C S A J Á G I H Í R L A P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C S A J Á G I H Í R L A P"

Átírás

1 V I I I. É V F O L Y A M, 9. S Z Á M C S A J Á G I H Í R L A P S Z E P T E M B E R CSAJÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA T A R T A L O M : Ú J T A N É V, Ú J I G A Z- G A T Ó C S A J Á G O N T A V A S Z I, N Y Á R I P R O G R A M J A I N K D I Ó H É J B A N S Z E N T M I H Á L Y N A- P I P R O G R A M O K H I V A T K O Z Á S A S Z A B A D S Á G R A R E N D Ő R S É G I T Á J É - K O Z T A T Á S K I M A G Y A R? R E F O R M Á T U S E G Y - H Á Z I H Á Z T Á J I S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y 6 Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K Ú J T A N É V, Ú J I G A Z G A T Ó C S A J Á G O N A Csajági Református Általános Iskola idén kezdte meg kilencedik tanévét. A református iskola hét éven át szolgáló igazgatója, Stampelné Géringer Márta úgy döntött, hogy ettől a tanévtől a székesfehérvári református általános iskolában folytatja tanári pályáját. Búcsúztatása még az évzáró alkalmával megtörtént, de az egész nyarat kirándulásokkal és táborozásokkal együtt még végigvitte, nagy örömére közösségünknek. Új igazgatónak egy éves időszakra az iskola fenntartója, a Csajági Református Egyházközség, az iskola eddigi egyik igazgatóhelyettesét: Mahrné Imrey Máriát nevezte ki a helybéli társszervezetek, kiemelten a tanak áhítatot. A csajági iskolában a nevelés fontos eleme továbbá a közösségi nevelés vagy inkább a közösségi életre való nevelés. Iskolánk vonzó, hiszen más településekről is járnak hozzánk. Az iskola célja pedig az, hogy az itt végzettek aztán alkalmasak legyenek, hogy a legjobb szakmákat tanulják ki valahol egy városi közegben, de sohase felejtsék el a csajági református általános iskolában tanultakat. Ma már nem elég azt mondani, hogy azért jó egyházi iskolába járatni a gyermeket, mert ott rosszat nem tanul, hanem mert ott olyanokat tanul meg, olyanná nevelődik, amilyenné válnia kell mind a család, mind a társadalom jövője érdekében. Hagyományos, hogy ezeken az évnyitó istentiszteleteken esküt tesznek az újonnan érkezett szülői szervezet egyetértésével. Imrey Mária, vagy ahogy a diákok nevezik, Marika néni magyar szakos, vezetői gyakorlatát a balatonfőkajári intézményrész irányításában szerezte meg. Református Egyházának családjával együtt hűséges tagja, aki kiemelten fontosnak tartja a református oktatás művelését úgy, hogy a lehető legmagasabb pedagógiai színvonalon oktatva a református egyházi oktatás legjobb hagyományait is felhasználják a nevelésben. Az iskolai hitélet gyakorlását a hétkezdő áhítatok, a napi csendes percek, a tanári bibliaórák a hittanórákkal harmonizálva jelenítik meg. Mindennek ünnepi alkalma a vasárnapi istentisztelet, amelyeket szervezetten látogatnak a tanulók, és egy hónapban egyszer családi istentiszteletet tartva a meghívott szülőknek is bemutatót tartanak a hittanosok a templomban, az istentiszteleten. Fontos eleme a hitéletnek az ökumenikus szemlélet és gyakorlat is, hiszen a hétkezdő és napi áhítatok reformátusok és katolikusok részvételével történnek, és időről időre a katolikus hitoktatók is tar- pedagógusok és az elsős tanulók is. Megható volt hallani és látni, amikor elsős gyermekeink ezeket a komoly szavakat csicsergik. Hagyományaink közé tartozik, hogy minden ünnepélyes alkalomra meghívjuk választott vezetőinket is, így jelen volt polgármesterünk, Verebélyi Zoltán, aki mint pedagógusunk is hivatalos volt az ünnepélyre. A legszorgalmasabb látogatóink között ott volt dr. Huszár Pál professzor úr, a Magyar Református Egyház elnöke, aki ezúttal is kedves és bölcs mondatokkal tartotta jól a gyülekezeteket. Külön szólt az elsősökhöz is, akik nagy figyelemmel hallgatták szavait. Dusicza Ferenc

2 C S A J Á G I H Í R L A P 2 T A V A S Z I, N Y Á R I P R O G R A M J A I N K D I Ó H É J B A N A Csajági Református Általános Iskola igen tartalmas tavaszi programsorozatot és még tartalmasabb nyári szünidőt tudhat maga mögött. Tavasz beköszöntével márciusban, alig a télűző farsangi mulatság után megtartottuk Kulturális bemutatónkat, melyre tanulóink jelenetekkel, versekkel, tánckoreográfiákkal, néptánccal, citeracsokrokkal készültek. Áprilisban Csendes napot tartottunk a kajári intézményegységgel karöltve. Az alsósok Balatonfőkajáron, a felsősök Csajágon töltötték el ezt a délelőttöt, majd egy közös koncerten vett részt mindenki a csajági művelődési házban. Ezután máris készülhettek ötödikeseink az erdei iskolára, melynek időpontja április vége, május eleje volt. Diákjaink megismerkedhettek a Bakony növény-és állatvilágával, bakonyi népszokásokkal és a bakonyi betyárok pl. Sobri Jóska életútjával is. Repült az idő, készülni kellett az év végi vizsgákra, országos és helyi felmérésekre, de ezek mellett volt még a gyerekekben és felkészítőikben annyi energiatöbblet, hogy tanulmányi versenyeken is jó hírét vigyék iskolánknak. Csak pár helyszín, ahol megfordultak tanulóink a tavasz folyamán: Székesfehérvár, Enying, Veszprém, Nagykőrös, Pécs Más izgalmak is vártak minket! Mindkét telephely 7. osztálya Erdélybe készült a Határtalanul program keretében! 8 csodás nap várt rájuk felejthetetlen élményekkel! Május végén indultak, és június első hétvégéjén érkeztek meg. Június 4-én, amikor az egész ország együtt énekelte a nemzeti összetartozás dalát, a mi iskolásaink-bár hetedikeseink és több kollégánk is 800 km-re voltak tőlünk- telefon és internet segítségével együtt énekelték az országgal azt a bizonyos dalt. Felemelő érzés volt! De még itt sem ért véget a tanév! Magatartásból, szorgalomból, valamint hitéletből jelesre vizsgázott tanulóink jutalomkiránduláson vehettek részt június első napjaiban. Az alsósok Tihany és Balatonfüred nevezetességeit tekinthették meg, a felsősök Szlovéniába utaztak. Köszönjük Beke Zsolt atyának és Dusicza Ferenc tiszteletes úrnak a kirándulásokhoz nyújtott támogatásukat! Lassan véget ért a tanév, melyet talán nyolcadik osztályosaink vártak a legjobban. Méltóan elbúcsúztunk tőlük. Ők voltak az első osztály, akik a református iskola szárnyai alatt kezdték az első osztályt, és ők voltak az elsők, akiknek kinyílott a templom ajtaja az iskola udvaráról. A ballagást az évzáró követte dallal, verssel és ünnepléssel. Ünnepeltük a kiemelkedő tehetségeket, és ünnepeltük kollégánkat -Csapóné Máthé Zsuzsannát-, akinek átadhattuk a kiváló pedagógus díjat. Felsóhajtottunk, hogy Isten segítségével ismét lezárhattunk egy évet magunk mögött, annak minden jóleső és néha fájó pillanatával. Stampelné Géringer Márta igazgatónőnk-az évzárón jelentette be döntését, mely szerint Székesfehérváron folytatja tovább pedagógiai pályáját. 31 évet töltött el velünk Csajágon, és ebben a 31 évben rengeteg ismeretet, tudást, élményt adott át Csajág, Küngös község lakóinak és az iskolába járó gyermekeknek. Köszönjük lelkiismeretes munkáját! Az évzáró után aztán egy kis szünetre vágytunk. Tanulók, pedagógusok egyaránt. Meg is érkezett a nyár, minden színpompájával. Nyári teendőink elkezdődtek! Táborozások szervezése, lebonyolítása, falunapi készülődés, igazgatóváltásválasztás, erdélyi testvériskola fogadása, augusztus 20-i ünne- pi műsorra tanulók toborzása, a es tanév előkészületei, stb.. Alsós tanulóink Balatongyörökön töltöttek el 5 napot. Bejártuk Tapolcát, Keszthelyt, Szigligetet. Sokat túráztunk, és még többet fürödtünk a Balatonban. Tanulgattuk, hogyan kell pár napot eltölteni anya és apa oltalmazó szárnya nélkül, bízva a tanító nénik féltő, óvó szeretetében. Felsős tanulóink a Bükkben töltöttek el egy hetet. Bejárták Lillafüredet, Bükkszentkeresztet, Miskolctapolcát. Voltak a Szent István Cseppkőbarlangban, fürödtek barlangfürdőben. Áztak, fáztak a hirtelen jött zivatarban, bátorságukat próbálták a sötét erdőben. Mindkét tábor felejthetetlen élményeket adott tanulóinknak! Alig értek haza iskolásaink a táborokból, újabb programlehetőségek várták őket. Napközis és kézműves tábor Balatonfőkajáron, Balatonkenesén, hittan tábor Csajágon. Rengeteg programból választhattak a nyár folyamán, melyek után -a kellemes fáradtságtól -méltán hajthatták le fejüket esténként párnáikra. Augusztus elején testvériskolánkat, az Erdélyből érkezett kökösi közösséget láttuk vendégül iskolánkban. Itt volt a lehetőség, hogy egy szeletet visszaadjunk abból a szeretetből és vendéglátásból, melyet ők adtak hetedikeseink csapatának a nyár elején. és micsoda összefogásnak lettünk részesei! Szülők, gyermekek, egyházak, önkormányzatok és iskolánk pedagógusai reggeltől késő estig dolgoztak azon, hogy erdélyi magyarjaink úgy menjenek haza az egy hét után, hogy azt érezzék, otthonukból távoztak. Valószínűleg így történhetett! Az utolsó este tábortüze mellett egy kökösi fiú a nagy csendben mellénk ült, és előbb bátortalanul, de aztán egyre hangosabban megszólaltatva telefonját, bekapcsolta a Honfoglalás dalát :.kell még egy ölelés,ami végig elkísér,az úton majd néha gondolj reám,ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár.. Azon a csendes estén, a tűz mellet ülve nem maradt szárazon senki szeme, a gyermekeké sem! Vendégeinket elvittük az egy hét folyamán Balatonfüredre, Tihanyba, Veszprémbe, fürödni a Balatonba. Ópusztaszer látnivalóit a hazafelé tartó út elején tekintették meg. A programokkal teli hétnek a mi iskolásaink is részesei voltak. Napról napra többen érkeztek hozzánk és maradtak velünk a búcsú pillanatáig. Hamar eltelt a hét. Péntek reggel mindenki egy kicsit csendesebb volt. Tette a dolgát. Mi készültünk az utolsó reggeli, valamint az úti csomagok elkészítésével, ők csomagoltak bőröndjeikbe. Aztán elköszöntünk egymástól. Gyermekeink már a legközelebbi találkozást tervezték, aztán futottak az induló busz után, integettek egymásnak, amíg csak lehetett. Legközelebb 2014 májusában találkozunk velük, akkor a mostani hetedikesekkel utazunk ki körútra Erdélybe. Dióhéjban ennyi volt a Csajági Református Általános Iskola tavaszi és nyári kavalkádja! Egy jó nagy dióhéjban! Baranyai Tamásné

3 V I I I. É V F O L Y A M, 9. S Z Á M 3 SZENT MIHÁLY NAPI PROGRAMOK SZEPTEMBER Program: szombat : SZÜRETI MULATSÁG Játszóház, kézműves foglakozás gyermekeknek (Kultúrház) Bábszínház SZÜRETI FELVONULÁS A felvonulás utáni műsoraink kb órától: Óvodások, iskolások műsora, Csajági Hagyományőrző Népdalkör és Citerazenekar előadása Kéknefelejcs néptánc csoport PANNÓNIA CITERAZENEKAR KONCERTJE PÖTTYÖS SZOKNYA - FEKETE LAKKCIPŐ retro rock & roll party PERE-RÚZS táncegyüttes Folyamatos borkóstolás, büfé, vásározók, bemutatkozik a Szent Kinga Termelői Iskola Szüreti bál vasárnap: SZENT MIHÁLY TŰZE Máglyagyújtás a parkolóban. Több mint ezer településen lobban fel az összetartozás lángja. Mindenkit sok szeretettel vár Csajág Község Önkormányzata és civil szervezetei. A mellékelt jegy bemutatásával 1 pohár ajándék bor elfogyasztására van lehetőség. A jegyet a büfénél kérjük Ingyenjegy 1 pohár bor Egészségére!

4 C S A J Á G I H Í R L A P H I V A T K O Z Á S A S Z A B A D S Á G R A Istentiszteletről tódultak ki a hívek. Az arcokon szent áhítat, a szívekben nemes elhatározások. De sürget a gyönyörű őszeleji idő, mindenki siet a dolgára. Az utcára vivő lépcsősortól jobbra nem lehet nem észrevenni egy jelenetet. Farmeros cingár férfi teljesen belesüppedt egy molett nőbe. Nézi őket gyermek, szülő, nevelő, mert nincs más, amit látni lehetne. Talán majd abbahagyják a szerelmeskedést. Szemérem vagy valami más jobb belátásra bírja a fiatal párt. Tipródnak, valószínű nem bírják a lábak feszülését, s rádőlnek az előttük álló kocsi farára, vagy odébb szédülnek, és ráesnek a motorháztetőre. Szólni kellene nekik, tudom, szép szóval, hogy legyenek szívesek eltávozni a templom mellől meg a sok szem elől, mert a szerelem ugyan magánügy, de nem mutatvány tárgya. Valami ilyesmit kellene mondani, hogy a szerelem két ember, általában egy nő és egy férfi érzelmi kapcsolata, amely nem tartozik másra, és hivalkodni sem kell vele. Tudom, ha tanácsolna valaki hasonlót, megkapná a magáét. Hogy szabadság meg szabad szerelem van. Vagy ennél durvábban: - Mi az, talán maga, hogy te már És irigy vagy. Tehát a szabadságra történne hivatkozás, amelyet oly sok sérelem ér mindenfelé. Ezek számát kár lett volna tovább növelni ott és akkor. Vagyis templom mellett és istentisztelet után. Márkus Zoltán 4 R E N D Ő R S É G I T Á J É K O Z T A T Á S Óvatosságból, figyelemből soha nem elég Véget ért a nyár, az idegenforgalmi szezon, borúsabbra fordult az időjárás, hűvösek a reggelek, rövidebbek a nappalok. Ismét aktuálissá vált a megváltozott közlekedési feltételekre való odafigyelés és felkészülés. A jó látás és láthatóság mint baleset-megelőzési feltétel, nemcsak a gépjárművekre, hanem minden közlekedőre vonatkozik! A KRESZ által előírt gyalogos és kerékpáros láthatósági felszerelések, kiegészítők komoly sérülésekkel járó balesetek megelőzését szolgálják, ezért ugyan nem kötelező, de tanácsos azokat lakott területen belül is viselni. A téli közlekedésre való felkészülés elsősorban a gépjárművekkel közlekedőket érinti. A műszaki állapot felülvizsgálata mellett lassan itt az ideje a gumicserének. A fagyos, jeges, nedves utakon +7 fok alatt a nyári gumi megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad, megnő a tapadási értéke, és rövidebb lesz vele a fékút is. A látási körülmények romlása szükségessé teszi a gépjárművek világítóberendezéseinek gyakoribb, hosszabb ideig történő használatát, ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelően működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát gyakrabban kell tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb út- és látásviszonyok miatt nagyobb követési távolságot tartva, lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, és rossz manőverezés esetén a hibák könnyebben korrigálhatóak. A sérüléssel járó balesetek közel egy harmadát az út, nem megfelelően megválasztott sebesség okozza. Nem a trafipax által mért sebesség túllépésére gondolok, hanem az úgynevezett relatív sebességre, amely az út- és látásviszonyoktól, a vezető gyakorlottságától, a forgalmi helyzettől függ. Mit tegyünk, és mit ne tegyünk, ha arra gyanakszunk, hogy bűncselekményt követtek el? A legfontosabb a helyszín biztosítása, hogy ne változzon meg semmi, a helyszín maradjon érintetlen, hogy a felderítéshez fontos információ ne vesszen el, mint például a lábnyomok. Azonnal hívják a rendőrséget! A bejelentésnél pontosan adják meg a bejelentő és a helyszín adatait. Ne hagyják el a helyszínt a rendőrök kiérkezéséig. Figyeljék meg, van-e olyan személy a környéken, aki a helyszínhez köthető, onnan jött el, ki- vagy bemászott, szokatlan tárgyat cipel, sietősen távozik. Van-e olyan gépjármű a közelben, amelyben várakoznak, amibe pakolnak. Ezek a szabályok érvényesek a gépkocsi feltörések és a közlekedési balesetek észlelésénél is. Előfordul, a sértett magát is okolja, amiért nem tett meg mindent, hogy ne váljon bűncselekmény áldozatává. Nyitva hagyta, felejtette az ajtót, ablakot, kaput, gépkocsit, a gépkocsiban hagyta a kulcsot, értékes dolgokat, őrizetlenül hagyta holmiját a strandon, szórakozóhelyen, üzletben. Nyomozati munkánkat egyre többször segítik az üzletekben, intézményekben, közterülteken (parkok, utak, terek), magánterületeken (MÁV, strand, házak, lakások, benzinkutak) felszerelt térfigyelő kamerákkal rögzített felvételek. Léteznek eszközök, technikák, amelyek ebben segítségünkre vannak, de van valami, ami nem kerül pénzbe, az óvatosság és az odafigyelés magunkra és másokra is. Vagyonunk védelme saját érdekünk és dolgunk is! Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

5 V I I I. É V F O L Y A M, 9. S Z Á M K I M A G Y A R? Mélységesen megdöbbentett a Kik voltak a magyarok ősei? c. írás, mely Dr. Kiszely Istvánnak a Vörösberényi Polgári Körben Tévutak és igaz utak címmel a magyar őstörténetről szóló előadását tudósította. A neves antropológus egyértelműen leszögezte, hogy eleink valamikor a belső- ázsiai sumér népekkel éltek együtt, és legközelebbi rokonaink az ott élt török népek. Azt is említette, hogy a 6-7. sz.-ban a szkítáktól vagy szittyáktól egészen a kunokig minden népcsoport az Iráni-magasföldről érkezett a Duna-Tisza- közébe. A tudós maga is állítja, hogy létezik, sőt az iskolai oktatás eredményeként mindmáig uralkodik egy másik elmélet, amely a finnugor eredetről tanúskodik. Mindjárt el is veri a port a történészeken, akik szerinte a mindenkori hatalom kiszolgálói, ám létezik egy másik történelem is, a közösségben élő embereké, melyet a hagyományozódás hitelesít. Ennek értelmében a székelyek Csaba királyfi népének leszármazottjai ban genetikai kutatás bizonyította, hogy Atilla hunjainak az utódjai ők. Etnográfusaink és történészeink közül sokan cáfolják ezt a teóriát. Felkészültségemnél fogva nincs jogom a fentiek tagadására. Néhány nyugtalanító kérdést azonban kötelességemnek tartok feltenni velük kapcsolatban. 1./ Miféle nép vagyunk mi, hogy még ezernél is több év után se lehetünk biztosak eredetünkben? 2./ Juliánus baráttól Reguly Antalig és Illyés Gyulától dr. Fábián Pálig mit érnek a kutatási eredmények, ha egy másik elmélet rendre megkontrázza ezeket? 3./ Mire szolgál a szép levezetés eleink nyelvrokonságának bizonyítására az uráli alapnyelvtől kiindulva a finnugor alapnyelven át a finn-permi, finn-volgai, permi stb. nyelvektől a közfinnig, a volgai finnekig, ugor ágon pedig az obiugorok mellett eleinkig? 4./ Ki cáfolja azt, egyáltalán megcáfolható-e, hogy mintegy ezer szavunk közös a finnugor népekével, sőt bizonyos grammatikai formák is megegyeznek? 5./ Ha még mindig kétséges a származásunk, akkor alig egy-két éve a Magyar Tudományos Akadémia miért szentesített egy finnugor eredetről szóló előadást a Mindentudás Egyetemén? 6./ Az ismereteink szerinti rokon népek hogyan vélekednek arról, hogy nálunk időről időre felbukkan egy nézet, amely tagadja a velük történt együttlétet, a vér és főként nyelv szerinti rokonságot? 7./ Tudtommal Kiszely István csúnyán felsült a barguzini elmélettel, miszerint Petőfi csontjait találta meg egy távol-keleti temetőben. Ez nem csökkenti feltevésének értékét eleink származásáról? A politikai porondokon évtizedek óta szöges ellentétek feszülnek egymásnak, ami miatt mindegyik szerveződés sokat veszít népszerűségéből. A kibic felelőtlenségével könynyelműen kinyilváníthatnánk, hogy politikusaink lelke rajta, ha nem tudnánk és nem éreznénk, hogy ez a többség fokozatos elszegényedésének fő oka. Ma már ott tartunk, hogy sokan oda sem figyelnek, mi hangzik a politikai szócsövekből. Az azonban senki számára sem közömbös, hogy az eredetünkről szóló, tudományosan igazolt álláspont még mindig vita tárgya. Bálint Csanáddal és más kutatókkal, tudósokkal egyetérthetünk abban, hogy az etnikai hovatartozás megítélésében nem a nyelv, nem az életmód, nem a ruházkodás és nem a politikai fennhatóság a fontos, hanem a származástudat. Bálint azonban ehhez azt is hozzáfűzi, hogy az etnikai összetétel már a honfoglalás előtt sokat változott, 890 után pedig tovább színesedett. Ennek tudatában Márai Sándor szóra se érdemesíti az etnikai sajátosságokat, mondván: Magyar az dobjuk ki végre a szemétre a sok híg elméletet -, akinek az anyanyelve magyar, s aki úgy érzi, azonos az anyanyelvével, és magyar. Minden más gonosz és veszélyes halandzsa. Tegyük hozzá: amelyből oly sok bajunk és tragédiánk származott történelmünk során, és sajnos származik még ma is! Summázatként számomra roppant szimpatikus e tömör meghatározás, hogy magyar az, aki annak vallja magát. Márkus Zoltán R E F O R M Á T U S E G Y H Á Z I H Á Z T Á J I Érdekes és nagyon hasznos kezdeményezése a Magyar Református Egyháznak, hogy elősegíteni kívánja a termelők és a fogyasztók egymáshoz való közelítését, a közvetítő intézmények számát, ezzel együtt az egyes termékre rakodó hasznokat csökkenteni. Ezzel a termelő magasabb eladási árhoz, a vásárló pedig alacsonyabb beszerzési árhoz jut. Ezen kívül az egyes árucikkeknek, terménynek, zöldségnek, gyümölcsnek, tejnek, tojásnak szükségtelen lesz kilométerek százait utazni, mindezek költségét pedig nem kell a fogyasztóra hárítani. Mindez természetesen a fennálló gazdaságot szabályozó előírások betartásával történik. A Csajági Református Egyházközség támogatja ezt a programot, és ezúton is kéri az érdeklődő helybéli és környékbeli őstermelők jelentkezését, hogy mind helyben, mind a környező nagyobb településeken beindulhasson az egyházi háztáji piacrendszer. Elérhetőségeink: 8163 Csajág Szabadság u 22. tel: Dusicza Ferenc Figyelem! KRESZTANFOLYAM! 2013.szeptember 26-án 17órakor megbeszélés lesz a Csajágon induló kresztanfolyamról Kategóriák: -személygépkocsi -motorkerékpár -segédmotorkerékpár Helyszín: Csajág, Művelődési Ház Marton Béla KRESZ oktató Tel:

6 C S A J Á G I H Í R L A P C S A J Á G I H Í R L A P 6 S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y IS- KOLAI SZOCIÁLIS-MUNKA ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ HÁ- LÓZAT KIÉPÍTÉSE A KELET-BALATONI KISTÉRSÉGBEN CÍ- MŰ TÁMOP /A-10/ AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROGRAM Szülőakadémia A Kelet- Balatoni Térség Önkormányzati Társulása a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésében szeretettel meghívja a Kedves Érdeklődőket o k t ó b e r 9 - én 1 7 ó r a k o r ( s z e r d a ) B a - l a t o n f ű z f ő n a M ű v e l ő d é s i H á z b a n, o k t ó b e r 16- án 1 7 ó r a k o r ( s z e r d a ) B a l a t o n k e n e s é n a K u l t ú r a H á z á b a n dr. Galicza János egyetemi docens előadására! Téma: Szülői identitás, avagy melyik korban hogyan álljunk gyermekünk mellé? Szülő, iskola, gyermek együttműködése n o v e m b e r 7 - én 1 7 ó r a k o r ( c s ü t ö r t ö k ) B a l a t o n a l m á d i b a n a P a n n ó n i a K u l t u r á l i s K ö z p o n t b a n dr. Vekerdy Tamás pszichológus előadására! Téma: Változó iskola, változó gyermek, pedagógus szerepek Az előadások ingyenesek! A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel/fax: 88/ Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K Tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót! Újságunk a szokásos időpont előtt jelenik meg, mivel a szeptember i rendezvény programját is el tudjuk így juttatni önökhöz. Szeptember 28-án tartjuk a hagyományos szüreti mulatságot önkormányzatunk és a civil szervezeteink együttes szervezésében és az önkormányzat támogatásával, amelyhez Ft -ot sikerült pályázaton nyernünk. A hétvége programját az újságban mindenki megtalálja, kérjük, vegyenek részt mind a szüreti mulatságon és a vasárnapi máglyagyújtáson. Ezúton is szeretném megköszönni az iskolának, az óvodának, és az összes résztvevő civil szervezetnek a segítséget, amellyel segítik önkormányzatunkat. Külön köszönöm a vezetőknek, Alexa Mariannak, Ács Istvánnénak, Baranyai Tamásnénak, Horti Ferencnének, Takács Henriettának, Viasz Istvánnak, képviselő társaimnak, hogy pozitívan álltak a rendezvényhez az első megbeszélésen, és természetesen mindenkinek, aki valamilyen formában segít bennünket a megvalósításban. Köszönöm Limfer Gézának a szalmabábuk kihordását, az elkészítését Alexa Mariannak, Slemmer Edinának, Márton Józsefnének. Köszönöm a felajánlott bort Gálffy Gézának és Szente Károlynak. A játszótereink felújítása lassan befejeződik, köszönöm a segítséget áramvételben Verbó Zsuzsannának, és Náczi Orsolyának. Az utak felújítását a csatorna nyomvonalán elvégeztük, és további Ft értékben javíttattuk a legrosszabb állapotban lévő helyeket. Októberben közmeghallgatás lesz, amelyre szívesen várok mindenkit, ha kérdése van. Mindenkinek jó erőt, egészséget kívánok! Verebélyi Zoltán polgármester HIRDETMÉNY Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Csajág Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 80/2013. (VIII.27.) önkormányzati határozatában a középiskolai és a felsőoktatásban tanulók részére Ft/fő egyszeri tankönyv- támogatást állapít meg, mely iskolalátogatási igazolás benyújtása esetén kerül kifizetésre. Az iskolalátogatási igazolásokat a Polgármesteri Hivatalba október 15-ig kérjük leadni. Szerkesztőség címe:8163 Csajág, Petőfi u.1. Polgármesteri Hivatal webcíme: Telefonszám: 88/ Faxszám: 88/440380,

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Évszakváltás a közlekedésben

Évszakváltás a közlekedésben Évszakváltás a közlekedésben A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

2010. december 10 23.

2010. december 10 23. 2010. december 10 23. Helyi termékek kóstolójával, helyi és szomszédos települések ünnepi műsoraival, karácsonyi kézműves játszóházzal, kiállítással és koncerttel várják az érdeklődőket! December 10. péntek

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévben (a 2017/2018. tanévre vonatkozóan)

Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévben (a 2017/2018. tanévre vonatkozóan) 19 92 REFORMÁTUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 15. tel./fax: 82/511-487 igazgató: 82/411 005 e-mail: titkarsag@lorantffy-kaposvar.sulinet.hu honlap: www.lozsu.hu

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Alapfokú művészetoktatási intézmény

Különös Közzétételi Lista Alapfokú művészetoktatási intézmény Különös Közzétételi Lista Alapfokú művészetoktatási intézmény 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket: A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a 17.

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: Hársfalviné Balázsi Katalin - alsós Diákönkormányzatot segítő tanár A munkatervet megvitatta

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Győr Biztonságban az iskolák környékén

Győr Biztonságban az iskolák környékén Győr Biztonságban az iskolák környékén Komplex probléma komplex megoldás keresés Statisztikai adatok megvizsgálása Kerekasztal beszélgetések releváns szakemberekkel Kérdőíves információgyűjtés Infrastruktúra,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

K i v o n a t. Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy február 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy február 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy 2015. február 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy 12/2015.(II.17.)NNÖ határozata Együttműködési megállapodások a német nemzetiségi szervezetekkel, oktatási-nevelési

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

XII. Őrségi Tökfesztivál

XII. Őrségi Tökfesztivál XII. Őrségi Tökfesztivál 2015. szeptember 25-27. Szeptember 25. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Töktermesztői konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18 00 Egyszer

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Tárgy: A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása megállapodásának módosítása

Tárgy: A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása megállapodásának módosítása Balatonalmádi Város P o l g á r m e s t e r e 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493 e-mail: polgarmesterbalatonalmadi.hu Szám: 1/227/1/2012. Sürg ő sségi indítvány

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben