VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2013"

Átírás

1 VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2013 Kvalitásos XIX. és XX. századi festmények, Purchase and sale of high quality Zsolnay és Gorka Géza kerámiák 19th and 20th century Hungarian paintings, adás-vétele és aukcionálása. Zsolnay and Géza Gorka ceramics. 43

2 BIZALOM ÉS ÉRTÉK tavaszi aukció spring auction május 13. (hétfő) 18 órakor a Budapest Kongresszusi Központban (1123 Budapest, Jagelló u. 1-3) Az árverés vezetője: Virág Judit, kelen anna Kiállítás Exhibition május 2-től 12-ig, minden nap 10-től 18 óráig a Virág Judit Galériában INFORMÁCIÓ INFORMATION Virág Judit Galéria és Aukciósház (Mű-Terem Galéria Kft.) 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. Tel/Fax: ,

3 ÁRVERÉSI FELTÉTELEK BERÉNY RÓBERT Napsütéses villakert, körül Kígyóedény, Zsolnay, 1900 VASZARY JÁNOS Verandán ABA-NOVÁK VILMOS Csíkszeredai vásár, 1935 Kiadta a VIRÁG JUDIT GALÉRIA és AUKCIÓSHÁZ, 2013 Foto: Mester Tibor Katalógus terv: KOMOgroup, Kovács Ildi - Molnár Dénes Nyomás és kötés: Pauker nyomda 1. A Mű-Terem Galéria mint Árverési Ház az árverést az árvereztetők megbízásából mint kereskedelmi megbízott szervezi, rendezi és vezeti. A tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katalógusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók kézfenntartással teszik meg ajánlatukat. 2. A tárgy tulajdonjogát az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb ajánlatot teszi, kivéve, ha a katalógusban jelzett védett tárgy esetében a évi LXIV Tv-ben biztosított elővásárlási jogát valamely magyar múzeum érvényesíti. 3. Az Árverési Ház mint kereskedelmi megbízott az árvereztető megbízó nevében és képviseletében, annak teljeskörű meghatalmazása alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adásvételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére. Ennek értelmében az adásvételi szerződés a megbízó (árvereztető) és a vevő (árverező) között jön létre. 4. A vevő a vételár 20 %-át foglalóként az árverésen készpénzben azonnal tartozik kifizetni. Amennyiben a teljes vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető. Az Árverési Ház biztosítja annak lehetőségét, hogy az árverési vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 7 napon belül egyenlítse ki. A vételárba a foglaló összege határidőben történő teljesítés esetén beleszámít. Amennyiben az árverési vevő a megadott határidőig az árvereztetőnél a teljes vételárat nem rendezi, az Árverési Ház az adásvételi szerződéstől elállhat. Ebben az esetben a vevő által adott foglaló nem térítendő vissza. 5. A vevő az Árverési Ház részére közvetítői (megbízási) díjat tartozik fizetni, amely a leütési ár összegének 20%- a. A közvetítői díj az ÁFA-t tartalmazza. 6. A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén az Árverési Ház nem felel a tárgy sérüléseiért. Amennyiben a vevő a megvett tárgyat az árverést követően felszólítás ellenére sem szállítja el, úgy 6 hónap elteltével a kereskedelmi képviselő a tárgyat szabadon értékesíti, (- a költségei levonását követően -) a fennmaradt összeget pedig a vevő számára letétbe helyezi. 7. A leütött tárgyat visszavenni, és újra árverezésre bocsátani tilos. Amennyiben a már leütött tárgy esetén a vevő személye pontosan nem állapítható meg, az árvereztető jogosult a tárgyat újra árverésre bocsátani. 8. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket, a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, illetve így megkárosítson. 9. Az árverés előtti kiállításon és az árverésen minden tárgy megtekinthető. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell az árverést megelőzően meggyőződniük az árverési tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásainak. A tárgyak minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak. 10. A Mű-Terem Galéria valamennyi árverésre kerülő tárgy eredetiségéért garanciát vállal. Leütés után semmilyen felszólamlást nem veszünk figyelembe, kivéve, ha a tárgy hamis, bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült első kételyétől számított három hónapon belül, de nem később, mint az árverés napjától számított 5 év elteltével felszólamlással élhet. A kereskedelmi képviselő vállalja, hogy a szerződés megkötésétől számított 5 éven belül a felszólalótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési jutalék összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról független szakértő megállapítja, hogy nem eredeti. 11. Az eladásra kerülő tárgyak a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatóak meg. Az árvereztető által tett ajánlatért, a lefizetett árverési árért az Árverési Ház felelősséget nem vállal, és nem kötelezhető, hogy a nevezett tételt ugyanezen az áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja, vagy forgalomba hozza. 12. Az árverési katalógusban VÉDETT jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról kivinni nem lehet. A VÉDETT jelzésű tárgyak tulajdonosait a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásba veszi, a tulajdonosváltozás kötelezően bejelentendő. 13. Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet kérni a kereskedelmi képviselőtől. A katalógusban jelzett EUR árak kizárólag információs céllal szerepelnek a katalógusban. Az elszámolás alapja minden esetben a vételár kiegyenlítése napján érvényes valuta-árfolyam. 14. Jelen üzleti feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak, vitás kérdések esetén a felek alávetik magukat a Fővárosi Bíróság illetékességének. 2 3

4 TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA CONDITIONS OF SALE Az aukción történő licitálás személyesen, kereskedelmi megbízott útján vagy telefonon történhet az alábbi szabályok szerint. 1. Az aukció megkönnyítése érdekében kérjük kedves vásárlóinkat, hogy tárcsával árverezzenek. A számozott tárcsák megkönnyítik az aukció vezetőjének, hogy az Ön licitjét azonosítani tudja. Abban az esetben, ha Ön a sikeres licitáló, kérjük, győződjön meg arról, hogy az aukció vezetője az Ön számával ütötte-e le a tételt. Kérjük bármilyen probléma esetén azonnal jelezzen az aukció vezetőjének. Az Ön kényelme érdekében lehetőség van regisztrálásra. Ez esetben az Önnél leütött tételeket tárcsaszámával gyűjtjük, melyet licitálása befejezése után egy alkalommal rendezhet. 2. Amennyiben vevőként személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az Ön által adott megbízás alapján, a kereskedelmi megbízott a megbízásnak megfelelően hivatalból árverezhet. Vételi megbízást a Mű-Terem Galériában, a kiállítás ideje alatt a helyszínen, levélben illetve faxon ( es faxszámon) fogadunk el legkésőbb az árverést megelőző 24 órában. A tételt a többi licit függvényében a lehető legalacsonyabb áron biztosítjuk. Ugyanolyan összegű megbízás esetén a korábban beérkezőt részesítjük előnyben. Kérjük azt az összeget határozza meg amelyet személyes részvétel esetén megadna a tárgyért. 3. Vételi megbízás esetén a meghatározott összeg 20%-a előlegképpen készpénzben fizetendő, amiről a megbízó fél átvételi elismervényt kap. Ha ugyanarra a tárgyra harmadik személy magasabb összegű megbízást ad, vagy az árverés résztvevői magasabb ajánlatot tesznek, akkor a megbízó az árverés után az előleget a vételi megbízás elismervényének ellenében levonás nélkül visszakapja. Amennyiben a megbízás sikeres, az előlegből az árverési vételár 20%-a foglalónak tekintendő. 4. A vételár kiegyenlítése az árverési feltételek 4. és 5. pontja szerint készpénzzel történik. 5. A megvásárolt tárgyak kiadása az árverés napján a hely-színen, azt követően munkanapokon óra között a Mű-Terem Galériában (Budapest, Falk Miksa u. 30.) történik. Amennyiben az árveréssel kapcsolatban további kérdése van, érdeklődni a kiállítás ideje alatt a Mű-Terem Galériában, a telefonszámon lehet. FIZETÉSI MÓDOK: KÉSZPÉNZ Banki átutalás esetén a következő adatokat kérjük figyelembe venni. NÉV: Mű-Terem Galéria Kft. CÍM: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. BANK NÉV: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. BANK CÍM: 1056 Budapest, Váci u. 36. BANKSZÁMLASZÁM: IBAN: HU (Külföldi utalás esetén az első nyolc számjegy a banki azonosítót jelenti és az azt követő 2x8 számjegy jelöli a bankszámlaszámot) SWIFT: MKKBHUHB Az esetleges árfolyamkülönbségekből adódó problémák elkerülése miatt kérjük külföldi utalás esetén a vételár összegét Ftban megadni. 1. Mű-Terem Gallery, as Auctioneer organises, handles and conducts the Auction on behalf of the vendors and acts as a commercial agent. The lots are called up in the same succession as in the catalogue in a way that the auctioneer announces the catalogue number, painter and starting price of the lot to be auctioned. The buyers then indicate their intention to bid by raising their numbered bidding paddle. 2. The buyer offering the highest bid shall acquire the title of the lot. In the case of items marked in the catalogue as protected VÉDETT, all Hungarian museums have priority to purchase the lot at the hammer price. The protected items cannot be exported from Hungary. Owners of these items are registered by the Ministry of Cultural Heritage and any change in ownership must be reported to the relevant authorities. 3. The Auction House as a commercial agent is authorised by the commissioning party to sign the sale and the purchase agreement of the lot with the highest bidder and receive the purchase price on behalf of and to the benefit of the commissioning party. Under this arrangement the sale and purchase agreement shall be settled between the commissioning party (owner of the lot) and the buyer. 4. The buyer shall pay a deposit of 20% of the purchase price in cash upon the successful bid. In case the full purchase price is paid in one amount after the auction, the buyer can take immediate possession of the object. The Auction House allows a sevenday period from the date of the auction for the payment of the balance amount between the deposit and the full purchase price. The purchase price includes the amount of the deposit provided the deadline set for the balance payment has been met. The Auction House reserves the right to terminate the sale and purchase agreement unilaterally if the purchase price has not been paid in full by the set deadline. In this case the paid deposit is not reimbursable to the buyer. 5. Beside the hammer price, the buyer shall pay a buyer s premium equalling 20 % of the hammer price to the Auction House. The buyer s premium includes VAT, but it is not refundable. 6. The buyer is responsible for the package and transport of the purchased item at his own cost and risk once the full purchase price has been paid. Failure to do so on the part of the buyer shall release the Auction House from any responsibility for any loss of or damage to the purchased item. 7. Once awarded to the highest bidder, the item may not be repurchased or re-auctioned again, unless the identity of the buyer cannot be established. In this case the Auctioneer is entitled to re-auction the item. 8. All collusion or conspiracy on behalf of any party, planning to force a third party to make an unreasonable high bid, and thus inflict any loss on the third party is strictly forbidden. 9. All lots shall be on display at the exhibition prior to the Auction. All descriptions and illustrations in the catalogue are only for identification purposes. The bidder is responsible for inspecting the condition of the auction lots prior to the auction and for deciding whether this is in accordance with the catalogue description. 10. Mű-Terem Gallery guarantees that all items in the Auction are genuine. All items are sold with the defects and imperfections they may have at the time of the Auction. Once awarded to the Buyer, no objections to the physical condition of the item will be considered, unless the item is fake though marked genuine in the catalogue. In this case the buyer may contest the sale in writing within 3 months of the initial doubt to the provenance or genuinness of the item, but no later than 5 years from the date of the Auction. The Auction House undertakes to repurchase the item from the Buyer for a price including the hammer price and the buyer s premium within 5 years from the Auction date if an independent expert establishes that the item is not genuine. 11. Auction items may not be purchased below the starting price. The Auction House cannot be compelled to re-enter the same item in another auction at a later date. 12. Unsold items may be re-auctioned at the end of the Auction upon request to the Commercial Agent. 13. The EUR prices listed in the catalogue are only published for information purposes. The current daily exchange rates will be used on the day of actual payment. 14. The Civil Code shall govern in any matter unregulated in the present Conditions of Sale. Should any dispute arise, the Parties accept the competence of the Municipal Court of Budapest. 4 5

5 TECHNICAL INFORMATION FOR BIDDERS szerzők abc-sorrendben Bids can be made in person, through the commercial agent or over the phone. The following rules shall apply: 1. All bidders are requested to use their paddle when bidding in order to help make the auction process more effective. The use of numbered paddles will help the auctioneer to identify one s bid. In case one s bid has been accepted, please ascertain that your paddle number has been registered. In case of any problems, please notify the auctioneer immediately. Bidders can have their paddle numbers registered for their convenience. All items awarded to the bidder will then be collected under the registered paddle number and the bidder will have the right to settle payment for all items in one amount at the end of the bidding. 2. Absentee bids will be made on the bidder s behalf by the commercial agent in accordance with the authorisation given by the bidder to agent. Such bids can be submitted to the Mű- Terem Gallery, during the exhibition, in a postal letter or through fax (fax no.: ). Such bids must be received by the auctioneer no later than 24 hours before the auction date. The Commercial agent will make every effort to secure the item at the lowest price to the absentee bidder. In case two absentee bids of the same price indication are submitted for one auction lot, the one submitted first will take precedence. Please always indicate your price limit where you would stop bidding for the item if you participated in per-son at the auction. Absentee bids submitted without a price limit indicated will not be accepted. 3. For absentee bids, 20% of the indicated limit price amount will be paid in cash as a deposit, for which a receipt will be given to bidder. If another absentee bid with a higher price limit indicated is submitted for the same lot, or higher bids are placed during the auction, the paid deposit will be returned to the bidder against the issued receipt without any deduction after the auction. If the absentee bid is successful, the deposit will be included in the purchase price. 4. The purchase price shall be settled in cash in accordance with Points 4 and 5 of the Conditions of Sale. In case of wiring please indicate the amount in HUF in order to avoid changing rate differences. NAME: Mű-Terem Galéria Kft. ADDRESS: Falk Miksa u. 30., 1055 Budapest, Hungary IBAN: HU ACCOUNT NUMBER: BANK ACCOUNT: SWIFT: MKKBHUHB BANK: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Hungarian Foreign Trade Bank Ltd. BANK ADDRESS: Váci u. 38., 1056 Budapest, Hungary 7. Buyers can take possession of purchased items at the auction venue on the day of the auction or in the Mű-Terem Gallery (30. Falk Miksa utca, Budapest between 10:00 a.m. and 6:00 p. m. on workdays.) Should you have further questions with regards to the Auction, please contact Mű-Terem Gallery in person or on the phone ( ) Aba-Novák Vilmos...22, 48, 92, 159 Ámos Imre...21 Anna Margit...11, 46 Bálint Endre...47, 87, 98, 156 Basch Árpád Bató József...8 Batthyány Gyula Benczúr Ida...70 Bene Géza Benkhard Ágost Berény Róbert...81, 110, 152 Berkes Antal Biai Föglein István...23, 116 Boch Fréres...49 Boldizsár István...34 Bornemisza László...45 Boromisza Tibor...56 Brodszky Sándor...51 Czigány Dezső...32 Czóbel Béla...88 Csernus Tibor...64, 101, 144 Csók István...20, 112 Egry József...24 Farkasházy Miklós...94 Felekiné Gáspár Anni Fényes Adolf...65, 142 Ferenczy Károly Frank Frigyes...5, 102, 109 Gaál Ferenc...57 Gábor Jenő...79 Glatz Oszkár...19, 66, 68, 86 Gross-Bettelheim Jolán...75 Gulácsy Lajos...14, 25 Gyarmathy Tihamér Herrer Cézár...16 Hincz Gyula...78 Istókovits Kálmán...7 Iványi Grünwald Béla...71, 140 Jándi Dávid...9, 162 Jankay Tibor...35 K. Spányi Béla...27, 148 Kádár Béla...39, 91, 93, 129, 145 Kádár Géza...36 Karl, Kaufmann...17, 73 Kernstok Károly...67, 120 Kmetty János...30, 58, 103 Kokas Ignác...77 Koszkol Jenő...37 Koszta József...60 Kosztolányi Kann Gyula Márffy Ödön...54, 59, 122, 163 Margitay Tihamér Markó Károly id Mattis-Teutsch János...119, 127 Mednyánszky László...52, 74, 135, 149 Molnár C. Pál...44 Nagy Oszkár...31 Nemes-Lampérth József...43 Neogrády László...84 Orbán Dezső Ország Lili...63 Paizs Goebel Jenő...29 Patkó Károly...13 Perlmutter Izsák...107, 161 Perlrott Csaba Vilmos...53, 95, 117, 125 Poll Hugó...38, 69 Pólya Tibor...6 Pór Bertalan...28 Réth Alfréd...76 Rippl-Rónai József...42, 96 Rudnay Gyula...130, 141, 150 Scheiber Hugó...12, 18, 113, 118, 131, 143, 154 Schéner Mihály Schönberger Armand...123, 132, 157 Simon György János...61 Stúdium paletta...72 Szabó Vladimir Szőnyi István...41, 85, 138 Telepy Károly...26 Thorma János Tihanyi Lajos Tipary Dezső...40 Tornyai János...33, 104 Tóth Menyhért...55, 97, 128 Tölgyessy Artúr Váli Dezső...99 Vaszary János...10, 80, 106, 114, 121, 164 Vaszkó Ödön...62 Vörös Géza...90 Zichy Mihály...15 Ziffer Sándor...89 Zsolnay...1, 2, 3, 4, 50, 82, 83, 146,

6 1. 2 Virágtartó edény, Zsolnay, FORMATERV: Mack Lajos Porcelánfajansz, plasztikus díszítés, fémszínű, opak és transzparens eozinmázak, valamint magas tüzű mázak, erősen fénylő felület. Fazonszám: 8350 Magasság: 17 cm Jelzés: domború körpecsét Párdarabja reprodukálva: Csiba Mónika, Stattner Richárd: Zsolnay - A magyar szecesszió mesterművei, Elite Design Galéria Kft., 2003, 120. ábra. Kezdő ár: Ft / EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR 2. Szivarváza, magyaros motívumkinccsel, Zsolnay, 1898 Porcelánfajansz, magas tüzű mázas kézifestés, fénylő felület. Magasság: 36 cm Fazonszám: 5282 Jelzés: domború körpecsét Kezdő ár: Ft / EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR 8 9

7 Pillangómintás fedeles edény a Millenium-sorozatból, Zsolnay, 1896 körül Porcelánfajansz, a tárgy három elemből áll: talapzat, edény, fedél. Magas tüzű mázas, erősen fénylő, japonizáló kézifestés. Magasság: 32 cm Fazonszám: nincs 3. Kígyóedény, Zsolnay, 1900 Forma-és dekorterv: Sikorski Tádé Porcelánfajansz, a pikkelyeket matt, Magasság: 7,5 cm, szájátmérő: 8,5 cm Fazonszám: 6037 Jelzés: domború körpecsét Párdarabja reprodukálva: Jelzés: duplakörös, öttornyos milleniumi márkajelzés magas tüzű grès-mázakkal, bemélyített kontúrvonalakkal, a kígyófejet és a belső Kezdő ár: Ft / EUR Csenkey Éva: Zsolnay szecessziós kerámiák, Helikon Kiadó, 1992, 70. ábra Kezdő ár: Ft / EUR felületet opak, fémszínű eozinmázzal festették. A fénylő szem kivételével savmaratott. Becsérték: Ft Estimated value: EUR Federico Santi and John Gacher: Zsolnay Ceramics - Collecting a Culture, Schiffer Publishing Ltd., 1998, 126. oldal Becsérték: Ft Estimated value: EUR 10 11

8 FRANK FRIGYES ( ) Pihenő Mimi, 1929 (Mimi zöld ruhában) Olaj, vászon, 48x62 cm Jelezve balra lent: Frank Frigyes 1929 Jelezve hátoldalon: Frank Frigyes Mimi zöld ruhában Kezdő ár: Ft / EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR PÓLYA TIBOR ( ) Társaság az Operában Olaj, karton papírlemezen, 33,5x32 cm Jelezve jobbra lent: Pólya T. Kezdő ár: Ft / 333 EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR 12 13

9 ISTÓKOVITS KÁLMÁN ( ) Újpesti táj (Hajógyári öböl bejárata) Olaj, karton, 24,5x34,5 cm Jelezve jobbra lent: Istókovits K. Kezdő ár: Ft / 133 EUR BATÓ JÓZSEF ( ) Párizs, 1910 Olaj, karton papírlemezen, 27,5x41 cm Jelezve balra lent: Bató 1910 Jelezve hátoldalon: Bató József 1910 Paris Les Fortifications Becsérték: Ft Estimated value: EUR Kezdő ár: Ft / 233 EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR 14 15

10 JÁNDI DÁVID ( ) Szicíliai táj Pasztell, papír, 24,5x34 cm Jelezve jobbra lent: Jándi D. Kezdő ár: Ft / 800 EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR VASZARY JÁNOS ( ) Rimini strand két fekvő nővel, 1928 Akvarell, papír, 31x41,5 cm Jelezve balra lent: Rimini, Vaszary J. Hátoldalon felirat: Rimini Strand (2 fekvő alakkal) 70. Kezdő ár: Ft / EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Kiállítva: Vaszary János emlékkiállítása. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, katalógus: 261. János Vaszary. Galerie Semiha Huber, Zürich, december január, katalógus: 47. Kiállítva és reprodukálva: Vaszary János és Révész Imre. Műcsarnok, Szinyei Terem, november január, katalógus:

11 ANNA MARGIT ( ) Nyár, 1962 Olaj, vászon, 20x35,5 cm Jelezve jobbra lent: Anna Margit Jelezve hátoldalon: Nyár Anna Margit 7/1962 Nyár v.o. jjl SCHEIBER HUGÓ ( ) Táncosnők Gouache, papír, kartonon 68,5x56 cm Jelezve balra lent: Scheiber Kezdő ár: Ft / EUR Kezdő ár: Ft / EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Kiállítva: Anna Margit kiállítása. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, katalógus: 7. Becsérték: Ft Estimated value: EUR 18 19

12

13 PATKÓ KÁROLY ( ) Nápolyi öböl (Hajóépítés a nápolyi öbölben), 1931 Tempera, fa, 84x96 cm Jelezve jobbra lent: Patkó Kezdő ár: Ft / EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Proveniencia: Az 1940-es évek elejétől 2001-ig Vayer Lajos művészettörténész, majd Vayer Tamás jelmez- és díszlettervező tulajdonában között letétben elhelyezve a Szépművészeti Múzeumban, illetve a Magyar Nemzeti Galériában Kiállítva: Patkó Károly festőművész gyűjteményes kiállítása. Ernst Múzeum CXXV január, katalógus: 92. (Nápolyi öböl) A Munkácsy céh sorsolással egybekötött V. reprezentatív kiállítása. a kép hátoldala Ernst Múzeum CXXXVIII március, katalógus: 156. (Nápolyi öböl) Patkó Károly emlékkiállítás. Nemzeti Szalon, november 9-23., katalóguson kívül Patkó Károly emlékkiállítása. Magyar Nemzeti Galéria, szeptember október, katalógus: 12. (Hajóépítés a nápolyi öbölben) Vagaggini Memo: Bárkák Gerevich Tibor fotóhagyatéka. MTA MKI Fotótár B

14 Patkó Károly művészetét alapjaiban változtatta meg az a három év, amelyet a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasaként Olaszországban töltött. Festészete gyökeres változásokon ment át ekkor, mind tartalmi, mind technikai szempontból. Ez az átalakulás pedig nem csak barátjára és pályatársára, Aba-Novák Vilmosra hatott inspirációs erővel, hanem az egész magyar művészeti élet számára is jelentős hatással bírt. Patkó Károly: Hálójavítás. MNG Fotóadattár, Egy egy földrajzi helyszín néha egy művész életének teljes pályafutását, oeuvrejét meg tudja változtatni. Ilyen elementáris erővel hatott Cézanne-ra a Mont Saint Victoire, vagy Egry Józsefre a Balaton. Ez történt Patkóval Olaszországban, ahol a napfény, a középkori kisvárosok, a kulturális tradíció és a kortársak együttes hatásának eredménye gyökeres stílusfordulatot hozott festészetében. Róma sokkal többet jelentett számára egy egyszerű tanulmányi útnál, hiszen megtalálta a megoldást a klasszikus hagyományok modern átértelmezésére. Ez az újítás egyrészt a technikában mutatkozott meg, a reneszánsz freskók hatása új világot, technikát és színfelfogást eredményezett számára. Piero della Francesca, illetve az utazásai során látott monumentális freskóciklusok könnyedsége, levegőssége, vékony faktúrája hatására kezdett el temperával kísérletezni. Patkó Károly: Útépítés, MNG Fotóadattár, Patkót Aba-Novák Vilmos ajánlotta Gerevich Tibor, az Akadémia igazgatójának figyelmébe, így mindketten már az első évfolyammal érkeztek Rómába 1928-ban, és vették birtokukba a Via Giulián lévő Magyar Intézetet. Az ösztöndíjasoknak saját műterme, modellje és költőpénze is volt, melyet többek között utazásra kellett fordítaniuk. Ennek a felhívásnak Patkó maradéktalanul eleget tett. Aba-Novákkal közösen sokat utaztak Olaszországban, egészen délig, Cefaulig is eljutottak. Hogy mikor merre jártak, nehéz nyomon követni, egyedül Patkó vázlataira lehet támaszkodni, amelyek egy részén napra pontosan jelezte, hogy éppen mely városkában tartózkodik. A barangolásoknak, valamint az itáliai reneszánsz mesterműveinek megismerése révén készültek a madártávlatból ábrázolt tengerparti öblök, kikötők, hétköznapi emberek mindennapjait megörökítő tempera festmények. A nápolyi kikötő szorgos munkásait felülnézetből ábrázoló festmény egy remek darabja Patkó olaszországi ciklusának. A képen uralkodó vidám színek, mély okkersárgák, az előtérben látható hajó élénk rózsás árnyalata, a tenger szikrázó kék színei ékes bizonyítékai annak, hogy milyen stílusfejlődésen ment keresztül Patkó római tanulmányai során. Patkó Károly: Bárkavontatás Lappang. MNG Fotóadattár, 4703/a. A festmény különleges provenienciája is ezt támasztja alá: Korábbi tulajdonosa Vayer Lajos, az ELTE művészettörténet tanszékének egykori vezetője és professzora, az itáliai reneszánsz kiemelkedő kutatója. Az olasz művészetek iránti szenvedélye vezette Vayert Rómába, és akár csak Patkó, ő is a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa volt. Halála után fia, a díszlet- és jelmeztervező Vayer Tamás tulajdonába került a festmény, majd végül hosszú évek után, egy budapesti magángyűjteményből került újra a nagyközönség elé. Patkó Károly (jobbra lent) a Római Magyar Intézetbeli műtermében Kelen Anna 24 25

15 GULÁCSY LAJOS ( ) Nyírfatörzsek Ceruza, papír, 28x18,5 cm Jelezve balra lent: Gulácsy, Jelezve jobbra lent: GL. ZICHY MIHÁLY ( ) Vadász Ceruza, fedőfehér, papír, 21x14,5 cm Jelezve jobbra lent: Zichy Kezdő ár: Ft / EUR Kezdő ár: Ft / 400 EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR 26 27

16 HERRER CÉZÁR ( ) Velence Olaj, vászon, 48,5x63 cm Jelezve balra lent: Herrer C. Venezia KAUFMANN, KARL ( ) Gdansk, 1892 Olaj, vászon, 68,5x106 cm Jelezve jobbra lent: Karl Kaufmann 1892 Kezdő ár: Ft / EUR Kezdő ár: Ft/ EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR 28

17

18 SCHEIBER HUGÓ ( ) Margit híd, Olaj, papírlemez, 47,5x70,5 cm Jelzés nélkül Kezdő ár: Ft / EUR Feltehetőleg kiállítva: Scheiber Hugó festőművész kiállítása. Belvedere Szalon, Budapest, október , katalógus: 32. (Margit híd címen) Scheiber Hugó kiállítása. Alkotás Művészház, Budapest, katalógus: 20. (Margit híd címen) (Ma Scheiber Hugónak három, a Margit hidat ábrázoló olajképe ismert. Hogy a fenti két kiállításon ezek közül, melyik szerepelhetett, arra vonatkozólag nincs egyértelmű adat.) Becsérték: Ft Estimated value: EUR Reprodukálva: Modern magyar festészet. Szerk.: Kieselbach Tamás, Budapest, 2004., 149. kép Scheiber Hugó még a húszas évek kezdetén, a berlini emigráció előtt festette átütő erejű, expreszszionista képeit. Ezekre a feszes ritmusú, látványos budapesti részletekre a merész kompozíciós sémák, s azok invenciózus alkalmazása jellemző. Erős rövidülésben felfeszített hidak és utcák, békaperspektívából meglőtt lokálok, színházak, madártávlatból kiterített parkok, terek és allék jelennek meg olajjal festett képein. Rabinovszky Máriusz évekkel később írt sorai maximálisan találóak ezekre a képekre még akkor is, ha Scheiber modora időközben lényegesen átalakult. A világ szép ahogy van, különösen a világvárosban: a cikázó, röpülő, zúgó, süvöltő, visító, sikongó, tolakodó, törekedő, villámló és nyilaló jelenségek sokrétű ritmusa;... gyorsaság, melytől szétfeszülnek a kocsiablakok, doboló léptek, hasító kacsintás, fűlő energiák. Élet, mely éles, tarka, feszes, mozgalmas ritmusban perdül érzékeinken, és melytől éppenséggel nem kell ijedni, mely semmiképpen Oskar Kokoschka: London látképe, 1925 sem szfinxszerű és sehogysem imádat vagy átok tárgya. Nem vesszük egészen komolyan sem a jelenségtömkeleget sem azt, ahogyan e tömkeleget vászonra, papírra vetjük.... Csak véletlen ritmus van, de semmi következetesség. Erről pedig Scheibernél jobban senki meg nem győz. Képei olyanok, mint egy világváros angolparkja. Izgató, szórakoztató, agresszív és ellenállhatatlan. kiülök a Ligetbe, ez a kedvenc tájam, s festek írja a művész. Ilyen liget volt Scheiber számára a Városliget, a Népliget és ilyen liget volt a Margitsziget is, ahogyan Európa más nagyvárosainak a Práter, a Bois de Boulogne vagy éppen a Tiergarten. Jellemző, hogy Scheiber képtelen volt olyan tájképet festeni, ami ne árulkodna a városi ember jelenlétéről, s ezzel együtt a festő urbánus mivoltáról. Festészete leginkább a posztimpresszionizmusban és az expresszionizmusban gyökerezett. Erőteljes színhasználata, a kontúrok markáns szerepe a század elejének dekorativizmusát Scheiber Hugó: Margit híd, 1922, magántulajdon idézik. Képeinek merész, a túlzásoktól sem mentes karaktere, anyaghasználatának erőteljes primitivizmusa, a szinte már-már durvának számító felületek azonban egyértelműen a német expresszionizmus hatásáról árulkodnak. Akárcsak Kokoschka nagyvárosi vedútaképein, a festmény borzolt felülete felerősíti a látvány érzelmi tonalitását, még dinamikusabbá, még artisztikusabbá változtatva Scheiber jellegzetes nagyvárosi tájképeit. Scheiber számára ezek a húszas évek elején született festmények hozták meg a nagy sikert, mely nemcsak idehaza, de nemzetközi szintéren is ismerté tette nevét ben Max Hevesi bécsi galériájában, majd néhány hónappal később Herwarth Walden legendás berlini kiállítótermében szerepelt egy-egy nagyobb kollekcióval. Mindeközben két egymást követő évben Budapesten is bemutatkozik: 1922-ben a Belvedere Szalonban, 1923-ban pedig az Alkotás - Művészházban állítja ki képeit. Hamarosan a Der Sturm Galéria egyik rendszeres visszatérője lesz, s röviddel később az olasz futuristák is meghívták éves nagy seregszemléikre. A világválság előtti időszak viszonylag konszolidált közegében érik meg stílusa, melynek alapjait a húszas évek elején készült súlyos ecsetkezelésű, színekben gazdag, mégis rajzos, erős kontúrozású olajfestmények jelentik. Kaszás Gábor 32 33

19 GLATZ OSZKÁR ( ) Kislányok Olaj, vászon, 77,5x100,5 cm Jelezve balra lent: Glatz CSÓK ISTVÁN ( ) Pihenő sokác lány Olaj, vászon, 50,5x60 cm Jelezve balra lent: Csók I. B.P. Kezdő ár: Ft / EUR Kezdő ár: Ft / EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR 34 35

20 ÁMOS IMRE ( ) Anna Margit portréja Tus, lavírozott tus, papír, 31,5x28 cm Jelezve balra lent: Ámos I. ABA-NOVÁK VILMOS ( ) Nevető lány, 1931 Tempera, falemez, 18,5x16,5 cm Jelezve balra lent: Aba-Novák 31. Kezdő ár: Ft / 533 EUR Kezdő ár: Ft / EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Becsérték: Ft Estimated value: EUR Aukcionálva: Mű-Terem Galéria 5. árverés, 137. tétel 36 37

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ őszi AUKCIÓ 2014

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ őszi AUKCIÓ 2014 VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ őszi AUKCIÓ 2014 Kvalitásos XIX. és XX. századi festmények, Purchase and sale of high quality Zsolnay és Gorka Géza kerámiák 19th and 20th century Hungarian paintings,

Részletesebben

Kieselbach ő s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 3

Kieselbach ő s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 3 Kieselbach ő s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 3 Kieselbach 2 0 1 3. o k t ó b e r 2 6. H O T E L M A R R I O T T Az aukció anyagát összeállította: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4. Az árverést vezeti:

Részletesebben

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház. 2014. október 9-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház. 2014. október 9-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2014. október 9-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2014.10.02-2014.10.08. H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00-

Részletesebben

A Központi Antikvárium 131. aukciója

A Központi Antikvárium 131. aukciója A Központi Antikvárium 131. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2014. május 26 - június 5. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale: 2014.

Részletesebben

A Központi Antikvárium 135. aukciója

A Központi Antikvárium 135. aukciója A Központi Antikvárium 135. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2015. május 26 - június 4. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale: 2015.

Részletesebben

A Központi Antikvárium 127. aukciója

A Központi Antikvárium 127. aukciója A Központi Antikvárium 127. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2013. május 27 - június 6. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale: 2013.

Részletesebben

A Központi Antikvárium 125. aukciója

A Központi Antikvárium 125. aukciója A Központi Antikvárium 125. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2012. november 26 - december 6. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale:

Részletesebben

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising...

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 11., 211., 131., 1., 125., 202., 129. tétel A Központi Antikvárium 129. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás

Részletesebben

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction 90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction Kiállítás On View 2011. november 23-tól december 4-ig, naponta 10 18 óráig Árverés Sale 2011. december 5-én, 17 órától: festmények és szobrok, 1 177.

Részletesebben

63. tétel: Breviarium Romanum 1474-ben íródott, gyönyörûen díszített, finom kidolgozású pergamenkódex.

63. tétel: Breviarium Romanum 1474-ben íródott, gyönyörûen díszített, finom kidolgozású pergamenkódex. 63. tétel: Breviarium Romanum 1474-ben íródott, gyönyörûen díszített, finom kidolgozású pergamenkódex. 183. tétel: Vasquez Buda és Pest Szabad Királyi Városainak tájleirása A Központi Antikvárium 133.

Részletesebben

101. tétel I. Ferdinánd címeres levele

101. tétel I. Ferdinánd címeres levele 101. tétel I. Ferdinánd címeres levele 86. tétel Missale, 1758. A Központi Antikvárium 117. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2010. november 22 - december 2. hétköznap

Részletesebben

11. árverés 11th auction

11. árverés 11th auction 11. árverés 11th auction A kiállítás megtekintheto I On view Szeptember 26-tól október 8-ig minden nap 10-18 óra között from 26th September to 8th October daily from 10 a.m. to 6 p.m. Árverés Auction 2013.

Részletesebben

2 n Pécsi Pilch Dezső (1888-1949) Velence (Szent Márk tér), 1931 Venice (St. Mark s Square), 1931

2 n Pécsi Pilch Dezső (1888-1949) Velence (Szent Márk tér), 1931 Venice (St. Mark s Square), 1931 2 1 1 n Scheiber Hugó (1873-1950) Könyökére támaszkodó férfi, 1925 körül Man Leaning His Elbow, c.1925 60 x 43 cm Pasztell, papír Pastell on paper Jelezve balra lent Signed lower left: Scheiber H. 2 n

Részletesebben

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA Kieselbach Galéria, Budapest, V. Szent István krt. 5. Telefon: 00-36-1-269-3148, 00-36-1-269-3149, Fax: 00-36-1-269-2219

Részletesebben

Vásárlási feltételek az árveréseken

Vásárlási feltételek az árveréseken Vásárlási feltételek az árveréseken 1. A Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház 1023 Budapest, Zsigmond tér 13. (továbbiakban: Ház) az árverési tárgyak tulajdonosa(i) vagy eladásra jogosultja(i) (továbbiakban:

Részletesebben

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction 90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction Kiállítás On View 2011. november 23-tól december 4-ig, naponta 10 18 óráig Árverés Sale 2011. december 5-én, 17 órától: festmények és szobrok, 1 177.

Részletesebben

Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948)

Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948) Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948) Az itt tárgyalandó közel hat évtized három fontos korszak a magyar képzőművészet történetében. Összefügg mindez Magyarország történelmi helyzetével, másrészt

Részletesebben

- 2 - Művészeti hagyatékát méltánytalanul kezelte és kezeli az utókor.

- 2 - Művészeti hagyatékát méltánytalanul kezelte és kezeli az utókor. - 1 - TARTALOM Előszó 2-3. oldal A Barzó család. 4-9. oldal Barzó Endre művészi életútjának kezdetei.10-11. oldal A főiskolás évek és a miskolci művésztelep 12-21. oldal A római iskola és hatása.. 22-24.

Részletesebben

Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY. (1906 1944) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig

Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY. (1906 1944) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY (1906 1944) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig Kilátás a műteremből 1934 körül olaj, vászon, 69x56 cm Halász 1934

Részletesebben

Jótékonysági aukció 2011 október 8.

Jótékonysági aukció 2011 október 8. Jótékonysági aukció 2011 október 8. Árverési szabályzat A MÖBELKUNST Lounge70 Kft. (1054 Budapest,Ferenciek tere 4.) a továbbiakban: Lebonyolító a jelen katalógusban szereplő időpontban és helyszínen árverést

Részletesebben

2012. június 7-én 18 órakor fotók, mutárgyak, bútorok, szonyegek on 7th June 2012 at 6 p.m. photos, objects, furnitures, carpets

2012. június 7-én 18 órakor fotók, mutárgyak, bútorok, szonyegek on 7th June 2012 at 6 p.m. photos, objects, furnitures, carpets 2012 th Május 23-tól 26-ig, valamint május 29-tol június 4-ig minden nap 10-18 óra között from 23rd to 26th May, and from 29th May to 4th June daily from 10 a.m. to 6 p.m. 2012. június 7-én 18 órakor fotók,

Részletesebben

Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1

Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1 Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1 A Bohócok világa szóösszetétellel egy Kosztolányi-cikk címét idézem, mely 1906 nyarán jelent meg a Budapesti Naplóban. A fővárosba

Részletesebben

IX. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.02.27. 18 óra

IX. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.02.27. 18 óra Csók István Antikvitás IX. ÁRVERÉS Csók István Antikvitás 2012.02.27. 18 óra A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS IX. ÁRVERÉSE 2012. FEBRUÁR 27. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS 1052, BUDAPEST,

Részletesebben

Turner megpillantja Itáliát Viva La Aviva! Capa hazatérése Való világ A testtudat szabásmintái A rendszerváltás 20 éve körkérdés

Turner megpillantja Itáliát Viva La Aviva! Capa hazatérése Való világ A testtudat szabásmintái A rendszerváltás 20 éve körkérdés XX. évf. 11. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 635 Ft Turner megpillantja Itáliát Viva La Aviva! Capa hazatérése Való világ A testtudat szabásmintái A rendszerváltás 20 éve körkérdés Vojnich

Részletesebben

1. BEÖTHYNÉ-STEINER ANNA (1902-1985) KOMPOZÍCIÓ / COMPOSITION ceruza, gouache, karton / pencil, gouach on cardboard jelzett / signed: BAS.

1. BEÖTHYNÉ-STEINER ANNA (1902-1985) KOMPOZÍCIÓ / COMPOSITION ceruza, gouache, karton / pencil, gouach on cardboard jelzett / signed: BAS. 1. BEÖTHYNÉ-STEINER ANNA (1902-1985) KOMPOZÍCIÓ / COMPOSITION ceruza, gouache, karton / pencil, gouach on cardboard jelzett / signed: BAS 25*18,5 cm 1 2. KASSÁK LAJOS (1887-1967) KOMPOZÍCIÓ, 1920 / COMPOSITION,

Részletesebben

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből A Selection from the Antal Lusztig Collection Rippl-Rónai József József Rippl-Rónai Válogatás az Antal

Részletesebben

A Rippl-Rónai tanítványok Rippl-Rónai művészetének hatása az 1910-es években Kaposváron

A Rippl-Rónai tanítványok Rippl-Rónai művészetének hatása az 1910-es években Kaposváron Somogyi Múzeumok Közleményei 18: 337 354 Ka pos vár, 2008 A Rippl-Rónai tanítványok Rippl-Rónai művészetének hatása az 1910-es években Kaposváron Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága H-7400 Kaposvár, Fő

Részletesebben

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Publication date 2002 Szerzői jog 2002 Enciklopédia Kiadó Copyright 2002, Enciklopédia

Részletesebben

KISGRAFIKA. Horváth Hermina metszete, Op. 177 (2002), 120 90. Palásthy Lajos: Búcsúzunk szerkesztőnktől: dr. Soós Imre életútja

KISGRAFIKA. Horváth Hermina metszete, Op. 177 (2002), 120 90. Palásthy Lajos: Búcsúzunk szerkesztőnktől: dr. Soós Imre életútja KISGRAFIKA 52. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben