C S A J Á G I H Í R L A P

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C S A J Á G I H Í R L A P"

Átírás

1 V I I I. É V F O L Y A M, 9. S Z Á M C S A J Á G I H Í R L A P S Z E P T E M B E R CSAJÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA T A R T A L O M : Ú J T A N É V, Ú J I G A Z- G A T Ó C S A J Á G O N T A V A S Z I, N Y Á R I P R O G R A M J A I N K D I Ó H É J B A N S Z E N T M I H Á L Y N A- P I P R O G R A M O K H I V A T K O Z Á S A S Z A B A D S Á G R A R E N D Ő R S É G I T Á J É - K O Z T A T Á S K I M A G Y A R? R E F O R M Á T U S E G Y - H Á Z I H Á Z T Á J I S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y 6 Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K Ú J T A N É V, Ú J I G A Z G A T Ó C S A J Á G O N A Csajági Református Általános Iskola idén kezdte meg kilencedik tanévét. A református iskola hét éven át szolgáló igazgatója, Stampelné Géringer Márta úgy döntött, hogy ettől a tanévtől a székesfehérvári református általános iskolában folytatja tanári pályáját. Búcsúztatása még az évzáró alkalmával megtörtént, de az egész nyarat kirándulásokkal és táborozásokkal együtt még végigvitte, nagy örömére közösségünknek. Új igazgatónak egy éves időszakra az iskola fenntartója, a Csajági Református Egyházközség, az iskola eddigi egyik igazgatóhelyettesét: Mahrné Imrey Máriát nevezte ki a helybéli társszervezetek, kiemelten a tanak áhítatot. A csajági iskolában a nevelés fontos eleme továbbá a közösségi nevelés vagy inkább a közösségi életre való nevelés. Iskolánk vonzó, hiszen más településekről is járnak hozzánk. Az iskola célja pedig az, hogy az itt végzettek aztán alkalmasak legyenek, hogy a legjobb szakmákat tanulják ki valahol egy városi közegben, de sohase felejtsék el a csajági református általános iskolában tanultakat. Ma már nem elég azt mondani, hogy azért jó egyházi iskolába járatni a gyermeket, mert ott rosszat nem tanul, hanem mert ott olyanokat tanul meg, olyanná nevelődik, amilyenné válnia kell mind a család, mind a társadalom jövője érdekében. Hagyományos, hogy ezeken az évnyitó istentiszteleteken esküt tesznek az újonnan érkezett szülői szervezet egyetértésével. Imrey Mária, vagy ahogy a diákok nevezik, Marika néni magyar szakos, vezetői gyakorlatát a balatonfőkajári intézményrész irányításában szerezte meg. Református Egyházának családjával együtt hűséges tagja, aki kiemelten fontosnak tartja a református oktatás művelését úgy, hogy a lehető legmagasabb pedagógiai színvonalon oktatva a református egyházi oktatás legjobb hagyományait is felhasználják a nevelésben. Az iskolai hitélet gyakorlását a hétkezdő áhítatok, a napi csendes percek, a tanári bibliaórák a hittanórákkal harmonizálva jelenítik meg. Mindennek ünnepi alkalma a vasárnapi istentisztelet, amelyeket szervezetten látogatnak a tanulók, és egy hónapban egyszer családi istentiszteletet tartva a meghívott szülőknek is bemutatót tartanak a hittanosok a templomban, az istentiszteleten. Fontos eleme a hitéletnek az ökumenikus szemlélet és gyakorlat is, hiszen a hétkezdő és napi áhítatok reformátusok és katolikusok részvételével történnek, és időről időre a katolikus hitoktatók is tar- pedagógusok és az elsős tanulók is. Megható volt hallani és látni, amikor elsős gyermekeink ezeket a komoly szavakat csicsergik. Hagyományaink közé tartozik, hogy minden ünnepélyes alkalomra meghívjuk választott vezetőinket is, így jelen volt polgármesterünk, Verebélyi Zoltán, aki mint pedagógusunk is hivatalos volt az ünnepélyre. A legszorgalmasabb látogatóink között ott volt dr. Huszár Pál professzor úr, a Magyar Református Egyház elnöke, aki ezúttal is kedves és bölcs mondatokkal tartotta jól a gyülekezeteket. Külön szólt az elsősökhöz is, akik nagy figyelemmel hallgatták szavait. Dusicza Ferenc

2 C S A J Á G I H Í R L A P 2 T A V A S Z I, N Y Á R I P R O G R A M J A I N K D I Ó H É J B A N A Csajági Református Általános Iskola igen tartalmas tavaszi programsorozatot és még tartalmasabb nyári szünidőt tudhat maga mögött. Tavasz beköszöntével márciusban, alig a télűző farsangi mulatság után megtartottuk Kulturális bemutatónkat, melyre tanulóink jelenetekkel, versekkel, tánckoreográfiákkal, néptánccal, citeracsokrokkal készültek. Áprilisban Csendes napot tartottunk a kajári intézményegységgel karöltve. Az alsósok Balatonfőkajáron, a felsősök Csajágon töltötték el ezt a délelőttöt, majd egy közös koncerten vett részt mindenki a csajági művelődési házban. Ezután máris készülhettek ötödikeseink az erdei iskolára, melynek időpontja április vége, május eleje volt. Diákjaink megismerkedhettek a Bakony növény-és állatvilágával, bakonyi népszokásokkal és a bakonyi betyárok pl. Sobri Jóska életútjával is. Repült az idő, készülni kellett az év végi vizsgákra, országos és helyi felmérésekre, de ezek mellett volt még a gyerekekben és felkészítőikben annyi energiatöbblet, hogy tanulmányi versenyeken is jó hírét vigyék iskolánknak. Csak pár helyszín, ahol megfordultak tanulóink a tavasz folyamán: Székesfehérvár, Enying, Veszprém, Nagykőrös, Pécs Más izgalmak is vártak minket! Mindkét telephely 7. osztálya Erdélybe készült a Határtalanul program keretében! 8 csodás nap várt rájuk felejthetetlen élményekkel! Május végén indultak, és június első hétvégéjén érkeztek meg. Június 4-én, amikor az egész ország együtt énekelte a nemzeti összetartozás dalát, a mi iskolásaink-bár hetedikeseink és több kollégánk is 800 km-re voltak tőlünk- telefon és internet segítségével együtt énekelték az országgal azt a bizonyos dalt. Felemelő érzés volt! De még itt sem ért véget a tanév! Magatartásból, szorgalomból, valamint hitéletből jelesre vizsgázott tanulóink jutalomkiránduláson vehettek részt június első napjaiban. Az alsósok Tihany és Balatonfüred nevezetességeit tekinthették meg, a felsősök Szlovéniába utaztak. Köszönjük Beke Zsolt atyának és Dusicza Ferenc tiszteletes úrnak a kirándulásokhoz nyújtott támogatásukat! Lassan véget ért a tanév, melyet talán nyolcadik osztályosaink vártak a legjobban. Méltóan elbúcsúztunk tőlük. Ők voltak az első osztály, akik a református iskola szárnyai alatt kezdték az első osztályt, és ők voltak az elsők, akiknek kinyílott a templom ajtaja az iskola udvaráról. A ballagást az évzáró követte dallal, verssel és ünnepléssel. Ünnepeltük a kiemelkedő tehetségeket, és ünnepeltük kollégánkat -Csapóné Máthé Zsuzsannát-, akinek átadhattuk a kiváló pedagógus díjat. Felsóhajtottunk, hogy Isten segítségével ismét lezárhattunk egy évet magunk mögött, annak minden jóleső és néha fájó pillanatával. Stampelné Géringer Márta igazgatónőnk-az évzárón jelentette be döntését, mely szerint Székesfehérváron folytatja tovább pedagógiai pályáját. 31 évet töltött el velünk Csajágon, és ebben a 31 évben rengeteg ismeretet, tudást, élményt adott át Csajág, Küngös község lakóinak és az iskolába járó gyermekeknek. Köszönjük lelkiismeretes munkáját! Az évzáró után aztán egy kis szünetre vágytunk. Tanulók, pedagógusok egyaránt. Meg is érkezett a nyár, minden színpompájával. Nyári teendőink elkezdődtek! Táborozások szervezése, lebonyolítása, falunapi készülődés, igazgatóváltásválasztás, erdélyi testvériskola fogadása, augusztus 20-i ünne- pi műsorra tanulók toborzása, a es tanév előkészületei, stb.. Alsós tanulóink Balatongyörökön töltöttek el 5 napot. Bejártuk Tapolcát, Keszthelyt, Szigligetet. Sokat túráztunk, és még többet fürödtünk a Balatonban. Tanulgattuk, hogyan kell pár napot eltölteni anya és apa oltalmazó szárnya nélkül, bízva a tanító nénik féltő, óvó szeretetében. Felsős tanulóink a Bükkben töltöttek el egy hetet. Bejárták Lillafüredet, Bükkszentkeresztet, Miskolctapolcát. Voltak a Szent István Cseppkőbarlangban, fürödtek barlangfürdőben. Áztak, fáztak a hirtelen jött zivatarban, bátorságukat próbálták a sötét erdőben. Mindkét tábor felejthetetlen élményeket adott tanulóinknak! Alig értek haza iskolásaink a táborokból, újabb programlehetőségek várták őket. Napközis és kézműves tábor Balatonfőkajáron, Balatonkenesén, hittan tábor Csajágon. Rengeteg programból választhattak a nyár folyamán, melyek után -a kellemes fáradtságtól -méltán hajthatták le fejüket esténként párnáikra. Augusztus elején testvériskolánkat, az Erdélyből érkezett kökösi közösséget láttuk vendégül iskolánkban. Itt volt a lehetőség, hogy egy szeletet visszaadjunk abból a szeretetből és vendéglátásból, melyet ők adtak hetedikeseink csapatának a nyár elején. és micsoda összefogásnak lettünk részesei! Szülők, gyermekek, egyházak, önkormányzatok és iskolánk pedagógusai reggeltől késő estig dolgoztak azon, hogy erdélyi magyarjaink úgy menjenek haza az egy hét után, hogy azt érezzék, otthonukból távoztak. Valószínűleg így történhetett! Az utolsó este tábortüze mellett egy kökösi fiú a nagy csendben mellénk ült, és előbb bátortalanul, de aztán egyre hangosabban megszólaltatva telefonját, bekapcsolta a Honfoglalás dalát :.kell még egy ölelés,ami végig elkísér,az úton majd néha gondolj reám,ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár.. Azon a csendes estén, a tűz mellet ülve nem maradt szárazon senki szeme, a gyermekeké sem! Vendégeinket elvittük az egy hét folyamán Balatonfüredre, Tihanyba, Veszprémbe, fürödni a Balatonba. Ópusztaszer látnivalóit a hazafelé tartó út elején tekintették meg. A programokkal teli hétnek a mi iskolásaink is részesei voltak. Napról napra többen érkeztek hozzánk és maradtak velünk a búcsú pillanatáig. Hamar eltelt a hét. Péntek reggel mindenki egy kicsit csendesebb volt. Tette a dolgát. Mi készültünk az utolsó reggeli, valamint az úti csomagok elkészítésével, ők csomagoltak bőröndjeikbe. Aztán elköszöntünk egymástól. Gyermekeink már a legközelebbi találkozást tervezték, aztán futottak az induló busz után, integettek egymásnak, amíg csak lehetett. Legközelebb 2014 májusában találkozunk velük, akkor a mostani hetedikesekkel utazunk ki körútra Erdélybe. Dióhéjban ennyi volt a Csajági Református Általános Iskola tavaszi és nyári kavalkádja! Egy jó nagy dióhéjban! Baranyai Tamásné

3 V I I I. É V F O L Y A M, 9. S Z Á M 3 SZENT MIHÁLY NAPI PROGRAMOK SZEPTEMBER Program: szombat : SZÜRETI MULATSÁG Játszóház, kézműves foglakozás gyermekeknek (Kultúrház) Bábszínház SZÜRETI FELVONULÁS A felvonulás utáni műsoraink kb órától: Óvodások, iskolások műsora, Csajági Hagyományőrző Népdalkör és Citerazenekar előadása Kéknefelejcs néptánc csoport PANNÓNIA CITERAZENEKAR KONCERTJE PÖTTYÖS SZOKNYA - FEKETE LAKKCIPŐ retro rock & roll party PERE-RÚZS táncegyüttes Folyamatos borkóstolás, büfé, vásározók, bemutatkozik a Szent Kinga Termelői Iskola Szüreti bál vasárnap: SZENT MIHÁLY TŰZE Máglyagyújtás a parkolóban. Több mint ezer településen lobban fel az összetartozás lángja. Mindenkit sok szeretettel vár Csajág Község Önkormányzata és civil szervezetei. A mellékelt jegy bemutatásával 1 pohár ajándék bor elfogyasztására van lehetőség. A jegyet a büfénél kérjük Ingyenjegy 1 pohár bor Egészségére!

4 C S A J Á G I H Í R L A P H I V A T K O Z Á S A S Z A B A D S Á G R A Istentiszteletről tódultak ki a hívek. Az arcokon szent áhítat, a szívekben nemes elhatározások. De sürget a gyönyörű őszeleji idő, mindenki siet a dolgára. Az utcára vivő lépcsősortól jobbra nem lehet nem észrevenni egy jelenetet. Farmeros cingár férfi teljesen belesüppedt egy molett nőbe. Nézi őket gyermek, szülő, nevelő, mert nincs más, amit látni lehetne. Talán majd abbahagyják a szerelmeskedést. Szemérem vagy valami más jobb belátásra bírja a fiatal párt. Tipródnak, valószínű nem bírják a lábak feszülését, s rádőlnek az előttük álló kocsi farára, vagy odébb szédülnek, és ráesnek a motorháztetőre. Szólni kellene nekik, tudom, szép szóval, hogy legyenek szívesek eltávozni a templom mellől meg a sok szem elől, mert a szerelem ugyan magánügy, de nem mutatvány tárgya. Valami ilyesmit kellene mondani, hogy a szerelem két ember, általában egy nő és egy férfi érzelmi kapcsolata, amely nem tartozik másra, és hivalkodni sem kell vele. Tudom, ha tanácsolna valaki hasonlót, megkapná a magáét. Hogy szabadság meg szabad szerelem van. Vagy ennél durvábban: - Mi az, talán maga, hogy te már És irigy vagy. Tehát a szabadságra történne hivatkozás, amelyet oly sok sérelem ér mindenfelé. Ezek számát kár lett volna tovább növelni ott és akkor. Vagyis templom mellett és istentisztelet után. Márkus Zoltán 4 R E N D Ő R S É G I T Á J É K O Z T A T Á S Óvatosságból, figyelemből soha nem elég Véget ért a nyár, az idegenforgalmi szezon, borúsabbra fordult az időjárás, hűvösek a reggelek, rövidebbek a nappalok. Ismét aktuálissá vált a megváltozott közlekedési feltételekre való odafigyelés és felkészülés. A jó látás és láthatóság mint baleset-megelőzési feltétel, nemcsak a gépjárművekre, hanem minden közlekedőre vonatkozik! A KRESZ által előírt gyalogos és kerékpáros láthatósági felszerelések, kiegészítők komoly sérülésekkel járó balesetek megelőzését szolgálják, ezért ugyan nem kötelező, de tanácsos azokat lakott területen belül is viselni. A téli közlekedésre való felkészülés elsősorban a gépjárművekkel közlekedőket érinti. A műszaki állapot felülvizsgálata mellett lassan itt az ideje a gumicserének. A fagyos, jeges, nedves utakon +7 fok alatt a nyári gumi megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad, megnő a tapadási értéke, és rövidebb lesz vele a fékút is. A látási körülmények romlása szükségessé teszi a gépjárművek világítóberendezéseinek gyakoribb, hosszabb ideig történő használatát, ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelően működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát gyakrabban kell tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb út- és látásviszonyok miatt nagyobb követési távolságot tartva, lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, és rossz manőverezés esetén a hibák könnyebben korrigálhatóak. A sérüléssel járó balesetek közel egy harmadát az út, nem megfelelően megválasztott sebesség okozza. Nem a trafipax által mért sebesség túllépésére gondolok, hanem az úgynevezett relatív sebességre, amely az út- és látásviszonyoktól, a vezető gyakorlottságától, a forgalmi helyzettől függ. Mit tegyünk, és mit ne tegyünk, ha arra gyanakszunk, hogy bűncselekményt követtek el? A legfontosabb a helyszín biztosítása, hogy ne változzon meg semmi, a helyszín maradjon érintetlen, hogy a felderítéshez fontos információ ne vesszen el, mint például a lábnyomok. Azonnal hívják a rendőrséget! A bejelentésnél pontosan adják meg a bejelentő és a helyszín adatait. Ne hagyják el a helyszínt a rendőrök kiérkezéséig. Figyeljék meg, van-e olyan személy a környéken, aki a helyszínhez köthető, onnan jött el, ki- vagy bemászott, szokatlan tárgyat cipel, sietősen távozik. Van-e olyan gépjármű a közelben, amelyben várakoznak, amibe pakolnak. Ezek a szabályok érvényesek a gépkocsi feltörések és a közlekedési balesetek észlelésénél is. Előfordul, a sértett magát is okolja, amiért nem tett meg mindent, hogy ne váljon bűncselekmény áldozatává. Nyitva hagyta, felejtette az ajtót, ablakot, kaput, gépkocsit, a gépkocsiban hagyta a kulcsot, értékes dolgokat, őrizetlenül hagyta holmiját a strandon, szórakozóhelyen, üzletben. Nyomozati munkánkat egyre többször segítik az üzletekben, intézményekben, közterülteken (parkok, utak, terek), magánterületeken (MÁV, strand, házak, lakások, benzinkutak) felszerelt térfigyelő kamerákkal rögzített felvételek. Léteznek eszközök, technikák, amelyek ebben segítségünkre vannak, de van valami, ami nem kerül pénzbe, az óvatosság és az odafigyelés magunkra és másokra is. Vagyonunk védelme saját érdekünk és dolgunk is! Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

5 V I I I. É V F O L Y A M, 9. S Z Á M K I M A G Y A R? Mélységesen megdöbbentett a Kik voltak a magyarok ősei? c. írás, mely Dr. Kiszely Istvánnak a Vörösberényi Polgári Körben Tévutak és igaz utak címmel a magyar őstörténetről szóló előadását tudósította. A neves antropológus egyértelműen leszögezte, hogy eleink valamikor a belső- ázsiai sumér népekkel éltek együtt, és legközelebbi rokonaink az ott élt török népek. Azt is említette, hogy a 6-7. sz.-ban a szkítáktól vagy szittyáktól egészen a kunokig minden népcsoport az Iráni-magasföldről érkezett a Duna-Tisza- közébe. A tudós maga is állítja, hogy létezik, sőt az iskolai oktatás eredményeként mindmáig uralkodik egy másik elmélet, amely a finnugor eredetről tanúskodik. Mindjárt el is veri a port a történészeken, akik szerinte a mindenkori hatalom kiszolgálói, ám létezik egy másik történelem is, a közösségben élő embereké, melyet a hagyományozódás hitelesít. Ennek értelmében a székelyek Csaba királyfi népének leszármazottjai ban genetikai kutatás bizonyította, hogy Atilla hunjainak az utódjai ők. Etnográfusaink és történészeink közül sokan cáfolják ezt a teóriát. Felkészültségemnél fogva nincs jogom a fentiek tagadására. Néhány nyugtalanító kérdést azonban kötelességemnek tartok feltenni velük kapcsolatban. 1./ Miféle nép vagyunk mi, hogy még ezernél is több év után se lehetünk biztosak eredetünkben? 2./ Juliánus baráttól Reguly Antalig és Illyés Gyulától dr. Fábián Pálig mit érnek a kutatási eredmények, ha egy másik elmélet rendre megkontrázza ezeket? 3./ Mire szolgál a szép levezetés eleink nyelvrokonságának bizonyítására az uráli alapnyelvtől kiindulva a finnugor alapnyelven át a finn-permi, finn-volgai, permi stb. nyelvektől a közfinnig, a volgai finnekig, ugor ágon pedig az obiugorok mellett eleinkig? 4./ Ki cáfolja azt, egyáltalán megcáfolható-e, hogy mintegy ezer szavunk közös a finnugor népekével, sőt bizonyos grammatikai formák is megegyeznek? 5./ Ha még mindig kétséges a származásunk, akkor alig egy-két éve a Magyar Tudományos Akadémia miért szentesített egy finnugor eredetről szóló előadást a Mindentudás Egyetemén? 6./ Az ismereteink szerinti rokon népek hogyan vélekednek arról, hogy nálunk időről időre felbukkan egy nézet, amely tagadja a velük történt együttlétet, a vér és főként nyelv szerinti rokonságot? 7./ Tudtommal Kiszely István csúnyán felsült a barguzini elmélettel, miszerint Petőfi csontjait találta meg egy távol-keleti temetőben. Ez nem csökkenti feltevésének értékét eleink származásáról? A politikai porondokon évtizedek óta szöges ellentétek feszülnek egymásnak, ami miatt mindegyik szerveződés sokat veszít népszerűségéből. A kibic felelőtlenségével könynyelműen kinyilváníthatnánk, hogy politikusaink lelke rajta, ha nem tudnánk és nem éreznénk, hogy ez a többség fokozatos elszegényedésének fő oka. Ma már ott tartunk, hogy sokan oda sem figyelnek, mi hangzik a politikai szócsövekből. Az azonban senki számára sem közömbös, hogy az eredetünkről szóló, tudományosan igazolt álláspont még mindig vita tárgya. Bálint Csanáddal és más kutatókkal, tudósokkal egyetérthetünk abban, hogy az etnikai hovatartozás megítélésében nem a nyelv, nem az életmód, nem a ruházkodás és nem a politikai fennhatóság a fontos, hanem a származástudat. Bálint azonban ehhez azt is hozzáfűzi, hogy az etnikai összetétel már a honfoglalás előtt sokat változott, 890 után pedig tovább színesedett. Ennek tudatában Márai Sándor szóra se érdemesíti az etnikai sajátosságokat, mondván: Magyar az dobjuk ki végre a szemétre a sok híg elméletet -, akinek az anyanyelve magyar, s aki úgy érzi, azonos az anyanyelvével, és magyar. Minden más gonosz és veszélyes halandzsa. Tegyük hozzá: amelyből oly sok bajunk és tragédiánk származott történelmünk során, és sajnos származik még ma is! Summázatként számomra roppant szimpatikus e tömör meghatározás, hogy magyar az, aki annak vallja magát. Márkus Zoltán R E F O R M Á T U S E G Y H Á Z I H Á Z T Á J I Érdekes és nagyon hasznos kezdeményezése a Magyar Református Egyháznak, hogy elősegíteni kívánja a termelők és a fogyasztók egymáshoz való közelítését, a közvetítő intézmények számát, ezzel együtt az egyes termékre rakodó hasznokat csökkenteni. Ezzel a termelő magasabb eladási árhoz, a vásárló pedig alacsonyabb beszerzési árhoz jut. Ezen kívül az egyes árucikkeknek, terménynek, zöldségnek, gyümölcsnek, tejnek, tojásnak szükségtelen lesz kilométerek százait utazni, mindezek költségét pedig nem kell a fogyasztóra hárítani. Mindez természetesen a fennálló gazdaságot szabályozó előírások betartásával történik. A Csajági Református Egyházközség támogatja ezt a programot, és ezúton is kéri az érdeklődő helybéli és környékbeli őstermelők jelentkezését, hogy mind helyben, mind a környező nagyobb településeken beindulhasson az egyházi háztáji piacrendszer. Elérhetőségeink: 8163 Csajág Szabadság u 22. tel: Dusicza Ferenc Figyelem! KRESZTANFOLYAM! 2013.szeptember 26-án 17órakor megbeszélés lesz a Csajágon induló kresztanfolyamról Kategóriák: -személygépkocsi -motorkerékpár -segédmotorkerékpár Helyszín: Csajág, Művelődési Ház Marton Béla KRESZ oktató Tel:

6 C S A J Á G I H Í R L A P C S A J Á G I H Í R L A P 6 S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y IS- KOLAI SZOCIÁLIS-MUNKA ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ HÁ- LÓZAT KIÉPÍTÉSE A KELET-BALATONI KISTÉRSÉGBEN CÍ- MŰ TÁMOP /A-10/ AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROGRAM Szülőakadémia A Kelet- Balatoni Térség Önkormányzati Társulása a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésében szeretettel meghívja a Kedves Érdeklődőket o k t ó b e r 9 - én 1 7 ó r a k o r ( s z e r d a ) B a - l a t o n f ű z f ő n a M ű v e l ő d é s i H á z b a n, o k t ó b e r 16- án 1 7 ó r a k o r ( s z e r d a ) B a l a t o n k e n e s é n a K u l t ú r a H á z á b a n dr. Galicza János egyetemi docens előadására! Téma: Szülői identitás, avagy melyik korban hogyan álljunk gyermekünk mellé? Szülő, iskola, gyermek együttműködése n o v e m b e r 7 - én 1 7 ó r a k o r ( c s ü t ö r t ö k ) B a l a t o n a l m á d i b a n a P a n n ó n i a K u l t u r á l i s K ö z p o n t b a n dr. Vekerdy Tamás pszichológus előadására! Téma: Változó iskola, változó gyermek, pedagógus szerepek Az előadások ingyenesek! A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel/fax: 88/ Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K Tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót! Újságunk a szokásos időpont előtt jelenik meg, mivel a szeptember i rendezvény programját is el tudjuk így juttatni önökhöz. Szeptember 28-án tartjuk a hagyományos szüreti mulatságot önkormányzatunk és a civil szervezeteink együttes szervezésében és az önkormányzat támogatásával, amelyhez Ft -ot sikerült pályázaton nyernünk. A hétvége programját az újságban mindenki megtalálja, kérjük, vegyenek részt mind a szüreti mulatságon és a vasárnapi máglyagyújtáson. Ezúton is szeretném megköszönni az iskolának, az óvodának, és az összes résztvevő civil szervezetnek a segítséget, amellyel segítik önkormányzatunkat. Külön köszönöm a vezetőknek, Alexa Mariannak, Ács Istvánnénak, Baranyai Tamásnénak, Horti Ferencnének, Takács Henriettának, Viasz Istvánnak, képviselő társaimnak, hogy pozitívan álltak a rendezvényhez az első megbeszélésen, és természetesen mindenkinek, aki valamilyen formában segít bennünket a megvalósításban. Köszönöm Limfer Gézának a szalmabábuk kihordását, az elkészítését Alexa Mariannak, Slemmer Edinának, Márton Józsefnének. Köszönöm a felajánlott bort Gálffy Gézának és Szente Károlynak. A játszótereink felújítása lassan befejeződik, köszönöm a segítséget áramvételben Verbó Zsuzsannának, és Náczi Orsolyának. Az utak felújítását a csatorna nyomvonalán elvégeztük, és további Ft értékben javíttattuk a legrosszabb állapotban lévő helyeket. Októberben közmeghallgatás lesz, amelyre szívesen várok mindenkit, ha kérdése van. Mindenkinek jó erőt, egészséget kívánok! Verebélyi Zoltán polgármester HIRDETMÉNY Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Csajág Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 80/2013. (VIII.27.) önkormányzati határozatában a középiskolai és a felsőoktatásban tanulók részére Ft/fő egyszeri tankönyv- támogatást állapít meg, mely iskolalátogatási igazolás benyújtása esetén kerül kifizetésre. Az iskolalátogatási igazolásokat a Polgármesteri Hivatalba október 15-ig kérjük leadni. Szerkesztőség címe:8163 Csajág, Petőfi u.1. Polgármesteri Hivatal webcíme: Telefonszám: 88/ Faxszám: 88/440380,

C S A J Á G I H Í R L A P

C S A J Á G I H Í R L A P V I I I. É V F O L Y A M, 5. S Z Á M C S A J Á G I H Í R L A P 2 0 1 3. M Á J U S CSAJÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA T A R T A L O M : M E G Ú J U L T E G Y É P Ü L E T C S A J Á G O N A pályázat

Részletesebben

Balaton nyugdíjasklub szüreti mulatság

Balaton nyugdíjasklub szüreti mulatság 2. oldal 2014. november Balaton nyugdíjasklub szüreti mulatság Fotók: Béres Istvánné 2014. november 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár november havi programja November 3. 18

Részletesebben

Polgármesteri vélemény

Polgármesteri vélemény 2012. október Balatonkenesei Hírlap 3 Polgármesteri vélemény Részlet a Balatonakarattya leválásában döntõ szervezethez írott polgármesteri levélbõl Egy elválás, szétválás mindig szomorú esemény, ezzel

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

2. oldal 2013. szeptember. BLTE augusztusi programok

2. oldal 2013. szeptember. BLTE augusztusi programok 2. oldal 2013. szeptember BLTE augusztusi programok 2013. szeptember 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár szeptember havi programja Szeptember 3. 16 óra Balatonfûzfõi,,Balaton

Részletesebben

III. évfolyam, 3. szám 2009. szeptember

III. évfolyam, 3. szám 2009. szeptember Szüreti Bál 2009. október 17. III. évfolyam, 3. szám 2009. szeptember Bál: 20:00-tól a mányi Művelődési Házban Nyitótánc: 20:00 Táncok: 20:00 éjfél Zene: Mányi Sramli Büfé, tombola, mányi borok kóstolása

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Balatonkenesén 2012. augusztus 5. napján megtartott helyi népszavazás eredménye

Balatonkenesén 2012. augusztus 5. napján megtartott helyi népszavazás eredménye 2012. augusztus Balatonkenesei Hírlap 3 Balatonkenesén 2012. augusztus 5. napján megtartott helyi népszavazás eredménye a) A választók nyilvántartása A szavazást A szavazás napján megelõzõ nap 16 névjegyzékbe

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük a pedagógusokat

Szeretettel köszöntjük a pedagógusokat Papkeszi Hírlap Papkeszi Önkormányzati Lapja IV. évfolyam 3. szám 2010. június Szeretettel köszöntjük a pedagógusokat Június első vasárnapján ünnepeljük a pedagógusokat. Ezen a napon talán gyereknek szülőnek

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja. 2014. MÁJUS 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja. 2014. MÁJUS 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁJUS 15.

Részletesebben

ELKEZDŐDÖTT A TANÉV MEGNYÍLT A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA

ELKEZDŐDÖTT A TANÉV MEGNYÍLT A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA 2011. SZEPTEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM ELKEZDŐDÖTT A TANÉV A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ általános iskolájában három első osztály indult MEGNYÍLT A SZENT

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

Ábrahámhegy és a rendezvények

Ábrahámhegy és a rendezvények XVIII. évfolyam 3. szám 2011. október Ábrahámhegy és a rendezvények Szeptember. Hűvösek a reggelek. Napközben majd megsülünk. Testet, lelket próbáló a forróság. Mégis ősz van. A természet még vár ezt megmutatni,

Részletesebben

Őrhalom község független lapja XIII. évfolyam 2. szám 2014. július 10.

Őrhalom község független lapja XIII. évfolyam 2. szám 2014. július 10. Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja XIII. évfolyam 2. szám 2014. július 10. Úrnapja elsőáldozás ígéret Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt Őrhalmiak, kedves testvérek! Június 22-én, Úrnapján

Részletesebben

IV. évfolyam, 2. szám 2010. szeptember

IV. évfolyam, 2. szám 2010. szeptember P. Tófeji Vali SZEPTEMBERI HÍVOGATÓ IV. évfolyam, 2. szám 2010. szeptember Most itt a szeptember! Hogy múlik az idő! Mögöttünk szép nyár, előttünk dolgos jövő. A köztársasági elnök 2010. október 03. napjára

Részletesebben

XXI. (XXXVI.) évfolyam 8. szám Alapítva 1927-ben 2014. augusztus. Devecserben járt a Virágos Magyarországért zsűrije

XXI. (XXXVI.) évfolyam 8. szám Alapítva 1927-ben 2014. augusztus. Devecserben járt a Virágos Magyarországért zsűrije A település közéleti lapja ÚjDevecseriÚjság XXI. (XXXVI.) évfolyam 8. szám Alapítva 1927-ben 2014. augusztus Devecserben járt a Virágos Magyarországért zsűrije Virágos Devecser Sikeres devecseri kutyakiállítás

Részletesebben

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat, és első kézből szeretném tájékoztatni Újszilvás életében az elmúlt időszakban történt eseményekről,

Részletesebben

során magyarrá lettek, önálló nyelvüket feladták, de kun identitásukat ma is őrzik, és ápolják

során magyarrá lettek, önálló nyelvüket feladták, de kun identitásukat ma is őrzik, és ápolják XXI. évfolyam X. szám 20 1 2. o k tó b er Mag vető h ava A Mi Ú j s á g u n k KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA HA G Y OMÁM ÁN Y Ő R Z É S A

Részletesebben

MAGYAR VAGYOK SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP. Pósa Lajos:

MAGYAR VAGYOK SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP. Pósa Lajos: Ára: 100 Ft XXVII. évfolyam 3. szám 2014. március SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Pósa Lajos: MAGYAR VAGYOK Magyar vagyok, magyar; magyarnak születtem, Magyar nótát dalolt a dajka felettem, Magyarul tanított

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2014. NOVEMBER HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 24. ÉVFOLYAM 6-7. SZÁM 24. évfolyam 6-7. szám 3 Önkormányzati hírek Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária

Részletesebben

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 Advent (úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelõzõ negyedik vasárnaptól karácsonyig számított idõszak. Advent elsõ vasárnapja egyúttal

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin KÖSZÖN TI OLVASÓI T BALATONKENESEI 2008. JANUÁR 20. XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM HÍRLAP A 20 ÉVES Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait 2008. január 22-én 17 órára a Faluházba (Balatonkenese,

Részletesebben

Köszönöm a bizalmat!

Köszönöm a bizalmat! Papkeszi Hírlap Papkeszi Önkormányzati Lapja IV. évfolyam 5. szám 2010. október Csak a munka fejti ki, csak az tartja fönn a testnek és léleknek erejét; csak munka tesz hasznossá magunk és polgártársainkra

Részletesebben

MEZŐFALVA. Elköszöntek az óvodától. Az én falum. Június: Szent Iván Hava - Nyárelő Hava - Napisten Hava. Mezőfalvi Vigasságok: ünnepeljünk együtt!

MEZŐFALVA. Elköszöntek az óvodától. Az én falum. Június: Szent Iván Hava - Nyárelő Hava - Napisten Hava. Mezőfalvi Vigasságok: ünnepeljünk együtt! Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2012. június Borsót, újhagymát termesztenek Tartalom Az a kicsi mustármag... Adók módjára behajtható 2. oldal 2. oldal 2. oldal Változtak a szemétszállítási

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben