O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2011 XI/2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2011 XI/2"

Átírás

1 O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2011 XI/2

2 TARTALOM XI/2. AZ OB L Á T US SÁG RÓL Verbényi István Szent Henrik, az oblátusok védőszentje 4 Az obláció megújításának liturgiája 5 Borián Elréd OSB Oblátusrektori beszéd LEGYETEK TANÚIM! Beszélgetés Hirka Antal OSB atyával szentföldi útjáról 14 Lantos Klára Szentföldi mozaik 18 Fintáné Dohy Angéla OSB obl. Tihanyi és füredi emlékek 21 Vajdovichné Visy Erzsébet Uram, taníts minket imádkozni! Margit OSB obl. Pannonhalmi lelkigyakorlat 23 Horváth Éva Teréz OSB obl. Caritas testvérünkre emlékezünk 33 Pelsőci Judit Angéla OSB obl. Martina testvérünkre emlékezünk 34 Lillik Mária A győr-kismegyeri bencés templom felszentelése 37 MÚLTUNK FORRÁSAINÁL Beszélgetés a rubinmisés Olofsson Placid OSB atyával 43 ME D I TÁ CI ÓK Jókai Anna Bölcsek és pásztorok 46 A Bajor Kongregáció Általános Káptalanja A bencés imaközösség 48 Beszélgetés Somorjai Ádám OSB atyával 51 Hermann Schalück OFM Megérteni és megértésre találni (II. rész) 54 Varga Károly és Erika Az atyaság megélése a családban 59 Sulyok Elemér OSB Láttuk csillagát 66 IMÁD S Á GOK II. János Pál Karácsonyi imádság 69 Obláták, oblátusok közbenjáró imája 71 SZÉ P I RO DA LOM Szent Ányos ünnepének himnusza 72 Borián Elréd OSB Novemberi lépcsőima 74 Borián Elréd OSB A pannonhalmi arborétumban 76 Sík Sándor Misék 78 SZEMLE Klaibán Sándor Günter OSB obl. Jézus terében 79 HÍ REK 82

3 Genezáreti tó (Tiberiás tava vagy galileai tenger) 3

4 AZ OBLÁTUSSÁGRÓL Verbényi István SZENT HENRIK, AZ OBLÁTUSOK VÉDŐSZENTJE Július 13. Szent István király feleségének, Gizellának volt a testvére. A hildesheimi katedrális iskolában tanult, és hazájába csak akkor tért vissza, amikor apja visszakapta birtokát. Apja halála után átvette a hercegség vezetését, ahol fontos feladatának tekintette az egyházi élet megújítását. Huszonkilenc éves volt, amikor III. Ottó császár meghalt. Maga mellé tudta állítani a választó hercegeket, és így császárrá is koronázták. Az Egyház életének igaz segítője volt a belső reformokban, de ugyanúgy a missziós tevékenységben is kitűnt. Számos egyházmegyét és kolostort alapított, így feleségével együtt jó példát mutatott. Henrik császár alapította a bambergi püspökséget is ben halt meg, és 1146-ban már szentté is avatták. A bencés oblátusok patrónusa. Olyan államférfi volt, aki a keresztény értékek megvalósítását tartotta fő feladatának, és ezt tevőlegesen is segítette. VI. Pál pápa az ENSZ-nek küldött egyik üzenetében példaképként állította a politikusok elé. 4 A bambergi dóm lovasszobrát sokan Szent István-ábrázolásnak tartják.

5 Az oblátusságról AZ OBLÁCIÓ MEGÚJÍTÁSÁNAK LITURGIÁJA (Szentmisében a kenyér és bor felajánlása után az oratio super oblata előtt ajánlott ez a liturgia, mert maga az oblació szó is a szentmise fölajánlásából származik. Zsolozsma keretében a Magnificat előtt legyen. Mindenki kezében legyen égő gyertya, mint húsvét éjszaka a keresztségi fogadalom megújításakor. November 21-e, Szűz Mária bemutatása az oblátusok ünnepe. Ehhez az ünnephez kapcsolódva végezzük ezt a liturgiát, vagy február 2-a, Urunk bemutatása, Gyergyaszentelő Boldogasszony ünnepéhez közel ajánlható az obláció megújítása.) Elöljáró (dékán): Egyedül Isten ad erőt a kitartáshoz. Ő erősít meg minket a hitben, a reményben és a szeretetben, hogy új örömmel járhassunk tovább azon az úton, amelyet Ő mutatott nekünk. Imádkozzunk az obláció megújításáért, a hitért és a bizalomért, hogy Szent Benedek tanítását kövessük. Kérjük az Urat, hogy a testvéri szeretetet és az Oblátusszabályzatot megtarva hűségesek legyünk hozzá. (Csendes ima) Elöljáró: Jézus Krisztus, akit elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket, Uram irgalmazz! Oblátusok: Uram, irgalmazz! Elöljáró: Jézus Krisztus, aki eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket, Krisztus kegyelmezz! Oblátusok: Krisztus kegyelmezz! Elöljáró: Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk, Uram, irgalmazz! Oblátusok: Uram, irgalmazz! 5

6 Az oblátusságról Elöljáró (dékán): A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen. Oblátusok: Oblációnkat megújítva felajánljuk magunkat hűséges és szerető Istenünknek és a Boldogságos Szűz Máriának. Megígérjük, hogy a pannonhalmi Szent Márton Monostorral közösségben Szent Benedek atyánk Regulájának szellemében az evangélium vezetése szerint élünk, és Krisztusnak semmit elébe nem teszünk. Fogadj el engem, Istenem, szent igéd szerint, hogy Neked éljek, és ne szégyeníts meg engem, mert tebenned bíztam, Uram. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Könyörgések: Elöljáró (dékán): A mi Urunk Jézus Krisztus, az élő Isten fia buzdított minket arra, hogy hívjuk segítségül őt. Ezért kérjük bizalommal: Előimádkozó (oblátus): Neked ajánljuk minden élő és elhunyt oblátus testvérünket, családtagjaikat és hozzátartozóikat. Válasz: Kérünk Téged, fogadd be őket örök otthonodba! Előimádkozó: Segíts kérünk, hogy újult erővel térhessünk vissza oda, ahová rendeltél minket. Válasz: Kérünk Téged, adj békét és örömet nekünk! Előimádkozó: Küldd el ránk Szent Lelkedet, hogy a kísértések ellenére is bizalommal járhassuk utadat. Válasz: Kérünk Téged, adj halló szívet nekünk! 6

7 Az oblátusságról Előimádkozó: Kérünk Urunk, küldd el bencés oblátusaid számára a Lélek adományait, hogy egyre jobban növekedhessenek a szeretetben és egymás gyengeségeinek elfogadásában. Töltsd el őket igazi alázatossággal, erős hittel, bátorsággal és reménnyel. Válasz: Kérünk Téged, hallgass meg minket. Előimádkozó: Add nekünk, Urunk, a hallgatás és virrasztás kegyelmét, és adj bölcs szavakat és tetteket, amelyek épülésre szolgálnak. Válasz: Kérünk Téged, hallgass meg minket. Elöljáró (dékán): Mindenható Istenünk, Szent Benedek atyánkban olyan mestert és tanítót ajándékoztál nekünk, aki arra tanít minket, hogy Téged keressünk és Neked szolgáljunk. Add kérünk, hogy szereteted elébe semmit ne helyezzünk, és teljes örömmel és bizalommal járjunk parancsaid útján. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Válasz: Ámen. (A szentmisében az Imádkozzatok, testvéreim felszólítás és az oratio super oblata következik. A zsolozsmában a Magnificat antifónája.) 7

8 Az oblátusságról Borián Elréd OSB OBLÁTUSREKTORI BESZÉD 2011 Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az oblátusokat, oblátákat és barátainkat a lelkigyakorlat első estéjén. Örülök, hogy újra láthatlak Benneteket, és kérem Isten Szent Lelkét, hogy az imádság belső párbeszéde gazdagítsa önismeretünket és szeretetünket. Örülök, hogy Várnai Jakab ferences atya elvállalta a lelkigyakorlat vezetését, aki a Sapientia Szerzetesi Főiskola tanszékvezető tanára. Többek között az egyháztant tanulmányozta és tanítja. Ősi kapcsolat áll fenn a bencések és a ferencesek között. Az ifjú, a lovageszménytől a szegénység úrnőjéhez megtért Ferenc Szent Benedek szerzeteseitől kapta Assissiben az első romos templomot, amelyet saját kézzel épített fel. Halála után az őt tisztelő bencések festtették meg Subiacóban még gloriola nélkül, vagyis még a szentté avatás előtt legrégibb képmását. Ebben az évben is több dékániát meglátogattam, akikhez nem jutottam el; ősszel pótolni szeretném. Hálásan köszönöm a gyűléseken megtapasztalt lelki készülődést, fogadást. A zsoltárimádság természetesen nélkülözhetetlen része az oblátusgyűlésnek. A dékánokat arra kérem, hogy rövid, kb. tíz perces bevezetés legyen a témához. A bevezető legfontosabb feladata, hogy jó kérdéseket tegyen fel, de minden kör indítása előtt csak egy világosan megfogalmazott kérdés legyen. Az igazi, nyitott kérdésnek nem célja tudatosan vagy tudattalanul, hogy igazolja az előtte elmondottakat. A Lélek által sugallt gondolatokat várja. Ezek a hozzászólások se legyenek hosszabbak három percnél, és inkább több kör legyen, minden kérdéshez egy újabb kör. A Vigan-féle módszernél tanulhattuk, hogy a legfontosabb az, amit a Lélek mond nekem, azt kell a közösbe tennem. (Obláció 2009/1) Ne kezdjem el tehát okosságaimra tanítani az oblátustársakat és az emberiséget. A dékán se értékelje a mondottakat, hanem figyelmes füllel hallja meg mindenki, hogy mit mond a Lélek az egyháznak. Szükség van laza beszélgetésre, egymás iránti érdeklődésre, kis agapéra is. Ezért minimum két óra kell egy gyűlésre. A dékánokat kérem, hogy lehetőleg minden hónapban hívják fel telefonon a dékániához tartozó testvéreket vagy írjanak nekik t, érdeklődjenek felőlük, biztassák, segítsék őket. A következő évben Anselm Grün Meinrad Dufner Mélyből forrásozó lelkiség című könyvét olvassuk. Az érdeklődők és preceptoraik számára 8

9 Az oblátusságról ezt az egyik alapkönyvként soroltam fel a befogadásról szóló, a dékánok és a rektor által jóváhagyott határozat végén. Jónak tartom, ha ezt a könyvet mindannyian átelmélkedjük. Érdemes két fejezetet venni egy alkalommal. A monasztikus hagyomány és Szent Benedek Regulája című fejezeteket különösen fontosnak vélem. Aki bevezeti, az kiemelhet a részletből kulcsszavakat, és mondja el, hogy számára mit jelentett a szöveg. Ha otthon imádkozunk, elmélkedünk a könyv elolvasása után, akkor szívünkből tudunk szólni. Anselm Grün talán a bencés világ legismertebb lelkivezetője. Szerzetesi, bibliai, pszichológiai tapasztalatait osztja meg velünk könyveiben, amelyek tartalma nem mindenben egyezik meg a hitoktatáson tanultakkal. A Mélyből forrásozó lelkiség című könyve is alapvető változásokra, átgondolásra késztet, ha engedjük lelkünkre hatni. A dékániáknak lehetőségük van színesíteni, saját színt vinni a gyűléseikbe, de a közös olvasmányt vegyük komolyan. Most pedig egy távol levő jelöltről és néhány változásról szólnék. A Pannonhalmi dékánia Sopronban lakó tagjai ismerték meg Frank Gerzsont, aki kiváló zenész volt, de elhatalmasodó betegsége tolószékhez köti. Kértem, hogy Angéla dékán és Brigitta preceptor testvérünk is vegye fel vele a kapcsolatot, én is leveleztem vele. Miután megtudtam, hogy szeretne jelölt lenni, kérésemre Angéla a dékánoknak megírta, hogy Gerzson nem képes részt venni a lelkigyakorlaton, amely szabályzatunk szerint a jelöltség kezdete. A dékánok elfogadták a kivételt, így a közösség előtt magam jelentem be, hogy Frank Gerzson a Pannonhalmi dékánia jelöltje. Nemrég személyesen is meglátogattam, és akkor is köszönetét fejezte ki. Szabadjon levelének egy részletét idéznem: Az Úr megmentett! A márciusi esemény előtt 3 hónapon át minden reggelemet az 50. zsoltárral kezdtem. Elképesztő lázas állapotba kerültem (40,5), és ezeket imádkoztam: Áldott legyen az Isten, Jézus Krisztus az Isten Fia Minden lebénult, szememet, számat nem tudtam használni, tudtam, hogy nagy baj van, talán menni kell Nem a magam kis nyomorult életéhez ragaszkodtam, hanem egyedül Krisztushoz! Nincsenek szavak, hogy elmondjam miket láttam: Fények, Színek, Tudat, Rend, Irgalom Köszönöm a jelöltséget! A Bécsben lakó Simon Ferenc Efrém atyát már sokan ismerjük, mert már 2007-ben lelkigyakorlatot tartott nekünk és maga is oblátus. Egy évvel ezelőtt jelezte, hogy két magyar fiatalemberrel együtt zsolozsmázik, és beszél nekik az oblátusságról. Májusban felkeresett, és főapát úr beleegyezésével egy dékánia-sejt indulhat Bécsben, amely Szent Márton Monostorához tartozik. IV. Boldog Károlyról nevezik el a 9

10 Borián Elréd OSB csoportot. Efrém atyát preceptorrá nevezem ki. Érdeklődési időnek elfogadom az eddigi foglalkozásokat, és Márkus István, illetve Tiboldi Ákos elkezdheti a jelöltségét. Tavaly a dékánválasztás előtt jeleztem, hogy a Pannonhalmi dékánia a következő dékánválasztáskor két dékániára fog szétválni. Az Oblátusszabályzat így szól: A csoportok létszáma lehetőleg ne haladja meg a 12 főt. A győri csoportot elnevezzük Szent László-csoportnak, mivel a gyönyörű ereklyetartó herma miatt Győr jeles napja Szent László ünnepe. A Szent László-csoport már most három dékániánál nagyobb létszámú, majdnem 12 főből áll, a jelöltekkel együtt még több is. A márciusi dékángyűlésen beszélgettünk a dékánián kívüli oblátusokról. Próbáljuk tartani velük a kapcsolatot. Továbbra is áll, amit tavaly mondtam, hogy nem tartom helyes állapotnak a dékánián kívüliséget, mert még betegen is elég könnyű ma már telefonon tartani a kapcsolatot a társakkal. Nem is akarok a dékánián kívüli státusra engedélyt adni, csak legalább egy év meggondolási idő után. Az viszont kétségtelen tény, hogy a két világháború között is volt erre példa, mert a közlekedési távolság miatt nem tudtak egyesek eljárni a gyűlésekre. Ciszterci oblátusokkal való kapcsolatfelvételről is beszéltünk, ez a Budapesten vagy közelében élő testvérek számára reális cél. Krisztiána testvért kértem meg, hogy segítsen a kapcsolatkeresésben, aki ezt meg is tette. Az új zirci főapát Brückner Ákos Előd atyát, aki a ciszterci oblátusok vezetője, Székesfehérvárra helyezte, ezért a találkozás megszervezése kicsit összetettebb feladat. Nem egyszerű kérdés, mikor beszéljünk egy dékánia megszűnésének lehetőségéről, illetve mikor kérje egy dékán a dékánia megszüntetését? Véleményem szerint akkor, ha a dékániai gyűléseken a létszám rendszeresen négy fő alatt marad, vagy valami más súlyos ok lehetetlenné teszi a testvéri közösség megélését. Lelkigyakorlatunk központja az imádság. A zsoltárimádság és a belső magánimádság egyaránt fontos. Önismeretünket, szavainkat is javíthatja az imádságra hangoló csend és belső párbeszéd. Bernardin Schellenberger így ír: Benedek számára a beszéd értékes volt. Ezért utal Regulájában sokszor a hallgatásra, hiszen ezen múlik, hogy a beszéd nem romlik és nem értéktelenedik el. Ez a meggyőződés és ez a cél a zsidó és keresztény spirituális hagyomány sajátos jellemvonását tükrözi. Abból a bölcsességből él, hogy kezdetben volt az Ige, a teremtő Szó, amelynek a világ a létét köszönheti.»és Isten volt az Ige.«(Jn 1,1) Az igaz szó tartja meg a világot létében. Igaz szó nélkül nincs igaz élet. (Obláció 2009/1, ) 10

11 Az oblátusságról Egész életünkben sokszor kárhoztatjuk magunkat szavaink helytelenségéért. És addig jó, amíg küzdünk azért, hogy az adott szituációban megfelelő szót találjunk. Az értelmezés is örök feladatunk. Önmagunk, szavaink és mások gondolatainak értelmezése. Az értelmezésem sose független előzetes tudásomtól és tudatalatti világomtól. Különösen nehéz a férfi és nő különböző világának megértése. Nagyon sokszor igazolni akarjuk magunkat másokkal szemben. Öntudatlan védekező folyamat ez már a kis gyermekben. És a felnőttek végletekig tudják védeni saját értelmezésüket másokkal szemben, sokszor férfi a nővel szemben és fordítva. André Louf az imádságról szóló könyvében így elmélkedik: A Biblia szerint Isten saját képmására alkotta a férfit és a nőt. A férfi épp a maga férfiasságával képmása Istennek. Isten szeretetéről tanúskodik: a szeretet erejéről, tartósságáról, hűségéről. ( ) Az asszony pedig női voltával képmása Istennek. De inkább jóságáról, gyöngédségéről tanúskodik. ( ) Isten a kettő együtt. Misericordia et veritas, irgalom és hűség egy természetben. Benne értelmünket meghaladó módon azonosul a jóság és az erő. (André Louf: Uram, taníts meg minket imádkozni. Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2008, ) Ha tudunk őszintén, a másik szabadságát tiszteletben tartva kérdezni, ha csöndben a szívünkre hallgatunk, akkor Isten segítségével kiszabadulhatunk értelmezésünk fogságából, és megérezhetjük a Boldogok a szegények jézusi igazságát. Szeretettel emlékezünk meg a másvilágba költözött István és Martina testvéreinkről. Legyen a Szentháromság titokzatos világa az ő otthonuk és fényességük. Kérem, hogy szombaton és vasárnap ebédig tartsunk szilenciumot, keressük fel a bazilikát, káptalantermet vagy a diákkápolnát, hogy új kérdéseket, új értelmezési lehetőségeket kaphassunk az Úrtól. A nyári szabadság miatt kevés szerzetes van jelen, halkan énekeljünk, tartsuk az előénekes ritmusát. A mobiltelefonokat tartsuk kikapcsolva, csak az ebéd utáni szabad időben beszéljünk szeretteinkkel, már ha szükséges. A lelkigyakorlat elszakadás mindennapi világunktól. Betegeket csak délután látogassunk az ebéd utáni szabad időben. Az idén az oblátusok kulcsot kaphatnak a szobákhoz, és ez jó a diákotthonban folyó munkák miatt. Központi intézkedés, hogy 2000 Ft letétet kell kérnünk a kulcsokért, amelyet a végén mindenki visszakap. Hedvig és Fülöp testvért kérem meg a kulcsokkal való foglalkozásra. A mobiltelefonokat hagyjuk a szobánkban, nem kell magunkkal hordozni. Ősszel újra Attyapusztára hívom az érdeklődőket, jelölteket, novíciusokat és a preceptorokat október ig (péntek délutántól vasárnap 11

12 Borián Elréd OSB kora délutánig). Ákos magiszter atyát kértem fel a lelkigyakorlat tartására, aki a Reguláról fog elmélkedni. Attyapuszta nagyon szép helyen fekszik, és fele annyiba kerül, mint a többi lelkigyakorlatos ház. Az érdeklődés, a jelöltség, a noviciátus szakaszai fontos részei a szerzetesi és oblátus hivatásnak. Ebben segít a dékánnal szorosan együttműködő preceptor. A Regula, az Oblátusszabályzat és a Befogadásról szóló határozat egyaránt azt a célt tűzi ki, hogy meggyőződjön róla, hogy az érdeklődő valóban az Istent keresi-e. Tavalyi beszédem egy részletét ismétlem meg: A preceptorok feladata a fiatalabbak, középkorúak megnyerése Szent Benedek lelkiségének. Ehhez érzelmileg és lelkileg befogadó háttér kell. Nem kioktató, hanem meghallgató, először dicsérő, utána finoman korrigáló. Az érdeklődők kb. egy félévig a preceptorokkal beszéljenek, tőlük kapjanak feladatokat, csak utána vigyék az érdeklődőket a dékán jóváhagyásával a dékánia találkozóira. A Regulában Szent Benedek magisztert jelöl ki az apát segítségére, aki a növendékekkel, érdeklődőkkel foglalkozik. Mikor növendék voltam, elég szigorú szeparáció volt, nem beszélgethettünk más atyákkal, nem mehettünk be szobáikba. Ez a Regulából következik. A preceptorok feladatát a kinevezésük előtt felsoroltam az. Obláció 2010/2-es számában. A dékánoktól kétszer egy évben kérek beszámolót, az egyiket a tavaszi dékántalálkozó előtt, a másikat a nyári lelkigyakorlat előtt. Lehetőleg ben is küldjék meg. A dékánok pedig a preceptoroktól kérnek és kapnak tájékoztatást. Aki nem tud hosszabb ideig érdeklődőként vagy jelöltként részt venni a gyűléseken, az nem lehet jelölt vagy novícius, illetve el kell halasztani az oblációt. Érdemes két-három évenként beköttetni Obláció című lapunk köteteit, hogy jobban vissza tudjuk keresni a régebbi írásokat. Különösen a dékánoknak és a preceptoroknak ajánlom. Természetesnek veszem a pacta sunt observanda elvet, vagyis amit már elhatároztunk, leírtunk, azt meg is tartjuk. Ez nem lehet vita tárgya, egyéni érzelmi értelmezések függvénye. Az a terv érlelődött meg bennem, hogy a Pannonhalmi Területi Apátság plébániáin beszámolok a bencés oblátusságról. Először Győrszentivánon az esti mise után az ott élő testvérek segítségével mutattam be küldetésünket, majd Láziban július 2-án, szombaton. Szeretném folytatni ezt a sort, és biztatom a dékánokat, testvéreket, hogy plébániákon mutassák be az oblátusságot, ahol ez lehetségesnek látszik. Decemberben a hagyományt folytatva a Szent Szabina-kápolnában adventi rekollekciót tartok, amelyen a szokásnak megfelelően megújítjuk oblációnkat. 12

13 Az oblátusságról Október 1-jén, szombaton Esztergomba hívom a testvéreket kor találkozunk a bazilika előtt álló Mária-szobornál. A Keresztény Múzeumot, a bazilikát, az altemplomot, a kincstárat és ebéd után a Babitsházat tervezem megnézni, délután ra fejeződik be a program. Az idegenvezetőre és a jegyekre kb Ft-ot kell számolni. Egy önkiszolgáló étteremben szeretnénk ebédelni, mint Pécsett. Jelentkezni hétfőn reggel lehet, vagy szeptember 10-ig ben nálam. A pannonhalmi bazilikát még nem kezdték el felújítani. Az építkezés halasztásának alapvető oka, hogy nemrég lett vége egy hosszú jogi vitának, amelyet a második helyre sorolt kivitelező kezdeményezett az első helyen kiemelttel szemben, és végül meg is nyert. Az időszaki kiállítás meglátogatása nincs a programban, de lehetséges az ebéd utáni szünetben. Günter testvért kérem meg, hogy szervezze meg és vezesse majd az érdeklődőket. Vajdovich Bélának gratulálunk a Pro Pannonhalma díjért; a hétfő délelőtt látható kisfilm az általa felügyelt építkezéseket, az új épületek célját, funkcióit mutatja be nekünk. Katalin testvér szervezi a lelkigyakorlat adminisztrációját, kérem, hogy az adott időre adjuk le neki a meggondolt jelentkezéseket. Túl gyakori a határidő utáni változtatás. Tisztelem Katalin testvér türelmét, mégis arra kérem a testvéreket, hogy se őt, se a többi szervezőt ne terheljük feles legesen. Mindnyájan lelkigyakorlatra jöttünk. Az idén is a dékánoknak kell befizetni a költségeket, akik Katalin testvérnek adják át. Akik nem tartoznak dékániához, azok beszéljenek meg Katalin testvérrel egy időpontot. Obláció című lapunkat csekken befizetőknek igazolást küldenek ki, amelynek nincs más szerepe, minthogy a kiadást igazolja. Remélem, hogy ezt világosabban ráírják majd az igazolásra. A Lélek adjon bölcs szavakat, igaz bátorítást Jakab atyának és nekünk, hogy megtapasztalhassuk: az Isten országa igazság, béke és öröm a Szentlélekben. Pannonhalma, július 8. 13

14 LEGYETEK TANÚIM! BESZÉLGETÉS HIRKA ANTAL OSB ATYÁVAL SZENTFÖLDI ÚTJÁRÓL Először is azt szeretnénk megkérdezni, hogy milyen célból utazott a Szentföldre? Zarándokként utaztam, ami azt jelenti, hogy zarándoktársaimmal azért utaztunk, hogy Jézus nyomában járjuk utunkat, imádkozzunk, elgondolkozzunk Jézus tanításán, és hogy megismerjük azokat a területeket, tájakat és még meglévő emlékeket, amelyek Jézussal kapcsolatban voltak. Milyen élményekben volt része a Szentföldön? Nagyon sokban. Voltak, amelyekre nem is számítottam. Akadtak olyan alkalmak, helyek, ahol egészen közel éreztem magam Jézushoz. Azok a tájak, például a Galilei-tó partja, ahol Jézus a hegyi beszédet elmondta, meg az a hely, ahol találkozott apostolaival a Galilei-tó partján. Kiásták Kafarnaum házainak az alapjait, ahol Jézus Péter házában élt. Ezek a helyek nagyon mély benyomást tettek rám. Beutaztunk bárkával a tó közepére, ahol imádkoztunk és elgondolkodtunk Jézus életéről, és azokról a tanításokról, amelyeket Jézus beszélt el azon a helyen. Ez nagy lelki élményt jelentett. Mit vélt ott a legkülönösebbnek? Azt, hogy ma is sokan járnak Jézus nyomában. Nem csak európaiak, ázsiaiak is és afrikaiak is. Nagyon sok zarándokcsoport jött Nigériából is. Természetesen az is érdekes volt, hogy a régészek, akik ott kutatnak, egyre több olyan tárgyi emléket fedeznek fel, amelyek Jézussal vannak kapcsolatban. Ezek is érdekesek voltak, mert úgy gondoltam, hogy a kutatás befejeződött. Most is folytatódik, és folyamatosan tárnak fel újabb és újabb értékes leleteket. Néhány éve a Galileai-tó partján, az agyagba beágyazódva megtaláltak egy Jézus-korabeli bárkát, restaurálták, és egy múzeumban meg is nézhettük. Milyen híresebb helyeket látogatott meg a Szentföldön? A Galilei-tó mellett ott volt Kafarnaum, aztán Názáret, Názáret mellett Kána, ahol a kánai menyegző is történt, a közelben Naim, ahol Jézus az ifjút feltámasztotta. Felmentünk a magas Tábor-hegyre, ahol Jézus néhány tanítvány előtt színében elváltozott. Jártunk ott is, ahol a Jordán folyónak az egyik gázlójánál a hagyomány szerint Jézus megkeresztelkedett. Annak a pusztának a vidékén is jártunk, ahol Jézust megkísértette a sátán. Aztán természetesen voltunk Betlehemben, és a közelben a 14

15 Legyetek tanúim! Pásztorok mezején, ahol annak idején pásztorok várakoztak, és megkapták a hírt az angyaloktól. Voltunk abban a kisvárosban, ahol Keresztelő János született, ahol Szűz Mária meglátogatta rokonát, Erzsébetet. Jeruzsálemben pedig számtalan olyan hely volt, ahol Jézus valóban járt, kezdve attól, hogy megérkezett egy-egy zarándoklattal, hiszen évente háromszor kellett Jeruzsálembe mennie a tizenkét évesnél idősebb zsidó férfinak. Amikor Jézus korában a zarándokcsoport megérkezett, akkor a Siloe tavában megfürödtek, átöltöztek, és utána mentek föl a templomba. A városba az egyik kapun jutottak be, Jézus a szegények kapuján lépett be, és éppen ezért is nagyon megdöbbentő volt, hogy nem csak a Siloe tavát amiről többször olvasunk a Szentírásban tárták fel az utóbbi években, de azt a helyet is, ahol belépett a városba, a városnak azt a kapuját, amelyen Jézus valóban többször átment. Meglátogattuk az olajfák hegyét, az utolsó vacsora termének helyét, majd Jézus keresztútjának különböző állomásait, ahol Jézus vitte a keresztet, ahol elesett vele, az udvart, ahol Pilátus kihallgatta. Elzarándokoltunk a Golgota hegyére, majd Jézus sírjának a helyére. Mindezek nagy élményt jelentettek. Voltunk a Holt-tengernél, meg is fürödtünk benne, érdekes volt a sótartalom miatt nagyobb sűrűségű vízben lebegni. Azt a helyet is megnéztük, ahol a Szentírás fennmaradt néhány tekercsét megtalálták. Jeruzsálemben voltunk abban az emlékparkban, ahol táblákra vésve azon igazak neve szerepel, akik a vészkorszak idején zsidókat mentettek meg. Ott olvastuk többek között Kelemen Krizosztom főapát úrnak és az ő segítőjének, Torda Lajosnak a nevét, akik Pannonhalmán mentettek üldözött zsidókat. A tengerparton Joppéban is voltunk, ami ma Jaffa néven Tel Avivhoz tartozik, ahol Simon tímár tengerparti házában lakott Péter apostol. Az Apostolok Cselekedetei tanúsága szerint itt látomása volt, amikor megjelentek nála Kornéliusz százados küldöttei. Velük ment a tengerparti Cezáreába, ahol megkeresztelte a századost és családját. Itt is voltunk, és megnéztük a nagy Heródes által épített kikötővárost. A zarándokok mennyire láthatják az ott élők életét? Izrael területén zsidók, arabok és más nemzetbeliek is élnek. Az ottani zsidó emberek erőfeszítéseinek a nyomát lehetett látni, akik az 1930-as években odaköltöztek földet művelni, és a kibucokban nagy fáradsággal alakították ki a megélhetésükhöz szükséges mezőgazdasági kultúrát. Ilyen kibuc szállodájában laktunk három napig Galileában. Sok vallásos zsidóval is találkoztunk, akiket hagyományos öltözetükről lehet megismerni, ezek között voltak olyanok is, akikkel Jeruzsálemben a Siratófalnál vagy Dávid sírjánál találkoztunk, ahol átélten imádkoztak. 15

16 Legyetek tanúim! Találkoztunk a különböző korosztályú zsidó fiatalokból álló csoportokkal: általános iskolásokkal, középiskolásokkal, katonákkal. Úgy tűnt, hogy valamennyien tudatosan viselik sajátos ruházatukat, komolyan veszik múltjukat és mai sorsukat. Találkoztam közülük olyanokkal, akik ugyancsak zarándoklaton vettek részt és járták végig azokat a szent helyeket, amelyek az ószövetségi Szentírásban szerepelnek. Átmentünk Palesztinába, Betlehembe. Ott azokkal az emberekkel, palesztinokkal találkoztunk, akik szegényebben élnek, ott többen vannak a keresztények. Názáretben és környékén is arab keresztények élnek. A júdeai sivatagnál beduinokkal találkoztunk, a Galilei-tó túlsó partján pedig még drúzokkal is, akik sajátos zsidó-keresztény-mohamedán hagyományt követnek. Atya milyen emberekkel találkozott? Először is zarándoktársaimmal, akikkel nagyon sok élményt tudtam megosztani. A zarándoklatot Korzenszky Richárd tihanyi perjel atya vezette, ő vezette a reggeli imádságot, az esti beszélgetést és mindennap valamelyik szent helyen a szentmisét. Egy magyar ember, egy történelemtanár kalauzolt bennünket, ő Erdélyből települt át, most Izraelben idegenvezetőként dolgozik. Ő vezetett minket végig, mondta el annak a helynek a történetét, nevezetességeit, ahol éppen jártunk. Aztán a Kármel hegyén, a karmelita kolostorban egy karmelita atyával találkoztunk, aki Magyarországról ment oda, most ott teljesít szolgálatot. A legtöbb zarándokhelyet ferences szerzetesek őrzik, gondozzák, fogadják a zarándokokat, akik különböző országból érkeztek, és néhány évet ott töltenek. Vannak közöttük lengyel, olasz, portugál nemzetiségű szerzetesek. Bencések két helyen élnek: a Kenyérszaporítás helyén és Jeruzsálemben, Mária elszenderülésének bazilikája mellett. Mit tanult atya az út során? Kicsit jobban megismertem Jézus életének különböző helyszíneit. Az Ószövetségi Szentírás egyes történeteinek a helyei közül is többet láttam. Például azt a forrást is megnéztük, ahol Gedeon próbára tette és megválogatta seregét. Ha az ember imádkozni kezdi azokat az imádságokat, zsoltárokat, amelyeket Jézus is imádkozott, akkor a személyes tapasztalat nyomán jobban át tudja élni azokat a sorokat, amelyek a zsoltárban szerepelnek. Bibliai területeket, tájakat, növényeket, állatokat, különböző természeti jelenségeket ismerhettünk meg, amelyek segítik a Szentírás olvasását és megértését. Átélhettük azt, hogy az ottani embereknek ilyenkor februárban milyen fontos az eső áldása, hiszen nyáron sokszor hét hónapon át nem esik semmi eső. 16

17 Legyetek tanúim! Ezután másképpen néz a diákokra? Igen, mindenképpen. Nem csak a diákokra, hanem minden emberre. Egy ilyen zarándoklat elmélyíti a Jézussal való kapcsolatot, és ezáltal az emberi kapcsolatokat is. Köszönjük! (A beszélgetést a Pannonhalmi Zsemle VI/2. számára készítette: Hunyady Gergely 8. o. tanuló) Zarándokúton 17

18 Legyetek tanúim! Lantos Klára SZENTFÖLDI MOZAIK 2009 márciusában a Szabina-kápolna nagyböjti lelkigyakorlatán találkoztam az egyetemi évek alatt megismert Korzenszky Richárd atyával, aki megajándékozott könyvével. Útinapló volt az első szentföldi útjáról. Elmondta, hogy újabb utat szerveznek, s felajánlotta a részvétel lehetőségét. Akkor nemet mondtam. Később hallottam Ágoston és Jeromos testvérek beszámolóját. A évi útra újra hívtak. Megnyugtatott, hogy lesznek ismerősök: Richárd atya, a lelki vezető, Antal atya Pannonhalmáról és Jeromos testvér is ott lesz. Az ő kedves és határozott unszolására végül jelentkeztem, s örökké hálás leszek neki ezért az útért. Azt hiszem, minden hívő szívében ott él a vágy, hogy megláthassa azokat a helyeket, ahol Jézus járt földi életében. Nekem megadatott, hogy eljussak a Szentföldre. Egy tíznapos utazás minden élményét, a szemünkkel láthatókat és a lelkünkben végbemenőket lehetetlen elmesélni, de néhány képet felvillantok közülük. Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén indultunk el az Úr házába. Tel Avivba érkeztünk, s máris megkezdődött az izraeli körutazás: Jaffa, Netanya, Caesarea, a Földközi-tenger partja, pálmafák, római kori kövek, Heródes monumentális építkezésének maradványai. Azután Haifában föl a Karmelre, Illés próféta hegyére. A sivatagi por miatti ködös időben is nagyszerű látvány tárult elénk: a termékeny, szépen művelt Jezreel-völgy, távolban a libanoni hegyek és a havas Hermon, Galilea. Találkozni fogunk azokkal a helyekkel, ahol Jézus járt, ahol betegeket gyógyított, ahol tanított. Mit sem vont le a találkozás öröméből, hogy Ő 2000 évvel ezelőtt járt előttünk ezen a vidéken. előttetek megy Galileába. Ott majd viszontlátjátok. (Mt 28,7) Az Arbel szikláiról láttuk meg a Genezáreti-tavat s partján Ginnosart, a kibucot, ahol laktunk. Elszorult a szívem. Ez Jézus tava. Idézetek jutottak eszembe: Jézus átkelt a galileai tengeren, Tibériás taván. Nagy tömeg követte (Jn 6,1 2); Beszálltak a bárkába és elindultak a tavon Kapernaum felé. (Jn 6,17) Mi is elindultunk, s végigjártuk a híres helyeket: a Boldogságok hegyét, a kenyérszaporítás helyét, Tabhgát, szótlanul és megilletődve álltunk a parton, ahol Jézus feltámadása után sült hallal várta a tanítványokat (Mensa Christi), mert Jézus ott volt velünk a táj- 18

19 Legyetek tanúim! ban, a kövekben, a kagylókban, mindenben. A kafarnaumi zsinagóga korinthuszi oszlopai mellett megint János szavaira gondoltam: Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. (Jn 6,58 59) Később mi is bárkába szálltunk. Jézus nem jött felénk a vízen, nem történtek csodák, csak a szívünk telt meg hálával, hogy ott lehettünk. Egy maroknyi magyar Tibériás taván elénekelhette a magyar himnuszt, elmondhatta magyarul és meghallgathatta arámi nyelven a Miatyánkot. Az imában együtt voltunk Istennel, egymással, az otthoniakkal, halottainkkal. A Tábor-hegy Galilea legmagasabb pontja. Meredek szerpentinen robogtak föl velünk a taxik a Színeváltozás helyére épült ferences templomhoz. Nekünk is jó itt, ismételtem meg Péter apostol szavait, mert a szentmisében olyan közel éreztem magunkat Jézushoz. Názáret meglepetéssel várt. Valahányszor ezt hallottam: Fölvitték a hegy tetejére, ahol a városuk épült, hogy onnan letaszítsák egy aprócska várost képzeltem magam elé, meg egy kicsi hegyet. Mikor fölértünk, mélyen alattunk fehérlett a jókora város. Ma a legnagyobb keresztény arab város lakossal. Az Angyali Üdvözlet temploma, bár modern vasbeton épület, mégis kecsesen, könnyedén magaslott ki a házak közül. Az ötödik napon elhagytuk Galileát, délnek haladtunk a Jordán mentén. Szamárián keresztül Júdeába jutottunk, azután a sivatag és a Holttenger vidékére értünk. Megcsodáltuk Massadát, Heródes erődjét, a bátorság és hősiesség szimbólumát, Qumrán romjait, majd szabadtéri szentmisénk volt a pusztában. Valahol itt kísértette meg Jézust a sátán. Mögöttünk kősivatag volt, előttünk mélyen lent kopár hegyek, mellettünk beduinok kuporogtak csendben a nekünk kínálandó portékáik mellett. Különös volt ez az istentisztelet. Megéreztette velünk Isten mindenhatóságát és a teremtés nagyszerűségét, amiről a 88. zsoltár így vall: Tied az ég és a föld is tied, Te alkottad a földkerekséget s mindazt, mi betölti. Észak és Dél kezed műve. Amikor megfogtuk egymás kezét, hogy elimádkozzuk a Miatyánkot, a földön kuporgó beduin beállt közénk. Örült a szívünk. Valósággá vált reggelente felhangzó napkezdő énekünk: Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Sötét este érkeztünk Jeruzsálembe. Másnap reggel láttuk meg igazán a várost, rózsaszínes fehéren ragyogott a napsütésben. Itt állunk már kapuidban Jeruzsálem, Jeruzsálem, te jól épült város (121. zs.) hangzott föl bennem a jól ismert zsoltárvers, amikor az Oroszlános kapu előtt álltunk, hogy belépjünk az Óvárosba. János apostol Juh-kapu néven em- 19

20 Legyetek tanúim! líti ezt a helyet: Van Jeruzsálemben a Juh-kapunál egy fürdő, melynek héber neve Bethesda. (Jn 5,2 3) Itt kezdtük az ismerkedést a várossal. A fürdő melletti Szt. Anna-templomban készültünk föl a Via Dolorosa végigjárására. Silentiumot tartottunk, de még így is nehéz volt átérezni a bazár forgatagában és hangzavarában Jézus keresztútjának mélységeit. Azután megismerkedtünk a Sion templomaival: a bencés Dormitióval és a Gallicantuval (a Kakaskukorékolás temploma), az Utolsó vacsora termével, Dávid sírjával. Sionból, szépsége koronájából az Isten felragyog mondja a zsoltáros a 49. zsoltárban. Egy jókora zápor után így ragyogott fel és köszöntött bennünket az Olajfák hegye fölött egy gyönyörű szivárvány. Jeruzsálemben talán az Olajfák hegye hatott rám a legjobban. Nem is templomainak szépsége, hanem a Getsemane-kert évezredes olajfái, s a tudat, hogy mi minden történt itt Jézus életében. Innen volt a legszebb a város is, innen gyönyörködtünk a Templom-hegyet uraló Szikla-mecset aranykupolájában. Köztünk volt a meredek Kidron-völgy. Ezt az utat tette meg Jézus oda-vissza, amikor fölment a templomba. Jártunk természetesen a Siratófalnál, a méreteivel elkápráztató Templom-hegyen, Dávid városában és a Siloám tavánál, Betlehemben a Születés templomában és a Pásztorok mezején is. Azután elérkezett az utolsó nap. A júdeai hegyek között utaztunk, mint Mária, amikor Erzsébet látogatására indult. Itt, Ein Karemben, a Vizitáció templomában volt az utolsó szentmisénk. Itt adtunk hálát Istennek mindazért, amit ezen az úton kaptunk. S hogy Jézus nyomában is járjunk, búcsúzóul sétáltunk egy kicsit az emmauszi úton. Tel Aviv, Ben Gurion repülőtér, Budapest Hazaértünk, de még napokig nem voltam itthon. S azóta is, valahányszor bibliai helyszínekről hallok vagy olvasok, megjelennek előttem Szentföld tájai, városai. Másképp hat rám a történet, mint korábban. Közelebb kerültem Jézushoz, egy kicsit más lettem. Richárd atya ezt így fogalmazta meg homíliájában: már nem ugyanazon az úton járok, mint az utazás előtt. 20

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel Érkezés Tel Avivba a Barátság Hét kezdete előtt szállás lehetőségek Hotelek Tel Avivban: City Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 100 $ / fő Metropolitan Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 90 $ / fő Imperial

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Pestszentimrei. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - 2005.

Pestszentimrei. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - 2005. Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Mindig megkap engem az evangéliumok húsvéti történeteinek

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben