A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP"

Átírás

1 A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP

2 A TÉMA AKTUALITÁSA sok a bizonytalan frusztrált pedagógus gus megváltozott szerep és s tekintélyforr lyforrás időszak tanárszerep tekintélyforrás XIX.sz. XX.sz. eleje lámpás különleges képességek az 1950-es évekig tudáselosztó a tudás kizárólagos birtoklása napjainkban tanulásszervező a korszerű pedagógiai kompetenciák

3 A PEDAGÓGUS GUS SZEREPÉNEK FONTOSSÁGA NAPJAINKBAN (2002) nagyon jelentős 11,66% kevésbé jelentős 41,68% jelentős 46,66%

4 A HAGYOMÁNYOS PEDAGÓGUSI GUSI SZEREPEK a tudós s tanári, a tanítói a hivatalnok v. bürokratab a nevelő szerep

5 A MAI MAGYAR ISKOLA MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁI (ORSZÁGOS, HELYI ÉS S AZ EGYÉN N SZINTJÉN N IS) szelektív v iskolarendszer törekvés homogén n csoportokra tananyag központk zpontúság tanárk rközpontúság tanulásszervez sszervezés s helyett tanítás tantárgyk rgyközpontúság elméletk letközpontúság alacsony fokú hatékonys konyság krétapedag tapedagógia gia szűkös s módszertani m készlet k

6 A SZEMÉLYK LYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI GIAI GYAKORLAT JELLEMZŐI (KLEIN S. FARKAS K.) A pedagógus gus olyan tanulási környezetetk teremt, amelyben sok izgalmas, értelmes probléma van. A tanulás tapasztalásra sra épül. A tanár r csak egy és nem egyetlen erőforr forrás. A pedagógus gus facilitátor tor,, aki bízik b a tanulókban. A személyk lyközpontú tanár nem rohan, nem hajtja a gyerekeket.

7 A SIKERESSÉG G (A PED. MESTERSÉG) TARTALMI ELEMEI - PSZICHOLÓGIAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS (SALLAI ÉVA NYOMÁN) N) teoretikus hátth ttér bizalom teli légkör r megteremtésének képessk pessége szaktudományi szempontú tudás szerepviselkedési si biztonság együttm ttműködés igénye és s képessk pessége a pedagógiai giai szituáci ciók, jelenségek elemzési készsége,, a kompetencia-hat határok biztos felismerése se

8 A SIKERESSÉG G (A PED. MESTERSÉG) TARTALMI ELEMEI - PSZICHOLÓGIAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS (SALLAI ÉVA NYOMÁN) N) mentális egészs szség: önismeret, kedvező énkép önkontroll saját élmények pszichés s feldolgozása élvezés, örömképesség szociális attitűdök: önzetlenség, empátia, megbocsátani tudás s produktivitás autonómia integrálts ltság: kiszámíthat thatóság, egységes ges életszemlélet, let, egyensúlyi állapot

9 A LEGFONTOSABB PEDAGÓGUSSZEREPEK GUSSZEREPEK - GYAKORLATI, OKTATÁSPOLITIKAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS - (SIPOS JÁNOS J NYOMÁN) N) POZITÍV TANULÁSI LÉGKÖR KIALAKÍTÁSA MEGTANÍTANI TANULNI ISKOLÁBAN ÉS NEM TANTÁRGYBAN VALÓ GONDOLKODÁS

10 ISKOLÁBAN ÉS NEM TANTÁRGYBAN VALÓ GONDOLKODÁS együttm ttműködés s kollégákkal, kkal, szülőkkel, gyerekekkel programkész szítés s képessk pessége affinitás s a szervezetfejlesztésre sre

11 A LEGFONTOSABB PEDAGÓGUSSZEREPEK GUSSZEREPEK - GYAKORLATI, OKTATÁSPOLITIKAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS - (SIPOS JÁNOS J NYOMÁN) N) POZITÍV TANULÁSI LÉGKÖR KIALAKÍTÁSA MEGTANÍTANI TANULNI ISKOLÁBAN ÉS NEM TANTÁRGYBAN VALÓ GONDOLKODÁS FOLYAMATOS MEGÚJULÁS KÉPESSÉGE

12 FOLYAMATOS MEGÚJUL JULÁS S KÉPESSK PESSÉGE ön- és s továbbk bbképzés önfejlesztő attitűd

13 A LEGFONTOSABB PEDAGÓGUSSZEREPEK GUSSZEREPEK - GYAKORLATI, OKTATÁSPOLITIKAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS - (SIPOS JÁNOS J NYOMÁN) N) POZITÍV TANULÁSI LÉGKÖR KIALAKÍTÁSA MEGTANÍTANI TANULNI ISKOLÁBAN ÉS NEM TANTÁRGYBAN VALÓ GONDOLKODÁS FOLYAMATOS MEGÚJULÁS KÉPESSÉGE AZ ÉLETSZERŰSÉG, A GYAKORLATIASSÁG KÖZÉPPONTBA ÁLLÍTÁSA AZ ÉLETVEZETÉSRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS

14 AZ ÉLETSZERŰSÉG, A GYAKORLATIASSÁG KÖZÉPPONTBA ÁLLÍTÁSA AZ ÉLETVEZETÉSRE VALÓ FELKÉSZ SZÍTÉS papírízű oktatás s helyett életszerűt a tanulói önismeret pályaorientáció fejlesztése se

15 A LEGFONTOSABB PEDAGÓGUSSZEREPEK GUSSZEREPEK - GYAKORLATI, OKTATÁSPOLITIKAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS - (SIPOS JÁNOS J NYOMÁN) N) POZITÍV TANULÁSI LÉGKÖR KIALAKÍTÁSA MEGTANÍTANI TANULNI ISKOLÁBAN ÉS NEM TANTÁRGYBAN VALÓ GONDOLKODÁS FOLYAMATOS MEGÚJULÁS KÉPESSÉGE AZ ÉLETSZERŰSÉG, A GYAKORLATIASSÁG KÖZÉPPONTBA ÁLLÍTÁSA AZ ÉLETVEZETÉSRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS A TANULÓI TAPASZTALATOKRA VALÓ ÉPÍTKEZÉS GAZDAG MÓDSZERTÁR

16 GAZDAG MÓDSZERTM DSZERTÁR egyéni és s csoportmunka kooperatív v tanulás projektmunka differenciális fejlesztő pedagógiai giai gyakorlat

17 A LEGFONTOSABB PEDAGÓGUSSZEREPEK GUSSZEREPEK - GYAKORLATI, OKTATÁSPOLITIKAI MEGKÖZEL ZELÍTÉS - (SIPOS JÁNOS J NYOMÁN) N) POZITÍV TANULÁSI LÉGKÖR KIALAKÍTÁSA MEGTANÍTANI TANULNI ISKOLÁBAN ÉS NEM TANTÁRGYBAN VALÓ GONDOLKODÁS FOLYAMATOS MEGÚJULÁS KÉPESSÉGE AZ ÉLETSZERŰSÉG, A GYAKORLATIASSÁG KÖZÉPPONTBA ÁLLÍTÁSA AZ ÉLETVEZETÉSRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS A TANULÓI TAPASZTALATOKRA VALÓ ÉPÍTKEZÉS GAZDAG MÓDSZERTÁR FEJLESZTŐ ÉS NEM ELMARASZTALÓ ÉRTÉKELÉS A NEMZETKÖZI TENDENCIÁKRA VALÓ FIGYELÉS A FELTÉTELTEREMTÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL.

18 A MAI PEDAGÓGUS GUS SZEREPEI irány nyító koordinátor értékelő,, megfigyelő támogató (facilitátor) mentor innovátor bróker termelő

19 A pedagógushivat gushivatás mesterség g vagy művészet? m Tanulható-e? Karizmatikusság v. a mesterség a fontos? Tanulható,, de meghatároz rozó a pedagóguss gussá válás s 4 szakasza (Gazsó F. nyomán) n) a pályaválasztás (előkészítésével együtt) a képzés a pályakezdés a pályavitel

20

21 Új j típust pusú tanári feladatok az oktatási folyamat tervezésében és irány nyításában, a tanulók tudásának ellenőrz rzésében, értékelésében kompetencia alapú oktatás

22 A folyamattervek alkalmazása 1. A Ktv. előírja a folyamat tervezésének kötelezettségét t a pedagógusok gusok számára. 2. Az ismert folyamattervek közül k l a pedagógus gus szabadon választhat. v 3. Leggyakrabban használt tervező dokumentum a tanmenet.

23 június MEZOTERV MIKROTERV szeptember január MAKROTERV

24 Az oktatási folyamat tervezésének szintjei MIKRO szint (tanórai tervek) Óravázlatok Tanórai tervezetek MEZO szint (tematikus tervek) Tématervek MAKRO szint (teljes tanévre szóló tervek) Tantervek Tanmenetek

25 A tematikus terv Szerkezete és s tartalma: A téma t címe, c óraszáma, tanításának nak céljai és s követelmk vetelményei A feldolgozásra kerülő tananyagok címe Az egyes tanórákon használt didaktikai feladatokhoz rendelt tanári és s tanulói tevékenys kenységek Módszerek, eszközök

26 Alapműveletek törtekkel (19 óra) Oktatási cél: Alkalmazzák a tanulók az alapműveleteket törtszámokon is Követelmények: Végezzen a tanuló rutinszerűen alapműveleteket törtekkel Törtek összeadása és kivonása (9 óra) Didaktikai feladat Tanulói tevékenys kenység Módszerek Eszközök

27 Tk.98.old Tk.98.old Feladatlap Feladatlap Ism Ismétl tlés Csoportmunka Csoportmunka A szab A szabály ly memoriz memorizálása sa Feladatmegold Feladatmegoldás Új ismeret j ismeret Az Az összead sszeadás szab szabálya lya Az Az összead sszeadás technik technikája ja Fgy.26/45; Fgy.26/45; Csoportmunka Csoportmunka verseny verseny Sz Szöveges veges feladatok feladatok megold megoldása, sa, Alkalmaz Alkalmazás Dolgozatf Dolgozatfüzet zet Önáll lló munka munka Dolgozat Dolgozatírás Ellen Ellenőrz rzés - ért rtékel kelés Feladatlap Feladatlap Numerikusfelada Numerikusfelada tok tok-megold megoldása sa Gyakorl Gyakorlás Rendszere Rendszere-zésrögz gzítés Didaktikai Didaktikai feladat feladat Tanul Tanulói tev tevékenys kenység Módszerek dszerek Eszk Eszközök

28 A HATÉKONY TANULÁS Differenciális pedagógia gia

29 A HATÉKONY TANULÁS S MÓDJAIM A feladatrendszeres oktatás, mely a gondolkodás rugalmas fejlesztésében mutatkozik hatékonynak. A kiscsoportos tanulás, mely a szociális érzékenységet és a kommunikáci ciós s képessk pességeket fejleszti. (A későbbiekben ezt a módszert m fejtem ki részletesen.) r Az individualizált lt tanítás-tanul tanulás, mely az egyéni haladási, fejlődési ütemet maximálisan figyelembe veszi. A programozott oktatás, mely az algoritmikus gondolkodás s fejlesztésére épít. A mestertanítás (mastery learning), mely az egyént eljuttatja a legmagasabb szintű tudáshoz (az egyetemi oktatás, illetve a tehetséggondoz ggondozás s szintjén n jelenik meg).

30 A módszerek m típusai t a tanulási munka irány nyításának nak szempontja alapján Frontális osztálymunka Csoportmunka Páros munka Egyéni munka

31 Frontális oktatás, egységes ges hatásrendszer A frontális oktatás s a gyermek számára biztosítja tja a tanulás s lehetőségét, t, de feltételeit teleit nem. Kinek jó? j Aki bírja b a pedagógus gus tempóját, t, megfelelő előismerettel rendelkezik, gondolkodási stratégi giája hasonlít t a pedagógus guséhoz. (azonos cél, c tartalom, feladat, ütem, feldolgozási idő) az eredményess nyessége nem egyenletes, a teljesítm tmények széttart ttartóak, ak, kialakul a gyerekek közötti k polarizáci ció, nem tud a gyerek a többivel t együtt haladni, lóg g a levegőben az ismeret, más s tevékenys kenységgel kezd foglalkozni. kirekesztéshez, shez, elmagányosod nyosodáshoz shoz vezethet

32 A frontálisan végzett v tevékenys kenységek Kérdezés Magyarázat Előad adás Ismétl tlés gyakorlás Szemléltet ltetés s (bemutatás)

33 A megváltozott frontális munka Pedagógus-tanuló párbeszédére épül a foglalkozás. Nemcsak a tanárral, hanem egymással is kommunikálnak a tanulók Az előfeltevések előítéletté alakulhatnak, és a Pygmalion- effektus csapdájába kerülhetünk

34 A frontális osztálymunka A tanulócsoportot egységes gesítő módszer, amelyben a tanulók azonos célc érdekében, azonos módonm don, azonos tempóban dolgoznak a tanár r irány nyításával

35 A frontális munka hatékonys konysága a tanulói teljesítm tmények tükrt krében X

36 A differenciálás A tanulók egyéni sajátoss tosságát figyelembe vevő fejlesztés És/vagy a tanulók k egyéni sajátoss tosságához igazított tanulási környezete Hazánkban a differenciálás s a felzárk rkóztatásra és s a tehetséggondoz ggondozásra összpontosult. A differenciálás = rétegfejlesztés. s. Az osztály tanulóinak jó, j, közepes k és s gyenge képessk pességű csoportokra osztása, sa, a tanulók pillanatnyi tudását t tükrt krözi. Ezek a csoportok nem képessk pességeket fednek le. A rétegekhez r igazított feladatok szelekciót,, a tanulói i képessk pességek beskatulyázását okozhatják, k, aminél l még m a frontális munka is jobb.

37 A differenciálás s feltételei telei A pedagógus gus szakmai módszertani m kultúrája ja. A feladatoknak a tartalomhoz igazítása sa. A tanulók képességének a tartalom által törtt rténő lefedése A feladatok nehézs zségi foka igazodjon a tanuló képességeihez Az időfaktor rugalmas kezelése a tanulási folyamatban. Amikor a gyerekek élvezik a tevékenys kenységüket,, a feladat és s a rendelkezésükre kre álló készségek egyensúlyban vannak. Ha a kihívás s túl t l nagy,, akkor kételkedni k kezdenek önmagukban, idegesíti őket, hogy nem tudják k megoldani a feladatot, türelmetlenek lesznek. Ha nem tudják k kellően en kamatoztatni képességeiket, készsk szségeiket, unatkozni kezdenek. Az élvezetes munka és s a fejlődés s korrelál egymással Az unalom arra figyelmeztet, a feladat nem élvezetes.

38 A csoportmunka Differenciáló módszer, amelyben a tanulók kis létszámú (3-5 fő) együttesének kollektív tevékenysége zajlik; Lényege, hogy együttm ttműködésre képes tanulók kerüljenek egy csoportba;

39 A csoportmunka Nem minden tárgy t alkalmas gondolatcserére, re, és s nem minden gyermek alkalmas csoportmunkára. ra. Domináns ns szerep jut az informáci ció feldolgozásában a tevékenykedtet kenykedtetésnek, a viselkedési si formák k gyakorlati alkalmazásának. Alkalmas az empatikus készsk szségek, a szociális kompetenciák, k, a toleranciakészs szség g fejlesztésére is. A tanulók k belső szorongása sa csökken, pozitív v reakcióik ik erősödnek, tanulási kedvük k növekedik n a közös k tapasztalatszerzés s során. A tanár r mint facilitátor tor van jelen.

40 A csoportalkotás s módjaim spontán csoportalkotás alacsony hatásfokkal működnek rokonszenvi választás az érzelmi szálak általában nem tanulási szituáci cióhoz kötődően alakulnak ki tanári kijelölés A jój tanuló köré csoportosulók, az őt t preferálók k mindent tőle t várnak Ők általában önálló munkavégz gzéshez szoktak

41 Csoporttípusok pusok konfliktusmentes konfliktusos Alkalmazkodő Kölcsönös függési és ellenőrzési viszonyok kapcsolják össze a csoportot Nem alkalmazkodő Nincs munka. Jól megvannak, jókat beszélnek. Alkalmazkodő Azonnal, direkt módon reagálnak. Kölcsönös követelmény támasztása Kölcsönös tudatosítás Kölcsönös példaállítás Kölcsönös értékelés Részben alkalmazkodő Ha megindul a munka, nehéz megjósolni a kimenetelét Nem alkalmazkodő A csoporttagok ütköznek, a hatékonyság elmarad.

42 A differenciált fejlesztés lehetőségei A párban p törtt rténő tanulás s lényege l a közös k gondolatcsere. Hasonló szinten lévől gyerekek kerülnek munkakapcsolatba. A gyerekek közösen, k egyenrangúan, an, a kölcsönösség g jegyében dolgoznak a feladaton. A jój együttm ttműködés s aktivitásukat növeln velő tényező.

43 A páros p munka Együttm ttműködésre képes, k a feladat érdekében együtt dolgozó,, egyenrangú tanulópárok közös s tevékenys kenysége. Szervezésének leggyakoribb formája a szimpátia alapján történő páralkotás. Ebben a munkaformában nincs hierarchia a résztvevr sztvevők k között. k A feladatok megoldásához két t tanulóra van szüks kség.

44 Egyéni munka Az egyéni munka a tanulók önálló tevékenysége, amely történhet: részben egyénileg teljesen egyénileg (individualizáltan)

45 A részben r egyénre szabott tanulás Több tanuló kap azonos feladatot a tanulás folyamán, az elsajátítás s menetében kialakul a tanuló egyéni tanulási módszere. m A gyermek pozitív v beáll llítódása növeli n a teljesítm tményét, önértékelése fejlődik. Nem nélkn lkülözhető a tanári segítés, s, ami teljesen egyénre szabott, mivel a tanulás s tanulásának nak folyamatáról l van szó. A módszer m alkalmazása során n ismerni kell a tanuló előzetes tudását, t, valamint meg kell győződni arról, hogy képesk pes-e önállóan dolgozni.

46 A teljesen egyénre szabott tanulás Individualizált lt tanítás-tanul tanulás, mely az egyéni haladási si, fejlődési ütemet maximálisan figyelembe veszi.

47 A kooperatív v tanulás Azoknak a tanítási si-tanulási módszereknek m az összefoglaló megnevezése se,, amelyeknél a tanulók általában fős f s kiscsoportban dolgoznak, a pedagógus gus az egész csoport teljesítm tményét jutalmazza.

48 A kooperatív v tanulás heterogén n csoportokkal dolgoznak; a csoportok tagjai hosszú időn át (hetekig, hónapokig) h együtt maradnak; a pedagógus gus a csoport teljesítm tményét értékeli, osztályozza. VAGY kevésb sbé strukturált megbeszélésekre sekre,, munkafeladatokra, projektekre irányul; a csoport összetétele tele sokszor változikv ltozik; a tevékenys kenység g céljac a tananyag elsajátítása mellett szociális és s problémamegold mamegoldó jellegű.

49 A kooperatív technikák típusai Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer

50 A Mozaik módszer algoritmusa 1. A feladat eldarabolása 2. Előkészítő párok A nekik jutott tananyag megtanulása A csoporttagok tanítása 3. Gyakorló párok alakítása 4. Kooperatív csoport A csoporttagok tanítása Tanulás 5. Értékelés

51 M O Z A I K M Ó D S Z E R

52 Páros mozaik

53 Kereszt mozaik

54 Csillag módszer

55 Pókháló módszer

56 Puzzle módszer Minden csoporttag saját tananyagának elsajátításával teljesíti a feladatot Külön cédulák (tilos átadni) Szóbeli tanítás

57

58 Kerekasztal módszer

59 A pedagógiai giai diagnózis

60 tudás Anamnézis A személyiség megismerése képességek Diagnózis

61 Az anamnézis A személyis lyiség g rajza a vizsgálatot végzv gző szakember szemével Családi körülmk lmények Morfológiai sajátoss tosságok Megjelenés Viselkedés Beszéd és s kommunikáci ció Tanulási sajátoss tosságok

62 A személyis lyiség g alaposabb megismerése se Figyelem Emlékezet Képzelet Gondolkodás Érdeklődés Lényegkiemelés Szókincs stb.

63 A diagnózis A vizsgált személy vizsgálatkor aktuális állapotának lényegre törő, t, tényekkel t alátámasztott jellemzése A személyis lyiség fejlesztésre sre szoruló területeinek megjelölése

64 Pedagógiai giai diagnózis feláll llítása A tantervi követelmények legmarkánsabb elemeinek listázása. sa. A követelmk vetelmények operacionalizálása (tevékenys kenységekbe ágyazása a megfigyelhetőség érdekében). A tevékenys kenységek minőségi jegyeinek megragadása. (önáll( llóság, hiba% stb) Mérések, megfigyelések végzése. Kerülend lendők k a minősítések sek,, kategóri riákba sorolások. sok.

65 A terápia (fejlesztés) s) A diagnózisban megjelölt lt deficitek célirc lirányos korrekciója. Ütemterv szerinti, tudatos tevékenys kenység, amelyben a mérés és s fejlesztés periodikusan ismétl tlődik

66 Terápia (fejlesztés) s) tantárgyi személyiség képesség

67 Tantárgyi diagnózis és A tanuló ismerete fejlesztés A tantárgyi teljesítmény mérése Diagnózis

68 A fejlődés elvárható mutatóinak megfogalmazása Minőségi kritériumok Státus Megfigyelések, mérések végzése,az állapot naplózása A hiányosságok megállapítása A fejlesztés időtartama Fejlesztendő terület A fejlesztés optimális időtartamának meghatározása Fejlesztő tevékenység A feladatok kijelölése

69 A tudásm smérő tesztkérd rdések tartalma tudásszint gondolkodási művelet

70 Alkalmazás 4. Megismerő alkalmazási szinten 3. Maximális begyakorlási szinten 2. Belső algoritmus szerint 1. Külső algoritmus szerint A tudásszintek Reprodukció Megnevezés Ráismerés

71 A gondolkodási alapműveletek Analízis Szintézis Absztrakció Konkretizáció Általánosítás Határolás Összefüggések felismerése Összehasonlítás Analógia Kiegészítés Rendezés Meghatározás Felosztás

72 Nevezd meg az Északi középhegység részeit! reprodukció analízis Melyik kontinens térképét látod a rajzokon? összefüggés felismerése megnevezés Húzd alá a szövegben a múlt idejű igéket! ráismerés rendezés

73 A képessk pesség- jellegű tudás mérésére re alkalmas feladatok Alapműveleti számol molási készsk szségek tesztelésére alkalmas feladatok (művelet/perc dimenzió) Szöveges feladatok (hiba% hiba%) Anyanyelvi kommunikáci ció mérésére re alkalmas feladatok (Etalon: a felnőtt szakember mutatója) Az íráskészségeket vagy mozgáskoordin skoordinációt mérő feladatok

74 A mérés m s folyamata

75 1. Tantervelemzés s (követelm vetelményanalízis) 2. Tananyagelemzés 3. Tesztfeladatok összeállítása 4. Javítókulcs készk szítésese 5. Pontozási táblt blázatok elkész szítésese 6. Osztályzatt lyzattá alakítás

76 Tanterv - és tananyagelemzés

77 FIZIKA 7.2. A TESTEK MOZGÁSA, MOZGÁSÁLLAPOT LLAPOT-VÁLTOZÁSOK Óraszám évi 15 ebből l szabadon felhasználhat lható 2 Cél Érdeklődés felkeltése a fizikai jelenségek, folyamatok iránt. Ismeretek szerzése a testek mozgásának sokféleségéről. Problémamegoldó képesség fejlesztése. Követelmény Legyen képes egyszerű mechanikai jelenségeket megfigyelni a gyakorlatban és kísérletekben. Aktívan vegyen részt kísérletek végzésében, ismerje a kísérletezéshez szükséges eszközöket, tartsa be a kísérletezés szabályait. Tudja, hogy nem a mozgás fenntartásához, hanem a mozgásállapot megváltoztatásához kell erő. Tudjon példát mondani arra, hogy mivel foglalkozik a fizika. Tartalom A természeti környezettel foglalkozó tudományok. A fizika, mint tudomány Fizikai kölcsönhatások, a kölcsönhatások elsődleges felismerése. A kölcsönhatásokkal kapcsolatos fizikai jelenségek, összefüggések felismerése, meghatározása a természetben. Gravitáció, szabadesés törvénye. Testek mozgása mozgásállapot jellemzése. A hely és mozgás viszonylagossága. A nyugalom. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás..az egyenes vonalú, egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzése. A körmozgás és rezgőmozgás megfigyelése, periodikus mozgások. A változó mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzése. A kölcsönhatás mozgásállapot - változtató hatása. Út, idő, sebesség, átlagsebesség, gyorsulás. A dinamika alapjai. A testek tehetetlensége és tömege. Az erő mozgásállapot-változtató hatása. Erő- ellenerő - példák a mindennapi életből.

78 Pontozás értékelés, osztályzatt lyzattá alakítás

79 A pontozási folyamat A megoldások itemezése A pontozási táblt blázatok elkész szítésese

80 A megoldások itemezése Nevezd meg az Északi középhegység részeit! Egész szítsd ki a mondatot! Börzsöny, A, Mátra, M B, Zempléni hg., C

81 A pontozás s szabályai szabály A (1) B (1) C (1) 1. Fontossági súlys 2. Szintsúly 3. Empirikus súlys

82 A pontozás s módjam A (1) B (1) C (1) Elérhető pont Elért pont 4/0 2/0 1/0 7/0

83 Az osztályzatok X

84 Az osztályzatt lyzattá alakítás s módjam szórás - számítással ssal (X - X i ) 2 S = n - 1

A HATÉKONY TANULÁS. Differenciális pedagógia. gia

A HATÉKONY TANULÁS. Differenciális pedagógia. gia A HATÉKONY TANULÁS Differenciális pedagógia gia A HATÉKONY TANULÁS S MÓDJAIM A feladatrendszeres oktatás, mely a gondolkodás rugalmas fejlesztésében mutatkozik hatékonynak. A kiscsoportos tanulás, mely

Részletesebben

Tanulásmódszertan. MA- tanár

Tanulásmódszertan. MA- tanár Tanulásmódszertan MA- tanár A tanulás Elméleti és gyakorlati ismeretek, jártasságok, képességek elsajátítása, valamint érzelmi, akarati magatartás formálás. Tapasztalat hatására végbemenő tartós magatartás

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás 2009.

A kompetencia alapú oktatás 2009. A kompetencia alapú oktatás 2009. Kompetencia alapú okt. Hunyadi Stratégia Hunyadi János J KözoktatK zoktatási Intézm zmény Stratégi giájának ismertetése, se, prezentálása Az előzmények (1) Miért tudunk

Részletesebben

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája Gyakorlati jegy Tartalom: Folyamattervezés az integrált oktatásban Tanulásszervezés az integrált tanulócsoportokban Értékelés az integrált tanulócsoportban Együttnevelés

Részletesebben

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn Innováci ció kontra renováci ció Dr Litter Adrienn Környezettudatos magatartásra nevelő témahét Olyan lesz a világ, amilyenné te teszed ( Légy te is ÖKO-llégista! gista! ) TÁMOP 3.1.4 TÁMOP 3.1.7 TÁMOP

Részletesebben

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány ZSIBRIKI DROGTERÁPI PIÁS S INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítv tvány Szenvedélybetegek kezelési programja Kanadai módszer m alapján Egyedi és s megújított program Reintegrálja a szenvedélybetegeket

Részletesebben

Az eredményess és s szakmai ellenőrz. Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő

Az eredményess és s szakmai ellenőrz. Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő Az eredményess nyesség g mérésem és s szakmai ellenőrz rzés Összeállította: Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő Várható eredmények 27 480/2003. Az oktatási miniszter

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

pzési forma, intelligens iskola, informatika, kompetencia, digitális oktatás,

pzési forma, intelligens iskola, informatika, kompetencia, digitális oktatás, Curriculum mese 1 A tudást alkalmazhatósága minısíti! 2 A tudás újabb értelmezése az oktatási rendszer újraértékelése radikális gazdasági gi és s demográfiai változv ltozások a társadalmi, t gazdasági

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

összetevıi 2007. október 4.

összetevıi 2007. október 4. A teljesítm tmény összetevıi 2007. október 4. Készítette: Farkas Katalin Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Sportteljesítm tmény fogalma: Az az összegezı és kiegyenlítési lehetıséget

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12.

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12. A felhasználók k igényeinek megfelelen en alakítani a szakképz pzést! Sum István Magyar Posta Zrt.. Oktatási KözpontvezetK zpontvezet Stratégiai Bizottság, elnök Miskolc, 2007. április 12. 1 Tartalom A

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Nem szakrendszerű tanterv

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Nem szakrendszerű tanterv Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Jogi szabályozás...2 1.1.1 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény... 2 1.1.2 A NAT (243/2003. Korm. rendelet) vonatkozó szabályozási elemei... 3 1.2 A nem szakrendszerű

Részletesebben

TÁMOP / MOLÓ NYEIRŐL EREDMÉNYEIR

TÁMOP / MOLÓ NYEIRŐL EREDMÉNYEIR BESZÁMOL MOLÓ A TÁMOP T 3.1.4. PÁLYP LYÁZAT KERETÉBEN ZAJLÓ KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS EREDMÉNYEIR NYEIRŐL KÖZÉPISKOLA A pályp lyázat célja: c Az egész életen át t tartó tanulás s megalapozását t szolgáló

Részletesebben

gyakorlati készsk módszere

gyakorlati készsk módszere A Bázis-intézmény rendszer, mint a gyakorlati készsk szségfejlesztés módszere Általános VállalkozV llalkozási FőiskolaF Alkalmazott Magatartástudom studományi Tanszék 1996-2009 Bánfalvi Mária és Dr Szakács

Részletesebben

Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban

Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban Szabóné Vékony Andrea XXII. Kerületi Logopédiai Szakszolgálat lat avekony@freemail.hu Az informatika sokoldalú alkalmazási lehetőségei a logopédi diában

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

MOTTÓ: ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL.

MOTTÓ: ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL. MOTTÓ: MEGERŐSÍTENI A TANULÓT ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL. Nevelőtest testületünk nk megfogalmazta jój hagyományokra épülő pedagógiai giai hitvallását Célunk: hitet,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Szerepek a pedagógia. gia

Szerepek a pedagógia. gia Szerepek a pedagógia gia világában 1. A pedagógus gus (a tanár)szerep A kezdő pedagógus gus 2009.10.26. 1 A jój pedagógus gus a jó tanár Milyen legyen? Ki mondja meg? S ha nem felel meg ezeknek a kitételeknek?

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS

A FELNŐTTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS A FELNŐTTK TTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS S A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS 2005/2006. tanév őszi félévf 2. részr MUNKAKÖRI KOMPETENCIÁK A munkaköri kompetenciák k három h csoportja: 1. Ismeretek A feladatellátáshoz szüks

Részletesebben

Programzáró Konferencia Székesfeh

Programzáró Konferencia Székesfeh Elkötelezettség g a Kiválóságért rt Közép-dunántúli KözoktatK zoktatási Kiválóság g Mintaprojekt 2008 Programzáró Konferencia Székesfeh kesfehérvár, r, 2009. január r 28. Mottó: : A minıség g felemel,

Részletesebben

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 INTER- Studium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve:

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve: Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat ltatás? Alcím: Lélek A kód k d neve: Mi a Selfness? Tudatosságon alapuló,, fájdalmat f és károkozást nélkn lkülöző,, testi, lelki, gasztronómiai, pénzp

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1.

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. A KODOLÁNYI JÁNOS J FŐISKOLÁN N FOLYÓ KÉPZÉS EGYSÉGES GES PEDAGÓGIAI GIAI ELVEI DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. VÍZIÓ A Kodolányi János J Főiskola F küldetk ldetését megfogalmazó dokumentum

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Dr. Sz. Molnár Anna egyetemi docens ELTE PPK

Dr. Sz. Molnár Anna egyetemi docens ELTE PPK A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása elnevezésű, HEFOP-3.5.1-K-2004-10-0001/2.0 EMIR azonosító számú központi program keretében megvalósuló pedagógustovábbképzések

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Alternatív oktatási formák Fieszlné Ancsák Jolán közoktatási szakértő

Alternatív oktatási formák Fieszlné Ancsák Jolán közoktatási szakértő Alternatív v oktatási formák Fieszlné Ancsák k Jolán közoktatási szakért rtő Reformpedagógiai giai iskolák A legfontosabb jellemzőik: XIX. XX. század zad fordulóján n kibontakozó mozgalmak ak, határozott

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Szakképzés és tanárképzés

Szakképzés és tanárképzés Szakképzés és tanárképzés Módszertani kérdések Gyakorlati tapasztalatok 2006. Széchenyi István Egyetem Győr dr. Nagy Tamás dr. Földes Zoltán A szakképzés problémái, helyzetfeltárás Gyors szakmai változások

Részletesebben

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola Az autisták k a közoktatk zoktatási rendszerben a korai fejlesztést stıl a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Oktatási Integráci ciós Központ Egységes ges Gyógypedag gypedagógiai giai Módszertani

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016 Munkaformák Dr. Nyéki Lajos 2016 Az oktatás munkaformái Az oktatási folyamat szervezésében a szervezeti formák mellett további differenciálás is lehetséges, attól függően, hogy a tanár a tanítási-tanulási

Részletesebben

ISMERETEK. Keszmann JánosJ

ISMERETEK. Keszmann JánosJ 1 ÁLTALÁNOS MINŐSÉGBIZTOS GBIZTOSÍTÁSISI ISMERETEK Keszmann JánosJ 2 A tantárgy oktatásának a célja: c A hallgatók ismerjék k meg a minőségir girányítás s alapfogalmait, a minőségir girányítási rendszereket,

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Az oktatási módszerek csoportosítása

Az oktatási módszerek csoportosítása 1 Az oktatási módszerek csoportosítása 1. A didaktikai feladatok szerint: Új ismeretek tanításának/tanulásának módszere A képességek tanításának/tanulásának módszere Az alkalmazás tanításának/tanulásának

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben Klinikai pszichológia alkalmazása az igazságügyben gyben Kötelezı szinten tartó továbbk bbképzés Budapest, 2010. április 19. Pataky Ilona Alapkérd rdések A mentális mőködést m érintı kérdésekkel a 80-as

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban

GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása Siófok, 2009-05-09 1 Készítette: Gáthy Péterné minőségügyi vezető, alsós munkaközösségvezető Részt

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS MÁSKÉPP Készítette: Cselikné Juhász Ildikó

ÉRTÉKELÉS MÁSKÉPP Készítette: Cselikné Juhász Ildikó ÉRTÉKELÉS MÁSKÉPP ÉRTÉKELÉS? Eddig Osztályzat: - eltérő értéke van, osztályon kívül nem összehasonlítható; - öt fokú skála; - nem segít a teljesítmény javításában; - fegyelmezési eszköz?! ÉRTÉKELÉS? Eddig

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

nyelvoktatásban Bernadett

nyelvoktatásban Bernadett Világh gháló a nyelvoktatásban Angol Német Készítette: Dobó Gabriella és s dr. Gaál Bernadett soha nem volt még ilyen könnyő a tudás létrehozásához szükséges információkat összegyőjteni, míg tudást létrehozni

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

Munkaanyag ( )

Munkaanyag ( ) Munkaanyag (2016.07.02.) Ki a Kutatótanár: A Kutatótanár az a köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, aki munkaköri alapfeladatain túl a Kutatótanári besorolásának öt éves időtartama alatt olyan kutatási,

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben