!!"#$%"$&''(") Emlékezzünk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!!"#$%"$&''(") Emlékezzünk"

Átírás

1 !!"#$%"$&''(") Emlékezzünk Mindenszentek napjára készülünk: ezen az ünnepen és a következ napon, halottak napján a szentekrl és az elhunytakról való megemlékezés jegyében mondanak misét a római katolikus templomokban, és többszázezren keresik fel az ország sírkertjeit. Sokan azonban november elsejét tekintik az elhunytakra való emlékezés napjának. Noha, ezen a napon az üdvözültekre, szentekre emlékezünk. November els napja a megemlékezés napjaként a VIII. században, 741-ben, III. Gergely pápa idején jelent meg elször. Egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette, 844-ben. Az él és elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak, az Úr színe eltt egymásért könyörögnek és helytállnak. Mindenszentek a küzd, szenved és diadalmas egyház ünnepe. A küzd egyház: a földön él; a szenved egyház: a tisztító tzön szenved; a diadalmas egyház: a mennyekbe jutott hívek társasága. Mindenszentek mindazon megdicsülteké, akikrl a kalendárium megszámlálhatatlan sokaságuk miatt külön-külön, név szerint nem emlékezik meg. November 2. - Halottak napja A halottak napja jóval késbbi eredet, mint a mindenszentek ünnepe. A holtakért való imádkozás szokása 998-ban kezddött Franciaországban, és a XIV. században vált általánossá. Hívták ezt olykor lölkök napjának, lelkeknek emlékezetének, ami a küzd egyház ünnepélyes megemlékezése a szenved egyházról. A jámborságtörténet különös fejldése során mindenszentekbl is gyakorlatban halottak napjának vigíliája lett. Érdekes megemlékezni azokról a népszokásokról, mely egyes tájakon ehhez az ünnepkörhöz kapcsolódtak. A szegedi tájon egészen a legújabb idkig a hagyományrz családok már Mindenszentek ünnepén fehér üres kalácsot szoktak sütni. Régi szegedi polgárasszonyok mézzel vonták be a tetejét. Ez a Mindönszentök kalácsa, másként kúdúskalács, amelyet délután sírjaikhoz igyekezve, a temet kapujában várakozó koldusoknak osztogattak azzal a kéréssel, hogy k is emlékezzenek meg a család halottairól. A koldusok könyörgését a régi szegedi hagyomány különösen foganatosnak tartotta. Régen azon a héten, amelyre halottak napja esik, a Szeged környéki emberek nem dolgoztak a szántóföldeken, hanem helyette morzsoltak, szalmát hordattak a szérbl. Sok régi néphiedelem megrzi azt az elképzelést, hogy ilyenkor a halott éjszaka hazajár, ezért kell megteríteni mindenféle finom falatokkal az asztalt, hogy legyen majd mit ennie. Szinte minden tájegységen megjelenik az étellel, az ünnepi lakomával kapcsolatos népszokás. Ez egyrészt a halottakkal való megfelel bánásmódot jelentette, másrészt a szegényeknek adott alamizsna által remélték, hogy szeretteikért k is imádkoznak majd. Tompa faluban halottak napján a legközelebbi hozzátartozók sírjáról összeszedik az elhervadt virágokat. Otthon kifzik, és a vetgabonát meglocsolják vele. Hitük szerint ez megvédi az üszögtl. Kunsziget kisalföldi faluban az asztal hídján, vagyis a lábakat keresztben összeköt léceken gyújtják meg a család halottjaiért a gyertyákat, miközben a halottak litániáját végzik. Az asztal alsó homályos része mintha a purgatóriumot jelképezné. Imádkozzunk elhunyt szeretteinkért a következ szép archaikus imádsággal: Óh szentséges Szz Mária, a holtak vigasztalója. Vígasztald a megholtakat, sebes tzben kínlódókat. Óh szentséges Szentháromság, hozzád kiált szomorúság. Szomorúak a te híveid, a megholtaknak lelkeik, óh szentséges legjobb Anya, a holtak szabadítója. Szabadítsd ki a fogságból, a rettent nagy kínokból, hogy kiáltsanak örömben: Szent vagy Isten az egekben. Ámen. Janes Zoltán plébános

2 Elhunyt Zsótér Antal kanonok, fesperes Életének 69. évében elhunyt az egykori csongrádi plébános, akit végakarata szerint utolsó lelkipásztori helyén, vagyis városunkban, Csongrádon helyeztek örök nyugalomra. Október 24-én, déleltt 10 órától a Nagyboldogasszony-templomban elhelyezett ravatalánál mindenki egyénileg leróhatta tiszteletét, majd 11 órakor kezddött a gyászmise, melyet Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök mutatott be három püspök és közel hatvan pap segédletével. A szentmise után gyászszertartásra került sor a templomban, melynek végeztével az arra felkért egyházi és világi személyek búcsúztak az elhunyttól. A temetési szertartás a városi temetben folytatódott, ahol több száz tisztelje jelenlétében Ftisztelend Dr. Kiss-Rigó László egyházmegyénk püspöke búcsúztatta Zsótér atyát, akit a Faragó család kriptája eltti díszsírhelyben helyeztek örök nyugalomra. a gyóntatószékben felkereste, akiknek a házasság szentségét kiszolgáltatta, azok érezték, hogy az Isten embere. Minden szentbeszédére komolyan készült, nagy tudással és élettapasztalattal tanított bennünket. Az volt a véleménye, hogy papnak igazi bizalmas barátja csak egy másik pap lehet, mégis: a hosszú évek alatt sok mély kapcsolat alakult ki a csongrádi emberekkel is. A tizenkilenc év alatt Zsótér atya fogalommá vált Csongrádon: még a nem hív emberek körében is tiszteletet vívott ki tiszta, áldozatos papi életével. Ezért is kapta meg a díszpolgári címet. Tisztelt Gyászoló Testvérek! Ez az ember szent volt! - mondta róla egy pap barátja. Ezt nem azért mondta, hogy vigasztaljon bennünket, hanem mert komolyan gondolta. Hogyan és miben volt szent Zsótér atya? Mi tette t szentté? A felvett és kiszolgáltatott szentségek tették t szentté. Legfontosabb számára a papsága volt. Mindennél többre tartotta hivatását és a lehet legtökéletesebben meg akart felelni feletteseinek és a rábízott híveknek egyaránt. Szívén viselte híveinek minden gondját, de legfontosabbnak az Istenhez való közelebb-vezetésüket tartotta. Nagyon szeretett hittant tanítani, szerette a gyermekeket, fiatalokat, hiszen a jöv hív nemzedékét látta bennük. Az idseket, betegeket is külön figyelemmel és szeretettel vette körül. Aki kérte, azt lakásán meglátogatta: szentségekkel ellátta, vigasztalta ket. Szent volt, ahogyan a szentségeket kiszolgáltatta. Akinek gyermekét, vagy unokáját keresztelte, aki A szentmisében, a hívek könyörgésében azt is szoktuk kérni, hogy: Istenünk, szenteld meg papjaidat, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet! Mi csongrádi hívek elmondhatjuk, hogy meghallgatott bennünket az Isten, és Hegyi Antal, Szolnoki János után, Zsótér Antal személyében ilyen szent élet papunk volt. Áldozatos életéért az Örök Hazában kapja meg jutalmát! Nyugodjon békében! Ferentzi Miklós, a Nagyboldogasszony Plébánia Képviseltestület világi elnökének búcsúbeszéde Halottaink Mieltt elolvasnánk a cikket nyugodtan vegyük sorra halottainkat, akiket szerettünk! Írjuk be lelki szemeinkkel szeretteink nevét. Ha feltesszük a kérdést külön-külön személyenként, hogy mire emlékszünk az életükbl, akkor sokféle emlék juthat eszünkbe. Jók és rosszak, szépek és rútak, vidámak és szomorúak. Az emlékek nem válogatnak. Elbukkannak és elsimulnak, mint a tajték a Tiszán. Legtöbb emlékünk nem is annyira fizikailag körbeírható. Ha megkérnénk valakit, hogy mondja el a pontos leírását kedves halottja ruhájának, nem tudná megmondani mit viselt amikor ez, vagy az történt vele. De épp ez mutatja

3 meg nekünk, hogy mennyire nem a külsség a fontos, hanem a tett és a jó szándék, esetleg rosszakarat, amiért tették. A szegényes, vagy pompás környezet is csak akkor válik az emlék meghatározó részévé, ha kifejezje az eseménynek. Például, amikor Szent Ferenc eldobja ruháit, és mindenét odaadja. Így lesz, dédelgetetett kincsünk, ahogy édesanyánk utolsó forintját sem kímélve veszi meg számunkra azt, mire vágyunk; ül betegágyunk mellé, mikor is fáradt. Nem véletlenül írom ezeket a sorokat jelen idben. Minden szeretettel végzett tett megmarad az örök életre. Képzeletünk elrántja valahonnan. A sírok mellett állunk, de lélekben együtt sétálunk, küzdünk, szeretünk és szenvedünk elhunytjainkkal. Tehát elttünk és körülöttünk állnak szeretteinkkel eltöltött napjaink, az élmények, amik alakították kapcsolatainkat. Sok érzés tódul fel agyunkban. Ezek alapján az érzések alapján osztjuk fel nem csak az elhunytakat, hanem az élket is különböz csoportokra. Ki tetszik - ki nem, kivel vagyunk szívesen -, kivel nem. Azután jobb esetben elgondolkodunk azon is, amit már írtam, hogy mi lehetett a motorja ezeknek az érz embereknek. Spontán természetükbl adódott egy-egy jótett, vagy gonosz cselekedet, esetleg kidolgozott, éveken át kinevelt viselkedésbl? Erénnyé lett a kezdetben fáradtságos másokért szolgáló segítés? Talán hálát is adunk, hogy Isten áldásával mennyi jót kaptunk szeretett hozzátartozónktól. Imádkozunk értük, és nevük mellé felírjuk: Szent. Lelkünket megnyugtatjuk, mert ha a jobb lator is a mennyben van, akkor családtagunk is oda juthat. Ha pedig az Istennél van, akkor szent. Fogjuk magunkat és hazasétálunk, esetleg visszatesszük a fényképet a tartóba, amit eddig néztünk. A gyertya is elégett és a mécses pedig még rzi néhány óráig imáik emlékét. De ne álljunk meg lelki zarándoklásunkban itt! Mi, mit teszünk azokért, akik körül vesznek? Fáradtságos módon javítjuk jellemünket napról napra, azért hogy észrevegyük hibáinkat, leküzdjük azokat, és sajátunkká váljon a jótett? Én még elmondhatom, hogy van, aki értem fáradozott, robotolt még a munka után is! St este értem imádkozik napról napra. Ön, aki olvassa ezeket a sorokat, kiért fogja meg a szerszámot-, kiért hajlandó még fáradtan is újra nekilátni a munkának, kit hallgat meg türelmesen, hogy igazán neki kedvezzen, kiért imádkozik esténként? Lépjünk tovább és nézzük képzeletünkkel, ahogy a mi fényképünket nézi majd emlékezve valaki. Fogja ezt a lapot. Vajon oda meri majd írni a mi nevünket is a sorba a nevek mellé, ahová odaírtuk, hogy Szent? Péntek Zsolt káplán A jó halál A gyönyör paradicsomi élet iszonyatos fordulatot vett a bnbeesés által. Az elszakadás a szeretet Istenétl félelmetes és nagyon fájdalmas lehetett. Ugyanígy a hozzá való visszajutás is ugyanezen a fájdalom kapun keresztül történik. A halál sötét, titokzatossága egész életünkben nyomasztó szorongással tölt el bennünket. Hitéletem elején több imádságban olvastam ezt a könyörgést: A jó halál kegyelmét add meg Uram! Nem nagyon értettem, hogyan kerül oda ez az egy mondat, mikor az imádságban pont az életem kiteljesedésére kérnék kegyelmeket. A halál pedig akkor épp egyáltalán nem foglalkoztatott, hiszen remélhetleg olyan messze van még. Akkor a jó halált úgy értelmeztem, hogy az a szenvedés nélküli halált jelenti. Azt, amit mindannyian kívánnánk magunknak. Amikor például csak lefekszik valaki és átalussza magát a túlvilágra. Késbb világossá vált, hogy a jó halál kegyelmének mennyi köze van az élethez, és igenis már egészen fiatalon kérnünk kell, hogy megkapjuk azt. A jó halál a jó élet következménye kell, hogy legyen. Itt a Földön nem jut mindenkinek minségileg azonos jólét. Egyesek igazságtalanul nagy terhet kapnak. Van, aki súlyos betegen éli le az egész életét, vagy akit sorozatos tragédiák érnek. Nehéz ilyenkor Isten kegyelmérl és szeretetérl beszélni. Az igaz, hogy a bn következtében itt a Földön nincs igazság, de a Biblia ígérete minden embernek szól, és minden élethelyzetben igaznak kell lennie. Együtt valljuk Pállal mindannyian egészségesek és betegek, csúnyák és szépek, gazdagok és szegények Mindenre van erm Krisztusban, aki engem megersít. És még számtalan megersítést találunk a Bibliában, ami az Istenben élt életre hív, és biztosít minket annak áldásairól, és bátorít arra, hogy nem csak a kis kereszteket leszünk képesek átölelni, hanem Isten kezébl még a halált is kétségbeesés nélkül el tudjuk fogadni. Az ember ifjúsága elmúltával, egyre kevésbé tartja érdekesnek a világ nyújtotta izgalmakat, és törvényszer, hogy befelé kezd fordulni. folytatva a 4. oldalon

4 a 3. oldal folytatása Érdekes volt a minap arról hallani, hogy az érett nk nagy hányada menekül a valóság ell egy bels fantáziavilágba, egy sorozat, vagy egy romantikus regény hatására. Megdöbbent volt hallgatni. Ez is igazolja azt, hogy ez a befelé fordulás minden emberre jellemz. De mennyire nem mindegy, hogy hova fordulunk. Ha egy magam kreálta álomvilágba keresem a menekvést, illúziót kergetek. Ha ábrándozás nélkül menekülök saját magamba, depressziós leszek. Ha viszont az ima és az elmélkedés által megkeresem magamban az eltemetett Istenarcot, akkor felfedezem azt, amire valójában teremtve lettem: a teljes és mély egyesülést a Teremtvel. És ez az utazás a bels végtelenbe egyre izgalmasabbá teszi az imaéletet, hiszen új és új arcát fedezhetjük föl a szeretetnek, a mi boldogítóan szép Istenünknek. Egyre több idt kívánunk vele tölteni, és olyannyira átjár jósága, hogy teljesen elnyomja bennünk a félelmet a hatalmától. Így, közeledve a színrl színre látáshoz az jelenléte velünk lesz a fájdalmon, félelmen és az elhagyatottságon túl is életünk utolsó óráiban. Kicsiny hitünk lassan mély meggyzdéssé érik: a halál nem a vég, hanem a végtelen boldogság kezdete. Nem kell, hogy féljek tle, mert hisz ez csak egy út a félelem nélküli élethez. Nem kell, hogy elveszítsem a reményemet a halál érkezésekor, mert hiszen minden reményem csak most fog beteljesülni. A halál nem sötétség, hanem indulás a fény felé. Bár fájdalmas és szomorú, de csak egy kapu, melyen átjutva eljutunk egy fájdalom nélküli örömteli életre. Bodorné Ternai Sára Hivatásom rövid története Néhai Soós Dénes atya mondását idézem, ha új személy kerül egy közösségbe, az mindig mutatkozzon be. Igaz, plébánosunk bemutatta Benedek Sándor atyát, de ha nem volt valaki, akkor jelen, az csak kérdezgeti, hogy ki az új pap ben születtem, az általános iskolát szülvárosomban Csongrádon a fiúiskolában végeztem, majd a középiskolát Kecskeméten a Piaristáknál. Innen vezetett az utam Egerbe a Hittudományi Fiskolára július 3-án szenteltek pappá Budapesten. Kezdetben, mint káplán szolgáltam, majd plébánosként, és így is mentem nyugdíjba. Több állomáshelyem volt: Tápiógyörgye, Cibakháza, Kóka, Kiskunmajsa, Nagykáta, Tiszaújfalu, Hódmezvásárhely, és végül Ceglédbercelrl kerültem nyugdíjba 48 évi szolgálat után. F tevékenységemnek tekintettem, - amíg káplán voltam - a hitoktatást, majd plébánosként ez mellett a szolgálati helyeimen a templom és a plébániák rendbetételét. Ceglédbercelben ez igen nagy munka volt, itt szolgáltam tizenhat évet, ahol tanóraszerinti hitoktatás egyáltalán nem volt odakerülésem eltt, de az is megoldódott. Éveken keresztül a templomra igen sok pénzt költöttünk, ami igen szép lett. Hogyan került az atya a Szent József plébániára? Mivel én csongrádi születés vagyok, és tudtam, hogy itt nem lakik pap, felkerestem Janes plébános urat, és írtam a püspök úrnak is, hogy tovább szeretnék szolgálni. Hát így kerültem szeptember elsejétl ide, ahol a plébános úrral történt egyeztetések alapján végzem kisegít lelkészi szolgálatomat július 10-én els csongrádi szentmiséjének bemutatásakor a Nagyboldogasszony-templomban Október 5-én, az szi Veni Sante (tanévnyitó) szentmisén Sándor atya köszöntötte a diákokat Felföldi Miklós

5 Szentek szobrai és keresztek A sorozat következ állomásai ma már nem tartoznak Csongrád közigazgatási területéhez, amikor viszont épültek az iskolák, illetve a kereszteket felállították, Csongrád külterületeként, a tanyavilág szerves részei voltak. elmondták: Dudás Lajos helytörténész és felesége is tanítói voltak a nyolc osztályos iskolának, ahol egykor nyolcvanhat gyerek is tanult. Ez a kereszt ma már csak emlékezteti az arra járókat, hogy ott egy iskola állt, melynek harangja a felgy i temet ben került elhelyezésre. Maszlaghalmi iskola Felgy t l délnyugatra, a Majsai-út mellett egy kis magaslaton, halmon, nagyon romos állapotban található. Szent István iskolaként m ködött, az 1800-as évek végét l az 1960-as évekig. Az épület vályogból épült, két tanteremb l állt. A k keresztet, amely az egykori iskola el tt áll, 1875-ben emelték rajta az alábbi felírat olvasható: AZ ISTEN DICS SÉGÉRE EMELTETTE BERKES ISTVÁNY FARAGÓ MÁTYÁS ÉS BÖTHI ANNA ARATÓ MÁRTONNÉ 1875 A kereszt anyaga beton, a korpusz öntöttvasból készült. A talapzatán az alábbi felirat található: ISTEN DÍCS SÉGÉRE ALAPÍTOTTÁK A CSÁSZÁR ÚTI ISKOLA KÖRNYÉKÉNEK LAKOSSÁGA 1927 ÉV JÚNIUS 12-ÉN. Kántor kereszt Tégla talapzaton lév beton korpusz és kereszt igen megviselt állapotban van. A korpuszon repedések, a boka résznél kitörések találhatók. A fa harangláb szintén elhanyagolt, de stabilan áll. A harangot leszerelték, az a felgy i templom tornyában szolgál. Császár úti - Faragó - iskola Továbbhaladva a Majsai úton, a Császár út keresztezi utunkat. Ezen, balra menve található az 1960-as években elbontott iskola helye. A Bagi család építtette, tanítói lakással, amely két szoba, konyha és pincéb l állt. A közeli tanyán sikerült találkozni volt diákokkal: Német Lászlóné, Góg Mária, Maszlag Rókus és Antal Erzsébet A Majsai útra visszatérve, tovább haladva Tömörkény felé, egy jobbra leágazó földúton kanyarogva található a Kántor kereszt egy útelágazásnál. A korpusz anyaga öntöttvas, a talapzat vakolt tégla, vagy beton. Kovácsoltvas kerítéssel van körbekerítve az ápolt szép kereszt. A környezet rendbetétele, a fasuhák kivágása még egy hittanos kiránduláskor is megoldható lenne. Révész József

