Beszámoló a mérési-értékelési csoport éves munkájáról június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a mérési-értékelési csoport éves munkájáról 2013. június"

Átírás

1 Mérési-értékelési csoport Csongrádi Kistérségi Általános Iskolák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 6640 Csongrád, Dob utca 4-8. Beszámoló a mérési-értékelési csoport éves munkájáról június Verejték nélkül termett gabonának szára törékeny és kalásza léha. (Wass Albert) Október 10-én tartottuk alakuló foglalkozásunkat. Az éves felokat felvázoltuk és ütemeztük időrendi sorrendben. Az első félévre így a következő tennivalók körvonalazódtak: A májusban végzett helyi mérési eredmények elemzése A felbank bővítése A csoport továbbképzése aktuális témák választásával Az első féléves munka értékelése A csoport az előző évhez hasonlóan működik. Minden tagintézmény egy főt delegált a csoportba, így együtt 6 fővel és egy csoportvezetővel végeztük az első féléves munkatervben meghatározott felokat. A Tömörkény I. Általános Iskola egyházi irányítású intézménnyé vált, így a csoport munkájából kimaradtak. A csoportban két fő mérési-értékelési szakvizsgával rendelkezik. A csoport összeszokott, jól tud együtt dolgozni. A májusban végzett helyi mérések összesítése és értékelése az első féléves munkánk első nagyobb fela volt. Az idén is az 5. és a 7. évfolyamokon az országos méréshez hasonlóan 4-szer 45 percben mértük a tanulók tudását, képességét. A 3. évfolyamon kétszer 45 perces felsor megoldása volt a gyerekek fela. Az egyik teszt matematika, a másik szövegértés felsort tartalmazott. Az eredményeket iskolánként összegeztük, a tapasztalatokat összesítettük. A tapasztalatok jók, a tagintézmények egyre gördülékenyebben bonyolítják le a méréseket. Az összesített eredmények is határidőre megérkeztek, így a munkaközösségi foglalkozásokon, a tantestületi értekezleteken, illetve a tagintézmények szakmai közösségei értékelhették, elemezhették az év elején az elért eredményeket.

2 A helyi mérés objektivitásának fokozása érdekében a tesztek számának növelését tűztük ki célul. A tesztek felainak változatosabbá tételével, újszerű felok beépítésével igyekszünk ezt elérni. A felokat folyamatosan gyűjtjük, ezekből állítjuk és szerkesztjük a teszteket. Felvettük a kapcsolatot a kistérségi munkaközösségekkel és kértük a tesztek bővítésében a szakmai segítségüket. Támogatásukról, segítségükről biztosították a mérési csoportot. A 2013-as országos mérés során a 4. évfolyam mérése elmarad. Az intézmény vezetésével megbeszélve az elképzeléseket a 4. évfolyam részére is teszteket állít össze a mérési csoport. A felok kiválasztása, a tesztek összeállítása folyamatos. Az idei évben pályázati lehetőség ismételten nem volt, továbbképzésre így nem volt módunk. Úgy döntöttünk, a tavalyi tapasztalatok alapján, hogy helyi képzést valósítunk meg. A net-en, szakirodalmak tanulmányozásával próbáljuk ismereteinket gyarapítani. A törvényi változásokat is figyelemmel kísértük, az ebből adódó ránk vonatkozó szemelvényeket megbeszéltük. Különösen fontos része a törvénynek: (2) A hivatal akkor hívja fel az iskola fenntartójának figyelmét arra, hogy kezdeményeznie kell az általa fenntartott iskolában az intézkedési terv elkészítését, ha az adott évben elvégzett mérések központilag feldolgozott eredményei alapján a felmért évfolyamok vonatkozásában az iskola bármely telephelyére és bármely képzési típusára vonatkozóan a) a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele nem érte el szövegértésből, és legalább fele nem érte el matematikából a 2. képességszintet, b) a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele nem érte el szövegértésből, és legalább fele nem érte el matematikából a 3. képességszintet Szorgalmazzuk a csoport tagjainak, illetve a tantestületi tagok ez irányú önképzését is. A második félévben is beiktatunk egy ilyen foglalkozást. A tagintézményi felokat a csoport tagjai a tagintézményekben saját ütemezés szerint végezték. 2

3 A kistérségi csoport általában havonta találkozott és a közös teendőket együtt beszéltük meg. A törvényi előírás szerint a minőségi csoport és a mérési csoport működtetése nem biztosított az idei tanévben. Az iskolavezetés azonban támogatta mindkét csoport munkáját. Köszönet érte. A második félévben működési lehetőségünk biztosított volt, így zavartalanul végezhettünk munkánkat. Tervet készítettünk, melyben két fő felot határoztunk meg: - Az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzését, értékelését - A helyi mérés tesztjeinek összeállítását Március elején az országos kompetenciamérés eredményeit áttekintettük. Minden tagintézmény részletesen elemezte a saját iskolája eredményeit, tapasztalatai alapján meghatározta a legfontosabb teendőket, felokat. A mérési csoport elkészítette az összesítő táblázatot és az összesített intézményre vonatkozó jellemzőket tekintette át. (Összesítés a mellékletben) Megállapítottuk, hogy az eredmények - az elmúlt évek eredményeivel összehasonlítvakiegyenlítettebbek. A családi háttérindex alapján a tanulók nagy része az elvárt teljesítményt nyújtotta. A kis létszámú osztályok esetében a családi háttérindex nem számítható ki. Továbbra is ügyelni kell az objektivitásra és a hiányosságok feltárása. A felok meghatározása révén az eredményeket igyekszünk megtartani. A másik felunk a helyi mérés tesztjeinek összeállítása volt. A tavalyi év tapasztalatai alapján a csoport arra vállalkozott, hogy önállóan állít össze minden tesztet. A 2013-as országos mérésből a negyedik évfolyam kimarad, így számukra is helyi mérést terveztünk. Készítettünk a harmadik és negyedik évfolyam számára egy-egy matematika és szövegértő tesztet, az ötödik és hetedik évfolyam számára pedig négyszer 45 perces időintervallumra két matematika és két szövegértő tesztet. Nagy felot jelentett ez a csoport számára. Többször áttekintve a felokat, próbáltuk azokat változatossá tenni. Igyekeztünk az utasításokat egyértelművé tenni, a hibákat kiküszöbölni, illetve az előző évek javaslatait, ötleteit beépíteni. Megterveztük a tesztek sokszorosítását, a mérés lebonyolítását. 3

4 Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a helyi mérést az országos méréssel egy időben bonyolítjuk le. Kisebb gondot jelentett a kollégák más irányú elfoglaltsága, így nem minden alkalommal tudtunk teljes létszámmal együtt gondolkodni. A következő tanévben a csoport működéséről (nem működéséről) nincsenek információim. Az idei munkánk nem volt verejték nélküli, sokat dolgoztunk, úgy gondolom eredményes évet zárt a csoport. Köszönöm minden csoporttag munkáját! Kívánok a nyári szünetben sok-sok pihenést, feltöltődést, hogy a következő akadályok hasonló eredményességgel legyenek leküzdhetők. Csongrád, június 5. Pozsár Péterné mérési-értékelési csop. vez. 4

5 Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye 2012-es országos kompetenciamérés eredményei Az intézmény létszámai: Évfolyam Képzési forma Tanulók létszámai Összesen A felmérésben szereplők Átlageredmények: Mérési terület évfolyam Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) Matematika Szövegértés Intézményben Országosan (1400;1463) 1489 (1489;1490) (1536;1592) 1612 (1611;1613) (1405;1456) 1472 (1470;1473) (1507;1568) 1567 (1566;1568) Tagintézmény- Iskola Bokrosi Ált. Isk. Ének-Zenei László Gy. Ált. Isk. Felgyő Piroskavárosi Gr. Széchenyi I. Szent László Csanytelek Matematika Szövegértés 6. o. 8. o. 6. o. 8. o (1212;1443) (1458;1669) (1326;1470) (1484;1729) (1408;1519) (1489;1611) (1424;1559) (1475;1592) (1409;1606) (1446;1801) (1367;1569) (1437;1719) (1331;1452) (1578;1660) (1350;1472) (1498;1623) (1286; 1387) (1529;1676) (1286;1387) (1397;1619) 1391 (1304; 1479) 1454 (1401;1520) 1391 (1304;1479) 1514 (1463;1601) 5

6 CSHI (Családiháttér-index) a regressziós egyenesen az országos eredményekhez való viszonyítás alapján 2012-es mérés Tagintézmény- Matematika Szövegértés Iskola 6. o. 8. o. 6. o. 8. o. Bokrosi Ének-Zenei Ált. Isk. László Gy. Ált. Isk. Felgyő Piroskavárosi eredmény jobb a várhatónál Gr. Széchenyi I. Szent László Csanytelek eredmény gyengébb a várható értéktől eredmény gyengébb a várható értéktől 6

MÉRÉS - ÉRTÉKELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV. A 2014-ben elvégzett kompetenciamérés eredményei alapján

MÉRÉS - ÉRTÉKELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV. A 2014-ben elvégzett kompetenciamérés eredményei alapján Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola MÉRÉS - ÉRTÉKELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV A 2014-ben elvégzett kompetenciamérés eredményei alapján KÉSZÍTETTE: Bakaja Csabáné Gubán Tünde (telephelyi koordinátor, magyar

Részletesebben

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban A skála módosításának okai A kompetenciamérések bevezetésénél is megfogalmazott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt nem megvalósítható igény volt, hogy

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Egyéni fejlesztési terv készítése A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) Az intézményünkben

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben

KLIK 10. TANKERÜLET PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK,TOVÁBBKÉPZÉS. Összességében elmondható, hogy a pedagógusoknak tgenye van szakmai ismereteik

KLIK 10. TANKERÜLET PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK,TOVÁBBKÉPZÉS. Összességében elmondható, hogy a pedagógusoknak tgenye van szakmai ismereteik i,.. _/..,. _,_,.. ~ ""'... ~ ~~ '., KLIK 10. TANKERÜLET Klebelsberg l~tézményfénntartó Központ Budapesti X. Tankerülete 195000 1102 Budapest Körösi Csoma sétány 8. Tel.: (06-1 )-431-8745 i A 2012/2013-AS

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS, SZERVEZÉS JÓ GYAKORLATAI. Szakmai tevékenység szervezése/menedzselése

VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS, SZERVEZÉS JÓ GYAKORLATAI. Szakmai tevékenység szervezése/menedzselése TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS, SZERVEZÉS JÓ GYAKORLATAI Szakmai tevékenység szervezése/menedzselése OTH, Budapest 2013 Szerző Kardos Ervinné területi

Részletesebben

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Vitaanyag Készült a Roma Oktatási Alap megbízásából. Budapest, 2013. október. Kutatásvezető. Németh Szilvia Fejlesztési szakértő: Zágon Bertalanné A

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Jogszabályi háttér 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, többek

Részletesebben