Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: Dózsa Gy. u Város/Község: Paks Postai irányítószám: 7030 Ország: Magyarország Címzett: Hum Ferenc Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály II. emelet 239. irodahelyiség Telefon: 06/75/ Fax: 06/75/ Az ajánlatkérő általános címe (URL): - A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal xregionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi szervezet Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): xáltalános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem

2 Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Paks, Dózsa György út (6231. j. ök. út) Táncsics utcai körforgalmi csomópont és a Kereszt utca közötti szakasza átépítése, felújítása, rekonstrukciója. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás x Kivitelezés x Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye Paks Város közigazgatási területe NUTS-kód HU 233 b) Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód c) Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

3 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Prognosztizált, fixáras vállalkozási szerződés a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain DDOP /C elnevezésű pályázat keretében, Paks, Dózsa György út (6231. j. ök. út) Táncsics utcai körforgalmi csomópont és a Kereszt utca közötti szakasza átépítésére, felújításának és rekonstrukciójának elvégzésére a járulékos munkákkal együtt. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? nem II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) Burkolatok építése m2 aszfalt út bontása és aszfalt burkolatú út építése ,2 m2 kerékpárút építése térkőből m2 járdaburkolat építése térkőből Ivóvízvezeték építés

4 - 547 m hosszú főnyomó vezeték építése (D 250 mm SDR 11 PE 100) építése, házibekötések átépítése meglévő ivóvízvezetékre Csapadékcsatorna építése 396 m hosszú (600 mm átmérőjű) csapadékcsatorna építése Elektromos vezeték építése 1486 m nyomvonalhosszban légvezeték kiváltás földkábelre az ingatlanokra történő beállások kiépítésével, a légvezetékes közvilágítási hálózat átépítése földkábelre Kábeltelevízió légvezeték kiváltása 941 m nyomvonalhosszban kábeltelevízió légvezeték kiváltása földkábelre az ingatlanokra történő beállások kiépítésével Zöldfelület rendezés a járulékos munkákkal együtt. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés 2010/02/23 (nap/hó/év) befejezés 2010/08/30 (nap/hó/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) A nyertes ajánlattevő által vállalt idejű teljeskörű jótállási kötelezettség teljesítésének biztosítására a nyertes ajánlattevő által vállalt hónapok száma + 1 hónap időtartamra a nettó szerződéses (ajánlati) ár 5 %-ának megfelelő jótállási biztosíték. A biztosítékok az ajánlattevő választásának megfelelően nyújthatók a Kbt. 53. (6) bekezdés a.) pontjában meghatározottak szerint. Nem teljesítés vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén lehetetlenülési (meghiúsulási) kötbér, valamint késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér kerül megállapításra a szerződés - tervezetben meghatározott módon és mértékben. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre

5 - Paks Város Önkormányzata költségvetésében az ellenszolgáltatás fedezete részben a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain DDOP /C elnevezésű pályázaton elnyert támogatásból, részben sajátforrásból rendelkezésre áll. - Ha arra a nyertes ajánlattevő igényt tart, az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számára a nettó szerződéses (ajánlati) ár 10%-ának megfelelő előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. - Az előlegről, annak nyertes ajánlattevő bankszámlájára érkezése napján, a nyertes ajánlattevő számlát köteles kiállítani és megküldeni az ajánlatkérőnek. Az előleg elszámolása (pénzügyi és az előlegszámlához tartozó műszaki tartalom) az első részszámlában fog megtörténni, az első részszámla összegéből az előleg levonásra kerül. - A munkák elvégzéséhez igazodó teljesítményarányos részszámlázásra, az első félévben 2, a második félévben 1, vagyis összesen 3 részszámla és a második félévben 1 végszámla benyújtásával az ajánlatkérő lehetőséget biztosít. Az első félévben benyújtható részszámlákban a támogatott munkákra jutó nettó szerződéses (ajánlati) ár nem haladhatja meg a támogatási összeg (az ajánlattevő által megadott ajánlati ár alapján, a támogatás intenzitásának megfelelően számított, a támogatott munkákra vetített összege, de maximum bruttó ,- Ft) 50 %-át. - A 3 részszámla összege összességében nem haladhatja meg a nettó szerződéses ár 70%-át. - Ajánlatkérő a benyújtott számlákhoz teljesítés igazolási jegyzőkönyvet kér csatolni, mely alatt a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (Közreműködő Szervezet) által a DDOP /C. (pályázat azonosító DDOP 5.1.3/C ) elnevezésű pályázaton elnyert támogatás felhasználáshoz kiadott teljesítés igazolási jegyzőkönyv benyújtását kell érteni (az ajánlatkérési dokumentáció részét képezi). A számla benyújtásának és befogadásának feltétele a teljesítés igazolási jegyzőkönyv csatolása. - A számlákon fel kell tünteni DDOP /C elnevezésű pályázat alapján, Paks, Dózsa György út (6231. j. ök. út) Táncsics utcai körforgalmi csomópont és a Kereszt utca közötti szakasza átépítése, felújítása és rekonstrukciója a járulékos munkákkal együtt szöveget, valamint megosztva kell megadni a támogatott és nem támogatott munkák ellenértékét. - Ajánlatkérő a számlákat az igazolt teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. - Ajánlatkérő műszaki előteljesítést elfogad, de az ahhoz tartozó számlák kiegyenlítésére a számlázási ütemtervben megadott határidőktől számított, az előző pontban meghatározott időn belül kerülhet sor (műszaki előteljesítés esetén halasztott fizetés). - A végszámla benyújtásának feltétele a munkáknak az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott és a nyertes Ajánlattevő által vállalt feltételeknek - mind mennyiségi, mind minőségi - megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon történő igazolt elvégzése. - Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv (1) bekezdés b.) pontja alapján az ajánlatkérő fogja megfizetni az általános forgalmi adót. - A számlák kifizetésénél az ajánlatkérőnek alkalmaznia kell az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Árt) 36/A. (6) bekezdése alapján a törvény 36/A.

6 -ában foglalt előírásokat. Ez alapján a számlák kifizetésének az is feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő a számla tényleges kifizetése előtt bemutat, átad vagy megküld az Ajánlatkérőnek egy 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolást, vagy ha nyertes ajánlattevő a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ha a nyertes Ajánlattevő nem tud az Ajánlatkérőnek a tényleges kifizetés előtt 30 napnál nem régebbi nemleges ( nullás ) együttes adóigazolást bemutatni; vagy nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, Ajánlatkérő az adóhatósági intézkedésig visszatartja a kifizetést. - Ha a nyertes Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban és nem juttatja el a nemleges adóigazolást az Ajánlatkérőnek, vagy eljuttatja, de az régebbi mint amit az Art. előír, úgy a számla a nemleges együttes adóigazolás törvény szerinti pótlásáig nem fizethető ki. - Az Art 36/A. előírásait a nyertes Ajánlattevő is köteles alkalmazni az alvállalozójával szemben és ezen tényről köteles az alvállalkozót tájékoztatni. - Ajánlatkérő, számára kedvezőbb fizetési feltételeket is elfogad. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertes ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén előírja, hogy együttműködési megállapodásban rögzíteniük kell: - az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit, biztosítékait, - a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását, - az ajánlat tárgyát képező feladat elvégzésének egymás közti megosztását, - az ajánlat tárgyát képező feladat elvégzéséért való egyetemleges felelősségvállalást. III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben) Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy alvállalkozó, illetve a szerződés teljesítéséhez nem vehető igénybe az az erőforrást nyújtó szervezet, akivel amellyel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében, továbbá a 61. (1) bekezdés d.) pontjában, illetve a 61. (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak. Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet, akivel, amellyel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdésének a.)-c.) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból az olyan ajánlattevőt, közös ajánlattevőt akivel, illetőleg - a Kbt. 71. (1) bekezdése b.) pontja szerinti esetben

7 - akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, vagy a neki erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak. Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 60. (1) bekezdése, a 61. (1) bekezdése a.)-d.) pontjai, valamint a 61. (2) bekezdés esetében az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet egyszerű nyilatkozatával, mely szerint nem tartoznak az itt felsorolt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 60. (1) bekezdése, a Kbt. 61. (1) bekezdés d.) pontja, valamint a 61. (2) bekezdés esetében az ajánlattevő, közös ajánlattevők egyszerű nyilatkozatával, mely szerint a közbeszerzés értékének 10 % - át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók nem tartoznak az itt felsorolt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok hiányának igazolása a Kbt. 63. és 63/A. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtásával, ezen jogszabályi helyekben foglalt módon történhet. A nyilatkozato(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassága: A 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8/A. (1) bekezdésének a.) pontjában foglaltak alapján: P.1. Annak igazolása, hogy a szerződésben meghatározott teljesítés (a legnagyobb értékű részteljesítés) anyagköltség és munkadíj forrása az ajánlattevő rendelkezésére áll, vagy rendelkezésére fog állni. Ezzel összefüggésben az ajánlatba be kell csatolni az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát arról, hogy nyertessége esetén a munka elvégzéséhez szükséges anyagi fedezetet milyen forrásból (saját forrás és/vagy hitel) kívánja biztosítani. Ha az ajánlattevő a szükséges anyagi fedezetet részben vagy egészben hitelből kívánja biztosítani, csatolnia kell a hitelt nyújtó pénzintézet ajánlatkérő által vállalt átfutási /kezdési és befejezési/ időre vonatkozó, az ajánlatkérés tárgyát megjelelő egyszerű nyilatkozatát, amelyben a pénzintézet igazolja, hogy az ajánlattevő által megadott összegű hitel a szerződésben foglalt előrehaladásnak megfelelően rendelkezésre áll, vagy rendelkezésre fog állni. Ha az ajánlattevő a szükséges pénzt saját forrásból is finanszírozza, a pénzintézeti nyilatkozaton túl saját ajánlattevői nyilatkozatát (egyéb hitelt érdemlő mód) is csatolnia kell a saját forrás rendelkezésre állásáról. (Ha a finanszírozáshoz hitel igénybevétele nem szükséges, értelemszerűen pénzintézeti nyilatkozatot nem kell csatolni.) A nyilatkozato(ka)t eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani. A 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8/A. (1) bekezdésének b.) pontjában foglaltak alapján: P.2. Az előző 3 üzleti év (2006., 2007., 2008.) számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). A beszámolókat eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):

8 Az ajánlattevő illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmatlansága: P.1. Ha az ajánlattevő: - hitel igénybevétele esetén nem tudja az ajánlatkérés tárgyát megjelölő, pénzintézettől származó nyilatozattal igazolni, hogy a szükséges anyagköltség és munkadíj (a legnagyobb értékű részteljesítés) az ajánlattevő által vállalt átfutási (kezdési és befejezési) időre és a fedezetről szóló nyilatkozatában hitelként megadott összegre vonatkozó hitel rendelkezésre áll, vagy rendelkezésre fog állni (hiteligérvény); - saját forrás esetén egyéb hitelt érdemlő módon (ajánlattevő saját, cégszerűen aláírt hiteles nyilatkozatával) nem tudja igazolni, hogy az anyagköltség és munkadíj (a teljesítés szakaszolása esetén a legnagyobb értékű részteljesítés) rendelkezésre áll, vagy rendelkezésre fog állni. Ha az ajánlattevő hitelből és saját forrásból biztosítja a szükséges anyagi fedezetet az esetben mindkét nyilatkozatot csatolni kell és a nyilatkozatokban szereplő fedezetek összegének kell megegyezni legalább a legnagyobb értékű részteljesítéssel. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együtt kell megfelelni. P.2. Ha az ajánlattevő mérleg szerinti eredménye az előző három üzleti évből (2006., 2007., 2008.) mindegyik év esetében negatív volt. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának önállóan kell megfelelni. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassága: A Kbt. 67. (2) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján: M , 2005., 2006., 2007., években befejezett, hasonló tárgyú (út- és közműépítési) beruházások ismertetése (referencia nyilatkozat) (referenciamunka megnevezése/tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezésével, a referenciát adó megnevezésével, telefonszámával), továbbá a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (referencia igazolás). Az igazolásban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatot és a referencia igazolásokat eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. A 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8/A. (2) bekezdésének a.) pontjában foglaltak alapján: M.2. Csatolni kell a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatait (darabszám, műszaki paraméter /forgalomba helyezés éve, teljesítménye/ megjelölésével) ismertető egyszerű nyilatkozatot. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. A 162/2004. (V.21.) Korm. rendelt 8/A. (2) bekezdésének c.) pontjában foglaltak alapján: M.3. Csatolni kell a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatait tartalmazó nyilatkozatot, végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban.

9 A 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8/A. (2) bekezdésének b.) pontja alapján: M.4. Az ajánlattevő vezető tisztségviselő, valamint a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek (közlekedési építmények-utak építése, vízgazdálkodási építmények építése, villamosság-erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsoló berendezések építése / kisfeszültségű hálózatoknál/) eredetiben vagy másolatban szakmai önéletrajzával (szakmai gyakorlati idejének megadásával), szakirányú képzettségüket és végzettségüket igazoló okiratok (legmagasabb iskolai végzettség, valamint a képzettséget igazoló oklevél) egyszerű másolatával, a felelős műszaki vezetők vonatkozásában tovább a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendeletben meghatározott felelős műszaki vezetők névjegyzékbe vételt igazoló határozat egyszerű másolatával. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Az ajánlattevő illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmatlansága: M.1. Ha az elmúlt 2004., 2005., 2006., 2007., években összesen nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához hasonló (út- és közműépítési), befejezett (forgalomba és üzembe helyezett) legalább 3 és egyenként legalább nettó ,- Ft értékű referencia igazolással alátámasztott referenciával. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalozójának együtt kell megfelelni. M.2. Ha nem rendelkezik a feladat elvégzéséhez legalább: - 1 db aszfaltmaróval, - 1 db finisher legalább 8 tonnás sima acélpalástú, - 1 db gumihengerrel, - 1 db legalább 10 tonnás padkahengerrel, - 1 db vibrohengerrel, - 1 db legalább 12 tonnás forgókotró mélyásó kanállal, - 1 db legalább 5 tonnás csúszó kormányzású rakodógép hidraulikus bontó kalapáccsal + rakodókanállal, - 3 db döngölővel, - 1 db legalább 150 kg-os lapvibrátorral, - 1 db gumitalpas lapvibrátorral. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együtt kell megfelelni. M.3. Ha nem rendelkezik a feladat elvégzéséhez - a kivitelezést végző - legalább 10 fő 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező és minimum útépítő/útfenntartó szakmunkás végzetségű szakemberrel, továbbá legalább 4 fő 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező víziközmű-építő szakmunkás vagy vízépítési területen jártas szakemberrel, valamint legalább 1 fő 5 év szakmai gyakorlattal és útépítési területre vonatkozó felsőfokú végzettséggel rendelkező, a munkaterületen a munkavégzés teljes időtartama alatt jelen lévő építésvezetővel. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együtt kell megfelelni. M.4. Ha a megjelölt vezető tisztségviselő nem rendelkezik felsőfokú építőipari végzettséggel, továbbá ha nem rendelkezik a feladat elvégzéséhez szükséges, a 244/2006. (XII. 5.) Kormányrendeletben előírt jogosultsággal és legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező (közlekedési építmények-utak építése [KÉ/A]-,

10 vízgazdálkodási építmények építése [VZ/B]-, villamosság-erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsoló berendezések építése /kisfeszültségű hálózatoknál/ [VI/B]) felelős műszaki vezetővel/vezetőkkel. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együtt kell megfelelni. III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) nem A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fejtája Nyílt x Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Versenypárbeszéd IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x

11 xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok Szempont Súlyszám 1. Ajánlati ár (nettó Ft) Jótállás időtartama (hónap) Az előírt teljesítési (befejezési) 10 határidőnél korábbi teljesítés (nap) IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) II/5328/2009 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/01/26 (nap/hó/év) Időpont: Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (számokkal): ,- + áfa Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: Átutalással Paks Város Önkormányzata Erste Banknál vezetett sz. számlájára DDOP-5.1.3/C megjelöléssel, vagy az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott csekken lehet feladni. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő Dátum: 2010/01/26 (nap/hó/év)

12 Időpont: IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hó/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HUF Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) -ig (nap/hó/év) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/01/26 (nap/hó/év ) Időpont: óra Hely (adott esetben): Polgármesteri Hivatal Paks, Dózsa Gy. u II. emelet 239. szoba Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) A Kbt. 80. (2) bek. meghatározott személyek lehetnek jelen. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain DDOP-5.1.3/C elnevezésű pályázat keretében, Paks, Dózsa György út (6231. j. ök. út) Táncsics utcai körforgalmi csomópont és a Kereszt utca közöti szakasza átépítése, felújítása és rekonstrukciójának elvégzése a járulékos munkákkal együtt. VI.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: Dátum: 08/02/2010 Időpont: óra, Helye: Polgármesteri Hivatala Paks, Dózsa György út I. emeleti tárgyaló V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: Dátum: 23/02/2010 Időpont: óra, Helye: Polgármesteri Hivatal Paks, Dózsa György út I. emeleti tárgyaló V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? igen X V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció személyesen, illetve meghatalmazott útján, vagy a Kbt.-ben meghatározott postai úton vehető át. Személyesen történő átvétel esetén a befizetést igazoló dokumentum bemutatása, és egy arról készült másolat átadása,

13 meghatalmazott útján történő átvétel esetén a befizetést igazoló dokumentum valamint a meghatalmazás bemutatása is szükséges. A dokumentáció hétfőtől csütörtökig óra, pénteken óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján óráig vehető át. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen X V.7) Egyéb információk: 7.1. Az eljárásban csak az az ajánlattevő jogosult részt venni, aki a dokumentációt megvásárolta. Közös ajánlattétel esetén elegendő az egyik közös ajánlattevő részéről megvásárolni a dokumentációt. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A dokumentációban szereplő ajánlati nyilatkozat (felolvasó lap), szerződés-tervezet, stb. (ezek együtt: kitöltendő nyomtatványok) és az árazatlan költségvetési kiírások kitöltése - változtatás nélküli tartalommal - és ajánlatba történő benyújtása szükséges. (Ajánlatkérő a kitöltendő nyomtatványokat és az árazatlan költségvetési kiírásokat az ajánlatkérési dokumentáció részeként, digitális formában /CD vagy DVD lemezen/ is az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja). Az ajánlat összeállításának és beadásának költsége az ajánlattevőt terheli Az ajánlatkérő a Kbt. 21. (3) bekezdés szerinti eljárást folytat le Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni az ajánlati felhívásban, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozó feltételek elfogadásáról, valamint arról, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell becsatolni /Kbt. 70. (2) bekezdés/ Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő alkalmazza a Kbt. 55. (3) bekezdésben előírtakat /Kbt. 72. / Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a évi XXXIV. törvény értelmében mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak - vagy egyiknek sem - minősül e. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell becsatolni. /Kbt. 70. (2) bekezdés/ 7.6. Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 71. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 71. (3) foglaltak alkalmazását Az ajánlatkérő a biztosítékok körét és mértékét a Kbt.-vel összefüggésben a 162/2004. (V.21.) számú Kormányrendelet 8. (5) és (6) bekezdései alapján határozta meg A referenciák esetében a különböző devizák forintra történő átváltásánál az elbírálás során az ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EUR ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint Az ajánlattevőnek a kivitelezés megkezdésének időpontjáig rendelkeznie kell az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalmú felelősségbiztosítással/kbt (2) bekezdése/.

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

D&O Felelősségbiztosítási Szerződés beszerzése

D&O Felelősségbiztosítási Szerződés beszerzése D&O Felelősségbiztosítási Szerződés beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/152 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 6000

Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 6000 Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 70 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EURÓAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 I. Részvételi felhívás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben