TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA"

Átírás

1 A PIG&HÚS Sertéstenyésztő, Hizlaló és Értékesítő Kft. Vásárosnaményi Sertéstelepének TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA MEGRENDELŐ: PIG&HÚS SERTÉSTENYÉSZTŐ, HIZLALÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT VÁSÁROSNAMÉNY ILKI U. 6. KÉSZÍTETTE: NYÍR DEEP-LIFE SZOLGÁLTATÓ, TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KFT NYÍREGYHÁZA KINCS KÖZ 17/A Nyíregyháza, 2013 Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

2 A L Á Í R Ó L A P A felülvizsgálatot készítette: Nyíri Sándor Leviczkyné Dobi Mária Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

3 Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK A KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ CÉG ADATAI AZ ÉRDEKELT ADATAI HELYSZÍNLEÍRÁS A vizsgált terület fekvése, morfológiája és vízrajzi adottságai Éghajlat Növényzet, állatvilág 8 5. AZ ENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ADATOK A telephelyre vonatkozó engedélyek A telephelyen jelenleg folytatott tevékenység A jövőben folytatni kívánt tevékenység TARTÁSTECHNOLÓGIA FOLYAMATÁBRA LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM Kibocsájtások, hatásterület LAL Korábbi levegőtisztasági intézkedési tervnek való megfelelés bemutatása TALAJ ÉS TALAJVÍZ VÉDELEM Várható hatások a talaj- és talajvíz minőségre Felszíni vizek Vízbázis VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Az üzemeltetés során keletkező hulladékok Az átalakítás során keletkező hulladékok Hulladékgazdálkodási tervben foglaltak bemutatása ÉLŐVILÁG- ÉS TÁJVÉDELEM ZAJ Hatótényezők és hatásfolyamatok, hatásviselők azonosítása A beruházás megvalósításából (építés-bontás) származó hatótényezők A tevékenység üzemeltetésekor fellépő hatótényezők A tevékenységhez kapcsolódó műveletekből származó hatótényezők A zajkibocsátás okozta környezeti hatások előzetes becslése A vizsgálat során alkalmazott előírások, szabványok, segédanyagok A jelenlegi állapot bemutatása és elemzése A vizsgált terület zaj- és rezgésvédelmi szempontú lehatárolása Az átalakítási tevékenység miatt várható hatások A telep működtetésekor várható állapot előrejelzése A zajkibocsátást meghatározó tevékenységek és zajforrások bemutatása A létesítmény zajvédelmi hatásterülete Zajtól védendő terület zajterhelése Közvetett hatásterület Hatásterület a felhagyás során: TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE, ÖSSZEVETÉSE A NAPJAINKBAN ALKALMAZHATÓ LEGJOBB TECHNOLÓGIÁVAL... 71

4 15. BELSŐ ENERGIAHATÉKONYSÁGI AUDIT ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS, JAVASLATOK MELLÉLETEK Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

5 1. Előzmények A PIG&HÚS Sertéstenyésztő, Hizlaló és Értékesítő Kft. a Vásárosnamény 0460/1 és 0460/4 hrsz-on elhelyezkedő sertéstelepére vonatkozóan egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az egységes környezethasználati engedély alapján a sertéstelep komplex telepként működik, engedélyszám: /2007. sz. egységes környezethasználati engedély. Az engedélyben szereplő kiépített termelési kapacitás: db koca és hízó férőhely. Az IPPC engedély 10 évig érvényes, azonban az engedély jogerőre emelkedését követő 5. évben el kell készíteni és a felügyelőségre be kell nyújtani a telep teljes körű felülvizsgálatát. Jelen dokumentáció az engedély fenti előírásának megfelelően készült el. A felülvizsgálat esedékességére az is indokot ad, hogy a PIG&HÚS Kft. a telep teljes körű korszerűsítését, átalakítását tervezi. A jelenleg komplex telepként üzemelő sertéstelepen kizárólag tenyésztés fog zajlani: a sertéstelepen maximálisan koca és szaporulatai számára lesz kiépített termelési kapacitás, a hízlalás teljes mértékben megszűnik. Ennek érdekében a jelenlegi épületeket, átalakítják, felújítják, korszerűsítik, és megváltozik a funkciójuk. 2. A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző cég adatai Cég neve: NYÍR DEEP-LIFE Kft. Cég székhelye: 4432 Nyíregyháza, Kincs köz 17/A Elérhetősége: Tel/fax: 42/ Mobil: 20/ Ügyvezető: Nyíri Sándor A felülvizsgálat elkészítésében részt vett: Nyíri Sándor eng. szám: SZ-025/2011 kamarai nyilvántartási szám: Leviczkyné Dobi Mária, eng. szám: 139/2009 A jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát mellékeltük. 3. Az érdekelt adatai Az érdekelt neve: PIG&HÚS Sertéstenyésztő, Hizlaló és Értékesítő Kft. Székhely: 4800 Vásárosnamény, Ilki u. 6. Telephely: 4800 Vásárosnamény, Ilki u. 6. -Vásárosnamény 0460/1 (sertéstelep) -Vásárosnamény 0460/2-3 (iroda épületek) -Vásárosnamény 0460/4 hrsz (hígtrágyakezelő telep) -Vásárosnamény 0452/13 (nyárfás elhelyező telep) Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

6 A cég főtevékenysége: Sertéstenyésztés KSH száma: KÜJ száma: KTJ száma: Adószám: Cégbírósági azonosító szám: Kapcsolattartó személy: Varga Balázs, cégvezető Nyíri Sándor, környezetvédelmi megbízott 4. Helyszínleírás A sertéstelep Vásárosnamény város közigazgatási területén, attól mintegy 5 km távolságra, a sz. közlekedési út mentén létesült (Vásárosnamény-Kisvárda útvonal). A telephely több ingatlanon fekszik (a 3. pontban részletezettek szerint). A telephez legközelebb eső lakóház Ilk irányában található, mintegy 700 m-re (692 m) található. A telephelyen jelen állapotok szerint a korábbi IPPC engedélyben meghatározott tevékenységekkel kapcsolatosan működő gazdasági épületek találhatóak. A terület szilárd burkolatú utakkal ellátott. Környezetben mezőgazdasági művelésű területek és gazdasági területek (takarmánykeverő) vannak, telep környéke meghatározóan mezőgazdasági terület. A területen belül és közvetlen környékén védendő építmény, föld alatti vezeték nincs. A terület közelében (D, DK) húzódik 2 db nagyfeszültségű légvezeték. A teleptől D-i, DK-i irányban található egy külfejtéses homokbánya, és ennek szomszédságában helyezkedik el a már nem üzemelő, rekultiváció előtt álló vásárosnaményi kommunális hulladéklerakó. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

7 A területen és közvetlen környékén kultúrtörténeti emlék, régészeti lelet és ásatás nincsen. A legközelebbi kultúrtörténeti emlék Vásárosnaményban található, amelyet a sertéstelep nem zavar. A térség turisztikai értéknek minősül, a Tisza folyó közelsége, valamint a város kultúrtörténeti emlékei miatt. A telephely környezetében sem állandó, sem időszakos vízfolyás nem található. A sertéstelep teljes területe az üzemelő, sérülékeny földtani környezetű Vásárosnamény Térségi vízmű vízbázisán fekszik. A telepen található épületek, építmények felsorolása: - állattartó épületek, későbbi fejezetben részletezettek szerint - szociális épület (mosdók, wc-k, étkező, öltözők, irodák stb.) - portaépület - hidrofor - raktárépületek (takarmányraktár), hulladékgyűjtő helyek - karantén épület - telepi utak, árokrendszerek, monitoring kutak 4.1. A vizsgált terület fekvése, morfológiája és vízrajzi adottságai Az országhatár és a Tisza között elhelyezkedő, 106 és 179 m közötti tszf-i magaságú, a K-i részén ármentes, egyébként ártéri szintű, az ármentesítések előtt árvizekkel elöntött tökéletes síkság. A monoton felszínen az elhagyott medrek, morotvák labirintusa figyelhető meg. Nagyrészüket a Tisza hagyta hátra. A síkságból néhány helyen kisebb futóhomoksziget emelkedik ki. A m vastag, folyóvízi kavicsot is tartalmazó pleisztocén üledékekre 5-15 m-es, főként agyagból és iszapból álló holocén rétegek települtek. A felszín legnagyobb részét egészen fiatal öntésagyagok és öntésiszapok borítják. Emellett még a löszös iszapnak (K-en) és a barnaföldnek (D-en) van jelentősége. A sok finom iszapot és agyagot a folyók áradásaik alkalmával rakták le Éghajlat A mérsékelten meleg és mérsékelten hűvös éghajlati öv határán fekvő táj. A csapadékellátottságot tekintve mérsékelten száraz, de már közel a mérsékelten nedveshez. A napfényellátottság évi 1950 óra körüli. Nyáron óra, télen óra napsütés valószínű. A hőmérséklet évi és nyári félévi átlaga: 9,4-9,5 o C ill. 16,5-16,6 o C. A 10 o C középhőmérsékletet meghaladó napok száma 186, a tavaszi határnapja ápr , az őszi okt. 15. ápr. 20 és okt. 15 között (178 nap) nem kell fagypont alatti hőmérsékletek előfordulásától tartani. Az abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga 33,6 o C, a minimumoké - 18,0 és -18,5 o C között. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

8 A csapadék évi összege mm (É-on a több), a tenyészidőszaké mm. A 24 órás csapadékmaximum 122 mm (Csaroda). Évente 48 a hótakarós napok átlagos száma; az átlagos maximális hóvastagság 20 cm. Az ariditási index értéke 1,07-1,12. Uralkodó szélirány az É-i, második ill. harmadik helyen a DK-i ill. DNy-i áll. Az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti. A rövid tenyészidejű, kevésbé meleg igényes és vízigényesebb kultúráknak kedvező az éghajlat Növényzet, állatvilág A kistáj teljes terjedelmében az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) Észak-alföldi flórajárásába (Samicum) tartozik. A fontosabb potenciális erdőtársulások között a fűz-nyár liget erdők (Salicetum albae-fragilis) és a tölgy-kőris-szilligeterdők (Querco-Ulmetum) említhetők. A feltöltődött részeket nádasok (Scirpeto-Phragmitetum), magassásos társulások (Magnocaricion), mocsárrétek (Agrostidion), ecsetpázsitos rétek (Alupecuretum pratensis) és soványcsenkeszes legelők (Festucetum pseudovinae) fedik. Az ősi vegetációt tükröző lágyszárúak a tőzegeper (Commarum palustre), a métely kóró (Aenanthe aquatica), a vidrafű (Menyanthes trifoliata) stb. Az erdőgazdaságilag hasznosított felületeken zömében fiatalkorú, keménylombos és lágylombos, valamint fenyőerdők találhatók. Az erdők átlagos évi folyónövedéke alacsony, 2,1-3,0 m 3 /ha között ingadozik. A mezőgazdasági művelés főnövényei a búza (25-35 q/ha), rozs (15-25 q/ha), a kukorica (35-40 q/ha), a napraforgó (25-30 q/ha) és az alma ( q/ha). A környező területek és maga a telephely nem szerepel a Natura 2000 státuszú területek helyrajzi számos listáján. Védett vagy védendő természeti terület, illetve ex lege védett objektum nem található a szűkebb térségben. 5. Az engedély köteles tevékenységre vonatkozó adatok 5.1. A telephelyre vonatkozó engedélyek /2000. sz. vízjogi engedély /2010 építési engedély a hígtrágya kezelő rendszerhez /Tv./ /2010. sz. és 24.2/Tv./2071-3/2011. sz. talajtani engedély hígtrágya termőföldön történő elhelyezéséhez /2011. sz., /2010. sz. és /2008. sz. határozatokkal módosított /2007. sz. egységes környezethasználati engedély. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

9 5.2. A telephelyen jelenleg folytatott tevékenység A telephelyen a jelenleg érvényben lévő IPPC engedély alapján sertéstenyésztési tevékenységet folytatunk. A telep ún. komplex telep, vagyis tenyészkoca tartás, malac és hízó nevelés egyaránt folyik a telepen. A telephelyen tartott átlagos állatlétszám: db hízó, db utónevelt - un. battériás - malac, db szopós malac, 175 db tenyészkoca süldő, 350 db előhasi koca, db tenyészkoca, 3 db tenyészkan. A telephelyen folytatott sertéstenyésztési technológia: A telepre évente folyamatosan db tenyészkoca süldőt szállítanak be, melyek napig a karantén épületben kerülnek elzárásra. Az egyedi kocaszállásról a megtermékenyítést követő 28 nap után a vemhes kocaszállásra szállítják a megtermékenyített kocákat. A vemhes kocaszálláson folyamatos ki és betelepítés folyik. A vemhes kocaszállásról a fiaztató épületbe kerülnek át az állatok. A fiaztatóban a választásig, 28 napig maradnak a malacok. A fiaztatóból a battéria utónevelő - épületbe, majd innen 47 napi tartózkodás után a hízó istállókba kerülnek áttelepítésre. A hízó istállóba 33 kg-os súllyal kerülnek a malacok. A hízónevelés a 105 kg-os súly eléréséig tart, amely napot vesz igénybe. A hízó sertések ezt követően eladásra kerülnek. A tenyésztési tevékenység során keletkező hígtrágya elhelyezése biztonságosan megoldott. A takarmányozás nagyobb részt saját előállítású takarmánnyal, illetve vásárolt tápokkal történik. Az itatáshoz önitató rendszert alkalmazunk. A szellőztetés bukóablakokkal, ill. ventillátorokkal történik. A fűtés gázinfra égővel és hőlégbefúvásos gázkazánnal történik. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

10 A Vásárosnamény Ilki u. 6 (HRSZ: 0460/1 telep 6,6 Ha területen fekszik. A rajta található fontosabb létesítmények: HÍZÓÉPÜLETEK ADA- TAI: (10 épület) Kutricák mérete Kutricák száma Férőhelyek száma Épület hosszúság Épület szélesség Összesen/m2 I. 2,90*4, ,30 16,35 789,71 II. 2,90*4, ,30 16,35 789,71 III. 2,90*4, ,30 16,35 789,71 IV. 2,90*4, ,30 16,35 789,71 V. 2,90*4, ,30 16,35 789,71 VI. 2,90*4, ,30 16,35 789,71 VII. 3,00*5, ,80 12,60 614,88 VIII. 3,00*5, ,80 12,60 614,88 IX. 3,00*4, ,80 13,30 728,84 X. 3,00*4, ,80 13,30 728,84 ÖSSZESEN FÉRŐHE- LYEK SZÁMA: ,67 BUGATÓ ÉPÜLETEK ADATAI (2 épület) Kutricák mérete Kutricák száma Férőhelyek száma Terem hosszúság Terem szélesség Összesen/m2 EGYEDI I. 0,65*1, ,20 8,50 154,70 EGYEDI II. 0,65*1, ,20 8,50 154,70 EGYEDI III. 0,65*1, ,70 8,50 150,45 EGYEDI IV. 0,65*1, ,70 8,20 145,14 KAN SZ. 2,60*3, ,80 8,50 151,30 CSOPORTOS 3,00*5, ,50 8,50 165,75 ÖSSZESEN FÉRŐHE- LYEK SZÁMA: ,04 Kutricák mérete KOCASZÁLLÓ ADATAI (2 épület) Kutricák száma Férőhelyek száma Épület hosszúság Épület szélesség Összesen/m2 I. 6,50*8, ,50 12,70 895,35 II. 6,50*8, ,50 12,70 895,35 ÖSSZESEN FÉRŐHE- LYEK SZÁMA: ,70 Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

11 VEMHES ISTÁLLÓ ADATAI: (2 épület) Kutricák mérete Kutricák száma Férőhelyek száma Épület hosszúság Épület szélesség Összesen/m2 CSOPORTOS I. 3,00*7, ,20 8,50 154,70 CSOPORTOS II. 3,00*7, ,20 8,50 154,70 ÖSSZESEN FÉRŐHE- LYEK SZÁMA: ,40 BATTÉRIA ÉPÜLET ADATAI (2 épület) Kutricák mérete Kutricák száma Férőhelyek száma Terem hosszúság Terem szélesség Összesen/m2 I./1. 1,20*2, ,60 8,50 149,60 I/2. 1,20*2, ,60 8,50 149,60 I./3 1,20*2, ,60 8,50 149,60 I/4. 1,20*2, ,60 8,50 149,60 I/5 1,20*2, ,20 9,70 157,14 II/1 1,20*2, ,60 8,50 149,60 II/2 1,20*2, ,60 8,50 149,60 II/3 1,20*2, ,60 8,50 149,60 II/4 1,20*2, ,60 8,50 149,60 II/5 1,20*2, ,30 9,70 138,71 II/2 F.I 1,20*2, ,60 8,50 149,60 ÖSSZESEN FÉRŐHE- LYEK SZÁMA: ,25 FIAZTATÓ ÉPÜLET ADATAI: (2 épület) Kutricák mérete Kutricák száma Férőhelyek száma Terem hosszúság Terem szélesség Összesen/m2 I/1 1,50*2, ,60 8,50 149,60 I/2 1,50*2, ,60 8,50 149,60 I/3 1,50*2, ,60 8,50 149,60 I/4 1,50*2, ,60 8,50 149,60 II/1 1,50*2, ,60 8,50 149,60 II/3 1,50*2, ,60 8,50 149,60 II/4 1,50*2, ,60 8,50 149,60 II/5 1,50*2, ,20 9,70 157,14 ÖSSZESEN FÉRŐHE- LYEK SZÁMA: ,34 MINDÖSSZESEN FÉ- RŐHELYEK SZÁMA : ,40 Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

12 EGYÉB ÉPÜLETEK Épület hosszúság Épület szélesség Összesen/m2 SZOCIÁLIS ÉPÜLET/ 1 épület 26,40 7,10 187,44 IRODA HELYISÉG/1 épület 19,40 10,00 194,00 TAKARMÁNYKONYHA/ 1 épület 49,80 15,00 747,00 PORTA/ 1 épület 6,70 3,70 24,79 Az épületek egy részében éjjel-nappal megy a világítás; a hizlaldákban és a vemhes kocaszállásokon csak munkaidőben, délután 16 óráig. Ezekben az épületekben éjszaka nincs világítás. A járványok megelőzése miatt a telepen betartjuk a vonatkozó állategészségügyi előírásokat. Rendszeresek a rágcsáló és rovarirtási munkálatok. Az épületek takarítása, fertőtlenítése szakszerűen van elvégezve A jövőben folytatni kívánt tevékenység A felülvizsgálat időszakában a PIG&HÚS Kft. a sertéstelep átalakításáról, felújításáról döntőt. A felújítási/átalakítási munkák mellett az állattenyésztés szerkezete is módosul. A korábban komplex telepként üzemelő sertéstelep a jövőben szaporító telepként fog üzemelni, azaz a telepen kocák és szaporulatai tartása fog zajlani (az egyéb tenyészállatok mellett). Az istállók száma, mérete nem változik. Az átalakítások során az állattartás technológiáját cserélik, korszerűsítik: etető és itatórendszerek cseréje, világítás korszerűsítése. Egyei fiaztató állások kialakítása, csoportos kocaszállás kialakítása, malacnevelő épületek kialakítása történik a korábbi hízlaldákból. Az átalakítások során az istállókat lagúnás rendszerűek lesznek. Ezáltal csökken a takarításra felhasznált víz mennyisége. A sertéstelepen a 2012/2013 évi téli kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a nyári kocaszállásokban mélyalmos technológiát kellett alkalmazni, melyről a felügyelőséget értesítették. A kedvező tapasztalatok miatt a nyári koca szállásokban a hígtrágyás technológia megszüntetésre kerül, a két istállóban mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak a jövőben. A képződő almos trágya könnyebben kezelhető, értékesíthető. A tárolására az előírásoknak megfelelő, szigetelt, 6 havi mennyiséget (450 m 3 ) befogadni képes almos trágya tároló épül. A képződő almos trágya tárolósára a korábban átalakított fázisbontó medencék is alkalmasak (4*600 m 3 ). Tervezett állatlétszám: férőhely koca és szaporulatai számára Korcsoportonkénti maximális megoszlás : 2000 db koca, ebből 550 db előhasi koca db szopós malac db utónevelt malac 360 db kocasüldő 15 db kan Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

13 Korcsoportonkénti átlagos megoszlás : 1450 db koca, eből550 db előhasi koca db szopós malac db utónevelt malac 360 db kocasüldő 15 db kan Az állatállomány elhelyezése: Fiaztató I 200 fiaztató férőhely (kocák számára) Fiaztató II. 200 fiaztató férőhely (kocák számára) Egyedi vemhes kocaszállás 360 férőhely (kocák számára) Csoportos kocaszállás 400 férőhely (kocák számára) Búgató 210 férőhely (kocák számára) Búgató 15 férőhely (kanok számára) Nevelő épületek I 1000 férőhely (un.malac számára) Nevelő épületek II 180 férőhely (koca számára) Nevelő épületek III 180 férőhely (koca számára) Nevelő épületek IV 180 férőhely (koca számára) Nevelő épületek V 250 férőhely (kocasüldő számára) Nevelő épületek VI 90 férőhely (kocák számára) Nevelő épületek VI 110 férőhely (kocasüldő számára) Nevelő épületek VII 1400 férőhely (un. malac számára) Nevelő épületek VIII 1400 férőhely (un. malac számára) Nevelő épületek IX 2000 férőhely (un. malac számára) Nevelő épületek X 2000 férőhely (un. malac számára) Nevelő épületek XI 2000 férőhely (un. malac számára) Vízfelhasználás: A sertéstelep vízfogyasztása technológiai vízből (itató és takarító víz), valamint szociális vízből áll. A Szociális helyiség: A fejlesztés a szociális épületeket nem érinti. A szociális épületben iroda, fekete és fehér öltözők, WC, zuhanyzó, mosókonyha és étkező található. Az étkezőben sütésfőzés nem történik. Vízellátása mélyfúrású kútról biztosított. A keletkező szennyvíz gyűjtőaknába kerül. Kiszállítása innen történik a helyi szennyvíztisztító telepre fogadónyilatkozat alapján. A szociális épület jelenlegi kialakítása megfelelő a 42 fő dolgozó megfelelő kiszolgálására. Hígtrágya tározók: A sertéstelepen keletkező hígtrágya mennyisége az elmúlt öt évben átlagosan 60 m 3 /d. A fejlesztés, az állattartási tevékenység átszervezése következtében a napi menynyiség 50 m 3 körül várható. Ez éves szinten m 3 hígtrágya és 685 m 3 almos trágya képződését jelenti. A hígtrágya kezelő rendszert a jogszabályi előírásoknak megfelelően ben átalakították, így megfelel a nitrát direktíva előírásainak. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

14 Az alkalmazott műszaki megoldás: A korábbi nyomóvezeték és az átemelő akna felújításra került, azok funkciója változatlan. Az átemelő akna feladata a hígtrágya feladása az ívszitára. A hígtrágya fázisbontása ívszitával történik. A fázisbontás itt megtörténik. A szilárd rész ideiglenesen a korábbi hígtrágya medencék átalakításával létrejött szilárd trágya tárolókban deponálásra kerül. Innen történik értékesítés után kiszállításuk. A részben már megszűrt hígtrágyát egy három medencés iszapvédelemmel ellátott, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő HDPE fóliával szigetelt földmedrű medencében gyűjtik. A medencék az előírásoknak megfelelő 6 havi keletkező hígtrágyát gyűjteni tudják. Innen történik kijuttatásuk a meglévő nyárfás elhelyező területre (a vízjogi engedély alapján m 3 /év helyezhető ki), valamint szántóföldekre/gyümölcsösökbe (talajtani engedély alapján m 3 /év). A hígtrágya kezelő rendszer alapadatai: - napi hígtrágya 50 m 3 /nap cca. évi m 3 - szárazanyag tartalom cca. 4,9 % - szeparált szilárd fázis cca. évi m 3 - keletkező hígtrágya szeparálás után cca. évi m 3 - hasznos tározókapacitás m 3 Nyári kocaszállások kibocsájtása ( db koca férőhely): 1 db koca 1,2 t almos trágyát termel 1 évben, tehát 400 db koca = 480 t trágya /év. (1 m 3 almostrágya 0,7 t, tehát ez 685 m 3 trágya) A kiépített tároló 450 m 3 -es, így megfelel a rendeletnek, hisz a félévi mennyiséget tudja tárolni. A nyári szállások okozta hígtrágyamennyiség csökkenése: A hígtrágya kezelő rendszer kiépítés építési engedély alapján történt. A felügyelőség szakhatóságként került az eljárásba bevonásban. Az egységes környezethasználati engedély előírása lapján a beruházás elkészülte bejelentésre került. A tározók műszaki leírása, műszaki megfelelőségének igazolása, valamint a használatba vételi engedély megküldésre került. Takarmányozás: A telephelyen évente felhasznált takarmánymennyiség cc tonna. Takarmánykeverést a telephelyen nem végzünk. A bekevert takarmány beszállítása külső forgalmazóktól történik. A takarmány tárolók feltöltését hetente végzik (az igényeknek megfelelően). A tornyokból részben automata önetető rendszerbe kerül a takarmány. Egyes istállókban takarmány kiosztó kocsiba adagoljuk a takarmányt, melyből a kiosztásra az épületekben kerül sor. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

15 A telepen száraztakarmányozás folyik. A takarmány dercés és granulált formában kerül az etetőkbe. A felhasznált takarmányok típusa, állományonként: - szopós malac: prestarter, - utónevelt malac: malac I. és malac II. - koca: vemhes és szoptatós kocatáp A PIG&HÚS Kft-nél használt takarmányok összetétele függ egyrészt az életkorától, az évszaktól, a receptúra általában az alábbi: szopós malac malac I. malac II. kukorica 32,8 % 32,9 % 39,0 % tritikálé 24, 2 26,2 % 37,2 % kukorica liszt 14,0 % 14,01 % 0,0 % melaszcsíra 5,0 % 10 % 10 % napraforgó 4,0 % 5,0 % 5,0 % szója 15,0 % 9,0 % 6,0 % fermi (savanyító adalék) 0,2 % 0,0 % 0,0 % toxinkötő 0,3 % 0,3 % 0,3 % zsírpor 2,0 % 0,0 % 0,0 % premix (fitáz) 2,5 % 2,5 % 2,5 % vemhes koca szoptatós koca kukorica 32,8 % 39,0 % tritikálé 26,2 % 37,2 % kukorica liszt 14,0 % 14,01 % melaszcsíra 5,0 % 1 10 % napraforgó 45,0 % 5,0 % szója 9,0 % 6,0 % fermi (savanyító adalék) 0,2 0 0,2 % toxinkötő 0,3 % 0,3 % zsírpor 2,0 % 2,0 % premix (fitáz) 2,5 % 2,5 % A takarmányok összetételi ipari titoknak tekintendő, azt a takarmány forgalmazók nem árulják el. A takarmány hatékony felhasználása, a foszfor hasznosulása, a bűzkeltő komponensek keletkezésének csökkentése érdekében minden takarmány fitáz enzimet és könnyen emészthető fehérje forrásokat tartalmaz. Ezek következtében csökken a foszfor és nitrogén kibocsátás. Itatás: A telephelyen önitató rendszer működik. Az épületekben szopókás rendszerű itató berendezések találhatók. Az itatóvíz biztosítása saját mélyfúrású kútról megoldott. Az éves ivóvíz felhasználás állandónak mondható. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

16 Szellőztetés: Az istállók szellőztetését túlnyomásos rendszerű szellőzéssel oldjuk meg, ami az oldalfalakon elhelyezett nyomóventillátorokat és oldalfai nyílásokat foglal magába, ahol a felesleges, használt levegő távozik. Az utónevelő istállók elszívásos rendszerűek, amit a tetőszerkezetbe épített elszívó csőventillátorok biztosítanak. A szükséges levegő mennyiséget az oldalfali légbeejtők biztosítják, melyet az alattuk elhelyezett hőlégbefúvók temperálnak, annak érdekében, hogy az állatokra ne közvetlenül a beáramló hideg levegő kerüljön. Fűtés: Az előnevelő és utónevelő istállókban is komplett fűtés rendszer lesz. Azonban a két típusú épületben nem teljesen azonos a fűtéstechnológia a következőkben bemutatottak miatt. A fiaztatókban a kocáknak az ideális hőmérséklet C a malacoknak szükséges a 33 C tartása, melyet kombinált fűtésrendszer biztosít. A malacoknak a megfelelő hőmérsékletet a fölöttük elhelyezett infra égők biztosítják, míg a teremfűtésről a hőlégbefúvók gondoskodnak. A utónevelő istállókban viszont elég tartani a C-ot, így itt elegendő a hőlégbefúvó fűtéstechnológia beépítése és alkalmazása. A gázellátás vezetékes hálózatról történik. A korszerűsítés során a gázhálózat is átalakításra kerül. A malacnevelőkben található gázkonvektorok helyett 4 db, egyenként 30 kw-os hősugárzó kerül beépítésre (malacnevelő II). A malacnevelő III. és malacnevelő IV. istállókban meglévő kw-os gázkazánok szintén lecserélésre kerülnek. Helyettük istállónként 4-4 db, egyenként 30 kw-os mobil hősugárzó kerül beépítésre. A fűtési rendszer átalakítása után nem lesz bejelentés köteles pontforrás. A gázfogyasztás mérése egy központi órán történik. Megvilágítás: Az épületek megvilágítása energiatakarékos fénycsövekkel történik. A megvilágítás csak munkaidőben, délután 16 óráig tart, az épületekben éjszaka nincs világítás. Járványvédelem: A nagy létszámú sertéstartás fokozott járványveszéllyel jár. A járvány megelőzésére szigorú állategészségügyi előírások vonatkoznak: a telep körülkerítése, hatékony rágcsáló és rovarirtás, a személy és jármű telepre történő be és kilépése esetén fertőtlenítés, állatok folyamatos, szakszerű ellenőrzése, átfogó takarítás és fertőtlenítés. A telepen dolgozóknak a fekete és fehér öltöző, illetve a zuhanyzó biztosítva van. A rágcsáló és rovarirtás az előírásoknak megfelelően történik. A munkálatokat negyedévente szerződéses vállalkozóval végeztetjük el. Az általános járványvédelemre vonatkozó szabályokat a telep járványvédelmi intézkedési terve tartalmazza. Állategészségügyi tevékenységek: A telephely folyamatos állatorvosi ellenőrzés alatt áll. Az orvosi felügyelet a prevenció miatt szükséges. Elmondható, hogy a felhasznált gyógyszerkészítmények cc. 80 %-a a megelőzést szolgálja. Ennek köszönhetően négyes mentes a telep, azaz a következő négy betegségtől mentes: Brucellózis, Leptospirózis, Aujeszky-féle betegség, PRRS. Vakcinák, melyeket használnak: Hyoresp: Mycoplasma hyopneumoniae ellen Parvosuin MR: Parvo vírus ellen, orbánc ellen Colisuin TP coli vakcina: E. coli ellen Ecto és endoparaziták ellen: Dectomax injekció Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

17 A telephely kialakítása állategészségügyi és járványvédelmi szempontból megfelelő. A Kft. sertés állományának állategészségügyi felügyeletét és az állatorvosi feladatok ellátását megbízási szerződés alapján állatorvosra bízta. Az állatorvosi felügyeled elsődleges célja a prevenció. Ennek megfelelően a felhasznált gyógyszerkészítmények 80 %-a vakcina, vitamin. Az állattartó épületek padozata, oldalfalai könnyen takaríthatók, fertőtleníthetők, a keletkező szennyvíz és trágya maradéktalanul eltávolítható, a megfelelő csúszásmentesség, szellőztetés, világítás biztosítva, a berendezések könnyen kezelhetők, takaríthatók, fertőtleníthetők, az állatok egészségét, testi épségét nem veszélyeztetik és nem balesetveszélyesek. A tartott állatok fajáról, koráról, létszámáról, a benépesítés, vásárlás időpontjáról, az állatok származási helyéről, a születés, elhullás értékesítés, kényszervágás adatairól, továbbá az alkalmazott gyógykezelés, védőoltás időpontjáról és ennek okairól folyamatos nyilvántartást fognak vezetni. Takarítás, mosás, fertőtlenítés: A sertéstelepen felhasznált fertőtlenítőszerek: H-lúg Klórmész Prefoam Peroxan-Forte l/év 300 kg/év 500 l/év 200 l/év Az épületek takarítása, fertőtlenítése víztakarékos, nagy nyomású Sterimob berendezéssel történik. A telepen fertőtlenítőszerekből csak a napi készletet tároljuk. A fiaztató épület takarítására 28 naponta kerül sor, amely során a vizes mosást fertőtlenítés követ. A takarítás során keletkező szennyvizek a hígtrágya medencébe kerülnek bevezetésre. A telephelyen alkalmazott gépek: A gépek szervízelését külső vállalkozó végzi. A rendszeres karbantartások következtében havária események nem fordulnak elő. A telephelyen az alábbi járműveket használják: - 1 db IFA billenős tehergépkocsi, - 1 db MTZ traktor, - 1 db 8 m 3 -es szippantótartály, - 1 db WEIMAR markológép, - 1 db homlokrakodó, - 1 db Mercedes típusú takarmánykiosztó kocsi. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

18 6. Tartástechnológia folyamatábra kg-os malac elszállítása Víz Takarmány Takarmánysiló Takarmány Takarmánysiló Vemhes koca Fiaztató 4 hetes malac Utónevelő Búgató koca Almos trágya Hígtrágya Technológiai szennyvíz a takarítás Hígtrágya Fázisbontó, hígtrágya tároló, szilárd fázis depónia Technológiai szennyvíz a takarításból Almos trágya Hígtrágya és szilárd fázis elszállítása 7. Levegőtisztaság-védelem 7.1. Kibocsájtások, hatásterület A levegővédelemmel kapcsolatos általános kötelezettségeket 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet határozza meg. A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A közúti közlekedésből származó légszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rögzített határértékek alapján minősíthető. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a vonatkoztatási időtartamra számított, a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltség-változás a) az egyórás (PM 10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, vagy b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb. A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a légszennyező vonal- és diffúz források hatásterületének meghatározásáról nem rendelkezik. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

19 A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. - a szerint Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A K.r. 5. -ának (2) bekezdése szerint A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező pontforrás hatásterületén biztosítani kell. A K.r ának (1) bekezdése szerint Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. A környezeti levegő megengedhető szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltak szerint vettük figyelembe. A terhelhetőség a határérték és a háttérterhelés különbsége. A jelenlegi levegőminőség meghatározásához az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Nyíregyháza, a Széna téri automata immissziós mérőállomás évi adatait használtuk fel (Országos Meteorológiai Szolgálat: évi összesített értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján). A számításoknál a mért immissziós adatok alapján vettük fel a háttérszennyezettséget, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze. Légszennyező anyag Határérték [µg/m 3 ] Háttérterhelés [µg/m 3 ] Terhelhetőség [µg/m 3 ] Szálló por (PM 10 ) 50* Szén-monoxid Nitrogén-oxidok ,3 53,7 Kén-dioxid 250 2,2 247,8 * 24 órás határérték (a hatástávolság értékelése szálló pornál erre kell, hogy vonatkozzon) A fenti állomás közlekedési jellegű mérőállomás, így a háttérterhelés alapján megállapított terhelhetőségi értékek a legkedvezőtlenebb adatokat jelentik Vásárosnamény-Ilk esetében, mivel a vizsgált terület környékén jelentős ipari üzem nem található, a közlekedési eredetű emisszió nem jelentős Nyíregyháza városhoz képest. A térség légszennyezettségét ipari üzemek nem befolyásolják. A térségben a mezőgazdasági vállalkozások, tevékenységek az elterjedtek. A területen, mivel nincs ipari létesítmény a közlekedésből származó kibocsátások csak a helyi lakosság közlekedéséből származik, ami nem számottevő. A térség légszennyezettségét fűtési időszakban a háztartásokból származó kibocsátások befolyásolják. Az uralkodó hozzávetőleg 78 % - szélirány É-i, illetve ehhez közelítő irányú, ebből látható, hogy a sertéstartás velejárójaként is tekinthető bűzt (trágyaszag) a szél nem a települések felé szállítja. Nagyon kis %-ban tapasztalható K-i és Ny-i szél, ami a települések felé szállítja a sertéstelep szagát, viszont ebben az esetben a távolság, a település és a telep közötti erdős, gyümölcsös területeknek köszönhetően Vásárosnamény és Ilk levegőminőségére a sertéstelepnek nincs hatása. Az elmúlt 5 évben lakossági panaszról, bejelentésről nincs tudomásunk. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

20 Levegőhasználatok A technológiának megfelelően a sertéstelepen az alábbi tevékenységeknél kell légszennyező anyag kibocsátással számolni: I. A sertéstelep üzemeltetéséből származó szaghatás II. Tüzeléstechnikai és por emisszió III. Szállítás, mint kapcsolódó tevékenységből származó emisszió I. A sertéstelep üzemeltetéséből származó szaghatás A bűzhatás általános jellemzése: A kellemetlen szaghatást okozó tevékenységek megítéléséhez, levegővédelmi szabályozásához szükség van a kellemetlen szaghatást okozó anyagok minőségi, mennyiségi jellemzésére. Szagparaméterek és kölcsönhatásaik, a szagok hatása a lakosság közérzetére: A szagok által okozott kellemetlenségek csökkentésének kényszere megkívánta az egységes összehasonlítási alap, valamint a szagparaméterek meghatározását, melyek az alábbiak: Szaganyag-koncentráció: a szagok, illatok egyik jellemzője a légköri koncentráció, melyet ml/m 3 -ben (ppm), vagy mg/m 3 -ben fejezünk ki. Problémát okoz azonban, hogy az emberi orr a különböző anyagokra eltérő érzékenységgel reagál, vagyis egyes szagokat máshoz viszonyítva több nagyságrenddel kisebb koncentrációban is érzékelünk. Szagküszöb: a szaganyagoknak az a legkisebb koncentrációja, amely szaghatás keltésére elegendő ingert vált ki a receptorban. A szagküszöb nemcsak az anyagi tulajdonságoktól, hanem a befogadó egyéni érzékenységétől is függ, tehát ingadozásokat mutat. Ezért többnyire az adott célra kiképzett észlelők által jelzett koncentrációk középértékeit adják meg, esetenként jelezve a szélső értékeket. Szagegység (SZE): a szaganyagok által kiváltott hatások összehasonlíthatósága érdekében általánosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a hígítást jelenti, amely mellett az észlelők 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50%-a pedig már nem. A szagegység különböző szagú gázok szagosításának összehasonlíthatóságát teszi lehetővé és az egyéni érzékenységből eredő differenciákat is statisztikai alapra helyezi. Hedonikus hatás: segítségével felvilágosítást kapunk a szag minőségére vonatkozóan. A hedonikus skála felvilágosítást ad arról, hogy a szag kellemes-e, vagy visszataszítónak minősül. Szagterjedés: a szaganyagok a levegőben diffúzió és a légmozgások útján terjednek. A folyamatban meghatározó szerepe van a széliránynak és a szélsebességnek. Nagyobb szélsebesség esetén ugyan nagyobb a hígulás, de a szagok nagyobb távolságra is eljutnak. A terjedés sík, akadálymentes terepen, lényegében a földfelszínnel párhuzamos, turbulenciák fellépésekor Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

MANCSO TOJÁS KFT. 3143 Mátranovák, Dózsa Gy. Út 34~

MANCSO TOJÁS KFT. 3143 Mátranovák, Dózsa Gy. Út 34~ MANCSO TOJÁS KFT. 3143 Mátranovák, Dózsa Gy. Út 34~ Címzett: Közép-Duirn-Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Budapest Nagydiófa út 10-12. 1072 ~~Oh8 j~ojk Tárgy: IPPC felülvizsgálati

Részletesebben

BAROMFI TELEP EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY NEM JELENTŐS VÁLTOZÁS KÉRELME. Bátortrade Kft. Nyírbátor - Nyíres. NYÍRBÁTOR 2013.

BAROMFI TELEP EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY NEM JELENTŐS VÁLTOZÁS KÉRELME. Bátortrade Kft. Nyírbátor - Nyíres. NYÍRBÁTOR 2013. BAROMFI TELEP EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY NEM JELENTŐS VÁLTOZÁS KÉRELME Bátortrade Kft. Nyírbátor - Nyíres NYÍRBÁTOR 2013. július 1 A NYÍRESI BAROMFINEVELŐ TELEP, KÉRELEM Kérelem készítője: Szilágyi

Részletesebben

AZ ÁLLATTARTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAI, HELYZETE ÉS VISZONYA A HAZAI ÉS EU 1 SZABÁLYOZÁSHOZ

AZ ÁLLATTARTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAI, HELYZETE ÉS VISZONYA A HAZAI ÉS EU 1 SZABÁLYOZÁSHOZ AZ ÁLLATTARTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAI, HELYZETE ÉS VISZONYA A HAZAI ÉS EU 1 SZABÁLYOZÁSHOZ Szerződésszám: VKSZI/188/2008 GreenCapital-4/2008 Készült: az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő Eng. szám: 596/2010.

KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő Eng. szám: 596/2010. ELŐZETES VIZSGÁLAT A GYŐRI AQUA-FORM KFT. ÚJ CSARNOK ÉPÍTÉSE SORÁN SZÜKSÉGES 20 KV-OS ELEKTROMOS VEZETÉK EGY OSZLOPÁNAK ÁTHELYEZÉSE OKOZTA KÖRNYEZETI HATÁS MEGÍTÉLÉSÉHEZ KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő

Részletesebben

SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ Tartalomjegyzék 1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése...4 1.1 Előzmények 1.2. A tervezési folyamat más részeihez

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL 3 TERÜLETRÉSZT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL 3 TERÜLETRÉSZT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL 3 TERÜLETRÉSZT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: P6/2014 A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK B RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

Részletesebben

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ Pécs, 2004. június SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ A terület- és

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Mérnöki Iroda Kft.

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Mérnöki Iroda Kft. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E- mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

Állattartó telepek bűzhatásának elemzése, és javaslat kidolgozása a lakosságot zavaró hatások megszüntetésére egy mintaterület példáján

Állattartó telepek bűzhatásának elemzése, és javaslat kidolgozása a lakosságot zavaró hatások megszüntetésére egy mintaterület példáján Állattartó telepek bűzhatásának elemzése, és javaslat kidolgozása a lakosságot zavaró hatások megszüntetésére egy mintaterület példáján Szerződésszám: VKSZI/188/2008 GreenCapital-4/2008 Készült: az FVM

Részletesebben

VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE

VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/c. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu VELENCEI-TÓ KAPUJA VELENCE ELŐZETES

Részletesebben

DRÁVASZABOLCS TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

DRÁVASZABOLCS TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

SZARVAS VÁROS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

SZARVAS VÁROS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE SZARVAS VÁROS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE 2010. március Készítette: Szarvas Város Önkormányzatának megbízásából a Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. Elfogadta Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Közérthető összefoglaló

Közérthető összefoglaló Zala Hőerőmű Kft. Söjtörön tervezett szalmatüzelésű erőművének Környezeti Hatástanulmánya és Egységes Környezethasználati Engedélykérelme 2007. december Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TERVEZETT

Részletesebben

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102 Mezőörs Szabályozási terv módosítás 2014. május Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-06 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Borosné Kovács Marina építészmérnök

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2012 2017. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2012. BEVEZETÉS... 3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS... 5 Általános jellemzés... 5 1. ÉGHAJLAT...

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január.

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január. KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Törtel Község Önkormányzatának LOCAL AGENDA 21 január Készítette: Törtel Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki

Részletesebben

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012)

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) foto: Tüske Emil "A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYÉSZ KFT Balogh Bálint ügyvezető, környezetvédelmi szakértő; SZKV-14-0662;06 30/413 0569 Fax: 82/778-721; E-mail: kornyesz58@gmail.

AGRÁR-KÖRNYÉSZ KFT Balogh Bálint ügyvezető, környezetvédelmi szakértő; SZKV-14-0662;06 30/413 0569 Fax: 82/778-721; E-mail: kornyesz58@gmail. AGRÁR-KÖRNYÉSZ KFT Balogh Bálint ügyvezető, környezetvédelmi szakértő; SZKV-14-0662;06 30/413 0569 Fax: 82/778-721; E-mail: kornyesz58@gmail.com TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet meghatározó részévé

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági 1 Vállalkozás, e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423 Nagytarcsa Község Települési Környezetvédelmi Program Felelős

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata

Mórágy Település Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet

Részletesebben