6 Ferences búcsú Porciunkula, népünk ajkán purcinkulai búcsún Assisi Szent Ferencre és az általa alapított közösség anyatemplomára, a Porciunkulakápolnára emlékeztünk augusztus 3-án a Szent József-templomban. A ferences rend három ágának: a ferencrendieknek, minoritáknak és kapucinusoknak, továbbá a lelkiségükkel azonosulni kívánó közösségben él harmadrendieknek, - a világiak rendjének - legnagyobb ünnepén templomunkban búcsúi koncelebrált szentmisére került sor, melyet Amászka László Szeged-felsvárosi plébános, minorita szerzetes és Janes Zoltán plébános mutatott be, mely után körmenetet is tartott az egyházközség. Assisi szentje Az egyházban október negyedikén ünnepelt Szent Ferenc nagy felismerése az volt, hogy évszázadokkal Krisztus kora után ráismert, valami hiányzik az Egyházból, amit az Úr is szeretett, s amit tanítványainak is ajánlott. Hiányzik valami, ami segíthetné az örömhír terjedését az egyszer nép körében, - és ez a szegénység és az egyszerség volt. Nem lehet azt mondani, hogy korában az egész egyház és a vezeti valamennyien gazdagságra törekedtek, de sokan valóban elfeledkeztek a szegénységrl és a szegényekrl. Ferenc egészen szegényként, st nincstelenül állt a szegények közé, s ezzel egy olyan utat mutatott az Egyház számára, amely az óta is sokakat vonz Jézus követésére. Olyan példát mutatott, amely sokakat segített vissza a krisztusi közösségbe. A teljes szegénység vállalása nem vakmerség volt részérl, hanem az Istenre való teljes ráhagyatkozás és a bizalom jele. Templomunk mellékoltáránál névünnepén szentmisével emlékeztünk a rendalapító szentre. Testvéri közösségben Október 15-én Kiskrösön a Ferences Világi Rend (FVR) Szent Pió atyáról és Boldog Teréz anyáról nevezett közösség tagjai fogadalmi ünnepségén,- meghívásuk alapján - plébániánkról négy f vett részt. A szentmise keretében zajló szertartáson a közösség minisztere, valamint Orbán Márk ferences atya és Kiss Ern, - a kiskrösi Szent József-templom plébánosa eltt hárman tettek fogadalmat, nyilvánították ki, hogy az FVR nagy családjához kívánnak tartozni. Szeráfikus Szent Ferencrl Szeráfikus Szent Ferencrl zengjen szívünk égi dalt, angyal, ember és föld tenger, örömmel t magasztald. Szent Ferenc édes jó Atyánk, nyerj Istentl áldást reánk, Síron innen, síron túl, jöjj el hozzánk gyámolul. A jó Isten téged küldött hozzánk a bnös földre, hogy lennél sok szenvednek pártfogója s védje. Szent Ferenc édes jó Atyánk, Az Úrjézus Krisztusnak vagy engedelmes gyermeke, rajtad ragyog és tündöklik öt sebének bélyege. Szent Ferenc édes jó Atyánk, Kik itt vagyunk szerzetednek harmadrendi tagjai, nem sznünk meg soha téged jó Atyánknak nevezni. Szent Ferenc édes jó Atyánk,

7 Zarándokút Rómába A tavasz folyamán plébánosunk, Janes Zoltán atya kihirdette, hogy szeptember végén lesz lehetség egy római zarándokútra, ha lesz kell jelentkez a két plébániáról. Igen nagy várakozás elzte meg, hiszen a kell létszám nem akart összejönni. A Julianus Tours céggel egyeztetve, Budapestrl is csatlakozott hozzánk öt f, és így szeptember 27-én harmincnégyen, igaz nem teljes létszámmal, de elindultunk erre a hosszadalmas útra. Várpalotán sofrcsere történt, két gépkocsivezetvel mentünk tovább, - mivel k váltották egymást. Szentgotthárdnál egy kis hegyi úton felmentünk a Brenner-kápolnához, ahol szentmisén vettünk részt féltizenkettkor, amit plébánosunk mutatott be. Brenner János 1931-ben született. Iskoláit egyházi intézetekben végezte, majd 1955-ben szentelték pappá, így a család mindhárom fiú gyermeke pap lett. Buzgó lelkipásztori munkáját nem jó szemmel nézték az 1956-os forradalom letiprása után. Eddig tisztázatlan körülmények között december 15-én éjjel sürgs betegellátás ürügyén kicsalták a plébániai lakásáról. Magához véve a betegellátó tarsolyát, amiben az Oltáriszentség volt, elindultak Zsida község felé. Útközben megtámadták, és 32 késszúrással megölték. A szombathelyi Szalézi-templom családi kriptájában helyezték el örök nyugalomra. Évtizedekig nem volt szabad említést tenni haláláról. Most az egyház és a hívek is a boldoggá avatásáért imádkoznak. Tovább haladtunk, és egy óra körül szinte észrevétlenül átléptük az osztrák határt. Mivel mi - mármint az utasok zöme - alföldi emberek vagyunk, így újdonság számba ment a rengeteg hegy és fleg az alatta lév alagút. Át is haladtunk huszonegy alagúton. Volt köztük hosszabb, rövidebb. Ami azonban legjobban szembetn volt, az a gondozott gyönyör legel, ami mintha, mindig egyenletesen lenne nyírva. Összességében szemet gyönyörködtet látványban részesültünk. Újból egy határt léptünk át, Olaszországba, az Isonzó folyóhoz értünk, ahol az I. világháború alatt súlyos harcok voltak. Itt szintén alagutak sokaságán haladtunk át, aminek száma tizenhét volt, és megérkeztünk Jesolóba, az els szálláshelyünkre. A Metropol szállóban lettünk elszállásolva, itt vacsoráztunk. Nagyon csúnya, szeles, borongós este volt. Sétálásra nem igen alkalmas, de a látvány kedvéért sokan lementünk a tengerpartra, ami szállodánktól alig 200 méterre volt. Itt húzódik végig a tengerparton 16 km hosszan, több sorban a szállodák sokasága. Második napon, vasárnap reggeli után indulás Padovába. Jesoloból kiérve a külterületre, egy érdekes kialakítást láthattunk. Évszázadokon keresztül ez a rész ingoványos terület volt. Ma megmvelt és lakott rész, ugyanis, amikor Mussolini 1922-ben Róma kormányzója lett, az tervei alapján a földeket srn árkokkal szelték át, - ami még ma is látható - a lápos részt lecsapolták. A vizet a tengerbe vezették és így alakultak ki a lagúnák. Ha össze van kötve a tengerrel az itt lev víz felfrissül az ár-apály idején. Ha nem, akkor büdös a víz. Az elbbi lagúnát vivanak, az utóbbi lagúnát mortának hívják. Padova, a Pó síkságon fekszik. A császárság idején Róma után második legnagyobb város volt. A X. században szabad város volt, ami önálló kereskedelmet biztosított számára. A padovai jogi egyetem igen híres. Padova, mint város Szent Antalról is híres ben született Szent Antal Lissabonban, aki a Szent Ferenc rend tanítványa volt. A rend a szegénység hirdetése mellett az elnyomó rendszer ellen is harcolt. Szent Antal 36 évesen, 1231-ben halt meg, akit a pápa rövid idn belül, 1232-ben szentté avatott. Szent Antal-bazilika folytatva a 8. oldalon

8 a 7. oldal folytatása 1405-ben bels harcok következtében Padova meggyengült és Velence hatalma alá került. Il Santo - A Szent-, ez a felírat található a Szent Antal-templomon. Padovába kora déleltt érkeztünk, amit régen egy kfallal vettek körül, mellette mély és széles vizes árokkal. A városba érve a Basilica di Sant Antonio-templomot látjuk, amit nyolcvan éven át építettek három részben, és itt helyezték el Szent Antal holttestét 1263-ban. Amikor új helyére helyezték, megtalálták a prédikátor ép nyelvét. A háromhajós templomban három ereklyét láthattunk többek között. Az egyikben van elhelyezve a k, amit a feje alá tett, a másikban fogai, garat, nyelve; a harmadikban az álkapocs. A templombelsben látható még a Szent Antal-kápolna, melynek falán a csodákat felelevenít, már-már életh alakokkal megfestett freskók láthatók. A templomból kijövet, láthatjuk a Protó Bella Valte teret, amit 1077-ben alakítottak ki piactérnek és egyéb ünnepek megtartására használták. A XVIII. században alakították ki a mai formáját, ami a világon egyedülálló ovális tér, nyolcvanhét fehér szoborral. Az ábrázolt alakok az itteni egyetemen tanult híres személyek, többek között Báthory István szobra is itt áll. Padovából utunkat tovább folytatva buszon, az Arnó folyó mellett elhaladva, Firenzét érintjük. Itt gazdag posztókészítk éltek a középkorban. Fénykora a Mediciek idején volt, így k voltak a mecénásai a szobrászoknak, festknek, íróknak. Ekkor Lorenzó vette át a város irányítását, akit a nép nagyon szeretett. volt Mátyás királynak egyik jó barátja. Halála után fia vette át a város vezetését, de t a nép nem szerette, és 1492-ben elkergette, majd a domonkosok vették kezükbe a város irányítását. Tovább haladva, vasárnap este megérkeztünk egy Róma közeli városba a Hotel Antico szállodába. Amíg ideérkeztünk harminckilenc alagutat hagytunk magunk után Hétf: Indulás Róma belvárosába a reggeli után. Az idegenvezetnknek köszönheten - Vígh Julianna - a buszra szállás pillanatától kezdve, a mindenkori cél megérkezéséig - mivel sokat tartózkodtunk buszon - elmondta a látnivalókat, összehasonlításokat tett egy-egy kor és társadalmi rendszerek között. Rómáról: a várost nevezték már az örök városnak, a Városnak, a Világ fejének. Ezek érzékeltetik a város örökkévalóságát, úgy a politikai életben, késbb pedig a kereszténység központja lett. Róma alapítását Romulusnak tulajdonítják Kr. e április 23-án, amit minden évben megünnepelnek. Három elkülöníthet szakaszból áll a fejldése. Els, a Monarchikus idben kezdett terjeszkedni. Második szakasza Krisztus eltt 509-tl, a köztársaság kora következett. Kialakult a politikai rendszer, megalkották a törvényeket, lefektették az államigazgatás alapjait. Harmadik szakaszában a császárság korára - Julius, majd Augusztus idejére - már a lakosság létszáma elérte a félmilliót. Átalakult a politikai és a közigazgatási rendszer, ez 476-ig állt fenn. Augusztus császár idejében hat emeletben határozták meg a legmagasabb épület magasságát. Hatalmas templomai, fürdi voltak. Már akkor volt nyilvános WC, csatornázás, vízvezetékrendszer. A város nyelve a latin. Róma, a - Szent Város - szerepe megszilárdult. A pápaság jelenléte óriási hatalmat adott Rómának. Csodálatos alkotások, - templomok, paloták - születtek. Majd a római birodalom bukása után a császár elköltözött, a közbiztonság megingott. Még a pápa is elhagyta Rómát. A bukás után teljesen széthordták a város építanyagait. Lakossága lecsökkent fre. Majd a XVII. században folytatódott a fellendülés, úgy az Egyház, mint a nemességet illeten. Ekkor épültek a barokk paloták, templomok, szökkutak. A lakosság ókori létszámát azonban csak a II. világháború után érte el, jelenleg négymillió lakosa van. Csoportkép a Lateráni-bazilika eltt Beérkeztünk Rómába. Új idegenvezetnk a magyar származású Szerdik Sebestyén kalauzol tovább bennünket. Itt a látnivalók sokasága elbvöli az idelátogatókat. Mivel Rómára ugyan két nap áll rendelkezésünkre, ez úgy tnik valamilyen szinten elegend, de a szálláshelyrl be, illetve a visszautat kivesszük, sajnos alig marad tíz-tizenkét óra a két napból a nézeldésre. Beérkezésünkkor elször a Colosseumot látjuk. Krisztus eltt építették nyolc éven át.

9 Amikor felépült - 50 ezer embert is be tudott fogadni - száz napos ünnepet rendeltek el. A Colosseum eltt áll Néró gigantikus - 36 méter magas - bronz szobra, ami be van aranyozva. Ezután a romkert és környékét jártuk körül. Rómát a fellendülés idszakában 1200 évig építették, majd a bukása után 1000 évig rombolták, és így maradtak azok a romok, amelyek még ma is állnak. Rómában ötvennégy Máriáról nevezett templom van. Egyik, amibe betértünk, a Szzmáriabazilika. Havasboldogasszony-bazilikának is hívják, mivel a helyén augusztus 5-én hó esett. Kupolája 84 méter magas ben zárták be a jobb oldali kapuját, amit 25 évenként bont ki a pápa. Sétálásunk alkalmával láttunk egy piramist, amelyet Aurelianus császár építtetett magának, de ide van eltemetve Goethe fia is. Szent Pál-bazilika: Ez a második legnagyobb templom Rómában ban kigyulladt, majd ig újjá építették. Belseje öt hajós, egymástól nyolcvan monolit oszlop választja el. Pál apostol itt van eltemetve egy baldahin alatt. Oldalfalán megtalálható Szent Péter, és az eddigi pápák mozaik képe. A bazilika Szent Benedekkápolnájában plébánosunk szentmisét mutatott be, majd visszatértünk szálláshelyünkre. A zarándokút további eseményeirl karácsonyi lapszámunkban olvashatnak. Felföldi Miklós Hittanos tábor Mátraházán Több mint harminc hittanos gyerek, és nyolc felntt utazott el augusztus 9-13-ig a mátraházi hittanos táborba. Ugyanúgy, mint tavaly, így most is több korosztály képviseltette magát a hattól a hatvanas korig, ami külön hangulatot adott a kirándulásnak. Szombaton reggel papi áldással indultunk útnak. A gyöngyösi ferences templom eltt Els állomásunk Gyöngyösön volt, ahol a ferences rend templomában Kázmér atya, köszöntött bennünket, mondott néhány szót Szent Ferencrl, a magyarországi ferencesekrl, és a mai szerzetesi életrl. Ezek után - és mieltt még elfoglaltuk volna a szállást- egy túlél játszótéren voltunk, ahol átélhettük többek közt a függhíd izgalmait is. Erdei vasutat is igénybe véve kés délután értünk Mátraházára, a ferencesek Alverna Ház, diáktanyájába. A Naphimnusz-Parkban egy szép kápolna mellett laktunk öt napig, ami alkalmas volt az esti áhítatok megtartására. A tábor következ napján egy délelttöt Mátraverebélyen töltöttünk, majd szentmise után az ottani szerzetesházban ebédeltünk. Másnap, a Kékesre indultunk túrázni. Ekkor csatlakozott hozzánk Forgó Miklós kispap, és egy napra Péntek Zsolt káplán atya is, aki aznap egy igazi gyerekeknek szóló diákmisét tartott, amivel, szemmel láthatóan le tudta kötni a kis hallgatóságot. És ez - valljuk be - nem is olyan könny. Mint ahogyan nem volt könny dolga Miklósnak sem, aki déleltt még a gyerekeket nevettette, este pedig a farmerját reverendára cserélve próbálta bevonni a gyerekeket az esti áhítatba. És tette ezt úgy, hogy nem csak a gyerekeket kötötte le, hanem mi, felnttek is mély elmélkedésre lettünk indítva, amihez hozzájárult Busa Tamás színvonalas gitárkísérete és éneke is. A negyedik napon a Parádon tett kirándulás után mindenki az esti Ki mit tud? -ra készült. Idén is változatos msorszámokat láttunk. Volt az énekléstl kezdve a tornán át a bohózatig minden. A szalonnasütés után még egy meglepetést is kaptak a gyerekek. A felntt segítk ugyanis nem átallottak gofrit sütni a fárasztó nap után. Nekik külön köszönet az egész tábor alatt végzett fáradságos munkájukért. A tábor záró napját Egerben töltöttük, ahol lehetségünk volt megnézni a bazilikát és a várat. Este nyolc óra után értünk haza. A tábor szervezi és résztvevi nevében ezúton is megköszönöm a hívek adományait és a plébánia támogatását, hogy részesei lehettünk a hittanos gyerekek közösségét megszilárdító kirándulásnak. Bodorné Ternai Sára Kedves Hívek! Várjuk az olvasás iránt érdekldket a Kolostor épület emeletén található könyvtárunkba. Nyitvatartási id: Szombat: Vasárnap:

10 #$!%!" %-%%. /+ )+01 )+00"2- *(3 &'( 4+1 Tisztelt Olvasóink! )!)(*+)!', Az egyházközség tagjainak keresztelésérl és házasságkötésérl ha nem a Szent József, vagy a Szent László-templomban történt is fénykép formájában is szeretnénk tájékoztatni önöket. Kérjük, hogy a fenti eseményrl készült felvételekbl juttassanak el számunkra, hogy közzé tudjuk tenni azokat. Kérjük a kedves híveket, hogy a kisgyermeket keresztelésre legalább két hónappal korábban jelentsék be, mivel keresztelésre felkészítés és oktatás után kerülhet sor, melyet a Nagyboldogasszony Plébánián tartunk, míg kereszteléseket a Szent József templomban minden hónap harmadik vasárnapján a szentmise után. )!"

11 +(++, % %()*!" -*&+./0( Templomkerti este!#$%#% & '%"' Október Missziós Világnap Mária, az Egyház Anyja és az evangelizáció Csillaga! Légy velünk az úton, ahogy Pünkösd napján is ott álltál a tanítványok mellett. Bizalommal fordulunk hozzád, hogy közbenjárásodra az Úr adja meg nekünk a kitartás ajándékát a missziós munkában, amely az egész egyházi közösség ügye, mindannyiunk ügye. H. I. S. Július 26-án az esti szentmise után templomunk udvarában a Bajáról érkezett Csincsák Zsolt és Mészáros Gábor közremködésével tartottunk egy zenés,- szabadtéri rendezvényt. Az est programját - a több mint ötven f érdekld eltt - köszönt szavaival Janes Zoltán plébános nyitotta meg. A résztvevk a mai keresztény zene szem és fültanúi lehettek, tábortz és egy pohár tea mellett. Szentírásvasárnap Szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep a Katolikus Egyházban, a Szentírás vasárnapja. A Biblia napján a hívek közössége fokozott figyelemmel és tisztelettel fordul a Könyvek könyve felé, emlékezik arra, hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és prófétáik jövendöléseit, majd az apostolok és az evangélisták pedig Jézus történetét és tanítását ban, a Biblia évében, - melyet hazánk keresztény történelmi egyházai közösen hirdettek meg - szeptember 28-án templomunkban is megemlékeztünk, az oltár elé tettük a Szentírást.

12 Hiszek a szentek közösségében sz van. Tizenévesen nem szerettem ezt az évszakot, mert az elmúlásra emlékeztetett. Vége a nyárnak, a vakációnak, vége a szabadságnak. Mindezeken túl úgy éreztem még a langyos szél is azt suttogja, minden elmúlik egyszer. Ma már látom az sz szépségeit is: a gyönyör színekben pompázó fákat, a napsugár kellemes simogatását. Az élet derekán járva meglátjuk az év ezen idszakának fontosságát. Ahogyan a természet, az egyházi év ünnepei is figyelmünket az eljövendre, a halál utáni létezésünkre irányítja. November els napjaiban, hol fájdalommal, hol édes melegséggel szívünkben emlékezünk elttünk járó szeretteinkre. Azokra, akiket ismertünk, akik életünk részei voltak, és azokra is, akik példaként állnak elttünk, mert k már elnyerték Isten látásának jutalmát. Fontos dolog emlékezni. Mindenszentek ünnepe azonban számomra sokkal többrl szól. Hitvallásunkban imádkozzuk: Hiszek a szentek közösségében. A szentek közössége egy csodálatos valóság. Aki imádkozott már életében, és nem csak imákat mondott, megtapasztalhatta, hogy vannak pillanatok, amikor az ég és a föld összeér. Ebben az állapotban, mi, akik még földi testben élünk, megízlelhetjük, milyen fenséges a Mennyei Atya keblére borulni. Átélhetjük, ha még nem is teljes egészében, a Szentháromságos Isten szeretetközösségét, és mindazoknak közösségét, akik Istenben jelen vannak. A már megdicsült szentek, a tisztuló lelkek és a földön Isten felé haladó lelkek egységét. Istenben nincs elkülönülés, benne minden eggyé forr, hisz belle származik. Istenben minden és mindenki egyszerre van jelen, mert az, aki van. Benne együtt van földi és történelmi létünk múltja, jelene és jövje. Úgy húsz éve sajnálkozva mondtam akkori káplánunknak, hogy elfelejtettem érte imádkozni a vizsgája idején, csak késbb jutott eszembe. Akkor még nem értettem a válaszát,- nincs elkésett ima. Imádkozzunk hát buzgó szívvel, azokért, akik már nem közöttünk élnek. Szükségük van imáinkra, és ahogyan tisztul az lelkük, úgy gyógyul a miénk is. A mi beteg társadalmunk azt hirdeti, és azt hiszi, hogy az ember csak önmagáért felels és egyedül is boldog lehet. Ez azonban teljességgel lehetetlen. Amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten saját képmására teremtette az embert, akkor azt mondja, hogy közösségre teremtette. Amikor elfordulunk a testvérünktl, akkor önmagunktól fordulunk el. Amikor a legszorososabb földi kapcsolatba, az anya és magzata közötti kapcsolatba is befurakszik az önzés, a n joga címszó alatt, akkor a legnagyobb rosszat engedjük meg önmagunknak. Nem véletlenül van annyi depresszió hátterében egy el nem fogadott új élet. Amikor elvetünk magunktól akár, egy ilyen parányi életet, akár a szomszédunk kinyújtott kezét, elvetjük magunktól a szentek közösségét. Istenben való létünk megsérül, kizárjuk magunkat a boldogságból. Ez a bn igazi lényege. Kitaszítjuk magunkat az Istennel való közösségbl, amely magában foglalja az emberekkel való közösséget is. Mindenszentek ünnepén legyen elsdleges feladatunk, hogy kérjük az Urat, gyógyítsa meg kapcsolatainkat, amelyek akár él, akár elhunyt szeretteiinkhez kötnek. Vezessen vissza bennünket az egységbe Önmagával és testvéreinkkel. Kérjük a szenteket, akik már eljutottak erre a szeretet-egységre, hogy imádkozzanak értünk és segítsenek minket az úton. Arra teremtettünk, hogy boldogok legyünk. Ha Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunk gyógyul, már földi életünkben elkezddik Isten országa. Tóthné Horváth Anikó Fogadalom tételen Az Isteni Megváltóról Nevezett Nvérek budapesti szerzetescsaládjának meghívására július 26-án plébániánk képviseletében Janes Zoltán plébános, Fekete Imre, Felföldi Miklós és Révész József is részt vettek Terenyei M. Fausztina nvér els, és Kiss M. Viktória nvér örök fogadalmi ünnepségén. A budapesti Jézus Szíve-templomban bemutatott ünnepi szentmise után a rend Horánszky utcai házában bensséges ünnepségre került sor, ahol a nvérek zenés-irodalmi összeállítással kedveskedtek a jelenlév családtagoknak és a meghívott vendégeknek.

13 !"# $% " &" '%"()*+!'+! '+%$%!(),-./ 0 *% % %! *% ($( ()1!%2 ( 3"2% 1" $( $%! 4"-""'%" 56*% "! 1 +%! *7%.6$%!()$!%% 4"-""%% 3"2-,8! 3"2%()6% 9:;8 "'%" (('69(). <!%'69 56'69(),-% 2!" &.% " 2% 1 +'%"()2!!(!.2% 1"6+()*"0"%! 1 +1!% 1" '%"()%% %!.% " $+'69(),6 &.2% "% " ()*:% % *+! 1 2%()(% ". 6.3%!6()&.& " := - +."!-> November elsején, Mindenszentek napján a temetben 14 órakor szentmisét mutatnak be az ott nyugvók lelki üdvéért, majd sírszentelésekre kerül sor. Akik szeretnének sírszentelést kérni, szándékukat jelezzék a plébánián. Novemberi gondolatok A szemünk eltt halnak meg. Elbb ráncosodnak, kisebbek lesznek, majd meggyrdnek, ropognak, kopognak. De ekkor kapnak igaz színt. Rozsdabarnát, mélyvöröst és eperszínt. Majd lassan, lassan lehullanak. Így járunk mi is, kéremszépen, gürcölünk itt keresztül egy életen, Majd megfakulunk s összemegyünk. Miért van ez így, testvéreim? Miért kell temetben végezni? Miért lobog sírunkon gyertyafényünk? Mért nem kel fel mind, ki halott? s Isten szavára életében hallgatott? Mért halnak meg, kiket úgy szeretünk, kiknek mindent köszönhetünk? Mért múlik el a szó ajakán? Mért hl ki teste, élte alkonyán? Lecsukja szemét, s elmegy örökre, nem láthatom, hogy mélyül szemgödre, s haja, hogy megy szbe. Mért hiányzik úgy a teste, lelke? Futkosása, sírása, nevetése? S hová lett az a sok boldog emlék, melybl nem maradt más csak egy fekete kép? Hát, bizony az eltnt szemünk ell. Elnyelte mindet a temetgödör. De lelkünkben rizzük egymást, megjegyeztünk magunknak egy s mást! A mi lelkünk még tiszta szép, s üde, Isten fénye tündökli be. Krös Ákos Halál Sötét mély világnak hisszük, hisz, nekünk fáj a halál. Más élete könny lehet, de, sajátunkat engedni fáj! A halál mégis világos, s vidám annak, aki hisz, s remél. Bátor ki nem fél a haláltól, s másért vállalkozik rá. Hisz ki életét feláldozván hal, világos földet látván, reményt nyújt. Tóth Eszter

14 Sajtóapostolok VII. országos találkozója Az egyházközségi lapok és honlapok szerkeszti a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének (MAKUSZ) szervezésében ez alkalommal a pécsi püspökség vendégeként Mohácson, az egyházmegye által fenntartott Szent János Hotelben gyltek össze október között. Az évente megrendezésre kerül találkozó hazai és határon túli mintegy ötven résztvevjét Mayer Mihály megyéspüspök köszöntötte, aki megnyitójában kifejtette a megtérés, az Istenhez fordulásban a sajtóapostolok munkájának és szolgálatának fontosságát is. A találkozón a résztvevknek Fazekas Orsolya, az egyházmegye sajtóreferense vezetésével bemutatkozott a évi jubileumára készül ezeréves Pécsi Egyházmegye. Eladások hangzottak el annak történelmérl, a hallgatók megismerhették milyen szerepe volt Szent István idejében a püspökségnek az egyházszervezetben, napjainkig hogyan változott a területén élk vallásos élete. Garadnay Balázs a püspökség általános helynöke, A háztetkrl is hirdessétek az Evangéliumot cím eladásában kitért a világi hívk felelsségére, akik mindenképpen az igazság munkatársai kell, hogy legyenek. Felhívta a figyelmet, hogy az egyház - a köz - szolgálatában, a kor követelményeinek megfelelen alázattal végzett sajtómunkánkkal is tegyünk tanulságot Isten mellett. Szakmaiságot képviselve Dévényi István, a Heti Válasz munkatársa Milyen a jó honlap? cím eladásában a fiatalok népes táborára irányította a hallgatóság figyelmét. Mint fogalmazott, kutatási eredmények bizonyítják, az y-generáció tagjai szinte kizárólag a világhálón keresztül kommunikálnak, szereznek információt, így javasolta, hogy az egyházközségi honlapok szerkeszti is használják fel ezt, oldalaikon érdekldést keltve mutassák be közösségüket és azon keresztül Krisztus tanítását a fiataloknak. A találkozón jelen volt öt egyházmegye, - így Bartucz Katalin egyházmegyénk - sajtófelelse is, akik Gróf Lajos és Szerdahelyi Csongor vezetésével kerekasztal beszélgetésen számoltak be munkájukról, egyházközségi kiadványaik helyzetérl. A bemutatkozó beszélgetéseken megismerhettük egymás sajtómunkáját, a lapkészítés szépségeit és nehézségeit egyaránt, így a Kárpátaljáról és a Vajdaságból érkez sajtóapostolok célkitzéseit, az ott megjelen egyházi kiadványokat és az egyházközségi sajtósokkal kialakított helyi hálózatuk mködését. Szeged-Csanádi Egyházmegye résztvevi Plébániánk honlapja, valamint a Harang-Szó képviseletében hárman vettünk részt a találkozón Felföldi Miklós, Pap Imre és a szerz Fekete Imre. Az óbecsei-templom búcsúja Szépen ragyogja be a hajnalcsillag a Nagyboldogasszony-templom tornyát, ahol már évszázadokon keresztül a sok ima, kérelem meghallgatásra talált. Templombúcsút ülnek ma a jó hívek, amit Szz Mária mennybevételére tisztelnek, ahogy a Szzanyát szívbl szerették, áhítattal a foltárra, képét helyezték. Sok a sátor, nagy a zsivaj, lárma, kicsiknek, nagyoknak, szép álma. Messzi vidékrl is ünnepelni jöttek, hogy jó anyánknak mondjanak köszönetet. Ott magasan, az oltárképen fölemelt karokkal, a Szzanya Mennyország felé indul az angyalokkal, a messze dicsség honába, a fényes mennyországba, ahol Szent fia várja, hogy t megkoronázza. Ó drága Szzanya, szól mély meggyzdéssel László atya, Te vagy árva népünk királynéja, országunk oltalmazója. Te vagy gyöngeségünk erssége, árváknak, betegeknek gyógyítója, fájó szívvel kérünk, ne hagyjál el bennünket, légy a segítségünk. Óh kedves Szzanyám, hogyha többet imádkoztunk volna, talán szenvedésünk se ennyi volna. Most már feléd fordulunk, bocsásd meg vétkeinket, nyisd meg a Mennyország ajtaját, had érje a szívünket a szent világosság. Dudás Nándor-Óbecse

15 Örülj velem Mint mindig, az idén is, a város hívi szeretettel várták, és fogadták Nagyboldogasszony ünnepén égi Anyánk tisztelit az Alföld nagy búcsúhelyén, testvérvárosunkban Csongrádon. Örömmel, szeretettel és tisztelettel elfogadva a kedves testvéri meghívást a három óbecsei plébánia hívei együtt ünnepelhettek augusztus 17-én a csongrádiakkal. mindenki mindent elújságolni, megmutatni, meglátni, megvitatni. Annyi mindent el kellett volna még mondani, de már nem lehetett, mert a rendelkezésre álló id sürgetett. A szemekben megbújt az egymásra találás öröme, a meghatódottság üzenete, hiszen magyar a magyarral lehetett, hála a meghívásért, - büszkeség, - hogy a kinyújtott kéz, testvéri kézre talált. Csodás anyanyelvünk minden szava kevés volt ahhoz, hogy minden érzést a maga teljes valóságában és nagyságában ki tudjon fejezni. A gondolatok szavakba öntött megfogalmazását, a szemek fénye és a mosoly helyettesítette. Milyen kevés is kell ahhoz, hogy az ember a barátságot, a szeretetet közvetítse. A szentmisét a búcsún résztvev zarándokokért, és elhunyt szeretteikért a házigazda, Ft. Janes Zoltán plébános atya, több paptestvérével, így Ft. Dr. Stella Leontin mester kanonokkal, címzetes préposttal, nógrádi fesperessel, balassagyarmati plébánossal, és Ft. Péter Antal óbecsei plébánossal a Nagyboldogasszony-templomban mutatta be. Az élmény felejthetetlennek bizonyult. Felemel egybeesés, hogy a csongrádi templom titulusa azonos az óbecsei belvárosi temploméval, és az hogy az oltárképen mindkét templomban a Szzanya mennybevétele látható. A hatalmas templom megtelt, mégis, ahogyan az ünnepi szónok Ft. Dr. Stella Leontin atya fogalmazott: sokan voltunk, de nem elegen. Igaza volt, hiszen a hitért és minden nemes célért történ összetartásra a mai embernek igen nagy szüksége van. Csak együtt lehetünk ersek, csak az összetartásban mutatkozhat meg a testvéri szeretet. A mise, amelynek tanulságát egy életre magával vihette csodás emlékként minden jelenlév, zenés körmenettel és a Himnusszal végzdött. Közülünk sokan, talán elször életükben, úgy éreztük ez a Himnusz nem csak a Magyarországon élkért, szól, hanem a határon túlrekedt nemzettársaké is. Építhet valaki égig ér határokat, tehet elénk barikádokat, mi akkor is összetartozunk, hiszen egy az anyanyelvünk, azonos nyelven imádkozunk. A szentmise után, a régi és új barátok egymásra találtak. Egymás szavába vágva igyekezett A szervezk egyike megjegyezte: Személyes kapcsolataink révén jobban megismerhetjük egymást, a magunk módján és annak egyszer eszközeivel közelebb kerülhetnek a nem is nagy földrajzi távolságban élk. Hírt adhatnak mindennapjaikról a hála Istennek egyre növekv számú ismersök egymásnak. Kérem, találjunk alkalmat a további kapcsolatunk elmélyüléséhez. Valóban, együtt örülni, hatványozott öröm. Szilágyi Edit - Óbecse

16 Együtt a békéért Szeptember 21-én az Egyesült Nemzetek Szervezete által meghirdetett Béke Világnapja alkalmából Csongrádon a Városháza eltti téren az egész világra kiterjed békedemonstráció részeként ünnepi megemlékezést tartottak, melyet városunkban a Béri Balogh Ádám Honvéd Klub rendezett meg. Kellékek vásárlása Július 20-án szentelte meg plébánosunk a templom részére vásárolt kellékeket, valamint az örökmécsest és a miseruhákat. Hálaadó szentmise Janes Zoltán plébános, a rendezvény ünnepi szónoka az igazságosságról, a békérl és a szeretetrl, valamint a megbocsátásról szóló ünnepi beszéde végén emlékeztette hallgatóit: az otthon összhangja rendet teremt a hazában, ha az országban rend honol, béke köszönt a világra. Az ünnepi beszédet követen kultúrmsorra, majd a Nagyboldogasszony-templom eltt található Szent István király szobrának koszorúzására került sor, mely rendezvény a déli harangszóval fejezdött be. Káposztafz versenyen Benedek atya augusztus 31-én termény betakarítási hálaadó szentmisét mutatott be, melyben áldást kértünk megtermelt javainkra. Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk írásaikat és észrevételeiket lapunkkal kapcsolatban, melynek következ száma terveink szerint a karácsonyi ünnepekre jelenik meg. Plébániánk csapata is indult a Csongrádi Szabadidközpont és Ifjúsági Házban október negyedikén megrendezett szüreti káposztafz versenyen. Bodorné Ternai Sára és Fekete Imréné recepturája alapján készült csongrádi húsos káposztát a zsri is méltán ismerte el, ennek ellenére nem a csapatunk lett az Aranybogrács díjért folyó verseny gyztese. Jövre újra próbálkozunk. Csongrád-Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja. Megjelenik évente négy alkalommal, 450 példányban. Szerkesztk: Felföldi Miklós és Fekete Imre Számítógépes formázás: Pap Imre Felels kiadó: Janes Zoltán plébános Cím: 6640 Csongrád, Piroska János tér 4. sz. Tel./fax: 63/ Nyomdai munkák: Fotó-Print Stúdió, Szentes

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

5 Tiszták, hősök, szentek. Tours-i szent márton

5 Tiszták, hősök, szentek. Tours-i szent márton 5 Tiszták, hősök, szentek Tours-i szent márton 2013 Mártonnak egy idős, keresztény szolgáló mesélt Istenről ( 2 ) Márton gyermekkora Márton a Római Birodalom területén, Savariában, a mai Szombathelyen

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja Felelős kiadó: Pavlekovics Ferenc. Szerkeszti: Várbiró Péter. 7632 Pécs, Berzsenyi Dániel u. 16. telefon/fax. 06-72-438-086 Hivatali órák: munkanapokon 8-10 és

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Útinapló. Farkaslaka Székelyudvarhely Parajd Szováta Medve-tó Felsősófalva -- Korond

Útinapló. Farkaslaka Székelyudvarhely Parajd Szováta Medve-tó Felsősófalva -- Korond Útinapló 3.nap Farkaslaka Székelyudvarhely Parajd Szováta Medve-tó Felsősófalva -- Korond Ma is csepergő esőre ébredtünk, de ez nem vette el a kedvünket, hiszen ma is sok-sok érdekes és új vár ránk! Első

Részletesebben

1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1.

1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. 1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon II., Kálvin

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben