Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: január 30-án órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzat hivatala, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda Az ülés vezetője: Jelen vannak: Torma Andrea jegyző Hákli Tibor alpolgármester Ivanics Attila képviselő Lomen János képviselő Pintér János képviselő Vendég: Iványi Csaba, Tó Hotel Kft. képviseletében Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Hákli Tibor alpolgármester legyen. Az 5. napirendi pont az önkormányzat vagyonával kapcsolatos, és mivel ebben az ügyben bírósági per van folyamatban, a nyílt ülés sértené az önkormányzat érdekeit, ezért javaslom az 5. napirendi pontot zárt ülés keretében történő megtárgyalását. A napirendi pontokat,a z 5. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalást, és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. A képviselő-testület az alábbi a napirendi pontot tárgyalja: Napirend Előterjesztő 1. Szervezeti és Működési Szabályzat Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti tagozódása, létszáma, munkarendje, ügyfélfogadási rendje, valamint szervezeti és működési szabályzata 2. A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása 3. Megállapodás a szlovák nemzetiségi önkormányzattal 4. DMRV Zrt. törzsrészvény vásárlás 5. Bánki Tó-strand üzemeltetése - zárt ülés keretében történő tárgyalás (szóbeli megbeszélés) 6. Bánki Nyár programterv (szóbeli megbeszélés) 7. A Polgármester illetményének felülvizsgálata Torma Andrea jegyző 8. Egyebek - triatlon verseny megrendezése Bánkon - rétsági általános iskola farsangi rendezvényének támogatása 1

2 Napirend előtt Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról December 20-án az óvodai karácsonyi ünnepség keretén belül búcsúztattuk Gyurcsó Marikát nyugdíjba vonulása alkalmából. Meg szeretném köszönni a Hugyecz Józsiéknak, hogy ez alkalommal, és már máskor is gyümölcsöket hoztak az óvodásoknak! December 21-én megkeresett engem Bagyinszki Balázs és két fiatalember, hogy május 26-án amatőr triatlon versenyt szeretnének rendezni a bánki-tavon illetve a környékén, de erről az Egyebek napirendi pontnál szeretnék többet elmondani. December 27-én aláírtuk az orvosi rendelőre kiírt pályázatot, a pályázat benyújtásra került. Január 5-én szombaton voltak itt a Hajómodellező Világbajnokság szervezői, Gulyás Úr és felesége, személyesen hozták el a világbajnokságról készült DVD-t. Vannak olyan irányú terveik, hogy idén szeretnének egy magyar bajnoki futamot rendezni Bánkon, amiről a későbbiekben még egyeztetünk. Január 13-án Balassagyarmaton voltam Dr. Bódis Ügyvéd Úrnál, tájékoztatást kértem a strand ügyével kapcsolatosan. Január 15-én Kerepes ökörteleken voltam társulási tanács ülésen. Január 24-én Balassagyarmaton voltam, Balla Mihály országgyűlési képviselő évértékelő beszédét tartotta. Január 25-én az óvodai farsangon vettem részt. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 1. Napirend Szervezeti és Működési Szabályzat Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti tagozódása létszáma, munkarendje, ügyfélfogadási rendje, valamint szervezeti és működési szabályzata A képviselő-testületünknek van egy határozata, ami alapján január 1-jétől létrejött, és működik a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal. A Szervezeti és Működési Szabályzat gyakorlatilag az önkormányzat tízparancsolata, ez alapján kell a hátralévő időnkben működni. Gondolom mindenki áttanulmányozta az előterjesztést. A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet-tervezet elfogadásával, az előterjesztés szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló előterjesztést és rendelettervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.31.) önkormányzati RENDELETE Szervezeti és Működési Szabályzatról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. 2

3 Gyakorlatilag ezeket foglalja magába a testületi határozati javaslat. Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti tagozódásáról, létszámáról, munkarendjéről, valamint ügyfélfogadási rendjéről szóló határozati javaslatot elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a közös önkormányzati hivatal szervezeti tagozódásáról, létszámáról, munkarendjéről, valamint ügyfélfogadási rendjéről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 1/2013. (I.30.) Képviselő testületi határozat A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 67. d) pontja alapján a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét a közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodással összhangban a következők szerint határozza meg. 1. A közös önkormányzati hivatal belső szervezeti tagozódásának meghatározásánál elsődleges cél, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal a feladatait a követelményeknek megfelelően, zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el. A Közös Önkormányzati Hivatalban az alábbi jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységek és vezetők működnek: a) Jegyző 1 álláshely köztisztviselő b) Önkormányzati és Hatósági csoport 6,5 álláshely köztisztviselő, melyből 3 fő esetében a munkavégzés helye a közös önkormányzati hivatal székhelye, 2-2 fő a Kirendeltségeken dolgozik. c) Pénzügyi csoport 2,5 álláshely köztisztviselő. A Pénzügyi csoport munkavégzési helye a Bánki Kirendeltség. 2. A munkaidő beosztás az általános munkarend alapján: hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától óráig pénteken: 8.00 órától óráig tart. A munkáltatói jogok gyakorlója egy-egy dolgozóra vonatkozóan a munkakörére és egyéni igényeire figyelemmel a fentiektől eltérő munkaidő beosztást is megállapíthat. 3. A Közös Önkormányzati Hivatal a hét valamennyi munkanapján tart ügyfélfogadást. Az ügyfélfogadás rendje: a) hétfőtől csütörtökig: 9.00 órától óráig b) pénteken: 9.00 órától óráig. A 30 perc munkaközi szünet órától óráig tart, amikor az ügyfélfogadás szünetel. A jegyző hétfőn és szerdán 9.00 órától óráig a borsosberényi hivatalban, kedden és csütörtökön 9.00 órától óráig a Tolmácsi Kirendeltségen, egyéb időpontokban a Bánki Kirendeltségen, vagy a szükség szerinti településen végez munkát, és minden településen előre meghatározott időpontban heti 3 órában ügyfélfogadást tart. Határidő: január 1-jétől folyamatos Felelős: jegyző 3

4 lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Közös Önkormányzati Hivatal előterjesztett Szervezeti és Működési szabályzatát, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 2/2013. (I.30.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztettek szerint jóváhagyja a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 2. Napirend A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása Torma Andrea jegyző 2013.január 1-jétől az önkormányzatoknak nincs hatályban rendeletalkotási jogunk a hulladékgazdálkodási díj megállapítása tekintetében, ezért a 9/2010. (XII.21.) önkormányzati rendeletet módosítani kell, és hatályon kívül kell helyezni a díj meghatározására vonatkozó rendelkezéseket. Az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, más javaslat nem volt. lezárta a napirendet, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I.31.) önkormányzati RENDELETE A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 3. Napirend Megállapodás a szlovák nemzetiségi önkormányzattal Bánk Község Önkormányzata és a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012 szeptember 17-én együttműködési megállapodást kötött, elsősorban a költségvetéssel és a gazdálkodással kapcsolatos főbb kérdéseket érintően. A megállapodásokat január 31-ig felül kell vizsgálni, ezért szükséges a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelő tartalmú új együttműködési megállapodást kötni a nemzetiségi önkormányzattal. Az Ivanics Manyival beszéltem a testületi ülés előtt, sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni az ülésre, de átnézte az előterjesztés, és egyetért a megállapodással. Az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? 4

5 Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a szlovák nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a szlovák nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 3/2013. (I.30.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Bánk Község Önkormányzata és a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat között a következő együttműködési megállapodást köti: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Bánk Község Önkormányzata és a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat között amely létrejött egyrészről Bánk Község Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) képviseletében, valamint a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) képviseletében Ivanicsné Hugyecz Mária elnök között az alábbiak szerint. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezései értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 80. -a szerinti megállapodásban rendezik. Az Njt. értelmében a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításáról és a költségvetés tervezéséről - a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodást kell kötni. Minden feladatnál érvényesíthető, hogy a helyi önkormányzat jegyzője (továbbiakban: jegyző) a feladatainak ellátásával a helyi önkormányzat hivatalának dolgozóját is megbízhatja. 1. Éves költségvetés tervezése 1.1 költségvetési koncepció A nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepcióját a nemzetiségi önkormányzat elnöke (továbbiakban: elnök) a jegyzővel folytatott egyeztetés eredményeként legkésőbb november 30-ig összeállítja és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti a nemzetiségi önkormányzat következő évi költségvetési koncepcióját. Az előkészítés, egyeztetés során az elnök a koncepció elkészítéséhez adatot, információt, tájékoztatást kérhet a jegyzőtől, illetve a jegyző által erre felhatalmazott hivatali dolgozótól. Az egyeztetés során áttekintésre kerülnek a nemzetiségi önkormányzat feladatai, az ehhez rendelhető kiadások és bevételi források. Az egyeztetés során elkészítésre kerül az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet szerinti, meghatározott szerkezetű és tartalmú költségvetési koncepció. 5

6 A nemzetiségi önkormányzat az elkészített költségvetési koncepciót megtárgyalja, és a költségvetési koncepcióról hozott döntéséről legkésőbb a döntést követő 15 napon belül értesíti a jegyzőt. 1.2 Éves költségvetés Az éves költségvetés összeállításához a jegyző a költségvetési törvényből adódó, a költségvetést érintően tájékoztatást, mindenre kiterjedő információt nyújt az elnök részére. Az elnök adatokat, információkat, tájékoztatást kérhet a költségvetést tervező munkához. Az elnök részt vesz a helyi önkormányzat költségvetésének kidolgozása során lefolytatásra kerülő egyeztetésben. A nemzetiségi önkormányzat elnökének kérésére a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének ülésére a jegyző előkészíti a költségvetés elfogadására vonatkozó határozat-tervezetet, de a költségvetési terv testület elé történő terjesztése az elnök feladata. A éves költségvetési tervet legkésőbb tárgyév február 15-ig kell a nemzetiségi önkormányzat testülete elé terjeszteni. A nemzetiségi önkormányzat testülete határozatban rögzíti az általa elfogadásra kerülő költségvetési előirányzatokat, melyet írásban átad a jegyző részére. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért, jogszerűségéért, teljesítéséért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik. 2. Éves költségvetési előirányzatok módosítása A nemzetiségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a nemzetiségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók. Az elnök feladata és felelőssége az előirányzatok teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérése és a szükséges intézkedések előterjesztése a nemzetiségi önkormányzat ülésére. A költségvetési terv készítéséhez hasonlóan, a jegyző az elnök kérésére segítséget nyújt a módosító határozati javaslat előkészítéséhez. Az elnök a módosítást tartalmazó határozatot a jegyzőnek írásban köteles átadni a döntést követően 15 napon belül. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésén nem módosíthat. 3. Tájékoztatás az évközi gazdálkodásról, a költségvetés évközi teljesítéséről Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet értelmében a költségvetés I. féléves teljesítéséről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves teljesítéséről a koncepció tárgyalásához kapcsolódóan tájékoztatni kell a nemzetiségi önkormányzat testületét, melyhez a jegyző adatokat, információkat szolgáltat az elnök részére. Az információ szolgáltatásnak a költségvetési terv szerkezetéhez kell igazodni. 4. Tájékoztatás az évközi gazdálkodásról, a költségvetés évközi teljesítéséről Az éves költségvetés teljesítéséről éves zárszámadást kell készíteni, melynek elkészítéséhez az elnök a jegyzőtől adatszolgáltatást, tájékoztatást kérhet. A zárszámadást az elnök készíti el, a határozati javaslat kidolgozásában az elnök kérésére a jegyző közreműködik. A feladatot úgy kell végrehajtani, hogy a jogszabályban rögzített határidő tartható legyen. 5. Egyéb gazdálkodási és működési feladatok A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a helyi önkormányzat hivatala. A helyi önkormányzat az Njt. 80. (1) bekezdésében foglalt, a nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, valamint a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról a következők szerint gondoskodik: 6

7 a) a helyi önkormányzat állandó jelleggel, ingyenes, térítési díj nélküli helyiség használatot biztosít a nemzetiségi önkormányzat számára az ifjúsági klub helyiségben, b) a helyi önkormányzat az önkormányzat hivatalában igény szerint, de legalább heti 6 órában ingyenesen biztosítja egy hivatali helyiség (iroda) használatát, az irodahelyiségben, illetve a Hivatalban található, a nemzetiségi önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközök ingyenes használatát, c) a helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére a közmeghallgatáshoz, valamint a nemzetiségi önkormányzat feladatkörébe tartozó rendezvényeihez ingyenesen biztosítja az önkormányzat hivatalának nagytermének használatát; A nemzetiségi önkormányzatnak a nagyterem használatára irányuló igényét legalább az eseményt 30 nappal megelőzően be kell jelenteni a polgármester részére. d) a nemzetiségi önkormányzat a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a helyi önkormányzat igény szerint, a nemzetiségi önkormányzat elnökének a polgármester felé intézett kérésére biztosítja, e) a helyi önkormányzat hivatala a nemzetiségi önkormányzat elnökének a jegyző részére bejelentett igénye szerint ellátja a testületi ülések előkészítésével, a meghívók, előterjesztések, testületi ülések jegyzőkönyveinek és a hivatalos levelezések előkészítésével és postázásával, a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésével járó feladatait, valamint a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat, f) a helyi önkormányzat hivatala a nemzetiségi önkormányzat elnökének a jegyző részére tett erre irányuló jelzése szerint ellátja a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat, g) a helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat elnökének a polgármester felé irányuló igénybejelentése esetén, szükség szerint egyedileg biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát, h) a helyi önkormányzat viseli az a)-g) pontokban meghatározott helyiséghasználattal, eszközhasználattal, valamint a feladatok ellátásával járó rezsi és fenntartási költségeket, a telefonhasználat kivételével. A nemzetiségi önkormányzat számviteli és könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó helyi önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat számviteli politikájának a nemzetiségi önkormányzatra történő kiterjesztésével, a jogszabályok és a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően látja el. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a helyi önkormányzat hivatala látja el. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével, valamint a gazdálkodásával, illetve a költségvetésével kapcsolatos előkészítési, megalkotási, számviteli, nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat a helyi önkormányzat hivatala látja el a mindenkor érvényes számviteli politikája és belső szabályzatai szerint. A nemzetiségi önkormányzat ezen gazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátásáért és irányításáért a Hivatal pénzügyi csoportvezetője felelős. A helyi önkormányzat hivatala a nemzetiségi önkormányzat részére házi pénztárt vezet. 6. A nemzetiségi önkormányzat bankszámlája A nemzetiségi önkormányzat a gazdálkodásával kapcsolatos pénzforgalmat a helyi önkormányzat bankszámláitól elkülönülten, önálló bankszámlán köteles bonyolítani. A nemzetiségi önkormányzat elnöke felelős az önálló bankszámla megnyitásáért és a bankszámlán bonyolított pénzforgalomért. 7

8 A helyi önkormányzat a saját bankszámlájához kapcsolódóan a nemzetiségi önkormányzat számára bankszámlát (alszámlát) nem tarthat fenn és nem vezethet. A nemzetiségi önkormányzat működéséhez a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtott általános támogatás is közvetlenül a nemzetiségi önkormányzat bankszámláján kerül jóváírásra, és kizárólag a nemzetiségi önkormányzat rendelkezhet annak felhasználásáról. 7. A gazdálkodás bonyolításának rendje A kötelezettség vállalás rendje A nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettség vállalás) kizárólag az elnök vagy az elnökhelyettes jogosult. A kötelezettség vállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, szükség esetén a helyi önkormányzat hivatalának pénzügyi csoportvezetőjével történő egyeztetéssel, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt költségvetési előirányzat biztosítja-e a kiadási teljesítésre a fedezetet. Kötelezettség vállalás lehetőleg csak írásban, és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet. Utalványozás és szakmai teljesítés igazolás A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozás) kizárólag az elnök és az elnök helyettes jogosult. Utalványozni csak érvényesítés után lehet. Szakmai teljesítés igazolásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke és az elnök helyettes, valamint adott konkrét feladat tekintetében az adott feladat végrehajtásával az elnök vagy az elnök helyettes által megbízott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás és a szakmai teljesítés igazolása után, az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása során készpénz az önkormányzati hivatal pénztárosa által vezetett házi pénztáron keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (pl. szerződés, számla) bemutatja, és készpénz kifizetési szándékát legkésőbb a készpénz kifizetést megelőző napon jelzi a pénztáros részére. Ellenjegyzés A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a jegyző, vagy a jegyző helyettese jogosult. Az ellenjegyzést a nemzetiségi önkormányzat megbízása alapján a nemzetiségi önkormányzat testületének tagja is végezheti. Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul. A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti. Érvényesítés Az érvényesítést a helyi önkormányzat hivatalának e feladattal megbízott, pénzügyiszámviteli szakképesítéssel rendelkező pénzügyi ügyintézője vagy a csoportvezető végezheti. A jegyző részvétele a nemzetiségi önkormányzat működésében A jegyző,vagy a jegyző helyettese a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 8. A vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás 8

9 A nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat hivatalának pénzügyi csoportja a pénzügyi csoportvezető irányításával - vezeti, a helyi önkormányzat nyilvántartásaitól elkülönítetten. A vagyoni, számviteli, gazdálkodási nyilvántartásokból szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli és statisztikai rendszerrel való egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat elnöke,és a pénzügyi csoportvezető együttesen felel. Jelen együttműködési megállapodás határozatlan időre szól, melyet minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni, és a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére egyeztető megbeszélés alapján, szükség esetén módosítani kell. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok, gazdálkodási, vagy egyéb, a megállapodásra kiható jogszabályok változásából adódó módosítás szükségességét a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a helyi önkormányzat polgármestere felé jelzi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 4. Napirend DMRV Zrt. törzsrészvény vásárlás Törvénymódosítás miatt került ez a kérdés napirendre július 15. napját követően a már üzemeltetett települési víziközműveket akkor üzemeltethetik tovább, ha az ellátásért felelős önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkezik a Társaságban. A jogi helyzet rendezésére a DMRV a saját részvényeiből az önkormányzat részére vásárlási lehetőséget biztosít, Ft értékben, amellyel önkormányzatunk is a DMRV tulajdonosává válhat. Van-e ezzel kapcsolatos kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzata a DMRV Zrt-től 1 darab Ft névértékű, névre szóló részvényt vásároljon, és megkössük az erre vonatkozóan előterjesztett adásvételi szerződést, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a DMRV Zrt-ben történő részvény-vásárlásról szóló előterjesztést és adásvételi szerződés tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 4/2013. (I.30.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Bánk Község Önkormányzata a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (2600 Vác, Kodály Z. út 3., Cg ), mint eladótól megvásároljon 1 (egy) darab Ft (tizenegyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényt, Ft, azaz Tizenegyezer forint vételárért. A képviselő-testület jóváhagyja az erre vonatkozóan előterjesztett részvény adásvételi szerződést, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja, a vételárat az eladó bankszámla számára átutalja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 9

10 6. Napirend Bánki Nyár programterv A napirend tárgyalása előtt engedjétek meg, hogy felolvassam azt a levelet, amit a Jazzfesztivál alapítójától, Karacs Ferenctől kaptam: Tisztelt Polgármester Úr! Mint ahogy már szóban jeleztem Önnek, a X. Jazzfesztivált júniusában szeretnénk megrendezni. Nagyon köszönjük, hogy Bánk polgármesterei eddig is minden segítséget megadtak az eddigi 9 fesztivál során, bízunk abban, hogy júniusában is támogatásával megerősíti ezt a nagyszerű rendezvényt. Néhány gondolatot engedjetek meg elmondani ehhez kapcsolódóan. Nem nagyon örülök annak, hogy a Bánki Nyár rendezvénysorozatából ez a nagyon-nagyon nívós kulturális műsor, mint ami a Jazzfesztivál, nem kerül idén megrendezésre. Nem beszélve a reklám erejére, a Bánki Nyár keretén belül reklámozták a településünket. Nagyon sajnálom ezt! Lomen János képviselő Csaba, megkérdezhetem, miért nem? Iványi Csaba Tó Hotel képviseletében Nem kívánok erről nyilatkozni, nem kommentálnám, a későbbiekben hivatalos információt fogunk erről kiadni. Július 27-én kerülne megrendezésre a Nemzetiségi találkozó, előtte való hétvégén, péntek, szombat, vasárnap rendeznék meg a Tekerj a Tóra fesztivált. Beszélve a szervezőkkel, július első hétvégéjére az Amatőr zenekarok fesztiválja kerülhetne megrendezésre. Gyakorlatilag 4 hétvége maradna, amire még valamilyen rendezvényt kellene szerveznünk. Rég volt már mulatós rendezvény, ezért esetleg lehetne szervezni egy ilyen műsort. Ennek kapcsán beszéltem a Csocsesszel, élőzenével, zenekarral eljönne, valamint a Szandit hozná még magával. A fellépésre két időpontot is adott, az egyik július 13-a, a másik augusztus 2-a. A fellépés díja technikával együtt: 900 ezer Ft volna. A Neotonról is beszélgettünk, jó idő esetén gazdaságilag is tudná magát hozni, igény van rá, bár nyáron a szombati időpontjaik már mind foglaltak. A további két dátumra úgy gondolom, kellene hozni egy-egy színházi előadást. Az augusztus 20-ai ünnepségünket 18-ára gondoltam, utcabállal, tűzijátékkal, és azt kellene még eldöntenünk, milyen stílusú előadást szervezzünk erre a napra. Iványi Csaba Tó Hotel képviseletében Ha javasolhatnék valamit, működik egy Ram Colosseum nevű színház, én a hétvégén voltam egy előadásukon, ami Frank Sinatra táncos, zenés darab, és mindig telt házzal megy, nagyon színvonalas műsor. Vagy tudom még ajánlani ugyanennek a színháznak a része az ExperiDance táncszínház, és nekik van egy darabjuk, Ezeregyéj a címe, ami egy táncshow, és a magyar történelmet mutatja be a honfoglalástól napjainkig. Ez is egy nagyon színvonalas műsor. Mondjatok ezzel kapcsolatosan véleményt, javaslatot! Lomen János képviselő Konkrét javaslatom nincs, én a nívós rendezvények mellett lennék, de ismerve a nagyközönség anyagi helyzetét, félek, nem tudjuk eladni majd. Én személy szerint a Csocseszre nem megyek el! Ivanics Attila képviselő A Kárpátia együttest is meg lehetne kérdezni, mert az tiszta bevétel volt. Az nekünk abszolút nem lenne ráfizetés. Beszéltem a menedzserükkel, és novemberben már le volt foglalva az egész nyár. Akkor a Neotonnal és a Csocsesszel egyeztetek időpontot, és keresünk még két színházi előadást. 10

11 7. Napirend A Polgármester illetményének felülvizsgálata Szeretném ezt a napirendi pontot rövidre zárni, én nem szeretnék fizetés emelést, nem is kellene erről tárgyalni! Hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a polgármester illetménye január 1-től nem módosuljon, kérem, kézfeltartással szavazzon! Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. A Képviselő testület megtárgyalta a polgármester illetményének felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 5/2013. (I.30.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ivanics András főállású munkaviszonyban álló polgármester illetményét nem módosítja, továbbra is Ft-ban állapítja meg. Határidő: február 1-jétől folyamatos a következő módosításig Felelős: jegyző 8. Napirend Egyebek - triatlon verseny megrendezése Bánkon - rétsági általános iskola farsangi rendezvényének támogatása Lomen János képviselő A Simon Jancsiék mellett állandó probléma a vízelvezetés. Annak idején oda be volt tervezve az aszfalt úton keresztül egy vízelvezető rács, és ez lett volna hivatott arra, hogy az összefolyt vizet, iszapot elvezesse. A helyszínt én most nem tudtam megnézni, ebben az időben nem lehet látni semmit, hogy ténylegesen hogy néz ki. Ígéretet tettem, hogy ezen az ülésen ezt elmondom, javasolnám a bejárást, hogy megnézzük, és el kell döntenünk, hogy igen, vagy nem, és ekkor, ha ez valóban olyan égető probléma, ahogy azt felém jelezték, akkor a költségvetésben tervezni kell erre. A másik, amiről szeretnék beszélni, a halpusztulás, mert nagyon nagy a horgászok részéről az érdeklődés ezzel kapcsolatban. Mindenkinek azt mondtam, hogy mivel nem akarok elébe menni a dolgoknak, amikor az ez évi költségvetést tárgyaljuk, erre a témára is térjünk vissza. Pintér János képviselő Egyezzünk meg abban, hogy amikor elolvad a hó, elmegyünk és megnézzük, mit, hogyan lehet megoldani ott azt a vízelvezetéses kérdést! A képviselő-testület megegyezett, hogy amint az időjárás engedi, a helyszínt megtekintik, annak érdekében, hogy a vízelvezetés kérdésében döntést tudjon hozni. Triatlon verseny megrendezése Bánkon Bagyinszki Balázs, valamint további két szervező keresett meg május 26-án triatlon verseny rendezésével kapcsolatban. Kérik, hogy ingyen biztosítsuk a számukra a tavat, mint az úszás helyszínét, ehhez a versenyhez. Szeretném, ha döntést hoznánk erről, hogy el tudjanak indulni a szervezésben! Hozzászólás, vélemény, észrevétel, javaslat nem volt! 11

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

Ügyszám: 162-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. január 29-én,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.08.09-i ülésére Tárgy: nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80.058-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. május 6. napján 16.00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 5.219/2012 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 7.) Rendeletek: 3/2014. 4/2014. (V. 10.) Ör. Határozatok: 37/2014. 47/2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE 4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 7.) Rendeletek: 3/2014. 4/2014. (V. 10.) Ör. Határozatok: 37/2014. 47/2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 7.) Rendeletek: 3/2014. 4/2014. (V. 10.) Ör. Határozatok: 37/2014. 47/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Nagyvázsony Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Nagyvázsony Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(IX.17.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (módosításokkal

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYV

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYV BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1.,2.,3.,4., JEGYZŐKÖNYV Készült: Sajószentpéter

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Határozatok: 22/2014.(I.30.) 23/2014.(I.30.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. január 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

A jogszabályi változások és az eltelt egy év tapasztalatai miatt szükségessé vált a Megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.

A jogszabályi változások és az eltelt egy év tapasztalatai miatt szükségessé vált a Megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása. 'j 1 1-i/. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. június 5-én. Megtartott. Ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. június 5-én. Megtartott. Ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. június 5-én Megtartott Ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.)

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 8/2013. (II.14.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 8/2013. (II.14.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 7/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.( IV.18.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította: a 10/2013. (IX.5.),

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: A Békés városban működő helyi nemzetiségi önkormányzatok és Békés Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata dr. Farkas László

Részletesebben