!!"#$%"$&''(") Emlékezzünk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!!"#$%"$&''(") Emlékezzünk"

Átírás

1 !!"#$%"$&''(") Emlékezzünk Mindenszentek napjára készülünk: ezen az ünnepen és a következ napon, halottak napján a szentekrl és az elhunytakról való megemlékezés jegyében mondanak misét a római katolikus templomokban, és többszázezren keresik fel az ország sírkertjeit. Sokan azonban november elsejét tekintik az elhunytakra való emlékezés napjának. Noha, ezen a napon az üdvözültekre, szentekre emlékezünk. November els napja a megemlékezés napjaként a VIII. században, 741-ben, III. Gergely pápa idején jelent meg elször. Egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette, 844-ben. Az él és elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak, az Úr színe eltt egymásért könyörögnek és helytállnak. Mindenszentek a küzd, szenved és diadalmas egyház ünnepe. A küzd egyház: a földön él; a szenved egyház: a tisztító tzön szenved; a diadalmas egyház: a mennyekbe jutott hívek társasága. Mindenszentek mindazon megdicsülteké, akikrl a kalendárium megszámlálhatatlan sokaságuk miatt külön-külön, név szerint nem emlékezik meg. November 2. - Halottak napja A halottak napja jóval késbbi eredet, mint a mindenszentek ünnepe. A holtakért való imádkozás szokása 998-ban kezddött Franciaországban, és a XIV. században vált általánossá. Hívták ezt olykor lölkök napjának, lelkeknek emlékezetének, ami a küzd egyház ünnepélyes megemlékezése a szenved egyházról. A jámborságtörténet különös fejldése során mindenszentekbl is gyakorlatban halottak napjának vigíliája lett. Érdekes megemlékezni azokról a népszokásokról, mely egyes tájakon ehhez az ünnepkörhöz kapcsolódtak. A szegedi tájon egészen a legújabb idkig a hagyományrz családok már Mindenszentek ünnepén fehér üres kalácsot szoktak sütni. Régi szegedi polgárasszonyok mézzel vonták be a tetejét. Ez a Mindönszentök kalácsa, másként kúdúskalács, amelyet délután sírjaikhoz igyekezve, a temet kapujában várakozó koldusoknak osztogattak azzal a kéréssel, hogy k is emlékezzenek meg a család halottairól. A koldusok könyörgését a régi szegedi hagyomány különösen foganatosnak tartotta. Régen azon a héten, amelyre halottak napja esik, a Szeged környéki emberek nem dolgoztak a szántóföldeken, hanem helyette morzsoltak, szalmát hordattak a szérbl. Sok régi néphiedelem megrzi azt az elképzelést, hogy ilyenkor a halott éjszaka hazajár, ezért kell megteríteni mindenféle finom falatokkal az asztalt, hogy legyen majd mit ennie. Szinte minden tájegységen megjelenik az étellel, az ünnepi lakomával kapcsolatos népszokás. Ez egyrészt a halottakkal való megfelel bánásmódot jelentette, másrészt a szegényeknek adott alamizsna által remélték, hogy szeretteikért k is imádkoznak majd. Tompa faluban halottak napján a legközelebbi hozzátartozók sírjáról összeszedik az elhervadt virágokat. Otthon kifzik, és a vetgabonát meglocsolják vele. Hitük szerint ez megvédi az üszögtl. Kunsziget kisalföldi faluban az asztal hídján, vagyis a lábakat keresztben összeköt léceken gyújtják meg a család halottjaiért a gyertyákat, miközben a halottak litániáját végzik. Az asztal alsó homályos része mintha a purgatóriumot jelképezné. Imádkozzunk elhunyt szeretteinkért a következ szép archaikus imádsággal: Óh szentséges Szz Mária, a holtak vigasztalója. Vígasztald a megholtakat, sebes tzben kínlódókat. Óh szentséges Szentháromság, hozzád kiált szomorúság. Szomorúak a te híveid, a megholtaknak lelkeik, óh szentséges legjobb Anya, a holtak szabadítója. Szabadítsd ki a fogságból, a rettent nagy kínokból, hogy kiáltsanak örömben: Szent vagy Isten az egekben. Ámen. Janes Zoltán plébános

2 Elhunyt Zsótér Antal kanonok, fesperes Életének 69. évében elhunyt az egykori csongrádi plébános, akit végakarata szerint utolsó lelkipásztori helyén, vagyis városunkban, Csongrádon helyeztek örök nyugalomra. Október 24-én, déleltt 10 órától a Nagyboldogasszony-templomban elhelyezett ravatalánál mindenki egyénileg leróhatta tiszteletét, majd 11 órakor kezddött a gyászmise, melyet Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök mutatott be három püspök és közel hatvan pap segédletével. A szentmise után gyászszertartásra került sor a templomban, melynek végeztével az arra felkért egyházi és világi személyek búcsúztak az elhunyttól. A temetési szertartás a városi temetben folytatódott, ahol több száz tisztelje jelenlétében Ftisztelend Dr. Kiss-Rigó László egyházmegyénk püspöke búcsúztatta Zsótér atyát, akit a Faragó család kriptája eltti díszsírhelyben helyeztek örök nyugalomra. a gyóntatószékben felkereste, akiknek a házasság szentségét kiszolgáltatta, azok érezték, hogy az Isten embere. Minden szentbeszédére komolyan készült, nagy tudással és élettapasztalattal tanított bennünket. Az volt a véleménye, hogy papnak igazi bizalmas barátja csak egy másik pap lehet, mégis: a hosszú évek alatt sok mély kapcsolat alakult ki a csongrádi emberekkel is. A tizenkilenc év alatt Zsótér atya fogalommá vált Csongrádon: még a nem hív emberek körében is tiszteletet vívott ki tiszta, áldozatos papi életével. Ezért is kapta meg a díszpolgári címet. Tisztelt Gyászoló Testvérek! Ez az ember szent volt! - mondta róla egy pap barátja. Ezt nem azért mondta, hogy vigasztaljon bennünket, hanem mert komolyan gondolta. Hogyan és miben volt szent Zsótér atya? Mi tette t szentté? A felvett és kiszolgáltatott szentségek tették t szentté. Legfontosabb számára a papsága volt. Mindennél többre tartotta hivatását és a lehet legtökéletesebben meg akart felelni feletteseinek és a rábízott híveknek egyaránt. Szívén viselte híveinek minden gondját, de legfontosabbnak az Istenhez való közelebb-vezetésüket tartotta. Nagyon szeretett hittant tanítani, szerette a gyermekeket, fiatalokat, hiszen a jöv hív nemzedékét látta bennük. Az idseket, betegeket is külön figyelemmel és szeretettel vette körül. Aki kérte, azt lakásán meglátogatta: szentségekkel ellátta, vigasztalta ket. Szent volt, ahogyan a szentségeket kiszolgáltatta. Akinek gyermekét, vagy unokáját keresztelte, aki A szentmisében, a hívek könyörgésében azt is szoktuk kérni, hogy: Istenünk, szenteld meg papjaidat, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet! Mi csongrádi hívek elmondhatjuk, hogy meghallgatott bennünket az Isten, és Hegyi Antal, Szolnoki János után, Zsótér Antal személyében ilyen szent élet papunk volt. Áldozatos életéért az Örök Hazában kapja meg jutalmát! Nyugodjon békében! Ferentzi Miklós, a Nagyboldogasszony Plébánia Képviseltestület világi elnökének búcsúbeszéde Halottaink Mieltt elolvasnánk a cikket nyugodtan vegyük sorra halottainkat, akiket szerettünk! Írjuk be lelki szemeinkkel szeretteink nevét. Ha feltesszük a kérdést külön-külön személyenként, hogy mire emlékszünk az életükbl, akkor sokféle emlék juthat eszünkbe. Jók és rosszak, szépek és rútak, vidámak és szomorúak. Az emlékek nem válogatnak. Elbukkannak és elsimulnak, mint a tajték a Tiszán. Legtöbb emlékünk nem is annyira fizikailag körbeírható. Ha megkérnénk valakit, hogy mondja el a pontos leírását kedves halottja ruhájának, nem tudná megmondani mit viselt amikor ez, vagy az történt vele. De épp ez mutatja

3 meg nekünk, hogy mennyire nem a külsség a fontos, hanem a tett és a jó szándék, esetleg rosszakarat, amiért tették. A szegényes, vagy pompás környezet is csak akkor válik az emlék meghatározó részévé, ha kifejezje az eseménynek. Például, amikor Szent Ferenc eldobja ruháit, és mindenét odaadja. Így lesz, dédelgetetett kincsünk, ahogy édesanyánk utolsó forintját sem kímélve veszi meg számunkra azt, mire vágyunk; ül betegágyunk mellé, mikor is fáradt. Nem véletlenül írom ezeket a sorokat jelen idben. Minden szeretettel végzett tett megmarad az örök életre. Képzeletünk elrántja valahonnan. A sírok mellett állunk, de lélekben együtt sétálunk, küzdünk, szeretünk és szenvedünk elhunytjainkkal. Tehát elttünk és körülöttünk állnak szeretteinkkel eltöltött napjaink, az élmények, amik alakították kapcsolatainkat. Sok érzés tódul fel agyunkban. Ezek alapján az érzések alapján osztjuk fel nem csak az elhunytakat, hanem az élket is különböz csoportokra. Ki tetszik - ki nem, kivel vagyunk szívesen -, kivel nem. Azután jobb esetben elgondolkodunk azon is, amit már írtam, hogy mi lehetett a motorja ezeknek az érz embereknek. Spontán természetükbl adódott egy-egy jótett, vagy gonosz cselekedet, esetleg kidolgozott, éveken át kinevelt viselkedésbl? Erénnyé lett a kezdetben fáradtságos másokért szolgáló segítés? Talán hálát is adunk, hogy Isten áldásával mennyi jót kaptunk szeretett hozzátartozónktól. Imádkozunk értük, és nevük mellé felírjuk: Szent. Lelkünket megnyugtatjuk, mert ha a jobb lator is a mennyben van, akkor családtagunk is oda juthat. Ha pedig az Istennél van, akkor szent. Fogjuk magunkat és hazasétálunk, esetleg visszatesszük a fényképet a tartóba, amit eddig néztünk. A gyertya is elégett és a mécses pedig még rzi néhány óráig imáik emlékét. De ne álljunk meg lelki zarándoklásunkban itt! Mi, mit teszünk azokért, akik körül vesznek? Fáradtságos módon javítjuk jellemünket napról napra, azért hogy észrevegyük hibáinkat, leküzdjük azokat, és sajátunkká váljon a jótett? Én még elmondhatom, hogy van, aki értem fáradozott, robotolt még a munka után is! St este értem imádkozik napról napra. Ön, aki olvassa ezeket a sorokat, kiért fogja meg a szerszámot-, kiért hajlandó még fáradtan is újra nekilátni a munkának, kit hallgat meg türelmesen, hogy igazán neki kedvezzen, kiért imádkozik esténként? Lépjünk tovább és nézzük képzeletünkkel, ahogy a mi fényképünket nézi majd emlékezve valaki. Fogja ezt a lapot. Vajon oda meri majd írni a mi nevünket is a sorba a nevek mellé, ahová odaírtuk, hogy Szent? Péntek Zsolt káplán A jó halál A gyönyör paradicsomi élet iszonyatos fordulatot vett a bnbeesés által. Az elszakadás a szeretet Istenétl félelmetes és nagyon fájdalmas lehetett. Ugyanígy a hozzá való visszajutás is ugyanezen a fájdalom kapun keresztül történik. A halál sötét, titokzatossága egész életünkben nyomasztó szorongással tölt el bennünket. Hitéletem elején több imádságban olvastam ezt a könyörgést: A jó halál kegyelmét add meg Uram! Nem nagyon értettem, hogyan kerül oda ez az egy mondat, mikor az imádságban pont az életem kiteljesedésére kérnék kegyelmeket. A halál pedig akkor épp egyáltalán nem foglalkoztatott, hiszen remélhetleg olyan messze van még. Akkor a jó halált úgy értelmeztem, hogy az a szenvedés nélküli halált jelenti. Azt, amit mindannyian kívánnánk magunknak. Amikor például csak lefekszik valaki és átalussza magát a túlvilágra. Késbb világossá vált, hogy a jó halál kegyelmének mennyi köze van az élethez, és igenis már egészen fiatalon kérnünk kell, hogy megkapjuk azt. A jó halál a jó élet következménye kell, hogy legyen. Itt a Földön nem jut mindenkinek minségileg azonos jólét. Egyesek igazságtalanul nagy terhet kapnak. Van, aki súlyos betegen éli le az egész életét, vagy akit sorozatos tragédiák érnek. Nehéz ilyenkor Isten kegyelmérl és szeretetérl beszélni. Az igaz, hogy a bn következtében itt a Földön nincs igazság, de a Biblia ígérete minden embernek szól, és minden élethelyzetben igaznak kell lennie. Együtt valljuk Pállal mindannyian egészségesek és betegek, csúnyák és szépek, gazdagok és szegények Mindenre van erm Krisztusban, aki engem megersít. És még számtalan megersítést találunk a Bibliában, ami az Istenben élt életre hív, és biztosít minket annak áldásairól, és bátorít arra, hogy nem csak a kis kereszteket leszünk képesek átölelni, hanem Isten kezébl még a halált is kétségbeesés nélkül el tudjuk fogadni. Az ember ifjúsága elmúltával, egyre kevésbé tartja érdekesnek a világ nyújtotta izgalmakat, és törvényszer, hogy befelé kezd fordulni. folytatva a 4. oldalon

4 a 3. oldal folytatása Érdekes volt a minap arról hallani, hogy az érett nk nagy hányada menekül a valóság ell egy bels fantáziavilágba, egy sorozat, vagy egy romantikus regény hatására. Megdöbbent volt hallgatni. Ez is igazolja azt, hogy ez a befelé fordulás minden emberre jellemz. De mennyire nem mindegy, hogy hova fordulunk. Ha egy magam kreálta álomvilágba keresem a menekvést, illúziót kergetek. Ha ábrándozás nélkül menekülök saját magamba, depressziós leszek. Ha viszont az ima és az elmélkedés által megkeresem magamban az eltemetett Istenarcot, akkor felfedezem azt, amire valójában teremtve lettem: a teljes és mély egyesülést a Teremtvel. És ez az utazás a bels végtelenbe egyre izgalmasabbá teszi az imaéletet, hiszen új és új arcát fedezhetjük föl a szeretetnek, a mi boldogítóan szép Istenünknek. Egyre több idt kívánunk vele tölteni, és olyannyira átjár jósága, hogy teljesen elnyomja bennünk a félelmet a hatalmától. Így, közeledve a színrl színre látáshoz az jelenléte velünk lesz a fájdalmon, félelmen és az elhagyatottságon túl is életünk utolsó óráiban. Kicsiny hitünk lassan mély meggyzdéssé érik: a halál nem a vég, hanem a végtelen boldogság kezdete. Nem kell, hogy féljek tle, mert hisz ez csak egy út a félelem nélküli élethez. Nem kell, hogy elveszítsem a reményemet a halál érkezésekor, mert hiszen minden reményem csak most fog beteljesülni. A halál nem sötétség, hanem indulás a fény felé. Bár fájdalmas és szomorú, de csak egy kapu, melyen átjutva eljutunk egy fájdalom nélküli örömteli életre. Bodorné Ternai Sára Hivatásom rövid története Néhai Soós Dénes atya mondását idézem, ha új személy kerül egy közösségbe, az mindig mutatkozzon be. Igaz, plébánosunk bemutatta Benedek Sándor atyát, de ha nem volt valaki, akkor jelen, az csak kérdezgeti, hogy ki az új pap ben születtem, az általános iskolát szülvárosomban Csongrádon a fiúiskolában végeztem, majd a középiskolát Kecskeméten a Piaristáknál. Innen vezetett az utam Egerbe a Hittudományi Fiskolára július 3-án szenteltek pappá Budapesten. Kezdetben, mint káplán szolgáltam, majd plébánosként, és így is mentem nyugdíjba. Több állomáshelyem volt: Tápiógyörgye, Cibakháza, Kóka, Kiskunmajsa, Nagykáta, Tiszaújfalu, Hódmezvásárhely, és végül Ceglédbercelrl kerültem nyugdíjba 48 évi szolgálat után. F tevékenységemnek tekintettem, - amíg káplán voltam - a hitoktatást, majd plébánosként ez mellett a szolgálati helyeimen a templom és a plébániák rendbetételét. Ceglédbercelben ez igen nagy munka volt, itt szolgáltam tizenhat évet, ahol tanóraszerinti hitoktatás egyáltalán nem volt odakerülésem eltt, de az is megoldódott. Éveken keresztül a templomra igen sok pénzt költöttünk, ami igen szép lett. Hogyan került az atya a Szent József plébániára? Mivel én csongrádi születés vagyok, és tudtam, hogy itt nem lakik pap, felkerestem Janes plébános urat, és írtam a püspök úrnak is, hogy tovább szeretnék szolgálni. Hát így kerültem szeptember elsejétl ide, ahol a plébános úrral történt egyeztetések alapján végzem kisegít lelkészi szolgálatomat július 10-én els csongrádi szentmiséjének bemutatásakor a Nagyboldogasszony-templomban Október 5-én, az szi Veni Sante (tanévnyitó) szentmisén Sándor atya köszöntötte a diákokat Felföldi Miklós

5 Szentek szobrai és keresztek A sorozat következ állomásai ma már nem tartoznak Csongrád közigazgatási területéhez, amikor viszont épültek az iskolák, illetve a kereszteket felállították, Csongrád külterületeként, a tanyavilág szerves részei voltak. elmondták: Dudás Lajos helytörténész és felesége is tanítói voltak a nyolc osztályos iskolának, ahol egykor nyolcvanhat gyerek is tanult. Ez a kereszt ma már csak emlékezteti az arra járókat, hogy ott egy iskola állt, melynek harangja a felgy i temet ben került elhelyezésre. Maszlaghalmi iskola Felgy t l délnyugatra, a Majsai-út mellett egy kis magaslaton, halmon, nagyon romos állapotban található. Szent István iskolaként m ködött, az 1800-as évek végét l az 1960-as évekig. Az épület vályogból épült, két tanteremb l állt. A k keresztet, amely az egykori iskola el tt áll, 1875-ben emelték rajta az alábbi felírat olvasható: AZ ISTEN DICS SÉGÉRE EMELTETTE BERKES ISTVÁNY FARAGÓ MÁTYÁS ÉS BÖTHI ANNA ARATÓ MÁRTONNÉ 1875 A kereszt anyaga beton, a korpusz öntöttvasból készült. A talapzatán az alábbi felirat található: ISTEN DÍCS SÉGÉRE ALAPÍTOTTÁK A CSÁSZÁR ÚTI ISKOLA KÖRNYÉKÉNEK LAKOSSÁGA 1927 ÉV JÚNIUS 12-ÉN. Kántor kereszt Tégla talapzaton lév beton korpusz és kereszt igen megviselt állapotban van. A korpuszon repedések, a boka résznél kitörések találhatók. A fa harangláb szintén elhanyagolt, de stabilan áll. A harangot leszerelték, az a felgy i templom tornyában szolgál. Császár úti - Faragó - iskola Továbbhaladva a Majsai úton, a Császár út keresztezi utunkat. Ezen, balra menve található az 1960-as években elbontott iskola helye. A Bagi család építtette, tanítói lakással, amely két szoba, konyha és pincéb l állt. A közeli tanyán sikerült találkozni volt diákokkal: Német Lászlóné, Góg Mária, Maszlag Rókus és Antal Erzsébet A Majsai útra visszatérve, tovább haladva Tömörkény felé, egy jobbra leágazó földúton kanyarogva található a Kántor kereszt egy útelágazásnál. A korpusz anyaga öntöttvas, a talapzat vakolt tégla, vagy beton. Kovácsoltvas kerítéssel van körbekerítve az ápolt szép kereszt. A környezet rendbetétele, a fasuhák kivágása még egy hittanos kiránduláskor is megoldható lenne. Révész József

6 Ferences búcsú Porciunkula, népünk ajkán purcinkulai búcsún Assisi Szent Ferencre és az általa alapított közösség anyatemplomára, a Porciunkulakápolnára emlékeztünk augusztus 3-án a Szent József-templomban. A ferences rend három ágának: a ferencrendieknek, minoritáknak és kapucinusoknak, továbbá a lelkiségükkel azonosulni kívánó közösségben él harmadrendieknek, - a világiak rendjének - legnagyobb ünnepén templomunkban búcsúi koncelebrált szentmisére került sor, melyet Amászka László Szeged-felsvárosi plébános, minorita szerzetes és Janes Zoltán plébános mutatott be, mely után körmenetet is tartott az egyházközség. Assisi szentje Az egyházban október negyedikén ünnepelt Szent Ferenc nagy felismerése az volt, hogy évszázadokkal Krisztus kora után ráismert, valami hiányzik az Egyházból, amit az Úr is szeretett, s amit tanítványainak is ajánlott. Hiányzik valami, ami segíthetné az örömhír terjedését az egyszer nép körében, - és ez a szegénység és az egyszerség volt. Nem lehet azt mondani, hogy korában az egész egyház és a vezeti valamennyien gazdagságra törekedtek, de sokan valóban elfeledkeztek a szegénységrl és a szegényekrl. Ferenc egészen szegényként, st nincstelenül állt a szegények közé, s ezzel egy olyan utat mutatott az Egyház számára, amely az óta is sokakat vonz Jézus követésére. Olyan példát mutatott, amely sokakat segített vissza a krisztusi közösségbe. A teljes szegénység vállalása nem vakmerség volt részérl, hanem az Istenre való teljes ráhagyatkozás és a bizalom jele. Templomunk mellékoltáránál névünnepén szentmisével emlékeztünk a rendalapító szentre. Testvéri közösségben Október 15-én Kiskrösön a Ferences Világi Rend (FVR) Szent Pió atyáról és Boldog Teréz anyáról nevezett közösség tagjai fogadalmi ünnepségén,- meghívásuk alapján - plébániánkról négy f vett részt. A szentmise keretében zajló szertartáson a közösség minisztere, valamint Orbán Márk ferences atya és Kiss Ern, - a kiskrösi Szent József-templom plébánosa eltt hárman tettek fogadalmat, nyilvánították ki, hogy az FVR nagy családjához kívánnak tartozni. Szeráfikus Szent Ferencrl Szeráfikus Szent Ferencrl zengjen szívünk égi dalt, angyal, ember és föld tenger, örömmel t magasztald. Szent Ferenc édes jó Atyánk, nyerj Istentl áldást reánk, Síron innen, síron túl, jöjj el hozzánk gyámolul. A jó Isten téged küldött hozzánk a bnös földre, hogy lennél sok szenvednek pártfogója s védje. Szent Ferenc édes jó Atyánk, Az Úrjézus Krisztusnak vagy engedelmes gyermeke, rajtad ragyog és tündöklik öt sebének bélyege. Szent Ferenc édes jó Atyánk, Kik itt vagyunk szerzetednek harmadrendi tagjai, nem sznünk meg soha téged jó Atyánknak nevezni. Szent Ferenc édes jó Atyánk,

7 Zarándokút Rómába A tavasz folyamán plébánosunk, Janes Zoltán atya kihirdette, hogy szeptember végén lesz lehetség egy római zarándokútra, ha lesz kell jelentkez a két plébániáról. Igen nagy várakozás elzte meg, hiszen a kell létszám nem akart összejönni. A Julianus Tours céggel egyeztetve, Budapestrl is csatlakozott hozzánk öt f, és így szeptember 27-én harmincnégyen, igaz nem teljes létszámmal, de elindultunk erre a hosszadalmas útra. Várpalotán sofrcsere történt, két gépkocsivezetvel mentünk tovább, - mivel k váltották egymást. Szentgotthárdnál egy kis hegyi úton felmentünk a Brenner-kápolnához, ahol szentmisén vettünk részt féltizenkettkor, amit plébánosunk mutatott be. Brenner János 1931-ben született. Iskoláit egyházi intézetekben végezte, majd 1955-ben szentelték pappá, így a család mindhárom fiú gyermeke pap lett. Buzgó lelkipásztori munkáját nem jó szemmel nézték az 1956-os forradalom letiprása után. Eddig tisztázatlan körülmények között december 15-én éjjel sürgs betegellátás ürügyén kicsalták a plébániai lakásáról. Magához véve a betegellátó tarsolyát, amiben az Oltáriszentség volt, elindultak Zsida község felé. Útközben megtámadták, és 32 késszúrással megölték. A szombathelyi Szalézi-templom családi kriptájában helyezték el örök nyugalomra. Évtizedekig nem volt szabad említést tenni haláláról. Most az egyház és a hívek is a boldoggá avatásáért imádkoznak. Tovább haladtunk, és egy óra körül szinte észrevétlenül átléptük az osztrák határt. Mivel mi - mármint az utasok zöme - alföldi emberek vagyunk, így újdonság számba ment a rengeteg hegy és fleg az alatta lév alagút. Át is haladtunk huszonegy alagúton. Volt köztük hosszabb, rövidebb. Ami azonban legjobban szembetn volt, az a gondozott gyönyör legel, ami mintha, mindig egyenletesen lenne nyírva. Összességében szemet gyönyörködtet látványban részesültünk. Újból egy határt léptünk át, Olaszországba, az Isonzó folyóhoz értünk, ahol az I. világháború alatt súlyos harcok voltak. Itt szintén alagutak sokaságán haladtunk át, aminek száma tizenhét volt, és megérkeztünk Jesolóba, az els szálláshelyünkre. A Metropol szállóban lettünk elszállásolva, itt vacsoráztunk. Nagyon csúnya, szeles, borongós este volt. Sétálásra nem igen alkalmas, de a látvány kedvéért sokan lementünk a tengerpartra, ami szállodánktól alig 200 méterre volt. Itt húzódik végig a tengerparton 16 km hosszan, több sorban a szállodák sokasága. Második napon, vasárnap reggeli után indulás Padovába. Jesoloból kiérve a külterületre, egy érdekes kialakítást láthattunk. Évszázadokon keresztül ez a rész ingoványos terület volt. Ma megmvelt és lakott rész, ugyanis, amikor Mussolini 1922-ben Róma kormányzója lett, az tervei alapján a földeket srn árkokkal szelték át, - ami még ma is látható - a lápos részt lecsapolták. A vizet a tengerbe vezették és így alakultak ki a lagúnák. Ha össze van kötve a tengerrel az itt lev víz felfrissül az ár-apály idején. Ha nem, akkor büdös a víz. Az elbbi lagúnát vivanak, az utóbbi lagúnát mortának hívják. Padova, a Pó síkságon fekszik. A császárság idején Róma után második legnagyobb város volt. A X. században szabad város volt, ami önálló kereskedelmet biztosított számára. A padovai jogi egyetem igen híres. Padova, mint város Szent Antalról is híres ben született Szent Antal Lissabonban, aki a Szent Ferenc rend tanítványa volt. A rend a szegénység hirdetése mellett az elnyomó rendszer ellen is harcolt. Szent Antal 36 évesen, 1231-ben halt meg, akit a pápa rövid idn belül, 1232-ben szentté avatott. Szent Antal-bazilika folytatva a 8. oldalon

8 a 7. oldal folytatása 1405-ben bels harcok következtében Padova meggyengült és Velence hatalma alá került. Il Santo - A Szent-, ez a felírat található a Szent Antal-templomon. Padovába kora déleltt érkeztünk, amit régen egy kfallal vettek körül, mellette mély és széles vizes árokkal. A városba érve a Basilica di Sant Antonio-templomot látjuk, amit nyolcvan éven át építettek három részben, és itt helyezték el Szent Antal holttestét 1263-ban. Amikor új helyére helyezték, megtalálták a prédikátor ép nyelvét. A háromhajós templomban három ereklyét láthattunk többek között. Az egyikben van elhelyezve a k, amit a feje alá tett, a másikban fogai, garat, nyelve; a harmadikban az álkapocs. A templombelsben látható még a Szent Antal-kápolna, melynek falán a csodákat felelevenít, már-már életh alakokkal megfestett freskók láthatók. A templomból kijövet, láthatjuk a Protó Bella Valte teret, amit 1077-ben alakítottak ki piactérnek és egyéb ünnepek megtartására használták. A XVIII. században alakították ki a mai formáját, ami a világon egyedülálló ovális tér, nyolcvanhét fehér szoborral. Az ábrázolt alakok az itteni egyetemen tanult híres személyek, többek között Báthory István szobra is itt áll. Padovából utunkat tovább folytatva buszon, az Arnó folyó mellett elhaladva, Firenzét érintjük. Itt gazdag posztókészítk éltek a középkorban. Fénykora a Mediciek idején volt, így k voltak a mecénásai a szobrászoknak, festknek, íróknak. Ekkor Lorenzó vette át a város irányítását, akit a nép nagyon szeretett. volt Mátyás királynak egyik jó barátja. Halála után fia vette át a város vezetését, de t a nép nem szerette, és 1492-ben elkergette, majd a domonkosok vették kezükbe a város irányítását. Tovább haladva, vasárnap este megérkeztünk egy Róma közeli városba a Hotel Antico szállodába. Amíg ideérkeztünk harminckilenc alagutat hagytunk magunk után Hétf: Indulás Róma belvárosába a reggeli után. Az idegenvezetnknek köszönheten - Vígh Julianna - a buszra szállás pillanatától kezdve, a mindenkori cél megérkezéséig - mivel sokat tartózkodtunk buszon - elmondta a látnivalókat, összehasonlításokat tett egy-egy kor és társadalmi rendszerek között. Rómáról: a várost nevezték már az örök városnak, a Városnak, a Világ fejének. Ezek érzékeltetik a város örökkévalóságát, úgy a politikai életben, késbb pedig a kereszténység központja lett. Róma alapítását Romulusnak tulajdonítják Kr. e április 23-án, amit minden évben megünnepelnek. Három elkülöníthet szakaszból áll a fejldése. Els, a Monarchikus idben kezdett terjeszkedni. Második szakasza Krisztus eltt 509-tl, a köztársaság kora következett. Kialakult a politikai rendszer, megalkották a törvényeket, lefektették az államigazgatás alapjait. Harmadik szakaszában a császárság korára - Julius, majd Augusztus idejére - már a lakosság létszáma elérte a félmilliót. Átalakult a politikai és a közigazgatási rendszer, ez 476-ig állt fenn. Augusztus császár idejében hat emeletben határozták meg a legmagasabb épület magasságát. Hatalmas templomai, fürdi voltak. Már akkor volt nyilvános WC, csatornázás, vízvezetékrendszer. A város nyelve a latin. Róma, a - Szent Város - szerepe megszilárdult. A pápaság jelenléte óriási hatalmat adott Rómának. Csodálatos alkotások, - templomok, paloták - születtek. Majd a római birodalom bukása után a császár elköltözött, a közbiztonság megingott. Még a pápa is elhagyta Rómát. A bukás után teljesen széthordták a város építanyagait. Lakossága lecsökkent fre. Majd a XVII. században folytatódott a fellendülés, úgy az Egyház, mint a nemességet illeten. Ekkor épültek a barokk paloták, templomok, szökkutak. A lakosság ókori létszámát azonban csak a II. világháború után érte el, jelenleg négymillió lakosa van. Csoportkép a Lateráni-bazilika eltt Beérkeztünk Rómába. Új idegenvezetnk a magyar származású Szerdik Sebestyén kalauzol tovább bennünket. Itt a látnivalók sokasága elbvöli az idelátogatókat. Mivel Rómára ugyan két nap áll rendelkezésünkre, ez úgy tnik valamilyen szinten elegend, de a szálláshelyrl be, illetve a visszautat kivesszük, sajnos alig marad tíz-tizenkét óra a két napból a nézeldésre. Beérkezésünkkor elször a Colosseumot látjuk. Krisztus eltt építették nyolc éven át.

9 Amikor felépült - 50 ezer embert is be tudott fogadni - száz napos ünnepet rendeltek el. A Colosseum eltt áll Néró gigantikus - 36 méter magas - bronz szobra, ami be van aranyozva. Ezután a romkert és környékét jártuk körül. Rómát a fellendülés idszakában 1200 évig építették, majd a bukása után 1000 évig rombolták, és így maradtak azok a romok, amelyek még ma is állnak. Rómában ötvennégy Máriáról nevezett templom van. Egyik, amibe betértünk, a Szzmáriabazilika. Havasboldogasszony-bazilikának is hívják, mivel a helyén augusztus 5-én hó esett. Kupolája 84 méter magas ben zárták be a jobb oldali kapuját, amit 25 évenként bont ki a pápa. Sétálásunk alkalmával láttunk egy piramist, amelyet Aurelianus császár építtetett magának, de ide van eltemetve Goethe fia is. Szent Pál-bazilika: Ez a második legnagyobb templom Rómában ban kigyulladt, majd ig újjá építették. Belseje öt hajós, egymástól nyolcvan monolit oszlop választja el. Pál apostol itt van eltemetve egy baldahin alatt. Oldalfalán megtalálható Szent Péter, és az eddigi pápák mozaik képe. A bazilika Szent Benedekkápolnájában plébánosunk szentmisét mutatott be, majd visszatértünk szálláshelyünkre. A zarándokút további eseményeirl karácsonyi lapszámunkban olvashatnak. Felföldi Miklós Hittanos tábor Mátraházán Több mint harminc hittanos gyerek, és nyolc felntt utazott el augusztus 9-13-ig a mátraházi hittanos táborba. Ugyanúgy, mint tavaly, így most is több korosztály képviseltette magát a hattól a hatvanas korig, ami külön hangulatot adott a kirándulásnak. Szombaton reggel papi áldással indultunk útnak. A gyöngyösi ferences templom eltt Els állomásunk Gyöngyösön volt, ahol a ferences rend templomában Kázmér atya, köszöntött bennünket, mondott néhány szót Szent Ferencrl, a magyarországi ferencesekrl, és a mai szerzetesi életrl. Ezek után - és mieltt még elfoglaltuk volna a szállást- egy túlél játszótéren voltunk, ahol átélhettük többek közt a függhíd izgalmait is. Erdei vasutat is igénybe véve kés délután értünk Mátraházára, a ferencesek Alverna Ház, diáktanyájába. A Naphimnusz-Parkban egy szép kápolna mellett laktunk öt napig, ami alkalmas volt az esti áhítatok megtartására. A tábor következ napján egy délelttöt Mátraverebélyen töltöttünk, majd szentmise után az ottani szerzetesházban ebédeltünk. Másnap, a Kékesre indultunk túrázni. Ekkor csatlakozott hozzánk Forgó Miklós kispap, és egy napra Péntek Zsolt káplán atya is, aki aznap egy igazi gyerekeknek szóló diákmisét tartott, amivel, szemmel láthatóan le tudta kötni a kis hallgatóságot. És ez - valljuk be - nem is olyan könny. Mint ahogyan nem volt könny dolga Miklósnak sem, aki déleltt még a gyerekeket nevettette, este pedig a farmerját reverendára cserélve próbálta bevonni a gyerekeket az esti áhítatba. És tette ezt úgy, hogy nem csak a gyerekeket kötötte le, hanem mi, felnttek is mély elmélkedésre lettünk indítva, amihez hozzájárult Busa Tamás színvonalas gitárkísérete és éneke is. A negyedik napon a Parádon tett kirándulás után mindenki az esti Ki mit tud? -ra készült. Idén is változatos msorszámokat láttunk. Volt az énekléstl kezdve a tornán át a bohózatig minden. A szalonnasütés után még egy meglepetést is kaptak a gyerekek. A felntt segítk ugyanis nem átallottak gofrit sütni a fárasztó nap után. Nekik külön köszönet az egész tábor alatt végzett fáradságos munkájukért. A tábor záró napját Egerben töltöttük, ahol lehetségünk volt megnézni a bazilikát és a várat. Este nyolc óra után értünk haza. A tábor szervezi és résztvevi nevében ezúton is megköszönöm a hívek adományait és a plébánia támogatását, hogy részesei lehettünk a hittanos gyerekek közösségét megszilárdító kirándulásnak. Bodorné Ternai Sára Kedves Hívek! Várjuk az olvasás iránt érdekldket a Kolostor épület emeletén található könyvtárunkba. Nyitvatartási id: Szombat: Vasárnap:

10 #$!%!" %-%%. /+ )+01 )+00"2- *(3 &'( 4+1 Tisztelt Olvasóink! )!)(*+)!', Az egyházközség tagjainak keresztelésérl és házasságkötésérl ha nem a Szent József, vagy a Szent László-templomban történt is fénykép formájában is szeretnénk tájékoztatni önöket. Kérjük, hogy a fenti eseményrl készült felvételekbl juttassanak el számunkra, hogy közzé tudjuk tenni azokat. Kérjük a kedves híveket, hogy a kisgyermeket keresztelésre legalább két hónappal korábban jelentsék be, mivel keresztelésre felkészítés és oktatás után kerülhet sor, melyet a Nagyboldogasszony Plébánián tartunk, míg kereszteléseket a Szent József templomban minden hónap harmadik vasárnapján a szentmise után. )!"

11 +(++, % %()*!" -*&+./0( Templomkerti este!#$%#% & '%"' Október Missziós Világnap Mária, az Egyház Anyja és az evangelizáció Csillaga! Légy velünk az úton, ahogy Pünkösd napján is ott álltál a tanítványok mellett. Bizalommal fordulunk hozzád, hogy közbenjárásodra az Úr adja meg nekünk a kitartás ajándékát a missziós munkában, amely az egész egyházi közösség ügye, mindannyiunk ügye. H. I. S. Július 26-án az esti szentmise után templomunk udvarában a Bajáról érkezett Csincsák Zsolt és Mészáros Gábor közremködésével tartottunk egy zenés,- szabadtéri rendezvényt. Az est programját - a több mint ötven f érdekld eltt - köszönt szavaival Janes Zoltán plébános nyitotta meg. A résztvevk a mai keresztény zene szem és fültanúi lehettek, tábortz és egy pohár tea mellett. Szentírásvasárnap Szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep a Katolikus Egyházban, a Szentírás vasárnapja. A Biblia napján a hívek közössége fokozott figyelemmel és tisztelettel fordul a Könyvek könyve felé, emlékezik arra, hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és prófétáik jövendöléseit, majd az apostolok és az evangélisták pedig Jézus történetét és tanítását ban, a Biblia évében, - melyet hazánk keresztény történelmi egyházai közösen hirdettek meg - szeptember 28-án templomunkban is megemlékeztünk, az oltár elé tettük a Szentírást.

12 Hiszek a szentek közösségében sz van. Tizenévesen nem szerettem ezt az évszakot, mert az elmúlásra emlékeztetett. Vége a nyárnak, a vakációnak, vége a szabadságnak. Mindezeken túl úgy éreztem még a langyos szél is azt suttogja, minden elmúlik egyszer. Ma már látom az sz szépségeit is: a gyönyör színekben pompázó fákat, a napsugár kellemes simogatását. Az élet derekán járva meglátjuk az év ezen idszakának fontosságát. Ahogyan a természet, az egyházi év ünnepei is figyelmünket az eljövendre, a halál utáni létezésünkre irányítja. November els napjaiban, hol fájdalommal, hol édes melegséggel szívünkben emlékezünk elttünk járó szeretteinkre. Azokra, akiket ismertünk, akik életünk részei voltak, és azokra is, akik példaként állnak elttünk, mert k már elnyerték Isten látásának jutalmát. Fontos dolog emlékezni. Mindenszentek ünnepe azonban számomra sokkal többrl szól. Hitvallásunkban imádkozzuk: Hiszek a szentek közösségében. A szentek közössége egy csodálatos valóság. Aki imádkozott már életében, és nem csak imákat mondott, megtapasztalhatta, hogy vannak pillanatok, amikor az ég és a föld összeér. Ebben az állapotban, mi, akik még földi testben élünk, megízlelhetjük, milyen fenséges a Mennyei Atya keblére borulni. Átélhetjük, ha még nem is teljes egészében, a Szentháromságos Isten szeretetközösségét, és mindazoknak közösségét, akik Istenben jelen vannak. A már megdicsült szentek, a tisztuló lelkek és a földön Isten felé haladó lelkek egységét. Istenben nincs elkülönülés, benne minden eggyé forr, hisz belle származik. Istenben minden és mindenki egyszerre van jelen, mert az, aki van. Benne együtt van földi és történelmi létünk múltja, jelene és jövje. Úgy húsz éve sajnálkozva mondtam akkori káplánunknak, hogy elfelejtettem érte imádkozni a vizsgája idején, csak késbb jutott eszembe. Akkor még nem értettem a válaszát,- nincs elkésett ima. Imádkozzunk hát buzgó szívvel, azokért, akik már nem közöttünk élnek. Szükségük van imáinkra, és ahogyan tisztul az lelkük, úgy gyógyul a miénk is. A mi beteg társadalmunk azt hirdeti, és azt hiszi, hogy az ember csak önmagáért felels és egyedül is boldog lehet. Ez azonban teljességgel lehetetlen. Amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten saját képmására teremtette az embert, akkor azt mondja, hogy közösségre teremtette. Amikor elfordulunk a testvérünktl, akkor önmagunktól fordulunk el. Amikor a legszorososabb földi kapcsolatba, az anya és magzata közötti kapcsolatba is befurakszik az önzés, a n joga címszó alatt, akkor a legnagyobb rosszat engedjük meg önmagunknak. Nem véletlenül van annyi depresszió hátterében egy el nem fogadott új élet. Amikor elvetünk magunktól akár, egy ilyen parányi életet, akár a szomszédunk kinyújtott kezét, elvetjük magunktól a szentek közösségét. Istenben való létünk megsérül, kizárjuk magunkat a boldogságból. Ez a bn igazi lényege. Kitaszítjuk magunkat az Istennel való közösségbl, amely magában foglalja az emberekkel való közösséget is. Mindenszentek ünnepén legyen elsdleges feladatunk, hogy kérjük az Urat, gyógyítsa meg kapcsolatainkat, amelyek akár él, akár elhunyt szeretteiinkhez kötnek. Vezessen vissza bennünket az egységbe Önmagával és testvéreinkkel. Kérjük a szenteket, akik már eljutottak erre a szeretet-egységre, hogy imádkozzanak értünk és segítsenek minket az úton. Arra teremtettünk, hogy boldogok legyünk. Ha Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunk gyógyul, már földi életünkben elkezddik Isten országa. Tóthné Horváth Anikó Fogadalom tételen Az Isteni Megváltóról Nevezett Nvérek budapesti szerzetescsaládjának meghívására július 26-án plébániánk képviseletében Janes Zoltán plébános, Fekete Imre, Felföldi Miklós és Révész József is részt vettek Terenyei M. Fausztina nvér els, és Kiss M. Viktória nvér örök fogadalmi ünnepségén. A budapesti Jézus Szíve-templomban bemutatott ünnepi szentmise után a rend Horánszky utcai házában bensséges ünnepségre került sor, ahol a nvérek zenés-irodalmi összeállítással kedveskedtek a jelenlév családtagoknak és a meghívott vendégeknek.

13 !"# $% " &" '%"()*+!'+! '+%$%!(),-./ 0 *% % %! *% ($( ()1!%2 ( 3"2% 1" $( $%! 4"-""'%" 56*% "! 1 +%! *7%.6$%!()$!%% 4"-""%% 3"2-,8! 3"2%()6% 9:;8 "'%" (('69(). <!%'69 56'69(),-% 2!" &.% " 2% 1 +'%"()2!!(!.2% 1"6+()*"0"%! 1 +1!% 1" '%"()%% %!.% " $+'69(),6 &.2% "% " ()*:% % *+! 1 2%()(% ". 6.3%!6()&.& " := - +."!-> November elsején, Mindenszentek napján a temetben 14 órakor szentmisét mutatnak be az ott nyugvók lelki üdvéért, majd sírszentelésekre kerül sor. Akik szeretnének sírszentelést kérni, szándékukat jelezzék a plébánián. Novemberi gondolatok A szemünk eltt halnak meg. Elbb ráncosodnak, kisebbek lesznek, majd meggyrdnek, ropognak, kopognak. De ekkor kapnak igaz színt. Rozsdabarnát, mélyvöröst és eperszínt. Majd lassan, lassan lehullanak. Így járunk mi is, kéremszépen, gürcölünk itt keresztül egy életen, Majd megfakulunk s összemegyünk. Miért van ez így, testvéreim? Miért kell temetben végezni? Miért lobog sírunkon gyertyafényünk? Mért nem kel fel mind, ki halott? s Isten szavára életében hallgatott? Mért halnak meg, kiket úgy szeretünk, kiknek mindent köszönhetünk? Mért múlik el a szó ajakán? Mért hl ki teste, élte alkonyán? Lecsukja szemét, s elmegy örökre, nem láthatom, hogy mélyül szemgödre, s haja, hogy megy szbe. Mért hiányzik úgy a teste, lelke? Futkosása, sírása, nevetése? S hová lett az a sok boldog emlék, melybl nem maradt más csak egy fekete kép? Hát, bizony az eltnt szemünk ell. Elnyelte mindet a temetgödör. De lelkünkben rizzük egymást, megjegyeztünk magunknak egy s mást! A mi lelkünk még tiszta szép, s üde, Isten fénye tündökli be. Krös Ákos Halál Sötét mély világnak hisszük, hisz, nekünk fáj a halál. Más élete könny lehet, de, sajátunkat engedni fáj! A halál mégis világos, s vidám annak, aki hisz, s remél. Bátor ki nem fél a haláltól, s másért vállalkozik rá. Hisz ki életét feláldozván hal, világos földet látván, reményt nyújt. Tóth Eszter

14 Sajtóapostolok VII. országos találkozója Az egyházközségi lapok és honlapok szerkeszti a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének (MAKUSZ) szervezésében ez alkalommal a pécsi püspökség vendégeként Mohácson, az egyházmegye által fenntartott Szent János Hotelben gyltek össze október között. Az évente megrendezésre kerül találkozó hazai és határon túli mintegy ötven résztvevjét Mayer Mihály megyéspüspök köszöntötte, aki megnyitójában kifejtette a megtérés, az Istenhez fordulásban a sajtóapostolok munkájának és szolgálatának fontosságát is. A találkozón a résztvevknek Fazekas Orsolya, az egyházmegye sajtóreferense vezetésével bemutatkozott a évi jubileumára készül ezeréves Pécsi Egyházmegye. Eladások hangzottak el annak történelmérl, a hallgatók megismerhették milyen szerepe volt Szent István idejében a püspökségnek az egyházszervezetben, napjainkig hogyan változott a területén élk vallásos élete. Garadnay Balázs a püspökség általános helynöke, A háztetkrl is hirdessétek az Evangéliumot cím eladásában kitért a világi hívk felelsségére, akik mindenképpen az igazság munkatársai kell, hogy legyenek. Felhívta a figyelmet, hogy az egyház - a köz - szolgálatában, a kor követelményeinek megfelelen alázattal végzett sajtómunkánkkal is tegyünk tanulságot Isten mellett. Szakmaiságot képviselve Dévényi István, a Heti Válasz munkatársa Milyen a jó honlap? cím eladásában a fiatalok népes táborára irányította a hallgatóság figyelmét. Mint fogalmazott, kutatási eredmények bizonyítják, az y-generáció tagjai szinte kizárólag a világhálón keresztül kommunikálnak, szereznek információt, így javasolta, hogy az egyházközségi honlapok szerkeszti is használják fel ezt, oldalaikon érdekldést keltve mutassák be közösségüket és azon keresztül Krisztus tanítását a fiataloknak. A találkozón jelen volt öt egyházmegye, - így Bartucz Katalin egyházmegyénk - sajtófelelse is, akik Gróf Lajos és Szerdahelyi Csongor vezetésével kerekasztal beszélgetésen számoltak be munkájukról, egyházközségi kiadványaik helyzetérl. A bemutatkozó beszélgetéseken megismerhettük egymás sajtómunkáját, a lapkészítés szépségeit és nehézségeit egyaránt, így a Kárpátaljáról és a Vajdaságból érkez sajtóapostolok célkitzéseit, az ott megjelen egyházi kiadványokat és az egyházközségi sajtósokkal kialakított helyi hálózatuk mködését. Szeged-Csanádi Egyházmegye résztvevi Plébániánk honlapja, valamint a Harang-Szó képviseletében hárman vettünk részt a találkozón Felföldi Miklós, Pap Imre és a szerz Fekete Imre. Az óbecsei-templom búcsúja Szépen ragyogja be a hajnalcsillag a Nagyboldogasszony-templom tornyát, ahol már évszázadokon keresztül a sok ima, kérelem meghallgatásra talált. Templombúcsút ülnek ma a jó hívek, amit Szz Mária mennybevételére tisztelnek, ahogy a Szzanyát szívbl szerették, áhítattal a foltárra, képét helyezték. Sok a sátor, nagy a zsivaj, lárma, kicsiknek, nagyoknak, szép álma. Messzi vidékrl is ünnepelni jöttek, hogy jó anyánknak mondjanak köszönetet. Ott magasan, az oltárképen fölemelt karokkal, a Szzanya Mennyország felé indul az angyalokkal, a messze dicsség honába, a fényes mennyországba, ahol Szent fia várja, hogy t megkoronázza. Ó drága Szzanya, szól mély meggyzdéssel László atya, Te vagy árva népünk királynéja, országunk oltalmazója. Te vagy gyöngeségünk erssége, árváknak, betegeknek gyógyítója, fájó szívvel kérünk, ne hagyjál el bennünket, légy a segítségünk. Óh kedves Szzanyám, hogyha többet imádkoztunk volna, talán szenvedésünk se ennyi volna. Most már feléd fordulunk, bocsásd meg vétkeinket, nyisd meg a Mennyország ajtaját, had érje a szívünket a szent világosság. Dudás Nándor-Óbecse

15 Örülj velem Mint mindig, az idén is, a város hívi szeretettel várták, és fogadták Nagyboldogasszony ünnepén égi Anyánk tisztelit az Alföld nagy búcsúhelyén, testvérvárosunkban Csongrádon. Örömmel, szeretettel és tisztelettel elfogadva a kedves testvéri meghívást a három óbecsei plébánia hívei együtt ünnepelhettek augusztus 17-én a csongrádiakkal. mindenki mindent elújságolni, megmutatni, meglátni, megvitatni. Annyi mindent el kellett volna még mondani, de már nem lehetett, mert a rendelkezésre álló id sürgetett. A szemekben megbújt az egymásra találás öröme, a meghatódottság üzenete, hiszen magyar a magyarral lehetett, hála a meghívásért, - büszkeség, - hogy a kinyújtott kéz, testvéri kézre talált. Csodás anyanyelvünk minden szava kevés volt ahhoz, hogy minden érzést a maga teljes valóságában és nagyságában ki tudjon fejezni. A gondolatok szavakba öntött megfogalmazását, a szemek fénye és a mosoly helyettesítette. Milyen kevés is kell ahhoz, hogy az ember a barátságot, a szeretetet közvetítse. A szentmisét a búcsún résztvev zarándokokért, és elhunyt szeretteikért a házigazda, Ft. Janes Zoltán plébános atya, több paptestvérével, így Ft. Dr. Stella Leontin mester kanonokkal, címzetes préposttal, nógrádi fesperessel, balassagyarmati plébánossal, és Ft. Péter Antal óbecsei plébánossal a Nagyboldogasszony-templomban mutatta be. Az élmény felejthetetlennek bizonyult. Felemel egybeesés, hogy a csongrádi templom titulusa azonos az óbecsei belvárosi temploméval, és az hogy az oltárképen mindkét templomban a Szzanya mennybevétele látható. A hatalmas templom megtelt, mégis, ahogyan az ünnepi szónok Ft. Dr. Stella Leontin atya fogalmazott: sokan voltunk, de nem elegen. Igaza volt, hiszen a hitért és minden nemes célért történ összetartásra a mai embernek igen nagy szüksége van. Csak együtt lehetünk ersek, csak az összetartásban mutatkozhat meg a testvéri szeretet. A mise, amelynek tanulságát egy életre magával vihette csodás emlékként minden jelenlév, zenés körmenettel és a Himnusszal végzdött. Közülünk sokan, talán elször életükben, úgy éreztük ez a Himnusz nem csak a Magyarországon élkért, szól, hanem a határon túlrekedt nemzettársaké is. Építhet valaki égig ér határokat, tehet elénk barikádokat, mi akkor is összetartozunk, hiszen egy az anyanyelvünk, azonos nyelven imádkozunk. A szentmise után, a régi és új barátok egymásra találtak. Egymás szavába vágva igyekezett A szervezk egyike megjegyezte: Személyes kapcsolataink révén jobban megismerhetjük egymást, a magunk módján és annak egyszer eszközeivel közelebb kerülhetnek a nem is nagy földrajzi távolságban élk. Hírt adhatnak mindennapjaikról a hála Istennek egyre növekv számú ismersök egymásnak. Kérem, találjunk alkalmat a további kapcsolatunk elmélyüléséhez. Valóban, együtt örülni, hatványozott öröm. Szilágyi Edit - Óbecse

16 Együtt a békéért Szeptember 21-én az Egyesült Nemzetek Szervezete által meghirdetett Béke Világnapja alkalmából Csongrádon a Városháza eltti téren az egész világra kiterjed békedemonstráció részeként ünnepi megemlékezést tartottak, melyet városunkban a Béri Balogh Ádám Honvéd Klub rendezett meg. Kellékek vásárlása Július 20-án szentelte meg plébánosunk a templom részére vásárolt kellékeket, valamint az örökmécsest és a miseruhákat. Hálaadó szentmise Janes Zoltán plébános, a rendezvény ünnepi szónoka az igazságosságról, a békérl és a szeretetrl, valamint a megbocsátásról szóló ünnepi beszéde végén emlékeztette hallgatóit: az otthon összhangja rendet teremt a hazában, ha az országban rend honol, béke köszönt a világra. Az ünnepi beszédet követen kultúrmsorra, majd a Nagyboldogasszony-templom eltt található Szent István király szobrának koszorúzására került sor, mely rendezvény a déli harangszóval fejezdött be. Káposztafz versenyen Benedek atya augusztus 31-én termény betakarítási hálaadó szentmisét mutatott be, melyben áldást kértünk megtermelt javainkra. Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk írásaikat és észrevételeiket lapunkkal kapcsolatban, melynek következ száma terveink szerint a karácsonyi ünnepekre jelenik meg. Plébániánk csapata is indult a Csongrádi Szabadidközpont és Ifjúsági Házban október negyedikén megrendezett szüreti káposztafz versenyen. Bodorné Ternai Sára és Fekete Imréné recepturája alapján készült csongrádi húsos káposztát a zsri is méltán ismerte el, ennek ellenére nem a csapatunk lett az Aranybogrács díjért folyó verseny gyztese. Jövre újra próbálkozunk. Csongrád-Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja. Megjelenik évente négy alkalommal, 450 példányban. Szerkesztk: Felföldi Miklós és Fekete Imre Számítógépes formázás: Pap Imre Felels kiadó: Janes Zoltán plébános Cím: 6640 Csongrád, Piroska János tér 4. sz. Tel./fax: 63/ Nyomdai munkák: Fotó-Print Stúdió, Szentes

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben

!!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe

!!!#$%$&''()*# Egy kevert világból Isten örömébe !!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe Olyan világban élünk, ahol a jó és rossz össze van keverve, mint egykor a tiszta magyar pirospaprika a mérgez anyagot tartalmazó, de olcsó külföldi paprikával.

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Mindenszentek

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Mindenszentek . Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja X. évfolyam, 5. szám, 2011. Minden Minden Ez az ünnepkör minden hívő számára ismert fogalom, de hogy

Részletesebben

())*+,-./00+.$/1+$ 3 ''

())*+,-./00+.$/1+$ 3 '' !"#$%$ &%' ())*+,-./00+.$/1+$ 23/4. 3 '' $ & / $$.5 3/ 4.$ ''+6$ $/$. $ $3/$ 5& 7/8'&$ 7 + 6$+,9: ; )?=>>?@.$8 $ $A7/./$. &,-. 75 Nézzetek a szívetekbe karácsonyos szemmel, szinte és becsületes lélekkel.

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Megújulni Krisztus arcát szemlélve

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Megújulni Krisztus arcát szemlélve Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja X. évfolyam, 4. szám, 2011. szeptember Megújulni Krisztus arcát szemlélve Július 31-én, vasárnap a Porciunkula-búcsúi

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja XII. évfolyam, 2. szám, 2015. Július Szent László napi búcsú Bokroson Június 28-án, vasárnap délután tartották

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja X. évfolyam, 6. szám, 2011. Karácsony Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jóakaratú

Részletesebben

A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. (Mt 24,42) A Máté evangélium e mondata találóan foglalja össze

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért LELKISÉG 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket,

Részletesebben

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 12. szám (39. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. december KÜLDETÉSÜNK VAN MINDEN NÉPHEZ A Szentatya üzenete a missziós világnapra 1926 óta minden

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXII. évfolyam 2. szám Tartalom Az irgalmasság, a harmadik évezred fénysugara az emberiségnek...1 Szűz Mária húsvétja...2

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

ID SEK VILÁGNAPJA 2009

ID SEK VILÁGNAPJA 2009 XII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. OKTÓBER-NOVEMBER Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek 3. oldal: Orvosi hírek 4-5. oldal: Suli hírek 6. oldal: Szatmári kirándulás 7. oldal: Kéz a kézben 8-9. oldal: Id

Részletesebben

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. mindenkinek van véleménye 2009. december III. évfolyam, 12. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Kávéház Advent harmadik vasárnapján... Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége.

Részletesebben

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tél A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

2003. ADVENT. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2003. ADVENT. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor VII. évfolyam 1. szám 2003. ADVENT Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28

Részletesebben

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia Meghalt Habsburg Ottó Igazi európai, katolikus keresztény, odaadó családapa 3. oldal A család és a társadalom A család az emberséggel adott érték, lehetőség, kincs 4. oldal Vezércikk Az evangéliumi úton

Részletesebben

(IX./3.) 2010. október 28. szám

(IX./3.) 2010. október 28. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./3.) 2010. október 28. szám 2010. Szentcsalád ünnepétől 2011. Szentcsalád

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

A forradalomra emlékeztek

A forradalomra emlékeztek XVIII. évfolyam 7. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. október Templomunk 200 éves Ha materiálisan nézzük, akkor néhány szekér kő, pár ezer tégla, mész és fagerendák. Ha a szellemiségét szemléljük,

Részletesebben

(IX./4.) 2010. december 29. szám

(IX./4.) 2010. december 29. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./4.) 2010. december 29. szám Boldog a nép, amely ünnepelhet, és

Részletesebben

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. nyár ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL 2 Negyven éve pap

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Beszélgetés Csonka Csaba atyával Böjte Csaba gyerekei Cegléden Ára: 100 Ft Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal XVI. évfolyam 3. szám 2012.

Részletesebben

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk Töltsük hasznosan a nyarat! Látnivalók egyházmegyénkben, amelyeket kerékpárral is megközelíthetünk 3. oldal Papi dispozíciók Plébánosi és lelkészi kinevezések, áthelyezések egyházmegyénkben 11. oldal Misztikus

Részletesebben