Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének JEGYZŐKÖNYVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: január 30-án órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzat hivatala, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda Az ülés vezetője: Jelen vannak: Torma Andrea jegyző Hákli Tibor alpolgármester Ivanics Attila képviselő Lomen János képviselő Pintér János képviselő Vendég: Iványi Csaba, Tó Hotel Kft. képviseletében Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Hákli Tibor alpolgármester legyen. Az 5. napirendi pont az önkormányzat vagyonával kapcsolatos, és mivel ebben az ügyben bírósági per van folyamatban, a nyílt ülés sértené az önkormányzat érdekeit, ezért javaslom az 5. napirendi pontot zárt ülés keretében történő megtárgyalását. A napirendi pontokat,a z 5. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalást, és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. A képviselő-testület az alábbi a napirendi pontot tárgyalja: Napirend Előterjesztő 1. Szervezeti és Működési Szabályzat Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti tagozódása, létszáma, munkarendje, ügyfélfogadási rendje, valamint szervezeti és működési szabályzata 2. A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása 3. Megállapodás a szlovák nemzetiségi önkormányzattal 4. DMRV Zrt. törzsrészvény vásárlás 5. Bánki Tó-strand üzemeltetése - zárt ülés keretében történő tárgyalás (szóbeli megbeszélés) 6. Bánki Nyár programterv (szóbeli megbeszélés) 7. A Polgármester illetményének felülvizsgálata Torma Andrea jegyző 8. Egyebek - triatlon verseny megrendezése Bánkon - rétsági általános iskola farsangi rendezvényének támogatása 1

2 Napirend előtt Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról December 20-án az óvodai karácsonyi ünnepség keretén belül búcsúztattuk Gyurcsó Marikát nyugdíjba vonulása alkalmából. Meg szeretném köszönni a Hugyecz Józsiéknak, hogy ez alkalommal, és már máskor is gyümölcsöket hoztak az óvodásoknak! December 21-én megkeresett engem Bagyinszki Balázs és két fiatalember, hogy május 26-án amatőr triatlon versenyt szeretnének rendezni a bánki-tavon illetve a környékén, de erről az Egyebek napirendi pontnál szeretnék többet elmondani. December 27-én aláírtuk az orvosi rendelőre kiírt pályázatot, a pályázat benyújtásra került. Január 5-én szombaton voltak itt a Hajómodellező Világbajnokság szervezői, Gulyás Úr és felesége, személyesen hozták el a világbajnokságról készült DVD-t. Vannak olyan irányú terveik, hogy idén szeretnének egy magyar bajnoki futamot rendezni Bánkon, amiről a későbbiekben még egyeztetünk. Január 13-án Balassagyarmaton voltam Dr. Bódis Ügyvéd Úrnál, tájékoztatást kértem a strand ügyével kapcsolatosan. Január 15-én Kerepes ökörteleken voltam társulási tanács ülésen. Január 24-én Balassagyarmaton voltam, Balla Mihály országgyűlési képviselő évértékelő beszédét tartotta. Január 25-én az óvodai farsangon vettem részt. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 1. Napirend Szervezeti és Működési Szabályzat Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti tagozódása létszáma, munkarendje, ügyfélfogadási rendje, valamint szervezeti és működési szabályzata A képviselő-testületünknek van egy határozata, ami alapján január 1-jétől létrejött, és működik a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal. A Szervezeti és Működési Szabályzat gyakorlatilag az önkormányzat tízparancsolata, ez alapján kell a hátralévő időnkben működni. Gondolom mindenki áttanulmányozta az előterjesztést. A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet-tervezet elfogadásával, az előterjesztés szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló előterjesztést és rendelettervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.31.) önkormányzati RENDELETE Szervezeti és Működési Szabályzatról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. 2

3 Gyakorlatilag ezeket foglalja magába a testületi határozati javaslat. Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti tagozódásáról, létszámáról, munkarendjéről, valamint ügyfélfogadási rendjéről szóló határozati javaslatot elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a közös önkormányzati hivatal szervezeti tagozódásáról, létszámáról, munkarendjéről, valamint ügyfélfogadási rendjéről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 1/2013. (I.30.) Képviselő testületi határozat A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 67. d) pontja alapján a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét a közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodással összhangban a következők szerint határozza meg. 1. A közös önkormányzati hivatal belső szervezeti tagozódásának meghatározásánál elsődleges cél, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal a feladatait a követelményeknek megfelelően, zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el. A Közös Önkormányzati Hivatalban az alábbi jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységek és vezetők működnek: a) Jegyző 1 álláshely köztisztviselő b) Önkormányzati és Hatósági csoport 6,5 álláshely köztisztviselő, melyből 3 fő esetében a munkavégzés helye a közös önkormányzati hivatal székhelye, 2-2 fő a Kirendeltségeken dolgozik. c) Pénzügyi csoport 2,5 álláshely köztisztviselő. A Pénzügyi csoport munkavégzési helye a Bánki Kirendeltség. 2. A munkaidő beosztás az általános munkarend alapján: hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától óráig pénteken: 8.00 órától óráig tart. A munkáltatói jogok gyakorlója egy-egy dolgozóra vonatkozóan a munkakörére és egyéni igényeire figyelemmel a fentiektől eltérő munkaidő beosztást is megállapíthat. 3. A Közös Önkormányzati Hivatal a hét valamennyi munkanapján tart ügyfélfogadást. Az ügyfélfogadás rendje: a) hétfőtől csütörtökig: 9.00 órától óráig b) pénteken: 9.00 órától óráig. A 30 perc munkaközi szünet órától óráig tart, amikor az ügyfélfogadás szünetel. A jegyző hétfőn és szerdán 9.00 órától óráig a borsosberényi hivatalban, kedden és csütörtökön 9.00 órától óráig a Tolmácsi Kirendeltségen, egyéb időpontokban a Bánki Kirendeltségen, vagy a szükség szerinti településen végez munkát, és minden településen előre meghatározott időpontban heti 3 órában ügyfélfogadást tart. Határidő: január 1-jétől folyamatos Felelős: jegyző 3

4 lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Közös Önkormányzati Hivatal előterjesztett Szervezeti és Működési szabályzatát, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 2/2013. (I.30.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztettek szerint jóváhagyja a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 2. Napirend A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása Torma Andrea jegyző 2013.január 1-jétől az önkormányzatoknak nincs hatályban rendeletalkotási jogunk a hulladékgazdálkodási díj megállapítása tekintetében, ezért a 9/2010. (XII.21.) önkormányzati rendeletet módosítani kell, és hatályon kívül kell helyezni a díj meghatározására vonatkozó rendelkezéseket. Az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, más javaslat nem volt. lezárta a napirendet, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I.31.) önkormányzati RENDELETE A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 3. Napirend Megállapodás a szlovák nemzetiségi önkormányzattal Bánk Község Önkormányzata és a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012 szeptember 17-én együttműködési megállapodást kötött, elsősorban a költségvetéssel és a gazdálkodással kapcsolatos főbb kérdéseket érintően. A megállapodásokat január 31-ig felül kell vizsgálni, ezért szükséges a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelő tartalmú új együttműködési megállapodást kötni a nemzetiségi önkormányzattal. Az Ivanics Manyival beszéltem a testületi ülés előtt, sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni az ülésre, de átnézte az előterjesztés, és egyetért a megállapodással. Az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? 4

5 Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a szlovák nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a szlovák nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 3/2013. (I.30.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Bánk Község Önkormányzata és a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat között a következő együttműködési megállapodást köti: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Bánk Község Önkormányzata és a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat között amely létrejött egyrészről Bánk Község Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) képviseletében, valamint a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) képviseletében Ivanicsné Hugyecz Mária elnök között az alábbiak szerint. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezései értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 80. -a szerinti megállapodásban rendezik. Az Njt. értelmében a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításáról és a költségvetés tervezéséről - a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodást kell kötni. Minden feladatnál érvényesíthető, hogy a helyi önkormányzat jegyzője (továbbiakban: jegyző) a feladatainak ellátásával a helyi önkormányzat hivatalának dolgozóját is megbízhatja. 1. Éves költségvetés tervezése 1.1 költségvetési koncepció A nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepcióját a nemzetiségi önkormányzat elnöke (továbbiakban: elnök) a jegyzővel folytatott egyeztetés eredményeként legkésőbb november 30-ig összeállítja és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti a nemzetiségi önkormányzat következő évi költségvetési koncepcióját. Az előkészítés, egyeztetés során az elnök a koncepció elkészítéséhez adatot, információt, tájékoztatást kérhet a jegyzőtől, illetve a jegyző által erre felhatalmazott hivatali dolgozótól. Az egyeztetés során áttekintésre kerülnek a nemzetiségi önkormányzat feladatai, az ehhez rendelhető kiadások és bevételi források. Az egyeztetés során elkészítésre kerül az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet szerinti, meghatározott szerkezetű és tartalmú költségvetési koncepció. 5

6 A nemzetiségi önkormányzat az elkészített költségvetési koncepciót megtárgyalja, és a költségvetési koncepcióról hozott döntéséről legkésőbb a döntést követő 15 napon belül értesíti a jegyzőt. 1.2 Éves költségvetés Az éves költségvetés összeállításához a jegyző a költségvetési törvényből adódó, a költségvetést érintően tájékoztatást, mindenre kiterjedő információt nyújt az elnök részére. Az elnök adatokat, információkat, tájékoztatást kérhet a költségvetést tervező munkához. Az elnök részt vesz a helyi önkormányzat költségvetésének kidolgozása során lefolytatásra kerülő egyeztetésben. A nemzetiségi önkormányzat elnökének kérésére a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének ülésére a jegyző előkészíti a költségvetés elfogadására vonatkozó határozat-tervezetet, de a költségvetési terv testület elé történő terjesztése az elnök feladata. A éves költségvetési tervet legkésőbb tárgyév február 15-ig kell a nemzetiségi önkormányzat testülete elé terjeszteni. A nemzetiségi önkormányzat testülete határozatban rögzíti az általa elfogadásra kerülő költségvetési előirányzatokat, melyet írásban átad a jegyző részére. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért, jogszerűségéért, teljesítéséért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik. 2. Éves költségvetési előirányzatok módosítása A nemzetiségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a nemzetiségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók. Az elnök feladata és felelőssége az előirányzatok teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérése és a szükséges intézkedések előterjesztése a nemzetiségi önkormányzat ülésére. A költségvetési terv készítéséhez hasonlóan, a jegyző az elnök kérésére segítséget nyújt a módosító határozati javaslat előkészítéséhez. Az elnök a módosítást tartalmazó határozatot a jegyzőnek írásban köteles átadni a döntést követően 15 napon belül. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésén nem módosíthat. 3. Tájékoztatás az évközi gazdálkodásról, a költségvetés évközi teljesítéséről Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet értelmében a költségvetés I. féléves teljesítéséről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves teljesítéséről a koncepció tárgyalásához kapcsolódóan tájékoztatni kell a nemzetiségi önkormányzat testületét, melyhez a jegyző adatokat, információkat szolgáltat az elnök részére. Az információ szolgáltatásnak a költségvetési terv szerkezetéhez kell igazodni. 4. Tájékoztatás az évközi gazdálkodásról, a költségvetés évközi teljesítéséről Az éves költségvetés teljesítéséről éves zárszámadást kell készíteni, melynek elkészítéséhez az elnök a jegyzőtől adatszolgáltatást, tájékoztatást kérhet. A zárszámadást az elnök készíti el, a határozati javaslat kidolgozásában az elnök kérésére a jegyző közreműködik. A feladatot úgy kell végrehajtani, hogy a jogszabályban rögzített határidő tartható legyen. 5. Egyéb gazdálkodási és működési feladatok A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a helyi önkormányzat hivatala. A helyi önkormányzat az Njt. 80. (1) bekezdésében foglalt, a nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, valamint a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról a következők szerint gondoskodik: 6

7 a) a helyi önkormányzat állandó jelleggel, ingyenes, térítési díj nélküli helyiség használatot biztosít a nemzetiségi önkormányzat számára az ifjúsági klub helyiségben, b) a helyi önkormányzat az önkormányzat hivatalában igény szerint, de legalább heti 6 órában ingyenesen biztosítja egy hivatali helyiség (iroda) használatát, az irodahelyiségben, illetve a Hivatalban található, a nemzetiségi önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközök ingyenes használatát, c) a helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére a közmeghallgatáshoz, valamint a nemzetiségi önkormányzat feladatkörébe tartozó rendezvényeihez ingyenesen biztosítja az önkormányzat hivatalának nagytermének használatát; A nemzetiségi önkormányzatnak a nagyterem használatára irányuló igényét legalább az eseményt 30 nappal megelőzően be kell jelenteni a polgármester részére. d) a nemzetiségi önkormányzat a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a helyi önkormányzat igény szerint, a nemzetiségi önkormányzat elnökének a polgármester felé intézett kérésére biztosítja, e) a helyi önkormányzat hivatala a nemzetiségi önkormányzat elnökének a jegyző részére bejelentett igénye szerint ellátja a testületi ülések előkészítésével, a meghívók, előterjesztések, testületi ülések jegyzőkönyveinek és a hivatalos levelezések előkészítésével és postázásával, a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésével járó feladatait, valamint a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat, f) a helyi önkormányzat hivatala a nemzetiségi önkormányzat elnökének a jegyző részére tett erre irányuló jelzése szerint ellátja a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat, g) a helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat elnökének a polgármester felé irányuló igénybejelentése esetén, szükség szerint egyedileg biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát, h) a helyi önkormányzat viseli az a)-g) pontokban meghatározott helyiséghasználattal, eszközhasználattal, valamint a feladatok ellátásával járó rezsi és fenntartási költségeket, a telefonhasználat kivételével. A nemzetiségi önkormányzat számviteli és könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó helyi önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat számviteli politikájának a nemzetiségi önkormányzatra történő kiterjesztésével, a jogszabályok és a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően látja el. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a helyi önkormányzat hivatala látja el. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével, valamint a gazdálkodásával, illetve a költségvetésével kapcsolatos előkészítési, megalkotási, számviteli, nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat a helyi önkormányzat hivatala látja el a mindenkor érvényes számviteli politikája és belső szabályzatai szerint. A nemzetiségi önkormányzat ezen gazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátásáért és irányításáért a Hivatal pénzügyi csoportvezetője felelős. A helyi önkormányzat hivatala a nemzetiségi önkormányzat részére házi pénztárt vezet. 6. A nemzetiségi önkormányzat bankszámlája A nemzetiségi önkormányzat a gazdálkodásával kapcsolatos pénzforgalmat a helyi önkormányzat bankszámláitól elkülönülten, önálló bankszámlán köteles bonyolítani. A nemzetiségi önkormányzat elnöke felelős az önálló bankszámla megnyitásáért és a bankszámlán bonyolított pénzforgalomért. 7

8 A helyi önkormányzat a saját bankszámlájához kapcsolódóan a nemzetiségi önkormányzat számára bankszámlát (alszámlát) nem tarthat fenn és nem vezethet. A nemzetiségi önkormányzat működéséhez a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtott általános támogatás is közvetlenül a nemzetiségi önkormányzat bankszámláján kerül jóváírásra, és kizárólag a nemzetiségi önkormányzat rendelkezhet annak felhasználásáról. 7. A gazdálkodás bonyolításának rendje A kötelezettség vállalás rendje A nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettség vállalás) kizárólag az elnök vagy az elnökhelyettes jogosult. A kötelezettség vállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, szükség esetén a helyi önkormányzat hivatalának pénzügyi csoportvezetőjével történő egyeztetéssel, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt költségvetési előirányzat biztosítja-e a kiadási teljesítésre a fedezetet. Kötelezettség vállalás lehetőleg csak írásban, és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet. Utalványozás és szakmai teljesítés igazolás A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozás) kizárólag az elnök és az elnök helyettes jogosult. Utalványozni csak érvényesítés után lehet. Szakmai teljesítés igazolásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke és az elnök helyettes, valamint adott konkrét feladat tekintetében az adott feladat végrehajtásával az elnök vagy az elnök helyettes által megbízott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás és a szakmai teljesítés igazolása után, az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása során készpénz az önkormányzati hivatal pénztárosa által vezetett házi pénztáron keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (pl. szerződés, számla) bemutatja, és készpénz kifizetési szándékát legkésőbb a készpénz kifizetést megelőző napon jelzi a pénztáros részére. Ellenjegyzés A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a jegyző, vagy a jegyző helyettese jogosult. Az ellenjegyzést a nemzetiségi önkormányzat megbízása alapján a nemzetiségi önkormányzat testületének tagja is végezheti. Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul. A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti. Érvényesítés Az érvényesítést a helyi önkormányzat hivatalának e feladattal megbízott, pénzügyiszámviteli szakképesítéssel rendelkező pénzügyi ügyintézője vagy a csoportvezető végezheti. A jegyző részvétele a nemzetiségi önkormányzat működésében A jegyző,vagy a jegyző helyettese a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 8. A vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás 8

9 A nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat hivatalának pénzügyi csoportja a pénzügyi csoportvezető irányításával - vezeti, a helyi önkormányzat nyilvántartásaitól elkülönítetten. A vagyoni, számviteli, gazdálkodási nyilvántartásokból szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli és statisztikai rendszerrel való egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat elnöke,és a pénzügyi csoportvezető együttesen felel. Jelen együttműködési megállapodás határozatlan időre szól, melyet minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni, és a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére egyeztető megbeszélés alapján, szükség esetén módosítani kell. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok, gazdálkodási, vagy egyéb, a megállapodásra kiható jogszabályok változásából adódó módosítás szükségességét a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a helyi önkormányzat polgármestere felé jelzi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 4. Napirend DMRV Zrt. törzsrészvény vásárlás Törvénymódosítás miatt került ez a kérdés napirendre július 15. napját követően a már üzemeltetett települési víziközműveket akkor üzemeltethetik tovább, ha az ellátásért felelős önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkezik a Társaságban. A jogi helyzet rendezésére a DMRV a saját részvényeiből az önkormányzat részére vásárlási lehetőséget biztosít, Ft értékben, amellyel önkormányzatunk is a DMRV tulajdonosává válhat. Van-e ezzel kapcsolatos kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzata a DMRV Zrt-től 1 darab Ft névértékű, névre szóló részvényt vásároljon, és megkössük az erre vonatkozóan előterjesztett adásvételi szerződést, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a DMRV Zrt-ben történő részvény-vásárlásról szóló előterjesztést és adásvételi szerződés tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 4/2013. (I.30.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Bánk Község Önkormányzata a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (2600 Vác, Kodály Z. út 3., Cg ), mint eladótól megvásároljon 1 (egy) darab Ft (tizenegyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényt, Ft, azaz Tizenegyezer forint vételárért. A képviselő-testület jóváhagyja az erre vonatkozóan előterjesztett részvény adásvételi szerződést, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja, a vételárat az eladó bankszámla számára átutalja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 9

10 6. Napirend Bánki Nyár programterv A napirend tárgyalása előtt engedjétek meg, hogy felolvassam azt a levelet, amit a Jazzfesztivál alapítójától, Karacs Ferenctől kaptam: Tisztelt Polgármester Úr! Mint ahogy már szóban jeleztem Önnek, a X. Jazzfesztivált júniusában szeretnénk megrendezni. Nagyon köszönjük, hogy Bánk polgármesterei eddig is minden segítséget megadtak az eddigi 9 fesztivál során, bízunk abban, hogy júniusában is támogatásával megerősíti ezt a nagyszerű rendezvényt. Néhány gondolatot engedjetek meg elmondani ehhez kapcsolódóan. Nem nagyon örülök annak, hogy a Bánki Nyár rendezvénysorozatából ez a nagyon-nagyon nívós kulturális műsor, mint ami a Jazzfesztivál, nem kerül idén megrendezésre. Nem beszélve a reklám erejére, a Bánki Nyár keretén belül reklámozták a településünket. Nagyon sajnálom ezt! Lomen János képviselő Csaba, megkérdezhetem, miért nem? Iványi Csaba Tó Hotel képviseletében Nem kívánok erről nyilatkozni, nem kommentálnám, a későbbiekben hivatalos információt fogunk erről kiadni. Július 27-én kerülne megrendezésre a Nemzetiségi találkozó, előtte való hétvégén, péntek, szombat, vasárnap rendeznék meg a Tekerj a Tóra fesztivált. Beszélve a szervezőkkel, július első hétvégéjére az Amatőr zenekarok fesztiválja kerülhetne megrendezésre. Gyakorlatilag 4 hétvége maradna, amire még valamilyen rendezvényt kellene szerveznünk. Rég volt már mulatós rendezvény, ezért esetleg lehetne szervezni egy ilyen műsort. Ennek kapcsán beszéltem a Csocsesszel, élőzenével, zenekarral eljönne, valamint a Szandit hozná még magával. A fellépésre két időpontot is adott, az egyik július 13-a, a másik augusztus 2-a. A fellépés díja technikával együtt: 900 ezer Ft volna. A Neotonról is beszélgettünk, jó idő esetén gazdaságilag is tudná magát hozni, igény van rá, bár nyáron a szombati időpontjaik már mind foglaltak. A további két dátumra úgy gondolom, kellene hozni egy-egy színházi előadást. Az augusztus 20-ai ünnepségünket 18-ára gondoltam, utcabállal, tűzijátékkal, és azt kellene még eldöntenünk, milyen stílusú előadást szervezzünk erre a napra. Iványi Csaba Tó Hotel képviseletében Ha javasolhatnék valamit, működik egy Ram Colosseum nevű színház, én a hétvégén voltam egy előadásukon, ami Frank Sinatra táncos, zenés darab, és mindig telt házzal megy, nagyon színvonalas műsor. Vagy tudom még ajánlani ugyanennek a színháznak a része az ExperiDance táncszínház, és nekik van egy darabjuk, Ezeregyéj a címe, ami egy táncshow, és a magyar történelmet mutatja be a honfoglalástól napjainkig. Ez is egy nagyon színvonalas műsor. Mondjatok ezzel kapcsolatosan véleményt, javaslatot! Lomen János képviselő Konkrét javaslatom nincs, én a nívós rendezvények mellett lennék, de ismerve a nagyközönség anyagi helyzetét, félek, nem tudjuk eladni majd. Én személy szerint a Csocseszre nem megyek el! Ivanics Attila képviselő A Kárpátia együttest is meg lehetne kérdezni, mert az tiszta bevétel volt. Az nekünk abszolút nem lenne ráfizetés. Beszéltem a menedzserükkel, és novemberben már le volt foglalva az egész nyár. Akkor a Neotonnal és a Csocsesszel egyeztetek időpontot, és keresünk még két színházi előadást. 10

11 7. Napirend A Polgármester illetményének felülvizsgálata Szeretném ezt a napirendi pontot rövidre zárni, én nem szeretnék fizetés emelést, nem is kellene erről tárgyalni! Hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a polgármester illetménye január 1-től nem módosuljon, kérem, kézfeltartással szavazzon! Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. A Képviselő testület megtárgyalta a polgármester illetményének felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 5/2013. (I.30.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ivanics András főállású munkaviszonyban álló polgármester illetményét nem módosítja, továbbra is Ft-ban állapítja meg. Határidő: február 1-jétől folyamatos a következő módosításig Felelős: jegyző 8. Napirend Egyebek - triatlon verseny megrendezése Bánkon - rétsági általános iskola farsangi rendezvényének támogatása Lomen János képviselő A Simon Jancsiék mellett állandó probléma a vízelvezetés. Annak idején oda be volt tervezve az aszfalt úton keresztül egy vízelvezető rács, és ez lett volna hivatott arra, hogy az összefolyt vizet, iszapot elvezesse. A helyszínt én most nem tudtam megnézni, ebben az időben nem lehet látni semmit, hogy ténylegesen hogy néz ki. Ígéretet tettem, hogy ezen az ülésen ezt elmondom, javasolnám a bejárást, hogy megnézzük, és el kell döntenünk, hogy igen, vagy nem, és ekkor, ha ez valóban olyan égető probléma, ahogy azt felém jelezték, akkor a költségvetésben tervezni kell erre. A másik, amiről szeretnék beszélni, a halpusztulás, mert nagyon nagy a horgászok részéről az érdeklődés ezzel kapcsolatban. Mindenkinek azt mondtam, hogy mivel nem akarok elébe menni a dolgoknak, amikor az ez évi költségvetést tárgyaljuk, erre a témára is térjünk vissza. Pintér János képviselő Egyezzünk meg abban, hogy amikor elolvad a hó, elmegyünk és megnézzük, mit, hogyan lehet megoldani ott azt a vízelvezetéses kérdést! A képviselő-testület megegyezett, hogy amint az időjárás engedi, a helyszínt megtekintik, annak érdekében, hogy a vízelvezetés kérdésében döntést tudjon hozni. Triatlon verseny megrendezése Bánkon Bagyinszki Balázs, valamint további két szervező keresett meg május 26-án triatlon verseny rendezésével kapcsolatban. Kérik, hogy ingyen biztosítsuk a számukra a tavat, mint az úszás helyszínét, ehhez a versenyhez. Szeretném, ha döntést hoznánk erről, hogy el tudjanak indulni a szervezésben! Hozzászólás, vélemény, észrevétel, javaslat nem volt! 11

3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal

3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 3. Napirend együttműködési megállapodás Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére 1 Siófok Város Polgármestere 8600.Siófok,Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2012. május 21. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép.

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(VI.26.) rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.2.) rendelet módosításáról Kóspallag Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját,

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját, Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzata (képviseli Szendrei Ferenc polgármester, székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Dr. Varga Tibor jegyző

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülettel együttműködési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Medgyesbodzás Község Román nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2012. június

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. július 22-én 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. január

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2011. május

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének november 19-i ülésére

Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének november 19-i ülésére Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2014. november 19-i ülésére Tisztelt Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete! A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2016. július 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószáma: -1/2016. 17. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a nemzetiségi

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószáma: /2015. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a nemzetiségi

Részletesebben

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Erdőtarcsa

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 30-ai üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest XII., Böszörményi út 23-25.), képviseli: Pokorni Zoltán polgármester (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészt Dorog Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tittmann János polgármester, székhelye: 2500 Dorog, Bécsi út 71., adószám: 15729741-2-11, KSH száma: 15729741-8411-321-11,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 13.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI Ö N K O R M Á N Y ZATA 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 03/0037-5/2015. Előterjesztést készítette: Dömötör Norbert elnök Tárgy:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének február 09-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: A Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének február 09-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: A Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének 2012. február 09-én megtartott üléséről Jelen vannak: Oláh Petra elnökhelyettes Ruszóné Gazsi Alexandra

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület november 27-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület november 27-én tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. november 27-én tartandó ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokról amely létrejött egyrészről másrészről Hatvan Város

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S - tervezet

E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S - tervezet E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S - tervezet mely létrejött egyrészről a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) - képviseletében: Szólláth Tibor polgármester-,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J a v a s l a t. a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára

J a v a s l a t. a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Kabinetiroda J a v a s l a t a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára Tisztelt Közgyűlés! A 2011.

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-24/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-i rendkívüli nyílt

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

ALPOLGÁRME STER J A V A S L A T

ALPOLGÁRME STER J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRME STER J A V A S L A T az újonnan megalakult települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2010. évi biztosításáról szóló Együttműködési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének 1 1/2015 Készült: 1 példányban 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-5/2015. (II.02.) határozata Napirend: 1./Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Pásztói Polgármesteri Hivatal Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * Fax: (06-32) Javaslat

Pásztói Polgármesteri Hivatal Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * Fax: (06-32) Javaslat Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám:1-12 /2016. A határozat meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges Javaslat a Pásztó Városi

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére A Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata A nemzetiségek jogiról szóló

Részletesebben