Saint Elias could not rest for long, however. He would even be awakened from his dream by the word: arcularius. In the end, he got onto his horse, and went to find the Elder of the Mound. The Elder nodded as he tasted the word thoughtfully, like when someone blows on the stew pot. My brother, Kálmán Gyuba will tell you. A man of learning, he will know.

6 áttetszô kövektôl ragyogó, csak úgy káprázott belé az ember szeme, olyan volt az egészen, mint egy szikrázó pávafej. Sokáig azonban nem nyugodhatott Szent Illés, álmában is felzavarta e szó: arkulárius. Végtére is felkötötte a ló üstökét, és ment, megkereste a Gorondi Vént. Az meg bólintgatott, ahogy ha gondolkodóba esett, s úgy ízlelgette a szót, mint ahogy más a bográcsot fújja. A fivérem, Gyuba Kálmán mondja meg neked. Deákos ember, tudni fogja. Arkulárius? kérdezte Gyuba Kálmán, és elôvette a deákoskönyvét. Felütötte s megmutatta: itt van. Itt. A vézna, bütykös mutatóujj egyenest odabökött a szóra. Arcularius? - Kálmán Gyuba asked and produced his treasury of words. He flipped the book open, showing: here it is. Here. the feeble, gnarly forefinger poked straight at the word. AR-CU-LA-RI-US. He read it aloud, articulated. That is a maker of jewel caskets. Was he a tradesman? He was. So tell me, son, how are my two younger brothers? Botond Gyuba has ascended to Heavens. But should you come to visit us, do ask about the Elder of the Mound. His health is serving him well. Hetény s brother has breathed his last. I am sorry you had to learn it from me. AR-CU-LA-RI-US. Olvasta fennhangon. Tagoltan. Azaz ékszerdoboz-készítô. Mesterember volt? Az volt. Aztán mondd csak, fiam, hogy van az én két öcsém? Gyuba Botond uram felment az Égbe, de ha mifelénk járna kend, kérdezzen csak a Gorondi Vén felôl, jól szolgál az egészsége. Hetény öccse a föld alá került. Sajnálom, hogy tôlem kell megtudnia. Lapítja a füvet az esô, veri a csikósokat, csak úgy patakzik a kalapkarimán. Vége a takarásban való mímelgésnek, egybeverik a vemhes kancákat, csattog-pattog a seregnyi betyárkamcsi. Az összerittyentett ló meg mind szél alá megy, fart lök az idônek. A mezôn Szent Illés durrogtat. Hébe-korba ordít, mint a csôdör, ahogy rittyent az ostorkorbácsával, úgy csalja-csalogatja az istennyilát. Szent Illés villámért kiált, ha elléskor villámlik, a születendô csikó gyorslábú lesz. Ha ô kiált, becsap az istennyila, rászolgált a nevére. Már akkor is villámlott, mikor született. Magyarázza Kerecsen. Csida Márta megbabonázva néz. Az Izsófi Farkasleány is ott leskel, egyik lábáról a másikra áll egy rebernyefa mögött. Majd meg-megriadva futkos fel-alá a sok kanca közt, mint a kézen felnôtt, ménesbe nem járt lovak. A legények meg ôt lesik, nem úgy ismerik, mint aki ijedôs, ménkôre, ostorra már megbokrosodna. Mégis egészen odavan. Akkor derül csak fény a bajára, mikor Tang Márton és Szent Illés már bábáskodnak a ménesakolban. Megellett a Pokolsánta. Meg a legyesszürke Pandra. Rain flattens the grass, beating down on the riders, pouring over the rims of the hats. No more messing about in hiding under cover, they round up the pregnant mares, an army of whips crack and snap. The herded horses go under the wind forming wedges or gather in circles throwing their rears out. On the field Saint Elias is cracking his whip, braying loud now and again like a stallion as he snaps his lash, tempting, luring the thunders. He cries out for a lightning. If it strikes during foaling, the foal will be swift. He is worthy of his name: when he cries, thunder strikes. It was lightning even the time he was born, Kerecsen explains. Martha Filly is gazing mesmerised. The She-wolf of son of Izsó s lurks around there, too, standing from one foot to another behind a hundred-year-old, hollow tree. Suddenly frightened, she begins racing up and down among the mares, like a horse raised in shelter without the herd. All the lads are watching her. They don t know her to be so faint-hearted, scared by lightning, started by the crack of the whip. And yet, she is all distraught. Light is only shed on the matter when Martin Staid and Saint Elias are already tending to the mares in the stable. Fiend has foaled, and so did the spotted grey Rascal. The spotted grey one will become a racehorse. It is vital, that the foal intended to be one of the finest is fed by two mares not only by its own. So they part the other mare from her own foal and cause her to miscarry, because it is already expecting another one. Martin Staid and Saint Elias intend to kill Fiend s unborn. But the She-wolf of son of Izsó does not want the red roan to lose her foal, she would rather be the

7 A legyesszürke versenyló lesz, már a lényeg, hogy a kiváló lónak szánt csikót két kancával szoptatják, nem csak a sajátjával. Hát a másik kancától elszakítják a saját csikaját, aztán meg elvetéltetik, mert hiszen az ilyenkor már újra vemhes egy másikkal. A Pokolsántát elvetéltetné Tang Márton és Szent Illés. De az Izsófi Farkasleány nem akarja, hogy elvetéltessék a vércsederes kancát, inkább lenne ô az a másik, aki szoptat. Hadd szüljön a Pokolsánta. Ô fogja szoptatni. Hadarja, nekikerekedett szemmel. Ezt a gyungya lányt mi lelte. Szólja egyik, tán Gyuba Holló. Meglegyintette a pokolszél. Így másika, tán Dorvatt László. Szelídüljék, kend. Fog rá az Izsófi Farkaslány Szent Illés karjára. Eridj innen már, törfölyös némber. Hogy életben maradhassak. Esdekli. Körben állnak a csikósok: Öböj István, Gyuba Holló, Dorvatt László, s a vén számadó Kerecsen. Még a kis mazna kurkó, Kerény is ott lábatlankodik. Összenéz Tang Márton s Szent Illés. Hát szelídülj, komám. Mondja Tang Márton. Már Kerecsen is kiveszi a pipaszárat a szájából. Szelídülj, öcsém. No, jól van. Marad elég egy legényes vacsorára. Mondja erre Szent Illés. Hallja a Gorondi Vén Szent Illés kérges beszédet, s nekiszól. Nem úgy van az, öcsém. Szárnyad repít szélsebesen, éven is túl csecsen maradt, szél sebes ló anyja csecsén, akár három esztendeig. Ám a táltos hét évig szop, hét évig nyel kancatejet. Szoptassa csak azt a csikót más kancával az Izsófi, majd hét esztendôre hal meg újjászülve a Fanyûvôt. Akkor az Izsófi Farkasleány megsimította a Pokolsánta hasát. És közben ezt a verset mondta. Pokolsánta pej ló, szép szárnyat szülsz nekem, aranyhajból Izsó aranygyapjat fon rád. Csitulj csidu vércsém, csikasz lesz anyácskád, hét határ lesz hazád, csuklyád csillagsörény. other one to feed. Let Fiend give birth. She will nurture the foal! - she keeps saying on and on with eyes wide open. What s got into this half-witted girl? says one of them, maybe White Crow. She is moonstruck replies another, perhaps László the Headstrong. Calm yourself, sir. the She-wolf of son of Izsó puts her hand on Saint Elias arm. Get out of here now, worthless woman. I cannot live otherwise She is imploring. The riders stand in a circle, Stefan Stray, White Crow, László the Headstrong and the old headshepherd, Kerecsen. Even the little coy bastard Kerény is there loitering underfoot. Martin Staid and Saint Elias exchange a look. So calm yourself then, fellow. says Martin Staid. Now even Kerecsen takes the pipe out of his mouth. Calm yourself, brother. Very well, then. There is enough left for a manly meal. replies Saint Elias. Upon hearing this rough talk by Saint Elias, the Elder of the Mound says to him. That s not the way, brother. Fly on wings fast as the wind breastfed for a year and more three years even swift as the wind is the filly on her mother s breast But the magic steed is breastfed for seven years She feeds on the mare s milk Let son of Izsó feed that filly with another mare She will die in seven years giving birth to the Tree Feller Then the She-wolf of son of Izsó stroke Fiend s belly while she cited this poem: Fiend, bay horse you give me fine wings Izsó spins golden wool for you made of golden hair Calm now filly hawk, gaunt shall be your little mother the wide world your home, your mantle mane of stars

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Különös tekintettel az ismétléses alakzatokra Kiss Tímea Selye János Egyetem Komárom Előadásomban azt vizsgálom,

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Király Linda legújabb száma és a dalszöveg I want the end to begin but not without you, so easy for me to

Részletesebben

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből 2006. február 24. 14 óra Kérjük, minden oldalra

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Minden hónapra egy angolos kihívás! Az idei naptárral minden egyes hónapban egy angolos kihívás elé állítalak Titeket!

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions)

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) Beszélgetés során gyakran teszünk úgy kijelentéseket, hogy egyúttal rögtön megkérjük a hallgatót, hogy igazolja kijelentésünk igazságát (utókérdést teszünk fel). A magyarban

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó Húsvét_Témahét Készítette: Szabó Ildikó Projektleírás Kiemelt téma Évfolyam Cél Értékek Ismeretek Attitűdök Kiemelt fejlesztési területek Partnerek Konkrét lépések Felhasználható források Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

50 bónusz kártya az Instant Friends csomagokhoz

50 bónusz kártya az Instant Friends csomagokhoz 50 bónusz kártya az Instant Friends csomagokhoz Hálásan köszönjük, hogy az előrendeléseddel segítettél megjelentetni az Instant Friends angol tanulókártya csomagot! Ez az egyik jutalmad érte. Hogyan használhatod

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy azt a sok hasonló közül kijelöli. amely a polcon van.

A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy azt a sok hasonló közül kijelöli. amely a polcon van. JELZŐI MELLÉKMONDATOK (Relative Clauses) MEGKÜLÖNBÖZTETŐ ÉRTELMŰ, KIJELÖLŐ JELZŐI MELLÉKMONDAT (Defining Relative Clause) MIKOR HASZNÁLJUK? A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás)

Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás) Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás) 1. There will be fog. Köd lesz. 2. There will be some rain. Lesz egy kis eső. 3. Will there be any snow? Lesz hó? 4. It won t be sunny. Nem

Részletesebben

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 99. Nap/Day ninety-nine FÜGGŐ BESZÉD II. - egyeztetés (idő, hely..) - módbeli segédigék -going to éshave to - felszólítás/tiltás - kérdezősködés - pár apróság FÜGGŐ BESZÉD reported

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard címzési forma: neve település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés:

Részletesebben

1 F őnevek és melléknevek

1 F őnevek és melléknevek A témakör elején pontokba van szedve, hogy miről fogsz olvasni / tanulni 1 F őnevek és melléknevek Ebben a leckében a főnevekről és melléknevekről tanulhatsz. A lecke tartalma: Főnevek többes száma Névelők

Részletesebben

Szundikáló macska Sleeping kitty

Szundikáló macska Sleeping kitty Model: Peter Budai 999. Diagrams: Peter Budai 999.. Oda-visszahajtás átlósan. Fold and unfold diagonally. 2. Behajtunk középre. Fold to the center. 3. Oda-visszahajtások derékszögben. Fold and unfold at

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul

LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul 1 LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul Patrik Lakatos My first year at Csányi Foundation 2010/2011 In Hungarian and in English 2 Nagyon örültem, mikor megtudtam,

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD Szerkezetek 3. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD Szerkezetek 3. rész Szerkezetek 3. rész Az angol szerkezetek miatt sokszor azt érezheted, hogy gyakorlatilag minden angol mondatot egyesével kell megtanulnod angolul, hogy azt éppen akkor és ott hogyan mondják. Egy szerkezet

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Felfedezések fája használati utasítás. Discovery Tree. 2002 VTech. Printed in China 91-01531-001-000

Felfedezések fája használati utasítás. Discovery Tree. 2002 VTech. Printed in China 91-01531-001-000 Felfedezések fája használati utasítás Discovery Tree 2002 VTech Printed in China 91-01531-001-000 Kedves szülők! A VTech, elektronikus oktató játékok területén élvonalbeli vállalat kiváló minőségű oktató

Részletesebben

PAST PERFECT CONTINUOUS

PAST PERFECT CONTINUOUS PAST PERFECT CONTINUOUS ALAKJA A Past Perfect Continuous-nak két segédigéje van: HAD ez a perfect szemléletet segít kifejezni BEEN ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezt használjuk kijelentő, állító

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12.

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12. Tanmenetjavaslat heti 1 óra ÓRA TÉMÁK LECKÉK TARTALMAK SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1 HELLO 1.1 Good morning 1.2 What

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! 2. RÉSZ

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! 2. RÉSZ AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! 2. RÉSZ Gááááábooor, az angolban miért van mindenre 10 szó? Gááááábooor, az angolban miért jelent egy szó 10 félét? Gááááábooor, az angolban miért hasonlítanak ennyire

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ).

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉRTELMI EGYEZTETÉS A mellékmondatban

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Test 1 16 6A/B 7A/B 8A/B 9A/B 10A/B Check-up 28 11A/B 12A/B 13A/B 14A/B 15A/B Test 2 40 16A/B

Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Test 1 16 6A/B 7A/B 8A/B 9A/B 10A/B Check-up 28 11A/B 12A/B 13A/B 14A/B 15A/B Test 2 40 16A/B Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Hello & welcome Köszönés és elbúcsúzás..................................... 6 Sorry, I don t understand A túléléshez szükséges legfontosabb kifejezések................

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

52 things you should be able to about yourself

52 things you should be able to about yourself 52 things you should be able to say about yourself 52 dolog, amit jó lenne, ha elmondhatnál magadról VIGYÁZAT! Pozitív gondolat veszély! Életunt, keserű felnőtteknél szemöldökfelhúzást, széles legyintéseket

Részletesebben

Függő beszéd az angolban - reported speech

Függő beszéd az angolban - reported speech Függő beszéd az angolban - reported speech If the reporting verb is in the past tense: Tenses Direct Sentence Indirect Sentence Tenses Simple "I clean the windows every She said she cleaned the Pres.:

Részletesebben

FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok)

FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok) FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok) A szerkezet felépítése Sokszor azt akarjuk kifejezni, hogy VALAKIRŐL valahogyan vélekednek az emberek. Ilyenkor előfordul,

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD ÖNÖK KÉRTÉK VALÓDI BESZÉLT ANGOL + BEÉGETŐS

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD ÖNÖK KÉRTÉK VALÓDI BESZÉLT ANGOL + BEÉGETŐS ÖNÖK KÉRTÉK VALÓDI BESZÉLT ANGOL + BEÉGETŐS Titkos feljegyzés! Ezt a mai ajándékanyagot a GO!-val tanulók szavazták meg: elsöprő többség olyan ajándékanyagot kért tőlem, ami a valódi beszélt angolról szól.

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

LYRICS DALSZÖVEGEK. 2011 Unfulfillment. 2011 Beteljesületlenség

LYRICS DALSZÖVEGEK. 2011 Unfulfillment. 2011 Beteljesületlenség LYRICS DALSZÖVEGEK LYRICS DALSZÖVEGEK 2011 Unfulfillment 1// Accidents Will Happen 2 2// More Than Just A Memory. 3 3// The 7th Day 4 4// American Beauty 5 5// Voice Of Disbelief.. 6 6// First Day Of

Részletesebben

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig A golyók elhelyezkedése a Snooker alaphelyzetet mutatja. A golyók átmérıje 52 mm, egyszínőek. 15 db piros, és 1-1 db fehér, fekete, rózsa, kék, barna, zöld, sárga. A garázsban állítjuk fel, ilyenkor az

Részletesebben

Túlélő angol kezdőknek

Túlélő angol kezdőknek Túlélő angol kezdőknek 10. lecke Ruhák (Fordítás - Megoldás) 1. a. We are writing letters. Leveleket írunk. (most) b. We write letters. (every day) Leveleket szoktunk írni. 2. a. I am wearing a blue T-shirt.

Részletesebben

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven - Alapvető, létfontosságú dolgok Can you help me, please? Segítségkérés Tudna segíteni? Do you speak English? Beszélsz ul? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e ul Do you speak _[language]_?

Részletesebben

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com Magyar dalok Punnany Massif Élvezd Élvezd ByeAlex Kedvesem Kedvesem irie Maffia Nagyon Jó lesz Nagyon Jó Lesz irie Maffia Zene zeng Zene zeng Radics Gigi Vadonatúj érzés Simogat egy érzés Hősök Enyém Enyém

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Amikor felemelem a kezem, légyszi mondjátok, hogy

Részletesebben

(Összesen: 50 pont) Kossuth Lajos Gimnázium Angol nyelvi besoroló teszt (2013. február 20.) (A feladatlap 4 oldalas. Ne hagyj ki semmit!

(Összesen: 50 pont) Kossuth Lajos Gimnázium Angol nyelvi besoroló teszt (2013. február 20.) (A feladatlap 4 oldalas. Ne hagyj ki semmit! Név: Lakcím:. (Összesen: 50 pont) Elért pontszám: Kossuth Lajos Gimnázium Angol nyelvi besoroló teszt (2013. február 20.) (A feladatlap 4 oldalas. Ne hagyj ki semmit!) I. Írd be a helyes válasz betűjelét

Részletesebben