TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA"

Átírás

1 A PIG&HÚS Sertéstenyésztő, Hizlaló és Értékesítő Kft. Vásárosnaményi Sertéstelepének TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA MEGRENDELŐ: PIG&HÚS SERTÉSTENYÉSZTŐ, HIZLALÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT VÁSÁROSNAMÉNY ILKI U. 6. KÉSZÍTETTE: NYÍR DEEP-LIFE SZOLGÁLTATÓ, TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KFT NYÍREGYHÁZA KINCS KÖZ 17/A Nyíregyháza, 2013 Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

2 A L Á Í R Ó L A P A felülvizsgálatot készítette: Nyíri Sándor Leviczkyné Dobi Mária Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

3 Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK A KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ CÉG ADATAI AZ ÉRDEKELT ADATAI HELYSZÍNLEÍRÁS A vizsgált terület fekvése, morfológiája és vízrajzi adottságai Éghajlat Növényzet, állatvilág 8 5. AZ ENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ADATOK A telephelyre vonatkozó engedélyek A telephelyen jelenleg folytatott tevékenység A jövőben folytatni kívánt tevékenység TARTÁSTECHNOLÓGIA FOLYAMATÁBRA LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM Kibocsájtások, hatásterület LAL Korábbi levegőtisztasági intézkedési tervnek való megfelelés bemutatása TALAJ ÉS TALAJVÍZ VÉDELEM Várható hatások a talaj- és talajvíz minőségre Felszíni vizek Vízbázis VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Az üzemeltetés során keletkező hulladékok Az átalakítás során keletkező hulladékok Hulladékgazdálkodási tervben foglaltak bemutatása ÉLŐVILÁG- ÉS TÁJVÉDELEM ZAJ Hatótényezők és hatásfolyamatok, hatásviselők azonosítása A beruházás megvalósításából (építés-bontás) származó hatótényezők A tevékenység üzemeltetésekor fellépő hatótényezők A tevékenységhez kapcsolódó műveletekből származó hatótényezők A zajkibocsátás okozta környezeti hatások előzetes becslése A vizsgálat során alkalmazott előírások, szabványok, segédanyagok A jelenlegi állapot bemutatása és elemzése A vizsgált terület zaj- és rezgésvédelmi szempontú lehatárolása Az átalakítási tevékenység miatt várható hatások A telep működtetésekor várható állapot előrejelzése A zajkibocsátást meghatározó tevékenységek és zajforrások bemutatása A létesítmény zajvédelmi hatásterülete Zajtól védendő terület zajterhelése Közvetett hatásterület Hatásterület a felhagyás során: TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE, ÖSSZEVETÉSE A NAPJAINKBAN ALKALMAZHATÓ LEGJOBB TECHNOLÓGIÁVAL... 71

4 15. BELSŐ ENERGIAHATÉKONYSÁGI AUDIT ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS, JAVASLATOK MELLÉLETEK Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

5 1. Előzmények A PIG&HÚS Sertéstenyésztő, Hizlaló és Értékesítő Kft. a Vásárosnamény 0460/1 és 0460/4 hrsz-on elhelyezkedő sertéstelepére vonatkozóan egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az egységes környezethasználati engedély alapján a sertéstelep komplex telepként működik, engedélyszám: /2007. sz. egységes környezethasználati engedély. Az engedélyben szereplő kiépített termelési kapacitás: db koca és hízó férőhely. Az IPPC engedély 10 évig érvényes, azonban az engedély jogerőre emelkedését követő 5. évben el kell készíteni és a felügyelőségre be kell nyújtani a telep teljes körű felülvizsgálatát. Jelen dokumentáció az engedély fenti előírásának megfelelően készült el. A felülvizsgálat esedékességére az is indokot ad, hogy a PIG&HÚS Kft. a telep teljes körű korszerűsítését, átalakítását tervezi. A jelenleg komplex telepként üzemelő sertéstelepen kizárólag tenyésztés fog zajlani: a sertéstelepen maximálisan koca és szaporulatai számára lesz kiépített termelési kapacitás, a hízlalás teljes mértékben megszűnik. Ennek érdekében a jelenlegi épületeket, átalakítják, felújítják, korszerűsítik, és megváltozik a funkciójuk. 2. A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző cég adatai Cég neve: NYÍR DEEP-LIFE Kft. Cég székhelye: 4432 Nyíregyháza, Kincs köz 17/A Elérhetősége: Tel/fax: 42/ Mobil: 20/ Ügyvezető: Nyíri Sándor A felülvizsgálat elkészítésében részt vett: Nyíri Sándor eng. szám: SZ-025/2011 kamarai nyilvántartási szám: Leviczkyné Dobi Mária, eng. szám: 139/2009 A jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát mellékeltük. 3. Az érdekelt adatai Az érdekelt neve: PIG&HÚS Sertéstenyésztő, Hizlaló és Értékesítő Kft. Székhely: 4800 Vásárosnamény, Ilki u. 6. Telephely: 4800 Vásárosnamény, Ilki u. 6. -Vásárosnamény 0460/1 (sertéstelep) -Vásárosnamény 0460/2-3 (iroda épületek) -Vásárosnamény 0460/4 hrsz (hígtrágyakezelő telep) -Vásárosnamény 0452/13 (nyárfás elhelyező telep) Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

6 A cég főtevékenysége: Sertéstenyésztés KSH száma: KÜJ száma: KTJ száma: Adószám: Cégbírósági azonosító szám: Kapcsolattartó személy: Varga Balázs, cégvezető Nyíri Sándor, környezetvédelmi megbízott 4. Helyszínleírás A sertéstelep Vásárosnamény város közigazgatási területén, attól mintegy 5 km távolságra, a sz. közlekedési út mentén létesült (Vásárosnamény-Kisvárda útvonal). A telephely több ingatlanon fekszik (a 3. pontban részletezettek szerint). A telephez legközelebb eső lakóház Ilk irányában található, mintegy 700 m-re (692 m) található. A telephelyen jelen állapotok szerint a korábbi IPPC engedélyben meghatározott tevékenységekkel kapcsolatosan működő gazdasági épületek találhatóak. A terület szilárd burkolatú utakkal ellátott. Környezetben mezőgazdasági művelésű területek és gazdasági területek (takarmánykeverő) vannak, telep környéke meghatározóan mezőgazdasági terület. A területen belül és közvetlen környékén védendő építmény, föld alatti vezeték nincs. A terület közelében (D, DK) húzódik 2 db nagyfeszültségű légvezeték. A teleptől D-i, DK-i irányban található egy külfejtéses homokbánya, és ennek szomszédságában helyezkedik el a már nem üzemelő, rekultiváció előtt álló vásárosnaményi kommunális hulladéklerakó. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

7 A területen és közvetlen környékén kultúrtörténeti emlék, régészeti lelet és ásatás nincsen. A legközelebbi kultúrtörténeti emlék Vásárosnaményban található, amelyet a sertéstelep nem zavar. A térség turisztikai értéknek minősül, a Tisza folyó közelsége, valamint a város kultúrtörténeti emlékei miatt. A telephely környezetében sem állandó, sem időszakos vízfolyás nem található. A sertéstelep teljes területe az üzemelő, sérülékeny földtani környezetű Vásárosnamény Térségi vízmű vízbázisán fekszik. A telepen található épületek, építmények felsorolása: - állattartó épületek, későbbi fejezetben részletezettek szerint - szociális épület (mosdók, wc-k, étkező, öltözők, irodák stb.) - portaépület - hidrofor - raktárépületek (takarmányraktár), hulladékgyűjtő helyek - karantén épület - telepi utak, árokrendszerek, monitoring kutak 4.1. A vizsgált terület fekvése, morfológiája és vízrajzi adottságai Az országhatár és a Tisza között elhelyezkedő, 106 és 179 m közötti tszf-i magaságú, a K-i részén ármentes, egyébként ártéri szintű, az ármentesítések előtt árvizekkel elöntött tökéletes síkság. A monoton felszínen az elhagyott medrek, morotvák labirintusa figyelhető meg. Nagyrészüket a Tisza hagyta hátra. A síkságból néhány helyen kisebb futóhomoksziget emelkedik ki. A m vastag, folyóvízi kavicsot is tartalmazó pleisztocén üledékekre 5-15 m-es, főként agyagból és iszapból álló holocén rétegek települtek. A felszín legnagyobb részét egészen fiatal öntésagyagok és öntésiszapok borítják. Emellett még a löszös iszapnak (K-en) és a barnaföldnek (D-en) van jelentősége. A sok finom iszapot és agyagot a folyók áradásaik alkalmával rakták le Éghajlat A mérsékelten meleg és mérsékelten hűvös éghajlati öv határán fekvő táj. A csapadékellátottságot tekintve mérsékelten száraz, de már közel a mérsékelten nedveshez. A napfényellátottság évi 1950 óra körüli. Nyáron óra, télen óra napsütés valószínű. A hőmérséklet évi és nyári félévi átlaga: 9,4-9,5 o C ill. 16,5-16,6 o C. A 10 o C középhőmérsékletet meghaladó napok száma 186, a tavaszi határnapja ápr , az őszi okt. 15. ápr. 20 és okt. 15 között (178 nap) nem kell fagypont alatti hőmérsékletek előfordulásától tartani. Az abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga 33,6 o C, a minimumoké - 18,0 és -18,5 o C között. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

8 A csapadék évi összege mm (É-on a több), a tenyészidőszaké mm. A 24 órás csapadékmaximum 122 mm (Csaroda). Évente 48 a hótakarós napok átlagos száma; az átlagos maximális hóvastagság 20 cm. Az ariditási index értéke 1,07-1,12. Uralkodó szélirány az É-i, második ill. harmadik helyen a DK-i ill. DNy-i áll. Az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti. A rövid tenyészidejű, kevésbé meleg igényes és vízigényesebb kultúráknak kedvező az éghajlat Növényzet, állatvilág A kistáj teljes terjedelmében az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) Észak-alföldi flórajárásába (Samicum) tartozik. A fontosabb potenciális erdőtársulások között a fűz-nyár liget erdők (Salicetum albae-fragilis) és a tölgy-kőris-szilligeterdők (Querco-Ulmetum) említhetők. A feltöltődött részeket nádasok (Scirpeto-Phragmitetum), magassásos társulások (Magnocaricion), mocsárrétek (Agrostidion), ecsetpázsitos rétek (Alupecuretum pratensis) és soványcsenkeszes legelők (Festucetum pseudovinae) fedik. Az ősi vegetációt tükröző lágyszárúak a tőzegeper (Commarum palustre), a métely kóró (Aenanthe aquatica), a vidrafű (Menyanthes trifoliata) stb. Az erdőgazdaságilag hasznosított felületeken zömében fiatalkorú, keménylombos és lágylombos, valamint fenyőerdők találhatók. Az erdők átlagos évi folyónövedéke alacsony, 2,1-3,0 m 3 /ha között ingadozik. A mezőgazdasági művelés főnövényei a búza (25-35 q/ha), rozs (15-25 q/ha), a kukorica (35-40 q/ha), a napraforgó (25-30 q/ha) és az alma ( q/ha). A környező területek és maga a telephely nem szerepel a Natura 2000 státuszú területek helyrajzi számos listáján. Védett vagy védendő természeti terület, illetve ex lege védett objektum nem található a szűkebb térségben. 5. Az engedély köteles tevékenységre vonatkozó adatok 5.1. A telephelyre vonatkozó engedélyek /2000. sz. vízjogi engedély /2010 építési engedély a hígtrágya kezelő rendszerhez /Tv./ /2010. sz. és 24.2/Tv./2071-3/2011. sz. talajtani engedély hígtrágya termőföldön történő elhelyezéséhez /2011. sz., /2010. sz. és /2008. sz. határozatokkal módosított /2007. sz. egységes környezethasználati engedély. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

9 5.2. A telephelyen jelenleg folytatott tevékenység A telephelyen a jelenleg érvényben lévő IPPC engedély alapján sertéstenyésztési tevékenységet folytatunk. A telep ún. komplex telep, vagyis tenyészkoca tartás, malac és hízó nevelés egyaránt folyik a telepen. A telephelyen tartott átlagos állatlétszám: db hízó, db utónevelt - un. battériás - malac, db szopós malac, 175 db tenyészkoca süldő, 350 db előhasi koca, db tenyészkoca, 3 db tenyészkan. A telephelyen folytatott sertéstenyésztési technológia: A telepre évente folyamatosan db tenyészkoca süldőt szállítanak be, melyek napig a karantén épületben kerülnek elzárásra. Az egyedi kocaszállásról a megtermékenyítést követő 28 nap után a vemhes kocaszállásra szállítják a megtermékenyített kocákat. A vemhes kocaszálláson folyamatos ki és betelepítés folyik. A vemhes kocaszállásról a fiaztató épületbe kerülnek át az állatok. A fiaztatóban a választásig, 28 napig maradnak a malacok. A fiaztatóból a battéria utónevelő - épületbe, majd innen 47 napi tartózkodás után a hízó istállókba kerülnek áttelepítésre. A hízó istállóba 33 kg-os súllyal kerülnek a malacok. A hízónevelés a 105 kg-os súly eléréséig tart, amely napot vesz igénybe. A hízó sertések ezt követően eladásra kerülnek. A tenyésztési tevékenység során keletkező hígtrágya elhelyezése biztonságosan megoldott. A takarmányozás nagyobb részt saját előállítású takarmánnyal, illetve vásárolt tápokkal történik. Az itatáshoz önitató rendszert alkalmazunk. A szellőztetés bukóablakokkal, ill. ventillátorokkal történik. A fűtés gázinfra égővel és hőlégbefúvásos gázkazánnal történik. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

10 A Vásárosnamény Ilki u. 6 (HRSZ: 0460/1 telep 6,6 Ha területen fekszik. A rajta található fontosabb létesítmények: HÍZÓÉPÜLETEK ADA- TAI: (10 épület) Kutricák mérete Kutricák száma Férőhelyek száma Épület hosszúság Épület szélesség Összesen/m2 I. 2,90*4, ,30 16,35 789,71 II. 2,90*4, ,30 16,35 789,71 III. 2,90*4, ,30 16,35 789,71 IV. 2,90*4, ,30 16,35 789,71 V. 2,90*4, ,30 16,35 789,71 VI. 2,90*4, ,30 16,35 789,71 VII. 3,00*5, ,80 12,60 614,88 VIII. 3,00*5, ,80 12,60 614,88 IX. 3,00*4, ,80 13,30 728,84 X. 3,00*4, ,80 13,30 728,84 ÖSSZESEN FÉRŐHE- LYEK SZÁMA: ,67 BUGATÓ ÉPÜLETEK ADATAI (2 épület) Kutricák mérete Kutricák száma Férőhelyek száma Terem hosszúság Terem szélesség Összesen/m2 EGYEDI I. 0,65*1, ,20 8,50 154,70 EGYEDI II. 0,65*1, ,20 8,50 154,70 EGYEDI III. 0,65*1, ,70 8,50 150,45 EGYEDI IV. 0,65*1, ,70 8,20 145,14 KAN SZ. 2,60*3, ,80 8,50 151,30 CSOPORTOS 3,00*5, ,50 8,50 165,75 ÖSSZESEN FÉRŐHE- LYEK SZÁMA: ,04 Kutricák mérete KOCASZÁLLÓ ADATAI (2 épület) Kutricák száma Férőhelyek száma Épület hosszúság Épület szélesség Összesen/m2 I. 6,50*8, ,50 12,70 895,35 II. 6,50*8, ,50 12,70 895,35 ÖSSZESEN FÉRŐHE- LYEK SZÁMA: ,70 Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

11 VEMHES ISTÁLLÓ ADATAI: (2 épület) Kutricák mérete Kutricák száma Férőhelyek száma Épület hosszúság Épület szélesség Összesen/m2 CSOPORTOS I. 3,00*7, ,20 8,50 154,70 CSOPORTOS II. 3,00*7, ,20 8,50 154,70 ÖSSZESEN FÉRŐHE- LYEK SZÁMA: ,40 BATTÉRIA ÉPÜLET ADATAI (2 épület) Kutricák mérete Kutricák száma Férőhelyek száma Terem hosszúság Terem szélesség Összesen/m2 I./1. 1,20*2, ,60 8,50 149,60 I/2. 1,20*2, ,60 8,50 149,60 I./3 1,20*2, ,60 8,50 149,60 I/4. 1,20*2, ,60 8,50 149,60 I/5 1,20*2, ,20 9,70 157,14 II/1 1,20*2, ,60 8,50 149,60 II/2 1,20*2, ,60 8,50 149,60 II/3 1,20*2, ,60 8,50 149,60 II/4 1,20*2, ,60 8,50 149,60 II/5 1,20*2, ,30 9,70 138,71 II/2 F.I 1,20*2, ,60 8,50 149,60 ÖSSZESEN FÉRŐHE- LYEK SZÁMA: ,25 FIAZTATÓ ÉPÜLET ADATAI: (2 épület) Kutricák mérete Kutricák száma Férőhelyek száma Terem hosszúság Terem szélesség Összesen/m2 I/1 1,50*2, ,60 8,50 149,60 I/2 1,50*2, ,60 8,50 149,60 I/3 1,50*2, ,60 8,50 149,60 I/4 1,50*2, ,60 8,50 149,60 II/1 1,50*2, ,60 8,50 149,60 II/3 1,50*2, ,60 8,50 149,60 II/4 1,50*2, ,60 8,50 149,60 II/5 1,50*2, ,20 9,70 157,14 ÖSSZESEN FÉRŐHE- LYEK SZÁMA: ,34 MINDÖSSZESEN FÉ- RŐHELYEK SZÁMA : ,40 Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

12 EGYÉB ÉPÜLETEK Épület hosszúság Épület szélesség Összesen/m2 SZOCIÁLIS ÉPÜLET/ 1 épület 26,40 7,10 187,44 IRODA HELYISÉG/1 épület 19,40 10,00 194,00 TAKARMÁNYKONYHA/ 1 épület 49,80 15,00 747,00 PORTA/ 1 épület 6,70 3,70 24,79 Az épületek egy részében éjjel-nappal megy a világítás; a hizlaldákban és a vemhes kocaszállásokon csak munkaidőben, délután 16 óráig. Ezekben az épületekben éjszaka nincs világítás. A járványok megelőzése miatt a telepen betartjuk a vonatkozó állategészségügyi előírásokat. Rendszeresek a rágcsáló és rovarirtási munkálatok. Az épületek takarítása, fertőtlenítése szakszerűen van elvégezve A jövőben folytatni kívánt tevékenység A felülvizsgálat időszakában a PIG&HÚS Kft. a sertéstelep átalakításáról, felújításáról döntőt. A felújítási/átalakítási munkák mellett az állattenyésztés szerkezete is módosul. A korábban komplex telepként üzemelő sertéstelep a jövőben szaporító telepként fog üzemelni, azaz a telepen kocák és szaporulatai tartása fog zajlani (az egyéb tenyészállatok mellett). Az istállók száma, mérete nem változik. Az átalakítások során az állattartás technológiáját cserélik, korszerűsítik: etető és itatórendszerek cseréje, világítás korszerűsítése. Egyei fiaztató állások kialakítása, csoportos kocaszállás kialakítása, malacnevelő épületek kialakítása történik a korábbi hízlaldákból. Az átalakítások során az istállókat lagúnás rendszerűek lesznek. Ezáltal csökken a takarításra felhasznált víz mennyisége. A sertéstelepen a 2012/2013 évi téli kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a nyári kocaszállásokban mélyalmos technológiát kellett alkalmazni, melyről a felügyelőséget értesítették. A kedvező tapasztalatok miatt a nyári koca szállásokban a hígtrágyás technológia megszüntetésre kerül, a két istállóban mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak a jövőben. A képződő almos trágya könnyebben kezelhető, értékesíthető. A tárolására az előírásoknak megfelelő, szigetelt, 6 havi mennyiséget (450 m 3 ) befogadni képes almos trágya tároló épül. A képződő almos trágya tárolósára a korábban átalakított fázisbontó medencék is alkalmasak (4*600 m 3 ). Tervezett állatlétszám: férőhely koca és szaporulatai számára Korcsoportonkénti maximális megoszlás : 2000 db koca, ebből 550 db előhasi koca db szopós malac db utónevelt malac 360 db kocasüldő 15 db kan Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

13 Korcsoportonkénti átlagos megoszlás : 1450 db koca, eből550 db előhasi koca db szopós malac db utónevelt malac 360 db kocasüldő 15 db kan Az állatállomány elhelyezése: Fiaztató I 200 fiaztató férőhely (kocák számára) Fiaztató II. 200 fiaztató férőhely (kocák számára) Egyedi vemhes kocaszállás 360 férőhely (kocák számára) Csoportos kocaszállás 400 férőhely (kocák számára) Búgató 210 férőhely (kocák számára) Búgató 15 férőhely (kanok számára) Nevelő épületek I 1000 férőhely (un.malac számára) Nevelő épületek II 180 férőhely (koca számára) Nevelő épületek III 180 férőhely (koca számára) Nevelő épületek IV 180 férőhely (koca számára) Nevelő épületek V 250 férőhely (kocasüldő számára) Nevelő épületek VI 90 férőhely (kocák számára) Nevelő épületek VI 110 férőhely (kocasüldő számára) Nevelő épületek VII 1400 férőhely (un. malac számára) Nevelő épületek VIII 1400 férőhely (un. malac számára) Nevelő épületek IX 2000 férőhely (un. malac számára) Nevelő épületek X 2000 férőhely (un. malac számára) Nevelő épületek XI 2000 férőhely (un. malac számára) Vízfelhasználás: A sertéstelep vízfogyasztása technológiai vízből (itató és takarító víz), valamint szociális vízből áll. A Szociális helyiség: A fejlesztés a szociális épületeket nem érinti. A szociális épületben iroda, fekete és fehér öltözők, WC, zuhanyzó, mosókonyha és étkező található. Az étkezőben sütésfőzés nem történik. Vízellátása mélyfúrású kútról biztosított. A keletkező szennyvíz gyűjtőaknába kerül. Kiszállítása innen történik a helyi szennyvíztisztító telepre fogadónyilatkozat alapján. A szociális épület jelenlegi kialakítása megfelelő a 42 fő dolgozó megfelelő kiszolgálására. Hígtrágya tározók: A sertéstelepen keletkező hígtrágya mennyisége az elmúlt öt évben átlagosan 60 m 3 /d. A fejlesztés, az állattartási tevékenység átszervezése következtében a napi menynyiség 50 m 3 körül várható. Ez éves szinten m 3 hígtrágya és 685 m 3 almos trágya képződését jelenti. A hígtrágya kezelő rendszert a jogszabályi előírásoknak megfelelően ben átalakították, így megfelel a nitrát direktíva előírásainak. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

14 Az alkalmazott műszaki megoldás: A korábbi nyomóvezeték és az átemelő akna felújításra került, azok funkciója változatlan. Az átemelő akna feladata a hígtrágya feladása az ívszitára. A hígtrágya fázisbontása ívszitával történik. A fázisbontás itt megtörténik. A szilárd rész ideiglenesen a korábbi hígtrágya medencék átalakításával létrejött szilárd trágya tárolókban deponálásra kerül. Innen történik értékesítés után kiszállításuk. A részben már megszűrt hígtrágyát egy három medencés iszapvédelemmel ellátott, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő HDPE fóliával szigetelt földmedrű medencében gyűjtik. A medencék az előírásoknak megfelelő 6 havi keletkező hígtrágyát gyűjteni tudják. Innen történik kijuttatásuk a meglévő nyárfás elhelyező területre (a vízjogi engedély alapján m 3 /év helyezhető ki), valamint szántóföldekre/gyümölcsösökbe (talajtani engedély alapján m 3 /év). A hígtrágya kezelő rendszer alapadatai: - napi hígtrágya 50 m 3 /nap cca. évi m 3 - szárazanyag tartalom cca. 4,9 % - szeparált szilárd fázis cca. évi m 3 - keletkező hígtrágya szeparálás után cca. évi m 3 - hasznos tározókapacitás m 3 Nyári kocaszállások kibocsájtása ( db koca férőhely): 1 db koca 1,2 t almos trágyát termel 1 évben, tehát 400 db koca = 480 t trágya /év. (1 m 3 almostrágya 0,7 t, tehát ez 685 m 3 trágya) A kiépített tároló 450 m 3 -es, így megfelel a rendeletnek, hisz a félévi mennyiséget tudja tárolni. A nyári szállások okozta hígtrágyamennyiség csökkenése: A hígtrágya kezelő rendszer kiépítés építési engedély alapján történt. A felügyelőség szakhatóságként került az eljárásba bevonásban. Az egységes környezethasználati engedély előírása lapján a beruházás elkészülte bejelentésre került. A tározók műszaki leírása, műszaki megfelelőségének igazolása, valamint a használatba vételi engedély megküldésre került. Takarmányozás: A telephelyen évente felhasznált takarmánymennyiség cc tonna. Takarmánykeverést a telephelyen nem végzünk. A bekevert takarmány beszállítása külső forgalmazóktól történik. A takarmány tárolók feltöltését hetente végzik (az igényeknek megfelelően). A tornyokból részben automata önetető rendszerbe kerül a takarmány. Egyes istállókban takarmány kiosztó kocsiba adagoljuk a takarmányt, melyből a kiosztásra az épületekben kerül sor. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

15 A telepen száraztakarmányozás folyik. A takarmány dercés és granulált formában kerül az etetőkbe. A felhasznált takarmányok típusa, állományonként: - szopós malac: prestarter, - utónevelt malac: malac I. és malac II. - koca: vemhes és szoptatós kocatáp A PIG&HÚS Kft-nél használt takarmányok összetétele függ egyrészt az életkorától, az évszaktól, a receptúra általában az alábbi: szopós malac malac I. malac II. kukorica 32,8 % 32,9 % 39,0 % tritikálé 24, 2 26,2 % 37,2 % kukorica liszt 14,0 % 14,01 % 0,0 % melaszcsíra 5,0 % 10 % 10 % napraforgó 4,0 % 5,0 % 5,0 % szója 15,0 % 9,0 % 6,0 % fermi (savanyító adalék) 0,2 % 0,0 % 0,0 % toxinkötő 0,3 % 0,3 % 0,3 % zsírpor 2,0 % 0,0 % 0,0 % premix (fitáz) 2,5 % 2,5 % 2,5 % vemhes koca szoptatós koca kukorica 32,8 % 39,0 % tritikálé 26,2 % 37,2 % kukorica liszt 14,0 % 14,01 % melaszcsíra 5,0 % 1 10 % napraforgó 45,0 % 5,0 % szója 9,0 % 6,0 % fermi (savanyító adalék) 0,2 0 0,2 % toxinkötő 0,3 % 0,3 % zsírpor 2,0 % 2,0 % premix (fitáz) 2,5 % 2,5 % A takarmányok összetételi ipari titoknak tekintendő, azt a takarmány forgalmazók nem árulják el. A takarmány hatékony felhasználása, a foszfor hasznosulása, a bűzkeltő komponensek keletkezésének csökkentése érdekében minden takarmány fitáz enzimet és könnyen emészthető fehérje forrásokat tartalmaz. Ezek következtében csökken a foszfor és nitrogén kibocsátás. Itatás: A telephelyen önitató rendszer működik. Az épületekben szopókás rendszerű itató berendezések találhatók. Az itatóvíz biztosítása saját mélyfúrású kútról megoldott. Az éves ivóvíz felhasználás állandónak mondható. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

16 Szellőztetés: Az istállók szellőztetését túlnyomásos rendszerű szellőzéssel oldjuk meg, ami az oldalfalakon elhelyezett nyomóventillátorokat és oldalfai nyílásokat foglal magába, ahol a felesleges, használt levegő távozik. Az utónevelő istállók elszívásos rendszerűek, amit a tetőszerkezetbe épített elszívó csőventillátorok biztosítanak. A szükséges levegő mennyiséget az oldalfali légbeejtők biztosítják, melyet az alattuk elhelyezett hőlégbefúvók temperálnak, annak érdekében, hogy az állatokra ne közvetlenül a beáramló hideg levegő kerüljön. Fűtés: Az előnevelő és utónevelő istállókban is komplett fűtés rendszer lesz. Azonban a két típusú épületben nem teljesen azonos a fűtéstechnológia a következőkben bemutatottak miatt. A fiaztatókban a kocáknak az ideális hőmérséklet C a malacoknak szükséges a 33 C tartása, melyet kombinált fűtésrendszer biztosít. A malacoknak a megfelelő hőmérsékletet a fölöttük elhelyezett infra égők biztosítják, míg a teremfűtésről a hőlégbefúvók gondoskodnak. A utónevelő istállókban viszont elég tartani a C-ot, így itt elegendő a hőlégbefúvó fűtéstechnológia beépítése és alkalmazása. A gázellátás vezetékes hálózatról történik. A korszerűsítés során a gázhálózat is átalakításra kerül. A malacnevelőkben található gázkonvektorok helyett 4 db, egyenként 30 kw-os hősugárzó kerül beépítésre (malacnevelő II). A malacnevelő III. és malacnevelő IV. istállókban meglévő kw-os gázkazánok szintén lecserélésre kerülnek. Helyettük istállónként 4-4 db, egyenként 30 kw-os mobil hősugárzó kerül beépítésre. A fűtési rendszer átalakítása után nem lesz bejelentés köteles pontforrás. A gázfogyasztás mérése egy központi órán történik. Megvilágítás: Az épületek megvilágítása energiatakarékos fénycsövekkel történik. A megvilágítás csak munkaidőben, délután 16 óráig tart, az épületekben éjszaka nincs világítás. Járványvédelem: A nagy létszámú sertéstartás fokozott járványveszéllyel jár. A járvány megelőzésére szigorú állategészségügyi előírások vonatkoznak: a telep körülkerítése, hatékony rágcsáló és rovarirtás, a személy és jármű telepre történő be és kilépése esetén fertőtlenítés, állatok folyamatos, szakszerű ellenőrzése, átfogó takarítás és fertőtlenítés. A telepen dolgozóknak a fekete és fehér öltöző, illetve a zuhanyzó biztosítva van. A rágcsáló és rovarirtás az előírásoknak megfelelően történik. A munkálatokat negyedévente szerződéses vállalkozóval végeztetjük el. Az általános járványvédelemre vonatkozó szabályokat a telep járványvédelmi intézkedési terve tartalmazza. Állategészségügyi tevékenységek: A telephely folyamatos állatorvosi ellenőrzés alatt áll. Az orvosi felügyelet a prevenció miatt szükséges. Elmondható, hogy a felhasznált gyógyszerkészítmények cc. 80 %-a a megelőzést szolgálja. Ennek köszönhetően négyes mentes a telep, azaz a következő négy betegségtől mentes: Brucellózis, Leptospirózis, Aujeszky-féle betegség, PRRS. Vakcinák, melyeket használnak: Hyoresp: Mycoplasma hyopneumoniae ellen Parvosuin MR: Parvo vírus ellen, orbánc ellen Colisuin TP coli vakcina: E. coli ellen Ecto és endoparaziták ellen: Dectomax injekció Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

17 A telephely kialakítása állategészségügyi és járványvédelmi szempontból megfelelő. A Kft. sertés állományának állategészségügyi felügyeletét és az állatorvosi feladatok ellátását megbízási szerződés alapján állatorvosra bízta. Az állatorvosi felügyeled elsődleges célja a prevenció. Ennek megfelelően a felhasznált gyógyszerkészítmények 80 %-a vakcina, vitamin. Az állattartó épületek padozata, oldalfalai könnyen takaríthatók, fertőtleníthetők, a keletkező szennyvíz és trágya maradéktalanul eltávolítható, a megfelelő csúszásmentesség, szellőztetés, világítás biztosítva, a berendezések könnyen kezelhetők, takaríthatók, fertőtleníthetők, az állatok egészségét, testi épségét nem veszélyeztetik és nem balesetveszélyesek. A tartott állatok fajáról, koráról, létszámáról, a benépesítés, vásárlás időpontjáról, az állatok származási helyéről, a születés, elhullás értékesítés, kényszervágás adatairól, továbbá az alkalmazott gyógykezelés, védőoltás időpontjáról és ennek okairól folyamatos nyilvántartást fognak vezetni. Takarítás, mosás, fertőtlenítés: A sertéstelepen felhasznált fertőtlenítőszerek: H-lúg Klórmész Prefoam Peroxan-Forte l/év 300 kg/év 500 l/év 200 l/év Az épületek takarítása, fertőtlenítése víztakarékos, nagy nyomású Sterimob berendezéssel történik. A telepen fertőtlenítőszerekből csak a napi készletet tároljuk. A fiaztató épület takarítására 28 naponta kerül sor, amely során a vizes mosást fertőtlenítés követ. A takarítás során keletkező szennyvizek a hígtrágya medencébe kerülnek bevezetésre. A telephelyen alkalmazott gépek: A gépek szervízelését külső vállalkozó végzi. A rendszeres karbantartások következtében havária események nem fordulnak elő. A telephelyen az alábbi járműveket használják: - 1 db IFA billenős tehergépkocsi, - 1 db MTZ traktor, - 1 db 8 m 3 -es szippantótartály, - 1 db WEIMAR markológép, - 1 db homlokrakodó, - 1 db Mercedes típusú takarmánykiosztó kocsi. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

18 6. Tartástechnológia folyamatábra kg-os malac elszállítása Víz Takarmány Takarmánysiló Takarmány Takarmánysiló Vemhes koca Fiaztató 4 hetes malac Utónevelő Búgató koca Almos trágya Hígtrágya Technológiai szennyvíz a takarítás Hígtrágya Fázisbontó, hígtrágya tároló, szilárd fázis depónia Technológiai szennyvíz a takarításból Almos trágya Hígtrágya és szilárd fázis elszállítása 7. Levegőtisztaság-védelem 7.1. Kibocsájtások, hatásterület A levegővédelemmel kapcsolatos általános kötelezettségeket 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet határozza meg. A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A közúti közlekedésből származó légszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rögzített határértékek alapján minősíthető. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a vonatkoztatási időtartamra számított, a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltség-változás a) az egyórás (PM 10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, vagy b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb. A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a légszennyező vonal- és diffúz források hatásterületének meghatározásáról nem rendelkezik. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

19 A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. - a szerint Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A K.r. 5. -ának (2) bekezdése szerint A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező pontforrás hatásterületén biztosítani kell. A K.r ának (1) bekezdése szerint Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. A környezeti levegő megengedhető szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltak szerint vettük figyelembe. A terhelhetőség a határérték és a háttérterhelés különbsége. A jelenlegi levegőminőség meghatározásához az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Nyíregyháza, a Széna téri automata immissziós mérőállomás évi adatait használtuk fel (Országos Meteorológiai Szolgálat: évi összesített értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján). A számításoknál a mért immissziós adatok alapján vettük fel a háttérszennyezettséget, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze. Légszennyező anyag Határérték [µg/m 3 ] Háttérterhelés [µg/m 3 ] Terhelhetőség [µg/m 3 ] Szálló por (PM 10 ) 50* Szén-monoxid Nitrogén-oxidok ,3 53,7 Kén-dioxid 250 2,2 247,8 * 24 órás határérték (a hatástávolság értékelése szálló pornál erre kell, hogy vonatkozzon) A fenti állomás közlekedési jellegű mérőállomás, így a háttérterhelés alapján megállapított terhelhetőségi értékek a legkedvezőtlenebb adatokat jelentik Vásárosnamény-Ilk esetében, mivel a vizsgált terület környékén jelentős ipari üzem nem található, a közlekedési eredetű emisszió nem jelentős Nyíregyháza városhoz képest. A térség légszennyezettségét ipari üzemek nem befolyásolják. A térségben a mezőgazdasági vállalkozások, tevékenységek az elterjedtek. A területen, mivel nincs ipari létesítmény a közlekedésből származó kibocsátások csak a helyi lakosság közlekedéséből származik, ami nem számottevő. A térség légszennyezettségét fűtési időszakban a háztartásokból származó kibocsátások befolyásolják. Az uralkodó hozzávetőleg 78 % - szélirány É-i, illetve ehhez közelítő irányú, ebből látható, hogy a sertéstartás velejárójaként is tekinthető bűzt (trágyaszag) a szél nem a települések felé szállítja. Nagyon kis %-ban tapasztalható K-i és Ny-i szél, ami a települések felé szállítja a sertéstelep szagát, viszont ebben az esetben a távolság, a település és a telep közötti erdős, gyümölcsös területeknek köszönhetően Vásárosnamény és Ilk levegőminőségére a sertéstelepnek nincs hatása. Az elmúlt 5 évben lakossági panaszról, bejelentésről nincs tudomásunk. Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

20 Levegőhasználatok A technológiának megfelelően a sertéstelepen az alábbi tevékenységeknél kell légszennyező anyag kibocsátással számolni: I. A sertéstelep üzemeltetéséből származó szaghatás II. Tüzeléstechnikai és por emisszió III. Szállítás, mint kapcsolódó tevékenységből származó emisszió I. A sertéstelep üzemeltetéséből származó szaghatás A bűzhatás általános jellemzése: A kellemetlen szaghatást okozó tevékenységek megítéléséhez, levegővédelmi szabályozásához szükség van a kellemetlen szaghatást okozó anyagok minőségi, mennyiségi jellemzésére. Szagparaméterek és kölcsönhatásaik, a szagok hatása a lakosság közérzetére: A szagok által okozott kellemetlenségek csökkentésének kényszere megkívánta az egységes összehasonlítási alap, valamint a szagparaméterek meghatározását, melyek az alábbiak: Szaganyag-koncentráció: a szagok, illatok egyik jellemzője a légköri koncentráció, melyet ml/m 3 -ben (ppm), vagy mg/m 3 -ben fejezünk ki. Problémát okoz azonban, hogy az emberi orr a különböző anyagokra eltérő érzékenységgel reagál, vagyis egyes szagokat máshoz viszonyítva több nagyságrenddel kisebb koncentrációban is érzékelünk. Szagküszöb: a szaganyagoknak az a legkisebb koncentrációja, amely szaghatás keltésére elegendő ingert vált ki a receptorban. A szagküszöb nemcsak az anyagi tulajdonságoktól, hanem a befogadó egyéni érzékenységétől is függ, tehát ingadozásokat mutat. Ezért többnyire az adott célra kiképzett észlelők által jelzett koncentrációk középértékeit adják meg, esetenként jelezve a szélső értékeket. Szagegység (SZE): a szaganyagok által kiváltott hatások összehasonlíthatósága érdekében általánosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a hígítást jelenti, amely mellett az észlelők 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50%-a pedig már nem. A szagegység különböző szagú gázok szagosításának összehasonlíthatóságát teszi lehetővé és az egyéni érzékenységből eredő differenciákat is statisztikai alapra helyezi. Hedonikus hatás: segítségével felvilágosítást kapunk a szag minőségére vonatkozóan. A hedonikus skála felvilágosítást ad arról, hogy a szag kellemes-e, vagy visszataszítónak minősül. Szagterjedés: a szaganyagok a levegőben diffúzió és a légmozgások útján terjednek. A folyamatban meghatározó szerepe van a széliránynak és a szélsebességnek. Nagyobb szélsebesség esetén ugyan nagyobb a hígulás, de a szagok nagyobb távolságra is eljutnak. A terjedés sík, akadálymentes terepen, lényegében a földfelszínnel párhuzamos, turbulenciák fellépésekor Készítette NYÍR-DEEP-LIFE Kft. Nyíregyháza /152

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75.

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. Hatástávolság számítás az Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. ) légszennyező forrásaira (pontforrás engedélykérelemhez) Összeállítva:

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Szakértői vélemény. Megrendelő: Rezonátor Bt. 6500 Baja, Szivárvány u. 70. Készítette:

Szakértői vélemény. Megrendelő: Rezonátor Bt. 6500 Baja, Szivárvány u. 70. Készítette: 1 Szakértői vélemény A tervezett győri új multifunkcionális sportcsarnok (Magvassy Mihály Sportcsarnok, 9027 Győr, Kiskút liget) létesítendő új légszennyező anyag kibocsátó pontforrásaiból (kazánkéményekből)

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-20303/2015., 36221/2016. Ügyintéző: Demeter Anikó Dr. Bartus Beáta Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Nak 057/6 helyrajzi számon lévő I. számú sertéstelep

Részletesebben

Exp. 8. melléklet. E g

Exp. 8. melléklet. E g 1 8. melléklet A dorogi pernyelerakón tervezett hulladékhasznosítási tevékenység légszennyező hatásának számítása, a levegőtisztaság-védelmi hatásterület meghatározása a légszennyező anyagok légköri terjedésének

Részletesebben

BŰZ TERJEDÉS MODELLEZÉS TAPASZTALATAI ÉS KÉRDÉSEI GYÖRGY FERENC KOTHENCZ JÁNOS

BŰZ TERJEDÉS MODELLEZÉS TAPASZTALATAI ÉS KÉRDÉSEI GYÖRGY FERENC KOTHENCZ JÁNOS BŰZ TERJEDÉS MODELLEZÉS TAPASZTALATAI ÉS KÉRDÉSEI GYÖRGY FERENC KOTHENCZ JÁNOS Miért kell foglalkozni a bűz modellezéssel? Bűzkibocsátás szempontjából kiemelt tevékenységek: Ipar: pl. gumiipar, vegyipar,

Részletesebben

A levegőtisztaság-védelem aktuális kérdései, a levegőterheltségiszint vizsgálata, a zavaró környezeti szaghatás értékelése

A levegőtisztaság-védelem aktuális kérdései, a levegőterheltségiszint vizsgálata, a zavaró környezeti szaghatás értékelése A levegőtisztaság-védelem aktuális kérdései, a levegőterheltségiszint vizsgálata, a zavaró környezeti szaghatás értékelése Pusztai Krisztina, Dr. Béres András KVI Plusz Kft A KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS ÉS

Részletesebben

TELEPHELY ADATOK (Th)

TELEPHELY ADATOK (Th) Th. melléklet TELEPHELY ADATOK (Th) Száma: Th. 3/1. oldal Telephely megnevezése: Ivánbattyán sertéstelep címe: Ivánbattyán hrsz.: 078 1. A telephely területi adatai: Település megnevezése Helyrajzi szám

Részletesebben

Bűzhatással kapcsolatos hatósági tapasztalatok

Bűzhatással kapcsolatos hatósági tapasztalatok Bűzhatással kapcsolatos hatósági tapasztalatok Uramné Lantai Katalin Levegőtisztaság- és Zajvédelmi osztályvezető ÉMI-KTF Miskolc 2014. június 5. Korábbi szabályozás A 21/2001-es levegő védelméről szóló

Részletesebben

Az állattartó telepek ammónia

Az állattartó telepek ammónia Az állattartó telepek ammónia kibocsátásának meghatározása Bejenaru-Sramkó Gyöngyi tanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztály sramko@mail.kvvm.hu Az ammónia emisszió

Részletesebben

Biogáz konferencia Renexpo

Biogáz konferencia Renexpo Biogáz konferencia Renexpo A nyírbátori biogáz üzem üzemeltetésének tapasztalatai Helyszín: Hungexpo F-G pavilon 1. em. Időpont: 2012.05.10. Előadó: Dr. Petis Mihály Helyzet és célok Hiányos és bizonytalan

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

LEVEGŐS HATÁSTERÜLET MEGHATÁROZÁS KÉRDÉSEI

LEVEGŐS HATÁSTERÜLET MEGHATÁROZÁS KÉRDÉSEI LEVEGŐS HATÁSTERÜLET MEGHATÁROZÁS KÉRDÉSEI KOTHENCZ JÁNOS GYÖRGY FERENC Az előadás témájáról A hatásterülettel kapcsolatos definíciók: 1995. évi LIII. törvény: hatásterület: az a terület vagy térrész,

Részletesebben

TELEPHELY ADATOK (Th) Baromfi-Tím Kft. Tésenyi baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye

TELEPHELY ADATOK (Th) Baromfi-Tím Kft. Tésenyi baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATOK (Th) Baromfi-Tím Kft. Tésenyi baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye Száma: Th. 3/1. oldal Engedély száma: 28-23/2016. KÜJ: 100 929 906 KTJ tph : 101 211

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

tnagy1953@gmail.comgmail.com

tnagy1953@gmail.comgmail.com Légszennyező források közvetlen hatástávolságának becslése - egy lehetséges eszköz - MMK Környezetvédelmi Tagozat Nyíregyháza, 2015. november 2. Dr. Nagy Tibor NAT-NAP NAP Bt., Szolnok tnagy1953@gmail.comgmail.com

Részletesebben

Tisztelt konferencia,

Tisztelt konferencia, Állattartó telepeknél fellépő zavaró szaghatások mértékadó, szabályozás orientált modellezése Készítették a Vidékfejlesztési Minisztérium részére a Levegőkörnyezeti Bt. Szakértői 2010. www.levegokornyezet.hu

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

Sertés tartástechnológiai megoldások

Sertés tartástechnológiai megoldások Sertés tartástechnológiai megoldások Fenyvesi László Varga Attila A takarmányozás műszaki megoldásai Fizikai állapot Dercés száraz Dercés nedvesített Nedves Pelletált Etetési megoldás Számítógépes üzemirányítás

Részletesebben

Dr. Ágoston Csaba, KVI-PLUSZ Kft.

Dr. Ágoston Csaba, KVI-PLUSZ Kft. KÖRNYEZETI LEVEGŐ SZERVES ALKOTÓINAK MŰSZAKILAG MEGFELELŐ MINTAVÉTELI MÓDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE, A LÉGSZENNYEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI PANASZOK ÉRDEMI KIVIZSGÁLÁSA Dr. Ágoston Csaba, KVI-PLUSZ Kft.

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA (TOJÁSTÓL VÁGÓHÍDIG) Törzsállomány Keltető Előnevelő Hízlaló 57 hét 1.,29-33 hét előnevelés, felkészítés a tojástermelésre 2.,24 hét tojástermelés 5 + 28 nap 1. Tojás

Részletesebben

kapcsolódó kémények levegőminőségre

kapcsolódó kémények levegőminőségre Kisteljesítményű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények levegőminőségre Steiner Ferenc Fővárosi Levegőtisztaság védelmi Kft. Vitatott t tt kérdés: Jelentős e a kisteljesítményű (háztartási) tüzelőberendezések

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

Mezőgazdas légszennyezés. Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia április 26.

Mezőgazdas légszennyezés. Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia április 26. Mezőgazdas gazdaság és légszennyezés Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia 2016. április 26. Tartalom A mezőgazdaságból származó légszennyezőanyag és bűz kibocsátás; A levegő védelmi jogi szabályozás mezőgazdaságot

Részletesebben

Partnereink termelési eredményei Vitafort takarmánnyal

Partnereink termelési eredményei Vitafort takarmánnyal Partnereink termelési eredményei Vitafort takarmánnyal A takarmány önmagában nem elegendő a magas színvonalú termeléshez. Termelést befolyásoló tényezők Takarmány Genetika Egyéb tényezők (menedzsment,

Részletesebben

Közepes hígtrágya (2)

Közepes hígtrágya (2) [5. számú melléklet a 59/2008 (IV. 29) FVM rendelethez] 5.1. Irányszámok az állattartótelepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez A) Irányszámok a sertéstartó telepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100378469 KTJ: TH KTJ: 100895853 Iktatószám: 1759-7/2013. Hiv. szám: Tárgy: Előadó: Dr.

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

DALMAND ZRT. SZILFÁSI NUKLEUSZ ÉS A VÖRÖSEGYHÁZI NEVELŐ TELEP BEMUTATÁSA

DALMAND ZRT. SZILFÁSI NUKLEUSZ ÉS A VÖRÖSEGYHÁZI NEVELŐ TELEP BEMUTATÁSA DALMAND ZRT. SZILFÁSI NUKLEUSZ ÉS A VÖRÖSEGYHÁZI NEVELŐ TELEP BEMUTATÁSA CÉGISMERTETŐ A Dalmand Zrt. elődje 1949-ben alakult meg a volt Eszterházy és Magyar Királyi Ménesbirtok helyén 2000 hold területtel.

Részletesebben

VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ

VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ VAJA VÁROS 2016.01. VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 1 2. ALÁÍRÓLAP Környezetvédelmi munkarész: -------------------------------------------------- Barta Zoltán környezetmérnök 2 A RENDEZÉSI

Részletesebben

LEVEGŐTERHELTSÉGI SZINT VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

LEVEGŐTERHELTSÉGI SZINT VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG MÉRŐKÖZPONT A NAT által NAT 1-1040/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 3530 Miskolc Mindszent tér 4. Pf 379 Telefon:(46)517-300

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 4. előadás

Környezetgazdálkodás 4. előadás Környezetgazdálkodás 4. előadás Magyarország környezeti állapota 1. Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Levegőtisztaság-védelem Megállapítások: (OECD 1998-2008 közötti időszakra) Jelentős javulás

Részletesebben

Alap levegőterheltség és annak meghatározása méréssel, illetve modellezéssel. Előadó: Iga Benedek, vizsgáló mérnök ENCOTECH Kft.

Alap levegőterheltség és annak meghatározása méréssel, illetve modellezéssel. Előadó: Iga Benedek, vizsgáló mérnök ENCOTECH Kft. Alap levegőterheltség és annak meghatározása méréssel, illetve modellezéssel Előadó: Iga Benedek, vizsgáló mérnök ENCOTECH Kft. Fogalmak, EU előírások Témakörök EU előírások átültetése a magyar jogrendbe

Részletesebben

Csathó Péter, Pirkó Béla. Mezőgazdasági nitrát szennyezés lerágott csont vagy megoldhatatlan probléma?

Csathó Péter, Pirkó Béla. Mezőgazdasági nitrát szennyezés lerágott csont vagy megoldhatatlan probléma? Csathó Péter, Pirkó Béla Mezőgazdasági nitrát szennyezés lerágott csont vagy megoldhatatlan probléma? A nitrogén sorsa a talajban Forrás: Németh (1995) A nitrát irányelv 25 éve Közvetett piacszabályozási

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Készítette Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelésére: SZOMBATHELY KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105792-1-3/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Miklós Péter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Gyöngyi Imréné, Csanytelek leveg tisztaság-védelmi engedély H A

Részletesebben

Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Milyen tényezők befolyásolják a mérés végeredményét? - Gyakorlati tapasztalataink a levegőminőség mérések terén - Váczi Violetta Környezetvédelmi vizsgálómérnök

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Budapest, IV. kerület területén végzett levegőterheltségi szint mérés nem fűtési szezonban. (folyamatos vizsgálat környezetvédelmi mobil laboratóriummal) Megbízó: PANNON NATURA KFT.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI, VÍZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI, VÍZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ FIGYELEM! 1. Ez a nyomtatvány segédlet; azokat a fő témaköröket és kérdéseket tartalmazza, amelyekre vonatkozó információk alapvetően szükségesek a telephely/tevékenység megismeréséhez, illetve a kérelem

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

BAROMFI-COOP KFT. Tiszaszalka 027/27 hrsz ú baromfitelep ALAPÁLLAPOT JELENTÉS

BAROMFI-COOP KFT. Tiszaszalka 027/27 hrsz ú baromfitelep ALAPÁLLAPOT JELENTÉS A BAROMFI-COOP Kft. Tiszaszalka 027/27 hrsz ú baromfitelep ALAPÁLLAPOT JELENTÉS MEGRENDELŐ: BAROMFI-COOP KFT. KÉSZÍTETTE: KÖMIR KFT. 4030. Debrecen, Vécsey u. 34. 4400. NYÍREGYHÁZA TULIPÁN U. 82. Nyíregyháza,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ.

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem emberi fogyasztásra szánt állati

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM 1 Flasch Judit Környezettan BSc Meteorológia szakirányos hallgató Témavezető: Antal Z. László MTA Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések. Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft

Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések. Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft felszín alatti vizeink nitrát-szennyezettségi állapota, vízkémiai

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

BIO-VONAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

BIO-VONAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG BIO-VONAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG 4400 Nyíregyháza, Keleti M. u. 2/c. Mobil telefon: 06-20-540-6301 E-mail cím: bio.vonal@gmail.com Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar. Készítette: Hegedűsné Baranyai Nóra Dublecz Károly Benedek Zsuzsanna

Pannon Egyetem Georgikon Kar. Készítette: Hegedűsné Baranyai Nóra Dublecz Károly Benedek Zsuzsanna magyarországi sertéságazat nitrogén és ammónia emissziójának meghatározásához kapcsolódó tartástechnológiák és takarmányozási gyakorlatok felméréseinek eredményei Pannon Egyetem Georgikon Kar Készítette:

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT 507 Környezetvédelmi szakosztály Alapállapot mérés ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8868 Murarátka, Kossuth Lajos út 31. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2644-2/2/2014.I. dr. Bodorkós

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 87. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2254-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ALVAN BLANCH TÍPUSÚ TERMÉNYSZÁRÍTÓ környezeti zajkibocsátás méréséhez Megrendelő: KÉZKER KFT 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 17. A jegyzőkönyv száma: 3/KZ/2008 A jegyzőkönyvet kiadta:

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 24. május TARTALOM. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2810-4/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Allow Khomine 1, Szanyi János 2, Kovács Balázs 1,2 1-Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék 2-Miskolci

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 85. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár Gázellátás Gázkészülékek 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázkészülékek fajtái 2 A típusú gázfogyasztó készülékek amelyek nem csatlakoznak közvetlenül kéményhez, vagy égéstermékelvezető

Részletesebben

GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita

GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita Egyetemi Docens okl.gm. Ph.D. hallgató BUDAPESTI MŰSZAKI M ÉS S GAZDASÁGTUDOM GTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK Témakörök

Részletesebben

Használatbavételi engedélyezési tervdokumentáció környezetvédelmi, természet-és tájvédelmi, szempontú tartalmi követelményei

Használatbavételi engedélyezési tervdokumentáció környezetvédelmi, természet-és tájvédelmi, szempontú tartalmi követelményei Használatbavételi engedélyezési tervdokumentáció környezetvédelmi, természet-és tájvédelmi, szempontú tartalmi követelményei Egyes az engedélyezési gyakorlatban gyakran előforduló speciális jellegű rendeltetésű

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Dr. Beregi Attila Ph.D. Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2011. Fogalom meghatározás Állathigiénia: integráló tudomány megelőzi a termelési

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

NYÍRBOGÁTKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ

NYÍRBOGÁTKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ NYÍRBOGÁTKÖZSÉG 2015.09. 1 NYÍRBOGÁT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2. ALÁÍRÓLAP Környezetvédelmi munkarész: -------------------------------------------------- Barta Zoltán környezetmérnök

Részletesebben

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens 4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens A LERAKÓBAN KELETKEZETT GÁZ EMISSZIÓS TÉNYEZŐJE [1 = alacsony kockázat, 5 = magas kockázat] Lerakóban keletkezett A1 B1 C1 *1 A hulladék vastagsága a talajvízben

Részletesebben

Munkahigiénés paraméterek és légszennyező pontforrások akkreditált mérése a faiparban. Horváth Zoltán Méréscsoport-vezető AGMI Zrt.

Munkahigiénés paraméterek és légszennyező pontforrások akkreditált mérése a faiparban. Horváth Zoltán Méréscsoport-vezető AGMI Zrt. Munkahigiénés paraméterek és légszennyező pontforrások akkreditált mérése a faiparban Horváth Zoltán Méréscsoport-vezető AGMI Zrt. Bemutatkozás Csepel Művek központi anyagvizsgálója 1983-től AGMI Anyagvizsgáló

Részletesebben

Zalai Baromfifeldolgozó Kft. Pacsai feldolgozó üzeme

Zalai Baromfifeldolgozó Kft. Pacsai feldolgozó üzeme Zalai Baromfifeldolgozó Kft. Pacsai feldolgozó üzeme 2013. május A Zalai Baromfifeldolgozó bemutatása A Zalai Baromfifeldolgozó üzem építése a Pacsa ipari parkban zöldmezős beruházással MVH és munkahelyteremtő

Részletesebben

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17.

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. Dr. Dobi Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetmegőrzési Főosztály PM 10 - kisméretű

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 %

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 % PÁLYÁZAT, TANÁCSADÁS, INFORMÁCIÓ Partner tájékoztató ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) Szarvasmarha Borjú: születési tömeg: 35-40 kg/db föcstej itatás: 3-10 napig tejpótló-szer itatás: 60-100

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 246-2/1/2014./II. Tárgy: a Zalakerámia

Részletesebben