Elnökségi ülés Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek ősszel újra megnyílnak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elnökségi ülés Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek ősszel újra megnyílnak"

Átírás

1 2012. augusztus - IV. évf. 8. szám Elnökségi ülés Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek ősszel újra megnyílnak A Vértes-Gerecse Közösség elnöksége augusztus 1. napján tartotta ülését Tatán a munkaszervezet irodájában. A napirendi pontok szerint döntést hoztak a III. tengelyes Falumegújítás és fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése jogcímeknél a célterületenkénti maximális támogatásokról, valamint a Vértes-Gerecse Közösségnél alkalmazandó pontozásról is az alábbiak szerint. A pályázatokat októberben lehet majd benyújtani, de ez egyenlőre még nem hivatalos információ. Falumegújítás és fejlesztés Célterületenként támogatható tevékenységek és maximális támogatási összegek. Figyelem! Egy pályázó maximum 16 millió Ft-ot igényelhet abban az esetben is, ha több célterületre pályázik! 1.célterület: helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújításra, korszerűsítésre, új épületrész kialakítására. maximálisan igényelhető támogatás: ,- Ft 2. célterület: a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésekre. maximálisan igényelhető támogatás: ,- Ft 3. célterület: alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére. maximálisan igényelhető támogatás: ,- Ft 4. célterület: kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére. maximálisan igényelhető támogatás: ,- Ft 5. célterület: sport-, bmx-, gördeszkapálya kialakítására, fejlesztésére. maximálisan igényelhető támogatás: ,- Ft Vidéki örökség megőrzése Célterületenként támogatható tevékenységek és maximális támogatási összegek. Figyelem! Egy pályázó maximum 16 millió Ftot igényelhet abban az esetben is, ha több célterületre pályázik! 1. célterület: helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén aa) az építmény, építményrész külső felújítására, ab) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény, építményrész belső felújítására, korszerűsítésére,

2 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus 2. ac) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására, ad) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására, ae) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó zöld felület rendezésére, létrehozására, felújítására, af) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására. maximálisan igényelhető támogatás: ,- Ft 2. célterület: a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására ba) természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására, bb) természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára. maximálisan igényelhető támogatás: ,- Ft 3. célterület: az 1. és 2. célterület alapján megvalósított fejlesztéssel összefüggésben helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására: ca) tanösvény, tematikus út, túraútvonalak kialakítására, cb) tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről, cc) helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére. maximálisan igényelhető támogatás: ,- Ft 4. célterület: építmény, építményrész helyi védetté nyilvánítása érdekében a helyi építmények felmérésére, a helyi védettségről szóló önkormányzati rendelet előkészítésére, amennyiben az így védetté nyilvánított építmények közül legalább egy építmény felújítása megvalósul. maximálisan igényelhető támogatás: ,- Ft Jó hír a pályázóknak, akik elmulasztották benyújtani tavaly december végéig az első kifizetési kérelmüket Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 76/2012. (VII. 27.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, mely rendezi azon pályázók helyzetét, akik elmulasztották a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül benyújtani első kifizetési kérelmüket. A Vértes-Gerecse Közösség esetében ez elsősorban a áprilisában májusában támogatási határozatban részesült, Mikrovállalkozás fejlesztés, illetve Turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímek ügyfeleit érinti. A Vhr. 24. (1) bekezdésétől eltérően, azon ügyfél, akire az alábbiak együttesen teljesülnek jogosult a Vhr. 24. (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül (mely szerint a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával el kell számolni) legkésőbb december 31. napjáig olyan első kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő összeg is elszámolásra kerül (a határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye): a támogatási kérelmet a 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján január 12. napjával bezárólag, a 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet alapján december 21. napjával bezárólag nyújtotta be a 76/2012. (VII.27.) VM rendelet hatálybalépésekor, tehát július 28. napján a Vhr. 24. (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt a Vhr. 35. (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. (9) bekezdésében foglalt bármelyik döntés még nem emelkedett jogerőre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban. A munkaszervezet valamennyi érintett figyelmét felhívta erre az utolsó lehetőségre. Amennyiben nem élnek vele, úgy az MVH visszavonja a támogatási határozatot, azaz elesnek a támogatástól. Turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímre beérkezett pályázatok július 31-i beadási határidővel 14 db pályázat érkezett be a Vértes-Gerecse Közösséghez öszszesen 210 millió Ft támogatási igénnyel. A Vértes-Gerecse által érintett 5 kistérség mindegyikében szeretnének turisztikai szolgáltatásokat fejleszteni, összesen 13 településen. 8 pályázó szeretne kialakítani turisztikai szálláshelyet, hárman ifjúsági szálláshelyet, hárman pedig bor- illetve agroturisztikai szolgáltatásokat szeretnének kialakítani. A pályázatok feldolgozása már elkezdődött és szeptember hónap folyamán már megkezdődnek az előzetes helyszíni szemlék is, döntés pedig előre láthatóan év végéig fog születni.

3 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus 3. Figyelem! Új arculati kézikönyv nyertes pályázóknak Megjelent a 97/2012 (VIII.15.) IH Közlemény A Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről címmel. Az arculati kézikönyv és a kapcsolódó vektorgrafikus állományban letölthető file-ok a hu weboldalon a Dokumentumok menüpont alatt a Vidékfejlesztési Minisztérium Hirdetmények, közlemények rovatában tölthetők le. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program intézkedései keretében támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről szóló 15/2009 (IV. 9.) IH közlemény fenti IH közlemény megjelenésével egyidejűleg hatályát veszíti. Tájékoztató fórumot tartottunk a kifizetési kérelmekről Héregen A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség tájékoztató fórumok tartásával szeretné elősegíteni, hogy évben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER, valamint III. tengely program keretében támogatásban részesült szervezetek, projektek megvalósítása sikeres legyen, a támogatott projektek megvalósítása során a lehető leghatékonyabban hívhassák le a támogatásokat, a pénzügyi elszámolások megfelelő módon előkészítettek legyenek és visszafizetési kötelezettség nélkül zárhassák le beruházásaikat, fejlesztéseiket. A fórumok helyszínéül mindig más település ad otthont, augusztus hónapban Héreg településre került sor. A tájékoztató fórumon szép számmal jelentek meg érdeklődők és nemcsak a környező településekről jöttek. A fórumon az alábbi témákban hallhattak tájékoztatást: kifizetési kérelmek összeállítása, mire kell figyelmet fordítani, a kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek, projektzárás követelményei, helyszíni szemlékről tudnivalók. Végül az egyedi kérdések megvitatása történt, szándék szerint kérdés nem maradt megválaszolatlanul. Ne feledjék augusztus december 31-e között lehet kifizetési kérelmet benyújtani a területileg illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz!

4 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus 4. Vércse gyümölcsei Vértestolnai stációk augusztus 20-i felszentelése Vértestolna területére 1733-tól gróf Eszterházy József katolikus németeket telepített, a templom megépítése 1749 környékén történt. A hitélet mindig fontos volt az itt élőknek, így építették fel 1938-ban a stációsort. Sajnos a háború során az építmények megsemmisültek, kivéve a kálvária kőfeszülete, kőfala. A településen élőknek régóta dédelgetett álma volt a szinte teljesen megsemmisült stációk helyreállítása. Ez az álom LEADER pályázati lehetőség keretében beteljesülhetett. A Vértestolnai Németek Hagyományőrző Egyesülete év őszén pályázott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség által meghirdetett Vércse kincse értékek megőrzése, bemutathatósága célterületben. A pályázat sikeresnek bizonyult, amelynek keretében 2,4 millió forint támogatásban részesült a projekt. A zarándokhely István király napján, augusztus 20-án felszentelésre kerülhetett. A stációk hagyományos német nemzetiségi stílusban visszaépítésre kerültek, a kálvária kőkeresztjének és annak környékének felújítása, rendezése is megtörtént. A stációkra kerámia kereszt, plakett és dombormű került. A fejlesztés a helyi önkormányzat, a Római Katolikus Plébánia, a vértestolnai és környékbeli civil szervezetek, valamint helyi vállalkozások együttműködésével valósult meg. A pályázó és együttműködő partnerei a fenntartási időszak során a felújított stációkhoz egyházi és világi rendezvényeket szerveznek és részt vesznek a stációk környékének ápolásában. Kömlődi Falunap programjai, eseményei A falunap előkészítéseként csütörtökön egész nap a rendezvénytér előkészítésén dolgoztak a helyi képviselő-testület, Baráti Társaság és a Kömlődért Egyesület, a Polgárőr Egyesület, Sport Klub tagjai, akik terepet rendeztek, sátrat, színpadot állítottak, majd pénteken folytatódott a tér további előkészítése a rendezvényekhez. Elkezdték előkészíteni a másnapi finomságok alapanyagait. A Falunapi program a péntek esti discóval kezdődött. Szombaton reggel a Kömlődi Községi Sport Klub szervezésében elkezdődtek a focipályán férfiak, nők és gyermekek részvételével a labdarúgó mérkőzések. A rendezvénytéren, ezzel egy időben a kézműves sátorban arc,- és kavicsfestéssel, ördöglakat készítéssel, képeslap ragasztással várták a legkisebbeket. A helyszín egy másik pontján elkezdődött a darts verseny is. A kicsik szórakoztatására pörgött a ringlispil, és több sátorban édességet és játékot vehettek. A rendezők közül a főzni tudó, és szerető férfiak elkezdték a sertés,- és birkapörkölt főzését, az ügyes kezű asszonyok a tócsni sütését vállalták, így a dél körül megérkezett vendégeket már az elkészült finomságokkal kínálhatták meg.

5 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus 5. Immár több éve Kecskédről egy lelkes csapat halászlével és sült hallal látja vendégül a rendezvényen résztvevő vendégeket. A nap folyamán több száz tócsnit sütöttek, melyeket mind egy szálig elfogyasztottak a község lakói, és a meghívottak. Kissé távolabb megkezdték a munkát a főzőversenyen résztvevő csapatok, melyek között több település is képviseltette magát. A Falunap programját a Kömlődi Mini Majorettek kezdték, majd a polgármester ünnepélyes megnyitója következett. Színesítette a műsort a Kisbéri Majorettek előadása is, ezt követte a nagy érdeklődést kiváltó Sipos F. Tamás koncertje. Fellépett az Avesta Orientális tánccsoport Szárligetről, ezt követte Áprily Géza, aki gyermekműsorával varázsolta el a kicsiket. A fiatalok és a férfiak körében nagy sikert aratott a Zumba fitness. Ezután a Tánckoktél Táncstúdió produkciója következett. Áprily Géza ismételt fellépésével a felnőtteket szórakoztatta, a Tihany vándorszínpad ismert operetteket adott elő. Ezt követte a Trapper Band rock koncertje, majd az utcabál, ami egészen vasárnap hajnalig tartott. Rendezvényünket jelenlétükkel megtisztelték : - Megyei Közgyűlés Elnöke - Környező települések polgármesterei - A helyi és a szomszédos települések vállalkozói, akik támogatták és szponzorálták a rendezvényt. A rendezvény sikerét jellemezte, hogy a nap folyamán folyamatosan több száz ember volt jelen az eseményen. A visszajelzések alapján a Falunap rendezvényei sikeresek voltak. A beszámolót Fojtek Mihály a Kömlődért Közhasznú Egyesület elnöke készítette. Vércse táborok Alternatív napközi Retyerutya tábor Csákberény, Söréd, Csókakő települések összefogásával A három hetes Retyerutya tábor alternatív napköziként, délután óráig tartó elfoglaltsággal működött a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 3 településének, civil szervezeteinek összefogásával Csákberényben kezdődött, Söréden folytatódott , majd Csókakőn között fejeződött be. A programok a tervezett tematika szerint zajlottak, a gyerekek érdeklődő, aktív részvételével. A táborban résztvevők létszáma Csákberényben 77 fő, Söréden 50 fő, Csókakőn 50 fő volt. Csákberény A napi programok a templomban kezdődtek, ahol bibliai történeteket hallhattak a gyerekek, melyek történetei kapcsolódtak a tábor üzeneteihez (egymásra való odafigyelés, segítés, támogatás, környezetünk óvása). Utána különböző kézműves foglalkozásokban vettek részt a gyermekek. Volt agyagozás, fafaragás, virágkötés, batikolás, tetoválás ceruzával. Természetesen játék is volt a a programok között. Napközben a kéz, este a láb kapott főszerepet. Moldvai táncot tanultak a gyerekek. Fabatkát ért a jócselekedet, a tevékenységekben való aktív részvétel. Ezt egész héten lehetett gyűjteni. Egy napot a Boglár tanyán töltöttünk, ahol természetismereti foglalkozás volt, majd betekinthettek a gyerekek a tanya életébe. A tábort koncert zárta. Az előadás előtt értékeltük a heti tevékenységeket, majd név szerint szólítva kiosztottuk az okleveleket és hozzá mindenkinek egy kis apró ajándékot. A táborban készült munkákból kiállítást készítettünk a án megrendezett csákberényi Hagyományőrző Családi Napon, ahol a nagyközönség is ízelítőt kaphatott táborunk életéből. Söréd Kézműves foglalkozásokkal töltötték a délutánok nagy részét a gyerekek. Nemezeltek, megismerték a papírmerítés technikáját. Volt üvegfestés, ruhafestés, kézimunkázás, gyöngyfűzés, agyagozás, arcfestés. Papírból lampionok, bőrből ékszerek, kulcstartók készültek. Az élőzenés táncháznak és az interaktív mesélésnek is

6 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus 6. nagy sikere volt. Volt egy kirándulós nap, amikor lovas kocsival a szőlőhegybe ment a tábor apraja-nagyja, ott sportversenyekkel, játékkal töltötték el az időt. a napot szalonnasütéssel zártuk. A gyerekek aktívan, és láthatóan örömmel vettek részt egész héten a programokban. Csókakő Mesével indultak a napok, majd következtek a kézműves foglalkozások. Megismerhették a gyerekek, hogy milyen sokoldalú a papír, hogyan lehet dobozból makettet készíteni, milyen módon készül a gyertya. Volt batikolás, gyöngyfűzés, üvegfestés, agyagozás. Egyik délután a csókakői várhoz kirándult a tábori sereglet, ahol megismerték a vár történetét, majd kipróbálhatták milyen nehéz sport az íjászat, lovagolhattak, számháborúztak. Az is kiderült, hogy a vár alatt sütött szalonna finomabb, mint az otthoni. Az interaktív mese, a táncház és a népdalaink világa is nagy tetszést aratott. A táborzáró előadásra a vár alatti téren került sor, ahol a gólyalábas vásári komédiát a vendégségbe érkező csákberényi és sörédi gyerekek is megtekintették. Egymásra odafigyelő, segítő magatartás jellemezte a gyerekeket, a vidám hangulat, a tevékeny, alkotó légkör jó közösséggé alakította a táborozókat. A környezettudatos szemlélet formálását segítettük azzal, hogy szelektíven gyűjtöttük a szemetet, sok természetes, újrahasznosított anyagot használtunk. A tábori helyszíneket a települések önkormányzatai (Söréden, Csókakőn), és a református egyház (Csákberény) biztosították. A Rendezvény Kellék Kft-től bérelt sátrak a szabadban való tevékenységek feltételeit szolgálták. A tábor ideje alatt napi egyszeri étkezés (uzsonna) volt biztosított a gyerekek számára. Sokan járultak hozzá önkéntes munkájukkal a tábor sikeréhez. A beszámolót dr. Kovács Krisztinától a Csákberényért Alapítvány elnökétől kaptuk. A helyi- és tájfajták jelentősége és elterjedésük elősegítése - műhelykonferencia Meghívást kaptunk a Tóth Kálmán Népfőiskola (Komárom- Koppánymonostor) Hiszek Nándor Önfenntarthatósági Kollégiumának rendezvényére. A konferenciát Ötvösné Horváth Gyöngyi agrár közgazdász, a Hiszek Nándor kollégium vezetője nyitotta meg. 1. Első előadóként Dr. Rodics Katalin beszélt a biodiverzitás jelentőségéről, annak védelméről, különös tekintettel a tájfajtákra. Először a Biológiai Sokféleség Egyezményről beszélt, amelynek csak egy része az agráriumra vonatkozó biodiverzitás. Az egyezmény a Föld minden élő organizmusára, élőhelyére vonatkozik, amelynek 3 pillére van: élőhely-védelem, fenntarthatóság, hasznosítási területek. Példaként a Nagoya jegyzőkönyvet említette, amely az egyezmény hatására egy indiai közösségnek adta vissza a jogát a saját növényükhöz, melyet egy multinacionális cég szabadalmazott a fehérvérűség legyőzésére. A szakember sajnálattal állapította meg, hogy az egyezményhez fűzött remények nem váltak be, a gyakorlatban a végrehajtás nem hatékony, így a 2010-ben megfogalmazott célkitűzések szinte változatlanul kerültek megfogalmazásra a 2020-ig szóló tervezésbe. Ennek okait részletesen elemezte az előadó. Korunk legnagyobb problémáit sorolta fel, amely az élet minden területén hátráltató tényező: a társadalom erkölcsi válsága, önző és elkényelmesedett életmód, a tőke uralma a folyamatokon, a lassú növekedésű fajok (bálna, elefánt, erdők) pusztítása. Emiatt az utolsó évben eltűnt a termőföld és a vizes élőhelyek 50%-a, 40% faj kihalt. Felborult a mezőgazdaság egyensúlya. Már nem cél az egészséges élelmiszer előállítása, csak a gazdasági érdekek mozgatnak mindent ami a termesztési folyamatokra is értendő, és még a gyógyszeripar is érdekelt benne. A húsfogyasztás világviszonylatban megnőtt, pedig 1 kg hús előállításához ötször több vízre van szükség, mint 1 kg gabonáéhoz. A termőföldön kívül a víz a legnagyobb kincsünk, ami nem pótolható. A GMO növények terjedésével a beporzó fajok száma lecsökkent. A multik egyöntetű termékre törekvése miatt a gyümölcsfajták száma megtizedelődött, az intenzív termesztési módok miatt az élelmiszerek tápanyag értéke leromlott. Szinte csak vizet és kemikáliát kapunk a pénzünkért paradicsom, paprika néven. Az államilag elismert fajták közé nem kerültek be a tájfajták, amelyek már a vetőmag és szaporítóanyag manipulációjával is hátrányba kerültek. Pl. az elmúlt évek ültetvénytelepítési feltételeinek magyar szaporítóanyag ellátó szervezet nem felelt meg, csak Holland. Ezzel a hazai zöldség,- gyümölcstermesztés is válságba kerül. Hatalmas mozgatóerők munkálkodnak a háttérben, mivel

7 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus 7. a mezőgazdaság használja fel legtöbb energiát a szállítmányozási ágazat után, amely Katalin megfogalmazása szerint 22 ezer rabszolga munkájával egyenértékű. Az alternatív energiahasznosítás pedig elmaradást mutat az igényekhez és lehetőségekhez képest. 2. Ezután Táj(gyümölcs)fajták jelentőségéről, a gyümölcstájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről tartott tartalmas, részletes ismertetést Szani Zsolt. Főként a 27/2012 (III.24.) VM rendelet új lehetőségeiről beszélt. A magyar szabályozás az évi UPOV egyezményen alapul. Erre épül a évi LII törvény, melynek általános rendelete a 40/2004. FVM rendelet, amelyből kimaradtak a tájfajták méltányos elvű elismerésének, hasznosítási gondolatai. Ezt pótolta a 27/2012 (III.24.) VM rendelet, de jelenleg még egyetlen bejelentés sem érkezett hazai tájfajta nyilvántartásba vételére. Előadásában ismertette a Komáromhoz és környékéhez kötődő nevesebb gyümölcsészeket, így Takáts Sándor piarista szerzetest. Az ő legnagyobb munkássága abban állt, hogy mezőgazdasági szemléletben bebizonyította, a török uralom több hasznot is hozott a magyarok életébe (zöldségféléket hoztak be, gyümölcsösöket óvtak meg), miközben a császári hadak éppen a pusztításukról voltak elhíresülve. Fényes Elek feltárta a járásokban a legjelentősebb gyümölcsfajtákat. Körzetünket tekintve Neszmély a szőlőhegyekben megtalálható nagymennyiségű dióval, körtével, almával emelkedett ki, míg Kocs a nagy szemű cseresznyével. Ez és a korai körte kuriózum volt a császári udvarban, amelynek szaporítóanyagáért sokan versengtek (néha még korrupciós célokra is felhasználták). Kováts József lelkész azért emelkedett ki kortársai közül, mert a hittan mellett a gyerekeket megtanította az oltás tudományára, illetve minden ministránsnak egy fát kellett ültetnie a templomkertbe. Sok helyen elterjedt ez idő tájt, hogy a gyerekeknek az első osztályban el kellett ültetni egy oltványt, amelyet 4 évig kellett nevelgetnie, majd hazavihette. A gyümölcsösnek, kertészkedésnek hatalmas szerepe van a családok összetartásában is. Tatán Miklós napon gyümölcskiállítást tartottak minden évben. 3. Ebéd után a tápiószelei Növényi Diverzitás Központ tevékenységét mutatta be Ponicsánné Gyovai Ágnes. Ő pedig jogszabályi háttérként a zöldség tájfajta rendelet jelentőségéről beszélt, amit a gyakorlatban alkalmazhatnak a kiskert tulajdonosok. Legfontosabb feladatuk a génfeltárás, génbank létrehozása, a szaporító anyagok biztonságos tárolása (aktív 4-5 celsius fokon, mélyhűtött mínusz 20 celsius fokon, és szövettenyészetben pl. burgonya és a gumósok), ismeretterjesztés. EURIX adatbázisban a magyar lista is megtalálható, de készül a bővített honlapjuk, amelyen fent lesznek az összes magyar tájfajták, amelyből mintájuk van. Tápiószelén 86 ezer fajt tartanak nyilván, kb. 100 ezer mintájuk van, amelyet igény esetén továbbszaporításra ki lehet kérni az intézettől. Cserébe a termesztési tapasztalatok leírását várják, amely segít a későbbi termesztő helyek megállapításában, segít abban, mely fajtákat tudnak javasolni a biokultúrás termesztésekbe. Legkedveltebb fajták továbbszaporításra a paradicsom, paprika, bab, cékla, saláta, pézsmatök, kukorica, hagyma, csicsóka, uborka. A gond az, hogy a legtöbb esetben a térizolációs módszert kell alkalmazni a biztonságos vetőmag érdekében, és vannak olyan laikus termesztők, akik nem tudnak magot fogni, csak termesztik, és elfogyasztják a kihelyezett magokat. Ezek a tapasztalatok vezetnek oda, hogy szabályozni fogják jövőre a magkihelyezés feltételeit is, különben veszélybe kerül a pályázatban vállaltak teljesítése (2000 db mag/faj készlettel fognak rendelkezni 2014-re). A 65/2011-es VM rendelet a zöldségfajtákról szól. A vonatkozó növényeket akár hungarikumként is fel lehetne fogni, ezeknek a felkutatása folyamatos tevékenységük. Bárhova kimennek kiskertekbe, ahonnan bejelentés érkezik, hogy a szülőktől, nagyszülőktől örökölt vetőmagból fognak fel jövőre is vetőmagot, így minimum éve egy bizonyos tájfajtával dolgoznak. Az intézmény partnerségben fel tudja vállalni a kutatásokat, gyűjtéseket, felszaporításra mintakertek létrehozását is. 4. Végezetül összefoglalót kaptunk egy megvalósult NÖDIK projektekről, amelyben a Budakeszi Biokultúra Egyesületből átalakult Öko Forrás Alapítvány tagjaival dolgoztak együtt a NÖDIK munkatársai. Megismerhettük, milyen hatása volt a közösség életére a partnerségnek. A műhelymunkának a MAG-Ház adott otthont, amelyet Monostori Éva, az egyesület vezetője, a ház megálmodója mutatott be a jelenlévőknek.

8 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus 8. Szakmai úton Nyitrán A NAKVI szervezésében nyílt lehetőség a Vértes-Gerecse Közösség egy munkatársának részt venni Nyitrán a Nemzetközi Agrokomplex Vásáron. A Közösséget Pál Melinda képviselte. Az egész hétvégés vásáron MNVH- NAKVI HACS szervezetek képviselői vettek részt. A standok pultjaira helyi termékek, kiadványok kerültek. A Vértes-Gerecse Közösségtől kiállítási tárgyakat vittünk, továbbá kiadványokat. Kiadványokat vitt minden szervezet, amelyek a hét végére teljesen el is fogytak. Sajnos legtöbbünknek csak magyar nyelvű kiadványai voltak, de így is elvitték a látogatók. A vásár egész területén több kiállító, elsősorban mezőgazdasági kiállítók vettek részt. Az udvar megtelt mezőgazdasági gépekkel, traktorokkal, valamint talajművelőket lehetett megnézni, esetleg kipróbálni. A programokat tekintve pénteken került sor a magyarországi népviseletek bemutatójára, amely bemutató igen jól sikerült. A Vértes-Gerecse Közösség a felvidéki Magyarbődről származó viseletet mutatta be, amely viseletet a tardosi Vörösmárvány Táncegyüttestől kaptuk. Köszönet érte ezúton is. Aznap este állófogadásra voltunk hivatalosak, a szlovákiai hálózat, amely a magyar MNVH-nak felel meg, fotópályázatot írt ki a szlovák HACS-ok számára, ezen az esten a pályaművek kerültek levetítésre. Szombaton szabadprogramként városnézésre volt lehetőség, templomokat és a várat volt lehetőségünk megnézni. Vasárnap délutánig tartott a vásár, a hazautazásra ezt követően került sor. A tapasztalatom alapján összességében hasznosnak látom ezt a szakmai utat, mivel egy szlovákiai HACS nyitottnak mutatkozott egy jövőbeli partnerséggel a Vértes-Gerecse Közösséggel, továbbá a kiadványok által sokan találkozhattak a Közösség nevével.

9 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL augusztus 9. PÁLYÁZATFIGYELŐ Rajzolj kutatót! Kiíró:Tempus Közalapítvány Határidő: Egész Európában egy napon, szeptember 28-án tartják az Európai Kutatók Éjszakáját. Az egész éjszakás esemény célja a kutatás és tudomány népszerűsítése a laikusok körében, illetve, hogy vonzóbbá váljon a kutatói életpálya a fiatalok számára. Ezért olyan fesztiváljellegű, szabadtéri eseményeket, interaktív találkozókat és versenyeket rendezünk, amelyek minden korosztálynak szólnak. Idén is a Tempus Közalapítvány koordinálja a magyarországi rendezvényeket számos felsőoktatási intézménnyel és kutatóintézettel együttműködve. Az eseményhez kapcsolódóan a Tempus Közalapítvány meghirdeti a Rajzolj kutatót! pályázati felhívását. Olyan A3-as méretű képzőművészeti alkotásokat, (festmény, grafika, kollázs, montázs, digitális technika) várunk, amelyek kutatót/kutatókat ábrázolnak munka közben (kutatás, kísérletezés, felfedezés, egy új találmány kipróbálása stb.). A rajzversenyen három kategóriában lehet pályázni: I. kategória: 6-12 éves diákok II. kategória: éves diákok III. kategória: 18 éven felüli, felsőoktatásban tanuló hallgatók. Egy pályázó csak egy rajzzal pályázhat! A rajzokat vagy festményeket postán juttassátok el a következő címre: Tempus Közalapítvány, 1438 Budapest 70, Pf A borítékon tüntessétek fel: Kutatók Éjszakája - rajzpályázat! További információ: Borsosné Polónyi Orsolya ( tpf.hu, tel.: ) A jó pap is holtig tanul Kiíró: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Határidő: A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus esszéíró pályázatot hirdet a felnőttképzésben részvevő 50+ korosztály számára! A pályázat célja, a dolgozatokon keresztül bemutatni a felnőttkori/időskori tanulás életminőség alakító hatását, a tanulás hozta változásokat, segítse a hasznosítható tapasztalatok átadását. A pályázó írásában fejtse ki a tanulásra indító okokat, a döntés hátterét, miért éppen a választott képzésben vesz/vett részt. Döntését hogyan fogadta a család, a barátok, szűkebb és tágabb környezete? A tanulás folyamán kapott-e és milyen segítséget a családtól (unokáktól), a képzési helytől vagy máshonnan? Mennyiben és miben változott meg addigi életritmusa, életvitele? Miben voltak nehézségei és hogyan sikerült fölülemelkedni ezeken? Milyen új kapcsolatok születtek a tanulás során, ezek csak a tanulásra vonatkoznak? stb A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus - együttműködő partnereivel - díjazza a kuratórium által legkiválóbbnak ítélt pályamunkákat: megjelenésüket a SZÍN Közösségi Művelődés c. folyóiratában biztosítja, illetve a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus honlapján. A pályázatok beadására vonatkozó tudnivalók: Terjedelem: A/4-es méret, minimum 2 oldal, maximum 6 oldal A pályázaton szerepeljen a név, cím, elérhetőség: telefon, A pályázattal kapcsolatos információkért Tóth Erzsébet Koordinációs osztályvezetőhöz fordulhatnak: IN- GYENES A pályázat beérkezésének határideje: szeptember 14. A pályázatokat elsősorban elektronikus úton várjuk az alábbi címen Postai cím: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 1011 Budapest, Corvin tér 8. (Postai küldés esetén a borítékra írják rá: A jó pap is holtig tanul) Visegrádi Négyek 2012 / Standard Grand Kiíró: International Visegrad Fund Határidő: A támogatási keret: euró. A pályázatok beküldésének határideje: szeptember eurótól lehet kérvényezni az egy éves / standard pályázatra. Pályázhatnak: a Cseh Köztársaságból, Magyar Köztársaságból, Lengyel Köztársaságból, és a Szlovák Köztársaságból természetes személyek, intézmények és szervezetek konzorciumai A jelentkezési lapokat a e- mail címre kell küldeni. Honlap: A jóváhagyott költségvetés és a rendelkezésre álló források szerint az Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására fordíthatók, az alábbi területeken: 1. kulturális együttműködés 2. tudományos eszmecserék és kutatások 3. oktatás 4. diákcsere 5. határokon átnyúló együttműködés 6. turizmusra fordító támogatás Az Alap pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja meg a projekt összköltségének az 50%-át, beleértve a pályázó saját természetbeni hozzájárulását, vagy más, társfinanszírozó alanyok természetbeni hozzájárulását. A költségvetést 12 hónapra tervezik, még ha a pályázat a tervek szerint tovább is tartana. Büszke vagyok a nagyszüleimre/unokáimra Kiíró: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Határidő: A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus pályázatot hirdet mini filmek készítésére, melynek témája: Büszke vagyok a nagyszüleimre illetve Büszke vagyok az unokámra. A pályázat célja, hogy a filmek segítségével az unokák elmondják: nagyszüleik melyik cselekedete, tulajdonsága, speciális tudása, életének melyik fontos eseménye, története az, amelyre ő is büszkeséggel tekint, amelyről barátainak is szokott mesélni, amelyet szeretne megtanulni, másoknak megmutatni. A nagyszülők meséljék el, hogy unokájuk eddigi eredményei, tervei, tulajdonságai, tettei közül melyek azok, amelyek miatt büszkén mesél róla másoknak, és amelyek miatt bízik a fiatal boldog és sikeres pályafutásában, életében. A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg: - Első kategória: Büszke vagyok a nagyszüleimre - Második kategória: Büszke vagyok az unokámra A pályázaton résztvevők az első kategóriában 30 év alattiak, a második kategóriában 50 év felettiek lehetnek. Pályázati tudnivalók: A filmek készülhetnek kamerával, digitális fényképezőgéppel vagy kamerás mobillal. Terjedelmük nem lehet hosszabb 3 percnél. A pályázattal kapcsolatos információkért Terbe Rezső informatikushoz fordulhatnak:

Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15.

Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15. 2012. szeptember - IV. évf. 9. szám Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15. Mindkét jogcím esetében egy pályázó egy projekt

Részletesebben

CIVILEK A VIDÉKÉRT - NEKIK SIKERÜLT -

CIVILEK A VIDÉKÉRT - NEKIK SIKERÜLT - CIVILEK A VIDÉKÉRT - NEKIK SIKERÜLT - CIVIL SZERVEZETEK LEADER FEJLESZTÉSEI A VÉRTES-GERECSE KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN 2011-2013 Bemutatkozik a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Egyesületünk 2008. szeptember

Részletesebben

Felügyelő Bizottsági és Elnökségi ülés

Felügyelő Bizottsági és Elnökségi ülés 2012. május - IV. évf. 5. szám Felügyelő Bizottsági és Elnökségi ülés A Vértes-Gerecse Közösség Felügyelő Bizottságának elnöke, Bódis Jánosné 2012. május 8-ra, az egyesület tatai irodájába hívta össze

Részletesebben

Fejlesztési tervekben gazdag vidékfejlesztési. tatabányai kistérségek településein. Április elsejétől kifizetési kérelem benyújtási időszak

Fejlesztési tervekben gazdag vidékfejlesztési. tatabányai kistérségek településein. Április elsejétől kifizetési kérelem benyújtási időszak 2011. március - III. évf. 3. szám Fejlesztési tervekben gazdag vidékfejlesztési fórumok a tatai és tatabányai kistérségek településein 2011. március 7-én Vértestolnán a Művelődési Házban zajlott a fórum.

Részletesebben

Közgyűlés. Ismét LEADER. 2011. augusztus - III. évf. 8. szám. 2011. augusztus 29-én, hétfő délután Várgesztesen

Közgyűlés. Ismét LEADER. 2011. augusztus - III. évf. 8. szám. 2011. augusztus 29-én, hétfő délután Várgesztesen 2011. augusztus - III. évf. 8. szám Közgyűlés 2011. augusztus 29-én, hétfő délután Várgesztesen tartotta egyesületünk soron következő közgyűlését. Az összehívásra több szempont és feladat miatt volt szükség.

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

Elkészült a legújabb kiadványunk

Elkészült a legújabb kiadványunk 2011. június - III. évf. 6. szám Egyesületi alkalmak júliusban Megjelent az 54/2011. (VI.10.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről, melynek értelmében össze kell hívni a közgyűlést. A

Részletesebben

Elnökségi ülés. Tájékoztatók a HVS felülvizsgálatról Vértesbogláron és Vértesszőlősön. 2013. március - V. évf. 3. szám

Elnökségi ülés. Tájékoztatók a HVS felülvizsgálatról Vértesbogláron és Vértesszőlősön. 2013. március - V. évf. 3. szám 2013. március - V. évf. 3. szám Elnökségi ülés A Vértes-Gerecse Közösség Elnöksége március 28-án tartotta az év első ülését. A résztvevők átbeszélték az előző ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Békés megye értékei 2014. március 25-én került megrendezésre a Békés megye értékei címet viselő szakmai nap a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében a Békés Megyei

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 február Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

Elnökségi ülés volt Kömlődön

Elnökségi ülés volt Kömlődön 2010. december - II. évf. 12. szám Elnökségi ülés volt Kömlődön A Vértes Gerecse Vidékfejlesztési Közösség a kömlődi művelődési házban tartotta soron következő elnökségi ülését 2010. 12. 08-án. A napirendi

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN Szervező: Kötegyáni Baráti Kör Egyesület - Lakiteleki Népfőiskola kihelyezett tagozata Időpont: 2015.

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Közösség - Média - Művelődés 2014. konferencia. 14:00-15:00 World cafe - Műhelymunka. és kávé/ebédszünet

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Közösség - Média - Művelődés 2014. konferencia. 14:00-15:00 World cafe - Műhelymunka. és kávé/ebédszünet E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Közösség - Média - Művelődés 2014. konferencia Időpont: 2014. október 16. csütörtök 10-18 óra Helyszín: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, Békés, Jantyik Mátyás

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 március Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Visszatekintés a Hálózatépítés, közösségi kezdeményezések konferenciára

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Visszatekintés a Hálózatépítés, közösségi kezdeményezések konferenciára E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Visszatekintés a Hálózatépítés, közösségi kezdeményezések konferenciára Június 11-én a rekkenő hőség ellenére is több mint háromszáz szakember részvételével zajlott

Részletesebben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben Hírlevél XVI. évfolyam 209. szám 2011. október A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megyei civil szervezetek vezetői találkoztak ismét Szanazugban

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megyei civil szervezetek vezetői találkoztak ismét Szanazugban E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Békés megyei civil szervezetek vezetői találkoztak ismét Szanazugban Immár 21. alkalommal szervezte meg a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete a Békés Megyei

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

Hírlevél 2014. április

Hírlevél 2014. április Hírlevél 2014. április Nyertes turisztikai pályázatok 2.o Tervezhet a Mezöföldi Híd a 2014-2020-as idöszakra 3.o Megyei vidékfejlesztési tanulmányok MNVH-támogatással 5.o Magyar Kézmüves Remek 2014. pályázati

Részletesebben

Hírlevél 2013. október

Hírlevél 2013. október Hírlevél 2013. október Pályázati lehetöség a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2.o Turisztikai tevékenységek ösztönzésére pályázati lehetöség nyílik 3.o Meghívó

Részletesebben

2011. szeptember. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok

2011. szeptember. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXI. évfolyam, 2013. szeptember 7. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Azokért, akik segítségre szorulnak Lépjünk be városunk hajdani kiváló orvosa, Petkovics Tamás bácsi

Részletesebben

CIVIL. Projekt tervezés. Civil parádé Szarvason. Civil rádió FM 98. 7. oldal. 19. oldal! Útmutató az SZJA 1%-ának felajánlásához. 8.

CIVIL. Projekt tervezés. Civil parádé Szarvason. Civil rádió FM 98. 7. oldal. 19. oldal! Útmutató az SZJA 1%-ának felajánlásához. 8. CIVIL FÓRUM 2007. II. Erasmus Mundus 6.oldal Országjárás augusztus 13.oldal Pályázati felhívások 14.oldal Programajánló 20.oldal Civil parádé Szarvason 7. oldal Projekt tervezés és Civil forrásszerzés

Részletesebben

2009. Éves Beszámoló

2009. Éves Beszámoló I/C kötet 1. oldal Zöld Szikla Művészet-és Természetvédő Alapítvány 6800 Hódmezővásárhely, Bolgár u. 9. Tel: 20/ 975 1458 www.zoldszikla.hu e-mail: info@zoldszikla.hu 2009. Éves Beszámoló 2008. december

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. A tartalomból:

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. A tartalomból: E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT A Nemzeti Művelődési Intézet által 2013-ban indított Kulturális Közfoglalkoztatási Program során összesen 11 különböző téma mentén kidolgozott (személyes közfoglalkoztatotti

Részletesebben